Poster tagget med døden

Tenk at…

Tenk at så mange er så redde for livet at de må tro på noe bedre etterpå for å overleve til de dør.Tenk at så mange er så redde for livet at de må tro på noe bedre etterpå for å overleve til de dør.

Fryktløs

Når døden ikke lenger skremmer meg har jeg det da veldig bra eller veldig, veldig ille?Når døden ikke lenger skremmer meg har jeg det da veldig bra eller veldig, veldig ille?

Death

Death: Why should I fear death? If I am, death is not. If death is, I am not. Why should I fear that which cannot exist when I do? -EpicurusDeath: Why should I fear death? If I am, death is not. If death is, I am not. Why should I fear that which cannot exist when I do? -Epicurus