Fjernhealing av kreft – en svulst på alternativbransjens syke legeme

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 17.00.06.png

For en tid tilbake ble jeg tipset om healer Terje Aasjord og noen av påstandene han kom med i sin markedsføring. Terje har kunder som Lisa Williams og Mona Grudt, sistnevnte som hevdet at denne healeren fikset ryggen hennes på et kritisk tidspunkt:

– Jeg fikk god hjelp av en healer til å kurere ryggproblemene under «Skal vi danse». Hans varme hender gjorde at jeg kom meg gjennom den siste uken med hardtrening før finalen, sier Mona Grudt om sin healer Terje Aasjord til ukebladet «Ute og hjemme».

Imponerende. Litt betenkt blir man likevel når man ser at Mona Grudt og Terje Aasjord har samme PR-byrå i ryggen. Det er noe mistenkelig kjent med det webdesignet også…

Terje er åpenbart en populær mann som har skapt seg en spennende karriere hvor han reiser rundt i hele verden og menger seg med kjendiser mens han fjernhealer mennesker. Jeg kjenner meg nesten litt igjen. I min jobb kan jeg takket være internett og trådløse nettverk sitte nesten hvor som helst i verden og jobbe tilnærmet like effektiv som om jeg satt på kontoret mitt i Oslo. Det er likevel lite kjendiser i min omgangskrets. Kanskje på tide å skifte karriere?

Men i motsetning til trådløse nettverk blir Terjes krefter bare sterkere jo større avstanden er. Det er praktisk, fordi da kan han slutte å omgås kjedelig syke mennesker og heller nyte livet andre steder i verden mens pengene strømmer inn på konto.

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 17.30.28.png

Så hva er det denne healeren hevder han kan helbrede? Jo, han mener faktisk å kunne gjøre noe med styggen selv: kreft! Han skriver blant annet følgende på sine nettsider, Terje Aasjord Balancing Healing:

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.24.23.png

Nysgjerrig på hva slags forskning dette var, sendte jeg en mail til ham hvor jeg henviste til nevnte tekst og skrev blant annet følgende:

Dette høres spennende ut, og jeg vil gjerne vite mer om dette forskningsprosjektet. Hvor ble det utført? Hvilke forskere deltok? Finnes det en rapport skrevet om studien som jeg kan lese? Hvis ikke, kan du fortelle meg litt om hvilke primære mål som ble spesifisert før studien startet og hvilke utfall som ble målt? Hvilken form for randomisering ble benyttet? Var resultatet statistisk signifikant? Hvordan foregikk blindingen og hvem var blindet? Hvordan foregikk healingen?

Hvilke nye forskningsprosjekter planlegger du og sammen med hvem? Kan jeg settes i kontakt med de aktuelle forskerne så jeg kan få mer informasjon også fra dem?

Håper du kan gi meg mer informasjon om dette! På forhånd takk!

Hans første respons var at han gjerne ville ringe meg. Det var jeg ikke så interessert i på det tidspunktet, da jeg først ville finne ut hvor seriøs fyren var og ha en skriftlig tilbakemelding med svar på mine konkrete spørsmål. Dette likte han ikke så godt:

Nei, dette er ikke enkle spørsmål og derfor foreslår jeg en samtale.
Jeg kan ikke gi deg navn på forskerne som er involvert før vi har tatt en prat. Dette fordi de med i annen forskning og de vil være forsiktig med å stå frem.

Vi lever i en verden med mye makt og prestisje og jeg har opplevd å bli motarbeidet i den forskningen jeg har gjort fra helt uventet hold.

Jeg håper du forstår at jeg må være forsiktig med forskningsresultatet.

Ah, den klassiske «mine fantastiske forskningsresultater må hemmeligholdes fordi onde krefter motarbeider meg«.

Jeg skrev derfor tilbake til ham:

Hvis forskningen IKKE kan publiseres eller offentliggjøres, så er den per definisjon verdiløs, og da er det uredelig av deg å bruke det som «dokumentasjon» på healingens påståtte effekt. Enten finnes forskningen tilgjengelig for vurdering, ellers må du la være å bruke det som dokumentasjon. Slik fungerer den ærlige og objektive vitenskap.

Jeg må derfor vite om du kan gi meg informasjon om forskningen eller ikke. Hvis svaret er nei anbefaler jeg at du fjerner påstandene om positive forskningsresultater fra din markedsføring. (Det er allerede ulovlig ihht forskrift om markedsføring av alternativ behandling, og enda verre når du til og med viser til «hemmelig» forskning som ingen kan etterprøve verdien av).

Jeg forstår at du føler deg motarbeidet, men det gjør alle vitenskapsmenn og -kvinner innenfor kontroversielle fagområder. Likevel har historien vist gang på gang at selv de mest absurde teorier har blitt «mainstream» så lenge forskningen har støttet dem. Slik fungerer vitenskapen. Bare de resultater som tåler kritikk og som kan replikeres overlever. Du kan ikke kreve spesialbehandling på dette området. Hvis resultatende er så positive som du hevder, og forskningen er metodologisk rigid, burde det være fullstendig uproblematisk å offentliggjøre mer informasjon. Bare hvis forskningen er på vaklende grunn bør du føle deg usikker.

Håper på forståelse for dette og at du oversendes meg den etterspurte informasjon om forskningen. Forskernes navn kan du holde tilbake. Det er ikke sentralt i denne omgang. Jeg ønsker bare å vite mer om metoden og resultater, jf første e-post.

Ser frem til å høre fra deg igjen!

Ja, jeg vet det. Jeg er naiv. En liten del av meg trodde kanskje at han faktisk ville imøtekomme denne forespørselen. Men neida. Nå følte han seg selvsagt såret, og da skulle han hvertfall ikke bistå meg i min søken etter svar.

La oss ta en pause her, for denne mailutvekslingen skjedde i oktober. Tilbake i september hadde han allerede fortalt norske TV-seere i programmet «Studio FEM – Den andre siden» veldig mye om denne pilotstudien. Sett av et kvarter til å få et inntrykk av mannen:

Så hvorfor var det da så vanskelig å fortelle meg disse samme tingene? Mistenkte han meg for å ikke være blond nok?

Merk også at han i videoklippet veksler mellom å late som om han formulerer seg nøkternt og presist (for å ikke få myndighetene på nakken eller «gi noen falske forhåpninger»), mens han i neste øyeblikk snakker om vibrasjoner og ting som knuser i rommet på grunn av hans kraftige energi. Han snakker om sterke resultater med en halvering i veksten av kreftcellene og forskere som blir lamslåtte av sine oppplevelser i laboratoriet sammen med Aasjord. Det er uredelig. Han kan ikke både late som om han tar forbehold om resultatene, og samtidig blåse dem opp til overveldende proporsjoner på riksdekkende fjernsyn.

Det er også fascinerende hvordan han på den ene siden sier han ikke vil kurere alle for kreft fordi det er en naturlig måte å dø på, mens han på den andre siden sier at hans evner kan hjelpe legemiddelindustrien til å lage bedre medisiner for å helbrede kreft. Hvorfor ta denne dyre og smertefulle omveien når resultatet vil være det samme?

I TV-programmet sier han også at denne pilotstudien ikke var tilstrekkelig blindet. De fleste seere av dette programmet vil neppe forstå hvilken relevans det har, men for oss andre er det likelydende med at «studien var designet for å vise det vi ønsket at den skulle vise«.

La oss høre hva mer han hadde å si meg:

Det er mulig jeg misforstår din måte å kommunisere på, men jeg opplever
den som ganske utrivelig.

Du kommer med en forespørsel om forskningen som jeg er åpen for å fortelle mer om, men jeg kjenner deg ikke og er forsiktig mht ønske fra de forskerne som har deltatt. Hvorfor du da er såpass krass med ord som «uredelig» er for meg uforståelig. Hva er galt med at jeg vil snakke med deg før jeg gir ut sensitive opplysninger? Jeg kan ikke bare sende en medisinsk rapport på e-mail uten å vite mer om deg eller hvordan du vil bruke den!

Jeg har i alle sammenhenger vedr. forskningen utvist forsiktighet og understreket at dette er en pilot og at jeg ønsker videre forskning for å kunne publisere resultatet.

Jeg bruker ord som indikasjon og pilot bevisst for ikke å gå for tidlig ut med resultatet
Jeg informerer om dette på min webside fordi jeg ønsker å fortelle om at noe positivt er i gang og ikke for å markedsføre meg.
Dette er etter råd fra forskere som vet hva pilotforsøk er.
Forskningsrapporten eksisterer så absolutt og er lagt frem for leger , NAFKAM og andre, men vi må gjennomføre nye studier for å kunne publisere resultatet. Dette er på gang både i Norge og USA.

Jeg har etter din måte å «spørre» på mistet lysten til gi flere opplysninger og ønsker ikke å ta i mot flere «råd» fra en total ukjent om hva jeg skal gjøre eller ikke.

OK. Slaget tapt. Av med silkehanskene:

Vitenskapelig forskning er i sitt prinsipp gjennomsiktig, ærlig og etterprøvbar. Når du velger å backe opp dine kommersielle interesser ved å henvise til forskning du ikke vil gi detaljer om, bryter du med vitenskapelige prinsipper (og norsk lov). Derfor kaller jeg det uredelig. Det burde være uten betydning hvem jeg er og hva du synes om min person. Hvis forskningen din ikke kan offentliggjøres er den per definisjon uinteressant som «sannhetsbevis». Du må derfor ta bort alle henvisninger til forskningsprosjektet fra dine nettsider om du skal kunne anses som troverdig og ærlig.

Jeg beklager at dette kan oppfattes som et utrivelig budskap, og jeg mener ikke være krass eller ubehagelig, men jeg påpeker bare det helt åpenbare og håper du vil etterfølge dette.

Når man tilbyr en tjeneste som i utgangspunktet er fylt av usikkerhet og spørsmål, slik healing er, og så underbygger dette med dokumentasjon man hevder å ha, men ikke vil vise en betalende kunde, så oppleves det som lite troverdig. Det er hvertfall min oppfatning. Men uavhengig av min oppfatning så er det ulovlig å vise til forskning slik du gjør. Jeg viser til merknadene til §2 i «Forskrift om markedsføring av alternativ behandling» som bl.a. sier:

«Beskrivelsen av den enkelte behandlingsform og hva denne går ut på eller hvordan den gjennomføres, må ikke være utformet på en slik måte at det fremstår som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke diagnoser.«

Du henviser på dine nettsider spesifikt til kreftceller hvor veksten bremses. Videre står følgende å lese i merknadene til lovteksten:

«I markedsføringssammenheng vil det som hovedregel ikke være adgang til å innta eller gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform. Bruk av slike kilder med et autoritativt preg vil av forbrukeren lett kunne oppfattes som påstander om effekt, og i så fall vil markedsføringen være i strid med forskriften.«

Jeg antar du selv ser at du bryter lovverket med din formulering om deltakelse i forskningsprosjekt på nettsidene dine.

Sett bort fra ulovligheten av din markedsføring er det også overraskende å høre at du ikke vil gi helt anonymiserte og objektive detaljer om forskningen. Disse detaljene sier ingenting om hvem som var involvert og jeg kan ikke se hvordan det kan sette hverken deg eller andre involverte parter i noen form for fare. Jeg vil bare vite mer om hypotesen som testes, metoden som ble brukt og de konkrete resultater. Hvis du ikke kan si noe som helst om dette kan man like gjerne anta at slik forskning aldri har funnet sted.

I god vitenskap publiseres pilotstudier slik at andre forskere KAN granske den og utsette den for kritikk. Det er hele kjernen i vitenskapelig metode. Å gjemme seg bort for å unngå kritikk er å misforstå hele poenget med forskningen.

Du viser også til at dette er et pilotforsøk, men nevner ikke dette i din egen markedsføring. Studien er altså for usikker til å kunne offentliggjøres, men i dine øyne god nok til å brukes som dokumentasjon for dine evner. Jeg må bare gjenta at dette er en uredelig måte å tilnærme seg pasienter på.

Uansett om du svarer meg eller ikke antar jeg du vil endre dine nettsider slik at de blir i tråd med lovverket og at du ikke lenger viser til forskning i din markedsføring i noen kanaler. Straks du kan gi flere detaljer om forskningsprosjektet hadde jeg satt pris på at du kontakter meg igjen.

Ha en fortsatt fin dag!

Terje ble sint:

Det er ikke budskapet som er utrivelig, det er den måten du fremstår på.

Jeg har alltid vært og er opptatt av etisk standard og setter pris på meninger rundt mitt budskap. Jeg er sterkt kritisk til min egen bransje som lover kur for mindre og mer alvorlige sykdommer. jeg kjenner markedføringsloven godt og prøver etter all evne å holde meg innenfor den.

Det er derimot din måte å fremstille meg som person på som er langt over grensen En tirade om hvor mye ulovlig jeg gjør og alle lovene jeg bryter. Din holding om hvor utrolig flink du er, hvor mye du vet og nedlatende i forhold til at jeg ikke kan noe av dette er skremmende.

Du trekker egene konklusjoner som bl.a. » men ikke vil vise en betalende kunde» Hva vet du om det??? jeg har vist rapporten og forklart den til alle kunder som har bedt om det. Er du en kunde??? Hva gjør at du ser det som din rett å få vite mer om forskningen??

Hvem har gitt deg mandat til å forlange at jeg gir deg opplysninger om min forskning??? Du setter deg selv i en forhøyet stilling som moralens vokter med sterke irettesettelser på hvordan jeg jobber og er. Hvor er grensene dine og er det rart at jeg oppfatter deg som svært arrogant?

Rapporten er ca 20 sider skrevet med medisinske uttrykk som bare forskere forstår. Jeg har lagt frem rapporten til alle innen forskningsmiljøet som har bedt om det. Det er vel opp til meg å bestemme hvem jeg skal gi opplyninger til og selv om jeg (heldigvis) ikke har gitt deg mer, så betyr ikke det at rapporten er hemmelig. Jeg vil ikke at tall og resultat skal trekkes ut av sin sammenheng og kanskje fremstilles feil. Derfor har jeg til nå lagt den frem for fagpersoner som forstår inneholdet.

Hadde du ringt meg som jeg foreslo hadde du fått opplysninger om forskningen, men nei, du «krever» å få det på mail ellers så er jeg uredelig. Hvem har fortalt deg at du har rett til å få disse opplysningene?

Jeg forstår rett og slett ikke hva din motivasjon er, men har en følelse at du vil dra dette ut i en negativ retning, hvorfor?? Det virker som om du bare vil provosere og ikke hjelpe de stakkars kundene du mener blir lurt.

Jeg har fått mye oppmerksomhet rundt forskningen, men da bare i poistiv retning. Din henvendelse er det rareste og minst konstruktive jeg har opplevd.

Jeg har allerede undersøkt om mitt budskap kan feiltolkes, men kommer til å sjekke med fagpersoner igjen. Jeg vil stå for det jeg gjør og fortsette å være ærlig.

Hvis ditt mål var å provosere så har du klart det og bør føle deg tilfreds, men igjen, jeg forstår ikke motivasjonen bak det.

Jeg ser ingen hensikt å fortsette denne dialogen, det har ingeting for seg.

Lykke til med hva enn du driver med.

mvh
Terje Aasjord

Og Gunnar ble sint:

Hvordan kan du hevde å være «sterkt kritisk til min egen bransje som lover kur for mindre og mer alvorlige sykdommer» når du selv markedsfører deg med at din healing er påvist i vitenskapelige studier å hemme veksten til kreftceller? Uansett hva dine intensjoner er så er det slik potensielle kunder/pasienter leser det du skriver. Hadde du vært «sterkt kritisk» hadde du aldri gått ut med slike resultater før flere rigide studier hadde bekreftet det, og ikke brukt en hemmeligholdt pilotstudie som grunnlag for påstanden.

Hvordan kan du hevde å kjenne markedsføringsloven godt når du så åpenbart bryter to helt sentrale punkter i den, nemlig punktene om å ikke ha lov til å antyde helseeffekt, og ikke ha lov til å vise til forskning som kan gi inntrykk av at behandlingen har effekt. Lovteksten er svært kort og består bare av noen få setninger. Likevel klarer du å bryte to av de mest sentrale punkter.

Jeg hevder ikke å være spesielt flink, men jeg mener å ha en forståelse av den vitenskapelige prosess som det synes som at du ignorerer. Man går ikke ut med foreløpige resultater fra en pilotstudie som ingen kjenner innholdet i og bruker dette som «bevis» for sine overnaturlige evner. Det er rett og slett uetisk og uredelig. (Tenk om skolemedisinen gjorde det samme? Hvorfor skal alternativ behandling innvilges lavere standard?)

Hvis du oppfatter meg som ubehagelig så kan det ha noe å gjøre med at din framferd er fullstendig i tråd med slik alle andre alternative behandlere oppfører seg, og at min terskel for bullshit etterhvert er blitt ganske lav. Dere peker til «vitenskapelig forskning» som dokumenterer påståtte evner, men er aldri i stand til å legge frem den faktisk forskningen, fordi dere føler dere motarbeidet av skeptikere/legemiddelindustrien/illuminati/jøder/younameit. Beklager, men jeg er dritt lei slik oppførsel. Enten har man forskning å vise til, ellers har man det ikke, og 100 år med studier på healing og andre overnaturlige fenomen har aldri vist et eneste solid, replikerbart tilfelle. Ikke ett! Hver gang pilotstudier antyder en effekt, så forsvinner effekten når studiene gjentas med bedre kontroll. Hver eneste gang. Det hadde vært fantastisk om din studie var unntaket, men frem til det kan dokumenteres må man anta at din pilotstudie er av samme dårlige kvalitet som de fleste andre. (Dette gjelder også innen «skolemedisinen». Pilotstudier med fantastiske resultater vil som regel vise seg å måtte begraves når nye og bedre studier gjøres. Det er ikke noen kritikk mot alternativ medisin, men en egenskap ved den vitenskapelige metode.)

Kall meg gjerne pessimist, men jeg er 99,9% sikker på at vi aldri noensinne vil høre mer om forskningen din, fordi den vil aldri kunne replikeres under godt nok kontrollerte omstendigheter. Likevel vil du og andre bruke pilotstudien for alt den er verdt for å hevde at dere har vitenskapelig bevis for evnene. Prove me wrong – please!

Du bør være ydmyk for at påstander om healing, og enda mer fjernhealing, evner som aldri noensinne er vist å eksistere og hvor samtlige healere som er testet under kontrollerte omstendigheter har vist seg å ikke ha noen evner annet enn innbilte, setter deg i en posisjon hvor du bør være mottakelig for all kritikk og forstå at dine påstander om forskning etc lyder som surt oppgulp av typen vi har hørt så uendelig mange ganger før og som aldri resulterer i noe som helst. Kanskje er du unntaket? Hvem vet. Men inntil videre bør du kjenne historien så pass godt at du viser forståelse for den skepsis du møtes med, heller enn å påberobe deg sårede følelser og en holdning om at da skal du hvertfall ikke samarbeide hvis det skal være på den måten. Du er vel ikke åtte år gammel?

Du bør også innrette deg etter lovverket når det kommer til din egen markedsføring.

Det hadde vært fantastisk om du faktisk hadde healende evner. Tenk hvor flott det ville være om syke mennesker kunne få hjelp så enkelt! Og jeg venter i all spenning på å høre fra deg når du har fått replikert dine forskningsresultater og publisert disse. Inntil da anser jeg deg som en like stor sjarlatan som alle andre i din bransje. Kanskje større, ettersom fjernhealing må være tidenes lureri, og hvor man ikke en gang kan anta at placeboeffekten trer inn i særlig stor grad.

Jeg kan ennå ikke se at du har lagt frem et eneste godt argument for å ikke gi meg objektive detaljer om studien, annet enn paranoia og et ønske om å slippe unna saklig kritikk. Ja, jeg er kritisk til deg, og skeptisk til forskningen, men vil alltid la vitenskapen lede meg, og hvis du kan legge frem rigid forskning som underbygger påstandene dine, vil jeg være den første til å endre standpunkt. Når du dessverre ikke er i stand til, eller villig til, å la studien din tale for seg selv, må jeg inntil videre anta at du heller ikke har noe mer å stille opp med enn tomme ord.

(PS. Ettersom du kan fjernheale kan du vel også påføre meg massivt utslett eller andre lidelser via dine magiske krefter. Be my guest!)

Ha en fortsatt fin dag!

Jeg har aldri fått utslett. Enten er han bare snill med meg, ellers så kan han ikke fjernpåvirke mennesker gjennom sin mystiske energi. Jeg vil tippe det siste.

NAFKAM

I forbindelse med skepsiskonferansen Kritisk Masse var det en paneldebatt om forskning på alternativ behandling hvor leder for NIFAB og NAFKAM, Vinjar Fønnebø, var med. Healer Terje Aasjord hevdet at hans pilotstudie var sendt blant annet til NAFKAM for vurdering. Derfor benyttet jeg anledningen til å spørre Fønnebø om dette etter debatten. Artig nok kjente han faktisk til nevnte studie og sa at NAFKAM riktignok hadde sett denne og at den hadde interessante resultater. Men en slik studie må replikeres for å ha noen verdi, og NAFKAM hadde ikke kommet til enighet med healeren om hvordan oppfølgingsstudien skulle utformes, og hadde derfor ikke noe samarbeid med ham lenger.

Det aner meg at Aasjord ikke ønsket for rigide kontroller i oppfølgingsstudiene i frykt for at den interessante effekten da ville bli borte.

Jeg har tidligere sett på en studie som healing-tilhengere bruker som «vitenskapelig bevis» for at healing virker. Dette blogget jeg om i min bloggpost Healing av plantefrø og viser hvor dårlige slike studier gjerne er når forutinntatte personer skal bevise slike påståtte evner. Den viser også hvor farlig det er når healere går ut med svake pilotstudier med (ikke overraskende) positivt resultat, og på den måten forleder folk til å tro at nå er healing vitenskapelig bevist. Aasjord bidrar til slik villeding av folk gjennom sin egen markedsføring og TV-opptreden.

Lov og etikk

Så hva har vi da her? Vi har en healer som etter min forståelse bryter norsk lov gjennom å henvise til forskning i sin markedsføring og direkte til sine pasienter/kunder. Det er også svært uetisk å vise alvorlig syke pasienter en slik svak pilotstudie for å overbevise dem om de fantastiske resultatene hans healing kan ha på kreftceller.

Det er alvorlig. Når han på denne måten forsøker å overbevise betalende kreftsyke mennesker at hans healing, ja fjernhealing faktisk, kan helbrede dem, har han tråkket langt over en etisk grense.

Terje Aasjord skriver rett ut på sine nettsider at hans healing har hatt god effekt på alvorlig sykdom (uten at det på noen som helst måte må tolkes som om ikke friske mennesker også gjerne kan gi ham penger for å ligge hjemme og slappe av en time):

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.43.02.png

Det er ikke lov å markedsføre alternativ behandling med påstander om helseeffekt. Her bryter han altså loven for andre gang, selv om han etter eget sigende kjenner dette lovverket godt. Man må da anta at han bryter loven bevisst.

La oss høre mer om denne fjernhealingen da:

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.45.40.png

«Det kan også være at du ikke merker noe spesielt.» Jupp. Selv om du ikke merker noe, så hjelper han deg egentlig. Du bare vet det ikke. Kanskje blir du frisk mye senere. Eller kanskje blir du frisk fra noe annet enn det du egentlig ønsket å bli friske fra. Anything goes. Hand over the money!

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.49.18.png

Terje anbefaler minste tre behandlinger per pasient. Hver time koster kr 1200,-. Dette betaler man selvsagt på forskudd. En vanlig kunde må altså ut med minst 3600 kroner til Terje, og det eneste han garanterer er at du kanskje ikke vil merke noenting som helst. Eller bli frisk fra kreften din. Enten eller. Pengene beholder han uansett.

Han kan altså sitte hjemme og se på TV kveld etter kveld, eller drikke vin med kjendisene, mens pengene renner inn på konto og syke mennesker dør. Det er rett og slett genialt! Og veldig, veldig motbydelig.

Terje klarer heller ikke dy seg for alternativbransjens største klisje:

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.50.41.png

Right.

Flere uker etter at vi hadde denne maildialogen har han ennå ikke endret sine nettsider, og markedsfører fortsatt sin healing med denne upubliserte pilotstudien som visstnok skal vise at han kan helbrede kreft.

Dette er alternativbransjens mørke bakside. Terje tror nok gjerne på at han faktisk kan heale. Placeboeffekt, bekreftelsesbias, «regression toward the mean» og andre faktorer han kanskje villedet ham til å se en sammenheng mellom behandling og sykdomsforløp der hvor ingen slik sammenheng egentlig finnes. Men i sin iver etter å bevise sine evner vitenskapelig, et i utgangspunktet prisverdig mål, tråkker han over streken og lurer istedenfor alvorlig syke pasienter til å motta behandling som med stor sannsynlighet ikke vil hjelpe dem overhodet.

På den andre siden vil han også at friske mennesker skal betale ham for å fjernheale dem, uten dokumentasjon på at han faktisk gjør noe som helst aktivt, og da er vi over i kategorien kynisk grådighet.

Dessverre vil neppe myndighetene slå ned på Terje Aasjord. Han får fortsette sin virksomhet uforstyrret av andre enn hissige bloggere som meg. Det er deprimerende å tenke på.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!