640px Wheat haHula ISRAEL2

Jeg har flere ganger reagert på Oikos sitt i overkant dogmatiske forhold til økologisk matproduksjon og motstand mot industrialisert landbruk. En del forskningsresultater blir vridd og vrengt på for å gi inntrykk av andre konklusjoner enn det rapporter og studier faktisk sier. Dessverre har de nå overgått seg selv.

Et eksempel på slik villedende presentasjon av data skrev jeg om her, hvor de trakk frem en liten og svært mangelfull studie på glyfosatinnhold i urinen til europeere, og presenterte den som «en omfattende studie» – med en konklusjon som ikke kunne ledes ut av studien.

Et annet eksempel er deres forvrengte fremstilling av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sin vurdering av økologisk vs konvensjonelt dyrket mat. Når resultatene av rapporten ikke passet Oikos sitt syn, endret de bare noen konklusjoner i strid med det VKM selv la frem.

Men sånn er gjerne «politikk». Idealisme driver frem fargede tolkinger av data for å støtte egen sak.

Det blir verre når retorikken mot meningsmotstandere blir direkte hatsk. Styremedlem i Oikos, Stig Braathen, skriver i en fersk bloggpost hvor han tar for seg debatten rundt Gunhild Stordalens omdiskuterte EAT-konferanse:

Kronidioter, som Ole Gjølberg, kaster seg over henne for å forsvare den dødlige utvikling i feil retning vi har tilbedt i mange tiår.

Ole Gjølberg, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har til Dagbladet uttrykt følgende om EAT-konferansen:

– Jeg tror for å være helt ærlig, at fint lite kommer ut av slike konferanser.

– Jeg er redd en slik kjendisbegivenhet veldig fort blir en avsporing, med politiske korrektheter og fokus på økologisk og kortreist mat. Da glir de fundamentale utfordringene i verden fort unna, sier Gjølberg til Dagbladet.

– Gunhild Stordalen er en imponerende dame, men jeg har veldig liten tro på den type happenings, sier professoren.

Dette liker ikke Braathen, og peker på at han ikke tror at en modernisering av landbruket ved hjelp av teknologi, kunstgjødsel og kjemikalier er veien å gå, slik Gjølberg mener. Og deretter kommer det drøyeste (min utheving):

Fattigfolk, som meg, er veldig glade for at familien Stordalen snakker vårt språk og i tillegg har midler til å nå ut i verden. Jeg ser imidlertid frem til at Gjølberg og alle de djevlene som har tjent seg søkrike på å spre død i verden er utryddet fra jordens overflate. Tiden er overmoden for å ta de riktige valg og endre alle tanker og handlinger som medfører forbruk (misbruk) av noen som helst ressurser.

Spre død i verden? Det anslås at utviklerne av kunstgjødsel, Fritz Haber og Carl Bosch, har reddet over 2,7 milliarder liv. Norman Borlaug, som stod bak «den grønne revolusjon» med sitt moderniserte landbruk og foredlede kornvarianter, anslås å ha reddet minst en kvart milliard mennesker. (Mange mener tallet er over en milliard.) Såkalt «Golden rice», en genmodifisert risvariant med ekstra A-vitamin, kan redde livet til en million barn årlig i den tredje verden.

Dette er det Braathen mener er problemet på kloden vår. Kunstgjødsel, effektivisering og moderne teknologi som GMO. Og de som har forsket og kjempet frem slike teknologier, mennesker som har reddet milliarder av menneskeliv, mer enn både vaksiner og antibiotika, ser han på som djevlene i verden.

Ikke bare det, men han gleder seg til disse djevlene, altså alle oss som synes at det å produsere mat nok til verdens befolkning er en god ting, «er utryddet fra jordens overflate» – hva han nå legger i det.

Oikos er blitt konfrontert med dette på Twitter, og svarer at de tar avstand fra slik kommunikasjon:

Skjermbilde 2015 06 17 16 46 46

Det er bra, men når et styremedlem i Oikos ordlegger seg slik offentlig, og signerer andre innlegg i bloggen sin med «Styremedlem, Oikos», er det vanskelig å se at dette utelukkende er private ytringer.

Jeg synes det er uheldig at Oikos forvrenger sin presentasjon av data slik de dessverre i blant gjør. Det gjør det vanskelig å ta dem seriøst når man vet at de har en historikk med å la sine presentasjoner styres av en agenda.

Det blir enda vanskeligere når et styremedlem rett ut fornekter de enorme goder moderne, industrialisert landbruk har hatt for jordens befolkning, og regelrett ønsker sine meningsmotstandere døde. Ja, det er lov å diskutere hvilken balanse man skal ha mellom økologisk landbruk og industrialisert landbruk, men å kategorisk hevde at sistnevnte har ført til mye død i verden, og ønsker dets forkjempere utryddet, er mildt sagt ikke særlig tillitsvekkende.


* Les også: Ja til industrielt landbruk

Det virker som om de lider av det psykologiske konseptet som kalles «What You See Is All There Is». Hvis du har vokst opp i en verden av overflod, der det alltid er mat i butikken, så er det muligens lett å tro at det største problemet med mat er mikroskopiske rester av sprøytemidler.

Men det er det ikke. Det største problemet med mat er å ikke ha mat. Nesten en milliard mennesker er kronisk underernært. Folk dør av sult. Ingen dør av sprøytemiddelrester i mat. Men det ser du ikke om du driver økologisk-gourmetrestaurant. De underernærte var ikke på EAT-forumets taleliste. Og det er ingen sultkatastrofe i Nygaardshaugs hage i Lier.


Oppdatering 1: Stig Braathen beklager nå formuleringer i innlegget, melder Nationen.

Oppdatering 2: Stig Braathen har nå trukket seg fra alle styreverv i Oikos.

 • Det er kort og godt

 • Bernt Førre

  Braathen krever å «endre alle tanker og handlinger som medfører forbruk (misbruk) av noen som helst ressurser». Hva med Stordalingenes storbryllup i Nord-Afrika og deres ferier – flertall ja – i deler av verden langt fra heimen? Hvor mye flydrivstoff og adskillig annet forbruk står de for?
  Sjenerer dette Braathen eller er de som sier noe han liker å høre fritatt fra kritikk han retter knallhardt mot andre?

  Hva viser klarest preikende folks holdninger, hva de sier eller hva de faktisk gjør?

 • Interessant fra Tjomlid, om at 3 hvite, kristne, europeiske menn – to tyskere og en norsk-amerikaner; Bosch, Haber og Borlaug – har reddet livet til et sted mellom 3 og 4 milliarder mennesker. Altså halvparten av dagens verdensbefolkning.

  Ettersom Europa knapt har hatt befolkningsvekst siden disse 3 europeiske vitenskapsfilantropenes tid, så er det altså hovedsaklig afrikanere og asiater som nå har fått livene sine reddet av sådanne europeere.

  En viktig saksopplysning å ha i mente til neste gang noe sutre-afrikanere eller syte-muslimer maser om europeisk kolonialisme og annen historisk skyld: -Hadde det ikke vært for europeere, så hadde ikke afrikanere, asiater eller muslimer flest vært i live i dag. Dere har alt å takke Europa og Vesten for, også livene deres!

 • nordpedant

  Det synes jeg faktisk ikke det er så viktig å huske. Det er nemlig to helt forskjellige debatter. På samme måte som Stalins frigjøring av Finnmark ikke legitimerer knusingen av Praha-våren.

 • Erik Arne Hansen

  Braathen jobber i SSB. Vi får bare håpe at han ikke jobber med viktig statistikk.

 • laysee

  Det er rart å se hvordan du faktisk tar feil i alt du sier.

  Tjomlid bør riktignok være forsiktig med å ramse opp mennesker som har blitt reddet av forskjellige årsaker når stort sett er snakk om de samme menneskene, men likevel…

 • Øivind Bergh

  Som sterk tilhenger av industrialisert matproduksjon skal jeg gjerne være med på å hylle bl.a. Borlaug, men ikke alt er blendahvitt fra Vestens side. For eksempel er Greenpeaces arbeid med å sabotere Golde Rice ansvarlig for sykdom og død hos et stort antall mennesker i India, Indonesia og en del andre asiatiske land. I dag er asiatiske land langt mer drivende i arbeid med å utvikle GMO for praktiske formål enn europeiske, og det er helt nødvendig for å klare å mette verdens befolkning uten å måtte hugge ned absolutt alt som finnes av regnskog.

 • lars granlund

  La meg først si at jeg tar sterk avstand fra hatretorikk i
  enhver form. Debatten om disse temaene er altfor viktig til at vi skal gå i
  skyttergravene. Noen nyanser blir borte når skyttergraven brukes som
  utsiktspunkt. En status om hvordan verden faktisk ser ut mht matproduksjon og
  fordeling kunne belyse bildet betraktelig. Matprodusenter over 20 da disponerer
  ca 78 % av tilgjengelig produktivt areal i verden. Det er rimelig å anta at det
  er i dette segmentet man finner den høyeste grad av industrialisering, høyest
  grad av utslipp pr munn å mette og dessverre en elendig ressursutnyttelse.
  Dette segmentet skaffer mat til 30% av verdens befolkning altså den rikeste tredjedelen!
  Ser vi på bruk under 20 da disponer de ca 22% av tilgjengelig areal. Med dette
  utgangspunktet skaffes det forsøksvis mat til 70% av verdens befolkning. I
  dette segmentet er det stor grad av økologisk/ agroøkologisk drift. Se for
  øvrig min artikkel om sårbarhetens naturlov:

  http://www.kulturverk.com/2015/04/22/sarbarhetens-naturlov-matkultur-er-infrastruktur/

 • Øivind Bergh

  Kritikken mot industrialisering kan på ingen måte legitimere hatretorikk, det er jeg enig i. Men jeg vil tilføye at kritikken mot industrialisert matproduksjon i stor grad er basert på myter, og i betydelig grad i konflikt med empiri. I en verden med voksende befolkning er det å framskaffe tilstrekkelig mat av tilstrekkelig kvalitet helt essensielt. VI kommer da ikke utenom at vekstutbyttet per areal er høyere ved bruk av GMOer, og forbruket av sprøytemidler mindre. Ved å basere seg på økologisk drift blir det altså mindre mat, med lavere sikkerhet enn alternativet. Det vil også si at det oppstår et behov for ytterligere avhugging av regnskog.

  http://www.manifesttidsskrift.no/intensivt-landbruk-er-miljovennlig-landbruk/

 • Historie har som oftest en debet og en kredit-side. For balansens skyld bør begge føres. For hver Cecil Rhodes, Pizzarro eller kong Leopold, har Europa de siste 500 år produsert hundredevis av Newtoner, Pasteurer, Einsteiner, Curier, Borlauger, Habere og Boscher.

  Europas plusside er så enorm i balanseregnskapet, at resten av verden nå står i takknemlighetsgjeld til oss. Tjomlid har derfor rett når han trakk fram at folk flest i verden i dag, særlig utenfor Europa, har europeiske vitenskapsfolk å takke for livene sine.

  Men utifra din logikk, formoder jeg at du allerede har glemt norske kommunisters, og hele Sovjetunionens krigsinnsats med tap av nær 30 millioner menneskeliv i kampen mot nazismen? For liksom ikke å legitimere knusingen av Praha-våren 1968….

 • Vi skal vel ikke glemme at relativt viktige nyvinninger som skriftspråk, matematikk og mye vitenskap kom fra Midtøsten/Asia/Kina etc. Dette går begge veier, avhengg av hvilken del av verdenshistorien du ser på.

 • Ja, korrekt. Og moderne historieskrivere underslår jo ikke akkurat ikke-vestlige bidrag lenger. Men de fleste vil være enig om at uten den vitenskaplige revolusjon som europeere som Newton og Galliei nærmest igangsatte fra scratch for 400 år siden – med påfølgende europeisk industriell revolusjon, som har skapt kontinuerlig økonomisk vekst de siste 200 år – så ville resten av verden i dag sett ut omtrent slik den gjorde for 500 år siden. Også vært nesten like folketom nå som dengang da. Ergo har folk flest utenfor Europa den europeiske vitenskaplige revolusjon å takke for sine nåværende liv.

 • ripss 2
 • Og vi har dem og takke for sentrale redskaper som muliggjorde moderne vitenskap og teknologi. Så egentlig kan de takke seg selv ;-)

 • Ja, du bør gjøre teksten mer PK. Altså redigere bort Haber, Bosch og Borlaug :-)

 • Det finnes like lite grunnlag for noen «takknemlighetsgjeld» hos resten av verden for disse oppfinnelsene som for at europeere som lever idag skal føle skyld for kolonialisme og slavehandel. Bidragene fra disse forskerne og oppfinnerne som du nevner er dessuten i beste fall tvetydige. Og det gjelder spesielt ansvaret de har for å ha bidratt til en befolkningsøkning som allerede nå har sørget for å utarme jorden på en måte som våre forfedre knapt ville vært istand til å forestille seg i sine verste mareritt. Tendensen blant vitenskapsfolk ser i det store og hele ut til å være temmelig nærsynt amoralsk gjennom hele denne perioden. Så godt som aldri stanser de opp og spør seg selv om det de har å komme med er av det gode sett i et større perspektiv. Og det gjelder både naive forestillinger om det antatt entydig positive ved å «utrydde sykdommer» til mer åpenbare tilfeller som utvikling av masseutryddelsesvåpen.

  Eintein: Regret

  ‘I’ve Created a Monster!’ On the Regrets of Inventors. One of the men who developed pepper spray is outraged by police who use it on protestors. Just another example of an inventor who can’t control his creation.

 • nordpedant

  Det er ingen som betviler Europas meritter, det er bare at de ikke har noe som helst med Europas overgrep å gjøre. Det ene har absolutt ingenting med det andre å gjøre.

  At du tar Tjomlid til inntekt for «regnskapet» får stå for din egen del, jeg tviler på at Tjomlid er enig.

  Og det på tampen er ikke min logikk. Min logikk er å holde de strikt fra hverandre. Derimot tilsier din logikk at Sovjetunionen stort sett burde fått gjøre hva de ville i en trettiårsperiode etter krigen.

 • 6442

  Faktum er jo at det alt for mye mat i Europa. Det er jo Europa som importerer og kaster. De dyrker hvete i Norge som er stort sett ubrukelig, har all mulig overflod, kan godt ta noen grep og eksperimentere litt med eg bygg som visstnok var det man dyrket i gmldager etc, Ting har kommet ut av logisk og fornuftig evolusjonsretning, og den åpenbare rette vei å gå trenger litt innovativ tankegang. Og til syvende og sist er det jo ikke Europa sm har ansvar for resten av verden, det er demselv, og jo mer man forklarer det for dem jo mer kommer dem til å forstå det. Det er vel heller hva slags klør Euoparegjeringer har i 3.verden som er spørsmålet.