Snåsamannen vil ikke testes

Det var vel ikke særlig overraskende, men Snåsamannen har takket nei til å la seg teste av NRK-programmet Schrødingers Katt. Det er vel forståelig at en mann som har tjent store penger på å lyve om sine overnaturlige evner ikke ønsker å knuse lesernes illusjoner om hans storhet.

– Jeg vært framme i lyset i et helt år, og vært med på alt.

Alt unntatt det som virkelig er interessant, nemlig å bli vitenskapelig testet.

Hvis de skal begynne å teste meg nå, er de for seint ute. Jeg synes det er meningsløst at de skal begynne å forske på dette nå, når jeg har hjulpet folk i 60 år, sier Gjerstad.

Det er milevis forskjell på å ha hjulpet folk og på å ha faktiske overnaturlige evner. Jeg tror det er svært få som tviler på at Snåsamannen helbreder folk, meg inkludert. Men med «helbredelse» mener jeg da ingenting overnaturlig, bare en evne til å trigge kroppens selvreparerende mekanismer og en evne til å påvirke folks psyke gjennom samtale, tillit, berøring, forståelse, varme og omtanke.

Kjenner du varmen?

Det er også ganske påfallende å se hvilket argument han bruker for å ikke la seg teste. Han har nemlig blitt testet av NRK en gang tidligere og da med 100% fulltreff! Det han henviser til er et program NRK laget i serien «Faktor» som de kalte «Kjenner du varmen?». Programmet kan sees på NRK sitt web-TV.

Gjerstad forklarer at han på forhånd ikke hadde noen informasjon om ekteparet Gerd og Frode Myran, som skulle få behandling med kamera på slep. Dette bekreftes av videojournalist Kjartan Trana, som filmet seansen i Oslo. Han forteller at Gjerstad på uforklarlig vis forutså parets plager.

– Det var nesten skremmende, sier Trana.

Forutså parets plager? Hvis man ser programmet vil man se at Gjerstad bruker klassisk cold reading-teknikker. Han lar pasienten selv fortelle om sine plager, men svarer bekreftende og fullfører noen setninger her og der slik at pasienten sitter igjen med inntrykket av at det var Gjerstad som ga spesifikk informasjon om plagene, mens han egentlig ikke tilførte samtalen noenting.

Jeg var også nysgjerrig på hva slags plager paret hadde. Kurerte han kreft? MS? ALS? Nei, mannen hadde angst og kvinnen hadde vondt i rygg og skulder. De mest typiske plager som nettopp healing gjennom placeboeffekt kan kurere. Smerte i skulder og nakke kan ofte også tilskrives stress og anspenthet, og igjen vil da Snåsamannens evner være perfekte til å gi den ro og avslapping som må til for å fjerne denne type plager. Akkurat på samme måte som bl.a. gjennom akupunktur eller en hvilken som helst annen form for alternativ medisin. Ryggen hennes kunne han derimot ikke gjøre noe med, fordi det var en konkret lidelse som stammet fra en skiveutglidning. Det er godt han kjenner sine begrensninger.

Dette er altså hva Snåsamannen mener er bevis nok til at alle må tro på hans overnaturlige krefter. På grunnlag av litt cold reading og klassiske placeboeffekt-basert smerte- og angstlindring skal vi altså blindt akseptere at han også kan se inn i fremtiden, fjerndiagnostisere, se skjulte gjenstander osv.

Synsk eller bare observant?

Men han gjorde også mer hos dette syke ekteparet:

Han forteller at mye av seansen er klippet bort, blant annet der hvor Gjerstad peker nedover og spør hvordan det går med parets syke sønn, som ligger i kjelleretasjen.

Imponerende! Dette er selvsagt helt umulig med mindre Gjerstad er synsk! Eller kanskje ikke. I programmet ser man Gjerstad gå inn i huset. Han må da passere flere vinduer i husets første etasje. Inngangen er opp en trapp. Innenfor inngangen ser man en trapp gå ned igjen til første etasje. I tillegg er det mange familiebilder inne i stua. Hva er da mest sannsynlig: Gjerstad er synsk, eller at han så gutterommet fra utsiden, bilder av gutten på veggene, gutteklær i gangen etc og bare gjenga helt åpenbare påstander som merkelig nok får ekteparet og kamerateamet til å gi seg over av beundring.

Husk, Snåsamannen er ingen amatør. Det er dette han driver med. Han er profesjonell på å plukke opp små detaljer og se ting som andre som regel overser. På sammen måte som enhver god synsk. Kanskje han ikke en gang er klar over det selv? Kanskje denne evnen er så automatisk at han selv tror han får informasjon fra andre kanaler enn de naturlige? Det er mulig, men jeg tror ikke han er så naiv. Jeg tror han vet inderlig godt hva han gjør. Men kanskje han rasjonaliserer det til å være en gudegave i seg selv, og at han på den måten mener det er en overnaturlig evne tross alt… hvem vet?

Han fikk den blinde til å se

Alle «bevisene» Snåsamannen tar NRK-temaet med for å dokumentere, er med ett unntak psykiske lidelser og/eller smerter. Perfekte kandidater for hans metoder altså. Unntaket er den blinde jenta som fikk synet tilbake. Denne historien er Snåsamannens største suksesshistorie, og han trekker den frem hver gang han har mulighet til å snakke for et kamera eller journalist.

Jenta han visstnok helbredet led av Stargardt Disease, en genetisk sykdom som reduserer synsevnen og starter i ung alder:

Inherited disease that causes gradual degeneration of the macula, the area in the middle of the retina that makes possible the central vision needed for reading, driving, recognizing colors, and other activities of daily life. Effects of Stargardt’s Disease, which start at an early age, vary from minor to total loss of detail vision. Over a period of years, people with the disease typically lose sharpness of vision, experience decreased color vision, and may have blind spots. However, peripheral and night vision usually remain unaffected, and complete loss of sight is rare. There is no cure or treatment for Stargardt’s Disease, but such devices as magnifying screens and binocular lenses can help people cope with vision limitations.

Men man blir svært sjelden helt blind, i den forstand folk flest tolker uttrykket, altså at man ikke lenger kan se noenting. Man får derimot varierende grader av svekket detaljsyn og fargesyn og kan erklæres juridisk blinde hvis tilstanden blir alvorlig nok. I Europa defineres juridisk blindhet slik:

Dette innebærer at en juridisk blind person må stå 20 fot fra ett objekt for å kunne se det med samme grad av klarhet som en person med normalt syn kan fra 200 fot.

Å oppleve en forbedring fra en slik tilstand er noe ganske annet enn å gå fra å være helt blind til å få synet tilbake, slik historien fortelles av Snåsamannen.

Man får dessverre ikke vite mye om jenta som Snåsamannen «kurerte». (Kanskje det står mer i boka?) Er hun helt frisk i dag? Eller bare føler hun at synet ble «noe bedre»? I programmet sier hun at hun allerede etter første besøk fikk bedre fargesyn igjen (ikke helt det samme som Snåsamannens historie som omtrent sier at han ga en blind jente synet tilbake), men hvor mye er ellers blitt bedre? Og hvor lenge har det vart? Jeg vil vel tro at hun dessverre gradvis vil bli dårligere igjen ettersom sykdommen ikke kan helbredes, men det blir bare spekulasjon fra min side.

Det interessante er likevel at også andre med Stargardts sykdom har rapportert at synet har blitt bedre gjennom bruk av andre alternative behandlingsformer som f.eks. akupunktur. Det tyder på at også denne sykdommen kan påvirkes noe av kroppen selv gjennom placeboeffekt alene.

I tillegg lærer mange å leve med sykdommen ved å «se utenom» den blinde flekken i øyet. Man vil da se farger dårlig og ikke kunne se helt skarpt, men man kan se nok til å kanskje få kjøre bil eller utføre andre oppgaver. Det er ikke utenkelig at folk som lider av sykdommen kan få tilbake livsmotet og få fornyet tillit og lyst til å overvinne sykdommen på denne måten etter å ha møtt en healer som Snåsamannen. Dermed lurer man seg selv til å tro at man har blitt bedre, når man egentlig bare har «omgått» sykdommen gjennom en mental «vitamininnsprøytning». En av de verste sidene ved sykdommen er nettopp depresjon og mange på «livsmot» som følger i kjølvannet av det å «miste synet». Kan man overvinne dette er man på langt nær «kurert», uavhengig av om øyet har blitt friskere eller ikke.

Konklusjonen må uansett bli at denne blinde jenta er den eneste noenlunde dokumenterte historien på at Snåsamannen har helbredet noe som virkelig er «uhelbredelig». Men foreløpig vet jeg ikke om noen som har fått en legeuttalelse på at hun faktisk har Stargardts sykdom, eller at synet faktisk er målbart bedre. Man skal ikke betvile hennes historie, men det er viktig å ha alle fakta på bordet før man konkluderer med at mirakuløs helbredelse er en mer nærliggende forklaring enn f.eks. en feildiagnose. (Norske leger har visstnok svært dårlig kjennskap til denne sykdommen.)

Omtrent 1 av 10.000 ungdommer får Stargardt Disease. Det betyr at det må finnes noen hundre slike tilfeller i Norge. Hvor mange av de 50.000+ menneskene som har blitt behandlet av Snåsamannen har hatt samme lidelse? Hvor mange av disse har blitt helbredet? Det får vi dessverre aldri høre noe om…

En enkel test

Så hva blir da min konklusjon? Snåsamannen kan utvilsomt helbrede mennesker, men neppe på uforklarlig vis, heller ved hjelp av naturlige metoder. På en måte er også disse foreløpig uforklarlige ettersom vi vet lite om kroppens selvreparerende funksjoner og enda mindre om hvordan vi sparker dem i gang. Snåsamannen har åpenbart et naturtalent for dette, og har utvilsomt hjulpet mange syke mennesker. Dette er relativt uproblematisk, og kan også vanskelig testes på noen enkel måte. Men som jeg har skrevet tidligere, så er det alle hans andre påstander om egne overnaturlige evner som plager meg. Dette er ting som svært lett kan testes på en kontrollert måte.

Schrødingers Katt ønsket, så vidt jeg har forstått, å teste hans evne til fjerndiagnostisering. Man kunne lett satt sammen en gruppe med 10 mennesker med ulike konkrete lidelser som satt i et rom i Oslo. Så skulle Snåsamannen sitte et annet sted i landet og fortelle hvilke lidelser de 10 personene hadde, uten å på forhånd vite noe om dem annet en eventuelt navn, kjønn og annen «nøytral» informasjon han måtte kreve for å kunne «se» personen. Det ville være enkelt å teste om han hadde nok «hits» til at man måtte konkludere med at han hadde denne evnen. Man kunne også lett teste hans evne til å lese verdien av skjulte kort. Det er verdens enkleste test. Og om han lykkes ville neste naturlige skritt bli å teste ham på vegne av JREF slik at han også kunne vinne 1 million dollar og bli verdenskjent. Samtidig måtte alle lærebøker i de fleste naturfag skrives om, både fysikk, biologi, kjemi etc.

Det ville vært et paradigmeskifte i naturvitenskapene og uhyre viktig for menneskeheten. Kanskje den viktigste oppdagelsen noensinne. Og det ville vært så lett, så lett for Snåsamannen å gjøre alt dette. Det hadde kostet ham en ettermiddags arbeid. Men nei. Han vil ikke. Han vil ikke gjøre den ene enkle testen som kan vise om han faktisk har de evnene han påstår at han har.

Det forteller vel en hel del.

 • *Applauderes*!! :-)

 • Personlig kan jeg ikke uttale meg skråsikkert om det faktisk finnes synske mennesker eller ikke, fordi det i mine øyne er basert på en god blanding av psykologi og tro. Du derimot hevder at det ikke finnes synske mennesker, bare mennesker som har evnen til å få med seg de minste detaljer og «lure» ut informasjon fra mennesker. Hvordan du kan konstantere dette som et faktum er for meg et mysterium, ettersom jeg så langt ikke har sett konkrete bevis hverken på at synske mennesker finnes eller ikke.

  Jeg skjønner på veldig mange måter skepsisen din, men jeg klarer ikke helt å sette den i sammenheng. Du irriterer deg over en mann som i årevis har gjort syke folk litt friskere, uten å ta betalt, fordi han hevder å ha kreftene sine fra gud?

  Hva mannen tror som sine egne evner er egentlig likegyldig, så lenge han faktisk hjelper mennesker. Hva kan man egentlig forvente av en mann som har hatt en så sterk tro på gud siden tidlig alder? Jeg mener, han skader ingen ved å hevde at kreftene kommer fra gud – ikke omvender han uskyldige mennesker til kristne med hypnose, ei heller krever han betaling. Vi kan alle ha egne meninger om hvilke krefter snåsamannen har. Personlig er jeg enig med deg i at det han har «en evne til å trigge kroppens selvreparerende mekanismer og en evne til å påvirke folks psyke gjennom samtale, tillit, berøring, forståelse, varme og omtanke».

  Jeg er også stort sett alltid skeptisk til «healere» og slikt, men jeg må ærlig innrømme at jeg føler at snåsamannen er et unntak. Greit nok at man kan ha en annerledes oppfatning av seg selv, andre og universet – men det kan umulig likestilles med mennesker som bevisst lyver til folk bare for å tjene penger.

 • Det overrasker meg hvor mange som insisterer på å være «åpne» for muligheten for at noen mennesker kan bryte naturlovene ved å f.eks. se ting i fremtiden. Har man da tenkt over hvilke konsekvenser dette har for fri vilje og et tonn andre naturlige prinsipper? Hvorfor i all verden skal man være åpen for dette? Hvis Snåsamannen sa at han også kunne fly når ingen så på, skulle man være åpen for det også? Og hvorfor ikke? Det bryter færre naturlover enn det å være synsk. Men det er ingen poesi i det å fly med armene på samme måte som det å være synsk å kunne helbrede mennesker der hvor den kalde vitenskapen ikke strekker til.

  Som skeptiker er jeg selvsagt villig til å endre mening om synskhet om dette ble dokumentert. Men ærlig talt, hvor mange tusen mennesker har ikke blitt testet i verden de siste 100 år? Og hvor mange har lykkes under kontrollerte forhold? Null. Niks. Nada. Når summen av alle faktorer taler mot at slike evner skulle eksistere, hvorfor i all verden føler folk behovet for å være så åpne for dette? Kan vi ikke kalle en spade for en spade og si at nei, dette er tull? Synskhet er ikke et reellt fenomen. Det betyr ikke at jeg nekter for at det finnes en fjerne hypotetisk mulighet for at dette, som alt annet, kan være mulig, men det finnes like liten grunn til å operere utfra den mikroskopiske muligheten som det finnes grunn til å respektere mennesker som tror at det finnes en inside-out verden inn jordkloden (ja, all vitenskap avviser at dette er mulig, og man har aldri påvist noe slikt, men hey – det KAN jo være sant likevel).

  Hvorfor er jeg irritert på Snåsamannen? Vel, jeg har sett en del intervjuer med ham i det siste, og jeg opplever ikke mannen som den ydmyke godslige fyren som har fremstilles som. Han er veldig selvgod synes jeg. Veldig tydelig på at han skal tros på for enhver pris. Veldig falskt ydmyk, hvor han i et øyeblikk snakker som om han ikke vet om han har noen evner og at pasientene får tale for seg selv, for så i neste øyeblikk trekke frem sine favorittbevis-historier som ved nærmere analyse ikke er så fantastiske likevel. Bare det at han sier han ga en blind jente synet tilbake, når dette langt fra er tilfellet, sier en hel del synes jeg. Han overdriver beviselig historiene for å blåse opp sin egen storhet, og det synes jeg ikke fortjener respekt.

  Men for al del, det finnes verre folk. Snåsamannen er nok ikke så verst objektivt sett, men sett i lys av den helgenstatusen han har fått hos en stor del av Norges befolkning, synes jeg det er på sin plass å nyansere bildet av ham litt.

 • Jeg vet at det finnes både synske menensker og andre typer paranormale evner. Dog er det også mange svindlere der ute. Derfor vil jeg verken avvise eller godta ektheten i den omtalte saken, da jeg ikke kjenner den godt nok.

  På generelt grunnlag: Det som kommer fram gjennom etablert media er generelt upålitelig. Og de såkalte vitenskapelige metodene som blir brukt til å teste folk likeså. I dagens verden eksisterer ikke en gitt hendelse om det ikke kan gjenskapes i et laboratorium, med vitenskapens begrensede metoder og verdensanskuelse.

 • «Bryte naturlovene ved å se inn i fremtiden». Heh! Hører du ikke selv hvor idiotisk en slik uttalelse er???

  Ærlig Talt!

 • Den der er kostelig. Jeg kommer til å sitere den talløse ganger i årene fremover. Ønsker du at jeg skal bruke navnet ditt eller ikke? Begge deler er ok for meg.

  «Det overrasker meg hvor mange som insisterer på å være “åpne” for muligheten for at noen mennesker kan bryte naturlovene ved å f.eks. se ting i fremtiden».

  Gunnar Roland Tjomlid – en typisk «skeptiker» eller bare delen etter streken, det er opp til deg.

 • Eller litt mer utvidet: «Det overrasker meg hvor mange som insisterer på å være “åpne” for muligheten for at noen mennesker kan bryte naturlovene ved å f.eks. se ting i fremtiden. Har man da tenkt over hvilke konsekvenser dette har for fri vilje og et tonn andre naturlige prinsipper? Hvorfor i all verden skal man være åpen for dette?»

  Da får man med seg hele betydningen uten at det generelle i uttalelsen blir ofret.

  Ser du virkelig ikke problemet med uttalelsen? For min del bekrefter den bare mine fordommer mot såkalte skeptikere eller medlemmer av skeptikulten, som er en kjent betegnelsen.

 • Fortell meg litt om dine tanker omkring det å se inn i fremtiden. Jeg regner med du har tenkt en del på dette.

  Et eksempel: Hvis Joralf kan se inn i fremtiden kunne han også sett at jeg kom til å skrive nevnte setning. Ergo var det forutbestemt og du kan ikke kritisere meg for det. Jeg gjør bare det jeg er predisponert til å gjøre. Men det gjør også du, og derfor må du kritisere uttalelsen min. Jeg kan ikke laste deg for det, men hvis jeg gjør det er det fordi jeg må gjøre det. Ergo skjer alt fordi det skjer og ingen av oss kan hovere over å vite noe, men kan heller ikke unngå det ettersom vi er uunngåelig programmert til det. Osv.

  Eller kanskje Joralf kan se inn i fremtiden at han vil feile en test, og unngår derfor denne. Men han kan vel ikke se sin egen fremtid, det bryter jo en regel hos de paranormale. Men han må vel kunne se Dyrendal sin fremtid utenom i det deres "fremtidssfærer" krysser hverandre. Da blir Dyrendals fremtid usynlig. For ellers vil han kunne se på Dyrendals fremtid om han selv feilet eller ikke, og dermed har han sett noe om sin egen fremtid, og det skal han jo ikke kunne. Men hva med alle journalister og bloggere som vil skrive om resultatet? Eller alle som ser TV-programmet? Plutselig kan han ikke se noens fremtid uten å avsløre noe om sin egen fremtid. Ergo kollapser alt i en meningsløs suppe. Ettersom så uendelig mye påvirker fremtiden til Joralf selv, vil han ikke kunne se noe uten å indirekte kunne si noe om sin egen fremtid. Hvordan kan han da se noe som helst?

  La oss si at han ser fremtiden til en person. Denne personen endrer da sin oppførsel på grunnlag av det. F.eks. endrer sin diett for å unngå sukkersyke. Men dermed er fremtiden endret og den fremtid Joralf så eksisterer ikke lenger. Dermed kunne han ikke ha sett den i utgangspunktet.

  Hvis han kunne se begge fremtider vil han igjen kunne avsløre noe om sine egne fremtidige handlinger da pasient og helbreders veier garantert vil krysse igjen.

  Men alt dette har du selvsagt tenkt grundig gjennom. Jeg bare riper litt i overflaten. Det er noen tonn av paradokser å ta av.

  For øvrig må du selvsagt sitere meg på hva som helst av offentige skriblerier. Det er vel stort sett bare deg og dine likesinnede som vil finne det mer idiotisk enn dine egne argumenter for å finne sitatet morsomt i utgangspunktet. Jeg har med andre ord lite å frykte.

 • Ja, jeg har tenkt nøye gjennom det. Det er veldig enkelt. Du gjør en logisk brist, som du ser på som logisk.

  Det er mange potensielle fremtider. Det betyr at en synsk person ser en mulig fremtid, den som kanskje er mest sannsynlig akkurat i øyeblikket. Og i det øyeblikket han observerer den fremtiden forandrer han den, så den kanskje blir midnre sannsynlig, med mindre det at han observerte den er en integrert del av hans personlige eller perifere historie. Det at du ser på dette og lignende som paradokser er bare enda et utslag av at du ser på verden gjennom en hulepåpning, for å bruke et populært uttrykk.

  Ellers er spørsmålet determinisme/skjebne fremfor fri vilje veldig interessant. Dog har jeg aldri sett noe selvmotsigende ved det.

  Meg og gjengen begynte vel å diskutere det tidlig i tenårene eller deromkring.

  Jeg vil heller ikke si du har noe å «frykte», siden dagens samfunn er fylt av din heller begrensede virkelighetesoppfatning…

  Av svaret ditt går jeg ut fra at du ikke ser noe problematisk i din uttalelse. Det overrasker meg jo ikke. Men for en som påstår at han støtter den såkalte vitenskapelige metode er det en logisk brist i millionklassen. Man skal som sagt lete en stund før man finner noe lignende. Det fratar deg, egentlig og absolutt all troverdighet.

  Bare det at du bruker ordet overnaturlig – «over naturen» er veldig avslørende, siden ingenting som er av naturen eller eksisterer innenfor den kan være over eller utenfor den. Ekte Søkere bruker ordet paranormal – «bortenfor det normale» eller «bortenfor det som for tiden sees på som det normale».

  http://www.midnight-fire.net/shadows/paranormal.h

 • 4 stjerner! Den siste holder jeg tilbake da jeg ikke er sikker på hvorvidt han er en ren løgner eller bare en som tar feil. Jeg tipper likevel på løgner og at det nettop er det som gjør han så flink i det han driver med.

 • Naturlover har vel vært "brutt" før? Jeg mener, ettersom vitenskapen utvikler seg har man vel gjort ting man før trodde var fysisk umulig?

  Jeg kan ikke under noen omstendigheter si at synskhet er tull, jeg er alltid åpen for nye ting. At man ikke har greit å "bevise" synskhet spiller ikke så stor rolle for meg, men du har derimot den oppfatningen at hvis man er synsk må det være slik som på film; at de vet absolutt alt som skjer, f.eks at du hadde kommet til å skrive denne posten. Allerede der beviser du hvor ensporet du er. Synskhet kan kanskje være en solid kombinasjon av energi, psykologi og potetmos for alt jeg vet, det trenger så langt ifra være så svart/hvitt som du vil ha det til. At du ikke tror på slikt har jeg ingen problemer med å respektere, så lenge du klarer å respektere andres syn. Men når man bytter ut ordene "jeg tror" med "slik er det" kaller du meg i bunn og grunn en løgner, og det må det vel være lov å bli provosert av.

  Jeg har egentlig ikke noe problem med at Snåsamannen er "selvgod". Det hadde jeg også sannsynligvis vært hvis jeg hadde hjulpet mennesker i så mange år. Man kan selvsagt diskutere hva slik selvhøytidelighet er godt for, men det avskriver ingen verdens ting. Og skal jeg være helt ærlig har jeg enda til gode å møte en person over 80 som ikke har en eller annen form for særhet ved seg, som f.eks en enormt stor tro på seg selv. Hvis man i tillegg har levd et liv som sterkt troende, og kanskje blant andre som påstår at de har evner, blir man nok litt sær av slikt. Summen av alle faktorer taler kanskje mot at slike evner eksisterer for deg, men det gjelder slett ikke alle.

  Nå vil jeg også få presisere at jeg slett ikke er i mot å granske all verdens healere, leger, religioner eller whatnot – tvert i mot, jeg syns slike debatter er veldig sunne. Og selv har jeg nok ikke den største troen på f.eks synske – men hvis jeg slutter helt å være åpen for muligheten er jeg redd for at jeg vil fremstå som en surpomp.

  Til slutt må jeg få lov til å si at du skriver veldig mye interessant her inne, så jeg skal definitivt følge denne videre :)

 • Jeg tror synskhet havner i en noe annen kategori enn det å bryte en naturlov eller to, slik vi oppfatter naturlovene per i dag. Synskhet er tross alt ikke noe nytt fenomen. Ideen har vel eksistert nesten like lenge som det har vært moderne mennesker på denne kloden, og samtlige som har blitt testet under kontrollerte forhold i nyere tid har feilet. Samtlige. Samtidig har vi svært gode forklaringer på hvordan "triksene" deres utføres. Se på noen videoer av Derren Brown på YouTube, og du vil se vesentlig mer imponerende triks enn hva Snåsamannen kan utføre. Og Brown innrømmer at det er triks.

  Det er selvsagt umulig å avvise noenting, men det er samtidig milevis forskjell på å ikke kunne avvise noe fullstendig, og det å holde døren halvåpne for at en mann som Snåsamannen faktisk er synsk. Det er å misforstå oddsene grundig. Det er å gå i den logiske fellen å si at så lenge det ikke kan avvises helt fullstendig, så kan man like gjerne være åpen for at det er en mulighet som at det er juks. Nei, slik er det ikke. Selv om det ikke kan avvises fullstendig, noe det logisk og vitenskapelig sett ikke kan, så betyr det likevel at hypotesen "Snåsamannen er synsk" havner helt bakerst i køen av mulige hypoteser. Ikke bare bakerst, men så langt bak andre mer rasjonelle hypoteser at den knapt er synlig i det fjerne.

  Og ja, jeg har fantasi til å innse at synskhet kan være noe mye mer subtilt enn de ganske konkrete eksemplene jeg gir. Men la oss se på hva Snåsamannen hevder. Han sier at han i sin gjerning som klokker ofte så et lysende kors over hodet til mennesker i menigheten som døde få dager senere. Dette er også svært konkret. Så hva er mest sannsynlig, at Snåsamannen faktisk kunne "føle" fremtidige hendelser, eller at han har så god kjennskap til menigheten sin at han vet hvem som er syke og svake og at han derfor "så et kors" over dem (i en eller annen forstand) som ALLTID viste seg å stemme gitt nok tid. Før eller senere dør tross alt alle, og Snåsamannen har vel overlevd de fleste av sine samtidige. En gang i blant døde kanskje personen to dager etterpå, eller 2 uker etterpå. Men ofte skjedde det nok ikke før 2 måneder eller 2 år etterpå. Likevel er det jo synskhet, fordi personen døde til slutt. Slik vil nok Snåsamannen rasjonalisere ovenfor seg selv.

  Poenget er at disse forklaringene er så ufattelig mye mer nærliggende enn å leke med tanken om at han kanskje er synsk. Hvorfor leke med slike tanker heller enn å prøve å finne de faktiske forklaringer på ting? Å si at han er synsk forklarer ingenting. Det er bare å sette et oppkonstruert ord på det som skjer.

  For øvrig er jeg nok enig i det du skriver om hans "selvgodhet". Jeg kan nok også se at han "rett" til å være slik, tatt i betraktning hans liv og gjerninger i så mange år. Og kanskje er alt selvbedrag på et eller annet plan. Kanskje jeg også ikke irriterer meg så mye over Snåsamannen selv, som over alle som ukritisk hyller ham og dyrker hans paranormale evner uten å tenke kritisk over saken. Det finnes forklaringer som er uhyre mye mer nærliggende. La oss ikke så lett omfavne de mest absurde forklaringsmodellene bare fordi vi ønske å respektere hans egne vrangforestillinger og dyrke en poetisk verden hvor alt er mulig bare man har snille nok øyne.

 • Fant Frimann

  "Naturlover har vel vært “brutt” før? Jeg mener, ettersom vitenskapen utvikler seg har man vel gjort ting man før trodde var fysisk umulig?"

  Hva mener du her? Har du noen eksempler? Generelt vil vitenskapen søke å forklare observerte fenomener. En modell kan være god eller dårlig: f.eks. at solen går rundt jorden, via Newton, til Einsteins fysikk. Det er viktig å være klar over at både Newton og Einstein var klar over at modellene deres hadde mangler og at det var observasjoner de ikke kunne forklare. Problemet med healere og klarsynte er at det ikke finnes pålitelige observasjoner, fordi de som påstår å ha disse evnene ikke vil stille opp i tester. Da er det vanskelig for "vitenskapen" å motbevise noe som helst, slik det ofte er etterspurt av "troende". For eksempel er evnen til å "se" et ukjent kort en helt enkel test, der det ikke burde være uenighet om testens utforming.

  Vedr. det andre argumentet du er inne på i din post, om "hvilken skade gjør han, han hjelper jo mennesker og tar jo ikke betalt" (ikke dine ord, men et vanlig argument): Det er et stort problem når slike historier slås opp som vedtatte sannheter i nasjonal presse, av fullstendig ukritiske journalister. Norsk helsepersonell må daglig argumentere for hvorfor alvorlig syke pasienter skal fortsette den tradisjonelle behandlingen og ikke satse på alternativ medisin. Det finnes eksempler på f.eks. kreftsyke pasienter som gir opp strålebehandling og cellegift, mot faglige råd. I det ene tilfellet av kanskje 100 hvor slike pasienter faktisk blir friske, slås dette opp på førstesidene av de samme journalistene, og bidrar videre til det samme, feilaktige, inntrykket av alternativ medisin.

  På samme måte er det serdeles problematisk når en av Norges mest profilerte advokater går ut og, i fullt alvor, påstår at Snåsakaillens evner er tilstrekkelig dokumentert til å gjelde som bevisførsel i retten.

 • lgl

  Gunnar var en underlig fyr som levde med stammen sin i en isolert dal. Det gikk mange historier om de overnaturlige evnene hans. Ingen visste at Gunnar kunne se, selv kunne de bare høre og føle.

  Flere ganger når det var tordenvær kunne Gunnar forutsi tordenskrallet flere sekunder før det smallt. Det var stor uenighet i stammen om han virkelig hadde overnaturlige evner. De mange som hadde opplevd hans forutsigelser mente han måtte ha en eller annen ukjent sans som de andre ikke hadde, mens andre mente det var fysisk umulig å vite at det kom til å smelle flere sekunder før hendelsen. Dessuten var det mange andre lyder, som f.eks lyden fra geværskudd, han bare kunne forutsi en sjelden gang. Stammen bestemte seg for å sette Gunnar på prøve. De satte opp superfølsomme mikrofoner for å finne ut om det ble sendt ut noen svake lyder i forkant av todenskrallene, og de sikret seg at ikke andre skapninger kunne komme i berøring med ham og slik formidle informasjon. Men nei, mikrofonene fanget ikke opp noe og Gunnar varslet smellene i 7 av 10 tilfeller, flere sekunder før de andre hørte noe. Dette var mye høyere treffprosent enn ved tilfeldighet, det var ikke tvil, han hadde overnaturlige evner.

  Gunnar måtte flire med seg selv. Godt de ikke har noen forestilling om lystette materialer tenket han. Hadde de satt meg i en lystett kasse ville jeg feilet og alle ville nå kalt meg en løgner og juksemaker.

 • Pelle

  "Skeptikerne må gjøre én av tre ting; si at det er juks, benekte fenomenet eller komme med en vitenskapelig forklaring. "

  Cato Schiøtz – NRK 2 (Dagsnytt 18) (ti minutter siden) (fritt etter egen sviktende korttidshukommelse) – i omtale av personer som ikke har slukt rått at snåsamannen er synsk.

  Det er også det eneste han har rett i. Han viser en så stor mangel på kunnskap om hva vitenskapelig metode er at det er nesten utrolig. Han ligger i den gropa av mennesker som tror at hvis det skal bevises, må det samtidig forklares. Det er tydelig at jusstudiet ikke inneholder stat100.

  Og til kravet hans over, ingen problem;) det finnes langt bedre tryllekunstnere der ute…

 • Pelle

  Fra wikipedia.no om Cato Schiøtz;

  "Aktiv antroposof

  Cato Schiøtz har i over 20 år vært en aktiv talsmann for åndsretningen antroposofi. I 2001 deltok han i livssynsserien Brobyggernes gjestebud som ble sendt på NRK1. Han er blant annet styreformann i Camphill Landsbystiftelse med seks landsbyer for psykisk utviklingshemmede, styreformann i Antropos Forlag og Rudolf Steinerhøyskolen, styremedlem i Berle-stiftelsen, i Rudolf Steiner-stiftelsen, i Alf Larsens stiftelse og i stiftelsen Fokhol (Norges største biodynamiske gård). Han har vært initiativtaker til foredragsserier i Forum Berle og har skrevet en rekke artikler på Forum Berles og Libras hjemmesider. Han er juridisk rådgiver for nær sagt alle antroposofiske praktiske aktiviteter, også Cultura Sparebank."

  Dette kan kanskje forklare mangelen på naturfagskunnskap.

 • Fant Frimann

  Nå som "det kun er teoretisk tvil om at han forvalter de evnene som Kolloen skriver om" kan jo Schiøtz begynne å kalle ham inn som vitne i retten. Må jo være ideelt å ha ham tilgjengelig i f.eks. forsvinningssaker.

 • Livar

  Og nå hiver Aftenposten seg på bølgen og påstår at Snåsamnannen «reddet» Northug i Tour de Ski.
  De har ikke fått med seg at det var JEG som utførte miraklet. Hvor blind kan det gå an å være?

  Jeg oppdaget nemlig, lenge før Snåsamannen at Northug slet, og med mine telepatiske evner og fjernhåndspåleggelse fikset jeg problemet.

  Og så kommer Aftenposten og legger æren på Snåsamannen!!! Er dette verdig en seriøs avis å ikke sjekke sannehetsgehalten i det de publiserer.

 • Jostein

  Hei, ser at du er en av mange som bruker mye tid på å reflektere omkring denne snåsamannen. Jeg synes dine refleksjoner erer gode, men du mangler selv den nødvendige vitenskapelige grunnelement som er nødvendig for at du skal bli helt troverdig: åpenheten for at noe kan falle utenfor de kjente vitenskapelige rammer.Svært mange vitenskapelige gjennombrudd har kommet ved at forskere har gått langt utenfor sine rammer i utforming av hypoteser. Mange skeptikere peker på placeboeffekten, en godt dokumentert psykologisk effekt innenfor selvhelbredelse. Det de fleste i Gjerstads sak ikke tar høyde for er at placebo i liten eller ingen grad har relevans i sammenheng med barn. Gjerstad har behandlet svært mange barn helt ned i spedbarnsalderen, med påstått effekt. Her er det altså en brist i resonnementet slik jeg ser det.
  Personlig tror jeg, til tross for min vitenskapelig – akademiske bakgrunn, at det finnes elementer innenfor (og kanskje utenfor ) vitenskapen som enda ikke er forklart/påvist. Jeg velger å se på Gjerstad som en indikasjon på at dette er tilfelle, på samme måte som man lenge undret over muligheten for ultralyd, infrarødt lys og andre fenomener som vi trenger vitenskapelig metode for å avdekke.
  Når det gjelder Gjerstadas avslag i forhold til å la seg teste i en vitenskapelig sammenheng har jeg forståelse for dette. Gjerstad har såvidt jeg forstår aldri garantert effekt av sin » assistanse» , og jeg vil tro det finnes mange eksempler på at effekt har uteblitt. En bekjent som har lest boka om Gjerstad peker på at han har svært liten selvtillit i forhold til sin egen helbredelsesevne, og at han ofte blir like overrasket som sine » pasienter » når det skjer noe. Han stoler mao ikke engang selv helt på sine evner. I en slik sammenheng blir det svært skremmende å la seg teste i et nasjonalt rampelys.

 • Jeg føler du, som mange andre, snur dette på hodet. Du argumenterer for at ettersom dette teoretisk sett kan være reellt, så skal vi nesten anta at det er det. Tvert i mot. Sannsynligheten for at dette er reellt, når man ser på alle tidligere som har blitt testet uten positive resultater, samt alle de naturlige forklaringsmekanismene som mer enn godt nok forklarer hans «evner», er uhyre liten. Selv om man ikke kan utelukke fullstendig at Snåsamannen har evner vi ikke ennå ha beskrevet vitenskapelig, så er det fullstendig skivebom å være «åpne» for dette i den forstand at man går god for hans evner inntil det motsatte er bevist, slik jeg føler svært mange gjør.

  Når du skriver at placeboeffekt ikke gjelder for barn, så har jeg to ankepunkter. Først, du tar feil. Som en annen kommentator har påpekt, når et barn får vondt og er lært til opp til at det hjelper at mamma blåser på skaden, så vil dette fungere veldig bra for å ta bort smerten. Altså en form for placeboeffekt.

  For det andre så må man spørre seg hvem som vurderer om et barn er blitt bedre eller ikke. Er det barnet selv, eller de voksnes tolkning? En voksen som har tro på Snåsamannen vil være tilbøyelig til å tolke inn en effekt som ikke nødvendigvis er der. Det samme gjelder dyr, noe jeg har skrevet om her. Noe eldre barn, som kan snakke, vil også være ofre for forventningspress fra bl.a. foreldre og deres reaksjon vil farges av foreldrenes forventninger. Og når de er så oppegående vil de uansett være bevisste nok til å kunne påvirkes av placeboeffekt i seg selv. Så denne argumentasjonen mener jeg ikke holder, selv om det er klassisk argumentasjon fra mange «troende».

  Du skriver at du velger å se på Gjerstads virke som en indikasjon på at det finnes elementer innenfor/utenfor vitenskapen som enda ikke er forklart/påvist. Selvsagt er det det. Ingen tror at vitenskapen har forklaringen på alt, langt derifra. Men det er milevis forskjell på «forklart» og «påvist». Man må først påvise før man trenger å forklare. I tilfellet Gjerstad er det ennå ikke påvist noe som helst. Man har bare anekdotiske historer, men ingen kontrollerte tester. Ergo blir det meningsløst å søke forklaringer eller hevde at folk er skeptiske fordi de ikke har noen forklaring på fenomenet. Vi trenger ikke å forklare noe som vi ikke vet om faktisk er reellt.

  Når det gjelder Gjerstads motvilje mot testing, så kan jeg også forstå at det er en pressende situasjon for ham å stille seg i. Samtidig skulle man tro han ville innse hvor fantastisk dette ville være for verden at han ofret såpass. Men det er selvsagt hans valg. Likevel må jeg påpeke at jeg ikke er så ivrig på å teste hans helbredende evner, fordi der har jeg ennå ikke sett noe som ikke kan forklares mer enn godt nok via bl.a. placeboeffekt. Det er også svært komplisert å teste, man trenger en lang studie med kontrollgruppe osv.

  Det jeg hele tiden påpeker er at det er hans evner som synsk som bør testes. Det er dette som vil revolusjonere vitenskapen. Hvis han kan lese tanker eller se skjulte gjenstander, så vil han snu opp ned på alt vi vet om fysikk og flere andre fagområder. En slik testing vil ikke koste ham mye anstrengelse, og vil ikke påvirke hans anseelse som «healer» selv om han skulle feile. (De troende vil uansett ikke betvile hans evner uansett om han feiler alle slags tester.) Hvis han kan «se» hva ukjente folk feiler over avstand, eller se skjulte kort, så er det absolutt noe vi MÅ finne ut av. Det er en tragedie om han kan disse tingene, og driter i å la seg teste.

 • Se ny bloggpost om dette…

 • Jeg vil velge å ikke ensidig se på Snåsamannen, det blir feil i den store sammenhengen og heller rette et kritisk blikk på vår medisinske tilstand slik den har utviklet seg, bl.a. hva gjelder «skolemedisinens utvikling», om jeg ikke har satt meg særlig grundig inn i den, så er det tydelig at dens historie, slik vi ser den i dag er historisk sett veldig ung og en skal ikke gå mange generasjoner tilbake for å finne ut at det var mye famling og uvisshet om årsakene til utallige sykdommer og lyter. Legedekningen var enormt dårlig og mange hadde ikke noe reelt tilbud til kvalifisert lengehjelp, og en kan stille store spørsmål rundt kvalifikasjonene til lengene på attenhundre tallet og kanskje langt ut på nittenhundretallet.

  Det er vel ikke før etter den annen verdenskrig at vi har fått et oppsving hva gjelder ny viten og forskning på området, ser vi eksemelvis på den psykiatriske historie og hva en vissste og mente å kunne behandle eller håp om behandling, så gjorde en vel de første reelle forsøk først på begynnelsen av forrige århundre.

  Mange alvorlige epedeminer som tuberkolosen og mange andre, sto en vel mer eller mindre maktesløse å helbrede eller stanse, og fortsatt er det jo sykdommer som betraktes som epedeminer som på ingen måte har kontroll over. Så hvor står «skolemedisinen» egentlig i dag?

  Jo, mye har skjedd men langt fra nok tydeligvis og vi kan spørre oss hvorfor er det en slik oppblomstring og interesse for alternativ behanling, healing, håndspåleggere og utrolig mye annet. Det må ligge en årsak til grunn for at dette har fått en slik oppblomstring, i en tid når en skulle tro alle skulle ha hodestups tiltro til «skolemedisinen», leger, psykologier, psykiatere og alle de andre spesialistene. Skyldes det misnøye, skuffelse og maktesløshet ovenfor disse gruppene, at en ser de ikke holder mål eller strekker til? Er forventingene til dem for høye?

  Har de som faggruppe satt terkelen for høy og skapt for store forventninger og på den måten selv bidratt til en økende interesse for det alternative og troen på det? Jeg tror gjerne at det ligger noe der.

  Tidsperspektivet er også av betydning, du bestiller time hos din lege, men hva får du ut av den timen, ofte lite eller ingenting. Du sitter ofte med en følelse av å ikke bli sett, hørt eller få den oppmerksomhet rundt dine plager og lyter som du hadde forventet. Heller ikke et sykehusopphold gir bestandig det du hadde forventet av pleie, tiden til personlig kontakt, til omsorg er skjært ned til ingenting i mange tilfeller, som følge av økonomiske nedskjæringer. Til helsepersonellets forsvar, legene og så videre, så skulle de nok ønske mer tid, mer rom for omsorg, men det er tvunget til å drive samlebåndbehandling, med kølapp ordning. Dette tror jeg i stor grad er med å svekke såvel tillit som repsekt for systemet og tilbudet.

  Vi får se stadig vekk oppslag om feilbehanling, om dårlige forhold og elendig behandling, folk som mer eller mindre dør som følge av at den syke blir sett, eller den som forsøker å få kontakt og hjep får det. Slike enkelttilfeller som kanskje ikke er hovedmengden i det totale bildet, men får en slik effekt at det bidrar til at totalbildet på helsevesenet og tilbudet blir skadelidende.

  Når en leser boka om Snåsamannen, den siste, så er det i mange tilfeller mennesker som legestanden og medisinen har mer eller mindre oppgitt, som han møter, og slik er det vel for mange, de strekker seg etter det siste halmstået i håp om at det skal skje et under. Det forteller også mye om ståa, generelt sett, at «skolemedisinen» og ikke minst hvordan de utvører sin praksis har sviktet på mange områder.

  Jeg tror ikke en i utgangspunktet skal ha så sterkt fokus på, type «Snåsamannen» og andre, det er ikke der problemet ligger men i «skolemedisinen» og helsevesenet generelt. Det skrikes opp om manglende penger til forskning på området – ikke minst her i landet – og også manglende bevilgninger til helsevesenet generelt, vel da får en skyte eller ta de som er ansvarlig for fordeling av middler, også at helsepersonell og leger går i bresjen for at arbeidsvilkårene for dem blir langt bedre, at de prioriteres.

  Jeg tror, som du skriver at forskningen og vitenskapen har utrolig mye å komme til bunns i og det utrolig mye de ikke vet, men bare famler, selv om det kan virke som det er mye de vet, så er andelen av det de ikke vet langt større. Ikke minst til å teste slike evner som Snåsamannen tydeligvis har.

  Eksempelvis kan en måle den varmen som mange opplever og som de opplever som helbredende? Kan en måle smerte og graden av den hos det enkelte individ? Vet en nok om alt som beveger seg i universet og ikke kan sees med det blotte øyet? Kan en lese tankene som antageligvis en har ideer hvor oppstår i hjernen, sogar også språket og mye annet som en tror en har lokalisert, men kan en kjøre dette ut i oversatt form, som en kan med et dokument langret på som en fil på en pc?

  Vi vet en del om andre bølger, lydbøler og annet, men finnes det andre kanaler som vi ikke fortsatt kan se eller registere. Kanskje mange av disse usynilge tingene, som kan være der kan i sin tid gi oss svaret på det vi enda ikke har svar på? Vi må vel først finne metodene og de har vi ikke, eller har vi dem?

  Uansett kanskje det viktigste spørmålet er hvorfor søker mennesker alternativ behandling når vi har et så fantastiske leger og helsevesen? Det burde jo være helt unødvening og bruke det mange kaller «kvakksalvere» og «løgnere»?

  Hva er det som gjør at en velger «løgnere» framfor en godt utdannet lege eller faglig spesialist innen helsevesenet?

  Hvordan kan leger og andre spesialister bli så gode at vi ikke trenger alle disse «løgnerne» og «kvakksalverne»?

 • Jostein

  Må bare kommentere et par ting i forbindelse med ditt svar; du sier er barns opplevelse av trøst er _en form for_ placebo. Det er det ikke. Trøst av barn er nært knyttet opp mot barnets behov for trygghet i en utrygg situasjon som smerte oppleves som hos et barn. Barn opplever i større grad angst og utrygghet enn smerte i forbindelse med skader, og det er dette jeg antar du kobler opp mot placebo. Dette har ikke noe sammenheng med den dokumenterte placeboeffekt man kan oppleve hos personer som opplever at de har medisinsk effekt av preparater som ikke har noen medisinsk virkning.
  Så kommenterer du at man først må påvise før man forklarer. Dette er jo elementært, er det en korrigering av kronologien?
  Til slutt: Jeg er heller ikke så opptatt av hvordan eller hvorfor Gjerstads assistanse eventuelt virker, og tar heller ikke det standpunktet i mitt forrige innlegg.

 • Kjartan Trana

  Takker for en fin blogg som jeg har bokmerket og vil komme tilbake til. Her er det tenkt mange gode tanker og lagt inn mye fint lesestoff for ledige stunder.

  Det er altså jeg som er journalisten i NRK som fulgte Joralf Gjerstad i lang tid i forbindelse med dokumentaren i NRK, og som er nevnt i hovedinnlegget her. Jeg må si at du her virkelig har satt ord på mye av min tvil i forbindelse med produksjonen. Kan han ha sett noe som gjør at han kunne gjette? Kan han ha hørt det? Har han lært så mye om folk at han kan se hva de fleste plages av? Den fremgangsmåten er utspekulert er den ikke? Er han bare en løgner? Tankene har spunnet i mitt hode også, jeg tenker på det hver dag ennå og vil nok sikkert gjøre det i resten av mitt liv. Gjerstad har gjort meg til en undrende person, mer undrende enn tvilende faktisk.

  Det er så mange rare hendelser, og så mye den mannen sa. Var det bare på grunn av at jeg var ekstra opmerksom i hans nærvær og tolket det? Ja, kanskje. Men vi ble faktisk – alle som jobbet med denne dokumentaren – ganske overrasket over ting som dukket opp. Gjerstad ba blant annet gjentatte ganger om at samboeren min måtte bli med til Snåsa, da vi så en søndag dro opp gikk de ned i kjelleren og snakket. Den første tingen Gjerstad sa var: – Du skal ikke tenke så mye på dette om å få barn, det kommer til å ordne seg.

  Har en da 80-år gammel mann, som samtidig har syke folk i kø på døra, drevet reaserch? Han viste i hvertfall det vi hadde prøvd å skjule i mange år, vi sleit på det området. Ja, han snakker jo med så mange at hvem vet hva han kan ha snappet opp og tenkt seg til? En tviler har jeg alltid vært og jeg tenkte mine tanker, men han sa også så mye annet som klaffet.

  Så reiste vi rundt og snakket med folk som også var både undrende og svært glad i mannen. Det rare var et den litt søvnige 80-åringen i baksetet ofte viste hvor vi skulle. Det selv da jeg fikk bekreftet at han aldri før hadde besøkt disse menneskene, bare hatt de på besøk i Snåsa. Merkelig, som da jeg og reporter Jørn Haudemann Andersen febrilsk lette etter et hus i Verdal, og Gjerstad fra baksetet sa: – Høyre om to minutter, så høyre igjen etter det hvite huset, det er rødt huset.
  Ingenting tyder på at han skulle ha vært der, jeg hadde i hvertfall glemt de detaljene for lenge siden, alle i huset kunne bekrefte at han ikke hadde beøkt dem, men alt stemte. 80-åringen lurte oss kanskje igjen? Ja, jeg har tenkt tanken. Han hadde kanskje forhørt seg med noen, men det var da rart så mye han kunne forklare oss, selv der vi strevde med å finne frem på huseierens beskrivelser av veien.

  På Oppdal trodde jeg vi hadde kjørt for langt, men Joralf pekte fremover, etter en stund virket det likevel som om han ble i tvil: – Kanskje vi bør spørre de to der, sa han. Når vi stoppet var vi 30 meter unna huset vi skulle til. Det var rett ned den veien der de to sto. Tilfeldig? Kanskje?

  Tilfeldig er det helt sikkert også når Jørn og en annen kollega sitter og snakker om Gjerstad – og snåsamannen plutselig ringer. Du må hilse xxx sier Gjerstad og nevner navnet på kollegaen som han nettopp har snakket med. Vi diskuterer løsninger og undrer oss, men konkluderer med tilfeldighet. Han kan da umulig se det vi driver med, det ville virkelig vært fantastisk.

  – Det vil som oftes ordne seg til det beste, sier Joralf i et intervju. Det er en god livsfilosofi og en god betrakning, spesielt når de som ikke opplever undre sjelden snakker. Vi har med oss en journalist fra NRK Brennpunkt i jobbinga med dokumentaren, og vi begynner å diskutere at vi bør se på metodene til Gjerstad, snakke om psykologien i dette. Se på hvordan vi selv kanskje blir lurt til å tro. Problemet er at denne journalisten også blir ganske undrende etter første møte med Gjerstad. Det er ei lang historie, men etter å ha blitt behandlet av snåsamannen ender det med at journalisten banner på bilturen hjem. Han tror jeg har på varmen i passasjersetet.

  Vitenskapen beviste at jorda ikke var flat, og at man må være åpen for flere muligheter enn de vi i dag kan se. Kanskje ble det litt av konklusjonen vår.

  Jeg skal slutte her, dette blir langt og dumt for de som tviler, mye å trekke i tvil og det blir mye å le av. Ja, jeg ler selv mye av det som har skjedd, men er glad for at jeg i dag er en litt mer undrende person. Det er foresten mange av oss, selv blant de som kaller seg vitenskapsmenn. Noen av de som undrer snakker i et språk som forvirrer, noen av de som tror bruker begreper som er uforstålige i andres ører, også ender det i konflikter og krangel. Jeg bruker å si at vi alle så gjerne vil ha svarene, det er løgn og det er sannhet, det er svart og det er hvitt som teller, men problemet er at mellom alt dette finnes det mengder med gråtoner og en rekke ubesvarte spørsmål.

  En ting er jeg sikker på. Joralf hadde rett når det gjelder meg, min samboer og barn. Det gir meg også en grunn til å le, mange ganger hver dag.

  Mvh Kjartan Trana
  NRK Trøndelag

 • Ronald Nikolaisen

  Spørsmål til Kjartan Trana.
  Jeg er interessert i Snåsamannens angivelige synskhet og eventuelt i hvordan han kombinerer dette med diagnostisk og helbredende praksis. Jeg mener jeg har vært borte i din historie om ufrivillig barnløshet tidligere, den lignet i hvert fall mye, fordi jeg mener å huske det dreide seg om en reporter som i «et ledig øyeblikk» for Snåsamannen fikk denne diagnosen og også beskjed om at det ville ordne seg. Men det må kanskje ha vært en annen, for historien avviker på vesentlige punkter.
  I den historien jeg hørte begynte det mede at Snåsamannen sa : «Der va en kar her før ei stund sia, og han hadd itj ei einaste levandes sædcelle. Men æ kurert han, og nu har han fått unge» (sitatet er kanskje ikke helt ordrett, men omtrent slik var hovedinnholdet) Reporteren sa da at han faktisk også hadde et slikt problem, og Snåsamannen sa: «Ja, kaffør trur du æ fortelt det her» Og så fulgte forsikring om at det skulle ordne seg, og til slutt får vi opplyst at reporteren nå har fått barn.
  Men det må altså være en annen historie, for i din historie er han først interessert i å treffe din samboer, og etter at han har snakket med henne kommer historien om barnløsheten fram.
  Kjenner du til dette? Snakker vi om samme historie, hvordan var den i så tilfelle egentlig?
  Jeg synes også det er interessant det du skriver om din kollega som trodde at varmen sto på i bilsetet etter behandling av Snåsamannen. Jeg trodde pasientene kjente varmen når han holdt hendene på dem,at han altså måtte være nær dem for at hendene skulle avgi sin varme. Her skjer det tydeligvis fra et bilsete, i lang fysisk avstand fra Snåsamannen. Kan hans krefter også virke på et bilsete, på lang avstand? Og til historien om at han visste veien. Du skriver at dere prøvde å finne fram etter huseierens beskrivelse. Snakket dere om den beskrivelsen mens dere satt i bilen, eventuelt før dere kom så langt? Kan Snåsamannen ha hørt denne beskrivelsen, eventuelt brokker av den?

 • Godt poeng med varmen i bilsetet. Det viser jo at folk tolker enhver hendelse i favør av Snåsamannen, selv om det på ingen måte henger sammen med tidligere hendelser eller evner han eller andre påstår å ha. Man vil så sterkt finne noe «mer mellom himmel og jord» at man tilpasser de mest marginale hendelser og effekter til det svaret man ønsker.

  Denne historien om barnløsheten er heller ikke så fantastisk straks man vrir perspektivet litt. Det er ikke vanskelig for Gjerstad å vite om vedkommende er barnløs. Er vedkommende barnløs og i et forhold er det svært sannsynlig at barn er planlagt. En uttalelse som den Gjerstad kom med ville derfor være «treff» på nesten alle par uten barn, enten de planla barn om noen år, strevde med å få barn i øyeblikket eller andre scenarioer. Påstanden kan bare være feil i det sjeldne tilfellet hvor paret helt bestemt ikke vil ha barn, men oddsene for det er små så Gjerstad kan vanskelig tape på å kaste ut en slik påstand. Igjen et eksempel på en form for cold-reading. Men ettersom dette paret strevde med å få barn, føltes det nok veldig sterkt og gjorde inntrykk.

  Når man omgås en mann med så mange myter og så mye mysterie knyttet til seg, så vil alle småting sagt i løpet av en samtale tolkes og granskes på en helt annen måte enn om en vanlig bekjent hadde sagt nøyaktig de samme tingene. Det er sterke psykologiske effekter inni bildet. I tillegg kommer svært ofte rasjonalisering i etterkant, hvor man over tid får ting til å passe sammen bedre enn det som var de faktiske forhold i øyeblikket. Minnet er ikke pålitelig uansett hvor klart man husker ting. Alt farges av forventninger og tilknyttede hendelser.

  Men det blir selvsagt helt umulig å diskutere slike ting fordi jeg ikke kan vite hva som skjedde helt nøyaktig. Derfor er det så viktig å få testet Snåsamannen og finne ut om han kan gjøre det han sier. De varme hendene bør enkelt kunne testes på samme måte som man tester Therapeutic Touch. Synskhet kan svært lett testes. Men mannen vil jo ikke, og da er det lett å konkludere med at han ikke kan det han hevder å kunne…

 • Frank

  Snåsamannen hører hjemme på 40-tallet da folk flest fortsatt var åpne for tullpreik som healing, spåing, horoskop, synskhet osv. Selvfølgelig vil han ikke testes – noe ingen løgnere vil. Jeg skal ikke være for hard mot han likevel, siden han ikke bevisst utnytter mennesker til sin egen fordel, men vi lever i det 20-århundre. På tide å bli kvitt overtroisk tullball.

 • humre

  Lever du i det 20-århundre…? Da ville jeg vært den første som tror på overnaturlige evner, hvis jeg var deg…

 • Brainiac

  Du røper deg allerede i ditt første avsnitt der du hevder at Gjerstad har tjent «store penger» på å «lyve» om evnene sine, noe som er patent feil. Han har aldri tatt betaling for gjerningene sine.

  Resten av innlegget ditt får du stå for selv. Det skjer mye, mye mer uforklarlig her i verden enn bare Joralf Gjerstads gjerninger. Livserfaringen min får meg iallfall til å konkludere at det ikke bare er skeptisk, men direkte naivt å støtte seg blindt på vitenskapen i enhver sammenheng.

 • Det at han ikke har krevd penger, betyr aldeles ikke at han ikke har tjent penger. Dette er nemlig to forskjellige ting.

  Leisha Camden’s nyeste bloggpost: The Lake House

 • Brainiac: Han har aldri krevd penger, slik Leisha sier. Men han har fått en hel del likevel. Nok til å overleve, og vel så det. Men etter å ha skrevet 2-3 selvbiografier, samarbeidet om et par til (deriblant en bestselger), turnert landet rundt for å promotere boka, hatt et filmteam med seg i mange år for å lage dokumentarfilm, stilt opp på NRK-dokumentar og de fleste populære talkshow i landet, så vil millionene tikke inn på hans konto. Sist jeg sjekket estimerte man rundt 5 millioner kroner. Og hvorfor? Jo, bl.a. fordi han åpenbart har løyet om mystiske evner han ikke har. Evner folk finner fascinerende. Og nå snakker jeg ikke først og fremst om helbredende evner.

 • JoLA
 • Dennis

  Fæl mann denne Snåsamannen gitt..

 • outerspaced

  @ Frank:
  ja for dette ble jo selvfølgelig ikke sett på som trolldom før i tiden, gjor det vel?
  tenk før du uttaler deg.

  en annen ting er, sjekk ut linken som JoLa la ut.

  I rest my case!

 • @ outerspaced:

  Jupp, Snåsamannen ba dem lete i et område som de allerede dagen før hadde pekt ut som primærområde for søk, det var 4-5m ved siden av der søstra ble funnet, og letehunder hadde markert sterkt på det stedet tidligere. Imponerende av Snåsamannen å fortelle dem at de skulle lete der hvor de allerede var i ferd med å skulle lete.

  Dette kalles cold reading. Mannen som snakket med Snåsamannen har blitt forledet til å tro at Snåsamannen gir informasjon til ham, når det egentlig er han selv som forer Snåsamannen med info som han da bare får servert tilbake. Cold reading er en fascinerende kunst som sjarlataner har brukt i hundrevis av år. Flinke skeptikere som Derren Brown og andre har også perfeksjonert kunsten og kan lure selv den mest hardbarkede tviler til å tro at de må være synske, selv om de selv innrømmer at det bare er cold reading de benytter seg av.

  Se for øvrig:
  http://skepsis.no/blog/?p=4121

 • Petter

  Snåsamannen har ombestemt seg, han vil testes før han dør: http://www.dagbladet.no/2010/08/14/nyheter/innenrisk/snasamannen/12957666/

 • Pingback: Snåsamannens “mirakler” er ikke så mirakuløse | unfiltered perception()

 • Lancevegas

  Du har ikke _dokumentert_ at hun har Stargardt Disease. Det er en antakelse. Stor forskjell.

 • I NRK-dokumentaren blir det sagt at jenta har Stargardt disease. Se den gjerne.

 • Mr D.

  Interessant. Jeg kan forstå hvorfor han avslo å teste iflg Scrøninger Katt, de kunne heller hatt alle personene i et og samme rom?  Selvsagt påstår noen at de kan lese folk på lang avstand, og det er jeg utrolig skeptisk til. Faren ved vitenskapenlige tester er at det er altfor enkelt å elimiere alt for mye, de kunne hatt flere tester i forskjellige grad, i et annet rom, samme rom, delt av med en vegg, og slike ting fremfor et test i  to forskjellige byer.

  Kritikken din er veldig hardhendt, og i seg selv er det riktig, men i det store sammenhengen føler jeg at noe mangler fra dine innlegg, fra de mangetallige innleggene dine:
  Hva føler du?
  Når som helst, og hvor som helst.
  (jeg ønsker ikke svar, jeg kan ikke relatere til det.)

  Jeg lurer på hvorfor Snåsmannen ikke skrev bøker eller gikk til media for ca 20-30 år siden.
  Jeg tror at snåsamannen er veldig følsom og gjør bare det mennesklige: ta folk på alvor.

  Jeg håper at du innser etterhvert at Snåsamannen, til tross for hans feil og utspill i media, er et unikt menneske, mest fordi folk føler seg emosjonelt
  beriket av hans oppførsel.  Slike mennesker er det altfor få av.
  Ved å drive med slik kjeppjaging av Snåsamannen lurer jeg egentlig på hva du er ute etter.
  At alle skal forkaste Snåsamannen?
  Da ville jeg foretrukket at bloggen din ble nedlagt.

 • Pingback: Snåsamannen sutrer over folkeopplysning | unfiltered perception()

 • Pingback: Pragmatisk om en test som ikke blir noe av « Skepsisbloggen()