Offentlig støtte til magi?

Last updated on 9. april 2008

I min research omkring Grander-teknologi oppdaget jeg et par svært urovekkende ting:

1) Bioparken

Bioparken har tilknytning til Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) på Ås og skriver om seg selv:

Bioparken skal være en drivkraft som bidrar til økt kunnskapsbasert innovasjon og verdiskaping i regionen.

Bioparken vil bidra til å føre gode forretningsideer basert på ny forskning og teknologi frem til attraktiv forretningsvirksomhet, ved å bistå i alle utviklingsfasene fra idé til nye produkter og tjenester.

En av bedriftene de har samarbeidet med er AquaViva som bl.a. promoterer og selger Grander-teknologi. La oss se på noen sitater fra AquaViva sine websider:

Vi vet at vann påvirkes av bevegelse, lyd, radiobølger, magnetisme, lys, healing osv.

Jasså? Vann påvirkes av healing? Hvis vi vet dette, regner jeg med at det finnes noe troverdig dokumentasjon? Det gjør det neppe, og derfor er AquaViva sin påstand svært merkelig og uvitenskapelig.

Revitalisering av vann handler om å bringe vannet «tilbake» til en naturlig kildevannstruktur til konsum, produksjon og vanning. Noen av vannets egenskaper er lite kjent og utforsket selv om mange faggrupper har arbeidet med vann som spesialfelt i flere generasjoner. Revitalisering kommer derfor i tillegg til den kunnskapen som alt finnes, og noe av den nye kunnskapen går på tvers av tradisjonell fagkunnskap om vann. Det er derfor meget viktig at vi i det videre arbeidet med revitalisering av vann kan legge frem forskningsresultater. De metodene som er nevnt videre er alle nye og lite verifiserte. Hovedkilden for denne vitenskapen har sin opprinnelse i urgamle kulturer, men i senere generasjoner fra bl.a Viktor Schauberger (1885-1958), en østerriksk vitenskapsmann med stor innsikt i vannets (og universets) struktur og lovmessighet. Mye av hans forskning og utvikling har et meget stort potensial til videre utvikling.

Et søk på Viktor Schauberger viser ingenting av vitenskapelig relevans. Mannen døde i 1958, og det ser ikke ut til at det er gjort noe seriøs forskning på hans ideer i ettertid. Jeg finner heller ingen peer-reviewed artikler om revitalisert vann. Schauberger hevdet også å ha funnet opp en «evighetsmaskin» i vannets strømvirvler, noe som også gjør hans forskning mindre troverdig.

Vi vet at vann som er revitalisert (etter ulike metoder), har en annen smak og fornemmelse enn ubehandlet vann. Vi vet at det er behov for mindre vaskemidler i vannet for å kunne gi samme rengjøringseffekt, og vi vet at dyr velger det revitaliserte vannet hvis de blir stilt overfor en prøve av behandlet og ubehandlet vann. Det er også dokumentert mindre kalkavleiringer i rør og beholdere. Noen metoder viser også lavere bakterieinnhold i vitalisert vann.

Hvor er så dokumentasjonen for disse påstandene? Meg bekjent finnes det ingen seriøs forskning som viser slike resultater. Tvert i mot er det dokumentert at «revitalisert vann» ikke er strukturelt annerledes enn «vanlig vann».

Vannvitalisatoren vil revitalisere vannet idet det skal brukes av konsumenten. Dette vil restrukturere vannet på mollekylærnivå og gjøre det bedre egnet til konsum og matlaging.

Restrukturere vannet på molekylærnivå? Hvor er dokumentasjonen på at noe slikt skjer?

Det markedsføres påvirkere av ulike typer. De mest kjente typene er utviklet med såkalt «Grander teknologi». Vannet ledes her gjennom et kammer som er fylt med et spesielt vann og «påvirkes» og kommer ut som et revitalisert vann.

Her er altså prinsippet det samme som med Grander energistav som jeg har omtalt tidligere. Vannet føres forbi en beholder med spesielt vann fra en kilde i Østerrike, og dette påvirker det vanlige vannet på magisk vis slik at det blir «revitalisert»… jadda.

Rørvitalisatorer – Aquaviva as arbeider med å utvikle en vannvitalisator som monteres på rørsytemer i hus, fabrikker og produksjonsutstyr. Hensikten er å forbedre vannkvaliteten ved å sette vannet i spiralsykliske, multitoroide bevegelser. Foreløpige forsøk og erfaringer har vist at vann gjennomgår en mollekylær restrukturering eller klusterdannelse som gjør det mer egnet til konsum og i ulike typer produksjoner som inneholder vann. Vi har også erfaring med at vann som behanles av rørvitalisatoren kan gjøre vannet bedre egnet i f.eks til vanning i veksthus. Aquaviva as arbeider med å utvikle dette videre og å sette det i produksjon.

Vi tror at vann blir mollekylært ødelagt eller knust i vannpumper, filtere, rør og ved lagring. Vi vet at vannet endrer egenskaper ved påvirkning på ulike måter. En av disse er å sette vann i virvelbevegelse.

Og igjen lurer jeg på hvor dokumentasjonen for disse revolusjonerende påstandene finnes?

Slik fortsetter det til man blir småkvalm av å lese på AquaVivas nettsider. Dette er intet annet enn udokumentert «magi» på linje med homeopati, en annen form for kvakksalveri som prøver å virke vitenskapelig ved å snakke om «restrukturering av vann på makromolekylnivå» og «vannets hukommelse».

La oss se hva Bioparken sier om AquaViva:

Aquaviva as har som mål å bidra til å utvikle metoder for revitalisering av vann som brukes til konsum, næringsmiddelproduksjon, fòr og vanning. Planter, dyr og mennesker lider av ødelagt og degradert vann, selskapet arbeider med metoder som vil bedre vannkvaliteten utover kjente renseteknikker.

Firmaet arbeider med revitalisering av vann både på konsulentbasis, med produktutvikling, kommersialisering og med informasjon og nettverkoppbygging på dette området spesielt.

Daglig leder og eier Audun Stølen er utdannet cand. agric ved Norges Landbrukshøgskole (1976), har abeidet som redaktør, organisasjonskonsulent, daglig leder av egne firma som bl.a Dryppvanning as (1984-2000) og nå Aquaviva as. Vann har vært hans hovedarbeidsområde de siste 20 år. Inkubatorfasen ble avsluttet i april 2006, men vi inviterer gjerne selskapet til videre kontakt med innovasjonsmiljøet i Ås!

Vi ønsker AquaViva AS og Audun Stølen lykke til med sitt videre arbeid på et så viktig felt!

Bioparken finner altså ingenting kritikkverdig med det arbeidet AquaViva driver. De synes det er helt topp å bidra til at AquaViva kan produsere og selge ren og skjær humbug til lettlurte forbrukere. Bioparken bør våkne opp og ta en kikk på hva slags tulleprosjekter de gir sin støtte til, spesielt fordi promotørene av Grander-teknologi bruker dette såkalte samarbeidet med Universitetet i Ås som et kvalitetsstempel for sine produkter!

2) Innovasjon Norge

AquaViva sine nettsider skriver de at

Innovasjon Norge AS støtter Aquaviva med midler til utvikling av kommersialiserbare produkter.

Så her bidrar også Staten v/Innovasjon Norge til utvikling av lureprodukter. Burde ikke Innovasjon Norge sjekke hva de gir penger til? Det er hårreisende at slikt humbug får offentlige midler til å produsere mer lureri.

Jeg må også igjen trekke frem en sak fra New Zealand hvor en tilsvarende aktør, Ecoworld, ble dømt til å betale en bot på $100.000 for bedrageri for salg av nøyaktig de samme produktene som AquaViva markedsfører (bl.a. «Living Water»-produkter).

In a reserved judgment, the judge said scientific tests had shown there was no measurable difference between water treated with Grander Living Water technology and untreated water, and the company had demonstrated «a significant level of wilful blindness and negligence».

«Among its content, the Grander [promotional] material contains inconsistencies, quackery and pseudo-science that even when presented with credentials, glossy journals, explanatory photographs, tables, graphs and laboratory aids, does not escape the impression of promising the improbable.»

Nøyaktig det samme kan sies om AquaViva og andre forhandlere av Grander-teknologi.

Det må også påpekes at AquaViva sin markedsføring må bryte med Markedsføringsloven §2 som bl.a. sier at:

Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.

De påstander AquaViva bruker i sin markedsføring, påstander som ikke bare er udokumenterte men som også strider mot alt vi vet om fysikk og kjemi, må definitivt kunne sies å være villedende og derfor ulovlig.

Jeg vil oppfordre UMB og Bioparken til å ta sterk avstand fra AquaViva og Grander-teknologi med mindre disse kan fremvise bedre dokumentasjon på at det finnes noe som helst grunnlag til å tro på de fantastiske påstandene disse aktørene bruker i sin markedsføring.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!