Global nedkjøling? Absolutt ikke!

Last updated on 17. september 2013

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 13 31

For en ukes tid siden kjørte Dagbladet denne saken. Deres primærkilde var den britiske avisen Daily Mail. Det gjør at jeg er nødt til å avgi et solid bloggdask til journalist Espen Sandli som her tråkket skikkelig i salaten. Dette var et så tragisk dårlig journalistisk arbeid at det var smertefullt å lese.

Først og fremst er det ille fordi Dagbladet helt ukritisk gjengir en sak fra Daily Mail, en avis som ikke akkurat er kjent for sin journalistiske integritet. Det er forståelig at det kan være fristende å kaste seg over en slik sak, fordi det gir mange lesertreff og vekker oppsikt, men vi må kunne forvente mer av pressen. Vi må kunne forvente at de også graver litt dypere i saken og forsøker å forstå hva det handler om. Vi må kunne forvente at de ikke går i de aller mest åpenbare vitenskapelige feller og dermed gir klimafornekterne, de som benekter at menneskeskapt global oppvarming er en realitet, uberettiget ammunisjon. Deres «vitenskapelige dokumentasjon» er allerede uredelig nok, om de ikke i tillegg skal få enda flere faktafeil å forsøple debattene med.

Originalartikkelen i Daily Mail vakte også oppsikt internasjonalt, og flere aviser og nettmagasiner kom fort på banen og korrigerte faktafeilene. Jeg skal ikke gå veldig detaljert inn i klimavitenskapen her, men det viktige å huske er forskjellen på langsiktige trender og kortsiktige endringer. Det illustreres best av den kjente animerte grafen fra skepticalscience.com:

ArcticEscalator2012

Hver gang noen kan peke til en kortvarig periode hvor utbredelsen av is har vokst, eller temperaturøkningen har stagnert, så kommer klimafornekterne på banen og forteller oss at klimaproblemene bare er tull og at alt er i skjønneste orden. Bare se, temperaturene synker jo og isen vokser! Men slike kortvarige sykluser er som forventet. Det vi må se på er den langsiktige trend, og den viser tydelig at utbredelsen av is i Arktis minsker over tid. I tillegg er isens utbredelse i areal (2 dimensjoner) villedende, ettersom det er det totale volumet, altså isens utbredelse og tykkelse (3 dimensjoner), som er mest interessant.

Den britiske avisen The Guardian kom fort på banen med en oppklarende artikkel, som Dagbladet etterhvert også lenket til i sin artikkel. Mye av det jeg skriver videre er basert på denne artikkelen, som også ligger ute på nettstedet SkepticalScience. Jeg velger likevel å gjengi mye av det på norsk og med et enkelt språk, da jeg tror det er nyttig for mange lesere.

Regresjon mot gjennomsnittet

2012 var et rekordår med tanke på utbredelsen av is i Arktis, og allerede i fjor uttalte de fleste klimaforskere at de forventet en økning i 2013. Dette kalles regresjon mot gjennomsnittet. Når man har en ekstrem måling, for eksempel rekordlite is i Arktis, så vil neste måling som regel ligge nærmere normalen. Dette er i all hovedsak forklaringen på det Dagbladet har gjort til et hovedoppslag, og som klimafornektere selvsagt bruker som argument for at klimaproblemene bare er tull.

(Interessant nok er også et samme statistiske fenomenet, regresjon mot gjennomsnittet, en av de viktigste årsaker til at folk tror at uvirksom alternativ behandling virker. Det har jeg viet et delkapittel i min kommende bok «Placebodefekten» til å forklare.)

Dagbladet har endret sin artikkel mye etter at den først ble publisert som toppsak. Det er selvsagt bra, men det er trist at journalisten gjør sin research først etter publisering. Det er knapt noe igjen av originalteksten, ettersom journalisten sakte men sikkert har oppdaget at nesten alt han skrev viste seg å være feil. Dessverre har han beholdt den misvisende overskriften, som ikke lenger er i tråd med brødteksten.

Isfritt Arktis i 2013?

I en tidligere versjon mener jeg Dagbladet gjenga Daily Mail sin påstand om at klimaforskerne hadde forventet et isfritt Arktis i 2013. Det er i så fall en feiltolket påstand. SkepticalScience klargjør:

Both Rose and Dixon referenced a 2007 BBC article quoting Professor Wieslaw Maslowski saying that the Arctic could be ice free in the summer of 2013. In a 2011 BBC article, he predicted ice-free Arctic seas by 2016 «plus or minus three years.» Other climate scientists believe this prediction is too pessimistic, and expect the first ice-free Arctic summers by 2040.

It’s certainly difficult to predict exactly when an ice-free Arctic summer will occur. While climate research has shown that the Arctic sea ice decline is mostly human-caused, there may also be a natural component involved. The remaining sea ice may abruptly vanish, or it may hold on for a few decades longer. What we do know is that given its rapid decline, an ice-free Arctic appears to be not a question of if, but when.

(Rose og Dixon er journalistene i hhv Daily Mail og The Telegraph som begge gjenga denne saken på villedende vis.)

Global nedkjøling?

Påstanden om en «global nedkjøling» er også fullstendig skivebom. Dessverre er det en utbredt misforståelse at temperaturene har sunket de siste 15 år, eller i det minste at det ikke har vært noen oppvarming siden 1998. SkepticalScience har en flott artikkel om denne misforståelsen, og den kan igjen oppsummeres med en animert graf:

Escalator 2012 1024

Overflatetemperaturen på planeten vår har økt jevnt og trutt de siste tiårene. Så også siden 1998, om enn noe senere i denne perioden enn i femtenårsperioden før dette. Derimot har planeten akkumulert mer varme de siste 15 år enn i femtenårsperioden før 1998. Det skyldes i all hovedsak at verdenshavene mer effektivt har tatt til seg overskuddsvarme det siste tiåret grunnet gunstige havstrømmer. På et eller annt tidspunkt vil dette endre seg igjen, slik at overflatetemperaturene vil øke like fort som tidligere, fordi havene ikke lenger tar opp så mye varme som i de siste årene. Rundt 98 prosent av oppvarmingen går rett i havet, så selv om hastigheten av økningen i overflatetemperatur har stagnert noe, tyder dataene på at den globale oppvarmingen totalt sett har aksellerert.

Krisemøte i IPCC?

Dagbladet skrev opprinnelig også om at klimapanelet IPCC hadde innkalt til «krisemøte» grunnet disse nye målingene fra Arktis. Dette var rent oppspinn. En av forfatterne av IPCC sin nye klimarapport, Ed Hawkins, hadde avkreftet dette til Daily Mail sin journalist, David Rose, allerede flere dager før artikkelen ble skrevet:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 44 55

Rose ignorerte bare dette, og Dagbladet kjørte på og gjenga like gjerne denne løgnen ukritisk, selv om de nå har endret artikkelen også på dette punktet.

IPCC la også ut en pressemelding for å rydde opp i dette:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 47 21

Dette såkalte «krisemøtet» hadde altså vært planlagt i flere år, og er bare et av de vanlige møtene klimapanelet har i prosessen med å lage rapporten.

Flere data

National Snow & Ice Data Center (NSIDC) overvåker isen i Arktis kontinuerlig, og deres data viser også en klar og tydelig nedadgående trend:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 50 28

The Guardian oppsummeren saken greit slik:

In short, this year’s higher sea ice extent is merely due to the fact that last year’s minimum extent was record-shattering, and the weather was not as optimal for sea ice loss this summer. However, the long-term trend is one of rapid Arctic sea ice decline, and research has shown this is mostly due to human-caused global warming.

Vil du lese mer vitenskap rundt akkurat den dokumentasjonen, kan du se på denne og denne artikkelen hos SkepticalScience. For ikke å snakke om denne artikkelen.

Hegnar Online gjentar fadesen

I går kom også journalist Stein Ove Haugen i Hegnar Online på banen med enda mer søppel fra Daily Mail:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 18 17 38

Her skriver de:

Mail on Sunday skriver i dag at de har fått tak i det endelige utkastet til rapporten som skal forelegges politikerne senere i september. Wall Street Journal omtaler også den samme lekkede rapporten.

I det 31 sider lange sammendraget, fra FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) til politikere, innrømmes det, ifølge Mail on Sunday, at oppvarmingen bare har vært det halve av det panelet har gått ut med tidligere.

Mail on Sunday hevder at rapporten viser en temperaturøkning på bare 0,12 grader per tiår siden 1951, mot tidligere predikerte 0,2 grader.

Det er også langt under til og med de laveste anslagene til datamodellene til klimaekspertene.

Men er dette sant? La oss se på den forrige klimarapporten fra IPCC som ble publisert i 2007. Her kan vi se hva målingene viste for ulike perioder:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 18 24 36

Her ser vi at de nyeste og korteste periodene har en brattere stigning enn de lengre periodene, noe som viser at temperaturøkningen går raskere og raskere. Den oransje streken viser perioden 1956-2005 med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 0,128 grader per tiår. Et avvik på 0,008 grader fra det den nye rapporten altså viser. De «predikerte 0,2 grader» er ikke basert på perioden fra 1951 frem til i dag, slik Daily Mail hevder, men derimot på perioden 1990-2005. Altså to helt usammenlignbare tall.

Så hvor er denne radikale endringen som Daily Mail skriver om, og som Hegnar gjengir ukritisk? Hvor er den «oppsiktsvekkende innrømmelsen» som IPCC må komme med? Det er bare oppkonstruert tull fra en overivrig journalist. Og hva er egentlig budskapet til Daily Mail? Saken fremstilles mer eller mindre som om den globale oppvarmingen bare er tull og at alle klimaforskere har holdt oss for narr, mens selv om man tror på dataene til Daily Mail, så viser de bare at økningen de siste 10-15 år har gått noe tregere enn tidligere estimert. Det er hverken overraskende eller noe argument mot mennneskeskapt global oppvarming. Dataene viser klart og tydelig at denne oppvarmingen er reell, og den kommende IPCC-rapporten slår dette fast sikrere enn noensinne.

Som professor Myles Allen fra Oxford University sier i sin kritikk av Rose-artikkelen:

«Neither the IPCC in 2007 nor the current crop of climate models ever suggested that the world has been, or should have been, warming at 0.2 degrees per decade since 1951. So the headline should have been «Global warming is just 92 percent of what we said it was», on an apples-for-apples comparison.»

Vitenskapelig konsensus

Dette er det i praksis ingen vitenskapelig debatt om overhodet. En gjennomgang av alle publiserte studier om global oppvarming de siste 20 år, totalt nesten 14 000 studier, viste at kun 24 studier avviste menneskeskapt global oppvarming (AGW) som realitet.

Powell Science Pie Chart

I en litt mer «snill» analyse hvor man også tok høyde for studier som ikke direkte avviste AGW, men også inkluderte dem som indirekte antydet at AGW ikke var reellt, eller ikke konkluderte i noen retning, så var likevel hele 97 prosent av de 12 000 studier man gjennomgikk tydelige på at AGW er en realitet. Det betyr i praksis at alle klimaforskere er enige. Dataene taler sitt tydelige språk.

Nylig ble alle temperaturdata for de siste 11 000 år samlet i en graf, og resultatet er et skremmende syn:

11000 years temp

Grafen demonstrerer også en sentral misforståelse veldig tydelig. Vi hører stadig vekk klimafornektere si at temperaturen har vært like høy tidligere i Jordens historie, og at det vi ser nå derfor bare er en del av de naturlige sykluser. Men det er feil, for problemet er ikke selve temperaturnivået, men den raske temperaturstigningen. Det har vært nesten like høye temperaturer tidligere i løpet av de siste 11 000 år, men endringen har aldri skjedd så raskt før. I løpet av de siste 250 år har temperaturen steget mer enn den sank de 6000 foregående år!

Eller la oss se på grafen for de siste 22 000 år:

Shakun marcott hadcrut4 a1b eng

Etter høydepunktet av siste istid for rundt 20 000 år siden, ble planeten gradvis varmere. Temperaturen stabiliserte seg for rundt 10 000 år siden, men begynte så for rundt 6000 år siden å synke igjen. Det har den gjort helt frem til rundt den industrielle revolusjon, hvorpå vi har sett en stadig aksellererende temperaturøkning. Det betyr at så godt som hele temperaturstigningen de siste hundre år sannsynligvis ene og alene er menneskeskapt.

Konklusjon

Global oppvarming er kanskje vår tids største utfordring og trussel. Dessverre gjør en vitenskapelig tilbakestående presse at folk feilinformeres. På samme måte som jeg har kjempet mot medias kontinuerlige vrangrapportering av paranormale fenomener, så går de i blant i samme fellen også når det gjelder klimaforskning.

Her burde journalistene vært mer på vakt. Her burde journalistene Sandli og Haugen sjekket fakta bedre. De burde snakket med ekspertene før de publiserte våset fra Daily Mail. De burde sjekket kritiske kilder for å se om påstandene var korrekte. De burde sjekket IPCC sin rapport for å se om Daily Mails påståtte drastiske endringer av estimerte temperaturøkninger faktisk stemte. De burde rett og slett gjorde den kildekritiske jobb en journalist alltid burde gjøre.

Menneskeskapt global oppvarming er en realitet, og når pressen skriver vitenskapelig vås rundt dette, så påvirker det våre holdninger, og det skader oss alle på sikt. Det er alvorlig, og det er farlig. Bloggdask til både Dagbladet og Hegnar Online!


Og forresten: Hvis du har tenkt å komme med utslitte klimaskeptiker-kommentarer under denne bloggposten, så stiller jeg krav om at du først sjekker om påstanden finnes i denne listen. Bare hvis du har noe å komme med som ikke allerede er besvart der, kan du skrive din kommentar. Takk.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!