Screenshot 2014 10 16 13 48 23

Nettstedet Frie Ord publiserer navn og bilder av seksualforbrytere. En av de identifiserte er den voldtektsdømte danseren og deltaker i Norske Talenter, som media så langt har skjult identiteten til.

Frem til i dag.

I dag går Nettavisen ut med navn og bilde på danseren. Nyhetsredaktør Erik Stephansen begrunner dette slik:

– Vi velger å identifisere [navn fjernet av bloggforfatter] på grunn av alvoret og omfanget i saken, men også informasjonsbehovet til kvinner som kan tenkes å komme eller har kommet i kontakt med ham har veid tungt, sier nyhetsredaktør Erik Stephansen.

[…]

– Identifisering kan medføre at flere kvinner skjønner at de ikke er alene og velger å gå til anmeldelse, sier Stephansen.

Det er en god tanke, men rettferdiggjør det å gå ut med navn og bilde?

Voldtektsmannen sitter i dag i fengsel for voldtekter han tidligere er dømt for. Nå står flere saker i kø, og det er ikke urimelig å anta at han vil sitte inne lenge. Påtalemyndigheten vil ha 15 års forvaring, med minstetid på 10 år.

Denne mannen er farlig. Det er det ingen tvil om. Men gjør vi verden bedre ved å identifisere ham? Jeg er usikker. Stephansen mener kvinner har et informasjonsbehov for å kunne beskytte seg selv mot mannen den dag han slippes fri. Men det ligger sannsynligvis langt frem i tid. I dag er han innelåst og utgjør derfor ingen trussel for noen frie mennesker.

Kan identifisering bidra til at flere kvinner han har forgrepet seg på vil tørre å stå frem og anmelde? Kanskje. Samtidig finner jeg det rart om ikke disse kvinnene allerede skulle ha lagt sammen to og to når det lenge har vært kjent at det er en danser fra Norske Talenter og andre TV-show. Det burde vel begrense antall potensielle gjerningsmenn ganske betydelig, slik at jeg har vanskelig for å se at det å vite navn og å se bilde er avgjørende. Mye tyder også på at hans identitet lenge har vært kjent i de miljøer han vanket, så å offentliggjøre navnet for alle, har neppe stor nytte.

Det er ingen tvil om at det er viktig for kvinnene å vite at de ikke er alene, slik at de tør anmelde. Det har jeg all forståelse for. Men hvis disse kvinnene ikke allerede har skjønt hvem det gjelder ut fra de opplysninger som allerede har vært kjent, tviler jeg på at de nye opplysningene vil ha stor betydning til eller fra.

Nazi-nettsted

TV2 skriver om mannen bak nettstedet Frie Ord, et nettsted som er drevet av Thorgrim Bredesen, en tidligere Vigrid-leder. Det er ikke tilfeldig at det bare er ikke-etniske nordmenn som avsløres på nettsiden hans. At den nå navngitte voldtektsforbryter er adoptert fra Colombia av norske foreldre, og altså har bodd i Norge hele livet, synes ikke å være relevant for Bredesen:

– Det blir saker om personer med innvandringsbakgrunn fordi disse sakene ikke står i VG og Dagbladet. Vi er en nisjeside som skriver om nyheter, men vi skriver ikke om alt som skjer, sier Thorgrim Bredesen.

Men personen det nå handler om har ingen innvandringsbakgrunn, så vidt jeg kan forstå. Dermed handler dette utelukkende om hudfarge, og dermed utelukkende om rasisme.

Men Bredesen hevder til TV2 at han tar avstand fra sin fortid som leder av den nynazistiske organisasjonen Vigrid:

– Alle bør få lov til å få en ny sjanse. Jeg gikk ut i slutten av 2009. Det er fem år siden. Jeg tar avstand fra den bevegelsen, og vil ikke bli assosiert med den nå, sier han.

Tja, er nå det helt riktig da, Bredesen? I en video fra det tidligere nynazistiske, men nå i følge dem selv «nasjonalistiske» partiet Svenskarnas parti så sent som i 2012, omtales Bredesen som taler på arrangementet «Nordisk Vision 2012»:

Bland talarna och föreläsarna står nationalistiska profiler som Daniel Höglund, Jonas De Geer, Björn Björkqvist, Vera Oredsson, Magnus Söderman och Thorgrim Bredesen. Förutom dessa utlovas även en föreläsning från en internationellt namnkunnig nationalist.

I 2011 holdt Bredesen også foredrag for den nynazistiske gruppen Nordiska Motståndsrörelsen. Det samme gjorde han i 2010. (Her er en svensk dokumentar om dette miljøet.)

Frie Ord er en arvtaker etter nettstedet Fyret.nu som tidligere i år ble avkledd som nynazistisk og senere lagt ned. På bloggen Researchkollektivet kan vi lese:

Etter stengingen har det gått noen måneder uten at andre nettsteder har klart å fylle rommet. Det nærmeste man har kommet er Vitnet.no drevet av Bjørn Brataas, en side som ikke på samme måte forsøker å dempe sin antisemittisme og nasjonalsosialisme. Siden har derfor ikke potensialet til å rekruttere utenfor sitt eget ekkokammer på samme måte som Fyret.nu gjorde.

Dette har nå endret seg med lanseringen av den nye nettsiden Frieord.no. Siden publiserte sin første artikkel den 8 Juli og begynte å få oppmerksomhet etter en artikkel i Realisten den 22.07.2014 Realisten eies av det nynazistiske partiet Svenskarnas Parti og i artikkelen presenteres den nye nettsiden som en norsk nettavis som kommer til å fokusere på den samme typenrasistisk innhold somFyret.nu gjorde. I artikkelen skriver de:

«I Norge finns inga bloggar eller nättidningar som skriver ut namn på dömda brottslingar. Där väljer nu Frieord.no att fylla en stor lucka som säkert kan ge många återkommande läsare.»

Hensikten med FrieOrd.no er visstnok å avdekke problemer med «multikulturen» gjennom å identifisere og navngi forbrytere med ikke-vestlig etnisk opprinnelse.

Bredesen sier derfor til TV2:

– Jeg er sannhetssøkende. Vi vil kjempe for urettferdighet. Mange av sakene er av grov karakter, og blir skjult i vanlig media, fortsetter han og legger til:

– Hvis man er kritisk til norsk innvandringspolitikk, så gjør ikke det deg til nynazist.

Nei, men å delta på nynazistiske arrangmenter gjør deg til det.

Og forresten, «kjempe for urettferdighet»? Om det var en lite gjennomtenkt formulering fra Bredesens munn, eller skrivefeil fra journalisten, er ikke godt å si, men det er hvertfall spot on. Det å identifisere utelukkende ikke-vestlige forbrytere er i aller høyeste grad urettferdig og uetisk.

Dette er ikke noe komplott fra media om å kun avstå fra å navngi ikke-vestlige forbrytere. Det finnes flere kjente saker med etnisk norske gjerningsmenn og -kvinner hvor man også har holdt tilbake identiteten til de dømte.

Problemer med identifisering

Både generalsekretær i Norsk presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, og advokat Jon Wessel-Aas er kritiske til slik identifisering. Og med rette. Jeg synes dessverre Nettavisen tråkker over en etisk grense ved å identifisere denne forbryteren. Den preventive effekten er høyst diskutabel, men de negative effekter er høyst til stede.

Jeg vil anbefale alle å lese den grundige drøftingen av dette fra «Utredning om personvern ut fra en journalistisk synsvinkel» av amanuensis Svein Brurås. I artikkelens punkt 3 drøftes identifisering av kriminelle, og flere problemer trekkes frem:

Er dette grunner gode nok for å la personvernet vike og identifisere lovbrytere?

For å vurdere det må vi ta hensyn til skadevirkningene som presseoppslag kan få for dem som blir identifisert. Det er ingen tvil om at de kan være store.

For det første: Omtale med identifisering innebærer en tilleggsstraff. Mennesker som er dømt etter lovbrudd har uttrykt at presseomtalen var en vel så stor belastning som den fengselsstraffen de måtte sone. Vårt rettssystem bygger på at det er domstolen – og bare den – som dømmer og som foretar straffeutmåling. Ingen har rett til å øke den straffebyrden som domstolen har pålagt.

For det andre: Omtale med identifikasjon kan gjøre straffen langvarig. Presseomtalen vil bli husket når straffen er ferdig sonet. Et fundament for en menneskeverdig strafferettspleie er at når en lovbryter har sonet sin straff, så skal han være ferdig med den, klar til å begynne på nytt. Presseomtale kan gjøre det vanskelig – kanskje umulig – å starte et nytt liv. Den kan ødelegge mulighetene for rehabilitering.

For det tredje: Omtale med identifikasjon rammer pårørende. Det rammer lovbryterens ektefelle, barn, foreldre, søsken – helt uskyldige mennesker. For dem vil dette være en tung byrde i tillegg til påkjenningen ved selve saken.

For det fjerde: En mistenkt, siktet eller tiltalt kan som kjent bli frikjent. I så fall skal vedkommende selvsagt regnes som uskyldig. Det er en skamplett på et folks kultur og moral når det fra tid til annen skjer at folkesnakk og rykter fortsatt holder en person for å være skyldig i en forbrytelser etter at vedkommende er frikjent av retten. Men presseomtale kan bidra til at slikt skjer. Den kan ødelegge en uskyldig persons navn og rykte.

Et annet punkt jeg vil legge til er spørsmålet om hvilke konsekvenser identifisering kan ha for jenter som allerede har anmeldt mannen? Kanskje de ikke ønsket å knyttes til saken så tydelig, men når hans identitet avsløres for alle kan de rammes unødig og få en eksponering og stigmatisering fra sitt nærmiljø de ikke ønsket.

Og hva skjer med ham når han en dag slipper ut? Vil vi se borgervern? I tråder på Facebook hvor dette har vært diskutert har jeg allerede sett trusler om vold mot mannen den dag han slipper fri. Et slikt samfunn ønsker ikke jeg meg, og når han har tatt sin straff må han få sjansen til å starte på nytt. Det vanskeliggjøres av slik identifisering.

Rehabilitering

Men er det egentlig mulig for en slik mann å «bli et lovlydig menneske»? Vil han alltid være en trussel mot samfunnet? Det er ikke godt å vite. Han er diagnostisert med dyssosial personighetsforstyrrelse, «en lidelse med kjennetegn som likegyldighet overfor andres følelser, manglende evne til å se egne feil, samt lav terskel for aggresjon». Dette er det man i dagligtalen ofte kaller en psykopat.

Det gjør helt klart risikoen for nye overgrep vesentlig større, men en del forskning tyder på at man kan endre atferd også til slike mennesker:

Does treatment reduce psychopathic offenders’ risk factors for recidivism?

Given these promising findings for recidivism, is there evidence that the mechanism of change for psychopathic offenders is reduced criminogenic needs? The best methods for measuring these offenders’ changes in treatment remain unclear (Langton et al., 2006; Seto, 2003). However, there are two studies in which trained raters gathered observations from multiple informants across two time points (beginning and end of intervention), using a validated measure of relevant treatment needs—in this case, the VRS (S. Wong & Gordon, 2006; VRS-Sexual Offender version; S. Wong, Olver, Nicholaichuk, & Gordon, 2003). The VRS (a) assesses initial level of risk on each of a large range of dynamic risk factors (e.g., sexual preoccupation, substance abuse, impulsivity, criminal attitudes); (b) determines, for each offender, which risk factors are treatment goals; (c) measures progress against these goals; and (d) sums that progress into a change score at the end of treatment that indicates how much reduction in risk has occurred.

Olver and Wong (2009) found that psychopathic individuals in an intensive high-risk sex offender program not only made progress on these risk-related treatment targets but, the more they changed, the fewer sexual and violent reconvictions they had. A similar study with serious high-risk violent offenders (PCL-R M = 26) obtained similar results. The more psychopathic offenders changed, the less likely they were to be reconvicted for violent offenses (Lewis, Olver, & Wong, 2011). So these two studies not only rigorously document change in PCL-psychopaths during treatment but also statistically link that improvement to actual changes in outcome. In keeping with the results above, they suggest that if we define treatability as the ability to make changes that result in less socially harmful behavior, psychopathic individuals can indeed be treated effectively in intensive treatment. It seems that this is a topic worthy of much more high-quality scientific investigation.

Dette understøttes også i en faglig veileder fra Legeforeningen:

Epidemiologiske studier viser at i et langtidsperspektiv kan alvorlige personlighetsforstyrrelser ofte ha bedre prognose enn tidligere antatt, selv om den grunnleggende patologi som regel ikke blir borte.

Det er krevende behandling, men mye tyder på det kan ha en positiv effekt for noen.

Gjentakelsesfare

Vi har også dette synet:

Screenshot 2014 10 16 14 29 36

Men stemmer det? Absolutt ikke. De færreste seksualforbrytere gjentar overgrep etter straff. Andelen kan være vanskelig å måle, men et av de høyere tall jeg har funnet viser at rundt 1 av 4 gjentar nye overgrep:

The evidence suggests otherwise. Sex crimes researchers R. Karl Hanson and Kelly E. Morton-Bourgon of Public Safety Canada conducted a large-scale meta-analysis (quantitative review) of recidivism rates among adult sex offenders. They found a rate of 14 percent over a period averaging five to six years. Recidivism rates increased over time, reaching 24 percent by 15 years. The figures are clearly out of alignment with the public’s more dire expectations.

Tre av fire vil altså ikke forgripe seg igjen. Mariann, og alle de som deler hennes syn, tar grovt feil, og det er en farlig misforståelse, fordi også seksualforbrytere har krav på en ny sjanse.

Når det gjelder nytten av behandling, fant samme metaanalyse følgende tall:

If recidivism is not as common as people generally believe, how do their impressions of treatment’s failure or success hold up? Levenson and her colleagues also found that a whopping 50 percent of the public believes that treatment for sex offenders is ineffective and will not prevent them from relapsing. Yet some studies have shown that treatment can significantly reduce recidivism for both sex and nonsexual crimes. Hanson and his colleagues conducted a meta-analysis on treatment and found that 17 percent of untreated subjects reoffended, whereas 10 percent of treated subjects did so. When recidivism rates for sex and nonsexual violent crimes were combined, 51 percent of untreated and 32 percent of treated subjects ­reoffended.

(Flere studier er referert i Wikipedia-artikkelen om seksualforbrytere.)

Ingen stor og tydelig effekt, men bedre enn ingenting. Og så lenge det hjelper noen, bør vi la tvilen komme dem til gode og gi dem behandling og muligheten til å rehabiliteres. Det kan redusere faren for nye overgrep i fremtiden, og det må jo være vår felles målsetning.

Subgruppen av seksualforbrytere med «psykopatiske trekk», og som allerede har forgrepet seg mange ganger, selv etter å være kjent med anmeldelser mot seg, slik denne norske danseren har, vil nok ha mye høyere risiko for å gjenta overgrep enn de som utfører overgrep bare en gang og uten noen underliggende personlighetsforstyrrelse. Men så lenge det finnes indikasjoner på at også «psykopater» kan ha nytte av behandling, bør vi virkelig forsøke å legge til rette for at disse får behandling og kan integreres i samfunnet igjen.

Det kan hende at akkurat denne danseren er en «lost case». Kanskje fagpersoner mener han aldri blir trygg for samfunnet igjen. Det er vanskelig å vite, men ønske om forvaring kan peke i den retning, og i så fall vil han aldri utgjøre noen trussel for andre uansett. Men som en hovedregel reagerer jeg på at så mange roper etter identifisering av slike lovbrytere, fordi det gjør det nesten umulig for disse menneskene å få et normalt liv igjen. Og så lenge de føler seg utstøtt og verdiløse, vil risikoen for ny kriminalitet være høyere enn om de kan finne sin plass i samfunnet igjen.

Bredesen sier også følgende til TV2:

– Mange som er dømt for voldtektsforbrytelser og pedofile overgrep slipper ut etter noen få år. I USA har man offentlige registre over pedofile. Vi mener det er en god idé at man kan beskytte seg mot det. Hvis en familie leier ut underetasjen i eneboligen sin, bør de få vite det hvis pedofile flytter inn.

Det er et syn også Frp tidligere har gått ut med, og som jeg stadig vekk ser folk ytre i offentlige debatter. Problemet er at selv om det kanskje høres bra ut, så funker det ikke. Erfaring fra USA viser at det koster svært mye, og har ingen nytteeffekt. Ja, det kan tvert i mot virke som om det gjør vondt verre, nettopp fordi slik offentliggjøring umuliggjør et vanlig liv for disse menneskene i ettertid, og dermed er terskelen lavere for å forgripe seg på nytt.

Konklusjon

Det er lett å forstå at de som vil offentliggjøre navn på denne type seksualforbrytere mener det godt. De tror det vil virke preventivt på flere plan. Problemet er at de sjelden tar innover seg all risiko knyttet til slik offentliggjøring. Det har konsekvenser for mange andre enn bare den straffedømte selv, og konsekvensene for gjerningspersonen selv kan bli forferdelige den dagen han eller hun løslates.

Jeg synes det er synd at Nettavisen har valgt å identifisere denne mannen. Mange nettsider og Facebookgrupper har gjort det allerede, men pressen skal forholde seg til Vær Varsom-plakaten, og jeg sliter med å se at en slik identifisering kan forsvares så lenge han tross alt allerede er dømt og fengslet og ikke utgjør noen trussel.

Jeg synes også det er synd at mange ukritisk lenker til det tydelig rasistiske og nazistiske nettstedet Frie Ord. Slutt med det. Det finnes ingen god grunn til å drive trafikk til denne siden og på den måten indirekte støtte opp om slike holdninger som utvises der.

Debatten om identifisering av dømte lovbrytere er ingen enkel debatt. Det er mange forhold som taler både for og imot slik offentliggjøring av navn. Men jeg håper i det minste at når slik identifisering skjer, så gjøres det av pressen selv, og ikke av tilfeldige personer. De store presseaktørene er tross alt underlagt Vær Varsom-plakaten, og må gjøre grundige vurderinger i forkant for en slik offentliggjøring. De kan klages inn til PFU slik at man har mulighet til å reagere på slike saker. Det er mye vanskeligere å reagere mot enkeltpersoner. Da må man politianmelde eller kjøre en privatrettslig prosess, noe som er vesentlig mer omfattende og tungt.

La pressen foreta disse avgjørelser før du selv velger å identifisere kriminelle. De tar kanskje heller ikke alltid korrekte avgjørelser, men det er i det minste mye tryggere å identifisere folk etter noen har foretatt en redaksjonell avgjørelse, enn før det har skjedd.

 • fantomena

  Skal prøve å ikke avspore altfor mye, men er ikke Fire Ord drevet av de samme nynzistene som drev Fyret? Bare et spørsmål. Har lest noe om det.

 • Christian Nyegaard

  Som det står i innlegget:

  Frie Ord er en arvtaker etter nettstedet Fyret.nu som tidligere i år ble avkledd som nynazistisk og senere lagt ned.

 • Did u know that

  Det er saken som er viktig her, den politiske grunnholdningen til mediet er av liten betydning i forhold til å redde hundretalls nye kvinner fra å bli herjet med av denne kroniske overgriperen.

  Han er hittil anmeldt av 18(!!!) ulike kvinner og mørketallene er sannsynligvis betydelige, så det er liten tvil om at han kommer til å tvinge seg på første og beste kvinne han kommer i kontakt med etter løslatelsen.

 • Vegard

  Premiss og konklusjon henger ikke sammen i paragraf nummer to

 • Tverrsiktig

  En identifiseringssak som denne er jo mat for alle som skriver og sier «jeg er ikke rasist, men…». Det underlige er at jeg tror (merk: tror) jeg ser et mønster der de som uttrykker seg som nevnt, også er blant de som lett linker til frieord og tilsvarende sider. Med den begrunnelse at de vil bidra til å opplyse. Hadde de nå enda evnet å fremstå med sin egentlige agenda, at de (generalisering) ikke liker mennesker med mørk hudfarve. Men det gjør de ikke. Underlig.

 • Guest

  Hva mener du er forskjellen på identifiseringen av denne karen og lommemannen som også ble identifisert? Og som ble frikjent av PFU. Her snakker vi om en serieovergriper som har voldtatt et titalls kvinner over et tidsrom på ti år og som allerede er dømt. Bør ikke kvinner få beskytte seg mot denne mannen?

 • Barfotes

  Hva mener du er forskjellen på identifiseringen av denne overgriperen og lommemannen som også ble identifisert? Og som ble frikjent av PFU. Her snakker vi om en serieovergriper som har voldtatt et titalls kvinner over et tidsrom på ti år og som allerede er dømt. Bør ikke kvinner få beskytte seg mot denne mannen når han engang kommer ut? Mange voldtatte kvinner for faktisk livene sine ødlagt av slike handlinger.

 • Tommy76

  Hvorfor får jeg ofte følelsen av at for *antirasister* har den setningen, «jeg er ikke rasist, men…», blitt yndlingsmåten å stemple andre som rasister? Selv når setningen åpenbart er riktig. Hvor mange mennesker i Norge tror du helt ærlig virkelig misliker andre pga mørk hudfarge? (for ordens skyld – jeg har aldri inne på frieord og har ikke tenkt å begynne nå basert på det Tjomlid skriver)

 • Urovekkende mange, hvis man skal tro det man leser i avisenes kommentarfelter…

 • Olav Have Holm

  Kan slike lister fungere når det har gått 10-15-20 år siden dommen? De færreste vil huske sakene (og da er det ikke mat for pressen heller). Vi husker Baneheia-saken, Vågå-ordføreren og lommemannen. Ordinære voldtekter uten drap pleier å drukne i alle andre kriminalsaker som vi blir bombardert med i pressen. En gruppevoldtekt kan neppe konkurrere med Nortugs fyllekjøring (som Elden betegnet som Norgeshistoriens største kriminalsak).
  Også var det dette med bilde. Jeg har alltid syntes at Bård Tufte ligner på Viggo Kristiansen; i hvert fall før.
  Jeg måtte sjekke bilde på førerkort og bankkort; sannheten er at jeg egentlig ikke ligner så mye på meg selv. Jeg har fått nye briller, høyere panne, gått over til skjegg og ellers blitt noen år eldre. Dersom noen hadde gått inn på en fullstappet pub med mitt førerkort og ville prøve å finne meg ville de slite litt.

  Når det gjelder navn så er det helt klart at kvinner bør holde seg unna Jan, Per, Bjørn og Muhammed. Jan var det vanligste navnet i Norge i 2012 og må derfor være et vanlig navn på voldtektsforbrytere. Etternavn som Hansen, Johansen og Olsen er nok de vanligste etternavnene på voldtektsforbrytere. Men det er statistikken.

 • JensPetterOlsen

  Det er relativt enkelt å bytte navn i Norge, og så vidt jeg vet er det ingen ekstra hindre for dømte. Medieoppslag om forbryteren «Jens Olsen» har liten verdi når Jens etter 10 år kommer ut av fengsel og heter «Petter Hansen». Identifikasjon rammer først og fremst pårørende – når hele nabolaget får vite at «nå har sønnen til Olsen blitt arrestert for voldtekt inne i byen» – og folk som siktes men frikjennes.

 • JensPetterOlsen

  «You know, my brother once told me that nothing someone says before the word «but» really counts.»

 • Runo
 • Jan Johansen

  Og dette skriver altså etisk kjepprytter Tjomlid, som selv tilhører et omfattende nettverk på internett som har null skrupler med stadig å henge ut diverse ikke-dømte personer med fullt navn, slike som i sosiale medier kommer med påståtte rasistiske eller andre «ukorrekte» kommentarer. Privatpersoner som i sosiale medier framsetter det Tjomlid mener er ekle innvandringskritiske ytringer skal altså kunne henges ut til spott og spe for hele nasjonen, kunne googles til evig tid, få sin dør sparket inn av etterforsker/aktor/dommer/bøddel David Baas & Robert Aschberg uten sjanse til reell imøtegåelse, mens livsfarlige, av rettsvesenet dømte forbrytere skal beskyttes mot å få sine navn og bilder på trykk! For en hyklersk og absurd moral! Tiårets største skandale rammer nå britisk politi i byen Rotherham, der 1400 engelske ungjenter gjennom mange år ble systematisk seksuelt misbrukt og voldtatt av asiatiske gjenger, men ofrene fikk ingen hjelp av britisk politi, massemedier eller andre myndigheter, av hensyn til den multikulturelle husfreden. Høyreekstreme nettsteder hadde skrevet om tingenes tilstand i åresvis derimot, og var den utløsende årsaken til at britisk politi til slutt ble tvunget til å etterforske. Når ikke norske og britiske medier og myndigheter gjør sin samfunnsplikt når det kommer til innvandringskriminalitet og andre multikulturelle problemer, er det deretter samme pokker om denne viktige opplysningsjobben gjøres av nonner, nynazister eller grønne marsboere!
  Rotherham-skandalen, eller; hvordan tusen engelske ungjenter mistet sitt rettsvern av hensyn til det multikulturelle UK’s indre harmoni: http://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal

 • Remi M. Schrøder Padoin

  Det et feil at FrieOrd kun identifiserer ikke-etniske nordmenn. Før saken om Kopeng kom frem lå det, og det ligger fremdeles saker om norske hvite kjeltringer.

  Jeg har lenge lurt på hva som er Tjomlids skjulte agenda men hans blinde kritikk. Jeg lurer nå litt mindre.

 • Johan Slåttavik

  Men det er greit å navngi seksualdrapsmannen i Aksla-saken i Ålesund, fordi han er etnisk norsk. Samtidig som identiteten til gjerningspersonen som begikk NAV-drapet skal hemmeligholdes fordi han er multikulturell?

  Å begynne å sutre rasist nazist fascist kapitalist når multikulturelle gjerningspersoner får samme behandling som norske blir bare fjollete, meningsløst og patetisk.

 • Tverrsiktig

  Tommy76: Det handler ikke om å stemple noen. det handler om disses holdninger. Jeg tror desverre at alt for mange misliker andre pga hudfarve. Jeg tror også at alt for mange misliker andre pga deres religion. Jeg tror at alt for mange nordmenn stempler hele grupper av andre nasjonaliteter på bakgrunn av enkeltindivider (fra andre nasjonaliteter) sine idiothandlinger. Det er bare å ta en titt på diverse kommentarfelt, ikke minst det i Dagbladet. Det er tidivs kvalmende lesing.

 • proton007

  Innertier !!

  Hensynet til andres fred er ikke så viktig for de med høy etisk kølleføring. Videre er det slik i Norge at rettskraftige dommer i straffesaker er offentlige. At man så nevner ved navn en dømt forbryter er altså helt legitimt, da vårt rettsvesen er – og skal være – transparent for befolkningen. Det er underlig at Tjomlid kan vinkle dette slik at slik eksponering er «rasistisk». Virkeligheten er jo slik.

 • Varm_kaffe

  Faktisk et veldig godt poeng jeg ikke har tenkt på.

 • Varm_kaffe

  Nå er det vel i 99-100% av tilfellene ikke Tjomlid som avslører identiteten til disse menneskene. Hadde han sittet der og skrevet «hei, visste dere at lillemarkmus93 egentlig heter Grete Sørstraumen og bor i Indre Foss og har telefonnummer 12345678, høhøhøh, hun er lite dum ‘a!», i Tore Krudtaa-stil, så hadde du hatt et poeng, men han gjør ikke det. Er for så vidt enig med deg i at det ikke alltid er nødvendig å gjengi navn til de som sier ting på Face, VG.no og så videre, men det er ikke relevant for en diskusjon som dette.

 • Varm_kaffe

  «Hvor mange mennesker i Norge tror du helt ærlig virkelig misliker andre pga mørk hudfarge?»
  Hvor mange som bokstavelig talt misliker folk fordi de er mørke i huden?
  En god del og vel så det.

  Så har du alle de som går og er redde for, eller sinte på disse menneskene med en annen hudfarge en dem, og kaller dem «svartinger» og det som verre er, og helst ikke vil dele land med dem i første omgang. De har vi, som Jitte sier, urovekkende mange av.
  Gidder dog ikke kverulere for mye over betydningen av ordet «rasist».

 • Lisa Holm

  Jeg syns det er skummelt at du ikke syns det er mye at 24 av 100 dømte seksualforbrytere gjentar forbrytelsen innen 15 år. Imho burde vi ha offentlige registere over dømte seksualforbrytere og voldsforbrytere. På den måten ville konsekvensene blir såpass store for den enkelte at de ikke vill gjøre lovbruddet. (Eller i alle fall tenke seg om to ganger.)

  Slik det er i Norge i dag så kan de gjøre lovbrudd og vite at om man voldtar noen, så risikerer man bare ett år eller to i fengsel, bare noe av straffen ubetinget, så kan man gå som en fri mann igjen.

 • Med svært få unntak anonymiserer jeg alltid navn/bilde på screenshots jeg bruker. Det er som regel alltid poenget som er viktig, ikke personen som ytret det.

 • Å si at et par år i fengsel er en bagatell, er en merkelig holdning. Problemet her er nok at de fleste av denne type lovbrudd skjer i affekt eller ruspåvirke tilstand slik at det neppe er særlig tanke rundt konsekvenser. Dermed vil hverken mye høyere straff eller offentlige registre ha en avskrekkende effekt.

  Det vi trenger er enda mer fokus på behandling og hjelpetilbud slik at denne type kriminalitet kan forebygges både før første lovbrudd og ikke minst før dømte lovbrytere utfører dem flere ganger.

 • Lisa Holm

  Det finnes nok voldssaker der gjerningsmannen ikke var påvirket, eller at det var pre-meditated selv om han eller hun var påvirket i gjerningsøyeblikket.

  Sånn mtp den psykologiske skaden man påfører ofrene når man utfører voldtekt, vold eller grove ran så er et år eller to i fengsel der mye av straffen gjøres betinget for bagatell å regne, ja.

  Sier ikke at vi ikke må fokusere på behandling og hjelpetilbud, men jeg mener at straffene for vold og voldtekt i dette landet er latterlig lave.

 • Sånn mtp den psykologiske skaden man påfører ofrene når man utfører voldtekt, vold eller grove ran så er et år eller to i fengsel der mye av straffen gjøres betinget for bagatell å regne, ja.

  Nå blander du sammen mye som ikke er en del av debatten. Hverken ran eller straff vs skade på offer er en del av debatten her. Egentlig ikke generell vold heller. Vi snakker om seksualforbrytelser og i hvilken grad disse planlegges eller gjøres gjennom en bevisst vekting av skade vs potensiell straff. Jeg sliter med å se at veldig mange voldtektssaker gjøres «pre-meditated», men det finnes vel lite statistikk å finne på det…

  Sett fra et hevn-perspektiv er nok straffene for vold og voldtekt lave, men om det vil ha noen preventiv effekt å øke dem er vel mer usikker. De har jo allerede økt mye, uten at vi har sett noen nedgang i voldtekter. Finnes det en «breaking point» hvor straffene plutselig er så strenge at det vil virke preventivt? Jeg vet ikke, men ettersom jeg vil hevde at de færreste voldtekter utføres i den tro at man risikerer å bli straffet, tviler jeg på at den preventive effekten uansett er stor.

 • Varm_kaffe

  Er en utbredt holdning, selv blant mange utsatte, at man ikke skal «oute» overgripere, av forskjellige grunner. Derimot er jeg fullt med på ordningen med krav om politiattest for å begynne i helse- og omsorgsyrker, og for å jobbe med barn. Dette blir synsing, men jeg er òg for å forby grove voldsutøvere å få bosette seg i, eller dra til, stedet der de begikk forbrytelsen, av hensyn til utsatte.

 • Lisa Holm

  Sant nok. Jeg vet ikke hva man kan gjøre med saken. Om man bare skal snakke om voldtekt så må man vel se på holdningene som finnes både rundt sex og kjønn, hos begge kjønn og i media. Den utbredte seksualiseringen og oppfatningen hos mange om at sex er noe ethvert menneske har «rett» på (entitled to) er problematisk. Det er hverken enkelt eller raskt å endre slike holdninger, og kommer til å ta mange år med målrettet jobbing.

 • Mitleidlose_Madelein

  Personer med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert når det gjelder voldtekter. Ifølge Oslopolitiets rapport anno 2010, så stod det som da utgjorde rundt 12% av byens befolkning for litt over halvparten av anmeldte voldtekter, altså en kraftig overrepresentasjon i alle kategorier, enten det var overfalls-, relasjons-, festvoldtekter m.m.

  Store deler av venstresiden og det liberalprogressive sentrum har fått det for seg at virkeligheten forsvinner hvis man ignorerer den, eller at man kan trylle den vekk med ordmagi og finurlige språkleker. Men det man i virkeligheten gjør, er å overlate mikrofonen til ytre høyre.

  Moral: alternative nyhetssider ala Frieord.no vokser og trives i skyggen av de plaprende klassers skylapper.

 • Det du kaller skylapper handler som regel mer om at enkelte av oss tar oss tid til å forstå kompleksiteten i problemstillinger heller en å bare konkludere basert på overfladiske forhold.

  Politiet sier nemlig også i sine rapporter at overrepresentasjonen ser ut til å forsvinne om man korrigerer for sosiodemografiske forhold. Det handler altså lite om etnisk bakgrunn, og mer om integrering/politikk.

  Og det du skriver om at personer med ike-vestlig bakgrunn står for mer enn halvparten av voldtektene i alle kategorier, stemmer ikke med nyere tall. Se grafen nederst i denne bloggposten, en bloggpost jeg for øvrig anbefaler at du leser i sin helhet:

  http://tjomlid.com/2013/11/20/overfallsvoldtekter-og-innvandring-en-faktasjekk/

 • HenrikHenriksen

  Nettsiden omhandler jo ikke eksklusivt personer med annen hudfarge eller etnisitet. De hang jo ut en pedofil nordmann fra Asker for kort tid siden.

  Kan det ha noe med at innvandrere er overrepresentert på den grove volds- og voldtektsstatistikken som gjør at det finnes så mange saker å skrive om?

  Dessuten, som flere her peker på, norske medier har hengt ut hundrevis av etnisk norske forbrytere opp gjennom årene. Hvorfor går grensen ved ikke-etnisk norske serievoldtektsforbrytere eller gjengvoldtekter?

  Og hva betyr det at mannen som er redaktør har en fortid i det høyreekstreme miljøet? Hvis det var kriteriene (at man ikke kan ha tilhørt eller tilhøre høyre eller venstreekstremist-miljøet) så ville det jo knapt vært en journalist igjen i Akersgata.

  Henrik Henriksen

 • Tommy76

  Siden vi er i *trosverdenen* så tror jeg at det er ekstremt få hvite nordmenn som misliker andre bare pga mørk hudfarge. Det finnes sikkert noen som gjør det, men jeg tror det er ekstremt få. Og jeg er ganske sikker på at bevist eller ubevisst så prøver antirasister (=mennesker med ganske venstrevridde politiske standpunkt) å bygge opp under myten om at mange hvite nordmenn er rasister. Det er mange, etter mitt syn, legitime grunner til å være imot innvandring, ihvertfall fra enkelte befolkningsgrupper, feks at det er ekstremt dyrt for Norge, at de drar med seg kriminalitet, voldtekter og forsøpling, at de truer *oss* med terror osv. Men om man argumenterer med dette så vil da ofte en *antirasist* hoppe frem med setningen «jeg er ikke rasist, men….» nettopp for å stemple avsenderen som rasist.

 • Tommy76

  Med et så godt argument så kan du vel ikke ha annet enn rett.

 • Mitleidlose_Madelein

  Igjen: ordmagi og språkleker.

  Konkret eksempel: rapporten fra 2012 er langt mindre spesifikk, da den mørkelegger etnisk bakgrunn ved å forandre både kategoriene og inklusjonskriteriene, slik at personer som i 2011 ville blitt klassifisert med opphav i Afrika, Midtøsten og Asia nå vil kunne bli betegnet som «nord-europeere». Rapporten fra 2013 er enda verre, da den fullstendig utelater etnisitet og landsbakgrunn.

  Resultatet er at virkeligheten tilsløres. Den mørkelagte statistikken du da trekker opp av hatten blir bare et retorisk triks, da den er verdiløs til noe annet enn å score poenger du allerede på forhånd har delt ut til deg selv.

  USA og Frankrike kan tjene som to motsatte eksempler: i Frankrike er det forbudt å klassifisere folk utfra etnisk bakgrunn, noe som gjør at eventuell statistikk på området blir vanskeliggjort – mens det i USA er lang tradisjon for å kartlegge alt fra lovbrudd, utdanningsnivå, bosetningsmønster og akademiske testresultater i lys av rasebakgrunn. Men oppfattelsen av at visse etnisiteter er overrepresentert når det gjelder visse forbrytelser, er like utbredt i Frankrike som den er i USA, selv om man der ikke har like håndfast statistikk å vise til.

  Litt om «sosiodemografiske forhold»: Det du benevner som «integrering/politikk» kan vanskelig ses uavhengig fra etnokulturell bakgrunn, da disse i stor grad henger sammen. Multietniske og multikulturelle samfunn preges hovedsaklig av etnisk segregasjon, hvor man bosetter seg blant, omgås med, gifter seg med og får barn innenfor den egne gruppen. Dette handler i liten grad om integreringspolitikk, men om menneskets betingede tendens til å basere seg utfra etnokulturelle preferanser på inn- og utgrupper. Selv land som har vært multietniske i århundrer opprettholder denne segregasjonen.

  Angående oppvekst- og leveforhold i relasjon til kriminalitet – har du fått sett på denne? >>> http://bjp.rcpsych.org/content/early/2014/08/14/bjp.bp.113.136200.abstract

  Omtale av The Economist her: http://www.economist.com/news/science-and-technology/21613303-disturbing-study-link-between-incomes-and-criminal-behaviour-have-and

 • Tommy76

  Hvor mange går rundt og kaller negere svartinger? Eller ikke vil ha mørkhudede mennesker i Norge? Hvor er alle disse menneskene? Jeg synes jeg aldri treffer noen som mener dette. Det finnes som sagt sikkert en noen av de rundt omkring, men finnes det feks flere hvite nordmenn som misliker folk fordi de er mørke i huden enn det finnes feks muslimer som hater jøder og vil drepe homofile? Jeg er ikke så sikker på det.

  Tydeligvis er det mange av en viss politisk overbevisning som så veldig, veldig gjerne vil ha oss til å tro at det er så mange rasister i Norge. Hvor mange land i verden er det bedre å være innvandrer til enn i Norge?

 • Tommy76

  Jeg synes også Tjomlid bommer her.

  Tjomlid har tidligere argumentert for at menn må ta en type et felles ansvar mot voldtekt. Jeg har vært imot denne tankegangen fordi jeg mener at jeg på ingen måte er medansvarlig for andre menns voldtekt, og at det er et feilspor og tro at jeg ved min oppførsel kan redusere andres voldtekter.

  Denne saken synes jeg dog på en måte kan si noe om menns reaksjon på voldtekt. Ved å identifisere han så kanskje jeg vil kunne si at menn signaliserer en holdning til voldtekt om at hvis en mann voldtar så ønsker vi han kastet, gjerne brutalt og i så mange år som mulig, i fengsel. Kanskje en bieffekt vil være at kvinner skjønner at menn faktisk ønsker voldtektsmenn fengslet og at skrittet for å anmelde når det skjer et overgrep blir mindre.

 • Jan Fredrik Wasa

  Fantastisk at en skribent på frieord.no bruker NOKAS-ranet som et bevis på at kun etnisk norske forbrytere blir identifisert av mediene.

  Denne artikkelen er 1 dag gammel og bør hinte om at minimum en av ranerne ikke er etnisk norsk:

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/nokas-ranet/nokas-ranerne-schumann-og-betew-loeslates/a/23316730/

  Det er heller ikke lenge siden ledelsen i Lime ble identifisert. Det er lite som tyder på at disse kan vise til et stamtre som viser at de har holdt seg i Hallingdalen siden svartedauens dager. Var det noen klagesang da? Nei. Hvorfor ikke? Fordi de ble identifisert av norske medier og ikke av en rasistisk og nazistisk nettside som har til hensikt å identifisere forbrytere på bakgrunn av etnisitet og religion.

  Hva var egentlig poenget ditt?

 • Kåre Larsen

  Hvorfor skal ikke disse eksponeres som kvakksalvere og andre kriminelle? Synes Tjomlid har hatt noen drøye synspunkter når det kommer til voldtekt, men her tar det fullstendig av. Den amerikanske basketballtreneren som ble dømt til 15 år for mange voldtekter ble navngitt i aftonbladet, fox news etc etc , men ikke i noen av de store norske avisene!!! Det er det som er skandale, ikke at en blogg og liten nettavis avslører navn og bilde. Herregud som vi beskytter kriminelle her i landet. Igår kom en masseforbryter og politimorder ut fra fengsel etter å ha sittet akkurat 10 år. Helt vilt!

 • Mads W. Schneider

  Det er forståelig at man blir følelsesmessig opprørt over seksuelle overgrep. Det er også forståelig at det da kan være fristende å ønske et åpent og offentlig register av sexforbrytere, etter mønster fra USA. Ideen er at man skal kunne beskytte seg mot sexdømte.

  Men som Gunnar skriver, har et slikt system liten eller ingen nytte. I noen tilfeller kan slike registre til og med vise seg å virke imot sin hensikt. Gunnar skrev en blogg om det i 2009:
  http://tjomlid.com/2009/07/25/hvorfor-megans-law-ikke-er-noen-god-ide/

  USA har gått så langt at samtlige sexdømte ligger ute med navn og bilde i et søkbart register. Det betyr at tenåringer som hadde frivillig og samtykkende sex med noe yngre tenåringer, også vil figurere i registeret. Resten av sitt liv.

  Heldigvis finnes det en intelligent amerikansk opposisjon. I 2006 skrev Eric S. Janus boken «Failure to protect»:

  «In this book, Eric S. Janus goes far beyond sensational headlines to expose the reality of the laws designed to prevent sexual crimes. He shows that «sexual predator» laws, which have intense public and political support, are counterproductive.»
  http://www.amazon.com/gp/product/0801443784/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

  Richard G. Wright skrev en kritisk bok om samme tema i 2009:
  «Sex Offender Laws: Failed Policies, New Directions»
  http://www.amazon.com/dp/0826111092/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=3M9X8H0LFZE7W&coliid=I1OTVZV6UIG6YY

  I 2011 kom Charles Patrick Ewing med «Justice Perverted: Sex Offense Law, Psychology, and Public Policy».
  http://www.amazon.com/dp/0199732671/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=3M9X8H0LFZE7W&coliid=IZ3K4ZM8GJLEM

  Alle som er skråsikre på at et sexforbryterregister bør innføres i Norge, bør lese disse bøkene. De som er skeptiske, vil få bekreftet og utdypet hvorfor det er et dårlig, og i verste fall farlig, forslag.

 • Grafen er en knøttliten del av bildet. Hvis du leste hele teksten, og mine utdrag fra politiets egne rapporter, er de tydelige på at etnisk opprinnelse i seg ikke er noen viktig faktor.

  Studien du viser til sliter jeg litt med å forstå relevansen av. Den vil i beste fall være relevant for første generasjon, mens fra andre generasjon vil man se et annet bilde. Noe som igjen peker nettopp på at sosiodemografiske forhold er avgjørende, selv om det kan være en treghet i mekanismen – om studiens resultater lar seg verifisere.

 • Gitt at alt dette er sant, hva tenker du er grunnen til at «Personer med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert når det gjelder voldtekter.»?

 • Johan Slåttavik

  Når lommemannen blir identifisert, da sier dere ingenting. Men når en serievoldtektsmann av minoritets-etnisk opprinnelse blir identifisert (av Nettavisen), så begynner det taktfaste hylekoret å marsjere.

  Da er alt plutselig rasist nazist fascist kapitalist.

  Jeg tror dere bør samles på valen og gå litt i dere selv. Hvilken åpenhet dere ønsker i samfunnet.

 • HenrikHenriksen

  Og se hvordan det kom tilbake og traff dem i bakhodet som en boomerang. Nå er nettsiden tilbake, som jeg ser det, i en betydelig mer profesjonell form, med bedre layout, høyere kvalitet på stoffet og med ansvarlig redaktør.

  Kanskje de bare skulle latt Fyret ha ligget, hvis de ikke ønsket så mye oppstyr rundt slike nettsider…

 • HenrikHenriksen

  Så er spørsmålet. Hvem bestemmer hvem som kan henges ut eller hvem som bør beskyttes? Du? Nettavsien? Frieord? Kongen?

  Dette minner meg litt om den diskusjonen som går på Radikal Portal sine nettsider nå om Lars Vilks og hans kommende besøk til Norge. RP ønsker å stoppe Vilks pga hans bekjentskap med den svenske kunstneren Dan Park. Park sin kunst har blitt konfiskert og skal brennes/destrueres. Han fikk også fengsel. Men RP har altså publisert denne kunsten på sin egen nettside…ennå de ønsker den forbudt for andre å bruke eller benytte. Er det fordi de har «edle motiver» og de andre ikke har det? Dette er jo litt stormannsgalskap.

  Du har jo hengt ut Bredesen her i denne artikkelen. Hvorfor ikke omtale ham som «redaktøren av Frieord»? Hvorfor er det greit å henge ut ham, men f.eks ikke NRK/TV2-danseren som jo faktisk har brutt loven og er dømt?

  Henrik Henriksen

 • Balder Vonbrot

  So?
  Klassisk eksempel på guilt by association.
  Bare fordi noe av det de skriver er foraktelig i diverse sammenhenger, så betyr ikke det at alt de sier er feil.

 • Balder Vonbrot

  Uthenging er akseptabelt og til og med ønskelig om personen er norsk og / eller (enda bedre) representerer Fremskrittspartiet.
  Offentliggjøring er fy-fy om personen har har utenlandsk bakgrunn og / eller representerer norsk venstreside.

  I korte trekk.

  Det sagt, så er jeg prinsipielt imot all offentliggjøring av identiteten og etnisiteten til både mistenkte og dømte. Offentliggjøring virker mot sin hensikt. Men det å føre statistikk over etnisitet er faktisk et viktig element for i det hele tatt å vite hvor man bør / skal / kan / må sette inn tiltak for å få bukt med problemene.

 • Balder Vonbrot

  Jada, ser ikke bort fra at du har rett i det – at høyere straff kanskje ikke har avskrekkende effekt. Og er helt enig i at offentlige registere neppe har positiv effekt. Tvert imot så tror jeg at offentlige registere har direkte negativ effekt. Slik man til dels har observert i USA. Offentlige registere isolerer gjerningsmenn og gjør dem til «tapere» både på boligmarked og jobbmarked. Hvilket øker gjentakelsesfaren. Offentlig registere gjør også gjerningsmenn forsiktigere slik at gjentakelser skjer mye lengre fra deres nærområder hvilket dermed vanskeliggjør senere identifisering.

  Men hensikten med økte strafferammer er hverken den eventuelle prevantive effekt eller behandling eller hevn. Økt strafferamme har en verdi i seg selv ved å beskytte samfunnet for øvrig mot disse som representerer en ekstrem gjentakelsesfare. For hvert år denne personen sitter inne ekstra er ett år mindre der han kan gjøre andre mennesker til sitt offer.

 • proton007

  Slik som du anonymiserte politimannen Stein-Robin Kleven Berg tenker du på?

 • Jeg er enig i at de som representerer en konkret fare for samfunnet må holdes borte fra folk. Men samtidig må man ha et ønske om rehabilitering som mål, slik at den dagen de faktisk kommer ut, så har man gjort det som er mulig for å redusere faren for gjentakelse. Klarer man ikke det har det mindre å si om nye overgrep skjer om 5 år eller om 10 år.

  Jeg håper flinke fagpersoner evner å vurdere hans tilstand for å se om han bør få forvaring i lang tid, eller om han kan behandles. Det vet hverken du eller jeg. Men i den grad han kommer ut igjen i løpet av noen år, gjør vi det ikke lettere for ham å rehabiliteres når navn og bilde er offentliggjort. Og det er en stor belastning for familie.

 • Berg valgte selv å gå ut i media og spille offer i en sak hvor han helt åpenbart løy. Og da han ble tatt i løgnen gikk han ut og løy enda mer om at hans konto var hacket eller at hans egne barn stod bak meldingene på FB-siden hans. Når noen selv velger å gå ut i media med løgner, må man selvsagt kunne omtale dem ved fullt navn.

  At du ikke ser den forskjellen er relativt håpløst.

 • Jeg har aldri sagt at det var greit å identifisere Lommemannen heller. Og jeg er sterk motstander av de som vil identifisere den etnisk norske faren som mishandlet sitt barn til døde, eller politimannen i Bamble-saken. Etnisitet er ikke poenget her for min del.

 • Fordi han selv velger å gå ut offentlig med en påstand som helt klart ikke er sann. Å hevde at han tok avstand fra Vigrid og nynazisme i 2009, når han opptrer som taler på nynazistiske arrangementer både i 2010, 2011 og 2012, er selvsagt noe han må tåle å få rettet et søkelys på.

 • Hrodebert Hildebrand

  Saksynt? Svaksynt, det er mer beskrivende for denne svada av en tekst.

 • HenrikHenriksen

  Nåja, han gikk ut av Vigrid da, men tok ikke avstand fort nok? La oss si at han for alvor slo fra seg tanken om noe som helst med disse organisasjonene i 2012. Hvorfor ikke ta ham på ordet og istedenfor spekulere i dine egne grunner?

  Her er et utdrag fra TV2 artikkelen:

  «Thorgrim Bredesen har tidligere vært leder av den nynazistiske organisasjonen Vigrid, men sier at han NÅ (min uthevelse) tar avstand fra organisasjonen.»

  «Alle bør få lov til å få en ny sjanse. Jeg gikk ut i slutten av 2009.
  Det er fem år siden. Jeg tar avstand fra den bevegelsen, og vil ikke bli assosiert med den NÅ (min uthevelse), sier han.»

  Det er jo ikke sånn gjort, for de fleste iallefall, at man kan kutte ut noe på dagen. Det må en gradvis nedtrapping. Før man til slutt har kommet til det punktet hvor man er frigjort fra det som man engang var endel av. Alle som har hatt et avhengighetsproblem eller har vært dypt involvert i noe, vil kunne kjenne seg igjen i dette. En person som Bredesen som var leder for en slik organisasjon levde nok denne 24/7. Da blir man kanskje usikker på hva man vil videre. Man søker etter noe. Han var jo ikke på noen måte aktiv i de organisasjonene du påpeker han deltok i tilstelninger/møter i, men var der som taler eller deltaker. Ikke medlem. (Jeg blir jo ikke automatisk en Skeid-supporter om jeg skulle dukke opp på kampene dems, men jeg liker jo fotball og sosial omgang med andre). Til slutt finner man seg til rette i en mer sentrumsnær plass. Slik han nå har gjort med Frieord.no. Det tok 4-5 år.

  Jeg føler at folk på venstresiden har to målestokker for hvordan de behandler mennesker. En for seg og sine, og en for sine meningsmotstandere. Og da kan man ikke påberope seg sosialdemokratiske prinsipper om alles frihet og ønske om lykke osv, slik du jo går ut i din «om meg» side på bloggen din:

  «Hvis min blogg har en rød tråd, så håper jeg at det er jakt på
  rettferdighet, kunnskap og troen på det ukrenkelige prinsipp om at ingen andre mennesker skal få sin frihet innskrenket fordi flertallet finner det komfortabelt.»

  Og når man alltid tolker ham/slike personer i verste mening så er vel ikke det rederlig heller. Eller hva?

  Henrik Henriksen

 • Tommy76

  Selv om jeg er veldig enig i ditt første avsnitt så vet jeg ikke helt om jeg forstår eller er enig i «Offentliggjøring virker uten unntak mot sin hensikt» Vil feks offentliggjøring av antatte voldtektsmenn føre til flere voldtekter?

 • Det er fortsatt svært upresist å late som om man tok avstand fra nynazisme for 5 år siden når man for bare 2 år siden er taler på et slikt arrangement, og nettsiden man er redaktør for anbefales av svenske nynazister. Jeg tror du må lenger ut på landet med ditt forsøk på bortforklaring.

 • Balder Vonbrot

  Offentliggjøring av antatte voldtektsmenn er forkastelig uansett. Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Jeg håper inderlig du mener dømte! Hvis ikke er det du som er en fare for samfunnet.

  Men ja, offentliggjøring øker gjentakelsesfaren. I de stater hvor offentliggjøring er vanlig har man observert at de som «outes» utstøtes fra både jobb og boligmarked og stadig må flytte fra sted til sted. Dette igjen både øker gjentakelsesfaren og tvinger dem «under radaren» slik at de blir vanskeligere å «holde orden på».

 • Johan Slåttavik

  Var det galt å identifisere Anders Behring Breivik?

 • HenrikHenriksen

  Jeg hadde nå ikke tenkt meg så langt ut på landet, siden jeg er bygutt fra tjukkeste Oslo Øst!

  Men det er synd at man aldri fra venstresiden skal kunne gi folk en sjanse eller ta folk på ordet og alltid spekulere, vinkle negativt eller til evig tid feilsitere slik at man alltid får rett.

  Svenskarnas Parti er i dagens form ikke nynazister. (de omtaler seg selv ikke som nazister, men nasjonalister og man finner ikke noe nasjonalsosialistisk i deres partiprogram). Partiet Rødt derimot ER kommunister, men blir aldri omtalt som det, hvorfor? SV har medlemmer som har uttalt at de er marxister, allikevel blir de ikke kalt marxister eller marxistiske. Hvorfor? (Du trenger selvfølgelig ikke svare, det er bare en observasjon).

  Jeg har sett bilder av tidligere leder for Antirasistisk Senter Kari Helene Partapouli og Kristin Halvorsen, hvor de deler scene med voldsaktivister som Stein Lillevolden og revolusjonære kommunistiske grupper som vaier røde flagg med sigd og hammer i Oslo sentrum. Ble dette kommentert eller fordømt av etablissementet? Av sosiale kommentatorer (som degselv)? Nei.

  Hvis jeg anbefaler din blogg, og jeg er kjent som en innvandringskritisk kommentator på nett, er du da automatisk en «innvandringskritiker» også? Slik «guilt by association» er jo veldig populært, spesielt på venstresiden der man til slutt kan kobles direkte til djevelen selv, gjennom enkle Ludo-trekk på det politiske spillebrettet.

  Så saken er denne. Thorgrim Bredesen sier han tar avstand fra Vigrid og bevegelsen. Dette nektes han, blant annet av deg. Fordi han ikke har vært «presis» nok. Han ønsker å gå videre på en annen plattform, men blir stadig omtalt som tidligere Vigrid-leder og nynazist. Du omtaler Frieord.no som «nazistisk», ennå det ikke finnes en eneste «nazisitisk» artikkel der. Ingen glorifisering av Hitler, ingen bilder av hakekorsflagg vaiende i vinden, ingen hyllest til den nasjonalsosialistiske politikk. Ikke engang en forsvarstale for Vidkun Quisling.

  Du ber folk slutte å lese der, slutte å lenke til nettsiden. Det «finnes ingen grunn», sier du.

  Men, igjen, hvordan passer det med din omtale i «om meg» i din blogg der du sier du kjemper for «det ukrenkelige prinsipp om rettferdighet og frihet?»

  Eller gjelder det bare folk som er politisk på din banehalvdel?

 • Tommy76

  Okai, da er forstår jeg mer hva du mener, selv om jeg ikke er 100 % enig.

  Feks ble vel Brevik offentliggjort før han ble dømt, og det har vel ikke vært så mange som har vært imot det? Og feks ved Breivik så tror jeg ikke man kan si at offentliggjøring øker gjentagelsesfaren.

  Jeg ser poenget i at for en del mennesker vil offentliggjøring føre til at de ift jobb og bosted osv dyttes i en retning som øker gjentagelsesfaren, og sånn sett at for samfunnet er beste løsning at de ikke blir offentliggjort.

  Men: jeg vil også påstå at for enkelte mennesker, kanskje den personen som artikkelen til Tjomlid dreier seg om, så har de på en måte krysset grensen for om samfunnet bør satse på å rehabilitere de eller om samfunnet heller bare bør satse på å beskytte seg mot personen. Og i de tilfellene tror jeg ikke «offentliggjøring øker gjentagelsesfaren» er korrekt.

 • Jeg vil kjempe for retten til Bredesen å ytre seg, slik jeg har gjort med andre ytterliggående individer, som jeg er sterkt uenig med, i bloggen flere ganger. Men det betyr ikke at jeg synes folk skal dele og spre hans budskap. Det er to helt ulike ting.

  At du trekker inn forhold om Rødt og Lillevolden etc som jeg aldri har kommentert, blir ganske merkverdig. Jeg synes enhver politisk gruppering som vil bruke vold og våpen er totalt uakseptabel i et demokrati, og Svenskarnas Parti synes å være et slikt parti, jf en av kildene mine:

  http://expo.se/2013/darfor-ar-svp-ett-nazistparti_5836.html

  Her ser vi også at Bredesen også i nyere tid har anbefalt Fyret og har tett kontakt og støtte fra nynazister:

  http://radikalportal.no/2014/01/27/fyret-nazisidens-bakmenn/

 • HenrikHenriksen

  Det var jo bra å høre da! Da er vi enige!

  Det med Rødt, Antirasistisk senter og Lillevolden var jo bare for å vise eksempler på forskjellsbehandling i samfunnet, hvor man på venstresiden kan knytte seg opp mot de mest voldelige elementene i det norske samfunnet, (ARS med Blitz) men allikevel være leder for en anti-voldelig organsiasjon som mottar statsstøtte. Uten at noen hever en kritisk røst.

  Jeg vil på min måte igjen være skeptisk til dine kilder som Expo og Radikal portal, da disse hører til den ytterste venstresiden i politikken. Expo har hatt voldsdømte som ansatte og samarbeider
  med voldekstremistene i Antifascistisk aksjon. Dette vil i mine øyne eksludere dem som en godkjent kilde i et sosialdemokrati.

  http://expomakt.wordpress.com/

  Radikal Portal er jo drevet av kommunister. Å bruke disse som sannhetsvitner mot sine politiske motparter kan være et problem i en debatt hvor man ønsker å få ut sannheten uten demonisering og personangrep. Det blir som å spørre en FrP’er om AP politikk eller motsatt. Eller kanskje en VIF supporter skal greie ut om LSK.

  Men som sagt, dette er jo din private blogg og du kan jo lenke til hva du enn vil og vinkle ting akkurat slik du vil!

  Tror jeg får gi meg der, men takk for en hyggelig meningsutveksling!

  Mvh

  Henrik Henriksen

 • Derullandei

  Nå ble jeg litt usikker her, sammenligner du ABB med herr Hattemaker eller Salomo?

 • Derullandei

  Det er aldri noen som kritiserer venstresiden? Det var nytt for meg.

 • Derullandei

  «finnes det feks flere hvite nordmenn som misliker folk fordi de er mørke i huden enn det finnes feks muslimer som hater jøder og vil drepe homofile?»

  Siden det finnes veldig få nordmenn i verden sammenlignet med antallet muslimer, så gjør det sikkert ikke det. Men jeg sliter med å se at dette skal bety noe.

  Har du hørt uttrykket «two wrongs don’t make a right»? Er det virkelig slik at eksistensen av homofobe muslimer rettferdiggjør eksistensen av rasistiske nordmenn?

 • Derullandei

  «Mindretall» betyr ikke det samme som «lite».

 • Johan Slåttavik

  Jeg sammenligner ikke ABB med noen av dem.

  Derimot lurer jeg på om vi er tjent med å behandle folk likt, eller om vi skal forskjellbehandle?

 • Johan Slåttavik

  Expo og Radikal Portal er meget ytterliggående blogger. De kan ikke brykes som nøytrale og objektive kilder til noe som helst.

  De er meget tendensiøse, for å si det pent.

  Jeg anbefaler deg å lese litt om kildekritikk, Tjomlid.

 • Derullandei

  Hvor sier Tjomlid at det er greit å identifisere lommemannen?

  Eller er det noen andre du kritiserer nå? I så fall, hvem?

 • Johan Slåttavik

  Er det greit å identifisere ABB?

 • Derullandei

  Hvem argumenterer for å forskjellsbehandle gjerningspersoner ut fra etnisitet?

  Hvem er det du diskuterer med, egentlig? Jeg får nesten følelsen av at du diskuterer med noen som befinner seg i et parallelt univers. Hører du meg i det hele tatt? Hallo?

 • Johan Slåttavik

  Jeg holder meg bare fortsatt til saken. Kjære deg.

  Når etnisk norske gjerningspersoner identifiseres, er det ingen som reagerer. Ingen sinte gråbloggere som skriver side opp og side ned i Nettavisen i protest, slik Tjomlid gjør.

  Men når en gjerningsperson av minoritets-etnisk opprinnelse identifiseres på samme måte. Så begynner hylekoret å synge sine klagesanger og arier om rasisme fascisme nazisme kapitalisme.

  Alle skal behandles likt. Slik at det ikke oppstår forskjellbehandling ut fra etnisitet.

 • hjdfyjd

  «Politiet sier nemlig også i sine rapporter at overrepresentasjonen ser ut til å forsvinne om man korrigerer for sosiodemografiske forhold. Det handler altså lite om etnisk bakgrunn, og mer om integrering/politikk.»

  Kjære Tjomlid, hvorfor hopper du bukk over den flotte metodebruken her?

  Hvordan vet du at det er sosiodemografiske forhold som er årsaken til overrepresentasjonen og ikke bakgrunn og kultur? Du finner to forhold som korrelerer med overrepresentasjonen og så konkluderer du med at det bare er den ene som er gjeldende? Jeg elsker artiklene dine hvor du metodisk avkler kvakksalvere og vaksinemotstandere men her går du jo i samma fella som dem du kritiserer, eller? Det hadde vært så deilig om du hadde satt samme standarden på artiklene når det gjelder politikk!

 • Admiral_von_Dunk

  Er det ikke påfallende mange av de som du mener har holdningen «jeg er ikke rasist, men» også har en tendens til å skrive «Jeg kjenner en pakistaner, men han er kjempehyggelig og arbeidssom»? Er det ikke rart at mange av disse folka er positive de de som de kjenner uavhengig av hudfarge? Kanskje de faktisk ikke er rasister men noe helt annet? Kanskje det rett og slett er fremmedfrykt? Og kanskje de gjør akkurat som deg, ser et mønster og generaliserer utifra det.

 • Derullandei

  Påstanden din om at ingen reagerer når en etnisk norsk gjerningsperson identifiseres, motbevises bl.a. her og her. Det er fint at du forholder deg til saken, men det hadde vært enda bedre om du i tillegg hadde forholdt deg til sakens realiteter. Kjære deg.

 • Johan Slåttavik

  Inkonsevens i norske redaksjoner er nok et problem som grunner i ideologiske direktiver. Frykten er stor for å bli hevdet å være «rasist nazist fascist kapitalist», og da er det så mye enklere å tilkjennegjøre gjerningspersoner som er etnisk norske, og bare la være å tilkjennegjøre gjerningspersoner i tilsvarende saker – som ikke er etnisk norske.

 • Derullandei

  Ok, hvis du sier det, så.

 • Jost1

  Dei legg vel aldri skjul på kor dei står politisk?

 • Johan Slåttavik

  Ytterste ekstrem-venstre. I kjølvannet av det forrykte tankegodset ved Frankfurterskolen og Karl Marx. Noen av dem er også stalinister.

 • Jost1

  Ha Ha! Jasågitt.

 • Varm_kaffe

  Sidene er vel like gode som de som skriver der, og sakligheten deres. Blir vel som Wikipedia — en artikkel med grundig bruk av kildehenvisninger til for eksempel leksikon og andre seriøse kilder er noe helt annet enn en artikkel uten kilder.

  Generelt er jeg dog ganske skeptisk til alt med «radikal» i navnet.

 • Johan Slåttavik

  De svarte faner langt til venstre for AKP (m-l).

 • ikke-genetisk-norsk

  jeg skal si noe til dere etnisk nordmenn. når norsk media skriver om en person som har begått straffbarhandling uten så skrive etnisitet til personen så er personen enitsk norsk. jeg sier dette med sikkerhet fordi norsk media skriver alltid etnisiten til personen hvis gjerningspersonen er ikke etnisk norsk, men når gjerningspersonen er etnisk norsk så skriver de det ikke, de skammer seg vist. dette bør dere entisk nordmenn skjønne. eksempler på det er lommemannen som det ble aldri skrevet at gjerningspersonen er etnisk norsk, drapsmannen til Anja, og Sigrid var etnisk norsk. det fikk folk vite senere når det gikk lang tid fra den første artikkelen ble skrevet til de ble identifiert så skrev media navne og la bilde personen til gjerningspersonen noe som viste å være etnisk norsk. slutt å hopp på folk som ikke er etnisk norsk når dere leser om en kriminell handling i media, for det er og nordmenn som begår kriminalitet.

 • Tulla Møst

  Tjomlid er komisk flink til å undergrave egne argument for deretter å skyte seg selv i foten :)

 • Tulla Møst

  Skriv en artikkel om hvor trasig det er at lommemannen ble identifisert da, Tjomlid. Veiv med nazi-argumentene der også.

 • Tulla Møst

  Akkurat det føler jeg når jeg leser dine….argumenter.

 • Tulla Møst

  Hun sa 2010, gjorde hun ikke. I samme slengen kan vi nevne at i 2010 sto ikke-vestlige bak samtlige anmeldte overfallsvoldtekter i Norge. Det har alt med etnisk bakgrunn å gjøre, altså regler, normer og ikke minst religion disse tar med seg.

 • Tulla Møst

  Hvilken religion (les politisk ideologi) har de aller fleste med ikke-vestlig bakrunn i Norge, Tjomlid?

 • Derullandei

  Men du derimot finner det tryggest å ikke komme med noen argumenter i det hele tatt, men heller bare skrive sure kommentarer uten substans, to måneder etter at diskusjonen er over? Takk for ditt fantastisk konstruktive og modige bidrag.

 • Tror du har spurt i feil tråd…

 • Tulla Møst

  Nei, men jeg regner ikke med at vedkommende ønsker å svare på det…

 • Tulla Møst

  hadde du et poeng, eller var det bare et surt oppgulp?

 • Det hjelper jo ikke på at du tar spørsmålet i en tråd han ikke har deltatt i.

 • Derullandei

  Gratulerer, du har oppdaget at det finnes en kilde til sure oppgulp her. Bra jobbet. :) Nå gjenstår det bare å identifisere kilden.

 • Tulla Møst

  Og ditt bidrag var?

 • Jan Mathisen

  «og nettsiden man er redaktør for anbefales av svenske nynazister.»
  Javel, er det et argument? Om jeg sier jeg er pedofil og anbefaler din blogg på det varmeste, gjør det da deg til en pedofil fordi jeg liker det du skriver?

 • Jan Mathisen

  «En gang overgriper, alltid overgriper» påstår du ikke er sant, man kan jo endre seg… Har du tenkt på at for offeret så er det nettopp slik det er? Overgrepsmannen vil alltid være en overgrepsmann for offeret… Eller mener du at offeret kan endre seg, slik at det ikke lenger har blitt utsatt for overgrep?

 • Hilda Bruckmeyer

  Hei og hopp! Frie Ord sin gromgutt Thorgrim Bredesen holder varm tale for sine svenske nazist-venner: https://www.youtube.com/watch?v=rRLWR4Kbx-4

 • OnkelBlaa

  Hvordan har noen fått det for seg at frieord.no er nazistisk?
  Slik jeg ser det har frieord spesialisert seg på innvandrerkriminalitet akkurat som for eksempel Finansavisa har spesialisert seg på økonomi.
  Kanskje du Tjomlid også er nazist eller en annen type ekstremsosialist, hva vet vi om det?

 • Leif Nosse

  Hvilken forskjell gjør det om han er nynazist,rasist eller ikke?
  Jeg synes det er bra at noen prøver å belyse de sidene som de statsstyrte mediene helt klart har fått «munnkurv» på.

 • Kalle

  De er kanskje ikke nazister,de bare støtter de..Det er jo ikke d samme :P Man kan sikkert støtte Hitler uten å være nazist,han var jo en kjernekar ;)

 • OnkelBlaa

  Hvordan har du fått det for deg at frieord støtter nazisme?
  Hva baserer du dine antakelser på?

 • Kalle

  De støtter nazister,ikke nazisme..har ikke påstått noe annet :)

 • OnkelBlaa

  Det der bør du forklare nærmere!

 • Kalle

  okei,følg med nå:De støtter nazister.Skjønte du eller må jeg forklare enda en gang? :)

 • OnkelBlaa

  Det der var ingen forklaring i det hele tatt, men en ikke dokumentert påstand.

 • Kalle

  Her,fornøyd nå? :)

 • OnkelBlaa

  Faktisk ser jeg ikke noe galt i å samarbeide med grupper på de områdene og konkrete saker der en er enige med de, og det er jo helt klart at innvandringen til vest Europa er på vei til å ta totalt overhånd og at politikerne vanstyrer noe helt forferdelig.
  Så kan du jo se på etterkrigs politikerne og etterkrigs offentlige byråkratiet både her i landet og i andre land som enten var okkuperte eller infiserte av nazismen på 30 og 40 tallet, det var jo bare toppene og de som utmerket seg spesielt som ble fjernet og ikke fikk være med etter krigen!
  Når det gjelder frieord så har jeg ikke sett noe som helst der som indikerer noe nazisympatier i det hele tatt.
  Men, i kommentarfeltene der forekommer det av og til antydninger til nazisympatier, men de blir fjernet eller folk skriver motkommentarer der.
  Hva med Document da?
  For eksempel samarbeidet Sovjetunionen med den kapitalistiske vesten om et felles mål i første halvdelen av 40 tallet fordi det var fornuftig, eller var det ikke fornuftig?
  Tror ikke du skal være paranoid her.

 • OnkelBlaa

  Nå er det faktisk slik at utlendinger er overrepresentert når det gjelder kriminalitet her i landet må du forstå!

 • OnkelBlaa

  Faktisk ser jeg ikke noe galt i å samarbeide med grupper på de områdene og konkrete saker der en er enige med de, og det er jo helt klart at innvandringen til vest Europa er på vei til å ta totalt overhånd og at politikerne vanstyrer noe helt forferdelig.
  Så kan du jo se på etterkrigs politikerne og etterkrigs offentlige byråkratiet både her i landet og i andre land som enten var okkuperte eller infiserte av nazismen på 30 og 40 tallet, det var jo bare toppene og de som utmerket seg spesielt som ble fjernet og ikke fikk være med etter krigen!
  Når det gjelder frieord så har jeg ikke sett noe som helst der som indikerer noe nazisympatier i det hele tatt.
  Men, i kommentarfeltene der forekommer det av og til antydninger til nazisympatier, men de blir fjernet eller folk skriver motkommentarer der.
  Hva med Document da?
  For eksempel samarbeidet Sovjetunionen med den kapitalistiske vesten om et felles mål i første halvdelen av 40 tallet fordi det var fornuftig, eller var det ikke fornuftig?
  Tror ikke du skal være paranoid her.

 • Kalle

  Så du visste det men ville bare krangle?Da er du en sånn en som jeg ikke gidder å diskutere med,ha en fin dag :D

 • OnkelBlaa

  Du gidder ikke å diskutere med meg fordi du ikke har effektive argumenter, det er saken!

 • Kalle

  Argumenter?Jeg sa en ting,og det var at de støttet rasister.Der er du jo enig,så er ikke mer å diskutere :D

 • Sigurd Evensen

  Vi europeere må stå samlet mot muslimer og andre grupper innvandrere fra uland!
  Så får vi ta andre uenigheter etterpå.

 • Johan Slåttavik

  Hvis man identifiserer seksualforbrytere med fremmedkulturell bakgrunn så er man automatisk «nynazist» (nasjonalsosialist). Med bilder av Adolf Hitler på veggen, ridestøvler og det hele.

  Men hvis man som VGTV identifiserer norske mennesker som uttaler seg klønete i et kommentarfelt, så er det tydeligvis helt OK.

  Jeg er tidvis meget fascinert over den massive inkonsekvensen jeg ser.

 • Her tror jeg du gjør et argumentasjons-sprang som det ikke er hold i. Bloggposten sier ikke at man er nynazist fordi man har identifisert en voldtektsforbryter. Bloggposten sier at mannen bak nettstedet som identifiserte voldtektsforbryteren er nynazist fordi han selv har erklært seg nynazist tidligere, og inntil ganske nylig har vært deltaker og taler på nynazistiske arrangementer.

  Det er en ikke helt uvesentlig forskjell.

 • Johan Slåttavik

  Nå har vel vedkommende som fremstår som ansvarlig redaktør for nettstedet erklært at han ikke lenger har tilknytning til Vigrid, og heller ikke vedkjenner seg nasjonalsosialismen som ideologi. Nettstedet har heller ingen posteringer som fremmer nasjonalsosialisme. Som skribent for det omtalte nettstedet kan jeg også avsløre at ingen av de øvrige skribentene der har noen som helst befatning med nasjonalsosialisme på noen måte. Så vidt meg kjent. Det mest sentrale og viktigste kriteriet for å omtale noen som nazist, er at de bekjenner seg til nasjonalsosialisme som ideologi. I dette tilfellet oppfylles ikke dette kriteriet. Så jeg ber deg om å avstå fra å sette merkelapper på folk, uten at det du hevder kan etterprøves.

 • Glibert

  Det er Tjomlid selv som er rasist, siden han mener at hudfargen skal avgjøre om man skal identifisere forbrytere eller ikke.
  Å identifisere forbrytere med hvit hud er ifølge ham helt ok, men å identifisere en forbryter med mørk hud er ifølge Tjomlid ikke lov fordi det er rasisme.

  Sosialistene sparer ikke på merkelappene, og de er snar til å kalle alle som mener noe annet enn dem selv for rasister osv.
  Men de bekrefter jo hele tiden at det er de selv som er rasister.

 • Hvis du skal delta i debatt er det fint om du ikke bare dikter opp påstander. Jeg synes ikke forbrytere skal identifiseres med mindre det foreligger svært klare fordeler med dette, jf de punktene jeg har gått gjennom i bloggposten. Det har ingenting med hudfarge å gjøre, men med det at med mindre det kan ha en klart samfunnspreventiv effekt, vil identifisering av forbrytere som regel bare skade familie, det gjør det vanskeligere for de kriminelle å vende tilbake til et vanlig liv etter soning osv. Dette har altså intet med hudfarge å gjøre, selv om du heller vil banalisere det til det enn å våge deg inn i den faktiske viktige og komplekse debatten om identifisering som jeg drøfter.

 • Knut Enebakk

  Frieord opplyser om landbakgrunn til innvandrere som begår kriminelle handlinger som mord og voldtekter og det er bare sannheten i motsetning til NRK, TV2 og avisene som unnlater som regel å opplyse om landbakgrunn. Det å skrive sanne opplysninger som Frieord gjør er ikke galt. Å stemple instanser for å være ærlige har da intet med nazisme å gjøre. Tvert imot så har det vært hemmelighold og løgner innen både nazismen og sosialismen

 • magne helland

  Det er meget bra at noen har ryggrad til å offentliggjøre slike ting. Vg og Dagblad tar det bare opp med navn og bilder hvis det er helnorske forbrytere.

 • Komanditt

  Kan du svare på min forrige kommentar?

 • Stig

  Hvilke uttalelser fra Kjersti Løken Stavrum og Jon Wessel-Aas viser du til som støtte her?

 • Andreas Møller

  Frie Ord fremstår for meg som en helt uproblematisk nettside.

  Det er jo slike som deg som er ekstremister, Tjomslid! Det er jo du som ønsker å opprettholde en politikk som ble innført på 70-tallet, der alle folkeslag skal få dele Vesten mellom seg. Den moderate og tradisjonelle linjen er jo å trekke landegrenser etter etniske grenser, og dermed leve adskilt.

  Vi kan hjelpe 10-15 ganger flere mennesker i nød, ved å yte bistand i nærområdene.
  NHO har lagt frem materiale som viser at Norge vil gå konkurs dersom innvandringen fortsetter som i dag. Det er altså en usannhet at vi trenger innvandring fra ikke-vestlige land. Tvert i mot trenger vi en etnisk og økonomisk bærekraftig politikk som respekterer nordmenns eksistensgrunnlag, herunder retten til eget land. Det skulle bare mangle!