Mobiltelefoner dreper neppe bier

Skjermbilde 2010-07-22 kl. 17.18.50.pngVG pushet i går følgende sak:

Ingen vet hvorfor milliarder av bier dør, men ifølge den indiske studien er det stråling fra mobiltelefoner som tar livet av biene.

VG omtaler studien som fersk, men den ble publisert tilbake i mai og omtalt av flere medier den gang, så spesielt fersk i nyhetssammenheng er den ikke. Men det er det minste problemet med VG sin vinkling.

Bakgrunnen for studien er den såkalte Colony Collapse Disorder (CCD) hvor arbeiderbier fra en bikube eller biekoloni plutselig blir borte. Slike forsvinninger har blitt observert flere ganger opp gjennom historien, men betegnelsen CCD ble først gitt etter at det ble oppdaget en betydelig oppgang i slike forsvinninger i Nord-Amerika sent i 2006, hvor så mye som 70% av biene ble borte i enkelt områder. Lignende forsvinninger er også observert i en del europeiske land.

Det er spekulert i mange ulike årsaker til fenomenet, alt fra insektgift til ulike virus og sykdommer hos biene. Andre har antydet at det kan skyldes klimaendringer som skaper stress hos insektene, genetisk «innavl» eller andre problemer med måten bier blir ivaretatt av honningprodusentene. Av de mer spekulative forklaringer er negative effekter fra genmanipulerte avlinger med innebygde mekanismer for å nedkjempe skadedyr, og mobilstråling.

Sistnevnte forklaring for CCD er altså det de indiske forskerne ønsket å undersøke. Testen ble den utført på kun fire bikuber hvor to av kubene fikk påmontert et par mobiltelefoner som ble oppringt 15 minutter to ganger om dagen når biene er på sitt mest aktive. En tredje bikube fikk plassert inn mobiltelefoner som ikke ble oppringt, mens den siste var helt uten noen mobiltelefoner i det hele tatt. I de to kubene som ble utsatt for mobilstråling ble det visstnok produsert mindre honning og dronningen la færre egg, i tillegg til at aktiviteten hos biene generelt sett sank med statistisk signifikans. Studien testet altså kun disse fire bikubene. Ingen flere. Og kun over én periode.

Jeg ser flere mangler med studien. For det første er utvalget på fire kuber svært lite, og langt fra nok til å kunne trekke noen konklusjoner. Birøktere sier at det ikke er spesielt uvanlig at det er stor variasjon i produktiviteten i ulike bikuber på samme sted, og dette kan skyldes et utall ulike faktorer som det ikke synes å være korrigert for i studien. Jeg kan heller ikke se at det ble utført noen målinger av aktivitet i kubene før testen startet slik at man kunne eliminere andre faktorer som gjorde at disse to kubene uansett var mindre aktive. Dermed er det umulig å si om dette var en ren tilfeldighet eller et resultat av mobilstrålingen. Studien er heller ikke replikert av andre forskere.

For det andre er det vanskelig å se noen direkte sammenheng mellom det å plassere to aktive mobiltelefoner inne i bikuben, med den mer indirekte stråling fra nærliggende mobilmaster, som tross alt må være det som i følge de indiske forskernes hypotese må være årsaken til problemene. Med mindre biene har blitt den nye melkekua til amerikanske mobiloperatører, er det vanskelig å se hva testen i den indiske studien er ment å bevise.

Men det finnes flere problemer med hypotesen om at mobilstråling påvirker biene og fører til massedød. Ser man på USA viser det seg at det ikke finnes noen sammenheng mellom områder med god mobildekning og bienes massedød. De områder hvor det er rapportert mest problemer er som regel ganske landlige steder hvor det er liten mobildekning. Et land som Japan, som har den høyeste mobilbruken i verden, eller Storbrittannia som også har en av verdens beste mobildekninger, har ikke rapportert om noe problemer med sine bier og honningproduksjon.

En mer nærliggende metode for å undersøke om det finnes en sammenheng mellom bienes massedød og mobilstråling ville være å måle hvor mye mobilstråling som finnes i områder hvor biene faktisk har blitt borte. Dette er ikke blitt gjort.

Jeg kan heller ikke se at det er vist noen som helst sammenheng mellom mobilstråling og CCD i historisk sammenheng. CCD ble først et begrep i 2006, men stråling fra mobilmaster har vært utbredt siden midten av nittitallet. Hvorfor skulle biene plutselig reagere negativt først nå?

På toppen av det hele virker det som om bie-problemet er på vei ut:

As of 2009, the number of reported cases of CCD in the U.S. had dropped considerably; over the 2008/2009 winter, a total loss of 28.6% of managed honey bee colonies was recorded in the U.S., and only 15% of that subset (equal to only 4.3% of the national total) died with symptoms of CCD. The winter of 2009/2010, however, saw an increase to 33.8% overwintering mortality among surveyed beekeepers, though no statistics are available for the proportion attributed to CCD.

Den indiske studien kommer i tillegg til noen andre studier som er gjort med bier og ulike former for elektromagnetisk stråling, men ingen av disse ser ut til å teste spesielt realistiske forhold. Noen av studiene har ikke testet hypoteser relatert til CCD i det hele tatt, men hjernedøde journalister har likevel presentert studiene som om de var det. Og da selvsagt med oppblåste påstander som ikke finnes i studienes egne konklusjoner. Andre studier har utsatt biene for ekstreme strålingsdoser som de aldri vil oppleve i naturen, og likevel uten kunne finne noen klare negative effekter.

Det finnes som nevnt andre vesentlig mer sannsynlige forklaringer for bienes massedød, så mobilstrålingshypotesen er ganske «far out». Men media liker enkle forklaringer hvor ny teknologi viser seg å ha skumle bivirkninger av dommedagsaktige proporsjoner. VG er intet unntak, og klarer dermed å presentere en fullstendig fiktiv sak som bombastisk hevder at mobilstråling er en svært sannsynlig årsak til bienes massedød, når dette er så langt fra sannheten som det nesten er mulig å komme.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!