Screenshot 2013 10 31 15 07 10

I begynnelsen av september blogget jeg om Frp-politikeren Willy Wiksaas som jeg mente hadde kommet med noen rasistiske ytringer i sosiale medier og egen blogg. Min samarbeidspartner Nettavisen valgte å fronte denne bloggposten, og den endte opp med nesten 190 000 visninger på få dager.

Wiksaas reagerte på dette, og gikk derfor ut i media og sa at han ville klage Nettavisen inn for PFU. Som sagt, så gjort, og nå har PFU behandlet klagen. Du kan lese behandlingen i sin helhet her, men jeg gjengir deres kjennelse:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en bloggartikkel under Nettavisens redaktøransvar med kritikk av en lokal leder av Fremskrittspartiet for hans publisering på Facebook. Han an Hanmener Nettavisen har bidratt til å stemple ham som rasist og viser til den store belastningen bloggartikkelen har påført særlig familien.

Nettavisen avviser klagen. Avisens ansvarlige redaktør mener det må være avisens fulle rett å rette søkelyset mot klagerens offentlige ytringer som leder for Fremskrittspartiet i Namskogan, og avisen kan ikke se at det foreligger brudd på noen av punktene i Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis konstatere, helt i tråd med hva Nettavisen også selv gjør, at å være vertskap/publiseringskanal for bloggere må innebære at man som medium også påtar seg publiseringsansvaret, i tråd med formuleringen i Vær Varsom-plakatens punkt 2.1 om redaktøransvar.

I det foreliggende tilfellet dreier det seg om en kommentarartikkel, en blogg, der bloggeren karakteriserer og kritiserer klagerens ytringer. Utvalget har mange ganger uttalt at det må være stor takhøyde for meninger i journalistikken, selv om de presseetiske normene også gjelder for meningssjangrene. Slik utvalget ser det, hevder bloggeren at klageren har fremmet rasistiske synspunkter. En slik kritikk må det være rom for, særlig sett i lys av at klageren på publiseringstidspunktet var leder for et politisk lokallag. Utvalget vil på generelt grunnlag understreke viktigheten av at det foregår en offentlig debatt også om vanskelige temaer, og at ytringer som er sterke og som oppleves belastende, blir møtt med motytringer.

Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Wiksaas klaget også inn Namdalsavisa, men PFU konkluderte på samme måte også i den saken.

Det ligger også to viktige prinsipielle avgjørelser i dette:

1) Nettavisen har publiseringsansvar for det jeg blogger hvis de velger å være vertskap/publiseringskanal for en bloggpost ved å fremheve den i egen nettavis.

2) En bloggpost anses som en kommentarartikkel, og det er derfor svært stor takhøyde for hva som tillates. Mine bloggposter er ikke fritatt for de presseetiske normer, noe jeg alltid er bevisst på, men en bloggpost har mye større spillerom enn en vanlig nyhetsartikkel.

Dette betyr at det burde bli slutt på trusler om anmeldelser og PFU-klager hver gang noen synes det er ubehagelig at bloggen min retter et søkelys på noe de har sagt eller gjort i det offentlige rom.

 • Øivind Bergh

  Det skulle bare mangle! Likevel: Gratulerer! Og selv om en PFU-dom er noe helt annet enn en rettslig dom håper jeg dette bidrar til å gjøre slutt på de evinnelige påstandene fra ytrehøyre om at det skulle være ærekrenkende å omtale åpenlyst rasistiske påstander som – rasistiske. Hva en profilert lokalpolitiker skriver på sin FB-vegg er i høy grad av offentlig interesse.

 • Heltuuuuuutrolig

  «Det ligger også to viktige prinsipielle avgjørelser i dette:

  1) Nettavisen har publiseringsansvar for det jeg blogger hvis de velger å være vertskap/publiseringskanal for en bloggpost ved å fremheve den i egen nettavis.»

  Det synes jeg var en rar sak.. Nettavisen kan da ikke være ansvarlig for det som presses frem på tjomlid.com. Er det da Nettavisens fronting (Hva nå denne var, jeg har ikke sett det) som er utslagsgivende?!

 • Som jeg skriver: «…ved å fremheve den i egen nettavis». Bloggposter de ikke trekker frem på nettavisen.no har jeg det fulle redaksjonelle ansvar for. Men i det øyeblikk de fronter saken selv, overtar de også det redaksjonelle ansvar.

 • Heltuuuuuutrolig

  Akkurat, da er det vel deres fremheving og ikke bloggposten som er det kristiserte? Altså deres profilering uavhengig av innholdet.. på ein måde.

 • Det er innholdet i bloggposten som Wiksaas reagerer på, men klagen hans rettes mot Nettavisen da bloggen min faller inn under deres redaksjonelle ansvar. Man kan ikke rette en PFU-klage mot en blogg.

 • Heltuuuuuutrolig

  Nettopp, så da var det jo ikke langt Wiksaas kunne nå uansett med å klage på Nettavisen.. det er jo eventuelt bare deres lenking/promotering som kan påklages.
  Og da har ikke nettavisen noe redaksjonelt ansvar for innholdet.
  Jeg ser ikke helt disse prinsippene du fremmer..

 • Wiksaas kan selvsagt klage til Nettavisen, og de kunen i teorien ha blitt felt om min bloggpost var brudd på god presseskikk – noe den altså ikke var. Det hadde vært tilsvarende om Wiksaas klaget inn en kommentarartikkel i Nettavisen. En blogg som Nettavisen fremhever kan rammes av en PFU-klage, men takhøyden er mye større fordi det anses som en kommentar, ikke en nyhetssak.

  Det er ikke lenkingen/promoteringen som påklages, det er innholdet i bloggposten. Om de lenker til min blogg eller en intern nyhetssak er ett fett. For PFU sin del er bloggen min en del av Nettavisens innhold når de promoterer den. Dermed har Nettavisen det fulle redaksjonelle ansvar for innholdet i akkurat de bloggpostene som de desker – men ikke andre.

 • Heltuuuuuutrolig

  Ok.. Da er det din bruk av «vertskap» jeg opplever at er forvirrende. Jeg mener dette inkluderer det som på nynorsk kalles hosting, men det er da ikke inkludert..

 • Det er ikke jeg som bruker «vertskap». Det er PFU sin formulering. Å inkludere hosting i begrepet «vertskap» er litt 1998 i så fall, da det meste i dag er spredt utover flere servere på flere steder geografisk. Jeg vil tippe innholdet til mange nettaviser kan ligge delvis i Cloudtjenester driftet av andre leverandører, noe som gjør at avisen ikke selv hoster alt innhold, men likevel må anses som vertskap for det når de publiserer det innen sine rammer.

 • Heltuuuuuutrolig

  Det er vel ikke PFU som har skrevet disse viktige prinsippielle avgjørelsene som du fremmer?

 • O_o

  Kanskje du heller bare skal lese bloggposten på nytt, og gjerne også PFU sin originalartikkel :-)

 • Heltuuuuuutrolig

  Nja, så interessert er jeg ikke.. Om du mener det stammer fra PFU burde du nok ha benyttet deg av kursivtasten eller noe slikt. Som normalt er..

 • Beklager, men å ha tullinger som deg i kommentarfeltet gidder jeg ikke. Du orker ikke sjekke kilder og lese teksten før du kverulerer om ting som står klart i teksten du nettopp kommenterer under. Ufattelig.

 • Heltuuuuuutroooolig

  Tullinger?
  Jasså. Så du begår en unøyaktighet, og får spørsmål rundt det, og så er det altså slik at jeg er en «tulling».
  Imponerende..

 • Efilsgod

  Er du sikker på at det kan skilles sånn når bloggen din ligger under Nettavisens banner? PFU skriver «(…) å være vertskap/publiseringskanal for bloggere må innebære at man som medium også påtar seg publiseringsansvaret(…)» Betyr ikke det at nettavisen dermed har ansvaret for alt du skriver?

 • Nettavisen anerkjenner hvertfall ikke dette ansvar, og i bunnen av alle Nettavisens blogger står det: «Denne bloggen er personlige ytringer fra utgiver av bloggen.»

  Samtidig står det at Stavrum er ansvarlig redaktør for Nettavisen, så det er litt tvetydig.

  Jeg tror ikke Nettavisen kan felles for noe jeg har skrevet i bloggen som de ikke aktivt har valgt å fronte i sin nettavis, men helt sikker kan man vel ikke være før en slik sak er blitt behandlet i PFU…

 • Utrooooolig

  Du tjener nok lite på å kalle andre for tullinger når det er dine egne formuleringer som ikke henger på greip.
  Ufattelig..