Skjermbilde 2012 05 18 kl 17 46 54

Dette provoserer meg noe helt hinsides. Saken er fra Sverige, men norsk lovverk er tilsvarende. Straffelovens behandling av barnepornografi er i en særstilling hva gjelder pornografi. La oss starte med å se på hva den sier:

Skjermbilde 2012 05 18 kl 18 27 58

La meg peke på noen punkter som gjør at loven rundt barnepornografi er problematisk i mine øyne:

1) Medienøytral

Definisjonen av barneporno er medienøytral. Det betyr at både tegninger, lydopptak, malerier, datagrafikk og tekst kan alle være barneporno og dermed ulovlig. All annen pornografilovgivning omfatter kun «visuelle fremstillinger», mens med barneporno er det altså ett fett hvilken medieform pornografien tar.

Dette betyr at om du har sex med din 17 år gamle kjæreste, og deretter skriver om det i dagboken din, så har du per definisjon produsert barnepornografi. Du ville neppe bli straffet for det, men om din dagbok er en blogg på nettet, og historien din lastes ned eller leses av en i politiets søkelys, så kan plutselig denne skildringen bidra til å få vedkommende dømt.

Jeg tror aldri det har skjedd at noen har blitt dømt for tekstlig barneporno i Norge, men poenget er at det formelt sett er ulovlig, noe ikke alle vet.

Ettersom definisjonen av barneporno er medienøytral får vi også problemstillinger som i saken fra Sverige hvor tegnet barneporno er i søkelyset. Dette er altså seksuelle skildringer hvor barn er involvert. Alt kokt sammen i hodet på en manusforfatter og/eller tegner. Hendelser som aldri har skjedd i virkeligheten, og som naturlig nok aldri har rammet noen barn. Å straffe produksjon og/eller besittelse av dette er å straffe noen for å ha påført fiktiv skade til et offer som ikke eksisterer i virkeligheten. Du må gjerne skrive om drap, eller lage bilder og filmer som viser drap og trotur i sin mest grusomme form, helt lovlig – ja du kan til og med ha det som din faste jobb og få støtte fra staten, men å skrive eller tegne et barn involvert i sex er kriminelt.

Dette er etter mitt skjønn tankepoliti. Man straffer i praksis folks fantasier. Det handler om å straffe noen for å ha lyster som samfunnet ikke aksepterer, selv om disse lystene aldri leves ut i praksis. Det er ikke ulovlig å fantasere om å drepe noen. Man kan skrive og male og filme så mye man vil om det, så lenge man bare ikke gjør det. Men å sitte i sitt eget hjem og bli kåt av tanken på jenter som er året før å være russ, kan straffes med fengsel.

Noen faktiske eksempler er en australsk mann som ble dømt for å besitte humoristiske tegninger av figurene i The Simpsons som har sex med hverandre. Ettersom noen av figurene her er barn, ble han dømt for besittelse av barneporno.

Et annet eksempel er mannen fra Skien som da han skulle besøke sin 17 år gamle kjæreste i Canada ble stoppet på grensen og fengslet for å besitte barneporno. Denne barnepornoen var noen tegneseriestriper, og muligens også bilder jenta hadde tatt av seg selv og sendt til ham på e-post.

I Stavanger ble en mann i 2006 dømt for å besitte tegnet barneporno.

Vi vil også få et enda større dilemma nå som datagrafikk etterhvert blir så pass bra at man ikke lenger kan skille mellom ekte og datagenererte personer i barneporno

2) Diffus aldergrense

Dette har jeg skrevet mye om før og skal ikke gjenta meg selv for mye, men kan bare kort sagt minne folk på at i straffelovens definisjon av barneporno så omfatter den seksualiserte fremstillinger av barn under 18 år, eller voksne som kan se ut som om de er under 18 år.

Pornografi med voksne aktører kan altså klassifiseres som barneporno så lenge aktørene forsøker å se ut som om de er under 18 år. Porno hvor voksne skuespillere kler seg ut som skolepiker og har sex på jenterommet er altså barnepornografi, og selv i Norge har man saker hvor folk er straffet for besittelse av slike videoer.

Mitt inntrykk er at folk flest tror definisjonen av barnepornografi følger den seksuelle lavalder, slik at det er barn under 16 år dette gjelder. Men det er det altså ikke. En voksen mann eller kvinne kan altså helt lovlig ha sex med en jente eller gutt på 16 år, men hvis man skriver om det, tar bilder av det, maler det, eller filmer det, så kan man straffes for produksjon og besittelse av barnepornografi.

Jeg kjenner personlig en sak hvor en mann ble straffet for dette. Han hadde hatt sex med en jente på 16 år og en jente på 17 år ved to ulike anledninger. Fullstendig lovlig sex og med jentenes villige deltagelse. Men så var han dum/uheldig nok til å filme dette med mobilkamera, og sammen med jentene laget de en videosnutt på et minutt som han hadde på sin egen PC som minne. Da han senere ble tatt av politiet fordi han hadde hatt sex med en jente under den seksuelle lavalder, og korrekt nok straffet for dette, fant de også denne videosnutten. Dermed ble det omtalt i avisene at han også var dømt for produksjon og besittelse av barnepornografi.

Det er vel ikke urimelig å anta at folk som visste hvem saken gjaldt da så for seg at han hadde hatt sex med små barn og laget barneporno som han distribuerte, noe som høres helt grusomt ut, og selvsagt fører til at folk fordømmer mannen på det groveste – noe som også ville være riktig om deres tolkning var korrekt. Men sannheten var altså at han hadde hatt helt lovlig sex på videoen. Funnet av videosnutten førte likevel til strengere straff og altså svært ødeleggende omtale i media. (Jeg har selv lest originaldommen, så jeg vet at denne historien er korrekt.)

Jeg har også blogget om dilemmaet med å tenne på for eksempel små pupper på voksne kvinner ettersom det fort gjør at man besitter voksenporno som kan klassifiseres som barneporno.

En ganske fersk og råkuul sak jeg blogget om bør også leses. Her var det den kjente pornoskuespillerinnen «Little Lupe», aka Lupe Fuentes, som troppet personlig opp i rettsalen hos en mann som var siktet for barneporno fordi han hadde en film med henne. Hun fortalte dommeren at hun var voksen da filmen ble spilt inn, selv om de såkalte ekspertene mente «jenta» på filmen bare var rundt 12 år gammel. Den siktede ble frikjent.

I Australia har man til og med begynt å sensurere filmer og bilder hvor det medvirker kvinner med små pupper, fordi dette kan gi assosiasjoner til barn…

Og som en liten tilleggsnote må jeg gjengi følgende fra høringsrundene før den nye loven om barneporno (§204a) ble innført i 2005:

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn og Stine Sofies stiftelse mener på den annen side at aldersgrensen bør settes ved 20 år for å unngå gråsoner og gi også 18-åringer et reelt vern mot utnyttelse.

Grøss.

Jeg blir også litt oppgitt når jeg ser tenåringsjenter i ulike nettsamfunn ha en sånn standardtekst med noe ala følgende budskap:

Nei til barneporno! Hvis du ser barneporno kan du rapportere det til [email protected]

…og så er flere av bildene de selv har lagt ut i praksis barneporno. Eksempler på dette er saken med nakenprat.com for noen år siden, eller andre sider som alt fra Gaysir, deiligst.no, og tilsvarende sider.

Folk vet ofte ikke hva definisjonen av barneporno er, og det er problematisk at så mange bryter denne loven hver dag fordi de rett og slett ikke har skjønt hva straffelovens paragraf 204a faktisk sier. Dette er et tydelig eksempel på at folks rettsfølelse ikke er i takt med loven i det hele tatt, og jeg håper noe gjøres med dette i nærmeste fremtid. (Det kommer selvsagt ikke til å skje fordi det neppe finnes en politiker som vil være talsmann for å «myke opp» dette lovverket, men jeg kommer hvertfall til å fortsette å påpeke disse problemstillingene for å opplyse flest mulig om dem, fordi det er uholdbart at man skal straffes for tanker og lyster og besittelse av materiale hvor det ikke finnes noe offer for produksjonen.)

3) Kunst eller ikke kunst

204a

(Denne grafiske illustrasjonen er laget av Mads Wam Schneider og kan sees i full størrelse her. Til informasjon er §204 «pornoparagrafen», mens §204a er «barnepornoparagrafen», som kom i 2005.)

Det finnes unntak fra definisjonen om barnepornografi hvis det anses som kunst. Vladimir Nabokovs kjente bok «Lolita» er altså ikke barneporno, fordi det anses som kunst. Men om du fant ut du ville illustrere boken ved å male utvalgte scener, og dette ble lagt ut på nett slik at noen oppdaget det og meldte det til Kripos, så kunne noen velge å definere det som «ikke kunst», og dermed straffbar barneporno. Akkurat som manga-pornoen i den svenske saken.

Men hvordan definerer man hva som er kunst? Hvem skal sitte og bestemme om en tegning er kunst eller straffbar barnepornografi? Og hvis dette avhenger av utvalgte personers vurdering i et gitt øyeblikk, hvordan kan man da vite om noe man produserer, laster ned, kjøper eller importerer er lovlig eller ei? Og hvem kan bestemme at ikke all porno er kunst?

Det virker absurd å ha et lovverk som gjør det umulig å vite om man bryter loven eller ikke, og hvor straff avgjøres av den subjektive tolkningen av et åndsverk.

4) Kontekst

En annen problemstilling er dette med kontekst. Et bilde kan nemlig være helt lovlig i en sammenheng, men ulovlig i en annen. Dette har jeg også skrevet om før. Hvis en jente tar et bilde av seg selv naken med sitt webcam, og sender til sin kjæreste, så er det unntatt lovverket om barnepornografi fordi de to er jevnbyrdige i alder. Det er altså ikke per definisjon barneporno. Men om kjæresten legger bildet ut på internett, og en annen person oppdages å ha sett på bildet, så kan plutselig denne personen straffes for å ha sett barneporno.

Det absurde med dette er blant annet at Redd Barna mener vi ikke skal kalle det barneporno, men dokumentasjon på overgrep. Så når en jente tar bilde av seg selv så er det i følge Redd barna og mange andre «dokumentasjon på overgrep» hun selv produserer. Snakk om å umyndiggjøre mennesker…

Et annet problem når det gjelder kontekst er tidsaksen. La oss si at denne gutten som fikk nakenbildet av sin kjæreste da han var 17 år beholder dette bilder på sin harddisk i en del år. Hvis han da havner i politiets søkelys når han er 25 år, og de finner bildet av denne «seksualiserte fremstilling av et barn under 18 år», så er det plutselig som barneporno å anse, fordi da er han ikke lenger aldersmessig jevnbyrdig med jenta på bildet.

Det er for meg absurd at ett og samme bilde kan være barneporno og altså dokumentasjon av et overgrep i en kontekst, men lovlig og uskyldig i en annen.

Ammende unge mødre kan for øvrig også være barneporno

5) Et blikk er nok

Barneporno er også i den særstilling at man ikke trenger å besitte slik porno for å ha brutt loven. Man trenger altså ikke laste ned, kjøpe, eller på annet vis eie slikt materiale for å bli straffet. Det er nok å bare se det. Hvis man ser barneporno på en nettside, selv om cachen er slått av og bildet aldri lagres noe sted på din datamaskin (annet enn midlertidig i internminnet), så har du brutt loven bare ved å se på bildet.

Man må riktignok «planmessig gjøre seg kjent med» slikt materiale for å bli straffet, det er ikke nok å bare ha sett det en gang ved en tilfeldighet, men om man jevnlig besøker nettsider med mangaporno, eller erotiske novellearkiv med historier, hvor også personer under 18 år er skildret i strek eller ord, så har man «planmessig gjort seg kjent med» overgrepsmateriale og dermed brutt loven. Det kan gi deg fengselsstraff.

Myndighetene burde virkelig konsentrere seg om å ta folk som produserer og distribuerer det jeg vil kalle «ekte barneporno», altså dokumentasjon på ekte overgrep mot barn under den seksuelle lavalder, og ikke bruke ressurser på tegninger, tekst, datagrafikk, eller porno med personer over den seksuelle lavalder eller til og med voksne personer som frivillig opptrer på bilder eller film som er laget i ikke-kommersiell hensikt. Vi har heldigvis sett andre som også jobber for å stramme inn og fokusere dette arbeidet for å bekjempe ekte barneporno heller enn å leke tankepoliti. Jeg skulle ønske jeg så norske politikere som turte ta opp disse problemstillingene og få gjort noe med det fordi saken vi nå ser bli tatt helt til høyesterett i Sverige har allerede ført til straffer i dette landet.

La meg til slutt presisere at jeg også synes det kan være motbydelig med tegnet barneporno. Jeg har selv sett slik manga (altså tegninger) som involverer (fiktive) barn, og jeg synes det er ekkelt og frastøtende, og kan ikke forstå at noen oppsøker slikt materiale. Men rent prinsipielt mener jeg at det ikke må forbys så lenge det ikke finnes noen direkte ofre, og vi tross alt bør ha bedre argumenter enn noen hypotetiske og ekstremt indirekte og udokumenterte skadevirkninger for å sette til side ytringsfriheten.

 • .. men så var han uheldig nok til å filme det. Haha. Uheldig nok til å filme det. Uheldig. Ja. Stakkars uheldige mann. Jeg var selv i et forhold til en mann langt eldre enn meg selv da jeg var 14. Absurd å tenke på at han faktisk kunnet kommet i fengsel for det, særlig med tanke på at jeg var pådriveren og langt mer pervers enn ham ;) Det må være lov å utvise skjønn.

 • M. W. Schneider

  Antidamen, er du ironisk i første halvdel? Uheldig, ja. Det føltes naturlig. Ikke overraskende vil mange finne det naturlig å filme god og lovlig sex.

  Redd Barna forteller oss at barneporno er dokumentasjon på overgrep mot barn. Ja, det kan det være, men det kan også være dokumentasjon på lovlig, god og sunn sex.

 • Tyblazitar

  Det tragiske er jo at slik ekstrem lovgivning kan føre til enda mer faktiske overgrep mot barn. Se Diamonds studie: http://www.springer.com/about+springer/media/springer+select?SGWID=0-11001-6-1042321-0

  I tillegg er nok ikke total demonisering av seksuelle følelser mot barn den beste metoden til å få pedofile til å tørre å stå frem og få hjelp om de tror de er i faresonen for å begå overgrep.

 • Eh, nei. Man er ikke så uheldig at man uheldigvis kom til å filme det – filmer man sex, så har man gjort det med viten og vilje, det var bare den «uheldig»-formuleringen jeg syntes var litt morsom.

 • Bjørn T.

   Det er nok ikke det, gitt. Hadde han blitt anmeld hadde han blitt dømt… Det hadde vel vært trivelig for deg å leve med også, tenker jeg…

 • Med «uheldig» mente jeg ikke at han filmet det ved et uhell, jeg mener selvsagt at slik lovgivningen er var det uheldig for ham at han valgte å filme det.

 • Arturo_B

  Syns det er modig av deg å skrive om dette. Mange som er uenig med deg i andre ting vil nok komme til å (nok en gang) feilaktig tolke dette til at du er tilhenger av overgrep mot barn, noe som alle som faktisk har lest innleggene dine skjønner at ikke er tilfelle.
  Stå på Gunnar :)

 • Takk! :-)

 • jokkis

  Har ikke du teknisk sett postet barneporno her? En mann er tross alt dømt for dette, og som du sier selv, den norske loven er lik, altså har du postet barneporno. Og vi som leser her, har med viten og vilje oppsøkt bloggen din, vel vitende om dine «avvikende» syn, pedofiliposten din er tross alt blant de mest leste, ergo vet vi jo hva vi kan forvente når vi kommer her….

  Vel et det et faksimile, men vil loven si at det er greit? I don’t think so.

  Herlig lovverk vi har her på berget :-)

 • Wikro N
 • Den dommen er helt hårreisende og viser hvor lett det er for politiet å «ta» noen hvis de vil. Slik definisjonen av barneporno er tror jeg at de fleste menn/kvinner som surfer porno vil kunne ha bilder som faller inn under definisjonen i sin browser-cache. Dermed er det lett for politiet å kunne ta hvem de vil for dette, hvis de ikke finner det de egentlig er ute etter, og ikke vil tape maske.

  Skummelt!

 • BenHassan

  Det er vel lettere skaffe seg tilgang til barnepornografi nå enn før; lettere tilgang over nett. Det finnes personer som skaffer seg tilgang til barnepornografi selv om det ikke er lov. Fører dette til at de _selv_ ikke begår overgrep mot barn? (Men bare skaffer seg tilgang til bilder, og lar være å begå egne overgrep.) Hvordan er det straffbarheten av handlingen påvirker disse personene?

  Er det slik å forstå at de heller begår overgrep enn å laste ned bilder av overgrep, siden det er straffbart å besitte en fremstilling av seksuelle overgrep mot barn? Hadde de latt være å begå egne overgrep hvis besittelsen ikke var straffbar?

 • BenHassan

  Det er ikke per definisjon «barnepornografi» å skrive om seksuell omgang med en 17-åring. Det ikke «helt lovlig» å lage bilder og filmer som viser drap og «trotur» i sin mest grusomme form. I det minste er ikke lov å utgi, selge eller vise dette. Porno hvor voksne skuespillere er «kledd ut som barn» og har sex på jenterommet er IKKE barnepornografi. At noen blir fremstilt som barn ble tatt ut av straffeloven i 2003. Straffeloven § 204a fjerde ledd gjør ikke at et bilde er helt lovlig i en sammenheng men ulovlig i en annen. § 204a fjerde ledd er en fakultativ straff_fritaks_regel, hvor retten kan beslutte ikke ikke idømme straff for en straffbar handling. Et(t) blikk på barneporno er ikke besittelse eller anskaffelse.

 • Tyblazitar

  Det som kan være en faktor er nok at det ikke finnes noen lovlig måte for pedofile å få utløp for sine lyster. En teori er at pornografi fungerer som en ventil for disse folkene så de kan holde disse lystene under kontroll (lignende sammenhenger er funnet mellom tilgjengeligheten på pornografi i et samfunn og voldteksstatistikk). Dette rettferdiggjør selvfølgelig ikke «faktisk» barneporno, men som Diamond også nevner i sin studie, er dette et argument for hvorfor vi bør tillate fiksjonelle avbildninger av barn i seksuelle situasjoner.

 • En del forskning tyder på at når folk får tilgang til porno, ja til og med barneporno, så synker antall overgrep. Det har jeg skrevet om i denne bloggposten:

  http://tjomlid.com/?p=4236

  Hvis da fiktiv barneporno kan ha samme overgrepsdempende effekt, uten at det faktisk rammer barn i produksjonen, så skulle man tro at denne type barneporno burde være lovlig og samfunnsnyttig. Men moral trumfer vel praktisk effekt ofte…

 • Er dette personlige meninger, eller hevder du at loven _er_ slik du her beskriver? Det finnes da mange dommer som motstrider dine påstander.

  Nå nylig så jeg en tiltalebeslutning hvor en 16 år gammel norsk gutt for et par år siden var tiltalt for å ha produsert barneporno. Hva hadde han gjort? Jo, han hadde sett en 14 år gammel jente vise puppene på webcam og lagret opptaket. Ergo var han altså tiltalt etter §204a produksjon av barneporno. Det er fullstendig absurd. (Jeg vet dog ikke hva dommen faktisk ble…)

 • God post. +1 i margen.

  Men dette blir egentlig et puss for hva personen i gaten egentlig tenker når man tenker på ordet barneporno. Det første en slår en er jo 8 åring som blir voldtatt av en mann. Iallefall er det hos meg det første som kommer opp; førpubertal. Altså barn.

  Det skulle vært artig å sett en statistikk på barnepornodømte og hva slags matriale som brukes for å dømme de. Jeg er stygt redd for at mange, den store majoritet, er bilder som rammes av det absurde som du påpeker i din post.

  Litt av det samme ser en f.eks på hallikdømte vil jeg hevde. De fleste tenker en hallik som banker skiten ut av de prostituerte, tvinger dem, holder de innelåst osv. Men det fleste som dømmes for denne paragrafen i Norge er de som leier ut leilighet/husvære.

 • HaakonKL

  Jeg liker at det antydes at det er straffedømtes problem at han ikke kan redegjøre for hvem samtlige barn var, at han ikke kunne bevise fra hvor han hadde lastet ned filmene fra, hvordan han sorterte pornografi etter andre kriterier enn hva aktor hadde gjort, og ikke minst dette lille gullkornet:
      “Nærværende materiale representerer til dels meget grove overgrep mot og utnyttelse av underårige.” ← “Du hadde voksne damer, men de var lettbygde og hadde på seg skolepikeuniformer.”

  http://www.lillefrekke.no/Kostymer/skolepikeoglererinne.html
  Hah! Nå kommer du i fengsel Hr. Tjomlid! MWAHAHAHAHA.

  Liker også at rettsdommen spesifikt konfiskerer kabinettet til statens inntekt, men ikke altså, datamaskinen.

 • HaakonKL

   Hvis hun hadde hatt dårlig sammvittighet hadde det vel bare vært et utslag av hans manipulative evner.

 • Det er flott at dette tas opp. Selv jobber jeg på SFO og tenker at all tid politi og påtalemyndigheter bruker på «saker» som du beskriver, er tid de kunne brukt på forebyggende arbeid og reell etterforskning av de lovbryterne som virkelig skader barn for livet. Jeg har overhodet ingen sympati for de som har misbrukt barn, det gjelder både seksuelt, voldelig, psykologisk (religion anyone), det er bare en prinsipiell respekt for rettsstaten som gjør at jeg ikke står med plakat i gata og krever dem påført de mest grusomme hevnaksjoner. Men jeg har enorm sympati med som er pedofile, holder seg i skinnet, lever dag ut og dag inn med en skam de antagelig ikke har delt med noen og som fratar dem den gleden seksuelle opplevelser gir. Hvis slik fiksjonsporno kan gi dem noe av den gleden uten å skade et eneste menneske på noe måte, trenger våre lover ikke gjøre det enda verre for dem.

 • Syota

  Det med «tegnet barneporno» også kalt hentai er jo en kultur innenfor Otaku miljøet altså de som liker Anime og Manga. Dette er noe jeg personlig synes burde være fult ut akseptabelt å kose seg til eller hva enn man måtte ville, ettersom at disse figurene da for det første er tegnet og for det andre har de ikke direkte menneskelige trekk. 

 • batmobil

  Det kan virke som om Norsk lov gjaldt i Japan ville hele landet sittet i fengsel. :)

 • Gnurkel

  Enig. Svæært bra innlegg, og jeg blir å ta med meg mye av det du skriver her. Jeg har selv befattet meg med det såkalte «barnepornofiltret», som sensurerer langt mer enn barneporno (faktisk har jeg tilgode å finne en side på listen med faktisk barneporno)

 • BenHassan

  Det lages barnepornografi. Barnepornografi er tilgjengelig. I Norge og i mange andre land er besittelse av barnepornografi straffbart.

  Noen ser på barnepornografi, men begår ikke overgrep mot barn. Noen ser på barnepornografi og begår overgrep mot barn. (Jeg vet ikke noe av dette, men antar at det er tilfelle.)

  Noen begår overgrep mot barn, men lager ikke barnepornografi. Selv om det allerede finnes tilgjengelig barnepornografi, lages det fortsatt enda mer barnepornografi og denne gjøres tilgjengelig for andre. (Jeg vet ikke noe av dette, men antar at det er tilfelle.)

  Det begås fremdeles seksuelle overgrep mot barn.

  Hva er sammenhengen mellom hvorvidt barnepornografi er tilgjengelig og om det begås overgrep mot barn?

  Hva er sammenhengen mellom hvorvidt barnepornografi er straffbart og om det begås overgrep mot barn?

  Er det bare hvis barnepornografi er tilgjengelig men _ikke_ straffbart at det ikke begås nye (fysiske) overgrep mot barn? Er det dette studien sier? Må pornoen være lett tilgjengelig i butikker på gatenivå?

 • BenHassan

  Hva mener du ikke er gjeldende rett?

  Etter gjeldende rett er det ikke straffbart å fremstille ekte voksne som barn i seksuelle situasjoner. Dette ble endret i 2003. Justisdepartementet uttalte:

  «Å fremstille en person som under 18 år, er ikke omfattet av definisjonen. Skildringer som viser personer som verken er eller fremstår som under 18 år, kledd ut som barn, skal følgelig ikke regnes som barnepornografi. Slike fremstillinger må bedømmes etter den alminnelige definisjonen av pornografi.» (Ot.prp. nr. 45 (2002-2003))

  Departementet sier altså at skildringer av _voksne_ ikke seksualiserer barn, selv om de voksne har kledd seg ut som barn. (Eller, hvis det kan sies at skildringer av voksne kan seksualisere barn er ikke dette _straffbart_ så lenge de voksne ikke _fremstår_ som barn.)

  Før denne endring lød definisjonen av barnepornografi i § 204: «Med BARNEPORNOGRAFI menes kjønnslige skildringer i rørlige og urørlige bilder hvor det gjøres bruk av barn, noen som må REGNES SOM [dette må tilsvare det som i gjeldende § 204a er «fremstår som»] barn eller noen som er FREMSTILT SOM barn.»

  Fremstilling, som brukes i gjeldende § 204a, betyr ikke det samme som fremstille som.

  «Barn» var ikke definert. Justisdepartementet uttalte i Ot.prp. nr. 28 (1999–2000): «Begrepet barn er – i motsetning til gjeldende grense på 16 år – ikke knyttet opp til noen bestemt alder. Utgangspunktet er at alle mennesker som ikke har fullført kjønnsmodningsprosessen skal regnes som barn. For mange personer med pedofil tilbøyelighet – de ekte pedofile – er det ikke-kjønnsmodne mindreårige som er av særlig interesse.»

  I 2003 ble barn definert og lovteksten ble endret til:

  § 204 første ledd bokstav d:

      d) produserer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot
      vederlag gjør seg kjent med kjønnslige skildringer i rørlige [film] og
      urørlige bilder [bilder] hvor det gjøres bruk av BARN,

  § 204 annet ledd:

   Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker
   støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende
   eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av
   barn, lik, dyr, vold og tvang. MED BARN MENES PERSONER SOM ER ELLER FREMSTÅR  SOM UNDER 18 ÅR. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.

  ***

  I Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) sier departementet at den ikke ser nødvendigheten av å presisere i lovteksten at fiktive fremstillinger er omfattet av begrepet «kjønnslige skildringer» i § 204.

  I § 204a står det nå «fremstilling», men det medfører ingen endring:

  «Komiteen vil understreke at med bruken av ordet «fremstilling» mener man at dette rammer enhver fremstilling uansett medium, også tekst. Fremstillinger som er animert, manipulert eller på andre måter kunstig fremstilt, rammes også hvis de viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn.» (Justiskomiteen i Innst. O. nr. 66 (2004–2005))

  Fremstilling betyr ikke det samme som fremstille som, som man tidligere hadde i strl. § 204.

  Det kan altså være straffbart å tegne noe som ikke er barn, men som etterligner trekk virkelig barn har, i seksuelle situasjoner. Lovavdelingen i Justisdepartementet og stortingspolitikerne burde ta en ekskursjon til et kunstgalleri som utstiller verker av René Magritte.

  Skal en person bli kjent skyldig i dette må lovteksten settes til side. For at noe skal rammes av straff etter straffeloven § 204a må det som fremstilles være en person som er eller fremstår som under 18 år. (2. ledd). En tegning er ikke et barn og er ikke en person. Det som avbildes på en tegning har ingen alder. Eller skal man kunne straffes for voldtekt hvis man tvinger seg på et ark som inneholder en tegning som fremstiller en annen person?

  ***

  Om det virkelig er slik at straffbarheten kan avhenge av om det er mulig å se forskjell på en 17-åring og en 18-åring må jeg fundere litt videre på.

  ***

  Reguleringen av barnepornografi har siden oppnevningen av
  seksuallovbruddutvalget skjedd i tre omganger:

  [1] Ot.prp. nr. 28 (1999-2000), [Bondevik I] Innst. O. nr. 92 (1999-2000)
  [OBS! også endringen i 2003 er nr. 92], beslutning. O. nr. 104 (1999-2000)
  Lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd) (NOU 1997:23
  Seksuallovbrudd)

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=18916
  lov 11 aug 2000 nr. 76.

  [2] lov om endringer i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av
  barnekonvensjonen i norsk lov)

  Ot.prp. nr. 45 (2002-2003), [Bondevik II] Innst. O. nr. 92 (2002-2003),
  beslutning. O. nr. 108 (2002-2003)

  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=26309

  lov 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991)

  [3] ny § 204a i straffeloven av 1902

  Lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som
  gjer bruk av barn)
  Ot.prp. nr. 37 (2004-2005), [Bondevik II] Innst. O. nr. 66 (2004-2005),
  beslutning. O. nr. 62 (2004-2005)
  http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=30443

  lov 20 mai 2005 nr. 29 (i kraft straks)

  Når det gjelder ditt andre avsnitt forstår jeg ikke hva du mener. Dersom retten fant at bildet seksualiserer et barn antar jeg at vedkommende ble dømt. Det er sagt i forarbeidene at man ønsker å beskytte barn mot at de skal seg presset til å tøye gne seskuelle grenser. I hva ligger absurditeten?

 • Pingback: Svenske frikjent for «manga-barneporno» | unfiltered perception()

 • Mor

  Du e ein j…. Tulling som ikkje har forståelse for hvordan verden, mennesker, ikkje minst unormale mennesker fungerer. Håpar du får alt det ubrukeleg du sender ut, tilbake og rett i fleisen.

 • Svensk høyesterett var enig med meg… mannen ble frifunnet.

  http://tjomlid.com/2012/06/15/svenske-frikjent-for-manga-barneporno/

 • Magnus

  Litt eldre sak, men interessant endog. En ting som fikk meg til å tenke litt:

  «Jeg kjenner personlig en sak hvor en mann ble straffet for dette. Han hadde hatt sex med en jente på 16 år og en jente på 17 år ved to ulike anledninger. Fullstendig lovlig sex og med jentenes villige deltagelse. […] Da han senere ble tatt av politiet fordi han hadde hatt sex med en jente under den seksuelle lavalder, og korrekt nok straffet for dette, fant de også denne videosnutten.»

  Hvordan kunne politiet ta ham for å ha hatt sex med jenter under den sexuellelavalder? Når de var begge over 16år? (Og du skriver jo at det var helt lovlig). Skjedde dette i et annet land?

 • Han hadde webcamchattet med en mindreårig (under 16 år), og så møtt henne og forsøkt å gjennomføre et samleie. Jenta hadde også chattet med en annen fyr som var i politiets søkelys for barneporno (tror jeg), og da de sjekket chatloggene til jenta så fant de at hun også hadde chattet med og møtt denne fyren. Han ble dømt for webcamchat og seksuell omgang med den mindreårige jenta, men samtidig fant de da denne videoen lagret på hans PC. Straffen ble utvidet på grunn av videoen, selv om den altså viste sex med lovlige jenter, og aldri var distribuert til andre.

  Det verste er vel at han i media ble omtalt som å ha blitt dømt for «besittelse og produksjon av barneporno», når det da gjaldt denne ene videoen med jenter over 16 år lagret til eget bruk med jentenes fulle samtykke. Folk flest tenker nok noe helt annet når de hører om produksjon og besittelse av barneporno. Den straffen er nok verre enn noen fengselsstraff…

 • Pingback: Scientific pro-paedophilia from the Norwegian Humanist Association | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | fripresse.com()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja… | fripresse.com()

 • Pingback: Seksuelt misbruk av barn – no big deal? | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Bør barneporno være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Pedofili aktivisme i Norge – Lies, damned lies and statistics | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Pedofili aktivisme i Norge – Lies, damned lies and statistics | Garden of Serendipity()

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 1 | SAKSYNT()

 • Pingback: Farvel til ekstremistene | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Vitenskapelig pro-pedofili | Garden of Serendipity()

 • Pingback: Pedofili aktivisme – Lies, damned lies and statistics | The BeamThe Beam |()

 • Pingback: Pedofili aktivisme – Lies, damned lies and statistics | The Beam |()