Stikkord: <span>De har flere artikler online som du kan lese</span>

Fi 27 6
New Scientist har tatt for seg Døden i sin nyeste utgave. De har flere artikler online som du kan lese her, men den mest interessante er kanskje artikkelen som tar for seg hvordan det føles å dø.
Hvordan føles det å dø av drukning? Henging? Hjerteinfarkt? Brenne til døde? Bli halshugget? Blø i hjel? Fall fra stor høyde? Disse og flere måter å dø på omtales i artikkelen.

Som en liten teaser referer jeg fra avsnittet om drukning:

Typically, when a victim realises that they cannot keep their head above water they tend to panic, leading to the classic “surface struggle”. They gasp for air at the surface and hold their breath as they bob beneath, says Tipton. Struggling to breathe, they can’t call for help. Their bodies are upright, arms weakly grasping, as if trying to climb a non-existent ladder from the sea. Studies with New York lifeguards in the 1950s and 1960s found that this stage lasts just 20 to 60 seconds.

Les resten av denne bloggposten »

Religion/overtro Samfunn og verden Skepsis Vitenskap