Global nedkjøling? Absolutt ikke!

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 13 31

For en ukes tid siden kjørte Dagbladet denne saken. Deres primærkilde var den britiske avisen Daily Mail. Det gjør at jeg er nødt til å avgi et solid bloggdask til journalist Espen Sandli som her tråkket skikkelig i salaten. Dette var et så tragisk dårlig journalistisk arbeid at det var smertefullt å lese.

Først og fremst er det ille fordi Dagbladet helt ukritisk gjengir en sak fra Daily Mail, en avis som ikke akkurat er kjent for sin journalistiske integritet. Det er forståelig at det kan være fristende å kaste seg over en slik sak, fordi det gir mange lesertreff og vekker oppsikt, men vi må kunne forvente mer av pressen. Vi må kunne forvente at de også graver litt dypere i saken og forsøker å forstå hva det handler om. Vi må kunne forvente at de ikke går i de aller mest åpenbare vitenskapelige feller og dermed gir klimafornekterne, de som benekter at menneskeskapt global oppvarming er en realitet, uberettiget ammunisjon. Deres «vitenskapelige dokumentasjon» er allerede uredelig nok, om de ikke i tillegg skal få enda flere faktafeil å forsøple debattene med.

Originalartikkelen i Daily Mail vakte også oppsikt internasjonalt, og flere aviser og nettmagasiner kom fort på banen og korrigerte faktafeilene. Jeg skal ikke gå veldig detaljert inn i klimavitenskapen her, men det viktige å huske er forskjellen på langsiktige trender og kortsiktige endringer. Det illustreres best av den kjente animerte grafen fra skepticalscience.com:

ArcticEscalator2012

Hver gang noen kan peke til en kortvarig periode hvor utbredelsen av is har vokst, eller temperaturøkningen har stagnert, så kommer klimafornekterne på banen og forteller oss at klimaproblemene bare er tull og at alt er i skjønneste orden. Bare se, temperaturene synker jo og isen vokser! Men slike kortvarige sykluser er som forventet. Det vi må se på er den langsiktige trend, og den viser tydelig at utbredelsen av is i Arktis minsker over tid. I tillegg er isens utbredelse i areal (2 dimensjoner) villedende, ettersom det er det totale volumet, altså isens utbredelse og tykkelse (3 dimensjoner), som er mest interessant.

Den britiske avisen The Guardian kom fort på banen med en oppklarende artikkel, som Dagbladet etterhvert også lenket til i sin artikkel. Mye av det jeg skriver videre er basert på denne artikkelen, som også ligger ute på nettstedet SkepticalScience. Jeg velger likevel å gjengi mye av det på norsk og med et enkelt språk, da jeg tror det er nyttig for mange lesere.

Regresjon mot gjennomsnittet

2012 var et rekordår med tanke på utbredelsen av is i Arktis, og allerede i fjor uttalte de fleste klimaforskere at de forventet en økning i 2013. Dette kalles regresjon mot gjennomsnittet. Når man har en ekstrem måling, for eksempel rekordlite is i Arktis, så vil neste måling som regel ligge nærmere normalen. Dette er i all hovedsak forklaringen på det Dagbladet har gjort til et hovedoppslag, og som klimafornektere selvsagt bruker som argument for at klimaproblemene bare er tull.

(Interessant nok er også et samme statistiske fenomenet, regresjon mot gjennomsnittet, en av de viktigste årsaker til at folk tror at uvirksom alternativ behandling virker. Det har jeg viet et delkapittel i min kommende bok «Placebodefekten» til å forklare.)

Dagbladet har endret sin artikkel mye etter at den først ble publisert som toppsak. Det er selvsagt bra, men det er trist at journalisten gjør sin research først etter publisering. Det er knapt noe igjen av originalteksten, ettersom journalisten sakte men sikkert har oppdaget at nesten alt han skrev viste seg å være feil. Dessverre har han beholdt den misvisende overskriften, som ikke lenger er i tråd med brødteksten.

Isfritt Arktis i 2013?

I en tidligere versjon mener jeg Dagbladet gjenga Daily Mail sin påstand om at klimaforskerne hadde forventet et isfritt Arktis i 2013. Det er i så fall en feiltolket påstand. SkepticalScience klargjør:

Both Rose and Dixon referenced a 2007 BBC article quoting Professor Wieslaw Maslowski saying that the Arctic could be ice free in the summer of 2013. In a 2011 BBC article, he predicted ice-free Arctic seas by 2016 «plus or minus three years.» Other climate scientists believe this prediction is too pessimistic, and expect the first ice-free Arctic summers by 2040.

It’s certainly difficult to predict exactly when an ice-free Arctic summer will occur. While climate research has shown that the Arctic sea ice decline is mostly human-caused, there may also be a natural component involved. The remaining sea ice may abruptly vanish, or it may hold on for a few decades longer. What we do know is that given its rapid decline, an ice-free Arctic appears to be not a question of if, but when.

(Rose og Dixon er journalistene i hhv Daily Mail og The Telegraph som begge gjenga denne saken på villedende vis.)

Global nedkjøling?

Påstanden om en «global nedkjøling» er også fullstendig skivebom. Dessverre er det en utbredt misforståelse at temperaturene har sunket de siste 15 år, eller i det minste at det ikke har vært noen oppvarming siden 1998. SkepticalScience har en flott artikkel om denne misforståelsen, og den kan igjen oppsummeres med en animert graf:

Escalator 2012 1024

Overflatetemperaturen på planeten vår har økt jevnt og trutt de siste tiårene. Så også siden 1998, om enn noe senere i denne perioden enn i femtenårsperioden før dette. Derimot har planeten akkumulert mer varme de siste 15 år enn i femtenårsperioden før 1998. Det skyldes i all hovedsak at verdenshavene mer effektivt har tatt til seg overskuddsvarme det siste tiåret grunnet gunstige havstrømmer. På et eller annt tidspunkt vil dette endre seg igjen, slik at overflatetemperaturene vil øke like fort som tidligere, fordi havene ikke lenger tar opp så mye varme som i de siste årene. Rundt 98 prosent av oppvarmingen går rett i havet, så selv om hastigheten av økningen i overflatetemperatur har stagnert noe, tyder dataene på at den globale oppvarmingen totalt sett har aksellerert.

Krisemøte i IPCC?

Dagbladet skrev opprinnelig også om at klimapanelet IPCC hadde innkalt til «krisemøte» grunnet disse nye målingene fra Arktis. Dette var rent oppspinn. En av forfatterne av IPCC sin nye klimarapport, Ed Hawkins, hadde avkreftet dette til Daily Mail sin journalist, David Rose, allerede flere dager før artikkelen ble skrevet:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 44 55

Rose ignorerte bare dette, og Dagbladet kjørte på og gjenga like gjerne denne løgnen ukritisk, selv om de nå har endret artikkelen også på dette punktet.

IPCC la også ut en pressemelding for å rydde opp i dette:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 47 21

Dette såkalte «krisemøtet» hadde altså vært planlagt i flere år, og er bare et av de vanlige møtene klimapanelet har i prosessen med å lage rapporten.

Flere data

National Snow & Ice Data Center (NSIDC) overvåker isen i Arktis kontinuerlig, og deres data viser også en klar og tydelig nedadgående trend:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 17 50 28

The Guardian oppsummeren saken greit slik:

In short, this year’s higher sea ice extent is merely due to the fact that last year’s minimum extent was record-shattering, and the weather was not as optimal for sea ice loss this summer. However, the long-term trend is one of rapid Arctic sea ice decline, and research has shown this is mostly due to human-caused global warming.

Vil du lese mer vitenskap rundt akkurat den dokumentasjonen, kan du se på denne og denne artikkelen hos SkepticalScience. For ikke å snakke om denne artikkelen.

Hegnar Online gjentar fadesen

I går kom også journalist Stein Ove Haugen i Hegnar Online på banen med enda mer søppel fra Daily Mail:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 18 17 38

Her skriver de:

Mail on Sunday skriver i dag at de har fått tak i det endelige utkastet til rapporten som skal forelegges politikerne senere i september. Wall Street Journal omtaler også den samme lekkede rapporten.

I det 31 sider lange sammendraget, fra FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) til politikere, innrømmes det, ifølge Mail on Sunday, at oppvarmingen bare har vært det halve av det panelet har gått ut med tidligere.

Mail on Sunday hevder at rapporten viser en temperaturøkning på bare 0,12 grader per tiår siden 1951, mot tidligere predikerte 0,2 grader.

Det er også langt under til og med de laveste anslagene til datamodellene til klimaekspertene.

Men er dette sant? La oss se på den forrige klimarapporten fra IPCC som ble publisert i 2007. Her kan vi se hva målingene viste for ulike perioder:

Skjermbilde 2013 09 16 kl 18 24 36

Her ser vi at de nyeste og korteste periodene har en brattere stigning enn de lengre periodene, noe som viser at temperaturøkningen går raskere og raskere. Den oransje streken viser perioden 1956-2005 med en gjennomsnittlig temperaturøkning på 0,128 grader per tiår. Et avvik på 0,008 grader fra det den nye rapporten altså viser. De «predikerte 0,2 grader» er ikke basert på perioden fra 1951 frem til i dag, slik Daily Mail hevder, men derimot på perioden 1990-2005. Altså to helt usammenlignbare tall.

Så hvor er denne radikale endringen som Daily Mail skriver om, og som Hegnar gjengir ukritisk? Hvor er den «oppsiktsvekkende innrømmelsen» som IPCC må komme med? Det er bare oppkonstruert tull fra en overivrig journalist. Og hva er egentlig budskapet til Daily Mail? Saken fremstilles mer eller mindre som om den globale oppvarmingen bare er tull og at alle klimaforskere har holdt oss for narr, mens selv om man tror på dataene til Daily Mail, så viser de bare at økningen de siste 10-15 år har gått noe tregere enn tidligere estimert. Det er hverken overraskende eller noe argument mot mennneskeskapt global oppvarming. Dataene viser klart og tydelig at denne oppvarmingen er reell, og den kommende IPCC-rapporten slår dette fast sikrere enn noensinne.

Som professor Myles Allen fra Oxford University sier i sin kritikk av Rose-artikkelen:

«Neither the IPCC in 2007 nor the current crop of climate models ever suggested that the world has been, or should have been, warming at 0.2 degrees per decade since 1951. So the headline should have been «Global warming is just 92 percent of what we said it was», on an apples-for-apples comparison.»

Vitenskapelig konsensus

Dette er det i praksis ingen vitenskapelig debatt om overhodet. En gjennomgang av alle publiserte studier om global oppvarming de siste 20 år, totalt nesten 14 000 studier, viste at kun 24 studier avviste menneskeskapt global oppvarming (AGW) som realitet.

Powell Science Pie Chart

I en litt mer «snill» analyse hvor man også tok høyde for studier som ikke direkte avviste AGW, men også inkluderte dem som indirekte antydet at AGW ikke var reellt, eller ikke konkluderte i noen retning, så var likevel hele 97 prosent av de 12 000 studier man gjennomgikk tydelige på at AGW er en realitet. Det betyr i praksis at alle klimaforskere er enige. Dataene taler sitt tydelige språk.

Nylig ble alle temperaturdata for de siste 11 000 år samlet i en graf, og resultatet er et skremmende syn:

11000 years temp

Grafen demonstrerer også en sentral misforståelse veldig tydelig. Vi hører stadig vekk klimafornektere si at temperaturen har vært like høy tidligere i Jordens historie, og at det vi ser nå derfor bare er en del av de naturlige sykluser. Men det er feil, for problemet er ikke selve temperaturnivået, men den raske temperaturstigningen. Det har vært nesten like høye temperaturer tidligere i løpet av de siste 11 000 år, men endringen har aldri skjedd så raskt før. I løpet av de siste 250 år har temperaturen steget mer enn den sank de 6000 foregående år!

Eller la oss se på grafen for de siste 22 000 år:

Shakun marcott hadcrut4 a1b eng

Etter høydepunktet av siste istid for rundt 20 000 år siden, ble planeten gradvis varmere. Temperaturen stabiliserte seg for rundt 10 000 år siden, men begynte så for rundt 6000 år siden å synke igjen. Det har den gjort helt frem til rundt den industrielle revolusjon, hvorpå vi har sett en stadig aksellererende temperaturøkning. Det betyr at så godt som hele temperaturstigningen de siste hundre år sannsynligvis ene og alene er menneskeskapt.

Konklusjon

Global oppvarming er kanskje vår tids største utfordring og trussel. Dessverre gjør en vitenskapelig tilbakestående presse at folk feilinformeres. På samme måte som jeg har kjempet mot medias kontinuerlige vrangrapportering av paranormale fenomener, så går de i blant i samme fellen også når det gjelder klimaforskning.

Her burde journalistene vært mer på vakt. Her burde journalistene Sandli og Haugen sjekket fakta bedre. De burde snakket med ekspertene før de publiserte våset fra Daily Mail. De burde sjekket kritiske kilder for å se om påstandene var korrekte. De burde sjekket IPCC sin rapport for å se om Daily Mails påståtte drastiske endringer av estimerte temperaturøkninger faktisk stemte. De burde rett og slett gjorde den kildekritiske jobb en journalist alltid burde gjøre.

Menneskeskapt global oppvarming er en realitet, og når pressen skriver vitenskapelig vås rundt dette, så påvirker det våre holdninger, og det skader oss alle på sikt. Det er alvorlig, og det er farlig. Bloggdask til både Dagbladet og Hegnar Online!


Og forresten: Hvis du har tenkt å komme med utslitte klimaskeptiker-kommentarer under denne bloggposten, så stiller jeg krav om at du først sjekker om påstanden finnes i denne listen. Bare hvis du har noe å komme med som ikke allerede er besvart der, kan du skrive din kommentar. Takk.

 • Chryzo

  Video som også omhandler artikkel fra David Rose: https://www.youtube.com/watch?v=lH5D9P6KYfY

 • R.U.R

  Enda en meget interessant og gjennomarbeidet artikkel Gunnar! Her var det mange gode og vel dokumenterte argumenter.

  Forventer at dette blir enda en kommentarfelthøydare, med de villeste beskyldninger.

  *Finne frem popcorn*

 • Realistiqus

  Glimrende! Og likevel – snart er kommentarfeltet fylt av rabiate kommentatorer med rabiate kommentarer. En veritabel storm av cherry picking, confirmation bias og ren og skjær benektelse. Det haddde vært morsomt hvis det ikke var så trist.

 • jayjarn

  «Først og fremst er det ille fordi Dagbladet helt ukritisk gjengir en sak fra Daily Mail, en avis som ikke akkurat er kjent for sin journalistiske integritet.»

  Det er ikke Dagbladet heller, så her har de funnet en sjelevenn.

 • rogerolsen

  ok fin gjennomgang av sakskomplekset.

  så vitenskapen og alle er enig i at temperaturen stiger.

  da kommer det umiddelbart noen enkle spørsmål:
  1) hvorfor? er det like stor enighet her?
  2) hvilke konsekvenser vil dette ha? er det like stor enighet her?
  3) om det er stor enighet om konsekvensene, hva er foreslåtte tiltak? er det like stor enighet her?

  og det er jo faktisk her moroa begynner.

  1) er det ikke like stor enighet om
  2) er det mindre enighet om ene 1)
  3) er det mindre enighet enn om 2)

  da sitter man litt igjen med det vi ser i dag: mer eller mindre halvhjertede tiltak, og uklarhet i mange ledd…

  til syvende og sist: hva pokker gjør det om det dør milliarder av mennesker og store deler av plante- og dyrelivet forsvinner? tilsvarende hendelser har skjedd før og vil skje igjen uansett om mennesket har skylda eller ikke.
  det er jo faktisk det eneste sikre!

  dessuten: jaget etter status quo ville ha gitt oss en putrende mølje, dinosaurer el. helt avhengig av når man velger å si «dette var optimalt». for dinosaurene var det jækla lite optimalt med ett større asteroidenedslag. for menneskene så var det vel mer eller mindre fundamentalt at så skjedde, så å velge ett tilfeldig tidspunkt som er på mikronivå (menneskenes levetid i forhold til jorda) er optimalt er ikke spesielt mye bedre enn hvilken som helst klimavenns valg av «temperaturen var optimal før menneskene pumpa ut CO2». og skal man først sikre seg overlevelse som menneske så er det jo som tidligere nevnt GARANTERT at vi vil bli utrydda om vi ikke kommer oss av denne planeten.

  dette er faktisk en mye mer nyttig diskusjon enn å være redd for at vannet stiger, om det blir kaldt eller varmt el.

 • Håkon

  Du angriper budbringeren og ikke den som er avsenderen.
  Du prøver å så tvil om artikkelen til Daily Mail ved å vise til at de har et frynsete rykte.
  Hva med å gå til kilden? De som faktisk skrev rapporten, ikke de som skrev om den?

  Dette er de samme seriøse forskerne som FNs klimapanel baserer seg på.
  Og – det viser seg at FNs klimapanel gir etter i sak etter sak.
  Den brå stigningen i global temperatur som Al Gore fikk fredsprisen for å true oss med er nå mer og mer akseptert ikke kommer.

  Det har ikke vært global temperaturstigning siden 1997. Det er 15 år.
  Til tross for hva FN sa kom til å komme så var det altså feil.

  At isen har tynnet ut i nord har ikke noe med GLOBAL temperaturøkning å gjøre. Det har med LOKAL temperaturøkning å gjøre.
  Globalt sett har ikke vannstanden økt eller temperaturen økt.

  Når jeg sier dette så får jeg nok hele prestestanden etter meg. Vent å se.

 • Håkon

  Jeg er en av dem. Se innlegget mitt under.

 • Torfinn Sørnes

  Nå er det en kjent sak at journalister generelt har lav innsikt i naturvitenskap.

 • Håkon

  Det er derfor journalister ikke bestemmer – de bare rapporterer ;)

 • Bjarne Betjent

  Hva var det som drev temepratur økningen fra 20 000 år siden? Kan det tenkes at de samme faktorene i all hovedsak styrer klimaet også i dag?
  Temperaturen steg minst like fort i perioden 1910-1940 som den har gjort i perioden 1970-2000. I perioden 1910-40 var andelen menneskeskapt co2 som andel av atmosfærens totale co2- innhold ektremt mye mindre enn i dag. Menneskapt Co2 må vel dengang ha hatt liten eller ingen innflytelse på klimaet. Hva var det da som drev denne temperaturendringen?`
  Kan det hende at de samme faktorene har en medvirkende årsak til temperaturendringene også i dag femti år senere?
  Og pls. klimaforkjempere; forsøk å skrive saklig uten å alltid bruke karakteristikker av meningsmotstandere som viktigste argument.

 • Sigmund B

  Leste jeg ikke det meste av denne bloggen i the guardian for noen dager siden(«5 stages of climate denial»)? Jeg er enig i at det er tidlig å snakke om nedkjøling men du bør ha et litt bredere kildemateriale en aktivistene i skeptical science og guardian climate change bloggene.
  Du kan f.eks starte med oppdatere den første figuren/animasjonen til å gå til 2013.
  Og så kommer det en ny rapport fra IPCC til uken, etter lekkasjene å dømme er man forberedt på at man kan få mange år før temperaturene eventuelt stiger kraftig igjen og at klimaets følsomhet for konsentrasjonen av CO2 følgelig må justeres ned. Temperaturen har ikke utviklet seg IPCC forventet i sine tidligere rapporter.

 • Jahn Tonjer

  Har stor respekt for Tjomlids grundige innlegg, men stusser litt over at begrepet «menneskeskapt» går igjen noen steder men ikke alle. Hvordan måler man forskjell på endringer i jordens gjennomsnittstemperatur og menneskeskapte sådanne endringer?

 • Ole Tobiesen

  Er argumentene til alle som tror på menneskeskapt global oppvarming mindre utslitte enn de som tilhører skeptikerene? Klimaskepsis betyr ikke at man ikke tror på en global oppvarming eller at man automatisk utelukker menneskelig innvirkning. Derimot er menneskelig innvirkning kun en liten del av bildet – og all hysterien rundt global oppvarming er der av populistiske grunner i stedet for altruistiske grunner.

  Folk som genuint bryr seg om miljøet, bør være klar over at menneskeskapte utslitt av kvikksølv og andre tungmetaller er et mye større problem for naturen enn menneskeskapte utslitt av karbondioksid. Dernest er det også verdt å bemerke seg at den største menneskeskapte miljøkatastrofen i vår historie, slettes ikke skyldtes noe politikere vanligvis beskatter, men derimot ble forårsaket av sprøytemidler i India.

  Kullkraft på verdensbasis slipper ut fem ganger så mye karbondioksid som hele verdens bilpark. Fordi politikere ikke kan melke dette og skape massehysteri, er det den jevne forbruker som får skylden. Om hele verdens bilpark byttet til elektriske motorer og gummidekk som ikke forurenset, ville vi fremdeles hatt 99,7% av de årlige CO2-utslippene vi har i dag. Vi kan fjerne 80% av de menneskeskapte karbondioksid-utslippene ved å fase ut kullkraft og i stedet bytte til atomkraft; sikrer man kraftverket riktig, hindrer man at alt annet enn vanndamp slipper ut i atmosfæren. Dette er som en ekstra bonus billigere enn kullkraft, men historien om Keiser Tiberius og det uknuselige glasset gjentar seg gang på gang.

  Å si at det er «vår tids største trussel», er en ufattelig arrogant ting å si. Drømmen til en person i Irak, Botswana, Kina eller en hvilken som helst annen nasjon i sterk økonomisk vekst, er å sette seg inn i en egen bil og kjøre til og fra jobben, slik de har lest i avisene at vi gjør i Europa. Her i Norge bryr vi oss mer om selungene på Nordpolen og hvorvidt de tåler at temperaturen øker med to grader innen nesten århundreskifte enn vi gjør om det faktum at det dumpes miljøgifter i andre personers drikkevann i den 3. verden.

 • Magnus

  Takk, da slapp jeg å leite den opp! :D

  Potholer er en real kar.

 • Magnus

  Leser du og jeg de samme tallene og grafene?

  Foreslår du ser videoen Chryzo linker til under. Den tar for seg den samme artikkelen på en god måte. (Ikke at du vil tro på den, og du vil nok legge frem et Ad Hominem rundt Potholer, men endog)

 • Håkon

  Du har helt rett.
  Se på de som vil stanse norsk oljeutvinning. De tenker ikke så mye over at verdens behov for energi ikke vil gå ned av den grunn.
  Men, siden oljeprisen da går opp om vi slutter å levere det så går oljeprisen opp.
  Og det blir da mer lønnsomt å bruke kull.

  Dette har med konsekvenser å gjøre.
  Og det vil man ikke snakke om.

 • Bjørn T. Dahl

  Du gidda overhodet ikke lese bloggposten, gjorde du?

 • Bjørn T. Dahl

  Les. Innlegget. Din. Dust.

 • Håkon

  Se mitt svar til Magnus

 • Håkon

  Selvfølgelig ser jeg grafen.
  Og den som er mest tydelig går fra 1860. Og det er jo suspekt i seg selv. Om du ser litt malerier og biler fra London som er laget på den tiden kan du se folk gå på skøyter på Thamesen.
  Det er fordi at det var i en periode som heter den lille istid.
  Den lille istid varte fra ca 1300-tallet til slutten av 1800.
  At det i en slik naturlig kald periode blir en oppgang i temperaturen er helt naturlig, men dette brukes altså i dagens klimadebatt.

  Det er helt høl i hue.

  For å si det sånn: På vikingetiden, et par hundre år før den lille istid var det varmere, frodigere og høyere vannstand enn i dag.

  Naturlige fenomener vises ikke hensyn til av prestene.

  At det ikke har vært noen økning i vannstanden i havet slik Al Gore truet med er ikke noen løgn. Det er en sannhet. En ubehagelig sannhet.

 • Magnus

  Lille Istids argumentet ja… greit det.

 • Håkon

  Du må gjerne motbevise det.
  En som er skeptisk til den øredøvende enveiskjøringen er ikke en som ikke tror at det kan skje noe, det er bare en som prøver å se litt på andre ting enn FN også.

  Som North Atlantic Oscilliation. Som solen og også gjerne den lille istid.

  Ser frem til å lære mer om hvorfor den lille istid ikke er relevant av deg.

 • Kristian_Mosti

  I slutten av bloggposten refererte Gunnar til vanlige «skeptiske» argumenter som ligger på skepticalscience.

  Hadde du lest gjennom denne ville du funnet (blant annet) denne forklaringen:

  http://skepticalscience.com/coming-out-of-little-ice-age-advanced.htm

  La du ikke merke til denne kanskje?

 • Kristian_Mosti

  >til syvende og sist: hva pokker gjør det om det dør milliarder av mennesker og store deler av plante- og dyrelivet forsvinner? tilsvarende hendelser har skjedd før og vil skje igjen uansett om mennesket har skylda eller ikke.det er jo faktisk det eneste sikre!

  Nei, det er klart at dersom man stiller seg revnende likegyldig til katastrofer på dette nivået, så er global oppvarming (samt en altutslettende atomkrig) i stor grad en ikke-sak.

  Hvorvidt det er fornuftig å migrere ut av solsystemet (eller innad, i det minste) så er det en separat sak, men hadde det ikke vært fint om vi i denne galaktiske venteperioden hadde tatt litt bedre vare på det miljøet vi tross alt lever i?

 • Håkon

  De avfeier det for enkelt.
  Starten på den lille istid ble startet av mindre solaktivitet og vulkaner står det.
  Og så står det enkelt at mer solaktivitet og mindre vulkanutbrudd ikke kan være årsaken til at den lille istid ble avsluttet.
  Så enket «kan ikke være grunnen til det». Ikke noe om hvorfor det ikke kan være grunnen til det… .

  Det som viser seg nå er at det er smog som kommer som et kjempeproblem. Det er sorte partikler som legger seg på isen i nord og det drar til seg mye varme og så smelter det.
  Det er ikke CO2 og ting vi avgiftsbelegger – eller noe vi kan så mye for med olje og gass – det er den eneorme veksten i India og Kina som er i stor grad kullfyrt som viser seg å være problemet med at det smelter i nord.

  Videre kan man nevne – i sånn parantes – at det i 1800 var 1 millard mennesker på jorda. Nå er det over 7.

 • Kristian_Mosti

  For enkelt?

  Dette er fagfellevurdert forskning med solide data som grunnlag for sine konklusjoner – kildene er forsåvidt referert til i artikkelen over.

  Dersom du har en faktisk grunn til å så tvil om argumentet, så egner Tjomlid’s kommentarfelt seg veldig dårlig – publiser argumentet ditt i en strukturert og fornuftig form til de relevante tidsskriftene hvor forskningen ble publisert.

  Inntil du klarer dette, forbeholder jeg meg retten til å avfeie argumentet ditt som syltynt og uten relevans – støy fra en tilfeldig anonym kommentator og lite mer.

 • Georg

  Her er en annen artikkel som dekker artikkelen i daily mail og flere andre, inkludert dagbladet. http://slate.me/1dZwsej

 • Señor V

  Incompetent fool is incompetent.

  Det du BØR gjøre:
  Steg 1: Få utdannelse.
  Steg 2: Bli godt informert om et emne innen samme felt du har en utdannelse
  Steg 3: Samle data og utfør en grundig vitenskapelig analyse av data
  Steg 4: Formuler en hypotese
  Steg 5: Test hypotesen
  Steg 6: Omformuler hypotesen til å passe med eventuelle nye data
  Steg 7: Repeter steg 5-6 ad nauseam
  Steg 8: Publiser dine funn gjennom peer review
  Deretter diskuter i relevante fora.

  Det du gjør er:
  Steg 1: Nekt for de funn som er gjort
  Steg 2: Skriv uinformerte innlegg på falskt grunnlag. Begrunn med Steg 1. Dersom utfordret repeter sekvensen.

 • rogerolsen

  og da er vi tilbake til: hvorfor er denne korte tidsperioden optimal og hvorfor ønsker man å bevare denne status quo?

 • Jonathan

  Roald Amundsen seilte gjennom nordvestpassajen i 1906 uten hjelp av isbrytere. I år har ingen skip kunnet seile igjennom, bortsett fra noen få store båter ved hjelp av atomdrevne isbrytere fra Russland. Vi har nå rekord isnivåer totalt i Antarktis og Arktis. De som ikke tror på dette kan jo prøve selv:)……og trenden siste 10 år er mere is…mye mere is.

 • Espen_Goffeng

  Kanskje det er derfor Gunnar skriver: «Den britiske avisen The Guardian kom fort på banen med en oppklarende artikkel, som Dagbladet etterhvert også lenket til i sin artikkel. Mye av det jeg skriver videre er basert på denne artikkelen». :-)

 • Espen_Goffeng

  Enten har du vært der oppe og sjekket selv, eller så har du grundig og håndfast vitenskapelige data til å backe opp uttalelsen din fra peer review tidsskrifter eller lignende. Du har neppe vært der oppe og sjekket selv, så da tar jeg det som en selvfølge at du enkelt og greit kan vise til disse dataene her og nå. Eller?

 • Leif H.

  Det finnes mange blogger på nettet om båter som prøver seg på nordvestpassajen. Tilstanden nå er at det aldri før har ligget så mange båter i havnene som ikke tør å prøve pga. isnivåene. 2014 vil bli mye værre sies det. Isen i Antarktis, lett å sjekke f.eks. NASA.Jeg følger selv 3 seilbåter sine blogger som oppdateres nesten daglig fra Arktis.Seilte selv denne passasjen i 2012.

 • Espen_Goffeng

  Så svaret på spørsmålet om hevisninger til «grundig og håndfast vitenskapelige data fra peer review tidsskrifter eller lignende» er «jeg følger med på bloggen til noen båter»?

 • Espen_Goffeng

  Kampesteinen og kjettingen

  «Barna dine og barna til alle du kjenner er ute i en inngjerdet hage og leker og slapper av. Solen skinner og alt er vel i verden. Men over dem henger en enorm kampestein opphengt i en kraftig kjetting. Hm. Du og dine venner vil gjerne ha oversikt over situasjonen, så dere kaller inn noen eksperter for å få en vurdering……………»

  http://espgoff.blogspot.no/2013/09/kampesteinen-og-kjettingen.html?spref=fb

 • Sigmund B

  Beklager, det avsnittet skulle jeg fått med meg, ingen grunn til å klage på at mye i artikkelen var fra en engelsk blogg når han sier klart fra.

 • Sigmund B

  Han hadde vært der og sjekket selv – ditt alternativ a)

 • Realistiqus

  Dessverre, du er ikke helt der. Altfor få utropstegn og store bokstaver. Og jeg savner påstanden om at alle verdens klimaforskere (med «noen få redelige unntak») er i lomma på Big Climate Science, og jukser med klimastudiene for å få flere forskningsstipender.

  Men ellers godkjent:
  – Ingen kildehenvisninger
  – Upresise påstander («FNs klimapanel gir etter i sak etter sak»). Hvilke saker? Er de viktige?
  – Udokumentert påstand om vitenskapelig soliditet («de samme seriøse forskerne som FNs klimapanel baserer seg på»), uten å si hvike av dem, er de et lite mindretall eller konsensus etc.
  – «Alle vet jo at»-argumentasjon: «Den brå stigningen i global temperatur […] er nå mer og mer akseptert ikke kommer.» Er den? Jeg vet noen studier viser at temperaturøkningen kanskje ikke blir så rask som de mest dramatiske anslagene IPCC viste tidligere, men de viser vel fremdeles en rask temperaturøkning?
  – «Det har ikke vært global temperaturstigning siden 1997.» ?? Oppsiktsvekkende. Kilde, er du snill!

  Med andre ord et OK nivå, men ikke ordentlig rabiat. Selv om det å kalle de som aksepterer den overveldende vitenskapelige konsensus for «prestestanden» er i riktig retning.

 • Håkon

  Det som er så tullete i Norge er at vi skal prøve å redde verden.
  Vi slipper ut lite miljøutslipp fra før og da er det dyrt å kutte.

  Eksempel : I dag kommer det frem at Månelandingen til Jens har kostet 6-7 mrd uten at det er noen positive utsikter. Dette er så dyrt at selv om det noen gang kommer til å virke så vil andre aldri bruke teknologien.

  Om vi hadde bygget hurtigtog i India mellom to store byer i stedet ville de globale utslippene gått mer ned, enig?

  Så – det tullet om at vi skal ta vår del her er nettopp det. Tull.
  Et globalt problem løses med globalt fokus, ikke lokalt.

  Og dette med elektrifisering av Nordsjøen? Det kommer frem at det fører til MER utslipp. Personlig har jeg ment dette siden dag 1 – uten at det er så viktig. Men, strømmen som skal ut til plattformene må komme fra et sted. Markedet som er delvis kullfyrt.
  Og oljen og gassen som ikke blir brent på plattformen? Jo – den selges og brennes i England eller Tyskland i stedet.

  Det å tenke på NORSKE utslipp gjør at man ØKER utslippene globalt.

  Det er noe helt galt i denne politikken.

 • Håkon

  Takk for at du belærer meg.
  1. At jeg bør ta utdannelse er jeg så dum at det har jeg aldri tenkt på.
  2. Å hente informasjon gidder jeg ikke, for jeg er for lat og dum og jeg er sikker på at andre kan hente det til meg.
  3. Analysere data krever hjernekapasitet som jeg ikke har.
  4. Formulere en hypotese??? Skjønner ikke så vanskelige ord som hypotese, jeg.
  5. Og da er det vanskelig å teste hypo… hypo… æsj… det er så vanskelig ord.
  6. Om du kan omformulere det ordet hadde det vært fint, for jeg syns det er vanskelig.
  7. Repitere? Det tror jeg betyr å gjøre noe på nytt. Og så var det noen vanskelige ord der igjen.
  8. Publisere – det har jeg hørt om. Da må jeg gå til et forlag.

 • Disqus__it

  Pressen, en nyttig aktør i samfunnet?

  Eller er den tiden forbi?

 • Dagfinn Reiersøl

  Her var det mye tvilsomt. La oss starte med dette: «En gjennomgang av alle publiserte studier om global oppvarming de siste 20 år, totalt nesten 14 000 studier, viste at kun 24 studier avviste menneskeskapt global oppvarming (AGW) som realitet.»

  Sjekk den kritikken som er framkommet mot denne studien. For eksempel
  klimaforsker Mike Hulme som har karakterisert denne som «poorly
  conceived, poorly designed and poorly executed».

  http://judithcurry.com/2013/07/26/the-97-consensus/

  Et hovedproblem er at de fleste som er kjent som klimaskeptikere, ihvertfall internasjonalt, ikke avviser AGW som realitet. Derimot er det svært mange som er skeptiske til at oppvarmingen vil ha så store konsekvenser som det ofte påstås. Studien har derfor ikke den relevansen som den tillegges.

  Eller prøv Richard Tol’s knusende kritikk av de statistiske metodene som er brukt.

  http://richardtol.blogspot.no/

 • Håkon

  Det er ikke godt å si hva du godtar som seriøse kilder.
  Jeg har googlet North West Passage Closed og det kommer opp mange som rapporterer det samme, men sikkert ingen du tar som sikkre kilder.

  Se litt selv, da vel.

 • Håkon

  Man kan tro hva man vil om det er menneskeskapte klimaendringer eller ikke.
  Det spiller ikke så stor rolle. For – olje, gass, kull osv er en begreset resurs. Vi MÅ over på fornybart uansett hva du tror på.

  Så – hvorfor skrike og hyle og by opp til kamp når man så enkelt som å vise til begrensninger kan skape forståelse?

 • Håkon

  Det jeg kaller prestestanden er de som sluker alt rått.
  Som f.eks. det bildet som var fake av nordpolenbøya som var uten is rundt.

  Mange hev seg på og hylte om krise for miljøet. Og så var bildet manipulert…..

 • Espen_Goffeng

  Kanskje du skulle lese artikkelen du svarer på.

 • Espen_Goffeng

  For det første er hvorvidt Norvestpassasjen er åpen eller ikke et lokalt fenomen. Du bør kanskje lese bloggposten vi responderer til her, ta en titt på hvordan grafer kan leses feil og informasjon kan mistolkes med vilje, og så komme tilbake med det jeg ba om; seriøse forskningsresultater fra annerkjente vitenskapelige tidsskrifter som sier at det «ikke blir mindre is over tid». Hva du opplevde en gang i 2012 er totalt uinteressant som tidslinje, og det hadde du kanskje sett om du grunnet litt over de grafene som vises her.

 • Espen_Goffeng

  Uten å ha lest de to referansene du legger ut her, så er den første reaksjonen min at dette er to enkeltpersoner sine blogger. Det er ikke konklusjoner fra peer reviewed studier og artikler som er gått gjennom redaktørprosesser. Dette er helt typisk for «skeptiker»-argumenter, at man finner noen rogue forskere og holder dem over de voldsomme flertallet. Kan også minne om at NASA sine tall er identiske; 97% enighet.

 • Espen_Goffeng

  Ok. Så ettersom store deler av plante- og dyrelivet har forsvunnet før skal jeg slutte å tenke på mine barns fremtid. Logisk. Har du barn du selv tenker om på den måten? Ting har strøket med før, så hvorfor ikke igjen? Og ja, det er 97% om enighet om at det er menneskeskapt. For tilleggsreferanse, se NASA: «Ninety-seven percent of climate scientists agree that climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities». Link: http://climate.nasa.gov/scientific-consensus

 • Dagfinn Reiersøl

  Sjekk hvem de er. Richard Tol er økonom og har vært bidragsyter til IPCC. Hulme er blant annet invitert til Norge av Forskningsrådet for å snakke på en konferanse til høsten.

 • rogerolsen

  Hvor ville du hen med dette?
  Ja jeg har sagt at det går gæli med jorda uansett hva vi gjør.
  Og, ja jeg vet at deler av klimaet er menneskepåvirket/-skapt.
  Så igjen: Hvor ville du hen? Hva argumenter du for/mot?

 • Dagfinn Reiersøl

  For øvrig er hovedproblemet her at fenomener framstilles som mer entydige og sikre enn de er. Har oppvarmingen stoppet opp, eller har det skjedd en «avflating», eller ser vi faktisk en svak avkjøling? Det finnes ingen enkelt, opplagt objektiv måte å vurdere det på. Det store spørsmålet er uansett hva som er konsekvensen av det. Må klimamodellene justeres? Sannsynligvis.

  Eller hva med dette: «Derimot har planeten akkumulert mer varme de siste 15 år enn i
  femtenårsperioden før 1998. Det skyldes i all hovedsak at verdenshavene
  mer effektivt har tatt til seg overskuddsvarme det siste tiåret grunnet
  gunstige havstrømmer.» Tja. Det er ihvertfall en plausibel hypotese, men vanskelig å teste fordi det ikke er helt greit å måle den varmen som skal være forsvunnet i havdypet.

  Uansett er dette bare ett mulig eksempel på det som bør være opplagt, nemlig at naturlige prosesser spiller inn på en måte man ikke helt hadde regnet med. Sannsynligvis er det da en syklisk prosess, og da kan den ha vært ansvarlig for en del av oppvarmingen i de siste 3 tiårene av forrige århundre. Altså en naturlig komponent som ikke har vært tilstrekkelig hensyntatt.

  Og så var det den grafen som skal vise at «de nyeste og korteste periodene har en brattere stigning enn de lengre periodene, noe som viser at temperaturøkningen går raskere og raskere.» Se på den en gang til. Noen av de korteste periodene, inklusive den fra 1910 til 1940, viser en brattere stigning enn de lengre periodene. Det er nødvendigvis tilfelle når man har kortsiktige svingninger. For de saks skyld er stigningen fra vinter til sommer enda mye brattere.

 • Frank O

  Ved å studere is fra polene og Grønland kan vi se hva innholdet i atmosfæren var tilbake i tid. Vi vet også mye om de naturlige svingningene (banen rundt sola og jordas rotasjonsakse) som forekommer i jordas temperatur og kan sammenlikne temp og atmosfæreinnhold. Ved å se på historiske data kan vi se at når temp på jorda øker(naturlig) øker også klimagassene .

  Klimagassene er høyere nå enn de har vært noensinne i atmosfæren vår og vi ser også at temperaturen nå stiger raskere enn hva den burde gjort naturlig. Med andre ord stiger temp og klimagasser raskere enn de naturlige svingningene burde tilsi, ergo menneskeskapt.

 • Dagfinn Reiersøl

  Denne her dukket opp, og kan muligens være av interesse for dem som måtte ha lyst til å lese noe mer seriøst og mindre propagandapreget. http://rogerpielkejr.blogspot.no/2013/09/global-temperature-trends-and-ipcc.html

 • Håkon

  Hele Artis er et lokalt forhold globalt sett.
  Likevel mases det mye om smeltingen der….

 • jarlgeir

  Jeg har normalt stor respekt for det Hr Tjomlid vanligvis skriver, men klimaproblematikken har har faktisk ikke greie på i det hele tatt. At kildekritikken er totalt fraværende gjør ikke saken noe bedre. Det å gå til Sceptikal Science som kilde blir litt som å gå til Nyhetspeilet for å finne sitt kildemateriale.
  Dr. Roger Pielke skrev en gang om det nettstedet i sin blogg, med en konklusjon som gikk på at disse menneskene var det ikke mulig å ha en menigsfylt samtale med.

  Først om oppslaget i Daily Mail, det var faktisk et helt kurant oppslag med mye informasjon som Hr Tjomlid kunne ha kjent igjen i solide vitenskapsrapporter, Når det gjelder den påståtte økte sannsynligheten for at menneskeheten skapte med enn halvparten av oppvarmingen fra 1951 til 2010, så skriver Judith Curry på sin blogg:
  http://judithcurry.com/2013/09/15/leaked-ipcc-report-discussed-in-the-msm/#more-12988

  The ‘extremely likely’ represents an increase in confidence from the ‘very likely’ of the AR4. An increase in confidence in the attribution statement, in view of the recent pause and the lower confidence level in some of the supporting findings, is incomprehensible to me.

  Nok et sted Tjoimlid ikke har gjort hjemmeleksene sine er når han henter fra IPCC illustrasjonen «Global Mean Temperature» og synser i vei etter å ha gått i fella.. Enhver statistiker vet at den som har tegnet de periodestrekene aldri har bestått en eksamen i statistikk. Siden Tjomlid åpenbart ikke er så stø i statistikk, her er et lite grunnkurs i hvordan IPCC forholder seg til statistikk:
  http://wattsupwiththat.com/2013/09/17/dodgy-statistics-and-ipcc-assessment-reports/

  Siden Dagfinn Reiersøl allerde har knust Tjomlid fullstendig på dette med 97% argumentet, så skal jeg nøye meg med å kommentere den noe enfoldige troen på at man innen naturvitenskapen avgjør hva som er riktig ved å telle holder. Er det konsensus, så er det ikke vitenskap. Og er det vitenskap så kan det ikke være konsensus. Det later til at Hr Tjomlid har skrotet vitenskapsfilosof Karl Popper.

  En enda mer enfoldige konklusjon i denne bloggposten er at tilfeldige variasjoner i ismengden i arktis i enkeltstående år kan brukes som bevis for klimadommedag eller fraværet av samme. Det er som kjent sola som er den største driveren for klimaet vårt, noe ikke engang Klimapanelet vil innrømme. Når man er så til de grader på villspor, da oppstår det en latterlig stor avstaqnd mellom virkeligheten og de klimamodellene som Tjomlid har så enorm tiltro til. Modeller som ikke er validerte eller verifiserte og som har som premiss en menneskeskapt klimadommedag.

  Men tilbake til Karl Popper. Hvem har rett? Klimapanelet og deres klakkører med sine modeller som ssannhetsbevis? Eller de seriøse vitenskapsmennene som observerer hva som skjer ute i naturen?

  Et lite hint: Sola er nå 5 år inne i et Dalton minimum og observasjonene er så langt konsistente med et kommende Maunder-minimum. Det er to ord du kan google, kjære venn. konklusjonen til solforskerne er at vi skal tilbake til temperaturene vi hadde i årene 1950 til 1970 i første omgang.

  Her er en anbefaling til lesestoff: http://www.amazon.com/The-Neglected-Sun-Precludes-Catastrophe/dp/1909022241

  Prøv gjerne å følge litt med på solforskningen, her er det mye å lære. For du vet vel at sola står for 98% av energitilførselen til klimasystemet vårt?

  Derimot er det helt riktig som Tjomlid skriver over her:
  Dessverre gjør en vitenskapelig tilbakestående presse at folk feilinformeres..

  Jeg er helt enig med Tjomlid i at norske aviser burde holde seg med vitenskapsjournalister, for da slipper man å bli feilinformert og indoktrinert av religiøse journalister som Mathismoen og mange andre.Man kunne til gjengjeld finne stoff fra seriøse forskermiljøer:
  http://klimarealistene.com/

  La oss se litt på hva en seriøs avis tar inn om klimaet vårt:

  Klimapanelet må tro resten av menneskeheten er idioter!

  http://opinion.financialpost.com/2013/09/16/ipcc-models-getting-mushy/

  .

 • Espen_Goffeng

  Og hadde det vært det eneste «de» maste om, så hadde du kanskje hatt et poeng. Men realiteten er at det er der oppvarmingen går fortest, og det er der det er mest synlig. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt «skeptikere» nevne Grønland og vikingene, som virkelig var et lokalt fenomen.

 • Speedy

  Klimafornektere, kreasjonister, kjernekraftmotstandere, GMO-motstandere, vaksinemotstandere, alternativ medisin-tilhengere, eloverfølsomme osv. er samme ulla hele gjengen.

  Alle sammen har null respekt for vitenskap.

 • Bjarne Betjent

  Det var som jeg trodde. Ingen saklige argument bare utskjelling av debattmotstandere. LAVMÅL Bjørn T Dahl

 • Lianne

  Du spurte:
  «så vitenskapen og alle er enig i at temperaturen stiger.
  da kommer det umiddelbart noen enkle spørsmål:
  1) hvorfor? er det like stor enighet her?»

  Espen svarte:
  «ja, det er 97% om enighet om at det er menneskeskapt. For tilleggsreferanse, se NASA: «Ninety-seven percent of climate scientists agree that climate-warming trends over the past century are very likely due to human activities».»

  Capisce?

 • Håkon

  Det er dette som gjør det så useriøst.
  Er det virkelig mer CO2 i atmosfæren nå enn NOEN GANG tidligere?
  Nei. Kanskje på lenge, eller i alle fall at økningen er større på lenge (ikke mengden).

  Og hva ville naturlig temperaturutvikling vært nå?

 • Håkon

  Det viser seg at det er mye smog, spesielt fra Kina, som legger seg der. Dette gir isen et mørkt lag, noe som tiltrekker seg mer solvarme.

  Det er altså ikke mye vi kan avgiftsbelegge i Norge for å stanse dette. Vi kan derimot – i stedet for å bruke penger på minimale utslippskutt – få pengene til å virke langt mer effektivt ute. Men – «vi må være best i klassen» og det ødelegger globalt.

  Når det gjelder vikingetiden så er den like relevant lokalt som andre lokale sammenligninger. Uten relevans globalt.

 • Håkon

  Og 100% av disse forskerne tjener penger på å si det de sier.
  Uten skremselskonklusjoner forsvinner fundingen.

  Ikke det at det er sikkert at det er galt det de sier, men holdt et åpent sinn.

 • Et kjapt Google-søk avslører massiv kritikk mot de grafene fra Marcott et al.:
  https://www.google.no/search?q=marcott+et+al+climate+audit

  Her er det mye å lese, men denne artikkelen er spesielt grundig, anbefales:
  http://judithcurry.com/2013/03/19/playing-hockey-blowing-the-whistle/

 • megoth

  Og der kom konspirasjonsteoriene. Du har selvfølgelig grunnlag for å si «Og 100% av disse forskerne tjener penger på å si det de sier»? (Fint om du ikke tyr til «Det sier seg jo selv»-kortet.)

 • rogerolsen

  nei det er fortsatt litt ullent.

  spørsmålet var «hvorfor?». Altså hvorfor stiger temperaturen? Hva forårsaker dette? ja jeg vet at det er mye C02 i forklaringene, og bestrider ikke noe av dette engang, og det var heller ikke noe av poenget.

  poenget var tydelig forklart helt opp tilogmed pkt. 3 og endte i:
  »
  da sitter man litt igjen med det vi ser i dag: mer eller mindre halvhjertede tiltak, og uklarhet i mange ledd…
  »
  så hvorfor man skal konstatere noe jeg vet og ikke har den minste innsigelse imot er litt rart, men la gå…

 • Håkon

  Oy. Bør Al Gore siktes for svindel?
  Han har tjent milliarder i kjølvannet av den hockey greia…..

 • Håkon

  Er det – eller er det ikke – en del av bildet?
  Som jeg kommenterer et annet sted her om Al Gore.
  Hvor mye tjente han på å juge om hockeykølle grafen?

  Er det faktum eller konspirasjon?

 • megoth

  Det kan godt tenkes det er uheldige mekanismer som gjør at forskere ser det som hensiktsmessig å komme med det du kaller skremselspropaganda, men det et stort hopp å gå fra å kunne tenke seg ting til at det faktisk skjer.

  Du sa «100% av disse forskerne tjener penger på å si det de sier». Ganske stor påstand, som du altså burde kunne forsvare. Hadde vært fint om du kunne vist til fakta som viser at dette er et så stort problem som du legger opp til at det er.

  Å blande inn Al Gore er idiotisk, da han ikke er forsker.

 • profeten

  Kanskje Tjomlid burde satt seg mer inn i hva han bruker som dokumentasjon? #Hockeykølle-fail :-) :-) :-)

 • Håkon

  Det kan godt tenkes at det er uheldige mekanismer. Da går vi altså vekk fra det du kaller konspirasjon til at det faktisk er mulig.

  Hvor kommer penger til forskning fra?
  Jo – av givere. Om forskerne får i oppdrag å se på klimaet og om de hadde rapportert «Alt er ok» – tror du da det hadde vært nødvendig for giverne å gi mer penger? Nei – forskerne hadde mistet fundingen sin.

  Når det kommer til Hockekølle grafen er den sentral i Gores «An inconvenient truth». Grafen viser seg feil – ja forskere kan ta feil – men ble likevel brukt i en massiv kampanje for å svindle og skremme verden. Løgnen ende i en historisk fredspris som da var en markant viktighet fordi klima nå ble sett på som fred.
  Nå vil ingen snakke om denne tabben.
  Al Gore har trukket seg ut av klimadebatten og driver business i stedet for.

  Det er ikke idiotisk og ta med Gore i denne sammenhengen. For han har jo opptrådt som sakens fremste salgsmann.

  Det du skriver er litt betegnende. I stedet for å innrømme at det var en tabbe eller en feil så kaller man andre idioter.
  Det endrer ikke faktum : Gore svindlet oss alle. Og presteskapet jublet mens det skjedde.

 • profeten

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-3-1-figure-1.html

  Denne figuren som du viser til her (lenken over) er bare ekstremt dårlig vitenskap. Det er nesten lattermildt. Fantastisk at IPCC har klart å publisere noe slikt, men de har dummet seg ut før.

  Jeg kan lage en lik figur av en sinuskurve. Men alle vet at trenden til en sinuskurve er lik 0. Bra forsøk IPCC (og Tjomlid), men ingen sigar!

 • Hockeykølle-grafen er solid og nye data viser at den er korrekt.

  http://skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm

 • Håkon

  Imponerende. Spesielt The Atlantic sin artikkel.
  Som er fra mai i år. Og som ikke rører tall nyere enn år 2000.

 • megoth

  Har da ikke sagt at konspirasjonsteorier er utenkelige? Det er vel nettopp det at de er tenkelige som gir dem appell. Men det er ikke det samme som at de er sannsynlige, eller at de har skjedd.

  Er premisset ditt at klimaforskere bare ønsker å mele sin egen kake, og derfor lyver om forskningen slik at de kan fortsette med det de holder på med? Igjen, det er en drøy påstand som du burde kunne vise til noe med, ikke bare spekulere.

  Du kobler Gore inn på grunnlag at han er «sakens fremste salgsmann». «Saken», slik jeg forstår deg, er den store svindelen som er klimaforskning. Om premisset ditt er riktig, så kan jeg godt se koblingen din, men ikke før. Til da har ikke Al Gore noe i denne diskusjonen å gjøre.

 • profeten

  Nei, den er fortsatt like bedragersk, og forfatter bør få sin straff:

  http://judithcurry.com/2013/03/19/playing-hockey-blowing-the-whistle/

 • Her eksemplifiserer du argumentasjonsteknikken som klimafornektere bruker, som for øvrig er identisk med f.eks. kreasjonister. Man finner en bagatell å henge seg opp i, og så emjer man i vei om det som om helt teorien rakner på grunn av en slik ting. Samtidig lukker man øynene for den overveldende mengde data som viser noe annet.

  «Åh, forskerne er usikre på en liten detalj i evolusjonsteorien, ergo må Gud ha skapt universet!»

  «Åh, en artikkel skrevet av en journalist har en svakhet, derfor er menneskeskapt global oppvarming bare tull!»

  For eksempel er det her referert til en hel mengde nyere studier i Wikipediaartikkelen og på SkepticalScience. Men siden du fant noe å pirke på i Atlantic-artikkelen, så later du som om alt det andre ikke eksisterer.

  Det er nettopp denne type skylapper og uredelige argumentasjonsteknikk som gjør dere klimafornektere så lite troverdige.

 • Crame_Lamstrong

  Du glemte noe av det viktigste: Falsifisere eller verifisere hypotesen. Men pytt pytt….

  Kanskje ikke det viktigste hvis man er en forsker med ubegrensede midler og/eller ikke liker resultatet av testen.

  Uansett er det vel temmelig ekstremt å kreve at folk må ha høyere utdannelse (og ha publisert en vitenskapelig artikkel!) for å skrive en kommentar i et kommentarfelt på en skarve blogg på intrawebzen.

 • Håkon

  Hei Gunnar.
  Nå sklir det litt ut her og går over på person.
  Jeg er ikke noen «klimafornekter». Jeg tror vi har et klima, jeg. Jeg fornekter ikke det.

  Jeg tror også at klima er unormalt om det er stabilt. Det har aldri vært stabilt og det skal ikke være stabilt.

  Jeg skal ikke kommentere de påsatendene du har om mine meninger. Personangrepet er avsporing nok og jeg velger å stoppe den uten å komme med karakteristikker av deg eller andre. Hever meg over det.

  Når det gjelder Hockykølle grafen så var det innsatsen FN gjorde og Al Gore gjorde som virkelig vekket verden om dette med klimagassutslipp. Det er ikke en liten detalj.
  Og som du påpeker i linkene dine var Michael E. Mann og andre som lagde grafen og de fikk den med i FNs klimarapport. Som vi skal stole blindt på uten å stille spørsmål. Gjør man det er man satan i presteskapets øyne.

  Det jeg prøver å si er at Fredsprisen og alle bøkene og filmene Gore solgte ikke er en bagatell.

  Videre – som du selv sier så er hockeygrafen mer dokumentert nå enn noen sinne. Flott. Grafen viser temperaturutvikling de siste 1000 år og frem til år 2000. Så er det en projeksjon som går rett til himmels for årene etter år 2000.
  Nå har det gått 14 år siden 2000 og vi kan måle om projeksjonen var rett. Eller om den er feil.

  Da kan man jo spørre hva den GLOBALE temperaturøkninen har vært siden år 2000.
  Har du det tallet?

 • Begrepet «klimafornekter» har jeg forklart i bloggposten, så du vet hva jeg legger i det. Ingen grunn til flåseri.

  Det er ikke et personangrep å påpeke at du bedriver en uredelig debatteknikk. Det ville vært personangrep om jeg sa «Du har rødt hår, derfor er alt du sier feil!», men det jeg derimot sier er at din argumentasjon ikke holder vann, fordi du ignorerer vesentlige deler av den dokumentasjon jeg legger frem. Det er fullstendig saklig og har ingenting med din person å gjøre. Men å kalle det «personangrep» er jo en effektiv måte å slippe å forholde seg til kritikken på, det forstår jeg jo.

  Du forstår sikkert også at når jeg skrev «detalj» (eller rettere sagt «bagatell») så henviser jeg til en mangel i én magasinartikkel, ikke hockeykøllekurve-fenomenet i seg selv. Atter en stråmann.

  Hva gjelder temperaturer frem til 2010 så er det beskrevet blant annet her:

  http://skepticalscience.com/global-warming-stopped-in-1998-intermediate.htm

  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=80167

  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-temps.html

  http://www.carbonbrief.org/profiles/has-global-warming-stopped/

  Temperaturen stiger fortsatt, om enn noe tregere enn for 30 år siden, noe som skyldes naturlige årsaker.

  http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2011/07/why-global-temperatures-held-s.html

 • Håkon

  Videre er min personlige oppfattning at vi ikke kan slippe ut så mye ci vil og forurense så mye vi vil. Olje og gass og kull er en begrenset resurs og ved å tilføre andre og varige energikilder så starter vi en overgang til det som en gang må nødvendigvis komme.

  Så – ikke tro at jeg er mot alt av endring og at jeg lar bilen gå på tomgang for moro skyld.

  Men, vi må se på hva det er som skjer. Og det er vikitg. Det blir spillt opp til en voldsom konflikt mellom de som tror eller ikke tror. «Klimahysterikere mot klimafornektere». Som du selv kaller meg. Hvorfor blir vi satt opp på denne måten, tror du?
  Resultatet gir seg selv. Vi må over på fornybart rett og slett pga resursmangel.

  Men – se på tiltakene : Statsminister Jagland la på drivstoffprisene med ei krone for å satse på tog. Togsatsingen kom aldri, men pengene tok turen inn i statskassa og betaler for alt mulig rart. Ingen som tar et oppgjør og sier «Skal vi holde klima og miljø argumentet i godt ry så kan man ikke gjøre dette.».

  Stoltenberg som feiret Kyoto. En avtale som sa at vi skal ned på 1990 nivå av CO2 utslippp i perioden 2008-2012. Vi skulle ikke bare klare det. Vi skulle OVEROPPFYLLE den. Vi var så stolte og så glade over hvor flinke vi var og hvor dyktig leder vi har.
  2012 har passert. Hva ble resultatet? Ingen snakker om det. Hvorfor? Jo – fordi vi klarte det ikke. Vi bomma så det suser! Ingen som tar et oppgjør og sier «Skal vi holde klima og miljø argumentet i godt ry så kan man ikke gjøre dette.».

  I stedet så lagde vi bare en ny avtale som går frem til 2020. Med samme urealistiske mål. Denne gangen blir ikke Kyoto2 flagget så høyt, for de vil vel ikke at vi skal spørre om hva som egentlig skjedde med 1.

  Jeg skal ikke ta partipolitikk i dette, men du kan tenke selv.

  Vi skal ha Nox avgifter og vi skal ha CO2 avgifter.
  Selv den miljøvennlige strømmen vår skal ha avgifter og det er et skikkelig spørsmål! Hvor mange ville ikke brukt mer ren strøm om avgiftene forsvant?
  Nei – vi må ikke utfordre makta. De vet nok hva de gjør.

  Ikke bli med på kampen som det legges opp til, Gunnar.
  Hvorfor legges det opp til kamp, tror du? Mellom «Klimafornektere» og «Klimahysterikerne»?
  Jo, for når du føler du kommer i en kampposisjon så stålsetter du deg. Da filtrerer man ut logiske argumenter fra motparten. Som spørsmål om hvorfor Hockeygrafen ikke er oppdatert med de siste tallene. Det blir ignorert som bagateller.
  Hva med Kyoto osv som jeg snakker om over. I «kampmodus» ignoreres slike ting.

  Og det er den ignoreringen man må ha når spørsmålene blir for store.

  Vi hadde det samme psykologiske spillet i valgkampen. Høyre og FRP ble jo stemplet for skattelettepartiene som bare vil de rike godt og ved det rasere velferden. De som heiet på regjeringspartiene hengte ut rike personer med navn og fortalte hva disse ville spare. De tenkte ikke over sannhetsgehalten i det hele tatt. De var roboter som gjorde det de var overbevist om.

  Økte bunnfradrag som vil hjelpe de fattige? Sikker på at det er få rødgrønne som tror FRP og Høyre vil det. For det harmonerer ikke med demoniseringen.

  Så – vær obs på demoniseringen, Gunnar.

 • Håkon

  Det er jo helt utrolig.
  Hockeygrafen går rett i taket.
  Nå viser du at det går litt saktere, ikke rett i taket.

  Og så mener du hockeygrafen stemmer for det.
  Det er to forskjellige sannheter. Bare en kan være riktig.

  Personlig er jeg sikker på at om vi hadde vært på samme teknologiske nivå som i dag for 20.000 år siden er jeg OVERBEVIST om at forskerne hadde forklart den kommende istiden med menneskelig aktivitet.

 • Señor V

  Nei, for å publisere i vitenskapelig sammenheng må du gå til en journal. Du ser ut til å være av den oppfatningen av at naturvitenskap er synsing. Det er det ikke. Selv om prosessen ikke er feilfri hjelper peer review med å syreteste det som blir publisert i journaler slik at man kan være relativt sikker på at grundig arbeid er gjort dersom noe er publisert i en god journal.

  Hva antropogen oppvarming angår er 97% av slike syretestede artikler i konklusjonens favør (altså at mennesker står bak oppvarmingen). Dette er et overveldende konsensus, spesielt tatt i betraktning at de neste 3% ikke alle konkluderer med det motsatte.

  Så her må du faktisk ta deg sammen og gjøre et skikkelig arbeide. Dersom global oppvarming (som skjer) ikke er menneskeskapt, hva bygger du den konklusjonen på? Gode data eller dårlige data? Ut fra hva du har sagt hittil ser det ut som om du ikke har grunnlag for å ha den posisjonen du har, og det er derfor din plikt å sette deg bedre inn i temaet før du eventuelt går ut med en konklusjon som strider med konsensus.

 • Señor V

  Falsifisering er alltid målet, man må jobbe med falsifisering som mål (Jfr. Popper). Jeg nevnte det ikke eksplisitt fordi en eliminering i bunn og grunn er en ekstrem modifikasjon. Men du har rett, det burde kanskje blitt presisert.

 • Håkon

  Hva slags vitenskap har man om man ikke stiller kritiske spørsmål?
  Pass på demoniseringen som skjer – sett pris på utfordringer og vis det holder vann.

  Som jeg sier så mange ganger her : Olje, gass, kull er ikkefornybare. Vi må endre oss til mer fornybart. Det er ikke noen spørsmål om det.

  Men, det må kanskje være lov å stille spørsmål om forskning for det?

 • Du sammenligner en 10-årsperiode med en 1000-årsperiode i hockeykøllegrafen. Det er jo hele poenget i bloggposten. Man kan ikke konkludere ut fra så korte perioder. Hockeykøllen er basert på en stigning sett de siste rundt 50 år, og selv om vi i en kortere periode ser en utflating, så stiger fortsatt temperaturen, vi kjenner sannsynlige årsaker til den midlertidige utflatingen, og alt tyder på at om vi tegner grafen om f.eks. 50 år vil kurven være korrekt. Du trekker altså igjen en konklusjon basert på en kortvarig naturlig svingning, noe som blir helt feil.

  Det du skriver om istiden er også igjen basert på en helt sentralt misforståelse, som jeg også påpeker i bloggposten. Din påstand er ikke korrekt fordi nedkjølingen dengang ikke skjedde på 50 år. Med dagens teknologi/kunnskap ville de sett at slike variasjoner var naturlige. Hvis temperaturstigningen i dag gikk like sakte som i løpet av de tusener av år etter forrige istid, så ville ingen brydd seg. Poenget er at stigningen ikke skjer på 5000 år, men på 100 år. Den forskjellen burde bekymre også deg.

 • hypertekst

  Da antar jeg at du også forstår at denne studien du har brukt for å sannsynligjøre er bedrageri, og forhåpentligvis retter du opp i dette – ellers får du gå og sette deg i skammekroken din.

 • Nå har jeg ikke vist til én studie, men en hel rekke studier som er fagfellevurdert og publiserte. At en AGW-skeptisk blogger er uenig i dette, velter på ingen som helst måte det faktum at hockeykøllegrafen er godt understøttet også av nyere data.

  Vis meg gjerne de fagfellevurderte studiene som viser at dette er feil, så kan vi prate.

 • Håkon

  Joa – jeg ser den.
  Men – man må stille seg spørsmål både ved naturen og politikken.
  Som at Arktis smelter fortere enn noen gang, samtidig som at – som du sier – øker ikke temperaturen i samsvar.
  Det tyder på lokale forandringer, ikke globale. Enig? I alle fall ikke endringer uten lokale påvirkninger. Enig?

  Så til politikken.
  Jeg har skrevet et annet sted om elekrtifiseringen av Nordsjøen. Som var så bra klimatiltak. Og som nå viser seg Globalt å forurense mer enn før elektrifiseringen.
  Og jeg nevnte Kyoto. Nevnte Jaglands CO2 avgift (som nå ikke er det lenger, bare en avgift visstnok) og satsing på jernbane.
  Så på iveren etter miljøpålegg og avgifter. Samtidig som vi eier et firma som driver med oljesand.

  Er det ikke på tide å ikke bare se på forskning, men også politikken?

 • Jesus

  Du blander begreper om en annen. Du snakker om menneskeskapt oppvarming, så plutselig bare global oppvarming, så ikke engang global, men kun i Arktis!

  At global oppvarming er reell er det ingen som som kan motsi overbevisende. Det er også svært få som kan argumentere overbevisende om at menneskeskapte utslipp av CO2 påvirker klima. Det du kaller klimaskeptikere peker bare på hvor liten effekt CO2 har som klimagass og hvor lite av CO2 i atmosfæren som er menneskeskapt. Da oppnår man en minimal effekt, spesielt når så mye er rettet mot privat forbruk, som er forsvinnende lite av menneskeskapt CO2-utslipp igjen.

 • hypertekst

  Da viser jeg til samme forfatter og samme studie publisert i sammenheng med hans phd-arbeid. Der er det nemlig ingen hockey-kølle i den tilsvarende figuren.

  Forfatter av studien har også i ettertid uttalt:

  “[The] 20th-century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions.”

  http://opinion.financialpost.com/2013/04/01/were-not-screwed/

  Now you tell us! The 20th-century uptick was the focus of worldwide media attention, during which the authors made very strong claims about the implications of their findings regarding 20th-century warming. Yet at no point did they mention the fact that the 20th century portion of their proxy reconstruction is garbage.

 • megoth

  Ta gjerne tak i politikken, men ikke i en kommentartråd i en bloggpost som handler om forskningen.

  Skriv et blogginnlegg om det. Vil tro at Tjomlid til og med lar deg lenke til den via en kommentar her (men skriv litt rundt hvorfor du gjør det, ellers går det mot kommentar-reglene til bloggen). Da kan du i tilegg vinkle det akkurat som du skulle ønske.

 • Skjønner du egentlig hva du nettopp lenket til? Denne Marcott et al-studien har ingenting med den opprinnelige hockeykøllegrafen å gjøre. Denne studien ble publisert i år, og er grunnlaget for de to grafene i bloggposten min som viser historisk temperaturutvikling. Det eneste de stiller spørsmål ved er målingene for de siste 100 år, men det er ganske irrelevant ettersom vi har mange andre målinger som dekker disse data og som viser samme trend.

  Marcott et al har til og med svart på kritikken, og selv vist til disse andre data, i en artikkel som er lenket til fra financialpost-artikkelen du lenker til. Med andre ord: Du lenker indirekte til data som bekrefter denne oppsving i temperaturer de siste 100 år.

  Q: What do paleotemperature reconstructions show about the temperature of the last 100 years?

  A: Our global paleotemperature reconstruction includes a so-called “uptick” in temperatures during the 20th-century. However, in the paper we make the point that this particular feature is of shorter duration than the inherent smoothing in our statistical averaging procedure, and that it is based on only a few available paleo-reconstructions of the type we used. Thus, the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions. Our primary conclusions are based on a comparison of the longer term paleotemperature changes from our reconstruction with the well-documented temperature changes that have occurred over the last century, as documented by the instrumental record. Although not part of our study, high-resolution paleoclimate data from the past ~130 years have been compiled from various geological archives, and confirm the general features of warming trend over this time interval (Anderson, D.M. et al., 2013, Geophysical Research Letters, v. 40, p. 189-193; http://www.agu.org/journals/pip/gl/2012GL054271-pip.pdf).

  og

  Q: What about temperature projections for the future?

  A: Our study used projections of future temperature published in the Fourth Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change in 2007, which suggest that global temperature is likely to rise 1.1-6.4°C by the end of the century (relative to the late 20th century), depending on the magnitude of anthropogenic greenhouse gas emissions and the sensitivity of the climate to those emissions. Figure 3 in the paper compares these published projected temperatures from various emission scenarios to our assessment of the full distribution of Holocene temperature distributions. For example, a middle-of-the-road emission scenario (SRES A1B) projects global mean temperatures that will be well above the Holocene average by the year 2100 CE. Indeed, if any of the six emission scenarios considered by the IPCC that are shown on Figure 3 are followed, future global average temperatures, as projected by modeling studies, will likely be well outside anything the Earth has experienced in the last 11,300 years, as shown in Figure 3 of our study.

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/paleoclimate-the-end-of-the-holocene/

  På toppen av det hele er dette allerede vist i artikkelen jeg har lenket mine grafer til i bloggposten:

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/09/paleoclimate-the-end-of-the-holocene/

  Du har visst misforstått både kritikken og konsekvensene av den, i tillegg til at du ikke forstår at denne siste studien ikke har noen med den opprinnelige hockeykøllegrafen å gjøre.

 • hypertekst

  Du er virkelig helt blasé! Forfatter av studien du bruker i din bloggpost for å vise en eksplosjon i global oppvarming de seneste år sier følgende:

  “[The] 20th-century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions.”

  Og hvorfor blande inn den originale hockeykøllegrafen? Vil du drite deg enda mer ut, for den er enda lettere å plukke i biter? Jeg viser bare at det du bruker for å sannsynliggjøre ditt syn er «…not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes…» i følge forfatter.

 • Sukk. Det var du som startet hele debatten med å hevde at hockeykøllegrafen er feil. Jeg viser da til mange studier som bekrefter dens validitet. Deretter kommer du med en studie som ikke har noe med den opprinnelige hockeykøllegrafen å gjøre, for å bevise at den er feil – merkelig nok. Jeg viser deretter at forfatteren av din studie selv påpeker at selv om deres måledata for de siste 100 år er noe usikre, så finnes det en rekke andre målinger som bekrefter denne trend.

  Du ser ut til å mene at studien deres avviser en oppadgående trend, mens det eneste de sier er at deres data, basert på de 73 proxyene, er mindre sikre for de siste 100 år. Men det finnes altså en hel rekke andre proxyer og direkte målinger som likevel bekrefter denne trend. Ergo er din innsigelse irrelevant på alle plan.

  Du har altså ikke forstått studien du henviser til, og har forkludret debatten ved å hoppe fra kritiskk av den opprinnelige grafen til en helt annen graf.

 • NatureTrick

  Her hamres det løs på Dagbladet for manglende kildekritikk – for deretter fullstendig ukritisk å bruke aktivist- og propagandabloggen SkepticalScience som sannhetsvitne og overdommer, og i tillegg henvise til deres «fasit».

  Resultatet er at Tjomlid er minst like lite objektiv og muligens dårlig informert som dem han kritiserer og beljer barnslige skjellsord etter. Antakelig kan han ikke fordra at noen kritiserer Saken, eller siterer slike forskere som han ikke liker. Dette fører til et totalt svart-hvitt bilde oppdelt i Helter og Skurker – nøyaktig slik aktivistene i SkS ønsker det, selvfølgelig.
  I forbifarten bemerket, et annet resultat er at Tjomlid nå kan innta sin egen skammekrok. :-)

  Dersom Tjomlid likevel skulle ønske å drive objektiv journalistikk, kan jeg anbefale nettstedet til den nederlandske vitenskapsjournalisten Marcel Crok «De stat van het klimaat» (svært mange poster er på engelsk):

  http://www.staatvanhetklimaat.nl/
  Crok er blant annet kjent for å ha skrevet objektivt om «hockeykøllestriden» lenge før tåkeleggingen fra propagandistene satte inn for fullt.

  _________
  Redigert: Opps, jeg tok dette først for å være et innlegg fra en journalist og ikke en vanlig blogger – beklager. Nettavisens logo førte meg visst på villspor.

 • jayjarn

  Herregud hvor du våser.

  Han snakker om den menneskeskapte globale oppvarmingen, og hvordan den fører til issmelting i blant annet Arktis. Oppvarmingen er altså både menneskeskapt og global.

  Skjønner du det nå?

  Resten av våset ditt er like tullete. CO2 har stor effekt, og hvis du i fullt alvor argumenterer for at «lite menneskeskapt CO2» har liten effekt, så må du samtidig mene at verdens giftigste stoff umulig kan være så giftig i så små doser som det oppgis her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Botulinum_toxin

  Hint: Små doser kan ha store utslag!

 • jayjarn

  Hvilket klimanekternettsted er det som har fått sine hjernevaskede sauemedlemmer til å spamme Tjomlids blogg nå da?

  Skeptical Science er et anerkjent nettsted, og har fått skryt fra mange forskere.

  Uansett, fra klimanekterfjolsene er det ingen argumenter å finne. Bare svada.

 • jayjarn

  Hvorfor er figuren dårlig vitenskap? Jeg kan ikke se at du utdyper dette i det hele tatt. Du kommer bare med det vanlige klimanekteroppgulpet.

 • jayjarn

  Judith Curry er en løgner som får betalt for å lyve. Idiotisk å bruke henne som kilde.

 • jayjarn

  Haha, klimanekteren linker til opinion.financialpost.com. Hvilken fantastisk kilde!

 • jayjarn

  Hakk i plata? Hvorfor spammer du med det samme sitatet som Tjomlid allerede har svart på?

 • jayjarn

  Judith Curry er en løgner, og kan ikke brukes som kilde. Et Google-søk er heller ingen gyldig henvisning.

 • jayjarn

  Hockeykøllegrafen er bekreftet mange ganger, gitt.

 • jayjarn

  Du skriver veldig langt, så jeg gidder ikke svare på det meste. Jeg slår bare fast at du er en vitenskapsfornekter og lever i din egen vitenskapshatende verden. Det er du som lever i Nyhetsspeilet, mens Skeptical Science er en anerkjent kilde til vitenskapelige innhold om den menneskeskapte globale oppvarmingen.

 • jayjarn

  I og med at Pielke tyeligvis bifaller løgnene fra den fanatiske lystløgneren David Rose, så må man konkludere med at bloggposten du linker til er rent søppel fra en vitenskapshater.

 • jayjarn

  Nei, problemet her er at du og andre klimanektere bevisst sprer feilinformasjon, og bruker lystløgnere som kilder.

 • jayjarn

  Richard Tol er en fanatisk løgner og vitenskapsmotstander. Hulme er feilsitert, og du tar ham feilaktig til inntekt for dine syke meninger.

 • jayjarn

  Haha… «knustende kritikk».. i en bliggpost! Hahahahaha. Richard Tol er virkelig en fanatisk klovn.

  Og du feilsiterer Hulme, din juksemaker.

 • jayjarn

  Den menneskeskapte globale oppvarmingen er et større problem enn andre ting, og slik er det bare. Du kan fornekte vitenskapen så mye du bare orker, men det hjelper ikke.

 • jayjarn

  «Er det virkelig mer CO2 i atmosfæren nå enn NOEN GANG tidligere?»

  Hva er relevansen?

 • jayjarn

  Du må nesten regne med å få kjeft når det du skriver allerede er besvart i selve bloggposten.

 • Det CO2-nivået vi nå har er det 3-5 millioner år siden vi hadde sist. Det medfører en raskere temperaturendring enn vi har sett noengang tidligere.

  Det er et problem.

  Naturlig temperaturutvikling ville sannsynligvis vært synkende, om man skal se på trenden de siste 5000 år. Det er en av årsakene til at man antar den stigning vi ser nå, som altså bryter helt med trenden, er menneskeskapt. Det er heller ikke urimelig å anta når CO2-nivået er på høyde med en tid da temperaturen i snitt var opp mot 3 grader varmere i snitt.

  http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/05/130510-earth-co2-milestone-400-ppm/

  http://www.theguardian.com/environment/2013/may/10/carbon-dioxide-highest-level-greenhouse-gas

 • Ole Tobiesen

  Utdyp hvorfor. For opplysningens skyld, kan jeg nevne at
  «fordi FNs klimapanel sier det» (argument fra autoritet; en logisk feilslutning) ikke er en begrunnelse.

  Worst case scenario er at det blir to grader varmere innen årtusenskiftet. Dette vil i seg selv ikke føre til at noen dyrearter dør ut (selv om det er bedre at ti isbjørner drukner enn at et menneske dør av mangel på tilgang til reint vann). Én enkelt hendelse i Bhopal i India, drepte 20 000 mennesker – ingen har dødd av global oppvarming og i hvert fall ikke av de 10–15 prosentene av menneskeskapt CO2 som bilparken forårsaker.

  Å fornekte vitenskapen er det du som gjør. Det finnes miljøgifter som er så mye verre enn CO2 (uran, kvikksølv, kadmium, div. typer krom, bly, KFK, haloner, asenikk og asbest, for å nevne noen). 50% av alle årlige kvikksølvutslipp er menneskeskapte (mot 2,5–3,5% av alt CO2-utslipp) – dette har bl.a. fått katastrofale konsekvener i Minamate i Japan. Kan man beskatte vanlige dødelige for dette? Nei. Kan man bruke det til å ta fokuset bort i fra verre miljøkatastrofer? Er det hipt og populistisk å bry seg om dette? Også nei. Ergo er det uinteressant.

  Nordmenn kjøper møbler fra regnskogtømmer, kaster sparepærer med kvikksølv i restavfallet, kjøper produkter fra industri som bruker barnearbeidere, dumper kjemikalier i naturen og slipper ut svoveldioksid og nitrogenoksid i atmosfæren slik at det blir sur nedbør – men klager over global oppvarming fordi de tror at isbjørner og seler merker forskjellen på 44 og 46 minusgrader.

 • Du har et skremmende simplistisk og kunnskapsløst syn på dette. Her er litt lesestoff til deg om hvorfor en temperaturendringer på et par grader er et stort problem.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming

  http://www.norskklimanettverk.no/2012/12/03/konsekvensene-av-2-til-5-grader/

  http://www.nrdc.org/globalwarming/fcons.asp

  http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-effects/

  Når du skriver «fordi de tror at isbjørner og seler merker forskjellen på 44 og 46 minusgrader» så viser du en skremmende ignoranse. Det er lett å harselere med en endring på 44 til 46. Men tenk deg heller en endring fra -1 til +1. I områder hvor snitttemperaturen ligger rett under null i deler av året, så vil den plutselig ligge over null. Det er en helt ekstremt dramatisk endring i det lokale klimaet, fra en temperatur hvor vann fryser, det er is på vannene, det snør, til en temperatur hvor vannet ikke lenger fryser.

  Slike variasjoner i gjennomsnittstemperatur (fordi det er snittet vi snakker om, ikke maks eller minimumstemperaturer) vil ha store konsekvenser for ulike naturlige sykluser, og vil påvirke mye dyreliv, f.eks. insekter, som igjen er mat for større dyr som da påvirkes, og slik forplanter det seg oppover i systemet.

  Les listene jeg lenket til og tenk litt over det du skrev i forrige kommentar. Er du fortsatt så avslappet?

 • NatureTrick

  Bæ bæ ja.
  (Hvor finner du dem Tjomlid? Og kan jeg også få en?)

 • Dagfinn Reiersøl

  Ehh…udokumenterte personangrep på tre personer? (Hulme, Tol og meg.) Tviler på at dere overbeviser særlig mange andre enn dere selv. Her er Hulme: http://blogs.nottingham.ac.uk/makingsciencepublic/2013/07/23/whats-behind-the-battle-of-received-wisdoms/#comment-182401

 • Ole Tobiesen

  Jeg har et simplistisk syn på global oppvarming fordi problemet kunne vært løst om man gikk bort i fra kullkraft og fordi det kommer til å påvirke livene til mennesker flest svært lite når alt kommer til alt. Selv om man bør få ned CO2-utslippene, står vi ovenfor langt verre miljøproblemer enn akkurat dette. Å ensidig fokusere på global oppvarming, men regelrett overse verre katastrofer, er respektløst, samtidig som det vitner om at man bare bryr seg om det Hollywood og Al Gore bryr seg om.

  Det lever svært få insekter på steder hvor snittemperaturen er under null hele året, bl.a. fordi det da ikke vil være mye vegetasjon som kan legge grunnsteinen for en innsektsbestand. De få leddyrene som lever i slike kalde omgivelser, dør ikke ut om temperaturen øker med to grader. En art dør ut hvert 8. minutt – ytterst få av disse befinner seg ved utkanten av Nordpolen eller lignende steder. For Antarktis sin del, er overfiske av krill et langt større problem enn global oppvarming.

  Wikipedia-artikkelen du linker til, nevner bagateller som at det dannes karbonsyre og at vannstanden kan øke med mellom 18 og 59 cm. Fordi ingen gjør noe med verken utslipp av svoveldioksid (dette reagerer med vann og danner svovelsyre) eller nitrogenoksid (som danner salpetersyre i kontakt med vann) lenger, har vi i dag innsjøer hvor hele fiskebestander har kollapset. Det er også dette som er hovedårsaken til at pH-verdien i verdenshavene har falt. Det var varmere på 1100- og 1200-tallet enn det er i dag; dette førte ikke til noen global masseutslettelse av økosystemene på kloden.

  Artikkelen til Norsk Klimanettverk går ut i fra at temperaturen øker med fem grader, noe selv de mest radikale tviler på (medianen ligger på ca. to grader, men jeg har sett fagpersoner si så lite som 0,8 grader). Dernest hopper den automatisk til konklusjonen om at det vil redusere antallet mennesker til 500 millioner. Ei heller tar den høyde for at temperaturen på kloden alltid har variert og den ser ut til å være et knutepunkt av diverse faktaopplysninger hvem som helst kan finne med Google.

  http://www.mnn.com/earth-matters/climate-weather/stories/5-things-that-are-worse-than-global-warming

  http://www.physicstoday.org/daily_edition/points_of_view/nuclear_power_the_only_available_solution_to_global_warming

  http://www.project-syndicate.org/commentary/wrongheaded-in-rio

  13% av alle dødsfall i den 3. verden skyldes vann- og luftforurensning; 0,06% skyldes ekstremvær. Det sier litt om hvor mye som feilprioriteres.

 • Dagfinn Reiersøl

  Han bifaller ikke det Rose sier, han bare nevner artikkelen og lenker til den.

 • jayjarn

  Herregud, prøver du å sette ny rekord i å spy ut svada eller? Du skriver jo bare en masse usammenhengende tull.

  Først vil jeg bare påpeke at å vise til en reell autoritet ikke er en logisk feilslutning. IPCC oppsummerer og sammenfatter klimaforskningen, og deres konklusjoner gjenspeiler forskningens samlede konklusjoner. Det er altså ikke fordi IPCC sier det, men fordi forskningen sier det.

  Mennesker har allerede dødd på grunn av klimaendringene.

  At det finnes miljøgifter betyr ikke at den menneskeskapte globale oppvarmingen ikke er et større problem. Miljøgifter får kanskje konsekvenser lokalt, men den globale oppvarmingen får det global. At du må lyve om at jeg har benektet at det finnes miljøgifter beviser bare hvor ekstremt uærlige og depserate dere vitenskapsmotstandere er.

  Andre miljøproblemer finnes selvsagt også, men den globale oppvarmingen er noe vi fortsatt ikke har tatt skikkelig tak i.

  Global oppvarming er et vitenskapelig faktum, og et alvorlig problem.

 • jayjarn

  Personangrep? Dobbeltmoral er morsomme greier, gitt. Det er greit for deg og andre vitenskapsfornektere å anklage alle klimaforskere for juks og svindel, men hvis noen svarer tilbake med samme mynt mot klimanekterne så begynner de å klage…

 • jayjarn

  Så han bare linker til den uten grunn? Selvsagt ikke. Formuleringen hans taler for seg selv:

  «The debate has been super-charged by a recent article in The Daily Mail by David Rose, leading the usual suspects to say the usual things.»

  Her er det de som tilbakeviser Roses grove løgner som er de som i følge svindleren Pielje ikke har noe å komme med. Rose, derimot, har visst en så stor troverdighet for Pielke at han «super-charger» debatten.

 • Ole Tobiesen

  Når mer alvorlige miljøkatastrofer dreper 217 ganger så mange mennesker som global oppvarming og dens konsekvenser gjør, sier det seg selv at vi bør omprioritere litt. Jeg har ikke benektet at det er et vitenskapelig faktum, dette er en stråmann som du angriper.

  Derimot er dette den eneste miljøsaken politikere flest bryr seg om, til tross for at den sammenlignet med mye annet er uviktig i 2013. Miljøgifter får konsekvenser globalt og kontinentalt det også, å nekte for noe annet, er idiotisk.

  IPCC består av håndplukkede personer og ikke personer som mener at man bør fokusere på verre miljøproblemer.

 • Det er ikke Curry som har skrevet artikkelen. Google-søket var kun for å illustrere hvor mye kritikk det er mot Marcott.

 • jayjarn

  At Curry lar andre løgner eslippe til i bloggen sin gjør da ikke henne mindre løgnaktig eller bloggen hennes mer troverdig.

 • jayjarn

  Global oppvarming er bare i startgropen. Vi har fortsatt muligheten til å avverge en katastrofe. Derfor kan vi ikke omprioritere. Dersom oppvarmingen fortsetter vil det overgå tidligere miljkatastrofer.

  Å påstå at den globale oppvarmingen er uviktig viser bare hvor mye du forakter fakta.

  IPCC oppsummerer bare forskningen, og har noen av verdens ledende eksperter som redaktører o.l.

 • Les artikkelen, da. Den taler for seg selv, er grundig, og har mange henvisninger.

 • jayjarn

  Du har ikke bare et simplistisk syn på GO. Du har et direkte forkvaklet syn på det.

  Det er ingen ensidig fokus på GO heller, så jeg skjønner ikke hvorfor du fortsetter å lyve om det.

  Du ser på situasjonen i dag, og ikke på hva den globale oppvarmingen vil føre til. Typisk uredelighet fra klimanekterne.

 • jayjarn

  Hvor har du det fra at man ikke stiller kritiske spørsmål? Det er jobben til forskerne, og de gjør et absolutt hele tiden.

  Demoniseringen? Den står du og dine medvitenskapshatere for. Du demoniserer forskerne, rett og slett.

  Du stiller ikke spørsmål om forskning, men sprer grove løgner og propaganda.

 • jayjarn

  «Dette er de samme seriøse forskerne som FNs klimapanel baserer seg på.»

  Nei, lystløgneren Rose i Daily Fail baserer seg ikke på seriøse forskere. Som deg, baserer han seg på å lyve så det renner av ham.

  Du har åpenbart ikke lest bloggposten til Tjomlid.

 • jayjarn

  Det er åpenbart at du ikke har lest den.

 • jayjarn

  Du er ikke skeptisk, men spyr ut klimanekterfloskler i stort tempo. Du er det motsatte av skeptisk: Du er hellig overbevist, og sprer aktivt løgner for å overbevise andre om at løgnene dine er sanne.

 • jayjarn

  Der endrer klimanekteren tema igjen. Typisk.

 • jayjarn

  «hva pokker gjør det om det dør milliarder av mennesker»

  Dette er noe av det mest ondskapsfulle jeg har lest. Du tenker sikkert at det bare er mennesker med andre hudfarger andre steder i verden som vil dø, mens du og dine vil være trygge. Du tar feil.

 • jayjarn

  Håkon, du farer som vanlig med rabiate løgner.

  Forsrkerne vil forske på klimaet enten det blir varmere eller kaldere. De er altså ikke avhengig av en gitt konklusjon for å tjene penger. Det vil alltid være behov for klimaforskning.

 • jayjarn

  Lurer på om Håkon egentlig bare troller. Han rakker først ned på forskerne, for så å nevne Al Gore, en ikke-forsker, som et eksempel.

  Ingen kan være så dumme. Jeg kan ikke tro det.

 • jayjarn

  «Om forskerne får i oppdrag å se på klimaet og om de hadde rapportert «Alt er ok» – tror du da det hadde vært nødvendig for giverne å gi mer penger? Nei – forskerne hadde mistet fundingen sin.»

  Løgn. Det vil være behov for å forske på klimaet uavhengig av om det blir varmere eller kaldere.

  «Grafen viser seg feil»

  Løgn. Den er bekreftet gang på gang.

  «Gore svindlet oss alle»

  Løgn. Filmen hans har stort sett rett.

 • jayjarn

  Du bekrefter bare det Gunnar skriver om deg. Du henger deg opp i bagateller som du kverulerer på så du slipper å svare på alt det andre.

 • jayjarn

  Det er patetisk å se hvordan du fossror og hele tiden unnviker diskusjonen ved å endre tema.

 • jayjarn

  Poenget er at livet på jorden er tilpasset dagens klima. En for rask endring i klimaet vil medføre tilsvarende raske endringeier ilivsvilkårene. Ting vi vanligvis ville fått tid til å tilpasse oss blir vi plutselig kastet ut i uten mulighet til å gjøre noe med det.

  Hadde endringene gått saktere hadde man gradvis kunnet tilpasse seg gjennom generasjoner. Når de går så raskt som nå er dette umulig.

 • jayjarn

  Hvilket bilde?

  Det er merkelig… kreasjonister bruker akkurat samme argumentasjon for å angripe evolusjonsteorien. De henger seg opp i forfalskninger som f.eks. Piltdown Man og bruker det som «bevis» på at forskningen er falsk.

  Du er nøyaktig som en kreasjonist.

 • rogerolsen

  se! her har jeg en rød sild!

 • jayjarn

  Artikkelen er skrevet av en løgner og publisert på et nettsted tilhørende en løgner.

  Artikkelen er ren løgn, og avsløres her:

  http://skepticalscience.com/marcott-hockey-stick-real-skepticism.html

 • rogerolsen

  ja og så? var det noen som spurte dinosaurene om de syntes det gikk for kjappt med meteoritten?
  det er ikke veldig vanskelig å skjønne at om hadde reven tenkt seg litt om så hadde den ikke fått så mange unger når det var mye lemen, liksom.

 • Jeg har lest den artikkelen du linker til, og den har ikke så mye med den jeg linker til å gjøre. Har du lest den jeg linker til?

 • Dagfinn Reiersøl

  Oppsummering: Klimakrisen er i krise. Altså ikke teorien om menneskeskapt global oppvarming, men den ideologien som sier at klimaendringene blir så katastrofale og kommer så raskt at det er utenkelig, eller utenkelig dyrt, å tilpasse seg. Og at vi har 5 år, 10 år, eller hva man nå måtte velge, på å «redde kloden». Spesialrapporten om ekstremvær fra FNs klimapanel (IPCC) fra 2011 tilbakeviste i det store og hele påstandene om at «klimaendringene rammer oss allerede». (Norske medier har stort sett fortiet innholdet i denne rapporten. forskning.no er et hederlig unntak.) Og nå er prognosene for temperaturutviklingen i ferd med å nedjusteres. Dette er jo selve bærebjelken i krise-ideologien. Da blir IPCCs konklusjoner for svake og usikre til å kunne brukes. Riktignok har verdens nasjoner med IPCC anstrengt seg for å skaffe spesialkompetanse på alle relevante spørsmål og gitt et oppdrag som går ut på å oppsummere klimaforskningen på en troverdig og politisk nøytral måte. Men når rapportene derfra ikke blir alarmerende nok, får man heller ofre litt troverdighet og seriøsitet for å få større entydighet. Den private propagandabloggen SkepticalScience og den latterlig useriøse 97%-studien får duge.

  Tjomlid har kastet seg på denne desperasjons-bølgen uten å undersøke grundig nok. Å bruke SkepticalScience som bibel holder ikke. Det er ikke bærekraftig, for å si det slik.

 • Argumentet ditt koker altså ned til at siden det ikke er så ille ennå, kan vi like godt sitte på hendene og vente til det blir verre før vi gjør noe?

  Alle data peker klart i retning av hva som vil skje. Usikkerheten handler bare om tidsaspektet. Jeg sliter derfor hardt med å forstå at du og andre forsøker å bagatellisere problemet, bare fordi du mener at prognosene om «når» har vært upresise. Merkverdig svak argumentasjon.

 • Dagfinn Reiersøl

  Nei, poenget mitt er at det er stadig mindre som tyder på at konsekvensene av klimaendringene blir så dramatisk negative at ikke tilpasning er et realistisk alternativ. Da innenfor overskuelig framtid, og det mener jeg et tidsperspektiv hvor vi er i stand til å ha i det minste en anelse om hvordan samfunn og teknologi vil se ut. Å planlegge 200 år framover er umulig og vil alltid være det. Og så er poenget at dette i det minste må diskuteres åpent i stedet for at man skal ensrette all informasjon fordi man tror at det er om å gjøre å skremme folk mest mulig slik at de støtter en eller annen klimapolitikk som uansett ikke virker. http://morgenbladet.no/debatt/2012/hvorfor_klimapolitikken_ikke_virker#.Ujqmcbw70Vc

 • Håkon

  Nå går oppvarmingen saktere enn for noen tiår siden.
  Grafen går rett i været.

  Og det kaller du bekreftelse….

 • Håkon

  Uansett om jeg er skeptisk eller ikke så er vel handlinene som blir utført av de som tror det vikitgste for klima, er det ikke?
  Hva skal vi med all verdens rapporter om det ikke fører til handling?

 • Håkon

  Jeg er ikke hellig overbevist.
  Du fremstår som en prest som sier at om du stiller spørsmål ved bibelen så er du en vanntro.

  Det presten kan gjøre er å forklare hvorfor det ikke er North Atlantic Oscilliation. At bevegelsene til den magnetiske nordpol ikke har noe med saken å gjøre.
  Du kan angripe det vitenskaplig fremfor å gå på person.

 • Håkon

  Nå må du gi deg med personangrep!
  Dette bildet og denne saken :
  http://www.nettavisen.no/nyheter/article3655605.ece

 • ikke fan

  Jeg finner denne dabatten interresant og de to linkene til Reiersøl informative.

  Derfor lurer jeg på om du kan komme med beviser for dine påstander?
  Av det jeg leste i de to linkene så jeg ikke noe som støtter oppunder dine påstander.
  Men om jeg tar feil har jeg veldig lyst til å vite hvordan, og å lære hvordan å unngå feil i fremtiden.

  tusen takk.

 • Håkon

  Nedenfor snakker jeg om hvilke tiltak som er gjort og hvordan de feiler.
  Da kritiserer du meg for en avsporing.
  Her kommer du med innlegg om at vi kan gjøre tiltak – og da regner jeg med at det IKKE er avsporing….

 • Håkon

  Innlegget til Frank O er redigert. Jeg tok en påstand fra hva som stod der, men som ikke står der lenger.

 • Håkon

  Problemet er at man ser på en utvikling og trekker grafen jevne videre.
  Tenk deg at det i år blir født dobbelt så mange funksjonshemmede som i fjor. Trekker du den grafen langt nok kommer vi til et punkt der det blir født flere funksjonhemmede enn mennesker totalt.

  Trender har aldri vært varige. De har endret seg. Naturlig.

 • ikke fan

  Og stole på at flertallet har rett istedenfor å forstå forskningen er så fjernt fra vitenskapen det er muligt å komme.

  Du har ikke engang lest innleggene men «føler» at du må påpeke at 97% prosent mener «noe annet», Det er spesielt morsomt når den ene bloggen er faktisk om akkurat det argumentet der, og om hvordan det blir feilbrukt.
  det er også en så kalt «appeal to authority» argument.

  Hvis vi alltid skulle fulgt hva flesteparten i vitenskapen sier hadde vi ikke hatt den vitenskapelige fremgangen vi har idag. Vitenskap er om hva som er rett/sant/riktig, ikke hvor mange som mener hva.

  og hvis du vil ha ett godt eksempel på hvor galt det er å bruke slike argumenter kan du lese på historien til Ignaz Philipp Semmelweis

 • Håkon

  Curry – som i utgangspunktet er utdannet prest – stiller spørsmål ved relevante sider av Bibelen.
  Og det er klart at prester kaller slike for kjettere og løgnere.

  Når jeg over stiller spørsmål ved FNs klimaforskeres økonomiske motiver blir jeg blankt avvist.
  Men, når noen stiller spørsmål har de åpenbare økonomiske motiver.

  Jeg ler meg ihjel.

 • Håkon

  Jeg har det fra deg.
  Judith Curry stiller spørsmål og utfordrer vedtatte fakta.
  Og da kaller du henne bare en løgner som melker sin økonomiske kake.

  Demoniseringen står du for i samme åndedrag. For Curry er en demon, ikke sant?

  Og om det at vi må endre oss fra olje, kull og gass er en løgn og propaganda får du stå for det. Jeg gjør ikke det.

 • Håkon

  Regner du med at du klarer å overbevise folk når du kaller dem for sauer?

 • Dagfinn Reiersøl

  Angående «sitte på hendene og vente», så har ingen store motforestillinger mot å gjøre det ene grepet som kanskje kan føre til reell og dramatisk nedgang i CO2-utslippene, nemlig å forsere utvikling av reelt konkurransedyktig CO2-fri energiproduksjon. Da i motsetning til å subsidiere dagens sol- og vindkraft, som ikke kan klare jobben. Du får heller ingen protester fra meg hvis du velger å kjefte på miljøbevegelsen, som med sin motstand mot atomkraft har sørget for at tyskerne må bygge enda flere kullkraftverk.

 • Håkon

  Poenget er vel at vi må gjøre de tingene som er mest effektive globalt sett. Dette er en global utfordring og de må løses globalt.
  Dette med nasjonale kvoter gjør at en nasjon prøver å dytte utslippene sine over på andre. Som Norge ved elektrifiseringen av Nordsjøen.

  Strøm er slik at det forringes veldig under transport i ledninger. Så vi må sende mye strøm ut til havs som ikke kommer frem til plattformene. Denne strømmen er laget mye av vannkraft, men vi er i samme marked som kullprodusert strøm også.
  Gassen og oljen som plattformene ikke lenger brenner for kraft blir solgt til England og Nederland og Tyskland.
  Altså : De totale CO2 utslippene globalt går opp pga kullkraft i strøm. Og Norge ser ut som de har kuttet sine utslipp.

  Det er en helt gal vei å gå.

 • Håkon

  Det er ikke noen som har sagt at ALLE klimaforskere driver med juks og svindel. Når dine personangrep ikke er nok så finner du på løgner og beskylder andre for å komme med dem.

  Jeg må si jeg blir mer skeptisk (ikke nektende) til hvorfor du har de oppfattningene du har når du tenker på dette settet.

 • Håkon

  Det er vel beskrivende for klimahysterikerne at de ikke gidder å svare på det meste.

 • Håkon

  Poenget er at disse menneskene blir ikke reddet av om noen tror på noen rapporter eller ikke.
  De blir reddet av handlinger. Og jeg nevnte handlinger et annet sted og det mener du er en avsporing.
  Hva skal til for å redde milliarder av mennesker? Papir eller handling?

 • Dagfinn Reiersøl

  Det er helt riktig at det er en global utfordring. Men problemet er at utfordringen er omtrent like vanskelig overalt, fordi man ikke har råd til å produsere energi dyrt. Og det er hvordan energien produseres som er avgjørende.

 • Pingback: Dårlig og misvisende journalistikk i Dagbladet om klima | green ubuntu()

 • Dagfinn Reiersøl

  Jeg festet meg også ved dette i artikkelen fra RealClijmate: «Just looking at the known drivers (climate forcings) and the actual temperature history shows it directly, without need for a climate model: without the increase in greenhouse gases caused by humans, the slow cooling trend would have continued.»

  Min spontane reaksjon er at i så fall skal vi være glade for AGW. Ytterligere avkjøling i forhold til den lille istid virker mer skremmende for meg enn 2-4 grader oppvarming.

 • Bare husk to ting:

  1) Tidsperspektivene er veldig annerledes. En naturlig endring vil historisk sett ta mye lenger tid. Man får mye bedre tid til å forberede seg.

  2) En global oppvarming kan i teorien medføre en lokal nedkjøling her til lands. Nå har ikke jeg sjekket dette, men jeg mener å huske at man tidligere snakket om at f.eks. Golfstrømmen kan påvirkes, og om den endrer retning, så kan temperaturene her bli mye lavere, selv om kloden varmes opp. (Ikke sikkert det med Golfstrømmen er reellt, men det er ment som et eksempel på lokal endring i motsatt retning av globalt snitt.)

 • Señor V

  En vitenskap der kritiske spørsmål ikke stilles er en pseudovitenskap, MEN det er ikke det benektere som deg gjør- ja, det kan virke som om dette er et spørsmål om kritiske spørsmål og god vitenskap i den forstand sålenge man ser på kritikk som det å være uenig, punktum. Men det er nå enn slik at man må ha et grunnlag for en eventuell uenighet. Det holder ikke å gjøre som for eksempel kreasjonister og klimabenektere gjør; Denslags retter en uenighet med/mot vitenskapelig konsensus uten å ha noe grunnlag. Og da er det ikke snakk om kritiske spørsmål lenger, men kontravirkelige virkelighetsforvrengninger/illusjoner.

  Nok en gang må du faktisk forholde deg til de data som finnes. Det å bare si «nehe, jeg skjønner ikke denne grafen/denne tabloidavisen sier *** derfor er det ikke sikkert om global oppvarming forekommer» holder ikke

 • Señor V

  Jasså. Did anyone say «Dunning Krüger»?

  Du, Håkon, det er en vesensforskjell mellom populærmedia og vitenskapelige journaler/vitenskapelig arbeid.

 • jayjarn

  Curry stiller ikke spørsmål, og det gjør heller ikke du. Hvorfor er du så løgnaktig at du kaller det å spre løgner for å «stille spørsmål»?

  FN har ikke klimaforskere. De driver ikke egen klimaforskning Det FN gjør er å sammenfatte forskningen, og får blant annet hjelp fra klimaforskere.

  Kaklingen din om økonomiske motiver er direkte latterlig, som jeg allerede har forklart. Det er også et faktum at oljeindustrien har brukt mangfoldige millioner på å spre løgner om temaet.

  Når du ler så er det dårens latter som kommer ut.

 • jayjarn

  Herregud, du klarer jo ikke å lese det jeg skriver engang.

  Å spre løgn og bedrag er ikke å «stille spørsmål». Curry stiller ikke spørsmål, men kommer med påstander hun vet er feil. Det kalles løgn.

  Eller mener du å si at hun til tross for sin bakgrunn er så inkompetent at hun ikke engang vet at de åpenbart feilaktige påstandene hennes er feil?

  Og så lyver du om at jeg har sagt at det ikke stilles kritiske spørsmål, like etter at jeg har påpekt t dette er jobben til forskerne. Patetisk.

 • jayjarn

  Hvorfor sprer du grovt feilaktige påstander? Konsekvensene av klimaendringene blir såpass ille at vi ikke vil klare å tilpasse oss.

 • Håkon

  Det er sant.
  Men, du glemmer den gamene dehop. Folk flest leser slike artiker.

 • Håkon

  Så – det er slik at de som kritiserer FNs rapport har økonomiske motiver, men de som støtter FNs rapport ikke har det.
  Jeg skjønner…..

 • Håkon

  Jeg er FOR å endre praksis, jeg.
  Vi kan ikke fortsette med å bruke så mye olje, gass og kull.
  Vi må endre oss.
  Og du slakter meg som en du hater….

 • Håkon

  Og DER setter du meg i bås.
  Nå tror jeg at jeg har skrevet fire eller fem ganger her i debatten at jeg forstår at vi ikke kan fortsette som nå med kull, olje og gass.
  Det er ikke bærekraftig.
  Men – det å utfordre FNs rapporter gjør meg til en klimafornekter.
  Javel….

 • Håkon

  Da kan man jo spørre hva den GLOBALE temperaturøkninen har vært siden år 2000.
  Har du det tallet?

 • megoth

  «Det er også et faktum at oljeindustrien har brukt mangfoldige millioner på å spre løgner om temaet.» What? Kan du backe opp den påstanden?

 • jarlgeir

  Hvis Hockeykøllegrafen er solid, hvorfor:

  1) har da Klimapanelet trukket den tilbake?
  2) har da Wegman-kommisjonen påpekt ovenfor de amerikanske folkevalgte at Dr Mann & Co ikke pleier omgang med mainstream statistikere og at hans statistiske metoder alene ugyldiggjør forskningsresultatet bak Hockeykøllegrafen?

  Det er her solid dokumentert at Hockeykøllegrafen er et resultat av en uredelig vitenskapsprosess: http://klimarealistene.com/Hockeykolleillusjonen.pdf

 • 1) Trukket tilbake? Har du en kilde på hva du mener med dette?

  2) Wegman-rapporten virker ikke spesielt robust, og Mann har svart på kritikken du peker på her:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wegman_Report#Interactions_between_climatologists_and_statisticians

  Som nevnt i flere andre kommentarer, finnes flere uavhengige studier som bekrefter hockeykøllegrafen, uavhengig av hva du måte mene om Mann et al.

  http://skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_graph#2010_onwards

  The campaign worked wonderfully. In 2006, an American Congressman asked mathematician Edward Wegman (George Mason University) to prepare a report on the famous curve. The “Wegman Report” piled on with more criticism of the Hockey Stick. The American National Academy of Sciences was soon put to work to produce a report on the Hockey Stick, but they didn’t find much to complain about. “There was a legitimate technical discussion on the statistical method used in the data processing”, said Pascal Yiou (with France’s Climate Science and Environment Laboratory), “but others have processed the same data with different methods and that didn’t change the shape of the curve”.

  Above all, as the controversy was artificially kept alive on the Net, a dozen other temperature reconstructions reached the same general conclusions as the original Hockey Stick.

  http://skepticalscience.com/MichaelMann.html

  Her går du i samme felle som mange andre. Du finner en ting å pirke på,og så tror du alt rakner på det grunnlag. Men samtidig velger du bevisst å ignorere all annen forskning som støtter opp om hockeykøllegrafen, og alle ekspertgrupper som påpeker at selv om det finnes en debatt om statistiske metoder, så har andre analyser gitt i all hovedsak de samme resultater som Mann et al. Hockeykøllegrafen er altså fortsatt solid.

 • YngveB

  Nei ,det har vært mye høyere CO2-nivåer i tidligere geologiske tidsepoker enn i dag. Det som også var tilfelle da var mye høyere havnivå. CO2-nivåene har vært så høye som kanskje 5000ppm (mot dagens 400ppm), men da var havnivået ca 200 meter høyere enn i dag.

  http://curry.eas.gatech.edu/Courses/6140/ency/Chapter10/Ency_Oceans/Sea_Level_Variations.pdf

  http://www.skepticalscience.com/co2-higher-in-past-intermediate.htm

  Men ut i fra det du har prestert å skrive i denne diskusjonen er det ganske tydelig at du ikke er interessert i fakta.

 • YngveB
 • jarlgeir

  Først ignorerer du spørsmålet mitt: Hvorfor har Klimapanelet trukket tilbake Hockeykøllerapporten?

  Skal vi se på kildekritikken her?
  Du siterer Mann via wikipedia som bevis på at Mann har rett.
  Og du siterer igjen SkS, et nettsted uten vitenskapelig integritet istedet for å konsultere de seriøse forskerne som påpekte i detalj hva som var feil med Hockeykølla (se lenken nederst).

  Følger du lenken under eller leser Wegman-rapportetn så blir det raskt klart at det du fremhever som «all annen forskning» i hovedsak består av folk fra det samme paleo-miljøet rundt Dr. Mann som hverken er uavhengig eller bruker mer redelig metodikk enn det Dr Mann selv gjør.

  Her har du den banebrytende forskningen som avslørte Hockeykøllejukset. Jeg spør igjen,har du saklige grunner til å ikke forholde deg til denne forskningen:
  http://climateaudit.org/multiproxy-pdfs/

  Dr Ross McKitrick har oppsummert, hva handler Hockeykølla om:
  The hockey stick debate is about two things. At a technical level it concerns a well-known study that characterized the state of the Earth’s climate over the past thousand years and seemed to prove a recent and unprecedented global warming. I will explain how the study got the results it did, examine some key flaws in the methodology and explain why the conclusions are unsupported by the data. At the political level the emerging debate is about whether the enormous international trust that has been placed in the IPCC was betrayed. The hockey stick story reveals that the IPCC allowed a deeply flawed study to dominate the Third Assessment Report, which suggests the possibility of bias in the Report-writing process. In view of the massive global influence of IPCC Reports, there is an urgent need to bias-proof future assessments in order to put climate policy onto a new foundation that will better serve the public interest.

  Hvordan kan det ha seg at en i andre sammenhenger seriøs blogger som deg kan fortsette å forsvare denne typen søpleforskning som Dr. Mann har stått for? Kan du ikke heller forholde deg til faktaene slik du gjør når du diskuterer alt det rare som kommer fra vaksinemotstandere?

 • Pingback: Skepchick.no | Kjappiser 23/9()

 • Señor V

  Ja, folk flest gjør det. Jeg også, innimellom. Selv om jeg henger mer på Scopus enn på blogger og tabloider.
  Det at folk flest leser populærvitenskap unnskylder ikke en bastant påstand uten basis, Håkon.
  Les deg opp. Tenk kritisk. Da vil du skifte stanse.

 • YngveB

  Det er jo interessant at google-søket ditt spesifikt inkluderer climate audit som drives av Stephen McIntyre som ikke er klimaforsker. Det er kanskje ikke så rart at en klimaskeptiker kritiserer klimaforskningen?

 • YngveB
 • Balder Vonbrot

  Dette begynner å bli interessant…
  Har du noen kilde på at allerede har dødd pga. klimaendringer?

  Og PS: Om du mot formodning har, så forventer jeg at du kan dokumentere at det er *menneskeskapte* endringer…

  PPS: Nei, ekstremvær deler av kloden har sett de senere årene *er ikke* resultat av «menneskeskapt oppvarming». Selv ikke de klimafantaster som påstår det backes opp av klimaforskere noe sted.

 • Ivar

  Etter å trålet meg gjennom kommentarfeltet er det, jeg får vel si som vanlig (og allikevel prøver jeg å unngå å ta stilling i debatten), slett ikke de noe upresist benevnte «klimafornekterne» som står for de rabiat(est)e kommentarene.

  Det var engang en som sa noe sånt som «Vis meg dine venner, og jeg skal si deg hvem du er.» :-)
  Tjomlid ville ha scoret stort på å sensurere vekk det mest rabiate trollet, det som ikke tilfører annet enn støy, nemlig signaturen «jayarn».

  Man kan jo mistenke at jayarn er betalt for å skremme folk bort fra «klimahysterikerne»s rekker. Han gjør i hvert fall en god jobb med å gjøre klima til en sirkusattraksjon.
  :D

 • Realistiqus

  Jeg er tilbøyelig til å være enig i dette tilfellet. Den vanlige fornektelsen er absolutt der, men denne gangen var det ikke fornekterne som var mest mannevonde. Hvorvidt det er vanlig, som du hevder, skal jeg ikke uttale meg om – jeg har ingen statistisk studie av fenomenet…

 • Ivar

  Nee. Statistikken har ikke jeg heller. Men jeg synes det er ganske vanlig. Ikke at motstanderne alltid holder seg på matta heller.
  Men det blir unektelig et slags religøst preg over det hele for enkelte av «hysterikerne». Og der religionen går inn går vettet som kjent ut.

 • Det er jo sant. Tar kritikk på den.

  Du bør heller lese denne, Marcott et al. har satt opp en FAQ:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/03/response-by-marcott-et-al/

  De skriver der selv, under spørsmålet «What do paleotemperature reconstructions show about the temperature of the last 100 years?»:

  -the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions.

  Tygg på den.

 • Men du unnlater her å nevne andre svar fra FAQen, som jeg har sitert andre steder her i kommentarfeltet, hvor de samtidig understreker at selv om dataene fra deres proxyer er svakere for de siste 100 år, så finnes det så mange andre studier basert på andre proxyer som viser samme trend. I tillegg til at vi har direkte temperaturmålinger fra store deler av denne perioden som også viser trenden.

  At Marcott et al sine data for de siste 100 år er mindre rigide, er altså fullstendig irrelevant for å underbygge den trenden deres graf viser. De henviser i FAQen direkte til flere andre studier, i tillegg til at jeg har nevnt noen andre steder i kommentarfeltet her.

 • Marcott et al. har satt opp en FAQ til artikkelen Tjomlid refererer til i slutten av bloggposten:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2013/03/response-by-marcott-et-al/

  De skriver der selv, under spørsmålet «What do paleotemperature reconstructions show about the temperature of the last 100 years?»:

  …the 20th century portion of our paleotemperature stack is not statistically robust, cannot be considered representative of global temperature changes, and therefore is not the basis of any of our conclusions.

 • YngveB

  Men for det tjuende århundre har vi direkte måledata som er statistisk signifikant. Trenger da paleotemperatur-dataene å være robuste?

 • …som altså er ganske så irrelevant fordi du ikke siterer andre svar fra Marcott et al som påpeker at flere andre studier likevel bekrefter denne trend slik at deres data solert sett ikke er avgjørende. Dette er debattert grundig i kommentarfeltet her tidligere, se f.eks:

  http://tjomlid.com/2013/09/16/global-nedkjoling-absolutt-ikke/#comment-1049616410

 • Nettopp. Det Pål her gjør er det jeg kaller «kreasjonisme-argumentasjon», hvor man finner en liten detalj som ikke helt holder vann, og så fremstiller man det som om alt rakner på grunn av dette ved å samtidig utelate alle andre data som støtter opp om teorien. Skylapp-argumentasjon :-)

  http://tjomlid.com/2013/09/16/global-nedkjoling-absolutt-ikke/#comment-1049616410

 • Det er mye mange unnlater å nevne. Man kan ikke nevne alt om alt.

  Når de SELV skriver «cannot be considered representative» syns jeg det er oppsiktsvekkende nok til å nevne det spesifikt. Spesielt siden denne uptick-en er det de fleste legger merke til.

  At du oversetter «cannot be considered representative» til «mindre rigid» er også litt på kanten. Men det er jo bare min mening.

 • Bjarne Betjent

  Vær snill og les bloggspoten på nytt, og forklar deretter hvor svaret på mine to spørsmål står?

  Jeg ser at han referer til at temperaturen på Jorden har gått opp og ned utallige ganger gjennom historien. Spørsmålet mitt var hva som som drev klimaendringene før mennesket slapp ut co2, og hvorfor disse klimadriverne plutselig har sluttet å drive klimaet?

  Jeg venter vel ikke å få noe saklig eller fornuftig svar denne gangen heller siden klimaforkjemperne åpenbart ikke takler at det stilles kritiske spørsmål ved teorien……………

 • Du overser det viktige poenget, som jeg også påpeker i min bloggpost. Dette handler IKKE om at temperaturen endrer seg, og at det ikke har vært like varmt tidligere. Dette handler om hastigheten på temperaturendringen. Ja, det er selvsagt naturlige sykluser og drivere. Men nå ser vi en økning som på 100 år har endret temperaturen like mye som det sist tok rundt 5000 år å endre. Det er dette som er bekymringsverdig. Endringen skjer så ekstremt fort – og i motsatt retning av den kjølende trend vi egentlig burde vært inne i.

 • jayjarn

  Du er særdeles kunnskapsløs, og likevel spyr du ut feilinformasjon.

  Er du virkelig så kunnskapsløs at du ikke vet hva forskningen sier om tidligere klimaendringer? Hvorfor bruker du da ikke 30 sekunder på å finne frem informasjon om dette? Er det fordi du uansett ikke er interessert i fakta?

  Les og lær, kunnskapsløse narr:

  http://www.skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-intermediate.htm

 • Christer D

  Her motsier jo klimaforskerene som mener dette er menneskeskapt seg selv, lol

  Ingen motstandere hevder at temp synker, men at økningen har stagnert, så skal forskerene forsøke å vri det til at ikke troerene mener noe helt annet.

  Ikke vanskelig for en nøytral troende å ta standpunkt til hva som egentlig er sant og ikke…

  Om ikke det er nok, så kan vi oppdatere med følgende:

  http://www.foxnews.com/science/2013/09/27/un-climate-change-report-dismisses-slowdown-in-global-warming/

  Så hva har «verdensmestere» i å tro på at dette vår skyld å si nå da?
  Venter i spenning altså…

 • Christer D

  Her er en liten oppdatering til deg som er av de vettaskremte…
  http://www.foxnews.com/science/2013/09/27/un-climate-change-report-dismisses-slowdown-in-global-warming/

  Forøvrig har jorda vært helt isfri før, og deretter dekket av is igjen, i tilfelle du ikke visste, og såvidt jeg vet, var det vel ikke noe industri på starten av vår istid som begynte for 2,6 mill år siden. ;)

 • Fox News ja :-)

  Det hadde vært hyggelig om du satte deg bittelitt inn i saken før du kommenterte. En god start er å lese tidligere kommentarer slik at du ser at det du kommer med er debattert og besvart tidligere.

  …for ikke å snakke om at det er en sentral del av bloggposten du kommenterer på, men som det kan synes som om du ikke har lest…

 • Christer D

  Veldig uoversiktlig denne tråden, svar under svarene osv.
  Vet ikke hvilken side du tilhører, men må iaf bli en slutt på deabtten om hvorvidt isen smelter eller ikke, for det er alle enig at den gjør, men folk må slutte å gi industri og utslipp skylda. Nedsmeltingen og temp på jorda har vært høyere før, uten vår hjelp, DERFOR er sannsynligheten for at den plutselig er blitt vår liten, og en svært tynn unnskyldning. Det beviser også siste rapporter om at ting har flatet ut, men det snakker ikke FN høyt om, utrolig merkelig, de har sikkert ikke fått det med seg, eller rett og slett har glemt å nevne det siste året, DERFOR blir også ekspert uttalelsene lite troverdig. For de som fortsatt kan resonomere normalt vel og merke…

 • Leste du i det hele tatt bloggposten? Du er klar over at jeg viser til to grafer der som også viser store temperatursvingninger også før den industrielle revolusjon? Men la du også merke til en annen ting Noe jeg skriver eksplisitt i teksten? De endringene vi ser nå er ikke oppsiktsvekkende på grunn av temperaturnivået. Men på grunn av hastigheten endringen skjer i. Det vi tidligere har sett har tatt over 5000 år, skjer nå på 100 år. Det er dette som er det skremmende og dramatiske.

  Når du da trekker frem det 30 år gamle argumentet med at «det har da vært like varmt før», uten å ha tatt deg bryet til å forstå hvorfor dette argumentet ikke holder vann, og ikke en gang fikk med deg at jeg skrev spesifikt om dettei bloggposten du kommenterer, så blir man litt oppgitt. Beklager.

  Legg også merke til at vi var inne i en periode med nedkjøling, ikke oppvarming, og at den plutselige og svært raske oppvarming vi ser nå derfor i enda større grad synes å være menneskeskapt. Ja, i tillegg til flere tusen publiserte studier som forklarer hvorfor ikke naturlige svingninger kan være årsaken.

  Dette med utflatingen de siste 15 år er også spesifikt omtalt og forklart i bloggposten min, med kildehenvisninger. Det er også diskutert mye i dette kommentarfelt. Det er til og med forklart i FOX-artikkelen du selv viser til.

  I den sammenheng tror jeg at jeg goså vil lenke til denne artikkelen som forklarer den uredelige argumentasjon du hekter deg på når du trekker frem denne 15-årsperioden:

  http://tamino.wordpress.com/2013/09/21/double-standard/

 • Christer D

  Nei, har ikke lest alt, men jeg skjønte fort hva debatten egentlig dreier seg om.
  Legg vekk all verdens rapporter et lite øyeblikk, og bruk den kunnskapen du lærte på skolen en gang.
  Fyll et glass med is, og se hvor lang tid det tar før den smelter, ganske lang tid i starten, og når det er en isbit igjen går det veldig fort, enkle fysikk.
  Det samme skjer på jorda, jo mindre is det blir, jo større blir vannspeilet, og følgelig vil den siste isen smelte fortere, like elementært.
  Så var det hvor «fort» det har gått da, det er 2,6 mill år siden vår istid startet, og ja, på slutten går det fort.
  Hvor fort avgjøres også av solens aktivitet, og polenes…
  Ser man på HELE grafen siden starten av vår istid, ser man at de varme periodene kommer og går i variable perioder, og det ville vært mer rart om disse var identiske hver gang, igjen fordi aktiviteten rundt solen og polene varierer. Vår siste periode med høyere temperatur er ikke unik, hvis man «zoomer» inn på de tidligere perioder, finner man stigninger som er enda høyere, og enda raskere…
  Så hvorfor denne krisemaksimeringen og hysteriet?
  Hva så om all isen smelter, den kommer tilbake igjen, som den alltid har gjort, med mindre moder jorda gir opp av andre grunner.
  Den totale nedsmeltingen er det ingenting menneskene kan gjøre noe med, KANSKJE man klarer å bremse den med mikroskopiske justeringer, men det skal mye til, husk på at 90% av co2 kommer fra havet, og ikke oss, hvordan skal du hindre utslippet av det, legge en pressening over, eller?

 • Paul_aa

  Strålende innlegg, meget grundig og med god oppfølging av både relevante og konspiratoriske motforestillinger i kommentatorfeltet. Er massivt imponert over tolmodigheten til forfatteren.
  Velger å stole på at et massivt flertall av de klokeste hodene på planeten har kommet frem til en faglig solid konklusjon om hvordan vi påvirker miljøet på kloden. Ideen om det skulle være en massiv aksjon på gang der tusenvis av forskere har rottet seg sammen og kokt i hop falske forskningsdata, analyser og konklusjoner av disse, er underlig at noen i det hele tatt tror på.

 • Christer D

  Vanskelig å motsi dette? ;)

 • Ståle Giverhaug

  Det er et par ting som gjør at klimadebatten alltid kommer inn i samme spor.

  1. FN’s klimapanel har ødelagt sin troverdighet nettopp hos de de var ment å informere: Skeptiske personer. Spesielt de famøse interne E-mailene som ble lekket for noen år siden, og SÆRLIG miljøbevegelsens utrolig tafatte og amatørmessige forsøk på å bortforklare og bagatellisere holdningene som må ligge til grunn når man skriver slikt. Hadde FN’s klimapanel den gangen lagt seg flate, latt hoder rulle, og miljøbevegelsen blitt like indignerte og skuffet som de burde, hadde mye vært gjort. Men det skjedde som kjent ikke. Å ta lett på jukse-holdninger er som å pisse i buksa: Dumt i det lange løp. Dermed får ikke Tjomlids og andres henvisninger til FN’s klimapanel den tyngden det kunne hatt. Det blir like kraftløst som når klimaskeptikerne henviser til kilder i Fox News andre veien.

  2. Blant mange klimaskeptikere finnes det mange som ikke er klimaskeptikere, men som er mer skeptiske til miljøbevegelsens ensidige fokusering på klima-avgifter. Jeg tør påstå at klima-avgifter mer enn noe annet har polarisert klimadebatten og umuliggjort en bred samling omkring klimatiltak. Hvorfor hjelper ikke avgifter? Avgifter gjør ikke at penger ikke brukes. Avgifter er penger som skifter eier: Staten bruker pengene i stede for private. HVIS staten hadde brukt pengene utelukkende på miljøbesparende tiltak, hadde det KANSKJE hjulpet. Jeg sier kanskje, fordi private også kan tenkes å bruke penger miljøvennlig. I tillegg er det faktisk slik at av hver krone som tjenes privat går statistisk alltid en viss andel til sparing. Hver avgifts-krone til staten blir derimot brukt. Men tas ikke private sparte kroner ut igjen senere og blir brukt? Jo, men på et senere tidspunkt i eierens liv, og da brukes statistisk mer av pengene til tjenester og ikke varer. Å kjøpe tjenester er som kjent mer miljøvennlig enn å kjøpe ting.

  3. Når jeg sier slikt, blir jeg ofte møtt med: Jaha, så du mener det er bedre å ikke gjøre noe? Det indikerer at mot-debattanten mener avgifter er DET ENESTE miljøtiltaket som er kjent. Sier jo en del…
  4. Eller den enda dummere: Jammen vi må da gjøre NOE!!

  Og både pkt 3 og 4 smaker langt mer av sosialistisk politikk enn av omsorg for miljøet. Dermed vil ca 40-60% av befolkningen automatisk snu seg vekk fra miljøbevegelsen, og de får ikke den oppslutningen de burde hatt.

 • megoth

  «husk på at 90% av co2 kommer fra havet» Har du kilde for denne påstanden?

  Poenget er uansett ikke at menneskene står for ekstremt mye av CO2-utslippet i atmosfæren, men at de bidrar med ekstra CO2 som gjør klimaforandringene mer drastisk enn de kunne ha vært.

 • Knut Olsen

  Man begynner jo å lure på hvem denne tjomlid er betalt av. Her i området har de flyttet målerutstyret fra det kaldeste til det varmeste området for noen år siden. Vet om et annet sted det er blitt gjort også. Så om det er trenden er det ikke rart man har målinger som viser det (for en periode). Så er det litt rart da at det ALDRI nevnes at isen på sørpolen øker i størrelse på sider som NRK. Neida, det er bestandig at nordpolen minker. Jada. Propaganda all the way baby!

 • Det kan ha noe å gjøre med at sannheten er litt mer komplisert enn det:

  http://skepticalscience.com/antarctica-gaining-ice.htm

 • Bjarne Betjent

  Først påstår du at svaret på spørsmålene står i bloggposten. Dette var ikke riktig. Så linker du til en teoretisk sensitivitetsanalyse som konkluderer med at en dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vil medføre en temperaturøkning på 3-4,5 grader. Fin artikkel det og, men den gir ingen svar på hva som har drevet klimaendringer på jorden før det 19 århundre, og langt mindre hvorfor disse klimadriverne helt har sluttet å fungere nå.

  Videre påstår du at jeg SPYR UT FEILINFORMASJON når jeg stiller adekvate spørsmål som du tydeligvis selv ikke aner svaret på.

  Til slutt klarer du å spy ut av deg en tåpelig fornærmelse.

  Du framstår som en rabiesbefengt hund, du bjeffer og hyler men det er også alt du gjør.

 • Bjarne Betjent

  Jeg synes likevel at det er viktig å vite hva som har vært klimadriverne i all den tid hvor menneskene ikke var her. Lange klima og co2 kurver viser at temperaturendringer har kommet før co2 endringene. Dette gir klare empiriske signaler om at CO2 ikke har vært den vesentligste klimadriveren historisk. Hva var det da som drev klimaet ? Dette er etter min mening svært viktig for å forstå hvordan klimaet vil endres framover.

  Når det gjelder raske temperaturøkninger: temperaturen økte omlag like mye i perioden 1910-1940 som i perioden 1950-2010. Dette til tross for at co2 innholdet i atmosfæren kun økte med 10-20 PPM i den første perioden, mot 80-90 PPM i den andre. Det kan igjen tyde på at det er andre klimadrivere som også medvirker til klimaendringene i tillegg til co2.

 • Bjarne Betjent

  Det er synd at saklige men muligens noe skeptiske innlegg redigeres bort her inne, mens helt rabiate innlegg fra klimaforkjempere blir stående. Er troen så dårlig begrunnet at den ikke tåler å diskuteres ?

 • Jeg kan garantere deg at ingen slike kommentarer er slettet herfra. Det er nok heller du som ikke forstår kommentarsystemet og hvordan den sorterer kommentarene :-)

 • jayjarn

  Den rabiesbefengte hunden her er nok deg, som mener at du vet bedre enn ekspertene.

  Spørsmålene dine er besvart, men du er en fornekter, og fornektere fornekter alltid.

 • herr_X

  Ja, det er trist at folk er uenig med deg!

 • herr_X

  Jeg regner med du forstår at du burde vært litt mindre aggressiv imot klimaskeptikere enn det du er i artikkelen.

  De er ikke nødvendigvis mindre kunnskapsrike enn deg selv. Jarlgeir og Dagfinn Reiersøl kommer med legitim kritikk av din analyse. Selv har jeg lest en rekke artikler som kritisk diskuterer IPCCs konklusjoner. Jeg gleder meg til å se ditt objektive svar på disse debattantene sine påstander.

  Uansett, så må det gå an å opptre høflig overfor sine meningsmotstandere, noe du ikke gjør i artikkelen. Dask tilbake!

 • herr_X

  Jeg tror Dagfinn prøver å motsi deg på at «Alle data peker klart i retning av hva som vil skje.»

  Det bør derfor ikke være så slitsomt for deg å forstå at han og andre forsøker å «bagatellisere problemet», som du selv uttrykker det.

  Den svake argumentasjonen er det du og hockeykøllegrafen som står for. Denne er trukket tilbake av IPCC. Dessuten må du vel se at den grafen som *du selv bruker* som argumentasjon for at opparmingen skjer raskere nå enn før, viser at oppvarmingen fra ca 1910 til 1940 var like bratt som den er nå?

  Kan du ikke prøve å møte påstand mot påstand, i stedet for å stigmatisere skeptikerne ytterligere?

 • herr_X

  Les den selv, din tulling! Tjomlid viser til en graf der stigningen er høyere mellom 1910 og 1940, enn den er i dag.

 • Bjørn T. Dahl

  Du skjønte virkelig ikke den delen om å bare ta de delene av statistikken som bekrefter det du allerede mener heller enn å se helheten, gorde du vel?

 • Det er ikke korrekt:

  Although there was a significant increase in global temperature in the early 20th Century, the rate of warming from 1910 to 1940 was lower than the rate of warming from 1975 to 2005, at about 1.3 vs. 1.8°C per century, respectively.

  http://www.skepticalscience.com/global-warming-1860-1880-and-1910-1940.htm

  Mer detaljer her:

  http://www.skepticalscience.com/global-warming-early-20th-century-advanced.htm

 • herr_X

  Greit nok, for meg ser den like bratt ut, men jeg burde tydeligvis sjekket dette nærmere. Poenget er at det ikke er tegnet inn en linje her, slik det er gjort for de andre tidsperiodene. Jeg mener at grafen er fremstilt for å lure folk til å tro at brattheten på temperaturmålingene har økt mer enn de virkelig har de siste 100+ årene. Litt sneaky bruk av visuelle virkemidler, med andre ord.

 • Pingback: Klimakonsensus – Lies, damned lies, and statistics | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Klimakonsensus – Lies, damned lies, and statistics | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Kjære, jeg krympet klimakonsensus | Kilden Nyheter()

 • my

  jeg synes du er litt ensporet i blogginnleggene dine. «Det betyr at så godt som hele temperaturstigningen de siste hundre år sannsynligvis ene og alene er menneskeskapt». Dette stemmer ikke. Den er ikke bare menneskeskapt. Jeg synes global oppvarming er et veldig viktig tema og det er vel egentlig ikke stor tvil om at mennesket har bidratt på mange negative måter. men å skrive at det kun er menneskeskapt er feil! og at du foreslår en kilde fra wikipedia er ikke særlig vitenskapelig!

 • Som jeg skriver i nevnte avsnitt så var vi i en trend av nedkjøling frem til midten av forrige århundre. Den naturlige trend er altså at det skulle bli kaldere og kaldere. Men så ser vi plutselig at det blir varmere noen tiår etter at vi begynner å pumpe store mengder CO2 inn i atmosfæren.

  Påstanden om at «så godt som hele temperaturstigningen de siste hundre år sannsynligvis ene og alene er menneskeskapt» kommer fra eksperter på området som blant annet skriver på skepticalscience.com. Jeg vet ikke hvor du har en wikipedia-referanse fra, men det er hvertfall ikke knyttet til denne påstand. Jeg skriver også «så godt som hele», noe som altså gir rom for at det kan være andre faktorer som innvirker i mindre grad. Men den primære faktoe er menneskeskapte utslipp.

  Kommentaren din bommer altså, så vidt jeg kan forstå, på alle punkter. Jeg sier ikke det du hevder jeg sier, kilden min er ikke Wikipedia, og du gir heller ingen dokumentasjon på at påstanden er feil. Det imøteser jeg gjerne.

 • Teodor Lyngstad

  Med så svak empirisk støtte som du har for påstandene dine, er det vel strengt tatt du som virker mest religiøs.

 • Teodor Lyngstad

  Hva om alt bare er funnet opp av Aliens (I samarbeid med Al Gore), og vi lager en bedre verden for ingenting?

 • TomEver

  Det er nok ikke det, siden det er klimanekterne som insisterer på at forskningen er feil og dermed er de religiøse her.

 • Teodor Lyngstad

  Åh! Unnskyld! Jeg svarte visst feil person. Kommentaren var rettet til fornekterne :) min feil

 • Dag Inge Hansen

  Mine tanker er at global oppvarming følges av global nedkjøling pga økt vulkan-aktivitet som gir en plutselig brå forvandling av klimaet, og solen blir stengt ute av store skyer og gir masse nedbør, som gir snø og vinter. En flerårig endring til vinter på en global målestokk er det man får. Mulig vår nåværende situasjon kan berges med å redusere på CO2, men det tror jeg er en umulig oppgave kun å gjøre dette. Man må faktsik stoppe ørkenspredningen, og den stoppes først og fremst av å tillate beitedyr som det enkleste og billigste løsningen som kan gi langt bedre håp enn reduksjon av CO2, fordi planter trekker CO2 ut av atmosføren på en naturlig måte. Jeg har tro på Allan Savoury’s misjon omkring dette!

  http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Savory

 • Roald J. Larsen

  Jeg leste forfatterens gjennomgang av Aspartam og fant den meget troverdig, så leste jeg dette mølet.. UFF!!! All troverdighet blåst bort, puff…

 • Roald J. Larsen

  Co2 har stor effekt?? Vi har andre gasser i atmosfæren som er minst like morsomme å skylde på, hva med Xenon, med sine 0,00001%? Det «Jesus» skriver er jo helt rett!

 • Roald J. Larsen

  Jepp, det er og blir bare en «teori». Klimahysterikerne liker å overdrive menneskers innvirkning på alt, «terrenget» avviker bare mer og mer i forhold til hva som etter hvert oppdages av «kartet». Interessant å se hvor høytsvevende forklaringene blir etter hvert som større og større biter av fakta bevises.

 • Roald J. Larsen

  Alt som undergraver klimahysterikerne er pr. definisjon troverdig. Største svindelen i menneskets historie. Co2 som en altoverskyggende ødeleggende klimagass, er det ingen i denne debatten som har gått ut av grunnskolen?

 • Roald J. Larsen

  Ja, Al Gore bør saksøkes, stilles for retten, dømmes og lyses i band, henrettes, stilles for krigsrett, tas i fra alle rettigheter osv.

 • Roald J. Larsen

  Iom. at Skeptical Science forfekter en menneskeskapt klimaendring kan de pr. definisjon IKKE være seriøse. Seriøse forskere er derimot skeptiske.

 • Roald J. Larsen

  SV-folk er bra desperate, ser jeg.

 • Roald J. Larsen

  For noe tull, Co2 nivået er en konsekvens av høyere temperatur, høyere temperatur er ikke et resultat av høyere konsentrasjon av Co2. Er etter hvert en del forskere som også sier dette rett ut. Sitter i tenker på om jeg skal gidde å legge ved en link, men jeg kom til at det får dere jaggu finne selv.

 • Roald J. Larsen

  Hehe, ja det er rette stedet å lese seg opp på klima.. NOT!!!

 • Roald J. Larsen

  Mange ting påvirker klimaet. De største driverne er sola, havene herunder havstrømmene, vanndamp, vulkaner, jordens helning mot solen og en rekke andre ting vi ennå ikke vet eller forstår, f.eks. El Niño og jetstrømmer.. I det lyset blir CO2 hysteriet uhyrlig latterlig.

 • Roald J. Larsen

  Tror neppe sola, havene herunder havstrømmene, vanndamp, vulkaner, jordens helning mot solen og en rekke andre ting vi ennå ikke vet eller forstår, f.eks. El Niño og jetstrømmer, kontinentalplatenes plassering i forhold til hverandre osv. bryr seg en døyt om hva de såkalte «forskerne» i FN skriver.

 • TomEver

  Så du mener at ricin umulig kan være giftig i små mengder? At lite av en av verdens kraftigste gifter ikke kan ha en stor effekt på et menneske?

 • TomEver

  Hva mener du med «altoverskyggende ødeleggene klimagass»? Det høres vel heller ut som det er du som ikke engang har kommet deg til grunnskolen. Maken til pisspreik du klarer å lire av deg.

  Men ja, jeg skjønner jo at alt er lov i krigen din mot vitenskapen.

 • TomEver

  Strengt tatt er det vel du og andre vitenskapshatere som har lite troverdighet.

 • Roald J. Larsen

  Skal vi klare å brødfø alle vi etter hvert blir her på jorden, så er nok brenning av kull og olje uunngåelig, iom. at det er det også nytte/matplantene benytter for å vokse, CO2 altså, stilig, – ikke sant?

 • TomEver

  Jeg er helt enig i at seriøse forskere er skeptiske. Du er derimot ikke skeptisk, men har til og med innrømmet at du hater vitenskap og fakta, og at du vil gjøre hva som helst for å angripe forskningen med løgn og hat.

 • TomEver

  Må man være SVer for å akseptere fakta?

 • Roald J. Larsen

  Jeg er skeptisk til alt alle sier, spesielt til desperate SV’ere som er livredd for å miste det siste lille halmstrået for å virke som et seriøst parti. Jeg er klimaskeptisk, men lever i et land som er fullt av klima. Jeg tror ikke på besserwissere med et utpreget hang til svært enkel hersketeknikk og lavpanna omtale av helt legitime spørsmål fra nysgjerrige meddebattanter.

 • Roald J. Larsen

  Og jeg som trodde vi diskuterte klimaet.. Vil du diskutere Ricin, be my guest. Finn en som er mer interessert..

 • Roald J. Larsen

  Vitenskapshatere?? Hehe, ja – mitt standpunkt er tuftet på den samme omtrentligheten som SV’s partiprogram hehe

 • Roald J. Larsen

  Hmm, etter å ha tenkt meg grundig om…

 • Roald J. Larsen

  Hehe, det blir så «over the top» at det blir morsomt :)

 • Roald J. Larsen

  97% enighet om at hva er menneskeskapt??? Mener du de 19 forskerne FN har brukt? Eller de 3481 lobbyister og politikere som liksom er forskere? Er jo fullstendig latterlig å tro på alle argumentene klimahysterikerne framfører. Ingenting holder vann.

 • Roald J. Larsen

  En feil blir ikke mer rett om du gjentar den. Al Gore løy, grafen er, var og er feil og stort sett alt fra den mannen er tull og tøys, sånn er det bare, sjekk selv fra høringen i senatet i USA.

 • Roald J. Larsen

  Wikipedia er vel de fleste nå ferdig med, der står det mye rart. SkepticalScience er jo bare tull, ting blir jo ikke rett selv om det står der.

 • Roald J. Larsen

  Hehe, du er morsom! Men du har ikke rett av den grunn :)

 • Roald J. Larsen

  Ok :)

 • Roald J. Larsen

  Ser begrepet vitenskapsfornekter bli brukt flittig i denne diskusjonen. Regner med at det gjelder de av oss som ikke sånn umiddelbart svelger unna alt vi får servert av såkalte vitenskapsfolk, selv om observasjoner man selv gjør/har gjort ikke stemmer med påstandene. Så, om man er kvalifisert til å være en vitenskapsfornekter ved å tørre å tenke selv, ja da er jeg nok det. Om man kvalifiserer til å være en vitenskapsfornekter ved å selv sette seg inn i saken og å ikke være like bastant i sine konklusjoner, ja, da må jeg si at da er jeg nok det! So what, who cares?? Når 10 isbreer i Himalaya minker mens over 9000 vokser, når isen i Antarktis er på rekordnivåer, når Sør Amerika gjennomlever istidslignende snestormer som tar livet av hundretusenvis av dyr, når Nord Amerika gjennomlever omfattende snøstormer som også der tar livet av mange husdyr, når ismengden på Nordpolen er 60% over nivået i fjor, når en rekke av NASA’s forskere tar avstand fra NASA’s egne påstander om en stor enighet (census) om at klimaendringene er menneskeskapt osv. osv. Unnskyld meg, at jeg er litt (masse) skeptisk til både Al Gore og anyone av hans uærlige håndlangere. Meteoroligisk institutt har forresten statistikk på temperatur de og, sjekk den. Den viser så og si ingen nevneverdig økning de siste 30 år, ja – eller var det 50, men igjen who cares?

 • Roald J. Larsen

  Global oppvarming er kjempeviktig, uten den hadde ikke vi vært her.

 • TomEver

  «Det er bare en teori» er mer kreasjonist-argumentasjon. Det slike kunnskapsløse naut ikke vet er at en vitenskapelig teori er det høyeste nivået i vitenskapen. Det er det som gjør at vitenskapen faktisk kan brukes til noe. Teorier blir aldri lover eller fakta, da lover bare er formuleringer av observasjoner og fakta er det som støtter eller motsier hypoteser eller teorier.

  Her er det nok Roalds kart som ikke stemmer med virkeligheten, med hans kreasjonist-argumentasjon og vitenskapshat.

 • TomEver

  Dette skrev altså Roald J. Larsen:

  Ja, Al Gore bør saksøkes, stilles for retten, dømmes og lyses i band, henrettes, stilles for krigsrett, tas i fra alle rettigheter osv.

  Dette viser fanatismen som er i spill her. Her skal folk drepes!

 • Roald J. Larsen

  Nei, ikke glimrende og nei, ikke rabiat. Kun en helt saklig mening;Tull!

 • TomEver

  Du tar skammelig feil. Det som skjer nå er en oppvarming som følge av mer CO2 i atmosfæren. Det du snakker om er følgende:

  http://www.newscientist.com/article/dn11659-climate-myths-ice-cores-show-co2-increases-lag-behind-temperature-rises-disproving-the-link-to-global-warming.html

  Du burde kanskje sette deg inn i saken før du uttaler deg.

 • TomEver

  De siste 40 årene har solaktiviteten avtatt gradvis. Det skulle altså ha blitt kaldere de siste 40 årene dersom påstanden din holdt vann.

  Du er åpenbart helt uten peiling.

 • Roald J. Larsen

  Jepp, tenk at det skrev jeg, helt selv!

 • Roald J. Larsen

  Kreasjonist-argumentasjon, – jaggu flotte ord du kan. Si meg hvor du fant det :)

 • Roald J. Larsen

  Akkurat! Nettopp derfor jeg uttaler meg, for i motsetning til deg, så vet jeg hva jeg sier. Trenger ikke en gang bruke fremmedord, usakligheter, hersketeknikk eller noe :)

 • Roald J. Larsen

  Vet du hva du svarer på?

 • Roald J. Larsen

  Hehe, du kan mye ord du, fakta..

 • Roald J. Larsen

  Klimaklovn, det kunne passe :)

 • TomEver

  Hvorfor spammer du diskusjonen med enkeltsetninger uten innhold?

 • TomEver

  Kan du slutte å spamme så jævlig? Hvis du har noe å si, så si det. Ikke bare spam med meningsløse enkeltsetninger.

 • Roald J. Larsen

  Hvorfor stiller du høyere krav til mine meldinger enn til dine egne? I tillegg tør du ikke stå fram med navn og bilde, sier litt om hvor forvaklet dine meninger er.

 • Roald J. Larsen

  Er ikke «Ok» et fullgodt svar til tullet ditt?

 • Roald J. Larsen

  Klima handler ikke om tro. Legger man forskning til grunn (CERN, Berkley osv.) ser man at bevisene fullstendig mangler når det gjelder menneskeskapt klimapåvirkning. Ja, med unntak av de «forskningsresultatene» som er tilpasset en ønsket utvikling.

 • Pingback: Farlig falsk balanse i helsejournalistikk | SAKSYNT()

 • Nikolai Sandved

  (Noen av sakene er behandlet av andre kommentarer under, men ikke svart på av Tjomlid såvidt jeg ser. Beklager om jeg gjentar noe som allerede er sagt Første versjon av denne teksten er også lagt ut her: https://plus.google.com/u/0/+NikolaiSandved/posts/2eBt2zTCTpW )

  I denne bloggposten kommer det en rekke påstander som ser tilsynelatende tilforlatelige ut, men ved nærmere ettersyn holder nesten ingenting av det som fremkommer i bloggposten

  1. Det påstås at «Dette er det i praksis ingen vitenskapelig debatt om overhodet. En gjennomgang av alle publiserte studier om global oppvarming de siste 20 år, totalt nesten 14 000 studier, viste at kun 24 studier avviste menneskeskapt global oppvarming (AGW) som realitet.»* Hva sier realitetene? «Climate Consensus and ‘Misinformation’: a Rejoinder to ‘Agnotology, Scientific Consensus, and the Teaching and Learning of Climate Change’ decisively rejects suggestions by Cook and others that those who say few scientists explicitly support the supposedly near-unanimous climate consensus are misinforming and misleading the public.

  Dr Legates said: “It is astonishing that any journal could have published a paper claiming a 97% climate consensus when on the authors’ own analysis the true consensus was well below 1%.

  “It is still more astonishing that the IPCC should claim 95% certainty about the climate consensus when so small a fraction of published papers explicitly endorse the consensus as the IPCC defines it.”

  Dr Willie Soon, a distinguished solar physicist, quoted the late scientist-author Michael Crichton, who had said: “If it’s science, it isn’t consensus; if it’s consensus, it isn’t science.” He added: “There has been no global warming for almost 17 years. None of the ‘consensus’ computer models predicted that.”» http://wattsupwiththat.com/2013/09/03/cooks-97-consensus-disproven-by-a-new-paper-showing-major-math-errors/ basert på «paper by the leading climatologist Dr David Legates and his colleagues, published in the respected Science and Education journal» (http://link.springer.com/article/10.1007/s11191-013-9647-9)

  Videre «To get to the truth, I emailed a sample of scientists whose papers were used in the study and asked them if the categorization by Cook et al. (2013) is an accurate representation of their paper. Their responses are eye opening and evidence that the Cook et al. (2013) team falsely classified scientists’ papers as “endorsing AGW”, apparently believing to know more about the papers than their authors.» http://wattsupwiththat.com/2013/05/21/cooks-97-consensus-study-falsely-classifies-scientists-papers-according-to-the-scientists-that-published-them/

  Altså det finnes overhode ikke noe grunnlag for påstanden om 97 % «konsensus» (regner du på tallene i slik de selv presenterer dem er det faktisk 98 % så de kan ikke engang regne «Dr. Tol writes in a critique of the Cook et al. paper:

  In fact, the paper by Cook et al. may strengthen the belief that all is not well in climate research. For starters, their headline conclusion is wrong. According to their data and their definition, 98%, rather than 97%, of papers endorse anthropogenic climate change. While the difference between 97% and 98% may be dismissed as insubstantial, it is indicative of the quality of manuscript preparation and review.» http://wattsupwiththat.com/2013/06/02/the-madness-of-97-98-consensus-herds/ )

  2. I bloggposten* viser Tjomlid til en grafe «SkepticalScience har en flott artikkel om denne misforståelsen, og den kan igjen oppsummeres med en animert graf:». William M. Briggs sier bl.a. følgende om den grafen «Each dot instead is an estimate of global temperature: worse, most dots are also different kinds of estimates from each other. That is, the first dot was estimated using data X and method A, and the second dot was estimated using data Y and method B, and so forth. Well, maybe the first and second dot were the same, but older dots are different than the newer ones.… he would have known this is a common way that cheaters cheat. Not saying you cheated, Phil, old thing. But you didn’t do yourself any favors.

  Somewhat amusingly, Plait ends his semi-random venting by telling us that Michael Mann has been “tweeting furiously” about this. Good grief! This isn’t helping his case. Mann’s understanding of statistics may be likened to an overly enthusiastic undergraduate who left the lecture early.» http://wmbriggs.com/blog/?p=5138Hvordan kan en seriøs blogger som Tjomlid bruke denne grafen?

  3. I de to siste grafene i bloggposten (http://www.webcitation.org/6MwiXfgbH) viderebringer Tjomlid grafer der man blander forskjellige tidsserier med forskjellig tidsoppløsning. Dette burde aldri ha vært viderebragt. det er som å sammenligne epler og pærer. Tar man gjennomsnittet av tusen og med mange opp og nedperioder får man en mye flatere kurve enn om man hadde representert akkurat de samme tallene, men med snitt per tiår.

  4. Jeg skal dog gi Tjomlid kred for å vise til hvordan medier tar to år og fort har en tendens til å trekke konklusjoner som ikke holder basert på et lite utsnitt data. (Daily Mails to bilder av isutbredelsen over to år. Dog poenget var heller å tilbakevise BBCs idiotiske overskrift som hevdet isfritt i 2013 …

  5. At Tjomlid bruker grafen «La oss se på den forrige klimarapporten fra IPCC som ble publisert i 2007. Her kan vi se hva målingene viste for ulike perioder:» med navnet «Global Mean Temperature » som beskrives som følgende «In the 21st century, we may say there are frauds, serious frauds, and IPCC Assessment Reports.

  Recall, for instance, the notorious graph in the Fourth Assessment Report that falsely indicated that the rate of global warming is accelerating and we are to blame. Using the same statistical dodge, one can show that a sine-wave has a rising trend.» http://wattsupwiththat.com/2013/09/17/dodgy-statistics-and-ipcc-assessment-reports/

 • Thomas Remme

  Takk for et godt innlegg – som helst burde vært publisert av alle landets aviser – OG vært forstørret og spikret på veggen hos hver eneste tabloide journalist og redaktør…

  Det er ille nok at essay og artikler skrevet av andre enn avisenes egne folk inneholder ymse misvisende eller feilaktig materiale – men det er verre når avisene selv i jakt på sensasjoner og seertreff, mot bedre vitende – videreformidler løgn satt i system.

  Hver ene artikkel publisert «for balanse» ødelegger for hundrevis av saker med reelt nyhetsstoff om vår tids kanskje største problem, de menneskeskapte klimaendringene.

  Folk ønsker ikke å ta problemet inn over seg, og bruker hver eneste lille sjanse til å tenke «det går nok bra». Denne tankemåten er vitenskapelig bevist, og har nok holdt liv i oss før – men nå kan den bli vår undergang…

 • Theodor Krupsky

  Jeg liket og er enig i svært mye av det Tjomlid skriver, men når det kommet til «global oppvarming» er det er eller annet som skurrer, som jeg hadde håpet Tjomlid også hadde oppdaget. Jeg hater kommunisme og tror ikke at et parti sitter med løsningen på alt. Det har vi sett mange ganger opp igjennom historien. Når det kommer til «global oppvarming» plaget det meg at IPCC har monopol på sannheten. Finnes det andre autoriteter på området? Hvorfor henvises det aldri til dem i så fall?

 • Det tok meg under 10 sekunder å finne noen slike lister. I denne første lusten finner du 197 internasjonale faglig relevante organisasjoner som støtter teorien om AGW:

  http://opr.ca.gov/s_listoforganizations.php

  Her er 18 amerikanske:

  http://climate.nasa.gov/scientific-consensus

  Wikipedia har en omfattende oversikt:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

  Og flere lister:

  http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-intermediate.htm

  Å hevde at IPCC har monopol på sannheten når i praksis samtlige internasjonale fagmiljøer og organisasjoner/institusjoner innenfor en bredde av fagfelt som er relevante for klimavitenskapen er enige, blir litt billig.

 • Tor E Aslesen

  http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global-snow/ viser at snø og havis øker samlet på kloden, men at isen i Arktis for tiden er det eneste som er på retur i denne sammenheng selv om det også har tatt seg opp de siste årene både i tykkelse og areal. Så får de lærde strides om hva det betyr

 • Artikkelen du viser til sier at det var mer snø, men _mindre_ havis, globalt.

  Hvorfor det blir mer snø, altså mer nedbør, når temperaturen stiger, er forklart litt her (kort sagt, varmere luft gir mer fuktighet i luften og dermed mer snø i kalde områder):

  http://www.skepticalscience.com/Record-snowfall-disproves-global-warming.htm

  http://www.skepticalscience.com/More-ice-loss-through-snowfall-on-Antarctica_PIK.html

 • Hydrogenlut