Bare en kjapp liten kommentar til dette oppslaget på alternativ.no som flere har sendt meg:

Screenshot 2013 12 17 09 55 04

Her kan vi lese følgende:

Muskel- og skjelettlidelser fører til svært mange sykemeldinger i Norge. Fastlegen i Berlevåg mener at de som velger behandling hos den lokale naturterapeuten klarer seg bedre.

Forskere ved NAFKAM har undersøkt Berlevåg-fenomenet:

–Berlevåg er en liten kommune, med én alternativ behandler som har hjulpet innbyggere der i mer enn 15 år. Dette kombinert med at færre blir sykemeldt der, gjorde at vi syntes det var interessant å undersøke stedet nærmere, sier forskerne Nina Foss og Silje Folkvord til alternativ.no

Og hva gjør denne alternative behandleren?

Den erfarne behandleren i Berlevåg har bakgrunn i naturopati, refleksologi, øre-akupunktur, akupressur og muskelmassasje. Det er hovedsakelig dyptgående massasje hun bruker i behandling av denne pasientgruppen, men også akupunktur. Denne behandleren, som også er utdannet sykepleier, anslår at over 80 % av pasientene hun behandler lider av muskel- og skjelettlidelser.

NAFKAM sin undersøkelse viste at det var stor utskifting av offentlig helsepersonell i Berlevåg, og innbyggerne syntes dette var et problem. Det er forståelig. Man vil gjerne at legen skal huske hvem man er og kunne følge et sykdoms- eller symptomforløp over lang tid. Å til stadighet få en ny person å forholde seg til, som man må fortelle alt til på nytt, og som ikke får med seg utviklingen i sykdom/symptomer over lang tid, er slitsomt.

I rak motsetning til dette finner vi altså den alternative behandler som har vært på stedet lenge, og som kjenner sine pasienter. Behandleren kan derfor hilse på pasienten ved navn, høre hvordan ting har gått siden sist, snakke om dagligdagse ting og generelt sett gi en mindre stressende og mer aksepterende ramme rundt behandlingen. Pasienten slipper å føle seg som en hypokonder som må forklare det man er redd skal oppfattes som et bagatellmessige symptom for femte gang – med den underliggende følelsen av at man alltid må overbevise om at det virkelig er et problem. (Jeg vet i hvert fall at jeg ofte har det slik hos legen.)

I tillegg gir denne alternativbehandleren behandling som i stor grad handler om berøring. Pasienten får legge seg ned og bli tatt på. Det er massasje og trykking under føtter og andre steder på kroppen – kombinert med samtale og ro.

Virker dette? Selvsagt. Som jeg tidligere har skrevet i bloggen, og som jeg også påpeker i boken min «Placebodefekten», så har jeg stor tro på denne type behandling. Jeg kaller det «rasjonell massasje». Ro, samtale og berøring/massasje, uten mystiske forklaringer og urealistiske lovnader. Det er ikke rart at Berlevåg opplever at befolkningen har nytte av et slikt tilbud.

Jeg har selv argumentert for at hvis det offentlige ville tilby en times gratis massasje til alle ansatte, eller til alle voksne innbyggere, en gang i uken, så hadde vi sett mye lavere sykefravær og kortere helsekøer. Det å gi folk muligheten til å bli fysisk berørt og massert i en times nytelsesoase i hverdagen, vil utvilsomt kunne ha positiv helseeffekt. Det høres kanskje ut som et radikalt forslag, men jeg er ganske sikker på at den samfunnsøkonomiske innsparing ville være stor.

Spesifikke og uspesifikke behandlingseffekter

I Berlevåg har man sett at innbyggerne ønsker et samarbeid mellom det offentlige helsevesen og alternativ behandling. Men det er her det skurrer for meg. Hvorfor kaller vi dette for alternativ behandling? Dette handler ikke om alternativ behandling. Effekten har ingenting med naturopati, refleksologi, øre-akupunktur eller akupressur å gjøre. Og da kommer vi til noe som også er mye av kjernen i min bok, dette med forskjellen på spesifikke og uspesifikke behandlingseffekter.

Det vi ser i Berlevåg er fruktene av de uspesifikke behandlingseffekter. Det som ikke har noe direkte med behandlingen å gjøre. Det handler ikke om å trykke på spesielle punkter. Det handler ikke om meridianer. Det har ingenting å gjøre med at soner under fotsålene henger sammen med ulike organer i kroppen. Det har ingenting å gjøre med at punkter i øret henger sammen med ulike organer i kroppen. Det handler ikke om balansering av energier og chakraer. Det har altså ingenting å gjøre med den spesifikke behandling og tilhørende uvitenskapelige forklaringsmekanismer. Derimot så har det alt å gjøre med selve behandlingssituasjonen. De uspesifikke effektene. Ro. Fokus. Empati. Samtale. Stressreduksjon. Berøring. Massasje. Tid.

NAFKAM har for lenge siden innsett at disse behandlingsmetodene ikke virker. En kikk på nettsidene til NIFAB viser at vitenskapelig konsensus er nedslående for alle kjente, store alternative behandlingsmetoder. Det vil si: de har ingen spesifikk behandlingseffekt. Derfor har NAFKAM begynt å undersøke de uspesifikke effektene. Det kan være vel og bra så lenge de er tydelige på å informere om forskjellen. Det gjør de dessverre ikke alltid like godt.

I artikkelen på alternativ.no kan man lett sitte igjen med inntrykket av at resultatene i Berlevåg viser at for eksempel refleksologi (fotsoneterapi) virker. Det gjør det ikke. Det er basert på en fullstendig utdatert ide om hvordan kroppen er bygget opp.

Derimot er det liten tvil om at det kan ha god effekt å la en sliten ansatt få legge seg ned, nyte en times ro og fred hvor de kun kan tenke på seg selv og slippe stress fra jobb og barn og ektefelle og julehandel, og bli trykket under føttene. Smerteopplevelse, blant annet i rygg, henger i stor grad sammen med stressnivå, og får man stresset ned folk vil også opplevelsen av smerte reduseres og bevegelighet økes.

Avstressingstilbud i offentlig regi

Problemet er at det koster penger:

Legen i Berlevåg konkluerer med at alternativterapeuten har vært viktig for dem som sliter med disse plagene og at behandlingen hos denne terapeuten bidrar til at de unngår sykemelding.

Legen mener også det hadde vært bra om alternativ behandling kunne tilbys innenfor offentlige støtteordninger, slik at alle kunne få tilbudet uansett økonomisk situasjon. Nå er det kun de som har råd, som kan få denne behandlingen så ofte som de opplever at de trenger den.

Ja, la oss få offentlig støtte til ro og massasje. Men ikke kall det alternativ medisin. Ikke bruk ord som refleksologi og akupressur. Kall en spade for en spade. Dette er offentlig sponsning av et avstressingstilbud. Det trenger vi. Det er positivt. Jeg hadde takket ja til dette på et blunk. Det helbreder ikke alvorlig sykdom, men det kan bedre symptomene fra mye kronisk sykdom, og forebygge eller lindre en del stressrelaterte lidelser, fra høyt blodtrykk, søvnløshet, hodepine, eksemer, allergier, ryggproblemer og mer.

Undertittelen på boken min er «Hvorfor alternativ behandling virker som den virker». Svaret jeg gir i boken er i stor grad «uspesifikke behandlingseffekter», hvorav placeboeffekt er en liten del av hele bildet.

Alternativ behandling «virker» fordi vi mennesker har et stort behov for å bli sett, få våre vondter anerkjent, få trygghet i diagnoser (selv om de bare er tullediagnoser), få trygghet i en kur (selv om det bare er tullekurer), få snakke om våre vondter med noen som har tid til å lytte (lavterskel «psykologitilbud»), få lov til å fokusere på oss selv i en hverdag hvor alle krever av oss, og få avstressing og berøring.

Berlevågs alternative behandler kan tilby alt dette. Det trenger vi mer av i det offentlige helsevesen. Mange leger er også flinke til å gi mye av dette, men de er som regel begrenset av tid, og man kan ikke gå fast til legen ukentlig for å få dekket dette behovet. Så la oss ansette rasjonelle massører i alle landets kommuner. La oss gi folket avstressingstilbud i offentlig regi. La oss tilby folk de uspesifikke behandlingseffektene som alternativbehandlere har tjent penger på, pakket inn i løgn og bedrageri, i alle år.

Det ville gitt oss en todelt effekt: Et friskere folk, samtidig som vi hadde slått bena under mye av markedet for alternativindustrien. Det hadde ført til litt mindre uvitenskapelighet og løgn i samfunnet. Ingenting hadde vært bedre enn det.

 • Susi

  Herlig :) Takk for at du gjør dagen min mange hakk bedre ved å gi en kritisk motpart til all den dritten av uopplyste meninger her i verden :)

 • Björn Geir

  Du har så fullständigt rätt Gunnar – som vanligt ;)
  (Hoppas (håber) det går bra med att skriva svenska?)

  Massage är jo en grundläggande terapiform om den utförs riktigt. Med ordentlig djupmassage som en viktig del. I alla fall synes jag själv det är värdelöst utan lite «milt våld» :-) . Men många alternativmetoder använder sig av en mycket viktig terapikomponent som också ingår i massagen, utan att de kan betraktas som massage. Du kommer in på detta men jag vill lägga tryck på denna viktiga del av ämnet med följande egna funderingar:

  Bowen therapy, Craniosacral therapy och Reiki är exempel på löst berörande, sederande teatraliska trolleriakter som har trots allt en mycket viktig aktiv terapikomponent: beröringen! Visst kan det kallas del av placeboeffekten men i alla fall en stark del.
  Beröring är ett av människans och faktiskt också djurens grundbehov, nästan lika viktig som sex och toalettbesök :-) Många människor lever ett väldigt beröringsfattigt liv och besök hos en alternativterapist som den i Berlevåg kan fylla ett stort vacuum för sådana själar med bara beröring.

  Nisse Simonsson*, kirurgkollega,livskonstnär och humorfilosof talar om detta i en av sina böcker («Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?» har jag fær mig att det är). Där berättar (forteller) han om en gammal familjeläkare (lege) som han jobbade hos som ung. Denne fick regelbundet besök av en äldre dam som han alltid gav lätt massage vid varje besök, utan annan behandling. Hon var en mycket nöjd patient. Nisse frågade (spurte) sin erfarne kollega vad han egentligen behandlade henne för. «Skin hunger» svarade den äldre erfarne kollegan. «Skin hunger. Hon behöver (trenger) bara beröring. Hon har ingen annan som kan ge henne det hon behöver mest, männsklig beröring.»
  (Jag refererar det här från minnet.)
  Tack för ditt goda arbete Gunnar.

  * https://sv.wikipedia.org/wiki/Nisse_Simonson

 • AMG65

  «(Jeg vet i hvert fall at jeg ofte har det slik hos legen.)» Ofte syk?

 • Nei, heldigvis ikke.

 • Berøring er definitivt livsnødvendig og et underskudd for mange. Jeg vil gå så langt som å hevde at deler av «sexarbeid-bransjen» også handler om at folk har behov for hudkontakt. De trenger å bli anerkjent som seksuelle vesener, og de trenger å kjenne varmen fra andre hud mot sin. Jeg vil hevde at deler av sexarbeid-bransjen lett kan kalles an form for «alternativ behandling».

  Hvis vi ga folk massasje ville nok mye sykefravær bli borte. Berlevåg er vel et eksempel på dette i praksis. Jeg skulle gjerne sett dette gjennomført i forskningssammenheng over noen år.

 • reverud

  Hvorfor er du ofte hos legen da? Har du et dødsønske?

 • halalkval

  Tenker du da på dugnadsmassasje eller innkjøpt? Jeg stemmer for en storstilt internettkampanje om å puste skikkelig. Du kan senke blodtrykket betraktelig bare ved å puste dypt i et minutt!

 • dogderrodger
 • Bjørn Nome

  Har fatta interesse for en amerikansk forsker, Richard Davidson, som har forsket på hjernefunksjon ved meditasjon og stresshåndtering. Poenget hans er at de ser tegn på at stresshåndtering på ulike måter, trener hjernen. Og på samme måte som stresshormoner bryter ned hjernefunksjoner og helsetilstand, så skjer det motsatte ved avlappingsøvelser. Avstressing trener de kognitive evnene, empati, og egen helse. Fortsatt i startgropa, men poenget hans så langt jeg har kommet, er at vi ikke trenger noen Guru, eller Healer, eller snodige vitalenergier i mystiske baner. Men hjernen selv.

 • Anna Sæbjørnsen

  Merk at han sier «Jeg vet i hvert fall at jeg ofte har det slik hos tannlegen» som i «ofte når jeg er hos tannlegen» og ikke «Jeg vet i hvert fall at jeg har det slik når jeg ofte er hos legen»….. Skjønner? Kanskje lurt å lese gjennom et par ganger før du kommer med en smakløs innvending?

 • Demostes

  Du har mange gode poenger Tjomlid, men bommer også litt her.

  Tror du det er like greit for familiefaren fra Berlevåg å si at han skal ned for «kos, nærhet og hyggestund for å se om det hjelper mot ryggsmertene» som å si at han skal ta en time «akupressur for ryggsmertene»? Har vi ikke behov for å kalle ting litt mer «fancy» navn for å gjøre det litt mer seriøst….selv om vi vet innerst inne at det nok er tid, nærhet, berøring, omsorg etc som er det som hjelper?

  Er det ikke en vesentlig forskjell på personer som driver regelrett snake-oil-svindel av veldig syke mennesker, og «holistisk» behandling mot mer «diffuse stressplager». Det siste finnes det uansett ikke noen god behandling av, og dette er sikkert like godt som alt annet. Som en lege-venn av meg sa, «Av alle ting som beviselig ikke hjelper mot influensa, er det konjakk som smaker best. Så det bruker jeg selv.».

 • rodger

  Nå har jeg kjøpt sea bånd. Står at kliniske tester har vist at det er effektivt. Kommentar?

 • reverud

  Jeeez, surmuling på høyt nivå!

 • Anders Androfag

  Vel, muskelmassasje er manipulasjon av muskelvev, bindevev og det gir øket sirkulasjon , så der har man ganske håndfaste effekter , samtidig gir det som du selv sier RO . Kroppens frigjøring av Oxytocin øker ved berøring . Det at noe ikke anses som vitenskapelig av den medisinske ekspertisen er bare en avsporing , man kan jo da rette blikket mot psykriatrien, hvor er det vitenskapelige grunnlaget her ?

 • Anna Sæbjørnsen

  Jeg applauderer nå ditt fabelaktige comeback, min herre,
  og gjør min retrett til mitt ellers bitre liv blandt skyggene -Ta tah!

 • Pingback: PPS: Akupunktur mot fedme? | SAKSYNT()