Tanker om Pandemrix og narkolepsi – igjen

Skjermbilde 2011 12 07 kl 01 15 15Det er noe jeg ennå ikke forstår når det gjelder den mulige sammenhengen mellom H1N1-vaksinen Pandemrix og narkolepsi.

De siste tallene fra Norge viser nå at 29 personer har fått narkolepsi i etterkant av at de fikk vaksinen. Fire som ikke ble vaksinert har fått narkolepsi. Man regner visstnok med at ca 1 av 100.000 barn normalt får narkolepsi hvert år, og med 470.000 vaksinerte barn forventet man derfor rundt 5 tilfeller normalt sett, i følge VG. Man har nå fått 24 flere enn dette i vaksinert gruppe. Det tyder på en overhyppighet på rundt 5 per 100.000 vaksinerte i alderen 4 til 19 år.

Greit. Det jeg ikke forstår er dette: Da de første faresignalene om en mulig sammenheng med narkolepsi kom fra Finland var det fortsatt ikke registrert noen overhyppighet av narkolepsi i Norge. Men på grunnlag av signalene fra Finland begynte man sannsynligvis å følge ekstra godt med på nettopp denne mulige bivirkningen i den norske vaksinerte befolkningen.

Narkolepsi tar ofte 10-15 år før man diagnostiserer. Det er nå gått to år siden vaksineringen mot svineinfluensa, og vi har allerede ca 24 nye tilfeller som oppstod i de første 12 mndr etter vaksinering. Antall barn med narkolepsi i normalbefolkningen vet man ikke sikkert. Man antar at det til enhver tid er mellom 90 og 150 barn under 15 år med narkolepsi. Stor usikkerhet altså. En norsk undersøkelse publisert i 2009 (før pandemien) sa følgende:

22 personer av 100.000 kan ha narkolepsi med katapleksi. Studien viste en forekomst av narkolepsi med katapleksi i Norge på 0,022 prosent. Ut fra statistiske beregninger, 95 prosent konfidensintervall, betyr dette at det mest sannsynlig er ca 1.000 personer som lider av narkolepsi med katapleksi i Norge, men at antallet maksimalt kan tenkes å være så høyt som 3.200. I tillegg kommer et ukjent antall personer som har narkolepsi uten katapleksi, men som denne studien ikke var ”designet” for å fange opp.

Så hvis det normalt tar 10-15 år før man oppdager narkolepsi, og mange aldri får det diagnostisert, hvorfor i all verden er det ikke da nærliggende å anta at økt fokus på narkolepsi har ført til diagnostisering av en del tilfeller som det eller ville tatt flere år før man oppdaget, og som altså kan ha hatt narkolepsi allerede før vaksinen? Og hvis antallet med narkolepsi i normalbefolkningen er så usikkert som det er, med en usikkerhetsfaktor på hele 3x, og økningen har vært på rundt 5x, er det ikke da en svært mulig forklaring at mange av tilfellene skyldes økt og fremskyndet diagnostisering av denne sykdommen?

Undersøkelsen fra 2009 tyder også på et mye høyere tall enn bare 1 av 100.000 barn med narkolepsi. Jeg er usikker på aldersfordelingen i den norske befolkning, men hvis 22 av 100.000 personer totalt sett har sykdommen, så tyder vel denne undersøkelsen på at hvertfall 2-4 barn per 100.000 har narkolepsi? I tillegg til de uten katapleksi. Det ville i så fall bety at kanskje 15-20 barn egentlig har narkolepsi om man bare gransker godt nok slik som det ble gjort i undersøkelsen, og da er ikke økningen så stor likevel?

Og så har vi det faktum at man i Sverige også så en økning av narkolepsi hos uvaksinerte, og at økningen var størst allerede før vaksineringen startet. Tyder ikke det på at en annen faktor kan spille inn?

Men det er jo vitterlig flere vaksinerte enn uvaksinerte som har fått sykdommen. Hvordan forklarer man det om ikke vaksinen er skyldig? Vel, kan det henge sammen med at personer med forhøyet risk for narkolepsi i større grad lot seg vaksinere enn andre? Det er vel også rimelig å anta at om hypotesen ovenfor med økt fokus på narkolepsi som mulig bivirkning av vaksinen er korrekt, så er dette fokuset primært hos nettopp vaksinerte barn, ikke de uvaksinerte, og at vi derfor ikke vil se en slik økning i diagnoser hos disse. Derav den store differansen.

Og hva med det faktum at en stor studie utført i Kina viste en sammenheng mellom influensainfeksjon og narkolepsi? Hvor mange av tilfellene i Norge skyldtes influensasykdom heller enn vaksinen? Hvor mange flere vaksinerte seg i familier hvor et familiemedlem allerede var blitt sykt og hvor den vaksinerte dermed kanskje allerede var smittet før vaksineringen, sammenlignet med familier hvor ingen ble syke og dermed ikke fikk noe økt insentiv til å vaksinere seg? Kan flere som ble infisert ha vaksinert seg enn de som ikke ble infisert, og at man derfor tillegger vaksinen en bivirkning som egentlig kommer fra virusinfeksjonen selv?

Poenget mitt er altså at selv om vaksinen førte til noen tilfeller av narkolepsi, hvor mange utgjør dette egentlig om man kontrollerer for alle disse andre faktorene jeg har nevnt? Hvor mange tilfeller skyldes influensaen selv? Hvor mange skyldes tidligere diagnostisering? Hvor mange skyldes økt diagnostisering? Hvis hver av disse utgjør bare noen få tilfeller, så krymper andelen vaksinerelaterte tilfeller til nesten ingenting…

Det er prisverdig av Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet å gå ut åpent med alle tall og reell bekymring, som seg hør og bør, men er sammenhengen så klar som de vil ha det til? Jeg vil anta at de har full kontroll på dette og sikkert har gode svar, men jeg stiller likevel spørsmålene fordi kritisk tenking alltid er en god ting, og ingenting er bedre enn å bli korrigert og få gode svar. Er jeg heldig kommer selveste Preben Aavitsland, eller noen andre med inngående kjennskap til analysene som er gjort, inn i kommentarfeltet og svarer på spørsmålene mine.

I need answers, goddammit!

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!