Screenshot 2014 04 12 14 01 52Psykolog, skribent, sanger og programleder Kristin Spitznogle figurerer for tiden i en reklamekampanje for kosttilskuddet Bio-Qinon Q10 Gold.

Koenzymet Q10 er et et stoff som finnes naturlig i alle kroppens celler. Det er en viktig del av funksjonen til cellenes mitokondrier som står for energiproduksjonen i kroppen.

Enkelte sykdomstilstander kan gjøre at Q10-mengden synker, og det samme synes å være tilfelle ved økende alder. Et lavt nivå av Q10 kan være relatert til enkelte sykdommer, kanskje spesielt hjertemuskelsykdommer, men per i dag finnes ingen forskning som viser at det har noen forebyggende eller helbredende effekt å ta Q10 som tilskudd.

Q10 markedsføres likevel som et kosttilskudd alle vil oppleve god effekt av, kanskje spesielt kvinner, og det er ikke måte på hvor bra det skal være for deg! Spitznogle har nå satt sitt navn på denne markedsføringen og skriver selv under reklamebildet hun delte på Facebook:

Screenshot 2014 04 12 14 01 34

I selve reklamen kan vi lese følgende påstander fra produsenten Pharma Nord:

Screenshot 2014 04 12 14 11 41

Spitznogle fortsetter under Facebook-postingen sin:

Screenshot 2014 04 12 14 16 24

Spitznogle hevder altså at Q10 hjelper på hennes energi og overskudd, samt at det gjør henne mer opplagt, fokusert, våken og konsentrert. Hun føyer til at denne effekten er dokumentert i mer enn 90 publiserte vitenskapelige studier og at man derfor vet at produktet holder hva det lover – med nesten umiddelbar virkning!

Jeg syntes dette var interessant. Min «karriere» som skepsisblogger startet på mange måter ved å undersøke dokumentasjonen til kosttilskudd som Evelle, VitaePro og Nushape, og nå var jeg nysgjerrig på hva slags dokumentasjon som lå bak de fantastiske påstandene til Q10.

Jeg skrev derfor en kommentar under Facebook-postingen til Spitznogle:

Screenshot 2014 04 12 14 16 56

Responsen fra Kristin var mildt sagt oppsiktsvekkende. Jeg fikk dessverre aldri tatt screenshot av dette før hun redigerte meldingen, men en nettbekjent leste det og skrev følgende på Twitter:

Screenshot 2014 04 12 14 19 21

Jepp. Svaret jeg fikk var at jeg var en kranglefant og at jeg kunne gå og ta meg en bolle. Flaut fra Spitznogle. Mange på Twitter klikket seg inn og leste tråden og uttrykte sin forbauselse over Spitznogle sin usaklige respons, og etterhvert redigerte hun sitt svar til meg til det mer saklige og høflige som jeg her tok screenshot av:

Screenshot 2014 04 12 14 22 40

Flere blandet seg inn i diskusjonen:

Screenshot 2014 04 12 14 23 11

Her understreker Spitznogle at hun går god for forskningen som dokumenterer den effekt hun selv hevder at Q10 har. Men på litt for kjent vis avfeier hun min forespørsel om forskning ved å vise til at den finnes, men jeg må finne den selv.

Jeg svarte henne:

Screenshot 2014 04 12 14 24 32

og

Screenshot 2014 04 12 14 25 05

Dette var ganske sent på kvelden, men utpå natten dukket det opp noen svar fra Kristin som ikke tilførte noe nytt til debatten. Jeg skrev ikke noe mer til henne. Da jeg våknet neste morgen var hele tråden slettet, og jeg var blitt blokkert av henne. Enkelte andre som hadde deltatt i samme tråd skrev til meg at de også var blitt blokkerte.

Dette undrer meg. Spitznogle har lang akademisk bakgrunn, noe hun selv trekker frem som relevant. Likevel reagerer hun på saklige, høflige, men kritiske spørsmål, ved å slette og blokkere. Hun vil ikke fremvise dokumentasjon selv, og hevder at det er godt nok at det virker for henne. Men samtidig skryter hun av at dokumentasjonen finnes. Over 90 publiserte vitenskapelige studier, må vite.

Forskningen

Vel, som jeg skrev til henne, så mailet jeg Pharma Nord:

Hei!

Viser til markedsføring av Q10-kapsler hvor dere skriver: «Dokumentert i flere enn 90 vitenskapelige undersøkelser»

http://www.pharmanord.no/produkter/bio-quinone-q10-gold-100mg

Kan dere sende meg en liste over disse 90 studiene som dokumenterer effekt på kognitive og fysiske evner, som er det blant annet Kristin Spitznogle fremmer i reklamen deres?

Jeg er IKKE interessert i studier som viser biotilgjengelighet, sikkerhet, eller effekt på hjerte-/karsykdommer eller annet. Jeg ønsker å se studiene som er direkte relevante for den påstanden reklamen fremmer, som altså er rettet mot et generelt publikum, ikke mennesker med spesifikke sykdommer eller risikogrupper.

Jeg ser frem til å høre fra dere!

Mvh Gunnar R Tjomlid

Dagen etter fikk jeg svar fra Pharma Nord. Et langt svar med gjennomgang av flere studier, og med studiene vedlagt som PDF-filer. Det satte jeg pris på. Det jeg ikke satte like mye pris på var at de selvsagt gjorde nettopp det jeg ba dem om å ikke gjøre. Jeg fikk studier som viste biotilgjengelighet, effekt på hjertesykdom, effekt på infertilitet, effekt på tannhelse og mye annet rart.

Det eneste som var direkte relevant til min forespørsel var dette:

Studier vedrørende Q10 og sport/energi/fysisk velbefindende

Der findes studier, som viser en effekt af Q10 i forbindelse med sport og fysisk træning. Pharma Nords Q10 præparat har været afprøvet i et kontrolleret studie, A-4212 (Ylikoski et al.), som viser en klar effekt af Bio-Qinon på finske elite-skiløbere, der kunne arbejde lidt længere tid og lidt hårdere efter Q10. Bemærk også den figur, som viser skiløbernes egen bedømmelse af præparatets effekt: der er en helt indiskutabel sammenhæng mellem verum/placebo og positiv/negativ bedømmelse af virkningen – selv om skiløberne selvfølgelig ikke vidste, om de fik det ene eller det andet.

Et andet studie på fodboldspillere godtgør en positiv effekt af Q10 (Tauler et al ; A-9115). Et mindre studie antydede også en subjektiv bedre velbefindende efter Q10 indtag (Tholle; A-5178). Skulle sportsfolk få lyst til at tage Q10 (eller andre Pharma Nord præparater) er de undersøgt og kontrolleret for at være fri for noget doping-relateret (Annon; A-6633).

La meg se litt nærmere på dette. Den første studien av Ylikoski et al ble gjort på finske elite-skiløpere. Det var en liten studie med 25 deltakere, altså bare 12-13 i hver gruppe. I tillegg ble resultatene fra 7 deltakere eksludert fordi de ikke gjennomførte treningsprogrammet og testene fullstendig. Da står vi igjen med data fra bare 18 personer. Studien ble også delvis finansiert av Pharma Nord selv.

Greit, denne lille studien fra 1997 viser en overbevisende effekt av Q10 på ytelsen til disse 18 elite-skiløperne. Men viser dette hele bildet? Nei, her må vi sjekke alle relevante studier. Etter litt googling fant jeg en rapport fra australske myndigheter som hadde gjennomgått mange studier på effekten av Q10 for idrettsutøvere, sist oppdatert i desember 2011.

Her listes det opp 9 studier som har sett på «COENZYME Q10 SUPPLEMENTATION AND EXERCISE PERFORMANCE». Åtte av disse er negative. Tre av studiene fant at Q10-tilskudd faktisk hemmet ytelsen. Den eneste positive studien er altså den Pharma Nord selv har bidratt økonomisk til. Huff da.

Hva så med neste studie de viser til, Tauler et al, som så på fotballspillere? Her fikk 19 fotballspillere enten placebopiller eller en cocktail av multivitaminer og mineraler, som også inneholdt Q10, i 3 måneder. Og hva fant de? Tja, resultatet kan oppsummeres slik:

In summary, the moderate antioxidant supplementation of the diet for 3 months using a multivitamin and mineral cocktail prevented the plasma oxidative molecular damage induced by a football match without influencing the antioxidant adaptations induced by exercise. The supplementation did not influence the antioxidant response or the oxidative stress makers in neutrophils.

Det sier ikke meg som lekmann så mye annet enn at man har målt objektive markører i blodet på fotballspillerne som viser en effekt av antioksidanter, men som ikke sier noe spesifikt om Q10 eller om dette har noen som helst effekt på fotballspillernes prestasjoner. I fotballkampen som ble spilt for å måle effekten av kosttilskuddene etter 3 måneder så man ingen forskjell i energiforbruk, puls, oksygenopptak eller ytelse. Det var en god ting for å kunne gjøre relevante sammenligninger av blodmarkører, men sier oss også noe om at Q10-gruppen ikke så ut til å ha oppnådd bedre prestasjonsevner etter 3 måneder med tilskudd.

Over til Tholle-studien som i følge produsenten viste en «subjektiv bedre velbefindende» hos eldre menn som fikk Q10-tilskudd. Studien fra 1998 konkluderte slik:

It is concluded that resting EE [energy expenditure] is unaffected by Q10 whereas the effect on subjective wellbeing needs further attention.

Med andre ord: Man fant ingen målbar endring i energiforbruk ved hvile, men de som fikk Q10 følte seg bedre. I studien skriver de også:

When asked immediately after each of the 1 week interventions 8 of 11 subjects were able to state correct treatment (P < 0.08) due to a better well being and reduction in sleep.

Hm. Et flertall tippet riktig på om de fikk placebokapsler eller Q10-kapsler, og dette bruker de som bevis for at Q10 må ha virket? Jeg ville vel heller først og fremst stilt spørsmålet om ikke det viser at blindingen har vært for dårlig…

Den siste studien de viser til handler om at Pharma Nord sine kapsler ikke kan regnes som doping. Det er selvsagt irrelevant for mitt spørsmål.

Med andre ord klarte Pharma Nord egentlig bare vise til en eneste studie som tydet på at Q10 ga bedre ytelse – en selvfinansiert studie «cherry picked» fra flere studier hvor alle andre er negative.

Bløff

Spitznogle hevder at Pharma Nord har minst 90 publiserte vitenskapelige studier som viser at Q10 virker positivt på ytelse, både fysisk og kognitiv. Det har de åpenbart ikke. De har i beste fall 2-3 positive studier, men utelater da alle de negative studiene utført av andre uavhengige parter. De positive studiene er små og har metodologiske svakheter, samt at man kan stille spørsmål ved om markører som oksidativt stress på celler egentlig er direkte relevant for om man føler seg mer våken og opplagt i hverdagen. Det gjør det neppe.

Hva skal jeg da konkludere med? Er Spitznogle en løgner? Eller er hun fryktelig naiv? Med 6 års akademisk utdannelse og erfaring som trainee hos Pharma Nord burde hun vel vite hva hun snakket om før hun gikk ut og bastant hevdet at de kunne vise til over 90 vitenskapelige studier som underbygget hennes påstander. For disse studiene finnes ikke. Det innrømmer Pharma Nord selv når de i sin mail til meg skriver (min utheving):

Kære Gunnar Tjomlid,

Min kollega Carsten Jørgensen har bedt mig fremsende dig noget af vor dokumentation for vores Q10 præparat, som fremdeles vedrører raske og hhv forbedret fysik. Selv om vi har stået for større eller mindre undersøgelser gennem de sidste 20 år er det ikke det emne der har været forsket mest i; oftest har man forsøgt med Q10 at afhjælpe et allerede eksisterende problem; […]

De sier altså selv at det ikke har vært forsket så mye på dette med effekten av Q10 på kognitive/fysiske prestasjonsevner. Spitznogle bløffer.

Jeg skrev tilbake til Pharma Nord med noen korte kommentarer til studiene de hadde sendt meg, og avsluttet slik:

Det jeg stiller spørsmål ved er vedlagte reklame for Q10 hvor Kristin Spitznogle forteller oss at hun opplever Q10 som kosttilskudd hjelper henne med å prestere bedre i hverdagen. Det fremgår at Spitznogle påstår Q10 gir bedre kognitive og kanskje også fysiske prestasjonsevner. Dette underbygges i teksten av at det er «dokumentert» i mer enn 90 publiserte vitenskapelige studier.

Men hva er dokumentert? Åpenbart ikke påstanden som Spitznogle fremsetter. Jeg kan heller ikke se at du har gitt meg noe som helst dokumentasjon som viser at det å ta Q10 som kosttilskudd vil ha noen dokumentert effekt for folk/kvinner flest.

Mine spørsmål blir derfor:
* Er dere enige i at reklamen med Kristin Spitznogle gir et budskap om at man med Q10-tilskudd kan yte bedre kognitivt og fysisk?
* Er dere enige i at det ikke finnes god forskning som viser akkurat dette?
* Er dere enige i at ved å vise til «90 publiserte vitenskapelige studier» så villeder dere publikum til å tro at Spitznogle sin opplevelse er vitenskapelig bekreftet?

Håper dere vil svare konkret på disse spørsmål.

Dette har jeg aldri fått svar på.

Konklusjon

Reklamen for Q10 er åpenbart svært villedende. Den gir et klart og tydelig inntrykk av at de effekter Spitznogle forteller om også er dokumentert vitenskapelig. Det er de altså ikke. Tvert i mot viser flertallet av studier at Q10 ikke har noen som helst effekt på fysiske prestasjoner.

Det er god grunn til å anta at det Spitznogle opplever er god, gammeldags placeboeffekt, for hvis det er noe placeboeffekten kan påvirke, så er det nettopp den subjektive følelsen av opplagthet og evne til fokus. Hun kunne like gjerne dyttet i seg sukkerpiller, så lenge hun tror på effekten. Man skulle tro at en psykolog visste bedre enn å la seg lure av egne opplevelser på denne måten, men det viser vel bare atter en gang at høy utdannelse ikke er noen vaksine mot selvbedrag.

Q10-tilskudd mangler per i dag god dokumentert effekt på noe som helst. Det finnes ikke en eneste god grunn til å kaste bort penger på Q10-tilskudd, både for spesifikke pasientgrupper, som de med hjerteproblemer, migrene, høyt blodtrykk, parkinsons etc, og for folk flest. Det finnes ikke solid dokumentasjon for noen forebyggende eller helbredende effekt for noen sykdom, og det gjør deg neppe mer opplagt eller fokusert.

Den eneste dokumenterte effekt av Pharma Nord sin Bio-Qinon Q10 Gold er at det konverterer penger til dyr bæsj svært effektivt.


Oppdatering: Jeg ble tipset om at også EFSA har vurdert helsepåstander rundt Q10, og de finner ingen dokumentert effekt for noen av påstandene.

Den produsentuavhengige legemiddelinformasjonen RELIS fant i sin gjennomgang fra 2003 heller ingen god dokumentasjon på at Q10 kan anbefales for noen tilstand.

En oversikt hos Mayo Clinic i USA mener det finnes noe dokumentasjon på at Q10-tilskudd kan være nyttig for hjertesyke og folk med høyt blodtrykk, men det er ikke relevant for folk flest, og flere større studier trengs for å bekrefte disse resultatene. Det eneste Q10-tilskudd beviselig hjelper mot er Q10-mangel…

 • Ole-Christian R

  Makan til party pooper! Hehe neida, veldig bra arbeid som vanlig!

 • Kristoffer

  Flott artikkel! For oss yngre og uerfarne skeptikere er det veldig kjekt å få så klart innblikk i hvordan du går frem i slike saker. Har Spitznogle på noen måte respondert på denne artikkelen? Undrer på hvordan hun hadde gått frem med det.

 • FrankOttoOlsen

  Eneste som manglet her, var popcorn og en pils. Dette var fornøyelig lesning. ;)

 • Tverrsiktig

  Jeg ler så jeg griner av Spitznogle. Tenk å blokkere de som stiller kritiske spørsål. Vet hun ikke hva hun risikerer med det? Når jeg tenker meg om, kan hun ha fått PR-råd av THH? :-D Snakk om å bli tatt med buksene nede. Tjomlid, denne bloggposten kvalifiserer til edelt metall. Bra!

 • baloo

  VELDIG bra, Gunnar.

  Spitznogle har poengtert i tidligere intervjuer at hun er på Mensa-nivå IQ-messig; så det er bare å anbefale denne: http://www.michaelshermer.com/2002/09/smart-people-believe-weird-things/

 • acktroll

  Kan ikke dy me for å stille det altfor selvfølgelige spørsmål om hvor mye glede, overskudd og sisu Spitznogle har fått av «sponsor»beløpet hun har mottat for å bejuble dette produktet… Utrolig hvordan dette kan overkjøre både sunn fornuft, intelligens og integritet.
  Knallbra artikkel!

 • deadimba

  Bra Gunnar. Du er på ditt beste når du avslører svindlere!!

 • Empori

  Intens han Tjomlid.

 • Jan Olsen

  Spitznogle er, dvs kaller seg sexolog, noe vi alle egentlig kan kalle oss. Så i bunn og grunn er jo hun flink til å komme med mer eller mindre svada. Hun har vel økonomiproblemer siden hun selger seg på denne måten.

 • S.J

  ville gjerne sett resultatene av de 6 årene med akedemisk utdannelse (ja hun sier det iallefall) hun der Spitznogle gikk…. hun er en stor bløff!!

 • Eheno

  Den er grei Gunnar. Jeg å inrømme at jeg ikke tilhører akkurat fanklubben din. Men rett skal være rett . Denne gang vil jeg si at jeg får opplevelsen av at du har utført din foresatte oppgave svært bra. Hvorvidt dette produktet oppleves positivt eller ikke for brukeren blir jo irrelevant i forhold til ditt oppdrag – og det holder du deg også for god til å kommentere. Flott

 • KristianMikalsen

  Er ikke dette godt nok som referanser da?

  Aguilaniu H, Durieux J, Dillin A. Metabolism, ubiquinone synthesis, and longevity. Genes Dev. 2005;19(20):2399-406.

  Al-Hasso. Coenzyme Q10: a review. Hosp Pharm. 2001;36(1):51-66.

  Beal MF. Therapeutic effects of coenzyme Q10 in neurodegenerative diseases. Methods Enzymol. 2004;382:473-87.

  Belardinelli R, Mucaj A, Lacalaprice F, et al., Coenzyme Q10 and exercise training in chronic heart failure. Eur Heart J. 2006;27(22):2675-81.

  Berthold HK, Naini A, Di Mauro S, Hallikainen M, Gylling H, Krone W, Gouni-Berthold I. Effect of ezetimibe and/or simvastatin on coenzyme Q10 levels in plasma: a randomised trial. Drug Saf. 2006;29(8):703-12.

  Caso G, Kelly P, McNurlan MA, Lawson WE. Effect of coenzyme q10 on myopathyic symptoms in patients treated with statins. Am J Cardiol. 2007;99(10):1409-12.

  Dhanasekaran M, Ren J. The emerging role of coenzyme Q-10 in aging, neurodegeneration, cardiovascular disease, cancer and diabetes mellitus. Curr Neurovasc Res. 2005;2(5):447-59.

  de Bustos F, Molina JA, Jimenez-Jimenz FJ, Garcia-Redondo A, Gomez-Escalonilla C, Porta-Etessam J, et al. Serum levels of coenzyme Q10 in patients with Alzheimer’s disease.J Neural Transm. 2000;107(2):233-239.

  Heck AM, DeWitt BA, Lukes AL. Potential interactions between alternative therapies and warfarin. Am J Health-System Pharm. 2000;57(13):1221-1227.

  Hodgson JM, Watts GF, Playford DA, et al. Coenzyme Q(10) improves blood pressure and glycaemic control: a controlled trial in subjects with type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr.2002;56:1137-1142.

  Khan M, Gross J, Haupt H, et al., A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus aurium. Otolaryngol Head Neck Surg. 2007;136(1):72-7.

  Khatta M, Alexander BS, Krichten CM, Fisher ML, Freudenberger R, Robinson SW et al. The effect of conenzyme Q10 in patients with congestive heart failure. Ann Int Med. 2000;132(8):636-640.

  Langsjoen PH, Langsjoen JO, Langsjoen AM, Lucas LA. Treatment of statin adverse effects with supplemental Coenzyme Q10 and statin drug discontinuation. Biofactors. 2005;25(1-4):147-52.

  Levy G, Kaufmann P, Buchsbaum R, et al., A two-stage design for a phase II clinical trial of coenzyme Q10 in ALS. Neurology. 2006;66(5):660-3.

  McCarty MF. Toward practical prevention of type 2 diabetes. Med Hypotheses.2000;54(5):786-793.

  Nahas R. Complementary and alternative medicine approaches to blood pressure reduction: An evidence-based review. Can Fam Physician. 2008 Nov;54(11):1529-33. Review.

  Ochiai A, Itagaki S, Kurokawa T, Kobayashi M, Hirano T, Iseki K. Improvement in intestinal coenzyme q10 absorption by food intake. Yakugaku Zasshi. 2007;127(8):1251-4.

  Ostrowski RP. Effect of coenzyme Q(10) on biochemical and morphological changes in experimental ischemia in the rat brain. Brain Res Bull. 2000;53(4):399-407.

  Palan PR, Connell K, Ramirez E, Inegbenijie C, Gavara RY, Ouseph JA, Mikhail MS. Effects of menopause and hormone replacement therapy on serum levels of coenzyme Q10 and other lipid-soluble antioxidants. Biofactors. 2005;25(1-4):61-6.

  Quinzii CM, Dimauro S, Hirano M. Human coenzyme q(10) deficiency. Neurochem Res. 2007;32(4-5):723-7.

  Raitakari OT, McCredie RJ, Witting P, Griffiths KA, Letter J, Sullivan D, Stocker R, Celermajer DS. Coenzyme Q improves LDL resistance to ex vivo oxidation but does not enhance endothelial function in hypercholesterolemic young adults. Free Radic Biol Med. 2000;28(7):1100-1105.

  Rakel D. Rakel: Integrative Medicine, 2nd ed. Philadelphia, PA. Elsevier Inc., 2007.

  Rosenfeldt FL, Haas SJ, Krum H, Hadj A, Ng K, Leong JY, Watts GF. Conenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials. J Hum Hypertens.2007;21(4):297-306.

  Rosenfeldt F, Hilton D, Pepe S, Krum H. Systematic review of effect of coenzyme Q10 in physical exercise, hypertension and heart failure. Biofactors. 2003;18(1-4):91-100.

  Salles JE, Moises VA, Almeida DR, Chacra AR, Moises RS. Myocardial dysfunction in mitochondrial diabetes treated with Coenzyme Q10. Diabetes Res Clin Pract. 2006;72(1):100-3.

  Sander S, Coleman CI, Patel AA, Kluger J, White CM. The impact of coenzyme Q10 on systolic function in patients with chronic heart failure. J Card Fail. 2006;12(6):464-72.

  Shults CW, Haas R. Clinical trials of coenzyme Q10 in neurological disorders. Biofactors. 2005;25(1-4):117-26.

  Shults CW. Therapeutic role of coenzyme Q(10) in Parkinson’s disease. Pharmacol Ther. 2005;107(1):120-30.

  Singh U, Devaraj S, Jialal I. Coenzyme Q10 supplementation and heart failure. Nutr Rev.2007;65(6 Pt 1):286-93.

  Spigset O. Reduced effect of warfarin caused by ubidecarenone. Lancet. 1994;344:1372-1373.

  Torkos S. Drug-nutrient interactions: A focus on cholesterol-lowering agents. Int J Integrative Med. 2000;2(3):9-13.

  Watson PS, Scalia GM, Galbraith A, et al. Lack of effect of coenzyme Q on left ventricular function in patients with congestive heart failure. J Am Coll Cardiol. 1999;33:1549-1552.

  Weant KA, Smith KM. The role of coenzyme Q10 in heart failure. Ann Pharmacother. 2005;39(9):1522-6.

  Witte KK, Clark AL, Cleland JG. Chronic heart failure and micronutrients. J Am Coll Cardiol. 2001;37(7):1765-1774.

 • Sukk.

 • Jan Banan

  Bra!

 • Roy

  Kan du påpeke hvilke av disse som dokumenterer at produktet har en «oppkvikkende effekt» på folk flest? Gjerne med referanse til sidetall.

 • reiduncarstens

  For mye Cola Zero Tjomlid ? Kan du ikke for en gang skyld skrive seriøst ? Er du kjøpt og betalt av » Big Pharma «…i så fall lever du meget godt !

 • tnpsegim

  Hva er det du finner useriøst reiduncarstensen? Er ikke PHARManord del av Big Pharm?

 • tnpsegim

  Men i huleste, les artikkelen i hvert fall da, før du Copy paster et fullstendig uredigert PubMed søk på q10, hvor du selv ikke har lest en eneste en av artiklene. Makan til latskap.

 • egilandre73

  Q10 er et molekyl som finnes i mitokondriene, og som har en svært viktig funksjon for at kroppen skal kunne produsere energi. Det er nødvendig for overlevelse, og er assosiert med flere sykdomstilstander (fibromyalgi, depresjon, infertilitet, migrene, Parkinson etc.). Enkelte medisiner kan bidra til å tømme kroppen for Q10 (bl.a. statiner). Allerede her skjønner man at Q10 har et stort salgs-/markedsføringspotensiale, men dette betyr ikke nødvendigvis at vi trenger å tilføre dette som tilskudd. Q10 har f.eks ingen dokumentert ‘oppkvikkende’ effekt. 3 studier indikerer at Q10 tilskudd KAN ha en anti-fatigue effekt under trening, men dette kan ikke generaliseres til generell fatigue. Det finnes noen interessante studier som peker i retning av en positiv effekt av Q10 tilskudd ved fibromyalgi og personer som har hatt et hjerteinfarkt. Det kan muligens påvirke endotelfunksjon for de med svekket funksjon, og dermed påvirke sirkulasjon og beskytte blodårene. Dokumentasjonen et dog ikke overbevisende. Det har ingen dokumentert effekt på interessant felt som levealder, fettforbrenning eller muskelvekst. Høye doser av Q10 ser ikke ut til å virke bedre enn lave doser. Q10 produseres som nevnt i kroppen, men finnes også i bl.a. kjøtt, fisk, melk og meieriprodukt, egg, nøtter og belgvekster.

  https://www.facebook.com/egilbjorgen

 • eirik

  Kan du ikke lese?

  «Jeg er IKKE interessert i studier som viser biotilgjengelighet, sikkerhet, eller effekt på hjerte-/karsykdommer eller annet. Jeg ønsker å se studiene som er direkte relevante for den påstanden reklamen fremmer, som altså er rettet mot et generelt publikum, ikke mennesker med spesifikke sykdommer eller risikogrupper.»

 • Ola E. Hofshagen

  Når en «sexolog» , en relativt tverrfaglig person som presumptivt sitter inne med kunnskap om intet mindre enn biologi, medisin, psykologi, statistikk, epidemiologi, pedagogikk, sosiologi og kriminologi, og med dertil henhørende stringente akademiske krav, velger å profilere seg med en bimbo-look med hår som solmodent hvete (langt og blondt, men med korte svarte røtter), high-maintenance factor hva utseende angår, for å reklamere for Q10, så vet jeg at dette er bare noe jeg blar forbi. Hun har rett og slett ikke troverdighet.

 • Kristian Fagerheim

  Jaaa! Du avslørte hora. Du har fått deg en ny fan!!! Tusen takk!!!!!!!!

 • John Calvin

  «Den eneste dokumenterte effekt av Pharma Nord sin Bio-Qinon Q10 Gold er at det konverterer penger til dyr bæsj svært effektivt.»

  hehehe … denne var et blinkskudd!

  Spitznogle ser nok realiteten men kommer ikke til å bøye av. Hun kommer til å stå på sitt og sannsynligvis ligge på samme linje som andre som blir litt presset, THH f.eks. Slike folk er det dessverre ikke så mye å gjøre med, annet enn å massivt poengtere fakta. Andre kan kanskje reagere på det, men jeg mener det er helt på sin plass å gjenta bløff mange ganger i samme blogginnlegg, som du gjør. Det understreker det som egentlig foregår, nemlig at Spitznogle, i dette tilfellet, farer med usannheter og synsing.

  Godt at vi har noen som deg Tjomlid! Vi som ikke går dypere inn i slike ting trenger balansert informasjon. Det får vi takket være deg!

 • John Calvin

  Denne bloggen blir mer og mer utbredt, flere og flere leser den. Jeg anbefaler den til alle jeg kommer over. Folk som Spitznogle får det ikke lettere med tiden, med rette. Folk som farer med usannheter i egen vinnings hensikt skal motsies om det er grunnlag for det. Ikke med kjeft, men med understøttet fakta. Det edle metallet du snakker om må være gull. Jeg er helt enig!

 • John Calvin

  Eller en kokt griseknoke og cider … namnam :-)

 • Steinar Johannessen

  Visst Spitznogle er så høyt utdannet som hun sier at hun er, så burde hun ha vett nok til ikke å kommentere dette videre. En stor takk til Tjomlid for faktaene du legge frem :-))

 • Saape

  I en medieverden hvor journalisters integritet og kunnskap ser ut til å være historie, fremstår du som gull Gunnar! Jeg skriver fremstår, for den kvaliteten du leverer og ikke minst fokus på svært viktige emner som dette (ikke q10, men folkesvindelen Parma Nord & co driver med), burde være vanlig i norsk presse. Nyhetshusene mener dog tydeligvis at hvem som puler hvem på paradise hotel er viktigere. Takk Gunnar!

 • Torgus

  Gunnar Tjomlid, du er typen som kan gå ned på sykehuset og fortelle en dødssyk mann at han bare kan slutte med cellegifta, han kommer jo til å dø allikevel! Etterpå kan du henge ut sykehuset som svindlere som har lurt en dødssyk mann i bloggen din, og tjene penger på dette selv ved å få x antall treff… for du tjener vel penger på bloggen din?

 • onomatipoetikon84

  Med tanke på dine useriøse innvandringsartikler som kunne ha vært skrevet av verdens mest naive Sv-politiker gidder jeg ikke å ta deg seriøst, noen gang. Du er en lite objektiv og nøytral manipulator.

 • Spelaren

  Siden bloggforfatteren er ivrig tilhenger av evidensbasert medisin vil han neppe foreslå noe så dumt. Bloggen genererer nok litt i annonseinntekter, men selvsagt er det Big Pharma, Big Agro, Big Chemo, Big Bank og Illuminati som er mest innbringende.

 • mogadonen

  Jeg savner tiden der folk oppførte seg med litt verdighet og høflighet.
  Artikkelen er glimrende folkeopplysning, men nedsettende tale og spark som dette er ikke hyggelig lesing.
  Hvorfor kaller du henne dette?

 • mogadonen

  Leste nettopp Spitznogles kommentar til årsaken for «ta deg en bolle» svaret på Twitter.
  Din gjennomgang av studiene er god lesing, men den såkalte «kranglingen» viser vel bare at det er 3 sannheter. Din, hennes og den reelle sannheten.
  Utelat personangrepene og denne artikkelen er grei lesing, dog ikke så underholdende.

 • Henning Tveit

  Reidun Carstens er blant de som støtter behandling av kreftsyke med «vitamin» B-17, eller Laetrile. At hun ikke liker Tjomlids evidensbaserte tankegang er derfor naturlig. Det som er skummelt er at mens det Spitznogle forfekter neppe er spesielt skadelig, så er Carstens med på noe som koster liv.

 • Jallaman

  Coenzyme Q10 is a powerful antioxidant that protects against free radicals. It is also used by cells to produce energy needed for cell growth and maintenance. CoQ10 can also act as an antioxidant to help prevent cellular damage from free radicals created during intense exercise and during the generation of energy. Research shows that it may slow the aging process; increase energy; strengthen the heart; improve immune function; promote weight loss; enhance endurance and aerobic performance; and lowers blood pressure.

  Link:
  http://www.lef.org/abstracts/codex/coq10_index.htm

  http://www.lef.org/abstracts/codex/coq10_citations.htm

 • Zaheer_Rana

  Kristian, har du lest en eneste av disse artiklene?

 • Jallaman

  Det finnes mye dokumentasjon på de positive virkningene til Q10 som kosttilskudd (utover biotilgjengelighet, sikkerhet, hjerte-/karsykdommer). Mye av dette er gjort i USA som ligger foran Norge og Europa.

  «As a coenzyme, it speeds up the rate at which chemical reactions take place in the body and it is necessary for the proper functioning of an enzyme. Coenzyme Q10 is a powerful antioxidant that protects against free radicals. It is also used by cells to produce energy needed for cell growth and maintenance. CoQ10 can also act as an antioxidant to help prevent cellular damage from free radicals created during intense exercise and during the generation of energy. Research shows that it may slow the aging process; increase energy; strengthen the heart; improve immune function; promote weight loss; enhance endurance and aerobic performance; and lowers blood pressure.»

  Link:
  http://www.lef.org/abstracts/codex/coq10_index.htm

  Dokumetasjon:
  http://www.lef.org/abstracts/codex/coq10_citations.htm

 • Bjørn Remseth

  Jeg er enig. Dersom Spitznogle skal ha en smule troverdighet er hun nødt til å endre modus.

  Når godt begrunnede og saklige spørsmål stilles funker det ikke helt med avfeiende herskerteknikker. Rett skal dog være rett: Mye av denne meningsutvekslingen skjedde i «kampens hete», tildels på sene nattetimer o.s.v. så man skal vel av den grunn trekke fra litt og gi anedning til å komme med mer reflekterte tilsvar. Det er ikke over ennå håper jeg. Likevel, substansen i utvekslingen til nå er at Sitznogle har lånt ut ansiktet og autoriteten sin til et produkt og dessuten for egen regning argumentert for at produktet har visse egenskaper som er observerbare både direkte av henne og dokumenterte i forskning. Når påstandene hennes så blir imøtegått på saklig vis er svaret hennes latterliggjøring av kritikeren. Den type argumentasjon funger kanskje i Russland, om man heter Vladimir Putin. Den bør funke dårlig i Norge om man heter Kristin Spitznogle :-)

 • Ann Hansen
 • Jeg tror du må lese deg litt opp på klinisk forskning og krav til evidens. Les gjerne også om Ioannidis sin forskning som viser hvor mye falske positiver det er i pilotstudier og små RCTer:

  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/11/lies-damned-lies-and-medical-science/308269/

  Det er fryktelig lett å lage en liste over «positive» studier for ethvert stoff. Problemet er at når disse gjennomgås kritisk, slik bl.a. EFSA har gjort, så ser man at ingen av dem holder god nok kvalitet. De er for små og har for dårlig studiedesign til at de kan gi gode svar. I tillegg er de ikke replikerte, og ofte finnes det svært mange negative studier som selvsagt ikke tas med i disse listene (så kalt cherry-picking av data).

  Når man ser på summen av forskning for ulike tilstander, finner man per i dag ingen solide studier som viser noen klar effekt.

  Svært mange av studiene i listen du lenker til har ingenting med om Q10 virker på ulike tilstander å gjøre. Mange av dem handler om biotilgjengelighet, er dyreforsøk, ser på ulike blodverdier (uten at det kan oversettes i noen klinisk relevans), eller gjelder spesielle pasientgrupper (som altså er irrelevant for folk flest og de reklamen retter seg mot).

  Se oversiktene jeg har lenket til fra Mayo Clinic og EFSA for grunidgere analyser for ulike tilstander.

 • Det må også nevnes at mye av denne forskningen ser eksempelvis på effekt på okisdativt stress og slike markører. Men vi har nå lært av antioksidant-industrien og sett at selv om dette høres fint ut i teorien, så er kroppen mye mer kompleks enn som så. Selv om antioksidanter kan beskytte mot oksidativt stress, så hindrer den også immunsystemet fra å fungere optimalt, blant annet i å bryte ned kreftceller. Dermed ser man ingen positiv effekt på total dødelighet, tvert i mot ser man en liten økt dødelighet hos de som tar multivitaminer jevnlig.

  Det er også problemet med mye Q10-forskning som fokuserer på «mikronivå» heller enn «makronivå». Da er det lett å havne på villspor fordi man er mer opptatt av objektive markører i blodverdier enn hvordan dette omsettes til faktiske helsefordeler.

 • eirik

  Da har du en spesiell måte å lese på.

 • EmmetLBrown

  Siden du skriver så nedlatende på et kommentarfelt på nettet, så gidder jeg ikke å ta deg seriøst, noen gang, uansett tema.

 • eirik

  Fordi han har sinneproblemer og ikke eier folkeskikk. Selv om Spitznogle fremstår ganske æreløs i denne saken er dette selvsagt noen mil over streken. Men slike er det overalt på internetts kommentarfelt, det er bare å bruke rapporteringsknapp. Jeg har flagget den, håper du har gjort det samme.

 • eirik

  Hun er i tillegg psykolog tror jeg, og det forplikter til en viss intellektuell redelighet.

 • Evilworm

  Tjomlid, du er jo en kranglefant. Kan ikke fatte og begripe hvorfor du tar deg nær av det som er sant. Dessuten så svarer du ikke direkte på spørsmål du selv får; det du ikke liker, unngår du så godt du kan. Jeg kommer sikkert til å få flere negative kommentarer på dette, og ikke minst mange stemmer ned, men i så fall er jeg bare enda mer sikker på at jeg har rett. Har et spørsmål til deg: Hva slags utdanning har du?

 • Liselotte Nielsen

  Jeg har selv hatt veldig bytte av Q10 fra Pharma Nord. Jeg sliter med en utmattelse som kom etter flere kraftige virusinfeksjoner. Jeg forsøkte en rekke forskjellige kosttilskudd i ren desperasjon. Etter å ha sittet i timesvis og lest på nettet kom jeg over en lege som anbefalte Q10 ved slike tilstander. Jeg begynte på 30 mg om dagen. Etter en ukes tid kjente jeg meg noe bedre, og fortsatte derfor med Q10 i en periode. Etter en periode på tre måneder gjorde formen et kjempebyks i riktig retning. Energien ble mye bedre, kraftløsheten i musklene var tydelig redusert. Jeg undret mye over hvorfor jeg sånn helt ut av det blå kjente meg bedre, så oppdaget jeg at jeg ved en feiltakelse hadde kjøpt en pakning med Q10 Gold hvor dosen var 100 mg.

  Mange vil si at dette er tilfeldig, men etter å ha forsøkt frem og tilbake med ulike doser så ser jeg en klar sammenheng. Dette holder selvfølgelig ikke som vitenskaplig dokumentasjon, men for meg personlig holder det i massevis. Problemet er at vitenskapen har heller ikke alle svar. Hvem vet hva forskere kommer frem til i fremtiden. Det jeg undrer meg over er bastantheten til mange som bruker vitenskaplige undersøkelser som utgang for sannhet. Vitenskapen har tatt feil en rekke ganger, og det er fortsatt mye man ikke vet om menneskekroppen. Det hadde vært deilig med noen såkalte eksperter som kunne ta et forbehold om at ‘dette er det vi vet i dag’. Det er i den senere tid kommet frem at høyere doser av vitamin D er noe vi bør ta her i nord. Men det er ikke lenge siden alle mente at høyere doser var skadelige. Så så feil man man ta, også vitenskapen.

 • pj_dyrud

  Jeg kom tilfeldigvis til å lese blogginnleggene mellom deg og Spitznogle og reagerte ikke så mye på den, men på denne lille detaljen: Klinikken du henviser til i oppdateringen din heter The Mayo Clinic, ikke Maya Clinic, slik du skriver. For en person jeg har inntrykk av opererer med de høyeste krav til presisjon, referanser og dokumentasjon fra andre, ville jeg forvente du ville være spesielt nøye med dine egne: Å få navnet på en av de eldste og mest kjente medisinske behandlings-, forsknings- og utdanningssentra ikke bare USA, men i verden, synes forvirrende og uforståelig. Til orientering har The Mayo Clinic eksistert siden attenhundretallet og ble i 2013 rangert som nr 3 totalt av 4.793 sykehus i USA, og som nummer 1 når det gjelder diabetes og endokrine lidelser, gastroenterologi, gynekologi, nyrelidelser og pulmonologi, og nr 2 i kardiologi og hjertekirurgi, nevrologi og nevrokirurgi, ortopedi, øre-nese-hals og geriatri.
  Din tilsynelatende mangel på presisjon får meg til å undre på hva dette forteller om dìn metodikk og motivasjon, og hvilke andre feil som eventuelt finnes i andre referanser og dokumentasjon du henviser til?

 • Dette er nok den særeste kritikken jeg har fått så langt. En slurvefeil i stavingen av et særnavn i et lite addendum til bloggposten får deg til å betvile alt jeg har skrevet og kommer til å skrive, hihi :-)

  Forklaringen er nok så enkel som at min datter heter Maya og at dette derfor sitter litt for hardkodet i fingrene. Det er for øvrig korrigert, slik jeg har for vane å korrigere feil som pekes ut til meg. Det pleier som regel være en vesentlig viktigere egenskap enn å være feilfri.

 • pj_dyrud

  Og jeg tillater meg å påstå dette er et noe sært, bagatellisernde og deflekterende svar fra deg som så kompromissløst krever absolutt presisjon fra dem du selv kritiserer.

  For øvrig er jeg helt enig i at det er en langt viktigere egenskap å ha evne og villighet til å korrigere ens feil enn å være feilfri. :-)

 • Vel, om kritikken din her skal være gyldig må du vise til steder du mener jeg har gjort et nummer ut av av at noen skriver en bokstav feil i et særnavn som ikke har noen relevans for konklusjoner eller argumenter :-)

 • pj_dyrud

  Så besatt eller tvangsnevrotisk opptatt av deg eller misjonen din er jeg ikke, Gunnar. Jeg har så mye annet som opptar meg mer og som jeg langt heller foretrekker å bruke tiden min på enn å lete etter andres stavefeil.

  God påske! :-)

 • Tobb86

  Hyggelig at føler deg bedre, men det du skriver har liten relevans til det faktiske temaet her: Noen som reklamerer med påstander det ikke er hold i.

  Bastantheten skyldes jo nettopp det du etterlyser at «dette er det vi vet i dag». Det er jo nettopp det at vi vet gjennom forskning som gjør at man kan være bastant. Vitenskapelige rapporter er lange nok fra før om man ikke skal måtte ta 11 forbehold ved hver eneste påstand.

 • Tobb86

  Men kverulere har du tid til?

 • pj_dyrud

  Hvem, om jeg må be, kverulerer? Du skulle ikke tilfeldigvis være av en av dem?

 • Tobb86

  Deg, om jeg må svare. Og litt meg.

  Og det finner jeg det litt rart at jeg må svare, i og med at svaret mitt var rettet mot deg noe som kommer klart frem, og at jeg skrev «du». Men det var kanskje din måte å svare «ja» på?

 • Derullandei

  Har du noen konkrete eksempler på det du beskylder Tjomlid for?

 • pj_dyrud

  Så forklar meg nøyaktig hvordan jeg har vært kverulerende, er du snill.

 • Derullandei

  Akkurat nå er du kverulerende. Men hvis du nekter å se det, så finnes det nok ikke en forklaring i verden som kan tvinge deg.

  «Kverulere, opptre kverulantisk, krangle om bagateller.»
  fra http://snl.no/kverulere

 • Tobb86

  Må nesten si meg enig i at han kan kalles en kranglefant, uten at jeg ser noe negativt i det. Jeg er en kranglefant selv, det er gøy å krangle, særlig når man har rett :) Resten av innlegget har jeg liten forståelse for, man bør kunne forvente mer av en som legger ut om 6 års utdannelse, og Tjomlid har etter det jeg har sett stort sett alltid svart på saklig kritikk, der hvor det faktisk er noe å svare på.

 • Tobb86

  Der kom du meg i forkjøpet :)

 • pj_dyrud

  Ikke bare én, men to kverulanter. :-)

 • Tobb86

  I og med at å kverulere defineres som «å si imot uten å egentlig ha gode argumenter», så er hele din opprinnelige kommentar en kverulering. Du forsøker å motsi hele Tjomlids innlegg samtidig som ditt eneste argument er en mindre skrivefeil, ergo kverulering.

 • Tobb86

  Jeg ser bare deg.

 • pj_dyrud

  Ja, slik fortoner det seg i en spaltet verden. :-)

 • Derullandei

  Tror forresten det er på tide å slutte å mate ham. Han gir seg neppe ellers. Men det er vel kanskje unødvendig å fortelle deg. :)

 • pj_dyrud

  Ja, det er jo en grei å komme måte å slippe unna argumenter på: å kalle manglende presisjon for skrivefeil.

 • pj_dyrud

  Hvem er det som mater hvem?

 • pj_dyrud

  Du skriver som om du kjenner meg. Det gjør du så vidt jeg vet ikke. Og hvordan vet du om jeg er en «han»?

 • Tobb86

  Nei, det er vel heller omvendt, det er det å kalle skrivefeil for «manglende presisjon» som er et forsøk på å kompensere for manglende argumenter. Og ikke et spesielt godt forsøk heller.

 • Tobb86

  Nåja, jeg spiser troll til frokost, han gir seg nok snart.

 • pj_dyrud

  Det synes jeg ikke, og dette svaret er seriøst. For meg er det aller viktigste i refereanser at navn og kilder er gjengitt korrekt. I dette tilfellet var det det ikke. Enten årsaken var en skrivefeil eller noe annet er forsåvidt likegyldig, uansett viser det slurv. Tjomlid synes beinhard i sine krav om pålitelighet og spesifikasjon i dokumentasjon fra dem han kritiserer. Det kan derfor virke noe motsetningfylt når Tjomlid selv begår slurvete feil som den jeg la merke til og påpekte. Til hans ære har han senere korrigert feilen etter at jeg påpekte feilen.

  Det er i tillegg påfallende at den påståtte skrivefeilen er i referansen til en oversikt over bekreftende forskning når det gjelder Q10. At denne referansen er i mindre fontstørrelse enn resten av referansen kan også virke noe påfallende, og det ville være lett å lese et budskap inn i det faktum om en var slik anlagt. The Mayo Clinic er ingen bagatell siden den er blant den høyest respekterte medisinske ekspertisen i verden i dag, rotfestet i vitenskapelig forskning og klinisk arbeid på aller høyeste nivå som den er. Tjomlids feilbenevnelse fortonet seg derfor som spesielt uheldig siden det er vitenskap og forskning han synes å lene seg på.

 • pj_dyrud

  Virker som en ikke helt optimal morgenhunger. :-)

 • Tobb86

  Alt jeg ser er en svært lang utgreiing som bunner i at du ønsker blåse en liten skrivefeil ut av alle proporsjoner. Altså kverulering.

  Skrivefeilen er forøvrig rettet, og med tanke på at dette er en blogg og ikke et publisert vitenskapelig dokument, så bør vel alt da være greit?

 • Bjørn Remseth

  Hvis Tjomlid går inn på et sykehus og gir medisinske råd til døende pasienter, da er det rimelig å kritisere ham for det. Før han gjør det er det ikke rimelig å kritisere ham for det, spesielt siden det ikke er du, ikke ham selv som har sagt at han ønsker å gjøre det :-) Skjerpings!

 • pj_dyrud

  Takk for din velvillige belæring, men den er unødvendig siden jeg er godt informert om hva både kverulant og kverulere betyr. En feilsitering er ingen bagatell. Hvorfor tror du Tjomlid er så strid i sine krav om nøyaktighet i referaner og dokumentasjon fra de han debatterer med?

 • Tobb86

  Er ikke det heller, blir ganske sjeldent frokost egentlig.. Men hender jeg spiser Skyr, da det er yoghurt lagd av trollmelk.

 • pj_dyrud

  Det leser iut i fra kommentaren er at du mangler akademisk skolering. Det er helt greit, synes jeg, men å fortsette denne fruktløse kveruleringen har ingen hensikt. Jeg forstår det er sårt når jeg påpeker at slurv, enten det skyldes skrivefeil eller noe annet, sår tvil om resten for meg i en debatt jeg anser som seriøs.

  Kanskje du skal på en koselig ferietur siden det er påske? Det skal i hvert fall jeg – jeg gleder meg! Ønsker deg en god høytid! :-)

 • pj_dyrud

  He-he.. Blir mest kaffe her. ;-)

 • Tobb86

  Jeg mangler ikke akademisk skolering, snarere tvert imot, men jeg ser heller ikke at akademisk skolering er relevant når det dreier seg om en blogg. Videre, hvis vi først skal gå den veien, så kan man spørre seg om hva som er verst av:

  Cherry-picking av data og komme med påstander som det ikke er hold i samtidig som man prøver å få det til å fremstå som vitenskapelig underbygget, eller en skrivefeil i navnet på en forskningsinstitusjon. Hvilken av disse ville fått problemer i en peer review?

  Hvis en slik liten skrivefeil er nok til å deg til å betvile hele innholdet i tekst så greit nok, men du trenger da ikke skrive et lengre innlegg om det, da det er svært få som deler din måte å bedømme tekster på. Påpek skrivefeilen, men la oss slippe hva den betyr for deg.

 • pj_dyrud

  Vet du hva? Dette er forferdelig dårlig bruk av og bortkastet tid. Denne argumentasjonsrekken var over for lengst. Det mistenker jeg du også har innsett, men at drivkraften din ikke er en saklig diskusjon, men nettopp kverulering.

  Forøvrig: Om jeg har tatt feil mht din bakgrunn ber jeg om unnskyldning. Det var simpelthen inntrykket jeg satt igjen med.

 • Tobb86

  Det er da ikke jeg som saboterer saklig diskusjon her, mener du oppriktig at det å forkaste et helt innlegg basert på en skrivefeil er saklig?

 • pj_dyrud

  Jeg har ikke nevnt med et eneste ord noe sted i denne tråden at jeg har forkastet hele innlegget, eller noe som helst for den saks skyld. Det er helt og holdent din tolkning. Jeg har kun påpekt at feil i referansen til en så viktig kilde som The Mayo Clinic er, vekker spørsmål i meg om påliteligheten når det gjelder annen informasjon, referanser og henvisninger. Det er ikke synonymt med å forkaste. Så langt ifra.

  Over og ut! :-)

 • Alf M. Haga

  17 innlegg fordelt over en søndag grunnet en bokstav, vitner ikke om en altfor travel herremann.

 • Jallaman

  Et par spørsmål jeg håper du har tid til, Gunnar:

  1) Rasjonelt å bruke penger på kosttilskudd selv om man ikke vet det fungerer?

  Er det bevist at Q10 (eller for såvidt andre kosttilskudd) ikke virker? Eller mener du «kun» at det ikke er bevist at virker?

  Med andre ord, det kan ikke utelukkes at faktisk fungerer for noen, men bevisene er ikke sterke nok i forhold til visse vitenskapelige krav?

  Hvilke krav til dokumentasjon er nødvendig for å kunne hevde at et kosttilskudd fungerer? Snakker vi for eksempel om at det må være mer enn 99% sannsynlig? Skal en ny medisin på markedet snakker vi om årevis med testing. Er det samme bevisbyrde man må anvende for å hevde at kosttilskudd fungerer.

  La oss si jeg vurderer å bruke penger på kosttilskudd, men jeg vet ikke om jeg får noe igjen for det. Kanskje står jeg ovenfor to scenarioer:

  Scenario 1: Det fungerer og jeg får bedre helse.

  Scenario 2: Det har ingen effekt og jeg kaster bort pengene mine.

  Hvis det ikke koster meg all verden av penger å kjøpe kosttilskuddet, så er ikke nedsiden stor dersom det er det negative scenarioet som inntreffer. Ok, så kaster jeg bort litt penger. Men det kan fremdeles være rasjonelt å ta et slikt «veddemål» selv om jeg bare tror det er 50% sannsynlighet for at kosttilskuddet faktisk fungerer.

  Er du enig i en slik måte å tenke på?

  2) Hvilke kosttilskudd, om noen, bruker du selv?

 • pj_dyrud

  Eller ikke for travle herremenn. Og kvinner. Og det er kanskje bra – det er tross alt søndag! ;-)

 • pj_dyrud

  Jeg må korrigere meg selv, det ser ut som kommentarrekken ikke er slettet allikevel. Min feil, og jeg beklager. iPad’en min trollet meg visst. ;-)

 • tnpsegim

  Man kan ikke annet enn å elske denne typen argumentasjon, eller mangel på sådan. Setter like stor pris på det hver gang noen sier til meg «ja men du er jo kritisk til alternativ behandling og tilskudd:» Lurer på hva man da synes en bør være, ukritisk?

 • tnpsegim

  Har trålet meg gjennom en del av innleggene til reiduncarstensen nå¨og det som skremmer meg mest er at en person med så til de grader manglende evner hva gjelder argumentasjon og logisk tankegang, i det hele tatt tør å åpne munnen rundt viktige saker som kreftbehandling.

 • tnpsegim

  Det er vel relativt gigantisk forskjell på å kreve presisjon i argumentasjon og å kreve presisjon i rettskrivning. Jeg tror knapt noen hadde kommentert det hvis Spilsnigel hadde stavet Q10 galt.

 • pj_dyrud

  Rettskriving? Ja, ja, vi vurderer alle utifra de evnene, erfaringene og kunnskapen vi besitter. Nok om det. Du får tilgi meg.

  Jeg kommenterer skjelden i nettdebatter. Dette var et skjeldent unntak, og etter erfaringene i kveld er iallfall ikke dette et forum som frister til gjenvisitt. Jeg sitter igjen med nok et rungende spørsmål: Er dette et forum som ønsker å inspirere vettug debatt eller er det simpelthen en menighetsside? Jeg var så naïv at jeg antok det første. Beklager – alt tyder på at jeg tok feil.

 • Tverrsiktig

  Et ganske innholdsløst svar Spitznogel kom med. Hun imøtegår jo ikke kritikken.

  Siden jeg «ser», så må leserne være klar over det følgende: Spitznogel kommer til å tiltrekke seg en del nye venner. Det ekstreme alternativmiljøet med Sweeney, Hansen (nettmobberen), Hansen (bloggeren), Madsen et al vil trykke henne til sitt bryst. Ikke for noen annen grunn enn at Tjomlid har konfrontert Spitznogel med det udokumenterte tøyset hun driver med.

 • Alf M. Haga

  «Angrepene av store ordflommer er maskert i mye kvasispråk og fine begreper, pedanteri og kverulering»….

  For å unngå misforståelser; snakker du om ditt 184 ord lange innlegg hvor du helt riktig påpekte at en «a» er forvekslet med en «o», og følgelig konkluderte med at det er vanskelig å ha tillit til metodikk og motivasjon i innlegget? Eller er det dine 19 påfølgende innlegg hvor du stort sett repeterer at du har bedre ting å gjøre enn å diskutere med menigheten?

  Eller: Er det oss 4-5 som svarte på innlegget ditt du anklager for å være ovenfra-og ned, kverulerende, pedantiske, ironiserende og fornærmende, pakket inn i et kvasispråk?

 • Derullandei

  Du glemte scenario 3: Det har negativ effekt på helsen din.

 • Claus Lorentzen

  Fantastisk blogg og innlegg – lenge leve sosiale medier og blogger. Godt at tiden med doktoren og evighetseliksiren som kom ridende til byen for alltid er forbi. Do good shit – eller bli tatt med buksene nede…

 • Claus Lorentzen

  Alle vet at 3. persons referanse er det sterkeste virkemiddel i salg og markedsføring. «er det godt nok for x eller x er det også godt nok for meg» 3. persons referanse senker terskelen og gjør et produkt ufarlig. Dette spiller altså produsenten og Kristin på kynisk. Det har kun et formål; selge mest mulig. Fantastisk å oppleve hvordan skribenten av denne bloggen piller argumentasjonen og grunnlaget for produktets berettigelse fra hverandre og dermed synliggjør, at det eneste som gjenstår, er en smart markedsføring- og salgsstrategi.

 • ForbannaGolfer

  Mener du at hun har frontet produktet uten å ta betalt for det ?

 • Crame L’Amstrong

  Hvis du skal ta for deg hva som er feil med hvert eneste helsekostprodukt ett etter ett så har du stoff til å skrive en blogg hver dag i 10 år. Men det er ganske kjedelig. Det samme er feider med ymse sexologer du følger på face (!).

 • Evilworm

  Se litt på hva han svarer på denne linken: http://tjomlid.com/2013/10/19/sitat-manipulering-om-voldtekt/ så ser du hva jeg mener. Det er rundt-grøten der jeg stiller et spørsmål.

 • Derullandei

  JAQing off fortjener jo masse respekt, og ikke minst seriøse svar. Jeg er forferdet, sjokkert, indignert, opprørt, vantro, rasende, skremt, rystet og indignert over at Tjomlid ikke tar spørsmålene dine ytterst alvorlig, og at han ikke står skolerett når du setter ditt kritiske søkelys på noe helt annet enn det bloggposten handler om.

 • For et usannsynlig tynt svar. Hvaiallverden skulle hindret Spitznogle i å svare «Jeg er litt opptatt nå i helgen, men jeg skal svare deg til uken»?

 • Håkon Sønstebø

  Og nå begynner du virkelig å miste det. Det handlet ikke om en feisitering, men om en skrivefeil. Det er to veldig forskjellige konsepter.

  Og siden du tydeligvis opererer med de høyeste krav til presisjon fra andre, så forventer jeg det samme fra deg.

 • Håkon Sønstebø

  Og der har vi et klassisk «ad hominem»-angrep. Fordi du er uenig med Tjomlid på noe som, for denne bloggposten, er fullstendig irrelevant. Og så bruker du det som en lettvint unnskyldning for å slippe å måtte komme med noen som helst slags form for konstruktiv kritikk.

  Er du virkelig stolt av å vise fram at du erklærer deg uenig med innholdet i en bloggpost uten å ha giddet å lese innholdet?

 • Har du sluttet å slå kona di? Ja eller nei?

 • Sunniva Soleil Noir

  Det er veldig pinlig hvordan Spitznogle svarer på kritikken på facebook. Hun bruker helt åpenbare og etter min oppfatning ganske barnslige hersketeknikker, framfor å diskutere saken.

 • Evilworm

  Du bruker fremdeles slik taktikk. Javel. Det vet du veldig godt ikke er mulig å svare på (men om du egenlig lurer, så har jeg ingen kone og har aldri slått noen), men du vil fremdeles ikke svare skikkelig på et seriøst spørsmål. Det sier litt..

 • Magne Gisvold

  Slik er livet som kverulant: Stort sett bortkastet.

 • Hvorfor svarer du ikke? Det er jo bare et enkelt ja eller nei-spørsmål?

 • Sunniva Soleil Noir

  Med tanke på antallet kommentarer den saken har fått, så virker det ikke som vi andre synes det er «ganske kjedelig».

 • latebjoernen

  Et spørsmål der du prøver å presse noen inn i premisser de ikke er enig i er ikke et seriøst spørsmål. Et «svar meg på dette – ja eller nei» uten at du er åpen på hvor du vil er heller ikke et seriøst spørsmål.

  Tjomlid gav et mer enn utfyllende svar på spørsmålet ditt i den andre tråden. At du ikke ser det betyr enten at du er stokk dum og/eller funksjonelt analfabet (i så fall tror jeg ikke kommentarfelt er plassen for deg) eller at du argumenterer i ond tro. Jeg heller kraftig mot det siste når jeg ser hvordan du uttrykker deg.

  Spesielt siden du svever rundt i den villfarelsen at du har rett når du får pes fra andre. At folk motsier deg betyr en av to ting:
  1: Du tar feil.
  2: Du har ikke forklart deg godt nok (merk, godt nok går ikke nødvendigvis på mengde).

  Begge deler krever en innsats fra deg, ikke fra andre. Hvis du er uenig i dette vil jeg anbefale deg å holde deg på sider som Nyhetsspeilet. Der vil du finne folk som tenker som deg.

 • Evilworm

  Regner ikke med å få så mye seriøse svar uansett på denne bloggen. Her er Tjomlid-fans overrepresentert, og slik jeg ser det, så anstrenger de seg mye for ta alt i værste mening. Personangrep (stokk dum, funksjonelt analfabet) og hersketeknikkker florerer og er mer brukt på denne bloggen enn noen andre blogger jeg vet om. Det Tjomlid skriver om er nok seriøst ment, men en god del av kommentarene her gjør bloggen mindre seriøs.
  Hvordan er spørsmålet «Vil du at seksuell lavalder skal bli satt ned fra 16 år?» ikke et seriøst spørsmål?

 • latebjoernen

  Du ble forklart det av Tjomlid når det ble spurt – du ble forklart det igjen her:

  I spørsmålet ligger andre premisser enn det han kan være med på. Det vet du mest sannsynlig fra før. Om ikke det så ble du forklart det. Og så syter du over at Tjomlid ikke vil danse etter din pipe og si «ja» eller «nei» da han ikke er enige i noen av posisjonene som du setter opp som alternativ.

  Og med inngangen din her finner jeg det mildt sagt humoristisk at du prøver å syte for at du blir utsatt for hersketeknikker og personangrep. Og hvis du tror jeg anklager deg for å være stokk dum tar du feil. Jeg anklager deg for å være uredelig. Og at du er intellektuelt uredelig er mer en nøktern beskrivelse enn det er noe personangrep ut i fra dine små opptredener her.

 • Derullandei

  Kanskje han prøver å følge etter deg rundt grøten. :P

  Eller kanskje hans beundring for «enkle ja/nei-spørsmål» har bleknet litt nå som han fikk et selv. Man kan i hvert fall håpe.

 • Derullandei

  Ikke så kjedelig at du ikke gidder å kommentere det.

 • Magne Gisvold

  All vitenskap legger i utgangspunktet til grunn at «dette er det vi vet i dag». Det er derfor man framsetter som «sant» det man har kommet fram til gjennom kontrollerte undersøkelser, der metoden er etterprøvbar og kan gjentas av andre. Kunnskap forandrer seg, det vet alle som har lest sin vitenskapsteori. Det betyr ikke at «alt kan være sant», eller at det «det man vil skal finnes» finnes, bare at noen ikke har «lett godt nok».

 • Rin tin tin

  Lite empatisk å knuse livsløgner på den måten. Hva er galt placeboeffekten? Det fungerer utmerket på kosttilskudd for energi. Fastlegene er neppe interessert i at hunderetusener av oss skal gå til legen og klage over slitenhet. La folk ha forestillingene sine i fred.

 • De Birka

  Må bare si at vi ikke må ta livsløgnen fra et høy utdannet Mensamedlem som ser ut som en billig men kostbar plastikkbimbo. Ja, hun skriver bra, men er det noen som vet hvordan hun er som utdannet psykolog? Kan virke som hun trenger psykolog selv. Hun oser av lavt selvbilde! Et velutdannet menneske med høy IQ har vel neppe behov for å bli sett — på ALLE måter — slik som denne bimboen?? Dessverre er hun langt i fra noen god modell for velutdannede kvinner i Norge. Eller takk til Gunnar som setter fokus på troverdighet — både hos offentlige velutdannede personer OG kostttilskudd. Forskning viser nok mer til at det er placeboeffektensom har effekt ved all form for kosttilskudd og alt annet hugabuga.

 • Ola Olsen

  pj_dyrud, hvem bryr seg om en liten stavefeil her og der? Om jeg staver ikke med 3 k’er betyr at alt det jeg prøver å argumentere med må være feil?

  Du må lese hva Tjomlid skriver om saken, og hva Spitznogle’s påstander er om produktet. Det er på en måte ikke tvil om hvem som har rett i denne diskusjonen. Argumentene er ikke fra samme planet engang.

  Tjomlid radbrekker studiene og avslører at de ’90 studiene’ ikke viser noen verdens effekt på normale individer. Spitznogle sier på sin side ‘det virker godt nok på meg’.

  Å ha 6 års universitetsutdannelse som hun sier i forskninigsmetodikk er også ren løgn. Psykologer lærer om psykologi, mulig ett av de 12 semestrene de har handler om forskningsmetodikk.

  Spitznogle er en karikatur, en som ikke kan tas seriøst.

 • Ola Olsen

  Ingen mister A på sin eksamen bare fordi ett ord er stavet feil, og det vet du! Å skrive ikke med 3 k’er istedenfor 2 gjør ikke at resten av argumentasjonen må ses i et annet lys. Det vet du også.

  Det er merkelig at du har tid til å svare 20 ganger på en blogg og kommentere i timesvis, nå du hevder du har så mye å gjøre. Det får meg til å tvile på sannhetsgehalten i alt du har skrevet.

 • Ola Olsen

  Feilsitering?? At én bokstav var feil i en ellers prikkfri blogg, er noe du reagerer på? Og dette ser ikke du på som kverulering?

 • Ola Olsen

  Han kommer ikke til å svare på dette fordi han har forstått at han har driti seg ut og at han egentlig ikke har noen som helst reell grunnlag for å kritisere.

  Jeg mener, én bokstav er feilskrevet, og det får ham til å skrive 20 innlegg om hvor viktig ‘presisjon’ er. Han makter ikke å se forskjell på metodefeil og en liten stavefeil.

 • Ola Olsen

  PERFEKT oppsummert!

 • Ola Olsen

  At Q10 kan ha positive effekter på folk med spesifikke sykdommer vet vi allerede idag. Du er nok i denne gruppen.

  Men dette gjør ikke det legitimt å annonsere Q10 produktet til vanlige mannen i gata og si at alle vil øke energinivået, og at ’90 studier’ viser det.

 • Michel Schrøder

  Hei. Her er en annen artikkel som kommer med mange påstander.

  http://www.doctorsnatural.co.uk/newsletters/Q10-Newsletter-DK.pdf

 • Leo Osvald Eide

  Tjomlid kan ta seg en diskusjon med forskning.no
  http://forskning.no/2014/11/q10-forlenger-livet-til-hjertepasienter

 • Jøss, jeg visste ikke at vi alle går rundt med moderat til alvorlig hjertesvikt.

  Kanskje vi også burde begynne med insulininjeksjoner ettersom det er nyttig for diabetikere.

 • Leo Osvald Eide

  Så, du har aldri avvist at Q10 ikke virker eller?

 • Les bloggposten på nytt. Jeg er svært konkret i hva jeg har snakket om virkning for.

 • Leo Osvald Eide

  Kopi din blogg, siste setning, 3.avsnitt fra toppen:

  «Et lavt nivå av Q10 kan være relatert til enkelte sykdommer, kanskje
  spesielt hjertemuskelsykdommer, men per i dag finnes ingen forskning som
  viser at det har noen forebyggende eller helbredende effekt å ta Q10
  som tilskudd.»
  —–
  Nå finnes det forskning som viser en forebyggende effekt.

 • Kalle

  «Kosttilskuddet Q10 kan hjelpe nesten halvparten av alle hjertepasienter»

  «Forskergruppen, med Svend Aage Mortensen i spissen, undersøkte 420 pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt.»

  » Vi danner Q10 i cellene våre, men innholdet er lavt i hjertemuskelen til pasienter med hjertesvikt. »

  -Sitater fra artikkelen.

  Når det er snakk om hjertepasienter så er det noe helt annet enn resten av befolkningen..Det skjønner du vel?

 • Leo Osvald Eide

  Kopi Tjomlids 3.avsnitt, siste setning;
  «Et lavt nivå av Q10 kan være relatert til enkelte sykdommer, kanskje
  spesielt hjertemuskelsykdommer, MEN PR IDAG FINNES DET INGEN FORSKNING SOM VISER AT DET HAR NOEN FOREBYGENDE EFFEKT Å TA Q10 SOM TILSKUDD.»
  ——

  Men NÅ foreligger det altså forskning som sier at det har forebyggende effekt i den gruppen det er testet på.

 • Kalle

  Det har ikke forebyggende effekt,det hjelper bare de som har problemer.Selv om du skriver med store bokstaver så endrer det ikke på noe som helst..

 • Kalle

  «De to legene mener at hjertepasienter gjerne kan investere i Q10 selv. Det er imidlertid en mulighet for at de kaster bort pengene sine, mener Kristian Thygesen.»

  Så det er ikke helt sikkert at det er så effektivt enda.Derfor skal man være forsiktig med å rope høyt før man har forskning som underbygger det man sier..Du bør sette deg litt mer inn i hva forskning er før du prøver å diskreditere andre ;)

 • Nei, studien viser ikke en forebyggende effekt for folk flest. Det fant en effekt hos de med moderat til alvorlig hjertesykdom. Det er noe annet.

  Det er heller ikke slik at en enkelt studie kan brukes til å slå fast en slik effekt. Det er svært ofte falske positiver i denne type studier. Vi må nok først vente på replikeringer for å se om Q10 faktisk kan være nyttig for hjertepasienter.

 • veravanessa

  Lommelegen har også en artikkel som omtaler Q10 I rosende ordlag. Får ikke lagt inn linken men du kan få inn og se. .?

 • Heihå

  Uff, Kristin…. Helt forferdelig dame: Kjenner henne personlig. Jeg var desverreligvis sammen med hennes eldste sønn i nesten et år, og jeg har aldri møtt et menneske som er så alvorlig psykisk syk i hele mitt liv. Ikke nok med at Spitznogle’s sønn både misbrukte og solgte narkotika så det sang ut av begge ørene, hun visste også om det og aksepterte det.

  Han slo meg til blods ved flere anledninger, drapstruet meg og alle jeg var glad i, og laget et gudsfordømt helvete jeg faen aldri har sett maken til, og klarte i siste liten å ringe politiet før det gikk for langt: jeg kom meg unna. (Desverre turte jeg ikke å anmelde mtp at Kristin personlig truet meg med dyre Elden-advokater om jeg våget å anmelde hennes «hellige» sønn.)

  Som jeg oppfattet Kristin utifra tiden jeg har tilbringt med henne er hun en useriøs alkoholiker, hun tar på seg et hvert tv-oppdrag og sponsoroppdrag hun klarer å finne, uten å gi seg en god pokker i hva hun signerer seg opp for. Hun oppfører seg generelt som en 14 åring og ikke minst: Hvilken mor godtar at sønnen sin mishandler kvinner, hvilken mor godtar at sønnen sin selger og misbruker narkotika?

  Sykeste familien jeg noen gang har vært borti.