Kortpost: Vi er alle mordere

Skjermbilde 2015 11 15 11 44 27

Tenk deg et cruiseskip med 1000 passasjerer. Nær skipet er et annet skip med redningsbåter nok til minst 500 personer. Der har de fest og det er god stemning.

På cruiseskipet går det også en morder løs. Han skyter og dreper kaldblodig en familie inne i en lugar.

Cruiseskipet begynner plutselig å synke, noe kapteinen og mannskapet på det andre skipet ser. De har mulighet til å sende ut sine egne redningsbåter, men ettersom stemningen blant passasjerene er høy, og de vil tape penger på å stanse festen og skape misfornøyde gjester, velger de å ikke gjøre noe.

Fordi naboskipet ikke bistår, drukner til slutt 200 personer fra cruiseskipet, passasjerer som ville overlevd om naboskipet hadde prioritert å hjelpe. Festen ville blitt ødelagt, og noen passasjerer ville til og med fått våte festklær og fått et mer utrivelig cruise, men 200 liv ville blitt reddet.

Hvem er egentlig den største morder? Han som skjøt familien, eller bemanningen på naboskipet som velger å bare se på at cruiseskipet synker og passasjerer drukner?

Et spørsmål om ansvar

Her kan man argumentere seg blå om intensjoner og direkte vs indirekte årsak til død, men jeg synes det bare blir litt triste forsøk på å fraskrive oss ansvaret.

Jeg har tidligere drøftet dette i min bloggpost om dødsstraff, hvor jeg også refererte til «the trolley problem». Er det etisk sett bedre å la noen dø gjennom en indirekte handling, enn gjennom en direkte handling?

Vi straffer mord på en enkelt person vesentlig hardere enn mer indirekte handlinger som kan livet av mange flere, f.eks. en bedriftsleder som med vilje og vitende velger å slippe ut miljøgifter som hun vet vil føre til mange dødsfall de neste 20 år. Den måten å tildele skyld, ansvar og straff på er et dilemma, synes jeg. Jeg har ingen svar på hvordan det skal løses, men vi er tjent med å reflektere over det.

* Les også: Our terrorism double standard: After Paris, let’s stop blaming Muslims and take a hard look at ourselves

Kanskje svaret rett og slett er at ansvaret er det samme,men skylden ulik, og at vi derfor likevel ikke kan ikke straffe det på samme vis? Og det er vel også premisset for det poeng jeg forsøkte å få frem med min statusmelding/tweet. Det handler ikke så mye om å tildele skyld, men om å plassere ansvar.

Ved å peke på ansvar, ved å innrømme ansvar, kan vi gjøre bedre valg for fremtiden.

Effektiv altruisme

Et bilde som også ofte blir brukt er av den lille jenta som er i ferd med å drukne i vannet jeg går min søndagstur forbi. Det er lett å vasse ut og redde hennes liv, men jeg kjøpte jo nye tursko i går, og de ville bli ødelagt om jeg gikk ut i vannet. Så jeg lar henne drukne.

Er jeg da bedre enn en morder? Tja, jeg kan sikkert gjøre et eller annet argument som redder mitt eget skinn. Men til syvende og sist er ikke forskjellen stor.

Moralfilosofen Peter Singer, aktiv støttespiller av bevegelsen effektiv altruisme, snakker om det i følgende foredrag. Sett av noen minutter til å se den, du også. Det trenger vi alle.

Jeg også er passasjer på festskipet. Hver dag velger jeg å ikke gjøre mer for å redde liv som jeg så enkelt kan redde. Hver dag velger jeg å kjøpe en kaffe latte heller enn å gi pengene til kjøp av myggnetting til en familie et sted i Afrika. Og hvert 30. sekund dør et barn av malaria. Imens jeg drikker min latte, dør minst 20 barn.

Slik er vi skrudd sammen. Og hvis terror får oss som samfunn til å ville hjelpe færre, er vi til syvende og sist alle større mordere enn terroristene selv.

StengeGrensene

Skjermbilde 2015 11 15 12 06 31

StengeGrensene2

Og det er vel slik det fungerer. Det er jo et av terrorismens målsetninger. Passivisere, skape frykt, skape konflikt, og dermed forårsake mer indirekte skade enn terrorhandlingene i seg selv. Det er en grunn til at terrorister heller vil sprenge et fly enn en båt. Det er enkel menneskelig psykologi.

* Les også: Oss og dem

Det er også menneskelig å ikke ville innse dette. Det er menneskelig å bli sint når noen peker ut det åpenbare som vi så aktivt forsøker å fortrenge. Men det er likevel et faktum.

Det er lov å være kritisk

Skjermbilde 2015 11 15 12 53 05Vi skal drøfte hvordan vi best kan hjelpe flyktninger, og det er både lov og konstruktivt å mene at det finnes bedre metoder enn å la «for mange» komme til Norge. Noen mener oppriktig at de hjelpes «bedre der de er». Det er en legitim innstilling, så lenge det ikke bare brukes som dekkargumentasjon kun for å holde flyktninger borte fra Norge.

Noen mener også at ved å stenge Europas grenser vil vi skremme folk fra å flykte over Middelhavet, og på den måten faktisk redde flere liv. Erfaring fra for eksempel Australia viser dessverre at det ikke fungerer. Det gjør flyktningene bare mer utsatt for overgrep og risikofulle fluktmetoder, og problemet flyttes bare til andre land som ofte har dårligere muligheter til å hjelpe.

Skjermbilde 2015 11 15 12 23 49

Konklusjon

Hvis frykten for terror gjør at vi velger å la flere båtflyktninger drukne, velger å stenge ute de som flykter for å komme i trygg havn, velger å stenge Europas grenser fordi vi heller ofrer mange andre enn å risikere å miste noen få av våre egne, så er vi alle større mordere enn hva terroristene selv er.


Denne bloggposten kommer delvis som en respons på en del kritikk av statusmeldingen/tweeten gjengitt øverst. Denne er blitt oppfattet som om jeg sier at «alle som ikke har samme syn på innvandring som meg er mordere!». Det er ikke det den sier, hverken i ord eller i overført betydning.

Den er derimot et kall til alle om å reflektere over konsekvensene av våre valg. Den er skrevet i håp om å gi et perspektiv som er helt sentralt for å i det hele tatt kunne diskutere innvandringsspørsmålet på en etisk forsvarlig måte. Den eneste pekefinger jeg retter, er mot meg selv og oss alle.

De som vil «stenge grensene» er ansvarlige for andres død, og det i større antall enn hva terroristene er. Derfor er de større mordere. Og jeg lar meg provosere av det. Men utallige valg jeg tar i min egen hverdag koster også liv. Og det i mye større antall enn hva stengte grenser gjør. Det provoserer meg også, og det gjør også meg til en enda større morder.

Jeg er villig til å reflektere over dette. Jeg er villig til å ta personlig ansvar. Er du?

 • Arnt Joakim Wrålsen

  Jeg tror menneskets begrensede kognitive evne spiller en rolle her. Det er rett og slett mye lettere for oss å forestille oss konsekvensen av at vi gjør noe som dreper et annet menneske her og nå, enn konsekvensen av at vi gjør noe som indirekte vil drepe 100 mennesker over de neste 10 årene.

  Hjernen vår har rett og slett lettere for å gripe om konsekvensene av den første handlingen enn den andre. Det blir på en måte mer «abstrakt» og uhåndgripelig at en stor mengde mennesker dør av en sykdom flere år etter at vi gjorde handlingen som utløste sykdommen.

  Og da er spørsmålet, når det er snakk om konsekvenser som ikke er like håndgripelig for menneskehjernen, skal man straffe like hardt som når det er konsekvenser som er lett for de fleste av oss å se? Skal man la være å ta hensyn til kognitive begrensninger i menneskehjernen ved straffeutmåling?

  Vi gir jo allerede strafferabatt eller straffefritak til barn, psykisk utviklingshemmede og andre som det er tydelig at ikke kunne sett konsekvensene av handlingen deres. Å gi mildere straff for mer uhåndgripelige konsekvenser blir bare å ta dette et skritt lengre, og innse at også voksne mennesker har kognitive begrensninger.

  (Merk at dette bare er litt høyttenking fra min side og at jeg spiller litt «djevelens advokat» her. Jeg er selv litt usikker på hva jeg skal svare på dette…)

 • Jallaman

  Hvis jeg bruker penger på en god middag fremfor å spise en boks tunfisk eller nudler, gjør det meg til en morder? Om jeg gikk ned i levestandard kunne jo pengene jeg spart blitt brukt til å mate et fattig barn i Afrika…

  Hva om pengene jeg sendte i nødhjelp ville forsvunnet i korrupsjon? Eller hva om 90% av pengene jeg gav fra meg forsvant i administrasjonskostnader og lønn til de som styrte nødhjelpen (overhodet ikke urealistisk).

  Vi må selvsagt hjelpe flyktninger, men spørsmålet er jo om å ta flest mulig inn i Europa er den beste måten. jeg tror vi risikerer å destabilisere våre egne samfunn, og dermed gjør oss i verre stand til å hjelpe fattige andre steder i verden.

  Skal vi bekjempe fattigdommen har jeg mer tro på kapitalismen enn måten venstresiden tenker. Ventresiden (inkludert KrF) liker å moralisere; gå ned i levestandard, gi mest mulig i nødhjelp. kun egoister bruker penger på seg selv etc etc.

  Skal vi få en bedre verden må dette komme gjennom teknologisk utvikling. Bedre måter å rense vann på, mobiltelefoner og internett til alle, utvikle nye vaksiner etc. Da må vi samtidig akseptere at noen grundere blr mer rike enn resten av befolkningen. Hvis man ikke får noe igjen for å ta risiko er det ingen grunn til å satse. Det er en grunn til at Vest-Tyskland hadde høyere levestandard enn Øst-Tyskland eller at det bedre å bo i Sør-Korea enn Nord-Korea. Venstresidens ideer om et ideelt samfunn fungerer ikke i praksis.

  At vi skal ha dårlig samvittighet fordi vi bor i et rikt land hjelper ingen. At landet vårt blir ødelagt fordi vi tar inn mange nye mennsker ned helt andre verdisyn enn oss selv hjelper kanskje de som får komme til Norge, men det hjelper overhodet ikke de hundrevis av millioner som blir igjen i Afrika eller Midt-Østen.

  Bruk penger mest mulig effektivt slik at vi kan hjelpe flest mulige, for eksempel ved å betale Tyrkia for å ordne tilfredsstillende boforhold. Men det betyr ikke at vi skal ha dårlig samvittighet eller er mordere fordi vi er motstandere av å ta de inn i Norge!

 • Tom Fredrik Jansen

  Vanligvis gidder jeg ikke kommentere saker som ikke kan faktadiskuteres, men akkurat her syns jeg Gunnar kommer med en tynn sammenligning. Det er da vitterlig forskjell på å få ødelagt festen og øke sjansen for å selv bli drept. Hadde sammenligningen vært at at risikoen var at morderen på den første båten kom seg over sammen med de som var i havsnød så hadde det vært en rell diskusjon om risikoen var at han kom til å utslette begge båtene. Det er jo ikke slik at vi mener brannmenn som ikke går inni bygninger for som holder på å ramle sammen, er like ille som brannstifteren. Eller er politiet i frankrike like ille fordi de ikke stormet konsertlokalet med en gang?

 • Gunnar Giil

  Hva om det er mange som skyter på det synkende skipet. Man har ingen livbåter og de på fest-skipet vet at noen av morderne vil bli med ombord om de stanser. Dette er en mye bedre sammenligning.

 • Andreas Wahl

  For å gjøre ditt hypotetiske scenario noe mer seriøst kan vi legge til det faktum at det er mange titalls cruiseship med redningsbåter (ja, faktisk båter som er langt nærmere hendelsen enn vår egen) som ikke stilles til disposisjon, mens vi faktisk gjør det.

  Så kan du legge til alle de som ikke er på den lidende båten, men simpelthen ønsker å bytte båt. Disse befinner seg også i vannet (og kan svømme til sin egen båt som ellers tuter og går).

  Også legger vi til det faktum at vi allerede benytter oss av våre redningsbåter, ja, til og med til den grad man må akseptere at kapasiteten kan sprenges og vi risikerer vår egen båt (og derav vår evne til å hjelpe alle de andre båtene som også trenger vår hjelp).

  Men vi er vel likevel større mordere enn han som lager trøbbel in the first place..

 • Geir Evensen

  Det virker ikke som du helt skjønner grunnen til at så mange ble provosert og kritiserte deg for både ordlyd, timing og innhold i den opprinnelige tweeten din. Jeg tilhører en av de som ristet grundig på hodet av den. Så grundig at jeg måtte tenke meg om hvorfor.

  Jeg mener formuleringen din («Hvis angrepene i Paris bremser viljen til å hjelpe flyktninger hit i trygghet, er vi større mordere enn terroristene.»), til tross for humanistisk verdigrunnlag og gode intensjoner, er retorisk svak og dessuten overraskende ureflektert.

  For det første: du har stått fram som en såpass kompromissløs forsvarer for en ikke-restriktiv innvandring/flyktningemottaking, at ingen vil finne på å mistenke deg for å ville bremse viljen til å hjelpe flyktninger pga. terroren i Paris. Ergo – selv om du påstår at det gjelder deg selv også – vil de fleste anse deg som «frikjent». Dermed blir «vi» i formuleringen til «de/dere».

  For det andre: formuleringen inneholder en logisk brist. Hvis poenget ditt er at det å unnlate å hjelpe noen man kunne hjulpet gjør deg til morder, er jo det uavhengig av årsaken til at du ikke hjelper. Mer konkret: om du ikke vil ta inn flyktninger pga. terroren i Paris, eller helt andre årsaker, er du like fullt en morder. Der har du grunnen til at så mange moderate innvandringskritiske følte seg urettmessig truffet av kommentaren. Det du egentlig sier er dermed: «Alle de som ikke har en vilje til å hjelpe flyktninger hit til landet er mordere».

  For det tredje: Bruken av ordet «mordere» på den måten du gjør er så (bokstavelig talt) overkill og ekstrem, at det minner skremmende mye om ordbruken til de du aller minst vil bli sammenliknet med, de ekstreme nasjonalistene. Folk som kunne finne på å formulere seg ikke helt ulikt deg i andre enden av skalaen: «De som ikke vil bremse viljen til å importere flere muslimer til landet vårt etter angrepene i Paris, er landssvikere større enn Quisling.».

  For det fjerde: etter din logikk (å unnlate å hjelpe gjør deg til morder), er vi alle mordere. Fordi det alltid vil være noen vi kan hjelpe, men ikke gjør det. Hver øl du drikker kunne reddet et sykt, fattig barn som mangler elementære medisiner. Ergo er vi absolutt alle mordere, og ergo mister sammenlikningen sin mening. Hvorfor fokusere på å redde noen tusen druknende flyktninger når de samme ressursene kunne reddet titusener et annet sted? Eller hundretusener enda et annet sted. Etter din egen logikk går det faktisk an å si at du er en større morder fordi du bare fokuserer på disse flyktningene, mens det finnes andre som dør i enda større antall andre steder i verden.

  Jeg mener du kunne formulert den nøyaktig samme intensjonen på en veldig mye mer reflektert, inkluderende og konstruktiv måte, og dermed fått tilslutning i stedet for hoderysting.

 • Fasch

  Gunnar Tjomlid: Det er bedre å ofre sitt eget liv for… eh, et eller annet, husk: Alternativet er at andre dør fordi du kjøper kaffe.

 • Elizabeth Darcy

  Jeg lette etter noen ord om ofrene i denne bloggposten. Hvordan de etterlatte må ha det, og også en fullstendig fordømmelse av slike motbydelige handlinger. Hvordan hele verden, og spesielt den muslimske, må stå sammen for å vise vår avsky mot denne typen terror, og hva som driver dem. Det var det visst lite av.

 • Agnar Hroarsen

  Cruiseskip-problemet kan ikke gi oss noe innsikt, da det ikke innebærer noen slags risiko for passasjerene på det andre skipet (Annet enn festbremsing. Å bli skutt i hodet og sprengt i luften på en rockekonsert er litt mer enn festbremsing)

  Det er risikoen for passasjerene på det andre skipet som eventuelt ville veie opp mot beslutningen om å redde passasjerene på cruiseskipet. Noe du også implisitt sier i tweeten.

 • Hayek

  Flott å se noen illustrere det suicidale i den uoppnåelige altruismefilosofien så effektivt. Hadde vi levd etter disse prinsippene, hadde vi ikke hatt mulighet til å hjelpe. Tjomlid er best når han angriper lette mål som homeopater og folk som påstår å snakke med de døde.

 • Fioler

  Setter du likehetstegn mellom det å «ikke ville hjelpe flyktninger» og det å ønske kontroll over hvem som tar seg over grensene? Uten presisering her, blir debatten håpløs.

 • Audun Drivnenes

  Se for deg en livbåt full av europeere i havsnød. I havet er det folk. De tar ombord så mange de tør uten at båten synker. En mann de plukket opp drepte dessuten tre stykk i det han kom ombord så alle er redde. De som er igjen i havet drukner for båten ikke tåler flere folk. Et crusskip sirkler rundt livbåten. I bauen står en fyr å skriker. «Plukk opp alle. Båten flyter kanskje. Mordere!»

 • Fioler

  Det er nettopp verdiskapning, vekst og velstand som skaper velferd, noe venstresiden har problemer med å forstå. Et typisk venstreargument i disse tider er «Vi bruker x millioner på julehandelen, penger vi heller kunne brukt på flyktninger.» Hvordan er det mulig å ikke forstå at det er snakk om omsetning, som opprettholder arbeidsplasser?
  Droppe handelen = større arbeidsløshet= mindre penger til felleskassa= mindre penger til nødlidende. Når skal det sige inn?

 • Trond Jakobsen

  «er vi alle større mordere enn hva terroristene selv er.»

  Du mener at vi alle er større mordere enn de som fysisk massakrerte tilfeldige mennesker med maskingevær og bomber rundt omkring i Paris?

 • Brian Cohen

  Mannen er gal.

 • Brian Cohen
 • Umklapp

  Den islamske verden er dysfunksjonell, og det skyldes meget mulig islam.

  For omtrent en uke siden publiserteLegatum Institute sin «Prosperity Index» for 2015. Norge scoret svært godt. En av kategoriene er «personal safety», som blant annet går på vold, kriminalitet og sikkerhet. Vi kan se hvordan land scoret i denne kategorien fordelt på andelen muslimer i landet (tall hentet fra PEW). Resultatet ser slik ut:

  http://s18.postimg.org/6o70dvmq1/Lsafety.png

  Landene helt til høyre i figuren er land med nær 100% muslimer. De scorer veldig lavt. Land helt til venstre er svært trygge. Norge ligger nært toppen.

  Fordelingen ser svært lik ut uansett hvilke faktorer vi sammenligner. Faktum er at disse samfunnene som i stor grad er påvirket av islam har lavere toleranse for homofile, kvinner, ikke-muslimer og annerledestenkende, har lav produktivitet, elendige helsetjenester, høy grad av vold og utrygghet, og generelt scorer lavt på alle de faktorene som vi forbinder med velfungerende samfunn.

  Vi vet dessuten at de har mye terror. Omtrent ukentlig tas det livet av like mange mennesker i Allahs eller profetens navn som det ABB tok livet av 22.juli. Ingen annen religion i verden kan måle seg med islam.

  Så til poenget: hva skjer når man tar en stor gruppe mennesker fra landene helt til høyre på figuren og flytter de til land helt til venstre? Noen som vet?

  Det er selvfølgelig akkurat som du gjettet. Landene helt oppe til venstre forflyttes litt til høyre i figuren, og scorer litt lavere på nær sagt alle de faktorene som gjør at samfunnene våre per i dag er gode å være mennesker i. Det burde ikke overraske noen.

  Å snakke om hva som er verst (å stenge grenser på grunn av at flere terrorister var asylsøkere eller å faktisk gjennomføre terroren) er en avsporing. Vår forpliktelse er ovenfor vårt samfunn og våre etterkommere, ikke fanatikere fra midtøsten.

  Legg gjerne også merke til hvor få land som befinner seg i midten av figuren. Det er omtrent ingen land i verden som over lengre tid greier å ha en stabil andel muslimer mellom 15-85 %. Den gjennomsnittlige scoren på disse landene er dessuten ganske lav selv sammenlignet med land med 100% muslimer. Det kan være en indikasjon på at selv en betydelig muslimsk minoritet på 20 % kan destabilisere et samfunn den grad at viktig infrastruktur bryter sammen.

  La oss nå bare følge med på Sverige. De «viser vei».

 • jrf85

  Skulle ikke du flytte da Tjomlid? På tide å gjøre alvor av utsagnene dine…

 • Erik Anderson

  Hvis angrepene i Paris bremser viljen til å ta inn flyktninger til Norge og Europa forøvrig, vil det kunne føre til at det blir flere penger tilgjengelig til å hjelpe et langt større antall flyktninger og andre nødstilte ute i verden forøvrig. Det vil paradoksalt føre til at Islamistenes ugjerninger redder flere liv enn de tok i Paris – wow – de blir faktisk humanitære helter!

 • LinnD

  Nå ble jeg litt skuffet Gunnar. (Ikke det at det betyr noe for deg om en tilfeldig person på nettet blir skuffet :p. )
  Jeg synes du skriver mange bra bloggposter. Både om alternativ medisin, pedofili og myter om innvandring. Dette innlegget synes jeg likevel er meningsløst.
  Du bruker faktisk her noe av den samme argumentasjonen de høyreekstreme brukte om Breivik. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg satt og irriterte meg over høyreekstreme som argumenterte at «venstresiden» og «de jævla sosialistene» var like store mordere som Breivik fordi de tillater innvandring (hvilket gjorde Breivik frustrert nok til å drepe). Mange høyreekstreme mener også at de som tillater innvandring er like ansvarlige for terrorisme som terroristene selv.
  Jeg synes det er et elendig argument og jeg synes det er like elendig når du bruker det med motsatt fortegn.

  Du sier du bare har lyst til å reflektere over det og har tydeligvis ingen forslag til hvordan man praktisk skal løse problemet. Så vidt jeg vet er mord også et juridisk begrep. Hvis man sier at alle mennesker og dyr i hele verden er mordere så blir begrepet meningsløst.
  Den eneste måten å ikke begå mord på blir da å begå selvmord (ironisk nok) ettersom man da frigir ressurser som kan brukes på en annen person.

  Dette minner veldig om diskusjoner med noen (få) dyrevernsaktivister. Der er ofte mantraet at drap på dyr bør straffes nøyaktig som drap på mennesker. De har dog aldri noen praktisk løsning på hva som bør gjøres med alle de som knerter en flue eller tråkker på en maur. Det eneste forslaget pleier å være å utrydde menneskeheten ettersom alle mennesker er mordere. Det forslaget godtar ikke jeg.

  Hvis alle er mordere er det forresten ingen grunn til at vi skal hjelpe flyktningene. De er jo da også mordere på lik linje med terrorister (siden vi alle er mordere).
  Hva er forresten forslaget ditt til hva vi skal gjøre med alle disse morderne (altså hele verdens befolkning med unntak av noen ekstreme altruister). Skal de fengsles?
  Skal IS og Breivik (for å ta noen eksempler) unnskylde og frigis ettersom norske innvandringsmotstandere er større mordere enn dem?. Skal Norge ta inn absolutt alle mennesker som ønsker å komme (sikkert 1 mrd eller mer som er fattige)?

  Er det totalt likegyldig om jeg eller du nå skulle gått ut og skutt noen mennesker? Hvis jeg allerede er en større morder enn terroristene så kan jeg jo like gjerne drepe noen jeg også. Det vill jo ikke være noen moralsk forskjell i følge deg.

  Vil igjen klargjøre at jeg er positivt til å hjelpe flyktninger, vil ikke stenge grensene og har vært enig med deg i mange av innleggene dine. Jeg synes bare du bruker ordet mord på en måte som gjør det totalt meningsløst. I tillegg er det respektløst ovenfor de etterlatte. Du sier på en måte at ofrene var verre enn terroristene. Min sympati går i hvert fall til de etterlatte. Også til de som mister noen hver dag til slike hendelser (vi må ikke glemme at ting skjer andre steder enn Europa også).
  Beklaget langt innlegg. :)

 • Feynman32

  Ville verden vært bedre uten Hitler?
  Stephen Fry:

 • Per Olsen

  De samme milliardene vi bruker på å «redde» en million middelklasseflyktninger som kommer til Europa, kunne vi brukt på å «redde» tretti millioner fattige, sultne barn i Afrika. Hvorfor vil Tjomlid absolutt bare redde disse middelklasseflyktningene — disse unge, enslige mennene — som er velstående nok til å kjøpe seg innpass i Europa?

 • Roar V

  Jeg er absolutt for å sette ut livbåter, og redde passasjerene på det andre skipet. Men jeg er ikke for å bare ta dem om bord uten noe kontroll, og la dem gå rundt på skipet og slå seg ned hvor de måtte ønske, uten at man aner hvem de er. Om alle velger å sette seg foran på babord side, får skipet som reddet dem slagside. Hvis man ikke vet hvem hver enkelt av dem er, så kan morderen på skipet som sank bare fortsette og gå rundt og myrde enda flere på enda et skip. Både passasjerer som ble reddet og passasjerene på skipet som tok dem om bord er da i fare.

 • TomEver

  Dessverre skyter du deg selv i foten her, Tjomlid.

  Hvis frykten for terror gjør at vi velger å la flere båtflyktninger drukne, velger å stenge ute de som flykter for å komme i trygg havn, velger å stenge Europas grenser fordi vi heller ofrer mange andre enn å risikere å miste noen få av våre egne, så er vi alle større mordere enn hva terroristene selv er.

  For det første: De såkalte «båtflyktningene» er økonomiske migranter. De kommer ikke direkte fra krig, men fra flyktningleire i blant annet Tyrkia.

  De kommer ikke fordi de har rømt fra krigen, for det gjorde de da de kom til Tyrkia. De kommer fordi de vil ha høyere levestandard enn Tyrkia kan tilby.

  For det andre: Disse migrantene utgjør bare en ørliten andel av alle som befinner seg i flyktningleire i nærområdene. I følge Hans Rosling koster det mange ganger mer å hjelpe migrantene her enn å hjelpe dem i nærområdene. I tillegg er det aller fleste av migrantene som kommer hit menn. De svake og undertrykte – kvinner og barn – er igjen i flyktningleirene under vanskelige leveforhold.

  Å bruke penger på migranter her i stedet for å bruke pengene der de faktisk hjelper langt flere (i følge FN er det ikke mange kronene som skal til per flyktning for at de skal få skikkelige levekår, inkludert skole for barna) er forkastelig.

  For det tredje: Ved å gjøre det enkelt for migrantene å slippe inn, vil enda flere risikere livet for å komme hit. De dør altså på havet fordi vi åpner dørene for dem. Når vi ønsker dem velkommen gir det en signaleffekt som gjør at enda flere setter seg i falleferdige båter, og drukner på havet.

  Med andre ord: Morderne er de som argumenterer for å ikke stenge grensene for migranter. Hvis vi gjør det umulig å komme hit vil de heller ikke prøve, og dermed vil færre dø.

  Konklusjon: For å unngå å være mordere må vi stenge grensene fullstendig for disse økonomiske migrantene, og heller bruke pengene i nærområdene. For bare en brøkdel av det migranter koster oss når de kommer hit vil vi kunne øke levestandarden betraktelig i nærområdene, i følge FN. Gjør vi dette vil langt færre risikere livet på havet, og færre vil dø.

 • hjdfyjd

  Da er i så fall du Tjomlid større voldtektsmann en dette udyret: https://www.frieord.no/innenriks/asylsokeren-tesfay-tekkie-domt-for-grov-voldtekt-i-trysil/

  Tjomlid og mange av hans likesinnede betaler ikke selv for dagens innvandringspolitikk. De vet meget godt at det er våre mest sårbare – våre unge norske jenter som betaler med underlivet og et ødelagt liv for den syke politikken, som blant annet Tjomlid forfekter på bloggen sin. Jeg håper ettertiden kommer til å dømme disse hardt for dette sviket.

 • hjdfyjd

  Bra innlegg og bra formulert.

  Men, er det sånn at du føler at du må balansere innlegget med å sparke mot de «dårlige» innvandringsmotstanderne (i motsetning til «de gode» ref, moderate) for å gi innlegget tilstrekkelig tyngde, verdi og legitimitet?

 • Arne B. Hansen

  Artig maritim analogi. Om man trekker den litt vidre kan man vel fremsette et lite dilemma. Hva om kapteinen på «festskipet» innser at dersom han lar ombord passasjerene i det synkende cruise skipet så vil hans eget skip også synke? Han redder riktignok 1000 mennesker fra å drukne, men skipet hans er ikke bygd for det og det vil trolig synke og alle de 6000 passasjerene vil dø!

  Han VET også at det vil komme en eller felere mordere som vil drepe vilkårlig både sjøfolk og passasjerer. Han har ingen mulighet til å finne ut hvem dette er. Passasjerene i det synkende skipet snakker et annet språk og har etterlatt seg alle identitetspapirer på skipet.

  «Festcruise» skipet har i åresvis frekventert rundt i farvannene og idirekte hjulpet folk i mange havner. Det plukker også til statighet opp noen enkeltvise skibbruddene.

  Dettte ble det dessverre slutt på da skipet sank.

  Om kapteinen hadde nektet å redde de 1000 passasjerene og reddet sine egne 5000, er han da fortsatt en morder? Ingen ville lengre plulle opp skibbrudne. 10.000 vis ville sulte ihel på grunn av manglende inntekter og ingen snakket deres sak lengre.

 • Renate

  Om du ser litt lenger frem i tid vil jeg si at en etnisk norsk person blir «drept» pga av asylsøkere. Det er mennesker i Norge som har sykdommer der utfallet er død dersom de ikke får økonomisk støtte til behandling i utlandet. Disse pengene finnes merkelig nok ikke i budsjettet. Men enorme unødvendige kostnader m asylpolitikken er det alltid rom for. Er da politikerene mordere fordi asylpolitikken er viktigere enn å hjelpe de i Norge som trenger hjelp?
  Er der rett at mennesker i Norge får livet ødelagt pga overfallsvoldtekt utført av personer av utenlandsk opprinnelse. Kanskje blir konsekvensen selvmord for disse menneskene.
  Ja har lest din tolkning av voldtektsstatistikk. Mangler litt faktorer her. Den siste rapporten fra Politiet om vold i Oslo bortforklarte overfallsvoldtekter med en endret seksualkultur. I redsel for at visse grupper skulle bli stigmatisert i samfunnet. I min mening er hele flykningesituasjonen en blanding av naivitet, Merkels totalt uforståelige handling, de som har økonomisk vinning av denne situasjonen og at Ghadaffi ble drept. Han ønsket faktisk hjelp av Italia til å stoppe flykningene over middelhavet. Hans motivasjoner er en annen sak.
  Er det politiet som er mordere når de ikke har ressurser til skikkelig registrering av asylsøkere der det er en mulighet for at kriminelle eller radikale mennesker kommer inn i Norge. Som på et tidspunkt utfører et terrorangrep og mennesker dør.
  Er det menneskene som arbeider på asylmotak som er mordere når de ikke vet hvor asylsøkere er blitt av. Asylsøkeren kan hypotetisk være en morder.
  Hva med alle sykdommene som innvandrerne tar med seg? I Tyskland ser man sykdommer som man i Europa ikke har sett på flere tiår. Det er mangel på vaksiner. Man er også redd for at asylsøkerene kan ha ebola. Er det da flykningene som er mordere når de bringer med seg potensielt dødelige sykdommer?
  Kunne sikkert fortsatt i det uendelige. Når alt kommer til alt ser jeg absolutt ikke noe positivt utfall for Norge med å ta i mot flyktninger. Når politikere forteller oss at det er vårt ansvar å hjelpe er dette helt feil. Det finnes ikke snev av logikk i at Europa skal ta imot helst alle flykningene. Hva skjedde med alle de andre verdensdelene? De med en kultur som er forenelig med disse menneskenes kultur. Hvem er mordere når det bryter ut borgerkrig i land i Europa pga av alt for store kultur forskjeller

 • Steinar Kjærner-Strømberg

  Dette er så absurd å lese at man lure på om forfatteren har drukket glass for mye Drambuis ,da han delte ut sine Sorte Petter til samvittighetsfulle mennesker, som er bekyrmret for velferdenstaten, sikkerhet og trygghet.

 • Feynman32

  De etiske dimenjonene er forvirrende. Jeg er overbevist om at islamistene tror de er de gode i en kamp om verdensherredømme. De har fått dette verdensbilde fra de monoteistiske tankene de har vokst opp med. Både kristendommen og Islam gir en ekstrem forenkling av verden som en kamp mellom «det gode» og «det onde».

  Det var det Augustin hevdet ved begynnelsen av tiden vi kallr middelalderen. Når en ung gutt eller jente spenner på seg selvmordsbeltet og blåser seg selv i luften gjør han dette fordi ha/hun mener han/hun gjør noe godt.

  De aller fleste av oss som når voksen alder vet at verden er fryktelig mye mer kompleks enn som så. En slags dualitet mellom det gode og det onde som kontrollrer universet er en absurd ide.

 • PeterJohnsen

  Hmm. Jeg påstår det er godt å ta seriøst det du kaller etiske dimensjoner.

  Andre steder i debattfeltet her ser vi en «ekstrem forenkling av verden som en kamp mellom» muslimer og andre.

 • PeterJohnsen

  Jeg vet du får likes.

  Vil bare påpeke at 1000 og 500 blir 1500, og at det minste skipet også har livbåter.

  (med mindre du tenkte koffert også:-))

 • Hauk Landsverk

  Daesh (ISIS) benytter de vanlige flyktningrutene til Europa. Jeg håper vi alle kan være enige om at det er et faktum. Daesh’ motiver for dette er flere, men ett synes å være å utføre terrorangrep i Europa.

  Er det slik at det er feil å gjøre en vurdering av hvilken risiko vi står overfor om vi ikke har tilstrekkelig identitetskontroll ved grensene?

  En del mennesker blir engstelige for konsekvensene av at terrorister finnes blant immigrantene som trenger vår hjelp. Er disse dermed dårlige mennesker?

 • Styf

  Hvorfor spør du om dette? Er det ditt forsøk på å svekke innleggets «tyngde, verdi, og legitimitet»?

 • hjdfyjd

  Nei, faktisk ikke. Om du tenker at jeg hadde noe mellom linjene, var det vel heller en bønn om å droppe sparkene til de «eksreme nasjonalistene» for jeg tror ikke de finnes. Vel, en håndfull galninger finner du i alle leire. Men slike etiketter er det venstresiden elsker å klistre på meningsmotstandere for å knebel debatten. Venstresiden har kommet langt i definisjonsmakten og om en selv ikke er enig med venstresiden, som jeg antok Geir Evensen ikke var i denne saken, så ville jeg bare gi et tips om å ikke akseptere begrepsbruken til innvandringstilhengerne på venstresiden.

  Her har du en sorgtynget far som har mistet sin datter. Datteren ble drept av en innvandrer. Faren mente at daværende arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen måtte ta sin del av ansvaret da AP har hatt mange muligheter til å justere en politikk som de visste økte denne type kriminalitet betraktelig. Er denne faren en ekstrem nasjonalist? Han er selvfølgelig bare en normal far som treffer spikeren rett på hodet. Den høyeste prisen for norsk innvandringspolitikk blir ikke betalt over statsbudsjettet men av en lang rekke voldsofre. Det er ikke ekstremt å mene det. Det er et faktum. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dobbeltdrapet-i-overhalla/gir-statsraad-ansvaret-for-cicilies-doed/a/188308/

 • Sprudlum

  Redaktør i Minerva, Nils August Andresen, har et annet syn på saken, og lar seg ikke på noen måte overbevise av Gunnar Tjomlids forsøk på etisk analyse og plassering av moralsk ansvar.

  http://www.minervanett.no/er-vi-alle-mordere/

 • Geir Evensen

  Føler vel egenlig ikke at jeg har «sparket mot» noen i innlegget mitt, hvor fant du det hen? Jeg påpeker to ting som kanskje står for det du tenker på. Det ene er at moderate innvandringskritikere reagerte på Tjomlids formulering. Det sier ingenting om hva jeg mener er «dårlige innvandringsmotstandere», men påpeker at selv mange de som normalt «heier» på Tjomlid syntes han var langt ute på jordet denne gangen.

  Når det gjelder de eksteme nasjonalistene, tror jeg du er ganske naiv, hvis du ikke tror at slike eksisterer. Det finnes heldigvis ikke mange, men jeg regner med at du på et eller annet tidspunkt har sett argumenter som f.eks. refererer til hudfarge, nulltoleranse for alt som har med muslimer å gjøre, eller henvisning til at invandringstolerante er landssvikere. Slikt er i mine øyne ekstreme ytringer, som jeg tror ingen oppegående mennesker synes bidrar til konstruktiv debatt. Hele poenget mitt var jo også at Tjomlid sin bruk av ordet ‘mordere’ var tilsvarende ekstremt og tilsvarende lite oppegående retorikk.

 • hjdfyjd

  Takk for svar:)

  Et par spørsmål:

  «nulltoleranse for alt som har med muslimer å gjøre»

  Er det ekstremt å mene at islam i seg selv er ekstremt?

  Om ikke, er det da ekstremt å mene at en bør ha en «nulltoleranse» for det en mener er ekstremt, på lik linje med hva eksempelvis tyskerne har med nasjonalsosialismen?

  Jeg sliter med å se det rasjonelle i å kalle det ekstremt å være mot noe en anser som ekstremt og som unektelig fører til mye ekstremt.

  Innvandringen har gjort deler av Norge langt mer utrygt, eksempelvis så var alle overfallsvoldtekter i 2011 begått av ikke-vestlige, problemene er i mange år med overlegg underkommubisert av media, i tilleg til at politkere(kanskje med unntak av frp) har unlatt å ta ansvar og justere en politkk de vet har forårsaket mye lidelse for enkeltpersoner. Jeg skjønner at du mener det er for sterkt å bruke begrepet landsforreder i dag. Men vil det være en grense for underkommunikasjon, kombinert med unnlatelse av å rydde opp og kraftig eskalering av vold, som for deg vil kunne legitimere begrepet i større utstrekning? Eller er du resolutt i at det er ekstremt? Her er en lenke om en bestefar som gikk langt i å antyde noe lignende: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dobbeltdrapet-i-overhalla/gir-statsraad-ansvaret-for-cicilies-doed/a/188308/
  Er han ekstrem?
  Jeg mener vi må slutte å kalle bekymrede landsmenn for ekstreme, ekstreme nasjonalister eller andre stygge ting. Og det var den delen i innlegget ditt jeg reagerte på, ellers synes jeg det var veldig veldig bra:)

 • Geir Evensen

  Om det er ekstremt å mene at islam i seg selv er ekstremt? Det kommer an på hva det innebærer. Hvis du ønsker å kaste ut alle muslimer av landet, vil jeg si det er ganske ekstremt.

  Jeg tror islamskeptikere vil gjøre seg selv en tjeneste ved å kjøre en litt mer moderat linje enn det som ofte gjøres. Anerkjenne at det finnes sekulære, moderate og velintegrerte muslimer i Norge, og heller rette skytset mot helt konkrete problemer og eventuelle tiltak i stedet for å kategorisere islam i seg selv som ekstremt.

 • Leif

  Tjomlid får gjennomgå i en artikkel på Minervanett.no. Der dissekeres ovenstående innlegg, av redaktør Andresen. Kommentarene følger opp, og Tjomlid skjelles ut.
  Fortjent synes jeg.
  Har Tjomlid lest dette?

 • Kalle

  Fant bare ett innlegg med løse påstander der.Sikker på at du linket til riktig side?

 • hjdfyjd

  Er ekstremt få som mener det ikke finnes moderate muslimer. Det betyr ikke at ikke islam er ekstremt. Heller ikke betyr det at ikke den gruppen som helhet har endret Norge i gal retning både kultturelt, sikkerhetspolitisk og økonomisk. Kritikken blir i all hovedsak rettet mot etablisementet og ikke mot muslimene selv om oppramsingen av fakta ofte kan sette gruppen i et dårlig lys. Når moderate innvandringskritikere på 80-tallet ble demonisert, løyet grovt om, og det ble sett gjennom fingrene på, at de ble utsatt for grov vold, av et nesten samlet etablisement så kan en ikke kalle det spesielt ekstremt at noen ønsker å reversere politikken fra dagens ekstreme og tilbake til normalen.

 • Mike Valifications

  Du er så skadet, Tjomlid. Har ikke ord lenger.

 • arild

  Her, min godeste Gunnar, er litt av problemet at vi mennesker er ikke egentlig designet for aa ha sympati med grupper som ikke er «vaar» gruppe.

  Som Peter Watts sier:
  “Maybe your empathy’s just a comforting lie, you ever think of that? Maybe you think you know how the other person feels but you’re only feeling yourself, maybe you’re even worst than me. Or maybe we’re all just guessing.”

  “Humans didn’t really fight over skin tone or ideology; those were just handy cues for kin-selection purposes. Ultimately it always came down to bloodlines and limited resources.”

  Men, i den hensikt aa samarbeide for egen vinning sin skyld, later vi som om vi er sympatiske – innad med hverandre i vaar gruppe, saa lenge ressursene er tilgjengelige.

  Og saa lenge vi deler felles «verdier» – eller rettere, «moral».

  Ellers? Ellers unnskylder vi oss med at vi kan jo ikke hjelpe alle og disse «andre» er daarlige mennesker.

  Ogsaa du gjoer det, Tjomlid.

  Har du virkelig saa mye sympati at du er villig til aa la pedofile ustraffet faa tilgang til barnepornografi, for eksempel?

  Hvis det paaviselig foerer til faerre overgrep mot faktiske barn?
  For det vet du utmerket godt at det gjoer: http://phys.org/news/2010-11-legalizing-child-pornography-linked-sex.html

  For for er vi ikke egentlig alle pedofile – til aa begynne med: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3227194/Children-young-SIX-questioned-police-sending-indecent-images-number-child-arrests-increases-five-fold.html

  Eller skal vi fylle opp fengslene til randen for aa leke moralistisk tankepoliti: http://www.presstv.com/detail/2014/10/21/383015/uk-pedophiles-too-many-to-prosecute/

  Men «morderne», det er «de andre det». Ikke deg. Selvsagt. For du har sympati og empati med alle du, og du er en 100% rasjonell aktoer uten noen slags fordommer.
  Og hadde du latt en pedofil sittet barnevakt for jenta di? Undervist henne paa skolen? Vaert svoemmelaerer?

  Tvilsomt. Saa nei, en sympati-tilnaerming er ikke veien aa gaa naar man har risikoanalyser og konsekvensutredninger aa foreta, og tror man at man kommer noen vei med det, saa lurer man kun seg selv – ingen andre.

  Og du kan problematisere ting frem og tilbake og snakke hoeyt og lenge om etikk, men til syvende og sist faar man ikke varige loesninger av aa hjelpe folk midlertidig.

  Europa vil ikke ha behov for saa mye ufaglaert arbeidskraft som naa kommer til landene, og det vil foere til stor sosial uro og fremveksten av en andre rangs borgere, som bare foerer mer elendighet med seg med tiden.

  Men du – istedenfor aa ta et hardt blikk paa realitetene, slik eksempelvis Steigan har gjort, du velger aa fremstille deg som sympatisk.

  Aa rett og slett tjene paa dette i sosial anseelse, og skaffe leserklikk og annonsevisninger. Ogsaa for denne bloggposten.

  Og det er deg vel undt.

  Naa, hvis du vil ha meg unnskyldt, jeg akter aa lese litt om pedofile og forbrukere av barnepornografi – som foroevrig er to forskjellige grupper: http://mjlr.org/2014/10/27/sexting-prosecutions-minors-as-a-protected-class-from-child-pornography-charges/

  Som ogsaa disse emigrantene er, og hvor det er en del nisser paa lasset.

  Saa kan du heller bare vente paa at det gaar av en bombe her i Norge, skrive litt om oekningen i kriminalitet naar den kommer, og fortelle litt om hvor greit og statistisk relativt det er i det store og hele at det er voldtekter og drap som blir begaatt av asylsoekere som kommer hit og hvorav det naa med denne boelgen er en god del lykkejegere og oekonomiske flyktninger.

  I mellomtiden kan du se en youtube-snutt om haaploest det er aa loese verdens problemer med aa masseimportere fattige mennesker fra krig og noed, til andre land.

 • Gregers21

 • Tom Bola

  «Vi er alle mordere». Snakk for deg selv i stedet for å beskylde leserne dine for mord. Du irriterer omtrent som du ønsket et injuriesøksmål mot deg selv. Artikkelen er full av uholdbare og tåpelige premisser for at du skal nå moralisme-konklusjonen din. Mye av problemet ditt Gunnar, er at du reduserer premiss-beskrivelsene dine ned til et nivå de ikke lenger passer med virkeligheten.

 • Jan Olsen

  Jeg vil ikke hjelpe flyktninger til Norge uansett hva terroristene gjorde i Paris, og det lever jeg godt med.
  Får ikke dårlig samvittighet av at en venstrevridd såkallt rikssynser mener noe annet.
  Norge og nordmenn har intet ansvar for velferdsimmigrantene som velter inn over grensene.

 • The man in the suit

  Tjomlid sine Facebook-innlegg har dessverre blitt veldig fulle av svada og underlige sammenligninger om dagen. Det blir mye føleri: nå skriver han «poesi» der han sier at han frykter Anonymous mer enn IS. Altså frykter han det som for det meste er uorganiserte script-kiddies og tenåringer med en hang til masker, som sitter hjemme og leker aktivister, mer enn en organisert hær av fanatiske barbarer som definitivt ikke sitter hjemme, som hver dag myrder og voldtar andre mennesker, og ødelegger kunstskatter i industriell skala. Kritikere av Tjomlids stadig mer patostunge føleri blir idiotforklart og latterliggjort, med folk som Elisabeth Norheim — en av de mest ubehagelige offentlige personene i Norge, med et saklighetsnivå langt nede i kjelleren — som heiagjeng. Det er mer enn litt skuffende å se noe sånt komme ut av noen som har gjort seg kjent ved å tale svadamakere midt i mot.

 • TomEver

  Anerkjenne at det finnes sekulære, moderate og velintegrerte muslimer i Norge

  Er alle muslimer like ekstreme? Naturligvis ikke. Men hvor mange muslimer er sekulære og moderate sammenlignet med sekulære og moderate kristne?

  Sekulære og moderate kristne støtter homoekteskap, likestilling, osv. Gjør sekulære og moderate muslimer det?

 • Anne Marie Breien

  Jeg ville hivd leca blokker til folk som tjomlid eller flyktninger i nød hvis de druknet, er jeg en morder? Nei. Jeg bare kan ikke fordra faenskapen dere drar med dere. Elementært.

 • Da kom jeg hit. Og jeg må takke så mye for filmen til slutt.
  Jeg tror at jeg så filmen før en gang, men den gangen oppfattet jeg filmen som typisk amerikansk. Jeg ser denne filmen på en annen måte nå når filmen kommer her på dette nettstedet.
  Noe av det du går inn på her om pedofile passer ikke for meg å lese om her. Filmen til slutt passer. Vurderingene angående flyktninger og immigrasjon og demografi passer her
  Jeg skal prøve å legge til YTube og filmen på min hjemmeside der jeg skriver om demografi.
  Jeg stemmer opp filmen.

 • Debatter og ulike meninger og også ulike opplevelser og ulike følelser er ikke skadelig.
  Senzur og senzurr og mangel på debatt og mangel på tanker er ekstremt skadelig i lengden.
  Mine mer omfattende vurderinger må plasseres på min hjemmeside.
  Det du kommer med her er alt for rettet mot personen Tjomlid.
  Det er over mot kommentarfelt-diagnose og hets.

 • Meget spisse formuleringer og provoserende etiske vurderinger passer på en hjemmeside eller blogg slik som her.
  Min mening er at logisk tenking og fornuftig planlegging av innvandring og ellers en fornuftig demografisk politikk må få første prioritet.
  Framtiden må og bør styres og planlegges for å hindre problemer i framtiden.
  Folketallet i Noreg/Norge bør styres og planlegges. Og jeg mener også at arealbruken bør styres og at ekstrem sentralisering og alt for dyre boliger i bygettoer bør hindres og motarbeides med tiltak.

 • Kaos og kaotisk og impulsiv politikk vil føre til lidelser og problemer.
  For lite penger til medisiner her i landet til norske pasienter vil medføre livstruende situasjoner for noen norske borgere.
  Ufornuftig politikk nå kan føre til sultkatastrofer i framtiden også her i landet.
  Jeg forklarer dette på min hjemmeside.
  Her hadde jeg ikke tid til å lese før nå. Jeg er mange år på etterskudd med mye. Jeg kan gi støtte til noe av det du skriver her. Noe.

 • På havet er det klare kommandolinjer og slik at kaptein og styrmenn og offiserer bestemmer.
  Slik er det ikke i Noreg/Norge som en nasjon.
  Landet er ikke styrt av offiserer.
  Det er viktig å tilpasse tenkingen og modeller og modelltenking til den faktiske situasjonen.
  Modellen med skip og skipsoffiserer passer ikke her.
  Offiserer styrer ikke Noreg/Norge.

 • Ugyldig argument fra deg her, og slik at du bør slette din feilplasserte kommentarfelt-diagnose.