FrPere mer fordomsfulle mot muslimer

Jeg skrev for få dager siden en artikkel om en ny undersøkelse som avdekket fordommer mot muslimer i den norske befolkning. Jeg siterte her Human-Etisk Forbunds nettmagasin FriTanke som i sin omtale av undersøkelsen skrev:

Undersøkelsen viser også at det er hele den etnisk norske befolkningen som tar feil om muslimers holdninger. Det er ikke slik at for eksempel Frp-velgere eller eldre mennesker har mer feilaktige oppfatninger enn andre. Feiloppfatningene er jevnt fordelt på tvers av partipreferanser, kjønn og alder, viser undersøkelsen.

Nå viser det seg at dette var feil. En leser, Martin Sandbu, gjorde meg oppmerksom på at FriTanke hadde gjengitt undersøkelsen feil, noe de senere har korrigert. Avsnittet gjengitt ovenfor er nå endret til følgende:

Undersøkelsen viser også at det er hele den etnisk norske befolkningen som tar feil om muslimers holdninger. Selv om for eksempel Frp-velgere tror det er flere muslimer som synes det norske samfunnet er umoralsk (77 %) enn det SV-velgere tror (57 %), er det langt færre muslimer (15 %) som faktisk oppgir at de mener dette.

Sandbu, som jeg har forstått jobber i LibLab som stod bak undersøkelsen, presiserer:

Det er slik at FrP-velgere (og eldre, og mindre utdannede) respondenter _tar_ mer feil enn andre (og SV-velgere, yngre, og mer utdannede respondenter tar mindre feil, men de tar også veldig feil). Men forskjellene i hvor feil folk tar er mye mindre enn størrelsen på feiloppfatningene alle viser.

Så var det oppklart. Og alt falt liksom på plass. Mine fordommer mot Frpere og pernsjonister stemte altså likevel.