I dagens utgave av Klassekampen har Helge Torvund en kritisk kommentar til Human-Etisk Forbunds (HEF) aksjon for kritisk tenking, «Ingen liker å bli lurt» (ILÅBL), hvor han blant annet siterer meg:

576033 449149011791581 749552713 n

Det jeg ønsker å rette fokus på er følgende avsnitt:

Meininga var god. Dei ville kritisera sjarlatanar som spekulerte i folks elende. Men har biverknadane vore verre enn gevinsten? Biverknadane har vore ei rå låtteleggjering av søkjande menneske og forsvinnande lite dialogarbeid. Støttespelarane til kampanjen kallar andre syn på saka for «hjernedøde referater fra et forkvaklet sinn». Skeptikarane påstår at det er «typisk for dei alternative å gå på mannen og ikkje ballen.» Men sjølv kallar dei andre for løgnarar, svindlarar og klovnar, skriv at medvitsendringar er «smittsom Alzheimer», og påstår at andre oppfatningar er vrangførestillingar.

Sitatet «hjernedøde referater fra et forkvaklet sinn» kommer fra mitt tastatur, og det høres jo unektelig ganske så nedlatende ut ovenfor alternativtilhengerne, ikke sant? Vel, problemet er bare at sitatet aldri ble rettet mot alternativtilhengere. Det ble derimot rettet mot journalister.

Hele avsnittet sitatet er hentet fra lyder slik:

Det verste av alt er at denne saken ikke inneholder noe som helst av verifiserbart innhold. Det er bare hjernedøde referater fra et forkvaklet sinn, uten kritiske innspill, uten bakgrunnssjekk, uten noen som helst form for saklig kontekst. Det er som om journalisten har vært på fylla kvelden før, våknet opp i senga med Joralf Gjerstad ved sin side, og så har de gjennomført en spyduett rett inn i nettavisens publiseringssystem.

Teksten er hentet fra denne bloggposten om Snåsamannen som skal ha hjulpet RBK-spillere til å vinne fotballkamper gjennom sine mystiske evner, og jeg retter kritikk mot at journalister gang på gang spiller på lag med Gjerstad og gjengir hans fantastiske påstander helt uimotsagt og ukritisk.

Sitatet Torvund gjengir er altså aldri ytret i sammenheng med hverken HEF eller ILÅBL, og retter seg ikke en gang mot alternativtilhengere. Sitatet har ingenting med kritikk av meningsmotstandere å gjøre overhodet. Den handler om kritikk av en yrkesgruppe som er betalt for å være kritiske og balanserte når de gjengir nyhetssaker for sine lesere. Den kritikken mener jeg er berettiget, og det undrer meg at Torvund synes å være uenig. Ønsker han en presse som lar folk med udokumenterte og mystiske evner få markedsføre seg selv og øke sin markedsverdi gjennom media uten noen som helst kritiske innspill fra journalistene? Det kan dessverre virke slik, og det skuffer meg at Torvund er så avslappet ovenfor et slikt forfall i bransjen.

Jeg har også kalt andre for løgnere og svindlere, men har da alltid underbygget dette med verifiserbar informasjon. Ja, Torvund, det finnes faktisk løgnere og svindlere i alternativbransjen, for eksempel folk som selger sølvvann eller lut mot ME og kreft, eller folk som hevder å være synske når det foreligger fullstendig rasjonelle forklaringer for deres fantastiske evner. Store deler av alternativbransjen består selvsagt av ærlige og redelige mennesker som bare ønsker sine medmennesker vel, men betyr det at vi ikke skal rette søkelyset på de få som faktisk lurer mennesker? Folk som påfører både emosjonell og økonomisk skade for folk i sine mest sårbare faser i livet? Ønsker du en alternativbransje unntatt for kritikk?

Det er manipulerende og uredelig av Torvund å ta sitater ut av sin kontekst og vrenge på dem slik at leseren tror de er brukt på en helt annen måte enn hva de faktisk er. Torvund er her tatt med buksa nede og burde snarest stikke skjegget sitt ned i en postkasse, for dette er pinlige greier. Han evner ikke å skille mellom rene personangrep uten substans, og saklig kritikk og karakteristikk av personer basert på grundige argumenter med solid dokumentasjon.

Hele kjernen i ILÅBL sitt budskap handler om å være ydmyk for den objektive dokumentasjon. Torvund selv tror på både ESP og telekinese. Når han skal underbygge sin tro viser han til forskning som ikke holder vann. Det er svake studier som ikke er replikerte, og den vitenskapelige konsensus per i dag er at dette er fenomener som ikke er godt nok dokumentert til at vi kan anta at de er reelle. I tillegg strider all teori mot at de er det. Omtrent som homeopati altså. Ideene feiler både på et teoretisk og et empirisk plan. Likevel mener Torvund at fenomenene er reelle. Hvor er ydmykheten da? Hvis man setter sin personlige tro over den beste forskning som er gjort, er ikke det toppen av arroganse?

Det er dette ILÅBL ønsker å synliggjøre. Hver og en av oss burde føle oss forpliktet til å forholde oss til vitenskapelig metode og forskning for å skape et best mulig samfunn hvor folk ikke utnyttes og lures. Legemiddelindustrien er langt i fra uskyldsren, noe vi i podcasten Saltklypa viet en hel times episode til å prate om og kritisere. Men denne industrien er strengt regulert og overvåkes hele tiden. Nye regler innføres, bøter gis, og systematiske studier gjennomføres kontinuerlig for å avdekke feil og mangler.

Det samme gjelder ikke innen alternativbransjen. Den er i stor grad uregulert, og krav til dokumentasjon, etterrettelighet og gjennomsiktighet er fraværende. Dermed er det usedvanlig lett for enkelte kyniske, eller forvirrede, mennesker å lure de som er sårbare og gjerne vil tro. Det ønsker ILÅBL-aksjonen å kjempe mot ved å oppfordre folk til å tenke kritisk og søke best mulig informasjon før de gjør sine valg. Aksjonen ønsker også å rette et lys på de mest åpenbare lurendreierne i bransjen som et ledd i en aktiv forbrukerbeskyttelse. Det tror jeg vi alle er tjent med enten vi er tilhengere av alternativ medisin eller kritisk til denne.

Hovedpoenget til Torvund om at man skal forsøke å få til dialog er selvsagt prisverdig og helt i tråd med ILÅBL sine hensikter. Men når han forsøker å kritisere dette ved å benytte seg av sitatfusk, så mister kritikken hans all troverdighet.


NB: Jeg er ikke direkte tilknyttet hverken HEF (annet enn som vanlig medlem) eller ILÅBL-aksjonen, og mine påstander om aksjonen hensikter og formål er basert på mine tolkninger av den informasjon jeg har lest. Aksjonsleder Even Gran er velkommen til å korrigere meg om jeg feilrepresenterer aksjonens syn på noe vis.

 • Hvis Snåsamannen har hjulpet RBK, er ikke det kampfiksing?

 • Gunn Buen

  Litt sært å kalle dette sitatfusk, syns jeg. Denne journalisten (som du beskriver så nøkternt og vitenskapelig) faller da åpenbart inn i gruppen av tilhengere av alterrnative virkelighetsbeskrivelser?

 • Vinduet

  Sutrete personangrep. Lær deg å være ydmyk overfor andre mennesker, ikke bare objektiv dokumentasjon.

 • Thorfeil

  Ja, Torvund driver personangrep ved å lyve om andre. Hvorfor er du så dobbeltmoralsk at du beskylder Gunnar for å ikke være ydmyk samtidig som Torvund tviholder på vrangforestillingene sine og forsvarer dem ved å lyve om andre?

  Pussig det der… Ikke bare eier ikke alternativtilhengere skamvett, men de er gigantiske dobbeltmoralister også!

 • Thorfeil

  Det er sitatfusk. Han viser til journalisten i kraft av å være journalist, ikke til mennesket i kraft av å lide av vrangforestillinger.

 • Glenn

  Hvis Snåsamannen har hjulpet RBK, er ikke det kampfiksing?

  Snåsamannen er religiøs, og det er vel ut fra et kristent livsyn feil å bruke sine evner for egen vinning skyld? (Han er jo RBK-tilhenger)

 • Vinduet

  Jeg mente forfatteren av denne bloggen. Torvund nevner vel ingen andre enn Gran, Dalos og Myskja i sitt innlegg?

  Dette blogginnlegget derimot prøver å diskreditere Torvund med å skrive at han tror på ting som forfatteren mener ingen burde tro på. Han skriver at alle burde forplikte seg til å forholde seg til den vitenskapelige metode og forskning, Mon tro om hav er klar over hvor mye forskning som er forfalsket, feilaktig eller ikke-repliserbar?

  Synes Torvund sitt innlegg var fint og balansert. Bra han setter fokus på skolemedisinens. Langt flere har blitt lurt av forskning på for eksempel lykkepillen, med langt større samfunnsmessige, og ikke minst økonomiske konsekvenser, enn av alternativbehandlere.

  Men jeg er selvfølgelig enig at det finnes alt for mye alternativbehandling som kan virke negativt for dem som oppsøker det. Jeg synes bare at HEF sin kampanje er litt usmakelig og barnslig.

 • Thorfeil

  Det var jo Torvund som kom med et sutrende personangrep, og en total mangel på ydmyket (å lyve om andre er ikke ydmykhet!).

  Blogginnlegget diskrediterer Torvund fordi Torvund lyver. Mener du det er galt å diskreditere løgn?

  Hva du mener om forskning er irrelevant. Forskning fungerer. Det har gitt oss medisiner og teknologi, og sendt oss ut i verdensrommet.

  Du synes løgn er «fint og balansert». Deg om det.

  Og du kommenterte ikke dobbeltmoralen din, gitt…

 • Det interessante ville vært om Helge Torvund faktisk tok en titt på denne bloggen og kommenterte påstandene. Gunnar: har du vært i kontakt med Torvund ang. dette?

  Det er jo helt klart sitatfusk – vel, det er jo ikke engang kreditert, noe som jo heller ikke er god kotyme – han påstår noe, uten å dokumentere det. Noe som for så vidt også er ganske vanlig for alternativikere, når jeg tenker meg om.

 • Han er gjort oppmerksom på bloggposten via Twitter (fra flere hold), men har ikke kommentert det.

 • Kan du ikke lese? Enten mangler du lesekunnskaper(som ingen kan klandres for), eller så har du lest for raskt – for det kommer ganske tydelig frem i teksten at Tjomlid er klar over mulighetene for feil i forsøk (ellers hadde han vel ikke brukt det som kritikk til å begynne med..);

  «Legemiddelindustrien er langt i fra uskyldsren, noe vi i podcasten Saltklypa viet en hel times episode
  til å prate om og kritisere. Men denne industrien er strengt regulert
  og overvåkes hele tiden. Nye regler innføres, bøter gis, og systematiske
  studier gjennomføres kontinuerlig for å avdekke feil og mangler.»

  Det er ganske latterlig hvor mange som kritiserer ham uten å faktisk sette seg inn i utsagnene hans. Uten å bruke deg personlig som eksempel, så er det ofte slik at folk kaster seg over ham ved første tegn på svakhet – uten å sjekke om det er de selv som har tatt feil. Med andre ord graver de sin egen grav.

  Gunnar kritiserer folk som ukritisk tror på noe som ikke er bevist og dokumentert på en god nok måte, samtidig som han selv tror på ting – til det motsatte er bevist. Med andre ord, er han selvkritisk nok til å vite at han kanskje kan ta feil, og klar til å endre på sine egne syn om han støter på bedre forskning eller bedre argumentasjon (selv om det sikkert er noe surt å droppe noe man har sterk tro på til å begynne med).

  Hvis du vil kritisere ham for dette, så kan du jo peke på én eller flere ting han tror på, og finne bevis for at forsøkene som ligger til grunne ikke er gode nok, eller at det finnes bedre forskning som motsier ham. Som en staut skeptiker, vil han antakelig takke deg – for i motsetning til folk som holder fatt på det de tror er riktig (uten å være åpne for egne feil), er ikke målet hans å påtvinge andre hans egne meninger, men å finne den beste og riktigste informasjonen som mulig!

  Selv, for eksempel, blir jeg bare glad hvis noen kan fortelle meg at noe jeg sier eller tror er feil, og så retter på meg. Da slipper jeg å gå rundt med feil informasjon, som en annen tulling. Tenk å gå rundt og tviholde på at «sacre bleu» er den mest vanlige måten å hilse på i Frankrike, og når du kommer dit tror folk du er en diger idiot?

  Men ja, det var ikke meningen å lage en så lang kommentar, og den høres mye voldsommere ut enn den er ment! Men jeg håper folk skjønner poenget.

  By the way, så er poenget «Tenk først, så tenk igjen, og så skriv. Så tenk en gang til, før du trykker ‘send’.».