Stikkord: <span>budskap</span>

Og her er resultatet fra Thomas Moen sitt prosjekt… ser du godt etter finner du også meg inni der et sted ;-)

Blogger Personlig

Thomas Moen har oppfordret bloggere til å dele sitt budskap med verden ved å skrive det på hånden og ta et bilde.

Her er mitt budskap:

BrukRefleks.jpg

Blogger Personlig

De aller fleste aktive kristne hevder at Bibelens budskap er utvetydig. Med andre ord så er Guds vilje bevart feilfritt og fullkomment og presenteres gjennom Bibeltekstene på en måte som er klar, tydelig, uten selvmotsigelser, uten faktafeil og uten rom for debatt omkring sentrale doktriner. Dette er en helt grunnleggende oppfatning for at den enkelte kristnes meninger om bl.a. moral skal kunne begrunnes med at den er i tråd med Bibelens, og dermed Guds, ord. Hvis det var rom for debatt omkring hva Bibelen, altså Gud, egentlig prøver å si, så vil kristendommen miste sin moralske autoritet.

Er det da slik at kristne verden over er enige i det bibelske budskap? Nei, slettes ikke. Ny statistikk viser at det finnes over 30.000 kristne trossamfunn (konfesjoner) i verden. Nesten 5000 i USA alene. Mennesker rundtomkring på Jorden har altså funnet mer enn 30.000 ulike tolkninger av Bibelen som er så unike at det krever dannelsen av et eget trossamfunn for å verne og differensiere sin unike Bibel-tolkning fra naboenes tolkninger.

Budskapet kan altså ikke være så tydelig som kristne liker å innbille seg og andre. Hvis du som leser dette selv er kristen og fortsatt mener at alle disse konfesjoner bare er uenige om detaljer som ikke er vesentlige for den kristne tro, la meg da gi deg denne utfordringen:

Kan du nevne et eneste etisk prinsipp fra Bibelen som alle, eller hvertfall et flertall av kristne, er enige i og som ikke samtidig flertallet av mennesker fra andre livssyn også er enige i?

Så vidt jeg kan se finnes ikke dette, og derfor er det vanskelig å se hvilken verdi Bibelen kan ha som moralsk rettesnor eller som kilde til livsvisdom. Hvis du mener at jeg tar feil hører jeg gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor.

Personlig Religion/overtro Samfunn og verden Skepsis