Øko-ulogisk matproduksjon

Screenshot 2014 04 30 12 11 24

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slapp i dag en ny rapport hvor de på oppdrag fra Mattilsynet har sett på om det faktisk er noen vesentlige fordeler med økologisk fremfor konvensjonell mat og matproduksjon.

Deres resultater er nedslående for tilhengere av økologisk dyrket mat. En gjennomgang av forskningen viser ingen klare fordeler med tanke på hverken næringsinnhold, helsefordeler eller trygghet med økologisk dyrket mat. Forskjellene i for eksempel næringsinnhold handler ofte mer om hvordan og hvor maten dyrkes, enn om den dyrkes konvensjonelt eller økologisk.

Dette er i tråd med hva større metaanalyser har vist tidligere. Det finnes små forskjeller på næringsinnhold og rester av sprøytemidler, men det er ikke noe som tyder på at dette har reelle helsemessige fordeler for forbrukerne. Erik Arnesen har også skrevet om dette tidligere i sin bloggpost «Overdreven tro på ‘økologisk’ og ‘etisk’ mat».

To argumenter for økologisk matproduksjon

Jeg har i mange år sagt at det kan finnes gode argumenter for økologisk matproduksjon, men næringsinnhold og helsefordeler er ikke to av dem – selv om det dessverre synes å være det fremste salgsargumentet for tilhengere av økologisk mat. Derimot finnes det to andre faktorer som kan veie tungt i favør av økologisk landbruk, nemlig dyrevelferd og miljøfaktoren.

Dessverre – eller heldigvis (for dyrene) – viser VKM sin gjennomgang av forskningen at det ikke er noen tydelige fordeler med tanke på dyrevelferd her i Norge. De skriver:

– Med unntak av mindre jurbetennelse og mer melkefeber i økologiske storfebesetninger, er det ikke funnet forskjeller i sykdomsforekomst mellom dyr i økologiske og konvensjonelle besetninger, sier Næss.

– Forskningen viser at det generelt er liten forskjell i velferden til husdyr i økologiske og konvensjonelle besetninger i Norge. Forskjellene i velferd er størst i fjørfeproduksjon, sier Næss.

Lite forskjell på sykdomsforekomst altså, men kanskje dyrene, spesielt fjørfe, er noe bedre stilt når det gjelder frihet og leveforhold i økologisk landbruk. Det er i så fall positivt, men heller ikke det er bare fordeler:

Forskning viser at mer plass og tilgang på utearealer er positivt for dyrenes velferd, men at økologisk drift samtidig gir større utfordringer med parasitter, sykdom og risiko for rovdyrangrep.

Større frihet for dyrene påfører dem også større risiko. Heller ikke her synes det altså å være klare fordeler med økologisk landbruk, selv om de finnes ulikheter som kan være både positive og negative.

Klima og miljø

Hva så med miljøaspektet? Dette sier ikke VKM sin nye rapport noe om, men det er kanskje en av de viktigste årsakene til å velge økologisk – hvis det faktisk er bedre i et miljøperspektiv. Hva viser forskningen?

Vel, heller ikke her er det sort/hvitt. Jeg har kikket på noen metaanalyser, og konsensus synes å være at mens økologisk landbruk er miljømessig mer gunstig per dyrkningsareal, er arealkravet for økologisk landbruk så pass mye større at vinningen går opp i spinningen.

En britisk metaanalyse konkluderte slik:

From the paper’s meta-analysis it can conclude that soils in organic farming systems have on average a higher content of organic matter. It can also conclude that organic farming contributes positively to agro-biodiversity (breeds used by the farmers) and natural biodiversity (wild life). Concerning the impact of the organic farming system on nitrate and phosphorous leaching and greenhouse gas emissions the result of the analysis is not that straightforward. When expressed per production area organic farming scores better than conventional farming for these items. However, given the lower land use efficiency of organic farming in developed countries, this positive effect expressed per unit product is less pronounced or not present at all.

En annen metaanalyse sier omtrent det samme:

The results show that organic farming practices generally have positive impacts on the environment per unit of area, but not necessarily per product unit.

Hvor mye mer arealkrevende økologisk dyrket mat er, kommer litt an på maten som dyrkes. En metaanalyse publisert i Nature konkluderte slik:

Our analysis of available data shows that, overall, organic yields are typically lower than conventional yields. But these yield differences are highly contextual, depending on system and site characteristics, and range from 5% lower organic yields (rain-fed legumes and perennials on weak-acidic to weak-alkaline soils), 13% lower yields (when best organic practices are used), to 34% lower yields (when the conventional and organic systems are most comparable). Under certain conditions—that is, with good management practices, particular crop types and growing conditions—organic systems can thus nearly match conventional yields, whereas under others it at present cannot.

Forskere ved Bioforsk har også flere ganger gått ut og påpekt at mye av «hypen» rundt økologisk mat i stor grad er myter. (Det er de heller ikke alene om.) Når det gjelder påstanden om at økologisk dyrket mat er mer klimavennlig, skriver de:

Økologisk produksjon kan føre til mindre klimagasser per arealenhet. Men målt per produsert enhet mat er ikke utslippene signifikant mindre. Dersom en tar hensyn at økologisk landbruk har større arealbehov, og dermed fører til redusert CO2-binding i skog eller økt utslipp av CO2 og lystgass som følge av dyrking av myr, er det liten tvil om at økologisk mat gir større klimagassutslipp.

Ideen om større biologisk mangfold ved bruk av økologisk landbruk, bestrides også:

Innenfor jordbruksarealet kan økologiske gårder ha større biologisk mangfold på grunn av mer ugras og insekter og et rikere fugleliv. Men lavere avlinger fører til større arealbehov og dermed ødeleggelse av naturlige biotoper hvor det biologiske mangfoldet er større enn i et jordbrukslandskap.

Screenshot 2014 04 30 12 52 07Krumspring fra Oikos

Fascinerende nok var Oikos på banen allerede i går, altså før rapporten fra VKM var offentliggjort, for å være prinsipielt uenige!

Her ser det ut til at de bedriver ganske alvorlig cherry picking av data, bruker resultater fra andre land og forhold som ikke er relevante for norske forbrukere, trekker frem positive måleresultater innen ernæring uten noen kjent klinisk kjent effekt for mennesker, og generelt sett virker ganske uinteresserte i hva VKM og Mattilsynet faktisk kommer frem til. Jeg har mer tiltro til en systematisk gjennomgang av forskningen, slik VKM har gjort, enn å plukke studier som bekrefter det Oikos ønsker å promotere som sannhet.

Det er som om de roper at «uansett hva den nye VKM-rapporten viser så er vi uenige fordi vi allerede har bestemt oss!» Hvorfor ellers skulle de være på banen med en mot-artikkel allerede før de har sett VKM-rapporten? Det hele er et litt pinlig og suspekt skue…

Konklusjon

Rapport etter rapport ser altså ut til å knuse mytene rundt økologisk landbruk. Det er hverken tryggere, sunnere eller bedre for dyr, planter eller miljø å velge økologisk.

Men det er viktig å understreke at det som gjelder dyrevelferd og dyrehelse handler om Norge. Her har vi heldigvis strenge regler for dyrehold, bruk av antibiotika og andre forhold som ofte trekkes frem som fordeler ved økologisk landbruk. I andre land er nok fordelene ved økologisk landbruk vesentlig mer markant på disse feltene, men heller enn å jobbe for mer økologisk landbruk globalt sett, burde man heller stramme inn regelverket på disse områdene i EU og USA.

Et annet aspekt er at det kanskje kan bli mer gunstig med økologisk landbruk i tiden fremover hvis man blir flinkere til å utnytte dyrkningsarealene bedre. Kanskje arealeffektiviteten til økologisk landbruk en dag vil komme på linje med konvensjonelt landbruk? Da kan det hende at klimaregnestykket endrer seg.

Per i dag finnes det likevel ingen vektige og entydige argumenter for å velge økologisk.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!