Spetalen sprer ubegrunnet frykt rundt HPV-vaksinen

Screenshot 2014 12 04 02 48 04

OK, her er greia: Kjent person opplever at familiemedlem blir syk. Sykdom inntreffer etter at en vaksine er tatt. Kjent person føler det må være en sammenheng mellom de to hendelsene. Kjent person googler. Kjent person behersker ikke kildekritikk. Kjent person tror på det han leser. Kjent person raser til media.

Kort oppsummert står vi her overfor to kjente fenomener:

1) Post hoc ergo propter hoc.
2) «Det står på internett, så det må være sant.»

Øystein Stray Spetalen er sint, i følge en artikkel på nettavisen i går. Han raser faktisk mot myndighetene fordi han mener at hans 12 år gamle datter er blitt syk av å ha mottatt første dose av HPV-vaksinen Gardasil.

Ikke bare syk etter vaksinen, men syk av vaksinen, skal vi tro investoren:

– Ikke mange dagene etter at hun hadde tatt den første vaksinen, begynte hun å bli slapp og klarte nesten ikke å komme seg ut av senga. Den dagen hun skulle ta vaksine nummer to, ble hun dårlig på skolen og gikk heldigvis hjem. Jeg tør ikke å tenke på hvordan hun hadde hatt det nå, sier Spetalen til Nettavisen.

– Vi forsto raskt at noe var galt. Dette er tross alt en veldig aktiv jente, som er blant de beste i sitt årskull i tennis, fortsetter investoren.

HPV-vaksinen gis i tre doser. Den andre ca 2 måneder etter den første, og den tredje mellom 4-6 måneder etter den andre dosen. Spetalens datter stoppet etter den første. Pappa Spetalen mener vaksinen har skylden.

* Les også: HPV-vaksinen: Svar til Charlotte Haug og alle usikre foreldre

Post Hoc

Post hoc ergo propter hoc

Dette er et klassisk tilfelle av den logiske tankefeilen ofte kalt «post hoc ergo propter hoc»*. Det er latin for: Etter det, derfor på grunn av det.

Jeg har skrevet om dette mange ganger i denne bloggen. Det handler kort og greit om at selv om en hendelse skjer tidsmessig før en annen, gjerne ganske nært hverandre i tid, trenger ikke det bety at den første hendelsen forårsaket den andre.

Post hoc ergo propter hocDet er faktisk ganske sjelden slik. Ting skjer hele tiden uten at de har noe med hverandre å gjøre. I blant forårsaker hendelse A hendelse B, men som regel er det ikke slik.

Det er likevel nyttig for oss å se slike sammenhenger. Homo sapiens har hatt stor gevinst av å besitte en hjerne som etter å ha sett at hendelse B følger hendelse A, skjønner at neste gang hendelse A inntreffer, så vil sannsynligvis hendelse B inntreffe en viss tid senere. Det gir oss evnen til å se inn i fremtiden. Vi vet hva som vil skje, basert på det som allerede har skjedd.

Nytteverdien for Homo sapiens i å se slike sammenhenger mellom hendelser har vært så stor at vi nå ser slike sammehenger overalt. Selv der de ikke egentlig er. Det har nemlig vært mer gunstig å se slike sammenhenger én gang for ofte, enn én gang for lite, og derfor søker vi etter sammenhenger overalt rundt oss – og finner dem.

Dette er en automatikk vi aktivt må anstrenge oss for å overvinne. Det koster mental energi. Derfor aksepterer vi slik falske årsakssammenhenger så alt for lett. Det er intellektuell latskap. Kun aktivt hjernarbeid gjennom kritisk tenkning gjør at vi forstår hvordan ting egentlig henger sammen.

Den intellektuelle latskapen gir oss likevel en go’følelse. Det handler om å finne mening i kaoset. System i tilfeldigheter. Orden i universet. Vi liker ikke at noe er tilfeldig. Vi liker ikke å ikke forstå hvorfor noe skjer. Ikke føle at vi har kontrollen. Derfor trigges denne hjernefunksjonen gang på gang for å tilfredsstille vårt behov for å forstå hvilken A som førte til at B skjedde. Om årsakssammenhengen er feil, er mindre viktig, så lenge det føles godt.

Happybrain

«Post hoc ergo propter hoc» og vaksiner

Denne tankefeilen gjelder begge veier, både for virkning og bivirkning. Forsvinner hodepinen etter å ha tatt et par Paracet, så kan det skyldes at hodepinen rett og slett gikk over av seg selv. Den gjør som regel det etter en stund. Men det føles som om det var Paracetene som gjorde susen. Du inntok jo dem kort tid før du ble bedre, ikke sant? Eller sukkerpillene, om du valgte den homeopatiske varianten.

Problemet er bare at ut fra egen opplevelse fra enkelttilfeller, kan vi ikke vite om det egentlig er en årsakssammenheng – selv om det føles slik.

Vi ser ofte falsk effekt av behandling, fordi vi ser falske årsakssammenhenger. Men vi ser også falske bivirkninger. Spesielt fra noe vi er usikre på i utgangspunktet. Som for eksempel vaksiner. Folk er svært flinke til å finne vaksinerelaterte bivirkninger. Kjempeflinke. Hvis vi vil, kan vi finne dem overalt. Alle vaksiner fører tilsynelatende til tusenvis av bivirkninger, fordi av de titalls millioner mennesker som får vaksinene, ser vi alltid at mange tusen av dem blir syke i iøpet av de kommende uker og måneder.

Men her går vi i tankefellen. Vi konkluderer feil. Bare tenk deg følgende: Tusen nygravide kvinner vaksineres. Innen en uke har en håndfull av dem spontanabortert. Det må vel skyldes vaksinen? Hvorfor ellers skulle de spontanabortere? Jeg mener, gravide kvinner spontanaborterer jo aldri ellers?

Eller vent nå litt. Jo, det gjør de jo. Spontanaborter skjer hele tiden. Av ukjente årsaker. Kroppen vil ikke bære frem fosteret. Kanskje det er sykt. Har en genfeil. Eller moren er syk. Det kan være mange årsaker til en spontanabort, og det er ganske så vanlig. Dermed må vi forvente at noen av de vaksinerte kvinnene vil spontanabortere. Men når det skjer med deg selv, eller din kone, din datter eller søster, så rammer det hardt. Det er vondt. Du vil ha en forklaring. En årsak til tragedien og sorgen. Hvorfor skjedde dette? Hvorfor mistet vi barnet vårt?

* Les også: Å lese Dagbladet kan føre til kreft

Da kommer lurehjernen vår oss til unnsetning. Den finner en årsak. En sammenheng. En forklaring: Vaksinen.

Men stopp en hal. Dette er jo helt snudd på hodet, ikke sant? Vi vet jo at kvinner spontanaborterer i blant. Det ville faktisk være mye mer underlig om ingen kvinner spontanaborterte etter å ha fått vaksinen. Det ville i så fall bety at vaksinen forhindret spontanaborter, og det var jo ikke vaksinens hensikt…

Når vi vurderer ut fra enkelttilfeller, har vi en tendens til å overdrive hendelsens betydning. Vi kan sjelden slå fast sikre årsakssammenhenger basert på bare ett tilfelle. Datagrunnlaget er alt for spinkelt, og hjernen vår er alt for upålitelig. Den har jo utviklet seg gjennom millioner av år med evolusjon til å finne årsakssammenhenger, selv når de ikke er der. Den streber etter å finne mening og orden, ikke nødvendigvis sannhet.

Derfor må vi bruke et annet verktøy. Vi må undertrykke hjernens intutitive sider. Magefølelsen, om du vil. Den lurer oss bare. Vi må tenke mer analytisk. Se på større tall. Sammenligne grupper. Hvordan gikk det med kvinnene som ikke ble vaksinert? Av tusen uvaksinerte gravide kvinner, hvor mange spontanaborterte der? Like mange, sier du? Jasså.

Men hvis like mange kvinner spontanaborterer uten å ha fått vaksinen, så er det kanskje ikke så rart at noen av de vaksinerte kvinnene også spontanaborterte? Kanskje min kones spontanabort ikke skyldtes vaksinen likevel?

Det krever energi, mot og styrke å tenke slik. Å velge den analytiske, rasjonelle tenking over den enkle, intuitive og umiddelbart tilfredsstillende tenkingen. Men vi er nødt til å gjøre det. Ellers vil vi bare finne årsakssammenhenger som føles riktige, men som egentlig er feil. Da går vi oss ville, som enkeltindivider og som samfunn. Derfor baserer vi medisinske slutninger først og fremst på kontrollerte studier og statistiske analyser, ikke det en og annen lege eller sykepleier eller forelder måtte føle at er sant.

(Det er dette psykologen Daniel Kahneman kaller System 1- og System 2-tenking.)

Screen shot 2013 01 29 at 10 34 02 am

Det er lett å forstå at Spetalen føler at han har funnet mening. Han har funnet orden og årsak til en uforståelig hendelse. En syk datter. Fordi barn blir aldri syke ellers, gjør de vel? Jo, det er jo nettopp det de gjør, og ofte vet vi ikke hvorfor.

Etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse for 25 år siden mente en del vaksinerte at de fikk ME av vaksinen. De ble jo dårlige ganske kort tid etter å ha fått vaksinen. For det enkelte individ føltes sammenhengen klar. Vaksinen måtte ha forårsaket denne triste skjebnen. Hjernen søker etter orden og mening. En skyldig. Noe vi kan rette en pekefinger mot. Tilfeldighetene elimineres. Det gir en slags trøst.

Men så ble dette analysert statistisk. Folkehelseinstituttet sammenlignet antall vaksinerte hos 200 ME-syke og 390 friske personer. Var det flere av de ME-syke som hadde mottatt vaksinen enn de friske? Nei. De fant også at ME hadde slått ut omtrent samtidig både hos de vaksinerte og uvaksinerte.

Det var altså ingenting som tydet på at vaksinen hadde forårsaket ME hos enkelte. De bare fikk det. Av seg selv. Kanskje av en infeksjon. Eller av ukjente årsaker. Sånn er livet.

Det samme så vi etter pandemivaksinen i 2009. Mange hevdet at Pandemrix førte til spontanaborter. De så det jo selv. Deres kone, søster eller datter spontanaborterte kort tid etter vaksinen. Det føles som en klar sammenheng. Helt til dette ble analysert statistisk, og man fant at like mange uvaksinerte opplevde spontanaborter. Vaksinen ga ikke flere tilfeller av dette. Det skjedde like ofte hos alle gravide kvinner.

En del av de som hadde fått vaksinen følte det måtte være en sammenheng, fordi det ga dem svar. Men de tok feil. De lot seg lure av tankefeilen «post hoc ergo propter hoc», de også.

* Les også: Om bilbelte og vaksiner

Myndighetene lurer oss!

Og sånn er virkeligheten for Spetalens datter. Hun føler seg syk. Spetalen mener sammenhengen er klar. Hans datter er tross alt bare en av mange som har opplevd bivirkninger fra HPV-vaksinen, skal vi tro ham:

– Med alle bivirkningene vaksinen har, så forstår jeg ikke hvorfor det ikke er fastlegen som setter disse vaksinene, sier Spetalen.

Spetalen er også meget kritisk til at det norske helsevesenet ikke informerer mer om de betydelige bivirkningene som kan oppstå hos jenter, som tar vaksinene.

Og videre:

– Leser man utenlandske nettsteder, ser man at det er tusenvis av alvorlige langtidsbivirkninger. Hvordan kan norske myndigheter unnlate å informere om dette? spør Spetalen.

Ja, hvorfor informerer ikke det norske helsevesenet om disse «betydelige bivirkningene» fra HPV-vaksinen?

Svaret er enkelt: Fordi de ikke finnes.

* Les også: Risikobløff om HPV-vaksine

Det er utført hvertfall tre store studier som har forsøkt å se om vaksinen gir alvorlige bivirkninger.

Norske tall, hvor bivirkninger fra HPV-vaksinen er registrert, viser det samme. Noen få alvorlige hendelser, men alle av forbigående art. Ikke en eneste alvorlig, permanent bivirkning.

Sett i lys av disse tallene, er det grunn til å være skeptisk til Spetalens konklusjon. Det er lett å forstå at han føler det er en sammenheng mellom vaksinen og datterens sykdom, men tar vi på oss den analytiske hatten, ser vi at innsamlede sikkerhetsdata om vaksinen ikke støtter en slik påstand.

Det står på internett

Spetalen vil likevel neppe lytte til slik statistikk. Han har jo lest andre ting på internett, må vite. Myndighetene holder oss for narr. Vaksineprodusentene lyver. La oss høre hva han sier:

Han viser blant annet til en avhopper fra legemiddelselskapet Merck, som produserer vaksinen.

– En tidligere topplege hos Merck som sluttet i selskapet, sa i vår at vaksinen kunne bli den største legemiddelskandalen i historien. Han sier at vaksinen har null effekt, og at den har sterke bivirkninger, som i visse tilfeller fører til lammelser og død. De eneste som tjener på den, er legemiddelprodusenten. Dette er ille, sier Spetalen.

Dette er bare én av mange advarsler som dukker opp, når man googler vaksinen.

Jassåja. Så Spetalen har funnet en påstand på ett av uttallige antivaksine-nettsteder, og slukt det rått. Uten kildekritikk. Det er synd, fordi det har ført Spetalen på ville veier. Den såkalte avhopperen fra Merck er nemlig en løgn.

Denne «topplegen hos Merck» er en fiksjon konstruert av vaksinemotstandere for å gi tyngde til sin skremselspropagada. Ingenting er som autoriteter og avhoppere som kan gi oss sannheten. Det som myndighetene og industrien ikke vil fortelle oss!

Personen han henviser til er franskmannen Dr. Bernard Dalbergue, som i et intervju skal ha sagt:

The full extent of the Gardasil scandal needs to be assessed: everyone knew when this vaccine was released on the American market that it would prove to be worthless! Diane Harper, a major opinion leader in the United States, was one of the first to blow the whistle, pointing out the fraud and scam of it all.

Gardasil is useless and costs a fortune! In addition, decision-makers at all levels are aware of it!

Cases of Guillain-Barré syndrome, paralysis of the lower limbs, vaccine-induced MS and vaccine-induced encephalitis can be found, whatever the vaccine.

I predict that Gardasil will become the greatest medical scandal of all times because at some point in time, the evidence will add up to prove that this vaccine, technical and scientific feat that it may be, has absolutely no effect on cervical cancer and that all the very many adverse effects which destroy lives and even kill, serve no other purpose than to generate profit for the manufacturers.

There is far too much financial interest for these medicines to be withdrawn.

Vaksinemotstandere elsker innsiderne, martyrene, de modige helter som kommer fra fienden selv og avslører de store hemmelighetene. Akkurat som med nevnte Diane Harper, en av forskerne og medutviklerne til en HPV-vaksine, som ofte hevdes å ha advart mot vaksinen. Noe som, ved nærmere ettersyn, viser seg å også være en løgn fra vaksinemotstanderne. Hun anbefaler vaksinen.

Den påståtte «avhopper fra vaksineprodusenten Merck» har i virkeligheten aldri vært ansatt i det selskapet. Derimot jobbet han hos en distributør av vaksiner, i et selskap som på et tidspunkt ble kjøpt opp av Merck – hvorpå han og mange andre mistet jobben.

Kanskje han har uttalt seg kritisk om vaksinen som hevn for dette? Hvem vet. Det vi vet er at han ikke selv ser ut til å ha vært ansatt i Merck, slik Spetalen har lest på internett. Legen bærer derfor ingen tyngde i sin kritikk. Han sitter ikke med noe som helst av «inside information». Han er bare en tidligere ansatt som mener noe om en vaksine fra et selskap som ga ham fyken. (Og så har han en bok å selge.)

Det har han all rett til, men å legge mer vekt på denne franske legens meninger enn på store, uavhengige studier, blir veldig feil. Når man sluker uverifiserte påstander fra en fiktiv avhopper som sannhet, i strid med alle andre fakta, er man på vei rett inn i konspiranoiaens verden.

* Les også: Gardasil og dødelige bivirkninger?

Screenshot 2014 12 04 16 25 25

Bivirkninger og dødsfall

Til slutt briljerer Spetalen med sin manglende empati:

– Vi snakker ikke akkurat om ebola-dødsfall heller. Når kun 40 til 50 dør av kreftformen det vaksineres for, og så mange får bivirkninger av det, synes jeg at det er meget spesielt at våre skolejenter får vaksinen, sier Spetalen.

Nei, det er ikke akkurat ebola-dødsfall. Det er «bare» kreft. Smertefull, seig, drepende kreft. En sykdom og død som kan begrenses sterkt ved at vi lar våre døtre få vaksinen. Med en risiko for alvorlige bivirkninger som er langt, langt, langt lavere enn risikoen for at de skal få livmorhalskreft. Risikovurderingen er enkel om man ser på solide, vitenskapelige data heller enn antivaksinepropaganda funnet etter ti minutter med Google.

Det er også typisk vaksinekritikere å kun fokusere på dødsfall. Som om dødsfall er det eneste relevante i dette regnestykket hvor vi veier fordeler mot ulemper.

Vi ser det samme med de som er mot alle vaksiner, for eksempel vaksiner mot kikhoste og meslinger. Nesten ingen døde før vaksinen ble tatt i bruk, så hvorfor skal vi vaksinere? Vel, fordi disse barnesykdommene kan gi alvorlig sykdom med enormt ubehag. Selv om man ikke dør, kan man bli liggende lenge på sykehus med alvorlig og smertefull sykdom. En del blir aldri friske og må leve med permanente skader på hjernen etter meslinger. Noen blir døve. Noen dør mange år senere av hjerneskade forårsaket av den «uskyldige» sykdommen. Lidelsene strekker seg langt utover bare de umiddelbare, og heldigvis ganske sjeldne meslinge- og kikhostedødsfall.

Spetalen opererer også med et for lavt dødstall. Det er ikke 40-50 kvinner som dør av livmorhalskreft. Det er omtrent det dobbelte. Hvert eneste år.

For det første vil jeg påstå at det å kunne redde 75-100 kvinners liv hvert år er en svært god ting. Omtrent like mange norske kvinner som dør i bilulykker hvert år. Hvis det fantes en vaksine som sikret deg mot at din datter kunne dø i en bilulykke, ville du ikke at hun skulle fått den? Tenk for en lettelse som foreldre å slippe å frykte trafikkdøden for sitt barn…

Men det er ikke bare dødsfallene som teller, Spetalen. Lidelsene fra livmorhalskreft handler om mye mer enn det.

I5694Hvert år får 30 000 kvinner beskjed om celleforandringer i livsmorhalsen. Flere av mine venninner har fått den beskjeden, og frykten knyttet til dette er ille i seg selv. «Tenk om jeg har kreft? Skal jeg dø ung?»

Hvert år må rundt 3000 kvinner operere bort forstadier til kreft – med de problemer det medfører for ettertiden, blant annet problemer med å bære frem barn.

Hver eneste uke får seks kvinner beskjed om at de har livmorhalskreft. To av disse seks vil dø av sykdommen. De fire andre, de som overlever, vil måtte gjennomgå ubehagelig behandling og enorm frykt.

For ikke å snakke om kjønnsvorter. Grøss. Et tips: Ikke google kjønsvorter, Spetalen. Du ønsker ikke å se det. Men HPV-vaksinen har dramatisk redusert kjønnsvorter i land hvor den har vært brukt lenge. Det er fantastisk! Ikke bare det, men den har også allerede vist tegn på å halvere antall forstadier til livmorhalskreft. Og jo flere som vaksineres, både gutter og jenter, kvinner og menn, jo bedre effekt vil vi se av vaksinen.

Vaksinen er trygg, og den virker.

Jeg har selv vaksinert meg fordi mye tyder på at vaksinen også kan beskytte mot andre krefttyper som blant annet kan ramme menn. Den er dokumentert effektiv hos kvinner helt opp til 45 år, og virker sannsynligvis også for eldre kvinner og menn, så det er ingen grunn til å ikke be fastlegen om vaksinen. Både for din egen del, og for å bidra til flokkimmunitet som beskytter andre.

Ved at du vaksinerer deg, reduserer du risikoen for at andre kvinner og menn en dag dør av HPV-forårsaket kreft. Er ikke det flott?

Konklusjon

Når Spetalen går ut på den måten han gjør, så risikerer han å ta liv. Statistikken viser oss dette. Overlege ved UNN, Sveinung Sørbye Wergeland, forklarer enkelt konsekvensene av slik skrekkpropaganda som blant annet Spetalen nå bedriver:

Dersom 11 takker nei til HPV-vaksine, vil én jente få kjønnsvorter unødvendig. Hvis 20 takker nei til HPV-vaksine vil én jente utvikle alvorlige celleforandringer unødvendig. Hvis 140 takker nei til HPV-vaksine vil én jente få livmorhalskreft unødvendig. Hvis 500 takker nei til HPV-vaksine vil én jente dø av livmorhalskreft unødvendig.

Hvis medieoppslagene om Spetalens vaksinefrykt altså får 500 foreldre til å velge bort vaksinen for sin datter, vil én av disse jentene statistisk sett dø som konsekvens av dette valget.

Det er de ubehagelige fakta. Det er trist at Spetalens datter er syk. Men det skyldes neppe HPV-vaksinen. Og selv om vaksinen skulle være skyld i hennes sykdom, så er risikoen for at din datter en dag får livmorhalskreft mye høyere enn for at hun vil oppleve en alvorlig bivirkning fra vaksinen.

Ta det rette valget for ditt barn.

* Les også: Trude Helén Hole stiller spørsmål om vaksiner. Jeg svarer.


* «Post hoc ergo propter hoc» er ikke i seg selv en logisk tankefeil, det hender jo at hendelser henger sammen, men når vi misbruker dette prinsippet, blir det en logisk tankefeil.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!