Stikkord: <span>Phil Plait</span>

Dette nyhetsbrevet sendt ut fra det australske selskapet Homeopathy Plus er skremmende:

Skjermbilde 2011 03 18 kl 13 37 37

Hvordan lager man et homeopatisk preparat av røntgenstråler? I følge denne nettsiden er X-ray:

Vial Containing Alcohol Exposed To X-ray

Altså en beholder med alkohol som man har utsatt for røntgenstråling som deretter fortynnes til det bare er vann igjen.

For å forsvare bruken av X-ray mot stråleskader, viser de bl.a. til en studie publisert i British Homeopathic Journal, altså en ikke helt objektiv kilde. Men om man faktisk leser abstractet til studien som testet homeopatisk Belladonna og X-ray mot bivirkninger fra strålebehandling av brystkreft, så ser man at resultatet ikke var statistisk signifikant og at forfatterne sier følgende:

The limited number of patients observed and the posology employed could have interfered with the significance of the results.

Jupp, og bare for å gi inntrykk av å ha mange vitenskapelige referanser har de oppgitt denne studien to ganger i referanselisten sin…

Det er også fascinerende hvordan de advarer mot å ta for store doser med de homeopatiske preparatene. Dette er fullstendig ulogisk ettersom forskjellen på å ta 1 eller 100 piller er mikroskopisk sammenlignet med de ulike fortynningene man får disse medisinene i. Eksempelvis anbefaler de her en 30C-fortynning, men viser til en studie som testet med 15C, en forskjell på 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 i dosering. Absurd. Begge deler er uansett langt over den fortynning hvor man lenger kan forvente å finne et eneste molekyl av røntgenutsatt etanol i preparatet.)

Phil Plait (The Bad Astronomer) har også uttalt seg om saken:

«I notice they recommend a 30C dose of X-rays. X-rays are just a form of light,» he told Discovery News. «I don’t see how zapping water with X-rays and then diluting it gives you anything but what you started with: water. And using that to treat cancer is maybe not your best bet.«

Nyhetsbrevet lenker videre til Homeopathy Plus sin egne websider om homeopatisk behandling av bivirkninger fra cellegift og strålebehandling av kreft. The Merseyside Skeptics Society har også kommentert saken, og påpeker følgende viktige poeng:

Les resten av denne bloggposten »

Alternativ medisin Blogger Skepsis

Fra Skepchick. Mine svar er i kursiv.

1. Do you have a beard?

A: Yes, a full beard
B: Yes, a goatee or other small beard
C: No, but I used to have one
D: No, I have never had a beard

2. Do you think Phil Plait is hot?

A: Yes (I am a man)
B: Yes (I am a woman)
C: No (I am a man)
D: No (I am a woman)

3. Your colleague forwards an email that looks like an urban legend. Do you

A: Immediately check it on Snopes then hit ‘Reply To All’ with the link and a witty but biting comment?
B: Check it on Snopes and reply only to the colleague?
C: Google it for your own curiosity but say nothing.
D: Forward it to everyone you know with the comment “OMG!!! SCARY!!”.

4. Which of these books is your ideal holiday read?

A: Carl Sagan’s The Demon-Haunted World
B: Douglas Adams’ The Hitchhikers Guide to the Galaxy
C: Dale Carnegie’s How to Win Friends and Influence People
D: Sylvia Browne’s Contacting Your Spirit Guide

5. Have you met Michael Shermer?

A: I am Michael Shermer
B: Yes I have met Michael Shermer
C: No I have not met Michael Shermer
D: Who is Michael Shermer?

6. Your friends regard you as

A: A know-it-all cynic who always bangs on about evidence and logical fallacies
B: A smartypants who likes to know the facts before deciding
C: A knowledgeable person who keeps their opinions to themselves until appropriate
D: Friends?

7. You are lying in bed and you feel an eerie chill. Do you

A: Call a glazier
B: Call the dog
C: Call a TV crew
D: Call your agent

8. You meet a man who claims he can speak to your dead relatives. Do you

A: arrange a double-blind test, an application to the Million Dollar Challenge, and close examination by Richard Wiseman
B: arrange a quick trip to the nearest shrink
C: arrange his face into a bloodier one
D: arrange a six-figure book deal with you as co-author

Les resten av denne bloggposten »

Humor Personlig Skepsis

For kort tid siden opprettet jeg en event for The Amazing Meeting 6 på Facebook. Jeg var overrasket over at ingen hadde gjort det før meg, men på den annen side kan ikke alle være så «cutting edge» som meg hele tiden… Har du planer om å delta på TAM6? I så fall bør du kaste deg inn på eventen sammen med andre store tenkere som Phil Plait, Rebecca «Skepchick» Watson, D.J. Grothe, Richard Saunders, Brian Dunning og meg selv.

Morsomt også at Phil «The Bad Astronomer» Plait reklamerte litt for eventen min sin sin blogg… ;-)

Blogger IT/Internett Personlig Skepsis