Stikkord: <span>fartsgrenser</span>

UlykkeI dag var det et fint leserinnlegg i avisen Agder som jeg følte for å dele med flere. Leserinnlegget gjenspeiler mine egne tanker omkring lavere fartsgrenser som nødvendig virkemiddel for å få ned antall dødsfall i trafikken.

Frp skriker etter bedre veier og midtdelere for å få ned ulykkene, men en raskere og enklere måte å redusere antall ulykker med dødelig utgang er å få folk til å kjøre saktere. Biler er vel, så vidt jeg vet, stort sett konstruert for å kunne tåle en kollisjon i 70 km/t uten at passasjerene omkommer (med mange forbehold), og da burde fartsgrensene gjenspeile denne realiteten.

Statistikk viser også at sjåføren selv er ansvarlig for 75% av dødsulykkene, og at for høy fart er årsak til 49% av dødsulykkene. Vanskelige kjøreforhold står bare for 16% av dødsulykkende. (Statistikken er kun basert på dødsulykkene i 2006 og har vel derfor en ganske høy usikkerhet knyttet til seg, men trenden med den høye andelen førerfeil og høy fart som dødsårsak er vel ganske utvetydig uansett.) Ideellt sett skulle man hatt firefelts motorvei med midtdeler overalt, men det er både praktisk og økonomisk umulig, og da bør fartsgrensene reduseres på stamveiene ettersom det er i hovedsak her dødsulykkene skjer.

Leserinnlegget er skrevet av Ivar Damman, prosjektleder i «Nullvisjonsprosjektet i Lister«, og her er et utdrag som omhandler de matematiske og fysiske argumenter for lavere fartsgrenser:

Ulykkestallene kan reduseres vesentlig hvis vi vil! Bare ved å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 kilometer i timen økes sikkerheten mye. Risikoen for å bli drept eller alvorlig skadet øker ikke bare med hastigheten, men med kvadratet av hastigheten.

Det er nesten dobbelt så farlig å kjøre i 90 som i 70 kilometer i timen. Den energien som utløses i kollisjonsøyeblikket i 70 kilometer i timen kan uttrykkes som 70 ganger 70 lik 4900. I 90 kilometer i timen blir 90 ganger 90 lik 8100.

Les resten av denne bloggposten »

Diverse Media Personlig Politikk Samfunn og verden