Screenshot 2014 10 19 13 25 18

TV2 utfordret i går Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein med netthets og skumle holdninger fra medlemmer i hans Rettssikkerhetsgruppe. Resultatet ble at Ulf avviklet gruppen på flekken.

Det er bra. Medlemmene i den gruppen representerte noe av de mørkere sidene av internett, og de burde ikke ha noen som helst tillit i politisk eller juridisk sammenheng.

Det som derimot skurrer er hvordan Leirstein hevdet at medlemmenes oppførsel var helt nytt for ham:

For etter å ha blitt konfrontert med hva medlemmene i gruppens hans mener sier han følgende.

– Hadde jeg visst at noen av medlemmene hadde sagt dette hadde jeg aldri villet ønske dem i en sånn gruppe.

– Betyr det et at du angrer på at du opprettet gruppen?

– Nei, jeg er overrasket over at noen av disse medlemmene har sagt det du nå hevder. Hvis man har den typen meninger vil jeg selvfølgelig ikke ha noen råd fra den typen mennesker. Selvfølgelig ikke, sier Leirstein.

Nei, selvfølgelig ikke. Problemet er bare at Leirstein har visst om dette i lang tid.

Da gruppen ble opprettet i begynnelsen av juni blogget Ulf Leirstein om sitt møte med disse representantene. Allerede dengang kom det innspill i kommentarfeltet om hva en del av disse gruppemedlemmene stod for. Et par eksempler:

Screenshot 2014 10 19 14 39 29

Screenshot 2014 10 19 14 40 13

Dagen etter Leirsteins blogginnlegg, den 5. juni 2014, skrev jusprofessor Hans F. Marthinussen et debattinnlegg i Aftenposten hvor medlemmenes fortid og holdninger ble trukket frem:

I dette tilfellet er det imidlertid særlig alvorlig, fordi gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget og andre statlige institusjoner.

Ifølge nettsiden ledes gruppen av Leirstein selv, mens en eks-advokat er leder for arbeidsgruppen. Dette er en eks-advokat som er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling for blant annet motarbeidelse av rettsvesenet og trusler mot en annen advokat (dommen er trykket i Rettens Gang 2011 side 1397).

Gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget

Forøvrig består gruppen av flere personer som er aktive i kommentarfelter og sosiale medier med diverse konspirasjonsteorier, grove, udokumenterte beskyldninger om korrupsjon og maktmisbruk av offentlige myndigheter og enkeltpersoner, eller fremmer vedvarende svært ubalansert kritikk av barnevern og domstoler.

Debattinnlegget ble kommentert av Leirstein selv, så å hevde at han ikke kjente til denne informasjonen er særdeles tynn.

Dette debattinlegget ble også omtalt i en sak på NRK Østlandet sine nettsider.

Nettstedet Vepsen skrev også en artikkel om Rettssikkerhetsgruppen allerede samme dag som Ulf selv blogget om den:

Flere av medlemmene har forbindelse til konspirasjonsmiljøer, herunder organisasjonen NORM (Norsk Organisasjon for Rettssikkerhet og Menneskerettigheter) som gjorde seg bemerket da de delte ut flyveblader utenfor Tinghuset under Utøya-rettssaken. Med unntak av en tidligere advokat er ingen av medlemmene jurister.

Ifølge nettstedet er Marius Reikerås, som titulerer seg selv human rights counselor, leder for «arbeidsgruppen». Reikerås ble i 2009 dømt for påvirkning av en 85 år gammel eks-klient og trusler mot motpartens advokat, og fratatt advokatlisensen. Reikerås var i 2010 med å etablere organisasjonen NORM, som presenterte seg som en menneskerettighetsorganisasjon som arbeidet for opprettelsen av en uavhengig menneskerettskommisjon og som ville hjelpe urettferdig behandlede nordmenn med å få tatt opp saken sin i Strasbourg.

Samtidig har organisasjonens facebookgruppe vært preget av konspirasjonsteorier om domstoler og psykiatri, hatske utfall særlig mot Arbeiderpartiet og kritikk av barnevernet som blant annet beskyldes for å drive menneskehandel.

NORM gjorde seg bemerket under Utøya-rettssaken i 2012, da medlemmer av organisasjonen delte ut flyveblader utenfor Tinghuset der de hevdet at domstolen var ulovlig fordi dommerne manglet dommerforsikring, og at dommen derfor ville være ugyldig. Vepsen kjenner også til at et av motivene var å forsøke å få kontakt med massemorderen Anders Behring Breivik i håp om at han kunne tale deres sak i rettssalen.

NORM ser ut til å ha blitt nedlagt i september 2013 etter uoverensstemmelser mellom Reikerås og organisasjonens webdesigner. Minst to andre medlemmer i Rettssikkerhetsgruppen, Joan Myhre og Kristin Brataas, har også bakgrunn fra NORM. Sistnevnte har blant annet gått inn for «sivile arrestasjoner» av dommere, dommerfullmektige og sorenskrivere. Myhre er også aktiv i en antibarneverngruppe, drevet av sølvvannselgeren og holocaustfornekteren Kjetil Andreas Dreyer. Med seg i styret har de barnevernskritikeren og vaksinemotstanderen Rune Fardal.

Og hvordan reagerte Leirstein på kritikken? Slik:

10397841 10152070853411883 3325487748471876508 n

(Leirstein ser ut til å ha slettet sin tweet i ettertid.)

Nettstedet Venstresida skrev også samme dag en knusende kritikk av medlemmene, med fyldig dokumentasjon på ting de hadde ytret og holdninger de hadde.

Leirsteins generelle respons på all denne kritikken tilbake i begynnelsen av juni var, vel, ikke spesielt imponerende:

10481876 10154791968765637 618266314529770654 n

Da Rettssikkerhetsgruppen ble opprettet delte jeg Marthinussens debattinnlegg i Aftenposten på Facebook, og omtalte medlemmene som «skrotinger», en betegnelse jeg synes er en ganske harmløs måte å si at de representerer en del tvilsomme meninger:

Screenshot 2014 10 19 15 04 31

Dette tok medlemmene i Rettssikkerhetsgruppen svært ille opp, og Marius Reikerås sin respons var å umiddelbart sette i gang med pedosverting i beste Trude Helén Hole-ånd:

BphJrtbCYAABSFU

Flere har kontaktet Leirstein både på Facebook, Twitter og per e-post, med informasjon om medlemmenes oppførsel, men uten at han har villet ta dette innover seg. Tvert i mot ble slik kritikk ofte brukt av Rettssikkerhetsgruppens medlemmer og støttespillere som hets mot kritikerne.

Leirstein har konsekvent ignorert alle advarsler og informasjon om medlemmene i Rettssikkerhetsgruppen, helt til han fikk TV2 sitt kamera pekt i ansiktet og konfrontert med det samme atter en gang. Da måtte han omsider ta realitetene innover seg og innse at disse menneskene ikke har noen som helst troverdighet eller tillit hva gjelder rettssikkerhet.

Konklusjon

Det er flott at Ulf Leirstein tok til vettet til slutt, men det er mye som tyder på at dette ikke handler om en ansvarlig avgjørelse tatt av en politiker konfrontert med ny informasjon. Dette var derimot en pinlig fallitterklæring fra en politiker som ikke lenger kunne slippe unna med å spille uskyldig uvitende. Informasjonen TV2 presenterte til Leirstein var gammelt nytt for ham, men endelig ble det for vanskelig å ikke ta ansvar.

En pinlig sak for Frp. En pinlig sak for Rettssikkerhetsgruppen og dets støttespillere. Og ikke minst en særdeles pinlig sak for Ulf Leirstein. En mann som er stemt inn på Stortinget. Det er kanskje det mest skremmende av alt oppi det hele.

 • Igec

  Gruppen bestod nok av en del folk som ikke er helt stabile nei, og det viste nok Leirstein meget godt.

  Men, det er en ting jeg ser her som er feil. Saken til takstmannen ble da ikke henlagt fordi han døde, jeg husker saken, og det ble til slutt lagt ned påstand om full frifinnelse. Saken ble jo anket videre og skulle tas opp. Såvidt jeg husker gikk Økokrim på et ganske sviende nederlag på de aller fleste og mest alvorlige tiltalepunktene.

  De avskyelige uttalelsene fra medlemmene er helt uakseptable, og det er nok ikke de riktige menneskene å sette ned i et slikt utvalg, men å sverte en død mann slik er ikke riktig.

 • rokje

  Grundig runde. Dette er verken den første eller siste saken hvor Leirstein kobler seg på folk med ekstreme meninger, for så å spille uvitende når mediepresset blir for stort. Han bør ikke slippe unna med det enda en gang.

 • Øivind Bergh

  Rett budskap til rett tid. Det er åpenbart at Ulf Leirstein ikke har vært uvitende om hva medlemmene av Rettssikkerhetsgruppa hadde drevet på med. De arrogante påstandene om «bloggen fra en i Rødt» – og avfeiingen av Vepsens medarbeider (John Færseth) som gjentatte ganger prøvde å få kommentarer fra Leirstein taler for seg. Leirstein visste.

  Akkurat som Leirsteins rolle i den tildels ekstreme hetsingen av Hadia Tajik, som også statsministeren måtte ta avstand fra, er dette en belastning for Fremskrittspartiet og for Regjeringen. Sistnevnte kan ikke løpe fra at Leirstein fortsatt er justispolitisk talsmann på Stortinget for ett av regjeringspartiene.

 • Christian Kristiansen

  Ulf Leirstein burdte blitt idømt å måtte gå med en t-skjorte hvor det står.
  «Jeg er verdenshistoriens aller, aller største fjomp, og det er
  lasaangt nedd til nr 2 på lista.», samt en fjollete hatt og det burdte
  vært påbudt for landets borgere og peke og
  le når de ser han. Det er bare så helt utrolig hvor inn i hampen
  katastrofalt dårlig vurderingsevne en stortingsrepresentant kan utvise.
  Jeg tror faktisk ikke jeg kan komme på et tilfelle som er i nærheten
  engang. Hadde jeg stemt på han så hadde jeg emigrert til nord-Grønland i
  ren skam. Lurer på hvor mange ord eskimoene har for «fjomp».

 • Håkon Sønstebø

  Håper det går greit at jeg går litt utenfor tema her; men det er en ganske interessant debatt om hvor mange ord som sådan eskimoer har for snø. Wikipedia har en ganske grei oppsummering med en brukbar mengde referanser man kan fordype seg i.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Eskimo_words_for_snow

  Såklart, det er godt mulig at du er klar over dette, og bare syntes det er en veldig god «meme» å referere til. Men det kan hende det er andre som finner dette interessant.
  ;)

 • Alf Haga

  «Oslo tingrett har domfelt en takstmann til ubetinget fengsel i ett
  år og ni måneder for ni tilfeller av grov korrupsjon. Han ble også dømt
  til å tåle inndragning på 45 000 kroner og saksomkostninger på 30 000.
  Han ble frifunnet for medvirkning til grove bedrageri og forsøk på
  bedrageri.

  Takstmannen ble domfelt for over flere år, mot betaling, bevisst å
  ha utferdiget uriktige takster som viste for høy verdi på eiendommer.
  Takstene og verdivurderingen ble bl.a. benyttet overfor flere banker i
  forbindelse med låneopptak, slik at bankenes sikkerhet fremstod som
  vesentlig bedre enn den i realiteten var. Takstmannen ble frifunnet for
  medvirkning til bedrageri i forbindelse med dette da tingretten ikke
  fant det tilstrekkelig bevist at takstmannen var klar over hva takstene
  og verdivurderingene hans skulle benyttes til.

  Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592

  Som følge av Thorbjørn Myhres dødsfall besluttet ØKOKRIM
  15. februar 2013 å frafalle videre straffeforfølgning mot Thorbjørn
  Myhre. Påtalemyndigheten ba på denne bakgrunn om at lagmannretten avsa
  frifinnelsesdom etter straffeprosesslovens § 322 tredje ledd. En
  konsekvens av dette var også at motanken fra ØKOKRIM bortfalt.»

  http://www.okokrim.no/takstmann-domfelt-for-grov-korrupsjon

 • Rolf Kristensen

  Stortinget bør selv se på saken i et etisk perspektiv. Det finnes kanskje etiske retningslinjer for representantene. Hvis ikke bør det utarbeides?

 • Anwar Rahhaoui

  Siv Jensen har snakket varmt om å effektivisere offentlig
  sektor. Her har hun en gyllen mulighet til å oppnå dette ved å fjerne Ulf I.
  Leirstein!

 • Stortingets administrasjon har ikke som oppgave å tukte representantene (det ville være ganske absurd), det er velgerne/offentligheten som tukter representantene – det kalles demokrati og ytringsfrihet.

 • Liv SErine Helgesen

  Ulf Leirstein skulle trekke seg som politiker, slik som Anne Holt og Astrid Gjertsen gjorde i sin tid – pga sykdom.

  Eller kanskje ikke….Så lenge han er medlem av FrP er det kanskje bra at han forblir det;)

 • Rolf Kristensen

  Det handler ikke om å tukte, men om å holde en viss etisk standard som representantene og ikke administrasjonen fastsetter.

 • ErikBergh

  EXTRA! EXTRA! Politiker ljuger på TV! :p

 • Bjørn Tore Pettersen

  Ekstreme meninger ser vi hele tiden fra venstresiden også, det spiller ingen rolle, eller gjør det….!! Bare for venstresiden!!

 • FordrarIkkeSosialister

  Helt enig, samt 100000 offentlig ansatte i samme slengen. Da snakker vi effektivisering som faktisk virker.

 • Jon Berg

  Tjomlid plasserer seg selv i samme skuffe som Leirstein ved å bruke Vepsen som kildegrunnlag. Vepsen, med tidligere bltizer Tor Bach i spissen er nøyaktig samme ulla som denne useriøse gjengen, bare på motsatt fløy.

 • Bernt Hansen

  Her hetser sosialistene Leirstein i god Blitz stil.
  OG DE begår alle de «feil» som de beskylder Høyresiden for…
  Å bedrive hetsing er det de er virkelig god på
  Like god, som meningen er ond.
  En skal ikke fiffe med Sosialistenes rettssystem…

 • Marie_Eriksen

  Er det 100.000 sykepleiere eller 100.000 polititjenestemenn som skal bort?

 • Eivind Trana

  Hvordan i alle verden skulle Siv kunne fjerne ham? Han er folkevalgt. Kun velgerne kan fjerne ham, ved neste stortingsvalg. Sett deg mer inn i hvordan demokratiet fungerer før du uttaler deg :(

 • FordrarIkkeSosialister

  Morroklump.

 • FordrarIkkeSosialister

  For å være litt seriøs, vi er ca 5 millioner og trenger ikke 1 million i offentligsektor. Mange av de som jobber der , burde gjort noe fullstendig annet. De ble ansatt av AP for å gjemme arbeidsledighet. De jobbene de kunne tatt importerer, vi nå andre til å gjøre.

 • Marie_Eriksen

  Det var alvorlig ment. Hvilke offentlig ansatte skal sparkes først? Noen hos PST? Hos Sivilombudsmannen? Hos Skatteettaten? Rengjørere på Radiumhospitalet?, Noen på Universiteter og høgskoler?

  Gi meg et hint om hvor du vil fjerne 100.000 personer.

 • reybr

  I denne saken er det irrelevant hva «kildene» til Tjomlid står for. Saken går på om Leirstein visste om «skrotingene» eller ikke noe han åpenbart gjorde

 • Anwar Rahhaoui

  Fjern ham fra Stortingets justiskomité..

 • FordrarIkkeSosialister

  Skal vi se, Jernbaneverket, Riksrevisjonen, Skatteetaten, landbruksdepartementet, osv sov osv osv osv osv. Hva tror du? At alle disse bidrar til samfunnet og er nyttige?

 • Marie_Eriksen

  Bra at noen følger med og får slike ting frem i lyset.
  Denne gangen var det FrP. Neste gang er det kanskje en fra et annet parti. Historien har vist at slik dritt fordeler seg temmelig jevnt.

 • Guest

  Fjerne Stortingsrepresentanter fra FRP ?

 • Anwar Rahhaoui

  Marie E. har et poeng. Hvem vil du fjerne? Eller er du en av dem som virkelig tror at offentlige ansatte flytter papirer.

 • Christer A. Jenson

  Med fare for å vera ein smule seriøs, kvi arbeidsområder vil du ha ut frå offentleg sektor og kor mange trur du jobber der?

 • FordrarIkkeSosialister

  Har hatt en del med det offentlige å gjøre i det siste av flere årsaker, og ja veldig mange av de yter ingenting og trenerer helt åpenlyse ting. Helt meningsløs sysselsetting. I Norge er det altfor mange byrokrater, ordførere, rådmenn, osv. Folk ville ikke merket nedgang i velferd om de hadde sparket 100000 mennesker i offentligsektor. Det er kun sysselsettning.

 • Marie_Eriksen

  Riksrevisjonen passer på at byråkrater og politikere følger sitt eget lovverk og ikke jukser. Jo flere man tar vekk herfra, jo mindre sjanse for at juks oppdages.

  Skatteetaten sørger for at skattesvindlerne tas og at alle betaler korrekt skatt. Jo færre kontrollører, jo lettere å svindle og mindre penger til fellesskapet.

  Landbruksdepartementet? De er jo bare litt mer enn en håndfull mennesker. Du klarer kanskje og kutte et par av de.

  Osv, osv? For hvert eksempel du tar, finner jeg ut en god grunn til å beholde disse folkene. Kanskje vi har en stor offentlig forvaltning fordi Norge er et rikt land og vil gi sine innbyggere det beste av offentlige tjenester? Bare en tanke.

 • FordrarIkkeSosialister

  Hvilket annet land i verden har ca 20% av befolkningen offentlig ansatt? Tror du Norge er det eneste funksjonelle landet i verden?

 • Christer A. Jenson

  Eg stilte deg to spørsmål. Hev du tenkt å svare, eller skal eg berre anta at du ikkje kan?

 • FordrarIkkeSosialister

  Du har ikke fulgt med i media? Hvor mange personer har Riksrevisjonen ansatt de siste årene? Jernbaneverket ansatte over 1000 personer, og ingen av de i operative stillinger? Skatteetaten har et vannvittig innfløkt system å ivareta, men mye kunne vært gjort anderledes. Har du diskutert med Skatteetaten noen gang? Hvis man ikke passer inn i normene deres er det en utrolig papirmølle, på helt åpenbare ting.

 • FordrarIkkeSosialister

  Jeg kan svare, hvis du svarer meg.

 • Marie_Eriksen

  Slatteetaten er vel Norges ledende på forenkling og digitale løsninger. Du kan klage på likninga di 365 dager i året, natt til julaften om du så ønsker. Du kan bestille skattekort elektronisk, du får likninga di elektronisk, du kan gi navn til ungen din elektronisk, alt 24 timer i døgnet året rundt.

  Arbeidgiveren din kan sende inn info om den elektronisk, utelandske arbeidere i bygg og anlegg får elektronmisk bygg-id. jeg kan remse opp masse for deg. Felles for alle disse tingene er at IT-konsulenter er også offentlig ansatte og de gjør faktisk noe nyttig for deg.

  Så kanskje du skulle la være å kalle det en papirmølle når snart hele etaten er papirløs?

 • juger ikke

  når det kommer til PST, så er jo valget soleklart sjefen Bjørnland! videre så kunne vi lagt ned fylkeskontoret, det penge slukende papirtigeren av en kamerat fabrikk som kun er til for å beskytte sine andre kamerater i kommunen hvor vi pent kunne slanket med noen 10000 når vi en gang får ut fingeren og slår sammen kommunene osv! få bort små kongene/dronningene og deres kamerater!

 • Marius Aanonlie

  «Hjelp, jeg er fanget i et hull! Et dypt et!»
  «Grav, for satan, GRAV!»
  «Hjelper det da?»
  «Å ja. Du må bare grave dypt nok!»
  «Ah. Dritbra!»

 • Varm_kaffe

  Min erfaring med denne siden er at du må være litt mer konkret enn et sarkastisk «hva tror du» for å få gehør. Greit nok at du «ikke kan fordra sosialister», men skal du bli tatt alvorlig, må du faktisk fortelle oss hva du mener, og hvorfor, og underbygge det med fakta.

  Jeg også er for effektivisering; det er vel alle, når jeg tenker etter. Jeg har hatt en kort praksisperiode i NAV og ja, det er ting der som sikkert kunne blitt gjort litt enklere, for eksempel brukte vi dataprogrammer som ikke akkurat var de mest brukervennlige jeg har vært borti; men på samme tid er det også en grunn til at ting er som de er i utgangspunktet. For alles beste må for eksempel møter med burkere dokumenteres grundig, og for sikkerhetens skyld blir ark printet ut og sendt med papirpost istedenfor å sendes elektronisk. Ja, det tar tid å skrive ut, sortere og passe på at alt havner i konvolutten i riktig rekkefølge, men det er som sagt en grunn til at det gjøres på denne måten i første omgang.

  Og som Marie Eriksen påpekte: «offentlig ansatte» dekker veldig, veldig mange mennesker, i veldig mange fagfelt i Norge.

 • FordrarIkkeSosialister

  Hva hvis du både er arbeidstager og selvstendig? Dvs du passer ikke i boksen de prøver å lage? Tror du ting er like enkelt da?

 • Tverrsiktig

  Hvor ser du hetsen, Bernt? Du påstår noe, da må du vise til det du påstår også.

  Forøvrig, hvilke sosialister er det du sikter sikter i teksten din?

 • Varm_kaffe

  Ironisk nok hadde den selvsamme Ulf Leirstein nettopp en belærende kronikk «på trykk» på NRK Ytring, hvor han forteller unge jenter at de må vise nettvett og være forsiktige med hva de publiserer på nettet. Kanskje han istedenfor burde skrevet en kronikk henvendt til seg selv og «rettsikkerhetsutvalget» sitt, om hvordan rasisme, pedosverting og konspirasjonsteorier kan ta seg dårlig ut?

 • Anwar Rahhaoui

  Om vi ønsker et bestående velferdsstat der fellesskapet speilser befolkningens ønske om mer helse, utdanning og omsorg, så vil offentlig sektor vokse. Det sier seg selv når vi må ha flere til å utføre disse jobbene.

  Det ropes stadig etter flere lærere, sykepleiere etc. De kommer ikke av seg selv!

 • Varm_kaffe

  Helt enig. Problemet er vel at vi har for få kvalifiserte ansatte i flere sektorer i Norge, og at de vi har lider under høy arbeidsmengde. Tror ikke noe hadde blitt mer effektivt hvis du kuttet i bemanningen deres.

 • FordrarIkkeSosialister

  Med fare for å fornærme deg og dine meningsfeller, hvordan skal et samfunn over tid kunne være konkurranse dyktig når 20% av befolkningen er ikke produserende stillinger? Litt flåsete sagt konkurrere Norge mot andre nasjonener, både på innovasjon og kvaliteter, når oljen tar slutt må vi levere. I private orginasjoner bør ikke over 10 av de ansatte sitte i ikke produsere stillinger. Tror du virkelig at denne diskusjonen er gangbar om 20 år? Så vi skal bare forbruke uten å investere slik at fremtidige generasjoner skal få gleden av oljen vi pumper opp? Alt skal svies av uten å bygge samfunnet?

 • Varm_kaffe

  Det er nok riktig at det kommer ekstreme ytringer fra alle grupperinger, men det forsvarer faktisk ikke Leirstein.

 • Hallvard Auglend

  Hva er fylkeskontoret?

 • FordrarIkkeSosialister

  Og det er det samme som byrokrater? Burde ikke sykepleiere, lærere osv gjøre det de burde? Hvor mange % av tiden bruker de på kjerneoppgaver?

 • FordrarIkkeSosialister

  Regner med du ser svaret selv. Eller klarer du ikke å svare?

 • Hallvard Auglend

  Jeg er både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Det er litt problematisk overfor Nav, men helt problemfritt overfor Skatteetaten.

 • S. Arnesen

  offentlig sykepleier produserer ikke men en privat sykepleier produserer? er det logikken din?

 • FordrarIkkeSosialister

  Ja la oss ansatte resten av befolkningen.

 • Christer A. Jenson

  Eg noterer at du ikkje kan svare, med andre ord. Ynskjer deg lukke til vidare.

 • FordrarIkkeSosialister

  De har mindre rapporteringbehov. De må ikke bruke 2 timer av dagen på å skrive rapporter. Og er vel ikke sykepleierne som er problemet, men behovet for rapporter.

 • FordrarIkkeSosialister

  Jeg kan svare, så fort du kan. Lover deg til og med jeg skal svare.

 • FordrarIkkeSosialister

  Ok? Da burde jeg heller ikke hatt noe problemer, med reiseregninger, fradrag til inntekserverelse eller noe. Eller kan det være forskjellig fra Skatteetat til Skatteetat. Jeg måtte snakke med en eller annen direktør i Skatteetaten før det var greit.

 • FordrarIkkeSosialister

  Og finner ingen hallvard augene på proff.no

 • Varm_kaffe

  «Hvilket annet land i verden har ca 20% av befolkningen offentlig ansatt?»

  Mange:

  The importance of the public sector is an indisputable social and economic reality throughout the world; there are over 450 million 1 people employed directly in the sector, at least 200 million of whom work in government units. Despite all of the past and present «turbulence», the world share of public employment in total world employment remains large – at around 30 percent depending on the levels of economic development and the role played by the State in the production of goods and services. Today the share of public employment in developed market-economy countries is close to 22 percent of total employment; the figure is around 40 percent in countries in transition and varies from 8 percent to 30 percent in developing countries.

  http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/wp_pse_e.pdf

  Se også her:

  http://www.oecd-ilibrary.org/sites/gov_glance-2011-en/05/01/gv-21-01.html?itemId=/content/chapter/gov_glance-2011-27-en

 • FordrarIkkeSosialister

  Ikke av arbeidstyrken, men av befolkningen.

 • Varm_kaffe

  Tore Krudtaa? Fått nytt nick?

 • FordrarIkkeSosialister

  Og de får vel støtte av Norge de fleste av de.

 • FordrarIkkeSosialister

  ??

 • Sverre Gaarder

  Litt om hva Skatteetaten gjør (men du har vel faktevegring, slik FrP-ere flest synes å ha):

  Samlet proveny for 2011 var vel 834,4 milliarder kroner. Justert for petroleumsskatt, har etaten aldri før rapportert inn et høyere proveny. Skatteprovenyet varierer fra år til år, og skyldes hovedsaklig endringer utenfor Skatteetatens kontroll. For eksempel utviklingen i nasjonale og internasjonale konjunkturer, større endringer i skatte- og avgiftsopplegget og ikke minst endringer i oljeproduksjonen og internasjonale oljepriser. Samtidig skyldes de gode resultatene også etatens innsats og effekten av investeringer i nye IT-løsninger.

  Om medarbeiderne i Skatteetaten:

  Antall ansatte – 6373 (faste og midlertidige)
  Antall årsverk – 5943
  Andel kvinner – 62 prosent
  Andel kvinnelig ledere – 52 prosent
  Gjennomsnittsalder – 48,1 år
  Ansatte med innvandrerbakgrunn – 5,5 prosent
  Ansatte med nedsatt funksjonsevne – 7,3 prosent

  Bevilgning til etaten for 2011 – 5,064 milliarder kroner
  Driftsutgifter – 4,5 milliarder kroner
  Spesielle driftsutgifter – 144,6 millioner kroner
  Større IT-prosjekter, kan overføres – 300,9 millioner kroner
  Større utstyranskaffelser og vedlikehold, – 164,6 millioner kroner

  Se for masse mer info: http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/728255-AArsrapport2011ForSKD_LowresNO.pdf

 • Svein Pedersen

  En pinlig sak for Frp…. Tviler jeg på. Med javne mellomrom kommer Frp politikere med utsagn, eller likessom hyller fremmedfiendtlige holdninger. Blir de konfrontert, prøver de å spøke det bort, eller skylder på uvitenhet, at de blir mistolket eller lignende.
  Ur-Frp velgeren godtar dette og har gjort det i årevis.

 • Håkon Sønstebø

  Og her går du i samme fella som Ulfstein, og gjør en «ad hominem», ved at du prøver å avvise et argument på grunn av hvem som kommer med det; i stedet for å greie å si noe imot argumentet selv.

 • Anwar Rahhaoui

  For at politiske vedtak skal bli fulgt opp trengs byråkrater. Jeg er positiv til dem som yter service til borgerne, noe de aller fleste offentlige ansatte gjør. Det eneste problemet jeg har med byråkrater er andre byråkrater som er ansatt for å kontrollere andre etater fordi man ikke stoler på jobben som utføres.

  Viktig å huske at ingen annet land har en velferdsstat som Norge der borgerne yter så mange goder.

 • FordrarIkkeSosialister

  Må legge meg skal på jobb imorgen og får ikke trygd ;) svar på en skikkelig måte så lover jeg deg er konkret svar.

 • Sverre Gaarder

  Kan komme FordrarIkke Sosialister i møte og foreslå hvordan vi kan kvitte oss med drøye 17.000 ansatte som strengt tatt ikke bidrar med annet enn utgifter og død: Legge ned forsvaret.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvaret

 • mika2

  En god start er å legge ned de 19 fylkeskommunen3. Så kan vi legge ned Forbrukerombud, Likestillings- og diskrimineringsombud, Barneombud osv. Disse ombudene er relativt nye påfunn som man klarte seg godt uten for noen få ti-år siden, og som bare sitter i møter og produserer uttalelser som ikke engang politikerne gidder å bry seg med. Videre har det blomstret opp utallige direktorater og tilsyn som hindrer verdiskaperne å skape såpass verdier at velferdsstaten har mulighet for å bli økonomisk bærekraftig – noe den pr. i dag ikke er. Og slik kan man fortsette uten at det rammer oss nevneverdig.

 • Hallvard Auglend

  He he. Finner ingen FordrarikkeSosialister, heller ;-)

 • Tverrsiktig

  Fordrarikkesosialister. Hvilke partier sikter du til som sosialister?

 • Sverre Gaarder

  At forsvaret bidrar til verdiskaping langt ut over det å skyte raketter og kjøpe nye jagerfly betyr jo ingenting så lenge vi blir kvitt offentlige ansatte. Da kan vi kanskje beholde et par NAV-ansatte for å sørge for arbeidsledighetstrygd til de som mister jobben. Skatteetaten får mindre penger inn til statskassen, men pytt, vi har jo et oljefond på 6000 milliarder…

 • Hallvard Auglend

  Kjenner ikke til dine erfaringer. Skriver bare om mine.

 • borkna

  Merkelig at all denne informasjonen blir gravd opp i det øyeblikk fokuset meget velfortjent endelig rettes mot barnevernets mange overgrep? Selv er jeg så langt fra høyresida som det er mulig å komme, men ser at arbeidet de gjør for å avdekke den manglende rettssikkerheten vi har i barnevernet er fundamentalt viktig for innbyggerne. Jeg ønsker gjerne denne rapporten som er lagd velkommen, uansett partitilhørighet, og vil minne om at den tidligere advokaten var svært delaktig i Nordsjødykkernes endelige oppreisning. Det er mye tåkelegging og programhets mot gruppen. For å være ærlig så bryr jeg meg lite om det I DENNE SAKEN, men er veldig rede for å ta andre debatter med dem på en annen arena. Spørsmålet er, skal Barnevernets overgrep nok en gang med makt holdes hemmelig? Eller skal vi ta tak i denne krisen, SAMMEN med de ekstreme elementene for å avdekke sannheten, og forandre på den eneste maktstrukturen i Norge som opererer fullstendig uten kvalitetssikring eller rettsvern?

 • Anwar Rahhaoui

  Nedleggelse eller ikke av fylkeskommunen har ikke jeg tatt stilling til, så det bryr fint lite om. Jeg vil si at det er viktig å ha etater som tar vare på borgernes interesser slik som Forbrukerombud, Likestillings- og diskrimineringsombud og Barneombud utfører. Svake grupper har rett til til å få veiledning for å kjempe sin sak om de føler seg sviktet av samfunnet. Da er det viktig at noen kontrollerer og gir råd slik at avvik ikke forekommer. Vi har ikke disse ombudene for moro skyld. Jeg synes at det blir for dumt at du uttaler deg om andres arbeid uten å vite hva disse menneskene gjør for andre som ikke har den muligheten vi andre i samfunnet tar for gitt.

 • fidelius

  Kan Leirstein fortsatt være justispolitisk talsmann for et regjeringsparti etter dette? Skremmende uansvarlig og på kanten til å fremme rasistiske holdninger fra innsiden av regjeringen.

 • babelfisken

  Man sparer kanskje bittelitt i administrasjon men svjv er fylkesmannens viktigste oppgave å fungere som ankeinnstans for komunale vedtak, særlig gjelder dette barenvernssaker o.l.
  Slike resurser er åpenbart nødvendige så funksjonen flyttes jo bare under et annet offentlig kontor. Innsparingene er mikroskopiske

 • Henning Tveit

  Borkna, hvis «noen» ville ta denne gruppen fordi de var i ferd med å avsløre noe i barnevernet, så ville det vært taktisk svært ulurt. Medlemmene av denne gruppen har inkriminert seg så voldsomt med det de har sagt i ymse fora, at ingen ville tatt dem alvorlig uansett. Hvis du skal koke opp en konspirasjonsteori, er det like sannsynlig at hele gruppen er kjøpt og betalt av «noen» for å gi et så dårlig inntrykk av barnevernshaterland som det er mulig.

 • Holger Kriwett

  Kanskje i drømmene dine.

 • borkna

  Spørsmålet er ikke i dette tilfellet hvem som ønsker å¨stoppe eventuelle rapporter. Det kan likegjerne være tilfeldig at det skjer akkurat nå, det er egentlig likegyldig. Men siden denne rapporten har vært forestående (den om barnevernet) mener jeg likevel det SKAL være riktig å følge opp denne rapporten. Uansett hvem som gjør det. Den skal ikke forsvinne i et grums som ikke har noe med rapporten å gjøre. Og det er helt rett det du sier om at de har diskreditert seg, men noen må gjøre denne rapporten uansett. Er du uenig i det? Jeg kunne f.eks. godt se for med at Veritas kvalitetssikret Barnevernstjenestene rundt omkring i de forskjellige kommunene. Hadde ikke det vært greit? Sånn for sikkerhets skyld? I den sammenheng, så la meg minne deg om at det finns ingen andre organier i Norge i dag som kan operere og ta beslutninger uten at rettssikkerhetsprinsippet ligger til grunn, utenom Barnevernstjenestene og Militæret. Det finnes flere konkrete eksempler der Barnevernet har tatt beslutninger som siden er funnet ugyldige av det norske rettsvesenet, Domstolene altså, der beslutningene likevel ikke blir omgjorte fordi Barnevernets «eksperter» vet bedre enn enhver annen juridisk eller medisinsk kvalifisert. La meg si det sånn; i distrikstnorge blir barnevernet «drevet» av folk som i svært mange tilfeller har Helse og sosialfaglig utdannelse….Jeg mener spørsmål der tvangsforflyttning f.eks. er aktuelt, bør avgjøres av jurister. Der saken blir belyst fra flere sider, der JUSSEN avgjør om foreldre er skyldige eller ikke. I stedet for er det i mange tilfeller hastevedtak av personer med i beste fall mangelfull utdannelse, i tillegg i svært lokale forhold, som avgjør irreversibelt disse sakene. Hvor er kvalitetssikkerheten og rettssikkerheten i disse tilfellene? Det er denne rapporten jeg venter på.

 • Bernt Hansen

  «Duser flisen i andres øyne… men du ser ikke planken i ditt eget»

 • hjdfyjd

  Svært synd at Tjomlid blander sitt fantastiske arbeid med avkledning av kvakksalvere og fokus på metode og vitenskap med slikt venstreradikalt føleri som det er i denne artikkelen og den vedrørende innvandring. Han hadde tjent på å holde disse tingene fra hverandre.

 • Egil Madsen

  Og ingen i kommentarfeltet,eller den saksynte,nevner hvorfor denne gruppen ble nedsatt,nemlig mangler ved rettssikkerheten i Norge og de menneskelige tragediene dette medfører for de som ikke har ressurser til å skaffe nødvendig juridisk hjelp.På områder hvor bukken passer havresekken,og det er de fleste klageordninger,sier det seg selv at rettssikkerheten er dårlig,veldig dårlig.I tillegg har vi det snodige at off,forvaltning kan bryte så mange lover og regler de vil for å styrke eget vedtak på bekostning av den vedtaket angår uten at det får noen som helst konsekvenser for etat,eller ansatte.Det finnes ikke noe lovverk som gir brukerne vern mot offentlige overgrep. Og så er dere opptatt av å kaste steiner etter Leirstein istedet for å gjøre noe fornuftig med rettssikkerheten.

 • Jo Bakken

  Du har rett i at Norge er blant de landene i verden med høyest andel offentlige ansatte målt opp mot både sysselsetting og befolkning. Imidlertid er det en svært snever tilnærming du har til relasjonen mellom konkurransedyktighet og antall offentlige ansatte. Du må huske på at det offentlige i mange land, inkludert Norge, yter tjenester som er viktig for det private næringslivets konkurransedyktighet. Eksempler på dette er utdanning og håndhevelse av reguleringer som er ment å sikre like konkurransevilkår. Videre er det de såkalte markedsfeilene som offentlige goder og naturlige monopoler. Eksempler på dette er luftkvalitet og en del av den mest kostnadskrevende infrastrukturen.

 • Henning Tveit

  Hvis man skal ha en gjennomgang av barnevernet, så er det muligens en god idé det, jeg kan ikke spesielt mye om det temaet. Men, man kan ikke gjøre det på bakgrunn av en gjeng nett-troll som har en stygg historie med hets av fosterforeldre og en hel del andre uttalelser som gjør at man tviler på at de er helt i vater. Da må man ha et seriøst utvalg, sammensatt av seriøse mennesker. Les f.eks. dette:

  http://www.sagat.no/hovednyheter/2009/07/15/27042/

 • Lars Martin Jensvoll

  Beklager, men her er du på tynn is. At sykepleiere bruker 2 timer på rapportering om dagen er vissvass. Rutiner for rapportering avhenger noe av hvilken avdeling man jobber på, men dagligdags rapportskriving tar kanskje 10-15 minutter. Og behovet for rapportering er absolutt tilstede. Mye av jobben som sykepleier går ut på å følge pasientens utvikling over timer, dager eller uker, om ikke måneder i de alvorligste tilfellene. Det sier seg selv at en ansatt ikke kan følge pasienten 24/7/365, så informasjon om pasienten må videreføres. Ikke bare av hensyn til neste ansatt, men som kvalitetssikring dersom noe uforutsett skulle skje.

  Det tragiske eksempelet med den unge gutten som døde på sykehus på Østlandet etter en kneoperasjon for noen år siden er et typisk eksempel på viktigheten av dokumentering. Ved å følge dokumentasjonen fra innleggelse til dødsfall kunne man tydelig se hvilke systemer som hadde sviktet og hvem som hadde gjort feil. Det hadde vært umulig å kommet til bunns i dødsårsaken, og utbedret mangelfulle rutiner, uten rapportene.

  Og som sagt: man bruker et knapt kvarter av arbeidsdagen på det. Ikke to timer…

 • Jost1

  Trur boksen din er for snever til at andre enn du passar inn i den.

 • Tom Hansen

  Hvor saksynt er denne Tjomlid, er rettsikkerhet eller definering av politisk korrekthet viktigst?
  (Ikke at jeg støtter eller i det hele tatt bryr meg om denne fillesaken med Leirstein.)

 • Fredrik F Iversen

  Du svarer ikke på spørsmålene fra Tverrsiktig.

  Hvor ser du hetsen?
  – Underbygg påstanden din, ellers er den 0 verdt.

  Hvilke sosialister sikter du til?
  – Eksemplifiser!

 • Fredrik F Iversen

  Sett i lys av gruppens medlemmer, så er navnet «Rettsikkerhetsgruppen» ikke rent lite ironisk.

 • Mogens Kristiansen

  Fjern ham fra alle verv i FrP. Det har jo blitt gjort utallige ganger før!

 • Fredrik F Iversen

  1. Se på medlemmene i gruppen, og deres historikk.
  2. Se på uttalene til medlemmene i gruppen.

  Politisk korekthet, eller politiks standpunkt for den del, har ingenting med denne saken å gjøre.

 • Jost1

  Den etiske standarden til stortingsrepresentantar er det veljarane som må kreva, og ikkje stortingsrepresentantane sjølv. Det ville vera å setja bukken til havresekken.

 • Jost1

  Det er ikkje hets å påpeika at ein folkevalgt ikkje har den tilstrekkelige evnen til å utøva vervet sitt med tilstrekkelig kompetanse.

 • Derullandei

  Enig i at dritt er noe man finner overalt, men jeg har inntrykk av at FrP kanskje ligger et hestehode foran de fleste andre.

 • Derullandei

  Har vi lest samme bloggpost? Jeg ser en saklig gjennomgang av et hendelsesforløp, med referanser og alt. Hvor er føleriet?

 • Tom Hansen

  Bare navnet på gruppen til Leirstein gjør uavhengig av hvorvidt den er korrekt sammensatt, mer interessant sett ut fra demokratiske verdier enn denne klipp og lim artikkelen til forfatteren.

  Sørg heller for å komme opp med en alternativ sammensetning til en lignende gruppe enn å forsette denne ettergåelsen av sammensetningen av gruppen. En ettergåelse av vårt rettssystem er langt viktigere.

 • Håkon Sønstebø

  Skal man følge den logikken, så vil altså det fulle navnet på Nord-Korea -Den Demokratiske Folkerepublikken Korea- være mere interessant sett utifra demokratiske verdier enn hvordan det landet faktisk styres (tyranni).
  I det hele tatt, så er det ikke akkurat et ukjent fenomen at en gruppe som har vikarierende motiver ofte velger et gruppenavn som får det til å høres mere respektabelt ut enn det som gruppa faktisk står for. Så også tydeligvis i denne sammenhengen.

 • Håkon Sønstebø

  Antar at du mente å svare hjdfydj i stedet for Fidelius; eller hva, faderullandei? ;)

 • Torbjørn Morka

  En grei lærdom for Leirstein og evt andre som vil opprette en slik komitè, sørge for at dets integritet er uangripelig. Da unngås at selvoppnevnte «rikssynsere» får noe å henge hatten på.

 • Rolf Kristensen

  Når kommunene klarer å lage etiske retningslinjer må vel Stortinget klare det.

 • tormod

  Frp`s sanne ansikt..

 • Tverrsiktig

  Få se nå. Være flink gutt og svare mannen på to enkle spørsmål, Bernt: Hvor er hetsen, og hvem er sosialistene?

 • FordrarIkkeSosialister

  Stemmer ikke.

 • Varm_kaffe

  «hets (substantiv): ondsinnet og usaklig oppførsel rettet mot noen»

  …niks.
  Jeg skulle virkelig ønske at folk sluttet å vanne ut ord som «mobbing», «hets» og «overgrep». Det går ut over de som faktisk blir utsatt for disse tingene når ordet «mobbing» plutselig betyr «å fortelle noen på en saklig måte hvordan de tar feil», eller når «overgrep» betyr «å gi elever hjemmelekser».

  Så jeg spør som hen over meg: hvor er hetsen, og hvordan vet du hvem av oss som er sosialister — og et bonusspørsmål til sist: synes du at du har rett til å snakke om saklighets- og modenhetnivå med et brukernavn som ditt?

 • Alf Haga

  Det skjer overgrep og feil fra det offentlige som rammer privatpersoner i Norge – som i alle andre land. Jeg har ingen grunn til å tro det er verre stillt i Norge enn det er i f.eks Danmark, Finland eller andre land vi liker å sammenligne oss med. Like fullt er det traumatisk for den det rammer.

  Løsningen er uansett ikke å samle sammen en klikk med fanatiske og ekstreme kverulanter, konspirasjonsteoretikere, en avskiltet og straffedømt jurist og alternative tenkere uten formell kompetanse. Du kaller ikke inn en notorisk fyllekjører i en ekspertgruppe som har som hensikt å øke trafikksikkerheten.

  Disse menneskene gjør saken, og de menneskene de tror de kan hjelpe, en tragisk stor bjørnetjeneste. Mennesker som har havnet i en slik situasjon, behøver hjelp av mennesker med kompetanse og evne til å oppnå dialog og tillit hos de som fatter beslutningene. Ingen av personene i den såkalte «Rettsikkerhetsgruppa» har dette.

  De har lagt for dagen en språkbruk og et saklighetsnivå som flere advarte Ulf Leirstein om samme dagen som gruppen ble kjent i media.

  At Lerstein later som dette er helt ukjent for ham, er dessverre ikke overraskende. Men like fullt skuffende.

 • Derullandei

  Hm. Ikke umulig. Jeg trodde i hvert fall jeg svarte på et annet innlegg enn det jeg nå ser svaret mitt under.

 • Tom Hansen

  Nei, om den demokratiske situasjonen i Nord Korea har man vel allerede debatt? I Norge glimrer debatten rundt rettsikkerheten stort sett med sitt fravær. Dersom man hadde kanalisert debatten over på et interessant og viktig spor om rettsikkerhet fremfor agendastyrt gapestokk blogging kunne vi kanskje oppnådd noe. Det er alt jeg forsøkte å få frem.

 • Egil Madsen

  En liten forskjell er at gruppa rakk aldri å levere noe som helst pga av hyling og skriking fra alle kanter.Nord-Korea har levert over flere tiår.

 • Egil Madsen

  Spørsmålet er hva Leirstein visste før gruppen ble nedsatt.Hylingen og skrikingen i ettertid er det ingen grunn til å anta er korrekt og hvorfor skulle han ta for gitt at de var korrekte når de ble fremsatt som hetsing av gruppas medlemmer? Selvfølgelig kan det være hold i påstandene til gruppas kritikere men hvorfor skulle Leirstein tro at deres agenda var noe annet enn å fremme rettssikkerheten i Norge?

 • Jost1

  Det er veljaranes ansvar at dei gir mandatet til menneskefiendtlige fjols.

 • supermeg

  Det er ikke en belastning for FRP,,,,dette da FRP er avhengige av stemmene til denne brungrumsete andelen av befolkningen. FRP er og forblir partiet med kløvd tunge. De ønsker ikke å ta avstand fra slikt. De ønsker derimot å oppmuntre og stimulere slike holdninger, dette da det er det gir dem politisk oppslutning.
  Det værste er at , Dette er da den type mennesker som i sin tid i norsk historie drev og mente at alt galt skyldtes samer , kvener tatere ol. for ikke å snakke om at dette resultert i lobotomering.

 • Egil Madsen

  Det er nå engang slik at staten har sikret seg monopol som lovgiver,etterforskning og dommer i Norge.Det betyr at det ligger et særlig ansvar på off,forvaltning slik at minst mulig urett blir begått. Men den samme staten har ikke laget noen verktøy (lover) for å etterforske tiltale og dømme offentlige forvaltere som ikke følger de lover og regler de satt til å følge.Lovbrudd får ingen konsekvenser for verken etat eller ansatte.Hvis en bruker/kunde gjør en liten feil derimot kan det bety ruin for vedkommende,og det skjer som regel uten at noen bryr seg,verken den saksynte,eller kommentarfeltet synes å være opptatt av årsaken til at gruppen i det hele tatt ble opprettet. Synd fordi det er mye god hjernekraft i hylekoret mot Leirstein.

 • Tom Hansen

  Hele denne bloggen går ut på populistisk mobilisering mot «farlig» populisme. Den er veldig nyttig og overhodet ikke selvmotsigende.

 • Alf Haga

  Nå har det seg slik at Leirstein ble advart utallige ganger, fra alt fra lekfolk som Tjomlid til advokat Jon Wessel-Aas (som har spesialisert seg på menneskerettigheter) og jusprofessor Hans F. Marthinussen. Samt en rekke andre.

  Jeg vet ikke hvilke krav du setter til Stortingspolitikere generelt og FrP-representanter spesielt. Innleggene dine tyder på at du ikke har så veldig store forventninger. Personlig har jeg større forventninger til politikere som er valgt inn i landets høyeste organ, og får godt betalt for å utforme hverdagen for landets 5 millioner innbyggere.

  Hadde Leirstein tatt et halvtimes Google-søk før han inviterte denne gjengen inn i varmen, eller i det minste valgt å lytte til alle dem som advarte han i juni, i stedet for å svare med floskler om «politiske motstandere» og «kommunister», så hadde han i det minste sluppet å nok en gang måtte krype til korset og ydmyke seg på beste sendetid. Samt å få korreks fra partilederen på nyhetssendingen.

  Leirstein ble fra dag 1 forklart hvordan dette ville ende. De som advarte ham (og som også har blitt hetset og trakkasert slik «Rettsikkerhetsgruppa» hevder de har blitt) fikk 100% rett i sine påstander.

 • Bernt Hansen

  Har du ikke med deg essensen, har du ikke med deg forståelsen – og egen innsikt.
  Setter ikke av tid til å nå deg.

 • Bernt Hansen

  OG, det sier «ulven»….?

 • Bernt Hansen

  He, he
  Er dere mange som kommer fra samme sted…uten grunnleggende kunnskap?

 • Alf Haga

  Statlige og kommunale etater har da opp gjennom årene tapt en rekke rettsaker. I ytterste konsekvens kan man ta saken sin videre til EMD i Strasbourg.

  Hvis du er veldig opptatt av ofre for overgrep og feil begått av det offentlige, så synes jeg du burde vært langt mer kritisk til Leirstein enn du fremstår som. For den jobben har blitt satt langt, langt tilbake grunnet Leirstein sin lefling med yrkeskverulanter og straffedømte jurister. Det er skremmende svakt at en Stortingspolitiker ikke er mer kritisk og aktsom til hvem han tar imot råd fra.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Virker som om essensen din er blandet i noe du har laget sjøl, med derpå følgende innsikt…

 • Alf Haga

  Hvis en gruppe ikke er i stand til å gjøre jobben fordi den blir utsatt for kritikk på blogger og sosiale medier, så er vel strengt tatt det bevis nok til å fastslå at den aldri burde vært konstituert i utgangspunktet.

  Dette var en gruppe i privat regi av Stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein. Han alene har ansvaret for at gruppen ble konstituert og senere oppløst.

 • Varm_kaffe

  Enda et eksempel: http://www.nrk.no/ho/vil-at-hedmark-skal-bli-muslimfritt-1.11994694

  Sikkert bare en tilfeldighet at han er FrP-medlem?

 • IWG

  Her kom den klassiske tankefeilen at enhver kritikk av sine egne per definisjon er hets – og at «hetseren» bare MÅ tilhøre selve fienden. Alt etter ståsted så er det bare å bytte ut «sosialist» med «høyreekstremist», «multikulturalist», «rasist» osv – og vips har man et innlegg som kan brukes i enhver politisk debatt.

 • Egil Madsen

  De færreste som er utsatt for grov urett orker,eller har de nødvendige ressurser, til å bringe saken inn for retten.Terskelen er rett og slett for høy.Når man ser hvor ofte det offentlige taper i retten må det være mange tapere som aldri får sin rett.
  Å gi Leirstein skylda for at dette arbeidet nå,sannsynligvis,er satt mange år tilbake blir feil.Hylekoret mot Leirstein har vel et ansvar for at de tar mannen istedet for saken,eller?

 • fidelius

  Du har min medfølelse. :)

 • Alf Haga

  Vet ikke helt hva du vil frem til her. At staten taper rettsaker beviser vel ikke annet enn at systemet fungerer.

  Og forøvrig – hvilken sak er det du ønsker at «hylekoret» tar? Ingen er vel negative til at borgere behandles korrekt og rettferdig?

  Poenget er at denne klikken som kom til Leirstein og som han lot seg forlede av, overhodet ikke har noe som helst å bidra med i så måte.

  Det har nå Ulf Leirstein endelig skjønt selv. Fint det, men han later som om han var helt ukjent med bakgrunnen og tidligere uttalelser fra medlemmer i denne gruppen. Det er med å respekt å melde en løgn. Han har blitt opplyst om det utallige ganger, men valgte å overse det og i stedet angripe dem som advarte ham.

 • LiseHansen91

  Dette oppsummerer- og setter igjen lys på det vi så foran valget i fjor høst:

  1. Velgermassen til Frp er synes i urovekkende stor grad å basert på personer med språkføring, holdninger til folkeskikk pg kommunikasjon som vi tidligere mest har forbundet med kriminelle miljøer.

  2. Ledelsen i Frp tar ikke avstand fra sin egen netthets, heller ikke når de er i maktposisjon. Tvert om – de synest mest opptatt av å bagatellisere det hele.

  3. Når Frp (og Høyre) er i maktposisjon har tilfellene av grov politisk netthets gått en del ned, men vil garantert tilta når de mister makten .Omdømmeproblemet til Frp og regjeringen var et tema ved fjorårets valg, forhåpentligvis klarer de ikke å hindre at det kommer på dagsorden igjen.

  4. Frp har tydeligvis en noe spesiell definisjon og oppfatning av begrepet «rettsikkerhet»

  Spørsmålet er om de demokratiske spillereglene har godt av at dette grumset får fortsette uhindret i samme spor i fortsettelsen. Belastningen disse «stemmene» påfører det politiske systemet er det vel ikke så mange som har regnet på.

 • Håkon Sønstebø

  Men har man debatt om den demokratiske situasjonen -på grunn av det offisielle navnet på Nord-Korea-? Det var poenget mitt, som du ganske så glatt hoppet over. Og bare så du ikke misser det, navnet på en gruppe er ofte adskilt fra den faktiske aktiviteteten i gruppa; og da blir navnet kun interessant i den forstand at det viser en grunnleggende uærlig holdning. Og hvem vil vel at en slik gruppe skulle være talsmenn for sine saker? Ikke jeg, i hvert fall.
  Og Rettsikkerhetsgruppen var agendastyrt så det holdt, og ville aldri greid å kanalisere en fornuftig debatt om rettsikkerhet.

 • Bård Andersson

  Kan du ikke bare innrømme at «dette hadde jeg ikke peiling på». Ikke kast bort folks tid.

 • FordrarIkkeSosialister

  Absolutt ikke.

 • hjdfyjd

  De forholdene du her beskriver kunne du like godt ha skrevet om Arbeiderpartiet. Epirien ligger bare et googlesøk unna. Forskjellen er bare at et samlet mediekorps har bestemt seg for at kritikk av frp heter kritikk, mens kritikk av Arbeiderpartiet nå heter hat eller hets. I hvert fall om dette «hatet» eller «hetsen» kommer fra frp eller noen en tror kan være dets tilhengere. Synd at en som Tjomlid som er saksynt i temaer knyttet til vitenskap og helse kan bli som alternativ å regne når det kommer til politikk.

 • hjdfyjd

  og et til fra en arbeiderpartipolitiker, men det gjelder vel ikke da kanskje?

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ap-politiker-hevder-sin-uskyld-etter-joedehets-paa-facebook/a/10071120/

 • Vidar Ramdal

  «Men den samme staten har ikke laget noen verktøy (lover) for å etterforske tiltale og dømme offentlige forvaltere som ikke følger de lover og regler de satt til å følge.Lovbrudd får ingen konsekvenser for verken etat eller ansatte.»

  https://www.sivilombudsmannen.no/

 • mika2

  Jeg skrev om fylkeskommunen, du skriver om fylkesmannen. Og dette illustrerer litt av det byråkrati-surret som Ap har skapt.

 • hjdfyjd

  Enda et til fra arbaiderpartiet og auf. Da kan det i hvert fall ikke være tilfeldig eller? Eller gjelder det fortsatt bare frp? Kritikk av frp er jo bare kritikk, men når kritikken når arbeiderpartiet er det hat og hets. Kjære saksynt og «saksynte» vis dere som nettopp saksynte når det kommer til politikk også. Makan til venstreradikalt føleri.

  http://www.nettavisen.no/nyheter/3516618.html

 • Tove Mikarlsen

  Det virker rett og slett som at U.L. ikke har kritisk sans, ellr er det slik at du ikke har erfaring

 • Tove Mikarlsen

  Nok.

 • mika2

  Alle som sitter i Justiskomiteen får massevis av henvendelser fra folk som føler seg overkjørt av systemet. Mesteparten er usle, ressurssvake mennesker som byråkratiet og politikere kan avvise uten å risikere å få advokater e.l. på nakken.
  Da er det faktisk fortjenstfullt at Leirstein innlemmer disse i en «Rettssikkerhetsgruppe» slik at man kan få systematisert, diskutert og luket ut de mest rabiate forslagene.
  Når så det politisk korrekte Norge – det største av alle nett-troll – får ferten av blod, er det bare å kaste kortene.

 • Scrotumsen

  Det er ikke venstreradikalt å kreve at slike kommisjoner skal bestå av personer med integritet, og ikke hatspyende konspirasjonsteoretikere.

 • Scrotumsen

  Så du stikker altså med halen mellom bena, uten svar.
  Har du funnet noen i FRPs partiledelse som støtter kommisjonens sammensetning?

 • Alf Haga

  Kan du vise til noen eksempler hvor kritikk av Arbeiderpartiet blir omtalt som hat eller hets av journalister eller ledende bloggere som f.eks Tjomlid?

  Hvor setter du grensen mellom hets og kritikk?

  Kritikken som Tjomlider kommer med har forøvrig særdeles lite med partipolitikk å gjøre. Like lite som kritikken mot AP’s Saera Khans bruk av offentlig betalt telefon til å ringe spåkoner var kritikk mot AP eller AP’s politikk. Det var kritikk mot Khans elendige personlige vurderinger.

  Akkurat det samme er tilfellet med Leirstein i denne saken. Følgelig gav også Siv Jensen han korreks direkte på nyhetssendingen til TV2.

 • Elin Gregusson

  «Thorbjørn er ordentlig og udiskutabelt frifunnet og skal behandles som det, jf emk artikkel 6 nr. 2.»

  Sitatet er fra advokat John Chr. Elden, på Facebook, 23. oktober 2013 i et tilsvar til Cecilie Bedsvaag – som for øvrig Tjomlid har referert til i sitt blogginlegg. (Se vedlegg.)

  Thorbjørn Myhre ble frikjent på 22 av 31 punkter i Oslo Tingrett den 8. november 2012. Han anket, fordi han også ville bli frifunnet på de 9 siste punktene.

  Myhre døde av hjerteinfarkt en måned senere. Enken, Joan Myhre maktet det utrolige, og trådte inn i anken på vegne sin mann. Økokrim la et tungt press på henne i forsøk på å få henne fra å anke, men hun bestred det materielle i anklagene og krevde ny prøving av saken.

  Thorbjørn Myhre BLE med andre ord «ordentlig og udiskutabelt frifunnet» i Borgarting lagmannsrett den 22. mars 2013.

  Økokrim har gang på gang blitt varslet om at de må fjerne den uredelige fremstillingen de har på hjemmesidene, og som beklageligvis nok en gang ble spredt på Gunnar Tjomlids blogg i går av Alf Haga, som muligens er i god tro.

  Både Økokrim såvel som Justisdepartementet har erkjent skadene de feilaktige påstandene på har påført Myhres ettermæle og ikke minst hans etterlatte. Problemet er at myndighetene «later som om» de har korrigert feilene, mens faktum er at fremstillingen ikke er oppdatert siden 12. november 2012, dvs fire dager etter at han som nevnt ble frikjent på 22 av 31 punkter. Dét er mildt sagt oppsiktsvekkende.

  Saken er en skandale fra ende til annen fra Økokrims side. For den som eventuelt er mer opptatt av fakta enn sladder – jeg har skrevet mer om det i et åpent brev til Økokrimsjefen i dag: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=347970095364203&id=100004536465723

  Jeg synes det er ganske trist at heller ikke Gunnar Tjomlid har tatt seg bryet med å kontakte de personene han henger ut på bloggen sin. -Men bevare meg vel – det blir utvilsomt mindre frodige resultater av blogging hvis man er av den sorten som er opptatt av faktum, dokumentasjon og den slags, da.

 • Alf Haga

  dobbel

 • LiseHansen91

  Jeg fulgte en del med på nett-debattene i fjor høst. Da leste jeg de «kommunistiske mediakorpsene» i E24, DN, Aftenposten og VG (Jeg regner ikke med innlegg i Dagbladet og NRK («ARK»?), ettersom disse iflg. Frp-kretsene er «kurlturmarxistiske» organ og følgelig ikke kan regnes med). En stund forsøkte jeg å klassifisere innleggene i rødgrønne, blå og blåbrune. Hetse-innlegg fra rødgrønne kunne være ironiske og vise til direkte og faktabaserte svar, men de inneholdt lite skjellsord og det vi regner for hets. Jeg registrerte f.eks. ingen innlegg som inneholdt noe a la «morder Siv» eller «morder Erna». Fra de blåbrune var det ikke vanskelig å finne eksempler på a la «morder-Jens». Her var også de grove påstand-orienterte innleggene og de fleste konspirasjonsteoriene.
  Her håper jeg noen mediaforskere har mer pålitelige tall enn de jeg fant med tilfeldig lesing.
  Etter 22 juli har gjerningsmannen med fortid i Frp – etter alt å dømme satt en egen standard for debattkultur blant sine meningsfeller.

 • Tom Hansen

  Seriøst alle vet vel at den demokratiske situasjonen i Nord-Korea ikke får ekstra eller mindre oppmerksomhet pga et navn.

  Mitt poeng er at denne debatten burde handle om at vi faktisk trenger folk som utfordrer og setter spørsmålstegn ved norsk rettsikkerhet. Jeg vil heller ha at Mulla Krekar eller Anders Behring Breivik gjør dette enn at ingen gjør det. Den dagen debatten rundt norsk rettsikkerhet legges død tviler jeg sterkt på at vi skiller oss særlig fra Nord-Korea.

  Ja, Leirstein og deler av gruppa var sikkert agendastyrt og lite egnet til å ta debatten videre. MEN Tjomlid og andre burde uansett ikke være mer opptatt av å stanse hele debatten enn å heller kritisk gå igjennom det som synes som agendastyrte uttalelser fra initiativet. Paradokset blir når Tjomlid i sin iver etter å gjøre dette fremstår som en hvilken som helst annen agendastyrt fjott.

 • Ulf Leirstein driver politikk, også når det gjelder denne surrealistiske «rettssikkerhetsgruppen», og Stortinget kan ikke lage etiske retningslinjer for representantenes politikk, det ville jo være en absurditet i et demokrati. Det går ikke an å lage regler for hva representantene kan mene og hvilke personer de kan omgås, da har vi ikke lenger et demokrati. Se også Grunnlovens § 66.

 • Tverrsiktig

  Bernt vet ikke hva en sosialist er og han kan heller ikke underbygge påstanden sin. Smart guys 1 – Bernt Hansen 0

 • Alf Haga

  Du omtaler Økokrims egen hjemmeside som en sladderside?

  Enken er det forøvrig mye lesestoff om på nettet. Men det er vel der som ellers – alle andre som har begått overgrep og trakkassering, mens hun selv er et uskyldig lam som vil alle vel. Fra tennistrenere til president og idrettsforbund. Trenere som sier opp stillingene sine og trusler om torpedoer viste vel bare at disse tennistrenerene ikke hadde humoristisk sans.

 • Egil Madsen

  Sivilombudsmannen kan påpeke lovbrudd og be om fornyet behandling,men har ellers ingen makt.

 • hjdfyjd

  Ditt eget innlegg er et godt eksempel. Å kalle Jens Morder-Jens insinuerer du nå er hets og hat, mens din egen kobling mellom frp og ABB er vel ikke det? eller?

  Svært mange mener at de som har stått i bresjen for over 30 år med norgeshistoriens høyeste innvandring av flyktninger og asylsøkere også må kunne kritiseres for de negative konsekvensene av hva det har medført. Her er en: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dobbeltdrapet-i-overhalla/gir-statsraad-ansvaret-for-cicilies-doed/a/188308/ Dette er en helt vanlig mann som har blitt frarøvet sin kjære datter, og han retter etter min mening kritikken til rett innstans. Hva mener du? Er dette en blåbrun ekstremist som kommer med hat? Eller en vanlig bekymret far? Dere må begynne å skjønne at de dere omtaler som «nett-hatere» er vanlige mennesker som deg og meg som blant annet har fått oppleve på kroppen de negative sidene ved denne politikken. Det er pårørende og etterlatte som er svært bekymret for det de mener er en gal politikk. Hadde det ikke vært for at de blir møtt med rasist- og nazistkortet når de utrykker denne bekymringen med fare for å miste jobb ol hadde de stått frem med navn og bilde og du ville sett at det var helt normale empatiske og opplyste mennesker.

  Så nei, det er ikke noe mer hat den ene veien, det er kritikk av politikk og selgerne av den, og i politikken går det en kule varmt fra begge hold. Og det er veldig lett å finne usmaklige utalelser fra begge leire.

 • Elin Gregusson

  Jeg vet ikke hvor nær kildene du sitter, Alf
  Haga, men selv nøyer jeg meg med å sitere nøktern informasjon fra:

  1) Oslo Tingrett,

  2) Borgarting Lagmannsrett,

  3) Økokrims førstestatsadvokat Geir Kavlie (til
  Nettavisen 20.08.13) 4) Økokrimsjef Trond Eirik Schea (i brev til
  Justisdepartementet 12.02.14),

  5) JDs Svein Wiiger Olsen og seniorrådgiver Olav
  Hovstad (i brev av11.04.14) og

  6) Advokat John Chr. Elden.

  I lys av dette synes jeg nok det meste annet
  hører hjemme i kategorien, «sladder» og at Økokrim bør gjøre som de
  ettertrykkelig har sagt; altså korrigere opplysningene i henhold til sakens
  faktum.

  Jeg har for øvrig sett dokumentasjonen som peker
  ganske solid i retning av korrupsjon innen tennismiljøet, og tror nok også den
  type sladder du bringer til torgs nå skal leses med en ørliten klype salt.

  To av barna hennes har vært Norgesmestre i
  tennis en rekke ganger, og tilfeldigheter gjør at jeg kjenner en av trenerne
  som hun har et godt forhold til den dag i dag.

  Joan Myhre har vært kaptein på det danske
  håndballandslaget, hvilket man ikke blir uten at man tøff, men også en
  «lagspiller». Bokstavelig talt.

  Ingen er perfekt, men jeg synes det er nokså
  underlig å observere fremmede som tilsynelatende fryder seg over å omtale folk
  de rimeligvis «må» forstå har det menneskelig tøffere enn de aller
  fleste, i saker de ikke kjenner. -Men siden du viser såpass et stort
  engasjement for akkurat denne saken, skal jeg spørre om du kan få et møte med
  henne og barna hennes. Da vil du kunne formidle dine påstander og synspunkter
  direkte til henne.

  Håper du synes det er et godt forslag :-)

  Mvh Elin

 • Ove Knutsen

  Fysj.

 • Du har blitt stilt det samme spørsmålet (hvem er det du vil fjerne) ørti ganger nå uten å komme med et eneste svar…

 • hjdfyjd

  Jeg synes også grensen blir tråkket over av og til, men langt fra så ofte som det blir hevdet her. Og jeg ser ikke at grensen blir overtråkket noe mer fra såkalt «frp-hold».
  Eksempel: Her er en som mener tidligere inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen må ta sin del av skylden for drapet på datteren: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dobbeltdrapet-i-overhalla/gir-statsraad-ansvaret-for-cicilies-doed/a/188308/ Slike meninger er det bred enighet om å kalle for netthat og blir listet opp som noe av det «mest ekstreme» av «nett-hatet» i flere artikler. Altså det å ansvarliggjøre Arbeiderpartiet for negative konsekvenser av invandringspolitikken. Ikke akkurat når det kom fra denne mannen, da de naturlig nok var varsomme grunnet et nylig tap, men når andre forsøker å ta opp samme tråden blir det avfeid som hat. Jeg sier ikke at jeg er enig i det som blir hevdet, men jeg synes det er langt unna hat. Resonementet fremstår logisk. Hva mener du? Det beste eksemplet er at veldig mange hevder at nettet florerer av hat, og når en prøver å finne dette hatet er det ikke like lett. En viser da til noen uheldige poster og så insinuerer en at alt som ligner invandringskritikk og arbeiderpartikritikk også er det samme.

  De artiklene jeg har lest av Tjomlid vedrørende politikk har utelukkende vært venstreradikalt og jeg synes det har manglet den flotte metodiske fremgangsmåten han har brukt i sylskarpe og gode artikler når det gjelder andre ting som vaksinering ol.

 • FordrarIkkeSosialister

  Jeg sa jeg kunne svare hvis noen kom et konkret svar på om det er riktig med 20% av befolkningen i offentligsektor, og det var bærekraftig over tid. Har enda ikke sett noen besvare det. Men siden ingen klarer å skjønne konsekvense av det kan jeg godt svare. I kommunene kan du lett spare en 20000 årsverk, iform av sammenslåinger og rasjonaliseringer. I staten er det de store innsparingene kan skje, du kan feks slanke bort 1000 i Jernbaneverket alene, veivesenet 500, Riksrevisjonen 1000, NRK 1000, diverse små sær interesser 10000, og listen er lang som et vondt år. Mange bekker små blir en stor å.

 • FordrarIkkeSosialister
 • LiseHansen91

  Koblingen mellom Frp og ABB er vel et faktum som er vanskelig å bestride. Det samme er også bruken av karakteristikker som «morder-Jens».
  I 1940-45 klarte man å sensurere slike fakta, det er heldigvis andre tider nå.

 • hjdfyjd

  Jeg bestrider ikke at ABB var medlem av frp før han fant ut at det ikke passet ham. Kanskje han også var medlem av hornmusikken da han var yngre. Det ville i så fall også vært en kobling. Du er også i din fulle rett til å mene at koblingen til frp er langt sterkere enn det eksemplet jeg kom med også. Og jeg lover at jeg ikke skal kalle deg nett-hater av den grunn.

  Men du må også være romslig nok til å akseptere at eksempelvis dine menigsmotstandere finner koblinger til Arbeiderpartiet, som vist i innlegget over, uten at du kaller det for netthat.

 • DenSisteKlone

  Ingen retorikk mot sosialister kan bli over streken.

  Dermed feigt av Leirstein som lot seg presse av en PK-reporter.

 • fidelius

  Likheten med Sverigedemokratene er der. Den kan ikke Frp bortforklare, det er alt for mange «episoder» nå der sentrale tillitsvalgte viser sitt sanne ansikt.

 • Egil Madsen

  Du har rett i at mine forventninger til politikere ikke er store,til det er for stor avstand mellom lovnader og hva de faktisk gjør.Men det er vel nokså likt fordelt mellom alle partiene.Jeg kjenner hverken Leirstein eller gruppas medlemmer men jeg vet at han er den eneste som har våget å sette tema rettssikkerhet på dagsorden.Lover og regler er blitt så kompliserte at selv ekspertene sliter.Da er det urimelig at det ikke finnes annet en dyre advokater og det ordinære rettsvesen for å prøve en sak.Det er alt for mye slendrian i politi og andre offentlige etater uten at den som rammes har noen rettigheter til vern av seg selv mot slikt.I noen tilfeller er det svært grove forsømmelser som begås,men heller ikke da får det noen konsekvenser etat eller ansatte,kun for den stakkaren som blir rammet av slurvet

 • josch

  Nei. Arbeuidsledigheten i Norge er LAV. Du er bare misunnelig for at den alltid er lav under AP..

 • josch

  det verste er at slike saker ikke svekker FRP, men deres velgere slutter ENDA sterkere opp om dette merkelige partiet. Stakkars Høyre som må samarbeide med dette folkferdet.!!

 • rema1000

  Hvis Stoltenberg ansatte hele 100000 nye i offentlig sektor .hvor hen ? Neppe flere politi,lærere eller sykepleiere ? Er det ikke det Norge trenger av offentlige ansatte eventuelt. Ikke flere papirflytere og kaffedrikkere. Lite kresne Utlendinger har tatt «drittjobbene » fordi nordmenn har flyktet inn i lite produserende byråkratiet vårt.

 • Henrik Halland

  Det er bra du er den siste klone..vi trenger ikke flere.

 • Lars Martin Jensvoll

  Stilig at det var det beste svaret du kunne oppdrive. Hva er det du mener ikke stemmer? Det hadde vært interessant å høre, med tanke på at dette har vært jobben min i noen år nå…

 • FordrarIkkeSosialister

  det er ikke rart i det hele tatt, de uføretrygder mange, og resten skaper de fiktive stillinger i det offentlige.

 • FordrarIkkeSosialister

  Rart det der, samboeren min er faktisk sykepleier, og hun sier noe helt annet.

 • db-bruker

  «Today the share of public employment in developed market-economy countries is close to 22 percent of total employment;»
  22 prosent av de som jobber, jobber i offentlig sektor i følge ditt innlegg (i markeds-orienterte samfunn). Det er vel kanskje ikke helt sammenliknbart med at 20% av befolkningen er ‘offentlig ansatt’ ?

 • db-bruker

  «For at politiske vedtak skal bli fulgt opp trengs byråkrater.»
  Og for at politiske vedtak byråkratene ikke er enige i skal kunne treneres, trengs ennå flere byråkrater…

 • Liv SErine Helgesen

  Gruppens medlemmer bidro selv både til skandalisering av rettsikkerhetsgruppen og dens betimelige oppløsning. elin gregusson hang på twitter døgnet rundt og ga gruppen ‘oppmerksomhet’. Antagelig ble gregusson inkludert i gruppen i den hensikt å være en nyttig idiot for lederne, frps stortingspolitiker og justispolitiske talsmann ulf leirstein, og den avskiltede advokat, tidligere straffedømte og selvoppnevnte menneskerettighetsjuristen marius reikerås. Hun fortsetter nå for gruppens medlem joan myhre. Som de fleste av gregussons kunder, håper nok sistnevnte på at gregussons fokus på økokrim skal bli så ubehagelig for instansen at det resulterer i erstatning og mortifikasjon av diverse. ‘Metoden’ er utpressing i form av offentlig uthenging. Men sannsynligheten er stor for at gregusson trekker seg. Også her. Hun fullfører aldri. Dream on!

 • vegas77

  Godt å se at svertekampanjen mot frp fortsetter kan jo ikke akseptere mennesker med andre meninger enn seg selv.

 • Herren

  Ulf Leirstein har gitt begrepet politikerforakt et ansikt. Han er en skam for Stortinget, men en helt i eget parti.

 • Admiral_von_Dunk

  De få «fanatiske og ekstreme kverulanter, konspirasjonsteoretikere» jeg personlig kjenner har alle en historie hvor de på en eller annen måte har blitt urettferdig behandlet. Det være seg barnefordeling eller straffeskatt. Jeg tror at de aller fleste «gærninger» har en slik historie å fortelle, det er nettopp derfor de har blitt sånn. De føler seg maktesløse og dermed skaper seg en egen virkelighet.

  Det er nettopp derfor slike gærninger kan være nyttige å lytte til, for å bedre rettssikkerheten slik at det blir færre av disse gærningene. Ikke fordi de nødvendigvis har noen kunnskap å komme med, men de kan ha nyttig erfaring som kan bidra til å tette hullene vi har i byråkrati og rettvesen. På samme måte som at det kan være nyttig å spørre en notorisk fyllekjører til råds for å hindre fyllekjøring. Det er fyllekjørereren som vet hva som skal til for å hindre ham i å fyllekjøre. (Vi kan jo f.eks se hvor nyttig de vanlige ekspertene var da promillegrensen til sjøs i Sverige ble satt ned, og hvor liten effekt dette hadde).

  Den store feilen Leirstein gjorde var å kalle gruppen for «Rettssikkerhetsgruppa». Den burde fått et annet navn.

 • Admiral_von_Dunk

  Men er det ikke akkurat det Tjomlid gjør? Å avvise at disse skrotingene kan ha noen gode argumenter, bare fordi de de skrotinger?

 • Liv SErine Helgesen

  Anbefaler alle å høre om Ulf Leirstein og vennene hans – med kommentarer her i opptak med start klokken 17.16 ;-) radio.nrk.no/direkte/p2#

 • Liv SErine Helgesen

  Ulf Leirstein og Marius Reikerås med menigheter blokkerte alle som var uenige eller kom med kritikk. Rettssikkerhet evner de ikke forstå.

 • Anders Storsveen

  Hvordan skal det at du har problemer med skattetaten bli bedre av å nedbemanne? Om det er mangler så må det folk til å fikse det.

 • FordrarIkkeSosialister

  Forenkle systemet?

 • multicultur

  Ulf Leirstein viser igjen ganske dårlig dømmekraft men han representerer vel grunnfjellet i FrP.

 • multicultur

  FrP skal forenkle Norge slike kan hun bli raskt kvitt hvis hun forenkler systemene. Politikere kan trekke seg fra sine verv.

 • multicultur

  Da nevner du for eksempel hva vi ikke trenger av byråkrater og vær gjerne konkret i hva slags ansvar og arbeidsoppgaver disse har og gjerne om konsekvensene av å fjerne de blir?

 • FordrarIkkeSosialister

  Det blir en sålang avhandling at det gidder jeg ikke. Du kan jo sammenligne Norge med andre land, så skjønner du selv hva jeg mener. Feks hvor mange jobber med illegale flyktninger, som vi ikke trenger? Hvor mange jobber med Trygdeordninger, og håndtering av disse vi kan fjerne osv osv. Listen er så lang at det er helt utrolig.

 • Egil Madsen

  Her er du nok inne på noe vesentlig.Nå har jeg slitt med Nav i alle år,særlig de siste 8.Det er rett og slett et uvirkelig helvete og det gjør helt klart noe med meg og holdningene mine.

 • josch

  Det er feil. det er ikke fiktive stillinger. Du mangler respekt for de som utfører disse jobbene. Det aller meste er fullverdige jobber. At uføre får trygd er en styrke ved det norske samfunnet. Det hadde vært værre om disse måtte jobbe med f.eks vond rygg. (det er vel DET du ønsker, å tvinge de uføre ut i jobb)

 • Varm_kaffe

  Hvorfor trenger vi ikke at folk jobber med illegale flyktninger eller trygdeordninger? Har du satt deg inn i, helt konkret, hva disse gjør, hvor stor arbeidsmengde de har, og hvem som skulle tatt over arbeidsoppgavene deres? Vi ber ikke om noen lang avhandling, det holder at du velger et eksempel eller to og faktisk underbygger det.

 • FordrarIkkeSosialister

  Fiktive stillinger. Bare misbruk av fellesskapets goder. Desverre vil det ta slutt når pengene er brukt opp, istedenfor å investere det i landet.

 • Varm_kaffe

  Det er sikkert gjort forskning på dette, men jeg tenker i mitt stille sinn litt av grunnen til at folk utvilker holdningsproblemer her er at «arbeidsuføre» er en gruppe som består av veldig, veldig mange forskjellige lidelser og plager. Det blir litt på samme måte som «utlending» dekker vanvittig mange mennesker, fra flyktninger til høyt kompetent arbeidskraft hyret inn av store selskaper. Og som med «utlendinger» har vi mye lettere for å få sympati med enkelttilfeller som forteller sine historier, enn med tall i en tabell.

  Hvis jeg sier at «Kari har så sterke smerter i kroppen, av og på, 24 timer i døgnet, at bare enkle daglige gjøremål er en stor utfordring», vil du gjerne få mer sympati for hennes tilfelle enn hvis jeg bare sier «Kari er ufør».

 • FordrarIkkeSosialister

  Bare glem det, du og jeg har så forskjellig syn på verden at du ville ikke forstått det engang. Se hva jeg kaller meg, og jeg mener selv Frp har sosialistisk tankegang. Staten bør egentlig ha 3 funksjoner. Lov og orden, forsvar og utdannelse. Da regner jeg med du skjønner resten selv.

 • FordrarIkkeSosialister

  Norge er en nasjon med syte kopper, om 30 år er nok Norge like rikt som Argentina desverre.

 • Liv SErine Helgesen

  Hvorfor er du anonym, admiral von dunk?

 • Admiral_von_Dunk

  Fordi jeg liker det. Når folk kommenterer om noe jeg har greie på, så foretrekker jeg at de ikke googler meg og finner ut hva jeg har av utdanning, interesser og familie. Se bare på hva som skjedde med Tjomlid da han forsøkte å blogge om pedofili.

 • Admiral_von_Dunk

  Mitt beste råd er å skaffe seg bistand så tidlig som mulig. Jussbuss, Jussformidlingen, JURK, advokat-timen på bibliotekene osv. Disse er gratis og blir kvalitetssikret (iallefall de tre første). Skriv opp ditt mål eller krav, spør NAV om hva som skal til for at det skal bli slik du ønsker. Hva mangler?

  Jeg har selv sett en normal oppegående fyr ende opp med å hate stat og myndigheter etter en temmelig enkel uenighet med Lånekassen. Jeg sa hele veien at han måtte få juridisk hjelp, men han var så sikker i sin sak at han skulle gjøre det selv. Jeg tror han egentlig hadde rett, men fikk ikke gehør hos verken Lånekassen, klagenemd eller S.I. Da namsmannen tok utlegg fortsatte han og endte opp med å dulle seg inn i virkelighet hvor han ikke stolte på noen myndigheter og alle samtaler med dem tas opp på bånd og arkiveres sirlig, og han kverrulerer på absolutt alt. Selv når posthuset ble lagt til post i butikk lagde han bråk.

 • Liv SErine Helgesen

  Hahahaha Særlig nakenbilder av seg selv!

 • josch

  Du motsier deg selv. Felleskapets goder er f.eks sykehusstillinger eller barnehageansatte. Hva regner du som «felleskapets goder»? Minst mulig offentlig sektor og lavest mulig skatt.. ??

 • josch

  Har du noen gang tenkt på at de uføre er vurdert av leger?? Dvs fagpersoner og ikke synsere som deg?

 • toranders

  ulf lerstein har driti på draget ved å stille seg i spissen for dette utvalget, ferdig snakka. At utvalget gjennom sitt arbeid har kommet inn på ting som er kritikkverdige skulle bare mangle – til og med en klokke som har stoppet, har rett to ganger i døgnet – men summen av rabiate utsagn og teorier fra ymse medlemmer av gruppa får til og med lerstein, med en mikrofon opp i fjeset fra tv2 til å ta avstand og å legge ned gruppa omgående… han visste ikke? Det er nesten verre enn å vite – han var leder for en gruppe han ikke hadde kontroll på? Og han skal lede landets justiskomite? men han visste, det har flere av kommentarene hans vist underveis… det er en skam ikke mindre…

 • toranders

  før noen arresterer meg på det – han er ikke leder for justiskomiteen kun frps justispolitiske talsmann….

 • toranders

  frp er avhengig av menige fotsoldater, som kan komme med de ekstreme ytringene, som ingen av deres statsråder kan komme med… dette for å opprettholde skaren av lavtlønte og pensjonister som støttet dem ved siste valg, og som enda, kanskje av motvilje mot å innse at de kanskje stemte feil, frp er ikke partiet for dem, kjemper med nebb og klør for å rettferdiggjøre sitt eget valg…

 • toranders

  vi trenger ingen svertekampanjer når personer som Leirstein legger ut sånne gedigne snubletråder for seg selv..

 • toranders

  Skjønner at de får mange henvendelser, men er det nødvendig å skrape bunnen av bøtta, og samle forfatterne av disse utsagnene i en egen komite, under ledelse av Leirstein, og kalle dem «Rettsikkerhetsgruppa»? Og så, når stanken fra bøtta stiger opp til allmenheten, så snur han kappa, og tar avstand fra de han tidligere har støttet… hvor er ryggraden?

 • toranders

  nei, og derfor er det underlig med denne leirstein-historien – opererer han helt på egen hånd, og er det ingen i partiledelsen som følger med på hva han driver med på egen hånd, som medlem av justiskomiteen, før tv2 offentliggjør det?

 • FordrarIkkeSosialister

  Jeg motsier ikke meg selv. Staten skal primært gjøre 3 ting. Lov og orden, forsvar og utdanning. Resten kan de kjøpe, jeg vil ha en mye mindre offentligsektor og mye lavere skatter og avgifter.

 • mika2

  Jeg tror neppe at Leirstein har gått aktivt ut og etterlyst disse menneskene. Eller har du info om noe slikt?
  Forøvrig så forstår jeg deg slik at du mener han ikke skulle lagt ned gruppa? I så fall er vi enige. Jeg synes det er greit at disse folka har et sted å diskutere sine mer eller mindre holdbare synspunkter. Men det synes visst ikke det store nett-trollet.

 • hjdfyjd

  Av 9 personer ble følgende funnet av TV2

  Person nr 1.
  Tv2 fant på denne personen at hun savnet en samvittighetserklæring fra dommeren i Breivik-saken. Rart og merkelig? Ja. Noe som ekskludererer fra å kunne sitte i et utvalg? Kanskje.

  Person 2.
  Har skrevet på et nettsted hvor andre debattanter har hatt søkte meninger. Ærlig talt hvem har ikke det av dere her inne? Ekskluderer det dere? Antar at det var denne personen som også var tidligere straffedømt. Bør det ekskludere? Spør du meg bør det egentlig det. Men ser du på hva samtlige politikere mener om den saken, og hva Tjomlid har sagt i andre blogginnlegg så er prinsippet krystallkalrt; at når en har gjort opp for seg har en gjort opp for seg og alle skal ha rett til en ny sjanse. Er det bare når det gjelder såklate frpere at dette ikke gjelder? Som en kuriositet kan det nevnes at Einar Gerhardsen var straffedømt. Hele 75 dager bak lås og slå satt han. Han ble som kjent statsminister.

  Person 3.
  Hun som «går til krig mot» barnevernet. Brukte nazireferanser mot barnevernet. Helt på trynet spør du meg. Personlig synes jeg barneværnet gjør en fantastisk jobb. Men ser en hvor løst nazipåstandene egentlig sitter i dagens Norge er det jo ikke spesielt unikt. Det har haglet udokumenterte nazipåstander mot frp helt siden dets spede begynnelse fra både stortingspolitikere og pressefolk. Dette har riktig nok roet seg veldig de siste årene, men en ser det fortsatt tidvis. Blir en frper kalt nazist er det frperen som må stå til ansvar og forsvare seg. Kaller frperen noen nazist er det også frperen som må stå til ansvar.

  Person 4.
  Har skrevet «håper Stoltenberg og co lider et smertehelvete til de dør» Uansett er denne kommentaren helt på trynet. Muligens straffbar. I så fall bør den følges opp. Men, det hadde jo likevel vært veldig fint å sett hvilken sammenheng den ble sagt i. Var det i en fortvilet situasjon i affekt? Eller var det på pur f.?

  Er utvalget svakt? Ja. Men det er fortsatt over halvparten av medlemmene som TV2 ikke fant noe som helst på. Det er nærliggende å tro at TV2 har lett grundig da de valgte å gjøre dette til hovedsak i 21-nyhetene. Så kan en kanskje anta at de resterende 5 har en eksemplarisk historikk?

  Burde Leirsten gjort bedre research? Absolutt.

  Var det riktig å kaste hele gruppen? Vet ikke. Det var i hvert fall riktig å ekskludere 3 av dem etter mitt skjønn. Leirstein tok jo ansvar og kastet hele gruppen. Og det var sikkert like greit noen av kommentarene var helt virkelighetsfjerne.

  Men det store spørsmålet er, er dette unikt for frp?

  Jeg vil påstå nei.

  -Ser en på Arbeiderpartirepresentanter med broket fortid kan en finne flere titalls medlemmer fra tidligere AKPml som ønsket vepnet og blodig revolusjon i Norge. Hvorfor blir ikke ap og disse stilt til ansvar? Kanskje for at veldig menge journalister og tv-personligheter deler samme fortid?

  -Lars Gule var aktiv i AUF og fortsatt medlem av Arbeiderpartiet så vidt jeg vet, og han ble tatt på grensen inn til Israel med en sekk full av dynamitt for å sprenge kvinner og barn i lufta. Han sitter i dag i flere utvalg og har blitt helt stueren både av journalister som bruker ham som ekspertkommentator og flere politikere.

  Her er en artikkel om AUfere som hetser jøder på nett: http://www.nettavisen.no/nyheter/3516618.html

  Her er en artikkel om en til: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ap-politiker-hevder-sin-uskyld-etter-joedehets-paa-facebook/a/10071120/

  Bare bruk google så ligger empirien strødd om både arbeiderpartiet og andre partier. Jeg skulle også ønske jeg hadde litt mer tid så hadde jeg funnet flere og bedre referanser.

  Det finnes også klare tegn på at frp fortsatt blir behandlet anderledes og gransket langt mer. Sist jeg så tallene var det vel bare 2 prosent av norske journalister som stemte på frp. At det ikke har invirkning på dekningen og granskningen av partiet må en være rimelig naiv for å tro på. Det er også helt naturlig. Hadde bare en prosent av journalistene stemt på ap hadde det selvfølgelig blitt en annen dekning andre veien.

  Når det gjelder granskning så mener jeg det er bra. Gransk gjerne mer. Gransk alle personer med tillitsverv og offentlige posisjoner. Men gransk likt og sett samme lupe på alle.

  Jeg synes det er bra at folk er uenige, men debatten bør være redelig. Jeg synes debattfeltet her, artikkelen til Tjomlid og mye av dekningen i nyhetene er preget av en dobbel standard. Et sett med regler for frp og et annet for resten.

  Frp vil ta inn 1000 flyktninger i året. Rødt vil ta inn en million. De andre partiene ligger en eller annen plass i mellom. Det er den betente saken saken som er roten til det meste av harmen. En blir ikke mer tulling av å mene det ene kontra det andre. Alle partier sliter med raringer som tiltrekkes partiet sitt.

 • josch

  De tre tingene er altfor lite. Intet samfum som praktiserer dette er særlig bra. ikke fortell meg at helsevesnet i USA , der man kjøper helsetjenester, er bedre enn det norske!! (der har du ett eksempel på at du tar feil).

 • josch

  En skam at denne mannen får stortingslønn , betalt av skattebetalere.

 • FordrarIkkeSosialister

  Javel. Jeg mener staten gjør alt alt altfor mye her i Norge. Har brukt helsevesenet i Usa mange ganger, og det fungerer laaaangt bedre enn her.

 • Håkon Sønstebø

  Bare fordi det funket for deg betyr ikke at det toalt fungerer bedre, for det gjør det overhodet ikke. Systemet i USA gjør at dersom man får kreft, eller til og med bare et komplisert beinbrudd, så kan det være nok til at man går fullstendig konkurs og mister både hus og jobb. Det er et mildt sagt avskyelig system som erstatter menneskeverd med pengeverd.
  Samt at folk i USA bruker totalt sett over dobbelt så mye av inntekten sin på helsesystemet der*, men likevel får de i helghet markant mindre igjen ut av det enn europeiske land. Bare det burde gi en liten pekepinn på hvor ineffektivt det er.

  *Først betaler de omtrent like mye skatt til helsevesenet som vi betaler til vårt helsevesen. Og deretter bruker de samme summen igjen på private helseforsikringer (som ofte er mer eller mindre ubrukelige), eller de bruker årevis på å måtte nedbetale gjeld etter sykehusopphold, fordi sykehusene overpriser tjenestene sine til folk uten annen dekning.

 • FordrarIkkeSosialister

  Noe er jeg enig, men mye er jeg uenig. Standarden på sykehusene er langt høyere enn i Norge, ihvertfall de jeg har vært på. Hvis man kun skal diskutere standarden, når det gjelder kostnad er det en annen diskusjon. I Norge finansieres alt av det offentlige, og har kun symbolsk betaling av tjenestene. Jeg personlig synes det er en ekstremt dyr og dårlig løsning.

 • Egil Madsen

  Uffda,håper jeg unngår den sjebnen,advokatkvoten er brukt opp så nå sliter jeg med dritten alene.Hvordan det ender vet kun fremtiden.

 • Lars Martin Jensvoll

  Rart det der, JEG er faktisk sykepleier, og jeg er åpenbart ikke enig med samboeren din. Hvis hun bruker to timer av arbeidsdagen sin til å skrive rapporter så er hun ikke ikke veldig effektiv.

  Og hvis vi sier oss enige i å være uenige i tiden det tar å dokumentere (siden du ikke tror på meg og jeg beskylder samboeren din for ineffektivitet), ser du ikke behovet for dokumentasjon i helsevesenet? Selv ikke med eksemplet mitt overfor?

  Det innføres nå faktisk MER dokumentasjon i landets operasjonsstuer, nettopp av kvalitetshensyn, fordi forskning har visst at dokumenterte sjekklister før, under og etter operasjoner gir gevinster i form av postoperative komplikasjoner, feilbehandlinger, feil pasient osv. De ekstra minuttene som går med til dokumentasjon betales altså tilbake med gode renter når liggetid og komplikasjoner reduseres, i tillegg til de plagene pasienten slipper unna.

  Effektive rutiner for god dokumentasjon av helsehjelpen er en nødvendighet for et godt helsevesen. To timer er bortkastet tid ja, men det er heller ikke nødvendig å bruke to timer på en 15 minutters jobb…

 • FordrarIkkeSosialister

  Helt enig, men kommer vel an på hva du er pålagt? Er vel ikke hun som er ineffektiv, men systemet som er feil? Fint du er så flink og ikke har de kravene. Kommer vel også an på hva slags sykepleier du er. Tror mange i offentligsektor burde jobbe i det private, da ser dere hvor håpløs ineffektive dere er.

 • Vebjørn Sletten

  FrP har et problem, i og med at regjeringssamarbeidet har «støvsugd» partiets stortingsgruppe for de som var relativt oppegående. Da har du bare tullinger som Ulf Lerstein igjen å inneha slike posisjoner. Fint at han la ned gruppen til slutt. Men gud bedre meg det er mye bråk fra Marius Reikerås og hans støttespillere nå om dagen. Innlegg hvor han er svært sinna på TV2 deles over en lav sko på sosiale medier.

 • ArveKlarness

  Stakkars stakkars deg – tenk at noen legger fram fakta om partiet ditt! Noe så frekt.

 • ArveKlarness

  Medlemmene i gruppa har i årevis diskutert disse sakene i alskens fora. Det har ikke vært behov for enda et forum hvor de kan slenge dritt og oppgulp om enkeltpersoner og «bandittstaten» Norge – de har hatt og har fullt av alternativer. At en stortingsrepresentant legitimerer de håpløse holdningene til mange av medlemmene gjennom en sånn gruppe, er skammelig.

 • Varm_kaffe

  Var svaret ditt myntet på FordrarIkkeSosialister og ikke meg? For jeg ser ikke helt hvordan det er et svar på innlegget mitt?

 • På hvilket grunnlag uttaler du deg om at det sykepleiere i det offentlige helsevesen er så ineffektive egentlig? Her har du en faktisk sykepleier som taler deg i mot. Du tar ikke i mot hva han sier, men forfekter fortsatt at private sykepleiere er mye mer effektive enn offentlige.

 • Alf Haga

  Noterer at du legger hele denne gruppens byrde på FrP, som at medlemmene er FrP’ere og blitt bedt om å delta av FrP. Det er litt spesielt, siden jeg tolker deg å ha sympatier i den retning. Denne «Rettsikkerhetsgruppen» er Ulf Leirstein personlig sitt verk – ikke FrP. Heller ikke vet jeg om personene som slenger ut med nazibeskyldninger i hytt og pine, er FrP’er. Sannsynligheten er minst like stor for at de har gitt opp å tro på politiske partier (ihvertfall av typen mainstream som FrP er)

  Ellers har du rett i at det finnes mange utskudd på nettet, som slenger ut med nazibeskyldninger og konspirasjonsteorier over en lav sko. Det legimiterer naturligvis ikke at tilsvarende personer har noe å gjøre i en «Rettferdighetsgruppe».

 • FordrarIkkeSosialister

  Blir som å tale for døve ører. Ta en tur på Aleris feks og se hvordan de jobber der, kontra rikshospitalet. Men hva jeg skriver spiller ingen rolle, fordi dere vil ikke forstå uansett.

 • Jeg spurte om på hvilket grunnlag du uttaler deg så skråsikkert om dette, og det eneste svar er «gå å se selv». Beklager, ikke akkurat god argumentasjon du farer med.

  Det virker som du er blindet av din idé om at _all_ offentlig virksomhet er mindre effektiv enn den private. Jeg er enig at det er forskjell på incentiver, og det private gjerne er kjent for – gjennom sitt incentiv på å tjene penger, som ikke er så viktig for det offentlige – å være mer effektiv. Men det er en grov forenkling å la dette være en universal regel.

 • FordrarIkkeSosialister

  Jeg svarte at du kan se på forskjellene, ved å se på privathelsetjeneste kontra offentlig.
  De har helt andre krav, muligheter og konsekvenser i det private enn i det offentlige.

  Prøv å bestill en MR undersøkelse i det offentlige, og så gjør du akkurat det samme hos feks Aleris. Hvor tror du at du kommer inn først? Har du forsikring, velger du helt klart et privat alternativ. Hvorfor tror du det fungerer sånn? Jeg har forsatt til gode å se at det offenlige kan utkonkurrere det private, med de samme forusettninger. Du må gjerne motbevise meg.

 • Men hva har dette med effektiviteten på sykepleiere og tid de bruker på rapportering? Det var jo dette du kom med påstander om, og som jeg spurte deg om.

  Det du snakker om er de overhengende forutsetningene for helsetilbudene, og kan da vitterlig ikke spores ned til forskjellen i effektiviteten mellom offentlige og private sykepleiere. Eller mener du at det er der den største forskjellen i forutsetningene mellom privat og offentlig tilbud ligger?

 • FordrarIkkeSosialister

  Kravet til rapportering er langt større i det offentlige, enn i det private.

 • Og mer rapportering er alltid et onde? Eller med andre ord, hva er din kommentar til dette «Det innføres nå faktisk MER dokumentasjon i landets operasjonsstuer, nettopp av kvalitetshensyn, fordi forskning har visst at dokumenterte sjekklister før, under og etter operasjoner gir gevinster i form av postoperative komplikasjoner, feilbehandlinger, feil pasient osv. De ekstra minuttene som går med til dokumentasjon betales altså tilbake med gode renter når liggetid og komplikasjoner reduseres, i tillegg til de plagene pasienten slipper unna.»?

 • FordrarIkkeSosialister

  Forskjell på rapportering og rapportering for rapportens skyld.

 • Varm_kaffe

  All denne informasjonen ble ikke gravd opp først nå, alt dette er visstnok ting man har visst om lenge, uten at Leirstein har reagert.

  Men hvis du er engasjert i arbeidsprossessen i Barnvernet, så bør du være en av de som mest helhjertet støtter at denne gruppen blir lagt ned. BVs håndtering av saker er et komplisert og alvorlig tema, som bør håndteres av kvalifisert personell, ikke av en gjeng radikale gærninger uten bakkekontakt.

  Sagt på en annen måte: når jeg tar buss, tog eller fly, er det viktig for meg at sjåføren eller piloten kan sine ting. Gjør hen ikke det, er jeg 101% for at hen blir erstattet med noen som er mer kvalifisert og kan få meg trygt frem.

 • josch

  Da har du sikker betalt med forsikring, og fungerer det jo bra. For de som kan betale. Du MENER staten gjør for mye her. Da bør du kunne fremlegge et godt eksempel (ety land) hvor staten gjør lite, og samfunnet fungerer bra.

 • FordrarIkkeSosialister

  Canada og Sveits.

 • hjdfyjd

  Da kan du ta det notatet og legge i makuleringsmaskinen og lese inlegget på nytt. Om jeg trekker en paralell til hvordan frp behandles betyr det ikke at alle personenene jeg nevner representerer frp. Budskapet mitt var at om det var et utvalg nedsatt av en representant fra eksempelvis arbeiderpartiet så tror jeg ikke det ville blitt noen granskning. I hvert fall tror jeg innslaget ville fått en langt snillere vinkling. Jeg la også frem eksempler på hvorfor jeg tenkte slik. Innleggene som omhandler politikk på denne bloggen er i svært stor grad negativ til frp, frp-politikk eller politikk som går i den retningen. Jeg synes det er spesielt dumt siden disse venstreradikale føleriartiklene blir blandet sammen med andre gode metodiske artikler på andre felt.

  Når det gjelder gruppemedlemmene sa jeg jo at at flere fremstod merkelige, at utvalget var svakt og at flere burde ekskluderes. Jeg fikk ikke med meg de forholdene du la til vedrørende den tidligere advokaten. Som jeg sa i forrige innlegg synes jeg det er bra at så mye som mulig kommer frem i lyset. Det jeg savnet var at samme lys ble satt på andre partier i media generelt og denne bloggen spesielt.

 • Stig Framsteg

  For det er jo du et strålende eksempel på.

 • Anne

  Synd for oss østfoldinger at en slik fyr sitter på «vår» fylkesbenk på Stortinget.

 • Alf Haga

  Jeg skal kaste notatet mitt basert på hva du tror hadde skjedd om det var en representant fra et annet parti som konstituerte samme gruppe mennesker. Er det ok om jeg noterer meg det også?

  Siden du nevnte følerier, så må jeg si du følger godt opp. For en del år siden var det en annen Stortingspolitiker som tabbet seg ut ved å lytte til høyst alternative kilder. Hun fikk passet sitt påskrevet i denne bloggen. Hun var fra Arbeiderpartiet, men forsvant fort fra rikspolitikken etter nevnte hendelse.

 • Derullandei

  Tjomlid har da vitterlig sett på argumentene som kommer derfra, og forkastet dem på bakgrunn av argumentenes kvalitet, ikke på bakgrunn av folkenes kvalitet.

  Hvis han deretter også avskrev folkene, var det nok også på grunn av kvaliteten til argumentene deres, og neppe fordi han syntes de så stygge ut i ansiktet eller hadde feil rase. Eller sitter du på noe informasjon som indikerer det motsatte?

 • OnkelBlaa

  Det politisk korrekte ville selvfølgelig være om gruppa bestod av ekstremsosialister, klimafanatikere, «antirasister», blitzere, og annet oppsop.

 • Admiral_von_Dunk

  Jeg sitter neppe på noen informasjon du ikke har, men det gjør ikke Tjomlid heller. Tjomlid har ikke lest rapporten, det har ikke du eller jeg heller. Tjomlid avviser altså det som står i rapporten på grunn av skrotingenes tidligere uttalelser og atferd. Han kan derfor ikke ha forkastet argumentene på grunn av deres kvalitet, han forkaster argumentene fordi de kommer fra bestemte individer.

 • Varm_kaffe

  Jeg er ikke sikker på hva «politisk korrekt» egentlig betyr på norsk, så jeg kan ikke hjelpe deg der.

 • OnkelBlaa

  Min mening er jo at politisk korrekt på norsk betyr å være dumsnill, naiv, selvdestruktiv, og fremstå som tilbakestående.

 • Varm_kaffe

  Prøver du å si at det er slik vi fremstår fordi vi ikke vil at en «rettsikkerhetsgruppe» skal bestå av menneskene Leirstein valgte ut? Ikke særlig saklig, i så fall.

 • Varm_kaffe

  Du om det. Jeg tenkte mer i retning å utdanne flere i sosialt arbeid, barnevernspedagog, osv. slik at disse plassene ble fylt av mennesker med god utdanning, og dermed en bedre forutsetning for å gjøre en god jobb.

 • hjdfyjd

  Hva med å legge hele notatblokken bort og heller fortelle hva du mener om saken? Din tolkning av hva jeg sier er svært unøyaktig for å si det forsiktig.

  Jeg er klar over at en finner unntak fra regelen som i eksemplet ditt. Det sies at disse unntakene bekrefeter regelen. Hvis du ser på proporsjonene på dekningen later det til at det stemmer også i dette tilfellet.

 • Tommy76

  Tjomlid tar opp kritikkverdig oppførsel fra Ulf Lerstein. Hva med å disktuere dette i stedte for å spre FrP-hatet ditt?

 • OnkelBlaa

  Nå er det jo mulig at denne «rettsikkerhetsgruppen» bestod av folk som har blitt urettferdig behandlet og hadde en bestemt mening om sin sak?
  Hva er sannhet og virkelighet egentlig når myndighetene tar seg til rette og de som handler på vegne av myndighetene handler av egeninteresse og egen overbevisning?
  Skal en tyv som blir torturert i fengsel være ekskludert fra å arbeide med menneskerettigheter for eksempel?

 • FordrarIkkeSosialister

  Ja vi trenger heller ikke vaskepersonell, drosje sjåfører, butikk medarbeidere eller ufaglært arbeidskraft. Alle må ha lang utdannelse og jobbe I det offentlige. Høres ut som en plan.

 • Derullandei

  Hvilken rapport er det du refererer til nå, helt konkret?

 • Varm_kaffe

  Har du bare trollet hele tiden, eller er det en ny linje du har lagt deg på?

 • FordrarIkkeSosialister

  Trollet? At jeg mener det offentlige ikke bør ansatte alle?

 • josch

  Sveits:
  jeg tror ikke vi kan sammenlikne oss med Sveits, et fjelland som har enorm inntekt av turismen, hemmelige bankkonti for rikinger (finansvesen), og plyndret til seg masse jødegull (som de har beklaget.)
  De bidrar ikke i Nato/ EU /EØS). Landet er lite og kan derfor klare seg med et lite budsjett for off. utgifter. (Norge er derimot stort grisgrendt).
  Landet er omringet av rike turisetr fra Itali, Tyskland og Frankrike. Ikke rart de klarer seg bra med liten off. sektor for innbyggere.

  Canada:
  Ikke bra
  http://www.bbc.com/news/world-us-canada-27384567
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Canadian_provinces_by_unemployment_rate

  Fattigdom i Canada: Mye værre enn Norge:
  http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-has-highest-child-poverty-rate-in-canada-report-1.2440909

 • Svein Pedersen

  Når Frp folk støtter, liker, eller kommer med nedsettende kommentarer, viser forrakt.osv. Er det aldri uhell!
  De begynte feks med forraktfulle kommentarer mot alenemødre, uføre og innvandrere for noen ti-år siden. I år ser vi på budsjettet de la fram, det var ikke bare uskyldige uhell, og misforståelser som de ynder å skylde på, når de tas for disse forraktfulle utsagnene.
  Så når en fra Frp viser forrakt, er det aldri en misfoståelse. Det er i høyeste grad bevist!

 • Varm_kaffe

  For de interesserte anbefaler jeg dokumentaren «Sick Around the World» av PBS Frontline, som tar for seg forskjellige lands helsesystemer. Den skal ligge ute på nettsidene deres.

 • FordrarIkkeSosialister

  Da er vi ganske uenig. Har Vært i begge landene flere ganger og kan anbefales. Skulle jeg flyttet hadde det nok blitt Canada.

 • Admiral_von_Dunk

  Jeg mente å ha lest at de skulle komme med en intitiell rapport, men jeg finner ikke tilbake til der jeg har lest det. Poenget er likevel det samme. Disse skrotingene har jo ikke kommet med innspill eller råd. Leirstein har uttalt: «Derfor
  nedsatte jeg en arbeidsgruppe med mennesker som har opplevd urett.
  Som kan gi meg som lovgiver verdifull informasjon.»
  Takket være denne kampanjen som bla. Tjomlid har vært med på har de ikke engang rukket å komme med noen råd som man faktisk kan argumentere mot. Tjomlids konklusjon er at disse umulig kan komme med noe fornuftig fordi de er «skrotinger».

 • Alf Haga

  Vi kan konkludere med at begrepet «politisk korrekt» er like misbrukt blant fotfolket i FrP som begrepet «rasisme» er blant fotfolket i SOS Rasisme.

 • josch

  At du har vært i Sveits og Canada sier ikke mye. Det handler om hvordan de behandler de svake og FNs kriterier for levekår (tilgang på helse, utdanning, mat, arbeid osv for ALLE mennsekr). Sveits er jo født rike pga lite areal, få mennsker, finansjuks, stjålet jødegull og naturgitt turisme.

 • FordrarIkkeSosialister

  Er det motargument ditt? Norge svir av 100 vis av milliarder hvert år på tull. Men det er vel ikke så farlig, sålenge vi har olje. Men dette kommer ikke til å vare evig.

 • josch

  hva mener du med «tull»?

 • FordrarIkkeSosialister

  ??? GANSKE MYE!!!

 • josch

  Typisk FRP-reorikk. klarer ikke å konkretisere hvor det bør kuttes i offentlig sektor. Kaller det i stedet «tull».

 • Varm_kaffe

  Kan ikke annet enn å være enig med deg i det.

 • FordrarIkkeSosialister

  Er ikke frp retorikk. Mener frp er sosialister de og.

 • hjdfyjd

  Tror du på det selv eller spiller du dum med vilje?

  Sitat*: «Når Frp folk støtter, liker, eller kommer med nedsettende kommentarer, viser forrakt.osv. Er det aldri uhell!»

  Og når andre partier gjør det er det alltid uhell?

  Enda et eksempel på en her inne som har gått tom for argumenter. trist.

 • Svein Pedersen

  Ja jeg tror det selv. Det samme tror jeg om alle politikere. De er såpass oppegående, og samtidig kynisk beregnende. Så når politikere rakker ned på feks uføre, innvandrere, alenemødre ef det aldri uhell.

 • Derullandei

  Så det er altså Tjomlids skyld at disse menneskene har null kredibilitet? Det kan ikke ha noe med deres egne idiotiske uttalelser å gjøre?

  Eller er det det å påpeke at de har null kredibilitet, som blir feil for deg?

 • hjdfyjd

  Ok. Lett å misforstå da du utetlukklende nevnte frp. Hva tenker du om de politikerene som rakker ned på nordmenn som kritiserer innvandringspolitikken og kaller dem rasister og nazister?

 • Svein Pedersen

  Hyklere kaller dem. Da mange av dem viser at det er langt mellom liv og lære. Som de også viser når det gjelder å betale skatt feks.

 • Admiral_von_Dunk

  Dette med kredibilitet er et nytt argument i saken. Jeg kjenner ikke disse folkas merittlister godt nok til å uttale meg om det. Det jeg imidlertid har registrert er at de har alle dårlige erfaring med offentlig forvaltning og rettspleie.

  Foreløpig har de såvidt meg bekjent ikke levert noe råd eller saker til Leirstein. Da blir det helt merkelig å avfeie de rådene og sakene som IKKE har blitt levert som dårlige bare fordi folka bak har sagt og gjort mye rart.

  Eksempel: Bjørnar Moxnes er en fyr jeg bare har negative ord for å beskrive. Han har sagt og gjort ekstremt mye dumt og ekstremt. Aslak Sira Myhre var samme ulla. Det betyr imidlertid ikke at jeg går ut på nett og raljerer slik Tjomlid har gjort før jeg har hørt hva de faktisk har å si. Og av og til, en meget sjelden gang kommer Moxnes med gode forslag. Og ofte er han faktisk enig med politiske motstandere. Han hører altså først på hva de har å si, SÅ bestemmer han seg for om det er noe han vil stemme for eller imot.

  Jeg er helt enig i at medlemmene i gruppa er en gjeng raringer som har sagt og gjort mye, men det betyr ikke at de ikke kan komme med noe lurt. La oss først høre hva de har å si, SÅ kan man slakte argumentene. Det Tjomlid har vært med på her er å ødelegge denne sjansen.

  Og måten han har håndtert denne saken på er i skap kontrast til måten han har behandlet andre «gærninger». (f.eks eloverfølsomme, vaksineskeptikere osv osv).

  Selv synes jeg også at det er litt snodig at Tjomlid har hivd seg på dette hylekoret og fremstiller det som at disse ikke har noe å komme med siden de er skrotinger. Tjomlid er jo svært tydelig på at selv om man ikke formelt er noen ekspert på en sak, så kan man være verdt å høre på. Tjomlid er jo selv en slik fyr. Han har jo null niks formell utdanning innen f.eks helse. Men han skriver med stor lyst. (Og det gjør han en god jobb med!).

  Det er jo også snodig at Tjomlid ikke selv har tenkt tanken om at disse «skrotingene» kanskje er et resultat av en urett som er begått. Er de født sånn, eller blitt sånn? Og hvis de har blitt sånn, kan det hende at de har råd å komme med som kan være verdt å lytte til? Som fyllekjøreren kan gi råd om hvordan man kan stoppe ham? Eller offeret til fyllekjøreren kan gi sin erfaring og råd om hvordan det oppleves? Det betyr jo ikke at de skal bestemme hvordan det blir, men da er politikerne kanskje bedre rustet til å lage lover som er bedre.

 • Lars Martin Jensvoll

  Jeg har nok akkurat de samme kravene til dokumentasjon som resten av helsevesenets sykepleiere, jamfør Helsepersonellovens §§39-40. Og det stilles ingen krav som tilsvarer at 1/4 av arbeidsdagen går med til skriving

  Jeg tror mange i det private burde jobbet i helsevesenet, før de snakker så mye om ineffektivitet. Det er faktisk begrenset hvor mye man kan effektivisere når man jobber med mennesker. Og særlig syke mennesker som opplever det traumatisk å bare måtte sette sine bein på et sykehus for første gang.

 • hjdfyjd

  Menigsløs sammenligning. Fant du ikke noe verre? OnkelBlaa kunne ha parert med å sette Vigrid og Arbeiderpartiet inn i samme eksempel, som ekstreme motpoler, men det later til at «frp-siden» fører en mer sivilisert debatt i dette tilfellet.

 • Alf Haga

  Hvorfor er bruken av «politisk korrekt» og «rasisme» meningsløse sammenligninger? Begge begreper brukes over en lav sko og er ment å fungere som hersketeknikker. Begrepenes opprinnelige mening er fullstendig forvitret.

 • hjdfyjd

  Hva er det du ikke skjønner? Jeg snakker om din bruk av frp og sos-rasisme som naturlige motpoler, som retorisk grep eller hersketeknikk som du selv kaller det.

 • Alf Haga

  Jeg skjønner veldig godt mine egne innlegg. At du mener du skjønner bedre enn forfatteren hva som ble skrevet, får vi ta til etterretning.
  Jeg nevner to begrep som er særdeles mye nyttet i «lavterskel-diskusjon». Begrepene er det interessante og sammenligningen her. At SOS Rasisme ble spesifikt nevnt er strengt tatt mindre interessant. Jeg kunne nevnt SU, Rød Ungdom eller Antirasistisk Senter. Sannsynligheten for at du hadde tolket det som det passer deg best ville nok vært stor uansett.

 • hjdfyjd

  Her er hva du skrev: «Vi kan konkludere med at begrepet «politisk korrekt» er like misbrukt blant fotfolket i FrP som begrepet «rasisme» er blant fotfolket i SOS Rasisme.»

  Du sammenligner Frp som er et av Norges største partier, som over halvparten av Norges befolkning sier de har vurtdert å stemme på med en kriminell organisajon som ble tvunget til å legge ned på grunn av organisert svindel. En organisasjon som ble styrt av Tjen Folket, en mikroskopisk voldsforherligende bevelgelse som ønsket udemokratisk vepnet og blodig kamp i Norge.

  Om ikke dette er lavterskel, hva er det som er det da? Lavmål er det i hvert fall. Dette blir like dumt som om en representant for Frp skulle sammenligne Vigrid og Ap. Det ville ikke vært noe vanskelig å finne forhold å sammenligne. Likevel ville det vært meningsløst. Både grunnet størrelsesordenen og at at de ville vært som debatthitling å regne med sine kjente ufruktbare effekter. Du kan snakke deg så mye ut av det du vil. Dette er en sammenligning. Sammenligningen er helt søkt. Du burde beklage.

 • Alf Haga

  Den kleine offer-hetta dere tar på dere hver gang det kommer kritikk burde dere snart parkere i boden. FrP sitter rundt kongens bord nå. Det er ikke lenger et parti som andre ikke vil ta i med illtang. Jeg har ikke sammenlignet FrP og SOS Rasisme. Jeg har nevnt to begreper som misbrukes flittig i hver sin politiske leir.

  Selvsagt skal jeg ikke beklage noe som helst. På samme måte som jeg hverken krever eller forventer beklagelse fra FrP-eren jeg svarte, som omtalte bl.a. klimafanatikere og antirasister som oppsop.

 • Varm_kaffe

  Nei, han sammenligner misbruk av et ord med misbruk av et ord.

  SOS Rasisme har lenge vært en fremtredende antirasistisk organisasjon, som er godt kjent blant «folk flest», og da er det bare naturlig at de blir brukt som eksempel.

 • Alf Haga

  Enig i det. «Politisk korrekt», «sosialist», «frepper», «rasist» er stort sett bare støy i debatten og er ment å fungere som hersketeknikker.

  Alle politiske miljøer har naturligvis en stor grad av «politisk korrekte» tanker. I SV vil det være f.eks miljøvern og «ta fra de som har mest», mens i FrP vil det være politisk korrekt å mene at menneskeskapte klimaendringer er en bløff.

  I sin opprinnelige form handlet vel «politisk korrekt» om å snakke på en måte som ikke var støtende, spesielt ikke mot svake grupper. F.eks sluttet man å si «krøpling» og brukte heller «fysisk utviklingshemmet». Man kuttet også ut «åndsvak» og brukte «psykisk utviklingshemmet» i steden.

  Dette har falt enkelte tungt for brystet. De føler seg kneblet og mener de ikke lenger har ytringsfriheten sin. Skulle du være så frekk å være kritisk til deres holdninger så fremstår de ofte som noen av de mest hårsåre i diskusjonen..

 • hjdfyjd

  Jeg lo godt av det siste innlegget ditt da jeg skjønte, eller regnet med, at du ikke var arbeiderpartipolitikeren med samme navn. De reduserer ganske kraftig det ansvaret jeg trodde du hadde. Om jeg hadde visst det hadde jeg ikke bedt deg beklage.

  Likevel, om jeg hadde sagt «Vi kan konkludere med at begrepet «rasist» er like misbrukt blant fotfolket i Arbeiderpartiet som begrepet «Holocash» er blant fotfolket i Vigrid» så har jeg jo rett. Likevel er det en lite klok sammenligning av flere årsaker. (1)Jeg hadde unødvendig poarisert fronten ytterligere mellom meg selv og den jeg var uenig med. (2)Jeg hadde frastøtt meg mange av dem som potensielt sett kanskje kunne tenke seg å være enig med meg. (3)Jeg ville kun snakket til de mest rabiate av dem som allerede var/trodde de var enig med meg. Samt kanskje bidratt til å gjøre dem enda mer rabiate. Det var den fellen du gikk i. Sammenligningen ville også vært merkelig grunnet den diametrale størelsesordenen på de to jeg sammenlignet. Hadde jeg som deg parert kritikk på dette med å kalle Vigrid og Arbeiderpartiet sitat «i hver sin politiske leir» så hadde også jeg kunne tatt på meg samme klovnenesen.

 • hjdfyjd

  les svar under.

 • Alf Haga

  Hvis fotfolket i AP var kjent for å slenge ut ordet «rasist» i hytt og pine, så ville jeg ikke sett noe som helst problem i det du skriver. Uavhengig om du sammeligner misbruket med begrepet med andre miljøers misbruk av ord. Det være seg SP, Vigrid, SOS Rasisme eller FrP.

  Men det kan jeg ikke se at de gjør.

 • Håkon Sønstebø

  Må nesten være litt uenig med deg om «Begrepenes opprinnelige mening» hva angår «Politisk korrekthet». Begrepet ble funnet opp på 70-tallet av noen høyrevridde politikere, og var ment fra dag en å være en ren hersketeknikk. I lys av dette faktumet, så vil jeg dermed påstå at det ikke er spesielt forvitret.

 • Alf Haga

  Er med på den. Tok meg en lite dybdesøk på Google, og en ting er sikkert: Man skal sjekke sine kilder nøye før man bruker det som kilde. For ståstedet til den som forklarer begrepet er mildt sagt sterkt avgjørende. Fra yttre høyre som forklarer begrepet som en «skjønnmaling av marxisme» til mer moderate forklaringer som handler om å ikke omtale andre i nedsettende og stigmatiserende ordelag.

 • Nå er jeg enig i at politisk korrekthet som oftest brukes av høyresiden som hersketeknikk, men at den ble oppfunnet på 70-tallet av høyrevridde politikere? Har du noen kilder kanskje?

 • Marie_Eriksen

  Fantastisk bra skrevet!

 • Elin Gregusson

  Et hjertesukk.

  Liv Serine Helgesen har aldri vært min kunde og jeg har aldri fakturert henne én krone. Jeg har imidlertid hjulpet henne med å få oversikt over saken hennes – hvilket hun har takket varmt og vakkert for. Saken var imidlertid foreldet, noe advokat John Chr. Elden gjorde klinkende klart for henne da hun engasjerte ham.

  Hennes personangrep mot meg skyldes ekstrem selvopptatthet. Hun ville ha meg, som ikke er jurist, til å overprøve adv. Eldens konklusjon, hvilket selvsagt var meningsløst.

  16. mars 2014 ga jeg beskjed om at det ikke var mer jeg kunne gjøre, og jeg ba henne forholde seg til advokaten sin. Dette hun tok svært ille opp, og fra samme dato har hun personforfulgt meg på Twitter, Facebook, i eposter, avis-spalter og altså også her

  Liv Serine Helgesen er i realiteten et nettroll som sprer de underligste fantasier og konspirasjonsteorier.

  Hun har selvsagt ingen innsikt i hva jeg jobber med, men hadde hun googlet ville hun sett at jeg har oppnådd mye.

  At hun nå leker psykolog og uttaler seg på vegne av «de fleste» av mine kunder, og også innbiller seg at hun har innsikt i hva jeg gjør, inkludert hva Joan Myhre tenker og føler, ja det føyer seg inn i Liv Serine Helgesens bittelille og ufriske verden der alt sirkler rundt henne selv.

  Jeg er opptatt av åpenhet, dokumentasjon, redelighet, rettferdighet og rettssikkerhet for «småfolk», og bidrar i all beskjedenhet med ganske mye for ganske mange.

  Nettroll finnes, og skulle det være noen som er interessert i dokumentasjon rundt dette så har jeg beskrevet nettopp Helgesen her: https://www.facebook.com/notes/elin-p-gregusson/en-introduksjon-til-nettroll-inkludert-historien-et-d%C3%B8gn-i-et-nettrolls-liv/337940559700490

 • Varm_kaffe

  Denne diskusjonen handler ikke om AP/AUF (som jeg uansett ikke har så veldig mye til overs for, særlig sistnevnte) eller anti-semittisme, så nei, det teller ikke i denne sammenhengen. Hvis det gjør meg «venstreradikal», så gjerne for meg.

  Hadde artikkelen til Tjomlid derimot handlet om jødehat og anti-semitisme, ville jeg vært den første til å ta opp hvordan AUF virker som de har en ukultur i så måte. Da ville jeg for eksempel tatt opp hvordan godguttene og -jentene til AUF har et bilde liggende på Facebooksiden sin hvor de, etter terrorangrepet den 22. juli, smilende poserer foran bildet av en dømt palestinsk terrorist.

  Men overdreven kritikk av muslimer, det må du være enig i at du ikke kan anklage dem for. Ergo, irrelevant i denne sammenhengen.

 • Liv SErine Helgesen

  Fra: Elin Gregusson
  Til: ‘Liv Serine Helgesen’
  Sendt: Tirsdag, 4. desember 2012 9.53
  Emne: Kommentarer til 6 mill, utkast til forliksavtale – beskrivelse av fremdrift. SV: Beløp. SV: drømme-brev

  Hei,

  Takk for utfyllende info.

  Jeg betrakter mulighetene for å lykkes er nokså små – men som du skjønner, verdt et forsøk. Jeg skal i alle fall se om jeg klarer å formulere noe jeg selv(!)
  synes ser fornuftig ut, og selv tror kan ha noe for seg – i den
  forstand at det ikke virker urimelig eller latterlig – når det leses med
  objektive øyne. -Og fortrinnsvis heller ikke med hans, eller advokat
  Øystein Sverres øyne.

  Første skritt på veien er å «tvinge» ham til å tenke.
  Altså at han «må» stoppe opp og vurdere forslaget seriøst, og
  sammenligne det med alternative konsekvenser. At han ikke bare kan rive
  det i stykker eller videresende til en advokat som vil fnyse foraktelig
  og der de sammen kan le av nok et håpløst fremstøt fra deg – denne gang
  representert ved «en eller annen skrullete dame som leker advokat».

  Jeg tror ikke det er gjort i en håndvending, og slik han fremstår, er han definitivt en hard nøtt. (Du trenger ikke komme med tilføyelser her, jeg har dannet meg et realistisk bilde av ham.) Jeg antar det er nødvendig å få ham til å forstå at du ALDRI kommer til å gi deg – med mindre han inngår en avtale med deg.

  Her
  kan alle dine menneskelig forståelige – når man kjenner saken, men ytre
  sett rabiate forsøk på å få ham til å betale saksomkostninger (for slik
  opplever selvfølgelig han dine fremstøt, som eksempelvis opprettelsen
  av facebook-gruppen, samt enkelte uttalelser på twitter) kanskje komme
  til nytte.

  For
  i det hele tatt å få ham på glid, må du tåle at jeg i en eventuell
  henvendelse, må kritisere deg. Det betyr ikke at jeg ikke tror, forstår
  eller støtter deg, men det er psykologisk helt nødvendig å gi uttrykk
  for at det «må utvilsomt være en belastning å stadig bli konfrontert med
  offentlig fremsatte påstander om et seksuelt overgrep med fatale
  konsekvenser for Liv.», eller noe i den retning. Det må komme tydelig
  frem at jeg har tillit til at du er innstilt på å holde en avtale, og at
  mitt bestemte inntrykk er at uten en omforent avtale er det aktuelt for deg å publisere din livshistorie i nøkterne og troverdige ordelag,
  og at jeg ber ham tenke nøye over om det ikke totalt sett også fra
  hans side vil oppleves som «riktig» å gi deg en erstatning for deretter å
  kunne sette strek, en gang for alle.

  Jeg synes 6 mill er
  et greit tall å omtale, men vil anbefale deg å kreve f.eks 4. Ikke
  fordi det er «riktig» og regnestykket ditt er feil, men for å vise at du
  ikke gjør dette fordi du er en golddigger som giftet deg med ham, eller
  skilte deg fra ham – i den hensikt å flå ham økonomisk. Snarere tvert
  imot. Altså fordi et forslag med moderasjon vil fremstå som vanskeligere
  å avvise blankt.

  Å få ham til å akseptere «alt», slik at «alle» problemer løser seg innen utleggskravet fra NN/BrækhusDege v/adv Øystein Sverre skal behandles hos namsmannen i Ørskog den 19. dm, anser jeg som fullstendig urealistisk.

  Jeg
  vet ikke hva du skal gjøre med akkurat dette. Du kan evnt stille korte
  og konkrete spørsmål som jeg kan forsøke og svare på, men du må selv ha
  en oppfatning av hva du mener er riktig løsningsforslag. Send det
  eventuelt i egen epost, med et beskrivende navn – og ikke bland humer og
  kanari. f. eks «Ad utleggskrav Brækhus Dege, frist 19.12.12»

  Du
  må IKKE bombardere meg med eposter og vedlegg og regne med at jeg
  setter meg inn i alt dette – for det «kan» jeg ikke. Jeg har verken
  kompetanse,

  tid,
  økonomi eller lyst(!) til å holde på med dette (gratis) særlig mye
  lenger, og håper du skjønner det. Jeg har brukt mange timer på deg og
  saken din, og har andre saker jeg MÅ få unna før jeg kan fortsette med
  dette. Jeg vet du
  ligger økonomisk nede for telling, og ber deg ikke om betaling, men HVIS
  dette forsøket lykkes, da håper jeg du er enig i at det er ok at du
  betaler meg noe for arbeidet. Alt skal i så fall gå korrekt for
  seg med faktura, merverdiavgift osv, og jeg kommer på ingen måte til å
  grådig og kreve noe du ikke selv oppfatter som «riktig». Jeg gjør ikke
  dette for penger, men hjelper deg fordi jeg synes synd på deg OG mener
  at du er blitt urettferdig behandlet, men synes det er riktig at jeg får
  «noe» i retur. Slik det er nå, er det direkte tap – og det kan ikke
  vedvare.

  Jeg har utarbeidet et forslag til en forliksavtale, som vedlegges.
  IKKE send den noe sted, men les over, tenk over beløpet, og kommenter
  eventuelle forslag til endringer. Vurder om det eventuelt kan være en
  idé å sende forliksfremstøtet til NN via Brækhus Dege. Jeg er i
  skrivende stund usikker på hva som er mest hensiktsmessig, men tror at
  det kan kanskje ha noe for seg at også NN har en noe mer objektiv
  reprentant som leser og gjør seg opp en mening – selv om han rent
  juridisk har bukta og begge endene i kraft av dommene.

  Jeg ser det kom en ny epost fra deg akkurat nå, men nå må jeg «lufte knollen»! J

  Mvh Elin

 • Liv SErine Helgesen

  Ovennevnte mail av 04.12.12 bekrefter at Elin Gregusson betinget seg suksesshonorar, av meg – kunden sin! Ikke særlig etterrettelige påstander Gregusson kommer med – om meg.

 • Liv SErine Helgesen

  Fra: Elin Gregusson
  Til: ‘Liv Serine Helgesen’
  Sendt: Onsdag, 21. november 2012 11.39
  Emne: SV: Hei Elin!:-)

  Hei Liv,

  vedlagt oversendes ditt utkast, men mine forslag til endringer. (I all hovedsak notert i rødt) Viktig at du ikke oppfatter det som annet enn nettopp et forslag, at du leser med argusøyne og at du er
  hundre prosent komfortabel med det du til slutt velger å signere. Jeg
  har noe, men tross alt liten erfaring med NAV. Nok til at jeg vet det er
  en mastodont som tidvis dundrer over lover, regler, «folk og fe», men
  (rimeligvis) ikke nok til at jeg på noen måte kan garantere suksess.

  Jeg
  stoler på den informasjonen du har gitt meg i «tusen» DM’er på twitter,
  men det er viktig å understreke at jeg har ikke sett noe av din
  dokumentasjon, og følgelig heller ikke kan skrive og signere noe på dine
  vegne. I prinsippet kan du være en «lurendreier og lystløgner»,
  som utnytter min tillit. Jeg TROR det for all del ikke, og håper og
  antar nettopp derfor at du ser poenget. Det er en del av dine twittermeldinger som jeg er nokså sikker på at mange vurderer som «skrullete».
  Jeg tror eksempelvis IKKE det er hensiktsmessig å kopiere inn
  helseministeren og NRK i x antall meldinger – forutsatt at hensikten er å
  oppnå oppmerksomhet rundt et ellers alvorlig budskap, og det regner jeg
  jo med det er. Jeg skriver dette som en forklaring på min siste tweet
  der jeg melder meg ut av tråden. Jeg mener ikke
  være brysk og ubehagelig, men vil heller ikke dras inn i en endeløs
  meningsutveksling med passive mottakere som Jonas Gahr Støre, Hafslund
  og NRK. Håper du skjønner!

  En viktig presisering; jeg er ikke jurist, og følgelig heller ikke advokat eller rettshjelper. Jeg
  er utdannet adjunkt, men en medfødt og «over middels velutviklet»
  rettferdighetssans gjør at jeg finner det meningsfylt å bruke brukbare
  tenke- og skriveferdigheter til å forsøksvis hamle opp med
  medarbeidere på offentlige kontorer, arrogante advokater og andre som
  urettmessig valser over «småfolk». Det er mange av dem.

  Det er tidvis blytungt, og fordi jeg primært konsentrerer meg om finansnæringen, har jeg SVÆRT mektige motstandere. Jeg
  er ingen paranoid konspirasjonsteoretiker, og forholder meg til strengt
  og nøyaktig til konkret og faktaorientert dokumentasjon. Jeg blir tatt alvorlig, og myndighetene frykter meg. Årsaken er at jeg kan dokumentere betydelig utbredelse av korrupsjon, OG brev fra statssekretærer og høytstående embetsmenn som
  skjuler faktisk kunnskap om det samme. Av samme grunn har jeg mottatt
  flere brev fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som krevde en
  redegjørelse for min virksomhet. Det ser selvsagt fullstendig
  meningsløst – og jeg oppfordret Tilsynsrådet om å konsentrere seg om å
  føre tilsyn med advokater før de gjøv løs på adjunkter. Brevene bærer først og fremst bud om at jeg BLIR tatt alvorlig.

  Mange forsøker å rive ned min seriøsitet gjennom latterliggjøring, marginalisering, bagatellisering, ignorering – og ved å hevde at jeg slenger ut løse påstander, konspirerer, kommer med usaklige personangrep etc. Advokat Jon Wessel Aas er en av dem,
  og han har en skare av aktive og henrykte tilhengere. Problemet til
  JWA er at han og jeg har utvekslet eposter som gjør at han positivt vet
  det motsatte, og at han sitter dypt i klisteret selv. Det er en lang
  historie, men jeg forteller dette for at du skal forstå hvorfor jeg noen
  ganger kanskje virker uvennlig på twitter. Jeg MENER det altså ikke, men det er viktig for meg å være hundre prosent etterrettelig og mest mulig edruelig og nøktern i stilen.

  Jeg
  har STOR forståelse for din enorme frustrasjon og sorg(!) over en
  livssituasjon som er evig langt unna det du burde hatt – og håper du
  finner noe du kan bruke i vedlagte forslag til brev til forliksrådet.

  Mvh Elin

 • Liv SErine Helgesen

  Fra: Elin Gregusson
  Til: ‘Liv Serine Helgesen’
  Sendt: Fredag, 30. november 2012 13.40
  Emne: Mine første refleksjoner etter å ha lest din dokumentasjon

  Kjære Liv,

  jeg
  har lest dokumentene du har sendt meg, har tenkt litt og dannet meg et
  bilde av saken. Aller først og NB! Som jeg har presisert noen ganger, så
  er jeg IKKE jurist og har således ikke tillatelse (og i dette tilfellet
  heller ikke faktisk kompetanse) til å tilby rettshjelp. Jeg kan med
  andre ord ikke tilby annet enn å være en «synser». Mine synspunkter har
  følgelig ikke større verdi enn meningene til en hvilken som helst
  «tilfeldig forbipasserende» som stopper opp og lytter til din
  historie. Det er viktig at du merker deg dette, slik at du ikke får
  inntrykk av at jeg «vet» mer, eller er flinkere/mer kunnskapsrik el. enn
  det jeg faktisk er. På den annen side tror jeg ikke det er særlig mange
  jurister som vil kunne gjøre noe særlig fornuftig her heller – siden
  saken har vært prøvet i Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett. Dog vil jeg tilføye at jeg sitter igjen med fornemmelsen av at det er HIMLA mye juks, også juridisk, i deler av alt dette.

  Jeg
  hadde måttet bruke svært lang tid på å konkretisere og sortere alt
  dette, og forsøksvis plassert det inn i en juridisk kontekst. Merker at
  jeg gjerne skulle forsøkt, men tiden og kapasiteten min strekker ikke
  til. Dvs; jeg er sånn skrudd sammen at nå som jeg har lest
  dokumentasjonen og sett med egne øyne at du ikke er en bløffemaker (jeg
  trodde aldri det, bare så det er nevnt) så ligger navn og hendelser og
  surrer et sted i bakhodet. Plutselig
  kan jeg ramle over ett eller annet som trigger noe gjenkjennelig; så
  går jeg tilbake og brikker faller på plass. I all ubeskjedenhet, så tror jeg at norsk etterretning har gått glipp av et naturtalent i meg. ;)

  Nyheten
  om høyesterettsjustitiarius og hans mektige advokatkone kom frem på
  denne måten. Altså gjennom surring og godgjøring i mitt lille bakhode.
  Jeg synes det er nokså uvirkelig å tenke på, men det er rett og slett
  sant. Jeg snappet opp to vidt forskjellige nyheter fra vidt forskjellige kilder, på vidt forskjellige tidspunkter – og
  en natt våknet jeg, stod opp og skrudde på pc’n, koblet noen
  opplysninger – og sannheten stod klart for meg. Det er en KJEMPENYHET om
  landets juridiske overhode, men likevel et «ikke-tema» i
  mediene. Jeg tipset blant annet NRK, som var seriøst på banen, og ba
  meg ikke twitre om det – fordi de ville ha saken eksklusivt. De frafalt
  brått etter å ha snakket med «sine juridiske rådgivere». Jon Wessel-Aas har
  vært NRKs advokat i 13 år, inviteres til Nytt på Nytt, er på fortrolig
  pludre-twitre-nivå med tidligere NRK-kolleger. (Han sluttet tidligere i
  år) Hans skrullete(!) sutring mot meg, har en beksvart slagside, fordi
  faren hans er en finansmann i en uhyre sentral posisjon i en uhyre
  pikant sak – som også involverer fru HRjustitiarius, OG HR.

  Regner
  med du skjønner alvoret og at du ikke plumper ut med noe av dette – men
  jeg har ikke tenkt å la disse gutta dø i synden, for å si det sånn. Tilsvarende sitter jeg på en annen STOR nyhet som helt nylig er kommet frem på samme måte, og som jeg foreløpig har holdt tett om. (Rett nok er dette nyheter for spesielt interesserte, men det er UHYRE viktig for landet, fordi temaet er korrupsjon på svært høyt nivå.)

  Informasjonen din kan neppe matche noe av dette – men det kan godt tenkes at navnene til noen av disse lurvete vennene til HJ
  kan dukke opp i en eller annen annen sammenheng, for det er usannsynlig
  at disse menneskene ikke også har utnyttet andre og systemene i andre
  sammenhenger.

  Som
  du selvfølgelig vet, så har jeg andre saker innen et fagfelt jeg
  kjenner bedre hengende over meg, med dypt fortvilte folk som lider
  økonomisk og presser på. Jeg jobber også politisk (der jeg bruker twitter som et bevisst virkemiddel) og jeg har så smått begynt å tenke mer konkret på etablering av en nettavis etter modell av Wikileaks,
  altså der hensikten er å publisere viktig stoff av samfunnsmessig stor
  betydning og der pressen sensurerer systematisk. I tillegg har jeg et
  privatliv med barn, gamle foreldre og venner jeg forsømmer, og en
  leilighet der jeg avsluttet brått oppussingen og «må» fullføre – så
  greia er; jeg håper inderlig du forstår at jeg «kan» ikke lese alle
  vedleggene med komplett uforståelige navn fra en skanner, og begynne å
  forstå betydningen, hvor det hører hjemme og gi råd om hva du bør gjøre.
  Men jeg har prøvd å forstå «noe».

  Det
  er som sagt vanskelig for meg å få full oversikt over alle datoer og
  selvmotsigelser – men jeg tror du er på sporet av noe viktig. Det er
  MANGE dokumenter og flere separate saker som hver for seg lever sine
  egne liv. Jeg tenker særlig på:

  1) HJ-saken og den menneskelige siden ved dette,
  2) Pengeinndrivelse fra HJ via Øystien Sverre/BD
  3) Hafslund-saken

  Det
  er og blir DU som er «verdensmester» i historikken dine egne saker, og
  som MÅ sitte i førersetet, og ha oppfatniger om hva som må gjøres
  overfor hvem og til hvilken tid. Jeg
  skjønner FOR ALL DEL og veldig godt følelsen av å bli kvalm, og at du
  har behov for å bare sende alt fra deg i en diger «schmæle», og håpe at
  det sitter en mottaker i den andre enden som «rydder og fikser». Jeg
  har selv en dramatisk skilsmisse bak meg, fra en finansmann og
  lurendreier av stort format, og har kjent på den samme følelsen selv.
  Mange ganger. Jeg ble ekteskapelig og økonomisk svindlet da våre fire
  barn var mellom 5 og 13 år, og jeg med ett befant meg i en situasjon der
  jeg ble liggende på ryggen som en bille som ikke er i stand til å snu
  seg. Jeg var dønn alene, hadde ikke penger til melk, brød eller
  vinterstøvler til barna, og husker jeg hadde en slags uvirkelig
  «dette-skjer-ikke»-følelse. Når jeg gikk i butikken, og så andre
  mennesker gjøre dagligdagse ting, kjentes det som om føttene ikke traff
  gulvet. Som om jeg ikke fantes, eller som om «alle» kunne se tvers
  igjennom meg – uten at noen brydde seg. Jeg gjetter at du forstår hva
  jeg prøver å sette ord på, og beskriver det fordi jeg «vil» at du skal
  forstå at jeg forstår. I alle fall en flik av hvordan jeg tror du har
  det.

  Når
  alt dette er sagt; Jeg TROR på din beretning. Selvfølgelig. Jeg er
  faktisk ikke et øyeblikk i tvil om at Halvor visste utmerket godt at han
  hadde herpes II, og at han utsatte deg for betydelig fare for den
  smitten du ulykksaligvis fikk overført den gangen.
  Jeg forstår også de vanvittige smertene du må ha hatt i forbindelse med
  herpesutbruddene. Da jeg var 19 år satt jeg på en café i Paris sammen
  med kjæresten min, da jeg plutselig ble stukket av en veps eller et
  grusomt innsekt rett ved det ene øyet. Jeg skvatt, og forsøkte å få det
  bort, men… det var ikke noe innsekt der. Smertene var intense og ikke
  lenge etter fikk jeg blemmer og så et vanvittig sår. Du skjønner nok at
  jeg beskriver et primærutbrudd av Herpes I. Jeg så ut som om jeg var
  blitt banket opp, og det varte i 6 uker. Jeg har siden vært hysterisk
  renslig i tilknytning til utbrudd, og LIVREDD for smitte/spredning. Så;
  jeg kan i alle fall forestille meg hvordan du må ha hatt det, mange
  mange ganger.

  Jeg forstår også den «absurde psykologien»
  som ligger bak grunnlaget for et ekteskap som var dømt til å mislykkes.
  Ut i fra dine beskrivelser, OG saksdokumentasjonen i de rettslige
  prosessene du har vært igjennom er jeg overbevist om at Halvor Jørgensen er en drittstøvel.

  Likevel synes jeg ikke det er viktig nå – å insistere
  eller «tvinge ham» til å erkjenne at han faktisk visste at han var
  smittebærer og hadde et herpesutbrudd – da han presset seg til et
  samleie med deg søndag 3. april 1988. Halvor
  Jørgensen har vist i praksis – via serielle handlinger over en årrekke,
  at han er er en løgner – og en mann som opererer med sjelden kynisme.
  Det i seg selv gjør at du kommer ALDRI til å få ham til å innrømme at
  han de facto innrømmet at han hadde herpesutbrudd/røde prikker på penis
  da han presset seg til sex med deg, etter den avbrutte påskeferien, i
  din leilighet. For dette handler ikke lenger om jus, men om noe så gammeldags som vanlig moral og anstendighet. – Og det er ord uten innhold for ham.

  Uansett
  hvordan man snur og vender på det; det er og blir et ufravikelig faktum
  at han HADDE herpes, og at han HAR smittet deg – og således mer eller
  mindre ødelagt ditt liv. Derom hersker ingen tvil, og DET momentet mener
  jeg er det aller viktigste du har i forhold til å oppnå noe med denne
  fyren. -I tillegg til implisitt press mot den vennekretsen
  han tilbringer tiden med, som ikke på noen måte fremstår som virker som
  en gjeng som spesielt opptatt av å oppføre seg ordentlig. Snarere tvert
  imot.

  Altså. Halvor Jørgensen smittet deg, søndag 3. april 1988. Du gikk til legen 10 dager etter, dvs onsdag 13. april, og fikk uriktig konstatert urinveisinfeksjon. Én uke senere oppsøker du spesialist, dvs onsdag 20. april 1988, og får konstatert et uhyre kraftig herpes II-utbrudd. Utvilsomt et primærutbrudd.

  Å antyde at du er blitt smittet av noen andre… ja det er ikke bare ekstremt uanstendig, men også ektremt dumt.

  Advokat Øystein A. Sverre skriver i Tilsvar av 15.04.09: «Det bestrides at saksøkte har påført saksøker Herpes. Saksøkte har aldri selv hatt symptomer på Herpes».


  side 3 anstrenger han seg for å sverte din troverdighet og motivasjon.
  Sett i lys av den samlede saksdokumentasjonen skyter han seg selv med
  sikker presisjon i bakhodet med dette resonnementet.

  Dersom
  du hadde vært en «lykkejeger», ville du reagert lenge før.
  Saksdokumentasjonen tegner snarere et bilde av en tapper kvinne, med
  stor vilje til å klare seg selv økonomisk og som kjemper for egen
  verdighet. Dessuten viser dine legeerklæringer, medisinske
  dokumentasjon, og faktiske livssituasjon at dette ikke er noe du har
  funnet på, nærmest «for sportens skyld» – eller som et utslag av
  grådighet.

  Lege Ginette Mæhlumshagen skriver i brev av 06.05.09: «KJÆRE
  HALVOR Dette er ikke gode nyheter for deg. Du har hatt både herpes 1 og
  herpes 2. Det vil allikevel være vanskelig for «kvinnen» å bevise at
  smitte kommer fra deg. Og selv om det skulle være det, er det ikke noe
  straffbart fordi man kan smitte uten å være klar over at man har
  viruset. Hun har en dårlig sak. Hvis du ønsker å snakke om det kan du
  bare komme innom.»

  Dette er et nytt utslag av uanstendighet satt i system,
  og jeg vil tippe at dr. Mæhlumshagen ikke er veldig interessert i at
  dette brevet kommer sendes legeforeningen, med spørsmål om det er i tråd
  med etiske retningslinjer for leger. For eksempel. Hennes vennskapelige
  tone overfor den økonomisk sterkeste parten, og tilsvarende hennes
  totale mangel på repekt for deg – et medmenneske som har fått en
  alvorlig sykdom, med råd om hvordan hennes pasient kan slippe juridisk
  unna med et straffbart forhold – ja akkurat det kan det kanskje
  være mulig, eventuelt for meg, å spørre Halvor om hva han mener er til
  pass for dr. Mæhlumshagen, eller om han likevel synes det kan ha noe for
  seg å inngå en fredelig og avsluttende avtale med deg.

  Advokater plikter å «fremme rett og hindre urett»,
  og avlegger en høytidelig ed på det. Hvis Halvor Jørgensen oppfatter at
  Øystein A. Sverre kan komme til å bli hovedperson i en case om «umoral blant advokater»,
  der også din søsters erfaringer med Øystein A. Sverre er en del av
  bakteppet – så kan nok kanskje det også motivere din eksmann til å
  vurdere et konkret forslag om å inngå en omforent avtale på nytt.

  Og
  hva skal du i så fall kreve? Her synes jeg, i likhet med deg, at
  ektepakten er et greit utgangspunkt. Han bør etter mitt skjønn frafalle
  alle krav umiddelbart, og betale deg en engangssum på kr (dette er et
  beløp du må tenke nøye over selv) mot at du signerer en avtale der du
  erklærer at du ikke lenger vil anklage ham offentlig for den smerte og
  fortvilelse han har påført deg siden den forferdelige hendelsen, påsken
  1988.

  Hvorvidt
  det er mulig å oppnå noe med HJ og den bøttegjengen av noen
  støttespillere han har, tja, det er jommen ikke godt å si, men som jeg
  har foreslått noen ganger; så kan jeg eventuelt sende ham en mail, som i
  så fall er ikke-juridisk, uformell og nærmest vennskapelig i formen,
  men der
  det kommer klart frem at jeg har forstått det som at du ellers kommer
  til å offentliggjøre din livshistorie, på en måte som jeg antar vil
  kunne komme til å vekke større oppmerksomhet enn hva han har opplevd til
  nå.

  Hvis du synes dette har noe for seg, kan jeg forsøke å tråkle sammen et utkast, på bakgrunn av ovenstående – der du må korrigere eventuelle feil og komme med eventuelle tilføyelser. Dessuten må det utarbeides et utkast
  til en juridisk bindende avtale, som du må må være villig til å signere
  – og overholde – dersom han skulle komme til å tenke at det er bra for
  ham å kjøpe seg ut av alt dette. Du må konkretisere et erstatningsbeløp, og oppgi kontonummer, og han må få en svarfrist.

  Det er selvfølgelig også en mulighet å sende kopi til don juan Øystein Sverre, men i utgangspunktet antar jeg det kan være smart å begrense mottakerlisten til hovedpersonen.

  Når
  det gjelder de andre sakene, mot Hafslund – så har jeg forstått det som
  at den nå er i bero, mens krav om utpanting osv jo henger nøye sammen
  med mitt forslag.

  Hva synes du? Jo mer av grovarbeidet du gjør selv – altså skriver utkast til avtale og hjelper meg med innholdet i en mail (ikke minst basert på din kjennskap til hans psyke) jo bedre er det.

  Mvh Elin

 • Liv SErine Helgesen

  Har selvsagt mye dokumentasjon fra tjenestetilbyder innen ‘rettferdighetshjelp’ Elin Gregusson – som avslører henne. Jeg er tross alt en privatperson – som hun gjentatt har hengt ut offentlig med uetterrettelige påstander. Sjekk dokumentasjon over.

 • Liv SErine Helgesen

  Fra: Elin Gregusson

  Til: ‘

  Sendt: Fredag, 30. november 2012 13.40

  Emne: Mine første refleksjoner etter å ha lest din dokumentasjon

  Kjære Liv,

  jeg har lest dokumentene du har sendt meg, har tenkt litt og dannet meg et bilde av saken. Aller først og NB! Som jeg har presisert noen ganger, så er jeg IKKE jurist og har således ikke tillatelse (og i dette tilfellet heller ikke faktisk kompetanse) til å tilby rettshjelp. Jeg kan med andre ord ikke tilby annet enn å være en «synser». Mine synspunkter har følgelig ikke større verdi enn meningene til en hvilken som helst «tilfeldig forbipasserende» som stopper opp og lytter til din historie. Det er viktig at du merker deg dette, slik at du ikke får inntrykk av at jeg «vet» mer, eller er flinkere/mer kunnskapsrik el. enn det jeg faktisk er. På den annen side tror jeg ikke det er særlig mange jurister som vil kunne gjøre noe særlig fornuftig her heller – siden saken har vært prøvet i Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett. Dog vil jeg tilføye at jeg sitter igjen med fornemmelsen av at det er HIMLA mye juks, også juridisk, i deler av alt dette.

  Jeg hadde måttet bruke svært lang tid på å konkretisere og sortere alt dette, og forsøksvis plassert det inn i en juridisk kontekst. Merker at jeg gjerne skulle forsøkt, men tiden og kapasiteten min strekker ikke til. Dvs; jeg er sånn skrudd sammen at nå som jeg har lest dokumentasjonen og sett med egne øyne at du ikke er en bløffemaker (jeg trodde aldri det, bare så det er nevnt) så ligger navn og hendelser og surrer et sted i bakhodet. Plutselig kan jeg ramle over ett eller annet som trigger noe gjenkjennelig; så går jeg tilbake og brikker faller på plass. I all ubeskjedenhet, så tror jeg at norsk etterretning har gått glipp av et naturtalent i meg. ;)

  Nyheten om høyesterettsjustitiarius og hans mektige advokatkone kom frem på denne måten. Altså gjennom surring og godgjøring i mitt lille bakhode. Jeg synes det er nokså uvirkelig å tenke på, men det er rett og slett sant. Jeg snappet opp to vidt forskjellige nyheter fra vidt forskjellige kilder, på vidt forskjellige tidspunkter – og en natt våknet jeg, stod opp og skrudde på pc’n, koblet noen opplysninger – og sannheten stod klart for meg. Det er en KJEMPENYHET om landets juridiske overhode, men likevel et «ikke-tema» i mediene. Jeg tipset blant annet NRK, som var seriøst på banen, og ba meg ikke twitre om det – fordi de ville ha saken eksklusivt. De frafalt brått etter å ha snakket med «sine juridiske rådgivere». Jon Wessel-Aas har vært NRKs advokat i 13 år, inviteres til Nytt på Nytt, er på fortrolig pludre-twitre-nivå med tidligere NRK-kolleger. (Han sluttet tidligere i år) Hans skrullete(!) sutring mot meg, har en beksvart slagside, fordi faren hans er en finansmann i en uhyre sentral posisjon i en uhyre pikant sak – som også involverer fru HRjustitiarius, OG HR.

  Regner med du skjønner alvoret og at du ikke plumper ut med noe av dette – men jeg har ikke tenkt å la disse gutta dø i synden, for å si det sånn. Tilsvarende sitter jeg på en annen STOR nyhet som helt nylig er kommet frem på samme måte, og som jeg foreløpig har holdt tett om. (Rett nok er dette nyheter for spesielt interesserte, men det er UHYRE viktig for landet, fordi temaet er korrupsjon på svært høyt nivå.)

  Informasjonen din kan neppe matche noe av dette – men det kan godt tenkes at navnene til noen av disse lurvete vennene til NN kan dukke opp i en eller annen annen sammenheng, for det er usannsynlig at disse menneskene ikke også har utnyttet andre og systemene i andre sammenhenger.

  Som du selvfølgelig vet, så har jeg andre saker innen et fagfelt jeg kjenner bedre hengende over meg, med dypt fortvilte folk som lider økonomisk og presser på. Jeg jobber også politisk (der jeg bruker twitter som et bevisst virkemiddel) og jeg har så smått begynt å tenke mer konkret på etablering av en nettavis etter modell av Wikileaks, altså der hensikten er å publisere viktig stoff av samfunnsmessig stor betydning og der pressen sensurerer systematisk. I tillegg har jeg et privatliv med barn, gamle foreldre og venner jeg forsømmer, og en leilighet der jeg avsluttet brått oppussingen og «må» fullføre – så greia er; jeg håper inderlig du forstår at jeg «kan» ikke lese alle vedleggene med komplett uforståelige navn fra en skanner, og begynne å forstå betydningen, hvor det hører hjemme og gi råd om hva du bør gjøre. Men jeg har prøvd å forstå «noe».

  Det er som sagt vanskelig for meg å få full oversikt over alle datoer og selvmotsigelser – men jeg tror du er på sporet av noe viktig. Det er MANGE dokumenter og flere separate saker som hver for seg lever sine egne liv. Jeg tenker særlig på:

  1) HJ-saken og den menneskelige siden ved dette,

  2) Pengeinndrivelse fra NN via Øystien Sverre/BD

  3) Hafslund-saken

  Det er og blir DU som er «verdensmester» i historikken dine egne saker, og som MÅ sitte i førersetet, og ha oppfatniger om hva som må gjøres overfor hvem og til hvilken tid. Jeg skjønner FOR ALL DEL og veldig godt følelsen av å bli kvalm, og at du har behov for å bare sende alt fra deg i en diger «schmæle», og håpe at det sitter en mottaker i den andre enden som «rydder og fikser». (……)

  Når alt dette er sagt; Jeg TROR på din beretning. Selvfølgelig. Jeg er faktisk ikke et øyeblikk i tvil om at NN visste utmerket godt at han hadde herpes II, og at han utsatte deg for betydelig fare for den smitten du ulykksaligvis fikk overført den gangen. Jeg forstår også de vanvittige smertene du må ha hatt i forbindelse med herpesutbruddene. Da jeg var 19 år satt jeg på en café i Paris sammen med kjæresten min, (…..) Så; jeg kan i alle fall forestille meg hvordan du må ha hatt det, mange mange ganger.

  Jeg forstår også den «absurde psykologien» som ligger bak grunnlaget for et ekteskap som var dømt til å mislykkes. Ut i fra dine beskrivelser, OG saksdokumentasjonen i de rettslige prosessene du har vært igjennom er jeg overbevist om at NN er en drittstøvel.

  Likevel synes jeg ikke det er viktig nå – å insistere eller «tvinge ham» til å erkjenne at han faktisk visste at han var smittebærer og hadde et herpesutbrudd – da han presset seg til et samleie med deg søndag 3. april 1988. NN har vist i praksis – via serielle handlinger over en årrekke, at han er er en løgner – og en mann som opererer med sjelden kynisme. Det i seg selv gjør at du kommer ALDRI til å få ham til å innrømme at han de facto innrømmet at han hadde herpesutbrudd/røde prikker på penis da han presset seg til sex med deg, etter den avbrutte påskeferien, i din leilighet. For dette handler ikke lenger om jus, men om noe så gammeldags som vanlig moral og anstendighet. – Og det er ord uten innhold for ham.

  Uansett hvordan man snur og vender på det; det er og blir et ufravikelig faktum at han HADDE herpes, og at han HAR smittet deg – og således mer eller mindre ødelagt ditt liv. Derom hersker ingen tvil, og DET momentet mener jeg er det aller viktigste du har i forhold til å oppnå noe med denne fyren. -I tillegg til implisitt press mot den vennekretsen han tilbringer tiden med, som ikke på noen måte fremstår som virker som en gjeng som spesielt opptatt av å oppføre seg ordentlig. Snarere tvert imot.

  Altså. NN smittet deg, søndag 3. april 1988. Du gikk til legen 10 dager etter, dvs onsdag 13. april, og fikk uriktig konstatert urinveisinfeksjon. Én uke senere oppsøker du spesialist, dvs onsdag 20. april 1988, og får konstatert et uhyre kraftig herpes II-utbrudd. Utvilsomt et primærutbrudd.

  Å antyde at du er blitt smittet av noen andre… ja det er ikke bare ekstremt uanstendig, men også ektremt dumt.

  Advokat Øystein A. Sverre skriver i Tilsvar av 15.04.09: «Det bestrides at saksøkte har påført saksøker Herpes. Saksøkte har aldri selv hatt symptomer på Herpes».

  På side 3 anstrenger han seg for å sverte din troverdighet og motivasjon. Sett i lys av den samlede saksdokumentasjonen skyter han seg selv med sikker presisjon i bakhodet med dette resonnementet.

  Dersom du hadde vært en «lykkejeger», ville du reagert lenge før. Saksdokumentasjonen tegner snarere et bilde av en tapper kvinne, med stor vilje til å klare seg selv økonomisk og som kjemper for egen verdighet. Dessuten viser dine legeerklæringer, medisinske dokumentasjon, og faktiske livssituasjon at dette ikke er noe du har funnet på, nærmest «for sportens skyld» – eller som et utslag av grådighet.

  Lege Ginette Mæhlumshagen skriver i brev av 06.05.09: «KJÆRE NN Dette er ikke gode nyheter for deg. Du har hatt både herpes 1 og herpes 2. Det vil allikevel være vanskelig for «kvinnen» å bevise at smitte kommer fra deg. Og selv om det skulle være det, er det ikke noe straffbart fordi man kan smitte uten å være klar over at man har viruset. Hun har en dårlig sak. Hvis du ønsker å snakke om det kan du bare komme innom.»

  Dette er et nytt utslag av uanstendighet satt i system, og jeg vil tippe at dr. Mæhlumshagen ikke er veldig interessert i at dette brevet kommer sendes legeforeningen, med spørsmål om det er i tråd med etiske retningslinjer for leger. For eksempel. Hennes vennskapelige tone overfor den økonomisk sterkeste parten, og tilsvarende hennes totale mangel på repekt for deg – et medmenneske som har fått en alvorlig sykdom, med råd om hvordan hennes pasient kan slippe juridisk unna med et straffbart forhold – ja akkurat det kan det kanskje være mulig, eventuelt for meg, å spørre NN om hva han mener er til pass for dr. Mæhlumshagen, eller om han likevel synes det kan ha noe for seg å inngå en fredelig og avsluttende avtale med deg.

  Advokater plikter å «fremme rett og hindre urett», og avlegger en høytidelig ed på det. Hvis NN oppfatter at Øystein A. Sverre kan komme til å bli hovedperson i en case om «umoral blant advokater», der også din søsters erfaringer med Øystein A. Sverre er en del av bakteppet – så kan nok kanskje det også motivere NN til å vurdere et konkret forslag om å inngå en omforent avtale på nytt.

  Og hva skal du i så fall kreve? Her synes jeg, i likhet med deg, at ektepakten er et greit utgangspunkt. Han bør etter mitt skjønn frafalle alle krav umiddelbart, og betale deg en engangssum på kr (dette er et beløp du må tenke nøye over selv) mot at du signerer en avtale der du erklærer at du ikke lenger vil anklage ham offentlig for den smerte og fortvilelse han har påført deg siden den forferdelige hendelsen, påsken 1988.

  Hvorvidt det er mulig å oppnå noe med NN og den bøttegjengen av noen støttespillere han har, tja, det er jommen ikke godt å si, men som jeg har foreslått noen ganger; så kan jeg eventuelt sende ham en mail, som i så fall er ikke-juridisk, uformell og nærmest vennskapelig i formen, men der det kommer klart frem at jeg har forstått det som at du ellers kommer til å offentliggjøre din livshistorie, på en måte som jeg antar vil kunne komme til å vekke større oppmerksomhet enn hva han har opplevd til nå.

  Hvis du synes dette har noe for seg, kan jeg forsøke å tråkle sammen et utkast, på bakgrunn av ovenstående – der du må korrigere eventuelle feil og komme med eventuelle tilføyelser. Dessuten må det utarbeides et utkast til en juridisk bindende avtale, som du må må være villig til å signere – og overholde – dersom han skulle komme til å tenke at det er bra for ham å kjøpe seg ut av alt dette. Du må konkretisere et erstatningsbeløp, og oppgi kontonummer, og han må få en svarfrist.

  Det er selvfølgelig også en mulighet å sende kopi til don juan Øystein Sverre, men i utgangspunktet antar jeg det kan være smart å begrense mottakerlisten til hovedpersonen.

  Når det gjelder de andre sakene, mot Hafslund – så har jeg forstått det som at den nå er i bero, mens krav om utpanting osv jo henger nøye sammen med mitt forslag.

  Hva synes du? Jo mer av grovarbeidet du gjør selv – altså skriver utkast til avtale og hjelper meg med innholdet i en mail (ikke minst basert på din kjennskap til hans psyke) jo bedre er det.

  Mvh Elin

 • Liv SErine Helgesen

  Mail av 30.11.14 at halvparten av det Gregusson skriver angår henne selv, henne, henne, henne, henne, henne, henne,….osv. Særdeles uprofesjonelt av en tjenestetilbyder.

 • Liv SErine Helgesen

  Først etter at Elin Gregusson har tilbudt seg å ‘rettferdighetshjelpe» forteller hun kunden at hun ikke er jurist, ikke advokat, heller ikke er hun rettshjelper…..bare en selvoppnevnt adjunkt, lærer, som ingen har sett dokumentasjon på hvorvidt medfører riktighet. Nettsiden for Gregussons firma Rettferdighetshjelpen strider mot markedsføringsloven, ikke oppgis kvalifikasjoner hun evnt måtte ha, heller ikke oppgir hun pris for oppdragene sine. Dette er slikt hun fremsetter først ETTER at hun har tilbudt ‘hjelp’ – ETTER at hun har fått tilgang på mye sensitiv info.

 • Liv SErine Helgesen

  Her er utkast til forliksavtale fra Elin Gregusson. Ifølge advokat har hun allerede med sin offentlige hetsing av meg brutt alle forutsetninger for å overholde taushetsløftet jeg som kunde måtte gi henne.

  Fra: Elin Gregusson

  Til: Liv Serine Helgesen

  Sendt: Lørdag, 29. desember 2012 16.27

  Emne: UTKAST Til advokat Øystein Sverre

  Hei Liv,

  her kommer mitt første utkast(!) til en epost til Øystein Sverre. Du har for så vidt lovet det før, men for ordens skyld; det er viktig at du IKKE videresender eller refererer til meg i noen sammenheng, uten min uttrykkelige godkjennelse på forhånd. Hverken nå eller senere, i private mail, på blogg, titter eller lignende. (Ring meg eventuelt hvis du lurer på hvorfor jeg er så «streng» på dette punktet.)

  Som du nok skjønner, så har jeg anstrengt meg skikkelig og brukt lang tid. Jeg er ganske fornøyd med resultatet, men vil at du finleser og kontrollerer alt nøye. Både eventuelle skrivefeil / dårlige formuleringer, og ikke minst faktafeil. (Fint at du korrigerte «kristen familie»!)

  Hvis det er noe her som du mener bør fjernes, så er tiden kommet til at du sier det nå. (Marker gjerne i rødt og skriv direkte i teksten.) Tilsvarende hvis du har tilføyelser som du mener bør være med – så kan vi i det minste diskutere det!

  Ærlighet trumfer «alt», og det har ingenting for seg å påstå noe som ikke er korrekt. Samtidig er dette et utspill der vi må være enige om strategien for å nå målet; som jo er at få N.N. til å gjøre opp for seg økonomisk.

  Som sagt; dette er kun et utkast, og jeg har ikke lest veldig nøye korrektur. Gi en tilbakemelding når du har lest, tenkt og gjort deg opp en mening.

  Mvh Elin

  Til advokat Øystein Sverre, Advokatfirmaet Brækhus Dege DA [email protected]

  Ad. Liv Serine Helgesen/N.N.

  Jeg er blitt kontaktet av Liv Serine Helgesen. Hun har fortalt meg sin livshistorie med vekt på årene i forkant og omstendighetene som ledet frem til mellom henne og din forretningspartner, klient og ikke minst personlige venn, N.N, og om konsekvensene av én konkret og skjebnesvanger hendelse. Jeg har forstått at også du var uvanlig sosialt aktiv overfor Liv (og hennes søster) på åttitallet, og har oppfattet at nettopp denne private relasjonen har vært en ekstrabelastning for henne. Altså at en mann hun kjenner privat, har vært N.N.s advokatforbindelse i en sak vi trolig er enige om er av usedvanlig privat karakter.

  I tillegg til å snakke med Liv, har jeg også lest saksdokumentene m/bilag, inkludert ekteskapspakt, legeerklæringer og bilder i tilknytning til rettsprosessene i Oslo Tingrett i 2009 og Borgarting Lagmannsrett i 2010.

  Jeg er for ordens skyld ikke jurist (jeg er utdannet pedagog/adjunkt) og dette er da heller ikke ment å være et juridisk dokument – men snarere et forsøk på å etablere en konstruktiv dialog om en reell problemstilling; dvs Livs ødelagte liv og helse etter en skjebnesvanger hendelse med N.N. (Heretter omtalt ved fornavn)

  Hun ble smittet med Herpes III, noe som igjen fikk fatale følger for resten av hennes liv. Som du selvfølgelig er klar over, så omtaler hun dette første og avgjørende samleiet som fant sted i hennes leilighet, søndag 3. april 1988 etter en avbrutt påskeferie med venner på fjellet, som en voldtekt. Liv hevder at han presset seg til et samleie med henne mot hennes vilje, og på tross av at han etter hennes beskrivelser må ha visst at han på dette tidspunktet hadde et herpesutbrudd – noe han da også skal ha innrømmet i en telefonsamtale noen uker senere.

  Som du naturligvis også er klar over, så er Liv en fysisk liten kvinne, mens N.N. er en tilsvarende stor mann. Selv om det har vært gjort forsøk på å så tvil om hennes moral og troverdighet, og selv om hun har tapt i retten så har det likevel ikke lykkes N.N. å fremstille henne som en som var «lett på tråden», og følgelig kan ha blitt smittet av nær sagt hvem som helst. Slik jeg har forstått det på Liv, så kommer hun aldri til å slå seg til ro med situasjonen slik den er i dag, og hun akter å fortsatt kjempe for å oppnå en form for rettferdighet. Jeg tror ikke det skal utelukkes at hun vil anmelde ham for voldtekt, selv om det er mange år siden hendelsen.
  Uavhengig av dette tror jeg det er usannsynlig at hun vil slutte å omtale sin egen sak og skjebne offentlig, på blogger, Twitter og i andre sammenhenger, der fulle navn på både N.N. og hans venner og medhjelpere vil bli brukt. Dette er for all del ikke ment som en «trussel», men mer som realistisk informasjon, basert på mitt inntrykk fra samtaler med Liv. Det ligger som kjent et ikke ubetydelig element av terapi og balanse i åpenhet, som jeg i det minste tror det kan være greit å være klar over.

  Denne henvendelsens hensikt er å forsøksvis bidra til inngåelse av en omforent avtale, av en slik karakter at Liv vil kunne få tilbake verdighet og livskvalitet som i praksis er fratatt henne som direkte følge av alvorlig sykdom som kunne vært unngått og som uansett er overført under forhold som ikke tåler dagens lys. På den annen side vil avtalen forplikte henne til å ikke omtale den offentlig igjen. Jeg antar selvfølgelig at alt dette har vært og fortsatt må være en belasting også for N.N. hans kone, barn, øvrige familie og venner.

  Det er for ordens skyld ikke slik at jeg støtter samtlige formuleringer og utspill Liv har kommet med, men som du vet så er hun ufør, svært syk og på alle måter preget etter snart 25 år med usedvanlig kraftige og mange årlige og smertefulle herpesutbrudd. Hun er barnløs, og uten jobb. Hennes økonomi og liv er på mange måter lagt i ruiner – og det er ikke vanskelig å se at all denne tristessen peker direkte tilbake på det under alle omstendigheter tragiske forholdet til N.N. Selv om man legger all velvilje til, og forestiller seg at samleiet var frivillig og han ikke oppdaget/forstod at «sår og røde prikker på penis» er uforenelig med ubeskyttet sex, så påhviler det likevel N.N. et moralsk ansvar for Livs livssituasjon. Det er kort og godt hans skyld.

  Uten å gå nærmere inn i dette nå, tilføyes jeg at jeg er klar over at du frem til rettsaken startet i 2009 satt i styret N.N.s selskap (AS), og at du (via advokatfirmaet Brækhus Dege DA) også helt nylig har vært delaktig i en pantesak, der saksbehandlingen fremstår som preget av en trenering hinsides ikke bare vanlig moral og fornuft, men også «lovens ordning». Pantet i Livs eiendom, i Skodje, med påfølgende utleggsbegjæring og trenering av sletting har hindret henne i å få lån til bolig. Det må man forutsette at N.N, og i alle fall du som advokat, er klar over. Det foreligger omfattende korrespondanse med politiet/namsfogden i saken, og sett fra utsiden er det kort og godt vanskelig å se noen aktverdige grunner til at N.N, og i og for seg også Brækhus Dege har behandlet en som åpenbart ligger «nede for telling» for å bruke et folkelig uttrykk, på den måten som fremkommer gjennom disse dokumentene.

  Etter mitt skjønn minner det mer om bevisst mobbing fra en profesjonell aktør mot en enkeltperson man positivt vet er i en vanskelig situasjon, enn om serielle juridiske saksbehandlingsfeil – hvilket selvfølgelig er alvorlig nok i seg selv. (Hvorfor i all verden slettet dere ikke pantet i hht loven?) Mitt poeng er at alle gjør feil fra tid til annen. Også forretningsfolk og advokater. Lakmustesten på hvordan en person eller organisasjon fungerer når det kommer til stykket, er derfor ikke om det gjøres feil, men hvordan feil behandles når de faktisk identifiseres, som i dette tilfellet. Uansett hvordan man snur og vender på det, så er det liten tvil om at denne panteaffæren er egnet til å stille spørsmålstegn ved generell moral og juridisk etikk, fra de som har håndtert saken på vegne av N.N.; dvs Brækhus Dege med deg som ansvarlig advokat. Problemstillingen blir ikke bedre når den sees i lys av at du faktisk kjenner Liv personlig; du var i bryllupet mellom henne og N.N, og hun har fortalt at de ofte var sammen med deg og din kone og spilte Ludo(!).

  Jeg håper i alle fall du er enig i at det er flere forhold som peker i retning av at det kan være greit for mange å for å forhandle frem enn minnelig avtale.

  Jeg ser at du (via din fullmektig) i tilsvar til Oslo Tingrett, datert 15.04.09 skriver: «Det bestrides at saksøkte har påført saksøker Herpes. Saksøkte har aldri selv hatt symptomer på Herpes». Som du selvsagt er klar over, er påstanden i strid med Livs versjon, og her har hun fått medhold av tingretten og lagmannsretten.

  Det hitsettes fra 10-124090ASD-BOG/02: «Lagmannsretten er enig med tingretten i at det er sannsynlig at N.N. hadde herpes genitalis i 1988 og at han smittet Helgesen.»

  Dette til tross for forenklet domsbehandling begjært fra N.Ns side, hvilket for øvrig virker som juridisk tvilsomt og under et hvert tilfelle uegnet saksbehandlingsmåte, sakens karakter tatt i betraktning.

  Videre fremstår påstanden «saksøkte har aldri selv hatt symptomer på Herpes» som direkte usannsynlig, ettersom Liv faktisk og i og for seg uforståelig nok, valgte å gifte seg med N.N, etter at hun hadde konfrontert ham med det første og åpenbart kraftige herpesutbruddet.

  De fleste vil trolig slutte seg til at ekteskapsinngåelsen på alle måter fremstår som «mat for psykologer», men jeg mener at det kun er mulig å forstå det valget Liv gjorde i lys av at N.N. ga uttrykk for erkjennelse og anger der og da, og det hun selv beskriver som en slags naiv opplevelse av at skjebnen hadde ført dem sammen og «ment» at de skulle være sammen.

  Dersom N.N. på dette tidspunktet hadde fraskrevet seg ethvert kjennskap til at smitten stammet fra ham (altså den 20. april 1988, da hun fikk konstatert Herpes III og umiddelbart konfronterte ham med det), fremstår det som utenkelig at hun ville giftet seg med ham. Liv hadde på dette tidspunktet et velordnet liv med sitt eget veldrevne fysikalsk institutt, og egen bolig, og det har kort og godt formodningen mot seg at hun skulle gi avkall på alt dette på grunn av en mann som for det første hadde påført henne fysisk lidelse via et samleie med en hun oppfattet kun som en venn, og som hun beskriver som voldtekt/tvang – og som nektet for ansvaret. Nettopp det at han innrømmet og påtok seg ansvaret for smitten, var avgjørende for hennes valg om å inngå ekteskap med ham.

  Alt tyder på at N.N. har løyet i ettertid om at han selv aldri har hatt symptomer på Herpes.

  – Og for å se det fra N.Ns side; er det sannsynlig at han ville giftet seg med Liv, i 1989, i et stort bryllup med pomp og prakt og 120 gjester på godset , (arv etter en barnløs og ugift grandtante, H.König) hvis han oppfattet at de var kjærester da det mye omtalte samleiet fant sted, og hvis han IKKE hadde hatt og erkjent «røde prikker og sår på penis»? I så fall måtte jo N.N. ha oppfattet det som at Liv hadde vært utro(!) og pådratt seg denne svært merkbare og hemmende sykdommen, helt i begynnelsen av deres kjæresteforhold fordi hun hadde hatt sex med en annen mann enn ham – hvis vi skal følge N.N. logikk. Dette fremstår selvfølgelig som direkte usannsynlig – og bekrefter hvor uegnet saken var for forenklet domsbehandling. Jeg gjentar; alt tyder på at N.N. lyver. Eventuelt at han har fortrengt omstendighetene forut for bryllupet.

  Dessuten finnes det ikke alternative smittekandidater, til tross for at ingen skal si at det ikke er blitt forsøkt fra N.Ns side å mistenkeliggjøre Liv. Det viktigste er dog at samtlige impliserte leger har satt primærutbruddet i sammenheng med samleiet den 3. april 1988 – som ikke er omtvistet – hvilket setter din fullmektiges formulering: «Det bestrides at saksøkte har påført saksøker Herpes. Saksøkte har aldri selv hatt symptomer på Herpes» i et ytterligere dunkelt lys.

  Det er i det hele tatt mye i denne saken, inkludert N.Ns livsførsel, som ikke er egnet til å styrke hans troverdighet, og som så vidt jeg kan se heller ikke er blitt behandlet i rettsapparatet.

  Liv var som kjent ikke tilstede i retten fordi hun var forhindret på grunn av dokumentert sykdom – som ironisk nok var fremkalt av motparten og er selve stridens kjerne – og der «noen snakket sammen» og ble enige om å behandle saken uten hennes tilstedeværelse. Faktum er at fem menn (du, din klient, din fullmektig Marcus C. Lindstrøm, Livs advokat Espen Seeberg og dommeren Njaal Sæveraas) behandlet en sak, der det for meg synes temmelig opplagt at det også av hensyn til rettens troverdighet ville vært fornuftig å sikre at det var minst én kvinne til stede. Fortrinnsvis Liv Serine Helgesen.

  Det følger av saksdokumentene at Liv forsøkes fremstilt som en kynisk golddigger på jakt etter sin eksmanns penger. Jeg tenker at dersom hun hadde vært en «lykkejeger», ville hun reagert lenge før. Saksdokumentasjonen tegner snarere et bilde av en tapper kvinne(!). En med stor vilje til å ville klare seg selv økonomisk, og som kjemper for egen verdighet. Dessuten viser samtlige legeerklæringer, medisinsk dokumentasjon, bilder fra utbrudd og faktiske livssituasjon at dette ikke er noe hun har funnet på, nærmest «for sportens skyld» – eller som et utslag av grådighet. Livs kjemper rett og slett for noe så legitimt som å oppnå en form for balanse og rettferdighet i et bilde som jeg tror de aller, aller fleste vil oppfatte som ulekkert.

  Lege Ginette Mæhlumshagen skriver i brev av 06.05.09:

  «KJÆRE N.N. Dette er ikke gode nyheter for deg. Du har hatt både herpes 1 og herpes 2. Det vil allikevel være vanskelig for «kvinnen» å bevise at smitte kommer fra deg. Og selv om det skulle være det, er det ikke noe straffbart fordi man kan smitte uten å være klar over at man har viruset. Hun har en dårlig sak. Hvis du ønsker å snakke om det kan du bare komme innom.»

  Det fremstår for meg som en gåte at dette ble lagt frem for retten som bevis i N.Ns favør. Jeg leser det snarere som et eksplisitt utslag av uanstendighet satt i system, og antar dr. Mæhlumshagen ikke er veldig interessert i at brevet offentliggjøres eller sendes Legeforeningen med spørsmål om det er i tråd med etiske retningslinjer for leger, hvilket det neppe er. Mæhlumshagens vennskapelige tone overfor den økonomisk sterkeste parten, og tilsvarende totale mangel på respekt for et menneske som har fått en alvorlig sykdom, demonstrerer etter mitt skjønn sviktende dømmekraft, samt et fraværende forhold til habilitet og regler om å ikke bistå pasienter med å skaffe seg økonomiske fordeler på bekostning av andre. Hun går i det hele tatt langt i forhold til å gi råd om hvordan hennes pasient kan slippe juridisk unna med et forhold hun åpenbart er klar over er straffbart. Om ikke annet, så håper jeg N.N. synes det kan være greit å få lagt også denne saken død, en gang for alle – kanskje av hensyn til Ginette Mælumshagen, som for øvrig bør få en tilbakemelding mht til sin erklæring. Jeg antar imidlertid at Liv vil la denne ballen ligge død dersom N.N. inngår en fredelig og avsluttende avtale med henne.

  Advokater plikter som kjent å «fremme rett og hindre urett», og avlegger en høytidelig ed på det. Hvis N.N. oppfatter at også du – som fremstår som om du har strukket deg mer enn langt for å tilfredsstille din venns ønsker – kan komme til å bli omtalt i en case om umoral blant advokater (et tema som interesserer meg mye) så kan kanskje det også motivere N.N. til å lese et forslag om inngåelse av et forlik med velvillige øyne.

  Når alt dette er sagt, så ser også jeg at det er fare for at det aldri vil være mulig å få ham til å innrømme i dag at han selv var klar over at han var smittebærer i 1988, selv om «alle» rundt ham forstår det. Det er elementær psykologi av typen: «bordet fanger». Jeg tenker at uansett så er det sentrale at N.N. de facto ER bærer av viruset og at det er hevet over all rimelig tvil at det var han som smittet Liv.

  Har han ikke da et ansvar for å rette opp skaden; uavhengig av om retten – via ytterst tvilsom saksbehandling – ga ham juridisk mulighet til å unnslippe? Etter mitt skjønn er svaret et klart og tydelig «ja». For det finnes ingen lov som hindrer i dette tilfellet N.N. i å kompensere økonomisk for den skaden og de tapene han har påført Liv Serine Helgesen.

  Uansett hvordan man snur og vender på det; skaden er skjedd og kan aldri gjøres ugjort. Liv får aldri det som normalt er de beste årene av livet tilbake, og hun vil aldri få muligheten til å få egne barn og barnebarn. Da koker det hele ned til et spørsmål om en noe så gammeldags dyd som «moral»; mer enn spørsmålet om hva det er «mulig å slippe juridisk unna med». Det er «noe» med å kunne se seg selv i speilet, og sine nærmeste i øynene – og vite at man i det minste har rettet opp de skadene man selv har påført andre, uavhengig av egen opplevelse av skyld. Tenker jeg. Men jeg kjenner jo ikke N.N. og hans rådgivere, selv om jeg nok kjenner en del av sfæren rundt miljøet, og av samme grunn frykter at tankegangen kan ligge et stykke utenfor repertoaret. Likevel håper jeg at du i alle fall er tilstrekkelig enig i beskrivelsen av tematikken til at du vurderer muligheten av å drøfte denne trolig nokså uortodokse og uventede henvendelsen med N.N.. Jeg antar han i all hovedsak har rådført seg med personer som har støttet ham nokså ukritisk, men for alt jeg vet kan det være han har en «anstendig streng der inne» som gjør at han er villig til å tenke nytt, etter dette.

  Det aller viktigste å huske, slik jeg ser det, er at økonomisk kompensasjon er den eneste måten man KAN kompensere for urett og lidelser påført en uskyldig part. Det er ikke dermed sagt at jeg er enig i alle Livs utspill og formuleringer, men jeg tenker at de mer kuriøse utspillene er direkte resultat av det samme; nemlig den helvetes sykdommen (som bokstavelig talt er i familie med sykdommen «helvetesild») som SELVSAGT gjorde det umulig å fortsette i et fysisk krevende yrke som fysioterapeut og selvstendig næringsdrivende. Jeg tar for gitt at du har sett bildebevis og skjønner at man «trenger ikke» ME på toppen av dette for å måtte gi opp en slik karriere, og som har gjort at hun lever et uverdig liv med mye smerte i dag.

  Vedlagt oversendes utkast til en forliksavtale som har ektepakten som utgangspunkt mht bolig, og som tar høyde for at Liv ble tvunget til å selge instituttet, dvs levebrødet sitt. Forslaget går i korthet ut på at N.N. betaler Liv en engangssum mot at hun signerer en avtale der hun erklærer at hun ikke lenger vil anklage ham offentlig for den smerte og fortvilelse han beviselig har påført henne. Beløpet, NOK 6.000.000 er høyt i relasjon til erstatningssummer i norsk rettspleie, men dette er for det første et utenomrettslig initiativ til en mann som er vant til å ta seg til rette på andres bekostning, og der summen likevel kan betraktes som «nøktern» når den sees i relasjon til tapene som er lidt og årene som er gått.

  Jeg hadde opprinnelig tenkt å henvende meg direkte til N.N, men fant ikke epost-adressen hans og fant det etter hvert mest naturlig å gå via deg, ettersom det ble nokså tydelig at du er indirekte involvert på flere måter. Jeg har (naturligvis) ingen innvendinger mot at du videresender den til din venn. Eposten sendes for øvrig i samråd med Liv, men jeg understeker at jeg ikke er hennes fullmektig. Min motivasjon for å skrive og sende denne eposten, er rett og slett at jeg synes hun har en forferdelig trist historie, og jeg HÅPER å kunne bidra til å få en ryddig og god løsning på.

  En tilbakemelding kan gjerne sendes direkte til henne, på epost: hvis du finner det mest hensiktsmessig.

  Jeg håper dette leses slik det er ment; som et konstruktivt forslag til å legge en ellers evig eskalerende konflikt død, en gang for alle, og ber om en tilbakemelding innen tre uker, enten til meg, eller direkte til Liv.

  Med vennlig hilsen

  Elin Gregusson

 • Varm_kaffe

  Se på det sånn, «mika»: la oss si at du er daglig leder for en nyåpnet Rimi-butikk, og har ansvaret for å intervjue og ansette søkere på stilling som butikkmedarbeidere hos deg. Hvordan går du frem?

  Jeg personlig ville bedt om CVer og søknader, sikkert googlet søkerne og bedt dem inn til intervju. Så ville jeg plukket ut dem jeg fant best egnet til jobben, og ansatt dem.

  La oss nå si at du er politiker i FrP, og skal nedsette et rettsikkerhetsutvalg. Hva gjør du? Ser du virkelig på det som en god fremgangsmåte å bare blindt ansette de som kontakter deg, og håpe på det beste? Så kan du si at «jammen det var de som kontaktet meg» i ettertid? Hører du virkelig ikke selv hvordan det høres ut?

  Skulle jeg startet en rettsikkerhetsgruppe, ville jeg personlig ønsket å ha kvalifiserte folk i gruppen. Om jeg så følte at gruppen trengte erfaringer «fra virkeligheten», så kunne disse blitt samlet inn gjennom forskning, for eksempel ved hjelp av intervjuer og/eller spørreskjemaer, for ikke å snakke om alt det eksisterende materialet som finnes. Se på Forandringsfabrikken og hvordan de har hentet inn utrolig mange erfaringer gjennom Utsatt Mann, Barnevernsproffene, osv.

 • mika2

  I det norske samfunnet finnes det et utall mennesker som føler seg overkjørt av diverse myndigheter (barnevern, NAV m.m.). Dette vet alle som arbeider i «førstelinjen», f.eks. journalister, advokater, leger m.fl.). De har ikke som oftest ikke «rett» i sine anklager. De har som regel sammensatte problemer, men kan også ha erfaringer som kan være nyttige å høre om for beslutningstakere.
  Men eliten møter vanligvis slike mennesker med å trekke seg unna, henvise dem til andre, man orker rett og slett ikke å ha noe med dem å gjøre.
  Såvidt jeg oppfatter det er det denne type mennesker – taperne – som har henvendt seg til Leirstein – fordi han representerer FrP i Justiskomiteen, og fordi han har framstått (right og wrong) som en folkelig person. OG HAN HAR IKKE AVVIST DEM. Det skal han ha kred for.
  Han har så «organisert» dem i et forum han har kalt Rettssikkerhetsgruppen – trolig fordi det er rettssikkerhet disse personene etterlyser.
  Jeg skjønner ikke hva som er så oppsiktsvekkende eller galt med dette. Men norsk venstreside – det største av alle nett-troll – liker tydeligvis ikke at en FrPer er på parti med de utstøtte. Derfor graver de fram en del uholdbare synspunkter som noen i denne gruppen har – som om det har noe med saken å gjøre.

 • Jeg sletter disse kommentarene da vi ikke trenger en persondebatt og offentliggjøring av e-poster her.

 • Kristin B. Bruun

  Men de behøver da ikke forfølge, true og plage folk oginngi falskeanmeldelser av mennesker de ikke en gang kjenner av den grunn?
  Disse er de sykeste du kan komme ut for. Jeg, min familie, mine venner, min advokat er blitt plaget og trakassert fordi jeg tillot meg å si fra om realitetene. Selv ikke jeg visste hvor ille de faktisk var, og hvor langt de går, før jeg selv har fått erfare det.
  Har vært gjenstand for det råeste karakterdrap folk har sett disse begå, og går nå rettens vei, og via politiet.
  Torpedotrusler, og at de samler seg på nettet «Jobber for å få med så mange som mulig», for å oppsøke søsken og gamle foreldre – det er så sykt, så sykt. Det finnes INGEN unnskyldning for det de gjør.

  Vi andre har også våre tap gjennom livet, som disse bruker mot oss.

 • Varm_kaffe

  Som Kristin sier: det finnes mer enn mange nok som har blitt urettferdig behandlet, og som ikke er sprø eller farlige.

 • Admiral_von_Dunk

  Selvsagt skal man ikke «forfølge, true og plage folk, eller inngi falske anmeldelser».

  Jeg kjenner ikke til de påstandene du kommer med annet enn påstanden mot Reikerås. Men det spiller da egentlig heller ingen rolle hva de har gjort. Denne gruppen skulle ikke gjøre annet enn å komme med råd. De skulle ikke få bestemme noe som helst.

  Siden denne gruppen altså kun skulle komme med råd, så skjønner jeg ikke det enorme sinnet mot gruppen.

  Det er mye urettferdighet i dagens systemer (NAV, rettspleie, helse, osv). Noen som blir utsatt for dette aksepterer dette og kommer seg videre, noen kjemper og vinner, andre går til grunne, og atter andre tyr til aluminiumshatten og vrangforestillinger.

  For samfunnet som helhet er sistnevnte gruppe det farligste, nettopp fordi de er kapable til å «forfølge, true og plage folk, eller inngi falske anmeldelser». Hvis det er så at den rettssikkerhetsgruppen (som altså aldri fikk ha et eneste møte før det ble kneblet) faktisk har en slik forhistorie med «forfølge, true og plage folk, eller inngi falske anmeldelser», så er jo nettopp slike folk som vet hvor skoen trykker og kan bidra med å peke på hvor problemene er. Jeg vil faktisk gå så langt som at disse har sin brokete historie som en kvalifikasjon når det handler om rettssikkerhet.

  Folk som aksepterer urettferdigheten eller går til grunne er jo «kun» et problem for seg selv, mens den tidligere nevnte gruppen kan jo være til fare og sjenanse for andre.

  Man kan jo alltids påstå at disse ikke er noe å samle på fordi de er gærn`e. Og jeg ville aldri argumentert for at disse folka skulle komme med råd om hvordan man får redusert alkoholforbruket blant unge. På samme måte som at det ikke har vært spesielt vellykket å la avholdsfolk drive «holdningsarbeid». Avholdsfolket vet rett og slett ikke hvordan unge drankere er skrudd sammen. Men DET vet unge drankere. For å få til en endring må man lytte til de som er i situasjonen, ikke bare de som har en egen agenda.

  Og vi har faktisk mange eksempler på hvordan tidligere terrorister blir brukt som terroreksperter (f.eks Lars Gule). Narkomane som får være med i utvikling av politikken, kriminelle som vaser rundt på skolene og advarer osv. Vi lytter jo også når den kriminelle grupperingen NOAHS kommer med argumenter og dokumentasjon de har innhentet etter å ha begått kriminelle handlinger. Det at de er kriminelle betyr jo ikke at det de kommer med av informasjon er feil, eller bør avfeies? (Med mindre man heter Norsk oppdretterlag).

  Jeg verken rettferdiggjør eller aksepterer «forfølge, true og plage folk, eller inngi falske anmeldelser». Dette er noe som bør forfølges og evt. straffes. Men det diskvalifiserer ikke deres erfaringer om temaet. Det er faktisk de som best vet hvor skoen trykker.

  Jeg syntes at denne gruppen iallefall burde fått lov til å ha et par møter og komme med noen råd FØR man skriker og hyler. Det at Vepsen og andre grupperinger (som faktisk har en temmelig broket fortid selv) hyler og skriker får være så sin sak. Det er langt verre at tilsynelatende oppegående mennesker som Tjomlid og Øivind Bergh henger seg på hylekoret og krever gruppen oppløst. Det synes jeg faktisk er et slag i trynet på oss alle fordi det betyr at de ønsker kun å høre visse typer meninger, men vil hindre andre meninger.

 • Kristin B. Bruun

  Typisk nok er det en anonym profil som stråmansargumenterer for at de kriminelle skal vernes og støttes, og til helvete med ofrene. Sannelig godt vi fortsatt har «normale» mennesker i dette landet, med en viss ryggrad og som ikke ga seg vedrørende gruppens manglende eksistensberettigelse.
  I rest my case …

 • Varm_kaffe

  Dette har blitt svart på flere ganger i denne tråden alene, men siden du insisterer…

  Om det hadde handlet om en gruppe med tidligere skurker, gærninger og konspirasjonsteoretikere som skulle sloss mot disse tingene, så hadde du hatt et poeng, ja — på samme måte som politiet kan hyre tidligere hackere for å bekjempe hacking. «It takes a thief to catch a thief», som det heter.

  Men så vidt jeg skjønner er ikke dette tilfelle her. Dette er en gjeng skurker og bøller som var satt til å jobbe for rettsikkerheten vår — en gjeng som har vist med både ord og handling at de ikke klarer å forholde seg til virkeligheten, og at de ikke kunne brydd seg mindre om rettsikkerhetsprinsipper i første omgang. Om dette er et prinsipp som er viktig for deg, så burde du vært den første til å be Leirstein om å oppløse denne gruppen. Jeg personlig vil at rettsikkerheten i Norge skal være så god som mulig, så det er viktig for meg at medlemmene i et slik utvalg ved hva de driver med. Du er tydeligvis av en annen oppfatning.

  Blir sjokkert og provosert (bokstavelig talt) over at det ikke ser ut til å bry deg hvordan disse folkene holder på, men at det er «sensur» og «knebling» fra et «hylekor» når ofrene deres reagerer.
  Skjerp deg.

 • Varm_kaffe

  Ganske unødvendig, ja. Svært få blir «kneblet» i Norge, da må du ha gjort noe ganske ekstremt. Det eneste eksempelet jeg kommer på i farta må være Anders Breivik, og selv hans meninger gjengis jevnlig i media. Så å si hvem som helst i Norge kan opprette en blogg eller et podkast, starte en nettside eller et forum, invitere til foredrag, eller formidle meningene sine på tusen andre måter. Vi har aldri hatt større frihet til å dele meningene våre, og til å nå ut til store mengder mennesker.

  Er det noen som driver med noe «knebling» i Norge, så er det slike som du beskriver over, som prøver å skremme, hetse og sverte motstanderne sine til taushet. Slike som virker som de bevisst prøver å gjøre det så ubehagelig og tøft å være uenig med dem at ingen til slutt orker. Glad det finnes folk som likevel tar opp kampen.

 • Liv SErine Helgesen

  Hvis FrP var interessert i ‘rettssikkerhet’ hadde de forlengst bidratt til å øke inntektsgrensen for fri rettshjelp – som har vært UENDRET siden Jens økte den i 2005. Men FrP vil ikke gjøre noe med den. Det skal ikke være for lett. Neida.

 • Admiral_von_Dunk

  Det at min profil er «anonym» er er helt annen debatt, men det er altså påfallende at du som «står frem» med fullt navn påstår at du har blitt utsatt for sjikane fra medlemmer i Rettssikkerhetsgruppen, men har altså ingen forståelse for at jeg ønsker å være anonym.

  Du insinuerer også at jeg ønsker å verne og større kriminelle. Det har jeg aldri påstått. Heller tvert imot. Det at du ilegger meg meninger jeg verken har, eller har utrykt er mildt sagt spesielt all den tid du også beskylder meg for stråmannsargumenter.

  Og med det har du lagt lista så lavt at jeg ikke gidder å gjenta meg selv.

 • Admiral_von_Dunk

  Jeg har forsøkt å forklare dette på ganske mange måter i denne tråden, men det ser ikke helt ut til å nå frem. Spesielt siden du anerkjenner argumentet med at «It takes a thief to catch a thief».

  Det jeg tror vi er grunnleggende uenig i, og som jeg tror du og andre ikke har LYST til å akseptere er at disse folka her ikke er friske. De har kraftige vrangforestillinger. De er syke. De kommer ikke til å bli friske bare man ignorerer dem lenge nok. Jeg skal ikke leke psykolog, men vrangforestillingene er altså så kraftige at flere av dem har vansker med å fungere i vårt samfunn. På lik linje med at narkomane ikke blir rusfrie av å bli ignorert. Disse er det man ofte kaller «så psykisk syke at de tror de er friske». Samtidig er de ikke syke nok til tvanginnlegging.

  Jeg skal ikke påstå jeg kjenner sannheten alt i deres liv og den typen folk. Men MIN erfaring er at alle de gærningene jeg har møtt har blitt sånn etter å ha opplevd maktesløshet, urettferdighet og tidvis overgrep fra stat/kommune.

  Jeg er temmelig sikker på at de aller fleste av disse er et produkt av «vår» atferd som samfunn. Jeg ønsker å minimere antall mennesker som blir syke av møtet med myndighetene. Jeg er også av den oppfatning at fagfolk kan alltid gi mye gode råd, tall og forskning, men veldig ofte kan «brukerne» være mye flinkere til å peke på feil, uten at de nødvendig klarer å gi råd om hvordan feilene kan rettes. Og det er der fagfolk kommer inn.

  Siden de lider av vrangforestillinger er det vanskelig å få dem inn på banen på andre arenaer enn å gi dem i en slik konkret oppgave de fikk.

  Jeg synes ikke det er greit at de har en slik atferd de har utvist. Jeg synes heller ikke det var greit at den psykisk syke aslyanten knivstakk busspassasjerer for noen år siden. Men syke folk er syke folk. Og i førstnevnte gruppe så er disse et resultat av «vår» atferd, og samtidig har vi et ønske om å ha et åpent samfunn som ikke fengsler psykisk syke mennesker.

  Hvis de har begått lovbrudd skal de selvsagt straffes for det hvis de er friske nok, eller inn på tvang. Avfeier man gruppen på grunn av skrullete meninger, så mener jeg det er en form for meningssensur.

  Og sist: ikke BS meg. Eneste årsak til at Leirstein la den gruppen var fordi han fikk et massivt press mot seg. Han er politiker og ønsker ikke negativ omtale. Hadde han hatt litt baller ville han stått i det, latt gruppen hatt noen møter. Hvis resultatet var vrøvl, så kunne han gått ut og sagt det åpent og ærlig. Men det kunne jo like gjerne vært at gruppen kom med gode råd om hvordan hvilke hull man har i rettssikkerheten her i landet. Du må gjerne kalle det frivillig tvang, men «100% frivillig» var det ikke. Ting som skjer utfra press er ikke frivillig.

  Leirstein visste at mange av disse folka var rablene gale i forkant. Men turde ikke stå for egne vedtak, så han prøvde seg på å vri seg unna.

  Og PS:

  Tror du det er helt uten grunn at jeg ikke bruker fullt navn? Eller kan det være fordi jeg selv har vært borti en del av disse gærningene selv? At det å påstå at jeg ikke bryr meg om ofrene da blir litt merkelig argumentasjon. Litt på samme måte som de etterlatte etter bussdrapene, det at samfunnet i etterkant forsøker å finne ut hvordan slikt kan unngås igjen ikke nødvendigvis betyr at man gir blanke i de etterlatte. Det som har skjedd har skjedd og vi kan ikke gjøre noe med det. Ofre og etterlatte må faktisk leve med det resten av livet. Det sentrale må være å hindre at det skjer igjen. Det å hyle og skrike om de psykisk sykes merkelige meninger er en måte å sørge for at vi aldri klarer å vite hvordan vi unngår flere slike gærninger.

 • Kristin B. Bruun

  Jeg har fortsatt ingen forståelse for ditt ønske om å ytre deg bak anonymitetens slør. Ferdig snakka.

 • Varm_kaffe

  Det er en enorm forskjell mellom å ignorere noen og å oppheve dem til noe de ikke er gjennom å hive dem inn i et «rettsikkerhetsutvalg». Folk som føler seg urettferdig behandlet blir ikke ignorert i Norge. Tvert imot, vi hører fra dem hele tiden. Se for eksempel alle de uføre media har intervjuet og publisert kronikkene til i det siste, etter at regjeringen vedtok å redusere pengestøtten deres.

  Igjen: et rettsikkerhetsutvalg burde bestått av fagfolk som faktisk ønsket å jobbe med rettsikkerhet, og som så kunne kommet i kontakt med mennesker som mente seg urettferdig behandlet, for eksempel med spørreundersøkelser, intervjuer eller brevveksling.

  Sagt på en annen måte: hvis bilen din blir ødelagt, hvem ringer du, et bilverksted eller en ungdomsgjeng som har lang erfaring i å ramponere biler? Hvis du nå ringer gjengen: hvorfor?

  Og angående at de er psykisk syke: jeg tror ikke akkurat at eventuelle vrangforestillinger svekkes ved at de «belønnes» ved å bli tatt inn i et rettsikerhetsutvalg, snarere tvert imot. Har ingen erfaring med å behandle vrangforestillinger selv, men å fyre opp under dem tror jeg er en veldig dårlig idé.

  Og nei, utvalget ble på ingen måte «kneblet». Leirstein ble konfrontert med det medlemmer av utvalget hadde uttalt. Dette er helt normalt, på alle nivåer, fra kommentarfelt i små blogger til møtene i storpolitikken, spesielt når noen faktisk har sagt eller gjort noe galt. Du kan knapt nok ha et demokrati, med åpen og fri debatt, hvis du ikke skal kunne følge opp andres uttalelser. Jeg hadde et innlegg på min egen blogg for en stund siden som handlet om hjemløse, og innlegget fikk en god del oppmerksomhet og veldig mange kommentarer (til min blogg å være). Mange av dem var kritiske, og mange av dem igjen var svar på konkrete ting jeg hadde skrevet i innlegget mitt. Jeg følte ikke på noe tidspunkt at dette var et forsøk på å «kneble» meg.

  Jeg tror dette har noe med at jeg skrev et innlegg jeg tenkte gjennom, og som jeg visste på forhånd at jeg ville kunne stå for. Hadde jeg liret av meg trusler, rasistiske uttalelser og annet dritt, hadde det sikkert blir veldig ubehagelig for meg om jeg ble konfrontert med det, men jeg prøver å «holde min sti ren», og da er svar som regel veldig lette å håndtere. Leirstein hyret inn en gjeng bøller, og hadde åpenbart ikke noen strategi for hvordan han skulle håndtere media når de konfronterte ham på dette — på samme måte som politikere konfronteres med absolutt alt de gjør og sier. Dette er ene og alene hans egen feil.

  Som du selv sier: Ulfstein er en politiker. Han er vant til å bli konfrontert med handlingene og ytringene sine. Hvis du mener han ble «kneblet», så blir alle politikere, bloggere, journalister og, vel, alle i hele Norge «forsøkt kneblet» hele tiden. Det blir bare for dumt å påstå.

 • Varm_kaffe

  Du ser ut til å slå sammen det å ha blitt urettferdig behandlet, og å gjøre ting som å komme med trusler og sjikane. Vær så snill å forstå at dette faktisk er to forskjellige ting. Det finnes som Kristin sier mange som har blitt urettferdig behandlet som klarer å omgås andre mennesker på en rasjonell, trygg og saklig måte. Omvendt finns det mange drittsekker som ikke er blitt utsatt for maktovergrep eller feilbehandling.

  Så nei, det at disse menneskene er konspirasjonsteoretikere, mobbere, bøller og godt mulig psykisk syke, betyr ikke nødvendigvis at de «vet hvor skoen trykker».

 • Admiral_von_Dunk

  Det finnes helt åpenbart en stor gruppe mennesker som både føler seg urettferdig behandlet og ikke blir hørt. Det at noen blir hørt betyr ikke at alle blir det. Spørsmålet er i den sammenheng om det «svinnet» er noe vi kan leve med eller ikke.

  Når det gjelder din analogi med bil. Hvis jeg ønsker å reparere bilen, så ringer jeg et verksted. Ønsker jeg å vite HVORFOR bilen ble ramponert så ringer jeg pøblene. Hvis svaret er at de ikke har noe å finne på, så kan fagfolk komme med forslag til hvordan man kan få pøblene over på andre aktiviteter. Kanskje pøblene selv har noen gode ideer eller ønsker om hva som skal til for å hindre vandaliseringen. Jeg mistenker at pøblene neppe gidder å fylle ut spørreskjemaer og delta i intervjuer. Det å avfeie dem som kriminelle pøbler og tro at straff er beste læring og avskrekking er for meg litt for «amerikansk». Jeg tror mer på det å ta ungdommen på alvor, høre hva de har å si selv om de er kriminelle monstre. Jeg tror at den type ungdom kunne endre atferd bare ved å bli tatt seriøst og lyttet til. Det å se at det finnes demokratiske metoder for å bli sett.

  Jeg tror vi kan enes om at disse «ekkokamrene» eller hva du enn vil kalle dem er et symptom på at noe er galt. Jeg tror også vi kan enes om at dette er såpass galt at det er et problem som iallefall bør belyses.

  Vi har i vårt samfunn mer enn nok fagfolk som kommer med råd om hvordan vi skal bedre rettssikkerheten. Felles for alle er at det altså ikke blir bedre. Jussen er så finmasket at man skulle trodd at alt ble fanget opp. På tross av dette er det altså mange som blir dårlig eller urettferdig behandlet. Kanskje det er på tide å tenke nytt?

  Jeg har nevnt det før, men nevner det på nytt. Navnevalget var uheldig. Leirstein, som Freppere flest, handler først, og tenker etterpå. Han burde valgt et helt annet navn, og burde vært åpen på at disse var skrullete.

  Skrullene burde ikke opphøyes til eksperter på rettssikkerhet, men de er da visselig eksperter på seg selv? De er eksperter på sin historie. Igjen blir navnevalget sentralt.

  Jeg synes konseptet med å la skrullene bli hørt er god, men gjennomføringen dårlig. Hadde man lagt litt godvilje til, så ville resultatet kanskje blitt noe fornuftig. Jeg skylder primært på Leirstein selv, men også på Vepsen & co for at de absolutt måtte markere seg. For det er faktisk ikke et samfunnsproblem at skrullene får lov til å sitte i et utvalg å komme med innspill. Disse skrullene har allerede gjort mye skade som ikke kan gjøres om, og i et slikt utvalgt ville man neppe gjort mer skade.

 • Admiral_von_Dunk

  Deg om det. Det at du ikke klarer å diskutere sak istedenfor person sier mest om deg. Det er jo også påfallende at du ikke har samme holdning mot nicket «Varm_kaffe»…

 • Admiral_von_Dunk

  «Så nei, det at disse menneskene er konspirasjonsteoretikere, mobbere,
  bøller og godt mulig psykisk syke, betyr ikke nødvendigvis at de «vet
  hvor skoen trykker».»

  Hvordan VET du det? Du ønsker jo ikke å høre hva de har å si. Atferden er jo åpenbart et symptom, så det å få vite hva de har å si vil jo avdekke hvilken kategori de er i.

 • Varm_kaffe

  Jeg sa «ikke nødvendigvis». En trenger ikke inneha kunnskap om hvordan for eksempel stat og kommune virker for å være psykisk syk, konspirasjonsteoretiker eller mobber.

  Og igjen, jeg har aldri sagt at vi ikke skal høre på hva de har å si. Det har jeg presisert flere ganger nå.

 • Varm_kaffe

  Hvis du leser blogginnlegget over, så har Tjomlid oppsummert hva han (og de fleste av oss) mener ikke er greit med at Leirstein samler en gjeng bøller i en «rettsikkerhetsgruppe».

 • Varm_kaffe

  «Når det gjelder din analogi med bil. Hvis jeg ønsker å
  reparere bilen, så ringer jeg et verksted. Ønsker jeg å vite HVORFOR
  bilen ble ramponert så ringer jeg pøblene.»

  Nettopp. For som jeg sa, dette er to forskjellige ting. Hadde Leirstein opprettet et «anti-bølleutvalg» som skulle motvirke ting trusler på nett, personsjikane, konspirasjonsteorier og de andre tingene folkene i «rettsikkerhetsutvalget» har drevet med, så hadde du hatt et poeng, såfremt de det gjaldt ikke lenger drev med slike ting, og faktisk var interessert i å jobbe med dem (noe de øyensynlig ikke er).

  Eller om Leirstein skulle opprettet et utvalg som skulle hindre at for eksempel Nav behandlet folk dårlig, og han hyret inn angrende syndere som tidligere hadde jobbet i Nav, og behandlet sine brukere på en dårlig måte. Det hadde jeg hatt den største forståelse for.

  Men at noen skal være skikket til å sitte i et utvalg og jobbe for rettsikkerhet, fordi de er en gjeng med bøller som sprer hets og konspirasjonsteorier, terroriserer de som er uenige med dem på nett og generelt oppfører seg på en ufyselig måte… den ser jeg fortsatt ikke.

  «Vi har i vårt samfunn mer enn nok fagfolk som kommer med råd om hvordan vi skal bedre rettssikkerheten. Felles for alle er at det altså ikke blir bedre.»
  Kan du dokumentere det?

 • Admiral_von_Dunk

  Du unnlater å vise forståelse for det helt fundamentale her: normale oppegående folk hetser ikke slik enkelte av disse har gjort. På lik linje med at normale oppegående folk ikke ramponerer biler bare fordi de kjeder seg.

  I begge tilfeller må man møte dem med andre metoder enn de kanaler som vi andre bruker. Vi kan gjerne avskrive ramponerende ungdom som «kriminelle» og unnlate å lytte til dem før de tar til vettet. I mellomtiden har de altså laget mye faenskap.

  Når det gjelder siste avsnitt så kan jeg gjerne fiske opp eksempler på at samfunnet har begått «justismord» i mer eller mindre alvorlig grad. Vi har sendt folk i fengsel for mord, og vi har krevd inn penger vi ikke har rett på. Nærmest daglig får vi oppslag om at «systemet» behandler folk urettferdig. Samtidig er det tusenvis av fagfolk som sitter i departementer, domstoler og saksbehandlere som forsøker å tette hull. På tross av dette blir det altså ikke bedre. Jeg kan gjerne legge ut linker som viser dette hvis du ønsker. Gi beskjed.

 • Varm_kaffe

  Tror vi bare får være enige om å være uenige. Føler hele diskusjonen går i ring. Godt nyttår uansett!

 • Admiral_von_Dunk

  I like så. :-)

 • mika2

  Vel, jeg synes ikke Tjomlid gir noen holdbar begrunnelse. Han liker tydligvis ikke at trygdede og andre misfits kommer til orde. Han er m.a.o. på kant med Menneskerettighetene.

 • Varm_kaffe

  Hva med å svare på det vi skriver, istedenfor å legge ord i munnen på oss? Sånne innlegg blir bare veldig frustrerende å forholde seg til.

 • mika2

  I stedet for å henvise meg til Tjomlids blogginnlegg, burde du selv imøtegått mitt forrige innlegg. Tjomlid framfører ingen gyldige argumenter for at «bøllene» ikke kan få uttrykke sine (mer eller mindre holdbare) synspunkter gjennom en rettsikkerhetsgruppe. Han skyver bare foran seg andres innlegg der det framgår at gruppemedlemmene framstilles som undermennesker («på trygd», «skrotinger»). Kanskje de burde plasseres i en omskoleringsleir ?
  Dere må tenke dere om, og ikke la munnen flyte over med det hjertet er fylt av.

 • Varm_kaffe

  Det er vanskelig å imøtekomme innleggene dine når du for det meste bare bygger stråmenn og demoniserer oss. Du åpnet diskusjonen med å sette alle som var uenige med deg i bås («den politiske venstresiden»), og så gjøre det hive ut en beskyldning om at «venstresiden er det største av alle nettroll».

  Som du roper i skogen får du svar. Du dikter opp holdninger og motivasjoner for oss mer enn du faktisk leser det vi skriver og svarer oss, og som du roper i skogen får du svar.

  «Han skyver bare foran seg andres innlegg der det framgår at gruppemedlemmene framstilles som undermennesker («på trygd», «skrotinger»). Kanskje de burde plasseres i en omskoleringsleir ?
  Dere må tenke dere om, og ikke la munnen flyte over med det hjertet er fylt av.»

  Den var saklig.

 • mika2

  Prof. Marthinussens kritikk retter seg kun mot gruppens navn, ikke mot at Leirstein lot disse menneskene komme til orde gjennom en «menneskerettighetsgruppe». Dette er en viktig nyanse som venstresiden ikke evner å forstå. Venstresidens drøm er et sosialistisk samfunn uten systemkritikk – slik kritikk er symptom på personlighetsforstyrrelse, eller for å bruke Tjomlids eget uttrykk: den kommer fra skrotinger. Og hva gjør man med skrotinger? Man skroter dem, til applaus fra massene.

 • Varm_kaffe

  Ja, du er veldig flink til å banke opp stråmennene du bygger, mika, men hva med å svare oss istedet?

 • Varm_kaffe

  Han prøvde seg jo til og med på å gi et inntrykk av at den tilhørte Stortinget først… virker som en veldig ydmyk og ærlig type.

 • Kristin B. Bruun

  Nå foreligger det TRE kjennelser (midlertidig forføyning) mot to av de tidligere medlemmene for deres hets og forfølgelse av andre mennesker.

  En av dem er stevnet for hovedkrav nå.

  Vi som varslet, gjorde det med rette.

  Rune Fardal, Gulating lagmannsrett:
  http://caramella.no/dok/2015-03-12_gulating-opprettholder-tingretten_15-038856ASK-GULA-avd2-an.pdf

  Elin Gregusson, Oslo byrett:
  http://caramella.no/dok/2015-02-12_kjennelse-oslo-tingrett-bruun-vs-gregusson.pdf

  Selv er jeg blitt anklaget for å ha forårsaket at rettssikkerhetsgruppen ble nedlagt, og det synes jeg er smigrende. Det er åpenbart at landets juksepaver frykter meg, enten de er røde eller blå.

 • Kristin B. Bruun

  Jeg ble overraskende og høyst ufrivillig trukket inn i saken til Thorbjørn Myhre i rettsmøtet 14.4.15, fordi Joan Myhre igjen går til sak, nå mot Økokrim.

  I følge Joan Myhre skal jeg – som ikke ante eller brydde meg om hva hennes avdøde mann drev med – ha hetset ham. Hun tok seg ikke bryet med å dokumentere, for sånt gjør man ikke i Rettssikkerhetsgruppen til Ulf Leirstein.

  Jeg skal bare ha gjort det, liksom, uten noe kjennskap til mannen eller saken, har jeg liksom hetset en avdød. Det er fullstendig borti natta, og sier det som er nødvendig å si om disse stakkars menneskene.

  (På den annen side ble jeg nysgjerrig på dette mennesket jeg skulle ha hetset. Fra før kjente jeg til den store tenniskonflikten hvor Joan Myhre ble beskrevet som «verst» av disse foreldrene.

  Jeg fant et par andre ting om ekteparet Myhre, som her og her.

  Kjenner jeg Joan Myhre rett, vil hun nå komme etter meg igjen, og anklage med for å forfølge og hetse henne. Hun snur virkeligheten konsekvent på hodet. Forøvrig er ektemannen erklært frifunnet fordi EMK pålegger oss å anse en person som uskyldig inntil det motsatte er bevist. En avdød kan ikke forsvare seg, og kan derfor heller ikke dømmes.

  I følge statsadvokaten hos Økokrim ba de om at han ble frikjent etter sin død. Dette innvilget lagmannsretten uten at saken ble realitetsbehandlet. Altså er han ikke frikjent fordi han er funnet å være uskyldig, men fordi han døde og ikke kan forsvare seg.

  Beklager at jeg må si noe om dette, men vedlagte fra kjennelsen viser at jeg er blitt blandet inn i noe som definitivt ikke er min sak, og da tillater jeg meg å si noe om realitetene.

  Dessverre og beklager, for det siste jeg ønsker, er å legge sten til byrden. Hans pårørende har lidd nok, og det hadde vært fint om hele gjengen nå kunne klappe igjen, og la oss utenforstående få fortsette å være det.

 • Kristin B. Bruun

  Korrekt og uriktig:
  Ulf Leirstein er en skam for eget parti OG for Stortinger, og Siv Jensen uttrykte sin lettelse over at an avviklet katastrofeprosjektet sitt.
  Et av medlemmene har tapt i tre rettsinstanser for netthets. Leirstein bombarderes av vanvittige eposter fra et annet tidligere medlem. Fin gjeng, og fin dag han hadde …
  (Ironivarsel.)

 • Kristin B. Bruun

  Det kan du glemme. Dette er noen av landets verste netthetsere, og noe av det mest uredelige du kan komme borti.

  Les den dokumenterte sannheten om lederen Marius Reikerås her: https://kristinbruun.wordpress.com/2015/05/31/apent-brev-til-marius-reikeras-vedrorende-underskriftskampanje-for-bevilling/

  Et av de tidligere medlemmene, Rune Fardal, har tapt i tre rettsinstanser for sin netthets. Han fortsatte å skrive med den konsekvens at huset ble begjært tvangssolgt 12. juni 2015!

  https://kristinbruun.wordpress.com/2015/02/11/hva-kan-du-si-om-andre-kjennelse/

  Noe av det ligger fortsatt ute, så besatt er den selverklærte sakkyndig-kompetente av sin stalking av meg.
  Og hvilken kompetanse har dette eks-medlemmet av Rettssikkerhetsgruppen til Ulf Leirstein? Absolutt ingen. Som de øvrige.

  https://kristinbruun.wordpress.com/2015/05/25/har-rune-fardal-kompetanse/

 • Hed

  Hva var grunnen til at politiet måtte få deg sendt til psykiatrisk tilregnelighetsundersøkelse? Hva var det ved din oppførsel som initierte dette? Det er jo ikke noe som skjer hvem som helst, liksom.

 • Kristin B. Bruun

  Hehe, jeg har aldri vært sendt til «slik undersøkelse», Joan Myhre. Det er jo det som gjør din venn Rune Fardals «ekspertise» så latterlig. Du vet, han som tror at en fullstendig manglende undersøkelse er mer reliabel og valid enn de grundige undersøkelsene han og hans like har vært gjenstand for. Heia Rettssikkerhetsgruppen – eh, hei, ja, den er jo nedlagt!
  Her er litt fra en rettspsykiaters faktiske undersøkelse i år. Du som eks-rettssikkerhetsforkjemper kommer sikkert på barrikadene for min sak nå? ;)
  Forøvrig setter jeg pris på at du har sluttet å omtale meg under ditt eget navn.

 • ArveKlarness

  Ved å erkjenne deres problemer, ta dem på alvor og lage enda en ny gruppe for dem, så forsterker man deres samfunnsfiendtlige, uproduktive og negative adferd. Det er håpløst latterlig.

  Om han som politiker skulle gjort noe, så var det å styrke skolen for å hindre flere desillusjonerte og feilinformerte folk. Facebookgruppe er ikke veien å gå.

 • ArveKlarness

  Det handler ikke bare om at de skal få komme til orde, det handler om at politikeren forsterker adferden deres, en adferd som har gjort dem til tapere, trygdede og misfits. Å forsterke en så negativ adferd er rett og slett dumt.

 • ArveKlarness

  Å forsterke en adferd som kun er negativt for samfunnet og enkeltindividene selv er ikke noe en politiker burde beskjeftige seg med.

 • Kristin B. Bruun

  Merkelig, mitt svar til dette synes ikke. Er dette noe du vet noe om, Tjomlid?

 • Hed

  Du gjetter feil. Jeg er ikke Joan Myhre. Joda, politiet insisterte på at din tilregnelighet måtte undersøkes, men du ville ikke møte psykiater. Jeg vet hva politiet konkluderte med, fordi du har lagt ut henleggelsesdokumentet på din egen blogg, på facebook etc, etc.
  Men hvorfor vil du ikke svare på spørsmålet? Hva var det ved din oppførsels som førte til at politiet ble i TVIL om din tilregnelighet at de måtte få det utredet?! Svar da!

 • Kristin B. Bruun

  Har ikke unnlatt å svare på spørsmålet, snarere tvert i mot, det har jeg besvart for lenge siden:
  https://kristinbruun.wordpress.com/2015/02/17/er-kristin-bruun-utilregnelig/ – fordi rettssikkerhetsgruppen nødvendiggjorde det, Joan.

 • Kristin B. Bruun

  Enda et svar som ikke synes. Hva i alle dager driver Tjomlid med?

 • Jeg har ikke slettet eller sensurert noe som helst. Men DiSQUS kommentarfelt sorterer kommentarer noe merkelig, så om du klikker deg rett på en kommentar som ikke er trådstart, viser den ikke altid alle kommentarene i tråden med en gang. Men du kan slappe helt av, alle dine kommentarer er fullt synlige her.

  (Jeg er litt dritt lei av at folk som ikke klarer å håndtere et vanlig kommentarfelt beskylder meg for sensur. Skjerpings.)

 • Hed

  Jeg har ikke spurt om hva konklusjonen var vedrørende din tilregnelighet, men hva som initierte at politiet fant det nødvendig å få utført en slik undersøkelse på deg? Du nekter fremdeles å svare på spørsmålet, hvilket jeg tolker dithen at din oppførsel må ha vært langt, langt, langt fra normal.
  Og grunnen til din høyst merkverdige og maniske hang-up på rettssikkerhetsgruppen(og dens tidligere medlemmer) kjenner vi jo også grunnen til, nemlig: Du fikk ikke være med i gruppen.

 • Kristin B. Bruun

  Slapp av nå, Gunnar, du er ikke kjent for å tåle tilsvar på dine ensidige fremstillinger, så når du som den eneste har dette problemet, er det naturlig å tenke seg at det er du som er problemet. Men helt fint det, da vet vi at hos deg så forsvinner kommentarer både fra vårt eget vindu og fra ditt kommentarfelt, for så på mystisk vis å dukke opp igjen på riktig sted fra timer til dager senere. :)
  (Du snakker med en programmerer/systemerer, så sutringen din om at folk ikke klarer å håndtere et vanlig kommentarfelt slår på en måte tilbake på deg selv. Du behøver ikke å skjerpe deg for mitt vedkommende, jeg synes du er morsom som du er.) :)

 • Kristin B. Bruun

  Å unnskyld meg, Rune Fardal, jeg burde jo skjønt at det var deg som gjemte deg bak et oksehode! Knis, du får frem mine mest pikelige sider. Trist med huset, da, å være så til de grader på felgen etter meg at du ikke klarer å slutte å skrive til og om meg! Hva sier kona til dette, da?

  Svar på ditt spørsmål: du har jo selv funnet opp en egen diagnose for meg: «(min) adferd som beskrevet av andre gjennom fjorten år».

  Tenk at flytebryggepsykologen har gitt meg min egen diagnose, og at den er min og min alene! Hva kaller du den? Imsupercoronam post KristinBruunis?

  Hadde jeg fått være med i gruppen, hadde den blitt oppløst på flekken, og det vet du. Det var jo hele ironien, som ikke uventet gikk over ditt og de andre gruppemedlemmenes hode. Beklager, skal forsøke å senke nivået en annen gang, men jeg er så inderlig svak for ironi der det gjør seg best: der dårene styrer.

  Som du vet tør ikke din herre Marius Reikerås å snakke med meg, og gjemmer seg når jeg stiller ham de enkleste spørsmål. Som her: når søkte han om å få tilbake bevillingen han har laget underskriftskampanje for at stortingspolitikerne skal gi ham tilbake? (Ja, han har virkelig og faktisk laget en underskriftskampanje for at stortingspolitikere som Ulf Leirstein skal tvinge advokatbevillingsnemnda til å gi ham tilbake bevillingen han ikke har søkt om å få tilbake!)
  https://kristinbruun.wordpress.com/2015/05/31/apent-brev-til-marius-reikeras-vedrorende-underskriftskampanje-for-bevilling/

  Videre hater damene i Rettssikkerhetsgruppen og NORM meg av hele sitt hjerte, samtidig som de overvåker meg, kontakter og trakasserer vennene og familien min når de ikke får dem med mot meg, og håper at mine venner skal komme til dem og få hjelp av dem – mot meg.

  Samtidig anklager de samme skrull- unnskyld, damene meg for å være en vandrende honningfelle, hvilket forklarer at alle skrull- eh – anmeldelsene av meg blir henlagt uten etterforskning. I følge dem. Altså medlemmene av den nå nedlagte Rettssikkerhetsgruppen og dens forløper NORM. Ah, NORM, ja. la oss mimre over pamflettutdeling under 22. julirettssaken, fordi dommeren ikke hadde signert dommerforsikringen – https://streiftog.wordpress.com/2013/09/06/hatet-mot-arbeiderpartiet/

  Ellers har din tidligere leder Marius Reikerås (han som ikke tør å snakke med meg, knis) saksøkt Per Danielsen for at Per Danielsen skal ha forårsaket all ulykke i Marius Reikerås liv, og alt Danielsen gjør, er for å skade Marius og din tidligere leder tapte ikke overraskende så det suste: http://www.nettavisen.no/nyheter/danielsen-knuste-nordsjdykker-advokat/3422806190.html
  De som ønsker, kan få tilsendt kopi av hele dommen. Det er virkelig god lesning!)

 • Hed

  Du tar feil i dine skrullete antakelser, men du nekter fortsatt å svare på spørsmålet. I bloggen din underslår du grunnlaget politiet hadde for å sørge for at det ble utført slike undersøkelser på deg og på direkte spørsmål nekter du å svare. Antakelig er sannheten om oppførselen din alt, alt, alt for pinlig for deg!

 • Kristin B. Bruun

  Deg om det, stakkars Rune. Hus og hjem for å få skrive om kvinnen du er besatt av …
  Hva sier kona di til dette?

 • Hed

  Pinlig Kristin. Veldig pinlig! Var det så mye skrik og skrål fra deg som gjorde utslaget eller var det verre ting?

 • Kristin B. Bruun

  Du får holde på, Rune, når kommer betalingen for dette? Synes du fortsatt jeg er sexy, good looking, smart og ganske lik deg?

 • Hed

  Av en eller annen grunn legger du ikke ut bilder av deg selv på nett, til tross for at du legger ut all mulig annen personlig og intim informasjon. Noen få kornete, små bilder har jeg sett av deg og nei, jeg kan ikke akkurat forbinde dem med verken sexy eller «good looking». Men nå skal jo ikke dette handle om utseendet ditt. Smart er du jo åpenbart ikke, slik som du latterliggjør deg selv.
  Du innbiller deg tydeligvis at det bare er noen få personer som nå har fått med seg hvem du er og hva du holder på med, og således innbiller du deg feilaktig at jeg er Rune Fardal(ja, jeg vet hvem han hobbypsykologen er, slik alle med internettilgang gjør(gjelder jo deg også), men jeg kan fortelle deg at du har prestert å gjøre deg bemerket over det ganske land, og ikke på en positiv måte. For ordens skyld; jeg har aldri hatt noe med rettssikkerhetgruppen å gjøre, så dine skrullete gjetninger når du åpenbart ikke aner hvem jeg er kan du holde for deg selv, hunden din og alle stemmene i hodet ditt.
  Fortell nå hva som initierte undersøkelsene som ble iverksatt på deg?! Ikke vær så feig!

 • Denne personlige feiden kan vel egentlig avsluttes her, så kan dere fortsette den på en annen arena.

 • Kristin B. Bruun

  Jeg skjønner at du sliter med hvor mange du er, siden du tror du er «det ganske land». Som du ser, er du den eneste her som bryr seg. Å nei, jeg glemte jo rettssikkerhetsgruppen forøvrig. På støttegruppen til Marius Reikerås vil du kunne se hvor mye de sprer om meg, og hos ham, og i dommerforsikringsgruppene, og hos enkeltmedlemmene – også dem som ble sparket ut av NORM.

  Hvilket minner meg på – du vil få svar på alt du lurer på 18. eller 19. august i år i Nedre Romerike tingrett: den saksøkte FrP-politikeren som avviser at hun er eller vil bli politiker og som var talsperson for NORM, har varslet at hun stevner leder for retts- og påtaleenheten i Follo, Jens Elsebutangen, som vitne.
  Han vil nok med største glede opplyse alle oss som lurer om hvorfor politiet brukte 100.000 kroner på en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse hvor observanden ble utelukket, og at de gjorde dette i en forseelsessak.

  Som du sikkert har fått med deg, er ikke min «adferd» beskrevet i rapporten fra den manglende undersøkelsen, der har den stakkars mannen beskrevet sine fantasier om meg. Som FrP-politikeren har vist her:
  https://twitter.com/iRHov/status/555680834234380288

  Her er hennes egen anmeldelse av meg, hvor hun sikkert har beskrevet min adferd, og vil sikkert fortelle deg og oss alle om den:
  https://twitter.com/iRHov/status/562339906069229568

  (Eller da hun anmeldte meg for å ha stjålet kjæresten som forlot henne året før, som jeg enda ikke har truffet, i en periode da jeg var samboer med en fosterfar …)

 • Hed

  Mottatt!

 • Nå har jeg for øvrig slettet de fleste kommentarer i denne personlige feiden. Ta det et annet sted.

 • Det forutsetter at du modererer og utestenger nettroll. Altså anonyme – eh, hey – for tiden er de pseudonyme – profiler, som sjikanerer og personforfølger.

 • jostein Bjoerkmo

  Reikerås ser ut til å ha jobbet med mange fornuftige saker. Mot norsk barnevern osv. Selv om han blir forsøkt demonisert av en uvitende PK fanatiker ser jeg ikke annet enn en sutrete artikkel fra en som tror han vet så mye bedre. Rettsaken og det Reikerås ble dømt for tar jeg imidlertid ut av mine vurderinger. Men det er vel ikke slik at om man er dømt så er man ute av verden for evig?