Skjermbilde 2013 01 05 kl 21 25 59

Jeg kommer vel ikke utenom å skrive noe om dette våset som jeg ser blitt postet uttallige steder på web. Et av stedene jeg har sett det er på nettstedet romerike.no.

La meg først si at måten dette er lagt ut på er forstyrrende. Dette ser tilsynelatende ut som redaksjonelt stoff, noe det altså ikke er. Nettstedet romerike.no er basert på borgerjournalistikk, altså at vanlige folk kan legge ut hva slags søppel de vil der. Nettavisen til Romerikes Blad finner du derimot på domenet rb.no. Innholdet der skrives av journalister og følger vanlige redaksjonelle retningslinjer, men romerike.no er altså ikke fylt med redaksjonelt stoff og har åpenbart ingen som helst kvalitetskontroll.

Utviklingsleder Anne Hagberg i rb.no har selv presisert dette i kommentarfeltet under artikkelen, hvor hun skriver:

Gjør oppmerksom på at May-Harriet Seppola har skrevet et leserinnlegg på romerike.no, dette er altså ikke skrevet av ansatte i Romerikes Blad, dersom noen skulle tro det. Romerike.no er basert på innhold skapt av leserne selv, journalistikk finner dere på rb.no.

Det er farlig når skillet mellom redaksjonelt innhold og søppel som dette er så utydelig. Når folk tror at dette er en avisartikkel gir det teksten et mye større grad av troverdighet enn det burde ha. Det er et under at ikke redaksjonen i Romerikes Blad har fjernet dette innlegget, for som vi skal se er det feilinformasjon fra begynnelse til slutt.

La meg plukke det fra hverandre punkt for punkt. Artikkelforfatter May-Harriet Seppola skriver:

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske labotratorium.

Vaksinene kommer fra den amerikanske legemiddelgiganten Baxter. Vaksinene skulle distribueres til 18 land. H5N1 er den farlige utgaven av fugleinfluensa som smitter mellom mennesker, med en dødelighet på over 60 %.

*Baxter nektet å kommentere funnet i begynnelsen, fordi det var snakk om ”forretningshemmeligheter”, men etter massivt press gikk de ut og sa at rene H5N1-virusbeholdere ble sendt ut ved en feiltagelse. *

Først litt grunnleggende bakgrunnsinformasjon. Vaksiner inneholder normalt ikke levende virus. I en vaksine finnes man som regel drepte/knuste virus, eller partikler av disse, nok til å stimulere kroppens immunforsvar, men uten å skape sykdom. Det at noen føler de blir syke av en influensavaksine skyldes altså ikke at de faktisk får influensa fra vaksinen. Det er umulig, fordi vaksinen ikke inneholder levende virus. Men immunresponsen kan gi influensasymptomer, nettopp fordi følelsen av sykdom skapes av immunresponsen vår, ikke av viruset. Disse symptomene er likevel ufarlige, milde, og går fort over.

Første spørsmål man må stille seg når man leser dette er: Skjedde dette virkelig? Ble det virkelig funnet levende H5N1, altså fugleinfluensavirus, i vaksiner?

Ja, påstanden har sin rot i sannheten. Tilbake i februar 2009 sendte legemiddelprodusenten Baxter ut noen doser med virusmateriale til Avir Green Hills Biotechnology i Sveits. De sier at dette ikke var vaksine, men et «eksperimentelt stoff» basert på H3N2 influensavirus. Ved en feil synes det å også ha inneholdt levende H5N1-virus.

En nettavis skrev dengang:

Baxter International Inc. in Austria unintentionally contaminated samples with the bird flu virus that were used in laboratories in three neighboring countries, raising concern about the potential spread of the deadly disease.

The contamination was discovered when ferrets at a laboratory in the Czech Republic died after being inoculated with vaccine made from the samples early this month. The material came from Deerfield, Illinois-based Baxter, which reported the incident to the Austrian Ministry of Health, Sigrid Rosenberger, a ministry spokeswoman, said today in a telephone interview.

“This was infected with a bird flu virus,” Rosenberger said. “There were some people from the company who handled it.”

The material was intended for use in laboratories, and none of the lab workers have fallen ill. The incident is drawing scrutiny over the safety of research using the H5N1 bird flu strain that’s killed more than three-fifths of the people known to have caught the bug worldwide. Some scientists say the 1977 Russian flu, the most recent global outbreak, began when a virus escaped from a laboratory.

The virus material was supposed to contain a seasonal flu virus and was contaminated after “human error,” said Christopher Bona, a spokesman for Baxter, in a telephone interview.

[…]

BioTest s.r.o, a Czech biotechnology company, was conducting research for a company called AVIR Green Hills Biotechnology using materials supplied by Baxter. The company was “supposed to get non-infected testing vaccine, which was by mistake of the supplier contaminated with the H5N1 virus,” BioTest said in a statement last week.

AVIR Green Hills monitored its lab workers for signs of illness and got access to Roche Holding AG’s Tamiflu antiviral in case of infections, said Birgit Kofler-Bettschart, a spokeswoman for the closely held, Vienna-based company. AVIR Green Hills sanitized its laboratories, destroyed potentially contaminated samples, and told health officials, she said in an e-mail today.

Merk at dette altså var et eksperimentelt stoff til bruk i forskning på dyr, ikke ferdige vaksiner til bruk i vanlige befolkning. H5N1-virusene i dette virusmaterialet kan i seg selv ikke infisere annet enn fjærkre, så det kunne visstnok ikke skadet mennesker direkte. Faren er likevel at ved å injisere H5N1 i pattedyr som også er infisert med virustyper som kan smitte mellom mennesker, for eksempel H3N2, så kan disse skape «hybridvirus» som kan være like farlige som H5N1 og med smittsomheten til H3N2.

Det har vært vanskelig å finne god informasjon om denne hendelsen fordi Baxter, naturlig nok, ikke har ønsket å snakke så mye om det, men ingen av de 36-37 personene som i forskningssammenheng ble eksponert for viruset ble smittet eller syke.

Det er heller ikke korrekt at disse «vaksinene» skulle distribueres til 18 land, slik Seppola hevder. Dosene ble først og fremst sendt til dette ene sveitsiske forskningsselskapet. Disse sendte deler av dosene videre til Tsjekkia, Slovenia og Tyskland. Feilen ble oppdaget i Tsjekkia, og alt stoffet ble destruert. Alle fire land som var involvert i hendelsen ble nøye fulgt opp av WHO i etterkant.

Seppola skriver videre:

Men tsjekkiske aviser spør seg nå om dette kan ha vært gjort med vilje, for å skape en pandemi. (Global epidemi). H5N1-viruset var nemlig blandet ut med et vanlig influensavirus, H3N2. Når disse kombineres, øker spredningseffekten dramatisk fordi H5N1 er mindre luftbåren og har dermed et mindre spredningsfelt. Men kombinert med det vanlige influensaviruset, skjer det en voldsom økning av rekkevidden

Spekulasjonene til tsjekkiske aviser, om det i det hele tatt er korrekt, er som sagt tull. Det er tull fordi dette ikke var ordinære vaksinedoser, og heller ikke ment for distribusjon ut til vanlig helsevesen. Det var kun virusmateriale til forskning på dyr.

Dette kan altså ikke understrekes nok: Denne hendelsen i seg selv var ingen direkte trussel mot mennesker utenfor forskningslaboratoriene. Det man er opprørt over er at det i det hele tatt kunne skje, og frykt for at slik smitte skulle kunne havne ute i det fri og blandes med andre virus, noe som på sikt kunne ha alvorlige konsekvenser. I følge sveitsiske myndigheter er det nå innført tiltak som gjør at en slik feil ikke skal kunne oppstå igjen. Vi får håpe det er korrekt.

Artikkelen på romerrike.no sier videre:

Baxter har såkalt BSL3 (Biosafety Level 3) godkjenning. Dette er en rekke sikkerhetsprotokoller som skal forhindre at virus og bakterier blander seg. Dermed er det meget merkelig hvordan fugleinflensa kunne blande seg med vanlig influensa

Enten har Baxter grovt latt være å følge en eneste sikkerhetsprotokoll, eller så må det ha vært gjort med vilje. En pandemi ville gavnet store legemiddelselskaper, som Baxter. I 2008 holdt de på å utvikle en egen fugleinfluensavaksine som visstnok skulle være lovende

Baxter er den eneste vaksineprodusenten som forsker på levende virus. De andre bruker kun svekkede virus i forskningen, og disse kan ikke gjøre mennesker syke. Men vanlige levende virus kan selvsagt det, og derfor har Baxter en såkalt BSL3.

Seppola spekulerer i hvordan dette kunne skje, og det har hun selvsagt rett i å gjøre, men hun må ikke et øyeblikk tro at ikke myndighetene og WHO var på pletten og har sjekket at noe tilsvarende ikke skal skje igjen. Dette er ikke noe de regulerende og overvåkende myndigheter tar lett på.

Seppola hevder deretter at en H5N1-pandemi ville «gavnet store legemiddelselskaper». Her skurrer logikken hennes, fordi den påstanden svikter på flere plan. Det første er det menneskelige planet.

Baxter er ikke en virtuell entitet eller en drøss roboter som kommuniserer sammen for å overta verdensherredømme. Nei, Baxter er et selskap bestående av mennesker som deg og meg. Mennesker med sønner og døtre, mødre og fedre, venner og kjærester. Legemiddelindustrien kan være kyniske i sitt profittmotiv, men å tro at disse menneskene bevisst ville påføre hele verdens befolkning et dødelig virus som også ville kunne ta livet av deres egne venner og familie for å tjene noen kroner ekstra, er hinsides all sannsynlighet.

Det minner veldig om påstanden om at «en kur for kreft» er funnet, men at legemiddelindustrien holder dette tilbake. De som promoterer slike ideer glemmer at disse forskerne, aksjonærene, og arbeiderne i legemiddelselskapene også har venner og familie som dør av kreft, og ideen om at de skulle holde lokk på en «kur for kreft» blir derfor helt absurd. (Kreft er for øvrig også over hundre ulike sykdommer, så man vil nok aldri finne én kur for kreft.)

Men påstanden svikter ikke bare på det menneskelige plan. Det svikter også på det økonomiske plan. For legemidelselskaper tjener ikke særlig med penger på vaksiner, relativt til andre legemidler. Som jeg dokumenterte i en tidligere bloggpost så har de fire største legemiddelprodusentene under 10% av omsetningen sin på vaksiner. Inntjeningen på vaksiner er marginal sammenlignet med de virkelig store legemidlene, da spesielt medisiner mot livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, potensproblemer, eller kosttilskudd. Det er ufattelig mye mer penger i medisiner som folk tar hele livet, enn en pandemivaksine som brukes én gang.

Husk også at GlaxoSmithKline i fjor fikk en bot på hele 3 milliarder dollar for uredelighet i markedsføringen av et antidepressiv. Den totale omsetningen av pandemivaksine i 2009 var på 3,6 milliarder dollar. Det er for alle vaksineprodusentene til sammen. Ergo var boten GSK fikk vesentlig høyere enn hva de tjente på salg av ekstraordinære pandemivaksiner i 2009.

Et slikt regnestykke viser at et selskap som Baxter på ingen som helst måte ville hatt noe å tjene på å ta en slik risiko. Sjansen for å bli avslørt ville vært omtrent 100%, fordi man fort ville kunne sporet viruset tilbake til kilden, og ikke bare ville Baxter da ha mistet inntektene sine, men de ville vel også fått tidenes høyeste bot og vært ute av drift for all fremtid. Men selv om de slapp unna med det ville altså profitten vært marginal i det store bildet. Hvis målet er ren profitt, er det å spekulere i vaksiner en usedvanlig lite smart vei å gå. Dette økonomiske aspektet synes vaksinekritikerne alltid å overse, fordi de feilaktig tror at legemiddelprodusentene mer eller mindre lever av vaksinesalg.

Så fortsetter Seppola med å briljere i sin uvitenhet:

Etterspørselen for vaksiner mot fugleinfluensa ville skutt i været. Norge har selv kjøpt store mengder med Tamiflu, i tilfelle en pandemi. P.g.a resistens, har ikke Tamiflu lenger noen virkning i USA. Tamiflu inneholder dessuten konserveringsmidlet thiomersal, som består av kvikksølv, og er svært giftig. Flere mistenker også at thiomersal kan utløse autisme hos barn

Hvabehager? Her ser det ut til at Seppola blander sammen et antiviralt middel som gis etter man er blitt syk av influensa, med vaksiner som gis forebyggende. Tamiflu er altså ikke en vaksine. Ja, Norge kjøpte inn mye Tamiflu, og om noe i håndteringen av pandemien skulle vært kritisert så er det vel nettopp dette, fordi dokumentasjonen på at Tamiflu har noen effekt er mager.

Tamiflu inneholder selvsagt ikke tiomersal. Tiomersal er et konserveringsmiddel som unntaksvis brukes i vaksiner. I Norge inneholder ingen vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet tiomersal, ei heller vanlig influensavaksine. Men pandemivaksinen Pandemrix ble levert i tidose-ampuller for å kunne produseres og distribueres raskt, og da måtte tiomersal tilsettes for å unngå bakterievekst i disse multidosene. Tiomersal er fullstendig trygt for mennesker slik det brukes i vaksiner, noe jeg har skrevet utfyllende om i denne bloggposten.

Det antivirale middelet oseltamir, som altså selges under merkenavnet Tamiflu, er kapsler som inntas via munnen. Disse har ikke tiomersal i seg.

At Seppola kan blande sammen Pandemrix og Tamiflu på denne måten sier en hel del om troverdigheten og kunnskapsløsheten hennes. Det burde få alle alarmbjeller til å ringe hos enhver som leser denne artikkelen. Dette er et sammensurium av feilinformasjon uten like.

Påstanden om at tiomersal kan utløse autisme mot barn er etterhvert så ettertrykkelig knust at det er fascinerende Seppola i det hele tatt tør skrive dette høyt. Jeg hadde fått akutt hjerneimplosjon om jeg lot noe så vitenskapelig ukorrekt strømme ut av fingertuppene mine, men Seppola legger åpenbart listen for sin faktasjekk omtrent under bakkenivå. Det er smertefullt å lese.

Hun skriver videre:

De siste årene har det også vært fokus på om Tamiflu kan gi psykiske reaksjoner. I Japan har man også registrert en rekke dødsfall knyttet til vaksinen. Antall smittede i året er heller ikke så mange

Seppola fortsetter altså å blande sammen antiviral medisin med vaksine, og hevder at Tamiflu kan gi «psykiske reaksjoner». Dette oppgir hun ingen kilde for, så jeg vet ikke hva hun sikter til, men det er uansett fullstendig irrelevant da Tamiflu ikke er en influensavaksine.

Har influensavaksinen ført til dødsfall i Japan, slik hun hevder? Heller ikke her oppgir hun noen kilde, men et raskt googlesøk viser at hun nok sikter til en kortvarig mistanke om at vaksinen Prevenar, laget av Pfizer, kunne ha ført til at fire barn i alder 6 mndr til 2 år døde i mars 2011. Dette er særdeles lite sannsynlig ettersom Prevenar har vært brukt i ti år i USA uten noen slike alvorlige bivirkninger. Vaksinen er gitt til over 200 millioner barn i over 120 land uten at man har avdekket alvorlige bivirkninger, og den har også vært brukt i det norske barnevaksinasjonsprogrammet siden 1992 uten at det er avdekket hverken alvorlige bivirkninger eller dødsfall. En annen vaksine, ActHIB, laget av Sanofi-Aventis var også i søkelyset, men den har vært brukt i nesten 20 år uten alvorlige bivirkninger.

Vaksinen er for øvrig ikke vanlig influensavaksine, men derimot en vaksine mot Haemophilus influensa type B, såkalt Hib. Dette er en bakterie, ikke et virus, som kan gi meningitt, lungebetennelse og annen systemisk sykdom hos små barn. Det Seppola også glemmer å nevne er at denne vaksinen er særdeles effektiv. Før vaksinering hadde man rundt 20 000 tilfeller med Hib hvert år i USA, stort sett hos barn under 5 år. Etter vaksinering har tallet falt med over 99%. Sykdommene fra Hib førte i blant til dødsfall, og relativt ofte til senskader som hørselstap, mental retardasjon eller lettere grader av nevrologisk skade. Disse skadene ser vi i praksis ikke lenger etter at det ble vanlig å vaksinere barn.

Her blander altså Seppola igjen kortene. Ikke bare blander hun sammen antivirale medisiner med vaksiner, men hun blander også sammen vaksiner mot sesonginfluensavirus med vaksiner mot Hib. For øvrig ble også disse dødsfallene i Japan gjennomgått av eksperter og de fant ingen sammenheng med vaksinene.

Seppola fortsetter:

Folkehelseinstituttet, som er unntatt offentlig revisjon, anbefaler alle eldre å vaksinere seg mot influensa. Men flere studier tyder på at denne vaksinen egentlig ikke har noen effekt

Her viser hun til en artikkel i The Lancet som baserer seg på en metaanalyse utført av Cochrane som mange vaksinemotstandere liker å bruke som bevis for at influensavaksinen ikke virker. Dessverre leser de studien fullstendig feil, og heller enn å gjenta meg selv kan du kikke på min bloggpost hvor jeg gjennomgår detaljene. Kort sagt viser denne studien at influensavaksine normalt er ca 75% effektiv, og under pandemier er den rundt 90% effektiv. Den er svært effektiv på individnivå, men å massevaksinere alle mot sesonginfluensa er i følge studien ikke å anbefale fordi det vil ha så liten totaleffekt all den tid mesteparten av «influensa» egentlig er «influensalignende sykdom» som vaksinen uansett ikke beskytter mot.

Videre:

Dessuten kan også denne vaksinen og andre vaksiner utløse kronisk utmattelsessyndrom, ME

Her lenker hun til en side hos Fritt Helsevalg, en anti-skolemedisin og anti-vaksine-informasjonskanal som neppe er det beste grunnlag å basere sine meninger på. Det er aldri påvist at vaksiner gir ME. Det er ikke teoretisk sett utenkelig, da enhver vaksine som trigger immunresponsen teoretisk sett kan utløse en autoimmun sykdom som ME kanskje er. Men etter eksempelvis den store utprøvingen av meningokokkvaksine på norske ungdommer tidlig på nittitallet hvor en del mente de hadde fått ME i etterkant, så fant en omfattende studie ingen slik sammenheng.

Det er heller ikke påvist noen slik sammenheng etter influensavaksiner, selv om det ble meldt inn 12 erstatningskrav til Norsk Pasientskadeerstatning etter massevaksineringen i 2009 fra personer som mener de fikk ME av vaksinen. Det er stor forskjell på at noen mener å ha blitt syke av en vaksine, og at det faktisk er en direkte sammenheng. Det at noen får pasientskadeerstatning beviser heller ikke at de faktisk ble syke av vaksinen all den tid bevisbyrden er snudd i slike tilfeller for å legge terskelen lavt for å få erstatning. Folk er dessverre generelt sett dårlige til å se slike årsakssammenhenger, og glemmer at vi hele tiden må sammenligne slike sykdomstilfeller med bakgrunnsstøyen, altså hvor mange som får eksempelvis ME helt uten at de er vaksinert. Dette har jeg forklart i mer detalj i denne bloggposten.

Så skriver Seppola en noe ufullstendig setning:

Vaksine gitt til gravide kvinner

Her lenkes det til en YouTube-video som dokumentasjon. Det hevdes det: «4,250% Increase in Fetal Deaths! Reported to VAERS After Flu Shot Given». Under videoen lenkes det videre til en antivaksineside. Denne siden viser atter en gang den misforståtte tolkningen av bivirkninger meldt inn til VAERS i USA. VAERS er et innsamlingssystem for bivirkninger fra vaksiner. Her er terskelen svært lav for å melde fra om bivirkninger. Ethvert symptom, sykdom eller uventet hendelse en viss tid etter at noen har mottatt en vaksine kan rapporteres inn fra hvem som helst, og dette brukes som grunnlag for å analyseres statistisk for å se om det dukker opp overrepresentasjon av en spesiell hendelse. Insentivet for å rapportere inn bivirkniger er også høyt fordi det kan gi grunnlag for erstatningssøksmål.

Problemet med vaksinekritikere er at de synes å tro at alt som rapporteres inn her er dokumenterte tilfeller av vaksinebivirkninger. Det er det selvsagt ikke. Her finnes eksempler på at noen som har fått HPV-vaksine dør etter vaksinen. Men dødsfallet skyldtes at de ble påkjørt av en lastebil. Det er vanskelig å si at vaksinen da var årsak til deres død, selv om vaksinemotstanderne liker å telle med slike dødsfall. Alle bivirkninger, og spesielt dødsfall, kan altså rapporteres inn og undersøkes i etterkant hvis en unormal trend avtegner seg.

Så nei, influensavaksinen er ikke farlig for gravide. I etterkant av 2009-pandemien ble det utført flere studier for å se om det hadde vært flere spontanaborter eller dødsfødsler hos gravide som fikk vaksinen. Svaret var at det ikke hadde det. Vaksinen viste seg å ha vært helt trygg også for gravide, ja, dataene tydet også på at den faktisk virket positivt på graviditetene ved at det var lavere andel barn som ble født med lav fødselsvekt eller prematurt hos de vaksinerte mødrene. Atter en gang ren feilinformasjon fra Seppola altså, og hun velger å bruke YouTube som dokumentasjon heller enn å se gjennom den vitenskapelige forskning på området.

Men hun fortsetter sin tirade uforstyrret av sin kunnskapsløshet:

Det er svært betenkelig at man fortsetter å anbefale en vaksine som, med overveiende sannsynlighet, ikke har noen særlig effekt og når man også i tillegg kan risikere å bli smittet med det fryktede fugleinfluensaviruset, kan det vel ærlig talt ikke være i samfunnets interesse å fortsette med de anbefalingene som kommer fra Folkehelseinstituttet

Dette er så feil at det gir meg hodepine å lese. Vaksinen er effektiv. Det er dokumentert gjennom den beste forskning tilgjengelig. Det finnes ingen som helst risiko for å bli smittet av fugleinfluensavirus. Denne uheldige og kritikkverdige enkelthendelsen hos Baxter utgjorde aldri på noe tidspunkt en risiko for folk flest. Fugleinfluensaviruset var aldri i noen vaksine, kun i et eksperimentelt stoff som skulle brukes i dyreforskning. Dette kunne aldri ha endt opp i blodet til hverken deg eller meg under noen omstendigheter.

Så jo, det er absolutt i samfunnets aller beste interesse å følge rådene til nettopp Folkehelseinstituttet heller en uvitende tullinger som May-Harriet Seppola som ikke en gang vet hva en vaksine er.

Hun skriver så i uthevet tekst:

H5N1 sprees ikke så lett i luften, men i kombinasjon med H1N1 er dette meget farlig…

Ingen virus spres «i luften». Virus spres fra vert til vert, og er bare kortvarig utenfor kroppen gjennom enten dråper med spytt eller slim, eller på overflaten av hendene våre. Det er riktig at et hybrid av H5N1 og H1N1 vil potensielt kunne være farlig, men det er også et hybrid mellom bengalsk tiger og huskatten din. Tenk om du våknet en morgen og fant ut at pus var blitt en farlig tiger! Ja, det er skummelt, men veldig usannsynlig. Omtrent like usannsynlig som at en hendelse som skjedde flere måneder før influensa A(H1N1)pdm09-viruset dukket opp i Europa skulle ha ført til et hybrid som involverte det samme viruset.

Seppola fortsetter deretter med å liste opp en hel rekke feilinformasjon om innholdet i Pandemrix-vaksinen, noe jeg har skrevet om så mange ganger før at jeg ikke orker å gjenta meg selv. Du kan lese en gjennomgang av disse ingrediensene enten i denne omfattende bloggposten, eller en av de mange bloggpostene om vaksiner jeg har listet opp her og her.

Til slutt stempler hun artikkelen sin med litt reklame for Norgespartiet. Å ha med dette i artikkelen er både fullstendig irrelevant, og gir også artikkelen et enda større preg av useriøsitet. I den grad det er mulig.

Som vanlig håper jeg du bidrar til å rette opp farlig desinformasjon om vaksiner ved å spre denne bloggposten alle steder du ser folk lenker til denne hårreisende feilaktige artikkelen av Seppola. Vaksiner gjerne også folk mot faktafeil ved å dele den på Twitter og Facebook så mye du kan. Takk for hjelpen!

 • A+

 • Kristoffer H.

  Det er ytterst tilfredsstillende å lese mange av dine blogg-poster. Jeg er glad noen ‘orker’ å bruke tid og ressurser på å både å sette seg grundig inn i sakene, men også å skrive om det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Hatten av for det.

  Jeg har for øvrig et par forslag til rettelser:

  I avsnittet som begynner med «Vaksinen er for øvrig ikke vanlig influensavaksine, men..» står det om en bakterie; den heter ikke ‘influensa type B’, men ‘Haemophilus influenzae type B’.

  I avsnittet som begynner med «Her viser hun til en artikkel i The Lancet som…» står setningen «Den er svært effektiv på individnivå, men å massevaksinere alle mot sesonginfluensa er i følge studien å anbefale fordi det vil ha så liten totaleffekt..». Skal det være et ‘ikke’ der et sted? Mener å huske at de ikke anbefaler massevaksinasjon.

 • nordico

  Ønser og å rette deg på noe,du sier at de ikke finnes luftburen smitte, de er ikke sant. Når man læser medesin så snakker man om luftburen smitte og de kan vare når noen nyser eller hoster vilket mange gjør når de har influense/førkjølelse, de vil si at hvis du sitter på trikken en buss/tåg fly etc och noen nyser/hoster så kan du bli smittet av influense. Mvh Nordico

 • Jeg skal innrømme at jeg ikke har lest hele artikkelen, den ble litt vel lang og innholdet er helt ukontroversielt (iallefall for min del)… Men jeg reagerte allerede da jeg så det ble nevnt «levende» virus i romerike.no-artikkelen. For virus er vel ikke levende i utgangsounktet.

 • Takk, det er korrigert.

 • Nja, jeg sier ikke at dette ikke finnes. Jeg sier jo at det kan skje via spytt/slimdråper. Men dette er av kortvarig art. Jeg tolker artikkelforfatter som at hun har en ide om at virus og bakterier svever rundt i luften i fri tilstand, og hvis de først «slipper løs» så svever de rundt og er farlige for folk over lang tid… :-)

 • Nei, det er jo et definisjonsspørsmål, men i denne sammenhengen er det vel bare ment å skille mellom svekkede/ødelagte virus og de som ikke er det, såkalte «levende».

 • Kjella

  Denne bloggen havner nå på min favoritt liste.
  Takk for godt arbeid!

 • Øivind Bergh

  Et svært bra stykke folkeopplysningsarbeid. Det er sterkt rosverdig at du tar deg tid til å sette sammen denne dokumentasjonen, som fullstendig sparker beina under de aller fleste spørsmålene Vaksineaksjonen/Dreyer/Seppola m. fl. kommer med. Fullstendig! Det som står igjen er spørsmål som alltid vil være der i vitenskapelig basert arbeid. Heldigvis, fordi medisner alltid kan og bør forbedres, og man alltid skal søke å få dem mest mulig effektive, med minst mulig bivirkninger og – faktisk – balansere alle slike tiltak mot kostnader. Dessuten foregår slik diskusjon åpent i vitenskapelige miljøer, tidsskrifter, og noe kommer ut i pressen. Åpenhet vil alltid bli misbrukt av dem som egentlig vil åpenheten til livs. For slikt vil aldri konspirasjonsteoretikere skjønne, enten det dreier seg om evolusjon, klima – eller som her vaksiner.

 • oddmario

  Tusen takk. Meget informativt.

 • Jeg fikk det samme servert i en bisetning under en diskusjon rundt løk og influensa (http://tinyurl.com/bhqr97z Legg merke til at den hyggelige tonen er noe ironisk:-) . Flott at du tok den opp, nå kan jeg bare sende en link:-)

 • Tore B. Krudtaa

  For de som måtte vurdere feks. å ta svineinfluensaen eller andre vaksiner mot influensa, så bør det være av interesse å se dette intervjuet med Jon Rappoport. Der avsløres den svindelen som WHO ble delaktig i når det ble erklært pandemi nivå 6 pga. svineinfluensaen. Her hjemme fortsatte folkehelseinstituttet og myndighetene den samme farsen og var medvirkende til at mange mennesker fikk sine liv ødelagt, som en direkte konsekvens av at disse fikk injisert farlig vaksine inn i sine kropper… Hvis du tror at andre influensavaksiner er testet noe særlig bedre enn denne svindel-svieneinfluensavaksinen… ja da er du lite informert om hvem som tester og hvordan disse testene skjer. Men hvis du allikevel skulle ha en forkjærlighet for russisk rulett, ja … da er det bare å stille sine kropper til disposisjon for disse multinasjonale selskapene som kun skal melke deg for penga dine.

  Jon Rappoport exposes yet more dirty secrets of the vaccine industry, Feb 2012:

  http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=E1C9BAD6FB584124B3B82D8B1047994D

 • Hehe, jeg så de første fem minutter, og de hopper rett inn i kunnskapsløshetens felle ved å ikke forstå hverken poenget med bakgrunnsstøy og VAERS-statistikken. Man skulle jo tro at så profilerte personer hadde en grunnleggende forståelse av hva de snakker om, men nei…

 • Tore B. Krudtaa

  Interessant nok at du ikke gadd å se den.
  Det sier vel antakelig mer om hva du står for og hvem du representerer.
  Hvor mange hadde fått påvist svineinfluensaen på verdensbasis når WHO erklærte PANDEMI NIVÅ 6? Det fikk du da ikke med deg. Og akkurat det er vesentlig for å forstå den svindelen og massehysteriet WHO var med å skape.
  Men som den harde kjerne av pseudoskeptikere på skepsis.no med Asbjørn Dyrendal i front, er vel heller ikke du interesser i slike ting. Det passer liksom ikke agendaen… Så da så!

 • Jeg er nok mer interessert i å gå til primærkilder enn å høre hva en vaksinemotstander og ekstrem konspirasjonsteoretiker lirer av seg i en video på nett.

  Da det ble erklært pandemi 11. juni 2009 var H1N1-viruset bekreftet i 74 ulike land med rundt 30.000 bekreftede smittede. Det tilfredsstiller altså kravet for å erklære pandemi. Kort tid senere var viruset bekreftet i nesten alle verdens land.

  http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.html

  Intet mystisk ved det.

  Og påstander om svindel og massehysteri må du gjerne dokumentere med gode kilder. Du kan starte med å lese mine bloggposter om saken hvor jeg har gått gjennom både uavhengige analyser, historiske statusrapporter og annen forskning.

 • Tore B. Krudtaa

  Så du hevder at når WHO erklærte PANDEMI NIVÅ 6. ref. svineinfluensaen i 2009, så var det rundt 30.000 bekreftede smittede?
  Hva er din kilde for det tallet?

 • Du fikk lenken ovenfor. Dette er tall hentet inn fra overvåking av syke i alle verdens land. Både WHO og FHI uttalte allerede fra april 2009 at det var en mild sykdom med få dødsfall. Massehysteriet ble skapt av media, ikke myndighetene.

  Husk at pandemierklæring handler om spredning, ikke hvor farlig viruset er.

  http://blogs.wsj.com/health/2009/06/11/live-blog-who-declares-flu-pandemic/

 • Her er mer detaljerte tall:

  http://www.who.int/csr/don/2009_06_11/en/index.html

  At videoen du lenker til hevder det kun var 20 bekreftede tilfeller 11. juni 2009 er mildt sagt absurd, og hvis du stoler mer på hva en person sier uten å vise til noen som helst kilde, enn de beste kilder du kan finne samlet på nett eller ved å gå til det enkelte lands egne rapporter, så har vi nok lite å diskutere, fordi da dikter du bare opp påstander.

 • Skeptisk til skeptikere.

  Tjomlid som har styreverv i foreningen Skepis, som jeg uten å ha det «sort på hvitt», antar at de mottar millionbeløp fra Stoltenberg og co, for å «debunke» alle som går imot Stoltenbergs regime, bør kommentere dette google søket jeg gjorde på han, om at han anbefaler pedofili med barn?? Om Tjomlid fortsatt står for sine uttalelser, så anbefaler jeg ingen å ta Tjomlid seriøst, snarere tvert i mot. Den Stoltenberg betalte Foreningen Skepsis (går jeg ut fra) har lirt av seg så mye dritt mot kritisk tenkede mennesker i Norge (selvsagt siden Stoltenberg regimet mest sannsynligvis betaler) at jeg personlig har overhodet ikke noe til overs for dette nett trollet Tjomlid. https://encyclopediadramatica.se/Gunnar_R._Tjomlid

 • Og brått ble det stille fra Tore … ;)

 • Pingback: Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig | unfiltered perception()

 • Jeg bør vel takke for omtanken Gunnar Tjomlid bruker masse spalteplass for å motbevise det jeg skriver om . Kanskje han har aksjer i vaksine industrien. Regner med at du klarer å lese engelsk :

  According to reports, at least 26 children have died and many more
  have been seriously injured after they were given the 5 in 1 vaccine,
  Quinvaxem. [1] Newspapers have reported that all of the victims suffered
  adverse reactions including fevers, vomiting and the appearance of
  bruises all over their bodies. [2] Quinvaxem, being offered at no cost
  to recipients by UNICEF, is a pre-qualified vaccine on trial in
  developing countries. Currently being given to babies as young as eight
  weeks of age, this pentavalent vaccine is said to protect infants and
  young children against diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis B,
  and Hib (haemophilus influenzae type b).

  According to reports, local authorities have suspended all the
  controversial batches for testing. However, the Health Ministry said
  there are no problems with the vaccine’s quality, distribution,
  preservation or administration. [3]

  Although deaths have been reported from Vietnam, Sri Lanka, Pakistan,
  Bhutan and India, the World Health Organization (WHO) has stood by the
  safety of Quinvaxem, stating that all their studies of the vaccine, made
  in South Korea, affirm its «safety»:http://vactruth.com/2013/04/02/who-suspends-vaccine/

  As they say, the proof is in the pudding ! Well done Dr. Tent, now to get the world to come together and stop this «madness»:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r8FCJ_VPyns

 • Så det at jeg viser at du tar feil, er kunnskapsløs og forvrenger fakta mot bedre vitende betyr at jeg har økomiske interesser i vaksineindustrien?

  Feil.

  Det eneste som driver meg er den ondskapsfulle tilfredsstillelsen av å vise verden hva slags uintelligente treskaller som representerer vaksinemotstandere.

  Selve påstanden «aksjer i vaksineindustrien» viser hvor på jordet du er, fordi «vaksineindustrien» (uten mellomrom) er en rekke selskaper som konkurrerer mot hverandre, svært ofte med vaksiner mot de samme sykdommer. Når jeg da blogger om vaksiner fra helt ulike produsenter, så ville ingen i «vaksineindsutrien» tatt i meg med ildtang ettersom jeg ikke favoriserer noen produsent.

  Det eksisterer ingen «vaksineindustri», men derimot en rekke legemiddelselskaper som er i hard konkurranse mot hverandre, og som tjener vesentlig mer på å selge kosttilskudd enn på vaksiner. Når jeg da også skriver at kosttilskudd ikke har noe for seg, så jobber jeg altså MOT «vaksineindustrien», ikke for den. Å ha aksjer i selskaper jeg aktivt motarbeider er vel ikke så fornuftig…

  I hodet til en komspirasjonsteoretiker teller likevel ikke slike bagatellmessige fakta om hvordan verden faktisk fungerer. Seppola har vel heller aldri løftet en finger forå sjekke slike ting da det kunne forstyrre hennes komfortable vrangforestilling.

  Interessant at Seppola ikke maktet å innrømme at artikkelen hennes er riv, ruskende feil, noe hun selv kunne funnet ut om hun researchet slik jeg gjorde. Enhver person med et fnugg av anstendighet ville tatt ned artikkelen etter å ha blitt så avkledd, men sannheten har aldri stått i høysetet hos Seppola og co.

  Når du i denne kommentaren deretter kopierer fra antivaksinenettstedet «VacTruth» som har som kilde en bloggpost skrevet av en «tidligere modell, flyvertinne og vikarlærer» som kun referer til seg selv som kilde, og ikke har en eneste vitenskapelig referanse, så sier det vel litt om kvaliteten på kildegranskingen.

  Gudbedre.

  Seppola burde også ta en kurs i bakgrunnsstøy for å ikke gå i den logiske tankefeilen «post hoc ergo propter hoc» gang på gang. Her er litt hjelp:

  http://tjomlid.com/2012/10/06/a-lese-dagbladet-kan-fore-til-kreft/

 • Jeg skulle tro at det nå finnes dokumentasjon nok til at barn blir syke og invalidiserte grunnet vaksiner , men hvis man bruker who og Folkehelseinstituttet som kilder skjønner jeg , det er ett fåtall av leger som våget å gå mot dette da svineinfluensahysteriet bredte seg som verst , der media kun gikk ut med skremselspropaganda .

 • Ja, heldigvis styrer ikke myndighetene media. FHI og WHO var derimot hele veien nøkterne og uttalte i alle sine rapporter helt fra april 2009 at svineinfluensa var en sykdom som for de aller fleste var mild i sitt forløp, og at den hadde lav letalitet.

  Jeg er litt usikker på hva Seppola er uenig i, men kan hende hun baserer sine påstander på en oppdiktet versjon av hva FHI/WHO sa heller enn å selv sjekke rapportene som har ligget på nett helt siden dengang.

  Men det kan hende at hun ønsker seg et totalitært styre hvor myndighetene styrte medias informasjon slik at den også hadde vært like nøktern.

 • En person med mer fartstid og faglig bredde enn Ghislaine Saint-Pierre Lanctot M.D., innen medisin inklusive såkalte vaksiner er vanskelig å finne. Etter snart fire år med personlig studium av effekten av vaksiner, kom jeg til samme entydige konklusjon som hennes, VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

  Om fugelinfluensavirus, h5n1, ble forsøkt spredd via vaksiner, er likegyldig i total sammenheng hva angår vaksiner, dog var det en absolutt alvorlig kriminell handling

  Livet efter sprutan, -PANDEMRIX! http://liveteftersprutan.blogspot.no/ * Pandemrix gav 100,000-tals svenskar immunologiska och neurologiska skador – Läkemedelsindustrin är vinnaren http://vaccin.me/2012/02/12/pandemrix-gav-100000-tals-svenskar-immunologiska-och-neurologiska-skador-lakemedelsindustrin-ar-vinnaren/

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

 • Guest

  En person med mer fartstid og faglig bredde enn Ghislaine Saint-Pierre Lanctot M.D. innen medisin inklusive såkalte vaksiner er vanskelig å finne. Etter snart fire år med personlig studium av effekten av vaksiner, kom jeg til samme entydige konklusjon som hennes, VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

  Om fugelinfluensavirus, h5n1, ble forsøkt spredd via vaksiner, er likegyldig i total sammenheng hva angår vaksiner, dog var det en absolutt alvorlig kriminell handling

  Livet efter sprutan, -PANDEMRIX! http://liveteftersprutan.blogspot.no/ * Pandemrix gav 100,000-tals svenskar immunologiska och neurologiska skador – Läkemedelsindustrin är vinnaren http://vaccin.me/2012/02/12/pandemrix-gav-100000-tals-svenskar-immunologiska-och-neurologiska-skador-lakemedelsindustrin-ar-vinnaren/

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

 • En person med mer fartstid og faglig bredde enn Ghislaine Saint-Pierre Lanctot M.D. innen medisin inklusive såkalte vaksiner er vanskelig å finne. Etter snart fire år med personlig studium av effekten av vaksiner, kom jeg til samme entydige konklusjon som hennes, VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

  Om fugleinfluensavirus, h5n1, ble forsøkt spredd via vaksiner, er likegyldig i total sammenheng hva angår vaksiner, dog var det en absolutt alvorlig kriminell handling

  Livet efter sprutan, -PANDEMRIX! http://liveteftersprutan.blogspot.no/ * Pandemrix gav 100,000-tals svenskar immunologiska och neurologiska skador – Läkemedelsindustrin är vinnaren http://vaccin.me/2012/02/12/pandemrix-gav-100000-tals-svenskar-immunologiska-och-neurologiska-skador-lakemedelsindustrin-ar-vinnaren/

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

 • En person med mer fartstid og faglig bredde enn Ghislaine Saint-Pierre Lanctot M.D. innen medisin inklusive såkalte vaksiner er vanskelig å finne. Etter snart fire år med personlig studium av effekten av vaksiner, kom jeg til samme entydige konklusjon som hennes, VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

  Om fugleinfluensavirus, h5n1, ble forsøkt spredd via vaksiner er likegyldig i total sammenheng hva angår vaksiner, dog var det en absolutt alvorlig kriminell handling, google { virus contaminated vaccine baxter https://www.google.no/search?q=virus+contaminated+vaccine+baxter }, relatert hendelse, google { container virus explodes train https://www.google.no/search?q=container+virus+explodes+train }

  Livet efter sprutan, -PANDEMRIX! http://liveteftersprutan.blogspot.no/ * Pandemrix gav 100,000-tals svenskar immunologiska och neurologiska skador – Läkemedelsindustrin är vinnaren http://vaccin.me/2012/02/12/pandemrix-gav-100000-tals-svenskar-immunologiska-och-neurologiska-skador-lakemedelsindustrin-ar-vinnaren/

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

 • Brandulph Christophersen

  – «Når jeg da blogger om vaksiner fra helt ulike produsenter, så ville ingen i «vaksineindsutrien» tatt i meg med ildtang ettersom jeg ikke favoriserer noen produsent.» :-) Jo Tjomlid, selvfølgelig, du er jo en særs ivrig talsmann for samtlige vaksine produsenter. Og det, forteller meg, at du har satt av liten tid til å granske vaksinens historie, eller har en svært naiv holdning til pharma industrien. Muligens (med mindre du er betalt for ikke å gjøre det ;-) ) vil du med sikkerhet endre syn på vaksiner dersom du tar for deg historiske data fra Irland og Wales på denne sektor. Vaksiner var rene «snake oil» produkter fra sin spede begynnelse, noe de fortsatt er, men idag anes heller skremmende elementer i tillegg til det rene profitt begjær.

 • ole

  Det Tjomlid skriver over er bare tull. Baxter som produserte dette konsentratet, hadde allerede testet denne vaksinen på Polske uteliggere. Hvor 3 leger og 4 sykepleiere ble dømt for dette. Dette var også årsaken til at Polen som eneste land, nektet å massevaksinere sitt folk under «pandemien» i 2009.. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/2235676/Homeless-people-die-after-bird-flu-vaccine-trial-in-Poland.html

 • Pingback: Vaksinemotstand – løgn og dårlig kildekritikk. | TJ - Land()

 • Pingback: En historie om sitatfusk og løgner – del 1 | SAKSYNT()