Poster tagget med budskap

Mitt budskap til verden

Thomas Moen har oppfordret bloggere til å dele sitt budskap med verden ved å skrive det på hånden og ta et bilde. Her er mitt budskap:Thomas Moen har oppfordret bloggere til å dele sitt budskap med verden ved å skrive det på hånden og ta et bilde. Her er mitt budskap:

Bibelens utvetydige budskap?

De aller fleste aktive kristne hevder at Bibelens budskap er utvetydig. Med andre ord så er Guds vilje bevart feilfritt og fullkomment og presenteres gjennom Bibeltekstene på en måte som…De aller fleste aktive kristne hevder at Bibelens budskap er utvetydig. Med andre ord så er Guds vilje bevart feilfritt og fullkomment og presenteres gjennom Bibeltekstene på en måte som er klar, tydelig, uten selvmotsigelser, uten faktafeil og uten rom for debatt omkring sentrale doktriner. Dette er en helt grunnleggende oppfatning for at den enkelte kristnes meninger om bl.a. moral skal… Les mer