Stikkord: <span>Eddi Eidsvåg</span>

Screenshot 2013 10 21 16 03 09

Kragerø Blad Vestmar skrev for et par dager siden om Pøbelprosjektet og hvilken enorm suksess det hadde hatt. De skriver:

[Eddi Eidsvåg] grunnla prosjektet i 1997 som et selvstendig ideelt AS, og har blant annet fått innlemmet det i kronprinsparets fond. Til nå har 1.274 ungdom over hele landet deltatt, og de aller fleste er altså i dag kommet ut i jobb. Resultatene prosjektet har oppnådd sparer samfunnet for store summer. Ifølge Eidsvåg kan dette regnes til hele 2,1 milliarder kroner så langt.

Pøbler i jobb?

Nettavisen har gjengitt samme sak i dag, og en leser tipset meg om noe som skurret her. Eidsvåg skryter nemlig veldig av resultatene:

Gründeren av det landsdekkende prosjektet, Eddi Eidsvåg, kan fortelle at hele 94 prosent av ungdommene som har vært innom, faktisk kommer i jobb, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Det høres jo imponerende ut. Men stemmer tallet? Hvis vi tar en kikk på Utdanningsdirektoratet sin sluttrapport om «Kartlegging av Pøbelprosjektet» fra 2011 får vi litt andre tall:

Screenshot 2013 10 21 16 09 01

I rapporten kan vi lese:

Det samlede tallet for alle tre årene på hvor mange
som er i enten jobb, lærlingplass eller skole, er 64 prosent.

Så hvor kommer dette tallet på 94 prosent fra? Det har en naturlig forklaring, og i samme rapport kan vi lese:

I Pøbelprosjektets rapportering til Kunnskapsdepartementet fra januar 2010 og mars 2011, rapporterer de om at henholdsvis 92 og 95,46 prosent av deltakerne på daværende tidspunkt er i jobb eller på vei til jobb. Her inkluderer Pøbelprosjektet alle som ikke er utvist eller falt fra som på vei til jobb. Vi antar at dette er gjort med bakgrunn i at de som ikke er enten i jobb eller skole, fremdeles er under oppfølging i Prosjektet og dermed på vei til jobb. Det kan diskuteres om dette er riktig måte å rapportere på. Informanter i NAV og OT oppfatter dette nærmest som juks med tall. En av informantene fremholder at ingen forventer 95 prosents måloppnåelse, og at Pøbelprosjektet vil vinne på å være mer ærlig på dette med at en som soner en fengselsdom, er i behandling eller har blitt overført til andre tiltak i NAV ikke nødvendigvis kan regnes som vei til jobb.

Les resten av denne bloggposten »

Media Samfunn og verden