Fikk sparken for å si sannheten om narkotika

Dette er tragisk, skremmende og idiotisk:

The Government’s drugs tsar was forced to resign last night for stating his view that cannabis, ecstasy and LSD were less harmful than the legal drugs tobacco and alcohol.

The Home Secretary Alan Johnson asked Professor David Nutt to resign as chairman of the Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), saying he had «lost confidence» in his ability to give impartial advice.

[…]

Professor Nutt had become a thorn in the side of ministers with his criticisms of drugs policy. He clashed with former home secretary Jacqui Smith when he suggested ecstasy, which causes 30 deaths a year, was less dangerous than horse-riding, which causes 100 deaths a year. He also argued that, to prevent one episode of schizophrenia linked to cannabis use, it would be necessary to «stop 5,000 men aged 20 to 25 from ever using» the drug.

Rådgiveren ble altså sparket for å ha sagt hva vitenskapelig forskning forteller oss om narkotika og dets faktisk farer – farer som i mange tilfeller er vesentlig lavere enn hva myndighetenes skremselspropaganda vil ha oss til å tro. Sannheten er nemlig at mange forbudte narkotikum er svært lite skadelige, og David Nutt ble spesielt upopulær etter et foredrag nylig hvor han påpekte det svært kunstige skillet mellom alkohol/tobakk og andre ulovlige rusmidler.

Nutts respons til oppsielsen var følgende sannhetsord:

My view is policy should be based on evidence. It’s a bit odd to make policy that goes in the face of evidence. The danger is they are misleading us. The scientific evidence is there: it’s in all the reports we published. Our judgements about the classification of drugs like cannabis and ecstasy have been based on a great deal of very detailed scientific appraisal.

Gordon Brown makes completely irrational statements about cannabis being ‘lethal’, which it is not. I’m not prepared to mislead the public about the harmfulness of drugs like cannabis and ecstasy. I think most scientists will see this as an example of the Luddite attitude of governments towards science.

Han påpekte også at cannabis ikke var spesielt farlig, og at foreldre burde bekymre seg mye mer over alkohol:

The greatest concern to parents should be that their children do not get completely off their heads with alcohol because it can kill them … and it leads them to do things which are very dangerous, such as to kill themselves or others in cars, get into fights, get raped, and engage in other activities which they regret subsequently. My view is that, if you want to reduce the harm to society from drugs, alcohol is the drug to target at present.

David Nutt forteller sannheten, en sannhet som de fleste eksperter er enige med ham i. Men ettersom hans uttalelser, basert på vitenskapelig forskning, ikke stemmer overens med regjeringens skremselspropaganda og dermed ga folket et «blandet budskap», ble han kastet på dør.

Norske myndigheter kunne trenge en David Nutt selv. Kanskje han kan få jobb her?


Oppdatering: Hvis du tilfeldigvis er britisk, så kan du signere en underskriftskampanje for å få ham tilbake i stillingen sin :-)

http://petitions.number10.gov.uk/Back-Prof-Nutt/

 • Lars S. Nedland

  Jeg synes det er skremmende at en professor sammenlikner dødsfall knyttet til hesteridning når han snakker om hvor få dødsfall ecstasy har i forhold til dette i året.

  Hadde ecstasy vært legalisert og tilgjengelig vil jeg tro at dødstallene hadde vært mye større her i forhold til hesteridning. Det er jo en grunn til at dette stoffet er ulovlig.

  Når det er sagt så er det jo alkohol og tobakk som er de største synderne her. Det er vel snakk om millioner på verdensbasis som dør av relaterte ting knyttet til disse to «sosialt aksepterte» rusmidlene.

  Men så lenge alkohol og tobakk genererer milliardinntekter til den Norske stat i form av skatter og avgifter så er det vel ikke så farlig om folk dør og en og annen familie går til grnne…

 • Jeg vet ikke om Nutt har argumentert for legalisering av f.eks. ecstasy, men han peker vel på hvor absurd det er at man driver så massiv skremselspropaganda mot et stoff som er særdeles lite skadelig, mens andre lovlige stoffer tar titusener av liv hvert år.

  Selv om man legaliserte ecstasy ville antall dødsfall være betydelig lavere enn for alkohol/tobakk fordi stoffet i seg selv er svært ufarlig. Nesten alle ecstasydødsfall er relatert til «brukerkulturen» og ikke stoffet i seg selv. Man dør av dehydrering, heteslag eller hjerteinfarkt pga at dopet brukes i sammenheng med hard festing/dansing. Jeg er usikker på om stoffet ville være så fryktelig mye mer utbredt om det ble legalisert. Mellom 500.000 og en million briter bruker ecstasy jevnlig. Erfaringer fra land hvor man har deknriminalisert eller legalisert en del slike stoffer viser nedgang i bruken, og bruken blir mer kontrollert samt at man kan drive mer fornuftige informasjonskampanjer som kan begrense uvettig bruk.

  Og snakker man om cannabis er situasjonen enda mer absurd. Det er teknisk umulig å dø av cannabisoverdose og de psykologiske skadene er uhyre sjeldne. At dette stoffet er illegalt mens alkohol er legalt, og i stor grad brukes av de samme som argumenterer for at cannabis bør være forbudt, er intet mindre enn tåpelig og farlig.

  Nutts poeng er vel at man bør se vitenskapelig på lovgivingen og ikke bare historisk/kulturelt. Jeg tror at mennesket trenger rus og vi aldri blir kvitt dette. Da er spørsmålet hvor mye tillit og frihet man vil gi individet. Skal vi forby cannabis og ecstasy burde altså hesteriding og bruk av motorsykler også være forbudt. Hvis vi dermed aksepterer at mennesker kan utsette seg for fare etter eget ønske, bør «ufarlige» narkotiske stoffer legaliseres, tunge narkotiske stoffer dekriminaliseres og tilgangen på alkohol bør strengt tatt begrenses enda mer enn i dag.

 • Jeg venter på krisemaksimeringsboka.
  Tobakk og sprit var krise lenge det for mange det.
  Jeg smakte alkohol, og jeg røykte som en skorstein og snuste.
  Null tobakk nå, og nesten null alkohol.
  Så var jeg i relativt bratt terreng og i piste noir og trillet på japse-mc.
  Og jeg barberte meg med kniven hans besten.
  Og jeg hadde opplevelser i båt. Ikke ufarlig en del av det jeg nevner.
  Nå tror jeg at jeg opplever alder.
  Kjører gubbebil med 4×4 på siden og sånn.
  Jeg ønsker forfatteren lykke til med krisemaksimerings-boka.