Pøbelprosjektet tuller med tall

Last updated on 19. desember 2013

Screenshot 2013 10 21 16 03 09

Kragerø Blad Vestmar skrev for et par dager siden om Pøbelprosjektet og hvilken enorm suksess det hadde hatt. De skriver:

[Eddi Eidsvåg] grunnla prosjektet i 1997 som et selvstendig ideelt AS, og har blant annet fått innlemmet det i kronprinsparets fond. Til nå har 1.274 ungdom over hele landet deltatt, og de aller fleste er altså i dag kommet ut i jobb. Resultatene prosjektet har oppnådd sparer samfunnet for store summer. Ifølge Eidsvåg kan dette regnes til hele 2,1 milliarder kroner så langt.

Pøbler i jobb?

Nettavisen har gjengitt samme sak i dag, og en leser tipset meg om noe som skurret her. Eidsvåg skryter nemlig veldig av resultatene:

Gründeren av det landsdekkende prosjektet, Eddi Eidsvåg, kan fortelle at hele 94 prosent av ungdommene som har vært innom, faktisk kommer i jobb, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Det høres jo imponerende ut. Men stemmer tallet? Hvis vi tar en kikk på Utdanningsdirektoratet sin sluttrapport om «Kartlegging av Pøbelprosjektet» fra 2011 får vi litt andre tall:

Screenshot 2013 10 21 16 09 01

I rapporten kan vi lese:

Det samlede tallet for alle tre årene på hvor mange
som er i enten jobb, lærlingplass eller skole, er 64 prosent.

Så hvor kommer dette tallet på 94 prosent fra? Det har en naturlig forklaring, og i samme rapport kan vi lese:

I Pøbelprosjektets rapportering til Kunnskapsdepartementet fra januar 2010 og mars 2011, rapporterer de om at henholdsvis 92 og 95,46 prosent av deltakerne på daværende tidspunkt er i jobb eller på vei til jobb. Her inkluderer Pøbelprosjektet alle som ikke er utvist eller falt fra som på vei til jobb. Vi antar at dette er gjort med bakgrunn i at de som ikke er enten i jobb eller skole, fremdeles er under oppfølging i Prosjektet og dermed på vei til jobb. Det kan diskuteres om dette er riktig måte å rapportere på. Informanter i NAV og OT oppfatter dette nærmest som juks med tall. En av informantene fremholder at ingen forventer 95 prosents måloppnåelse, og at Pøbelprosjektet vil vinne på å være mer ærlig på dette med at en som soner en fengselsdom, er i behandling eller har blitt overført til andre tiltak i NAV ikke nødvendigvis kan regnes som vei til jobb.

OK, så når Eddi Eidsvåg sier at «94 prosent av ungdommene som har vært innom, faktisk kommer i jobb», så mener han egentlig at bare 6% har falt ut av prosjektet. Det er ikke ensbetydende med at de er i jobb eller skole. Spesielt ikke hvis de sitter i fengsel eller er arbeidssøkende hos NAV.

Som Utdanningsdirektoratet påpeker så er 64% i tråd med målsetningen om å klare å få minst 60% tilbake i jobb, men da er det samtidig dumt å gå bombastisk ut med et svært oppblåst tall som bare gjør at de mister sin troverdighet.

Tallene er også basert kun på 2008-2010 som inkluderte bare 98 deltakere. Å generalisere fra dette lille tallet, og til de 1274 deltakerne som har deltatt frem til og med 2013, blir ganske absurd, og statistisk svært upålitelig.

Samfunnsøkonomiske besparelser

Hva så med de samfunnsøkonomiske effektene av prosjektet? Eidsvåg hevder denne er på hele 2,1 milliarder kroner. Dette har han hentet fra en rapport utarbeidet av Vista Analyse, som viser følgende tall:

Screenshot 2013 10 21 16 15 44

Tallet Eddi viser til gjelder beregningen basert på «høy effekt», altså at 85% av deltakerne kommer i arbeid. Men basert på den rapport han selv henter tallene sine fra er ikke dette tilfelle. Det er litt over 60% som er kommet i arbeid, og dermed må vi se på tallene fra beregningen med «lav effekt», som er basert på at 60% kommer i arbeid. Denne viser en kostnadsbesparelse på rundt 1 milliard, under halvparten av det Eddi forteller journalisten.

(Her kan man sikkert også trekke inn andre besparelser, som i modellen er estimert til henholdvis 1,1 og 0,5 milliarder avhengig av høy eller lav effekt. Men ettersom Eddi ikke har tatt dette med i sitt tall på 2,1 milliarder, regner jeg heller ikke med dette.)

Konklusjon

Mye tyder altså på at Pøbelprosjektet er et vellykket prosjekt som sparer samfunnet for utgifter i det lange løp, men Eddi bør nok være forsiktig med å gå ut med tall som ikke har noen rot i virkeligheten. Det er nok fristende for gründeren å blåse opp effekten av prosjektet både av idealistiske årsaker, men også fordi de trenger mer penger til driften. Vista Analyse sin rapport sier:

Årsrapporten fra Pøbelprosjektet 2012 tyder på at prosjektet sliter med økonomien og møter utfordringer mht å kunne finansiere det nivået på tiltakene som Pøbelbedriften selv mener er nødvendig for å lykkes.

Pøbelprosjektet fikk statsstøtte på 1,9 millioner i 2010 og 2011, noe som senere viste seg å være kontroversielle tildelinger. Fra og med 2012 har de derfor ikke mottatt statsstøtte, men får støtte fra blant annet FERD SE, Kronprinsparets Fond og REMA 1000.

Ut fra de rapporter som foreligger kan man ikke annet enn å applaudere tiltaket, og mye tyder på at det er samfunnsøkonomisk riktig å gi statsstøtte til selskapet. Frp har blant annet gått ut og lovet støtte til Pøbelprosjektet. Likevel bør Eidsvåg være mer nøktern når han uttaler seg om prosjektets resultater, og kanskje journalistene burde ta seg bryet til å sjekke fakta før de setter sånt på trykk? Bare en idé.


Oppdatering: Et annet poeng jeg overså i første omgang er at denne statistikken er basert på tall uten kontrollgruppe. Det er bra at 64% av de som er med i prosjektet kommer seg i arbeid/skolegang, men hva er sammenligningsgrunnlaget? Er det 0% av de som ikke er med i Pøbelprosjektet som får til det samme? Eller er det 50%? Hvis sistnevnte, så er kanskje ikke Pøbelprosjektet så velinvesterte penger likevel…

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!