Flickr 3779057308 hdArnfinn Pettersen gjorde meg i dag oppmerksom på et punkt i helsepolitikk-delen av Krf sitt politiske program. Her finner vi mye bra, men dessverre også dette:

– styrke og intensivere den uavhengige forskningen på helseskader på grunn av elektromagnetisk stråling.

Virkelig, Krf? Er dere så akterutseilt at dere ikke vet at denne forskningen er gjort, igjen og igjen, og rundt 20 år med data viser at det ikke er avdekket noe som helst helseeffekter av elektromagnetisk stråling? Bør ikke et politisk parti sin helsepolitikk være tuftet på den beste vitenskapelige forskning, ikke vrangforestillinger og hysteri?

Nei, dette er populisme av verste sort. Krf ønsker å vise at de lytter til folket, vise at de tar folket på alvor, og ender dermed opp med å belønne kunnskapsløshet og irrasjonell frykt.

Politikk bør være basert på god forskning, men å rope etter mer forskning på noe som er forsket ihjel og som ikke har noe vitenskapelig teoretisk grunnlag for å være et reellt helseproblem blir bare useriøst.

Og verst av alt, ved å promotere slik frykt i sitt partiprogram bidrar Krf til å bekrefte vrangforestillinger, noe som igjen kan forsterke noceboeffekten som helseplagene knyttet til elektromagnetisk stråling springer ut av. Ved å ta folkets tåpeligheter på alvor, ender de opp med å skade folket.

Det er dårlig helsepolitikk, det.

 • Andy

  «Bør ikke et politisk parti sin helsepolitikk være tuftet på den beste
  vitenskapelige forskning, ikke vrangforestillinger og hysteri?»
  – Stiller du slike spørsmål til Krf? Seriøst?

  «ender dermed opp med å belønne kunnskapsløshet og irrasjonell frykt.»
  – Ja. Det er da fortsatt Krf vi snakker om?

  «ved å promotere slik frykt i sitt partiprogram bidrar Krf til å bekrefte vrangforestillinger, noe som…»

  – Nok en gang: Ja, hva er nytt?

  Unnskyld, men av og til blir det fryktelig vanskelig å holde seg i skinnet. :-)

 • Alfred

  Mulig jeg spør dumt her siden dette tydeligvis er etterlevninger etter en debatt jeg ikke har fulgt. Men hvorfor setter man her automatisk likhetstegn mellom «elektromagnetisk stråling» og «stråling fra mobiltelefoner»? Radiobølger er jo bare en liten del av det elektromagnetiske spekteret, og de færreste vil vel være uenige i at UV-, røntgen- og gammastråling kan medføre helseskader…

 • Ostepop

  Jo, men det er jo bare generaliserende svadafisifering å bruke utrykket «elektromagnetisk stråling» da absolut alt i universet sender ut elektromagnetisk stråling.

  Det blir som å si at man ønsker å forske på de biologiske sideeffektene av raske momentum-overføringer når man egentlig mener kollisjoner mellom biler på norske veier.

  Forøvrig ser jeg ikke helt poenget med å trekke frem at KrF er populistisk, er ikke alle partier det?

 • 2J

  http://www.forskning.no/artikler/2004/mai/1084529305.9
  Kvinner som bor nær høyspentledninger har nærmere 60 prosent høyere risiko for å få brystkreft, viser en norsk studie.

  Og siden du tidligere har omtalt den berømte Leukemi-studien fra England hvor forskerne i sin konklusjon gjettet vilkårlig etter andre faktorer, så siterer jeg litt til her:

  Forskerne har korrigert for kjente risikofaktorer for brystkreft, som
  for eksempel sosioøkonomisk klasse og alder ved første fødsel.

  – Det tyder på at det kan være ledningene, og ikke andre faktorer,
  som er årsak til at flere får kreft i de elektromagnetiske korridorene,
  sier Kliukiene.

  Professor Anders Ahlbom ved Karolinska Institutet i Sverige sier de norske funnene kommer uventet.

  – Jeg kan ikke se noen åpenbare feil eller problemer ved studien.
  Tidligere er det gjort to amerikanske og én svensk studie på området,
  som alle har konkludert med at det ikke finnes noen sammenheng mellom
  brystkreft og høyspentledniger. Fremtiden vil vise hvem som har rett,
  sier Ahlbom.

 • En metaanalyse, som bl.a. inkluderte denne norske studien, fant ingen slik sammenheng:

  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10549-010-0782-6

  Ettersom det elektromagnetiske feltet fra lysrør, gulvvarme eller en klokkeradio ved siden av sengen er større enn fra kraftlinjer noen titalls meter unna, høres en slik sammenheng lite plausibel ut rent teoretisk…

 • Alfred

  Det er greit nok at vi snakker om overgeneralisert svada (det er jo standarden innen politisk retorikk), men det er ikke det jeg vil frem til.

  Om noen hadde snakket om «raske momentum-overføringer», så kunne vi ikke uten videre ha antatt at man bare mente en snever delmengde som «kollisjoner mellom biler på norske veier» i og med at det er så mange andre ting som kommer inn under det generelle begrepet.

  På samme måte er «stråling fra mobiltelefoner» en snever delmengde av begrepet som brukes i partiprogrammet. Det er derfor jeg spør hvordan man kom til den konklusjon at det er nettopp radiobølger KrF mener.

 • Fordi en debatt om «mobilstråling» er det eneste som har vært debattert i nyere tid. Jeg finner det lite troverdig at de vil pushe på for mer forskning på noe som overhodet ikke er kontroversielt eller (etter enkeltes syn) uavklart.

 • Andy

  Litt som da Nei til atomvåpen oa. i flere år forlangte «atomfri sone» i norden.

  Det skulle tatt seg ut, som bestemor pleide å si…

  hihi…

 • Speedy

  Elektromagnetisk stråling på 400-800 THz bør forbys! Store doser kan medføre bl.a. søvnløshet, og i ekstreme tilfeller brannsår og synsskader.

 • Alfred

  Ok, da var det i alle fall en logikk i det – det var i grunnen noe sånt jeg så for meg. Noe slepphendt formulering fra KrF sin side, i så fall. Men folk som faktisk har peiling på vitenskap er vel formodentlig i mindretall der i gården… :)

 • Eh, nei. Lokalt brukes stråling som argument for å få lagt høyspentlinjer under bakken rett over dalen for hvor jeg bor.

 • Jo, men det er etter alle målestokker «samme debatten» :-) Vi snakker altså ikke om ioniserende stråling, men om stråling uten noe teoretisk grunnlag for å skulle kunne være farlig.

 • Trist å se at et parti kommer med noe sånt, men jeg (som er involvert i et ungdomsparti) er litt uenig i analysen din her:

  «Nei, dette er populisme av verste sort. Krf ønsker å vise at de lytter til folket, vise at de tar folket på alvor,»

  Jeg tror ikke nødvendigvis det er populisme eller et ønske om å «lytte til folket» som ligger til grunn her. Det er fra partiprogrammet deres, et dokument som er vedtatt på landsmøtet med hundrevis av delegater fra hele landet. Et partiprogram er åpent for innspill fra alle medlemmer i et parti, som behandles av programkomitéen som avgir en innstilling til landsmøtet. I programmet havner gjerne ting som opptar enkeltmedlemmer eller lokallag i et parti, selvfølgelig også ispedd en god del populisme og/eller valgflesk. Men jeg tror heller at det er en eller annen uviten sjel (KrF-ere tror jo på sjeler og sånt) som har bestemt seg for at disse elektromagnetismene er et problem og at de har et seriøst ønske om at dette «helseproblemet» utredes. Slikt glir glatt igjennom både programkomité og landsmøteavstemning når skeptikere/vitenskapsfolk ikke er til stede, noe jeg mistenker er tilfellet i KrF-forsamlinger… Hadde det derimot vært et presseutspill av enkeltpersoner i KrF, kanskje spesielt i forbindelse med en sak? Da hadde jeg nok vært mer enig i din analyse.

 • Mine tanker gikk til Høyres Peter Gitmark som har vært en slags talsmann for strålehysterikerne, og jeg har vel inntrykk av at det skyldes press-/interessegrupper som han som politiker ønsker å vise at han tar på alvor.

  http://petergitmark.no/index.php/straling/718-mobiltelefon-straling-og-kreft

  Det er ikke sikkert det er det samme som har skjedd hos Krf, men for meg virker det ganske populistisk å ta med en slik målsetning når alle fagpersoner og -instanser er ganske så enige om status.

 • 2J

  Takk for link.

 • nordico

  Idag kom en ny studie ut som viste på øket risiko før hjerne svulst til mobil telefonbrukere 29 forskere har gått gjennom 1800 nye vitenskaplige studier, melder stavanger aftenblad idag (les tekst tv sid 105 Nrk) eit gjennomgående mønster er auka risiko før hjernesvulst sier Lennart Hardell ved universitetet i Ørebro.
  Mvh Nordico

 • Lennart Hardell ja, den eneste forskeren som konsekvent finner skadevirkning av stråling og er sterkt kritisert av forskningsmiljøene. Bioinitiative-rapporten fra 2007 er sterkt kritisert med store svakheter, og jeg tviler vel på at 2012-versjon er så mye bedre…

  http://www.emfandhealth.com/Criticism%20Bio-Intitiative.html

 • Har inntrykk av at de er i mindretall i de fleste (Alle?) partier. Vi trenger flere med realfaglig bakgrunn og arbeidserfaring inn i politikken.