Stikkord: <span>John Atkinson</span>

Anjouic Main
James Randi har i mange år gått hardt ut mot produsentene av ulike “audio-duppeditter” som visstnok skal gi bedre lyd i høyttalere, forsterker, CD-spillere osv. Markedsføringen av disse duppedittene bruker som regel et kvasi-vitenskapelig språk med mer eller mindre absurde forklaringsmekanismer. Randi har også kritisert en del HiFi-magasiner som gir positiv omtale til disse dingsene, basert på subjektive “lyttetester” uten noe blindtesting eller andre kontrollmekanismer.

Noen eksempler på Randis utspill kan man lese her, her, her og her:

That magazine, Stereophile, has published articles that make most pseudoscience look pale. The “Tate Clock,” a regular Radio Shack digital clock treated with liquid nitrogen and a “secret process” to align electrons in the power supply (?) is only one of the products it tested and approved, as well as $1800 speaker cables marked with arrows to indicate in which direction the electricity should travel. But, as with all obsessions, these are items that afficionados simply must have, because they’re expensive and “in.”

Nå har han valgt å bruke JREFs Million Dollar Challengesaken:

Les resten av denne bloggposten »

Media Musikk Skepsis