Skjermbilde 2010-12-01 kl. 17.00.06.png

For en tid tilbake ble jeg tipset om healer Terje Aasjord og noen av påstandene han kom med i sin markedsføring. Terje har kunder som Lisa Williams og Mona Grudt, sistnevnte som hevdet at denne healeren fikset ryggen hennes på et kritisk tidspunkt:

– Jeg fikk god hjelp av en healer til å kurere ryggproblemene under «Skal vi danse». Hans varme hender gjorde at jeg kom meg gjennom den siste uken med hardtrening før finalen, sier Mona Grudt om sin healer Terje Aasjord til ukebladet «Ute og hjemme».

Imponerende. Litt betenkt blir man likevel når man ser at Mona Grudt og Terje Aasjord har samme PR-byrå i ryggen. Det er noe mistenkelig kjent med det webdesignet også…

Terje er åpenbart en populær mann som har skapt seg en spennende karriere hvor han reiser rundt i hele verden og menger seg med kjendiser mens han fjernhealer mennesker. Jeg kjenner meg nesten litt igjen. I min jobb kan jeg takket være internett og trådløse nettverk sitte nesten hvor som helst i verden og jobbe tilnærmet like effektiv som om jeg satt på kontoret mitt i Oslo. Det er likevel lite kjendiser i min omgangskrets. Kanskje på tide å skifte karriere?

Men i motsetning til trådløse nettverk blir Terjes krefter bare sterkere jo større avstanden er. Det er praktisk, fordi da kan han slutte å omgås kjedelig syke mennesker og heller nyte livet andre steder i verden mens pengene strømmer inn på konto.

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 17.30.28.png

Så hva er det denne healeren hevder han kan helbrede? Jo, han mener faktisk å kunne gjøre noe med styggen selv: kreft! Han skriver blant annet følgende på sine nettsider, Terje Aasjord Balancing Healing:

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.24.23.png

Nysgjerrig på hva slags forskning dette var, sendte jeg en mail til ham hvor jeg henviste til nevnte tekst og skrev blant annet følgende:

Dette høres spennende ut, og jeg vil gjerne vite mer om dette forskningsprosjektet. Hvor ble det utført? Hvilke forskere deltok? Finnes det en rapport skrevet om studien som jeg kan lese? Hvis ikke, kan du fortelle meg litt om hvilke primære mål som ble spesifisert før studien startet og hvilke utfall som ble målt? Hvilken form for randomisering ble benyttet? Var resultatet statistisk signifikant? Hvordan foregikk blindingen og hvem var blindet? Hvordan foregikk healingen?

Hvilke nye forskningsprosjekter planlegger du og sammen med hvem? Kan jeg settes i kontakt med de aktuelle forskerne så jeg kan få mer informasjon også fra dem?

Håper du kan gi meg mer informasjon om dette! På forhånd takk!

Hans første respons var at han gjerne ville ringe meg. Det var jeg ikke så interessert i på det tidspunktet, da jeg først ville finne ut hvor seriøs fyren var og ha en skriftlig tilbakemelding med svar på mine konkrete spørsmål. Dette likte han ikke så godt:

Nei, dette er ikke enkle spørsmål og derfor foreslår jeg en samtale.
Jeg kan ikke gi deg navn på forskerne som er involvert før vi har tatt en prat. Dette fordi de med i annen forskning og de vil være forsiktig med å stå frem.

Vi lever i en verden med mye makt og prestisje og jeg har opplevd å bli motarbeidet i den forskningen jeg har gjort fra helt uventet hold.

Jeg håper du forstår at jeg må være forsiktig med forskningsresultatet.

Ah, den klassiske «mine fantastiske forskningsresultater må hemmeligholdes fordi onde krefter motarbeider meg«.

Jeg skrev derfor tilbake til ham:

Hvis forskningen IKKE kan publiseres eller offentliggjøres, så er den per definisjon verdiløs, og da er det uredelig av deg å bruke det som «dokumentasjon» på healingens påståtte effekt. Enten finnes forskningen tilgjengelig for vurdering, ellers må du la være å bruke det som dokumentasjon. Slik fungerer den ærlige og objektive vitenskap.

Jeg må derfor vite om du kan gi meg informasjon om forskningen eller ikke. Hvis svaret er nei anbefaler jeg at du fjerner påstandene om positive forskningsresultater fra din markedsføring. (Det er allerede ulovlig ihht forskrift om markedsføring av alternativ behandling, og enda verre når du til og med viser til «hemmelig» forskning som ingen kan etterprøve verdien av).

Jeg forstår at du føler deg motarbeidet, men det gjør alle vitenskapsmenn og -kvinner innenfor kontroversielle fagområder. Likevel har historien vist gang på gang at selv de mest absurde teorier har blitt «mainstream» så lenge forskningen har støttet dem. Slik fungerer vitenskapen. Bare de resultater som tåler kritikk og som kan replikeres overlever. Du kan ikke kreve spesialbehandling på dette området. Hvis resultatende er så positive som du hevder, og forskningen er metodologisk rigid, burde det være fullstendig uproblematisk å offentliggjøre mer informasjon. Bare hvis forskningen er på vaklende grunn bør du føle deg usikker.

Håper på forståelse for dette og at du oversendes meg den etterspurte informasjon om forskningen. Forskernes navn kan du holde tilbake. Det er ikke sentralt i denne omgang. Jeg ønsker bare å vite mer om metoden og resultater, jf første e-post.

Ser frem til å høre fra deg igjen!

Ja, jeg vet det. Jeg er naiv. En liten del av meg trodde kanskje at han faktisk ville imøtekomme denne forespørselen. Men neida. Nå følte han seg selvsagt såret, og da skulle han hvertfall ikke bistå meg i min søken etter svar.

La oss ta en pause her, for denne mailutvekslingen skjedde i oktober. Tilbake i september hadde han allerede fortalt norske TV-seere i programmet «Studio FEM – Den andre siden» veldig mye om denne pilotstudien. Sett av et kvarter til å få et inntrykk av mannen:

Så hvorfor var det da så vanskelig å fortelle meg disse samme tingene? Mistenkte han meg for å ikke være blond nok?

Merk også at han i videoklippet veksler mellom å late som om han formulerer seg nøkternt og presist (for å ikke få myndighetene på nakken eller «gi noen falske forhåpninger»), mens han i neste øyeblikk snakker om vibrasjoner og ting som knuser i rommet på grunn av hans kraftige energi. Han snakker om sterke resultater med en halvering i veksten av kreftcellene og forskere som blir lamslåtte av sine oppplevelser i laboratoriet sammen med Aasjord. Det er uredelig. Han kan ikke både late som om han tar forbehold om resultatene, og samtidig blåse dem opp til overveldende proporsjoner på riksdekkende fjernsyn.

Det er også fascinerende hvordan han på den ene siden sier han ikke vil kurere alle for kreft fordi det er en naturlig måte å dø på, mens han på den andre siden sier at hans evner kan hjelpe legemiddelindustrien til å lage bedre medisiner for å helbrede kreft. Hvorfor ta denne dyre og smertefulle omveien når resultatet vil være det samme?

I TV-programmet sier han også at denne pilotstudien ikke var tilstrekkelig blindet. De fleste seere av dette programmet vil neppe forstå hvilken relevans det har, men for oss andre er det likelydende med at «studien var designet for å vise det vi ønsket at den skulle vise«.

La oss høre hva mer han hadde å si meg:

Det er mulig jeg misforstår din måte å kommunisere på, men jeg opplever
den som ganske utrivelig.

Du kommer med en forespørsel om forskningen som jeg er åpen for å fortelle mer om, men jeg kjenner deg ikke og er forsiktig mht ønske fra de forskerne som har deltatt. Hvorfor du da er såpass krass med ord som «uredelig» er for meg uforståelig. Hva er galt med at jeg vil snakke med deg før jeg gir ut sensitive opplysninger? Jeg kan ikke bare sende en medisinsk rapport på e-mail uten å vite mer om deg eller hvordan du vil bruke den!

Jeg har i alle sammenhenger vedr. forskningen utvist forsiktighet og understreket at dette er en pilot og at jeg ønsker videre forskning for å kunne publisere resultatet.

Jeg bruker ord som indikasjon og pilot bevisst for ikke å gå for tidlig ut med resultatet
Jeg informerer om dette på min webside fordi jeg ønsker å fortelle om at noe positivt er i gang og ikke for å markedsføre meg.
Dette er etter råd fra forskere som vet hva pilotforsøk er.
Forskningsrapporten eksisterer så absolutt og er lagt frem for leger , NAFKAM og andre, men vi må gjennomføre nye studier for å kunne publisere resultatet. Dette er på gang både i Norge og USA.

Jeg har etter din måte å «spørre» på mistet lysten til gi flere opplysninger og ønsker ikke å ta i mot flere «råd» fra en total ukjent om hva jeg skal gjøre eller ikke.

OK. Slaget tapt. Av med silkehanskene:

Vitenskapelig forskning er i sitt prinsipp gjennomsiktig, ærlig og etterprøvbar. Når du velger å backe opp dine kommersielle interesser ved å henvise til forskning du ikke vil gi detaljer om, bryter du med vitenskapelige prinsipper (og norsk lov). Derfor kaller jeg det uredelig. Det burde være uten betydning hvem jeg er og hva du synes om min person. Hvis forskningen din ikke kan offentliggjøres er den per definisjon uinteressant som «sannhetsbevis». Du må derfor ta bort alle henvisninger til forskningsprosjektet fra dine nettsider om du skal kunne anses som troverdig og ærlig.

Jeg beklager at dette kan oppfattes som et utrivelig budskap, og jeg mener ikke være krass eller ubehagelig, men jeg påpeker bare det helt åpenbare og håper du vil etterfølge dette.

Når man tilbyr en tjeneste som i utgangspunktet er fylt av usikkerhet og spørsmål, slik healing er, og så underbygger dette med dokumentasjon man hevder å ha, men ikke vil vise en betalende kunde, så oppleves det som lite troverdig. Det er hvertfall min oppfatning. Men uavhengig av min oppfatning så er det ulovlig å vise til forskning slik du gjør. Jeg viser til merknadene til §2 i «Forskrift om markedsføring av alternativ behandling» som bl.a. sier:

«Beskrivelsen av den enkelte behandlingsform og hva denne går ut på eller hvordan den gjennomføres, må ikke være utformet på en slik måte at det fremstår som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke diagnoser.«

Du henviser på dine nettsider spesifikt til kreftceller hvor veksten bremses. Videre står følgende å lese i merknadene til lovteksten:

«I markedsføringssammenheng vil det som hovedregel ikke være adgang til å innta eller gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform. Bruk av slike kilder med et autoritativt preg vil av forbrukeren lett kunne oppfattes som påstander om effekt, og i så fall vil markedsføringen være i strid med forskriften.«

Jeg antar du selv ser at du bryter lovverket med din formulering om deltakelse i forskningsprosjekt på nettsidene dine.

Sett bort fra ulovligheten av din markedsføring er det også overraskende å høre at du ikke vil gi helt anonymiserte og objektive detaljer om forskningen. Disse detaljene sier ingenting om hvem som var involvert og jeg kan ikke se hvordan det kan sette hverken deg eller andre involverte parter i noen form for fare. Jeg vil bare vite mer om hypotesen som testes, metoden som ble brukt og de konkrete resultater. Hvis du ikke kan si noe som helst om dette kan man like gjerne anta at slik forskning aldri har funnet sted.

I god vitenskap publiseres pilotstudier slik at andre forskere KAN granske den og utsette den for kritikk. Det er hele kjernen i vitenskapelig metode. Å gjemme seg bort for å unngå kritikk er å misforstå hele poenget med forskningen.

Du viser også til at dette er et pilotforsøk, men nevner ikke dette i din egen markedsføring. Studien er altså for usikker til å kunne offentliggjøres, men i dine øyne god nok til å brukes som dokumentasjon for dine evner. Jeg må bare gjenta at dette er en uredelig måte å tilnærme seg pasienter på.

Uansett om du svarer meg eller ikke antar jeg du vil endre dine nettsider slik at de blir i tråd med lovverket og at du ikke lenger viser til forskning i din markedsføring i noen kanaler. Straks du kan gi flere detaljer om forskningsprosjektet hadde jeg satt pris på at du kontakter meg igjen.

Ha en fortsatt fin dag!

Terje ble sint:

Det er ikke budskapet som er utrivelig, det er den måten du fremstår på.

Jeg har alltid vært og er opptatt av etisk standard og setter pris på meninger rundt mitt budskap. Jeg er sterkt kritisk til min egen bransje som lover kur for mindre og mer alvorlige sykdommer. jeg kjenner markedføringsloven godt og prøver etter all evne å holde meg innenfor den.

Det er derimot din måte å fremstille meg som person på som er langt over grensen En tirade om hvor mye ulovlig jeg gjør og alle lovene jeg bryter. Din holding om hvor utrolig flink du er, hvor mye du vet og nedlatende i forhold til at jeg ikke kan noe av dette er skremmende.

Du trekker egene konklusjoner som bl.a. » men ikke vil vise en betalende kunde» Hva vet du om det??? jeg har vist rapporten og forklart den til alle kunder som har bedt om det. Er du en kunde??? Hva gjør at du ser det som din rett å få vite mer om forskningen??

Hvem har gitt deg mandat til å forlange at jeg gir deg opplysninger om min forskning??? Du setter deg selv i en forhøyet stilling som moralens vokter med sterke irettesettelser på hvordan jeg jobber og er. Hvor er grensene dine og er det rart at jeg oppfatter deg som svært arrogant?

Rapporten er ca 20 sider skrevet med medisinske uttrykk som bare forskere forstår. Jeg har lagt frem rapporten til alle innen forskningsmiljøet som har bedt om det. Det er vel opp til meg å bestemme hvem jeg skal gi opplyninger til og selv om jeg (heldigvis) ikke har gitt deg mer, så betyr ikke det at rapporten er hemmelig. Jeg vil ikke at tall og resultat skal trekkes ut av sin sammenheng og kanskje fremstilles feil. Derfor har jeg til nå lagt den frem for fagpersoner som forstår inneholdet.

Hadde du ringt meg som jeg foreslo hadde du fått opplysninger om forskningen, men nei, du «krever» å få det på mail ellers så er jeg uredelig. Hvem har fortalt deg at du har rett til å få disse opplysningene?

Jeg forstår rett og slett ikke hva din motivasjon er, men har en følelse at du vil dra dette ut i en negativ retning, hvorfor?? Det virker som om du bare vil provosere og ikke hjelpe de stakkars kundene du mener blir lurt.

Jeg har fått mye oppmerksomhet rundt forskningen, men da bare i poistiv retning. Din henvendelse er det rareste og minst konstruktive jeg har opplevd.

Jeg har allerede undersøkt om mitt budskap kan feiltolkes, men kommer til å sjekke med fagpersoner igjen. Jeg vil stå for det jeg gjør og fortsette å være ærlig.

Hvis ditt mål var å provosere så har du klart det og bør føle deg tilfreds, men igjen, jeg forstår ikke motivasjonen bak det.

Jeg ser ingen hensikt å fortsette denne dialogen, det har ingeting for seg.

Lykke til med hva enn du driver med.

mvh
Terje Aasjord

Og Gunnar ble sint:

Hvordan kan du hevde å være «sterkt kritisk til min egen bransje som lover kur for mindre og mer alvorlige sykdommer» når du selv markedsfører deg med at din healing er påvist i vitenskapelige studier å hemme veksten til kreftceller? Uansett hva dine intensjoner er så er det slik potensielle kunder/pasienter leser det du skriver. Hadde du vært «sterkt kritisk» hadde du aldri gått ut med slike resultater før flere rigide studier hadde bekreftet det, og ikke brukt en hemmeligholdt pilotstudie som grunnlag for påstanden.

Hvordan kan du hevde å kjenne markedsføringsloven godt når du så åpenbart bryter to helt sentrale punkter i den, nemlig punktene om å ikke ha lov til å antyde helseeffekt, og ikke ha lov til å vise til forskning som kan gi inntrykk av at behandlingen har effekt. Lovteksten er svært kort og består bare av noen få setninger. Likevel klarer du å bryte to av de mest sentrale punkter.

Jeg hevder ikke å være spesielt flink, men jeg mener å ha en forståelse av den vitenskapelige prosess som det synes som at du ignorerer. Man går ikke ut med foreløpige resultater fra en pilotstudie som ingen kjenner innholdet i og bruker dette som «bevis» for sine overnaturlige evner. Det er rett og slett uetisk og uredelig. (Tenk om skolemedisinen gjorde det samme? Hvorfor skal alternativ behandling innvilges lavere standard?)

Hvis du oppfatter meg som ubehagelig så kan det ha noe å gjøre med at din framferd er fullstendig i tråd med slik alle andre alternative behandlere oppfører seg, og at min terskel for bullshit etterhvert er blitt ganske lav. Dere peker til «vitenskapelig forskning» som dokumenterer påståtte evner, men er aldri i stand til å legge frem den faktisk forskningen, fordi dere føler dere motarbeidet av skeptikere/legemiddelindustrien/illuminati/jøder/younameit. Beklager, men jeg er dritt lei slik oppførsel. Enten har man forskning å vise til, ellers har man det ikke, og 100 år med studier på healing og andre overnaturlige fenomen har aldri vist et eneste solid, replikerbart tilfelle. Ikke ett! Hver gang pilotstudier antyder en effekt, så forsvinner effekten når studiene gjentas med bedre kontroll. Hver eneste gang. Det hadde vært fantastisk om din studie var unntaket, men frem til det kan dokumenteres må man anta at din pilotstudie er av samme dårlige kvalitet som de fleste andre. (Dette gjelder også innen «skolemedisinen». Pilotstudier med fantastiske resultater vil som regel vise seg å måtte begraves når nye og bedre studier gjøres. Det er ikke noen kritikk mot alternativ medisin, men en egenskap ved den vitenskapelige metode.)

Kall meg gjerne pessimist, men jeg er 99,9% sikker på at vi aldri noensinne vil høre mer om forskningen din, fordi den vil aldri kunne replikeres under godt nok kontrollerte omstendigheter. Likevel vil du og andre bruke pilotstudien for alt den er verdt for å hevde at dere har vitenskapelig bevis for evnene. Prove me wrong – please!

Du bør være ydmyk for at påstander om healing, og enda mer fjernhealing, evner som aldri noensinne er vist å eksistere og hvor samtlige healere som er testet under kontrollerte omstendigheter har vist seg å ikke ha noen evner annet enn innbilte, setter deg i en posisjon hvor du bør være mottakelig for all kritikk og forstå at dine påstander om forskning etc lyder som surt oppgulp av typen vi har hørt så uendelig mange ganger før og som aldri resulterer i noe som helst. Kanskje er du unntaket? Hvem vet. Men inntil videre bør du kjenne historien så pass godt at du viser forståelse for den skepsis du møtes med, heller enn å påberobe deg sårede følelser og en holdning om at da skal du hvertfall ikke samarbeide hvis det skal være på den måten. Du er vel ikke åtte år gammel?

Du bør også innrette deg etter lovverket når det kommer til din egen markedsføring.

Det hadde vært fantastisk om du faktisk hadde healende evner. Tenk hvor flott det ville være om syke mennesker kunne få hjelp så enkelt! Og jeg venter i all spenning på å høre fra deg når du har fått replikert dine forskningsresultater og publisert disse. Inntil da anser jeg deg som en like stor sjarlatan som alle andre i din bransje. Kanskje større, ettersom fjernhealing må være tidenes lureri, og hvor man ikke en gang kan anta at placeboeffekten trer inn i særlig stor grad.

Jeg kan ennå ikke se at du har lagt frem et eneste godt argument for å ikke gi meg objektive detaljer om studien, annet enn paranoia og et ønske om å slippe unna saklig kritikk. Ja, jeg er kritisk til deg, og skeptisk til forskningen, men vil alltid la vitenskapen lede meg, og hvis du kan legge frem rigid forskning som underbygger påstandene dine, vil jeg være den første til å endre standpunkt. Når du dessverre ikke er i stand til, eller villig til, å la studien din tale for seg selv, må jeg inntil videre anta at du heller ikke har noe mer å stille opp med enn tomme ord.

(PS. Ettersom du kan fjernheale kan du vel også påføre meg massivt utslett eller andre lidelser via dine magiske krefter. Be my guest!)

Ha en fortsatt fin dag!

Jeg har aldri fått utslett. Enten er han bare snill med meg, ellers så kan han ikke fjernpåvirke mennesker gjennom sin mystiske energi. Jeg vil tippe det siste.

NAFKAM

I forbindelse med skepsiskonferansen Kritisk Masse var det en paneldebatt om forskning på alternativ behandling hvor leder for NIFAB og NAFKAM, Vinjar Fønnebø, var med. Healer Terje Aasjord hevdet at hans pilotstudie var sendt blant annet til NAFKAM for vurdering. Derfor benyttet jeg anledningen til å spørre Fønnebø om dette etter debatten. Artig nok kjente han faktisk til nevnte studie og sa at NAFKAM riktignok hadde sett denne og at den hadde interessante resultater. Men en slik studie må replikeres for å ha noen verdi, og NAFKAM hadde ikke kommet til enighet med healeren om hvordan oppfølgingsstudien skulle utformes, og hadde derfor ikke noe samarbeid med ham lenger.

Det aner meg at Aasjord ikke ønsket for rigide kontroller i oppfølgingsstudiene i frykt for at den interessante effekten da ville bli borte.

Jeg har tidligere sett på en studie som healing-tilhengere bruker som «vitenskapelig bevis» for at healing virker. Dette blogget jeg om i min bloggpost Healing av plantefrø og viser hvor dårlige slike studier gjerne er når forutinntatte personer skal bevise slike påståtte evner. Den viser også hvor farlig det er når healere går ut med svake pilotstudier med (ikke overraskende) positivt resultat, og på den måten forleder folk til å tro at nå er healing vitenskapelig bevist. Aasjord bidrar til slik villeding av folk gjennom sin egen markedsføring og TV-opptreden.

Lov og etikk

Så hva har vi da her? Vi har en healer som etter min forståelse bryter norsk lov gjennom å henvise til forskning i sin markedsføring og direkte til sine pasienter/kunder. Det er også svært uetisk å vise alvorlig syke pasienter en slik svak pilotstudie for å overbevise dem om de fantastiske resultatene hans healing kan ha på kreftceller.

Det er alvorlig. Når han på denne måten forsøker å overbevise betalende kreftsyke mennesker at hans healing, ja fjernhealing faktisk, kan helbrede dem, har han tråkket langt over en etisk grense.

Terje Aasjord skriver rett ut på sine nettsider at hans healing har hatt god effekt på alvorlig sykdom (uten at det på noen som helst måte må tolkes som om ikke friske mennesker også gjerne kan gi ham penger for å ligge hjemme og slappe av en time):

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.43.02.png

Det er ikke lov å markedsføre alternativ behandling med påstander om helseeffekt. Her bryter han altså loven for andre gang, selv om han etter eget sigende kjenner dette lovverket godt. Man må da anta at han bryter loven bevisst.

La oss høre mer om denne fjernhealingen da:

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.45.40.png

«Det kan også være at du ikke merker noe spesielt.» Jupp. Selv om du ikke merker noe, så hjelper han deg egentlig. Du bare vet det ikke. Kanskje blir du frisk mye senere. Eller kanskje blir du frisk fra noe annet enn det du egentlig ønsket å bli friske fra. Anything goes. Hand over the money!

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.49.18.png

Terje anbefaler minste tre behandlinger per pasient. Hver time koster kr 1200,-. Dette betaler man selvsagt på forskudd. En vanlig kunde må altså ut med minst 3600 kroner til Terje, og det eneste han garanterer er at du kanskje ikke vil merke noenting som helst. Eller bli frisk fra kreften din. Enten eller. Pengene beholder han uansett.

Han kan altså sitte hjemme og se på TV kveld etter kveld, eller drikke vin med kjendisene, mens pengene renner inn på konto og syke mennesker dør. Det er rett og slett genialt! Og veldig, veldig motbydelig.

Terje klarer heller ikke dy seg for alternativbransjens største klisje:

Skjermbilde 2010-12-01 kl. 16.50.41.png

Right.

Flere uker etter at vi hadde denne maildialogen har han ennå ikke endret sine nettsider, og markedsfører fortsatt sin healing med denne upubliserte pilotstudien som visstnok skal vise at han kan helbrede kreft.

Dette er alternativbransjens mørke bakside. Terje tror nok gjerne på at han faktisk kan heale. Placeboeffekt, bekreftelsesbias, «regression toward the mean» og andre faktorer han kanskje villedet ham til å se en sammenheng mellom behandling og sykdomsforløp der hvor ingen slik sammenheng egentlig finnes. Men i sin iver etter å bevise sine evner vitenskapelig, et i utgangspunktet prisverdig mål, tråkker han over streken og lurer istedenfor alvorlig syke pasienter til å motta behandling som med stor sannsynlighet ikke vil hjelpe dem overhodet.

På den andre siden vil han også at friske mennesker skal betale ham for å fjernheale dem, uten dokumentasjon på at han faktisk gjør noe som helst aktivt, og da er vi over i kategorien kynisk grådighet.

Dessverre vil neppe myndighetene slå ned på Terje Aasjord. Han får fortsette sin virksomhet uforstyrret av andre enn hissige bloggere som meg. Det er deprimerende å tenke på.

 • DES

  Jeg foreslår at du sender en kopi av dette innlegget til . I min erfaring er de veldig flinke til å følge opp slike henvendelser.

 • Ingvild

  Utrolig bra innlegg. Bare synd at han får fortsette på det viset uten at noen tar affære.

  Det TV-klippet var forresten det flaueste jeg noen gang har sett, flauere enn jakten på kjærligheten til og med, jeg greide ikke å se hele jeg :/

 • DES

  @ DES:

  Uff da, epost-adressen ble borte: [email protected]

 • Jeg har herved klaget ham inn til Forbrukerombudet.

 • Det er jo helt forferdelig… Håper det går an å sende dette videre til noen. Kanskje kan han anmeldes også?

  Enn å lure folk sånn. Iskwew, som du sikkert kjenner fra nett, har et bra begrep for slike folk: «Rovfiskere i fortvilelsens hav».

 • Vivi

  Så utrolig bra Gunnar!!!!!!
  Takker og bukker for ditt engasjement og dine skriveferdigheter,

 • Tor Arne

  Gunnar; i tilfelle du ikke visste det allerede så er du min helt. Du er som en vitenskapens doberman! Hadde jeg hatt en livmor hadde jeg bedt deg putte babyer i den nå med det samme!

  Selv om du føler det du gjør som å løpe hodet i en vegg så må du aldri gi deg! Urederlige sjarlataner som Aasjord er blitt smarte nok til å pakke svadaet sitt inn i vitenskapelig innpakning, og det må de aldri få slippe unna med. Keep up the good work! :)

 • Det er så imponerende hvordan det går an å være så illsint, men samtidig fullstendig saklig! :D

  Kjempebra og viktig innlegg.

 • Jeg kan ikke bare sende en medisinsk rapport på e-mail uten å vite mer om deg eller hvordan du vil bruke den!

  Hahaha, hvafforno’?? :-D

  Fantastisk innlegg nok en gang. Du er kongen. :-)

 • «Så lenge det finnes dumme mennesker i verden, kan de sleipe ha det godt»

  Og det ønsker vi ikke at de skal. Godt jobba!

 • Lars Krogstad

  nok en gang et flott innlegg.

  En ting jeg lurer på er om du kommer gjennom hos forbrukerombudet? Hvordan har det gått når du tidligere har klaget slike saker inn for dem? Er veldig interessert i å se hvordan denne saken utvikler seg, så hvis du kan fortsette å skrive om den på bloggen er det fint :)

  Jeg beundrer deg for den innsatsen du gjør for å få has på slike svindlere, og jeg er mer enn interessert i å hjelpe, dersom det er noe jeg kan gjøre, let me know.

 • Takk for hyggelige tilbakemeldinger og at dere gidder å lese en så lang bloggpost!

  @Lars: Jeg har varierende erfaring. En gang tok de tak i saken med en gang (Terapeuter Uten Grenser), mens neste sak (magnetarmbånd av Henning Hai Lee) sa de at de ikke ville følge opp fordi de ikke hadde kapasitet til å prioritere slike saker lenger.

  Du finner bloggposter om begge sakene her i bloggen (bruk søk).

  Blir spennende å se om de tar tak i denne healeren ettersom påstått helbredelse av kreft er spesielt alvorlig.

 • Morsom blogg. Som veterinær har jeg kommet i kontakt med folk med tilsvarende påstander på dyr. Vi hadde ett tilfelle av lymfosarcoma, hvor den alnternative behandler injiserte lys inn i blodkarrene. Når hunden ikke ble friskere, var min diagnose feil! Hunden døde, noe som ikke var noen overraskelse.

  legger ved en liten link, vedrørende behandling av svulster, som jeg håper du kan se litt nærmere på. Mattilsynet (som har tilsyn med dyrehelsepersonell, yours truely, bl. a.) ønsker ikke å bruke krefter på dette.

  http://www.sanare.no/philosophy.html

  Fortsett med fokuset!

 • Gnistrende godt, Gunnar!

 • Astarte

  Jeg har et (oppriktig) spørsmål… Når slutter en alternativ terapi å være alternativ? Akupunktur/-pressur er vel en mer eller mindre alminnelig godtatt behandlingsform i dag (i samfunnet i hvert fall, og mener også at staten støtter denne type behandling), men den er jo fremdeles definert som alternativ. Jeg føler av og til at graden av kritikk/krav til alternativ terapi øker jo mindre sosialt akseptert den er (som jo vil være naturlig :) ).

  Hvis vi tar akupunktur som utgangspunkt er det veldig mange mennesker daglig som blir hjulpet av denne metoden. Uten tvil. Selv om jeg aldri har forsøkt det selv, har jeg mange bekjente som får det bedre ved å gå til akupunktur. Om det er en faktisk virkning eller palcebo er egentlig ikke så viktig fro meg, da det mennesket føler seg bedre. Og det er jo derfor de gikk dit i utgangspunktet? Det er i hvert fall derfor jeg går til legen når jeg har hatt hodepine lenge. Og legen kan jo faktisk ikke sjekke om jeg har hodepine, hun må tro på at jeg sier at jeg har vondt i hodet og be meg om å kjøpe Ibux. Jeg tar Ibux og så føler jeg meg bedre. Her er jeg faktisk litt fan av placebo – for begge måtene ville jo fjernet hodepinen min, men med Ibux kan jeg risikere å få magetrøbbel i tillegg hvis jeg tar mange nok.

  Hvis loven sier

  «I markedsføringssammenheng vil det som hovedregel ikke være adgang til å innta eller gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform.«

  – og det å referere til et forskningsprosjekt på en egen hjemmeside er å anse som markedsføring, når/hvordan kan man da bli «godkjent» av kritikerne? Er man mer troverdig som alternativ terapeut hvis man ikke sier noe om vitenskapelige forsøk (sett at man viser til dokumentasjon)? Slipper man unna denne loven hvis man blogger i stedet for å ha en tradisjonell hjemmeside?

  Jeg synes jo det ville vært en god idé at alternative behandlinger kunne lenket åpent til eventuelle forskningsprosjekter de har vært med i (man kan jo sende en e-mail og be om å få det tilsendt), men det virker jo som loven ikke tar hensyn til «internett» på en slik måte. Jeg tolker loven litt som at man ikke har lov til å være åpen om forskingen FØR man er godkjent av et eller annet organ (orker ikke å sjekke hvilket).

  Hvis man kan bruke nettet til å dele informasjon/dokumentasjon om slike ting, synes jeg man burde få gjøre det – det åpner jo bare for at “vi alle» kan ta en kritisk gjennomgang av det de påstår. Loven burde kanskje heller krevd at slike påstander som herren over har på hjemmesiden sin skal begrunnes med en henvisning til forskning foretatt under kontrollerte forhold? Og så får heller terapeutene ha en eller annen form for pengene-tilbake-garanti hvis man ikke blir bedre i løpet av x antall timer eller noe.

 • @ Astarte:

  Mange interessante spørsmål, og jeg vil gjerne bruke en egen bloggpost til å svare på disse. Følg med :-)

 • Lars Krogstad

  @ Astarte:
  Jeg tror jeg skal kunne svare litt på denne kommentaren.

  På konferansen «Kritisk Masse» hadde professor Kristian Gundersen satt opp 4 dimensjoner av medisinsk viten. Vi har det han kalte «Viten»: Dokumentert effekt utover placebo, der vi kjenner mekanismene bak effekten. Vi har også «dokumentert virkning», men uten kjennskap til mekanismene bak effekten. Deretter kommer «Udokumentert». Dette er påstander om virkning uten god dokumentasjon på noen effekt utover placeboeffekten. Til slutt har vi det vi kaller «tøv»: påstander om effekt og mekanismer som vi vet er feil.

  Jeg vil si at akupunktur ligger i et skjæringspunkt mellom «udokumentert» og «tøv». Det folk ofte glemmer når det kommer til akupunktur, er at denne «behandlingen» er flere tusen år gammel, og derfor fra en tid før mennesker visste noe som helst om menneskelig anatomi. Læren bak akupunktur er at alle mennesker har en iboende livskraft, en «chi», som strømmer gjennom kroppen i kanaler som kalles «meridianer». Dersom chi’en blir blokkert, oppstår det sykdommer av alle (ja, alle) slag. Sykdommen kan bare behandles dersom man løser opp blokkeringen, og det gjør man gjennom å stikke nåler inn i blokkeringspunktene.

  Dette er helt klart tøv, og jeg tror få, til og med tilhengere av akupunktur, vil være uenig med meg i det. Men man finner få akupunktører idag som påstår dette (selv om de fortsatt finnes). Akupunktørene idag finner man på ryddige kontorer med hyller fulle av bøker, anatomiplakater på veggene, og ikledd en laboratoriefrakk. Dette går igjen hos andre alternative behandlere også, som homeopater og kiropraktorer. Disse bruker «fag»uttrykk, og ord som hører vitenskapelige ut, i et forsøk på å overbevise kundene (og ofte seg selv) om at dette er legitim vitenskap.

  Men opprinnelig filosofi og moderne presentasjon er egentlig ikke så viktig for de fleste mennesker. Det som betyr noe, er om det virker. Og akupunktur, homeopati etc, feiler rett og slett her. Store meta-analyser av studier om emnet, analyser der kun de største og beste studiene blir tatt med, viser gang på gang at homeopati ikke virker utover placebo-effekt, og at akupunktur kun har marginal analgesisk effekt på enkelte typer smerter (dette kan jeg kommentere dersom det er av interesse). Likevel vi du høre behandlere sitere studier som var positive til sin behandlingsform, selv om disse studiene blir ekskludert fra meta-analysene pga dårlig metodologi. Dette er uetisk, det er rett og slett misvisende informasjon! De fleste mennesker tar dette for god fisk, siden de ikke vet hvordan de skal evaluere studier.
  Dette er hvorfor akupunktur er «alternativ» behandling. Man kan rett og slett ikke dokumentere en effekt utover placeboeffekten. Hadde man kunne gjort dette, ville det ikke lenger vært alternativ behandling.

  Når det kommer til Placebo, og om akupunktur skal godtas selv om det bare er et placebo og dermed gir inntrykk av å hjelpe mennesker, så er jeg ikke enig med deg. Det er rett og slett uetisk å komme med påstander om menneskelig anatomi og «dokumentert effekt» når dette ikke stemmer. Å pakke inn nonsens i en vitenskapelig pakning rettferdiggjør ikke nyttegjørelsen av placeboeffekten. Når noen har blitt overbevist om en alternativ behandling faktisk fungerer på egne premisser, oppstår det problemer. For eksempel med kreftpasienter. Vi ser det gang på gang: Pasienter forlater konvensjonell behandling til fordel for alternativt søppel. Dette koster liv. Simon Singh, som også holdt foredrag på Kritisk Masse, sendte en gang en undercover student til 10 homeopater, der hun fortalte at hun skulle til Afrika, og lurte på vaksinasjon mot malaria. 9 av 10 anbefalte homeopatiske «vaksiner». Dette er ikke trivielt.

  Du er i utgangspunktet inne på en god tanke, når du foreslår at alternative behandlere skal linke til studier på hjemmesidene sine når de kommer med påstander om effekt. Problemet er at mange, mange studier er dårlig utført, og gir derfor feilaktige resultater. Alternative behandlere elsker slike studier, og siterer dem i hytt og pine. Folk flest klarer ikke å evaluere kliniske studier, og tror derfor påstander om «vitenskapelig dokumentert effekt», dersom man bare viser til en studie som ser vitenskapelig ut. Så dette vil i min oppfatning gjøre ting bare enda verre.

  Jeg anbefaler boka «Bad Science» av Ben Goldacre på varmeste av det varme. Denne boka burde vært pensum i skolen, og dette sier jeg som lærerstudent.

  Når du har lest denne boka, kan du ha interesse av å lese «Trick or Treatment» av Simon Singh og Edzard Ernst, og «Suckers» av Rose Shapiro. Fantastisk lærerike og spennende bøker.

 • Helga Bergholtz

  Tusen, tusen takk for denne fantastiske bloggen! Gleder meg til hvert nytt innlegg, og dagens var jo bare utrolig morsomt.

 • DES
 • Reidar Kristiansen

  Verden VIL fortsatt bedras? Det mest utrolige er at mennesker fortsatt klarer å innbille seg at slik healing virker. Jeg tror nok at jeg må foreta en revurdering av menneskers gjennomsnittlige intelligens og nedgradere noen få hakk…:)

 • Takk for at du tar deg tid til dette Gunnar!

 • Henrik

  Intressant läsning. Fast den var lång så var tiden väl spenderad!

 • This is about choice and belief. It is NOT your place to tell people how to take care of their illnesses and disease.
  If they choose a doctor, so be it.
  If they choose a healer, so be it.

  You are not here to be the judge, jury or executioner. You are here to live and let others do the same.

  Go after the people that deserve this censure and malice.

 • Reidar Kristiansen

  Det handler om valg, placebo og overtro, og hvem som helst kan bedømme det healerne driver med. Vitenskapen tester, og har testet, mange healere og finner at ikke en eneste klarer annet enn hva som er ventet av placebo effekten. Bedre å advare mot alt svineriet disse healerne driver med enn å jatte med og la folk lures-

 • @ olaf:

  If you actually read my blogpost, you would see that I never critisize the people who try alternative medicine in their desperation. I do however critizise the people who tell dying people that they can heal cancer by just willing it, and charge money for doing so.

  The difference is huge, and you should have been able to spot it.

 • Reidar Kristiansen

  I agree with you, but I also would like people to be more alert and not so easily fooled by sharlatans.

 • Anne B
 • @ Astarte:

  Det tok litt tid, men nå har jeg skrevet en bloggpost med svar til dine spørsmål :-)

  http://blog.tjomlid.com/?p=4089

 • Tom

  Dette er noe av det dummeste jeg har lest! Healing er en realitet, get used to it! Selv om du ikke kan forstå- eller akseptere det, og kun klarer å tro på ting som er «vitenskapelig bevist» fungerer healing/fjernhealing aldeles utmerket, enten du liker det eller ikke… God bedring

 • Og likevel døde disse to menneskene. Det virket åpenbart ikke for dem.

  Ei heller for meg.

 • Tom

  Word!

 • Tom

  Ja, og alle som blir syke og oppsøker doktor/sykehus overlever? Du også vet at det nødvendigvis ikke er så enkelt! Hvorvidt man får hjelp, i hvilken grad osv., er individuelt og vil alltid variere. Så også i skolemedisinen. Det har også å gjøre med hvor langt et sykdomsforløp har kommet. Du burde vite at de menneskene med kreft som oppsøker healere, er folk som er oppgitt av legene/vestlig medisin. De aller fleste brukere av healing er folk som deg og meg, som kanskje har en stressende jobb, en vond skulder, søvnvansker etc. Med andre ord «normale plager».

 • Vivi

  «Du burde vite at de menneskene med kreft som oppsøker healere, er folk som er oppgitt av legene/vestlig medisin.»

  Nettopp derfor burde healere holde seg unna. De kan heller ikke helbrede disse pasientene. Kun tjene penger på dem.

 • Jeg er ikke i tvil om at en healer kan hjelpe en del med stressrelaterte plager eller veldig subjektive plager som smerte. Men det er en helt annen diskusjon og ikke det jeg tar opp i denne bloggposten. Å påstå at man kan helbrede kreft, slik denne mannen gjør, er i en helt annen liga, og å påstå noe slikt uten dokumentasjon er forferdelig uetisk og grotesk.

 • Bortsett fra at bloggposten ikke er ment som kritikk mot de som velger healing, men derimot de som tilbyr det under falske lovnader. En vesentlig forskjell.

 • Tom

  Jeg kan ikke på noe sted se/høre at Terje Åsjord har påstått at han kan kurere kreft. Det er hva du mener/tolker at han sier. Det han sier, er at det er gjort lovende forsøk med healing på kreftceller i et laboratorium, og at det trengs mer forskning før man kan dra noen konklusjoner. DET er hva han sier. Hvor er påstanden om at HAN KAN KURERE kreft?

 • Årsjord sier og skriver at hans healing fikk kreftceller til å slutte å dele seg. Hvis du kan tolke det i noen annen retning enn at han mener å kunne helbrede kreft, så er du fryktelig naiv. Om ikke det var hans budskap som healer, så har jeg vanskelig for å se hvorfor han skulle hevde at han kunne stoppe kreftsvulster fra å vokse gjennom sine healende krefter.

  Han taler også med kløyvd tunge, for på den ene siden sier han at det trengs mer forskning, på den annen side sier han at hans healende krefter er så sterke at forskerne var forbløffet og målløse, at gjenstander vibrerte i laboratoriet av kraften hans, at han har hatt stor suksess med «alvorlig sykdom», at kreftceller sluttet å dele seg. Hvis du som kreftpasient hører dette og ikke konkluderer med at han gir et budskap om å kunne helbrede, eller i det minste bremse utviklingen av, kreft, så må man være litt tungnem.

 • Glem heller ikke at han viser denne pilotstudien sin til DØENDE KREFTPASIENTER som selv skriver at de oppfatter det som at han kan vise til fantastiske resultater. For deretter å dø kort tid senere.

  http://blog.tjomlid.com/?p=3394

 • Tom

  Man ser med de øynene man ønsker å se med i forhold til egne oppfatninger. Heldigvis er det sånn at folk fremdeles kan få bestemme selv. Om de tolker det han viser til/skriver som bevis på at han kan kurere kreft, har de ikke hørt etter/lest/spurt/undersøkt godt nok.

  Det er mye du ikke vet angående healing, også når det gjelder årsakene til hvorfor døende mennesker oppsøker en healer. For faktum er at ikke alle har forventninger til at de skal blir helbredet/kurert, selv om de nok kan ha et lite håp om det, Men at de skal få det bedre den tiden de har igjen å leve. Det kan være mye smerter og angst forbundet med å dø, og om healing kan gjøre tiden før- og under selve dødsprosessen mindre smertefull og angstfylt, vil dette være av stor verdi for den det gjelder. Hvordan kan du vite om de som oppsøker healer, etter å ha blitt oppgitt av legene, gjør det utelukkende for å prøve å bli helbredet? Det er ikke ukjent eller uvanlig å få hjelp av healing når man skal dø, og i det sitatet du viser til, i bloggen til Ida, forteller hun nettopp om hvor mye bedre hun følte seg etter 3 behandlinger hos Terje! Men dette velger du å ikke nevne i det hele tatt. Ja ok, jeg vet at det ikke er dette du diskuterer, men det er uansett noe som også bør tas med og belyses i denne sammenhengen mener jeg. Hun ønsket nok sikkert å bli frisk fordi hun var såpass ung og hadde mye å leve for enda, men fikk det tross alt bedre før hun gikk bort.

 • Da har du ikke lest hva jeg skrev. Jeg avsluttet bloggposten om Ida bl.a. med dette:

  Det hjalp hvertfall ikke mot kreften, selv om hun selv hevder at det ga henne energi og dempet en del ubehag i forbindelse med sykdommen og den konvensjonelle behandlingen. Men da snakker vi om alternativ medisin brukt som komplementær behandling. Som et tillegg for å lindre og berolige. Gjennom placeboeffekt virker nok dette i større eller mindre grad, og hvis det bare var dette healer Terje Aasjord tilbød dem hadde det vært greit. Men han lovet så mye mer enn det. Han lovet dem at han kunne stanse kreften i kroppen hennes. Det kunne han ikke. Det kan han ikke.

  Som komplementær behandling har jeg forståelse for at det kan være positivt. Og jeg kritiserer aldri noen for å oppsøke healing, spesielt ikke om de er døende. Jeg skriver at Ida fikk glede av healerens behandling, men når han viser til en studie hvor han stoppe kreftsvulster fra å vokse, så er det mye, mye mer enn å bare si at han kan lindre og berolige. Det tror jeg du også ser, og der ligger den store forskjellen som skiller dette fra å være greit til å bli forferdelig ugreit.

 • Tom

  Beklager at jeg ikke så at du hadde skrevet dette. Vi er nok ikke så uenige som jeg først trodde. Prinsippet om ikke å love noe, eller vise til ting som ikke kan dokumenteres er jeg enig i… men det vil vel være et spørsmål om definisjoner og tolkninger når alt kommer til alt. Hvilke føringer man legger, og om dette kan oppfattes som en påstand eller ikke. Til slutt vil jeg gjerne få gi en kommentar angående healing vs. fjernhealing; mine erfaringer er at begge former fungerer like bra. Ha en fin dag :)

 • Jørgen

  Og min erfaring er at det ikke fungerer i det hele tatt… hvor står vi da?

 • Tom

  Du står der du står og jeg står der jeg står, som alle andre her i verden. Sånn det alltid vil være. Heldigvis bestemmer fremdeles hver enkelt av oss hva vi ønsker å tro på/gjøre. Om du ikke fikk effekt av healing, så er det andre som har fått det. Det blir opp til deg å tro- eller ikke tro på andres erfaringer. Det enkleste for en skeptiker vil kanskje være å velge å mene at alle lyver?

 • Jeg tror ikke noen skeptiker vil si at en som hevder å ha opplevd effekt av healing lyver. Det er ingen grunn til å tvile på at vedkommende har opplevd en positiv effekt av healingen.

  Spørsmålet er bare hvilke mekanismer som ligger til grunn. Påvirker healeren kroppen direkte gjennom en «mystisk energi», eller kan effekten forklares ene og alene gjennom kroppens placeborespons, sykdommers naturlige utvikling/svingninger, og psykologiske effekter (man føler seg bedre uten å egentlig være det rent objektiv sett)? En skeptiker vil si at det ikke finnes noen grunn til å tro at ikke de siste forklaringene er tilstrekkelige for å forklare effekten av healing.

  Så blir spørsmålet om man da synes healing er greit nok på det grunnlag alene, eller om man bør kreve at healing har en dokumenterbar klinisk effekt utover placeboeffekt for å kunne sies å være effektiv.

 • Tom

  Hvorfor skal alt på død og liv dokumenteres? Kan du dokumentere at du er glad i noen?

 • Jørgen

  Nei, men så prøver jeg heller ikke å selge min kjærlighet for penger på det åpne markedet. Det er nemlig hele forskjellen. Folk kan få lov til å tro akkurat hva de vil for min del, det er når de begynner å selge humbug de ikke har dekning for, og attpåtil når salg av humbug fører til at folk ikke tar ordentlig medisin, at mine alarmbjeller slås på. Det er faktisk ikke lov til å reklamere for medisinske behandlinger som ikke fungerer. Og enda verre, det er etisk og moralsk forkastelig, nettopp fordi det finnes mennesker som velger å benytte f.eks. healing i stedet for ordentlig medisin.

 • Jørgen

  Velger man virkelig å tro? På meg så virker det som om man velger å ta hensyn til det vitenskapen sier, eller man velger ikke å ta hensyn til det vitenskapen sier. Hvis man velger å ta hensyn til det vitenskapen kommer frem til, så vil man ha en livsanskuelse i evig forandring, nettopp fordi den vitenskapelige «sannhet» endres hele tiden. Velger man dermed å se bort fra den er man selvfølgelig «åpen» for å tro på det meste. Jeg spør meg da hva kriteriet er for hva man velger å tro på. For noe velger man vel bort, eller tror man da ukritisk på alt mulig som alle mulige personer hevder??

 • Pingback: Hva vet vi om healing? En kritisk analyse. | unfiltered perception()

 • Pingback: Litt skeptivisme « Skepsisbloggen()

 • Pingback: Noen tanker om Folkeopplysningen og healing | unfiltered perception()

 • Han tenker sannynligvis: » Å utnytte voksnes søken etter «balanse», «helhet» og helbredelse er jo lettere og mindre risikabelt enn å stjele godteri fra småbarn.»

  Det mest absurde er at han åpenlyst lyver så det renner av han og alikevel kommer han unna med det.

 • Det er absolutt en realitet at det eksisterer mennesker som kaller seg healere og som kommer med utrolige påstander, men det er ikke realistisk at de har ekstraordinære evner som kan kurere kreft eller «balansere energifeltet ditt» etc.

  Du sier: «Selv om du ikke kan forst책- eller akseptere det, og kun klarer 책 tro p책 ting som er «vitenskapelig bevist» fungerer healing/fjernhealing aldeles utmerket, enten du liker det eller ikke»

  Siden du påstår at Gunnar eller andre skeptikere ikke «forstår», kan du da vennligst forklare mekanismene som er involvert under en healing-behandling? Du virker å inneha kunnskap om dette utover hva vitenskapen har tilegnet seg.

 • meTo2

  Siden jeg ikke er like saklig som forfatteren her så håper jeg noen healer-lopper disse såkalte healerne for alt de har, selv det dypeste smusset i deres lommer, og gir bort alt sammen til ordentlig medisinsk forskning!

 • Pingback: Komplementær og alternativ behandling skader kreftpasienter | unfiltered perception()

 • Pingback: Gud helbreder kreft til kr 14,-/min | SAKSYNT()

 • saccrata

  http://www.gyldendal.no/Fakta-og-dokumentar/Helse-kropp-og-sinn/Den-uvanlige-healeren

  Fyren er ustoppelig.»Fakta-og-dokumentar/Helse-kropp-sinn…» Eh nei.