Stikkord: <span>Mineola</span>

Husker du denne saken? Vel, Patrick Kelly ble nylig dømt til livstid i fengsel for å skulle ha dopet ned noen barn og fått dem til å utføre seksuelle danser foran et voksent publikum på en swingersklubb i Texas.

Livstid. Dette er den strengeste straff man kan gi i stater og land hvor man ikke tillater dødsstraff. Den strengeste straff bør bare gis til de mest alvorlige forbrytelser. Hadde Kelly voldtatt, torturert og så drept de barna, hadde han i prinsippet fått samme straff. Samfunnet sier dermed at de to kriminelle handlingene er likestilte. Det klarer jeg ikke med min beste evne å forstå.

Men enda verre er det hvis handlingene ikke en gang har funnet sted. Den moderne rettstat sier at det må være mer enn overveiende sannsynlig at den kriminelle handling har funnet sted før man kan dømmes som skyldig. Finnes det rimelig tvil, skal man frifinnes. Så hva er fakta i denne saken?

De eneste bevis for at barna skulle ha blitt misbrukt er deres egen oppførsel og uttalelser. Ingen vitner har bekreftet handlingene. Det finnes ingen videoopptak, kostymer eller andre fysiske gjenstander som dokumenterer eller kan knyttes til handlingene. Alt står og faller på troverdigheten til barna selv. Så hvor troverdige er de? Vi vet at det er uhyre lett å plante falske minner i hodet på mennesker, kanskje spesielt barn. Derfor er avhørsmetodene som brukes i denne type saker svært følsomme for påvirkning, og det må kun utføres av profesjonelle fagfolk som vet hvordan de kan formulere nøytrale spørsmål. Det ble ikke gjort i denne saken. Her var det en ukvalifisert Texas Ranger som avhørte barna, og feilene var mange:

Texas Ranger Sgt. Philip Kemp testified about his investigation of the sex ring, which led to the indictments of Kelly and six others. He said he was asked to investigate the allegations of sexual abuse by Assistant Smith County District Attorney Tiffany Wickel, who handles Child Protective Services cases, because Mineola Police had opened and closed its investigation in 24 hours.

[…]

Les resten av denne bloggposten »

Arkiv Diverse Media Politikk Religion/overtro Samfunn og verden Seksualitet