En analyse av Inge Guldbrandsens mediautspill om evolusjon

Last updated on 23. januar 2012

Inge Guldbrandsen har lest boken “Darwins lære faller” av den utflyttede nordmannen Per A Larsen, og føler plutselig et kall til å kritisere 150 år med vitenskapelig forskning. La meg starte med å si at jeg selv har lest store deler av denne boken for noen år siden. Jeg orket ikke å fullføre den, fordi den var så latterlig håpløs, noe en anmelder i den kristne avisen Vårt Land også var enig i. La meg sitere litt fra hans anmeldelse av boken:

I første kapittel forklarer Larssen hva evolusjonsteorien har ført til. Det går en direkte linje fra darwinisme til nazistenes gasskamre, står det på side 29. Dessuten får darwinismen skylden for kommunismen, rasismen og kapitalismen, det moralske forfall i den vestlige verden, samt for uheldige utviklingstrekk i teologi, samfunnsfag, humaniora og psykologi. Jeg skjønner at dette gir grunn til å prøve å ta ondet ved roten. Det er vel dette som gir en bekymret lekmann grunn til å angripe. Men hva med alternativene? Hvorfor ikke angripe meteorologien for folks manglende gudstro? Det er få ting vi nordmenn ber mer om enn godt og tjenlig vær. Moderne meteorologi ble utviklet av «Bergensskolen» tidlig i forrige århundre. All moderne værvarsling baserer seg på denne matematiske modellen, der Gud ikke gis noen rolle for været. Eller historikerne: er ikke historiebøker også sekulariserende, når verken velstand, helse, sykdom eller fred trenger Gud som forklaring?

Guldbrandsen ser ut til å like alt som er gammelt. Ikke bare de gamle bøkene samlet i Bibelen, men også de flere titalls år gamle kreasjonistargumentene han føler for å hente frem fra glemselen. Argumenter så dårlige at selv ledende kreasjonister oppfordrer andre kreasjonister til å slutte med å bruke dem ettersom de bare gjør seg selv til latter.

Kreasjonister er som kyr der de gulper opp den samme gamle gørra gang på gang på gang. Det er på tide å svelge en gang for alle slik at driten endelig kan komme ut og begraves for all fremtid!

Guldbrandsens utspill er som å lese et kompendium av utslitte kreasjonistargumenter. Vi har hørt dem alle før så uendelig mange ganger. Hans utspill er likevel interessant som grunnlag for en analyse av hvilke teknikker debattanter som mangler gode argumenter tyr til for å prøve å vinne tilhørerens sympati. Kreasjonismen er ikke noen vitenskap som omhandler menneskets og livets opprinnelse og utvikling. Nei, dette “faget” baserer seg kun på å finne retoriske teknikker og pseudovitenskapelige argumenter for å bygge støtte for en tom og meningsløs forklaringsmodell.

La oss se litt på de teknikker som brukes.


Alt er en konspirasjon!

Det beste trikset å bruke når man ikke har noen god sak, er å skylde alt på en konspirasjon, noe Guldbrandsen gjør til fulle. La oss se på noen av hans utsagn:

“Nå må vi få folk i tale, de som tier stille med hva de vet. I mange nok år er dette blitt tiet ihjel, mener han.”

“Han mener at det ikke gir troverdighet at man fortsatt tier i hjel mislykket forskning.
– Jeg etterlyser klare svar, fri for retoriske vendinger. Hvorfor kan vi ikke snart fra ansvarlig skolehold få «alle kort på bordet»? spør Gulbrandsen.”

“Tør ikke evolusjonistene innrømme at de mangler bevis, spør den pensjonerte ungdomsskolelektoren.”

Jeg er nysgjerrig på hvilke kort Guldbrandsen mener bør legges på bordet? Har han lest hemmelige dokumenter som bare han har tilgang til? Nei, han har lest bøker som alle kan lese. Han har lest informasjon på internett som alle andre også har full tilgang til. Hver eneste tøddel av den kreasjonistpropaganda han har lest er gammel og velkjent. Hvis den var så hemmeligholdt som Guldbrandsen mener, er det rart at eksempelvis jeg selv har hørt alle hans argumenter mange ganger før. Men kreasjonistenes argumenter holder ikke mål. Det er med få unntak utdatert, feilaktig og ofte svært logisk inkonsekvent informasjon som alle har tilgang til, men som også alle med et minstemål av forståelse for vitenskapelig metode og de evolusjonære prinsipper umiddelbart gjennomskuer som ren svada.

Men hva hjelper det? Se bare på konspirasjonsteoriene omkring 9/11 eller “The Moon Landing Hoax”. Selv om hver eneste påstand der er tilbakevist av fagmenn på de respektive felt, så fortsetter konspirasjonstilhengerne å spre sin propaganda. Hver gang en påstand tilbakevises, så er det i deres øyne bare enda en løgn fra “konspiratørene”. Hvert motargument blir et bevis for at konspirasjonen er reell, fordi alle som ikke umiddelbart er enige i konspirasjonsteorien, automatisk er en del av konspirasjonen. Man kan ikke vinne mot slik håpløs logikk.

Guldbrandsen og hans kreasjonistvenner er på samme banehalvdel som disse tullingene. Men i tillegg til å erklære det samlede vitenskapelige miljø, så vel som alle pedagoger og vår regjering, for konspiratører som prøver å undergrave kreasjonistiske ideer, så har de et ekstra skittent kort i ermet, nemlig Satan selv. Alle gode argumenter som taler mot deres banale skapelsesfortelling beviser bare at Satan er virkelig og at han prøver å motarbeide dem. Jeg er selv flere ganger blitt møtt med påstander som mer eller mindre direkte beskylder meg for å være en forutsigbar del av Djevelens plan for å lure folk til å ikke tro på Gud.

Conspiracy Theories-1

Piltdownmannen

Piltdownmannen ble funnet av en amatør, Charles Dawson, mellom 1908 og 1912 en gang. Det spesielle med dette funnet var at det bestod av en hodeskalle som hadde et ganske moderne utseende, sammen med et kjeveben som var veldig ape-lignende. Senere fragmenter funnet i 1913 og 1915 syntes også å ha en blanding av ape- og menneskekarakteristikker. Mange vitenskapsmenn uttrykte tvil til at disse ben-delene kunne stamme fra samme individ, men i det store og hele aksepterte det paleontologiske miljøet dette spesielle funnet som reellt og ingen mistenkte at det kunne være en ren forfalskning. Da Piltdown-mannen likevel ble avslørt som falskneri i 1953, ble naturlig nok mange vitenskapsmenn svært pinlig berørte.

Man vet ennå ikke hvem som utførte falskneriet, men ettersom Piltdown-mannen overhodet ikke passet inn i det eksisterende bilde av menneskets utvikling, var forskningsmiljøet i det store og hele lettet da svindelen ble avslørt slik at man slapp å bekymre seg mer over denne anomaliteten.

Piltdown
Det er flere årsaker til at forfalskningen ble tatt på alvor så lenge. For det første var den svært godt utført. I tillegg hadde de som gjorde funnet svært høy kredibilitet i fagmiljøet, og det falt ingen inn at de kunne drive med lureri. Det hjalp heller ikke at man på den tiden hadde dårlige verktøy for å analysere slike funn. I tillegg hadde man få gode funn av tidlige hodeskaller fra våre forfedre, og man viste derfor lite om hvordan en hodeskalle fra denne perioden ville se ut. (I tiden etterpå har vi avdekket mange mer eller mindre komplette skjeletter og hodeskaller fra svært tidlige forfedre, spesielt i Øst-Afrika, og man vet derfor mye bedre i dag hvordan fasongen på hodeskallen har evolvert over tid.)

Jeg skal ikke si at jeg ble overrasket over at Guldbrandsen kom trekkende med Piltdownmannen, men jeg ble dypt skuffet. Man skulle tro at han ville sikte høyere, men neida, hans åndsfrender sluker dette rått uansett, så hvorfor strebe med å sjekke fakta? Mens Guldbrandsen mener at man “tier ihjel mislykket forskning”, så er sannheten så diametralt motsatt at man nesten lurer på om mannen er seriøs. Det finnes ikke en lærebok de siste 50 år som har omtalt Piltdownmannen som noe annet enn nettopp en forfalskning. Guldbrandsen får det til å høres ut som om man fortsatt bruker Piltdownmannen som et slags bevis på evolusjon. Hvorfor skulle man det? Uregelmessigheter i menneskets utviklingsrekke oppdages stadig, senest med nye funn i Kenya, og gir oss bare ny og bedre forståelse av vår felles opprinnelse.

Evolusjonsteorien vil uansett ikke stå og falle på menneskets utvikling isolert sett. Selv om alt vi i dag tror vi vet om menneskets opprinnelse skulle vise seg å være feil, er mengden bevis fra DNA-analyser, fossiler, laboratorieforsøk, datasimuleringer, artutbredelse, “overgangsformer” og uttallige andre fagområder nok til at terien fortsatt ville være svært, svært solid. Vi måtte kanskje oppdatert lærebøkene om menneskets utvikling, men evolusjonsteorien ville uansett stå fjellstøtt.

Hensikten med Piltdown-forfalskningen var trolig ikke å vise at mennesker hadde felles stamfar med moderne aper. Dette synet var det allerede vitenskapelig konsesus om på dette tidspunktet, og man hadde andre gode funn som langt på vei bekreftet dette. Piltdownmannen ble altså aldri hyllet som “the missing link” som bekreftet evolusjonsteorien, slik kreasjonister ynder å gi inntrykk av, men hendelsen er likevel en skamplett i den vitenskapelige historie ettersom forfalskningen fikk overleve uten gode nok kritiske analyser i alt for mange år. Det må likevel påpekes at hendelsen også viser hvordan vitenskapen fungerer i praksis, om enn normalt noe kjappere og mer smidig. Straks Piltdownmannen ble avslørt som en forfalskning, forkastet hele det vitenskapelige miljøet all uriktig kunnskap som denne forfalskningen representerte, rettet blikket fremover og jobbet videre mot ny kunnskap. Vitenskapen er selvkorrigerende. Når en hypotese ikke holder mål, forkastes den og man jobber videre med å teste nye hypoteser for å se hvilke som overlever og gir oss ny kunnskap om verden vi lever i. Religion/kreasjonisme er nøyaktig det motsatte. Her endrer man aldri standpunkt uansett hvor mange bevis det finnes på at man tar feil. Man har en agenda å ivereta, og sannheten kan aldri komme i veien for denne. Mens kreasjonistene stirrer inn i en sort vegg med en stor kul i pannen, beveger resten av verden seg videre på kunnskapens motorvei.

Colin Patterson

Kreasjonister er godt kjent for sin lange tradisjon med å forfalske sitater. De elsker å plukke bruddstykker av setninger fra kjente vitenskapsmenn som kan gi inntrykk av at disse vitenskapsmenn var i tvil om gyldigheten av evolusjonsteorien. Det mest kjente eksemplet er vel fra Darwins egen bok om artenes opprinnelse, kapittel 6, hvor han skriver:

To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree.

Eye-Evolution
Hva? Mente Darwin at øyets kompleksitet ikke kunne har evolvert gjennom naturlig utvalg? Vel, det vil kreasjonistene ha oss til å tro. Men la oss se hvordan avsnittet fortsetter:

…highest degree. Yet reason tells me, that if numerous gradations from a perfect and complex eye to one very imperfect and simple, each grade being useful to its possessor, can be shown to exist; if further, the eye does vary ever so slightly, and the variations be inherited, which is certainly the case; and if any variation or modification in the organ be ever useful to an animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, can hardly be considered real. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself first originated; but I may remark that several facts make me suspect that any sensitive nerve may be rendered sensitive to light, and likewise to those coarser vibrations of the air which produce sound.

Det finnes uttallige slike sitatbruddstykker og direkte forfalskede sitater i kreasjonistlitteraturen. Guldbrandsen følger opp i samme stil ved å servere oss den forvrengte Patterson-historien fra 1981:

“Colin Patterson, seniorpaleontolog ved British Museum, spurte i sitt foredrag om de ledende vitenskapsmenn som var til stede, kunne nevne én eneste ting ved evolusjonsteorien som var helt sikkert. Det ble helt stille i salen, for ingen kunne komme på noe.”

Men er denne gjengivelsen korrekt? Nei, absolutt ikke, noe Patterson selv har kommentert flere ganger. La oss se hva Patterson selv sier om kreasjonistenes misbruk av hans uttalelser:

That brush with Sunderland (I had never heard of him before) was my first experience of creationists. The famous “keynote address” at the American Museum of Natural History in 1981 was nothing of the sort. It was a talk to the “Systematics Discussion Group” in the Museum, an (extremely) informal group. I had been asked to talk to them on “Evolutionism and creationism”; fired up by a paper by Ernst Mayr published in Science just the week before. I gave a fairly rumbustious talk, arguing that the theory of evolution had done more harm than good to biological systematics (classification). Unknown to me, there was a creationist in the audience with a hidden tape recorder. So much the worse for me. But my talk was addressed to professional systematists, and concerned systematics, nothing else.

I hope that by now I have learned to be more circumspect in dealing with creationists, cryptic or overt. But I still maintain that scepticism is the scientist’s duty, however much the stance may expose us to ridicule.

Hest Hyracotherium
For å rydde av veien enhver tvil om at Patterson selv ikke tviler på eksistensen av overgangsformer, siterer jeg fra en av hans egne bøker:

In several animal and plant groups, enough fossils are known to bridge the wide gaps between existing types. In mammals, for example, the gap between horses, asses and zebras (genus Equus) and their closest living relatives, the rhinoceroses and tapirs, is filled by an extensive series of fossils extending back sixty-million years to a small animal, Hyracotherium, which can only be distinguished from the rhinoceros-tapir group by one or two horse-like details of the skull. There are many other examples of fossil ‘missing links’, such as Archaeopteryx, the Jurassic bird which links birds with dinosaurs (Fig. 45), and Ichthyostega, the late Devonian amphibian which links land vertebrates and the extinct choanate (having internal nostrils) fishes…

Hendelsen som Guldbrandsen referer til er totalt misvisende, tatt ut av konteksten og i tillegg gjengitt helt feil, til Pattersons egen irritasjon. Det er pinlig at kreasjonister må ty til løgn og sitatforfalskninger for å overvinne sitt publikum. Det er også rart at ingen kristne ser på dette med stor uro. WWJD? Ville Jesus dreven slikt skittent spill? Det tviler jeg på.

Strawman
Stråmannsargumentasjon

Et velkjent triks er å benytte såkalt “stråmannsargumentasjon”. Her forvrenger man motpartens standpunkt på en måte som gjør at det blir lett å argumentere mot, istedenfor å argumentere mot motpartens reelle standpunkt. Man setter altså opp en falsk påstand, en såkalt stråmann, som man deretter lett kan rasere. Kreasjonistene elsker dette trikset, noe man ser eksempel på i den beryktede Dawkins-videoen og i uttallige misforståtte og/eller forvrengte evolusjonsargumenter.

Et eksempel fra Guldbrandsens utspill finner man her:

“Det finnes ingen fossil som kan bevise at det har eksistert et individ som var halvt fisk og halvt amfibium, poengterer Inge Gulbrandsen. Hunder og katter forandrer seg over tid til nye raser, men de er fortsatt hund og katt.”

Det er slike utsagn som gjør at “seriøse kreasjonister” (om man kan hevde at noe slikt finnes) blir pinlig berørte når amatører som Guldbrandsen føler for å briske seg litt i media. Evolusjonsteorien sier selvsagt ikke at utviklingen skjedde på denne måten. Endringene har vært svært små og gradvise over svært lang tid. Vår moderne definisjon av arter er egentlig ganske fiktiv ettersom det i moderne fauna er så glidende overganger mellom de fleste arter at det er vanskelig å si hvor en art slutter og en annen art begynner. Når det gjelder fisk vs amfibie, så viser fossiler at en del amfibietrekk, f.eks. føtter, utviklet seg allerede mens fiskene fortsatt levde i vannet. Andre trekk som at skuldrene ble frigjort fra hodeskallen og at hoftene ble bedre festet til ryggraden kom også gradvis på plass. En del fisker hadde lunger fra før, så det var ingen nyhet, og summen av disse delendringene som hver utviklet seg av individuelle årsaker, gjorde at enkelte arter etterhvert kunne klare seg bedre og bedre på landjorda. Over tid, etter mange flere små gradvise endringer, fikk man forgjengeren til dagens amfibier. Men det fantes selvsagt ikke noe stadie hvor man hadde en halv moderne fisk og en halv moderne amfibie. Moderne fisker og moderne amfibier eksisterte ikke på den tiden, så vi snakker her om forløperne til disse dyrene, og det ser ikke kreasjonistene ut til noengang å fatte.

La oss se på et annet eksempel på stråmannargumentasjon:

“En mutasjon er ifølge Caplex nettleksikon en prosess som forandrer arvematerialet hos en organisme.
– Langt de fleste fører til mindre hensiktsmessige egenskaper, står det.”

Mutation
Her sier Guldbrandsen at i følge evolusjonsteorien skal alle eller hvertfall de fleste mutasjoner føre til positive endringer for individet. Men evolusjonsteorien sier slettes ikke det. Den baserer seg tross alt på observerbare fakta, og vi vet at svært få mutasjoner fører til noe positivt for individet. Ren logikk tilsier også dette ettersom det er så fryktelig mange flere måter å være mistilpasset på enn å være veltilpasset. Men noen få mutasjoner fører til positive egenskaper for individet, noe det finnes svært mye dokumentasjon . Gitt nok tid (og tid har det vært mer enn nok av) og mange nok individer så er dettte mer enn tilstrekkelig til å drive fram evolusjon gjennom naturlig utvalg.

En av Intelligent Design (ID) sine frontfigurer, Michael Behe, ble selv totalt avkledd i den kjente Dover-rettsaken som omhandlet ID sin plass i naturfagstimene på skolen. Behe hadde hevdet i en av sine bøker at en populasjon på 1 milliard bakterier ville bruke 100 millioner generasjoner på å utvikle en ny positiv proteinstruktur gjennom Darwinistisk evolusjon. Dette høres astronomisk ut, og ved første øyekast virker det som om dette en gang for alle viser at evolusjon ikke kan ha skjedd på den tiden vi har hatt til rådighet. Men vent litt. Behe hadde selv i en av sine bøker forklart leserne at det ville ta bare 2 år å gro 10.000 generasjoner av en bakteriekultur i et laboratorium. Konsekvensen av dette er at det derfor heller ikke vil ta mer enn 20.000 år å frembringe 100 millioner generasjoner. I tillegg måtte Behe innrømme at det i et tonn jord finnes ca 10 kvadrillioner bakterier, omtrent 10 ganger flere bakterier enn det Behe selv hevdet måtte vokse i 100 millioner generasjoner for å frembringe en ny positiv egenskap. Tar man høyde for den faktiske mengde med bakterier ser man at selv en positiv mutasjon per 100 millioner generasjoner kan gi svært rask utvikling. Se bl.a. på dette nye eksempelet med en sommerfuglart som i løpet av bare 10 generasjoner, og på mindre enn ett år, utviklet resistens mot en ny parasitt!

Det vanvittig høye antallet individer glemmes ofte bort at evolusjons-tvilere. De hevder ofte at selv om evolusjon i prinsippet fungerte, så ville det ikke har vært nok tid til å evolvere alle organismer på denne jord. Men dette skyldes vår begrensede evne til å forstå den vanvittige tidsperioden vi her snakker om, hele 3.700.000.000 år siden det første liv oppstod, og ikke minst at utviklingen ikke skjer i en enkelt generasjonskjede av individer, men parallellt fordelt over alle individer som til enhver tid eksisterer. Tenk deg det vanvittige antallet av hver art. Tenk deg deretter at alle små mutasjoner i hvert individ i hver generasjon akkumuleres parallellt i tusenvis og millioner av påfølgende generasjoner, så begynner man å få et lite bilde av den gigantiske råmaterialet naturlig utvalg har å jobbe med.

Datasimuleringer hvor man har brukt de mest negative tenkelige verdier, har også vist at et fullverdig øye med linse og full fokus kan utvikle seg på så lite som ca 400.000 år, kanskje raskere. Dyreverdenen viser også at øyet har utviklet seg uavhengig av hverandre flere titalls ganger ulike steder på Jorda (insektøyne, blekksprutøyne, pattedyrøyne og andre typer). Firehundretusen år er som et øyeblikk sett i forhold til den faktiske medgåtte tid. Guldbrandsens påstand er derfor riv ruskende gal.

Flertallet har rett

Over halvparten av Englands befolkning tror på en skaper, sier Inge Gulbrandsen.

– En meningsmåling i England viste at bare 30 prosent trodde på evolusjonsteorien, og i USA har flere stater avskaffet Darwins lære, sier Gulbrandsen.

Kreasjonister elsker å trekke frem at ettersom så mange mennesker tror på alternativer til evolusjon (ikke nødvendigvis den kristne skapelsesberetning), så må evolusjonsteorien være usann. Logikken bak dette er ufattelig tullete og ikke minst selvmotsigende. Mener de også at ettersom hele 26% av amerikanere tror at Sola går i bane rundt Jorda, så er det stor sannsynlighet for at dette er sant? Nei, det er neppe særlig smart å bruke menneskers uvitenhet som støtte for egen argumentasjon.

Et annet problem med argumentet er at ettersom det på verdensbasis finnes et svært stort antall mennesker som tror på helt andre skapelsesberetninger enn den kristne, så må dette i følge Guldbrandsens argumentasjon bety at disse egentlig har mer rett enn kreasjonistene selv. Eller er det bare når folk er på hans side at han mener kvantitet avgjør sannhet? Og hvorfor ignorerer han det faktum at hele 75% av nordmenn, og tilsvarende høyt antall i de andre skandinaviske land, tror på evolusjonsteorien? Mener han at engelskmenn og amerikanere er smartere enn oss? Jeg tviler på at det finnes noe grunnlag for å hevde det, så med mindre Guldbrandsen mener at vi i større grad enn britene er offer for Konspirasjonen, så faller hans argument på sin egen urimelighet.

Guldbrandsen glemmer også den brede støtte i (det amerikanske) folket for ideer han sikkert ikke tror på selv, f.eks. ESP (50%), hjemsøkte hus (42%), telepati (36%), astrologi (26%), reinkarnasjon (25%), besøk fra utenomjordiske (33%), spøkelser (38%) osv. Betyr dette at også alle disse ideene må være sanne ettersom så mange tror på dem?

Om man ser bort fra ideen om den vitenskapelige konspirasjon mot kreasjonisme, så må man vel i det minste akseptere at mennesker med faglig relevant utdannelse er bedre skikket til å vurdere sannhetsinnholdet av en påstand innenfor deres fagfelt. Likevel viser statistikk at mindre enn 5% av vitenskapsmenn og ingeniører i USA tror på kreasjonisme. Dette tallet inkluderer et vidt spekter av fagområder, f.eks. dataingeniører, mekaniske fag osv, og ikke bare fag direkte relevante for evolusjon. Ser man på bare de fagene som er relevante, f.eks. biologi, så teller dette ca 480.000 vitenskapsmenn i USA. Av disse tror ca 700 på kreasjonisme, altså mindre enn 0,15%. Og dette er i USA, et av de mest religiøse land i verden. I Europa er tallet betydelig lavere, og antall vitenskapsmenn som tror på kreasjonisme er så godt som null.

Guldbrandsens påstand om at flere stater i USA har avskaffet “Darwins lære” er feil, selv om den kanskje er skremmende nær å være sann.

Kansas-Evolution

Hvis ikke evolusjon, så må den kristne gud ha skapt alt

Guldbrandsen hinter stadig til den uforståelige logiske slutning av hvis man bare kan finne en eller annen svakhet ved evolusjonsteorien, så må den kristne skapelsesberetning automatisk gå ut som vinnende teori. Men kreasjonistene står uansett bare for en av tusenvis ulike ideer om hvordan Universet har oppstått. (Nå sier selvsagt ikke evolusjon noe som helst om Universets opprinnelse, eller en gang hvordan liv oppstod, men kreasjonister har en tendens til å blande kortene litt på dette viktige punktet.)

Problemet med kreasjonistene er at de ikke selv har et eneste argument eller bevis for sin egen “teori”. Selv om evolusjonsteorien mot all formodning skulle vise seg å være feil, så har man ikke noe godt alternativ å falle tilbake på. Kreasjonismen er totalt tom og meningsløs og kan ikke vise til et eneste objektivt bevis som skulle tilsi at den hadde noe for seg. Hele dets eksistens er basert på å finne feil med evolusjonsteorien, ikke å frembringe bevis for sin egen forklaringsmodell.

Hvem vet, kanskje Universet ble skapt av the Flying Spaghetti Monster? Deres forklaringsmodell har vel like stor rett til å bli undervist i skolen som Creation Science? ;-)

Flying Spaghetti Monster

Den Kambriske eksplosjon

Den Kambriske eksplosjon er en betegnelse for å beskrive en geologisk periode med svært eksplosiv mangfoldiggjøring av nye kroppsfasonger og arter i dyreverdenen. Dette skjedde for ca 540 millioner år siden. På grunn av betegnelsen “eksplosjon” liker kreasjonister å gi inntrykk av at dette skjedde “over natten”, helt i tråd med en guddommelig skapelse. Man er usikker på hvor lenge denne perioden varte, men de laveste estimatene dreier seg om 5 millioner år, mens andre argumenterer for en varighet på 40 millioner år. Uansett hvem som har rett, så er ikke dette akkurat “over natten”.

Burgess
Det er heller ikke korrekt at det ikke eksisterte komplekse organismer før Den Kambriske eksplosjon. Man har bevis for flercellede organismer allerede for 590 millioner år siden, altså hele 50 millioner år tidligere. Enkle mikroorganismer er også dokumentert for så lenge som 3,5 milliarder år siden. Det er heller ikke slik at alle typer organismer oppstod i Den Kambriske eksplosjon. En del typer oppstod før Kambrium, og en hel del oppstod også mye senere. I tillegg finner man ingen av dagens “dyregrupper”, som pattedyr, fugler, reptiler og insekter i den perioden, alle disse oppstod veldig mye senere, noe som da selvsagt er totalt i strid med en ide om plutselig skapelse av moderne organismer slik Guldbrandsen antyder.

Den Kambriske eksplosjon ser nok også mer oppsiktsvekkende ut enn den kanskje var, fordi de første harde kroppsdelene først oppstod i denne perioden. Før dette bestod organismene av bløtvev (bakterier, plankton, alger) og kunne derfor naturlig nok ikke fossileres. Men de nye harde kroppsdelene som nå oppstod var godt egnet til å fossileres, og derfor har vi plutselig mange flere spor etter livsformer i denne perioden, uten at det trenger å bety at det faktisk var betydelig færre livsformer tidligere. Det finnes likevel andre fossilerte spor, f.eks. striper/kanaler/grøfter etter organsimer som “krøp” i mudder som senere ble herdet og bevart frem til i dag, så vi vet at det var et yrende dyre- og planteliv også før Den Kambriske eksplosjon.

“Det er et sterkt argument mot Darwins teorier og for en skapende Gud, mener Gulbrandsen.”

Nei, det er ingenting med Den Kambriske eksplosjon som er i strid med evolusjonsteorien. Den Kambriske eksplosjon er heller ikke eneste gang at man finner en eksplosiv mangfoldiggjøring av livsformer på “kort tid”, noe som er enda et argument mot at Den Kambriske eksplosjon på en unik måte skulle tilsi “en skapende Gud”.

Diverse tullball

Til slutt må jeg bare kommentere en del merkelig utsagn fra Guldbrandsen:

“Darwins Evolusjonsteori presenteres for norske skolebarn som om det skulle være vitenskapelig beviste fakta.”

Det undrer meg i hvilken grad man kan hevde at evolusjon IKKE er vitenskapelig beviste fakta? Innen vitenskap betyr begrepet “teori” at man er så dønn sikker som det er mulig å bli på at en forklaringsmodell stemmer overnes med virkeligheten. Det finnes svært få teorier innen vitenskapen som er bedre underbygget enn evolusjon, så det er vanskelig å forstå hvorfor kristne fundamentalister ikke retter sin kritikk mot dårligere underbygde forklaringsmodeller. Svaret er selvsagt enkelt: Evolusjonsteorien oppfattes som et direkte angrep på kristendommen, og derfor kan den ikke aksepteres uansett hvilken bevismengde som måtte foreligge. Kristne fundamentalister søker ikke sannheten, de søker bare en bekreftelse av den subjektive fantasiverden de selv finner mest komfortabel.

“Om to år er det med andre ord 150 år siden evolusjonsteorien ble fremstilt som verifisert vitenskap i et forsøk på å sette et stort rødt kryss over Guds eksistens.”

Nei, det er ikke slik vitenskap fungerer. Darwin lanserte sin teori, en av menneskehetens største intellektuelle bragder, i en bok hvor han bygget opp en svært solid argumentasjon for ideen om evolusjon. Han brukte også et kapittel på å peke ut potensielle svakheter med teorien, noe som kreves av enhver som fremlegger en ny teori. Deretter var det opp til resten av det vitenskapelige miljøet å angripe ideen for å finne feil og svakheter. Etter 150 år har man fortsatt ikke klart å finne feil som har ugyldiggjort teorien, og for hvert angrep den overlever blir teorien sterkere. Bekreftelse fra nesten alle områder innen vitenskap har gjort evolusjonsteorien til den kanskje best underbygde teori vi har i dag.

Teorien ble heller ikke lansert for å eliminere Gud. Hypotesen om Gud kan være korrekt selv om evolusonsteorien er et faktum. Husk at evolusjonsteorien ikke beskjeftiger seg med hvordan Universet eller det første liv oppstod. Kanskje en gud startet det hele? Det vet vi selvsagt ingenting om, men det vi vet helt sikkert er at en overnaturlig kraft ikke har vært nødvendig for å gi oss den flora og fauna vi har i dag med enkle encellede organismer som utgangspunkt.

“For teoriene henger ikke på greip, sier han. Og han vet om at han har mange med seg. Ikke bare kristne, men vitenskapsmenn fra alle leire verden over har for lengst begynt å stille kritiske spørsmål.”

Dette er ren løgn, noe jeg har dokumentert statistisk tidligere i denne artikkel. Slike påstander har også vært fremsatt helt siden Darwin publiserte sin berømte bok, men i de 150 år siden har teorien likevel bare blitt bedre og bedre bekreftet, og færre og færre vitenskapsmenn tviler på evolusjonsteorien for hvert år som går. Men det er kjent taktikk fra sjarlataner som Guldbrandsen og Arild Edvardsen. Man prøver å få folk til å tro at de har blitt holdt for narr, at alt de har lært er tull og at man selv har gjennomskuet løgnen. Det er i utgangspunktet en sunn holdning, man skal være kritisk til den informasjon man serveres, men problemet oppstår når man ikke har et eneste solid argument for sin kritikk og ender opp i en patetisk suppe av oppdiktede påstander som så enkelt kan tlbakevises at man bare blir seende ut som en tulling. Denne taktikken er velkjent også fra andre psuedovitenskaper som eksempelvis alternativ medisin, hvor man må kompensere for manglende kunnskap ved å bygge opp en illusjon av at man har gjennomskuet “de lærde” fordi man er så lynende intelligent selv.

Når det er sagt så må jeg også understreke at det også finnes mye sannhet i påstanden om at “vitenskapsmenn […] har […] begynt å stille kritiske spørsmål”, fordi hele vitenskapen er basert nettopp på dette prinsipp. Vitenskapsmenn har utsatt evolusjonsteorien for kritikk helt siden den så dagens lys. Vitenskapelige teorier har kun verdi hvis de har blitt utsatt for massiv granskning og kritikk, og overlevd dette. At vitenskapsmenn derfor har stilt kritiske spørsmål til evolusjonsteorien skulle bare mangle. Poenget er at man fortsatt ikke har påpekt vesentlige mangler eller feil med teorien på tross av alle disse kritiske spørsmål.

Atom-With-Electrons

“Rundt hvert atom farer elektronene med en fart på millioner av km/sek.”

Eh, nei det gjør det ikke, annet enn i svært billedlig forstand. Kanskje Guldbrandsen også burde sette seg inn i litt grunnleggende kvantemekanikk før han blander inn slike påstander?

“Dessuten er det ingen vitenskapsmann som griper fatt i hva som var før the Big Bang. Det må ha vært en utrolig stor kraft for å utløse smellet, og hvor kom den kraften fra…?”

Bare det å si “før Big Bang” viser at Guldbrandsen ikke har forstått hva the Big Bang dreier seg om. Det er som å spørre hva som er sør for Sydpolen. Og igjen: hva har Big Bang med evolusjon å gjøre? Absolutt ingenting! For øvrig har man flere gode hypoteser omkring opprinnelsen til vårt Univers. Vi er nok fortsatt langt fra å ha det endelige svaret, men vi søker fortsatt, i motsetning til kristne fundamentalister som hevder å allerede vite svaret (“God did it!”) og derfor ikke vil vite noe mer.

“– Burde vi ikke være ydmyke nok til og undres og tenke. Dette kan ikke ha skapt seg selv. Ateisme er å lukke øynene for videre tenkning, hevder Inge Gulbrandsen. Han mener den største form for overtro må være at man tror verden har skapt seg selv.”

Både dette og forrige utsagn er typiske eksempler på “Argument from personal incredulity” hvor man hevder at en teori, i dette tilfelle “skapelsesteorien”, må være sann fordi man personlig finner en annen teori, i dette tilfellet evolusjonsteorien eller Big Bang-terien, uforståelig. Fordi kreasjonister ikke kan forstå hvordan evolusjon har skjedd, eller hvordan Big Bang kan ha vært starten på vårt kjente Univers, så forkaster de teoriene og velger noe enklere som de mener å forstå. Dette er likevel å lure seg selv, fordi hvordan kan de hevde at de forstår guddommelig skapelse? Hvis de ikke kan akseptere at alt startet med et Big Bang, eller at alt komplekst liv kan ha oppstått av seg selv, hvordan kan de da hevde at en enda mer kompleks “ting”, nemlig den kristne gud, kan ha oppstått “av seg selv”? Dette er logisk kortslutning på sitt aller groveste, og det undrer meg hvordan slike mennesker tenker når de ikke er i stand til å se dette paradokset?

“De fjernest oppdagede planeter og galakser ligger 15 milliarder lysår fra jorda. Det vil si at lyset bruker 15 milliarder år på denne ufattelige strekningen.”

Nei, Guldbrandsen må lese litt astronomi også. Den fjerneste planeten vi har oppdaget så langt er “bare” 5000 lysår borte. De fjerneste galakser vi har observert er omtrent 13 milliarder lysår borte. Jeg kan akseptere litt “avrundinger” når det gjelder galakser, men å tro at man har observert planeter like langt borte er temmelig på villspor.

Deepspace

“Blant mylderet av planeter og galakser i himmelrommet finner vi en orden og nøyaktighet som bare Bibelens Gud står bak, sier Inge Gulbrandsen.”

Nei, tvert i mot. Det finnes absolutt ingenting med vårt univers som ikke er nøyaktig slik vi ville forventet om det IKKE var noen gud som styrte showet. I tillegg presiserer Guldbrandsen at kun Bibelens gud kan stå bak denne “orden og nøyaktighet”. Hvilket grunnlag har han for å hevde dette? Hvorfor ikke guden fra en annen religion? Hvorfor ikke The Flying Spaghetti Monster? Her avslører han sin egentlige agenda. Etter litt raljering med gammel kreasjonistpropaganda som er ment å høres vitenskapelig ut, slipper han seg nå løs med sin fulle kjærlighetserklæring til sin egen gud. Her er det ingen kritisk og analytisk hjerne som prater. Her er det en hjerne sørgelig forringet av religion som kjemper sin siste desperate kamp for å bevare sin nedarvede idioti.

– Når vi tenker på at et knappenålshode inneholder flere millioner atomer, burde vi i sannhet tenke. Dette kan ikke ha kommet i stand av seg selv ved en tilfeldighet. Evolusjonsforskere. Tenk! oppfordrer Inge Gulbrandsen.

Her blandes kortene igjen. Guldbrandsen sier mer elle rmindre direkte at han ikke egentlig har problemer med evolusjonsteorien fordi teorien i seg selv har påståtte svakheter og mangler, nei, hans egentlige problem er at “evolusjonsforskere” (hva nå enn det måtte være) ikke tror på at hans gud skapte Universet. Evolusjonsteorien har selvsagt ingenting med Universets opprinnelse å gjøre, men Guldbrandsen er desperat og trekker de villeste paralleller i mangel av bedre argumenter. Ethvert tenkende menneske kan heller ikke mene at man har funnet noe godt svar om man konkluderer med at “Gud gjorde det”. Vitenskapsmenn innrømmer at de ikke har noe svar på Universets opprinnelse, men de vil lete og lete til de finner det. Guldbrandsen hevder at svaret ble skrevet i en bok for noen tusen år siden, og at det er bortkastet tid å lete videre. Heldigvis er ambisjonsnivået til vitenskapsmenn betydelig høyere enn hos Guldbrandsen og hans med-kreasjonister, ellers hadde vår verden vært i en sørgelig tilstand i dag.

– Tenk bare på hva vi omgir oss med. Vi er skapt med organer som hjerte, lunger og hjerne. Tenk på skjønnheten i naturen og rent vann fra grunnen. Kroppene våre med de tusener av funksjoner og de pene ansiktene våre som det er seks milliarder av, og ingen av oss er identiske. Kroppens symmetri, måten vi griper ting på. Og hjernen som den mest kompliserte datamaskin får til og med plass mellom ørene.
– Burde vi ikke være ydmyke nok til og undres og tenke. Dette kan ikke ha skapt seg selv. Ateisme er å lukke øynene for videre tenkning, hevder Inge Gulbrandsen. Han mener den største form for overtro må være at man tror verden har skapt seg selv.

Tenk på Downs syndrom, ALS, Lech-Nyhans syndrom, malaria, AIDS, jordskjelv, flom, schizofreni, giftige slanger, parasitter som vokser inni øynene til levende vesener, vepser som legger egg i insekter som spises opp levende innenfra. Tenk på dødfødte fostre med alvorlige misdannelser, tenk på levendefødte fostre med alvorlige misdannelser, tenk på giftige gasser fra avgrunnen som dreper uskyldige mennesker, tenk på vulkanutbrudd som brenner folk til døde med smeltet stein, tenk på kometer som har kræsjet inn i Jorda og utryddet store deler av alt liv, tenk på at minst 99,9% av alle arter som har eksistert er utryddet. Tenk på rovdyr som torturerer sitt offer til døde, mennesker med store kreftsvulster som gror i ansiktet, barn som dør av hjernesvulst før de når skolealder… Burde vi ikke være ydmyke nok til å undres og tenke: Dette kan ikke være skapt av en god gud?

Hva med hofteben hos hvaler, den ubrukelige blindtarmen hos mennesker, unødvendige muskler i hårsekkene og ørene hos mennesker, den svake øyekonstruksjonen til mennesker, menns urinrør som passerer gjennom prostata med alle problmer det medfører, pandaens “tommelfinger”, emuens vinger, inaktive tann-gener hos fugler, rester av bakben hos slanger, menneskefoster født med fullt utviklet hale, våre visdommstenner og så videre og så videre. Er gud så totalt inkompetent, eller bør vi heller våkne opp og innse at ettersom evolusjonsteorien elegant forklarer alle disse “dårlige design” så er den mer troverdig?

Konklusjon

Inge Guldbrandsens utspill er intet nytt. Vi har hørt alt dette mangfoldige ganger før. Alt han sier bunner ut i “God of the gaps”-argumentasjon. De håpløst dårlige kreasjonist-argumentene er tilbakevist grundig og med rik dokumentasjon. Hvis Guldbrandsen virkelig var nysgjerrig på evolusjon, ville han kunne finne lesestoff for mange år innen de fleste fagområder som gir helt konkrete og uomtvistelige bevis for at teorien er korrekt. Men Guldbrandsen ønsker selvsagt ikke dette. I denne anti-intellektuelle verden, hvor Guds ord veier mye tyngre enn sannheten, ønsker Guldbrandsen kun å tilfredsstille sin Herre ved å koble ut hjernen og følge Hans vilje blindt. Selv om et vesen som var halvt fisk og halvt amfibie kom og sparket ham i ræva med en av sine små ambfibiefiskefinneføtter, så ville han ikke se noe bevis for evolusjon.

Jeg mener det er en personlig tragedie for hvert menneske som er så intellektuelt ødelagt at de ikke lenger kan tenke kritisk uten å frykte et lyn fra himmelen. Men det er ikke bare fundamentalistiske kristne som har valgt å koble ut hjernen. Verden blir mer og mer kompleks. Vitenskapen som for bare 100-200 år siden var relativt enkel og grovkornet er i dag så spesialisert og kompleks at folk flest faller av lasset og kompenserer ved å dikte opp sine egne banale, men lett forståelige, forklaringsmodeller omkring helse, universets opprinnelse, døden og alle tilsynelatende uforklarlige hendelser verden rundt. Det er så uendelig mye enklere å bruke retoriske teknikker til å fremstille kreasjonisme, homeopati eller Feng Shui som troverdige ideer som “folk flest” kan forstå prinsippene bak, enn å søke den faktiske sannhet, som ofte er kompleks og krever mye bakgrunnskunnskap på ulike områder for å forstå fullt og helt. Likevel er den komplekse sannhet så uendelig mye mer vakker og tilfredsstillende enn de falske, banale teorier som mange dessverre sluker med hud og hår i dag. Vi trenger mennesker som Dawkins, Dennet og Hitchens som kan kalle en spade for en spade og kjempe en tapper kamp for vitenskap, kunnskap og sannhet. Dette var ett av mine små bidrag til deres pågående kamp, og believe you me, mer kommer.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!