Stikkord: Jens Stoltenberg

Jeg kom til å tenke på følgende:

En majoritet av de som er motstandere av abort, aksepterer abort i tilfeller hvor graviditeten skyldes voldtekt eller incest.

De samme menneskene begrunner sin abortmotstand med at et foster har fullt menneskeverd på lik linje med alle andre barn og voksne fra det øyeblikk befruktningen av eggcellen skjer.

Tenk litt over det. En blastocyst bestående av en håndfull celler har altså nøyaktig samme menneskeverd som Jens Stoltenberg. Å abortere celleklumpen er likestilt med å myrde Jens Stoltenberg, i øynene til disse abortkvasifundamentalistene. Alder på individet, regnet fra unnfangelsen som nullpunkt, er helt uten betydning.

Dette fremtvinger spørsmålet: Hva så om Jens Stoltenberg var et resultat av at hans mor, Karin Stoltenberg, ble voldtatt sommeren 1958?

Hvis et foster og et voksent individ er identiske med tanke på menneskeverd, og man kan tillate at fosteret drepes under visse forutsetninger, er det da akseptabelt å myrde Jens Stoltenberg hvis han var et resultat av en voldtekt?

Selvsagt ikke, sier du kanskje. Men hvorfor ikke, hvis man skal følge resonnementet til disse abortmotstanderne? Menneskeverdet er identisk fra befruktning skjer til et menneske dør. Det er ingenting som skiller fosteret fra Jens med hensyn til hvor mye livet er verdt. Den logiske konsekvens av dette må da være at disse abortmotstanderne mener at å ta livet av vår statsminister, hvis han var et resultat av en voldtekt, ville være mer akseptabelt enn om han ikke var resultat av en voldtekt.

Just sayin’.

Politikk Religion/overtro Samfunn og verden Skepsis