Stikkord: <span>Norsk forening for lunge- og hjertesyke barn</span>

Jeg har skrevet en hel del om det relativt nyoppstartede Kreftforbundet som har som formål å skape tvil om konvensjonell kreftbehandling, legge skylden for kreft på de kreftsyke selv, og deretter pushe de syke pasientene i retning av deres samarbeidspartnere som tilbyr ineffektiv alternativ behandling mot kreft.

De fleste som hører om Kreftforbundet stusser litt ved navnet og må tenke seg om både to og tre ganger før de oppdager at vi ikke snakker om Kreftforeningen, en legitim organisasjon som gir medisinske råd av god kvalitet.

Dette er et problem, og denne taktikken fra Kreftforbundet viser deres uredelige hensikter allerede fra starten av. De ønsker å snike inn desinformasjon og propaganda for sine kommersielle alternative behandlere og behandlingssteder under dekke av å være en legitim informasjonsleverandør. Derfor spiller de bevisst på navnelikheten.

Men Kreftforeningen har heldigvis sett problemet og er nå i forhandlinger med Kreftforbundet for å få dem til å endre navn:

Skjermbilde 2010-12-28 kl. 11.39.01.png

Kreftforbundet er ikke de første som prøver seg på slike triks. Foreningen for hjertesyke barn, som har et godt samarbeid med medisinske fagmiljøer og Rikshospitalet, opplevde tilsvarende problem som Kreftforeningen da en ny organisasjon ved navnet Norsk forening for lunge- og hjertesyke barn dukket opp og begynte å spre desinformasjon om behandling av hjertefeil, spesielt i den såkalte «Jonas-saken» som Dagbladet Magasinet skrev om i fjor høst. Foreningen for hjertesyke barn måtte i den anledning gå ut og presisere at de ikke hadde noe med Norsk Forenings for lunge- og hjertesyke barn å gjøre. Sistenevnte organisasjon saksøkte dermed Foreningen for hjertesyke barn for «injurierende påstander» etter at den legitime organisasjonen i sitt medlemsblad advarte mot deres virksomhet, men de tapte saken og Foreningen for hjertesyke barn fikk full frifinnelse.

Skjermbilde 2010-12-28 kl. 11.31.32.png

Slik utspekulert praksis er altså et problem, og navnevalget til Kreftforbundet er svært betenkelig og ufint. Ved å legge navnet tett opptil navnet til legitime organisasjoner vil de tvilsomme organisasjonene klare å snike inn desinformasjon hos en hel del folk som tror de lytter til en troverdig kilde. Jeg håper sivilingeniøren og fiskehandleren som står bak dette farlige forbundet har moral nok til å endre navnet for å unngå fremtidig navnerot med potensielt dødelig utfall.

Alternativ medisin Media Skepsis Vitenskap