Tenk at…

Tenk at
så mange
er så redde for livet
at de må tro
på noe bedre
etterpå
for å overleve
til de dør.