Hvorfor homeopati aldri kan bli lønnsomt (hadde ikke kundene vært så teite)

Homeopati er basert på to prinsipper:

1) Likt kurerer likt. Hvis et stoff frembringer et symptom, så kan stoffet brukes tilå kurere lidelser med de samme symptomene. Eksempelvis kan inntak av planten Eupatorium Perfoliatum fremkalle influensa-lignende symptomer. Dermed vil homeopater benytte “medisin” laget av planten til å kurere influensa.

2) Jo høyere fortynning, jo kraftigere effekt. Stoffet som brukes i homeopatisk medisin må fortynnes. Først når det er fortynnet så mye at det ikke lenger finnes et eneste molekyl av det opprinnelige stoffet i medisinen (vannet), erklæres det som et virksomt preparat.

Konsekvensen av punkt 2 er at man som pasient aldri noensinne vil trenge å kjøpe mer enn et glass av det homeopatiske stoffet, fordi når man nesten er gått tom er det bare å blande ut restene med vann, så får man mer medisin (som til og med er enda mer potent enn originalen). Det er kanskje derfor mye homeopatisk medisin selges i pilleform istedenfor som flytende væske?

(Visited 1 times, 1 visits today)