Skjermbilde 2013 05 18 kl 15 21 56

16. mai publiserte DR.dk en artikkel om noen danske skolejenter som har gjort et forsøk på effekten av elektromagnetisk stråling (EM-stråling) på veksten av karse. Konklusjonen deres var at EM-stråling fra to wifi-routere (aksesspunkter) påvirket plantene dramatisk. Og for mange synes dette å være solide bevis for at stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk er helseskadelig.

Det antivitenskapelige nettstedet iLyskilden klarer til og med å beskrive forsøket slik:

I Danmark har nylig 5 jenter i 9. klasse bevist skadevirkningene fra elektromagnetisk stråling.

Jepp, intet mindre enn bevist. Og mens jeg skrev dette kom en tweet hvor en kvinne viste til artikkelen og hevdet at strålefaren nå var dokumentert. Wow. Folk jeg ellers anser som oppegående deler denne artikkelen på Facebook og oppfordrer folk til å slå av mobilen om de har den ved siden av seg mens de sover.

Ærlig talt, mennesker. Hva er dette for noe? Vi har rundt 60 år med forskning publisert i minst 1300 fagfellevurderte studier som i all hovedsak ikke klarer å finne noen effekt på celler fra EM-stråling i det aktuelle frekvensområdet. Ingenting. Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk gjennom 25 000 artikler om temaet publisert de siste 30 år uten å finne noe som tydet på at slik stråling kan ha en biologisk effekt. Skal et skoleforsøk velte dette? Tvilsomt.

Det er heller ikke bare de empiriske bevis som mangler. Det er også teoretisk sett svært usannsynlig, eller kanskje til og med umulig, at det kan ha en slik effekt. Strålingen vi her snakker om er ikke-ioniserende. Det betyr at energien i strålingen er for lav til å kunne bryte molekylbindinger og skade DNA, ergo kan det ikke føre til mutasjoner og kreft.

Når strålingen er ikke-ioniserende, og dermed ikke kan skade vårt DNA, mener noen at det er selve oppvarmingen som er farlig. Problemet er bare at oppvarmingen fra en mobil eller trådløs router er så liten at den ikke er relevant på noe vis. En mobiltelefon stråler kanskje 10 ganger kraftigere enn et wifi-aksesspunkt, men begge varmer opp kroppen bare en brøkdel av hva sola gjør, eller hva kroppen selv gjør hvis man er i fysisk aktivitet. Varme er varme. Om vannet i cellene varmes opp av EM-stråling, eller fordi vi øker vår forbrenning eller ligger i solen, utgjør ingen forskjell.

Det er altså ingenting som tyder på at hverken termisk eller ikke-termiske effekter har noen negativ biologisk innvirkning på celler i planter eller mennesker.

Jeg har blogget omfattende om dette temaet før, og om du vil lese mine gjennomganger av forskningen så kan du lese disse bloggpostene:

Viser WHO-rapport at mobilstråling er farlig?

El-overfølsomhet: myte eller realitet?

NTNU og strålingsfrykt

Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig

Skoleprosjektet

Men la oss se på selve studien disse niendeklassingene gjorde. Når man leser den danske artikkelen dukker det straks opp en del røde flagg. Det første er dette:

Forsøget sikrede pigerne en finaleplads i konkurrencen «Unge Forskere», men det var kun begyndelsen. Anerkendte forskere fra både England, Holland og Sverige har sidenhen udvist stor interesse for pigernes projekt indtil videre.

Hvem er disse forskerne? Ingen navn er nevnt. La meg tippe at dette er forskere som har vært med i evalueringen av bidrag i konkurransen, og som alle er imponert over selve studien. Fordi den er virkelig imponerende. Det vil si, rapporten er strengt tatt søppel fra ende til annen, fullstappet med faktafeil, ensidig vinkling, og desinformasjon. Men likevel, den er skrevet av niendeklassinger og er sett i det lys ganske så imponerende. Den har et i prinsippet godt design hvor man forsøker å kontrollere for flere variabler, og jentene har gravd frem mye bakgrunnsinformasjon om temaet. Det er ikke vanskelig å forstå at mange forskere vil nikke anerkjennende og tenke at dette er strålende håndtverk fra de unge jentene, selv om de neppe går god for resultatet.

Vi vet altså ikke hvem disse forskerne er. Artikkelen nevner likevel to navn. Det første er «den anerkendte professor ved Karolinska Instituttet i Stockholm, Olle Johansson». Som skeptiker går det frysninger nedover ryggen min når jeg leser dette navnet. Olle Johansson. Journalisten kan neppe ha tatt seg bryet til å sjekke hvem Johansson er, men det vil kanskje gi litt perspektiver om jeg nevner at den svenske skeptikerorganisasjonen VoF utnevnte ham til «Årets förvillare 2004».

I en svensk rapport utarbeidet av Vetenskapsrådet om helseeffektene av elektromagnetisk felt ble Johanssons forskning slaktet fullstendig. De skriver blant annet:

De utländska sakkunnigas omdömen om Johanssongruppens epidemiologiska studier vid Karolinska institutet är entydigt negativa. De bedöms vara ”largely hypothetical” och slutsatserna ”very speculative”. Studierna av ett samband mellan hudcancer och TV- och FM-sändningar röner mycket stark kritik för att undertrycka kända orsakssamband. De av Olle Johansson redovisade tidsmässiga sambanden mellan utbyggnader av FM/TV-nät och ökning av insjuknande i melanom anses, av en av de sakkunniga, tvärtom tala mot ett orsaksmässigt samband. En annan av de sakkunniga anser Olle Johanssons grupp vara ”totally out of control in its interpretations and assertions based on ecological studies whose mistakes any journalist would recognize”.

[…]

Forskningen är behäftad med svagheter både vad gäller teoribildning och metodologi, vilket beskrivits i avsnitten ovan om epidemiologi och mekanismer.

Man kan vanskelig bli mer diskreditert som forsker. Et eksempel på Johanssons noe merkverdige slutninger er at han mente lungekreft hos røykere ikke egentlig skyldes røyking alene, men derimot utbyggingen av FM-radiomaster fra 50-tallet og utover… Han mente også at kugalskap skyldes mobilstråling. Jeje. Ingen forutinntatthet mot mobilstråling der altså.

Sett i det lys er det kanskje ikke så rart at Johansson uttaler følgende om jentenes forskning:

– Pigerne har indenfor rammerne af deres viden og kunnen gennemført og udarbejdet et meget elegant stykke arbejde. Det væld af detaljer og nøjagtighed er eksemplarisk, valget af den rigtige karse er meget intelligent, og jeg kunne blive ved, siger han.

Vel, om Johansson mener at denne studien er eksemplarisk, så forklarer det hvorfor han slaktes av andre forskere for sine egne metodologiske slurv og feil, fordi skoleprosjektet har definitivt sine mangler. Det kommer vi straks tilbake til.

Artikkelen nevner også en annen forsker, professor Marie-Claire Cammaert ved Université libre de Bruxelles, som visstnok samarbeider med Johansson. Men hvem er denne professoren? Et Google-søk på navnet hans gir null treff, annet enn til artikler om dette skoleforsøket. Hm.

Det er altså de to navnene vi har. En forsker som ingen tar på alvor, og en som ikke ser ut til å eksistere.

(Jeg mailet journalisten for å spørre om navn på interesserte forskere, men har etter et par dager fortsatt ikke fått noe svar. Jeg skal oppdatere bloggposten om jeg hører noe fra ham.)


Oppdatering: Jeg er blitt gjort oppmerksom på at forskerens fulle navn er Marie-Claire Cammaerts-Tricot. Et søk på dette navnet viser at forskeren har sitt spesialfelt på biologien til sosiale insekter, spesielt maur og termitter. Ingen ekspert på elektromagnetisk stråling, altså. Hun (ja, det er en kvinne, ikke mann, slik DR.dk skriver) har likevel utført minst ett eksperiment hvor hun så på effekten av trådløse telefoner og mobiltelefoner på maurens bevegelser, og kvaliteten på dette så ut til å være omtrent på linje med et skoleprosjekt. Det er preget av manglende blinding og subjektive tolkninger av observasjonene.

Forskningen hennes plukkes i fillebiter i denne artikkelen, og demonstrerer at Cammaerts-Tricot synes å være laget av samme ulla som Johansson. En forsker som gjerne manipulerer data til å gi de resultater hun selv ønsker å finne, og som ikke er i nærheten av å ha en objektiv tilnærming til spørsmålet om EM-stråling og helseeffekter.


Oppdatering 2: Den danske journalisten skrev tilbake til meg og ga meg navnet på de andre forskerne som hadde vist sin interesse. I tillegg til Johansson var det en Dr Andrew Goldsworthy. Et kjapt googlesøk på ham viser at han er en av de fremste forkjemperne for at wifi-stråling er farlig, sammen med Magda Havas. I nesten enhver sak om «farlig stråling» vil du finne Magda Havas, og hennes forskning er latterlig dårlig og tendensiøs. Du kan lese hva jeg skrev om henne her, eller hva EMF & Health skriver her og her og her. Goldsworthy har altså en tydelig agenda rundt strålefrykt, og du kan lese kritikk av hans påstander her. Han farer med regelrette usannheter om EM-strålingens effekt, blant annet at det påvirker blod-hjerne-barrieren og kan gi autisme, noe mengden av forskning ikke finner noe tegn på.

Den siste forsker er Niek van’t Wout har blant annet hevdet at wifi skader trær i hans hjemland, Nederland. Det er en påstand basert på mildt sagt svært tvilsomme data. Jeg har tidligere sett på forskning om hvordan mobilstråling skulle skade både insekter, fugler og planter, og du kan lese min kritikk mot disse studiene her.

Med andre ord: Alle de fire forskerne som har vist interesse for de danske jentenes skoleprosjekt er kjente «strålingsmotstandere». De er alle aktivister mot elektromagnetisk stråling, og har alle publisert forskning som skal vise at dette er farlig, forskning som er kritisert og som på ingen som helst måte holder god faglig standard. Det er derfor litt små-ekkelt at disse forskerne med en klar og tydelig agenda omfavner skolejentenes forsøk for å skape blest om sitt eget budskap. Det oppleves som en slags utnyttelse av jentenes barnlige naivitet når de uforbeholdent hyller skoleforsøket, uten å peke på dets klare svakheter og mangler, fordi det gir oppmerksomhet til deres egen sak.


Skjermbilde 2013 05 18 kl 15 57 47

Hva så med selve studien? Rapporten ligger ute på nett her, og la meg gå raskt gjennom noen hovedpunkter.

Innledningsvis forsøker de fem jentene å gi litt bakgrunn for hvorfor de har valgt å undersøke EM-stråling, og de maler da et bilde som er stikk i strid med hva forskningen viser. De serverer påstander om dokumenterte negative helseeffekter fra mobilstråling som er basert på en ensidig «cherry picking» av ikke-replikerte studier fra diskrediterte forskere som blant annet Lennard Hardell, svensk mester i kreftalarm. (Les mer om ham i denne bloggposten, hos EMF & Health, hos Sprøytvarsleren, og et innlegg i Dagbladet skrevet av Gunnhild Oftedal.)

Senere i rapporten gjentar jentene hovedpoengene i innledningen med oppramsing av flere påståtte forklaringsmekanismer for hvorfor EM-stråling er farlig. Disse er basert på en svært tvilsom tolkning av studier og data. Nesten alle kildehenvisninger er én enkelt rapport skrevet av Thomas Grønborg, som også bruker Olle Johansson som kilde. Ikke rart at Johansson var begeistret for jentenes studie.

Denne rapporten viser også blant annet til The Bioinitiative Report, en rapport som fikk mye omtale også i norske medier helt i starten av 2013, og som jeg plukket fra hverandre i denne bloggposten. EMF & Health har også gjennomgått både 2007- og 2012-versjonen av rapporten her. I det hele tatt, hele grunnlaget for jentenes kilder er altså en svært tendensiøs rapport basert på ensidig «cherry picking» av studier, og hvor man utelater de store, grundige studier og metaanalyser som altså ikke klarer å finne noen helseskade.

De som har fulgt denne bloggen en stund vet at man ikke kan basere sine konklusjoner på enkeltstudier. En vesentlig andel av enkeltstudier, selv de som er mest rigid designet, kommer ut med feil svar, altså gjerne en «falsk positiv». Man får sin hypotese bekreftet, men så viser etterfølgende replikeringer av studien at dette var feil. John Ioannidis publiserte i 2005 artikkelen «Why Most Publishes Research Findings Are False», og du kan lese en flott artikkel om dette i The Atlantic: «Lies, Damnes Lies, and Medical Science».

Dessverre liker folk med en antivitenskapelig tilnærming til kunnskap å ignorere dette faktum, så de velger seg gjerne ut enkeltstudier som bekrefter deres syn, så kalt «cherry picking». Det finnes altså studier som viser at EM-stråling har en biologisk effekt, men de er enten ikke replikerte, eller så er de replikerte med negativt resultat. De danske skolejentene ser ikke ut til å ha lært dette, så de har fått hjelp av sin naturfagslærer til å «cherry picke» studier som bekrefter deres hypotese om at EM-stråling er farlig. Det er synd.

Gjennomføring av forsøket

Selve forsøket er enkelt. Jeg siterer (og oversetter) fra prosjektrapporten:

Vi startet med å telle 4800 karsefrø ut på 12 plastikktallerkner, med 400 i hver. Deretter delte vi bomull ut på tallerknene, og veide hver tallerken 10 ganger, for å få den mest nøyaktige vekt. Deretter sådde vi karsen og sørget for at hver tallerken fikk presis 274 gram vann. De 12 tallerkner ble deretter satt i to forskjellige vinduskarmer med 6 tallerker i hver vinduskarm. Begge vinduskarmene vendte mot syd så vi kunne sikre oss at tallerknene fikk like mye sollys. Deretter satte vi tre PCer og to AP’er opp ved siden av karsen. De tre PCene ble satt til å konstant kommunisere med hverandre, tilsvarende internettbrowsing. Deretter sørget vi for at karsen annenhver dag ble vannet med samme mengde vann. Etter 13 dager tørket vi karsen, veide den, og talte opp hvor mange frø som hadde spirt, og hvor mange som ikke hadde.

Skjermbilde 2013 05 18 kl 16 21I rapporten finner vi også noen bilder, som dessverre ikke er beskrevet noe nærmere. Men et av bildene viser i det minste karseplantene sammen med PCene. Se bilde til høyre. Det første som her slår meg er at varmluften og luftsirkulasjonen fra tre PCer som står og blåser rett på plantene sannsynligvis har vesentlig større effekt på vekstvilkårene enn EM-strålingen. Dette nevner likevel ikke jentene med et ord i rapporten sin. Tvert i mot skriver de under tittelen «Feilkilder»:

Selv om vi har forsøkt å lage undersøkelsen så grundig som mulig, er det visse feilkilder som må tas hensyn til. En feilkilde kan være at vannet vi vannet karsen med ikke hadde samme temperatur, noen av frøene kan ha vært defekte i forveien, vi kan ha talt opp feil antall frø, eller vi kan ha feilvurdert om karsen vi talte var hel eller forkrøplet. Forskjellen er dog så overbevisende at vi vurderer resultatet som ganske solid.

Men varmluft fra PCene er altså ikke nevnt. Det er heller ikke vist til at de har sammenlignet temperaturen i vekstområdet mellom strålegruppen og kontrollgruppen. Derimot har de vært nøye med å måle hvor mye stråling plantene fikk. Men hvorfor det? Det er mindre interessant, med mindre hensikten er å bevise at stråling er skadelig, ikke det motsatte, nemlig å falsifisere hypotesen om at strålingen er farlig. Det er å snu hensikten med en studie på hodet. Dette bekreftes ytterligere ved at jentene skriver i resultat-delen av rapporten:

Som vi hadde regnet med var forskjellen på kontrollgruppen og den bestrålede karse tydelig.

«Som vi hadde regnet med?» Og før det skriver de:

Karsen til vårt forsøk ble sådd den 12. februar 2013. Da vår kontrollgruppe søndag den 24. februar hadde nådd sin maksimale høyde, høstet vi mandag 25. februar våre tolv bakker karse.

Hva er problematisk med disse to formuleringene? Jo, jentene har ikke på forhånd definert når de skal avslutte forsøket. Det har ikke sagt at karsen skal vokse i 13 dager. Derimot fremkommer det her at de velger å avslutte forsøket når de ser det resultat de på forhånd ønsket å se! De venter til kontrollgruppen, altså den ubestrålte karsen, når sin makshøyde, og så avslutter de forsøket. Deretter teller de hvor mange frø som er full utvokste, og bruker dette som mål om om strålingen hadde negativ effekt eller ikke. Men det viser oss lite, for hvis en faktor uavhengig av strålingen, f.eks. temperatur, påvirker veksthastigheten, så kunne altså strålings-karsen nådd samme vekstnivå som kontrollgruppen om de hadde gitt det et par dager til.

Dette er en av de klassiske fallgruver forskere går i, og som gjør at studier kan få det utfall forskeren vil selv om metodologien tilsynelatende ser rigid ut. Man kan skrive i forskningsrapporten at alle slags variabler er kontrollert for, men så lenge man selv kan velge når studien skal avsluttes, kan man påvirke utfallet ganske dramatisk.

Den neste store blunderen er selvsagt mangel på blinding. Jentene ønsket å vise at wifi-stråling skader plantene, og de visste hvilke planter som ble bestrålt og hvilke som ikke ble det. Det kan ha påvirket både vanning og andre vekstforhold, såvel som telling av frøene. De beskriver ingen blinding av tellegruppen. Når de da skulle vurdere hva som kvalifiserer til å være «fullt utvokst» og ikke, så påvirkes altså det av subjektive vurderinger gjort av noen som vet hva slags resultat de ønsker å finne.

Blinding og replikering

Studien mangler også den viktigste kontrollgruppen av alle, nemlig karsefrø plassert på samme sted, med PCene på, men de trådløse nettverkskort og routere satt til å ikke sende ut noe signal. Da kunne man sett om det var noe med vekstforholdene på stedet, eller varmluften fra PCene, som stod for den faktiske ulikhet i veksthastighet.

I tillegg må selvsagt forsøket replikeres for å se om det de så, selv om det var nøyaktig og korrekt på alle vis, bare skyldtes en tilfeldighet, eller om resultatet kan opprettholdes i gjentatte forsøk.

I en norsk naturfagbok for barnetrinn 5-7 beskrives et forsøk hvor man ser på hvordan ulike temperaturer påvirker veksten til karsefrø. Her beskrives også en kontrollert studie på en fin måte:

Det er mange faktorer som kan påvirke springsevnen til et frø, som for eksempel lys, fuktighet, temperatur, frøtype, tetthet av frø, alderen på frø.

Diskutere hvilke faktorer dere tror kan påvirke spiringsevnen til frø. Dersom vi varierer flere faktorer i ett og samme forsøk, kan vi ikke vite hva ulik spiring skyldes. Et godt forsøk undersøker en faktor om gangen. Alle de andre faktorene holdes konstante i forsøket og kalles kontrollerte variabler. Den faktoren vi varierer i forsøket, kalles uavhengig variabel. Det vi måler i forsøket kalles avhengig variabel. I dette forsøket undersøker vi temperaturens innvirkning på spiringsevnen. Med bakgrunn i dette forsøket kan dere planlegge egne forsøk med andre faktorer.

Her faller de danske jentenes forsøk gjennom, fordi de beskriver ingenting i sin studierapport om at de har kontrollert andre variabler på noen som helst pålitelig måte. Det nærmeste de kommer er å si at alle frø var plassert på sydvendte vinduskarmer for å gi like mye sol, men utover det vet vi ingenting om temperaturmålinger, luftsirkulasjon eller andre faktorer.

Men er dette egentlig relevant? Ja. En studie så nettopp på hvor fort karse (Lepidium sativum) gror under ulike teperaturer:

Perusal of the data reveals that seeds do not exhibit dormancy and germination was fastest in 25oC. It was found that only 4 days were required for the final count in 25oC whereas it was 8th, 6th, 8th and 7th days required for the final count at 15, 20, 30 and 15~35oC temperature respectively.

[…]

Temperature is one of the main environmental factor regulating dormancy and germination (Kruk & Benech-Arnold1998 [3], Vleesh & Krof 2000[4]) and seed with less dormancy can germinate over a wide range of temperature condition ( Vleesh et al 1995[5], Benech- Arnold et al 2000[6], Vleesh- Bouwmee 2001[7]). Temperature determines germination percentage and germination rate (Ellis et al 1986[8]), besides playing a critical role in the elongation of radcal and shoot, and thus seedling emergence. In Lepidium sativum maximum germination occurredover a wide range of temperature from 150 to 250C and germination declined sharply in 31-320 C.

Germination rate usually increases linearly with increasing temperature from a base temperature up to an optimum and decreases linearly to a ceiling temperature.

Med andre ord: Noen få graders forskjell kan få spiringen til å starte med inntil 4 dagers forskjell, i følge denne studien. Det er naturlig å anta at tre PCer og to routere genererer ekstra varme i det området karsen stod plassert, og en forskjell på noen for grader kan altså forsinke spiringen med et par dager.

Jentene skriver i resultat-delen:

Den bestrålte karse begynte først å vokse flere dager etter kontrollgruppen gjorde.

Nettopp. Så selv om wifi-strålingen har en termisk effekt, noe den neppe i praksis har grunnet den lave effekten (kanskje totalt en halv watt), så er det en mye mer nærliggende forklaring at strålingen varmer opp vannet frøene ligger i, og at dette påvirker spiringen. Ikke at strålingen påvirker frøene eller karsen i seg selv. Ergo vil ikke resultatet være relevant for helseskader hos mennesker, planter eller dyr overhodet.

Når vi da ser på grafene til jentene så er ikke forskjellen egentlig fryktelig stor, selv om bildene brukt i artikkelen til DR.dk virker dramatiske.

Karse

Disse bildene kan ikke stemme om man ser på de faktiske tallene i rapporten. I den ubestrålte gruppen var det i snitt 332 fullvoksne spirer, og i den bestrålte gruppen var det i snitt 252. Det betyr at de aller fleste spirene var fullt utvokste også i strålegruppen. På bildet ser det ut som om de bestrålte spirene knapt spirte i det hele tatt, men dette bildet må være tatt tidlig i vekstfasen, ikke ved slutten av forsøket. Hvis de bestrålte frøene begynte å spire noe senere grunnet temperaturforskjell, er det ingen grunn til å tro at disse ikke ville nådd samme vekst som kontrollgruppen etter en dag eller to til. Men her valgte altså jentene å avbryte forsøket. Snedig. Og DR-artikkelen overdramatiserer effekten ved å velge to ikke-representative bilder. Spekulativ journalistikk.

Jentene hevder også å ha telt «misvekst», og fant flere slike i strålegruppen enn kontrollgruppen. Men hva definerer «misvekst»? Jentene synes ikke å ha noe objektivt kriterie for dette, og subjektive forventningseffekter vil dermed naturlig nok påvirke tellingen her. Om misvekst inkluderer frø som ikke spirer, så henger det naturlig nok sammen med forsinket spiring grunnet temperaturforskjeller. Å blande inn stråling som en forklarende faktor er derfor tullete.

Ikke-ioniserende stråling kan heller ikke påvirke frøenes DNA, så å hevde at noen spirer var «muterte», slik enkelte tolkninger av prosjektrapporten peker på, er åpenbart feil.

Skjermbilde 2013 05 18 kl 17 23 47

Ta også en kikk på dette bildet som viser vekst etter 6 dager. Legg merke til at underlaget er forskjellig. En lys, blank overflate vil sannsynligvis holde en lavere temperatur enn en mørkere, mattere overflate. Det betyr at direkte sollys også vil gi ulike temperatur på overflaten, noe som påvirker vannet som ligger i de tynne plasttallerknene, som igjen vil påvirke spiringen til frøene. Atter en åpenbar feilkilde som med stor sannsynlighet har vesentlig større innvirkning på spiringen enn wifi-stråling.

Naturfagslæreren

I en tråd på Slashdot om dette forsøket fant jeg en lenke til en kommentar på ing.dk skrevet av elevens naturfagslærer, Kim Horsevad. Her utdyper han hvordan forsøket ble gjennomført med mye tilleggsinformasjon som ikke stod i prosjektrapporten. Han nevner blant annet ulike forhold det ble kontrollert for, og skriver:

Solindstråling: Sydvendte vinduer af samme areal og i samme højde over jorden. Vinduerne peger i eksakt samme retning. Vinduesudformningen (antallet af sprosser og glaslag) er også ens. Størrelsen af vindueskarmen, hvor planterne stod placeret, er også ens.

Joda, men han nevner ikke at underlaget var av ulikt materiale, og at plasttallerknene med vann stod rett på vinduskarmene og dermed ble direkte påvirket av varmen i underlaget.

Temperatur: Radiator af ens størrelse og ens indstilling under hver vindueskarm. Computerkontrolleret temperatur (18grader). Det sikredes samtidigt, at både computere og AP’ere ved forsøgsgruppen var placeret således, at varmeudvikling derfra ikke kunne påvirke karseplanterne.

Det hjelper lite å ha datastyrt temperaturkontroll i rommet hvis området rett rundt plantene, samt underlaget, har ulik lokal temperatur.

Jeg stusser også på at han hevder utstyret var plassert slik at det ikke kunne påvirke plantene. Bildene sier noe helt annet. Her fremgår det tydelig at de bærbare PCene stod plassert nær plantene, og aksesspunktene står rett på vinduskarmen. Begge disse faktorene vil kunne påvirke den lokale temperatur og luftsirkulasjon rundt plantene. Høyere luftsirkulasjon gir økt uttørking, uavhengig av temperatur. (Klær tørker raskere når det blåser litt, enn når det er vindstille.)

I kommentaren hevder han også at forsøket ble gjort to ganger, noe som ikke fremkommer av studierapporten. I første forsøk stod aksesspunktene bare å sendte ut sitt nettverksnavn (SSID), mens i andre forsøk ble PCene satt til å flood-pinge hverandre, altså skape stor nettverksaktivitet. I følge læreren så man kun en negativ effekt på karsen i det andre forsøket.

Men dette skurrer, fordi på den ene siden hevder han at resultatet var så konsistent mellom første og andre batch at det styrket konklusjonen deres. De replikerte altså i praksis sitt eget forsøk med samme resultat begge ganger. Samtidig sier han at det var stor forskjell mellom batch 1 hvor nettverksutstyret ikke sendte data, og batch to hvor det gjorde det. Så hva er greia? De fikk jo to ulike resultater i de to batchene, men heller enn å si at det viser at resultatet var en tilfeldighet, så sier de at det skyldes ulik nettverksaktivitet. Den forklaringen kan lett lages for å bekrefte sine resultater, men kan like gjerne brukes som av avkreftelse på resultatet. Det er rart at ikke læreren selv ser dette problemet i argumentasjonen.

Han skriver videre:

Det er væsentligt at bemærke, at elevernes udarbejdelse af projektet skete som led i deltagelse i «Unge Forskere». De bedømmes i den forbindelse på deres evne til at arbejde videnskabeligt og forskningsmæssigt. I forhold til elevernes konkurrencedeltagelse ville det således i princippet være ligegyldigt, om forsøget havde påvist en effekt eller afvist en effekt af mikrobølgestrålingen. I begge tilfælde ville eleverne blive bedømt på kvaliteten af deres analyse – ikke sensationsvirkningen af resultatet. Det er derfor uhensigtsmæssigt at antage, at eleverne skulle have arbejdet med et vist bias i undersøgelsen.

Ehm, vel. Det er vel lite overraskende at det å finne en negativ effekt av stråling er et mer interessant resultat enn å ikke finne noen effekt. I tillegg fremgår det tydelig av rapporten at de forventet å finne en effekt. De regner med at karsen ville bli påvirket, og de har ensidig plukket ut studier som skal bekrefte en slik effekt. Ingenting i prosjektrapporten peker i retning av at jentene anså det som sannsynlig at karsen ikke ville bli påvirket på noe vis. Rapporten finnes ikke nøytral og objektiv. Det skyldes nok en naturfagslærer som synes å være redd mobilstråling.

Mailkorrespondanse med naturfagslæreren

I kommentaren på ing.dk oppgir naturfagslæreren sin mailadresse og sier at de som vil ha mer informasjon kan kontakte ham. Jeg mailet ham derfor en del spørsmål, og fikk svar i løpet av et par timer. Her svarte han saklig og greit, og det som fremkom av interesse var et par ting:

1) Prosjektrapporten var basert på batch 1, altså da nettverksutstyret kun broadcastet SSID. I praksis var altså utstyret i en slags dvalemodus. Likevel fant de en effekt på karsen. Etter at prosjektrapporten var skrevet og sendt inn til konkurransen, gjorde de forsøket på nytt, da med stor nettverksaktivitet. Læreren hevder at de da så en enda større effekt, men dette finnes ingen publiserte bilder eller dokumentasjon av. I prosjektrapporten hevder likevel jentene at nettverksaktiviteten simulerte vanlig webbrowsing. Det kan ikke stemme om aksesspunktene ikke var koblet til nettverket. Her er det en merkelig selvmotsigelse mellom prosjektrapporten og lærerens forklaringer.

2) Læreren sier at temperaturen rundt plantene var datastyrt. Men de målte altså ikke temperaturen i underlaget, ei heller luftsirkulasjon. Det ville kunne ha innvirkning på spirehastigheten til karsefrøene.

Jeg mailet noen oppfølgingsspørsmål tilbake til læreren, og her spurte jeg om han kjente til Olle Johanssons historie, til Lennart Hardells tvilsomme forskning, og kritikken mot Bioinitiative Report. Jeg spurte også om jeg kunne sitere hans svar i mailene i denne bloggposten, om det skulle bli aktuelt. I svaret jeg fikk hadde tonen endret seg drastisk. Jeg fikk beskjed om at hvis jeg siterte noe fra mailene ville han saksøke meg. Jeg fikk også en tirade om hvordan Johansson og Hardell var utsatt for «svertekampanjer» fra skeptikermiljøer. Det er en merkelig innstilling når kritikken ikke primært kommer fra skeptikere, men fra ekspertgrupper fra ulike lands myndigheter, bransjeorganisasjoner, og uavhengige forskere.

Deretter fulgte han opp med å hevde at vi skeptikere sikkert også var «klimaskeptikere» på tross av hva dataene viste. Her korrigerte jeg ham og sa at det selvsagt ikke var tilfelle. En skeptiker forsøker å alltid følge de beste data, og det er ingen tvil om at menneskeskapt global oppvarming er forklaring underbygget med tunge data. Jeg kjenner ingen skeptikerforeninger som er «klimaskeptikere», tvert i mot bruker vi ofte en hel del tid på å debattere med denne type fornektere av god vitenskap.

Ergo fikk jeg ikke mer svar fra naturfagslæreren, men han sendte meg også to PDF-filer jeg kunne lese. Den ene var en oversiktsartikkel som skulle vise såkalte ikke-termiske effekter av EM-stråling, og den andre var en delrapport til Bioinitiative 2012. Med andre ord, denne naturfagslæreren følger ikke det som er vitenskapelig konsensus, og har en klar og tydelig bias mot at mobil-/wifi-stråling har negative helseeffekter. Da er det ikke så rart at de stakkars niendeklassingene har skrevet en rapport som er konstruert for å vise nettopp dette.

Læreren gjorde igjen et stort nummer ut av at disse jentene selvsagt var helt nøytrale og derfor var ikke blinding så relevant, men det er selvsagt renspikket vås. Jentene var kanskje nøytrale i utgangspunktet, men i arbeidet med studien har de åpenbart blitt foret utelukkende forskning som skal vise negative helseeffekter fra EM-stråling av læreren sin, og laget en studie for å vise dette.

Når bias er så åpenbar, studien mangler blinding, ble avsluttet på et tilfeldig tidspunkt, og ikke kontrollerte for blant annet varme i underlag og bakgrunnnsstråling fra andre EM-kilder i nærheten, så er resultatet ikke noe vi kan tillegge stor betydning. Bakgrunnsstråling er nemlig relevant ettersom målinger gjort av Statens strålevern i Norge viser at wifi-stråling på et gitt punkt normalt bare utgjør en liten brøkdel av den totale mengden EM-stråling. Naturfagslæreren skriver også i sin kommentar på ing.dk at det står både en mobilmast og en FM-sender rundt 100 meter fra skolen. Ergo kan man stille seg spørsmålet om en slik studie har noen som helst relevans når ikke kontrollgruppen er plassert inne i et Faraday-bur som holder bakgrunnsstråling ute.

Det er også merkverdig at de ikke tok seg bryet til å bytte om rommene når de først replikerte studien. Altså at de flyttet PCene og aksesspunktene over i det andre rommet, for å sjekke at det ikke er ukontrollerte variabler i selve rommene som påvirket utfallet. Det ville være en så åpenbar og enkel kontroll å gjøre at det nesten virker litt mistenkelig at det ikke ble gjort. Hadde de gjort det ville studiens konklusjon blitt betraktelig styrket.

Konklusjon

Vel, jeg skal gi meg nå. Men poenget burde være ganske klart. Dette er en tøff studie utformet av unge jenter, og all honnør til dem for det. Som i tidligere saker om både mikrobølgebestrålet vann og klorprofam på poteter, så er det alltid bra å inspirere unge mennesker til å lage hypoteser, teste disse, og på den måten lære hvordan forskning foregår. Det skal applauderes. Men samtidig må noen tørre å si at en slik studie likevel ikke forteller oss noe særlig. Det er for mange ukontrollerte variabler. Det er for tydelig bias. En studie bør være designet for å falsifisere en hypotese, ikke verifisere den. Studien må replikeres av andre. Resultatet må også sees i lys av tidligere forskningsresultater.

Når jentene i artikkelen uttaler:

– Ingen af os sover med mobilen ved siden af sengen mere. Enten bliver den lagt langt væk, eller også bliver den lagt i et andet rum. Og computeren bliver altid slukket, siger Lea Nielsen.

… så har de dessverre overtolket sine egne resultater, og det gir konkrete, negative utslag i deres hverdag. Det er synd. Hvis de ender opp med å tro at det er på denne måten man finner ut om mobilstråling er skadelig eller ei, så har de ikke lært så mye om vitenskapelig forskning, men derimot en hel del om pseudovitenskapelig forskning. Det var neppe hensikten. Jeg tror vi har en dansk naturfagslærer å takke for det.


En nederlandsk blogger har gjort en glitrende oppsummering av denne bloggposten på engelsk.

 • yagurax

  Kjekt med forskerspirer, men her ser vi også hvor mye en dårlig lærer som selv ikke forstår grunnprinsipper for god forskning kan bety. At han i tillegg ser ut til å ha en egen agenda for elevenes forskning gjør det jo ikke akkurat bedre.

 • Mer tendensiøst om mobilstråling, denne gangen i tittelen på en artikkel fra Dagbladet: m.db.no/2013/05/19/nyheter/politikk/mobilstraling/27250366/

 • Birgitte Winther

  Du finner mye om professor Marie-Claire Cammaerts-Tricot hvis du googler hele navnet.

 • Takk. Skal sjekke mer og oppdatere når jeg er foran Macen igjen. Ser dog ut som om hans spesialfelt er entomologi…?

 • RonnyBrakar

  Fra DR-artikkelen: «Bag forsøget står fem piger fra 9.b på Hjallerup Skole i Nordjylland, og det hele startede med at de havde svært ved at koncentrere sig i timen:
  – Vi synes alle sammen, vi havde oplevet at have koncentrationsproblemer i skolen, hvis vi havde sovet med mobilen ved siden af hovedet, og nogle gange også oplevet at have svært ved at sove, forklarer Lea Nielsen, der er en af de fem forskerspirer.»

  Jeg blir også ukonsentrert av å lese med Facebook foran meg, og trøtt dagen etterpå hvis jeg tekster/Facer/spiller på mobilen hele natten. Men det har trolig lite med EM-strålingen å gjøre. Jeg synes likevel det er positivt at jentene har satt i gang tiltaket i konklusjonen: »
  – Ingen af os sover med mobilen ved siden af sengen mere. Enten bliver den lagt langt væk, eller også bliver den lagt i et andet rum. Og computeren bliver altid slukket, siger Lea Nielsen.»

  Så kan de vokse opp mer utvilt og lærevillig fremover. Forhåpentligvis får de da tilstrekkelig kunnskap til å skjønne at forsøket de gjorde har mangler, og at læreren har tydelig bias. :-)

 • Eh, hennes. Det er en kvinne. Jeg har oppdatert bloggposten med et par avsnitt om Cammaerts-Tricot.

 • Wow. Språket i artikkelen etterlater liten tvil om manglende integritet hos forfatter – tydeligvis bestemt seg for vinkling før resultatene

 • IvarE

  Well done, Gunnar!

  Som en liten kuriositet kan jeg nevne at jeg selv her i dag ble grundig overrasket over hvilken effekt den forferdelige strålingen fra trådløse access points har på stearin!

  Jeg er nemlig så heldig at jeg har en takterrasse, og på den står bl.a. to identiske innelukkede lykteholdere med kubbelys for stemningsfulle kvelder. Nå på årets første virkelige varme og solfylte dag, så hadde lysene i den den ene, som står plassert omtrent rett over AP’et mitt, smeltet til en helt ugjenkjennelig guffe, mens lysene i den andre, som står noen meter til siden, var tilnærmet upåvirket.
  Det må helt klart være AP’ets skyld!

  PS: Jeg tar for gitt at det ikke spiller noen som helst rolle at holderen med smeltede lys står på et svart marmorbord mens holderen med upåvirkede lys står på et gjennomsiktig glassbord.

  :-D

 • IvarE

  Den gang min datter var tenåring og bodde hjemme (det kan seff’ hende at det fortsatt er tilfelle nå som hun er voksen og utflyttet ;-) ) klaget hun ofte over morgentretthet og generell uopplagthet. Og det var uten tvil mobilens skyld. Skjønt, ingen av oss mistenkte heller at det skyldtes stråling. Snarere at stadig pling-pling-pling-ing fra mottatte (og formodentlig også sendte) meldinger ofte hørtes halve natten.

 • Det mest interessante ville nå være om jentene skulle forholdt seg til kritikken. Altså, feilkilder: 1. Blinding. 2. Predefinert varighet. 3. Fjerning/duplisering av feilkilder (fysisk skjerming mot PC sin vifte og gjenskapelse av varmeavvikling fra aktiv AP).

 • kulegutt

  Dette er ingen påstand!! men et spørsmål:
  Laptop-tastatur/mouspad gjør at jeg får så vondt i fingrene at jeg ikke klarer å fortsette.
  Når jeg skriver dette må jeg gjentatte gangen løfte fingrene og gni de til håndflaten.
  Musematten er verst, da må jeg bytte fingre helt til jeg ikke har noen fingre igjen.
  Jeg har snakket med minst 5 andre liknende opplevelse.
  Har testen mange pc’er, splitter nye, samt veldig gamle(de gamle er litt verst).
  Smerten intreffer uavhengig om pc’en er varm eller ikke.

  Denne smerten intreffer utelukkende under laptop bruk.

  Ekstern mus+hardisk løser problemet.

  smertebeskrivelse:
  på fingertuppene, stikkende, ømt, føles varmt men fingertupper er ikke varm.
  sprer seg oppover fingeren dersom jeg ikke tar pauser.

  Hva kommer dette av?

 • kulegutt

  ganske modig å undertrykke unge menneskers valg om å plassere mobilen vekk fra hodeputa under søvn.
  Og grunnlaget for dette er at noen tusen studies er negative.

  Hvis disse tusner av studiene er så konkluderende, hvorfor er problemstillingen fortsatt under lupen?? f.eks radiofrekvensenergi og hjernesvulst(jeg veit svulster ikke har vokst paralelt med mob.bruk). hvem er disse forskerne som ikke finner den nåværende dataen tilfredstillende?

  Det er også naivt med tanke på at småbarn med telefoner er relativt nytt.

  for 5 år siden spurte man: skal jeg gi barnet mobil?
  Nå spør foreldre: hvilken model skal barnet få?

  det skal mer en 1000 rapporter til før jeg legger iphonen på spedbarnputa for å snurre godnattvisa.

 • RonnyBrakar

  Kan høres ut som CTS ( http://en.wikipedia.org/wiki/Carpal_tunnel_syndrome ). Det kommer av fysisk press på deler av hånden.

  Hvis det er tilfellet, burde du rett og slett bruke noe annet enn laptop. Her er en fin artikkel/test av en som sliter med noe liknende: http://www.anandtech.com/show/6819/truly-ergonomic-computer-keyboard-review-one-month-with-the-teck

 • Spelaren

  Problemstillingen er fortsatt under lupen pga anekdoter og vaklende forskning… som danskene har prestert her.

 • Spelaren

  Kvinne? Er dette resultatet replisert, peer-reviewed med dobbel blinding??

 • Pingback: Bruger du mobilen som vækkeur? - Side 9()

 • Eric Wilting

  Det blir mangelfullt når who, og andre innen strålingsproduserende industri velger kun å bruke energi som faktor i sine «egne» teorier! Resonanseffekten kan nemmelig 100 doble effekten av bølger, etter den treffer på molekyler! Det samme skjer jo når en skulle riste på en forskers hode kun èn gang, istedet for å filleriste den fram og tilbake slik at energien dobles for hver gand hodet går bakover? Simpelt, og undrelig at who har klart å holda handen over disse stålingsprodusenter, men på en annen side så har jo denne organisasjonen gjort de samme tjenestene for matindustri, og f eks Farmasøytisk industri;) Observasjoner ifm økning av forekomsten av hjernetumorer hos unge mellom 14-20 år, tinnius og andre plager kan for min del tale for seg selv, og jeg har ikke råd til å vente på who, eller produsentenes innrømmelser, for det er lik tobakkindustriens falske løgnkampanjer på 90 tallet! Tenk selv

 • R.U.R

  Ehm, javel…
  Har du noen forsking som underbygger dinne påstander om resonanseffekten?
  Har du noen statistikk som viser en økning hjernekreft blant unge, og at denne kan kobbles til elektromagnetisk stråling?

 • Pingback: Om karse, wifi-stråling, og en snurt natu...()

 • Hvet ikke om det kan ha relevans,men min hu katt har siden den var 1,5 år sovet 10 av sine 16 timer i døgne oppe på min trådløse Ruter som haldri blir slått av,og jeg sover i samme rom har ikke merket noen form for for andring på katten etter 4,5 år like store ormonforstyrelser under løpetid,og topp mat lyst så vi for se etter att den trer ut av livet da kommer jeg tilbake med en optettering.

 • jøss

  For tilfeller av hjernetumorer blant barn kan du jo bare google. Er vel snakk om 50 % økning siden 99. Her er en intetessant artikkel fra pålitelige the sun. Du kan jo undersøke personene og studiene omtalt der.

  http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/woman/health/health/4294029/As-mobile-phones-are-linked-to-brain-tumours-and-infertility-Suns-Lynsey-Haywood-finds-out-the-health-risks-of-making-a-call.html

 • Hei,

  Du bruker mange ord for å plukke fra hverandre undersøkelsen til de danske jentene. Det største problemet i denne saken etter min mening ikke eksperimentet i seg selv, men at resultatet videreformidles som fakta.

  I niende klasse kan det neppe forventes at den vitenskapelige metode skal følges til punkt og prikke. De har sikkert gjort så godt de kunne, og gått i mange av de samme fellene som selv etablerte forskere går i.

  Det neste blir vel sensasjonelle hyheter fra særoppgaver i ungdomskolen -)

 • For meg er det helt åpenbart at mobilen må være ufarlig,iallefall til en annen måte å kommunisere på er oppfunnet.Dette fordi hverken Norge eller verden forøvrig aner hvordan man skal «takle» en «farlig» mobiltelefon.

 • Hvilken effekt mener du kan 100-dobles? Energien i en kvant blir ikke større om man bombarderer med 100 ganger så mange kvanter. Det er ikke en kumulativ effekt. De virker enkeltvis. Er ikke energien i én kvant stor nok til å bryte en molekylbinding, så blir det ikke noe annerledes med 1000 kvanter.

  En artikkel i The Sun er ikke akkurat god dokumentasjon. Den viser ikke til noen kile og bare sier at «sånn er det».

  La oss heller se på konkret forskning. Analyser gjort av National Cancer Institute i USA har ikke funnet en økning i hjernekreft som er i tråd med f.eks. Hardell sine tall:

  http://microwavenews.com/news-center/nci-cell-phones-us-brain-tumor-rates-consistent-interphone-not-hardell

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3098028/

  Ei heller i Storbritannia:

  http://tjomlid.com/2011/04/23/ikke-mer-kreft-etter-mobiltelefonens-inntog/

  Ei heller i Norden:

  http://jnci.oxfordjournals.org/content/101/24/1721.abstract

  http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091203163140.htm

  Din påstand om en økning holder altså ikke stikk.

 • Kritikken min er ikke rettet mot jentene i niendeklassen. De har gjort en glitrende jobb, mye bedre enn hva jeg hadde klart i samme alder. Problemet er, som du sier, at forsøker er blitt spredt i sosiale medier som om det velter all etablert kunnskap og er en revolusjonerende ny måte å teste effekten av EM-stråling på. Som om ingen har tenkt på det før, eller gjort slike studier. Da må man ta seg bryet til å fortelle folk hva svakhetene er ved studiedesignet, og andre problematiske sider ved måten denne saken er blitt presentert.

  Problemet er at «uskyldige elever» apellerer til følelsene våre, og mange føler at dette bare må være sant, fordi barn kan vel aldri lyve? Hvis de gjør et eksperiment i beste hensikt, så må svaret være 100% korrekt. Men slik er det selvsagt ikke, og mange trenger en oppvekker.

 • kulegutt

  -«tingling, or burning sensations in the thumb and fingers, in particular the index, middle fingers, and radial half of the ring fingers».
  -«pain in the wrists or hands and loss of grip strength».
  -«conditions that can lead to CTS include obesity, oral contraceptives, hypothyroidism, arthritis, diabetes, prediabetes (impaired glucose tolerance), and trauma»
  -«The numbness often occurs at night»
  -«numbness that is so intense that it wakes one from sleep»

  Det er ingenting ved CTS som assosieres med min opplevelse.

  Det forekommer utelukkende under laptop bruk.
  Jeg skriver touch uten hvile håndleddet mitt. så ingen trykk på median nerven,
  Intens stikking forekommer også(fikk det nå :-)

  Og hva med hodepinen jeg får når jeg prater i mobilen lengre en 10min, uavhengi av modell. jeg må holde ca 20cm avstand fra tlf under samtale(ganske irriterende)
  hodepine, stikking, nummenhet på siden mobilen holdes på.
  spørsmålet mitt står fortsatt

 • RonnyBrakar

  Hold en kortstokk, kalkulator eller noe liknende inntil øret i 10 min, så opplever du sannsynligvis mye av de samme symptomene.

  Jeg får hodepine av dårlig høyttaler og slitsom samtalepartner.

 • kulegutt

  Men hvorfor kaste bort ressurser på noe som allerede er fastslått?

  Så forskningen fortsetter fordi noen forskere verdsetter empiri?
  Mens du mener kvalia bør skyves under teppet for å gi materialisme og reduksjonime mer plass.

  Mener du at videre forskning er bortkastet?

 • kulegutt

  hodepinen kan ikke sammenliknes med med den man får av «dårlig høyttaler og slitsom samtalepartner».

  skal teste det med kalkisen/kortstokken :-)

 • Trist ja. Selv om det ble begått en rekke feil under forsøket, så er det feil som man kunne lært en hel del utav. Denne lærdommer går dessverre rett i vasken med manipulerende og utnyttende lærer med en egen agenda. Så går selvfølgelig media ut og nærmest kaller det «en studie som beviser skadelige mobilstråler». Sukk…

 • kulegutt

  jeg holdt kortstokken der i 20min uten hodepine.

  jeg får bare bruke trådløs mus/tastatur, stole på forskningen og plassere ruteren under senga til ungen, og la spedbarnet sove med iphonen intill hodet med div sove-apper.

  det virkelige eksperimentet er å se hva som skjer med fremtidige generasjoner.

 • Emil Kristoffersen

  Helt enig i det meste af kritikken fremført ovenfor. Men tag det med ro, det er jo bare skolepiger der har fået interessante resultater, det må men jo give dem. Det er de folk der overfortolker der laver fejlen.

 • Jeg må indrømme det er et humoristisk og sagligt relevant indlæg, men jeg synes dog at du lægger lidt for meget vægt på at den er en DANSK naturfagslærer… Som en dansk læser finder jeg det lidt nedladende, for jeg kan forsikre dig om at det ikke er alle som har den samme uvidenskabelige tilgang til videnskab.

 • moonsun

  Det viktigste er vel at de gikk inn for saken, det kan ikke forventes at 9.klassinger er drevne forskere. Men de kan bli det :)

 • Realistiqus
 • R.U.R

  For det første: Å påstå at The Sun er en pålitelig publikasjon er vel … eh… å ta en smule hardt i. Det er en tabloidsmørje som får VG til å fremstå som et tungt vitenskapelig magasin.

  Angående koblingen mellom mobilbruk og hjernekreft så viser The Sun til en svensk studie fra 2007. Det oppgis ingen kilde eller navn, men jeg antar at et dreier seg om den noe beryktede Olle Johanson. Han er den samme person som mener at det er FM-radioer og ikke røyking som fører til lungekreft, samt kugalskap. I Tjomlids artikkel over refereres det til flere forskningsrapporter som gruser Johansons påstander totalt.

  Som Tjomlid viser over så er det ingen økning blant hjernekreft blant unge de siste år. Tall fra Kreftregisteret viser det samme for Norge.

 • Spelaren

  Videre forskning er «bortkastet» fordi tinnfoliehattleiren er hellig overbevist om strålefaren nonetheless, for å sei det på godt nynorsk. Videre forskning er «nyttig» for å befeste den vitenskapelige konsensus, eliminere eventuelle feil og mangler.

 • Det er synd at jenter som i utgangspunktet viser en iver etter å bedrive vitenskapelig forskning blir møtt med slike reaksjoner som på ingen måte forbereder dem på hva som venter dem den dagen de må forholde seg til vitenskapelige normer for hva som er god og dårlig rapport-skrivning. En gjennomsnittlig naturfaglærer kunne plukket denne rapporten fra hverandre og så gitt jentene gode råd på veien videre. Nå får de inntrykk av at det bare er å komme til dekket bord den dagen man går inn på universitet for å presentere sine funn blant sine peers.

 • Werner

  Forsøket var oppsiktsvekkende og greit for niendeklassinger. En kan heller ikke stille så strenge krav til læreren. Selv om resultatet er feil gir dette meget sterk motivasjon for niendeklassinger. Mange kjente forskere har ratt feil før. Jeg har i min smule forskning tatt feil, men kunnet derfor få skrevet på en ny publisert artikkel for å vise feilen. Min første tanke er å gjenta dette forsøket selv som disse elevene har gjort, men korrigert for luftstrømmer siden dette åpenbart kan påvirke. Jeg er ekspert på radiobølger, men ikke på biologi og vil ikke kategorisk avvise resultatet for jeg selv har forsøkt. Kritikken som framkommer her er jo ikke i og for seg, feil, men synes overdramatisert. Personlig tror jeg ikke stråling er så farlig som dette forsøk synes å indikere. Det er helt riktig å si at dette forsøket er morsomt, men sannsynligvis viser det ikke hvor skadelig eller ikke skadelig slik stråling er. Dertil finnes så mange forsøk med motsatt indikasjon.

 • Jeg er enig i dine betraktninger. Årsaken til at jeg har gått så grundig gjennom forsøket med et kritisk blikk er to ting:

  1) Når en sak får mye medieoppmerksomhet er det en glitrende anledning til å lære folk litt om hvordan de skal lese forskning kritisk.

  2) Saken har virkelig gått «viralt», og skremmende mange skriver på Facebook og Twitter at de nå ikke vil sove med mobilen ved siden av seg lenger. Når folk så ukritisk svelger et skoleprosjekt som «vitenskapelig bevis», så må noen ta seg bryet med å balansere dette.

  Jentene har i det store og hele gjort en kjempejobb. Jeg savnet dog den enkle kontroll som det hadde vært å bare flytte utstyret til det andre rommet da forsøket ble replikert. Det hadde eliminert en stor ukontrollert variabel og ville ikke kostet ekstra ressurser.

 • kulegutt

  foliehatt og paranoia er billige stråmenn. Hvis jeg hadde hatt en trang til å kalle motparten naive sauer ville jeg jobbet med meg selv med å forstå motpolen bedre.

  Å erklære langvarig eksponering som trygt er gambling. Å stole på dagens forskningsteknologi er naivt. Å ignorere korporativismen og selviske markedskrefters interesse i forskning som støtter selskapene er blindt. Å undertrykke impiriske studier er ignorant. Å latterligjøre kritikere er uprofft. Å slutte seg til konvensjonelle studier er trangsynt. Å avfeie erfaringsrapporter er reduksjonistisk.
  Ingenting er fastlått.
  Historien er full av hypoteser som måtte bøte etter langvarig ignoranse, latterliggjøring og motstand.

 • Det er gjort flere titalls blindede forsøk med selverklærte «el-overfølsomme», og de klarer altså ikke oppdage når en strålingskilde er slått på. Derimot rapporterer de symptomer som hodepine når de blir fortalt at såtrligen er på, selv om den ikke er det.

  Vi kan derfor med ganske stor grad av sikkerhet slå fast at dette handler om noceboeffekt.

  Vi ser nøyaktig det samme i Australia hvor de har vindmøllefrykt og mener at de gir nøyaktig de samme symptomer som el-overfølsomme har. Det interessante er at man her har kunne følge disse symtpomene og sammenlignet det med pressedekning av vindmølle-syken. Det viser seg at symptomene først dukker opp når pressen begynner å skrive om det. Folk merker altså ikke noe til disse vindmøllene før de leser om at andre mener å ha blitt syke. Da blir de også syke. Dette kan man følge fra bygd til bygd. Det er svært fascinerende.

  Man så jo det samme i Trondheim hvor folk plutselig ble syke av stråling etter at avisene skrev at «Trådløse Trondheim» var satt i drift. Problemet er bare at det hadde vært i drift i flere måneder allerede, men det var først da avisene skrev om det at folk begynte å merke symptomene. I tillegg viste målinger at den totale strålingsmengden fra Trådløse Trondheim bare utgjorde 3% av den totale mengde stråling, så hvis ikke folk var syke før er det veldig rart at de ekstre 3% plutselig skulle gjøre dem dårlige. Men igjen, det handler om hva avisene skriver om, og noceboeffekt knyttet til dette.

  Du sier man ikke skal avfeie erfaringsrapporter, men disse er ikke avfeid. Tvert i mot har man undersøkt det ganske så nøye i forsøk etter forsøk. Når man da ser at symptomene ikke har noen sammenheng med stråling, men derimot med forventning om stråling, så er det viktig informasjon. Denne informasjonen kan brukes til å hjelpe de «el-overfølsomme». Deres symptomer er reelle, men for å hjelpe dem må man identifisere en årsak. Hvis de tror såtrling eller vindmøller er årsaken, og det ikke er korrekt, så vil de aldri kunne løse sitt problem. Om man derimot kan eliminere årsaker basert på blindstudier, så kan man gradvis nærme seg en korrekt diagnose, og på den måten gi dem skikkelig hjelp.

  Når folk som du hevder at det å «avfeie erfaring» og stole blindt på kontrollerte studier er et slags angrep på de syke, så er det å snu situasjonen opp-ned. Det er tvert i mot det beste vi kan gjøre for å hjelpe dem. Det er nemlig ikke alltid at man må høre på folks egne erfaringer. Folk tar ofte feil og springer til feilaktige slutninger. Da kan man hjelpe dem best ved å forklare dette, og guide dem i riktig retning.

 • Sorry, Kulegutt, men om jeg var deg ville jeg fått hjelp til å utføre en blindtest av dette, med eksterne musepadder som er tilkoblet og ikke. Ville også prøvd det samme med mobiltelefoner som var avslått, og mobiltelefoner uten lyd, begge uten at du kan se dem, for eksempel inne i en svart plastpose, og med bind for øynene. Det er ikke helt pålitelig uansett, men det kan gi deg en indikasjon på om det kan være noe annet enn det du tror det er. Om du da ikke kan pålitelig identifisere om mobilen er på eller om musepadden er koblet på, så er det bare placebo/nocebo-effekt, eventuelt det kan være en kombinasjon av dette og en eller annen annen lidelse som ikke er knyttet direkte til mobiltelefoner eller musepadder. Er din teori at dette er på grunn av stråling?

 • Spelaren

  «Historien er full av hypoteser som måtte bøte etter langvarig ignoranse, latterliggjøring og motstand»

  Historien er vel så full av tvilsomme forskere som på bakgrunn av enkeltforsøk villeder menigheten sin til den ene rare konklusjonen etter den andre. Wakefield, Mercola og Olle Johansson står i denne skammekroken.

 • kulegutt

  ikke nødvendigvis.
  Hodepine er totalt fremmet for meg etter jeg renset opp i kostholdet mitt. Smerten forekommer utelukkende under mobilbruk, på den siden av hodet mobilen befinner seg, jeg må bytte side fram og tilbake under hver samtale over ca.10min.
  Hvis det er placebo blir jeg imponert, men jeg utelukker det ikke.

 • Jeg blir varm på øret av reserve telefonen. Nokia C5.. Må bytte øre etter 10 minutter. Det samme gjelder noen av de andre telefonene jeg har hatt. Dette gjelder ikke Galaxy S3 som jeg bruker nå. Hvorfor det er slik, vet jeg ikke.

 • Grain

  Det er noe ulykksalig ved at begrepet ‘stråling’ brukes om bølgeenergi over hele frekvensspekteret. For svært manges del tror jeg at man ikke forstår at elektromagnetisk stråling og røntgenstråling/gammastråling er i diametralt motsatte ender av strålingsspekteret, der noe så hverdagslig som stråling fra lys og varme ligger midt i mellom. Jeg tar kanskje feil, men jeg mistenker mange som er redde for stråling fra mobiltelefoner å ha en forestilling om at de har noe som ligner et røntgenapparat inntil øret når de snakker i den, og det kan selvfølgelig virke temmelig skremmende.

  Vi har altså kommet dithen at all stråling som ikke er synlig eller sansbar er tvilsomt eller skummelt, åkke som. Det KUNNE selvfølgelig vært slik at mennesker og andre organismer bare tåler stråling i den midtre delen av frekvensspekteret (lys, varme), men det er vel lite vitenskap som underbygger en slik teori. Snarere er mye av strålingsfrykten i mine øyne en intellektuell degenerering til en middelaldersk vitenskapsforståelse.

 • kulegutt

  Godt formulert. Jeg er klar over effekter. På 90tallet var whiplash en TV fenomen og alle gikk rundt med nakkekrager :-)

  Jeg liker å tro at jeg er urokkelig(sterk) i områder som dette(stråling, mat osv). Men symptomene kommer smygende på(og det er over hodet ikke til å holde ut).
  Ømheten i hodet og stikkingen i fingrene er så intens at jeg har vanskelig for å konkludere med placebo, men utelukker det som sagt ikke.

  Pla/nocebo dominerer folk opplevelser. Fødende kan snu smerten om til orgasme og øyekontakt med et sår kan starte en smerteopplevelse.

  Jeg tror pla/nocebo er et spørsmål om liv eller død. Representasjonen av virkeligheten definerer din biologiske reaksjon. F.eks stress=magesår.

  Jeg tror pla/nocebo en mer relevant enn vi til nå tror. Og at man kan potensielt overkomme skadelig stråling med tankene.
  theori:
  Energien som mob/ruter skiller ut og energien som cellene vibrerer er to bølgelengder i et uendelig spekter av oktaver. Bevistheten kan enkelt skape en smerte, nøytral eller nytelsesopplevelse.
  KANSKJE bare kanskje, kan bevistheten tune inn på en bølgelengde og starte å dekode vibrasjonene. når dette skjer med mob/ruter energi oppleves smerte. Fordi energien muligens har en destruktiv effekt på biologi. Jeg er sikker på at jeg med tankene kan få mitt biologiske instrument til å slutte å dekode energien.

 • kulegutt

  du har rett.
  Men du glemte Einstein, Haramein, Ignaz Semmelweis og mange fler

  Dette er en gjenganger innen vitenskap og når dette taes til betraktning har vitenskapen gjort et stort hopp. For dette er ydmykhet i praksis.

 • kulegutt

  eneste erfaringen min er at pc’er blir verre etter ved aldring. Ikke nødvendigvis mye aldring. kanskje det er slik med tlf også.

  hakke peiling

  jeg veit bare at fingra mine gjør vondt akkurat nå!!!

 • Men det er trist å se noen bruke så mye tid på å diskreditere niendeklassinger. Det hadde vært nok å ta for seg læreren og disse «falske» forskerene, og så flyttet oppmerksomheten til annen forskning som fortjener mer tyn.

 • mikskov

  Jeg blir så glad for at det finnes sånne som deg Tjomlid, takk for at du gidder å ta jobben med voksenopplæring av samfunnet.

 • Hvis du kastrerer henne får hun et mye roligere og bedre liv uten hormonelle forstyrrelser og løpetid. Itillegg til at du slipper uønskede kattunger. Og så fjerner du risikoen for flere typer kreft om kjønnsorganene hennes blir fjernet, og sjansen for at du får glede av henne i mange år framover øker drastisk ^^

 • T

  Selvsagt har du rett i at konklusjonene som er trukket fra eksperimentet er høyst tvilsomme, men jeg klarer ikke helt å la være å irritere meg over at du snakker om PC’er som blåser varme, når bildet viser noe som ligner på moderne laptop’er. Disse avgir ofte ikke mer varme enn f.eks. en trådløs router, og ikke blåser de nevneverdig med luft, heller.

 • Det er ikke niendeklassingene han forsøker å diskreditere, men alt det fjaset om stråling som står i media, der slike «forskingsprosjekt» blir brukt til å underbygge påstandene.

 • Antijugertsen

  Det, er bare tull!

 • RonnyBrakar

  Kanskje Nokiaen ikke skrur av skjermen under samtalen? En skjerm kan generere en merkbar mengde varme. Akkumulert i et isolerende materiale kan det bli veldig merkbart. Galaxy vet jeg at skrur av skjermen så snart du har lagt den inntil øret.

 • Eller kanskje det er blodtrykket ;-)

  http://www.telegraph.co.uk/news/10062085/Mobile-phones-cause-blood-pressure-to-rise.html

  Jeg har litt telefonskrekk, så kan tenke meg at mitt blodtrykk øker merkbart når jeg får en telefon ja…

 • Jaha

  Tragisk at en voksen, seriøs mann har brukt så mye tid og energi på å fortelle verden at HAN vet mye mer enn disse andre…. Dette kunne du spart deg! La jentene få nyte dette, og la dette være inspirasjon. De møter tidlig nok den voksne verden og kritikken! SKJERPINGS FOLKENS!!!!

 • Jaha

  HELT unødvendig å opplyse oss vanlige nordmenn om dette. Og ihvertfall på denne måten. Vi har da hjerner selv!! Du har brukt laaaaang tid på dette innlegget Gunnar. Og det eneste du har bevist overfor meg, er at du er en person som gjør LITT MYE ut av en liten sak! 12 wordsider ble dette!!!! Og du har tatt deg tid til å Google, og legge til informasjon. Jeg syns du burde bruke tiden på bedre ting, som f. eks tornadoer i Oklahoma, som er MYE mer viktig en dette LILLE skoleprosjektet! Dessuten, om dette fører til at folk ikke sover med PC og mobil (brannfarlig), så er det bra for samfunnet.

  JEG FRATAR DEG HERVED ANSVARET FOR Å «LÆRE» ANDRE NOE SOM HELST!!!!!

 • Jaha

  Må også få minne dere eminente besserwissere om at mye kan bli betalt med penger av bedrifter som vil tjene mer penger. La meg bare nevne levetid for lyspærer (de gamle). De fant opp en måte slik at den kunne vare i evigheten (symbolsk ordbruk av produsenter, sikkert), men da ville jo etterspørselen fort bli lav. Derfor var det ingen som fikk vite dette, og det ble gjort avtaler om dette. Også nylonstrømper, som det faktisk er mulig å lage sterkere, men igjen, da vil de tape penger på det. Så klart INGEN vil gå ut med det OM det skulle vise seg at en kan bli skadet av dette. Det handler like mye om penger som noe annet. Dette burde da dere også vite….

 • Jaha

  Hvem er folkene i svenske skeptikerorganisasjonen VoF? Skeptisk….

 • Jaha

  Oj, beklager! Ser jo at hobbyen din ER å være skeptisk og kritisere alt og alle. Da får du bare beklage!!! Men syns du burde kritisere overfor RETT PERSON MED EN GANG! Og ikke gjøre det over en blogg. SÅ voksen burde du være… MEN, du tør vel ikke det. Typisk feiging… sitter foran PC og skjerm… Men jeg er glad for at det finnes så få av deg i verden! Som må bruke tid og energi på å plukke ting fra hverandre i stedet for å bygge opp. Kan hende er du en faktakjenner, men en menneskekjenner er du ikke!!!

 • Hvem er «rett person» mener du? Jeg var i direkte kontakt med både naturfagslæreren og journalisten i DR.

  Når det er sagt så er du velkommen til å komme med saklig kritikk av min argumentasjon, eller peke på noe jeg skriver som er feil. Det har jeg ikke sett noe av ennå… det kan nesten virke som om du er sint på meg fordi du ikke finner noe saklig å ta meg på.

 • Spelaren

  Inspirasjon? Jentene er sikkert henrykte over at et uskyldig skoleforsøk har blitt kapret av strålehysterikere og journalister med manglende evne til å sjekke bakgrunnen til de «begeistrede» forskerne som nevnes. Takk for folk som gidder å ta bryet med å sjekke nøye gjennom kilder og relevant forskning slik at disse fordummende sakene kan stoppes frå å spre seg som pesten på sosiale medier og ukritiske klikk-gale nettaviser. Det er ingenting som er tragisk med kunnskap.

 • Ingvar

  Dette
  får meg til å tenke tilbake på da jeg gikk rundt med min første
  telefon, og ble forsøkt overbevist om den «påviste» sammenhengen mellom
  mobil i bukselomma og sterilitet. En ting er at vi her har å gjøre med
  en naturfagslærer som misbruker sin autoritet og belemrer elevene sine
  med subjektivt hysteri. Men når samme lærer truer med å saksøke(!)
  artikkelforfatter idet han blir konfrontert med vitenskap og sunn
  skepsis, antar jeg at selv 9.klassinger har problemer med å ta ham
  alvorlig. Vil tro han hadde oppnådd samme effekt med «..pappan min er
  sterkere enn pappan din».

 • martin røst

  Hei Tjomlid, jeg klarte bare å skumme over tiraden din, men oppdaget et par ytterst uredelige feil i løpet av 20 sekunder. Når du skulle diskreditere Olle Johanson:
  1. Din påstand om at han hevder at kulgalskap stammer fra stråling er blankt oppspinn – du må sjekke kildene dine før du publiserer rykter og tøys.
  2. Hypotesen om at stråling kan ha en kombinasjonseffekt (cocktaileffekt) med røyking kan være riktig eller gal, men selve teorien er det ingenting i veien med. Du bes huske at det også var «absurd» blant myndighetslojale skeptikere at asbest i kombinasjon med røyking kunne forsterke hverandre (Oisann! risikoen for lungesykdom økte vist 50 ganger!).
  Eller at ulike sprøyemidler i kombinasjon kan øke toksisiteten opptil 1500 ganger! Det var det jammen ingen som hadde trodd! Det er ikke umulig at at du kan ha noen poenger, men totalt sett framstår din kampamje for mobilindutsrien som uredelig og useriøs. Du burde brukt energien din på noe aktverdig itstedet for a angripe den svake part. Og «WHO gjennomhikk 25.000 studier uten å finne noe som helst»!?? Hvor tar du det fra??? Når WHO klassifiserte radiofrekvent sråling som mukig kreftfremkallende for to år siden så var det IKKE fordi de ikke hadde funnet noe som helst.

 • Hei og takk for ditt innspill.

  1) Jeg har sjekket kildene mine. Her er Olle Johansons leserinnlegg i Aftonbladet hvor han eksplisitt skriver at kugalskap kan skyldes mobilstråling. Sitat:

  «Mot denna bakgrund måste det betraktas som högst troligt att galna ko-sjukan helt enkelt beror på mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner och andra apparater!»

  http://wwwc.aftonbladet.se/debatt/0103/12/debatt.html

  2) Olle Johanssons hypotese er slik jeg leser den basert på en del feilaktige premisser. Johansson skriver at man knapt så noe til lungekreft før 1955, og prøver å lage en kobling mellom starten på radiosendinger og lungekreft. Han hevder også at røykere ikke fikk hyppigere lungekreft enn andre før radioens inntog. Men det ser ikke ut til å stemme med internasjonale tall for lungekreft. Se f.eks. dette:

  «Some 150 years ago, it was an extremely rare disease. In 1878, malignant lung tumors represented only 1% of all cancers seen at autopsy in the Institute of Pathology of the University of Dresden in Germany. By 1918, the percentage had risen to almost 10% and by 1927 to more than 14%. In the 1930 edition of the authoritative Springer Handbook of Special Pathology it was duly noted that malignant lung tumors had begun to increase at the turn of the century and perhaps even more so after World War I and that, possibly, they still were on the increase. It was also noted that while most lung tumors occurred in men, there seemed to be a steady increase in women. Duration of the disease, from being recognized until death, was usually from half a year to 2 years and in practically all cases there had been a long history of chronic bronchitis.

  What caused such a dramatic increase in an obscure disease? The handbook discusses at some length possible etiologic factors: increased air pollution by gases and dusts, caused by industry; the asphalting of roads; the increase in automobile traffic; exposure to gas in World War I; the influenza pandemic of 1918; and working with benzene or gasoline. However, lung cancer rose at the same rate in countries with fewer automobiles, less industry, fewer paved roads, and in workers not exposed to benzene or gasoline—and had not risen in the 19th century after earlier flu pandemics. In 1 or 2 sentences, smoking was briefly mentioned as another possibility, but it was pointed out that as many investigations failed to show an association between smoking and lung cancer as there were positive findings. In summary, there was some suspicion, but by no means certainty that lung cancer would be caused by extraneous agents and no particular importance was given to the smoking of cigarettes. It is interesting to note, however, that in 1929 (presumably too late to be included in the handbook) the German physician, Fritz Lickint published a paper in which he showed that lung cancer patients were particularly likely to be smokers. He then went on a crusade against smoking, and antitobacco activism actually became widespread in Germany.»

  http://toxsci.oxfordjournals.org/content/64/1/4.full

  Med andre ord konstruerer Johansson en falsk virkelighet for å underbygge sine hypoteser. Det er ganske så tvilsomt.

  3) Hvis du lurer på hvor jeg «tar det fra» at WHO har gjennomgått 25000 artikler, så er det vel bare å klikke på lenken i teksten som leder deg til kilden:

  http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html

  Da IARC klassifiserte mobilstråling som «muligens kreftfremkallende» (i samme kategori som bregner, kaffe, snekkeryrket og sylteagurk), så var det utelukkende på grunn av Hardell sine studier. Tok man bort disse, så forsvinner all slik effekt. Og Hardells forskning er sterkt kritisert ettersom den baserer seg på selvrapportering av mobilbruk hos kreftsyke, noe som er svært upålitelig og offer for såkalt «recall bias». Det er gjort analyser for å finne ut effekten av recall bias, og når man tar hensyn til dette forsvinner også effekten i Hardells forskning. I tillegg mangler hans studier en logisk dose-respons-effekt. Man ser en økning i risiko ved kortere bruk (1-4 år), og så blir risikoen for kreft lavere ved lenger tids bruk, før den øker etter 10 år. Det er fullstendig ulogisk at mobilstråling skulle beskytte mot kreft mellom 5-10 års bruk, men det er derimot konsistent med recall bias.

  WHO sitt offisielle standpunkt er altså at ikke-ioniserende stråling er ufarlig. IARC konkluderte tross alt ikke med at det er farlig, bare at det finnes noe bevis for at det kan være det, som i praksis da er Hardells studier. Men den store mengde forskning peker likervel i motsatt retning. Det er ingen selvmotsigelse her.

  Ergo ser jeg ikke at noen av dine innsigelser holder vann.

 • martin røst

  Jeg innrømmer at det leserinnlegget ikke slo helt heldig ut, jeg var ikke kjent med at han hadde gått så tydelige ut med kausalhypotese – så jeg beklager at jeg hevdet at du ikke hadde skejjet dine kilder. Kanskje er du ikke uredelig heller, men det hadde vært fint å hatt en så engasjert person på den rette siden.

  så til saken:

  1. I en redelig debatt må man spørre hva bakgrunnen for ressonementet til Johanson er. Teorien er logisk nok:

  A) Kugalskap skyldes prioner som kommer over i hjernen.

  B) Mobilstråling svekker blod-hjerne barrieren og dermed kan fremmedstoffer slippe inn i hjernen – deriblant prioner.

  Med andre ord kunne mobilstrålingens evne til å slippe inn i giftstoffer i hjernen i teorien vært en bakenforliggende faktor i kugalskap. At Johansen ser ut til å gått litt vel hardt ut bør ikke stjele oppmerksomheten fra det som var det viktigste: At Salford etc, påviser svekkelse av blod hjernebarrieren når utsatt for ikke-ioniserende stråling.

  2. Når det gjelder om radiostråling bidro til forsterking av effekten på lungekreft er dette kanskje ikke holdbart, men det etter hav jeg forstår en kjent sak at de elektriske egenskapene til støv og luftbårne kjemikalier endres av elektromagnetisk stråling (f.eks ved hjelp av en ionisator eller tordenvær). En mulig effekt av dette i forhold til mikrobølger kan således være at luftbåren forurensing blir mer skadelig når den mottar en gitt ladning. Men om dette er tlfellet eller ikke vet jeg lite om. Jeg biter meg forøvrig fast i et sitat fra linken du sendte:

  «In 1 or 2 sentences, smoking was briefly mentioned as another possibility, but it was pointed out that as many investigations failed to show an association between smoking and lung cancer as there were positive findings».

  Det var så mange rapporter som ikke fant sammenheng mellom røyking og lungekreft..? Høres dette kjent ut overført til denne debatten? Har du lest EEA rapportene «Late lessons from early warnings?» (www.eea.eu) Det bør du gjøre, med ditt engasjement hadde du elsket den, vi må deg over på den lyse siden!

  Når det gjelder WHO så er det vanlig «skeptiker-lingo» å henvise til at bregner, kaffe etc også ligger under klassifisering 2B «mulig kreftfremkallende».

  Til dette har jeg fire hovedinnvendinger:

  1.For det første konsumeres verken kaffe eller bregner av hele befolkningen (inkl småbarn) nærmest hele døgnet. Hverken kaffe eller bregner står heller montert på hvert hushjørne og inne i alle byggninger og eksponerer alle hele tiden med en rekkevidde per sender på opptil flere kilometer.

  2. Bly, DDT og Akrylamid står også på klasse 2B, men jeg ser ingen som harselerer med den biten.
  3. Bregner og kaffe kan man selv velge om man vil utsette seg for – mobilstråling blir man tvangseksponert for hele døgnet. Det frie valg er eliminert.
  4. Klasse 2B er en kategori som i likhet med alle andre slike prosesser betsår av et spekter innefor gruppen som blant annet påvirkes av pressgruppe, politikk, fakta og risikovurdering. Noen ligger tett mot klasse 3, men andre ligger tett mot 2A. det gir ikke nødvendigvis så mye mening å sammeligne bregner med ikke- ioniserende stråling dersom de ligger på hvert sitt ytterpunkt. Denne typr harselering blir da en form for latterligjøring eller hersketeknikk.
  Når det gjelder selve statistikken til Hardell eller det at Interphone og den danske kohortstudien er full av feil og selvmotsigelser så beviser dette ihvertfall ikke at strålingen er ufarlig, men jeg kan ikke gå mer inn på dette akkurat nå. Jeg syns det er mer interessant at det tok 5 år med uenighet hvordan man skulle presentere resultaten til Interphone. Jeg synes også det er av interesse å påpeke at Intephone var avsluttet i 2004 og at resultatene dermed er midlt sagt lite aktuelle alle den tid mobilrevolusjonen først tok av etter at dataene var ferdig innhentet.

 • Kim Schwert

  Hei, jeg får også vondt i fingrene når jeg bruker musepad på laptop. Det går ekstra fort hvis laptopen er plugget i veggen og tar litt lenger tid på batteri. Det starter som små nesten umerkelig «støt» i fingrene og utvikler seg etterhvert til skukkelig verk i hele handa sånn at jeg må slutte. Det har skjedd på flere laptopper, men ikke alle er like ille. Mine venner kjenner seg ikke igjen i dette så jeg anatar jeg har en slags sensitivitet for det – eller jeg innbiller meg visst at den museplata på laptoppen er farlig! Hehe, er det ikek rart hvor lette det er å avskrive andres symptomer som «noe psykisk»!

 • Mushi

  Bra noen gir tjomsen noe å tygge på!

 • 1) Husk at ikke alle har funnet det samme som Salford et al. Her er to studier som ikke finner noen svekkelse av blod-hjerne-barrieren når det utsettes for EM-stråling:

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.20123/abstract;jsessionid=7FC3F537889FC32B8121CFA0C067184D.d01t02

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.20138/abstract

  http://www.emf-portal.de/viewer.php?l=e&aid=13987

  http://www.emf-portal.de/viewer.php?l=e&aid=13429

  Her er en studie med usikker konklusjon (fant en effekt hos hann-rotter, men ikke hos hun-rotter):

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19811403

  Merk også at Salford/Frey og andre studier er rottestudier. En eventuell effekt her, om den er reell, er aldri påvist hos mennesker.

  Og for å sette spikeren i kisten, her er en systematisk gjennomgang av alle nyere studier på dette tema, og den konkluderer negativt:

  The published results available in 2005 were insufficient to draw firm conclusions concerning the possible non-thermal effects of radiofrequency fields on the blood-brain barrier (BBB). This critical review deals with 16 articles on this topic published since 2005. The methodological quality of these articles was not equivalent. We therefore analysed the underlying methodologies from both their biological and physical aspects. We conclude that recent studies provide no convincing proof of deleterious effects of RF on the integrity of the BBB, for specific absorption rates (SAR) up to 6 W/kg.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070510001246

  Ingen har så langt klart å replikere Salford et al sine resultater.

  2) Å ta et par setninge ut av sin kontekst hjelper ikke debatten så mye. Ja, selvsagt viste tidlig forskning resultater som sprikte. Slik er det som regel. Men om du leser videre ned i teksten ser du at en sammenheng mellom tobakksrøyking og lungekreft ble fastslått lenge før 1955, som Johansson setter som den magiske grensen. Et utdrag:

  The link between the smoking of cigarettes and lung cancer began to be suspected by clinicians in the 1930s when they noted the increase of this “unusual” disease. Publications began to appear and about 2 decades later the role of smoking as causative agent had been firmly established. A case control study was published in 1940 in Germany and its author flatly stated that “the extraordinary rise in tobacco use was the single most important cause of the rising incidence of lung cancer” (Müller, 1940). At this time, lung cancer had become the second most frequent cause of cancer death, stomach cancer being the first. In 1943, the German Institute for Tobacco Hazards Research disclosed a study which found that among 109 lung cancer cases only 3 were nonsmokers, a proportion much lower than in the control group. In the 1950s Doll and Hill in England and Cuyler Hammond and Ernest Wynder in the U.S. provided further evidence for a causal association between smoking and lung cancer.

  Jeg oppfatter Johansson som temmelig uredelig når han legger til grunn at før 1955 hadde ingen sett noen sammenheng mellom lungekreft og røyking. Han skriver:

  «Less noticed, though, is the fact that no connection between smoking and lung cancer was noticed before 1955.»

  http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=967

  Det er altså bare tull og gjør ikke akkurat at jeg får mer tillit til Johansson.

  3) Fakta er at etter en gjennomgang av alle forskning så fant man svært begrenset evidens for at slik stråling skulle være skadelig. Du ramser opp mange punkter, men overser elefanten i rommet, nemlig at det ikke er påvist noen økning i insidensen av hjernekreft de siste 20 år. Jeg har gitt referanser for dette for både USA, Storbritannia og de nordiske land i en annen kommentar her inne.

  Vi ser ingen økning, og denne økningen burde vi strengt tatt nå ha sett om det var noen slik risiko.

  Dette handler om å koble teori med virkeligheten. Kaffe inneholder tusenvis av karsinogener. Teoretisk sett så burde det føre til kreft. Og den er klassifisert i 2B. Det finnes altså «limited evidence» for at det kan gi kreft. I praksis ser vi derimot ingen slik effekt fordi disse stoffene oppfører seg annerledes i kroppen, eller håndteres av mekanismer i kroppen. Ja, faktisk ser kaffe ut til å kunne ha en beskyttende effekt mot enkelte krefttyper.

  NCI sin analyse viser tydelig at Hardells tall ikke kan stemme, fordi da ville vi ha sett en betydelig større økning av tilfeller med hjernekreft enn det vi gjør. Virkeligheten matcher ikke Hardells teori. Om man gjør hans konklusjoner om til en hypotese om utviklingen av kreft, så er den altså i praksis falisifisert. Det er en temmelig tung indikator for at noe i hans studier er feil.

  Jeg kan altså ikke se at du introduserer noe her som hverken øker Johanssons kredibilitet (tvert i mot ble jeg enda mer sjokkert over hans uredelighet da jeg researchet dette nøyere på grunnlag av dine spørsmål), eller som er vektige argumenter mot mine poenger i bloggposten.

 • Piece of cake.

 • SiggyStardust

  Hvorfor stoppet du ikke tornadoene i Oklahoma, Gunnar?

 • Per Ulv

  Ser vinduene er svært gamle. Mulig variabel trekk fra de forskjellige vinduskarmene.

 • Her kunne man vært såpass stor og oppegående at man hadde invitert elevene til æ være med på å gjenta forsøket med de påståtte feil-variablene gjenopprettet. Men nei, i stedet bruker man mange dagsverk på å rakke ned på skoleklassen og skryte av det i media. Forferdelig patetisk av en voksen mann!

 • Spelaren

  Ingen nedrakking, snarere kritikk av mediene som blåser dette opp og bruker tvilsomme kilder som sannhetsvitner. Hvis du hadde tatt deg bryet med å lese meir enn overskriften hadde du fått med deg at Tjomlid berømmer jentene for forsøket, siden alle forskere begynner i det små.

 • Skeptikeren

  «LITT mye av en liten sak», sier du. Regner med at du da ikke vet hvordan ordentlige forskere jobber?

 • Skeptikeren

  «Men jeg er glad for at det finnes så få av deg i verden!»

  Jøsses – nei, nei. Dessverre, mener du vel?

  Å plukke fra hverandre ER å bygge opp. Det er det forskere gjør.

 • Skeptikeren

  «La meg bare nevne levetid for lyspærer (de gamle). De fant opp en måte slik at den kunne vare i evigheten (symbolsk ordbruk av produsenter, sikkert), men da ville jo etterspørselen fort bli lav.»

  Nope. Les deg opp om eksempelvis eksponensialfordeling innenfor statistikk. Meget interessant lesning.

 • Jegermeistern

  KATTER er de mest uegnede dyr til vitenskapelige tester! Husk at katter, i motsetning til de fleste andre organismer, har 9 liv!

  Du TROR at kattekreket ditt ikke har tatt skade av EM-strålingen – men i virkeligheten har den allerede dødd 8 ganger, av hhv. hjerneødem, kreft i tykktarmen, akutt hjerteinfarkt, blodpropp i lillehjernen, leverkreft, lungekreft, akutt anemi og strålingsrelatert hjerteurytmi. Når den dør for siste gangen, av akutt elektromangnetisk kikhostehikke, får nok pipa en annen lyd!

 • Obus

  Hvis noe kalles stråling blir det farlig. Jeg skrev en gang noe om det i forbindelse med en ganske tøvet nyhet.

  http://dyadeblog.wordpress.com/2010/04/13/straling-er-farlig/

  Ellers hørte jeg denne «sensasjonen» på Ekko. Siden jeg hadde en gammel pose med karsefrø liggende har jeg nå satt i gang et lignende forsøk, men i mindre skala. Og jeg gjør det litt anerledes. Jeg har pakket inn en beholder med frø sådd på fuktig underlag i aluminiumsfolie, slik at frøene befinner seg i et Faradaybur og derfor ikke utsettes for elektromagnetisk stråling, og en annen beholder pakket i svar plast, slik at de heller ikke får noe lys, men utsettes for feltet fra routeren, og plasert begge i umiddelbar nærhet av hverandre så tett inntil routeren som mulig. Så nå venter jeg spent til jeg pakker dem ut om noen dager. Dessverre er det mest sannsynlige at ingen av dem spirer, så gamle som frøene er. Men jeg ser ingen grunn til å bruke penger på å kjøpe nye frø.

 • Jegermeistern

  «ganske modig å undertrykke unge menneskers valg om å plassere mobilen vekk fra hodeputa under søvn».
  Jeg skal gi de «unge menneskene» et enda bedre råd:
  Slå av mobilgreia når du legger deg! Det kan KANSKJE føre til mindre stråling, som KANSKJE kan føre til bedre helse – men det vil helt sikkert hindre at du våkner av at mobiluhyret skriker opp om at en eller annen har sendt deg et svar på en eller annen uvesentlighet på trynesladderforumet. Det vil gjøre at du sover uforstyrret gjennom natta – og det fører HELT SIKKERT til bedre helse!

 • kulegutt

  godt poeng :-)

  Men er ikke disse punktene for godt til å være sant??

  – Mat er tilnærmet uvesentlig for helsen
  – Søtningsstoffer er problemfritt
  – Overflod av elektromagnetiske apparater er bekymringsfritt
  Dette høres utopisk ut.

  Men for all del, jeg håper at påstandende er korrekte og at barn ikke blir offer for vitenskapens limitasjoner.

 • Jegermeistern

  Hvem har påstått at mat er uvesentlig for helsen?

  Den største helsefaren med de elektroniske dippeduttene alle omgir seg med, er nok at de (særlig barn/unge) bruker all tid på apparaturene, og ikke kommer seg ut i frisk luft, og bruker kroppen sin. Dessuten at de kjører kraftig lyd rett inn i øret via «idiot-plugger» – var det du eller andre som nevnte tinnitus?

 • kulegutt

  jeg nevnte ikke tinitus!

  Hvem har påstått at mat er «ikke har så mye å si»??
  – du leser bloggen hans :-)
  Hvorfor sier han det??
  fordi det ikke har blitt vitenskapelig dokumentert gjennom solide studier.
  Dette er hva jeg kaller god underholdning.. hehe

  ang el.magnetisme stiller jeg meg kunnskapsløs, ydmyk, kritisk, ventende. og mobilen forblir ute av lommen tross hva selskapene og rapportene sier. Og ruteren monteres vekk ifra barnesenga tross latterliggjøringen det fører til. Men igjen, dersom alt bare er harmløst er jo bare det gode nyheter :-)

 • Her gjør du en feilslutning. Det er klart at mat har mye å si. Får vi ikke i oss alle de næringsstoffer vi trenger, så har det stor innvirkning på helse. Poenget er bare at i den vestlige verden så får vi i oss alt vi trenger om vi spiser et noenlunde normalt kosthold. Vi har ingen mangelsykdommer.

  Alle disse sammenhengene mellom mat og helse som ulike aktivister roper om har én ting til felles: det er en hypotese dratt ut av egen rompe. Folk søker forklaringer for kroniske sykdommer og plager, og da er det mye tilfeldigheter som gjør om de endre opp med å skylde på mobilstråling, gluen, «toksiner», parasitter, vaksiner, amalgam eller noe annet. Alle er like feil, men det gir folk mening å ha funnet en «årsak» de kan fokusere på. En slags mestringsøvelse. Empowerment. Folk med akkurat samme lidelse kan skylde på helt ulike ting, og alle er like overbevist om at de har rett fordi de baserer seg på ren subjektiv synsing, ikke noe som helst vitenskapelig fundament. Det er _det_ som er god underholdning. Eller egentlig bare veldig trist.

 • kulegutt

  Å si at vestlige matvaner er holdbare grunnet fravær av mangelsykdommer er en behagelig men urealistisk beslutning. Fravær av mangelsykdommer alene er ikke definisjonen på god helse.

  Hvis du vil vite hvor mat-som-medisin-fanatikerne får inspirasjonen er dette to filmer med høy underholdningsverdi.
  «avarage joe on the raw»
  «fat, sick and nearly dead»(denne er best)

 • Hans Torvaldsen

  Karse kan brukes til å speede opp farten på routere. Som en følge av jentenes forsøk har nå danske «forskere» snudd det hele på hodet. Les her: http://rokokoposten.dk/2013/05/24/forskere-jubler-karse-giver-hurtigere-internet/

 • Slartibast

  Designet kort liv i forhold til teknologi for konsum er en kjent sak, desverre.
  Men det har ikke noe med denne saken å gjøre

 • rogerta

  Mange vestlige sykdommer kan knyttes til mineralmangel:

  Alzheimers: kolesterolmangel

  Diabetes: kromium- og vanadiummangel

  Overvekt: mangel på et eller flere mineral, overspising ved mangel på jern og fosfor samtidig

  Aneurysme: koppermangel

  Hjerteinfarkt: seleniummangel

  Osteoporose: kalsium-/Boronmangel

 • Det er så deilig å diskutere med folk som bare dikter opp påstander som passer dem :-)

 • Pingback: Experiment met tuinkers en Wi-Fi - Wel prijs, maar niet zo'n best onderzoek - Kloptdatwel?()

 • rogerta

  Og du er fabelaktig ignorant og forutinntatt :-) Skulle ikke forundre meg om du var en slik som presterer å sitere Quackwatch i dine innlegg :-)

 • KML

  Om ikke annet er det kanskje positivt at jentene venner seg til å skru av mobilen om natten. Så lærer de seg bedre søvnvaner istedet for å sjekke mobilen dersom de skulle våkne midt på natten av en eller annen grunn.

 • Jeg tror det kan ha noe med jording (eller manglende sådan) å gjøre. Jeg har i hvert fall merket elektrisitet i jobb-laptopen min når den er plugget inn i en ujordet kontakt. Da får jeg «støt» (tilsvarende som i en live ledning, men mye svakere, som en slags lett during/summing) av metalloverflater på PC-en. Dersom musematten er metallisk, og de som har laget PC-en ikke har hatt EMC høyt på lista over designmål, så kan det absolutt hende at det går elektrisk strøm gjennom fingrene.

 • Pieter Nuyts

  (I’m sorry, I can read Norwegian since I learned Swedish but I don’t write it)

  The reason why your search for Marie-Claire Cammaert didn’t give any results is probably that her real name is Cammaerts, with an S at the end. Searching for that name directly leads me to this page on the university’s website: http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/5/CH4065.html . Here it seems she calls herself Tricot, one of those names is probably her husband’s.

  A lot of what you are saying seems to make sense but it seems you missed out yourself on this part of your research…

 • This is correct, but I did actually update this later the same day I posted this blog post. Just read the «small writing» below the part about Cammaerts :-)

 • kulegutt

  takk for innspill!!
  -«during/støt» er ikke representativt.
  -Bruker ikke musematte.
  -Om produsenten av en 2år gammel dell ikke tar uønsket elektromagnetisme til betrakning aner jeg ikke.
  Jeg kan forøvrig telle minst 5 forskjellige PC’er som fremprovoserer opplevelsen.

  Kan hende jeg «lurer meg selv» til å tro at jeg får et sting i fingren. Da trenger jeg tjomlids anti-self-deception-meditation-antidote :-)

  Jeg stiller meg positiv til en forklaring som frifinner mob/wifi Hz grunnet bekvemmelighet og evolusjon. Men det skal mer enn klassisk, reduksjonistisk forskning med tvilsomme finansmenn til før jeg aksepterer 6åringer med elektromagnetiske generatorer på kroppen/hodet 24/7.

  Spørsmål(on the side)
  Hvor går grensa til Tjomlid?
  Hva vil Tjomlid si ang. Nassim Haramein, Peter Joseph eller Ruppert Sheldrake?
  Ville han sagt: Nope!! han/hun er for smart. Jeg vil heller cherry-picke opplagte sjarlataner og lage stråmenn av troverdige, prominente og oppegående individer.
  Nå tror jeg Tjomlid ville sagt: «nå tar du alt ut av kontekst. Jeg tar for meg aktuelle temaer, og forteller sannheten basert på den beste forskningen, fordi det er min lidenskap».
  Jeg respekterer dette arbeidet. Men husk at det isolert sett skaper et limitert bilde av verden, fordi vital informasjon uteblir. Den overordnede materialistiske/anti-theistiske/mekanistiske tilnærmingen inspirert av hissige reduksjonister som Dawkins, Krauss og Shermer skaper en tafatt dualitet mellom rasjonalitet og imaginalitet(imaginality). Harmoniseringen er uungåelig, så hva er det jeg prater om. Dette er bare et springbrett.

 • Pingback: Kilden Nyheter forvrenger budskapet i kildene til sine nyheter | SAKSYNT()

 • Pernille Nylehn

  Gunnar, fant du ut om strålingsgruppen og kontrollgruppen sto i to forskjellige rom eller ulike rom? Og om det fantes noen strålingskilde i kontrollgruppens rom?

 • De stod i to ulike rom. Rommene var ved siden av hverandre. Ingen direkte strålingskilde i kontrollgruppens rom, men eksperimentet beskriver både en radio- og GSM-mast rundt 100 meter fra skolen, og det er nok tonnevis med annet «strålende» utstyr rundt omkring, såvel som alle personer mobiltelefoner etc, så stråling er det jo nok av uansett. Det kritiske poeng er at kontrollgruppen ikke ble plassert i et Faraday-bur, og dermed vil det være mye «bakgrunnsstråling» selv på kontrollgruppen.

 • Pernille Nylehn

  Nettopp. Det er en litt hissig dame på bloggen min som mener mitt lille solsikkeforsøk http://perpelle.wordpress.com/2013/05/26/er-straling-fra-routere-skadelig-for-planter/ er helt på trynet fordi skålene står i samme rom, og strålene, iflg henne, virker sterkest 1,8 meter unna kilden …

  Faradaybur hadde vært fint. Men da måtte strålingsgruppen hatt et lignende bur, bare ikke i metall. Det er ikke lett dette. :)

 • Pernille Nylehn

  Men pst., lenken til rapporten virker ikke. Lenken i artikkelen din altså.

 • Andre gjør også forsøket i ulike varianter uten å finne noen effekt av strålingen:

  http://ing.dk/artikel/laeserne-karsefroe-spirer-glimrende-trods-mobilstraaling-159452

 • Pernille Nylehn

  Min kritiker sier også at de danske jentene hadde brukt «et måleapparat for høyfrekvent stråling» for å forsikre seg om at kontrollskålene ikke var utsatt for stråling. Jeg ser det står et bilde av enellerannen måler, men de skriver ikke noe om at de har målt, elelr hva eventuelle målinger viste. Vet du noe om det?

 • Dette er ikke omtalt noe sted i prosjektrapporten, så påstanden er egentlig irrelevant all den tid vi ikke vet noe om verdiene. Det er riktig at de står med et måleapparat på et bilde, og dette spurte jeg læreren direkte om, men fikk ikke noe svar fra ham på det. Det han selv skriver på ing.dk er:

  For det er uhyre vanskeligt at etablere et eksakt forskningsdesign, hvor kun en enkelt parameter ændres. Som vilde eksempler derpå, har skolen eksempelvis både en mobilmast og en FM-sender omkring 100 meter fra hovedindgangen. Muligvis er strålingen herfra – på en måde, der vil være umuligt at eftervise med det udstyr, der findes på en folkeskole – på een eller anden måde ved ren tilfældighed i opstillingen i stand til at skabe en lokal konstruktiv interferens netop i forsøgsmiljøet. Andre forslag til uafklarede confounders ville være påvirkning fra een eller anden form for overharmonisk svingning i forhold til el-nettet (men lyset var altså slukket i forsøgslokalerne, og der var ikke andre apparater tændt ud over computere/ap). Der blev ikke foretaget måling af eventuelle overharmoniske svingninger eller faseforskydninger, hvilket selvfølgelig kan betragtes som en mangel.

  I et endnu vildere perspektiv ville eksempelvis en form for lokale interferenspunkter i mikrobølgestrålingen skabt ved tilbagekastning fra hjørner/vægge/møbeloverflader – evt faciliteret ved interaktion med den påståede Schumann-resonnans eller telluriske strømme – kunne etablere en confounder, vi med folkeskoleapparatur ikke har en chance for at opdage.

  De gjorde altså en eller annen form for måling, høres det ut til, men ikke presis nok til å kunne avdekke noen reell innvirkning av andre strålingskilder.

  Jeg synes han tar ganske lettvint på dette. Det må ikke bare «overharmoniske svingninger» til for at andre strålingskilder kan virke inn. Han nevner ikke alt annet datautstyr og mobiltelefoner som nødvendigvis må finnes på skolen, og som også stråler. Vi vet ikke noe om hva som var i naborommene av utstyr. Hva med elektromagnetiske felter fra strømkabler i veggen? Plantene stod plassert rett over varmeovner på veggene, ergo må det være noe strøm i omløp der. Hvordan kan det virke inn?

  Kritikeren i kommentarfeltet ditt ser ut til å ha større tro på forsøkets rigiditet enn læreren selv har.

 • Pernille Nylehn

  Jeg så forresten nærmere på et av bildene i rapporten, det er tatt fra nettstedet emrstop.org: http://emrstop.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:comet-assay-shows-comparable-damage-to-living-cells-between-x-rays-and-24-hrs-of-mobile-cell-phone-exposure&catid=6:emfemr-information&Itemid=36
  De skriver at bildet øvrst til venstre er en normal celle under mikroskop. Jeg lurer litt på hva slags celle dette er, og hva slags mikroskop de har brukt. Jeg kjenner ikke til noen celler som ser slik ut, og i et mikroskop med f eks 40X forstørrelse kan man vanligvis se strukturer i cellen, i hvert fall kjernen, som her: http://bcrc.bio.umass.edu/histology/files/images/2009_3_24_14_42_27.jpg
  Cellene i rapporten er kanskje lyst opp på en spesiell måte, men nettstedet opplyser ikke annet enn at det er «under magnification». De andre to bildene skal forestille celler som har vært bestrålt, og det sies følgende: «Trailing behind it are its genetic guts, spilling through the cell membrane as little particles that look like a comet trail against the dark background. These DNA fragments are called micronuclei, typical mutations from excessive X-rays, or from gamma waves of nuclear detonation»
  Dette er så tullete at jeg nesten ikke har ord. Mutasjoner skjer i DNA som befinner seg inne i kjernen, ikke i en klase utenfor cellen. Man kan ikke SE mutasjoner i mikroskop. Hvis det virkelig stemte at DNA befant seg utenfor cellen, ville cellen vært død som ei sild, og gått i oppløsning. Det kan selvfølgelig tenkes at celler kan bli ødelagt av bestråling eller oppvarming, men da ser de ikke slik ut. Jeg tviler faktisk på at dette bildet i det hele tatt er av celler.
  Jeg må si jeg blir mer og mer betenkt jo mer jeg leser av denne rapporten. Og en ting er at 16-åringer ikke har erfaring med å vurdere kilder og å veie for og imot, og kan la seg forføre av bilder som dette, men denne læreren burde ha litt mer gangsyn. Og de som har gitt dem denne prisen, hvor grundig har de egentlig gått gjennom rapporten, kildebruken etc?

 • Pernille Nylehn

  Hvordan gikk det med frøene dine?
  Jeg spirer solsikker: http://perpelle.wordpress.com/2013/05/26/er-straling-fra-routere-skadelig-for-planter/

 • Besserwizzer

  Synes denne egentlig legger hele denne debatten død:

  http://i.imgur.com/3xSbfAv.png

 • Pernille Nylehn
 • tomba

  Om man tror at det er bra og ha mobilen klin inntil hodet over lang tid må nok tro om igjen. man kan ikke si at mobilen er 100% strålefritt, kan man det? nope. så NOE av sannheten er jo riktig.

 • R.U.R

  Selvfølgelig er ikke en mobiltelefon strålefri… Uten elektromagnetisk stråling hadde den jo vært ganske poengløs ;-)
  Det som imidlertid er relevant er at elektromagnetisk stråling i det frekvensområdet vi snakket om her (ikke-ioniserende stråling) ikke medfører noen helsefare.

 • Audun Hamre

  Olle Johansson fikk lov til å herje rundt i gangene på NRK ett helt døgn (Puls og div. radioprogrammer) for et par år siden, med sine villfarelser. Ikke ved en eneste anledning stilte NRK den svenske «eksperten» kritiske spørsmål, eller formidlet hans mildt sagt kontroversielle og meget spesielle stilling i forskermiljøet innen disse spørsmålene. Etter det, har jeg sett og hørt på Puls og Sånn er livet med samme interesse som Disneytimen på TV.

 • Regner med du bor i et mørkt bankhvelv.

 • Dag Inge Hansen

  Man kan ikke ta Olle Johansson får å villede publikum, selv om han fikk en pris i 2004 så betyr ikke det noe annet enn at han er menneskelig. Andre visste jo knapt noen ting om dette feltet, og det er meget lite penger som har blitt donert slik forskning, og mange andre prosjekter som viser «ingen effekt» er ikke noe bevis på at det ikke er noen effekt! Han er den som jeg har mest respekt for som forsker og ekspert på dette område. Han kommer nemlig med de mest korrekte og fornuftige advarsler som alle burde lytte til. Han er allerede en stor helt innenfor dette område! DET ER EN EFFEKT, SOM SAGT!

 • anne marie hovgaard

  «DET ER EN EFFEKT, SOM SAGT!»

  …og hva baserer du den påstanden på, mon tro?

  «mange andre prosjekter som viser «ingen effekt» er ikke noe bevis på at det ikke er noen effekt! »
  Nei, men når dette er hovedvekten av funnene betyr det 1. at det ikke er noe grunnlag for å påstå at det er en effekt og 2. at dersom noen slik effekt finnes, er det ganske spinkle greier.

 • Dag Inge Hansen

  Du tror nå det samme jeg også trodde. Men jeg kjenner det i hodet og andre deler av kroppen. Det er jammen ikke lett å komme til en slik konklusjon, men nå er jeg 100% sikker etter seks års lettere plager. Samtidig så finnes det så mange andre som har samme plager, og mange forskere som advarer for døve ører, at det er umulig å lukke øynene lenger. Våkn opp! Du vil vel ikke utsette barn for dette?! Man vet at det er farlig! Men veldig mange tror det er ufarlig når nivåene er lave nok. Men faktum er at vi har 1.000.000.000.000.000 høyere feltstyrke i bakgrunns-stråling over hele verden sammenlignet med år 1980, før man fikk tele-revolusjonen (Olle Johansson tall). Også da visste man at det var farlig, men ikke akkurat hvor grenseverdien var. Det som har skjedd siden da er en enorm utbredelse, og ikke nok med det, så får vi strålene i omtrent alle hus og på jobben, og på skoler o.s.v. Altså alle har tilgang til det, og man er dermed utsatt for det nesten konstant uten å vite noe om farene!!!
  Jeg sier dette ikke kun for egen del eller din del men mest av alt for barns skyld! De har ingen kunnskap om dette! Når halvparten av forskningen kan påvise en effekt, og den andre ikke påviser, så sier det seg selv at noe er på gang her! Bare se på oppstyret i diverse andre vestlige land omkring bruken av WIFI i skolen. Hvorfor har Russland vært føre var og satt fornuftige grenseverdier? Hvorfor blir det flere og flere el-allergikere, og hvorfor få langt flere barn autisme? Hvorfor får så mange hjernekreft, og hvorfor får så mange ADHD og ME (kronisk utmattelses-syndrom)? Enda så vet ikke forskerne nok.
  Det er ofte slik i alle kontroversielle saker: 1) Ignorering 2) Latterliggjøring 3) Hardnakket benektelse.
  Vi kjenner vel trolig alle noen som har eller har hatt problemer med trådløs telefon eller mobil-stråling, men fortsatt er forsningen på steinaldernivå i Norge ser det ut som…

 • Dag Inge Hansen

  Denne mannen forteller veldig troverdig omkring sine funn som privat-lege:

 • anne marie hovgaard

  «Troskyldig» er vel en mer treffende beskrivelse av en person som innbiller seg at det gir mening å snakke om «a general lack of zest» som medisinsk fenomen…

 • anne marie hovgaard

  Sukk. Det du skriver her illustrerer godt hvor håpløst det er å diskutere med «alternative»: det er bare en usammenhengende smørje av utsagn – i hovedsak (til dels ganske ville) påstander som ikke er underbygget på noen som helst måte. Les langsomt gjennom det du har skrevet; hver gang du kommer til et punktum, utropstegn eller lignende spør du deg selv: «Hvordan vet jeg dette?» Altså: «Du tror nå det samme jeg også trodde.» Og det er? Og hvordan vet du det? Kan du lese tankene mine? «Men jeg kjenner det i hodet og andre deler av kroppen. » Hvordan vet du hva det du kjenner (hva nå det måtte være) betyr, hva det skyldes? Slike årsakssammenhenger er langt fra innlysende, samme symptom kan ha en lang rekke årsaker, og det er fryktelig lett å lure seg selv. «Det er jammen ikke lett å komme til en slik konklusjon, men nå er jeg 100% sikker etter seks års lettere plager.» Hvilken konklusjon? Hvordan vet du at du har rett? Det at du er 100 % sikker betyr ikke at du har rett, snarere tvert i mot – det tyder mer på at du har kommet alt for lett til en konklusjon.
  «Jeg bare vet det», «Jeg føler det helt tydelig», «Jeg har selv erfart det» – slike utsagn har ingen verdi når det gjelder å underbygge en påstand. Du kunne like gjerne si «Jeg tror det fordi jeg tror det». Og vær så snill, slutt å erklære ting for «et faktum» eller hevde at «vi vet» når du mener «jeg er nesten sikker på at jeg har hørt/lest noen som påsto det et eller annet sted, sannsynligvis på Youtube».

 • Dag Inge Hansen

  Akkurat den samme negative holdningen ble man møtt med før i tiden også, da man kom over allergier. Folk som ikke var plaget fant hele tiden psykiske forklaringer, for det er jo det eneste logiske må vite! Men det er jo en forståelig reaksjon, det er veldig vankelig for andre å vite hva du selv føler, som sagt. Jeg må si det er litt rart av deg å snakke om «alternative» folk. Som om jeg var en? Saken er at det er få som har opplevd dette, og så fort man har kommet til denne konklusjonen vil man jo dele den med omverden, slik at verden kan lære mer om dette. Men noen er desverre så sta og skråsikker at det er vel lettere å være likegyldig. Men forhåpentligvis kan noen andre som ikke er fullt så skråsikker som deg gjøre seg opp noen mening. Jeg er en sivilingeniør, og har jobbet lenge med elektronikk, data og til dels elektro og tele. Har rett og slett ikke kommet med noen grad av letthet til hva mine plager skyldtes. Lenge trodde jeg det var en naturlig aldrings-prosess. Men det er det ikke. Lenge trodde jeg at mangel på D-vitaminer var årsaken, men nå tror jeg det var et symptom. Så da jeg ble bra igjen av D-vitaminer så hadde jeg det bedre i et helt år. Trolig er det pga min pollenallergi, jeg føler det sterkest om våren, når man blir svekket av ekstra stress på imunforsvaret i tillegg. Så når pollenet er borte, så er man fortsatt sårbar for mikrobølger og miljøgifter. Jeg vil karakterisere mikrobølger som en miljøgift som er farligere enn tobakk, da passiv røyking kan man gardere seg mot, men mikrobølge-bestrålning jo er overalt der det er sivilisasjon. Hva er nødvendigheten av mikrobølger? Man klarer da å kommunisere like godt via kabel!?

 • anne marie hovgaard

  Når var «før i tiden»? Og kan du dokumentere påstanden? Før noen visste hva allergi var, prøvde folk selvsagt å finne forklaringer på f. eks. allergiske utslett – som navnet elveblest antyder var de ganske kreative ;) Men de reelle sammenhengene ble ikke funnet vet at pasientene selv «erfarte det».

  Det er ikke noe argument verken for eller mot noe som helst at du er sivilingeniør. Yrket/utdannelsen din hadde vært av interesse hvis du var forsker innen et relevant område, ellers ikke.

  Du har ikke svart på spørsmålet mitt: hvordan kom du til denne konklusjonen? Hvor er dokumentasjonen? Prosessen du beskriver (du hadde et udefinert problem, gjorde noe, ble bedre, og regnet da med at det var en årsakssammenheng – helt til problemet kom tilbake) er klassisk. Veldig menneskelig – og veldig lite vitenskapelig. Det er slik overtro og kvakksalverkurer blir til. Og ja, det er typisk for alternativ-behandling-tilhengere å insistere på at dette er en valid metode for å komme fram til holdbar kunnskap.

 • Dag Inge Hansen

  OK forklaringen min er slik:
  Jeg hadde en skikkelig pollen-reaksjon det første året jeg jobbet på Reinertsen (våren 2007 mener jeg å huske). Da visste jeg ikke hvorfor, men da valgte jeg å gå på zetericin slavisk hver vår etter det. Hadde mange år tidligere vært litt plaget med slik bjørkepollen en sesong. Tenke ikke mer over hvorfor jeg reagerte så sterkt plutselig, når jeg tidligere år klarte meg bra, og trengte ikke ta antihistamin vanligvis. Nå begynte det så smått å få en slags trøtthet og hodepine som er vanskelig å forklare. Men den ligner som jeg har ved allergi, men nå var det mer eller mindre hele året igjennom. Fortsatt klarte jeg jobben rimelig greit og var ikke nevneverdig hemmet, og tenkte ikke mer over en mystisk blødning fra nesen om morgenen, ikke hver dag men ofte. Ikke at det rant blod, men det kom rødt snørr som hadde kommet seg dit i løpet av natta. Det kom og gikk uten at jeg visste årakene, men hadde hørt at snorking kan føre blod med seg. Så det var teorien min da. Det var først i 2011 at jeg begynte å jobbe på en ny kontorplass i lag med ny kollega en stund at jeg følte at nå var det på tide å finne ut hva jeg led av. Plagene som jeg nå skjønner var symptomer på d-vitamin-mangel var diverse. Økende forkjølelse, rød hud (sopp) som ikke gikk bort, irritert hud på enkelte steder. Vanskelig å spille fotball og delta på slike fysiske aktiviteter som jeg gjorde mer før. Det ble rett og slett vondt i kroppen lenge etter en fysisk utskeielse, forkjølelse noen dager, og følte meg nesten som en pensjonist enda jeg er i god form og bare 40 år. Så i 2012 fikk jeg komme til en privat-lege som hjalp meg. Jeg fikk da 50% sykmelding, og det ble fort oppdaget at jeg var i moderat til betydelig d-vitamin-mangel. Da aksepterte jeg å ta d-vitaminer, som man kan kjøpe uten resept, samt å ta ukentlig solarium i en periode. Så etter bare en uke så følte jeg positiv virkning av dette, og det ble målt at min d-vitamin kom i riktig nivå i løpet av noen få måneder. Tok også 4-5 solariumstimer nå vinteren 2012/13, sånn 10-12 minutter er nok. Jobbet nå fra august 2012 på en ny plass, ca 3 meter fra DECT-telefon antennen, som jeg da ikke var klar over, men merket økende symptomer som kom sterkere utover våren. Da jeg nå hadde pollen allergi, så tok jeg zetericin som vanlig, og det var under en periode i mai at plagene ble som verst. Jeg begynnte nå å observerte et mønster, og med hodepinen og slapphetsfølelsen samt neseblod som indikatorer så ble det åpenbart. Det kom slavisk mest når jeg var på jobben lange dager, og mindre hvis jeg hadde korte dager. Hadde også noen langhelger fri, og da forsvant symptomene. Så da forstod jeg at DECT-antennen, som jo også sender i 2.4GHz område, som WIFI også gjør, at det måtte være synderen. Fikk snakket med min leder, som var grei å gav meg en annen kontorplass, som hjalp betraktelig på plagene. Siden jeg nå har en billig utgave av et CORNET elektro-smog-meter, så gjorde jeg målinger der som bekrefter nivåene som relativt høye på jobben. Det er aller høyest 3 meter fra DECT. 90mW/m2 sånn ca. 2m fra WIFI var det ca 15mW/m2 sånn ca. i peakverdier. Nå sitter jeg ved 0.02mW/m2, så det er i det grønne. 90mW er i det røde område, som angir fare. 15mW er i grenseland til fare. Omtrent ved den russiske stråleverngrensen. De tre røde nivåene er hhv. Italienske, sveitsiske og den russiske stråleverngrensene, iflg. Cornet. Et amerikansk-laget meter.

  Hva er din proffesjon, Anne Marie?

 • Dag Inge Hansen

  Alle som vet noe om effektene av mikrobølgestråling sier at psyken blir negativt affisert. Altså man blir deprimert…

 • anne marie hovgaard

  «Jeg begynnte nå å observerte et mønster, og med hodepinen og slapphetsfølelsen samt neseblod som indikatorer så ble det åpenbart. Det kom slavisk mest når jeg var på jobben lange dager, og mindre hvis jeg hadde korte dager. Hadde også noen langhelger fri, og da forsvant symptomene. Så da forstod jeg at DECT-antennen, som jo også sender i 2.4GHz område, som WIFI også gjør, at det måtte være synderen.»
  Dette vil jeg definitivt kalle å komme lett til en konklusjon. Slike symptomer kan ha særdeles mange forskjellige forklaringer – hvorfor hang du deg på akkurat denne ideen? Selv ville jeg ikke engang ha kommet på å betrakte det at en person som er trøtt og plages av hodepine, er bedre når han ikke jobber så mye, som noe mysterium som trengte en forklaring.
  Jeg er psykolog – ikke at det er spesielt relevant (ut over at jeg 1. ikke synes noe særlig om at så mange avfeier muligheten av at symptomer har en psykisk forklaring som om det var en ærekrenkelse og 2. vet litt om hvordan mennesker tenker og kommer fram til konklusjoner).

 • Dag Inge Hansen

  Det var faktisk en venn som på facebook kommenterte den karse-studien her at frøet til å undersøke dette tema var sådd.

  Jeg kom over Folkets strålevern og Felo, som jo også har mye å bidra med. FHI og Statens strålevern kan umulig dra den konklusjonen at det er ufarlig når de samtidig skriver at man ikke vet nok, og at man må ta forbehold. Da jeg også undersøkte alle kritikere som kritiserer FHI og Statens strålevern, så valgte jeg selvsagt deres side.

  Siden det var så mye oppstyr rundt helse-effekter av WIFI i Canada og rundt om i verden, så fikk jeg nye info om hvordan det virker på hodet og sirkulasjon i kroppen.

  Så hva sier du nå, kjære psykolog? Ny time i morgen?

 • anne marie hovgaard

  «Det var faktisk en venn som på facebook kommenterte den karse-studien her at frøet til å undersøke dette tema var sådd.»

  Dvs. enten leste du ikke beskrivelsen av «studien», eller så klarte du ikke å se de åpenbare feilene som ble gjort. De av oss som er vant til å lese forskningsartikler (og det var faktisk en vesentlig del av min utdannelse, sammen med grunnleggende forsker-opplæring) så dem med en gang. Manglende blinding, stoppe forsøket når man har fått det resultatet man ville ha i stedet for å bestemme stopptidspunkt før man begynner, ikke kontrollere for mulige tredjefaktorer, deriblant noe som man vet virker inn på resultatet… Det er sånn man skal gå fram hvis man vil ha bekreftet sine egne forutinntatte meninger, men ikke hvis man vil vite hvordan ting faktisk henger sammen.

  «Jeg kom over Folkets strålevern og Felo, som jo også har mye å bidra med.»

  Ja, mye uvitenskapelig visvas…

  » FHI og Statens strålevern kan umulig dra den konklusjonen at det er ufarlig når de samtidig skriver at man ikke vet nok, og at man må ta forbehold. »

  Selvsagt kan de det, når forskningen på området helt klart peker i en bestemt retning! Man vet aldri nok, og man må alltid ta forbehold, særlig når «man» er en offentlig instans. Det betyr ikke at man faktisk er usikker. Det er som å avslutte en artikkel med at det «trengs mer forskning». Det er en klisje.

  «Da jeg også undersøkte alle kritikere som kritiserer FHI og Statens strålevern, så valgte jeg selvsagt deres side. »

  Da kan du ikke ha undersøkt særlig nøye.

  «Siden det var så mye oppstyr rundt helse-effekter av WIFI i Canada og rundt om i verden, så fikk jeg nye info om hvordan det virker på hodet og sirkulasjon i kroppen.»

  Nei, du gjorde ikke det. Du fikk spekulative påstander uten basis i pålitelig vitenskapelig dokumentasjon.

  «Så hva sier du nå, kjære psykolog? Ny time i morgen?»

  Sorry, manglende forståelse for vitenskapelig metode er ingen diagnose; det er tvert imot svært vanlig. Statistikk og vitenskapelig metode er «unaturlig»; det er ikke slik mennesker vanligvis tenker. Det er mye mer naturlig for oss å gripe tak i en forklaringsmodell vi får presentert av venner, gjennom media eller lignende (en venn … på facebook) og så lete etter støtte for denne hvis vi oppdager at ikke alle er enige (Folkets strålevern og Felo) i stedet for å lete etter motargumenter. Så prøver man å «få bekreftet at det stemmer» i hverdagen, noe man gjerne klarer, siden man ikke har lært om confirmation bias eller om hvor lite pålitelig hukommelsen er. For ikke å snakke om egen observasjon av subjektive symptomer, når man tror man vet årsaken… Confirmation bias osv. funker forresten helt fint selv om man vet om det ;)

 • anne marie hovgaard

  Alle som innbiller seg at de vet, uten å ha grunnlag for det, mener du vel. Ellers er jo mange av plagene som forklares med «stråling» vanlige ved depresjon (særlig trøtthet, smerter i hode og muskler, og diverse kognitive problemer).

 • Pingback: Danish School Experiment with WiFi Routers and Garden Cress, Good Example of Bad Science » Pepijn van Erp()

 • Pingback: L’expérience des écolières danoises avec des routeurs WiFi et du cresson, un bon exemple de mauvaise science (Pepijn van Erp) | Sceptom()

 • Pingback: Looking Back at 2013 » Pepijn van Erp()

 • mony
 • mony
 • Arne Grøndal

  Og nå, i beste agurktid benytter Ekstrabladet seg av anledningen til å børste støv av denne saken, og samtidig gi inntrykk av at studien er replisert. Bedrøvelig journalistikk spør du meg!

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4924603.ece

 • Ja, det er helt tragisk. Studien er replikert av ingen andre enn tadaaa – Olle Johansson. Herregud. Og han konkluderer ut fra data som ennå ikke er fagfellevurdert eller publisert! For ikke å snakke om at de bare unnlater å nevne alle de andre amatøforsøkene som har replikert karse-studien uten å finne noen som helst effekt.

  Det står på bloggagendaen min.

 • Øyvind W.

  Det er nok det… folk hører «stråling» og tenker Hiroshima og Tsjernobyl, og glemmer/vet ikke at «stråling» er en hel drøss forskjellige ting.

 • ahmed omar

  Actually, the Trevyon Martin case WAS nothing more than a local crime story until the ‘social media’ picked up on it and got the big money race baiters involved.
  Then the liberal media got involved and tried to manufacture a false ‘news’ story to fit their agenda, which, as we have come to find out, was a massive pack of lies about how poor ol’ Trevyon was a ‘good boy’ and a victim, and Zimmerman was a racist looking for any excuse to kill someone.
  The reality is that the liberal media has no desire to merely report the facts, but to force society to fall in line with their ideological views, and the ones who don’t are marginalized, or attacked as racists, bigots, mysoginists, and every other name in the book you can think of.

  شركة مقاولات بالدمام
  شركة تسليك مجارى بالدمام
  شركة تنظيف بالدمام
  شركة تنظيف بيوت بالدمام
  شركة تنظيف خزانات بالدمام
  شركة تنظيف شقق بالدمام
  شركة تنظيف قصور بالدمام
  شركة تنظيف مجالس بالدمام
  شركة تنظيف مسابح بالدمام
  شركة تنظيف موكيت بالدمام
  شركة تنظيف دهانات بالدمام
  شركة شفط بيارات بالدمام
  شركة صيانه مسابح بالدمام
  شركة عزل خزانات بالدمام
  شركة كشف تسربات مياه بالدمام
  شركة مكاغحة حشرات بالدمام
  شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام
  شركة القوه لخدمات التنظيف
  شركة مقاولات بالرياض
  شركة دهانات بالرياض
  تسليك مجارى بالرياض
  شركة شفط بيارات
  شركة كشف تسربات
  تنظيف بيوت
  شركة تنظيف بالرياض
  تنظيف خزانات
  تنظيف شقق
  تنظيف فلل
  تنظيف قصور
  تنظيف مجالس
  تنظيف موكيت
  مكافحة حشرات
  رش مبيدات بالرياض
  نقل اثاث بالرياض
  نقل عفش بالرياض

  ……………………………………………………………………………………………….

  شركة الراقى رش مبيدات
  تنظيف فلل بالرياض
  تنظيف شقق بالرياض
  تنظيف خزانات بالرياض
  تسليك مجارى بالرياض
  شركة عزل اسطح بالرياض
  شركة كشف تسربات بالرياض
  مكافحة النمل الابيض
  نقل اثاث بالرياض
  غسيل سجاد بالرياض

  ……………………………………………………………………………………………….

  شركة الفتح لنقل العفش
  شركة نظافه شامله
  شركة تنظيف واجهات زجاج
  شركة مكافحة حشرات بالرياض
  شركة تسليك مجارى بالرياض
  شركة تنظيف خزانات
  شركة تنظيف مسابح بالرياض
  شركة مكافحة فئران بالدمام
  شركة عزل خزانات بالدمام
  شركة وايط شفط بيارات بالدمام
  شركة تنظيف واجهات زجاج بالدمام
  شركة شفط بيارات بالدمام
  شركة عزل اسطح بالدمام
  شركة تسليك مجارى بالدمام
  شركة تنظيف خزانات بالدمام
  شركة نقل اثاث بالدمام
  شركة رش مبيدات بالدمام
  شركة مكافحة حشرات بالدمام
  شركة تنظيف قصور بالدمام
  شركة تنظيف بيوت بالدمام
  شركة تنظيف فلل بالدمام
  شركة تنظيف بالدام
  نقل بنجران
  شركة تنظيف سجاد ومكوكيت بنجران
  شركة تنظيف خزانات بجزان
  شركة مكافحة حشرات بجزان
  تنظيف بالرياض
  شركة تنظيف وعزل خزانات
  شركة مكافحة واباده حشرات
  تسليك مجارى بنجران
  شركة نقل اثاث
  شركة وايط شفط بيارات
  شركة تنظيف خزانات بالرياض
  نقل اثاث بالرياض
  تسليك مجارى بالرياض
  افضل شركة تنظيف شقق بالرباض
  شركة تنظيف فلل بالرياض
  شركة نقل اثاث وعفش بالرياض
  شركة نقل عفش داخل وخارج الرياض
  نقل اثاث بالرياض
  شركة عزل اسطح بالياض
  شركة شفط سيارات
  شركة ترميمات فلل وشقق ومنازل بالرياض
  تنظيف خزانات بالرياض
  تنظيف منازل بالرياض
  شركة تنظيف واجهات بالرياض
  تسليك مجارى بالرياض
  مكافحة حشرات بالرياض
  خدمات تنظيف
  نقل وخزين
  شركة تنظيف منازل بالرياض
  تنظيف فلل بالرياض
  خدمات تنظيف
  خدمات نقل وخزين
  غسيل خزانات
  رش مبيدات ومكافحة حشرات
  نقل اثاث
  تنظيف اثاث وارضيات
  الفتح للخدمات

  ……………………………………………………………………………………………….

  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام
  حســــام

 • ahmed omar

  شركة مكافحة حشرات بالخرج
  شركة مكافحة حشرات بأبها
  شركة مكافحة حشرات بالافلا ج
  شركة مكافحة حشرات بالسليك
  شركة مكافحة حشرات بالنصحيه
  شركة مكافحة حشرات ببشيه
  شركة مكافحة حشرات بجازان
  شركة مكافحة حشرات بخميس مشيط
  شركة مكافحة حشرات بنجران
  شركة مكافحة حشرات بوادى الدواسر
  شركة مكافحة حشرات بحيطة بنى تميم
  شركة مكافحة حشرات بالدمام
  شركة مكافحة حشرات بالجوف
  شركة مكافحة حشرات بالرس
  شركة مكافحة حشرات بالرويضه
  شركة مكافحة حشرات بالقصيم
  شركة مكافحة حشرات بالمجمعه
  شركة مكافحة حشرات بالمذنب
  شركة مكافحة حشرات بالمزاحميه
  شركة مكافحة حشرات ببريده
  شركة مكافحة حشرات برماج
  شركة مكافحة حشرات بسكاكا
  شركة مكافحة حشرات بظلم
  شركة مكافحة حشرات بعرعر
  شركو مكافحة حشرات بعنيزه
  شركة مكافحة حشرات بالرياض
  شركة مكافحة حشرات بالبكيريه
  شركة مكافحة حشرات بالدمام
  شركة مكافحة حشرات بالدادمى
  شركة مكافحة حشرات بالزلفى
  شركة مكافحة حشرات بالطائف
  شركة مكافحة حشرات بتبوك
  شركة مكافحة حشرات بحائل
  شركة مكافحة حشرات بزهبان
  شركة مكافحة حشرات بالباطن
  شركة مكافحة حشرات بالقريات
  شركة مكافحة حشرات بالمويه
  شركة مكافحة حشرات بجده
  شركة مكافحة حشرات بالجوف
  شركة مكافحة حشرات بالعينة
  شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنوره
  شركة مكافحة حشرات حوطة سدير
  شركة مكافحة حشرات بحوطة سودير
  شركة مكافحة حشرات بساجر
  شركة مكافحة حشرات بشقراء

 • ahmed omar
 • ahmed omar

  خدمات جده
  شركة تسليك مجارى بجده
  شركة كشف تسربات بجده
  شركة نقل عفش بجده
  شركة مكافحه حشرات بجده
  شركة تسليك مجارى بجده
  شركة تنظيف فلل بجده
  شركة تنظيف مجالس بجده
  شركة كشف تسربات بالرياض
  شركة نقل وخزين بالرياض
  خدمات تنظيف بالرياض
  شركة رش مبيدات بالرياض
  شركة نقل عفش واثاث بالرياض
  شركة مكافحة حشرات بالرياض
  شركة تنظيف فلل بالرياض
  شركة تنظيف مجالس بالرياض
  شركة تنظيف مجالس
  شركة تنظيف مسابح بالرياض
  شركة تنظيف خزانات بالرياض
  شركة تسليك مجارى بالرياض
  خدمات الدمام
  خدمات نقل عفش بالدمام
  كشف تسربات بالدمام
  شركة مكافحة حشرات بالدمام
  شركة تنظيف فلل بالدمام
  شركة تنظيف مجالس بالدمام
  شركة تسليك مجارى بالدمام
  خدمات الخرج
  كشف تسريب مياه بالخرج
  نقل عفش بالخرج
  مكافحة حشرات بالخرج
  شركة تنظيف فلل بالخرج
  شركة تنظيف مجالس بالخرج
  شركة تسليك مجارى بالخرج
  خدمات المدينه المنوره
  شركة تسليك مجارى بالمدينه المنوره
  كشف تسربات بالمدينه المنوره
  نقل عفش بالمدينه المنوره
  شركة مكافحه حشرات بالمدينه المنوره
  شركة تنظيف فلل بالمدينه المنوره
  تنظيف مجالس بالمدينه المنوره
  شركة تسليك مجارى برس تنوره
  شركة تسليك مجارى باظهران
  شركة تسليك بالخبر
  شركة تسليك بالخبر
  شركة تسليك بالاحساء
  شركة بالقطيفت
  شركة مقاولات

 • Janne Horn Erath

  Du glemmer å nevne at Olle også er nominert flere ganger til etikkpris. Sjikanieringen din er hans pris for å varsle. Du glemmer også at det nå er bevist (!) at biologiske skadevirkninger ikke virker gjennom oppvarming (det stemmer at forskning ikke viser noen sammenheng med oppvarming), men at virkningsmekanismen bak blant annet DNA-brudd ligger i svake elektromagnetiske felt, hvor hver enkelt av partiklene ikke har nok energi til å skade cellen, men hvor feltene åpner kalsiumkanaler, som medfører peroksynitritt og oksidativt stress, som er kjent fra kreftforskningen for å fremkalle dna brudd, og dermed sannsynligvis kreft. Resultatene som tidligere ikke kunne forklares, kan nå forklares. Du driver det heftigste tåkeleggingsarbeidet jeg har vært borti. Synd at dere går på limpinnen alle mann!

 • Jeg tror du må sjekke definisjonen av vitenskapelige bevis :-) Det at en forsker har publisert en hypotese som han holder foredrag om, mens ingen andre fagpersoneri feltet ser ut til å bry seg, er neppe noe bevis.

  Det største probloemet med dette «beviset» er også den skrikende mangel på krefttilfeller og sykdommer som skulle være et resultat av denne mekanismen. Det har ikke vært noen økning i hjernekreft eller andre relevante krefttyper de 20 år med GSM/3G. Hadde denne mekanismen vært reell, hadde vi sett en tydelig økning i slike krefttilfeller. Men nada. I blant kan det være nyttig å løfte blikket fra tegneblokka og se ut i den virkelige verden.

 • roknnagd

  Agreat thanks …………

 • This is a great post. Thanks for sharing.
  Amy

 • Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.
  TT

 • Janne Horn Erath

  Hei Gunnar. Jeg har oppdaget at mange følger deg. Også leger og politikere. Du blir invitert til bibliotekene. Det fant jeg ut etter at jeg hadde tenkt at det er vel ikke noen høyt på strå som tar det du skriver seriøst. Jeg har registrert at du har skrevet om Placebodefekten. Den har jeg lyst til å lese. Jeg tror du kan mye om placebo og nocebo, og jeg tror at det er din viktigste drivkraft. Det er så synd at du bruker denne kunnskapen til å tåkelegge helseeffekter! Jeg tror du gjennom bloggen din har bidratt sterkt til at folk ikke er informert slik som Europarådet ba om i 2011 (res. 1815). Men når det kommer til fakta om stråling stiller kunnskapen din til stryk. Det er over 200 forskere som støtter Olle. Det er mange studier som viser sammenheng med dna-brudd, nitrosativt stress og kreft. Det vet jeg at du er i stand til å søke opp. At det finnes en risiko, betyr ikke at risikoen er stor. Den kan være veldig signifikant allikevel. Du må lære deg forskjellen mellom sannsynlighet, konsekvens og sannsynlighet. Jeg kjenner ikke mer enn kanskje en som har dødd av lungekreft, men vet ikke om det skyldes tobakken han røyket. Tviler du på at det er en sammenheng mellom tobakk og lungekreft? Det er i øyeblikket mye sterkere dokumentasjon på en sammenheng mellom EMF og kreft enn det var i tobakksaken (les «late lessons from early warnings»). Håper du kan «ta en Lerchl» og slutte med dette tøvet, og heller bidra positivt til opplysningstiden, uten å skade andres informasjon. Du vet at det finnes et utall frekvenser, pulser og modulleringer, og DER har ikke forskningen helt kommet til bunns, men det som er sikkert er at det ikke er en klar dose-respons-effekt og at ulike individer har ulik sårbarhet for ulike frekvenser (akkurat som ikke alle rom røyker tobakk får kreft, eller ikke alle har pollenallergi!). Tester du en frisk person, kan du ikke forvente effekter! Jeg forstår ikke hvor du har det fra at Olle er alene om sine standpunkt, og heller ikke hva slags kreftforskning du baserer deg på! WHOs IARC er heller ikke enig med deg. Men selvsagt kan man velge å godta risikoen. Men i et demokrati skal man både bli informert om riskene (står i grunnloven vår §112) og være med på å bestemme. Og når det gjelder forvillerprisen til OLLE har du nok ikke sjekket fakta i saken. Han sa at dersom det stemmer at blod-hjernebarrieren skades av EMF (som det ser ut til), så kan prioner ta seg gjennom barrieren, og man kan f. eks. lettere få kugalskap. Det har forvillere som deg unnlatt å informerer om, men hevder at man får kugalskap direkte av EMF! For noen fjols! Men det er selvsagt denne «kunnskapen» nettet er fullt av, og som du baserer deg på. Shame on you og dine følgere.

 • Janne Horn Erath

  Nå har Olle reprodusert forsøket i laboratoriet med samme resultat! Det resulterte i en vitenskapelig artikkel! Fagfellevurdert antar jeg. Gidder ikke søke den opp, det kan du klare sjøl, Gunnar.

 • Takk for tips!

  Jeg har nå lest studien. Før jeg kommenterer den er jeg litt nysgjerrig på om du selv har lest den? Hvis ikke, anbefaler jeg at du gjør det.

  Når du har lest den, vil jeg gjerne høre hva du tenker om den? Ser du noen svakheter eller problemer?

  Venter på svar.

 • Janne Horn Erath

  Hei Gunnar. Tvil er ditt produkt. Jeg påberoper meg ikke å kunne vurdere en professorens artikkel. Og det kommer jeg heller ikke til. Tviler ikke på at du vil slakte både meg og artikkelen. Det er det jeg synes er så synd.

 • Jeg forholder meg bare til at du fremsatte en påstand. Du skrev at Olle Johansson har replikert karse-studien og at den sannsynligvis var publisert i et fagfellevurdert tidsskrift.

  Dette sier du uten å ha sett studien selv. Da er det vel ikke urimelig at jeg ber deg gjøre det? Eller synes du man kan føre en debatt basert på at noen bare påstår noe uten dekning?

  Det gjør ikke jeg, Jeg forholder meg til den beste evidens, og gitt de flere titusener av artikler som ikke finnes noen skadelig virkning av slik stråling, kan dessverre ikke et skoleprosjekt og en påstått replikering endre dette alene. Spesielt ikke når skoleprosjektet er fullt av mangler og huller (som beskrevet i bloggposten), og replikeringen er gjort ublindet, ikke er publisert i noe seriøst fagfellevurdert tidsskrift så vidt jeg kan se, og lider av flere feil og mangler selv. Det er en studie som altså ikke egner seg til å demonstrere den effekt OJ ønsket (noe som uansett er et feilaktig utgangspunkt), og dermed blir verdiløs.

  Dette sier jeg ikke for å uten videre slakte studien. Jeg søkte den opp med nysgjerrighet, og leste den. Men selv for en lekmann som meg, ser man feilene fort. Da må jeg være ærlig om det, og svare deg at nevnte studie dessverre ikke endrer på noe som helst.

  Men du er velkommen til å argumentere mot dette, hvis du har informasjon jeg ikke har. Først må du dog lese studien kritisk, og viten hva som faktisk står i dokumentasjonen du selv viser til.

  Her er den for øvrig:
  http://www.mast-victims.org/resources/docs/Cammaerts-Johansson-watercress-replication-2015.pdf

 • arild

  tt

 • bjørn hansen

  Det er nå 100 vitenskapelig studier som påviser at trådløs teknologi fører til helseskader. Også for de som ikke får symptomer. Enringene skjer på cellenivå, se link nedenfor. Dette gjelder wifi, mobil og blant annet Automatiske strømmålere: de er alle helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle «Stop Linky» (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
  Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer – som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
  om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-effhttp://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-mehttp://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef
  trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b
  100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47
  celleskader ved trådløs bruk
  https://www.youtube.com/watch?v=sNFdZVeXw7M&noredirect=1
  Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

 • Pingback: En kommentar til Einar Flydal og hans frykt for smarte strømmålere - Saksynt()

 • Atle K

  (greit, 2 år senere… :)
  Jeg lurer på om disse helseproblemene kommer av næringsfattig kost eller lite mosjon? Disse symptomene _kan_ være et resultat av et næringsfattig mat, oftest av for lite omega3 og for mye sukker i maten. De kunne hatt tatt tran i en mnd for å se hva som skjer.

  Flere undersøkelser peker på at misforholdet mellom omega3 og omega6 er større nå enn tidligere, pga måten industrimaten blir prossert på. Har kanskje cherrypicket, men det kommer av begrenset med tid og energi til å
  virkelig ta et dypdykk. Får se hva jeg gjør med det senere, det er et ganske fascinerende emne.

  Og akkurat her er det kanskje problemet til det folk flest har, de «velger» et svar og holder seg til det resten av livet, uten å revurdere senere om at det kunne være feil.