Stikkord: kjøtt

Enda en myte er i ferd med å spre seg på internett. Folkens: Sjekk kildene! Det tar mindre enn et minutt for å finne ut om slik informasjon er sann eller feil!

Her er en screenshot fra en bloggartikkel som jeg har sett bli delt på Facebook i dag:

Skjermbilde 2012 01 30 kl 22 14 47

Dette er det som i høst skapte oppstyr da Eyvind Hellstrøm viste hvordan det ble laget på TV. Det kalles «mekanisk utbeinet kjøtt», eller MUK, og det beskrives av Forbrukerrådet slik:

MUK er en masse som lages ved at bein og annet avfall fra slaktede griser og fjørkre sendes gjennom en spesiell maskin. Disse MUK-maskinene behandler slakteriavfallet slik at også kjøttrester, som ikke lar seg skjære bort med kniv, utnyttes. I tillegg følger det med en del beinmarg, bindevev og beinrester.

Mattilsynet definerer «kjøtt» slik:

Skjelettmuskulatur med naturlig tilhørende og innesluttet vev fra arter av pattedyr og fugler som er egnet til å brukes som næringsmidler, og hvor totalt innhold av fett og bindevev ikke overstiger verdiene gitt nedenfor, når kjøtt inngår som en ingrediens i et annet næringsmiddel.

MUK er dermed «ingredienser framstilt ved mekanisk separasjon av det kjøtt som er igjen på benene etter nedskjæring«.

MUK lages hovedsakelig bare av fjærkre, ikke sau og storfe fordi man frykter at benrester fra disse dyrene kan spre sykdommen kugalskap (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE). Det er også sjelden at det lages MUK av gris.

Hellstrøm sier at MUK inneholder det han kaller for «avfall» og definerer dette til å være hud, brusk, bein og fett. Men dette er ikke helt sant. MUK består i all hovedsak av rent kjøtt, og moderne MUK-maskiner blander ikke inn spesielt mye benvev/kalsium, selv om dette var et større problem før. Noe bindevev følger med, men det finnes grenseverdier for hvor mye av dette som er tillatt, og det aller meste brusk og ben, om ikke alt, fjernes før MUK brukes i produkter som nuggets, kjøttboller, snitsler, karbonader, kebab og pølser. Det er likevel ikke lov å merke produkter laget av MUK som kjøtt fordi cellestrukturene, eller muskelfibrene, stort sett ødelegges i prosessen. Hvis muskelfibrene er ødelagt skal det være merket som «mekanisk utbeinet kjøtt».

Les resten av denne bloggposten »

Blogger Media Samfunn og verden Skepsis