25 jan 2013

Gud helbreder kreft til kr 14,-/min

Skjermbilde 2013 01 25 kl 12 50 36
Jeg har tidligere skrevet om Misjonen Jesus Leger med predikant og heler Svein-Magne Pedersen i spissen. Sist jeg skrev om ham var for noen år siden da jeg gjorde litt “gravende journalistikk” av personlig art for å sjekke om de påståtte mirakelhelbredelsene som var omtalt i bladet Legedom faktisk stemte overens med virkeligheten. Det gjorde de ikke.

Det er fascinerende at det å lyve for Jesus synes å være en rutinemessig del av virksomheten til Hægelands store sønn, og nå er han i gang igjen. Kanskje det er slik at noen løgner her og der er greit så lenge det hele er for et større gode. Nemlig å sørge for at flest mulig blir frelst til en minuttpris på kr 14,- som tikker jevnt og trutt inn på Pedersens bankkonto.

Nå er han ute med en ny artikkel, Kraft mot kreft, på sine nettsider. Artikkelen innledes med følgende usannhet:

Kreftforskningen har stått nesten på stedet hvil de siste 60 årene, og kreftbehandling har vært lite vellykket.

Dette er tull. For det første er kreft er over hundre ulike sykdommer. Man kan ikke si at “kreftbehandling har vært lite vellykket” som om det var én enkelt behandling for én enkelt sykdom. For noen typer kreft som f.eks. kreft i bukspyttkjertelen har det vært minimalt med utvikling, og prognosene er ikke særlig bedre i dag enn de var for 50 år siden. Men for mange former for kreft har det vært en ekstremt positiv utvikling. Mange krefttyper som man bare for 20 år siden anså som en dødsdom, er i dag i stor grad kurerbare for mange. Eller man kan hvertfall holde kreften i sjakk så lenge at pasienten ofte dør av alderdom eller andre årsaker enn kreft.

I Norge har vi sett en positiv utvikling så sent som de siste ti år. Helsedirektoratet skriver:

For å se utviklingen sammenlignes to femårsperioder. Fra perioden 2001-2005 til 2006-2011 økte fem års relativ overlevelse fra:

* 86 til 89 prosent for brystkreft for kvinner
* 80 til 89 prosent for prostatakreft
* 13 til 16 prosent for lungekreft for kvinner
* 9 til 12 prosent for lungekreft for menn
* 64 til 66 prosent for endetarmskreft for kvinner
* 58 til 64 prosent for endetarmskreft for menn
* 57 til 63 prosent for tykktarmskreft for kvinner
* 55 til 61 prosent for tykktarmskreft for menn

Tall fra undersøkelsen Cancer in Norway 2009 viste også dramatiske forbedringer i perioden 1999-2009 for enkelte krefttyper (prosentvis økning i antall overlevere i parantes):

* Leukemi (+110 %)
* Prostatakreft: (+ 101 %)
* Tynntarm (+ 86 %)

I snitt for alle krefttyper er økningen i antall som overlever på hele 44% i perioden 1999-2009.

Mye av denne økningen forklares med bl.a. bedre screening og diagnostisering av kreft slik at sykdommene fanges opp tidligere enn før, men noe av det tilskrives også bedre behandling. Det utvikles stadig vekk ny og bedre cellegift og hormonterapi, og forebyggende tiltak som vaksine mot HPV vil på sikt også redusere tilfeller av blant annet livmorhalskreft hos kvinner.

Tall fra Storbritannia viser også positiv utvikling:

Skjermbilde 2013 01 24 kl 14 55 54

Du finner flere detaljer på nettsidene deres, men eksempelvis har overlevelsesandel etter 10 år for prostatakreft økt fra 46% til 65% i perioden 1986 til 1999. Også her vil årsakene være en kombinasjon av bedre diagnostisering og bedre behandling.

Et lite innblikk i hvordan behandlingsmetodene stadig blir mer avanserte og skreddersys til hver pasient basert på genetikk, beskrives i dette utdraget fra en artikkel i The New York Times fra 2010:

A major advance, the team stated, has been unraveling the genetic characteristics that underlie the disease and how these factors influence patient outcome. Along with other previously known factors that affect the success of treatment, the newly identified genetic abnormalities are making it possible to predict how a patient will respond to treatment and to tailor therapy “in an individualized manner.”

Ms. Battaile, for example, did not have one genetic characteristic — a missing piece of Chromosome 13 in her cancer cells — that is associated with more aggressive disease and poorer chances of survival. She was treated at first with thalidomide, an orally administered immune stimulant that also blocks blood flow to tumor cells. Better known for causing birth defects in the children of women who took it for morning sickness, it has found a second life as a cancer drug. It kept her disease at bay for three years.

After a relapse, Ms. Battaile underwent a stem cell transplant using her own stored cells. A second relapse a year later was treated with bortezomib (Velcade), a drug that inhibits division of plasma cells, and dexamethasone, a steroid, which worked for two more years. Then came treatment with a successor to thalidomide, lenalidomide (Revlimid), also taken orally, which gave her three more years in remission.

Now, faced with a fourth relapse, she will take part in a trial of another specially designed cousin of thalidomide, pomalidomide (Actimid).

“I hope this third-generation drug will work for me, but even if it doesn’t, there are amazing drugs out there and so many new things coming up,” Ms. Battaile said. She noted that through the Multiple Myeloma Research Consortium — started by Kathy Giusti, herself a myeloma patient — “about 15 medical centers are doing collaborative research” on new treatments.

I en tidligere bloggpost jeg skrev viste jeg til et stort antall nye typer cellegift som er utviklet de siste årene, og som bidrar til å gi høyere overlevelse og/eller mindre bivirkninger hos kreftsyke. I samme bloggpost viser jeg mange eksempler på krefttyper hvor studier viser at overlevelsesraten har økt de siste årene, blant annet på grunn av bedre behandling. Det skjer i alle høyeste grad en positiv utvikling i kampen mot kreft, selv om vi har en lang vei å gå, og fremskrittene skjer ganske sakte.

Gud vs forskning

Svein-Magne Pedersen er likevel ikke fornøyd med dette, så han skriver:

Millioner lider og dør under kreftens tyranni. Fins det ikke et bedre alternativ enn vanlig skolemedisin? Heldigvis, resultatene av tro og bønn er oppsiktsvekkende: Vi beseirer kreften med Guds kraft. Kort og godt: kraft mot kreft!

Hans anbefaling er altså å erstatte rigid kreftforskning som har en dokumenterbar effekt og redder mange liv hver dag, med sin egen vrangforestilling om en Gud som redder de som tror på Svein-Magne. Ja, selv ikke etter at man er død er det for sent, sier han. Noen vil vel kalle det et Messiaskompleks.

Skjermbilde 2013 01 25 kl 12 53 47

Men Svein-Magne Pedersen gir seg ikke med å bare lovprise Gud. Han må også lire av seg noen konspirasjonsteorier for å virkelig hamre inn hvor langt ute på viddene han er. Han skriver:

Kreftforskning er en stor industri. Statistisk sett bare hakket under oljeindustrien, som er verdens største. Tusener av vitenskapsfolk er involvert. Milliarder av kroner går til denne industrien. Jeg lurer på hva som ville ha skjedd om noen fant et middel som kunne utradere kreften. Ville det ha blitt tatt imot med åpne armer eller ville det ha skapt problemer for oppfinneren? For tusener av arbeidsplasser over hele verden ville gått tapt. Kreftforskning er stor business.

Jeg er usikker på hvor han får tallene sine fra. Denne kilden har estimert at den globale verdien av kreftforskning var ca 104 milliarder kroner i 2004/2005.

Det er bare en brøkdel av kostnadene ved at folk får kreft og dør. Globalt er de økonomiske tap fra kreft estimert til ca kr 5000 milliarder kroner, altså ca 50 ganger mer enn de globale midlene brukt til forskning. Og da er ikke engang de medisinske kostnader tatt med. I USA så vi at litt under halvparten av kostnadene ved kreft gikk til direkte medisinske kostander (2004/2005), så kanskje den totale globale kostnad ligger et sted rundt 7-8000 milliarder kroner eller mer.

Er virkelig kreftforskning en så gigantisk industri som kun overgås av oljeindustrien? Svein-Magne gir oss ingen kilder for sin påstand, men jeg har forsøkt å grave litt. Merkelig nok var det vanskelig å finne noen oversikt over dette, men de tre største industriene synes å være mat, energi og varesalg. Inni der ligger olje et sted. Men i tillegg har vi turisme, forsikring, våpen, eiendom, prostitusjon, narkotika og finans som også alle er industrier mye større enn kreftforskning, så vidt jeg kan finne ut. Kreftforskning er altså langt fra verdens nest største industri.

Men hva så? Er ikke dette uansett et edelt formål? Mener Pedersen at vi bruker for mye penger på kreftforskning? En sykdom han selv påpeker vil ramme rundt hver tredje nordmann. Det kan virke sånn. Det kan virke som om han synes det er dumt at så mange forskere jobber med å bedre helsetilstanden til verdens befolkning fordi det hadde jo vært så mye enklere å bare be til Gud. Slik de gjorde før skolemedisinen kom på banen. Den gang alle ble helbredet fra kreft og ingen døde av det.

Man må lure på i hvilken verden Pedersen befinner seg. Jeg vil tippe det løper rosa enhjørninger og vaselininnsmurte euro-Jesuser rundt i hans søte fantasiverden hvor alt var så mye bedre før.

Gud vs hardt arbeid

Og så lurer han på hva som ville skjedd om noen klarte å kurere kreft. Det klassiske spørsmålet fra en konspirasjonsteoretiker med et ekstremt simpelt syn på sine medmennesker. For hvis alle familier rammes av kreft, tror virkelig Pedersen at man ville kunne ivareta en konspirasjon hvor “en kur mot kreft” ble hemmeligholdt? Neppe. Det ville ikke være en forsker, bedriftsleder eller aksjonær som ikke ville skrike etter å få tak i denne behandlingen selv når deres datter, far, søster eller ektemann ble rammet av dødelig kreft. Å holde dette hemmelig ville være umulig, og ikke minst uønskelig.

Som tidligere sagt finnes det heller ikke én kur for kreft. Dette er mange ulike sykdommer som må behandles på mange ulike måter. Vi ser også at kostnadene ved kreft er mangfoldige mange ganger større enn kostnadene ved forskningen, så alt i alt vil det være en økonomisk gevinst for samfunnet jo flere som kureres tidlig eller som unngår å få kreft i det hele tatt.

Kreftforskning er big business, men falske healere som samler inn penger ved å lure syke, desperate mennesker er heller ingen liten business på verdensbasis.

Jeg blir også personlig provosert av hans uttalelser, fordi jeg vet hvor dedikerte og hardtarbeidende kreftforskere er. Høsten 2011 besøkte jeg en venninne av meg, Hanne Askautrud, som dengang jobbet på et forskningsprosjekt ved Cold Spring Harbor Labs på Long Island, New York. Det var et prosjekt som hadde vart i årevis, og forskerne ble kjørt ekstremt hardt. Hanne satt gjerne 14-16 timer om dagen i et mørkt lite rom foran et mikroskop og telte celler, dag ut og dag inn. Det var forsøk etter forsøk, og manus til rapporten som skulle publiseres i det svært anerkjente tidsskriftet Cancer Cell, ble refusert med krav om nye forsøk og mere data.

Forskningsprosjektet varte og rakk, men til slutt ble manuset godkjent for publisering. Det er en ekstremt møysommelig og nitidig prosess. Det er ekstremt krevende, og forskerne får luselønn. Det handler om dedikasjon og vanvittig pågangsmot, og alt dette for å komme et museskritt nærmere en bedre behandlingsmetode. Summen av alle disse små stegene gjør at kreftsyke i dag lever lenger og bedre enn før, og å avfeie alt dette som et kapitalistisk komplott mot menneskeheten er ufattelig ufint og kunnskapsløst.

Ingen fremgang?

Pedersen fortsetter med sine usannheter:

Løsningen på kreftgåten har hatt minimal fremgang på tross av milliardene som årlig blir pøst ut til dette formålet. Fra 1950 til 2007 er dødstallene i forhold til kreft på verdensbasis nesten uforandret.

Stemmer virkelig det? La oss se på analyser gjort i USA hvor de sammenligner dødstallene fra kreft i 1970, 1990 og 2006:

We analyzed trends in age-standardized death rates (per 100,000) for all cancers combined, the four most common cancers, and 15 other sites from 1970–2006 in the United States using joinpoint regression model. The age-standardized death rate for all-cancers combined in men increased from 249.3 in 1970 to 279.8 in 1990, and then decreased to 221.1 in 2006, yielding a net decline of 21% and 11% from the 1990 and 1970 rates, respectively. Similarly, the all-cancer death rate in women increased from 163.0 in 1970 to 175.3 in 1991 and then decreased to 153.7 in 2006, a net decline of 12% and 6% from the 1991 and 1970 rates, respectively. These decreases since 1990/91 translate to preventing of 561,400 cancer deaths in men and 205,700 deaths in women. The decrease in death rates from all-cancers involved all ages and racial/ethnic groups. Death rates decreased for 15 of the 19 cancer sites, including the four major cancers, with lung, colorectum and prostate cancers in men and breast and colorectum cancers in women.

Andre undersøkelser sier at nedgangen bare har vært 5% fra 1950 til 2005, men ser man på ulike aldersgrupper finner man større fremgang hos yngre mennesker enn hos eldre. Dødsraten er heller ikke alt. Det er også fremskritt når man kan utføre brystbevarende operasjoner mot brystkreft, noe som er blitt mye mer vanlig i nyere tid enn før da brystene som regel måtte fjernes. Det har mye å si for livskvalitet hos de overlevende. En del krefttyper kan man også leve lenger med enn før, selv om kanskje til slutt dør av sykdommen. Det er også en positiv ting. En del behandlingsmetoder er også blitt mere skånsomme, for eksempel cellegift med færre bivirkninger og som angriper kreftcellene mer målrettet enn før.

Pedersen nevner blant annet “en type leukemi” som et unntak, og jeg antar at han da sikter til barneleukemi som for 20 år siden var en tilnærmet dødsdom for barn, men hvor i dag de aller fleste overlever og blir friske. Synes Pedersen at det er bortkastede penger å oppnå slike resultater? Og hvorfor forsøker han å bagatellisere slike fantastiske fremskritt gjort i skolemedisinens navn?

Vi vet svaret. Han har en agenda om å forlede sine lesere til å tro at tilstanden er verre enn hva den er, og at han sitter med svaret og løsningen: Hans egen helbredelsestelefon.

For en kynisk sjarlatan. Og hvor var Gud da barn fikk leukemi i 1985? Var de mindre verdt fordi helbredelsen ikke gikk via Pedersens bønnesentral?

Svein-Magne fraråder kreftbehandling

Og han gir seg ikke:

Behandling med cellegift og stråling er både utdatert og nær sagt barbarisk. Den ødelegger noen ganger mer enn den hjelper.

Utdatert? Sammenlignet med hva da? Åja, sammenlignet med den metoden som har eksistert i tusenvis av år, Guds kraft. Denne fantastiske Kraften som gjorde at før skolemedisinen kom på banen levde nordmenn omtrent halvparten så lenge som i dag. Denne gudommelige Kraften som ikke virker overhode i å redde livet til kristne som ber til Gud i desperasjon og fortvilelse hver eneste dag. Denne flotte Kraften som kun fungerer til en eneste ting, og det er at de mest kyniske blant oss kan forsøke å profitere på den ved å utnytte de som er mest fortvilet og desperate etter hjelp.

Ja, cellegift og stråling er dramatiske inngrep. Og de har alvorlige bivirkninger både av kortvarig og ofte langvarig art. Men de hjelper. Når alternativet er å dø vil mange velge bivirkninger for å få flere leveår. Kanskje leve så lenge at de dør av andre årsaker enn kreften til slutt. Disse metodene redder ikke alltid liv, men de er de beste verktøy vi har, og når noen kan anbefale folk å styre unna disse til fordel for fantasier og kommersialiserte løgner, så har de sunket omtrent så lavt som det er mulig.

Skyld

Deretter går Svein-Magne over i forkynnelsesmodus, og her evner han å sparke de som ligger nede enda hardere:

Vi kan forandre kursen. Vi kan søke Guds kraft og oppleve at kreften forsvinner. Nøkkelen til utfrielse fra kreft ligger i Guds og våre hender. Hver enkelt av oss bør vite hva vi skal gjøre hvis kreften banker på vår dør. Her er Bibelens råd til den som er syk:

«Spør etter Herren og hans kraft, søk alltid hans åsyn.» (Sal 105:4)

Med andre ord: Vi må ta initiativet til vår egen helbredelse. Ordet forteller at skal vi oppleve Guds kraft, bør vi spørre hvor Guds kraft er i funksjon, hvor blir folk helbredet, hvor blir Ordet om helbredelse forkynt og fremelsket?

Blir du ikke helbredet fra kreft er det din egen skyld. Du har ikke tatt riktig initiativ. Du har ikke ønsket det nok. Du har ikke trodd hardt nok, nok til å komme deg ut av senga og til nærmeste møte. Du har ikke kontaktet Svein-Magne for hjelp. Dør du har du deg selv å takke, for Gud helbreder alle som vil. Blir du ikke frisk må feilen ligge hos deg.

Det er heller ikke nok å bare be. Gud gjør det ikke så enkelt for deg, må vite. Du må aktivt oppsøke en helbreder:

Nesten alle helbredelsene vi leser om i Det Nye Testamentet skjedde på helbredelsesmøter og i forbindelse med en salvet helbredelsespredikant. Det skjedde også noen ganger hvor helbredelsespredikanten var alene sammen med den syke, men de fleste skjedde på helbredelsesmøter. Nesten alle møtene Jesus deltok på, var helbredelsesmøter.

Svein-Magne står der og venter på deg. Med kollektbøssa klar. Og har du ikke anledning til å møte opp på helbredelsesmøter, så kan du heldigvis bare ringe ham og betale via overprisede tellerskritt:

Ikke bare sitt hjemme og vent på at helbredelsen skal falle ned i fanget ditt uten at du selv tar initiativet til din helbredelse. For at du skal bli kvitt kreften, må du gjøre ditt (komme) – så vil Gud gjøre sitt (gi deg legedom). Du kan ringe meg på kontoret og få forbønn på telefonen (820 xxxxx) eller ringe vår døgnåpne andaktstelefon(820 xxxxx) eller lytte på Telefonkirken hver onsdag klokken 20.00 eller 21.00 (820 xxxxx.

Halleluja!

Som enhver god alternativ behandler passer Pedersen på å sikre seg en jevn inntektsstrøm ved å også “behandle” friske. Han kaller det “forebygging”. For husk, blir du syk, så er det din egen feil. Det var du som ikke trodde, som ikke ringte, og som ikke la ditt liv i teletorgtjenestens hender. Svein-Magne sitter klar ved telefonen med Gud på ene skulder og Telenor på den andre og bare venter på din telefon:

Og til deg som er frisk: Ta noen minutter hver dag og be om beskyttelse mot å få kreft eller andre sykdommer. Lytt til min andakt SOS Helse. Her ber jeg om beskyttelse mot sykdom: 820 xxxxx. Det er bedre å forebygge sykdom og derved unngå å bli syk enn å bli syk og så søke forbønn. Forebygg sykdom med Guds ord og troens bønn.

“Mirakelhistorier” som anekdotiske bevis

Pedersen krydrer sin markedsføring med anekdotiske bevis på Guds helbredelse av kreft. På nettsiden finner vi blant annet denne historien fra en anonym, altså en historie det vil være umulig å verifisere:

Jeg fikk kreft på leveren. Det ble oppdaget ved CT og radiobølger både på Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Legene sa at dette var den sikreste av alle typer prøver. Jeg fikk fire kurer med cellegift, men kreften var der etter at disse kurene var tatt. I juli 2008 talte du på et møte på Stokke. Der ba du for meg. Mens du ba, kjente jeg en varme som strømmet inn i meg. Jeg ble så rar og måtte sette meg. Tre måneder senere tok legene en ny undersøkelse med ultralyd. Legene kunne da konstatere at leveren var fin. Noen uker senere ble det tatt nye ultralydundersøkelser. Da fant legene ingen ting. For to uker siden var jeg igjen til samme undersøkelse. Da fant legene heller ikke noe galt med leveren. Gud har helbredet meg. Jeg ble frelst på et møte som du arrangerte på et hotell på Gardermoen for noen år siden.

Dette er et klassisk eksempel på hvordan folk som behandles med skolemedisin likevel gir æren for helbredelse til Gud (eller alternativ behandling) når de blir friske. Vi får også henvisning til en gammel mann ved navn Åge Magne Sandnes som hadde to kreftsvulster i urinblæren hvorav den ene ble operert bort. Den andre og større svulsten måtte han vente på en spesialist for å få fjernet, men i mellomtiden fikk han forbønn av Pedersen, og så var svulsten borte.

Men det kan finnes flere årsaker til dette. Jeg snakket i dag med patolog og overlege Sveinung Sørbye og han nevner flere mulige forklaringer:

 • Spontan remisjon. Ja, det skjer. Når det gjelder leverkreft så hender det av kreftsvulsten vokser slik at den kutter av sin egen blodtilførsel og på den måten dreper seg selv. Det er observert. Det er også observert et tilfelle hvor en kraftig blødning i magen fikk blodtrykket til å falle så mye at leverkreften døde av mangel på blodtilførsel. Fascinerende. Spontan remisjon er fortsatt i stor grad basert på ukjente mekanismer, men de er observert, og man begynner å forstå litt av det slik at det kan utnyttes aktivt i kampen mot kreft.
 • Feildiagnose. Svulsten i urinblæren kan ha vært godartet og forsvunnet av seg selv. Selv med biopsi kan diagnosen være feil.
 • Parallellbehandling? Fikk de syke annen behandling som ikke er nevnt? Det skjer ganske ofte, men pasientene vil at den alternative behandling (eller Gud) skal få æren, så de nevner ikke alle vesentlige detaljer om annen behandling de har mottatt.
 • Forsinket respons. Etter at man er behandlet med konvensjonell kreftbehandling som dreper kreftcellene kan det ta tid før svulsten forsvinner, selv om cellene er døde. Dermed kan mannen med leverkreft ha hatt inntrykk av at kreften ennå var der etter cellegiftkurene, mens den egentlig var på vei bort over tid. Dette ser vi spesielt tydelig med blant annet strålebehandling av hjernekreft, noe jeg har skrevet om her.

Jeg tok en telefon til Åge Magne Sandnes for å høre mer om hans historie, og jeg fikk tillatelse til å skrive om det i bloggen min. Han bekrefter historien som Legedom gjengir, men det er to interessante unntak.

For det første har han nå fått en ny kreftsvulst i urinblæren, så han skal inn til sykehuset om to uker for å brenne den bort. Han har hyppig kontakt med Pedersen på mail og telefon, så han håper at svulsten skal være borte før operasjonen. Sandnes skyldte kreftsvulsten på Satan, men hadde tillit til at Guds kraft ville ta bort svulsten “denne gangen også”.

Det andre avviket i historien var at han også fikk cellegift. Det synes å være vanlig prosedyre å sprøyte inn litt cellegift lokalt i blæren etter å ha fjernet en overfladisk svulst for å redusere risikoen for tilbakefall. I andre tilfeller får pasienten cellegift systemisk. Hvilken type Åge Magne fikk var han ikke helt tydelig på, og han ville ikke helt snakke om det, virket det som. Kan denne cellegiften ha påvirket den store svulsten? Det er vel lite sannsynlig at det skulle kurere ham, men det er uansett en interessant opplysning som kanskje Pedersen burde ha nevnt i sin gjengivelse av behandlingen.

I følge Sandnes ble det ikke tatt ut noe vev fra den store svulsten mens de fjernet den lille, noe som jeg har forstått er vanlig fordi de da kan vurdere kreften nøyere før ny operasjon. Hvis det stemmer kan diagnosen ha vært mer usikker enn den fremstår, eller kanskje bare Sandnes ikke visste om at dette ble gjort. Det virket generelt sett som om han ikke helt hadde oversikten over hverken diagnose eller nøyaktig behandling, noe som er forståelig da det kan være komplisert informasjon. Det er likevel et eksempel på en usikkerhetsfaktor som slike historier ofte har mange av.

Så hva er mest sannsynlig? At disse to kreftsyke ble friske gjennom skolemedisinsk behandling (cellegift/kirurgi), med mulighet for menneskelig svikt (feildiagnose) og manglende forståelse av diagnose og behandling (bl.a. forsinket respons), eller at Gud grep inn og fjernet kreft som Satan hadde gitt dem? Skal man først tro på det siste ville jeg tro at Gud da heller ville fjernet Satan, men merkelig gjør ikke Gud det, sadist som han synes å være. Og om han griper inn for å fjerne kreft hos en snart 80 år gammel mann mens nesten 30 000 barn dør hver dag av fattigdom fordi han heller vil sponse Svein-Magne Pedersens bønnetelefon heller enn å hjelpe de svakeste blant oss som trenger det mest (puh), så mistenker jeg at Gud og Satan er samme figur.

Konklusjon

Å markedsføre sin egen kommersielle bønnetjeneste ved å spre feilinformasjon og konspirasjonsteorier om skolemedisin er forkastelig. Å rette sine kommersielle og ineffektive tjenester mot kreftpasienter som er villige til å forsøke alt for å unngå enten smertefull behandling eller mer sykdom og død er grotesk. Å skape mistillit til helsevesenet og slenge dritt om forskere og leger som yter sitt ytterste hver eneste dag for å forsøke å komme et lite skritt nærmere en noe bedre behandling på en sykdom, er bare så provoserende at jeg skriver denne bloggposten i dirrende harme.

Det er også vanskelig å forstå at dette ikke skal rammes av våre lovparagrafer omkring markedsføring av alternativ behandling som sier at man ikke har lov å påstå at det har effekt. Det er heller ikke lov å bruke “mirakelhistorier” for å gi inntrykk av at det virker. Gudommelig healing må vel falle inn under alternativ behandling, og Pedersen sier rett ut at han har helbredet både AIDS og kreft. Men han snor seg kanskje unna ved å si at han ikke lover helbredelse, han gir bare forbønn, og så er det opp til Gud…

Det minner meg om sjarlatanen Terje Aasjord som også hevder å kunne helbrede kreft gjennom healing. Det vil si, han sier det heller ikke direkte. Han snakker bare varmt om en pilotstudie hvor han skal ha stoppet veksten av kreftceller i et laboratorium ved å heale dem, og så sier han at hans healing kan ha dramatisk effekt på alvorlige sykdommer. Men han sier aldri direkte at han helbreder kreft. Det lar han være opp til pasientene å tolke seg til selv. To pluss to. Dermed kan han ikke stoppes fordi han sier ikke noe ulovlig direkte, han bruker bare “antydningens kunst” til å si det han egentlig vil si, uten å egentlig si det.

En annen metode de har felles er at de kanskje ikke sier at de helbreder kreftsvulsten direkte, men at de påkaller en annen kraft som får kroppen selv til å helbrede kreften. Ergo hevder de egentlig bare å “stimulere kroppens naturlige immunforsvar”, noe som kan være lov å si, og at det da kan kurere dem for alvorlig sykdom. En snedig liten finte rundt våre lovparagrafer som skal beskytte syke mennesker mot svindel.

I min forrige bloggpost om Svein-Magne Pedersen skrevet tilbake i 2007 stilte jeg det noe retoriske spørsmålet om han var “Norges største idiot”. I 2013 kan jeg ettertrykkelig svare at ja, han er hvertfall høyt oppe på listen over topp ti.


Vil du lese en fantastisk godt skrevet og knusende kritikk av Svein-Magne Pedersen fra en journalist som besøkte et av hans helbredelsesmøter, så bør du sette av noen minutter til å lese denne artikkelen: Mirakelmarkedet av Christian Kristiansen.

Flattr this!

 • Flott tekst, Gunnar. Dette er virkelig en av de verste kvakksalverne i landet, og dermed blant de verste menneskene. Fortjener virkelig å få spotlyset rettet mot den forkastelige virksomheten han driver

  Forøvrig antar jeg at du, som alltid, er forberedt på å motta en strøm med trusler.

  • Vel, på en måte kan man jo se på betalingen han mottar som en selvpålagt skatt på bakgrunn av idioti. Men så er det jo trist at dette gjelder potensielt svært syke pasienter i en desperat situasjon det gjelder.

   • Solveig

    Får ikke du betaling for ditt arbeid? Selv om folk er syke, må de jo betale for tjenester som alle andre.

    • Men de bør ikke betale overpris for en vare de ikke får. Og hva sier ikke hans frelsers ord om akkurat det å tjene overdrevent mye?
     1 Tim 6 :9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10 For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.
     Matt 6: 19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.
     Ordsp 22: 9 Den som har øye for å gjøre godt, blir velsignet, for han deler sitt brød med den fattige.
     Ville ikke dette tilsi at om svein magne hadde disse påsatte evnene, at han burde gjøre dette for veldedighet etter sin egen tro?

     meen, neida…http://e24.no/naeringsliv/svein-magne-pedersen-tjener-millioner-paa-aa-be-for-syke/3568535 :/

    • De fleste andre kan dokumentere sitt arbeid rimelig grundig. Er du snekker, kan du vise til huset du har bygget. Er du frisør kan du vise til hårene du har klippet, jobber du i butikk kan du vise til varene du har solgt, stablet og priset, jobber du i posten, til pakkene du har sendt, jobber du som lege, til forskningen behandlingen baserer seg på, og til statistikken over hvor mange som har blitt friske, og for å ta med en religiøs profesjon, presten kan vise til hvor mange som kommer på gudstjenestene, antall vielser han har gjennomført, antall begravelser etc. Det foreligger en sammenheng mellom de tjenestene de har tilbudt, og resultatet av disse tjenestene. De kan vise til en direkte sammenheng mellom arbeidsinnsats og utfallet av arbeidet, og det kan etterprøves.

     Det er jo rimelig tydelig, at ett hvert enkelt tilfelle hvor man har sjekket, at dette ikke holder mål i forhold til det han lover. Hvert enkelt tilfelle blir også bortforklart, underkjent eller avvist. Det er selve kjennemerket på svindel.

  • Solveig

   Du har kanskje ikke fått med deg at Svein-Magne Pedersen allerede i 1994 ble erklært for ikke å være kvakksalver av riksadvokat Tor Aksel Busch, fordi han ikke lover helbredelse, og det er lov å be for folk i dette landet.
   Mange, mange mennesker er takknemlige for det arbeidet Svein-Magne Pedersen driver.

   • kvantum er ingen garanti for kvalitet…

   • ::kremt:: nå lyver du, eller vrir i det minste så kraftig på sannheten at den rives i stykker. Han ble ikke dømt for kvakksalveri i et enkelt tilfelle. Dette gjør ham ikke til noe mindre av en kvakksalver. Ved å tilby kvakksalveri er han en kvakksalver, det er virkelig ikke vanskeligere en det.
    Forøvrig er ikke hvor mange mennesker han har klart å svindle særllig relevant for hans status som kvakksalver.

  • Solveig

   Hvorfor renvasket da Riksadvokat Tor Aksel Busch ham fra denne anklagen allerede i 1994? Mange av dere vet lite og ingenting om det dere uttaler dere om.

   • Busch-saken gjaldt en spesifikk påstand om en HIV-smittet kvinne som ble fri fra HIV med forbønn hvor det ble fastslått at å be for noen ikke var brudd for kvakksalverloven. Denne loven finnes for øvrig ikke lenger i den form den forelå dengang.

    Dette betyr uansett ingenting. Det er ikke etisk akseptabelt å lure syke mennesker selv om man ikke bryter noen lov. Det finnes mange healere som hevder å kunne helbrede kreftsyke uten å blande inn Gud. Disse klarer akkurat å sno seg rundt lovverket så de ikke kan bli dømt. Men det gjør ikke deres handlinger noe mer akseptable av den grunn.

 • Flott blogg til å bli klokere av!
  Men det er vel narkotika, som et resultat av forbudet, som er verdens 3. største økonomi?
  http://snl.no/narkotika/det_globale_narkotikamarkedet

 • G_A

  Skal du fortsette å ha blogen din på nettavisen med denne håpløse reklamen og hele åtte personvernskrenkende trakingnettverk på siden, tror jeg ikke bare det er jeg som kommer til å være sjeldnere innom.

  • souIIess

   Adblock + NoScript, gjort på 5 min.

   • G_A

    NoScript er ekstremt jåpløsst i bruk. Adblock og Ghostery derimot, er ihvertfall et levelig alternativ.

    Men burde man ikke forvente litt mer kritisk sans, og litt mer bevisste valg, av Tjomlid enn dette?

    • Kjøtt Kjøttesen

     Ghostery var nytt for meg.

     Men jeg synes du kan ta deg bryet med å forklare litt hvorfor du mener at ting som tracking- og analytics-sites bør blokkeres av “den Beviste Bruker med Kritisk Sans”. :P

  • norfox

   Adblock. Say no more.

   • G_A

    Ja, for ABP hjelper jo som kjent mot trackingnettverk. Nei, vent… ;)

  • Solveig

   Denne bloggen er kriminell og ærekrenkende. Den personen som gjorde meg oppmerksom på den, og som også kjenner Svein-Magne og vet hva han står for og kjenner hans integritet, sa at hun ble kvalm av den.

   • Å, jammen da så.

    Og nei, sett deg inn i grunnleggende jus før det sprer om deg med løgner og påstander om denne bloggen.

    PS. Jeg blir kvalm av folk som Svein-Magne Pedersen.

 • tralala123

  Først vil jeg takke for glimrende arbeid med denne artikkelen. Du skriver fantastisk bra, og jeg har flere av dine artikler som bokmerker på jobben, og sender stadig linker til dine artikler til mine pasienter. Dette gjelder særlig vaksinemotstandere.

  Jeg er spesialist i allmennmedisin og jobber som fastlege. Jeg har ca 1600 pasienter på min liste. Jeg har full oversikt over hvem av mine pasienter som har uhelbredelig kreft. Det er tross alt ikke mange pr år for en gjennomsnittlig fastlege. Jeg har ALDRI opplevd en mirakuløs helbredelse. Det har heller ingen av mine kollegaer/venner. Hvis en av mine pasienter hadde blitt uforklarlig frisk av en uhelbredelig sykdom hadde jeg satt himmel og jord i bevegelse for å sette lys på dette, og det kan jeg love at gjelder alle mine kollegaer. Kreftbehandling er komplisert, og det kan være vanskelig å forstå diagnose og behandling. Særlig gjelder dette eldre pasienter. Mange vil lage en sykdomshistorie man forteller til andre, som gjerne ikke passer helt med virkeligheten. Dette opplever jeg ofte. Jeg har faktisk hatt ord på meg for å helbrede kroniske magesmerter med håndspåleggelse. (Dette er selvsagt bare tull, men en eldre kvinne ble tydeligvis bedre etter at jeg undersøkte henne, og dette forteller hun videre).

  Pedersen er en svindler, og han tar penger av eldre og uvitende mennesker. Fint at du setter lys på denne kjeltringen.

  • Solveig

   Jeg trodde leger hadde en viss integritet. Å kalle en mann for svindler fordi han praktiserer sin tro og det livskall han har, burde være under din verdighet. Jeg vet faktisk at dette ikke er svindel. Jeg kjenner bl.a. en dame som hadde hatt et liv i konstant smerte pga en ryggskade som barn, som ble momentant helt smertefri og funksjonsfrisk etter forbønn av Svein-Magne Pedersen. Da hennes fastlege hørte dette, ble hun helt overveldet og ville ikke ha legehonorar. “Det jeg har sett her, er betaling nok,” sa hun.

   • Du har et usedvanlig naivt syn på verden og forstår åpenbart lite om menneskelig psyke, placeboeffekt, kognitive biaser, regresjon mot gjennomsnittet og et tonn andre effekter som nettopp forklarer slike fenomener. Og er du uenig ligger bevisbyrder på Pedersen for å dokumentere sine evner under kontrollerte omstendigheter.

    Inntil han kan gjøre det er han per definisjon en svindler, og han burde skamme seg.

    • Solveig

     Han har holdt på med å dokumentere i over 20 år. Det fins en rekke mennesker som har stått fram med sin helbredelse, noe mange leger er kjent med. Du kaller meg naiv, men jeg vil heller være naiv enn en som bruker sine ferdigheter til å kaste skitt på andre. Du briljerer med dine fine ord, men imponerer ikke meg. Jeg hadde høyskoleutdannelse før du ble født, og det er ingen grunn til å latterliggjøre meg fordi jeg tror på Bibelens ord om å helbrede de syke ved bønn. Også leger kommer til Svein-Magne for å bli bedt for. Da er de vel håpløst naive? Svein-Magne skammer seg ikke over at Gud har gitt ham denne livsoppgaven. Og han tar gjerne den belastningen som følger med, som at folk som deg prøver å vri på det han har skrevet ved å klippe, lime og utelate viktige ting i sammenhengen.

     • Jeg kan ikke se noen til nå som har kastet skitt på noen. Kun opplyste personer som vil rette søkelyset på en “industri” som hensynsløst tar betalt for å skape håp for syke folk ved udokumenterte hendelser og effekter. At du føler det som skitt kasting er vel bare et tegn på at du er usikker i denne saken, men veldig gjerne ønsker den å være sann? At du heller vil være naiv, sier meg jo også at du ikke vil undersøke fakta, men heller akseptere det som blir servert, av f.eks svein magne. Ignorance is after all a Bliss.

 • Kjøtt Kjøttesen

  ROFL Tjomslid, dette minner meg om South Park episoden “Cash for gold”. http://www.youtube.com/watch?v=xSl1pLzlM3A

 • DagT

  Strålende. En grunn til at jeg er skeptiker er at jeg hørt Bratterud (eller hva gjøken het) på radio i slutten av tenårene. Han lovet helbredelse ved bønn og jeg hørte en ung gutt, 11-12 år, ringe inn og fortelle om sin astma. Bratterud ba en snutt og proklamerte at hvis troen var sterk nok var gutten helbredet.

  Jeg slo av og tenkte på den stakkars guttens følelser for seg selv når han fortsatte å slite med sin Astma. Den var nå definert som hans egen skyld.

 • For å sitere faren til en venn av meg som er lege og jobber med folk som har leukemi: “Sånne avskum av noen mennesker som Svein Magne Pedersen påstår at ikke noe har skjedd innenfor kreftbehandling. For bare tjue år siden avsa jeg en dødsdom når jeg fortalte en pasient at han hadde leukemi. Takket være forskning og medisin har vi i dag en stor overlevelsesprosent. Det kan ikke Pedersen vise til.”

  • Solveig

   Den legen mangler integritet. Hvis han hadde lest de samme medisinske tidsskriftene som Svein-Magne har skaffet sine opplysninger fra, ville han ikke kalt ham for avskum, men innsett at han har rett i at de framskrittene man har gjort, langt fra står i forhold til de enorme summene som brukes på kreftforskning. Dessuten – ifølge Svein-Magne Pedersen er ikke helbredelse ved bønn en motsetning til medisin, men et tillegg som mange ser som nødvendig.

   • Synes du ikke det er litt rart a når jeg ringer de “helbredede” og spør, så har de en annen historie enn den Pedersen trykker i Legedom? Ikke en eneste person jeg har snakket med er blitt helbredet. Alle var fortsatt syke, og hadde i beste fall opplevd en kortvarig placeboeffekt. Hva tenker du om det?

    • Solveig

     Jeg tror du bløffer, med mindre du kan dokumentere denne påstanden. Hvorfor skulle de stå fram med navn og bilde, med en løgnhistorie? Jeg vil gjerne vite hvem dette er, så vi kan kontakte dem og høre om det du sier er riktig. Selvsagt kan man ikke garantere at folk ikke kan bli syke igjen, men da kan de bli bedt for igjen, samtidig som de søker lege, noe som jevnlig anbefales. Vi har kontakt med mange av de helbredede, og vet at for svært mange har det holdt i årevis. Du har min mailadresse, så send meg navn og telefonnummer så jeg kan kontakte de du påstår ikke ble friske.

     • Du kan jo starte med å ringe Åge Magne Sandnes som Pedersen bruker som sannhetsbevis for å ha helbredet kreft. Uten å nevne at Sandnes også fikk cellegift og at han har fått kreften tilbake.

      Du synes ikke det er rart at slike “detaljer” utelates fra Legedom…?

      • Solveig

       Da denne artikkelen ble skrevet og trykket, var Sandnes erklært kreftfri av lege. Og det uten bruk av cellegift. Det du sier vi utelot, var ikke kjent for legene engang, fordi det var en ny situasjon som oppstod etter at bladet var trykket, og som en da må forholde seg til.

       • Sandnes sa han fikk cellegift sammen med operasjonen. Det er standard prosedyre. Dere nevnte operasjon, ikke cellegift. Merkelig.

        Hva sier dere når svulsten til Sandnes ikke blir borte neste gang? Er han da ikke sterk nok i troen? Refunderer dere pengene? Eller går dere fri fordi dere aldri lover noe, og det som skjer, det skjer, “vi lover ingenting”? Altså den eldste svindelen i læreboka til svindlere?

   • “Hvis han hadde lest de samme medisinske tidsskriftene som Svein-Magne har skaffet sine opplysninger fra” ???? Ja kom gjerne med referanse til disse “medisinske tidsskriftene” som svein magne har lest… Og jeg regner med du referer til “enorme summene” innen kreftforsking på verdens basis. Se da de opp mot inntjeningen på tros-helbredning på verdens basis. Jeg tror da at du ligger ligger litt tynt an. Spesielt om man setter det opp mot dokumentert effekt.

   • Nei Solveig, Svein Magne Pedersen mangler integritet. Han bruker religion som en unnskyldning for å lure fra folk penger på ett grunnlag som helt klart er ulovlig.

    Det er ulovlig å tjene penger på helbredelse eller kurering av sykdom med mindre du er godkjent som helsepersonell, og praksisen din er vitenskapelig dokumentert. SMP driver med andre ord helt åpenbar svindel. Det eneste personer som ham har lov til å gjøre, er å tilby “symptomlindrende” behandling for milde plager (smertelindring). Alt utover det er direkte ulovlig, og høyst uetisk.

 • Indian2003

  Jeg kan tilby helberedelse for halve prisen. Frelse gratis for alle som kjøper helberedelse for 3 timer….

  • Igec

   Har du rabatt for grupper? Kanskje kuponger i noen bibler?

   • Selvfølgelig kan grupperabatt diskuteres om det kjøpes klippekort. Frelsesdiplom i gull skrift gis gratis.

    • Igec

     Flotters, skulle egentlig hatt familie-sesongkort, gjerne inkludert hunden. Kan du ordne VIP billetter med et møte med Jésus også kanskje? Trenger en god snekker skjønner du, og har planer om å starte vinsalg, så kunne trengt litt special powers…

     • Jess! Jeg har en hotline til selveste Jesus……alt kan ordnes, han er glad i rødvin…..så en kasse eller to…..

      • Igec

       Glimrende. Han er lei sitt eget “merke” allerede?

       • Jeg kjente ei som var lam fra livet ned og i desperasjon kom hun til meg. Pen jente og jeg tok en telefon til 820-nummeret som Jesus bruker og lovet at han kunne få seg litt hvis han kunne helberede henne. Men snekkeren var ikke interesert og lurte på om hun hadde en yngre bror…….han var mer interesert i en butt-buddy…det hadde hun og saken var i boks. Hun kastet rullestolen og gikk for første gang i sitt liv,

 • Onkelen min ble bed for til 200 kroner gangen.. av Denne fyren. I går måtte han legge ut tarmen , grunnet at det var gått for lang tid (2 år) fordi min onkel insisterte på at han var helbreda av han syke mannen i vennesla. Ser jeg han på gata . skal jeg legge ut hans tarm også..

  • Bra kommentar, om du ser forskjell på tarmen hans og hodet hans er en annen sak

   • Solveig

    Er det en bra kommentar å komme med trusler og nedsettende karakteristikker? En ting man må være klar over, er at om man ber for en person, så har den personen fortsatt ansvar for sin egen helse, og må bruke de muligheter som fins både innen medisin og forbønn. Om man ber for en person, så betyr ikke det at man lover helbredelse.

    • Nei, ting utarter seg akkurat som om man ikke var blitt bedt for. Noen blir friske, andre ikke. Noen etter en dag, noen etter to uker, noen etter to år. Fullstendig umulig å skille fra folk som ikke blir bedt for.

     Du synes ikke det er litt påfallende?

     • Solveig

      Dette har du ingen førstehåndskjennskap til. Det har derimot jeg. Og jeg vet hva Svein-Magne står for og hva han gjør. Jeg kjenner svært mange som er blitt friske, der legene står helt uten forklaring på fenomenet. Bl.a. fins det røntgenbilder før og etter. Du tror at du kan sitte på din høye hest og si at du vet at Pedersen er en svindler, og du har ikke en gang møtt mannen. Du påtar deg et meget stort ansvar ved de forvrengninger og det karaktermord du gjør deg skyldig i ved denne bloggartikkelen. Du har bare ett sammenligningsgrunnlag, og det er skolemedisin, som ligger på et helt annet plan enn bønn for syke. Det ene er behandling, det andre er trosutøvelse. Og det utgjør en stor vesensforskjell.

      • Vi er enige om det siste. Skolemedisin er evidensbasert og har dokumentasjon på effekt og trygghet. Trosutøvelse er en personlig sak som mangler dokumentasjon på effekt, og i alle kontrollerte forsøk har det vist seg å ikke ha effekt.

       Det aner meg at jesus ikke hadde vært spesielt imponert over at Pedersen tar rikelig betalt for å helbrede i Jesu navn… du har vel også lest nok i Bibelen til å vite hva Jesus syntes om å tilegne seg rikdom eller fokusere på penger og eiendeler?

       • Solveig

        Er 14 kr rikelig betalt? Dessuten går pengene til stiftelsens arbeid, og hvordan de brukes følger revisor nøye med på. Vi fullfører bl.a. i disse dager 10 barnehjem i India. Bare så du vet at vi ikke samler rikdom, men bruker pengene på gode formål. Du forvrenger alt vi står for, og det med vilje.

      • Angående disse røntgenbildene så har man hørt om dem i årevis, men har han noensinne lagt dem frem til kontrollerte undersøkelser?

       Karaktermord gjør han seg selv skyldig i ved å markedsføre seg selv med påstander han ike kan dokumentere eller leve opp til. Om jeg hevdet å kunne fly ved å flakse med armene, noe som også bryter naturlovene, så kan ikke jeg klage på andre om noen latterliggjør meg og peker ut at jeg neppe snakker sant. Da er det mitt ansvar å dokumentere at jeg har rett og ikke bare farer med løgner.

      • Trosutøvelse??? Så den som dør av sykdom på tross av bønn dør pga mangel på tro??? Søppelprat fra ett hjernevasket individ…!

       • Solveig

        Det er dine ord. Søppelprat er det nok av her fra før, det behøver ikke jeg bidra med. Derfor gjør jeg ikke det. Stakkars Linette, du har mye å lære. Jeg har levd for lenge til å bry meg om slikt.

        • ThinkBio

         Kjære Solveig. Alder er ikke en kompetanse.

  • Solveig

   Det er straffbart i dette landet å komme med trusler om fysisk angrep. Du er hermed skyldig i dette.

 • QuoVadis100

  De fleste religioner burde vært rammet av markesdføringsloven. Selv det minste “slankemiddel” må bevise sin virkning, mens religioner kan love “evig liv”.
  Det er kvalmende uten en gang å sannsynliggjøre riktigheten.

 • bjoernh

  Grunnen til at det blir flere og flere slike svindlere her i landet er ganske enkelt at i Norge kan de få lov til å operere nærmest uhindret,og det får svært sjelden eller helst aldri noen som helst konsekvenser for dem.Vedkommende her burde blitt tauet inn og dømt til fengselsstraff.

  • Solveig

   Det er full frihet til å praktisere sin tro i dette landet, også til å be for syke, som er et kjent begrep i nytestamentlig tro.

   • Det er lov å be for andre, men når man markedsfører seg med å kunne helbrede alvorlig sykdom og så tar betalt for bønnen, ja da har man brutt norsk lov, for ikke å snakke om at man har sunket under enhver anstendighet.

    • Solveig

     Skal man ikke ha betalt for det arbeid man faktisk utfører? Dessuten er det en tilsnikelse å si at Svein-Magne markedsfører seg med å kunne helbrede alvorlig sykdom. Det gjør han ikke. Han sier at han ikke kan helbrede, men ber for syke, og gjennom hans forbønn har Gud helbredet mange, også for alvorlig sykdom. Han oppmuntrer dem til å tro at det fins håp, fordi Gud er allmektig, og Bibelen sier mye om dette temaet.

     • Hvis du selv tror på det du her skriver, må du være ekstremt naiv. Mannen markedsfører seg med nettsider og eget magasin som bare er viet mirakelhistorier, og så sier du han ikke påstår å kunne helbrede? Han er veldig tydelig på at man må ringe ham eller møte opp på helbredelsesmøter for å bli helbredet. Det er altså hans egen person som er sentral, uansett hvem som virker gjennom ham. Ellers kunne han bare sagt “be til gud selv, og spar pengene”. Det gjør han ikke. Han sier eksplisitt at man må kontakte ham, og det skjer via kostnadsbelagt telefon, eller ved å gi kollekt på møter.

      Det finnes ikke et eneste dokumentert tilfelle på at han har helbredet noe fra alvorlig sykdom. Frem til det er dokumentert må du slutte å hevde dette.

     • Skjønner du selv hva du skriver her? Det er jo bare en rundtur han tar for å fraskrive seg ansvar.
      hypotetisk svar på anklagelese i følge din logikk: “Nei det var ikke min helbedring som ikke virket, Jeg ba bare gud gjøre det, men han hadde ikke tid.”

 • Tilfeldigvis ble jeg og Svein Magne Pedersen sittende å prate ved samme frokostbord, på Rica Hotell i Tromsø for noen år siden. Og jeg ble direkte skuffet over hvor lav IQ han har. Selv de mest elementære kunnskaper som selv min 7 år gamle sønn forlengst har ervervet, var fullstendig fraværende hos Svein. Og sånt går folk rundt å tror på??

  • Igec

   Når man tjener gode penger på det, så vil han ikke lære :)

  • Solveig

   Dokumenteres hvordan? Hadde du med deg IQ-test? Ufattelig hvordan du kan påstå noe slikt. Jeg tror du har diktet opp dette, bare for å få ham til å virke latterlig.

  • Solveig

   Jeg synes din kommentar om IQ sier mer om din lave IQ enn hans. Har du snakket med Svein-Magne, så blir du heller overrasket over hans varme og interesse overfor mennesker. Dette er en mann som har skrevet ca. 10 bøker og leder et stort arbeid som forgrener seg over store deler av verden. Må man ikke ha en viss IQ og kunnskap for å makte dette? Nei, Ståle, her bommet du totalt, den lyktes du ikke med.

 • Hmm, er vist jævli lønnsom,, kanskje man sku starte som predikant.. http://www.purehelp.no/company/account/misjonenjesusleger/971334517

  • Igec

   Religion har alltid vær en rask måte for mennesker å skaffe seg penger og makt, så det er bare å starte. Se på Scientologene for eksempel…

 • girliemann

  Kan noen legge frem bevis på at han ikke kan noe som helst? Eller kan noen som er helbreda stå frem sammen med leger som kan dokumentere at noe mystisk er skjedd? Kanskje er han en kvakksalver, eller kanskje han rett og slett ikke klarer og helbrede alle og derfor blir avskrevet og evt kanskje oxo sveket av mennesker som er blitt helbreda men som ikke står frem for og tale hans sak når han sliter? Råtne epler fins på begge sider av gjerdet. Men det han skriver: ” Jeg lurer på hva som ville ha skjedd om noen fant et middel som kunne utradere kreften. Ville det ha blitt tatt imot med åpne armer eller ville det ha skapt problemer for oppfinneren? ” er han veldig mye utpå viddene her? jeg syns ikke det, legemiddel-industrien er vel muligens ganske kynisk og en plutselig endring hvor medisiner ikke trengs mer,, det ville de vel ikke likt? Ikke alt som ligger litt frem i tid og som ikke har skjedd enda er konspirasjonsteorier. Hva om noen finner opp noe som gjør at vi ikke trenger olje? Tror dere oppfinnern ville fått et klapp på skuldern eller kanskje noe enda værre av multimilliardær-oljefirmaene?,,. Her er det krefter på begge sider. Men tross alt, håper rettferdigheten vinner til slutt og den som evt fortjener det får straffen sin. Og for de stakkars menneskene som går til han, og tror på han, håper jeg for all del at han kan helbrede noen,gjør han dette bevisst for og svindle får han sin straff.

  • fjodor

   Noen vidunderkur mot kreft er usannsynlig da det som nevnt finnes et utall forskjellige typer kreft.

   “Kan noen legge frem bevis på at han ikke kan noe som helst?”

   Bevisbyrden er nok på den godeste herr Pedersen. Å ha et par vitnesbyrd på nettsiden sin er ikke mye til bevis for noe som helst annet enn at “vitnene” muligens tror på det selv.

   • girliemann

    da bør han fåmed noen ,en viktig person ellernoe som kan dokumentere det så ville det vært lettere for han. Mer bra publisitet oxo. Vetikke nok om kreft men er det ikke en felles ting alle kreftcellene gjør? formerer seg ellernoe, Om man kunne funnet på noe som tok tak i det

    • Solveig

     Han har jo holdt på med å dokumentere i over 20 år! I bladet Legedom står mennesker fram med navn og bilde og forteller hva Gud har gjort. Fem blad hvert år i 20 år, og mange helbredelser med navn og bilde i hvert eneste ett. Troverdige personer som ikke ville stått frem om de ikke hadde hatt noe å fare med.

     • Og hver eneste person jeg har ringt og snakket med forteller en annen historie enn det som står på trykk. Mistenkelig?

   • Plutark

    Hva kjennetegner de ulike typene kreft? Vel, mest av alt hvor svulsten befinner seg i kroppen, så det burde gjøre det adskillig lettere.

    • Slartibast

     Det er nok ikke så enkelt.
     Kreft er våre egne celler som har fått en feil som gjør et de “formerer” seg, vanligvis vil slike feil føre til “selvmord” eller at vårt eget forsvarsværk finner ut at cellen er “fremmed”. Slipper feilen forbi dette kaller vi det kreft. Kreft er strengt tatt en del av livet.

  • Ja jeg håper innderlig han får sin straff. Her lokker han alvorlige og desperate mennesker med en telefon som skal gjøre di friske. Jeg kan ikke forstå at norske myndigheter ikke stopper han,men ser ut for at her lukker di bare øya så lenge det ikke angård enn selv. Ja han får nok mye og svare for den dag hans tur er kommet, jeg bare lure på hva hans forsvar blir når han skal igjennom skjersilden håper den blir hard for denne hykleren.

   • Solveig

    Du har ikke fulgt mye med. Han ble allerede i 1994 erklært for renvasket fra kvakksalverbeskyldninger, og det av selveste Riksadvokaten, som konkluderte med at han kun ber for syke, og ikke lover helbredelse, og det må være lov. Du kaller ham for hykler uten å kjenne ham. Det må du selv svare for. Jeg kjenner ham, og kan fortelle deg at han er et av de ærligste mennesker jeg kjenner, som risikerer spott og latterliggjørelse fordi han følger det kallet Gud har gitt ham.

    • Jeg vet ikke hva han gjorde frem til 1994, men de siste årene har han tråkket langt over streken med påstander om å ha helbredet både kreft og AIDS. Å ikke love helbredelse betyr ingenting. I praksis gir han syke håp om helbredelse som han ikke kan holde. Det er alternativbransjens beste kort, antydningens kunst. Hvis han ikke ville få folk til å tro at han kan helbrede, hvorfor trykker han da et eget magasin full av “helredelser” (som sjelden er sanne)?Han gjør alt han kan for å få folk til å tro at han kan helbrede, og så tar han penger når de kommer strømmende til ham i desperasjon.

     Det kalles svindel. Det er motbydelig og uetisk. Og når folk kritiserer ham eller utfordrer ham, så klager han dem inn til PFU eller verre (om man skal tro dine trusler).

  • anne marie hovgaard

   “Kan noen legge frem bevis på at han ikke kan noe som helst?”
   Han kan åpenbart be om penger for de latterligste ting uten å skjems.

   “Eller kan noen som er helbreda stå frem sammen med leger som kan dokumentere at noe mystisk er skjedd?”
   Vi venter i spenning.

   ” Jeg lurer på hva som ville ha skjedd om noen fant et middel som kunne utradere kreften. Ville det ha blitt tatt imot med åpne armer eller ville det ha skapt problemer for oppfinneren? er han veldig mye utpå viddene her? ”

   Ja.
   Ett middel kan ikke utradere “kreften”, siden kreft er en rekke forskjellige sykdommer. Det er ekstremt lite sannsynlig at ett enkelt middel ville virke 100 % effektivt mot alt.

   • Solveig

    Det er ikke poenget med dette eksemplet. Poenget er hva som ville skjedd i et hypotetisk tilfelle, nemlig fra helsemyndighetenes side.
    Hva er så latterlig med at en som ber for syke hele sitt liv, også må leve? Anne Marie, du utviser en utrolig lav toleranse for annerledes tenkende.

  • Solveig

   Jeg kan forsikre deg om at dette ikke er svindel. Viser forøvrig til mitt svar på innlegget rett over.

   • Det betyr selvsagt ingenting. Det er Pedersen som må bevise sine evner.

   • girliemann

    mora mi har vel oxo sendt han litt penger i ny og ne og jeg personlig håper at det er helbredelse mannen gjør. Jeg har tro på at han helbreder og håper seff at det ikke er kvakksalveri, men han burde kanskje komme mer frem i media sammen med folk som har blitt helbreda og tale sin sak. orntlig i media, ikke noe lokalavis ellernoe. Men jeg ble litt forbanna den gangen han begynte og kritisere snåsamannen, husker ikke hva det var, kanskje fordi snåsamannen gjorde det gratis, da var det mange som tok parti med snåsamannen ,forståelig nok, så tror mange har fått litt feil inntrykk av mannen her. Sånn catfight er ikke bra for noen, og helbredelse kan gjøres i mange former, gratis, og betaling. Og for og støtte han, så trenger/trang han jo penger til og bygge det senteret det sto om i legedom, håper han fikk det til, og om han har flere i staben så er det klart at man ikke kan drive gratis. Dette bør skeptikerne få med seg. Men når det er penger inne i bildet så er det viktig at ting dokumenteres orntlig med før og etter-tilstander av pasientene osv med evt legerapporter osv, akurat som i andre ting, papirer rett og slett, og har han sitt på det rene, noe jeg håper og tror, vil det bare føre til økt omsetning for hans del,og til glede for andre og fler. Ting må frem i lyset. Er mange som ikke har hørt om han en gang, tenk om de kunne fått en helbredelsessjangse, men da må man litt mer frem i media og media må heller ikke ødelegge alt,, noe de er flinke til.

 • fjodor

  På tide at det blir innført en kvakksalverlov som kan hindre svindlere som dette i å tjene penger på døende og folks frykt.

  For å sitere en kjent figur; “Bah, humbug.”

 • Synes no itj at Gud tar sæ overbetalt da…
  Fastlegen tar jo 150,- for 2 minutt å skikke dæ ut døra uten at du e pelle mainnskjit klokar…
  trur æ bytte te gud æ… han va tross alt belliar..
  skriv han ut resepta også tro?

  • Solveig

   Nei, han praktiserer ikke medisin. Han ber for syke i henhold til Jesu befaling om dette i Bibelen. Når man får forbønn, innebærer det ikke et løfte om helbredelse, det betyr simpelthen at man legger saken i Guds hender. Dette med penger som blir så overfokusert på, er en nødvendig ting i alt arbeid for at hjulene skal gå rundt.

   • Omsetning på 17 millioner i året burde få hjulene til å spinne som bare det, ja.

 • Der jeg vokste opp hadde vi en frikirke familie til nabo. Dette var i 50 årene. De var flittige bedehus gjengere, og veldig (kristne), når det passet dem. Mannen i huset, var av den typen som ikke var med å fant opp kruttet, men sto sansynligvis alt for nært da det smalt. Gang etter gang skadet han seg selv eller noen av barna, så de måtte til legen. En gang pløyde han jord, med hest den gangen. Hesten stanset, og nektet å gå lenger.
  Det var hesten som hadde vettet, for foran hesten lå en av ungene, og hadde blitt pløyd ned i åkeren, om ikke hesten hadde stanset. Men til slutt syntes legen at det gikk over alle støvleskaft med alle skadene, så han kjeftet på mannen, og sa at nå måtte han begynne å bruke vett. Jakop, som mannen het, svarte: Det er Herrens vilje! Nei Jakop, svarte legen, du kan ikke skylde alt på vår herre, han har gitt deg vettet for at du skal bruke det.

  Altså, et hvert menneske har en innebygd mekanisme, som kalles Plasebo effekten. Derfor blir medisiner utprøvd på passientgrupper, der ene gruppen får den ekte medisinen, og den andre får falsk medisin. Det er utrulig hvor mange som responderer på “plasebo medisienen. Sjarlataner finnes det alle steder. Jeg har selv avslørt en av dem, og satte kommunelegen på ham.

  Han viste seg å væer en psykatrisk kasus. Plaseboeffekten er sterk, og flere trodde de fikk hjelp av denne (tullingen). Sykdoms listen jeg og min kone fikk av ham, var lang, fra Aids, til fremskreden kreft, men dette skulle vi svette ut, med hans hjelp. Han fortalte at han var synsk også, men når jeg spurte hvor jeg skulle ha fått Aids ifra, var svaret, Hvordan skal jeg vite det?

  TV2 og Lokal TV var her å intervjuet, når mediene fikk tak i dette. Alvorlige sykdommer som Kreft ,og Hiv-Aids, og lignende livstruende sykdommer, er ikke noe en kynisk vrøvler med. Arild Edvardsen er en av, om ikke DEN, største kvakksalveren som dette landet har fostret. Kyniske pengepugere, på bekostning av døds syke mennesker. Bunnsopet i menneskeheten. En predikant, gir foreldrene et falskt håp, mitt i deres verste sorg, at han skal vekke til live barnet deres, som her forlatt livet? Mannen burde vert arrestert og stilt for en Kvakksalver dommstol!!

 • Rune Semundseth

  Til Gunnar: Du er både grundig og god til å skrive. Du er en sann folkeopplyser. Dette innlegget oppfatter jeg som særdeles bra – og viktig.Tusen takk! Tips: Sjekk gjerne ut en annen sjarlatan: http://www.johnofgod.com/ som hevder at Gud er overlegen skolemedisin/forskning.

 • Ingenting er umulig for Gud.

  • Åsmund Svendsen. Jeg er en mann på snart 66 år, i og for seg ikke så viktig i denne sammenheng. Men derimot så har jeg en del erfaring.Livserfaring. En av de erfaringene fortalte jeg om i innlegget under her, under mitt eget navn:Gunnar Øvrelid. Jeg har lest i bibelen, jeg har lest alternativ literatur, jeg har sågar selv skrevet en bok om akternative livs syn, på religiøse tanker og meninger. En ting sitter helt klinkende, logisk klart etter dette. Mennesket får livet, dette livet er en skole, i denne skolen, som i den skolen vi har her på jorden, bestemmer du selv hvordan du vil leve, hva du vil lære, hva slags liv du vil leve, og hvordan du vil leve dette livet. Når dette livet er slutt, så står din kropsbefridde sjel der naken, foran en (film) av ditt jordiske liv.
   Da skal vi kjenne på oss selv hvilke smerter vi har påført andre, og hvilke gleder vi har gitt andre. Selv et lite ord, som har smertet andre. Og det vi ikke har lært i det skoleåret, må vi repetere igjen. Denne (GUDEN) som du snakker om, griper ikke inn i livet vårt, fordi det er vi selv som skal vise om vi duger, eller ikke. Den lærdommen vi har tillegnet oss, er det eneste vi får med oss. Her er en liten fremstilling av hva jeg tror det handler om:

   Stien!
   Der går en sti i menneskelivet, og ser en etter er der flere en kan gå.
   Der går og en vei gjennom menneskelivet,bred og lett å trå.
   Der går og en humpette grusvei utfra der veiskjillet er, den er uklar og tåkete grå.
   Der går ein grønn og lite vandret sti gjennom menneskelivet,
   det skinner sol der du stille å varsomt trår.

   Den stien som er uklar,tåkete grå,burde ingen mennesker noen gang gå,
   den leder fram til en strand som stinker av rotnende falskhet.
   Der råder mammon og løgnen, så bakvaskersk,umenneskeleg rå.
   Der en lett trår over andre sit lik, på sin vei,for egen lykke å nå.

   Dette er noen av veiene mennesket kan velge å gå, en rett som alle har fått.
   Om en har hjertet med i valget, kommer en lykkelig frem til slutt
   Om en velger den brede,fine veien, går en hvileløst i ring uten et mål å ha nådd.
   Velger en den grå og tåkete vegen,blir livet verdiløst,tomt, og stutt.

   Går en den fine, nylagde brede vei,kommer en ingensteder henn,
   den er kun for de stundesløse som aldrig kommer fort nok frem
   Går en den humpete,tåkefylte,grå,ser en ikke hvilke farere en kan støte på.
   Går en den grønne med solgløtt gjennom trekronene,henger der verdier, og gleder,
   slik at alle kan dem nå.
   Gunnar Øvrelid

   • Pussig att du snakker om att denne Guden ikke griper inn i livene våre. Ble selv kraftiog møtt av Jesusog ble frelst og fikk ett forvandlet liv. Man får ingen ting ut av Bibelen hvis en ikke er født på ny. Se Joh . 3. vers 3.. Den meneskelige forstand kan ikke tolke Guds ord det blir bare dårskap. Man må ha D.H. Å. for att det skall gi menig.Gud er Ånd og hvordan får en kontakt med Gud hvis en ikke har Guds ånd?Gjennom erfaringer ? Bibelen er klar på att man må bli født på ny for å få D.H.Å.(Den Hellige Ånd) Barne dåp og gode gjerninger frelser ikke , mange lever i den villfarelse att bare man er snill så kommer en til himmelen , kor feil går det ann å ta det er derfor mange snille menesker i fortapelsen . Det finnes bare en vei se Joh 14. v. 6. og den er åpen for alle , veien er Jesus , men dett koster vår stolthet å ta i mot ham som frelser . Hvis det var våre gjerniger som frelste oss hvorfor døde Jesus på korsett da?

    • Mennesker som deg er i stand til å frata andre sin tro! Du må da kunne klare å forsvare deg uten å slå med bibelen! Er din frelse så hjernevaskende at du ikke selv klarer å tenke? Tror du virkelig at Gud mener at du ikke skal tenke selv?

     Er det du som bestemmer hva mennesker får ut av bibelen. Kjære Åsmund, ikke skremme mennesker bort.

     • Roger, Åsmund har ikke engang orden på sin egen tro. Det er skremmende at en ateist som meg har mer kunnskap om “Guds ord” enn han som kaller seg en “ekte” kristen. :)

      • Kunskap frelser ikke , man skall tro ordet.

       • En flom var kommet over en liten ø på vestlandet, og en mann ble omringet av flomvannet. Vannet begynte å flomme opp til verandaen hans da en båt kom og spurte om han ville være med.
        Gudsfryktig som denne mannen var, takket han nei med ordene: “Om Gud vil, redder Han meg!”
        En stund senere rakk vannet helt opp til andre etasje, og fortsatte å stige. Mannen stod ved ett av vinduene i andre etasje da en båt kom forbi. De spurte om han ville bli reddet, men han takket nok en gang nei med ordene: “Om Gud vil, redder Han meg!”
        Vannet fortsatte å stige, og bare pipa var synlig over vannet. Mannen balanserte på toppen av pipa da et helikopter kom. De sendte ned en mann i line og ville redde ham, men han sa nok en gang: “Om Gud vil, redder Han meg!”
        Hvordan det gikk? Han drukna…
        I himmelen satt mannen forundret og lurte på hvorfor Gud ikke berga ham, da Gud kom forbi. Mannen spurte Gud hvorfor han ikke ble reddet, han hadde skjelden syndet, var altid tro og gjorde lite galt i livet sitt.
        Gud svarte: “Jeg forstår det ikke heller. Det var ikke din tid, så jeg sendte to båter og ett helikopter, men likevel er du her!”

        Moralen er: Gud er ikke din tjener, han gir deg verktøyene til å hjelpe deg selv. Det er ingen ting galt i en bønn, men den skal heller ikke koste 14 kroner minuttet!

      • Det er faktisk ikke uvanlig. De fleste får jo dette drillet inn fra de er bare barnet. Jeg vet stort sett mer om bibelen enn de kristne jeg har snakket med (innkludert en som har gått på bibelskole).

      • Igec

       De fleste kristne har veldig liten kunnskap om sin egen religion. Ganske mange får seg et sjokk når de leser og finner ut hvor grusom bibelen egentlig er…

       • Beste veien til Ateisme er å faktisk lese galskapen en hver religion er basert på. Og se litt på opphavet til den. Også kan man jo lure på hvorfor man så lett kan latterlig gjøre alle de andre tusenvis av gudene? :) We go one god further!

     • Hvordan kan du si att eg fratar andre sin tro når eg peker på Jesus som den eneste frelsesvei. Joh 14 . v. 6.D esuten er det ingen forsvarstale , men snarere en klargjøring att gode gjerniger frelser ikke , bare JESUS. Å JESUS kann alle ta imot i hjerte å bli frelst den døra står åpen for alle , men vil enn?

      • Ja,du blir nok frlst i din tro,men ikke av kreft.Du har vel heller ikke “mőtt ” Jesus,men kanskje i din fantasi.Den má du jo fá ha i fred.Bland ALDRI sykdom og religion med helbredning.Gá til lege,hvis du er syk.Ikke stol pá noen “heksedoktor”.

    • Da er det ganske interessant at Paulus i sitt brev til Efeserne sier noe annet.

     8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
     9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.
     10 For
     vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på
     forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

     Ikke nok med det så bygger Jesus en bro mellom ikke troende og troende i de påfølgende vers.

     11 Dere,
     som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som
     kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd.
     12 Husk
     at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel,
     uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden.
     13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.

     14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp
     15 har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.
     16 I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet.
     17 Han kom og forkynte det gode budskapet om fred både for dere som var langt borte, og for dem som var nær.
     18 Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én Ånd.
     19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.
     20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.
     21 Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren,
     22 og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

     Så da er det jo det logiske spørsmål, hvordan skal du debattere mot Guds ord, når du ikke har orden på ditt eget? :)

     • Debaterer ikke mot Guds ord . Bibelen hevder att Jesus er eneste veien ikke gode gjerniger .Sier Palus att det er noen annen frelses vei? er det det du mener? l det er bare Jesus som frelser Joh 1. 12 .

      • runar amland

       Åsmund! Det er så utrolig flott å se hva du skriver. Jeg opplevde selv for ca 2 år siden å bli født på ny. jeg hadde tenkt om det hele var hjernevasking og religiøst tull, men så fant jeg ut at det ikke var jeg som skulle få tak på kristendommen av egen kraft, men å la Gud selv få avsløre/åpenbare.

       Til dere andre som er i mot: Helt greit å komme med saklige argumenter, det er bra, men tenk litt over hvorfor bibelen sier ganske så ofte “Guds barn”
       Hvorfor skal vi være barn og han Far?
       Det blir vanskelig å være en kristen når man skal være klokere enn Gud og bruke vår egen fornuft imot Guds ord:)
       Som Åsmund sier; så er bibelen bare bokstaver hvis man ikke blir “Født på ny” som vi kan lese i Joh. 3 om Nikodemus som var en ganske klok man med høy posisjon. :)

       “Lykkelige er den som ikke har sitt med likevell tror”

       • anne marie hovgaard

        “Hvorfor skal vi være barn og han Far? ”
        Fordi barn er lette å lure.

    • Ja, hvorfor døde Jesus på korset?

     • For att de som vill kan ta imot Jesus for å bli frelst . han døde for verdens synd og sykdom. ikke barne dåp og gode gjerniger bare Jesus frelser .

      • Tronno12

       Har egentlig aldri helt forstått det der.
       Jesus døde på korset slik at Gud kunne tilgi alle for en synd en person begikk noen tusen år tidligere, men som Gud klandret oss alle sammen for? Og deretter ble Jesus vekket til live igjen, slik at det offeret Gud ga til seg selv ble kansellert?
       Og siden Jesus er Gud, så ga Gud seg selv til seg selv for å tilgi arvesynden som Gud klandret oss for.

       • anne marie hovgaard

        “Og siden Jesus er Gud, så ga Gud seg selv til seg selv”

        dvs. lot seg torturere en helg (Consensual, Safe siden han var gjenopplivbar, men kanskje ikke helt Sane?)

        “for å tilgi arvesynden som Gud klandret oss for.”
        og som han måtte ha planlagt, siden han visstnok 1. er allvitende og 2. har skapt menneskene slik de er på godt og vondt

    • Hvis det er sånn at godhet ikke er nok for å komme i himmelen, så velger jeg heller helvete.

     • Jesus er veien til himmelem Joh 14 . 6. Og den veien er åpen for alle .Merkelig att meneskene skall lage sin egen vei når Jesuis har åpnet en ny og levende vei.Hvorfor vende ryggen til Jesus når han vil lede deg til himmelen , det er bare å invitere Jesus in ihjertet så slipper du å gå til helvete

   • Det her var nydelig, traff meg rett i hjete Gunnar Øvrelid!
    En meget inteligent tolkning av hva livet er.

  • Kjøtt Kjøttesen

   Kan Gud lage en stein som er så stor at han ikke kan løfte den?

   Eller en person som er så dum at vedkommende vegrer seg mot å tenke?

   • En dåre kann spørre mere en 10 vise kan svare.

    • Kjøtt Kjøttesen

     Kan også en titusen dårer svare mindre enn ti vise kan?

  • Igec

   Isåfall syntes jeg det er særdeles dårlig at denne guden din konsekvent og totalt ignorerer sykdom og lidelse.

   • Bibelen sier klart å tydelig att Gud grep inn for 2000 år siden å sendte sin sønn for å dø på korset for å åpne en frelsesvei.Men Jesus tvinger ingen hverken til himmelen eller helbredelse , meneskene har fri vilje å får velg selv om en v ill tro evangeliet. Gud har aldri sent noen til helvete heller , men meneskene velger selv å forakte korsett og GUDS frelsesvei . Bibelen sier også att denne verdens gud har blindet de vantroes sinn så de ikke kan se lyset og krafen ifra evangeliet. Denne verdens gud er djevelen .Det er dessverre mange som er fanget av ham. Men alle kan taimot Jesus å bli frelst , å få ett forvandlet liv men det koster stoltheten,. Gud velsigne deg .

    • Igec

     Syntes djevelen høres langt mer koselig ut enn denne guden din jeg. Han straffer jo en del onde folk, og det er jo en fin ting… Denne guden din derimot, han virker ikke spesielt hyggelig. Drepe Barn med bjørner osv osv. Not very nice. Men men, du får kose deg med eventyrboken og fantasivennen din!

 • Sonofdad

  Denne mannen burde vært rullet i tjære og fjær, og blitt båret ut av landet på en planke.

  • Solveig

   Ja, det sier jo litt om din integritet og toleranse for andres trosutøvelse.

   • Ja, for du mener at DU har toleranse og forståelse for alle som ikke mener det samme som deg??? Du høres ut som en selvforherligende fanatiker…

    • Solveig

     Jeg innrømmer andres rett til å tro og mene det de vil, men jeg bruker også min rett til forsvar når andre angriper det vi tror på og oss personlig. De som kjenner meg vet at jeg er alt annet enn selvforherligende. Men jeg står for det jeg tror på, og forsvarer det. Herlig å bli kalt fanatiker. Det er lenge siden noen ble så provosert av mine uttalelser. Da er jeg på banen igjen. Linette: Ville du likt at din mann ble mobbet, kalt alle tenkelige stygge navn fordi han praktiserer sin tro? Særlig hvis du visste at han var bunn ærlig?

     • Hei Solveig! Jeg har nå lest igjennom kommentarene som er utvekslet her og har tre ting å kommentere.

      1. Folk må slutte å være spydige.

      2. Jeg respekterer at folk har sin tro og retten til å praktisere sin tro.

      3. Det som blir feil med Svein-Magne Pedersens praksis er at han bruker sin nådegave på en urimelig måte. Å bruke denne nådegaven ser jeg ikke nødvendigvis problem med, men å ta betalt på denne måten blir feil på så mange plan. For å sitere bibelen: “For intet har du fått det, og for intet skal du gi det videre”. Hadde han gjort det av interesse av å hjelpe mennesker uansett hvor rike eller fattige de er/var hadde han gjort det gratis. Dette er ikke en hederlig måte å tjene penger på. Man utnytter desperate mennesker i en vond situasjon. Uansett hvor mange folk han har hjulpet (placebo eller ikke) så er det ikke etisk riktig å ta betalt på denne måten. Han burde skaffe penger på en måte som ikke går ut over desperate mennesker. Og heller hjelpe folk på fritiden. Om dere bruker pengene på godt eller ikke er ikke vesentlig. Om dere vil ha penger til forskjellige prosjekter burde dere samle dem inn på en annen måte.

 • LittleStalin

  Pedersen er en løgner og tyv.

  Så hjerteråe kan bare religiøse fanatikere være. Stjele penger fra syke desperate mennesker. Hvorfor er ikke hans praksis ulovlig? Kvakksalver-loven etc. Religion har fripass i dagens samfunn til å lyve og bedra, og si og gjøre akkurat hva som passer dem for å fylle kollekten og sine egne feite lommebøker.

  Avskum er vel ikke et for sterkt ord?

  • Solveig

   Det var sterke ord, og straffbare. I denne bloggen er det fullt av ærekrenkelser, og dette er bare ett eksempel. Ber man politiet ta en titt her inne, har de en jobb å gjøre.

   • Rune Semundseth

    Tror neppe politiet kommer til å arrestere folk som – med rett – er skeptiske til en person som lurer mennesker. Det er vel snarere kvakksalver Pedersen som bør være i politiets søkelys.

   • Du har lov til å omtale mennesker som man vil. Jeg kan være enig i at begrepene som her ble brukt var ufine, men de er på ingen måte ulovlige. Det som anses for å være æreskrenkelser, er å spre uriktige påstander om en person, eller om en persons handlinger. LittleStalins utspill her, er en reaksjon til påstander fremmet av en annen person, hvor disse påstandene i tillegg er kildebelagt. Beklager Solveig, loven er så definitivt ikke på deres side her.

    For ordens skyld, kan du ikke redegjøre for hvilket forhold du har til Svein Magne Pedersen?

 • Plutark

  Nå snakker du om behandling av kreft, som heller ikke har hatt en imponerende utvikling ift hvor mye penger som har blitt investert (se på hva som har skjedd innen teknologi!). Du snakker også om behandling av kreft, og hopper glatt over det faktum at stadig flere får kreft. Hva med å fokusere mer på årsak enn behandling?

  Jeg synes dermed ikke det gjøres noen god jobb i “kampen” mot kreft, og prediksjonene til WCRF tyder på at de heller ikke har peiling:

  “There were an estimated 12.7 million cancer cases around the world in 2008, of these 6.6 million cases were in men and 6.0 million in women. This number is expected to increase to 21 million by 2030.”

  http://www.wcrf.org/cancer_statistics/world_cancer_statistics.php

  • Slartibast

   Du forstår ikke hva kreft er. Satt på spissen er det en del av livet.
   Jo bedre helse/legedekning i verden, jo mer vil kreft kome opp i statistikken.

   • Plutark

    Med noen enkle grep kan en lett redusere sjansen for å få kreft, så det trenger ikke vær en del av livet viss man ikke vil.

    • B.F.

     Ja, hvis man sørger for å dø av noe annet en god stund før man oppnår gjennomsnittlig levealder har man betydelig redusert sjansen for å få kreft.

     • Plutark

      Ja, man kan alltid bli overkjørt eller noe slikt, men det er ikke det jeg tenker på som enkle grep.

      Først bør man kutte ut alt som fører til kreft. Alle vet at stråling kan føre til det (stråleterapi anyone), men Japan har blitt utsatt for mer stråling enn noen og har drastisk mindre kreft enn oss i vesten.

      Så hva gjør man? Kutter ut alt av kreftfremkallende en kan – en starter med hva man spiser. Kutt ut stekt og fritert mat (en av grunnene til mcdonalds dårlige rykte). Stekt kjøtt og fett og potetskall inneholder kreftfremkallende stoffer. Selvsagt bør en unngå å røyke, men man bør også holde seg unna stekeosen, så om du jobber på gatekjøkken kan det absolutt være forebyggende å slutte i denne jobben. Man bør også unngå frie radikaler som margarin og matoljer (harskner veldig lett og bør absolutt ikke varmes). En bør unngå prossesert kjøtt med innehold av E250 (natriumnitrat) og alkohol.

      Om en bare kutter ut overnevnte har en gjort mye. Man kan gjøre mer. Kutt ut gluten – de fleste tåler gluten fra mindre bra til svært dårlig, kutt ned i det minste. Kjør på med grønnsaker og suppler med selenium.

      En har på den måten begrenset sjansen til å utvikle kreft til 0 %.

  • Mesteparten av økning i antall tilfeller kreft skyldes at vi lever lenger. Før eller senere vi alle få kreft om man bare lever lenge nok.

   • Plutark

    Haha, verste bortforklaringen jeg har hørt! Du er desverre ikke verdt å diskutere med lenger.

    • Bortforklaring? Dette er da ikke kontroversielt i det hele tatt. Risiko for kreft øker med alder. Da sier det seg selv rent statistisk at antall krefttilfeller må øke jo høyere levealder befolkningen får. Forstår man ikke det må man ta ungdomsskolematematikken opp igjen.

     Merk også at jeg sa “mesteparten av”. En del skyldes selvsagt også bedre diagnoser/screening som gjør at mange flere krefttilfeller oppdages i dag enn tidligere. I tillegg kan det være ukjente faktorer (miljøgifter? fedme? manglende fysisk aktivitet?) som også bidrar til at tallene øker utover det som kan forklares av økt levealder.

   • Plutark

    http://www.forbes.com/sites/timworstall/2012/09/22/falling-life-expectancy-in-the-united-states/

    Hm, levetid synker? Passer ikke helt inn i din forklaringsmodell…

   • Plutark

    Du kan jo samtidig forklare oss uvitende om hvorfor kreft er et større problem i HDI-land…

    • Da må du først dokumentere denne påstand og vise at det ikke skyldes faktorer som at levealderen er lavere i lav-HDI-land (og at folk derfor dør før de får tid til å utvikle mange av krefttypene som først oppstår i høyere alder), og at diagnoser er mye dårligere og legebesøk/testing mye sjeldnere slik at mye færre kreftpasienter faktisk får påvist kreft.

     Hvis du først kan vise dette, så kan vi diskutere om det kan finnes andre faktorer.

 • Plutark

  Nå må det også gjøres oppmerksomt på at disse statistikkene beleielig nok kun tar hensyn til pasientene i 5 år. Om pasienten dør av kreft dagen etter 5 år etter behandlingsstart blir dette tellende som en pasient som ble “kurert”.

  • Andy

   Ehh – nei. Om pasienten fortsatt har kreft (dvs trenger behandling eller vil trenge behandling) innen et visst antall år (ofte 5, men det kan variere med krefttype) anses han/hun ikke som kurert. Og oppfølgingen de første 5 år er forholdsvis tett, så det at ny spredning ikke oppdages er usannsynlig, selv om det naturligvis kan forekomme.
   Greier pasienten seg i 5 år uten tilbakefall anses kreften som “kurert”, og eventuelle senere utbrudd som nye tilfeller. Det er både medisinske og statistiske grunner for denne inndelingen. Men å kalle inndelingen “beleilig” blir kun konspiranoia.

  • Lurer på hva slags metode @7f3c9cfba0c279544a579e25efd5939e:disqus mener burde brukes? Å bruke en 5-års overlevelse som målestokk er fullstendig logisk og ikke valgt fordi det er “beleilig”. Noen analyser bruker 10-års overlevelse. Det kommer litt an på krefttype og hva man ønsker å måle. Men 5 år er statistisk sett et fornuftig tall, slik @6ee0d176f001c871f93fa65413e9f34f:disqus forklarer.

   • Plutark

    En bør selvsagt ta med alle som dør av kreft, om det nå tar 5 eller 20 år.

    Raten av krefttilfeller har også steget hos barn. Hvordan vil du forklare det?

    “Over the past 20 years, there has been some increase in the incidence of children diagnosed with all forms of invasive cancer, from 11.5 cases per 100,000 children in 1975 to 14.8 per 100,000 children in 2004.”

    http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/childhood

    • Svaret står i samme artikkel som du siterer fra og er nøyaktig i tråd med hva jeg skrev.

 • snerpen

  Alt er mulig for den som tror.
  Det er ikke nok å tro at Gud finnes, men du må tro at han lønner deg når du søker ham.

  • Igec

   Alt for å overbevise seg selv ja..

 • Plutark

  Det må også med at konvensjonell behandling av kreft er operasjon, stråling og cellegift. Både stråling og cellegift er ironisk nok kreftfremkallende.

  Du trekker også frem “forebygging” som mammografi som en av faktorene til bedre resultat i behandling av kreft. Nå skal det sies at mammografi har 50x mer stråling enn i røntgen, og øker også følgelig risikoen for kreft. I tillegg blir en svært mange feildiagnosert og utsatt for svært tøff behandlig uten grunn. Hvorfor mammografi når en kan gjør mer nøyaktige undersøkelser med ultralyd uten strålingsmengden???

 • Rune Semundseth

  Takk for en særdeles bra artikkel: velskrevet, fengende og med en grundighet og presisjon som kanskje t.o.m. kan få noen til å se seg i speilet. Rett og slett briljant folkeopplysning dette her!

  • Solveig

   Folkeopplysning? Det er skittkasting mot en ærlig mann som bruker hele sitt liv på å tjene sine medmennesker med den nådegave og det livskall han har fått av Gud. Ikke alle blir friske, men det blir de heller ikke hos legene! Dermed er de ikke svindlere.

   • Jo, det er akkurat hva de er. Hvis man selger påstander om effekt som man ikke kan underbygge, så er man per definisjon en svindler.

    Og nei, han er ikke ærlig. Jeg har jo tatt ham i gjentatte tilfeller av falskneri hvor han trykker uriktige helbredelseshistorier.

 • Alt godt

  Bestefaren min vart beden for, meinte han sjølv, av Svein Magne Pedersen, i mange år. Frå tidleg på åttitalet sendte han femhundrekronerssetlar i konvolutt, innesurra i aluminiumsfolie, av uklare grunnar, til herr Pedersen. Så han fekk pengar før teletorgsatsane si tid og.

 • Plutark

  Ajaj, så blir man nok en gang sensurert…

  • Ikke sensurert, men du poster så mye lenker at kommentarsystemet tror det er spam og holder kommentaren tilbake for moderering. Jeg er på tog nå med crappy nett, så må se på det når jeg er fremme om noen timer.

   • Plutark

    Ah, ok, det er vel det om har skjedd tidligere også. Hva er grensen for lenker? Tror forrige post var på tre.

    Jeg har ikke særlig erfaring med dette med å kommentere, men er alltid irriterende at poster en har brukt tid på ikke vises!

 • Bra skrevet. Ville anbefalt å gjøre litt “gravende” arbeid for kreftsaken. EdmontonMontreal-Canada.. Hint:)

 • nnnaaa

  Jeg synes folk her inne angriper folk før de vet noe som helst om dette… Jeg tror på helbredelse og har sett det flere ganger. Svein Magne Pedersen har helbredet ganske mange, det vet jeg, men når du blir bedt for er det ikke alltid du blir helbreda med en gang, eller i det hele tatt. Man må be lenge og mye. Det er veldig forskjellig. Det er ingen helbredere som sier at du skal kutte ut kreftbehandlingen selv om de har bedt for deg. De sier du skal fortsette med behandlingen, men også stole på at du skal bli frisk. Når du på direktesendt-tv kan se at en lam kan gå, en blind kan se og at en som er døv kan høre, hvordan kan du si dette bare er tull da? Dette kommer ikke fram i media fordi alle skal bortforklare dette og vil ikke tro på noe de ikke kan kontrollere. Når dette er sagt, så vil jeg også si at jeg synes det er ganske råttent å skulle helbrede folk for 14 kr minuttet.. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det, men jeg synes ikke det er rett. Jeg har hørt masse godt om denne mannen og vet om folk som har snakket med ham personlig, så svindler tror jeg ikke han er, men det blir likevel feil å ta 14 kr minuttet for å bli helbredet. Det finnes jo tusen andre helbredere der ute som helbreder uten å ta noe for det, så hvorfor skal dere dømme alle sammen?? Prøv det før dere dømmer det…

  • Solveig

   Takk for gode ord i rette tid. Men vær så snill å forstå at Pedersen har ansatte som skal ha lønn, og han får ikke strøm og andre utgifter gratis for det om han driver en kristen virksomhet. Folk ringer i ett hele dagen, og det tar tid og ressurser. Derfor betal-telefonen. Jeg tviler på at andre ville sittet og gjort dette gratis dag ut og dag inn, år etter år, når det var jobben deres.

 • Mekken1948

  Det største hinderet mot fred på jorda vår er religion.Se på de krigene og konfliktene vi har gående,det står religiøse tullinger på minst en side!Og alle dreper for sin TRO!

 • Kjøtt Kjøttesen

  Blir det mer Jesus her inne nå så kan det med fordel vurderes å legge det på boks for å bevare det for ettertidens bygdemuseumer.

 • Solveig

  Gunnar Tjomlid: For det om du ikke tror på det samme som Svein-Magne Pedersen gjør, så gir det deg ikke rett til å begå ærekrenkelse. Du skriver en lang, “vitenskapelig” artikkel, men har begått den kardinalfeilen å ikke intervjue målet for ditt angrep, for å høre hva han mener om dine påstander. I det minste kunne du hatt den anstendighet å gjøre ham oppmerksom på dette angrepet. Du beskylder ham for å lyve, basert på hva? Han forteller kun om sine erfaringer fra sin lange praksis som forbeder. Når det gjelder det han skriver om kreftbehandling, så fraråder han det ikke. De opplysninger han bruker i den sammenheng, har han fra medisinsk hold.

  Jeg vet at Svein-Magne tror på det han gjør, og ser mange mennesker bli hjulpet. Dette er ikke medisinsk praksis, men å praktisere sin tro ut fra det Jesus sier i misjonsbefalingen. Mange leger er klar over at folk er blitt friske etter forbønn av Svein-Magne, noen har til og med skrevet det i pasientjournalen.
  Når det gjelder den økonomiske siden, så er det vel ingen som fortsatt tror at et arbeid kan drives uten penger?

  • Så lenge han bryter alle kjente fysiske lover og ikke er i stand til å dokumentere det han gjør, så er han per definisjon en løgner. Det er ikke vanskeligere enn det.

   Det er ikke noen unnskyldning at man selv tror på det man gjør. Som voksent, ansvarlig individ har man en forpliktelse og et ansvar for å være selvkritisk, spesielt når andres helse er involvert.

   Hvordan ville du stille deg om man snudde på hans tro? Hva om Pedersen mente han måtte drepe noen fordi Gud sa han skulle. Ville du da også at han skulle sette all kritisk sans til side og bry seg mer om sin egen overbevisning enn andre mennesker? Eller virker dette bare en vei?

   • Solveig

    Dette er et helt urealistisk eksempel. Du vet godt at bud nr. 5 sier “Du skal ikke slå ihjel”. Å be for syke er en barmhjertighetsgjerning. Var Jesus en løgner og en svindler da han gikk på jorden og helbredet syke? Og nå bløffer du igjen. I over 20 år har Svein-Magne ført bevis for at helbredelser skjer. Om noen er blitt syke igjen på et senere tidspunkt, så kan det skje fordi vi lever i en ufullkommen verden, men det fins fortsatt håp om man søker Gud på nytt. Legg av din arrogante og bedrevitende holdning. Kanskje du må spise ordene dine i deg en gang.

    • Man skal heller ikke lyve. Å unnlate å fortelle hele sannheten i markedsføringshensikt er etter mitt syn å lyve.

     Jesus helbredet uten å ta noe for det. Han sa at Gud ville forsørge ham og alle andre som tror. Hvorfor tror ikke Pedersen på det?

     Pedersen har ikke lagt frem et eneste godt bevis for noe som helst.

     • Solveig

      Svein-Magne er så sannferdig han på noen måte makter i sine artikler. Han lover derfor ikke noe, det har han ikke mandat til. Men så lenge mennesker blir helbredet, må han fortsette det han føler seg kalt til, og forteller det som skjer slik det faktisk skjer.

      Og nå viser du din manglende kunnskap om Bibelen. Jesus samlet inn penger fra folket. Det står at han hadde kasse og kasserer. Selvsagt måtte de også leve, disiplene hadde familier å forsørge. Jesus sier at arbeideren er sin lønn verd. Et annet sted står det at den som arbeider med evangeliet, skal leve av evangeliet. Strømregninger etc. kommer også til oss, vi får ikke ting gratis fordi vi er en kristen virksomhet. Og det er ikke du som bestemmer hva som er godt bevis. Ingen er så blind som den som ikke vil se, sies det.

     • Solveig

      Når det gjelder eksemplet med Sandnes, så ble artikkelen skrevet før den senere utviklingen. Faktum var at han var erklært kreftfri. Når noe annet skjedde i etterkant, må man forholde seg til det, og be om at Gud helbreder også det, samtidig som han får behandling. Det er ingen motsetning mellom legebehandling og forbønn. Også leger tror på dette.

      • Han fikk cellegift. Det nevnes ikke i Legedom. Men det er jo typisk for slike “mirakler”. Det viser seg alltid at de har fått skolemedisinsk behandling i tillegg, men så gir de gud/altmed æren når de blir friske. Det kaller jeg arroganse.

 • Solveig

  Den artikkelen du anbefaler, “Mirakelmarkedet”, er for tiden til behandling hos PFU.

  • Hehe, ja. Håper ikke du holder pusten i forventning om at han vinner frem der, vel? :-)

   • Solveig

    Vår journalist, som er velutdannet, har god tro på det. Han sier at han sjelden har sett noe der det var så mye å ta tak i.

    • Vi får vente å se :-)

     Jobber du i Legedom eller MJL?

     • Solveig

      Det bør vel være klart at jeg har forbindelse der.

 • Solveig

  Denne bloggen hører ett sted hjemme: Som vedlegg til en politianmeldelse for ærekrenkelse. Man kan ikke bare slenge rundt seg med karakteristikker fordi man ikke tror på helbredelse ved bønn. Det er faktisk frihet til å praktisere sin tro i dette landet, også til å be for syke. Og hvis det er det arbeid man lever av, skulle det bare mangle at en ikke fikk inntekt av det.

  • Du er godt opplært av Pedersen, ser jeg :-)

   Kan du ikke være så snill å anmelde denne bloggen til politiet for æreskrenkelser? La oss se hvordan det går.

   Tips: Du kan ha godt av å forholde deg til den virkelige verden både når det gjelder jus såvel som livssyn.

   • Solveig

    Du er vel ikke immun mot loven? Man beskylder vel ikke andre for løgn, svindel etc. uten å bryte loven? Du har klippet, limt og forvrengt, og utelatt at Svein-Magne ber folk ikke misforstå, han er ikke imot kreftbehandling, men vil informere om at forbønn kan hjelpe. Dessuten er det flere innlegg du ikke har fjernet, med ærekrenkelse, direkte trussel om fysisk angrep om vedkommende treffer Svein-Magne på gaten. Du har mye å svare for om politiet får dette i hende.

    • Slike påstander mot meg anser jeg for å være æreskrenkende, og jeg må vurdere å anmelde deg ;-)

     (Du kommer jo med minst like grove beskyldninger som meg, som jeg gjør mot Pedersen, men du er kanskje immun mot den innbilte loven din?)

     • Solveig

      Se det som står to innlegg over, angående det.

   • Solveig

    Opplært av Pedersen? Jeg har lært av erfaring gjennom et langt liv, og kan tenke selv. Jeg er heller ikke dum, slik du insinuerer gjennom dine nedlatende og arrogante kommentarer. Det sies ofte at kristne er intolerante, men maken til intoleranse mot annerledes tenkende og troende, og maken til nedlatenhet som i denne bloggen,skal man lete lenge etter. Det jeg skriver, er ikke bare påstander, men noe jeg ser er tilfelle, nemlig at du bare tar ut det som passer deg, og unngår det som er i Pedersens favør. Så loven om ærekrenkelse er innbilt? Da må du nok oppdatere din kunnskap på det juridiske.

 • Solveig

  Jeg har gjort flere forsøk på å komme til med sannheten om dette, men de blir slettet fortløpende. Så mye for villigheten til å høre andres mening! I reglene for innlegg står det at grove innlegg kan bli slettet. Men det blir de tydeligvis ikke.

  • Ingenting er blitt slettet. Du har postet uttallige innlegg her, og alle ligger fortsatt her i kommentarfeltet.

   • Solveig

    OK, beklager, da vises det forskjellig til forskjellige tider. Jeg kunne på et tidspunkt se at de ble borte, uvisst av hvilken grunn. Utallige innlegg? Det skulle bare mangle at jeg ikke skulle svare på de utallige uhyrligheter som her fremkommer. Og du har ikke bare ansvar for det du selv har skrevet, men også for det du lar stå av krenkende karakteristikker av en som praktiserer sin kristne tro.

 • Hei. veldig bra sak. Jeg er veldig for at denne praksisen blir allmenn kjent som fusk og svein magne anerkjent som den sjarlatanen han er. Jeg vil også bare vise til en dokumentar Derren Brown har lavd om emnet, og går mye inn på hvordan dette lett kan virke overbevisende: http://www.youtube.com/watch?v=jYjgeayfYPI Håper du får opplyst noen ved denne saken! :)

  • Ja, det er en glitrende dokumentar som viser så fryktelig godt hvordan alle Pedersens “mirakler” kan forklares gjennom psykologiske effekter, tro og triks.

   Burde sees av alle som tror på dette farlige våset om religiøs healing.

 • Tom Andreassen

  Blir utrulig provosert av å høre om svindlere som Pedersen som lure syke menneska! Man kan ikkje fjerne kreft med håndspåleggelse, bønn eller annet svada! Min far, mi bestemor og oldefar døde av kreft, og min bror har det så detta har æ vært borti mye.å si att kreftforskning har stått på stedet hvil sia 60 tallet e utrulig naivt sagt. Mange typa kan man i dag kurere, og andre typa kan man gi livsforlengende behandling, og det gjøres stadig fremskritt, men det e ikkje enkelt for en sånn kompleks og mangfoldig sykdom. I min familie gjelder det lymfekreft, Non hodgkins lymfom, og prognosene der er ikke gode foreløpig. Å blande nåkka så alvorlig som kreft med fantasifigura og svada som Nån satt og skribla ned i ei bok i fylla Førr 2000 år sia e rett og slett forkastelig!! Men bra at du opplyse om sånne som Pedersen, for det kan få fatale følger hvis folk med en kreftdiagnose stopper behandling som kan kurere, livsforlenge og smertelindre for å bli lurt av sånne folk! Skjønne ikkje at han har samvittighet til å holde på sånn!

 • Dette er en av de bedre du har skrevet. Veldig bra!
  Og Kristiansens artikkel er bare helt utrolig.

 • Pingback: Svein-Magne Pedersen – en alternativ behandler uten skam | SAKSYNT()

 • Pingback: Nei, de fleste kreftspesialister velger ikke bort cellegift | SAKSYNT()

 • Pingback: Kilden Nyheter forvrenger budskapet i kildene til sine nyheter | SAKSYNT()

 • Ekelund Janet

  Jeg er så takknemlig til Rick Simpson for å gi meg med Cannabis olje her i Norge. Jeg var diagnostisere med Brystkreft to år siden, og helt siden da har jeg gjort mye Chemo og stråling som ikke hjelpe meg, men bare skadet mitt immunforsvar og gjøre den svak og hjelpeløs. Jeg kom over Phoenix Tears og jeg har lest om Cannabis olje mye og så at jeg kunne gi meg med Hemp Oil her er Staten, kontaktet jeg ham på: [email protected] for anskaffelse av denne medisinen, til min overraske medisinen ble anskaffet og levert innen 48 timer, og jeg har vært på behandling for de siste tre månedene. Er nå her for å vitne om at jeg er ikke en kreftpasient, må jeg oppleve en total forvandling i min helsesektoren med Rick Simpson Hemp olje service. for all kreft pasient som bor i Amerika og Canada regionen, få Hemp olje fra [email protected],

  Ekelund Janet

  • megoth

   Satser på at Gunnar sletter dette spammet/hensidige dårlig forsøket på reklame…