Kristin Spitznogle og Q10-bløffen

Last updated on 13. april 2014

Screenshot 2014 04 12 14 01 52Psykolog, skribent, sanger og programleder Kristin Spitznogle figurerer for tiden i en reklamekampanje for kosttilskuddet Bio-Qinon Q10 Gold.

Koenzymet Q10 er et et stoff som finnes naturlig i alle kroppens celler. Det er en viktig del av funksjonen til cellenes mitokondrier som står for energiproduksjonen i kroppen.

Enkelte sykdomstilstander kan gjøre at Q10-mengden synker, og det samme synes å være tilfelle ved økende alder. Et lavt nivå av Q10 kan være relatert til enkelte sykdommer, kanskje spesielt hjertemuskelsykdommer, men per i dag finnes ingen forskning som viser at det har noen forebyggende eller helbredende effekt å ta Q10 som tilskudd.

Q10 markedsføres likevel som et kosttilskudd alle vil oppleve god effekt av, kanskje spesielt kvinner, og det er ikke måte på hvor bra det skal være for deg! Spitznogle har nå satt sitt navn på denne markedsføringen og skriver selv under reklamebildet hun delte på Facebook:

Screenshot 2014 04 12 14 01 34

I selve reklamen kan vi lese følgende påstander fra produsenten Pharma Nord:

Screenshot 2014 04 12 14 11 41

Spitznogle fortsetter under Facebook-postingen sin:

Screenshot 2014 04 12 14 16 24

Spitznogle hevder altså at Q10 hjelper på hennes energi og overskudd, samt at det gjør henne mer opplagt, fokusert, våken og konsentrert. Hun føyer til at denne effekten er dokumentert i mer enn 90 publiserte vitenskapelige studier og at man derfor vet at produktet holder hva det lover – med nesten umiddelbar virkning!

Jeg syntes dette var interessant. Min «karriere» som skepsisblogger startet på mange måter ved å undersøke dokumentasjonen til kosttilskudd som Evelle, VitaePro og Nushape, og nå var jeg nysgjerrig på hva slags dokumentasjon som lå bak de fantastiske påstandene til Q10.

Jeg skrev derfor en kommentar under Facebook-postingen til Spitznogle:

Screenshot 2014 04 12 14 16 56

Responsen fra Kristin var mildt sagt oppsiktsvekkende. Jeg fikk dessverre aldri tatt screenshot av dette før hun redigerte meldingen, men en nettbekjent leste det og skrev følgende på Twitter:

Screenshot 2014 04 12 14 19 21

Jepp. Svaret jeg fikk var at jeg var en kranglefant og at jeg kunne gå og ta meg en bolle. Flaut fra Spitznogle. Mange på Twitter klikket seg inn og leste tråden og uttrykte sin forbauselse over Spitznogle sin usaklige respons, og etterhvert redigerte hun sitt svar til meg til det mer saklige og høflige som jeg her tok screenshot av:

Screenshot 2014 04 12 14 22 40

Flere blandet seg inn i diskusjonen:

Screenshot 2014 04 12 14 23 11

Her understreker Spitznogle at hun går god for forskningen som dokumenterer den effekt hun selv hevder at Q10 har. Men på litt for kjent vis avfeier hun min forespørsel om forskning ved å vise til at den finnes, men jeg må finne den selv.

Jeg svarte henne:

Screenshot 2014 04 12 14 24 32

og

Screenshot 2014 04 12 14 25 05

Dette var ganske sent på kvelden, men utpå natten dukket det opp noen svar fra Kristin som ikke tilførte noe nytt til debatten. Jeg skrev ikke noe mer til henne. Da jeg våknet neste morgen var hele tråden slettet, og jeg var blitt blokkert av henne. Enkelte andre som hadde deltatt i samme tråd skrev til meg at de også var blitt blokkerte.

Dette undrer meg. Spitznogle har lang akademisk bakgrunn, noe hun selv trekker frem som relevant. Likevel reagerer hun på saklige, høflige, men kritiske spørsmål, ved å slette og blokkere. Hun vil ikke fremvise dokumentasjon selv, og hevder at det er godt nok at det virker for henne. Men samtidig skryter hun av at dokumentasjonen finnes. Over 90 publiserte vitenskapelige studier, må vite.

Forskningen

Vel, som jeg skrev til henne, så mailet jeg Pharma Nord:

Hei!

Viser til markedsføring av Q10-kapsler hvor dere skriver: «Dokumentert i flere enn 90 vitenskapelige undersøkelser»

http://www.pharmanord.no/produkter/bio-quinone-q10-gold-100mg

Kan dere sende meg en liste over disse 90 studiene som dokumenterer effekt på kognitive og fysiske evner, som er det blant annet Kristin Spitznogle fremmer i reklamen deres?

Jeg er IKKE interessert i studier som viser biotilgjengelighet, sikkerhet, eller effekt på hjerte-/karsykdommer eller annet. Jeg ønsker å se studiene som er direkte relevante for den påstanden reklamen fremmer, som altså er rettet mot et generelt publikum, ikke mennesker med spesifikke sykdommer eller risikogrupper.

Jeg ser frem til å høre fra dere!

Mvh Gunnar R Tjomlid

Dagen etter fikk jeg svar fra Pharma Nord. Et langt svar med gjennomgang av flere studier, og med studiene vedlagt som PDF-filer. Det satte jeg pris på. Det jeg ikke satte like mye pris på var at de selvsagt gjorde nettopp det jeg ba dem om å ikke gjøre. Jeg fikk studier som viste biotilgjengelighet, effekt på hjertesykdom, effekt på infertilitet, effekt på tannhelse og mye annet rart.

Det eneste som var direkte relevant til min forespørsel var dette:

Studier vedrørende Q10 og sport/energi/fysisk velbefindende

Der findes studier, som viser en effekt af Q10 i forbindelse med sport og fysisk træning. Pharma Nords Q10 præparat har været afprøvet i et kontrolleret studie, A-4212 (Ylikoski et al.), som viser en klar effekt af Bio-Qinon på finske elite-skiløbere, der kunne arbejde lidt længere tid og lidt hårdere efter Q10. Bemærk også den figur, som viser skiløbernes egen bedømmelse af præparatets effekt: der er en helt indiskutabel sammenhæng mellem verum/placebo og positiv/negativ bedømmelse af virkningen – selv om skiløberne selvfølgelig ikke vidste, om de fik det ene eller det andet.

Et andet studie på fodboldspillere godtgør en positiv effekt af Q10 (Tauler et al ; A-9115). Et mindre studie antydede også en subjektiv bedre velbefindende efter Q10 indtag (Tholle; A-5178). Skulle sportsfolk få lyst til at tage Q10 (eller andre Pharma Nord præparater) er de undersøgt og kontrolleret for at være fri for noget doping-relateret (Annon; A-6633).

La meg se litt nærmere på dette. Den første studien av Ylikoski et al ble gjort på finske elite-skiløpere. Det var en liten studie med 25 deltakere, altså bare 12-13 i hver gruppe. I tillegg ble resultatene fra 7 deltakere eksludert fordi de ikke gjennomførte treningsprogrammet og testene fullstendig. Da står vi igjen med data fra bare 18 personer. Studien ble også delvis finansiert av Pharma Nord selv.

Greit, denne lille studien fra 1997 viser en overbevisende effekt av Q10 på ytelsen til disse 18 elite-skiløperne. Men viser dette hele bildet? Nei, her må vi sjekke alle relevante studier. Etter litt googling fant jeg en rapport fra australske myndigheter som hadde gjennomgått mange studier på effekten av Q10 for idrettsutøvere, sist oppdatert i desember 2011.

Her listes det opp 9 studier som har sett på «COENZYME Q10 SUPPLEMENTATION AND EXERCISE PERFORMANCE». Åtte av disse er negative. Tre av studiene fant at Q10-tilskudd faktisk hemmet ytelsen. Den eneste positive studien er altså den Pharma Nord selv har bidratt økonomisk til. Huff da.

Hva så med neste studie de viser til, Tauler et al, som så på fotballspillere? Her fikk 19 fotballspillere enten placebopiller eller en cocktail av multivitaminer og mineraler, som også inneholdt Q10, i 3 måneder. Og hva fant de? Tja, resultatet kan oppsummeres slik:

In summary, the moderate antioxidant supplementation of the diet for 3 months using a multivitamin and mineral cocktail prevented the plasma oxidative molecular damage induced by a football match without influencing the antioxidant adaptations induced by exercise. The supplementation did not influence the antioxidant response or the oxidative stress makers in neutrophils.

Det sier ikke meg som lekmann så mye annet enn at man har målt objektive markører i blodet på fotballspillerne som viser en effekt av antioksidanter, men som ikke sier noe spesifikt om Q10 eller om dette har noen som helst effekt på fotballspillernes prestasjoner. I fotballkampen som ble spilt for å måle effekten av kosttilskuddene etter 3 måneder så man ingen forskjell i energiforbruk, puls, oksygenopptak eller ytelse. Det var en god ting for å kunne gjøre relevante sammenligninger av blodmarkører, men sier oss også noe om at Q10-gruppen ikke så ut til å ha oppnådd bedre prestasjonsevner etter 3 måneder med tilskudd.

Over til Tholle-studien som i følge produsenten viste en «subjektiv bedre velbefindende» hos eldre menn som fikk Q10-tilskudd. Studien fra 1998 konkluderte slik:

It is concluded that resting EE [energy expenditure] is unaffected by Q10 whereas the effect on subjective wellbeing needs further attention.

Med andre ord: Man fant ingen målbar endring i energiforbruk ved hvile, men de som fikk Q10 følte seg bedre. I studien skriver de også:

When asked immediately after each of the 1 week interventions 8 of 11 subjects were able to state correct treatment (P < 0.08) due to a better well being and reduction in sleep.

Hm. Et flertall tippet riktig på om de fikk placebokapsler eller Q10-kapsler, og dette bruker de som bevis for at Q10 må ha virket? Jeg ville vel heller først og fremst stilt spørsmålet om ikke det viser at blindingen har vært for dårlig…

Den siste studien de viser til handler om at Pharma Nord sine kapsler ikke kan regnes som doping. Det er selvsagt irrelevant for mitt spørsmål.

Med andre ord klarte Pharma Nord egentlig bare vise til en eneste studie som tydet på at Q10 ga bedre ytelse – en selvfinansiert studie «cherry picked» fra flere studier hvor alle andre er negative.

Bløff

Spitznogle hevder at Pharma Nord har minst 90 publiserte vitenskapelige studier som viser at Q10 virker positivt på ytelse, både fysisk og kognitiv. Det har de åpenbart ikke. De har i beste fall 2-3 positive studier, men utelater da alle de negative studiene utført av andre uavhengige parter. De positive studiene er små og har metodologiske svakheter, samt at man kan stille spørsmål ved om markører som oksidativt stress på celler egentlig er direkte relevant for om man føler seg mer våken og opplagt i hverdagen. Det gjør det neppe.

Hva skal jeg da konkludere med? Er Spitznogle en løgner? Eller er hun fryktelig naiv? Med 6 års akademisk utdannelse og erfaring som trainee hos Pharma Nord burde hun vel vite hva hun snakket om før hun gikk ut og bastant hevdet at de kunne vise til over 90 vitenskapelige studier som underbygget hennes påstander. For disse studiene finnes ikke. Det innrømmer Pharma Nord selv når de i sin mail til meg skriver (min utheving):

Kære Gunnar Tjomlid,

Min kollega Carsten Jørgensen har bedt mig fremsende dig noget af vor dokumentation for vores Q10 præparat, som fremdeles vedrører raske og hhv forbedret fysik. Selv om vi har stået for større eller mindre undersøgelser gennem de sidste 20 år er det ikke det emne der har været forsket mest i; oftest har man forsøgt med Q10 at afhjælpe et allerede eksisterende problem; […]

De sier altså selv at det ikke har vært forsket så mye på dette med effekten av Q10 på kognitive/fysiske prestasjonsevner. Spitznogle bløffer.

Jeg skrev tilbake til Pharma Nord med noen korte kommentarer til studiene de hadde sendt meg, og avsluttet slik:

Det jeg stiller spørsmål ved er vedlagte reklame for Q10 hvor Kristin Spitznogle forteller oss at hun opplever Q10 som kosttilskudd hjelper henne med å prestere bedre i hverdagen. Det fremgår at Spitznogle påstår Q10 gir bedre kognitive og kanskje også fysiske prestasjonsevner. Dette underbygges i teksten av at det er «dokumentert» i mer enn 90 publiserte vitenskapelige studier.

Men hva er dokumentert? Åpenbart ikke påstanden som Spitznogle fremsetter. Jeg kan heller ikke se at du har gitt meg noe som helst dokumentasjon som viser at det å ta Q10 som kosttilskudd vil ha noen dokumentert effekt for folk/kvinner flest.

Mine spørsmål blir derfor:
* Er dere enige i at reklamen med Kristin Spitznogle gir et budskap om at man med Q10-tilskudd kan yte bedre kognitivt og fysisk?
* Er dere enige i at det ikke finnes god forskning som viser akkurat dette?
* Er dere enige i at ved å vise til «90 publiserte vitenskapelige studier» så villeder dere publikum til å tro at Spitznogle sin opplevelse er vitenskapelig bekreftet?

Håper dere vil svare konkret på disse spørsmål.

Dette har jeg aldri fått svar på.

Konklusjon

Reklamen for Q10 er åpenbart svært villedende. Den gir et klart og tydelig inntrykk av at de effekter Spitznogle forteller om også er dokumentert vitenskapelig. Det er de altså ikke. Tvert i mot viser flertallet av studier at Q10 ikke har noen som helst effekt på fysiske prestasjoner.

Det er god grunn til å anta at det Spitznogle opplever er god, gammeldags placeboeffekt, for hvis det er noe placeboeffekten kan påvirke, så er det nettopp den subjektive følelsen av opplagthet og evne til fokus. Hun kunne like gjerne dyttet i seg sukkerpiller, så lenge hun tror på effekten. Man skulle tro at en psykolog visste bedre enn å la seg lure av egne opplevelser på denne måten, men det viser vel bare atter en gang at høy utdannelse ikke er noen vaksine mot selvbedrag.

Q10-tilskudd mangler per i dag god dokumentert effekt på noe som helst. Det finnes ikke en eneste god grunn til å kaste bort penger på Q10-tilskudd, både for spesifikke pasientgrupper, som de med hjerteproblemer, migrene, høyt blodtrykk, parkinsons etc, og for folk flest. Det finnes ikke solid dokumentasjon for noen forebyggende eller helbredende effekt for noen sykdom, og det gjør deg neppe mer opplagt eller fokusert.

Den eneste dokumenterte effekt av Pharma Nord sin Bio-Qinon Q10 Gold er at det konverterer penger til dyr bæsj svært effektivt.


Oppdatering: Jeg ble tipset om at også EFSA har vurdert helsepåstander rundt Q10, og de finner ingen dokumentert effekt for noen av påstandene.

Den produsentuavhengige legemiddelinformasjonen RELIS fant i sin gjennomgang fra 2003 heller ingen god dokumentasjon på at Q10 kan anbefales for noen tilstand.

En oversikt hos Mayo Clinic i USA mener det finnes noe dokumentasjon på at Q10-tilskudd kan være nyttig for hjertesyke og folk med høyt blodtrykk, men det er ikke relevant for folk flest, og flere større studier trengs for å bekrefte disse resultatene. Det eneste Q10-tilskudd beviselig hjelper mot er Q10-mangel…

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!