Ny studie avviser sammenheng mellom tidlig seksualdebut og ungdomskriminalitet

Takk for at du deler denne bloggposten!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Delinquent-Magazine
Det har lenge vært rådende oppfatning at ungdommer som debuterer seksuelt i ung alder også er mer tilbøyelige til å involvere seg i kriminelle aktiviteter i ung alder, men en ny studie utført på tvillinger har nå avkreftet denne sammenhengen:

Like many of the newer studies, the latest one — led by Paige Harden, a doctoral candidate in psychology at the University of Virginia in Charlottesville — used the powerful techniques of behavioral genetics. The field specializes in studies on twins, research that can help tell whether behavioral traits are the result of genes or the social environment, and that has periodically stirred controversy when it has focused on the genetic underpinnings of criminality and intelligence.

But the specialty’s analytic methods can also help tell whether one behavior, such as early sex, is merely correlated with or actually causes a second behavior that is often found with it, such as delinquency. If two behaviors often exist in the same people but are found not to be connected by cause and effect, then a third factor is likely to be causing both.


Det hele startet med en studie som brukte data innsamlet om 7000 amerikanske skoleungdommer. I studien sammenlignet man alder for seksuell debut, og fant da en sammenheng med ungdomskriminalitet i de påfølgende år:

Their conclusion: One year after losing their virginity, children in the early category were 20 percent more likely than those who started having sex at the average age to engage in delinquent behavior, even when several other relevant factors such as wealth, race, parental involvement and physical development were taken into account.

Men noen andre forskere mente at her måtte det være noe som skurret:

Suspecting such an error in the Haynie study, Harden and three colleagues, including her adviser, Eric Turkheimer, an expert in behavioral genetics, studied more than 500 pairs of twins in the same national survey analyzed by the Ohio team. Because twin pairs share similar or identical genetic inheritances (depending on whether they are fraternal or identical) and the same home environment, twin studies are useful for seeing through false cause-and-effect relationships.

The team looked at identical twin pairs in which one twin initiated sex younger than the other, then team members tallied subsequent problem behaviors. If sex really adds to the chances of delinquency, then early-sex teens should end up delinquent more often than their later-sex twins.

“It turns out that there was no positive relationship between age of first sex and delinquency,” Harden said.

Årsaken til at de to studiene viste så motstridende resultater mener de altså må skyldes en annen faktor som disponerer for både tidlig seksuell debut og ungdomskriminalitet. Svaret ser ut til å være at noen gener som øker impuslivitet og risikofylt atferd kan ligge til grunn for begge måter å opptre.

“You need to have some appetite for risk-taking to be a delinquent. And the same if you’re 13 and going to have sex for the first time,” Harden said.

Ikke bare avkrefter studien en link mellom tidlig sex og kriminalitet, men den antyder også at tidlig seksuell akrivitet kan forhindre kriminalitet:

Perhaps most surprising, the Virginia study found that adolescents who had sex at younger ages were less likely to end up delinquent than those who lost their virginity later. Many factors play into a person’s readiness for sex, but in at least some cases sexual relationships may offer an alternative to trouble, the researchers say.

Det er derfor mye som tyder på at når man skal velge tiltak mot ungdomskriminalitet så er ikke en bekjempelse av tidlig sex en av de effektive virkemidlene. Samtidig er det viktig å huske at unge tenåringer som har sex sjeldnere bruker prevensjon og er derfor mer utsatt for seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet. Men med god informasjon og holdningsskapende arbeid omkring bruk av prevensjon, også i tidlig alder, er det altså lite som tyder på at sex i tidlig alder har negativ effekt på fremtidig oppførsel.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli betalende medlem på Forum for Kritiske Tenkere for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!


Takk for at du deler denne bloggposten!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •