Forbrukerombudet slår ned på AltShops markedsføring av «sølvvann»

Last updated on 26. oktober 2015

Skjermbilde 2015 10 25 12 37 49

I juni begynte det å sirkulere et markedsføringsskriv for «sølvvann», signert Kjetil Dreyer, leder av AltShop, på Facebook. Jeg fulgte opp dette med å skrive bloggposten «Kjetil Dreyer forteller tullete ting rundt «vidundermiddelet» Sølvvann», og klaget samtidig markedsføringen inn for Forbrukerombudet, ettersom den helt klart bryter med regelverket for markedsføring av alternativ behandling. Nesten 30 andre personer gjorde det samme. Nå har det omsider gitt resultater.

TV2 hjelper deg la merke til min bloggpost, og kontaktet meg i sommer fordi de ønsket å gjøre en reportasje rundt produktet sølvvann. Jeg ble intervjuet i august, og programmet kommer på lufta kl 20:30 førstkommende torsdag (29. oktober)kl 20:30 torsdag 12. november (programmet er flyttet). Tune in!

Forbrukerombudet tar grep

I bloggposten min pekte jeg blant annet på at det ikke er lov å vise til autoriteter eller «vitenskapelig forskning» i markedsføring av alternativ behandling. Det er ikke lov å antyde at det har en effekt mot sykdommer. Det er ikke lov å anbefale alternativ behandling over skolemedisin, eller snakke ned effekten av evidensbasert medisin.

Dreyer gjør alt dette i sitt markedsføringsskriv, men prøver å fraskrive seg ansvaret ved å påpeke at dette bare er «hans personlige mening», ikke noe som hans bedrift Alternativ Netthandel AS (AltShop), som selger sølvvannet, reklamerer med. Likevel legges altså skrivet ut på AltShops egne nettsider, og han lenker til AltShops produktside for sølvvann, sammen med et spesialtilbud for produktet, i slutten av markedsføringsteksten sin.

Skjermbilde 2015 10 25 13 46 08

Da jeg snakket med TV2 hjelper deg, hadde ennå ikke Forbrukerombudet behandlet alle klagene, og de signaliserte til journalistene at de nok ikke hadde kapasitet til å følge det opp. Heldigvis viste det seg å være feil, for nylig fikk jeg, og alle andre klagere, tilsendt kopi av brevet Forbrukerombudet har sendt til Dreyer/AltShop.

Dette er et offentlig dokument, så det kan du lese i sin helhet her.

Kort sagt så sier Forbrukerombudet at markedsføringen hans er ulovlig, og at den må endres i løpet av et par uker, ellers kan det pålegges tvangsmulkt. Bra!

Det er verdt å trekke frem noen punkter fra brevet, blant annet følgende passasje:

Forbrukerombudet vil innledningsvis påpeke at det er uten betydning for vurderingen at Kjetil Dreyer, daglig leder av Alternativ Netthandel AS, påpeker at blogginnlegget er en personlig artikkel. Det lenkes til Alternativ Netthandel AS sitt Sølvvann-produkt med opplysninger om ulike rabatter, og det gis informasjon om formålene med altshop.no. Blogginnlegget er i tillegg lenket fra altshop.no. Blogginnlegget anses følgelig som markedsføring fra altshop.no.

Dette er i tråd med hva jeg selv skrev i min bloggpost. Dreyer prøver å fraskrive seg ansvaret for markedsføringen ved å si at det er hans personlige mening, men det er åpenbart at dette er ren reklame for AltShops egne produkter.

De skriver videre:

Kravet om en nøktern beskrivelse av virksomhetens art innebærer at befolkningens mangelfulle kunnskap ikke utnyttes i markedsføringssammenheng. Dersom en behandler fremhever sine behandlingstjenester som mer egnet enn andre sammenlignbare behandlingsformer vil markedsføringen være i strid med kravet til nøkternhet.

I blogginnlegget foretas det jevnlig en sammenligning mellom bruken av sølvvann og bruken av antibiotika. Markedsføringen gir inntrykk av at Sølvvann er et bedre produkt til bruk mot infeksjoner.

Deretter ramser de opp en rekke sitater fra hans tekst, hvor han konkret sier at sølvvann er bedre enn antibiotika. Igjen ulovlig.

Så peker de på at han snakker ned evidensbasert medisin:

En saklig beskrivelse av virksomhetens art medfører krav om at markedsføringen ikke skal utformes slik at den på en utilbørlig måte undergraver eller svekker tilliten til den ordinære helsetjeneste.

De gir et eksempel fra teksten, og konkluderer:

Forbrukerombudet anser påstandene som egnet til å svekke tilliten til den ordinære helsetjeneste blant forbrukere. Påstandene er dermed i strid med kravet om saklig beskrivelse av virksomhetens art.

Det understrekes at dette kun er eksempler og ingen uttømmende redegjørelse for påstander i strid med en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art.

Så kommer de mer alvorlige anmerkningene, for eksempel at han fremmer ulovlige påstander om effekt:

I blogginnlegget nevnes en rekke konkrete sykdommer som Sølvvann angivelig skal ha effekt mot. Dette fremgår eksempelvis i den historiske redegjørelsen for hva produktet tradisjonelt har vært brukt til. Forbrukerombudet nevner eksempelvis «uskadeliggjøring av alle typer virus, bakterier og sopp», være «overlegent i forbindelse med helbredelse av brannskader» og å «sørge for at sår gror med minimal dannelse av arrvev». Konkrete sykdommer nevnes her i sammenheng med sterke beskrivelser av hva som kan oppnås ved behandlingen. Videre nevnes at Sølvvann av en forsker er ansett som det «beste brannskade-antiseptiske middel han noensinne hadde vært i kontakt med» og at beinsår som vanligvis ikke gror, «gror fort og effektivt ved bruk av kolloidalt sølv».

Blogginnlegget omfatter også påstander om at kolloidalt sølv kan få avkappede fingre etc. til å vokse ut igjen. I blogginnlegget heter det: «Det finnes en annen teknikk som utnytter sølvets evne til å forvandle celler til stamceller, den er utarbeidet av Robert O. Becker. Den baserer seg på at man ved hjelp av et sølvbasert kompress, i kombinasjon med elektrisk stimulering av det skadede vevet, for eksempel får avkappede fingre etc. til helt og holdent å vokse ut igjen – med full førlighet og fingeravtrykk inntakt. Det har imidlertid vist seg at samme resultat kan oppnås ved bruk av omslag dynket i kolloidalt sølv».

Forbrukerombudet anser dette som åpenbare brudd med forbudet mot effektpåstander i forskrift om alternativ behandling.

De fortsetter med å peke på hans indirekte påstander «som av forbrukeren vil kunne gi inntrykk av at den alternative behandlingen har effekt mot konkrete sykdommer også er i strid med forskrift om alternativ behandling jf. forskriftens § 4.», og gir eksempler på dette fra teksten hans. Spesielt trekker de frem hans påstander om at sølvvann kan ha en positiv effekt mot HIV, som spesielt alvorlig.

Videre skriver Forbrukerombudet at hans bruk av studier og dokumentasjon for effekt, også er brudd på lovverket:

Av alternativloven § 6 fremgår det at behandling av sykdommer som i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utføres av helsepersonell. HIV er etter ovennevnte bestemmelse å regne som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette medfører at alternative behandlingsformer for HIV ikke kan markedsføres av alternative behandlere.

Ved at blogginnlegget inneholder påstander om Sølvvanns effekt mot HIV foreligger det et klart brudd med forskrift om alternativ behandling § 2 tredje ledd.

Dreyer ramser også opp en hel rekke alvorlige sykdommer sølvvann skal hjelpe mot, blant annet: «cancer, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, Crohn’s colitis, Type II diabetes, multiple sclerosis, Parkinson’s disease, Wegener’s disease, and collagen-vascular diseases such as rheumatoid arthritis and Alzheimer’s», hvorpå Forbrukerombudet påpeker:

Forbrukerombudets vurdering er at den jevne forbruker vil oppfatte teksten på en slik måte at Sølvvann har effekt på konkrete sykdommer, diagnoser og lidelser. Markedsføringen er dermed i strid med forskrift om alternativ behandling.

Forbrukerombudet ønsker også å påpeke at internettsiden viser til fornøyde brukeromtaler som gir forbrukeren inntrykk av at Ionisert Kolloidalt Sølvvann har virkning mot forkjølelse, kutt- og sårskader og er effektiv i bekjempelsen mot resistente bakterier (MRSA). Som nevnt ovenfor er dette i strid med forskrift om alternativ behandling.

De avslutter med følgende formaning:

Forbrukerombudet ber om at Alternativ Netthandel AS umiddelbart gjennomgår sin markedsføring på altshop.no og endrer eller fjerner markedsføring som er lovstridig slik at nettsiden er i tråd med kravene som følger av lov om alternativ behandling av sykdom mv., og forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Vi ber om en bekreftelse på at Alternativ Netthandel AS vil innrette seg etter kravene vi har redegjort for i dette brevet. Vi ber dere beskrive konkret hvilke endringer dere vil foreta slik at vi kan vurdere om endringene oppfyller lovens krav.

… og gir ham en frist til 3. november med å skriftlig bekrefte at markedsføringen er endret.

Klarsynt som jeg er, vil Dreyer nå komme med noen rants på Facebook om hvordan han knebles og hvordan Forbrukerombudet er infiltrert av pedofile som prøver å stikke kjepper i hjulene for hans kamp for kjærlighet, frihet, helse, og mer penger på kontoen til AltShop, men det vil nok hjelpe lite. Her må han ta grep, ellers vil det svi på pungen.

Intervjuet

I forrige uke fikk TV2 omsider til et intervju med Dreyer selv, og i vanlig konspiratorisk ånd er dette intervjuet selvsagt filmes av Dreyer, eller en medsammensvoren, selv for å sikre seg mot at han redigeres til å fremstå som en tulling. Det fine med videoen er at det demonstrerer at han klarer å fremstå som en tulling helt uten at det må redigeres på noe urettferdig vis.

Du kan se videoen her:

La meg trekke frem noen høydepunkter. I videoen gjør han et poeng ut av at han selv aldri sier at sølvvann virker mot noe, eller kan erstatte antibiotika. Han bare referer til andres påstander, hevder han. Men journalisten har gjort sin jobb, og påpeker at han selv skriver følgende:

Ut fra et effektivitetssynspunkt, et resistens- utviklingssynspunkt, og ikke minst et sikkerhetssynspunkt, burde man benytte ionisert kolloidalt sølv fremfor ulike antibiotika er min personlige mening.

Dette er i det hele ganske ironisk da hele teksten er gjennomsyret av «min personlige mening», i et forsøk fra å unngå at Forbrukerombudet skal kunne ta AltShop for markedsføringen. Han snur altså 180 grader i sin argumentasjon alt etter hva han føler kan beskytte hans interesser best.

* Les også: Kjetil Dreyer våser om vaksiner

Dette har også Forbrukerombudet reagert på, som vi tidligere så. De kjøper ikke påstanden om at dette bare er hans personlige mening når han tross alt er daglig leder og innehaver av AltShop, publiserer teksten på AltShops egne nettsider, og lenker til AltShops spesialtilbud for sølvvann i bunnen av teksten.

Når Dreyer føler det tjener hans interesser best, er teksten bare hans personlige mening. Men når han møter motstand på det, argumenterer han med at han aldri har hevdet noe som helst, han bare referer til det andre mener. Grovt uærlig. Sukk.

Antibiotikaresistens

I intervjuet er for øvrig Dreyers primære forsvar at antibiotikaresistens er et stort problem i verden i dag, og at sølvvann derfor kan være et bedre alternativ.

Ja, antibiotikaresistens er et stort problem, og en løsning på det hadde vært fantastisk. Men å erstatte effektiv medisin med tullemedisin for å slippe resistensproblematikken, er som å erstatte p-piller med IFA-drops for å unngå hormonelle bivirkninger fra prevensjonen. Bivirkningene blir riktignok borte, men man ender opp med et barn ni måneder senere. Ingen god løsning.

Dreyer ignorerer også det ikke helt ubetydelige faktum at sølvprodukter også kan føre til resistensproblematikk, noe jeg skriver om i min bloggpost.

Dosen gjør giften

Det er for øvrig også morsomt å høre Dreyer snakke om at dosen er avgjørende for bivirkninger og effekt. Og det har han helt rett i. Et stoff kan være helt trygt i en dose, men giftig i en annen dose. Det er derfor hans forsvar for at sølvvannet hans er trygt. Det er så lav dose av sølvioner, må vite. Men hvorfor ser han ikke dette når det gjelder vaksiner eller andre legemidler? Dosering er tross alt det mest sentrale poeng innen skolemedisinen.

* Les også: Kjetil Dreyer: En profittmotivert løgner

Kjetil Dreyer er eksempelvis ekstremt opptatt av at kvikksølv, aluminium og andre tilsetningsstoffer i vaksiner er farlige, men ignorerer at dette også handler om doser. Tilsetningsstoffene i vaksiner finnes i de mikroskopiske doser som omfattende mengder forskning har vist er trygt.

Atter en gang tilpasser han altså argumentasjonen etter hva som tjener hans interesser best. Doser er viktig for de produkter han selger, mens for konkurrerende produkter er doser irrelevant. De er farlige uansett!

God forskning

Han gjentar også flere ganger at sølvvann er trygt fordi han har solgt det i syv år uten å ha hørt om at noen opplevde bivirkninger.

Vel, som jeg skrev i min forrige bloggpost om sølvvann er dette en merkelig argumentasjon ettersom han alltid maser om at det ikke er nok forskning på at vaksiner er trygge. Der krever han helt urealistiske studier med enorme antall mennesker som følges over et helt livsløp for at han skal akseptere vaksiners trygghet. Men for hans eget produkt er «jeg har aldri hørt noen av mine kunder klage» god nok dokumentasjon.

Mot slutten av intervjuet konfronteres han med at nyere metastudier på bruk av sølvvann ikke finner noen effekt. Dette sier han først at han ikke kjenner til, men når han får spørsmål om ikke han som selger sølvvann burde vite dette, så hevder han at han selvsagt har lest dette likevel, men at det ikke var så interessant å nevne i markedsføringen.

Han kritiseres også for å ikke nevne bivirkninger med et eneste ord. Det blir også ganske absurd ettersom Dreyer og hans alternativkompiser mener at mer eller mindre reelle bivirkninger fra legemidler underkommuniseres av myndighetene. Selv om disse både står trykket på pakningene, stadig vekk omtales i media, og når det er relevant for pasienten også påpekes av legen som forskriver medisinen.

* Les også: En lurenDreyer møter seg selv i døren

Noe av det morsomste i hele videoen er likevel når Dreyer presterer å understreke at med mindre denne nyere forskningen er randomiserte, kontrollerte og dobbeltblindede studier, så teller det ikke. Vel, gratulerer Kjetil, du har nettopp undergravd hele din egen virksomhet. Ingenting av det han selv selger har evidens for effekt eller sikkerhet fra slike høykvalitetsstudier.

Dreyer viser derimot til at han har prøvd å se forskningen på sølvvann i «et hundreårsperspektiv», men glemmer at ingen av den forskningen han selv har vist til av bøker og artikler i sin markedsføring, er dobbeltblindede, randomisert og kontrollerte studier. Det meste av det er til og med fra en tid før slike kontrollerte studier ble standard innen medisinsk forskning.

Det er ikke måte på hvordan den mannen endrer standpunkt alt etter hva som tjener bankkontoen hans best.

Skjermbilde 2015 10 25 14 29 24

Skikk og bruk

Til slutt ber TV2 ham vise hvordan sølvvann skal brukes. Dreyer spruter noen doser sølvvann i munnen, sier at det kan være der i 3-5 minutter, og så kan man velge om man vil svelge eller spytte ut. Det utgjør ingen nevneverdig forskjell, sier han. Det er jo fascinerende. Det betyr altså at så mye kolloidalt sølv opptas av slimhinnene i munnen at det er nok til å gi antibiotisk effekt, skal vi dro Dreyer. Jeg lurer på om han har noe dobbeltblindede, randomiserte og kontrollerte studier til å underbygge den påstanden? Han avviser jo alt annet som useriøst.

Og kikker vi litt på det forskning viser, finnes det relativt lite solide data på opptak av sølvioner i kroppen. Men det som er gjort av studier tyder på at opptaket er ganske lavt, selv når det svelges. Ergo er det nok vesentlig lavere når det ikke svelges. Ettersom det ikke finnes noen solide regler for dosering av sølvvann, vil hver bruker kunne ende opp med å innta vidt forskjellige doser, alt fra det helt ufarlige til det potensielt farlige:

Greater risks are expected through uncontrolled use of colloidal silver products containing unspecified levels of ionisable silver which are commercially available in some countries as food additives, health supplements, breath fresheners, multipurpose antiseptics, topical therapies, and many other claims; many of which are not substantiated by scientific or clinical evidence.

Et kjapt Google-søk viser at de fleste alternative nettsider som promoterer sølvvann påpeker at det skal svelges for maksimal effekt. Jaja, er det så nøye?

Konklusjon

Kort sagt er sølvvann et produkt uten dokumentert effekt, men med dokumenterte bivirkninger. Det finnes ingen regler for dosering, man bruker det nesten som man vil, og det finnes ingen forsøk på å fange opp eller kartlegge bivirkninger av bruken. Så lenge ingen klager direkte til Dreyer selv, anser han det som trygt. En standard for ansvarlighet så lav at et legemiddelfirma som forsøkte seg på det samme ville blitt slått konkurs omgående.

Heldigvis for Dreyer kan alternativbransjen gjøre tilnærmet som de vil i et marked som nesten ikke har reguleringer, tilsyn eller klageinstans – så lenge de ikke er dumme nok til å skryte av lovbruddene offentlig. Dreyer er dessverre så dum, og nå må han kjenne på konsekvensene.

Det er flott at Forbrukerombudet tok denne saken på alvor. Markedsføringen av sølvvann er farlig og ulovlig, og den må stoppes. Det gjenstår å se hvordan Dreyer vil forholde seg til påbudet om å endre sin markedsføring, men jeg vil tippe at det ikke skjer så mye på en stund. Han vil forsøke seg med å skrive et usammenhengende og meningsløst svar til Forbrukerombudet for å klage sin nød i håp om å trenere saken, og det vil gå flere runder før noe til slutt vil skje.

Jeg håper dog at Forbrukerombudet setter hardt mot hardt, og følger opp dette helt til Dreyer har gjort det han er pålagt å gjøre. Når den dag kommer, vil vi se at hans markedsføring vil gå over til at «produktet virker så godt at selv forbrukermyndighetene forsøker å kneble markedsføringen!». Og forresten er alle pedofile.

Slik er alternativbransjen. Rendyrket uærlighet, roterende argumentasjon, og et umiddelbart krav om offerstatus straks de må forholde seg til en brøkdel av de samme krav om dokumentasjon og etikk som det legemiddelindustrien må. Triste greier. Ikke la deg lure.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!