PedofilEn pedofil har vel den laveste status i samfunnet et menneske kan ha. Hos veldig mange mennesker anses en pedofil for å være noe helt annet enn en vanlig kriminell. En pedofil er en ondskapsfull, dyrisk, egoistisk og kynisk person. I de flestes mentale bilde er dette som regel en mann, og da som regel tykk, gammel og lite tiltrekkende. Man projiserer altså alle de verste egenskapene man kan tenke seg over på bildet man har av en pedofil.

Et pedofilt overgrep anses som den verste synd man kan begå. En del mennesker vil klassifisere pedofile overgrep som en større forbrytelse enn mord. I jakten på pedofile er derfor alle metoder lovlige. En stor del av samfunnet ønsker at pedofile skal avsløres og sperres inne før de får muligheten til å forgripe seg på et barn. En vesentlig del av samfunnet ønsker pedofile en mye verre skjebne. Ta noen søk på nettet om pedofili. I ethvert diskusjonsforum hvor pedofili diskuteres vil det være et lass med innlegg fra folk som sier at «den pedofile jævelen skal skytes» og gjerne også tortureres lenge først. Man skal kastrere, banke opp, henge ut og avlive pedofile. Det er ikke måte på hvilken lynsjestemning som oppstår så snart man tar opp temaet pedofili.

Unyansert og fordømmende

Folk blindes av raseri når man diskuterer pedofili. Hvorfor er samfunnet blitt slik? Vel, det er vel liten tvil om at medias unyanserte fremstilling av pedofile er en viktig årsak til at folk har et slikt usympatisk og forvridd bilde av en pedofil. Man får med ujevne mellomrom servert nyheter om menn som har kidnappet, seksuelt misbrukt og deretter drept unge jenter eller gutter. Man får og høre om mennesker som står frem og forteller om sitt ulykkelige liv etter at de ble seksuelt misbrukt som barn. Men dette er selvsagt bare en liten (tabloidverdig) del av det totale bildet.

Når et barn bortføres, misbrukes seksuelt og drepes, så snakker vi ikke lenger om en pedofil, men om en morder. Dette ser media ut til å glemme. Selv om vedkommende har mishandlet og drept en person, så omtaler media gjerningsmannen først og fremst pedofil, ikke en morder. Denne gjentatte forvrengningen av virkeligheten gjør at folk flest i dag likestiller en pedofil med en person som er ute etter å misbruke, mishandle og gjerne også drepe barn. En person som er gjennomført ond, ond, ond. Det er likevel lite som tyder på at dette er sant.

Hva er egentlig en pedofil?

En god definisjon av pedofil finner du i Wordiq. Følgende karakteristikker gis for pedofili:

 • den seksuell interesse er for for prepubertale barn, eller barn i tidlig pubertet
 • den seksuelle interesse er den primære, altså utelukkende eller i hovedsak rettet mot barn
 • den seksuelle interessen varer over tid

Studier viser at 25-30% av alle menn kan føle seksuell opphisselse av å se prepubertale barn enten nakne eller i f.eks. badedrakt på stranden. [Oppdatering 06.01.2014: Jeg kan ikke gå god for nevnte studie lenger da jeg er blitt gjort oppmerksom på at den har et veldig begrenset gyldighetsområde.] Er hver fjerde mann av den grunn pedofil? Nei, selvsagt ikke, fordi denne seksuelle interesse er ikke den primære. Merk også at dette gjelder prepubertale barn.

I motsetning til hva mange dessverre tror, så har det faktum at de aller fleste menn kan tenne på pubertale jenter under 16 år ikke noe som helst med pedofili å gjøre. For å anses som pedofili må den seksuelle interesse være rettet mot noen under 13 år og den eldre part må være minst 16 år og minst 5 år eldre enn barnet. Vi snakker altså her om barn som ennå ikke har nådd pubertet og har en uutviklet kropp uten kvinnelige/mannlige trekk. Likevel fordømmer samfunnet i dag også menn som tenner på unge jenter, ofte jenter i alderen 14-17, noe som må anses som det ultimate hykleri. Jeg vil sammenligne det med menn som later som om man i et ekteskap (eller forhold) ikke lenger har noen interesse av andre kvinner. Alle vet at det ikke er sant, men samfunnet prøver fortsatt å holde masken og late som om det er slik det er. Som om vi alle var moralske fyrtårn med full selvkontroll og fastgrodde skylapper. Hvem prøver vi å lure?

Heterofile menn er genetisk hardkodet til å tenne på kvinnelige former, uansett om formene sitter på en jente som er 15 eller en kvinne på 25. Å fornekte dette er usunt og hyklerisk. Men dette betyr likevel ikke at det er riktig å ha sex med en jente på 15, like lite som det er riktig å prøve kokain bare fordi vi er genetisk hardkodet til å nyte denne type kjemikalier.

Legning eller sykdom?

Er pedofili en legning på lik linje med homofili? Eller er det en mental lidelse eller sykdom? Dette er det ulike oppfatninger om. Mange vil hevde at pedofil ikke er noen av delene, men en tilstand. De fleste pedofile vil aldri leve ut sine lyster fordi samfunnet fordømmer dette så sterkt og fordi den pedofile ikke ønsker å forgripe seg på et barn. Dette er uhyre vesentlig, fordi samfunnet i dag fordømmer pedofile uten å spesifisere at det er den pedofile handling, altså selve overgrepet, som skal fordømmes.

Samfunnet avskyr pedofile basert på at et ørlite mindretall av pedofile forgriper seg på underlegne individer. Skal vi må samme måte avsky heterofile fordi er lite mindretall voldtar kvinner? Selvsagt ikke. Som med alt annet i samfunnet må vi være svært forsiktige med å generalisere (jmfr muslimer, innvandrere). En person som er genuint pedofil, som altså kun kan oppleve seksuell opphisselse i forbindelse med prepubertale barn, må ha et forferdelig liv. Med mindre personen mister grepet eller bevisst velger å bryte loven, må han i praksis leve i sølibat hele sitt liv. Den pedofile får aldri oppleve gleden av å leve ut sine seksuelle lyster sammen med noen man begjærer. Dette er den pedofiles forbannelse og i dette lys må man kunne føle sympati med den pedofile.

Er en pedofil handling alltid gal?

Er alle seksuelle relasjoner mellom voksne og barn skadelige? Vi er lært opp til å fordømme enhver seksuell handling mellom voksne mennesker og barn/ungdommer. Media pumper oss nesten daglig full av påstander om at barn som har hatt seksuell kontakt med voksne er blitt ødelagt for livet og dypt traumatiserte. Dette er en av årsakene til at folk så til de grader avskyr pedofile, fordi vi er «hjernevasket» til å automatisk anta at et barn som har opplevd sex med en mye eldre part tar skade av dette. Forskning viser at dette langt i fra er korrekt.

En mye omtalt studie utført av Rind m.fl. («A meta-analytic examination of assumed properties of child sexual abuse (CSA) using college samples») viste at seksuell kontakt mellom barn og voksne som hovedregel IKKE påfører barn alvorlig skade. Dette er en metastudie som undersøker 59 andre studier, og konklusjonen er meget klar. Mens samfunnet i dag automatisk betrakter seksuell kontakt mellom barn og voksne som negativt, så er dette en falsk konstruksjon og støttes altså ikke av forskningslitteraturen.

Enhver seksuell kontakt mellom barn og voksne omtales i dagens samfunn alltid som overgrep. Nevnte studier viser at dette ikke er tilfelle. Likevel vil det selvsagt være mange tilfeller av sex mellom barn og voksne som må anses som voldtekt eller tvang. Dette er selvsagt forkastelig på lik linje med voldtekt av voksne mennesker eller enhvert frihetsberøvelse eller fysisk/psykisk tvang/manipulering. Men at enhver seksuell kontakt mellom voksne og barn automatisk er et overgrep, er basert på moderne myter, en pietistisk seksualmoral og påvirkning fra et media som fråtser i lidelse og menneskelige tragedier.

Dette betyr likevel ikke at man skal oppforde til eller akseptere sex mellom barn og voksne. Selv om et barn ikke nødvendigvis tar skade av opplevelsen, betyr ikke det at den er riktig. Barn i prepubertal alder har liten eller ingen forståelse for hva sex dreier seg om, og det er i de fleste tilfeller bare den ene part (den voksne) som får glede av handlingen. Barnet kan derfor sies å bli misbrukt selv om de er frivillig med på handlingen. Poenget mitt er altså ikke at det skal forsvares eller aksepteres at voksne har sex med barn, men at den almenne oppfatning om at slike barn blir ødelagt for livet etter å ha vært med på noe slikt, er feil. Denne vrangforestillingen ødelegger enhver fruktbar debatt omkring viktige tema som seksuell lavalder og barns seksualitet, og den kveler nødvendig åpenthet omkring de følelser også voksne mennesker kan har for yngre mennesker, både av seksuell og annen følelsesmessig art.

Pedofil eller bare ulykkelig?

Man skal heller ikke glemme at man ikke nødvendigvis er pedofil selv om man går inn i et forhold til en jente/gutt som er eksempelvis 12-13 år. I svært mange tilfeller gjelder dette menn/kvinner som er ensomme og som har funnet et vennskap med et barn. Mens barnet ofte ikke ser på vennskapet som noe annerledes enn med en hvilken som helst annen venn, kan den voksne part utvikle et sterkt emosjonelt bånd til barnet, og i sin ulykkelighet kan det utvikles en vrangforestilling om at barnet er en fullverdig partner. Dette kan lett gli over i seksuelle handlinger, og mange personer blir etter slike situasjoner stemplet som pedofile (med alle de negative assosiasjoner det medfører), selv om handlingen bare var situasjonsbetinget.

Det samme gjelder fedre som har sex med sine døtre. Det er svært sjelden at dette skyldes pedofil «legning». I de aller fleste tilfeller skyldes det dårlige avgjørelser i beruset tilstand utført av ulykkelige menn. Det er selvsagt ingen unnskyldning for den handling som er utført, og vedkommende bør straffes, men det blir fryktelig feil når slike mennesker stemples som pedofile overgripere og henges ut i lokalsamfunnet for dette.

Nabovarsel

Det har enkelte steder vært foreslått, og også praktisert, at dømte pedofile overgripere skal navgis og at nabolaget skal være varslet om den pedofiles bosted. Dette er så fryktelig galt at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.

For det første bryter et slikt forslag med det grunnleggende prinsipp at en som har sonet sin dom igjen er uskyldig og skal stille på lik linje med resten av befolkningen. Man kan ikke tillate at pedofile overgripere som har sonet sin straff skal stigmatiseres for sin handling resten av livet. Pedofile overgripere av typen som kidnapper barn, sulter, voldtar, torturerer og dreper dem bør sperres inne svært lenge og gis behandling og oppfølging og kanskje aldri slippes ut i samfunnet igjen. Men som nevnt ovenfor er det mange eksempler på at såkalte «pedofile overgripere» hverken er pedofile eller notoriske kriminelle, men ulykkelige personer som utførte en feilaktig handling under spesielle omstendigheter. Disse menneskene skal vi kunne tilgi og la komme tilbake til samfunnet.

Rent praktisk medfører også nabovarsel-taktikken et problem. Normalt har politiet relativt god kontroll på hvor dømte pedofile befinner seg. De holder interne registre med disse personenes bostedsadresser. Når disse adresselistene derimot offentliggjøres, medfører det at de pedofile går under jorden og at politiet mister oversikten. Man gjør bare et potensielt problem mye verre.

I tillegg vil denne type offentliggjøring av pedofiles bostedsadresser ofte medføre at idioter i lokalsamfunnene tar loven i egne hender og banker opp eller trakasserer de pedofile. Dette kan samfunnet selvsagt ikke tillate.

Konklusjon

Å være pedofil må anses som en særdeles ulykkelig skjebne. Pedofile som voldtar barn må straffes for sin handling, men også tilbys behandling og oppfølging. Det er delte meninger omkring muligheten for å behandle pedofile, men det finnes de som mener at pedofili er en lidelse som kan behandles omtrent som tvangstanker eller avhengighet (alkoholisme, spillegalskap osv). En annen løsning kan være kjemisk kastrering, noe mange dømte pedofile selv har uttrykt ønske om, selv om det igjen er delte meninger omkring hvor virkningsfullt slik behandling er. Uansett har pedofile rett på å behandles som mennesker. Husk at det ikke er mer enn 30-40 år siden homofili ble ansett som en psykisk lidelse og noe fryktelig ødeleggende og syndig (noe en del dessverre fortsatt mener).

At Frp-ånden for tiden hersker i samfunnet, er svært trist, og det gjør meg redd å vite at en så stor del av folket vil ty til dødsstraff, vold og trakassering av folk som er annerledes enn dem selv, uansett om vedkommende har gjort noe kriminelt eller ikke. Å ha sex med prepubertale barn kan ikke forsvares, selv om det ikke nødvendigvis skader barnet på noen måte. Å være pedofil er ikke kriminelt, og pedofile skal behandles med respekt og uten fordømmelse. Det er på tide at vi våkner og forholder oss til virkeligheten istedenfor å dømme og handle basert på fordommer, hat og uvitenhet.

 • Gulle

  Pedofile er farlige for samfunnet.De kan sammen lignes med drapsmenn.Av den grunn at de ødelegger et liv.Disse menneskene kan ikke tilgies og det er rett å innføre dødstraff for slike.Mange uttaler seg om pedofile som stakkars,men de vet ikke hvordan det er bli utsatt selv.De skal være så moralske.Tenk på alle overgrepene som er gjort av kvinner?Hvorfor blir ikke disse svina huket?Jo fordi de skjuler seg bak morsinnstinktet og omsorg.Ja jeg har opplevd å bli seksuelt misbrukt av kvinner og og dette i skolen og kommunen.Der politikere er innblandet og fagforeningen som støtter pedofile.der skoler er med på å skjule overgrep.Spesielt er det kvinner som er innblandet.Ja kvinnene liker å skjule seg for å kunne utnytte denne situasjonen.Videre lar de mannfolkene få skylda.Det er under lig.I mange store saker der pedofili ligaer er med er det kvinner som står for å administrere trafikken og styre hele systemet.Ja kvinner er noen svin i likhet med de mannlige pedofile.Ja dødstraff er rett i denne situasjonen.Tenk at en lærer i finnmark forgrep seg på noen gutter og slipper unne på grunn av at norske lover beskytter ham?Tenk at en rektor (kvinnelig rektor ved en barne skole i Tromsø)forgriper seg på barn inne på kontoret uten at noen kan gjøre noe med det.Hun er beskyttet av kommunen.

 • ola

  Ja her var det mye uvitenhet og beint ut pissprat…..fra to sider til og med.

 • Alah

  Gymlæreren min er pedofil.. han driver å tar på elever og han har blitt meldt, men sluppet unna akkurat! Han er en slask og et svin.. han har favorittelever og favoritten i gym er svømming! Han ser på de halvnakne elevene som mat!

 • Alah:

  I hvilken klasse går du? Det aner meg nemlig at din lærer ikke nødvendigvis havner inn under betegnelsen pedofil. Men som lærer skal han uansett hverken "ta på" elever, favorisere eller sende sultne blikk. Da mibruker han sin posisjon og makt, og det bør det slås ned på. Men pedofil? Det tviler jeg på.

 • petter

  jeg er en mann på 36 år, jeg er far til 3 jenter på 3, 9 og 13 år, jeg må innrøme at jeg faktisk har tatt meg selv i å se ekstra på småjenter, vet ikke hvorfor men føler at det er noe ekstra opphissende over de,(ikke mine døttere)og har mange ganger onanert og fantasert om småjenter, men jeg kunne aldri tenke meg å ha sex på ekte med ett barn,jeg føler meg absolutt ikke pedofil,

 • z

  Du er en lettvekter sammenlignet med meg petter.

  Du ser kanskje på småjenter, men jeg skal vedde på at du ikke fantaserer om se dem vri seg i smerte eller hvordan hodene deres ser ut på en stake. Du har sikkert aldri hatt homoseksuelle fantasier om sparke noen som ligger ned i hode og vite at for hvert spark gir du dem permanent skade. Jeg har fantasier som hadde gjort Marquis de Sade sjalu og som hadde skremt livet av H. P. Lovecraft. Jeg får ståpikk av å lese om konsentrasjonsleirer og jeg har onanert till lyrikken til Cannibal Corpse og de tre første Bathory albumene.

  Sammenlignet med meg er du den friskeste og minst pedofile personen her i verden.

 • hans

  Hei hei.

  Ikke no galt med å titte litt på småjenter. Jeg er 43 år gammel og elsker å se litt på jenter fra 13+. Ikke noe som er mere nydelig i verden. Er jeg syk? nei jeg er ikke syk. Er samfunnet sykt. ja samfunnet er sykt.

  Er det galt å klå på unge jenter når man selv har blitt en gammel man, ja det er galt.

  Er fantasi om småjenter unormalt, nei fantasi om småjenter er like normalt som å puste.

  Alle har fantasier om unge jenter,fra prest til kripos sjef. sån er naturen.

 • Petra

  Når noen blir utsatt for sexuelle overgrep som barn så blir hele verden et ambivalent sted for dem. De vet ikke hva som er godt eller vondt og det blir som å gå i et svart hull, store deler av tiden. Det hender ofte at de blir som to personer, en god og en vonn, nok fordi det er slik de opplever verden.

  Et barn er veldig sårbart for usikkerhet og å ikke vite hva som er hva. Det blir bare kaos for dem. Noen av dere har kanskje opplevd noe lignende selv, kanskje "legningen" deres er en reaksjon på dette? Litt det samme som skjer med folk som blir voldtatt, det hender de tar avstand fra det kjønnet de har blitt voldtatt av, fordi de mister tilliten.

  Jeg skulle ønske at dere lyttet og rett og slett bare trodde på dette, i stede for å forsvare dere. For klart. det må være vanskelig å bli hatet av hele verden fordi dere føler noe. På den annen side så skaper slikt store tragedier for mange mennesker.

  Håper dere leser denne artikkelen og forstår at det faktisk er slik. Og søker hjelp dersom dere har problemer med å håndtere lystene deres.

  http://www.abcnyheter.no/taxonomy/term/8/0

  les denne boka og sørg for at dere ikke forårsaker mer av dette. For disse barna er ubehjelpelige.

 • Jeg sliter litt med å forstå innlegget ditt Petra? Hvem henvender du deg til her? Det er vel ingen her som forsvarer seksuelle overgrep eller voldtekt? Med unntak fra en tullekommentar fra z så tar både artikkelen og kommentarene sterk avstand fra slikt, noe som bare skulle mangle.

  Min artikkel har likevel noen hovedpoeng som jeg ennå ikke har sett noen innvende mot:

  1) Sex mellom eldre og yngre er ikke automatisk skadelig for den yngre part slik samfunnet ser ut til å hevde. (Har en eldre mann befølt en ung jente så er hun automatisk ødelagt for livet…)

  2) En pedofil skal ikke fordømmes for å være pedofil. Det er først når den pedofile forgriper seg på et barn at samfunnet skal reagere.

  3) Eventuelle negative ettervirkninger av seksuell handling mellom eldre/yngre er i stor grad en effekt av samfunnets fordømmelse av handlingen, ikke handlingen i seg selv. Ettervirkningene er også i de aller fleste tilfeller ikke-eksisterende eller svært små, og samfunnets kollektive fordømmelse av slike forhold/handlinger er derfor ikke forsvarlig.

  Men det er svært farlig og vanskelig og oppsummere på denne måten, fordi dette er ikke sort/hvitt, og det er så mange faktorer som spiller inn at man fort kan virke kynisk når man forenkler det. Selvsagt finnes mange idioter som utøver vold/tvang mot barn. Selvsagt finnes idioter som forgriper seg seksuelt mot små barn. Selvsagt finnes omstendigheter som gjør at disse barna blir traumatiserte. Selvsagt finnes mange tragedier oppi dette. Men alt dette avgjøres av "sosiale faktorer" utover den rene seksuelle handling, og derfor må vi være forsiktige med å tabubelegge og kriminalisere "seksuelle avvik" uten å se det store bildet.

 • Petra

  Dessverre så er noe av det svart hvitt. dere kan velge å innse det, eller velge å tro det er propaganda og urettferdig. Men måten dere går frem på her, fremmer pedofili. Pedofili er noe som ikke kun går ut over deg selv, men også andre. Og om 100 pedofile aldri gjør noe galt, så kan positivt pedofilisnakk føre til at en eneste faktisk velger å gjøre noe galt – og da er kanskje en, to, ti eller hundre barn ødelagt for livet. For dessverre trenger det ikke være mer enn et eneste tilfelle, så er vonnskapen sådd i barnet som blir utsatt.

  Og spesielt de som er pedofile selv burde gjøre hva som helst for å unngå dette, fordi det setter dem selv i et ulevelig lys. Derfor burde dere ha en helt annen innstilling. En innstilling som er nulltoleranse for kikking eller beføling av barn. Og alle burde søke hjelp til å takle tankene og følelsene som legningen fører til. Det er ikke lett å ikke få være seg selv. Derfor bør pedofile være bevisst automatiske forsvarsmekanismer som skjer i alle mennesker, og handle deretter. Være bevisst at de faktisk vil prøve å forsvare seg, med nebb og klør. Og det er helt naturlig å prøve å rettferdiggjøre seg selv og sine følelser – for alle, ikke b are for pedofile. Dessverre har pedofili store og ulevelige konsekvenser,. og dette må den pedofile selv ta ansvar for å gjøre noe med.

 • Jeg er i stor grad enig med det du skriver. Pedofile har et ansvar ovenfor seg selv og samfunnet til å ikke leve ut sin seksualitet på små barn. Jeg er likevel ikke enig at man skal tie dette i hjel. Det er viktig med åpenhet og diskusjon rundt slike tema, ikke bare fordømmelse og hysj-hysj, slik du ser ut til å helst ville ha.

 • Petra

  Det er da ingen som snakker om å tie noe som helst i hjel. Men at man ikke bør forsvare forkastelige handlinger. Det er fullt mulig å sette ord på pedofiles personlige problemer uten å legge ut bilder av halvnakne barn eller unnskylde de vemmelige handlingene. Det finnes ingen unnskyldning, ikke overhode.

 • Igjen bruker du din egen subjektive oppfatning av hva som er "forkastelig" og "vemmelig", istedenfor å komme med saklige argumenter.

  Du har sikkert sider ved ditt sexliv som en del pietister ville finne bortimot grotesk og svært vemmelig, men det betyr ikke at det er galt, og å diskutere en sak på slike premisser vil også være umulig for deg.

  Jeg venter ennå på at du skal komme med et eneste saklig og konkret argument som er noe mer enn subjektiv synsing om hva du mener er ekkelt her i verden.

 • Petra
 • Det at du mener en handling er moralsk forkastelig betyr ikke at det er skadelig. Det er denne nyansen du må ta inn over deg. Det er mye jeg finner moralsk forkastelig som jeg likevel ikke vil forby. Det at jeg finner noe moralsk forkastelig betyr ikke at jeg bør nekte andre å utføre denne handling så lenge den ikke skader noen.

  Sex med små barn er moralsk forkastelig også i mine øyne, og jeg har aldri forsvart en slik handling. Langt derifra. Men jeg forsvarer pedofiles rett til å leve et (nesten) fullverdig liv. Jeg sier også at seksuelle følelser for barn under den seksuelle lavalder slettes ikke er unormalt, selv om samfunnet ønsker å fremstille det slik i frykt for folk som nettopp deg. Men det betyr IKKE at det er akseptabelt å ha sex med et barn på f.eks. 10 år.

  Så jeg spør også her: Hva mener du er så galt med det jeg har skrevet? Eller har du lest inn i teksten en del meninger jeg ikke har?

 • Petra

  Nei om noe er moralsk forkastelig så er det ikke nødvendigvis skadelig. men dette her er både forkastelig OG skadelig. desto verre

  Får lyst å kaste opp av hele siden din. Vemmelig

 • z

  Hva med å svare på spørsmålene i stedet for si at det er vemmelig uten å forklare deg?

 • Petra

  Jeg har faktisk forklart, ganske nøye hva jeg mener skjer med barn som blir utsatt for dette. I tillegg syns jeg det er vemmelig, spesielt når folk forsvarer det. Igjen, ingen kan hjelpe for sin legning. Men faktisk, noen sider av oss selv trenger vi ikke dulle med. For de som er pedofile så er dette en slik side.

 • Sandra

  Denne artikkelen har åpnet øynene mine. Jeg har aldri tenkt på pedofili på denne måten før. Jeg må si meg enig i mye av det du sier. Når man hører ordet pedofil, så tenker man automatisk "en forbryter som burde kastreres og mishandles". Men det er jo som du sier; media fremhever de pedofile som gjør noe med med sine lyster. Men ingenting blir sakt om de som ikke handler uti fra dette. Pedofili er så mye mer enn en gammel mann som misbruker små barn.

  Takk for at du deler dine ord og tanker omkring dette temaet.

 • Hest

  Petra,

  det er da ingen som forsvarer pedofile handlinger her. Det jeg tror Gunnar prøver å forsvare er legningen. Vi kan ikke henrette en mann fordi han tenker på unge gutter. Isåfall mener jeg du er kynisk, Petra, og på vei mot en tidsalder jeg trodde menneskeheten var ferdig med. Så der, fikk du din egen hest i fleissen.

 • Roger Wendel

  Pedofili betyr "kjærlighet til barn" En syk form for kjærlighet

  spør du meg.Det dreier seg om tiltrekning til pre-pubertale barn.

  Tiltrekkes man av pubertale barn (ca.11-16 år) går man egentlig under

  betegnelsen hebefil.Dette er et heller ukjent begrep for de fleste,og begrepet pedofili brukes også her.I tillegg brukes begrepet pedofil også allment om voksne som er seksuelt tiltrukket til barn eller tenåringer under seksuell lavalder,og om personer som har begått seksuelt overgrep på barn.

  Pedofifli og Hebefili går forøvrig under fellesbetegnelsen Parafilier.

  Parafili er seksuelle følelser eller seksuell adferd som anses å avvike fra det normale.

  Dette er den medisinske definisjonen etter diagnosehåndbøker som DSM-IV,hvor

  parafilier klassifiseres som psykisk lidelse.

  Her er en infoside om pedofili skrevet av en pedofil,Her påstås det at pedofili er

  en legning,altså ikke en psykisk lidelse.

  http://www.pedofili.info/Intro.htm

 • Simon Peter
 • Hei Simon Peter, alltid kjekt med kommentarer. Jeg har nok neppe de store svarene på noe som helst, men det er moro å bryne sine logiske og kritiske evner på ulike tema. Les gjerne novellen min, Dryppet, som jeg postet i bloggen nylig. Den viser vel en litt annen side av saken, mer i tråd med Petra sin vinkling.

  Og ja, Staff er en fin fyr. I mine øyne en av de få som er i stand til å se verden uten briller med tabuglass.

  En viss grad av subjektivitet vil det bli i alle skriverier, men jeg prøver å ikke dømme noe eller noen basert på mine personlige preferanser eller moralske grenser. Jeg ønsker en mer pragmatisk tilnærming til disse spørsmål.

  Håper du vil følge med videre i bloggen min :-)

 • Cybele

  Publikasjonen av Rind-studien i Psycho-logical Bulletin i 1998 (1) satte året etter spørsmålet i overskriften på dagsordenen i USA. Konklusjonene til de tre forskerne vakte et ramaskrik over hele det amerikanske kontinentet. Aldri før har en studie som utgir seg for å være vitenskapelig, blitt så hudflettet og utskjelt.

  Rind-studien er ikke bare oppsiktsvekkende for sine forskningsresultater, men også ved å være det første vitenskapelige arbeidet som formelt er fordømt av den amerikanske kongressen. Begge hus vedtok i juli 1999 enstemmig en resolusjon som avviste konklusjonene i Rind-studien (2).

  http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksj

 • Cybele, takk for at du påpeker dette. Jeg er kjent med det hårreisende faktum at studien ble fordømt av den amerikanske kongressen og diskuterte faktisk det med en kollega nylig.

  Artikkelen du linker til finner jeg likevel litt rar. Det ringer automatisk alarmbjeller i hodet mitt når artikkelforfatteren først tar utgangspunkt i at en seksuell handling mellom voksen og barn er moralsk forkastelig, for deretter å drøfte studiens konklusjoner. Vitenskap drøfter ikke moralske spørsmål. Moral må baseres på de vitenskapelige konklusjoner, ikke motsatt.

  Når det gjelder artikkelforfatterens konkrete argumenter, så er disse veldig godt tilbakevist av Rind og co. Dette kan man lese mer om på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Rind_et_al._(1998)

  Jeg forsvarer ikke pedofili, selv om jeg kan sympatisere med passive pedofile og på ingen som helst måte er overbevist om at sex mellom barn og voksne alltid er skadelig. En svakhet ved de fleste studier er at man ikke klarer å skille mellom den seksuelle handling i seg selv, og omstendighetene rundt, f.eks. løgn, psykisk/fysisk tvang, vold, tillitsbrudd etc. Samtidig er det selvsagt store variasjoner innen "seksuell handling". Enkelte handlinger vil innebære tvang/vold/smerte uansett hvor frivillig det er, og det vil derfor alltid være galt. Andre handlinger er bare et lite moralsk steinkast fra kjærlig "normal" kos, og det er vanskelig å se hvordan dette kan skade barnet så lenge ikke samfunnet selv legger opp til skamfølelse og fordømmelse.

  Pederasti er i en helt annen kategori, hvor jeg ikke kan se at det finnes noe grunnlag for å hverken fordømme eller forby, så lenge ikke tvang eller vold er inne i bildet – og i så fall har man egne lover som ivaretar dette.

 • Trist

  Blir rett og slett trist og lei meg over det stadige hysteriet i media. Jeg kan forstå de som har blitt utsatt for grove overgrep og deres trang til å ville hevne seg. Men at dere stempler alle pedofile som syke jævler som det fremstilles av mange her, (også media) blir så totalt galt og destuktivt. Dere ødelegger ikke bare livet til den pedofile, men forsterker også skammen og skyldfølelsen til barna som utsettes for disse handlingene. Eneste måten å komme problemet til livs er å ha dette som tema allerede i skolen slik at folk ikke utvikler seg til pedofile i utganspunktet. Man må problemet med rota og forebygge med informasjon allerede før folk blir voksne. Hvordan dette bør legges opp i undervisning er ikke opp til meg. Men noe må gjøres. Jeg føler selv at jeg har fullt belegg for å kritisere fordi jeg selv er pedofil. Jeg hater meg selv og hater lystene, men de er der uansett. Kan ikke gjøre noe med sine lyster annet enn å kneble dem. Man kan ikke akkurat gå rundt å nappe 5 åringer, binde dem og ta dem i rompa heller. Jeg ytrer et ønske om at samfunnet kan forandre seg og behandle pedofile som fullverdige mennesker og gi oss behandling i form av varme og fortåelse av at vi har et problem som vi sliter med. Noen pedofile har kanskje tippet over til å fornekte at de er syke i hodet, dette er synd og de må tvangshjelpes. Men la iallefall ikke alle pedoer stemples som lokkemenn og galninger. Vi jobber, vi bor iblandt dere og vi er mennesker med følelser og ofte en vanskelig oppvekst. Hjelp oss, ikke hat oss. Kommer aldri til å forsvare overgrep på barn, men jeg skjønner at ikke alle er onde mennesker også, uansett hva de har gjort. Jeg håper og ber for å en dag bli normal, jeg vil tenne på DAMER og pupper, men jeg gjør ikke det. Skal jeg hates pga det?. Jeg vil ikke like barn slik jeg gjør, men det er slik jeg er enten dere liker det eller ikke. Håper at det noe usammenhengede innlegget mitt kan skape litt mer innsikt hos mange som hater oss så forferdelig. Les det jeg skrev og stopp opp og tenk uten å blindes av hat. De fleste VIL IKKE være pedofil, er noe man er ufrivillig. Like mye som andre tenner på ei fin dame, så tenner andre på 5 år gamle smågutter/jenter, eller tenåringer for den slags skyld. Ikke hat, forstå og hjelp oss. Takk.

 • christel elvebakken

  jeg etterlyser et eksempel på en seksuell handling mellom et barn feks 10 år so muligens ikke vil gi negative senskader hos barnet?slik jeg har forstått det skal d være full åpenhet i dette forumet,tar jeg feil?Jeg mener at pedofili er en sykdom på lik linje med andre psykiske lidelser,og pedofile bør få behandling for dette.mener d må være en utbredt enighet om at dette er moralsk forkastelig og kan skade barn for livet og evt føre til at et barn kan komme til å forgripe seg på barn i voksen alder.men mediahysteriet kan også skade barna og jeg tenker at det for enkelte kan føles som et nytt overgrep.hilsen meg

 • Jeg ser ditt poeng veldig klart, og jeg er i bunn og grunn enig i at mannen i gaten er i stand til å se alt for lite nyanser i denne saken (som i mange andre saker). Men jeg reagerer på en ting;

  «Mens samfunnet i dag automatisk betrakter seksuell kontakt mellom barn og voksne som negativt, så er dette en falsk konstruksjon og støttes altså ikke av forskningslitteraturen.»

  Metaanalysen du referer til her er gjort på en normalpopulasjon. Hvis du ser på enkelte grupper av psykiatriske pasienter (som f. eks borderline individer: http://en.wikipedia.org/wiki/Borderline_personality_disorder#Childhood_abuse.2C_trauma_or_neglect ), så vil du se at mange studier finner en ganske sterk korrelasjon. Jeg sier selvfølgelig ikke at dette betyr at den seksuelle kontakten, eller misbruket, om det er misbruk, leder dirkete til lidelser som borderline, men korrelasjonen mellom en del psykiatrisk lidelser og misbruk er for konsekvent i forskningslitteraturen til å kunne bli ignorert. Det spiller virkelig en rolle for disse individene.

 • Tegn på uselviskhet å sammenligne pedofili med mord; Vi frykter i mye større grad det en pedofil kan gjøre med våre barn enn det vi frykter en morder kan gjøre med oss selv. Vi straffer i håp om å fjerne utrygghet, derfor er vår naturlige reaksjon å ville slå hardest ned på det vi frykter mest. Heldigvis har vi også evnen til å tenke lenger enn våre innstinktive mors- og farsfølelser når vi blir mødt med tvangen til å handle… slik at når vi unyanserte mennesker blir pålagt å utforme lover og regler klarer vi å begrense vår frykt (eller hat om du vil).

 • Monica

  Det samme gjelder fedre som har sex med sine døtre. Det er svært sjelden at dette skyldes pedofil «legning». I de aller fleste tilfeller skyldes det dårlige avgjørelser i beruset tilstand utført av ulykkelige menn.

  Har du noen kilde som sier at fedre som voldtar sine døtre er i beruset tilstand? Mitt inntrykk av dette er at fedrene ikke er berusede når han voldtar sine døtre.

 • Anonym

  «Med unntak av den katolske kirken finnes det vel ingen dokumentasjon på at slike “ligaer” eksisterer.»

  Visste du at Den katolske kirke er den organisasjonen som har hatt minst — ja faktisk minst! — problem med pedofili? Og at det er mye verre i skolesektoren og i idretten. Men hvorfor kallar du ikke nordk idrettsforbund eller den norske skolen for en «pedofili-liga»?

 • Den katolske kirke er den organisasjonen som har hatt minst — ja faktisk minst! — problem med pedofili

  Dette skulle jeg for min del ha sett noen tall på før jeg tar det for god fisk.

 • Kristian

  Hei

  Jeg syntes det er bra at det endelig er noen som tørr å gå inn i en sak som så å si har lenge vært missforstått og i sterk grad tabubelagt å snakke om. Det er faktisk svært få som tørr å gå i dybden av dette temaet (og det er nok mange grunner for dette i frykt for hva man kan finne) så du skal absolutt ha skryt for dine berikende innlegg!

  Som du også nevner er det en stor vesentlig forskjell på å tenne på prepubertale barn og unge jenter (14-17) da det som du faktisk sier ikke er noe unaturlig i det hele tatt. For å legge til litt her er det i denne alderen hormonene svinger på sine topper og dette er faktisk en fase i livet hvor man sender ut de sterkeste signalene ved både oppførsel, væremåte, klesstil og lukt (feromoner) som forteller at man er seksuelt moden. Jeg er selv i midten av 20 årene og har naturligvis sett flere tiltrekkende ungjenter i denne alderen, men det betyr ikke at jeg ønsker å ha sex med disse ungjentene fordet.

  Jeg har faktisk avslått et tilbud hvor en 15år gammel attraktiv jente tilbudte (og oppfordret meg) til å ha sex med henne. For meg føltes det rett og slett ikke riktig og heller tente det ikke lysten min for å gå videre med dette.

  Nå det er sagt, vil jeg også nevne at jeg er veldig fascinert av menneskekroppen i seg selv. Jeg er faktisk for nudisme på dette grunnlag at jeg syntes menneskekroppen er noe vakkert både fra begynnelse til ende. Nakenhet i seg selv er også et stort problem i samfunnet i dag og jeg tror også frykt for å for eksempel. se et barn nakent for og enten frykte ukjente følelser eller selv bare det at man ikke ønsker å bli feilaktig dømt av noen observatører som feilbedømmer situasjonen som en pedofilsk handling. Det er mange som er redd for dette, spesielt menn som ikke er ”tiltatt” å vise følelser på samme måte som kvinner. Jeg var der i en periode selv, i flere år faktisk, hvor jeg avgrenset kontakt med barn sterkt for og ikke å bli stemplet som noe jeg ikke var. Etter tid førte dette som reaksjon til at jeg fryktet å se (og selv høre) et barn da dette gav meg negative assosiasjoner til mine egne sperrede følelser at jeg ikke fikk lov til å se et barn som pent eller vakkert. Dette er et godt eksempel hva slike dømmeverk kan føre til!

  Det tok meg lang tid å gi meg selv lov til å se et barn som vakkert og pent igjen etter dette, det setter mange psykologiske sperrer en slik misstolkning. Så klart jeg er imot pedofili eller overgrep på barn, men man burde være veldig forsiktig hvem man dømmer pedofil her i verden. Det kan i mange situasjoner faktisk gjøre mer skade en nytte; som for eksempel. mitt tilfelle.

 • Ina

  Jeg reagerer på at du i din uttalelse om at sex mellom barn og voksne ikke nødvendigvis er skadelig, ikke nevner med ett ord at det er den voksne som har makt og ansvar. Frivillighet er et begrep som ikke nødvendigvis er relevant i en relasjon mellom for eksempel en tolvåring og en nittenåring.

 • Det har du helt rett i. Ansvaret ligger som hovedregel på den eldre part, spesielt når vi snakker om pedofile handlinger i den forstand at barnet er 12 år eller yngre.

 • Hugabuga

  Beklager dumme navnet, men siden det er søkbart på google foretrekker jeg å ikke bruke det virkelig navnet :)

  Uansett, denne artikkelen er fantastisk bra skrevet, og den summerer opp alt det jeg selv har ønsket og prøvet å si i lignende diskusjoner på forum og lignendene. Jeg kan absolutt ikke fordra pedofile handlinger / overgrep, men jeg lei av at alle blir tatt under samme kam, og at man dømmer en person verre enn hvis han faktisk hadde drept noen. Man er for flink til å generalisere dem, og måten du beskriver forskjellene på er flott.

 • T.

  Jeg tror i grunnen jeg har lite å tilføye hær som ikke allerede er sagt, men jeg føler bare jeg må uttrykke min totale enighet med hva forfatteren sier i denne artikkelen.

  Slik jeg har skjønt det vil ikke pedofili utelukke at man også kan tiltrekkes av litt mer jevnaldrende i tillegg (litt på samme måte som å være bifil kanskje?) og jeg vil da si at jeg møter kravene for å være pedofil, men jeg fordømmer overgripere (de som tvinger, ikke der det er gjensidig, men det er en HELT annen diskusjon) på lik linje med hva resten av samfunnet gjør. Det erger meg derfor veldig at media og folk flest misbruker ordet pedofili på den måten de gjør.

 • Hei33

  Hei Gunnar , jeg vil vite hva du synes straffen burde være om man sprer si 1000 barnepornobilder på nettet.. skal man da gå fri etter din mening ?

 • Dette spørsmålet er vel stilt litt på feil bloggpost og hadde vel passet bedre på en bloggpost om barneporno. Jeg ser nemlig ingen direkte sammenheng mellom pedofili og barneporno ettersom definisjonen av sistnevnte som regel rammer materiale som avbilder personer som faller helt utenfor definisjonen av pedofili.

  Men til spørsmålet ditt. Først må jeg be deg definere hva du mener med «barnepornobilder»? Jeg må også be deg definere hvem som er avbildet, hvem som har tatt bildene og hvem som sprer dem.

  Fint om du også definerer hva du legger i «sprer». Er det å sende til en venn? Kjæreste? Dele fritt på fildelingsnettverk? Selge for penger?

 • Hei33

  Jeg tenker liksom på 1000 bilder fra det mindre farlige til det gangeske grove.. Det er jenter og gutter i aldren 8-13 år. Det er en mann i tidlig 40 årene som legger det ut slik at andresom du kansje vil kalle det «barneporno-kikkere» kan se.

  Selges ikke for penger..

  Og forresten må jeg si til dere som sier man ikke kan gjøre noe med at man er pedofil..
  Ok kansje ikke men det finnes 1 behandlingsmåte fot de som virkelig hater sine tanker.. det er å fjerne hormonene i hjernen som ggjør at man forelsker seg i en annen person..
  Så for dere si hva dere vil om det..

 • Jeg synes dte er et vanskelig spørsmål. Jeg synes for det første at definisjonen av barneporno er absurd. Skal noe være straffbart mener jeg i så fall at det må være materiale med klart seksuelt preg hvor barn under den seksuelle lavalder er avbildet. Webcambilder av en 15-åring eller samleiebilder av en 17-åring mener jeg ikke burde falle under definisjonen av barneporno, fordi det ikke er noe offer i handlingen da bildet ble fremstilt. Å straffe dette er å straffe tankene til den som besitter, eller ser på, bildet, og det mener jeg er feil. At skadevirkningene kan være til stede for en ung jente som får sitt nakenbilde spredd på nett er så, men det kan ikke besitteren/kikkeren straffes for. Det er en uheldig bivirkning av internett vi bare må leve med. Vi kan ikke straffe oss til trygghet på dette området.

  Hva så med å distribuere slike bilder? Det er et hakk opp fra å bare besitte eller ha sett på bildene. (Etter norsk lov trenger man vel ikke engang besitte barnepornomateriale. Det er nok å ha sett det for å ha brutt loven.) I den ideelle verden burde kanskje også dette være ulovlig. Men skadevirkningene av et slikt lovverk er så store at jeg er usikker på om det kan forsvares. Når siktede personer mister hjem, familie og jobb for noe som ofte er temmelig uskyldig, så er det noe som er helt galt. Hvor mange titalls mennesker har ikke tatt livet sitt etter slike siktelser? Jeg har hatt personlig kontakt med en håndfull mennesker som virkelig har fått livene sine ødelagt av helt uskyldige «lovbrudd» knyttet til besittelse av «barneporno». HVor de ikke selv har oppsøkt barneporno, men som gjennom andre saker har fått sitt datautstyr gjennomgått av politiet hvorpå de har funnet noen thumbnails som kan defineres som barneporno i nettleser-cachen. Absurd. Eller hvor de har hatt sex med seksuelt lovlige jenter, filmet dette til privat bruk (ikke deling) i samråd med jenta, og så blitt straffet for «produksjon og besittelse av barneporno». Det er ikke akseptabelt mener jeg. Når gråsonene er så store og samfunnets vrede så enorm, blir prisen for høy å betale for å ivareta et lovverk som har gode hensikter, men som ikke fungerer i praksis.

  Det eneste jeg kan se helt klart burde være ulovlig er produksjon av den type barneporno jeg spesifiserer i starten. Altså hvor man bryter lover om tvang, barnearbeid eller sex med mindreårige for å produsere materialet. Ved å sette inn ressursene i jakten på disse menneskene, heller enn å jakte på ensomme menn som sitter hjemme og onarerer til bilder av tenåringsjenter de har funnet gratis på nett, vil man gjøre mer for å bekjempe problemet og beskytte barn, tror jeg.

  Det var noen løse tanker om saken. Så til ditt spørsmål: Bør vedkommende du viser til straffes? Ja, jeg tror det, fordi det høres ganske «organisert» ut det han driver med. Han distribuerer bevisst store mengder bilder av barn, som ikke selv ønsker dette, til andre. Det påfører barna skade og bør straffes.

  Kan man gjøre noe med at man er pedofil? Mye tyder på at man kan gjennomgå psykologisk behandling og bli «frisk». Det anbefales på det sterkeste til eventuelle pedofile som leser dette. Oppsøk behandling!

 • maren

  jeg stusser veldig over at du sammenligner pedofili med homofili. påstår du virkelig at dette er sammenlignbart? hva mener du egentlig? at de homofiles framgang og posisjon i dag vil bli resultatet for fremtidens pedofile? at det skal bli akspetabelt for voksne å utnytte lettmanipulerte barn som enda ikke er fullt utviklet, både fysisk og psykisk?
  homofili er en påvist, naturlig og fullstendig ukriminell legning på lik linje med heterofili. pedofili er ingen lenging, det er seksuelle avvikere som i sin praksis faktisk er kriminelle. jeg er enig i at latent pedofili ikke skal forfølges, og at det må være en fryktelig byrde for mange, men i praksis er det faktisk ingen måte å forsvare disse menneskene. og det er i hvert fall ikke forsvarlig å sammenligne dem med en naturlig legning som homofili.

 • maren

  *manipulerende, gjerne

 • Men leser du hva jeg skriver så ser du at jeg faktisk IKKE sammenligner pedofili og homofili noe sted. Jeg stiller spørsmålet om pedofili er en legning, men svarer meg selv at det kanskje ikke er det. Likevel må vi huske at vi er et produkt av vår tid, og hadde vi levd for 100 år siden hadde vi nok sett også på homofili som en sykdom som var både skadelig, gal og kriminell.

  Du blander deretter sammen pedofil «legning» og pedofil handling når du retorisk spør om det skal bli akseptabelt for voksne å utnytte barn. Selvsagt skal det ikke det. Det er ikke det jeg argumenterer for. Men jeg ser ikke på et som unaturlig at pedofil legning i større grad kunne aksepteres i samfunnet, på samme måte som spillegalskap, alkoholisme og andre «psykiske lidelser» er blitt akseptert i senere år. Hvis man sluttet å kreve at pedofile skulle kjeppjages fra samfunnet, settes i gapestokk, kastreres, tortureres og drepes, hadde kanskje flere pedofile turt å søke behandling for sine problemer. Å stå frem som pedofil i dag, selv til en profesjonell behandler, er ikke akkurat enkelt vil jeg anta. Og det gjør bare situasjonen verre for alle parter. Slutter vi å fordømme mennesker som ikke har gjort noe galt annet enn i våre egne forutinntatte ideer, vil vi ha kommet langt.

  Og, for å kverulere litt: En pedofil handling er kun kriminell fordi vi selv (samfunnet) har sagt at sex med mindreårige er kriminelt. Og vi har selv definert hva som er «mindreårig». Homofili ville og vært en kriminell handling om vi sa at sex mellom to av samme kjønn var kriminelt. Samfunnet definerer selv hva som er lovlig/ulovlig, og i noen land er homofili ansett som kriminelt. Enkelte politiske partier i Norge ønsker å gjeninnføre dette også her. Og i Norge er sex med en på 13 år kriminelt (ja, sogar ansett som en pedofil handling hos endel), mens det er fullt lovlig i Spania. Dette er ikke absolutter, så argumentet om hva som er «kriminelt» eller ikke, blir litt meningsløst og trangsynt.

  Jeg føler du motsier deg selv litt, fordi du åpenbart er enig i at «latent pedofili» ikke kan forfølges. Samtidig sier du at vi skal opprettholde eksisterende fordømmelse av denne legning/lidelse/tilstand, noe som for meg virker veldig kontraproduktivt.

  Til slutt stusser jeg over begrepet «naturlig legning». Vi har vel, så vidt jeg vet, ingen vitenskapelig dokumentasjon på at homofili legning er «naturlig», hvis du med det mener at det stammer fra gener. En del forskning tyder på at miljø er en vesentlig faktor i hva slags legning man utvikler, på samme måte som med pedofili. Det er neppe helt sort/hvitt. Vi vet også at pedofili ofte springer ut av undertrykt homofili i et barns oppvekst, så slik sett kan man si at det er en direkte kobling mellom legning, samfunnets fordømmelse og pedofili.

 • maren

  hvordan er det motsigende når jeg presiserer ‘pedofili i praksis’ og skiller det fra latent pedofili?

 • Du skiller i andre avsnitt, men jeg oppfatter ikke et slikt skille i argumentet ditt i første avsnitt. Derfor mener jeg du er litt selvmotsigende. Hvis du vet at vi drøftet latent pedofili, så blir spørsmålet hvor du sammenligner fremgangen til homofili med en hypotetisk fremgang for pedofile som skulle inkludere seksuelle overgrep mot barn, meningsløs.

 • KS

  Sitter du å forsvarer pedofili?

 • Koppa Dasao

  Dusten som driver dette stedet sitter og forsvarer retten til sine egne tanker, og alt dette innebærer uavhengig av hva andre mener burde tillates av tanker og fantasier. Hvis du ut ifra et slikt forsvar trekker den slutningen at han sitter å forsvarer handlinger som passer best i tanke fremfor i faktisk handling, er du en idiot, og det er verre enn å være en dust.

 • Stæld

  Må si meg enig i det meste av det du skriver. Svært godt gjort å nyansere slik du har gjort her. Interessant lesing, men mange skuffende kommentarer.

  Personlig tror jeg ikke pedofili eller andre slike «tilstander» burde karakteriseres som en sykdom eller lidelse, men heller som en variant av en legning, men dette varierer jo meningene svært om. Jeg antar forøvrig at det finnes både hetero-, homo- og bifile pedofile, just så som med andre «side-legninger». Det hele er visselig svært komplekst.

  For å ta ting et skritt videre, eller til siden om du vil, lurer jeg på hva du med dette i tankene vil si om zoofili, og såkalt «furrydom» (separate fenomener). Førstnevnte er vel spesielt relevant, da det også der dreier seg om personer med sterkt avvikende seksualitet som retter seg mot ikke-autonome vesener.

 • z

  Jeg vet ikke hva Gunnar mener om “furrydom”, men om han ikke er komplet idiot er han imot det. Seriøst, en (som oftest overvektig) voksen mann/kvinne som ikke takler virkeligheten og later som han/hun er et tegneseriedyr er så patetisk at det ikke fortjener respekt på noe som helst måte. Zack «Geist Editor» Parsons har en grei artikkel om emnet http://www.somethingawful.com/d/news/internet-sad-sexy.php
  .-= zs siste blog ..The Libel Reform Campaign =-.

 • Daniel

  Hei, har opprettet en Facebook-gruppe som heter «Gi pedofile et hjelpeapparat»

  Det er krise at det ikke finnes, og håper du vil støtte dette tiltaket. Jeg ønsker og jobbe opp mot politikerne om dette, men parallelt er det nødvendig med en holdningsendring hos befolkningen.

 • Koppa Dasao

  Daniel skrev:

  Hei, har opprettet en Facebook-gruppe som heter “Gi pedofile et hjelpeapparat”
  Det er krise at det ikke finnes, og håper du vil støtte dette tiltaket. Jeg ønsker og jobbe opp mot politikerne om dette, men parallelt er det nødvendig med en holdningsendring hos befolkningen.

  Ser ut til at Facebook aksepterer alle former for terroristgrupper som vil folk som hevdes å være pedofile til livs, men at de ikke aksepterer en seriøs gruppe som tar temaet på alvor.

 • @ Roger Wendel:

  Roger:

  DSM-IV inneholder ikke bare «lidelser». Det inneholder også f.eks. det medfødte aspergers syndrom, som er annerledes, og kan skape store vanskeligheter, men også kan gi store styrker.

  Og uansett er hva som står i disse diagnosemanualene omstridt, ihvertfall på området seksualitet. Det er ikke lenge siden sadomasochisme og transevetittisme sto i ICD-10. De ble merket som «brukes ikke i Norge» først i år.

  Hva du synes om pedofili som legning eller form for tiltrekning («kjærlighet til barn» som du skriver) er ravende likegyldig. Du kunne like gjerne syntes at homofili var «sykt spør du meg». Din egen umiddelbare «æsj-faktor» er ikke nødvendigvis noe som bør tas hensyn til når man skal gjøre en saklig vurdering av hvordan dette fenomenet arter seg, og hvordan pedofili bør møtes i samfunnet.

  Dette blir på samme måte som hvis du synes det er «sykt» å tenne på damer over 60. Du skal slippe å gjøre det selv, men at pensjonister også har elskere får du versågod finne deg i. Det er ikke din sak rett og slett, og det er ikke noe du har noe med. Ihvertfall ikke på bakgrunn av om du synes det er æsj å tenke på.

  Spørsmålet om hvorvidt pedofili er en legning, går vel på noe sånt som om det er noe vedvarende gjennom livet, og hvor nært knyttet opp det er mot personlig identitet. Faktisk: Hva det vil si at noe er en legning er et komplisert spørsmål.

  Den som har skrevet at pedofili er en legning på pedofili.info føler opplagt at det er det for ham, og han ønsker aksept for det istedenfor sykeliggjøring. På mange måter er han en større autoritet på området enn hva diagnosemanualene er. Det er tross alt snakk om å bli klok på hans egen seksualitet/kjærlighet.

  Spørsmålet om hvorvidt pedofili kan regnes som en egen «legning» koker lett ned til et spørsmål om hva man mener med ordet «legning», og hva man tenker om andre legninger (f.eks. homofili) når det gjelder om det er medfødt osv.. Du «avslører» ikke noe ved å vise til DSM-IV. Og jeg minner om at det er ikke så lenge siden også homofili ble sett på som «sykt» og en «sinnsykdom», også i vesten.

  Det at folk flest ikke vet hva «pedofil» betyr, og slenger alt fra fantasier om 15-åringer til serievoldtekt av 2-åringer i en eneste stor blind samlesekk, sier litt om hvor lite folk skjønner og har tenkt over hva pedofili er. Det er bare et tegn på at det trengs opplysning om og nyansering av alt dette her.

 • Anonym

  du forsvare jo pedofili! selvfølgelig vil de fleste ta skade av å bli seksuellt misbrukt av en våksen! min far ble seksuelt missbrukt å slit idag med nærva og alkoholproblema!

 • ann

  Man bør være på jakt etter pedofile, of drepe dem når de blir funnet

 • ann

  [sensurert av admin] ER en av Norges mest syke pedofile menneske

 • Koppa Dasao

  ann skrev:

  Man bør være på jakt etter pedofile, of drepe dem når de blir funnet

  Da får du begynne med å drepe ham du deler seng med, Fitte. Fy til rakkeren!

 • @ Gulle:

  Pedofili er ikke ulovlig. Seksuelle overgrep er ulovlig, uansett hvem overgriperen er. En heterofil, homofil, pedofil, muslim, kristen, sosialist osv. Vær så snill å hvert fall bruke begrepene riktig. Det er nettopp dette som skaper en usaklig og uriktig debatt.

 • En ualminnelig klok tekst. Takk!

 • sylvia

  @ Elin Ørjasæter:
  Har du egne barn Tjomlid? tror ikke det for da hadde du ikke uttalt deg på samme måte..vil også bare nevne at du nå blir omtalt på ALÅBL så du har muligheten til å forsvare deg.

  Mvh

  Sylvia Møller

 • sylvia

  siste mld var til Gunnar Tjomlid og ikke Elin Ørjasæter.

 • Vivi

  @ sylvia:
  Om du leser bloggen til Gunnar så finner du svaret.

 • sylvia skrev:

  siste mld var til Gunnar Tjomlid og ikke Elin Ørjasæter.

  Da bør du kanskje følge litt bedre med før du skriver … ?

  Jeg skjønner at du føler et sterkt behov for å få Gunnar i tale her, men jeg må bare si at du gjør dette på helt feil måte. Men men, er vel ikke så mye vits i å si det, jeg er ikke den første som prøver å forklare dette her, ser jeg. Snodig.

  Gunnar har forøvrig en datter som er, om jeg ikke husker helt feil, fire år og noen måneder. Dette kunne du ha funnet ut selv ved å lese litt på bloggen her. Men det var vel ikke så interessant for deg.

 • sylvia

  Lurer på om Tjomlid fortsatt mener det samme når hans egen datter fyller 12 år? Lest endel, men det tar litt tid å få lest alt vil jeg tro…

 • Sylvia,

  Les disse to setningene:

  «Dette betyr likevel ikke at man skal oppfordre til eller akseptere sex mellom barn og voksne.»

  «Men dette betyr likevel ikke at det er riktig å ha sex med en jente på 15.»

  Begge er hentet fra bloggposten over her. Jeg vet ikke hva slags teknikk du bruker når du leser, men «som fanden leser bibelen» er et ordtak du burde lære meningen av.

  Det du driver med nå er så langt over streken at det ikke lenger er underholdende å være vitne til. Det er bare trist.

 • Vivi

  Denne bloggen har provosert også meg. Men jo mer jeg leser den , jo mer tenker jeg. Om jeg leser riktig, tar du avstand fra overgrep/voldtekt / incest. Klare handlinger som dømmes av straffeloven. Som du selv sier SKAL straffes. De handlingene som rammes av loven om seksuel lavalder, er slik jeg forstår deg, temaet du vil beskrive. Lav alderen varierer i Europa fra 13 til 18 år. http://no.wikipedia.org/wiki/Seksuell_lavalder .

  Det er ingenting som skaper større overskrifter enn seksuelle overgrep mot barn. De aller største er der kvinner er overgriper. Men det er sjelden vi hører om handlingene er overgrep eller en handling som er ønsket fra begge parter. Den eldste har selvsagt ansvar for handlingen der en mindreårig er den andre parten. Vi har lover som dekker dette som lovbrudd. Men det er ikke alltid den yngste parten er ett «offer».

  Det har vært mange slike saker i amerikanske media. Der lærer har en elev som elsker. Det står sjelden at de elsket hverandre.

  En slik sak var og oppe i media for mange år siden , her i Norge. Der en kvinne ble dømt etter loven om seksuel lavalder. Det var en sak i nyhetene, aviser og Se og Hør. Hun ble sett på som en overgriper.
  Saken var den at hun hadde hatt ett forhold til en gutt, fra han var 11 år. Gutten oppsøkte henne frivillig, Det hadde ikke blitt noen «sak», om kvinnen ikke ble gravid da gutten var 16 år. Og det ble en farsskapssak av det.
  Hun sa i retten at kjærlighet, teller ikke år. Men selvsagt forsvarer jeg ikke handlingen hennes. Det jeg prøver å si, er at gutten ikke var ett offer. Selv om handlingen ble straffet.

  En annen historie, som det ikke ble en sak av, er en medelev som forelsket seg i vår lærer. Som 12 åring. At de hadde ett forhold var alle elevene klar over. De er fortsatt gift. Men jeg kan ikke uttale meg om forholdet deres var seksuelt , den gangen.

  Min far faller og innunder, det du beskriver som en «pedofil jævel». Fordi han traff min mor da hun var langt under lavalder, og han var 20 år eldre. Men de elsket hverandre på tross av alder. Og var gift i mange år. Min mor var ikke ett offer.

 • @ sylvia:

  La meg stille deg følgende spørsmål: Om jeg skrev en bloggpost hvor jeg forsøkte å forklare forskjellen på overlagt drap og forsettlig drap, ville du da mene at jeg forsvarte drap?

 • sylvia

  @ Gunnar Roland Tjomlid:
  Nei men jeg ville si at du forsøkte å skjønnmale vold i sin helhet…

 • PunIsher

  Så å forklare forskjellen på overlagt og forsettlig drap, kan anses som skjønnmaling av vold i sin helhet?

  Akkurat, og hvordan i all VERDEN klarer du å få til det?

 • sylvia

  Det er måten Tjomlid forklarer pedofeli på (rettferdiggjøring) som jeg hadde i bakhodet når jeg svarte på dette.

 • @ sylvia:

  Med «pedofeli» antar jeg du mener en «pedofil handling». Da lurer jeg på om du konkret kan fortelle meg hvor i denne teksten jeg rettferdiggjør pedofile handlinger? (Og jeg ber om at du ikke denne gangen tar setninger ut av sin kontekst slik du har valgt å gjøre i andre fora.)

 • @ sylvia:
  Mener du, Sylvia, at om man prøver å forstå bakenforliggende faktorer i et lovbrudd, så rettferdiggjør man lovbruddet?

  Det er forskjell på å forstå (som i å forklare) og å forstå (som i å unnskylde).

  Man skal være forsiktig med analogiene her, men jeg prøver meg likevel:

  Er du enig i at man kan forstå at gjerningspersonen begikk et drap på grunn av rus, uten at man sier at folk kan gjøre hva som helst når de er rusa?

 • sylvia

  @ Gunnar Roland Tjomlid:
  Det virker på meg som du leker med tanken om at man plutselig kan havne i en seksuell situasjon med et 12 år gammelt barn, enten fordi du er ensom eller en feil i fylla. Ingen voksne menn eller kvinner som er normalt utrustet vil kunne tenne på sine egne eller andres barn bare fordi de er ensomme eller i fylla. Kall det hva du vil, men det er ikke en flatterende begrunnelse å komme med. Tonje sammenligningen din blir på sidelinjen her. Sett dere selv i samme situasjon! kan du Gunnar eller Tonje forstå at det er mulig å tenne på sitt eget barn uansett tilstand?

 • @ sylvia:

  Jeg skjønner at dette er et forferdelig vanskelig tema, jeg har vært der selv at det var umulig å tenke på sånne ting uten å bli sint. Nå er ikke jeg noen ekspert på pedofile eller seksualforbrytere, men jeg har bakgrunn fra kriminologi og psykologi, så litt har jeg da lært. I tillegg måtte jeg lære meg å se kaldt og analytisk på ting som var kjipe å analysere.

  For det har jo en verdi å prøve å forstå hvorfor sånne ting skjer – spesielt for å prøve å gjøre riktige ting så det ikke skal skje igjen, ikke sant?

  Gunnar har ikke smørt tjukt på med følelser og forbehold i teksten sin. Han har skrevet ganske kaldt og nøkternt om et veldig følsomt tema. Det gjør at mange tenner på alle pluggene. Men hvis du slår av pluggene en liten stund og leser det han faktisk har skrevet, så er det ikke så kontroversielt.

  Gunnar skriver at det ikke er alle som forgriper seg på barn som har _legningen_ pedofil. De har fremdeles gjort noe som er fryktelig feil og fryktelig ulovlig. Folk kan være skakk-kjørte og forgripe seg på barn selv om de ikke _alltid_ og _bare_ tenner på barn.

 • sylvia skrev:

  Det virker på meg som du leker med tanken om at man plutselig kan havne i en seksuell situasjon med et 12 år gammelt barn, enten fordi du er ensom eller en feil i fylla.

  For å bruke dine egne ord: Ingen voksne menn eller kvinner som er normalt utrustet ville lese denne teksten på den måten du gjør.

  Ærlig talt, skjerp deg.

 • @ sylvia:

  Men her tar du feil, Sylvia, og det er nettopp derfor denne bloggposten er viktig. La meg sitere fra http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/nov2006/pedophile1.html#Occurrence_in_child_sex_offenders (mine uthevinger):

  A perpetrator of child sexual abuse is, despite all medical definitions, commonly assumed to be a paedophile, and referred to as such; however, there may be other motivations for the crime (such as stress, marital problems, or the unavailability of an adult partner), much as adult rape can have non-sexual reasons. Thus, child sexual abuse alone may or may not be an indicator that its perpetrator is a paedophile; most perpetrators of it are in fact not primarily interested in children.

  Those who have committed sexual crimes against children, but do not meet the normal diagnosis criteria for pedophilia, are referred to as situational, opportunistic, or regressed offenders, whereas offenders primarily attracted toward children are called structured, preferential, or fixated paedophiles, as their orientation is fixed by the structure of their personality. It is estimated that only 2 to 10 percent of child sexual abuse perpetrators meet the regular criteria for pedophilia. (Kinsey-Report, Lautmann, Brongersma, Groth).

  As noted by Abel, Mittleman, and Becker (1985) and Ward et al. (1995), there are generally large characteristical distinctions between the two types of offenders. Situational offenders tend to offend at times of stress; have a later onset of offending; have fewer, often familial victims; and have a general preference for adult partners. Pedophilic offenders, however, often start offending at an early age; often have a large number of victims who are frequently extrafamilial; are more appetitively driven to offend; and have values or beliefs that strongly support an offense lifestyle.

  Most cases of father-daughter incest are believed to involve fathers who are situational offenders, rather than paedophiles.[35] Attempts have been made to use «profiling» to identify paedophiles, however, these methods have come under sharp criticism for making claims that are far in excess of what the evidence supports.

  Så fortell meg en gang til, Sylvia. Hvis man antar at over 90 prosent av seksuelle overgrep mot barn begås av mennesker som ikke har en pedofil legning, synes du ikke dette er en viktig nyansering å komme med? Vil du innrømme at du tok feil i din subjektive synsing farget av sterke fordommer?

  Mitt andre spørsmål er: Hva er poenget ditt? Mener du at fordi du ikke kan tenke deg inn i sinnet til en dypt forstyrret person, så er slike situasjoner umulige? Har du et sinn som er allvitende? Eller kan det hende at man i blant må se hva forskningen viser heller enn å bare synse basert på egne følelser?

  Hvis 9 av 10 overgrep mot barn begås av ikke-pedofile, synes du ikke det er uhyre viktig å vite dette, og å spre dette budskapet, i kampen for å nettopp beskytte våre barn mot overgripere? De aller fleste overgrep mot barn skjer av noen i familien eller bekjente, folk som sjelden er pedofile, men som av andre årsaker henfaller til denne type oppførsel. Hvis man fornekter dette faktum vil det være umulig å utforme gode strategier i beskyttelsen av barn.

 • Her finnes også en del nyanseringer og forskning på området. (Det må selvsagt bety at de som har skrevet denne Wikipedia-artikkelen rettferdiggjør seksuelle overgrep mot barn, skal vi følge Sylvias logikk.):

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia#Prevalence_and_child_molestation

 • sylvia

  @ Gunnar Roland Tjomlid:
  Et overgrep er et overgrep uansett, men det er ikke den opplevelsen jeg sitter igjen men når jeg har lest bloggen. Det er heller en sterk opplevelse av forskjønnelse av overgrepet rettet mot barn. Jeg kan heller ikke se at denne bloggen vil forhindre fremtidige overgrep, men snarere rettferdiggjøre «feilgrep».

 • sylvia

  @ Leisha Camden:
  Hvordan tolker du dette da?

  Pedofil eller bare ulykkelig?

  Man skal heller ikke glemme at man ikke nødvendigvis er pedofil selv om man går inn i et forhold til en jente/gutt som er eksempelvis 12-13 år. …I svært mange tilfeller gjelder dette menn/kvinner som er ensomme og som har funnet et vennskap med et barn. Mens barnet ofte ikke ser på vennskapet som noe annerledes enn med en hvilken som helst annen venn, kan den voksne part utvikle et sterkt emosjonelt bånd til barnet, og i sin ulykkelighet kan det utvikles en vrangforestilling om at barnet er en fullverdig partner. Dette kan lett gli over i seksuelle handlinger, og mange personer blir etter slike situasjoner stemplet som pedofile (med alle de negative assosiasjoner det medfører), selv om handlingen bare var situasjonsbetinget.

 • Jeg spør deg igjen jeg: Hvor i teksten antyder jeg en forskjønnelse av overgrep mot barn? Hvor rettferdiggjør jeg slike handlinger?

  Når jeg to ganger i teksten skriver rett frem at mennesker som begår overgrep mot barn skal straffes, hvordan kan du klare å lese det til at det er en «forskjønnelse» av overgrep?

  Du har spredt så grove beskyldninger om meg rundtomkring på nettet de siste dagene at jeg forventer at du evner å svare tydelig på dette.

  Jeg registrerer også at selv når jeg fullstendig tilbakeviser en av dine naive påstander med mengder av dokumentasjon, så evner du ikke å innrømme feil men fortsetter å sette dine subjektive følelser over alt annet og på det grunnlag rakke ned på andre mennesker. Det er på grensen til ondskapsfullt.

 • @ sylvia:

  Det aner meg at du ikke forstår ordet «pedofil» og dermed misforstår betydningen av hele teksten? Kan det være riktig?

  Hvis ikke er det umulig å forstå hvordan du kan trekke frem det avsnittet (i kommentar rettet til Leisha) og legge noe mer i det enn at jeg påpeker at seksuelle overgrep mot barn ofte (som regel) begås av mennesker som ikke er pedofile, noe jeg nettopp har gitt deg mange referanser til forskningen som bekrefter.

 • sylvia

  Jeg har kun vist til bloggen din Gunnar og jeg regner med at du selv kan stå for det du skriver? dessuten har jeg varslet deg på forhånd noe du ikke gjør til de du skriver om…

 • Hm, det aner meg at Sylvia misforstår hele teksten fordi hun ikke skjønte, selv om jeg har gitt en tydelig forklaring i bloggposten, hva en pedofil er.

  Se på denne setningen:

  Man skal heller ikke glemme at man ikke nødvendigvis er pedofil selv om man går inn i et forhold til en jente/gutt som er eksempelvis 12-13 år.

  Hvis Sylvia, slik jeg tror, oppfatter ordet «pedofil» som «en som gjør noe galt når han har sex med et barn«, så vil alt bli feil. Da vil hun tro jeg i denne setningen sier at «man gjør ikke nødvendigvis noe galt (man er ikke nødvendigvis pedofil) selv om man har sex med en jente/gutt på 12-13 år«. Det er selvsagt en misforståelse fordi Sylvia ikke forstår det ordet som hele bloggposten handler om.

  Det jeg derimot sier (og som de fleste oppegående mennesker forstår) er at man ikke nødvendigvis oppfyller kriteriene til diagnosen «pedofil» selv om man har sex med en gutt/jente på 12-13 år, men at det likefullt ikke er en handling som skal aksepteres, og som altså skal straffes.

  Skjønner Sylvia forskjellen nå?

 • sylvia

  @ Gunnar Roland Tjomlid:
  Jeg forstår forskjellen og jeg sa at et overgrep er et overgrep uansett!

  I svært mange tilfeller gjelder dette menn/kvinner som er ensomme og som har funnet et vennskap med et barn. Mens barnet ofte ikke ser på vennskapet som noe annerledes enn med en hvilken som helst annen venn, kan den voksne part utvikle et sterkt emosjonelt bånd til barnet, og i sin ulykkelighet kan det utvikles en vrangforestilling om at barnet er en fullverdig partner. Dette kan lett gli over i seksuelle handlinger,

  Dette er å forskjønne overgrep i mine øyne…

 • Vivi

  @ sylvia:
  Jeg har prøvd å beskrive handlinger, som både er straffet og ikke straffet. Ingen av de tre tilfellene jeg har beskrevet, er begått av pedofile. Ser du at det kan finnes nyanser , slik Gunnar Tjomild, prøver å beskrive i denne bloggen. Den omhandler overgrep/voldtekt/incest. Strafferammen for noen av disse overgrepene varier fra 3 til 21 år. Men du ser kanskje ikke forskjellen?
  Det er ditt problem. Men prøv i hvertall å forstå.

 • sylvia

  Nei Vvi dette kommer jeg aldri til å forstå og ser heller ingen grunn til å forstå dette. Gunnar tar også opp tema nekrofeli og barneporno hva er denne intr rundt så mange obskøne tema? Andre orker ikke tenke på dette engang, men han skriver side opp og side ned, er det rart jeg lurer på intensjonen og driven hans i dette?

 • sylvia skrev:

  Nei Vvi dette kommer jeg aldri til å forstå og ser heller ingen grunn til å forstå dette. Gunnar tar også opp tema nekrofeli og barneporno hva er denne intr rundt så mange obskøne tema? Andre orker ikke tenke på dette engang, men han skriver side opp og side ned, er det rart jeg lurer på intensjonen og driven hans i dette?

  Nei, Sylvia, det er ikke rart at du lurer på dette. Gunnar driver nemlig med prinsipiell tenkning, noe du åpenbart overhodet ikke har det minste begrep om. Så jeg forstår at du sliter.

 • sylvia skrev:

  @ Leisha Camden:
  Hvordan tolker du dette da?

  Pedofil eller bare ulykkelig?
  Man skal heller ikke glemme at man ikke nødvendigvis er pedofil selv om man går inn i et forhold til en jente/gutt som er eksempelvis 12-13 år. …I svært mange tilfeller gjelder dette menn/kvinner som er ensomme og som har funnet et vennskap med et barn. Mens barnet ofte ikke ser på vennskapet som noe annerledes enn med en hvilken som helst annen venn, kan den voksne part utvikle et sterkt emosjonelt bånd til barnet, og i sin ulykkelighet kan det utvikles en vrangforestilling om at barnet er en fullverdig partner. Dette kan lett gli over i seksuelle handlinger, og mange personer blir etter slike situasjoner stemplet som pedofile (med alle de negative assosiasjoner det medfører), selv om handlingen bare var situasjonsbetinget.

  Dette her vet jeg ikke hva jeg skal si til. Denne kommentaren er et godt eksempel på noe som ikke er feil engang, det er så fullstendig hinsides.

  Hvordan jeg tolker dette? Jeg tolker det ikke, jeg leser det som står der. Jeg kan overhodet ikke forstå at det kan være mulig å ‘tolke’ dette på mer enn én måte. Du må enten være en fanatiker eller et troll.

 • Vivi

  @ sylvia:
  Norges lover er laget for at man skal bli dømt for den handlingen man begår. Også straffeloven. Man dømmes ikke etter loven for Avhending av fast eiendom, om man bryter Vegtrafikkloven. Det samme gjelder hvilke paragrafer som benytte i straffeloven. Altså hvilke handlinger man har begått.
  Det er dette Gunnar Tjomild forklarer i bloggen. At det er forskjel ¨på grovhenten av handlingene.
  Jeg vil mene du synes det er forskjel på en voldtekt av en 6 åring, og en seksuel frivillig handling med en 13 åring som er forelsket . Og at disse voksne personene som utfører handlingen , IKKE kan sammenliknes. At den ene handlingen ikke kan kalles pedofili.
  Eller mener du at straffen for disse handlingene bør likestilles. Selv om strafferammen i dag varier fra 3 til 21 år.

 • Roy-Abdullah Kenneth

  @ Gulle:

  «Pedofile er farlige for samfunnet.De kan sammen lignes med drapsmenn.»
  Og jeg kan sammenligne din rettskrivning med mye rart. Det gjør det ikke til sannheten… ;)

  «Av den grunn at de ødelegger et liv.»
  Det samme kan sies om mye rart. Kan er ikke det samme som gjør. Alkohol kan ødelegge liv. Bryggere har per i dag ikke dødsstraff. Ser du hvor latterlig argumentet ditt blir?

  «Disse menneskene kan ikke tilgies og det er rett å innføre dødstraff for slike.»
  Det er ikke dødsstraff for mordere. Så dersom jeg var en pedofil (muslimsk ikke vestlig innvandrer, som også var en ateistisk jødisk kristenfundamentalistisk kommunist som stemte frp⁰) overgriper som vil forgripe seg på et barn, burde jeg drepe barnet først? Da blir jo ikke noe barn misbrukt. Da er det jo bare et drap, og det er det jo ikke dødsstraff for. Fint å vite at folk tenker gjennom ting før de spyr ut dumskap på nettet.¹

  «Mange uttaler seg om pedofile som stakkars, men de vet ikke hvordan det er bli utsatt selv.»
  1: For kjærligheten til det naturlige språks syntaks skyld: Vær så snill å prøv å kjøre ting gjennom en stavekontroll eller noe slikt før du poster dette greiene.

  2: Hva har det med noe som helst å gjøre? En kan like gjerne si det motsatte er sant: De som har blitt utsatt for et overgrep er ute av stand til å ha en nøytral objektiv holdning til det, grunnet overgrepet.

  «De skal være så moralske.»
  NEI! Prøver noen å være moralske? Hvordan våger de? Svinske mennesker altså!

  «Tenk på alle overgrepene som er gjort av kvinner?»
  Er det liksom bedre, eller er det liksom verre? Et overgrep er et overgrep er et overgrep.

  «Hvorfor blir ikke disse svina huket?»
  At dette er korrekt bokmål er et argument for nynorsk. (Ja, det er korrekt bokmål.)

  «Jo fordi de skjuler seg bak morsinnstinktet og omsorg.»
  I motsetning til menn som aldri prøver å skjule seg bak noe som helst.

  «Ja jeg har opplevd å bli seksuelt misbrukt av kvinner og og dette i skolen og kommunen.»
  Og du har min sympati. For all del. For alle mine kjipe kommentarer er dette en av de tingene jeg ikke ønsker å marginalisere.

  «Der politikere er innblandet og fagforeningen som støtter pedofile.»
  Nå gjelder ikke dette spesifikt kvinnelige overgripere, mener spesifikt å huske et nyhetsoppslag om en mann som ble dømt for voldtekt på en av sine elever. For tredje gang. Da ble han sparket, og tror du ikke fagforeningen var imot dette? Beklager å måtte være stygg, men mennesker er kjipe mot hverandre.

  «der skoler er med på å skjule overgrep.»
  Og dette er galt. Men hva har det med at “Overgripere bør tas på alvor og behandles med den respekt en har for et hvilken som helst annet menneske” å gjøre?

  «Spesielt er det kvinner som er innblandet.»
  Har du noe tallmateriale på dette, eller er dette en ren anekdote fra din side? Ikke at jeg tviler et sekund på at damene er like kjipe som mennene, men noe kildemateriale hadde vært ønskelig.

  «Ja kvinnene liker å skjule seg for å kunne utnytte denne situasjonen.»
  Vær så snill: “Kvinnelige overgrepsmenn liker å skjule seg(…)” hadde vært bedre. Alle kvinner er ikke pedofile. ;)

  «Videre lar de mannfolkene få skylda.»
  Du mener at kriminelle ikke ønsker å straffes for sine handlinger? Du slette tid!

  «Det er under lig.»
  I motsetning til ved siden av lig, over lig, eller bak lig? Det er i hvertfall ikke underlig at kriminelle ønsker å ikke bli straffet for sine handlinger.

  «I mange store saker der pedofili ligaer er med er det kvinner som står for å administrere trafikken og styre hele systemet.»
  Hvordan vet du hvordan pedofili og ligaer blir styrt, davarisj Gulle?

  «Ja kvinner er noen svin i likhet med de mannlige pedofile.»
  Kan du være så vennlig å slutte å likestille 50% av befolkningen med pedofile?
  Norsk og andre naturlige språk har noe som heter “ambiguøs syntaks”, som betyr at det er flere mulige korrekte måter å tolke et utsagn på.
  Eksempelvis: Det du sa nå kan tolkes som at ‘Kvinnelige og mannlige pedofile er begge svin’.
  En annen tolkning er at ‘Pedofile menn er som kvinner: Svin’.
  Det er sannsynligvis milevis fra det du mente å si, og da er det synd at et øyeblikks utenksomhet fra din side får deg til å minne om en misogyn damehater.

  Jeg mener dette i beste hensikt:
  Dersom du ønsker at folk skal ta deg på alvor må du sørge for å uttale deg klart, slik at det er enkelt å forstå, og korrekt, slik at det ikke er noen tvil om hva du ønsker å si. Og stavefeil medfører ekstra arbeid for leseren som må slite seg gjennom det du har skrevet.
  Med andre ord sier du at din tid er for viktig for å sørge for at jeg har lett med å få med meg budskapet ditt. Hvorfor skulle jeg da gidde å bruke tid på deg?

  «Ja dødstraff er rett i denne situasjonen.»
  Hvilken situasjon? Ville du heller blitt voldtatt som barn enn å få begge føttene hugd av deg ved knærne? Eller hva med armene? Hva underbygger du denne ideen om at voldtekt er i gjennomsnitt verre enn det? For husk at en lov må gjelde for alle, og ikke bare spesialtilfellene.
  Når du i tillegg snakker om pedofile, som som oftest ikke begår overgrep, blir dette hinsides all fornuft.

  «Tenk at en lærer i finnmark forgrep seg på noen gutter og slipper unna på grunn av at norske lover beskytter ham?»
  Høres kjipt ut. Betyr det at vi skal nekte ham en rettferdig rettstraff? Skal vi nekte ham behandling? Skal vi skyte ham ved daggry? Er han verre en en massemorder? Og hvilke lov beskytter ham? “Lov om læreres tafsing på småjenter”?
  Gi oss noe å gå på. Forklar hvordan og hvorfor spesifikke lover beskytter ham.

  «Tenk at en rektor forgriper seg på barn inne på kontoret uten at noen kan gjøre noe med det. Hun er beskyttet av kommunen.»
  Der, jeg fikset det. Jeg velger å tro at du ønsker å påpeke at en aldri hører om kvinnelige overgripere og at det virker som om de slipper unna med ting de ikke burde, men dine gjentatte påpekninger av kjønn får deg til å virke som ekstremt opphengt av dette, og det kan desverre føre til at en ikke tar til seg de viktigere poengene dine. Hva enn de måtte være, du bruker nemlig ikke tid på dem.

  Jeg sier ikke dette så krasst fordi jeg har noe mot deg, eller fordi jeg ønsker å marginalisere deg eller noe i den dur. Tvert om. Men dersom du bare sier at noe er sant, og deretter argumenterer for det med enkelttilfeller og følelser, gjør du en generaltabbe av de store: Ingen bryr seg om hvordan folk føler seg på internett². Vi er bare tekst for hverandre her.

  Den grad du har rett drukner i dine følelser som alle ellers bare skanner fort forbi for å komme til et argument. Som for eksempel at norsk lov beskytter pedofile. En bedre ide ville vært å fortelle oss om sakene, gi oss lenker, og fortelle hvordan og hvorfor norges lovverk beskytter pedofile. Saksreferater, lover og slike detaljer ville hjulpet oss enormt.

  ⁰Gikk jeg glipp av noen fordommer? Og ja, navnet er ment til å understreke poenget om fordommer. Har det noe å gjøre med pedofile? Hvis du sier nei, les blogginnlegget på nytt. ;)

  ¹Jeg hadde den samme holdningen helt til min mor forklarte det til meg på ca samme måte. Jeg var en fjortis som sa meg enig med min mor fordi hun viste meg feil. Da var jeg litt flau, i dag er jeg stolt over at jeg turte å innrømme for meg selv at jeg tok feil. Rart hvordan vi endrer oss med tiden.

  ²Artig nok er dette en feilstavelse. Språkrådet har i sin langrekkende visdom bestemt seg for å kalle det for “Internet”.

 • sylvia

  Dette er hva jeg mener om Tjomlid uttalelser om pedofeli og barneporno.

 • Ja, det var jo en veldig voksen og moden reaksjon, og et veldig relevant innspill i debatten.

  Tror ikke det er noen her som egentlig interesserer seg for hva du mener, men hvis du skal fortsette å spamme ned kommentarfeltene her så hadde det vært veldig fint om du kunne lære deg å stave litt bedre. Det begynner å bli irriterende å se de samme tåpelige og åpenbare skrivefeilene igjen og igjen og igjen.

 • Cato

  @ sylvia:
  Du vet at Lilly Allens sang «Fuck you» faktisk er en kritikk av trangsynte mennesker? Er det noen som bør føle seg truffet av den teksten, er det deg «Sylvia». Hahaha, dagens facepalm!

 • Anne32

  @ sylvia

  Jeg dør nesten av skam på dine vegne! Fuck you handler om mennsker med middelaldersyn, akkurat slik som deg! Så flaut at du postet nettopp denne sangen for å «arrestere» gunnar! Han er jo akkurat det motsatte av middelaldersk i sine synspunkt. Ai ai ai. ROFL.

 • Rita Hansen

  Hei.

  Jeg leste en kronikk i Dagbladet som tar for seg noen av momentene du tar opp i dette innlegget.

  URL: http://www.dagbladet.no/2011/05/27/kultur/debatt/kronikk/pedofili/seksualmoral/16693596/

 • @ Rita Hansen:

  Ja, jeg leste den i dag. Modig og viktig tekst.

 • Tw R

  Vil bare gi deg min (bortimot) uforbeholdne støtte! Du tar opp vanskelige og tildels tabubelagte emner på en nøktern og nyansert måte… Kudos for din evne til å besvare drittslenging med gode argumenter og referanser! :)

 • Pingback: Systematisk evaluering av aksjonen “Ingen lker å bli lurt” « infiltered perception()

 • Lucian Valsan

  Pedofile er en farlige men det tror jeg ikke at de er en farlige for alle samfunnet.
  Videre ikke denne artikkelen nevner for mange om kvinnelige pedofile.
  Denne konservering av fordommer mot pedofiles er, etter min mening, bare et annet ansikt av den feministiske problemet du mennesker i skandinavisk land opplevelse.
  Pedofili er et problem 75% -80% av menn og 20-25% av kvinnene. Hvis situasjonen hadde vært snudd, ville vi ikke hadde snakket nå om pedofili i slike heter det gjelder, men heller i vennskapelig fot, som om alle andre kvinnelige problem.
  Faen… dette politisk korrekt manipulering vil til slutt revet europeiske samfunnet fra hverandre.

  Ha det bra,
  Din rumensk leser,
  Lucian Vâlsan.

 • Venstad

  Havnet her fordi jeg så på de «mest leste sakene» på siden din, og må si jeg liker veldig godt bloggen! :) men en ting jeg tenkte litt på her (og også noen andre steder) er at det er jo ikke alltid studiene har 100% rett. Jeg vet jeg hvordan jeg høres ut nå, men jeg tenkte på dette med studiene som viste at de fleste tilfellene hvor barn og voksne har hatt seksuelle relasjoner ikke har skadet barnet. På en måte er det nok med sunn fornuft for å forstå at ikke alle tar skade, mange (også jeg) har jo flere venner / bekjente som på et eller annet tidspunkt har «vært borti» en eldre mann / kvinne når de selv ikke var særlig gamle. Men det vanskelige med sånne studier er at mange som sliter med det i ettertid later som at alt er fint, oppsøker aldri hjelp, og lever ellers livet som om ingenting skulle ha skjedd. Det skjer nok ofte, og da særlig blant menn (ettersom menn generelt sett har vanskeligere for å oppsøke hjelp).

  Poenget er at det er veldig bra å ha studier å henvise til, men det er jo ikke absolutt alltid de stemmer, det fins både forskere og studier som har vært fullstendig overbevist om at noe er sånn og sånn, også har det vist seg i ettertid å ikke stemme. Greit med kildekritikk, men da må man jo også ta forbehold om at til og med det som ser sikrest ut KAN være feil ;)

  Sånn til slutt så ser jeg forresten ikke for meg en feit, gammel, stygg man hvis jeg skal se for meg en pedofil, jeg vet egentlig ikke hvor mange som for eksempel ser for seg at han er feit. O_o

 • Venstad

  Havnet her fordi jeg så på de «mest leste sakene» på siden din, og må si jeg liker veldig godt bloggen! :) men en ting jeg tenkte litt på her (og også noen andre steder) er at det er jo ikke alltid studiene har 100% rett. Jeg vet jeg hvordan jeg høres ut nå, men jeg tenkte på dette med studiene som viste at de fleste tilfellene hvor barn og voksne har hatt seksuelle relasjoner ikke har skadet barnet. På en måte er det nok med sunn fornuft for å forstå at ikke alle tar skade, mange (også jeg) har jo flere venner / bekjente som på et eller annet tidspunkt har «vært borti» en eldre mann / kvinne når de selv ikke var særlig gamle. Men det vanskelige med sånne studier er at mange som sliter med det i ettertid later som at alt er fint, oppsøker aldri hjelp, og lever ellers livet som om ingenting skulle ha skjedd. Det skjer nok ofte, og da særlig blant menn (ettersom menn generelt sett har vanskeligere for å oppsøke hjelp).

  Poenget er at det er veldig bra å ha studier å henvise til, men det er jo ikke absolutt alltid de stemmer, det fins både forskere og studier som har vært fullstendig overbevist om at noe er sånn og sånn, også har det vist seg i ettertid å ikke stemme. Greit med kildekritikk, men da må man jo også ta forbehold om at til og med det som ser sikrest ut KAN være feil ;)

  Sånn til slutt så ser jeg forresten ikke for meg en feit, gammel, stygg man hvis jeg skal se for meg en pedofil, jeg vet egentlig ikke hvor mange som for eksempel ser for seg at han er feit. O_o

 • Mina2

  Jeg er en av dem som har opplevd en pedofil i barndommen. Han turde ikke å gjøre meg noe fysisk, men kom ofte på besøk til meg med den unnskyldningen at han var interessert i akvarier.. og jeg hadde akvarie på rommet mitt. Det var en særdeles attraktiv og pen mann på ca 35, og han satt taus (med en vanvirttig stå??) i mange og lange timer av gangen på rommet mitt, mens jeg selv -en liten jente på 7-8-9 år satt ved siden av. Allerede da merket jeg at her var det noe fryktelig galt og rart, DEN energien som vibrerte mellom veggene i det rommet var helt ..forkvaklet.. Men jeg ante hverken hva det var eller hvordan jeg skulle forholde meg.. Er bare glad for at mine foreldre var hørbart tilstede bare en lukket dør unna, og aldri lot meg være alene i huset med fyren.. Om det har skadet meg?? vel.. NOE galt er det med seksualiteten min i alle fall.. blir aldri helt trygg eller ordentlig kåt på en partner.. og har ingen andre minner om seksuelle traumer i livet, annet enn de mange og  lange timene jevnlig over en to-års periode med denne mannen sittende på mitt jenterom.

 • Takk for din historie. Det er trist å høre at en slik opplevelse har gjort deg usikker på din seksualitet. Det er samtidig godt å høre at han aldri forgrep seg på deg fysisk, men man kan nok gjøre minst like mye skade på andre måter, som du også beskriver.

  Du virker heldigvis bevisst på din situasjon, og jeg håper du får, eller oppsøker, profesjonell hjelp til å bearbeide disse tankene og opplevelsene slik at du kan lære å bli trygg på menn i fremtiden. Jeg vil tippe denne mannen også hadde store problemer med sin egen seksualitet og kanskje selvfølelse, men det er veldig trist, og uakseptabelt, at han lot det gå ut over et lite barn – selv om jeg antar han ikke ante at han skadet deg med sin oppførsel. Likevel var det hans ansvar å ikke sette deg i en slik vanskelig situasjon.

  Håper du snakker med andre også om dette og får hjelp til å jobbe med dette. Ønsker deg lykke til!

 • Pingback: Alternativbevegelsens problembarn – Del 3 « TJ – Land()

 • m

  Og å ha følelser for barn på en slik måte, er ikke farlig. Men man overtreder en grense når man tyr til seksuelle handlinger mot et barn. Det er helt forferdelig, og ikke noe man kan forsvare.

 • m

  Og for min del er det ille om mann har noe som helst seksuelt forhold til et barn.
  Sex eller seksuelle handlinger er ikke noe du har krav på.

 • YeahSoUmm

  Den store fordelen med at temaer som dette blir tatt opp og luftet, er nettopp det at folk kan komme med sine synspunkter og opplevelser.

  Det bidrar, tror jeg, til at mennesker som opplever slike tiltrekninger og som ikke ønsker å gjøre noe galt, kan prøve å forstå hvordan barn opplever ting og forsøke å gjøre sitt beste for at det ikke oppstår situasjoner som oppleves som ubehagelige / skremmende / usikre for barnet.

  Som man faktisk er glad i, forstår at man kun kan ha et vennskapelig forhold til, og ikke ønsker noe vondt på noen som helst måte.

 • Klarhet

  Bra, viktig og nødvendig blogginnlegg om et tema ingen tørr å røre. Tusen takk! Det er så mange pedofile der ute som så klart aldri ville rørt et barn på denne måten. Det må være helt grusomt å være pedofil – bare tenk hvor heldige alle vi andre er som fritt får leve ut en sentral del av det å være menneske, nemlig seksualiteten vår. Jeg studerer psykologi og vil sannsynligvis spesialisere meg i sexologi – og forske på pedofili og prøve å gi min støtte til en gruppe i samfunnet som er mer utsatt enn de aller fleste. Dette blir mitt karrieremessige mål i livet. Jeg er så glad jeg endelig fant en annen som ikke uttaler sitt hat mot noen som med høy sannsynlighet har en feilutvikling i sin seksualitet, og som trenger hjelp og støtte. Kan umulig være positivt å føle seg som et monster for noe man ikke kan noe for, uten å i det hele tatt ha gjort noe klanderverdig.

 • LiViro

  En stand-up snakker litt om temaet:-) Det er viktig å tørre å snakke om ting som er ubehagelige, man blir ikke automatisk pedofil av å diskutere temaet ….

 • Takk!

 • Ja, en klassiker :-) Mange gode poenger der.

 • LiViro

  Har ikke sett så mye av ham, men har forstått at han er en slags definisjon av en komiker som «isn’t afraid to be booed»!:-)
  Forøvrig, keep up the good skrivework, du øker gjennomsnitts-IQ-en i samfunnsdebatten.

 • Jeg så ham live her i Oslo for noen få år siden, og Dag Sørås har turnert med ham en del, så vidt jeg vet. Stanhope er vel et slags forbilde for Sørås :-)

  Og takk!

 • Pingback: Løgner i alternativland | unfiltered perception()

 • Guest

  Du er et sykt individ Tjomlid… Jeg har nå vært i direkte kontakt med personer i din omgangskrets og det er ikke mye pent å høste om deg der kan man si. Din støtte til pedofile her er tydelig, her kan resten av dere lese alle artikler og hans fokus på pedofili, det er skremmende!!!!

  Gunnar R Tjomlid og styremedlem i Foreningen Skepsis og en slags åndelig
  rådgiver for Human-etisk Forbund ledelse og et mindretall av medlemsmassen. Selveste Gunnar R Tjomlid har i en årrekke hatt en sær interesse av å dyrke de pedofiles rettigheter på nett http://tjomlid.com/2008/03/23/er-en-som-besitter-barneporno-ndvendigvis-pedofil/ gir her en stor varm omfavnelse av de pedofile sammen med denne http://tjomlid.com/2010/05/21/etters%c3%b8kt-pedofil-knyttes-til-d%c3%b8de-barn-ish/ og ikke minst denne hvor Gunnar Tjomlid tydelig trekker den litt lengre http://tjomlid.com/2009/03/27/tok-nakenbilder-av-seg-selv-siktet-for-barneporno/ og han fortsetter http://tjomlid.com/2009/02/23/d%c3%b8mt-for-barneporno-akt%c3%b8rene-var-voksne/ og jaggu meg fortsetter han http://tjomlid.com/2008/09/18/barneporno-og-overgrep/ her hyller han pedofile http://tjomlid.com/2008/07/17/verdens-beste-pappa-pedofil/ og han gir seg ikke http://tjomlid.com/2008/04/07/bortf%c3%b8rt-av-pedofil/ og gir seg ikke http://tjomlid.com/2007/03/25/grov-barneporno/ og fortsetter med sin aggresjon for å forsvare de pedofile http://tjomlid.com/2007/02/04/tanker-om-barneporno/ og han lever seg mer og mer inn http://tjomlid.com/2006/07/09/om-barneporno-og-tankekontroll/ før han tar med denne til slutt http://tjomlid.com/2006/07/09/en-pedofil-jaevel/

  Kopier lenkene i teksten over så ser dere selv, ikke vær naive, en som dedikerer så mye fokus i retning av å beskytte pedofili kan ikke utelates å være pedofil selv, og jeg vil hentyde til at denne mannen faktisk peker i retning av dette!

  Tjomlid, du skulle vært buret inne i mine øyne, du er blitt en avsky og et korrupt ledd i samfunnet, en person som virkelig blir destruktiv i det lange løp. Ditt angrep på alle andre, inklusive meg har gått for langt og pågått for lenge, på tide du nå får igjen for dine handlinger…

 • Din støtte til pedofile her Tjomlid er tydelig, her kan resten av dere lese alle artikler og hans fokus på pedofili, det er skremmende!!!! Uansett hvor velartikulert du fremstår så lyser det tvers igjennom her.

  Gunnar R Tjomlid og styremedlem i Foreningen Skepsis og en slags åndelig rådgiver for Human-etisk Forbund ledelse og et mindretall av medlemsmassen. Selveste Gunnar R Tjomlid har i en årrekke hatt en sær interesse av å dyrke de pedofiles rettigheter på nett http://tjomlid.com/2008/03/23/… gir her en stor varm omfavnelse av de pedofile sammen med denne http://tjomlid.com/2010/05/21/… og ikke minst denne hvor Gunnar Tjomlid tydelig trekker den litt lengre http://tjomlid.com/2009/03/27/… og han fortsetter http://tjomlid.com/2009/02/23/… og jaggu meg fortsetter han http://tjomlid.com/2008/09/18/… her hyller han pedofile http://tjomlid.com/2008/07/17/… og han gir seg ikke http://tjomlid.com/2008/04/07/… og gir seg ikke http://tjomlid.com/2007/03/25/… og fortsetter med sin aggresjon for å forsvare de pedofile http://tjomlid.com/2007/02/04/… og han lever seg mer og mer inn http://tjomlid.com/2006/07/09/… før han tar med denne til slutt http://tjomlid.com/2006/07/09/

  Kopier lenkene i teksten over så ser dere selv, ikke vær naive, en
  som dedikerer så mye fokus i retning av å beskytte pedofili kan ikke
  utelates å være pedofil selv, og jeg vil hentyde til at denne mannen
  faktisk peker i retning av dette!

  Tjomlid, nå er vel tiden inne for å legge opp og forsøke å komme deg på bedre veier før det er for sent…?

 • TAKK!!!

 • En pedofil ER EN PERSON MED EN SEKSUELL LEGNING TIL BARN! Hva er det du babler om i lenken over. Det å ha en legning til små barn er sykelig, ingen friske individer har det, da må det gå en alarm og denne personen trenger umiddelbar hjelp. Desverre vil nok slike personer aldri innrømme dette selv, og faren er overhengende også da for at denne personen skal på et tidspunkt utføre et overgrep.

  Det skumle her er igjen din ufarliggjøring av pedofili. Du skriver her på en fordekt og kamuflert måte, men vi forstår alle hva det betyr! Det er uavhengig av det du sier et forsøk på å ufarliggjøre en svært uhyggelig retning, seksuell tiltrekning til barn, det kan ikke ufarliggjøres, prat om det, diskuter det, men aldri forsøk å ufarliggjøre slikt!

 • Samme skiten, her er det også en form for ufarliggjøring av «den seksuelle legning til barn,» rett ut det henger ikke på greip det enorme fokuset ditt Tjomlid.

 • God jul til deg også, Kjetil Dreyer :-) Alltid like hyggelig og konstruktivt når du dukker opp i kommentarfeltet mitt :-)

 • (Men burde du ikke holde deg for god til å plagiere/kopiere Rolf Erik Hanssen tekster når du først skal ytre deg?)

 • Kverulant

  Dreyer, Dreyer, Dreyer… Hvem er det som har svært begrenset omgang med egne barn her? Pot, met kettle.

 • gjest

  Håper du aldri er alene med datteren din!

 • Karbonadedeig

  Idioter er som lus, det er mange av dem og de er konstant men bare mildt irriterende.

  For resten av oss oppegående mennesker så er det mer viktig å legge vekt på forståelse, og vi liker å sette oss inn i ting.

  Som for eksempel en nylig artikkel i The Guardian, http://www.guardian.co.uk/society/2013/jan/03/paedophilia-bringing-dark-desires-light

  Poenget med slike innsikter, er blandt annet at man i medmenneskelighetens navn ikke ønsker å gjøre vondt verre av rene moralske hensyn, direkte oversatt: Man ønsker ikke å fortelle et menneske at det har blidt utsatt for et overgrep hvis faktum er at mennesket opplevde det hele som glederikt og kjekt.

  Da begår faktisk psykiatrien et overgrep hvor det implanteres en kunstig skyldfølelse og selvbebreidelse.

 • Kjøttkake

  Jeg oppfatter ikke Tjomlid som å «beskytte pedofili», men heller som å ønske å tenke litt rundt hva pedofili er og hva lovverket sier.
  I den forbindelse har han produsert en rekke artikler som er veldig saklige, og det er positivt at du linker til disse slik at folk selv kan lese dem og se at påstandene dine faller på sin egen urimelighet.

  Og når du gir uttrykk for at du mener at noen skulle være buret inne fordi de presenterer tanker og analyser, da er du egentlig en lost cause.

  Drep deg selv.

 • Lungemos

  Du bør lære deg å lese.

  90% av overgrep blir begått av ikke-pedofile. Disse har ingen «seksuell legning til barn».

  Spør pappaen din om å forklare dette for deg hvis du har konsentrasjonsvansker, dysleksi, eller idioti.

 • Medisterpylse

  Doug Stanhope er GUD.

  «I’m Doug Stanhope; and that’s why I drink».

 • Blodpudding

  Du kan ikke lese og har potetstappe mellom ørene.

  De aller fleste overgrep mot PREPUBERTALE barn blir begått av ikke-pedofile, sex med PUBERTALE barn er ikke pedofili (hebefili / ephebofili), og Tjomlid driver overhodet ikke med noen ufarliggjøring, snarere en nyansering av begreper.

  Drøftingen av om pedofili / hebfili er sykelig blir tatt seriøst mot utgivelsen av DSM-V nå på nyåret (forhåpentligvis), og antagelig blir disse to ikke stående som en enkelt diagnose, men skilt ut som egne syndromer.

  Og når det er sagt så er jeg overbevist om at all den tid det er forskjell på folk, så er det helt sikkert mange flotte pedofile som kan omgås barn på positive måter, akkurat som det er mange flotte menn som kan være venner med kvinner som de egentlig innerst inne tenner på.
  Det er ingenting jeg har lest som tilsier at en MAP (Minor Attracted Person) liksom skal være idiot eller ond eller ha redusert selvkontroll, og jeg tror at det er FARLIG å forsøke å overbevise en ikke-overgriper om at han ikke har kontroll på seg selv og kommer før eller siden til å begå et overgrep.

  Da har man bidratt til å skape et problem ut av noe som er vanskelig.

  Du er forresten en kron-idiot, har jeg nevnt det?

 • Kompe

  Hei til arbeidsmaur #0003 som støtter tosken Kjetil Dreyer.

  Gunnar er ikke pedofil, men for å svare mer direkte på kjernen i innlegget ditt, personer som opplever seg tiltrukket av mindreårige er ikke nødvendigvis farlige.
  Det blir litt på samme måte, tror jeg oppriktig, som helt vanlige heterofile folk som har venner av det motsatte kjønn. Null problem å omgås hverandre, skjønt samtidig så må man antagelig ta i betraktning at det er et behov for grensesetting.

  Jeg mener med dette å gi uttrykk for at jeg tror oppriktig, at hvis vi gjør det klart at man er ikke nødvendigvis et kriminelt monster uten selvkontroll bare fordi man opplever en tiltrekning til mindreårige, så vil det i seg selv bidra til at disse føler seg mer i harmoni og kontroll av seg selv, som effektivt sett kun kan gjøre det lettere for dem å innse at de kan utmerket godt avstå fra å gjøre noe galt.

  Når det er sagt, så kan jeg også banne litt i kjerka, og føye til at voksne mennesker som LIKER barn, ofte er svært gode til å omgås barn, snakke med dem, og fungerer som en bro som inkluderer barn i et voksent fellesskap.

  Igjen, på samme måte som normalt oppegående og modne mennesker har venner av begge kjønn uten at det fører til voldtekt, så begår heller ikke oppegående og modne pedofile overgrep.

 • elseberitkristiansen

  Mitt inntrykk er at studiene du refererer til, uten at jeg har lest dem nøye, tar for seg seksuelle handlinger mellom voksne og barn isolert sett. Konklusjonen man kommer fram til i følge studiene er at det ikke er de seksuelle handlingene som er skadelige for barnet. Jeg tillater meg å ta utgangspunkt i at det er en riktig oppfattelse av ditt premiss for dette innlegget.

  Først vil jeg få understreke at jeg er enig med deg i at den massive fordømmelsen av pedofile utelukkende på grunn av deres legning, er gal. Forståelig, men gal. Det er utvilsomt viktig å skille mellom mennesket og deres handlinger i en eventuell reaksjon fra samfunnets side. En pedofil er ikke en forbryter før denne eventuelt handler på sine seksuelle preferanser, altså begår overgrep. Det må være forferdelig å være pedofil i en verden som massivt fordømmer en slik legning.

  Tilbake til studiene som sier at sex mellom voksne og barn ikke er skadelig for barnet. Det kan være riktig i noen tilfeller der barnet ikke kjenner til samfunnets holdninger, og der den pedofile tar hensyn til barnets anatomi, smertegrense og endog deres seksuelle følelser. Men så er det nå en gang slik at den formen for studier ikke tar hensyn til at virkeligheten før eller siden vil bli gjenstand for opplysning, også for barnet. Det er da skadevirkningene begynner å gjøre seg gjeldende, i og med at barnet nå vet at det er med på noe som er ulovlig, fordømt og som må hemmeligholdes. Det er også da et barn som hittil er blitt holdt uvitende om hva verden utenfor mener om hva det er med på, vil ut av forholdet, noe jeg tviler sterkt på at det finnes så mye som en promille av pedofile som vil godta uten videre. Dermed starter forskjellige former for tvangsmidler, og ergo snakker man ikke lenger om samtykkende sex, man snakker om voldtekt. I tillegg har den pedofile med sine handlinger, gjort at barnet føler seg som gjenstand for den samme fordømmelse som han selv blir utsatt for.
  Samlet sett er dette bare en av grunnene til at sex mellom voksne og barn er skadelig, og at studiene som isolerer de seksuelle handlingene ikke kan anses som vitenskapelige. Disse studiene utelater virkeligheten, og det blir det samme som at en annen forsker skulle utelate opplysninger om et stoff som gir radioaktive strålinger i en atombombe og si at en sprengning ikke får skadevirkninger for de som bor rundt.

  I en utopisk, vestlig verden der sex mellom voksne og barn var lovlig, ansett som noe helt naturlig, og pedofili ble behandlet på samme måte som homofili, kan det tenkes at det ikke ville være skadelig for barnet, men kun hvis den voksne hadde sex med et barn på deres premisser. Det ville for eksempel bety at samleie ikke kunne skje før barnet var nok utviklet til inntrengning av en voksen penis. Jeg forstår det slik at det ikke er i sånne retninger du vil, og da syns jeg at det er mye med dette innlegget som faller på steingrunn.

 • Jeg tror ikke jeg er uenig i noe av det du skriver her, men synes det har en verdi i seg selv å nettopp trenge inn i dette materiet og forstå _hva_ som skaper problemer. Som jeg hele tiden sier så handler det om kontekst. Det er tvang, misbruk av tillit, vold/smerte, hemmeligholdelse etc som skaper den negative og skadelige kontekst. Det er selvsagt korrekt at slik samfunnet er så vil dette alltid være et problem, uavhengig av om den seksuelle handling i seg selv ikke skader barnet. Men det synes jeg uansett det er nyttig å vite, slik at vi kan fokusere på hva som er de faktiske problemer og ikke skape ofre der hvor det ikke er noe offer. For det er et reellt problem. Jeg kjenner selv en jente som ble misbrukt av sin bestefar da hun var veldig ung, men opplevde aldri det negativt. Først da hun kom i tenårene og fikk høre Oprah snakke om seksuelle overgrep og hvor grusomt det var, begynte hun å skjønne at dette var noe hun måtte skamme seg over. Hvis man da oppdager at et barn misbrukes, så er det så uhyre kritisk å ikke gjøre det til et offer pga sex alene, hvis det ikke var en negativ kontekst som barnet faktisk opplevde negativt.

  Selvsagt skal ikke voksne ha sex med prepubertale barn. Men når det først skjer må vi slutte å gjøre «sex» til det farlige. Jeg kan ikke tenke meg at det er noe som helst i et menneske som oppfatter sex i seg selv som problematisk, like lite som massasje, kos, kløing eller andre fysiske kjærtegn.

  Når vi beveger oss oppover i alder blir dette et enda større problem. Samfunneti dag synes å mene at om man er 13-14 og har sex med noen mer enn 5 år eldre, så er man ødelagt for livet. Og nettopp den holdningen kan ødelegge folk for livet. Derfor må vi tørre å si at sex i seg selv ikke er farlig, det er drittsekker som er farlige, de som er egoistiske og utnytter andre, uansett om de er 13 eller 33 år, som er farlige og som skader folk.

 • elseberitkristiansen

  Jeg synes også at det er interessant å trenge inn i materien for å forstå hva som skaper problemer. Ganske sikkert avhengig av typen opplysning vi sitter inne med, er vi kommet fram til to litt ulike konklusjoner. Min konklusjon er at sex mellom barn og voksne alltid er skadelig for barnet. En av grunnene er at barnet før eller siden vil bli konfrontert med virkeligheten, slik jenta du refererer til opplevde. Hun er ikke alene om å ha opplevd de seksuelle handlingene isolert sett, som noe positivt. De fleste overgrepsofre har kjent seksuell lyst under overgrepene. Det er der den sterkeste årsaken til skammen ligger. Hvis sex mellom voksne og barn var akseptert i samfunnet, kunne man ha unngått skam både hos offer og overgriper i de tilfellene der overgriperen har tatt hensyn til barnets begrensninger og behov. Hvis skam, og ringvirkninger av skam, var den eneste mulige skadevirkningen av sex mellom voksne og barn, kunne man ha sagt so far so good.

  Et annet viktig punkt er skjevfordelingen av makt. Å ha sex er den mest intime handlingen et menneske, kan innlate seg på. Man tillater et annet menneske å trenge inn i sitt innerste, fysisk og psykisk. Det er åpenbart at det bør være to likeverdige parter involvert for at det skal kunne skje uten at noen blir skadelidende, enten det gjelder i ubetydelig grad, eller betydelig grad. En voksen og et barn kan aldri bli likeverdige parter. Dessuten gjennomgår ethvert menneske en omfattende utvikling i sin seksualitet. En voksen som har sex med et barn, bryter inn i barnets utvikling på dette området, og forstyrrer den. Seksualitet handler om mye mer enn sex. Seksualitet har betydning på en rekke andre områder, som språkutvikling og evner til gode, sosiale relasjoner.

  Et tredje punkt som bare Giarreto-instituttet i USA har studert gjennomgående meg bekjent, er årsaken til at pedofile, eller pedoseksuelle, (Giarretto skiller skarpt mellom disse og er klare på at bare et fåtall av overgripere er pedofile) tenner på barn. Her kommer makten over barnet inn som et sentralt punkt. Pedoseksuelle overgripere er gjerne i en situasjon der de føler seg maktesløse og tenner på makten de får ved å forgripe seg på et barn. Overgrepene brukes som en katalysator for angsten som maktesløsheten frambringer. Siden bare et forsvinnende antall har pedofili som legning, vil altså majoriteten av barn som utsettes for overgrep bli gjenstand for en form for maktmiddel. Da blir det igjen forsvinnende få tilfeller der man kan si at sex mellom voksne og barn ikke er skadelig.

  Dette er et dypt komplekst område som er meget omfattende å trenge til bunns i.

 • Jeg er mye enig med det du skriver, men jeg kjenner også folk som er voksne i dag men hadde sex med voksne da de selv var barn og ikke opplever det som negativt, fordi dette skjedde i en kontekst de oppfattet som utelukkende kjærlig og positiv. Dette er nok vesentlig mer vanlig enn det man liker å tro.

  Maktproblemet er reellt, men skal ikke overdrives. Svært mye i relasjonen mellom voksne og barn er maktskjevhet. Sex må ikke behandles helt spesielt i så tilfelle, så lenge det skjer på barnets premisser og basert på deres egen nysgjerrighet og på deres premisser. Det er når barn presses til noe, slik du beskriver i avsnittet om makt, at vi får et problem. Men da er vi tilbake til at feilen ligger i at noen mennesker er drittsekker og utnytter andre, ikke i sex i seg selv. Barn vil være lettere å utnytte, og derfor blir det så ekstra tydelig i de tilfellene, fordi drittsekker lettere kan utnytte barn enn voksne.

  Å si at et barn forstyrres i sin seksuelle utvikling mener jeg også er noe firkantet. Men det kommer an på hva du legger i «sex» og «barn». Penetrering av et prepubertalt barn er galt uansett. Men fra pubertet så skjer utvikling svært forskjellig. Noen kan være klare for samleie når de er 13, andre ikke før de er 35. Og sex må ikke omhandle samleie, det er et veldig snevert syn på sex. Det synes jeg også er et problem i disse diskusjonene, fordi man så fort tenkr at sex er å «knulle» et lite barn. Jeg tenker mer på det som en bredt spekter av kjærtegn som gitt riktig kontekst ikke må oppleves negativt av barnet.

  Men igjen, jeg synes IKKE at en voksen skal ha sex, eller være intim, med et barn. Blant annet fordi det ofte vil være umulig for en voksen å vite hvordan barnet vil oppleve det. Derfor må vi se dette både i en «før handlingen» og «etter handlingen»-kontekst. I det første tilfellet bør vi si tydelig at slik sex ikke er akseptert, fordi risikoen for å skade barnet er stort. I det andre tilfellet bør vi si at når det først har skjedd så skal vi være svært åpne i måten vi vurderer handlingen, nettopp basert på alle de ulike måter det kan skje, alle ulike typer relasjoner, ulik utvikling hos barn, ulik kontekst, ulike handlinger, og et mylder av variabler som påvirker utfallet. Mitt ønske er at vi ikke tvinger alle inn i en «mal» for hvordan de skal oppleve dette.

  Hun ene jenta jeg kjenner er frustrert fordi det ikke er lov for henne å si at hun ikke mener hun tok noe skade av handlingen. Sier hun er jo det bare bevis på at hun _har_ tatt skade, for ellers ville hun vel aldri si noe sånt, ikke sant? Så uansett hva hun sier går hun ut som den tapende part. Sier hun at hun ble skadet, så ble hun skadet. Sier hun at hun ikke ble skadet, så er det hvertfall bevis på at hun ble skadet. Ergo har vi lykkes i å skape et offer der intet offer egentlig var. Det handler om å respektere hennes opplevelse, ikke påtvinge hennes samfunnet ide om hvordan hennes opplevelse burde ha vært. Og hun er slette ikke den eneste i slik situasjon.

 • vargas12

  Hei

  Et viktig tema, et tabu-belagt tema, det kan man lett se på de villsinte kommentarene fra uvitende mennesker som tror på alt de leser. Å være pedofil finnes som skjent for mange ikke ulovlig.

  http://www.vargas12.com/2011/10/bor-pedofile-henges-ut-ved-navn/

  Å bedrive pedofile «handlinger» som å forgripe seg på mindreårige er ulovlig. Allikevel skjer det daglig også i Norge. Takk for at du bringer dette tema på banen slik at det kan hjelpe mennesker som opplever overgrep.

  Ved å skrive om slike tema vil det gi nye ofre sjansen til å snakke.

  Jeg mener at alle som dømt for slike handlinger også bør publiseres i det nabolaget overgriperen bor.

 • Pingback: Menn som hater kvinner | SAKSYNT()

 • At noen tørr å ta tak i debatter det hviler sterke kontroverser rundt er det viktigste vi har i vårt samfunn. Du tilhører definitivt denne kategorien selv, med din vaksineskepsis og varme omtale av alternativindustrien. Jeg er overhode ikke enig med deg, men tror at ditt bidrag i debatten er med på å spille en rolle i samfunnsutviklingen som er viktig.

  Jeg hadde reagert om noen kom med graverende beskyldninger om deg også, om disse ikke var dokumentert.

  Du har helt rett i at Tjomlid skriver mye om pedofili. Det bør du egentlig være glad for, det er ett tema få tørr diskutere. Debatt får frem nyansene, uavhengig av hvilken part som har «rett». Det er ingenting av det Tjomlid sier, som indikerer at han selv er pedofil. Det er derimot forholdsvis åpenbart at dine advarsler mot ham fremstår som ett retorisk grep, og som ett forsøk på å sverte ham som debattant. En hver som har øynene åpne klarer å se det. Gi deg, det gir ingen mening å holde på slik Dreyer… Forhold deg saklig, eller dropp å delta i debatten. Alle konstruktive bidrag til en debatt fører den fremover… Det du kommer med her, er intet annet en ett forsøk på knebling… Det burde du holde deg for god for.

 • Pingback: Jeg angrer allerede på å ha skrevet dette. | The Fly In Your Soup()

 • Børre Tafsemester Bjerkland

  Fy faen å ekle folk som Tjomlid er

 • Pingback: The normalization of paedophilia in the secular humanist movement | Garden of Serendipity()

 • Pingback: The normalization of paedophilia in the secular humanist movement | Garden of Serendipity()

 • Monica

  Pedofili er en parafili, noe som ikke har med legning eller psykiske lidelser å gjøre…googleit!

 • Tja, om dette strides vel de lærde. Wikipedia skriver:

  Pedofili (fra gresk paidophilia: pais «barn» og philia «kjærlighet, vennskap»)[1] er definert som en seksuell preferanse for prepubertale barn.[2] Pedofili er også en psykiatrisk diagnose i Verdens helseorganisasjons diagnosemanual ICD-10, men ikke alle pedofile kvalifiserer til denne diagnosen. En person med denne tiltrekningen kalles pedofil. Den Amerikanske psykatriforeningen har i den nye utgaven av diagnosemanualen DSM-5, utgitt mai 2013, offisielt anerkjent pedofili som en seksuell orientering,[3] noe også de internasjonale forskerne er stort sett enige om.[4] [5][6][7][8] Dette betyr altså at pedofili er både en psykiatrisk diagnose (ikke i USA) og en seksuell orientering.

  For øvrig drøftes dette grundig i Wikipedia-artikkelen:

  http://no.wikipedia.org/wiki/Pedofili

 • Monica

  wikipedia?? really? veldig holdbart materiale! (y)

 • Sukk. Er du også en av de som ikke forstår Wikipedia, men bare har lest et sted at det inneholder mye feil fordi alle kan redigere det? :-)

  Wikipedia har vist seg å ha høy kvalitet på sentrale oppføringer. Men det er likevel ikke poenget. Poenget er at alle påstander der leder til kildehenvisninger som du kan sjekke. Heller enn at jeg altså skal gi deg 10 lenker, så henviser jeg til Wikipediaoppføringen hvor alle disse kildene er samlet på ett sted.

  Din flåsete «wikipedia, really?»-kommentar er altså fullstendig meningsløs og er ikke noe motargument mot det jeg påpekte.

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | fripresse.com()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja….. | Kilden Nyheter()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja…(hvem?) | fripresse.com()

 • Pingback: Hvordan skal vi reagere når barn og unge siterer forskere tilknyttet pedofile miljøer? | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Seksuelt misbruk av barn – no big deal? | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili fra Human-Etisk Forbund | Garden of Serendipity()

 • SierDetSomDetEr

  Man blir ikke traumatisert av å sitte i same rom som noen. Oh det er helder ingen forbrytelse. Folk må slutte å hive seg over all opmerksomheten de kan få, og slutte å bruke «pedeofile» historier som dette for å opnå det. Du er en del av problemet.

 • Pingback: Avsporing i pedofilidebatten | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Pedofili aktivisme i Norge – Lies, damned lies and statistics | Garden of Serendipity()

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 1 | SAKSYNT()

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 2 | SAKSYNT()

 • Pingback: Farvel til ekstremistene | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili | Garden of Serendipity()

 • baremeg

  Jeg forsvarer ikke noe angående pedofile, syns det er bare kvalmt og sjukt at mennesker kan utnytte barn på den måten og ødelegge deres livskvalitet for evig og alltid. Har ikke enda møtt en person som ser opp til en pedofil. Noen som tenker at de må beskytte den pedofile, men hvem i svarte beskytter barnet og hvem tar på seg ansvaret for livet som kommer senere. En overgriper angrer ikke sine overgrep, men blir forbanna for at de blir oppdaget. En som er blitt utsatt for overgrep må leve med skammen, skyldfølelsen, sinne, sårbarheten, vonde minner og ikke minst et selvbilde som kan bli alvorlig krenket. Dette gjelder for hele livet. Terapi og medisinsk hjelp for å kunne fungere i hverdagen, det er slik livet for mange blir. Traumer som kommer og går, hat som bygger seg opp i kroppen.
  Så blir den pedofile dømt, får noen måneder inne, kommer ut igjen og fortsetter like godt. Hva med de som er blitt utsatt? De som går med redselen for seg selv, blitt voksene og blir redd for sine barn, så barnebarn. Dømt for livet er de som er utsatt for overgrep, men en overgriper blir kanskje dømt eller dømt, soner og går fri etterpå.
  Nei jeg har ikke noe til overs for de pedofile, overgripere eller hva de måtte kalles. Ser ingen unnskyldning i hva de gjør og hvorfor. Om de syntes selv at det var en jævla kamp i hverdagen å motstå et barn, så hadde de vel for svarten gjort noe med det selv og ikke forgrepet seg. Nei, send de på ei øde øy alle sammen og la de » hygge » seg med hverandre!!!!! Men splitt damer og menn så det ikke blir barn!!!

 • Trakt

  Dette var interessant lesing. Eg sjølv har oppdaga mi pedofile legning etter ei livskrise som aldri går over.

 • Bjarte Fagerlid

  jeg puler barn hver dag jeg ha ha, se Bjarte fagerlid på youtube eller Google meg

 • Sturla Molden

  På oppfordring fra Tjomlid skriver jeg en kommentar i hans kommentarfelt. Hva skal man si til slikt som dette? Enkelte bloggposter burde vært utstyrt med spypose.

 • Takk. Der bekreftet du vel bare dine manglende evner til å drøfte denne type temaer uten å falle til litt barnslige og emosjonelt ladede avfeininger.

  Det hadde vært mer interessant å høre om du har noen saklige argumenter. Og så har du 109 bloggposter igjen å gå gjennom.

 • Varm_kaffe

  Saklig, nøkternt, modent og velreflektert. Det er en del ting jeg kunne tatt tak i med dette innlegget (for eksempel det drøyt ekle bildet øverst, som av en eller annen grunn aldri ble tatt ned), men å bare buse inn og si «hei atte jeg hater innlegget ditt lizm okei hadet»… du vet at alle vi andre kan lese det du skriver?

 • Ultrajudas

  Jeg er en av de som argumenterer for dødsstraff. Å være så tilnærmet sykelig opptatt av pedofili som det Tjomlid er, forteller meg ting jeg ikke bør si offentlig. Selv om det er et sammensatt bilde, kan være en naturlig legning og noe både overgripere og ofre ønsker å rasjonalisere, er det i de aller fleste tilfeller svært skadelig og preger de fleste mennesker som er blitt utsatt for det. Hva en haug med begrensede studier liksom kan konkludere med, er bare tull. Det er så mange milliarder mennesker på jorda, at vi klarer oss veldig godt uten de som på død og liv må forgripe seg på mindreårige. De har på alle vis mistet sin rett til å delta i samfunnet. Kunne jobbet gratis som bøddel, og sovet godt hver eneste natt. Det siste vi trenger her på planeten, er pedofile. Det er ikke et vakkert eventyr vi bør forstå i hjel, tvert i mot mennesker vi bør slå i hjel. Skjerp deg, Tjomlid. Du er smartere enn dette. Eller stå frem som den du er, med det du har opplevd.

 • Og her går du i fellen med å sause sammen pedofile og overgripere. Er fullt mulig å være pedofil uten å overgripe barn. Døm handlingen, ikke legningen.

 • Ultrajudas

  Jeg dømmer hvem jeg vil! Og går ikke i noen felle. Verden trenger ikke pedofile, ferdig med det. Å være såkalt «ikke praktiserende» pedo, betyr at du høyst sannsynlig bidrar verd å snike deg til å se barneporno og dermed bidrar til produksjon og spredning. Er det vanskelig å forstå? Barn trenger ikke seksualisering, og jeg skulle mer enn gjerne sett en verden der ikke en eneste person som begjærer barn, fikk gå fritt. Mitt valg. Du får stå for ditt. Legning er underordnet, en dag får man som fortjent.

 • Om du ønsker en saklig debatt, så er det viktig å anerkjenne de faktiske forholdene. De faktiske forholdene er at pedofili er en legning, mao noe de er født med. Jeg mener da at en fornuftig holdning er å akseptere dette, og tilrettelegge for at de ikke skal begå overgrep, noe som innebærer å kunne gi dem hjelp (f.eks. psykologisk hjelp, eller kjemisk kastrering om det er så ille for dem og det er noe de selv ønsker).

  Mener du så at alle pedofile bør fjernes fra samfunnet? (Og da regner jeg med du snakker om henretting? Bannlysning er liksom ikke et alternativ, siden du da flytter «problemet» over til andre land.)

  Jeg er helt enig i at barn ikke trenger å seksualiseres; de skal få være barn så lenge de har behov for å være det.

  La meg også være helt tydelig på at jeg fordømmer overgrep, spesielt når det skjer mot barn. Jeg kjenner til den primale følelsen som oppstår når jeg hører om det, og skjønner at man ønsker å straffe de som gjør det hardt, gjerne med den strengeste straff mulig (dødsstraff). Men er viktig å skille mellom hva man skjønner og tenker som enkeltperson, og hva som er fornuftig å gjøre som samfunn.

 • Ultrajudas

  Det er ikke alle som er født slik. Som jeg skrev er det selvsagt mange som er født slik. Men også mange som er utsatt for overgrep og blitt seksualisert på et tidlig stadium. Mange kverner på skyldfølelse og andre ting fra barndommen og videre til de selv kan utføre seksuelle handlinger. For veldig mange er det så altoppslukende og pregende at de til slutt normaliserer det ved å begå overgrep selv. Forskning understøtter ikke den teorien fullt ut, selvsagt, hvor vanskelig er det ikke å forske på noe som er så tabubelagt og ulovlig. Det er tilnærmet umulig å få ærlige svar og store nok studier. Men alle som kjenner ofre, har jobbet med overgrepsutsatte i alle aldre og vinner deres tillit, vet at det er normalt. Det handler også om at seksualiteten preges av opplevelser individer har hatt, mange rekker aldri å oppleve normal seksualitet etter overgrep som barn. Jeg sier : ta livet av svina som gjør slike ting. Det er kostbart med kjemisk kastrering, men permanent kutt av bitestikler kan være en delvis human løsning. Problemet er at folk flest ikke melder seg frivillig til slikt, der er først etter overgrep, kanskje mengder av disse, at legningen kommer frem i lyset. Da er liv ødelagt. I tillegg er det mengder av barneporno på diverse hubs, som deles av de som ikke «praktiserer», som de sier. Dette legitimerer videre produksjon og oppfordrer til enda flere overgrep og enda flere ødelagte liv. Jeg mener menneskeheten må ta grep og stoppe denne onde sirkelen. Det er rett og slett ikke bra, og jeg er i min fulle rett til å mene dette. Hadde noen noengang rørt mine barn, hadde jeg ikke tenkt meg om i 5 sekunder en gang. Jeg hadde skutt vedkommende i kjønnsorganet og sittet der for sakte å se dem blø i hjel. De jeg vet om som har innrømmet eller blitt tatt med barneporno, har det heller ikke så bra i dag, skal jeg love deg. Til opplysning har jeg aldri blitt utsatt for overgrep selv, jeg har bare sett hva det gjør med mennesker. Og det kan ikke forsvares på noe vis. Sånn er min verden, som tilfeldigvis er like reell som din verden.

 • Bare for å ha det sagt: Jeg prøver ikke å begrense din rett til å mene det du mener. Eller til å dømme dem du vil dømme, for den saks skyld.

  Med det sagt, så er vi tydelig grunnleggende uenig i dette, og jeg er glad for at vi har et rettsvesen i Norge som ikke er enig med deg, og som har som mål å ha lik rettssikkerhet for alle.

 • Ultrajudas

  Joda, fint det. Og det er jo alov å ha forskjellig oppfatning om alt, heldigvis. Det viktigste syntes jeg dog er å ivareta sikkerheten til de som er mest sårbare, og det er uten tvil de som ikke kan forsvare seg eller kjenner premissene for seksualitet og hva det kan innebære. Og som ikke minst i de alle fleste tilfeller av overgrep, blir ødelagt/traumatisert/forandret for livet. Det vil si barn og ungdom. Den som ikke har lyst til å avlive en som utfører overgrep eller tenker på å ha seksuelle relasjoner med f.eks en 2 åring, er det noe alvorlig galt med. De burde i grunnen blitt torturert sakte til døde i beste sendetid på tv. Det vil alltid være gråsoner, men ingen på 13 vil egentlig ha sex med en godt voksen. Det er bedre å bare utrydde ondskapen. For det er ikke noe annet enn skadelig. Forresten merkelig at du ikke adresserer påstander som vedgår barnepornografi. Syntes du det er ok, eller? Eller pleier det å holde med bleiereklamer og slikt?

 • Nei, tanken var at jeg allerede har konkludert med at vi ikke kommer noen vei med denne diskusjonen, og at du er for bastant i dine påstander. Så har ingen interesse av å diskutere videre med deg, iallefall ikke når du begynner å mistenkeliggjøre mine motiver og pålegger meg meninger jeg ikke har.

 • Ultrajudas

  Tror ikke jeg mistenkeliggjør dine motiver, tvert i mot! Du adresserer ikke spørsmål om barneporno, noe som er bant det groveste et menneske kan involvere seg i. Tror du er redd, og med god grunn. Dette er en oppfordring til ærlighet. Ikke til unnfallenhet og feighet. Tør du ikke svare?
  Den 25. des. 2014 kl. 17:59 skrev Disqus :

 • Ok, la meg da spørre: Hva tror du mine motiver er? Hva skulle jeg være redd for?

  (Så det er sagt: Selvfølgelig er jeg i mot barneporno. Jeg forsvarer verken produksjon eller bruk, og støtter det arbeidet politiet gjør for å få det til livs.)

 • Kine Wien Engehaugen

  Enhver seksuell handling mellom voksne og barn ER ALLTID et overgrep, fordi barn ikke er modne nok til å fullstendig vite hva det er med på. Analyser det til døde, men dette er uansett tilfellet. Det er utnyttelse av noen som ikke er gamle nok i sinn og følelser.

 • Kine Wien Engehaugen

  Forskjellen på overlagt drap og forsettelig drap – skrev du et innlegg om det, ville JEG mene du forsvarte drap? Selvsagt ikke.