Screenshot 2015 03 08 16 22 44

Europakommisjonen og Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) har nylig gått gjennom all forskning rundt helsefarer ved elektromagnetisk stråling. Dette er ment som en oppdatering av tidligere uttalelser fra 2009:

The purpose of this Opinion is to update the SCENIHR Opinions of 2009 in light of newly available information and to give special consideration to areas where important knowledge gaps were identified in the previous Opinions. In addition, biophysical interaction mechanisms and the potential role of co-exposures to environmental stressors have been addressed

* Les også: Viser WHO-rapport at mobilstråling er farlig?

De har nå gått gjennom mer enn 700 nye studier (de fleste publisert etter 2008) for å se om det er dukket opp nye data som gir grunnlag for å endre tidligere konklusjon. Det har det ikke, og deres oppdaterte konklusjoner kan deles i fire:

The results of current scientific research do not link exposure to electromagnetic fields below the limits suggested by the EU legislation with adverse health problems.

Generelt sett viser summen av alle studier at ingenting tyder på at elektromagnetisk stråling under nåværende grenseverdier medfører noen helserisiko.

Overall, the epidemiological studies on mobile phone radiofrequency EMF exposure do not show an increased risk of brain tumours. Furthermore, they do not indicate an increased risk for other cancers of the head and neck region.

De finner ingen tegn på at mobilstråling kan gi kreft i hjernen. De finner heller ingen tegn på forhøyet risiko for andre typer kreft i hode eller hals/nakkeområde.

* Les også: Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig

The association of EMF with an increased risk of Alzheimer’s disease that was suggested by previous studies was not confirmed by new studies that did not find any link.

De finner ingen tegn på at elektromagnetisk stråling kan forårsake Alzheimers sykdom.

Epidemiological studies link exposure to Extremely Low Frequency (ELF) fields, from long-term living in close proximity to power lines for example, to a higher rate of childhood leukaemia, which is a rare blood cancer. This correlation has neither been explained nor supported by animal and cellular studies. So far, research findings were not able to find a possible mechanism to explain this association. More research is needed to confirm or exclude a possible causal association.

Det finnes noen studier som peker i retning av at det å bo nær kraftlinjer kan øke risikoen for barneleukemi. Gjennomgangen av forskningen klarer ikke å peke på noen bioloigisk mekanisme for dette, og man klarer heller ikke gjenskape fenomenet i dyrestudier eller i laboratorieforsøk.

Svakheter i studiene som mener å finne en slik sammenheng, sett i lys av en manglende biologisk mekanisme og manglende bekreftelse fra andre typer forsøk, gjør at man skal ta denne risikoen med en klype salt.

El-overfølsomhet

Komiteen skriver også at selv om enkelte hevder å oppleve helseplager forårsaket av elektromagnetisk stråling, så finner de ingen god vitenskapelig evidens for at det finnes noen slik årsakssammenheng:

Concerning EMF hypersensitivity (idiopathic environmental intolerance attributed to EMF), research consistently shows that there is no causal link between self-reported symptoms and EMF exposure.

Ja, ikke bare finner de ingen slik sammenheng, men evidensen for at de ikke finnes noen sammenheng er styrket med alle nye studier publisert etter 2008.

De påpeker at en rekke dobbeltblindede studier avviser noen sammenheng mellom kortvarig eksponering (minutter til timer) for radiobølger og symptomer. For mer langvarig eksponering (dager til måneder) peker dataene også mot at det ikke finnes noen årsakssammenheng mellom radiobølger og helseplager.

* Les også: El-overfølsomhet: myte eller realitet?

De påpeker også at mens det er en populær oppfatning at mengden elektromagnetisk stråling i omgivelsene øker på grunn av stadig flere trådløse enheter, så kan virkeligheten være motsatt. Ettersom nye mobiltelefoner og andre strålende enheter som regel stråler mindre enn hva gamle enheter gjorde, kan summen av all stråling faktisk være synkende.

Virkningsmekanismer for helseskader/symptomer

Et annet viktig poeng er dette med virkningsekanismer for helseskade. Det finnes flere måter elektromagnetisk stråling kan være farlig for mennesker på – i visse frekvenser og doser. Eksempelvis er UV-stråling kreftfremkallende.

Men de som mener at for eksempel mobilstråling er farlig, selv om dette er såkalt ikke-ioniserende-stråling med for lav energi til å kunne bryte molekylbindinger, skade DNA og dermed kunne gi kreft, hevder at det likevel kan være farlig av helt andre årsaker. Komiteen har derfor også gjennomgått forskningen som skal demonstrere slike virkningsmekanismer, uten å finne noe solid hold i påstandene:

Several interaction mechanisms are well established. These enable extrapolation of scientific results to the entire frequency range and wide-band health risk assessment. They have been used to formulate guidelines limiting exposures to EMF in the entire frequency range from static fields to 300GHz. A number of studies proposed other candidate mechanisms. However, none that operates in humans at levels of exposure found in the everyday environment has been firmly identified and experimentally validated nor do they enable concluding on potential health risks at other exposure conditions both with regard to amplitude and/or frequency.

Komiteen sier at dataene for at radiostråling/mobilstråling kan påvirke søvn, er for sprikende til å kunne konkludere i noen retning. De finner heller ikke gode data for at slik stråling kan påvirke de kognitive evner hos mennesker.

Åpen prosess

De som nekter å gi slipp på ideen om at slik stråling er helseskadelig, vil garantert hevde at komiteen er korrupt og at de ikke har vurdert uavhengig forskning. Det må de i så fall kunne dokumentere, fordi prosessen har som vanlig vært gjennomsiktig og åpen for kritikk.

I perioden 4. februar til 16. april 2014 åpnet de for at folk kunne komme med innspill i prosessen, for eksempel vise til studier de mener at komiteen har oversett. Den 27. mars 2014 holdt de et åpent møte hvor organisasjoner og enkeltpersoner kunne komme med spørsmål og kommentarer, og 186 slike kommentarer ble registrert og nøye gjennomgått:

Each submission was carefully considered by the SCENIHR and the scientific Opinion has been revised to take account of relevant comments. The cut-off date for the literature review was extended to include relevant scientific papers published up through June 2014. The scientific rationale and the Opinion section were clarified and strengthened and a new chapter on interaction mechanisms was added.

Disse innspillende bidro til å tydeliggjøre, styrke og utvide rapporten, men de endelige konklusjonene ble ikke endret: Elektromagnetisk stråling, kanskje spesielt fokuset på mobil- og wifi-stråling, under gjeldende grenseverdier utgjør ingen helsefare.

Nå må det snart være på tide å legge denne saken og frykten død.


Les også:

Folkets Strålevern gjør folk strålesyke

Om karse, wifi-stråling, og en snurt naturfagslærer

 • «Det finnes noen studier som peker i retning av at det å bo nær kreftlinjer kan øke risikoen for barneleukemi.»

  Kraftlinjer, ikke kreftlinjer ;)

  Ellers… Som forventet :)

 • Takk, fikset.

 • Dag Inge Hansen

  Hei igjen!

  «08/03/2015 – RF EMFs produce clear co-carcinogenic effects»
  http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-03-08-lerchl-RF-co-carcinogen.asp

  «Carsten Vagn-Hansen 9 myter om mobilstråler»
  http://youtu.be/vdEzVwAxMLk

 • Dag Inge Hansen

  Olle Johansson har skrevet en artikkel på engelsk som er bra:

  «Electrohypersensitivity – In January 2015, how far from January 1945 were we?»

  http://newsvoice.se/2015/02/24/electrohypersensitivity-in-january-2015-how-far-from-january-1945-were-we/
  Dette forteller hvordan situasjonen nå er, og hvordan fornektelsen kommer i bølger og skyller over oss el-overfølsomme. Vi har også mange seire og en drøss med overbevisende forskning, mange har opplevd symptomer og blir bare flere og flere, og mange kjenner noen som har det. Debatten var i praksis i fornektelsens og latterliggjøringens skjæringspunkt. Etter min mening ser det ut som at de siste par årene har debatten gått over fra latterliggjøring til betimelig fornektelse, og det er jo et bra tegn. Man har altså mer respekt og tatt oss mer på alvor, og det er faktisk en positiv utvikling i debatten.

 • Admiral_von_Dunk

  Ta det helt med ro, de aller fleste ler fortsatt av dere. Men vi er selvsagt bekymret for dere. El-overfølsomhet smitter over internett, så det er klart man er bekymret for folks mentale helse.

 • Tobb86

  Google «psykosomatisk sykdom».

 • victor1980

  Jo kreftlinjer passer bedre.

 • Scrotumsen

  Uansett hva det gjelder er det aldri vanskelig å finne er eller annen som mener å vite noe annet og mer enn nesten alle andre. Det betyr ikke at de har rett.

 • Du er ikke el-overfølsom. Move on.

 • Neida :)

 • Emil Muller

  Alle diskusjoner der man kan finne de merkeligste muligheter for å kaste rasjonell tenkning på skrothaugen, virker som et fluepapir på Dag. Felles for alt du lirer av deg herr Hansen, er at du alltid finner den ene tullingen med noenlunde faglig alibi, som støtter vrangforestillingene dine, mens du ignorerer det overveldende flertallet fagfolk. Den godeste Carsten her anbefaler for eksempel selvbehandling av hudkreft, noe resten av verdens kreftleger nok vil fraråde på det sterkeste.

  Av ren nysgjerrighet Dag; lurer du noen gang på om du konsekvent finner feil sannhetsvitner? Evner du å reflektere over alle tegn som tyder på at du er helt på viddene? Hvordan kommer man i det hele tatt frem til feil svar i alle spørsmål, såpass konsekvent som deg?

 • Scrotumsen

  Olle Johansson er en beryktet sjarlatan, som bla.a. i 2004 fikk prisen «Årets förvillare» fra foreningen Vetenskap och Folkbildning:
  http://www.vof.se/utmarkelser/tidigare-utmarkelser/arets-forvillare-2004/

 • Atle

  Mobilstråling forstyrrer kroppens eget energifelt og er derfor helsefarlig i den grad mobil/data bruken overstiger et såkalt normalt forbruk. Ved overdreven bruk over lengre tid vil kroppscellenes egne frekvenser forandre seg, og danner grunnlaget for all slags sykdom, noe de store aktørene dysser ned siden de ofte har sponset disse såkalte undersøkelser. Ethver menneske med litt omløp i skallen bør forstå at hvis kroppens resonans frekvenser blir forstyrret sier det seg selv at kroppen kommer i ubalanse.

 • victor1980

  Joda ;)

 • Jeg lukter Nobelpriser.

 • William55

  Nå synes jeg du er lite følsom selv, Gunnar.
  Dag-Inge er da definitivt el-overfølsom. Han har nemlig rapportert lette plager i ca en promille av tiden han er utsatt for stråling. Dette er tidligere beregnet til ca 7 minutter pr. uke (forutsatt stråling i alle døgnets våkne timer).

 • Dag Inge Hansen

  Dere som ikke kjenner bakgrunnen hans vil omtale han som en «beryktet sjarlatan», men det forandrer ingenting fordi dere vet ikke bedre. I boken «Folkefiender» av Trond Skaftnesmo så blir noe av historien hans gjennomgått og gir unik innsikt i hvordan det å bli trodd er en bratt oppoverbakke. Han opplevde også sabotasje som kunne kostet ham livet. Sabotasjen var gjort på en meget utspekulert og profesjonell måte, men heldigvis gikk det bra.

 • Dag Inge Hansen

  Hvis samfunnet hadde giddet å forske seriøst på dette, så hadde de løst problemene for lenge siden. Det er tydelig at noen interesser vil ha det til at de senere års økningen av mikrobølgestråling i samfunnet er uten risiko. En god del forskere har interessekonflikter som kjent og disse er kun ute etter å berolige befolkningen, og tror fast på ingen sammenheng. Hvis forsiktighetsprinsippet kunne få bedre gjennomslag, så ville det vært en seier i seg selv. Kanskje kan framtidig teknologi være tryggere og bedre?

 • Dag Inge Hansen

  Smitter over internett? Minner meg om en annen kjent debatt :-)

 • Dag Inge Hansen

  Du tar jo hele tiden mine utsagn ut av sammenhengen, og prøver å latterliggjøre meg. Jeg tilbød deg å snakke åpent på telefon, men det kunne du ikke gjøre nei! Da er det vel tryggere å spotte folk bak en anonym profil…

 • Bård Kjos

  Vel… Nå er det jo slik at Johanssons poeng i den aktuelle artikkelen IKKE er å ta stilling til det mest grunnleggende spørsmålet vedrørende el-overfølsomhet, nemlig hvorvidt biologisk vev (herunder elektrolytter og annet som f.eks. er med på å lagre og overføre nerveimpulser og annet i hjernen og nervesystemet) blir direkte, målbart og varig påvirket av elektromagnetisk stråling i vår hverdag. Dette spørsmålet berører han faktisk ikke.

  Den mest sannsynlige hypotesen er at dette handler om psykosomatiske reaksjoner på en kombinasjon av
  1) kunnskap om strålingens eksistens (kunnskap om hvor kraftledninger og radiosendere er plassert)
  2) mangelfull kunnskap om strålingens fysikk og potensial (energinivåer, frekvenser, rekkevidder) og
  3) opplevde effekter som kan være fysiologiske og reelle nok (f.eks. kan man jo føler statisk elektrisitet ved at hår reiser seg på huden).

  Det Johansson presiserer, er at selv om det skulle være slik at denne nå mest sannsynlige hypotesen om virkningsmekanismen for el-overfølsomhet skulle vise seg å være sann, så har personer med denne lidelsen (eller mer presist: mennesker med dette funksjonelle handicapet) krav på den samme respekt som mennesker med andre handicap. Man er ikke mindre syk eller mindre handicappet selv om sykdommen/handicappet er av psykosomatisk natur.

  Foreningene deres har følgelig også krav på den samme støtten som foreninger for andre typer handicap – så lenge man faktisk kan observere at folk (medlemmene deres) blir syke/funksjonsudyktige av punktene 1 til 3 nevnt over.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Problemet for deg er at dette ikke er noe problem for samfunnet.Samfunnet har forsket seriøst, og konklusjonen er at dine og andres problemer ikke kommer av mikrobølgestråling samt at dagens teknologi er fullstendig trygg. Det er kun en gruppe som ikke «forsker» seriøst, og det er den gruppen kvasiforskere du linker til…

 • Scrotumsen

  Selvfølgelig er det vanskelig å bli trodd når man presenterer så mye vås som denne figuren! Skulle bare mangle!

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Må ikke forstyrre frekvensene….

 • Scrotumsen

  Herregud…

 • Admiral_von_Dunk

  Ja er det ikke rart at det finnes flere sykdommer som smitter på samme måte. Kan det være at de har noen andre fellestrekk? Kanskje det faktum at de alle er psyko-somatiske??

 • Scrotumsen

  Forsiktighetsprinsippet skulle da her innebære å avstå fra en teknologi fordi enkelte originaler påstår at den kan være farlig, selv om seriøs forskning ikke kan påvise noe slikt?
  Gjelder det kun for mobiltelefoni og WiFi?
  Ang. fremtidig teknologi kommer det helt sikkert til å finnes originaler som påstår at den er kjempefarlig også, og du har kommet like langt.

 • Dag Inge Hansen

  Hei! Bra innspill, men må korrigere deg:

  1) Dersom el-magnetisk stråling ikke var skadelig på noen måte, så vil det vel være logisk å tro at det har ingen innvirkning på de forsøksdyr som er eksponert. Har rottene kunnskaper om strålingens eksistens?

  2) Mangler kanskje noe her, men jeg mener man er kommet rimelig langt også. Dersom du ser på Martin L. Pall sin forelesning så burde du skjønne hvor langt man er kommet, men fortsatt mangler noen biter av puslespillet for å fastslå med bedre tester hvor risikonivået ligger.
  http://youtu.be/_Up8bqiJN2k

  3) Hmm? Er det at man står direkte under en høyspent-linje når det regner? Kanskje hårene reiser seg litt når man hører knitringen i luften… Jeg vet ikke.

  Det jeg fant ut ganske tidlig når man er el-overfølsom er at det bygger seg opp over tid på kroppen som en stress-påvirkning. En virkning som man skulle tro logisk sett, at kroppen skulle kunne takle da kroppen er laget til å takle stress på veldig mange områder. Da jeg ble el-overfølsom, så var det på grunn av mange måneder, kanskje årevis med eksponering daglig som ikke var normal. Det var høye verdier hvis man går ut fra EU’s (og Bioinitiative tidligere anbefaling) forsiktighetsprinsipp hvor man setter en grenseverdi på 1mW/m2, som feltstyrke.

  Denne mannen jobber med Bioinitiative-rapporten og er noe av det beste som taler saken, og det er hovedårsaken til at mange EU-land har reagert med å implementere reguleringer med hensyn til f.eks barnehager og skoler.

  http://youtu.be/nSWDsgdgb88

 • Dag Inge Hansen

  Jeg synes hoved-poenget han kommer med er riktig. Om jeg konsekvent finner feil sannhetsvitner? Jeg opplever at dere mener det ja, men man trenger ikke ta 100% feil selv om han har meninger som avviker fra vitenskapelig konsensus. Jeg også mener at Tjomlid ikke tar 100% feil selv om han har meninger som avviker ganske mye fra vitenskapelig konsensus, som f.eks i vaksine og strålings-debatten, så det er sagt. Du også har noen veldig rare meninger, spesielt om mot-debattanter. Det skaper ikke det beste utgangspunkt for en frisk debatt når du ikke evner å resonere på en respektfull måte.

 • Hvilke meninger har jeg frontet som avviker «ganske mye fra vitenskapelig konsensus» om stråling og vaksiner?

 • Dag Inge Hansen

  Det er det jeg prøver å få fram med mine innlegg. Ifølge deg så er det en svart-hvitt type debatt, ingen gråsone noe sted. Det er i seg selv en falsk framstilling du ikke kan slippe unna.

 • Tobb86

  Så det du egentlig prøver å si er at du ikke vet hva «vitenskapelig konsensus» betyr?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Det er vel etter hvert ganske mye Dag Inge Hansen ikke vet hva betyr….

 • Dag Inge Hansen

  Dersom man leser Tjomlid, så er det kun de momentene som dreier seg om at det er psykisk som hans argumentasjon feilaktig dreier seg om. Dette er en veldig falsk fremstilling, og er trolig i samme gate som da Anders Ahlbom forsket på kreft og mobilstråling, og han var imot en slik effekt. Da han selv fant en positiv kobling i sin studie i 2004, så endret han ikke mening, han var fortsatt av den mening at det ikke var en effekt. Nå har senere studier klart konkludert, så også IARC har konkludert og kastet ut Ahlbom fra å forme konsensus. Kan man argumentere for at ingen effekt er funnet, og si at alle som mener det motsatte tar feil? Altså ifølge det jeg leser av konsensus er at man ikke har fastslått at risikoen er lik null, og at videre forskning er nødvendig for å komme videre. Når det gjelder kraftlinjer, så er det nødvendig å fastslå en plausibel mekanismene i biologien før man kan si for sikkert hva er risikoen og vitenskapelig fastslå at leukemi er den sykdommen som er størst risiko for. Det er mye som gjenstår, men mye er allerede gjort for å etablere den konsensus som i dag er etablert. Den framstilling som Tjomlid gjør synes jeg er en meget utspekulert fordreining av hva som egentlig er konsensus.

 • Det du sier er altså at jeg faktisk gjengir vitenskapelig konsensus korrekt, men at vitenskapelig konsensus er en falsk konsensus fordi myndighetene og industrien holder hemmelig masse forskning. Den egentlige vitenskapelige konsensus er det bare du og noen få andre som kjenner til, og derfor tar jeg feil.

  Vel, det ærlige av deg i så fall var vel å si at jeg faktisk gjengir vitenskapelig konsensus riktig, men at noen skrullinger der ute tror at det foregår en konspirasjon for å holde de skadelige effektene hemmelig for Folket.

  Her er greia, Dag: Vitenskapelig konsensus rundt mobilstråling under gjeldende grenseverdier er at det er helt trygt. Finnes det usikkerhet? Ja, selvsagt. Det finnes usikkerhet med absolutt alt. Men vi har nå 20-30 år med data som hverken viser noen økning i helseskader (som kreft) knyttet til mobilbruk, som ikke finner noen plausibel biologisk mekanisme for slike helseskader, og som i litterutgjennomgang av studier ikke finner noe signal som tyder på helseskader. Selv om man sier at det mangler forskning på enkelte områder, så er det, i lys av alt annet vi vet, ingen vitenskapelig konsensus som sier at det derfor er relativt sannsynlig at slike helseskader finnes. Ergo gjengir jeg vitenskapelig konsensus korrekt.

  Akkurat det samme gjelder vaksiner.

 • Dag Inge Hansen

  Enhver tolkning som gjøres når noen leser teksten er individuell, og da du har noe kunnskap om psykologien bakenfor, så burde du være den første til å akseptere at du selv også er i faresonen for å tolke feil. I teksten overfor så presterer du, som vanlig å tolke meg feil, og komme med en mengde «stråmanns-argumenter» som du håper jeg angriper som falske åte. Du er jammen så utspekulert som du faktisk er!

 • Du har rett i at vi alle har ulike tolkninger. Nettopp derfor er jeg villig til å endre mening når noen som vet bedre enn meg korrigerer meg. Jeg har fått tilbakemeldinger fra de fremste faglige instanser på at det jeg skriver om disse sakene er en korrekt gjengivelse av vitenskapelig konsensus. Hadde jeg skrevet noe som var «på trynet», er det et tonn folk med høy faglig kompetanse som også ville ha påpekt dette, og da hadde jeg rettet feilene.

  Du er motsatt. Du har fått dine feil påpekt uttallige ganger fra et uttall menneske, men du lukker bare ørene og roper «LALALALALALALA». Du vil tro det du vil i strid med hva folk uendelig mye mer kompetente enn deg prøver å forklare deg.

  Ser du forskjellen?

 • Dag Inge Hansen

  Jeg prøver å korrigere deg, men du har tydeligvis falt i den ene grøften av fornektelse og er uvillig til å komme på stien igjen. Ta å les hva den SCENIHR-rapporten egentlig sier, så kan vi snakkes da.

 • Scrotumsen

  Kan ikke dy meg, så her er konklusjonene fra rapporten. Hvis man blir skremt av dette er man fantastisk lettskremt:

  «Health effects from Radiofrequency (RF) EMF
  Overall, the epidemiological studies on mobile phone RF EMF exposure do not show an increased risk of brain tumours. Furthermore, they do not indicate an increased risk for other cancers of the head and neck region. Some studies raised questions egarding an increased risk of glioma and acoustic neuroma in heavy users of mobile phones. The results of cohort and incidence time trend studies do not support an increased risk for glioma while the possibility of an association with acoustic neuroma remains open. Epidemiological studies do not indicate increased risk for other malignant diseases, including childhood cancer.

  The earlier described evidence that mobile phone RF EMF exposure may affect brain activities as reflected by EEG studies during wake and sleep is further substantiated by Health effects of EMF – 2015 1 20 6 the more recent studies. With regard to these findings, studies which aim at investigating the role of pulse modulation and which use more experimental signals, indicate that although effects on the sleep EEG are neither restricted to NREM sleep (one study also indicates effects in REM sleep) nor to the spindle frequency range. It seems that depending on the EMF signal, the theta and delta frequency range in NREM sleep can also be affected. Furthermore, half of the experimental studies looking at the macrostructure of sleep (especially those with a longer duration of exposure) also found effects, which, however, are not consistent with regard to the affected sleep parameters. Therefore, given the variety of applied fields, duration of exposure, number of considered leads, and statistical methods it is presently not possible to derive more firm conclusions.

  For event-related potentials and slow brain oscillations, results are inconsistent. Furthermore, there is a lack of data for specific age groups. One study indicates that children and adolescents seem to be less affected. The previous evidence that RF exposure may affect brain activity as reported by EEG studies during both wake and
  sleep appears also in recent studies. However, the relevance of the small physiological changes remains unclear and mechanistic explanation is still lacking.

  Overall, there is a lack of evidence that mobile phone RF EMF affects cognitive functions in humans. Studies looking at possible effects of RF fields on cognitive function have often included multiple outcome measures. While effects have been found in individual studies, these have typically been observed only in a small number of endpoints, with little consistency between studies.

  Symptoms that are attributed by some people to various RF EMF exposure can sometimes cause serious impairments to a person’s quality of life. However, research conducted since the previous SCENIHR Opinion adds weight to the conclusion that RF EMF exposure is not causally linked to these symptoms. This applies to the general public, children and adolescents, and to people with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF). Recent meta-analyses of observational and provocation data support this conclusion.

  For symptoms triggered by short-term exposure to RF fields (measured in minutes to hours), the consistent results from multiple double-blind experiments give a strong overall weight of evidence that such effects are not caused by RF exposure.
  For symptoms associated with longer-term exposures (measured in days to months), the evidence from observational studies is broadly consistent and weighs against a causal effect. However, it has gaps, most notably in terms of the objective monitoring of exposure.

  Human studies on neurological diseases and symptoms show no clear effect, but the evidence is limited.

  The previous SCENIHR Opinion concluded that there were no adverse effects on reproduction and development from RF fields at non-thermal exposure levels. The inclusion of more recent human and animal data does not change this assessment. Human studies on child development and behavioural problems have conflicting results and methodological limitations. Therefore, the evidence of an effect is weak. Effects of exposure on foetuses from mother’s mobile phone use during pregnancy are not plausible owing to extremely low foetal exposure.

  Studies on male fertility are of poor quality and provide little evidence.»

 • Emil Muller

  Ja, da kan vi vel konkludere med at du enten ikke kan telle, eller ikke forstår betydningen av ordet «konsensus».

  Du tar uttrykket «you cannot reason people out of a position they did not reason themselves into» til nye høyder.

 • Emil Muller

  Du trenger ikke hjelp til noen latterliggjøring Dag. Enhver diskusjon, nærmest uansett tema, ender med at debatttråden tapetseres av idiotlinker og youtube-videoer, fortrinnsvis av deg og et par andre sjeler, samtidig som du er totalt immun mot selv de enkleste forklaringer på at du er på viddene. Deretter gjentar du støyen din hver jævla gang du ser ditt snitt. Det er noe manisk over dette, i tillegg til at det forsøpler og umuliggjør alle former for opplysende debatt.

 • Dag Inge Hansen

  Her er et par omtaler om utvelgelsen av komite-medlemmer til SCENIHR:

  Call for an overhaul of SCENIHR membership
  https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/05/09/call-for-an-overhaul-of-scenihr-membership/

  02/03/2015 – New SCENIHR opinion on EMFs
  http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-03-02-scenihr-process.asp

 • Scrotumsen

  Du har altså funnet to useriøse nettsider med samme lettvinte omgang med forskningsresultater som vårt kjære «Folkets Strålevern». Og de linker videre til samme type tullesider.
  De er altså misfornøyde med medlemmene i SCENIHR, fordi de ikke liker komiteens konklusjoner.
  Veldig overraskende….

 • Du og dine skader andre mennesker ved å spre frykt og tilhørende noceboeffekt knyttet til stråling. Du og din hindrer dere selv og andre i å få den hjelpen dere egentlig trenger, fordi dere vil heller leve med identiteten av «strålesyk» enn å faktisk søke ærlige svar og kanskje få god helsehjelp. Dete hele er bare trist og tragisk.

  Dette har vært forsket på. Man kunne nesten tro du ikke hadde lest bloggposten du kommenterer. Merk at evidensen for at eloverfølsomhet er reellt gikk NED da de iunkluderte all ny forskning fra de siste 5-6 år. Altså, jo mer det forskes på dette, jo tydeligere blir det at det er noceboeffekt etc. Du må gjerne be om mer forskning, men du vil bare ende opp med enda bedre dokumentasjon på at du tar feil.

  Og leste du ikke også at mengden stråling i samfunnet muligens går nedover? Det finnes hvertfall ingen god indikator på at den er stigende, slik du hevder. Men du ville nok oppleve den som stigende selv om alt stråling forsvant, fordi dette handler ikke om elektromagnetiske i omgivelsene, men ideer i hodet ditt.

 • Nei, du misforstår. Det er en gigantisk forskjell på at det rent faglig/vitenskapelig ikke er 100% sikkert, og det at det faktisk er «gråsoner» eller en reell debatt om sikkerhet.

  Bilbelter er heller ikke 100% trygge. Dette kan debatteres faglig hos de som designer bilbelter for å se om det finnes måter å gjøre dem enda tryggere på. Det er viktig og riktig. Men det betyr ikke at debatten skal løftes ut av den faglige sfæren og bli en debatt om hvorvidt vi bør bruke bilbelte eller ei.

  Det samme gjelder stråling og vaksiner. Ser du forskjellen?

 • Dag Inge Hansen

  Det begynner å se ut som en lang rekke med forskningsjuks som startet for lenge siden. Altså da hudspesialister på Karolinska Institutt startet å finne svar på hva de skjerm-skadde hadde for slags hud-reaksjoner. For 30 år siden, så man resultater i mikroskopi som burde kunne hjelpe disse i å bli trodd, blant annet i rettsaker. Men dessverre var krefter i stillinger over hud-spesialistene ikke samarbeidsvillige. De skjult og unndro resultater fordi de trodde kun på psykosomatisk forklaring.

  http://www.feb.se/ARTICLES/CoverUp.html
  Jeg påstår dere farer med falske beskyldninger om forskningsjukset angående Wakefield som er deres syndebukk nr. 1. Han klarer å forsvare sin forskning på eksemplarisk vis.
  Hva skal man si om forskningsjukset i denne saken? Dersom noen har jukset så er det når anti-EHS-lobbyen blir for sterk og forskere som tror på pasientene, som Olle Johansson blir valset over og ikke blir finansiert. Ahlbom og Feychting tok over hele den vitenskapelige balletten. Disse var henholdsvis statistiker og sosionom, som ikke hadde faglig riktig bakgrunn, men har viderutdannet seg innen epidemiologi. Dette sier at forskningen har et helt annet utgangspunkt enn selve pasienten, som det burde. Disse har en totalitær befolkningsmessig tilnærming som leter eller skjuler årsakssammenhenger. Slik burde det IKKE være!

 • Dag Inge Hansen

  I EU var det avstemning angående «EHS opinion» i januar, som ble lagt frem av Bataller på vegne av alle Electro-Hyper-Sensitive, men det var mange som ville hindre en slik mening å bli lagt frem i Europeiske Økonomi og Sosial -komiteen (EESC). Richard Adams kom og la fram en mot-mening med helt motsatt fortegn angående EHS.

  http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-01-20-eesc-final-opinion.asp

 • Dag Inge Hansen

  Helt enig, men er vi i en debatt hvor vi diskuter for eller mot mobiltelefon og trådløs teknologi? Jeg mener ikke det er saken her. Debatten går for min del ut på hvordan noen/dere ikke skjønner EHS-fenomenet og at vi motarbeides med fornektelse og trangsyn. Dere som aldri har vært el-sensitiv har stilt dere selv i et rimelig selvsentrert lys, og legger ut den ene misoppfatning etter den andre om dette fenomenet. Jeg som derimot har litt erfaring kan jo komme til å ha mer kunnskap både på personlig plan og samfunnsplan enn disse selvsentrerte bedreviterne, inkludert deg. Jeg setter jo pris på en konstruktiv debatt selvsagt, og jeg liker at mange er innom her og lufter sine tanker. Jeg er ikke vanskelig, men det går an å være litt åpen for meninger som strider mot «tankepolitiets» og dine av og til rare meninger.

 • Elizabeth Darcy

  Jeg skjønte ikke helt det med barneleukemi og kraftlinjer. Betyr det at, jada, flere barn får kreft av å bo nær kraftlinjer, men vi vet ikke hvorfor? Eller betyr det at det er så få barn at man ikke har nok sammenligningsgrunnlag?

 • Det betyr at noen studier mener å finne en effekt, men sett lys av at disse har metodologiske svakheter, man ikke finner noen plausibel biologisk mekanisme, og heller ikke klarer å reprodusere resultatene i dyreforsøk, så bør man ta studiene med en stor klype salt.

 • Elizabeth Darcy

  Takk for svar :)
  I min familie er det flere som tror på alt fra spøkelser og troll (..) til dyretolker og homeopati. Jeg tror mine foreldre og søsken fortviler over hvor kjedelig jeg er, men heldigvis har jeg giftet meg med en likesinnet :) Men familiesammenkomster hos oss er..morsomme.. Meg, mann og fire barn mot røkla.
  Jeg babler nå fordi jeg egentlig synes det er slitsomt. Hvordan kan voksne, oppegående mennesker som jeg jo er glad i, tro på sånt sprøyt?
  Hva gjør andre med nær familie som sliter med slite vrangforestillinger?

 • Scrotumsen

  Skulle dette være svar til meg? Med link til en tullete svensk konspirasjonsteoretiker-side? De er såre fordi vitenskapen ikke støtter teoriene deres, og ser spøkelser på høylys dag.
  Nå er altså dataskjermer farlige, også?

  Dropp paranoiaen, og innse at det meste tyder på at el-følsomhet er psykosomatisk, på linje med fobier og spiseforstyrrelser. Slikt skal man ta på alvor, men innsatsen må konsentreres om det mentale, og ikke elektriske duppeditter.

 • Scrotumsen

  Jeg argumenterer mot tullballet, men unngår at det utvikler seg til krangling. Virker som de fleste slike er immune mot logikk og kritisk tenkning uansett, dessverre.

 • Dag Inge Hansen

  Vet du at i 2001 ble kraftlinjer i IARC gitt kategori 2B «mulig kreftfremkallende»? Mobilstråling og mikrobølger ble tildelt samme kategori i 2011. Så det er solide studier som ligger til grunn. Tjomlid tar det sikkert med en klype salt, men heldigvis gjør ikke alle det.

 • Dag Inge Hansen

  Du kjenner åpenbart ikke historien, så det er all grunn til å lese seg opp på hva vi snakker om. Den idiotforklaringa som du og andre driver med i dag, pågikk i aller høyeste grad den gangen også. At vi nesten ikke er kommet lengre er utrolig rart, all den forskning som er skjedd siden da. Hvis alt hadde vært såre greit, så hadde man lagt saken død for mange tiår siden. Alt tyder på at vi snakker om en slags «tobakks-forskning» hvor den ene studien slår fast at det er fare, og neste holder fast ved ingen fare. Når tobakk er nevnt, så driver fortsatt tobakksindustrien den dag i dag å kjemper med nebb og klør for å hindre lovgiving som hindrer fri markedsføring og salg av tobakk i mange fattige land. Visste du det?

 • Jeg tror ikke du forstår hva kategori 2B betyr. Det betyr ikke at det foreligger dokumentasjon som tyder at det kan være kreftfremkallende. Det betyr derimot at det etter all sannsynlighet er trygt, men noen studier gjør at man må ta et lite forbehold. Husk at også snekkeryrket, kaffe, talkumpulver, bregner og sylteagurk er i kategori 2B.

  Hadde det vært kategori 2A, hadde saken stilt seg annerledes. Det er det slik at det foreligge noe dokumentasjon som gjør at man tror det kan være kreftfremkallende, men man er ikke helt sikre. Kategori 2B er motsatt, altså at man tror det ikke er kreftfremkallende, men man er ikke helt sikker.

  http://tjomlid.com/2011/06/01/viser-who-rapport-at-mobilstraling-er-farlig/

  Når man tar ut studiene til Lennart Hardell, forsvinner alle slike tegn på at det kan være kreftfremkallende:

  http://tjomlid.com/2011/07/06/mobiltelefoner-og-kreft-neppe-noen-sammenheng/

  Nesten alt man mangler gode nok data på kan havne i katgeori 2B, fordi man aldri kan utelukke en helseskadelig effekt. De er først når man finner troverdig dokumentasjon på slike skader at man plasserer det i 2A (eller 1). Så 2B er et sterkt signal om at slik stråling nettopp IKKE er kreftfremkallende. Og mengden forskning akkumuleres slik at det ferske analysen som bloggposten omhandler, som altså også inkluderer forskning nyere enn det Interphone/IARC la til grunn, gjør ideen om at det er kreftfremkallende enda mindre sannsynlig.

 • Scrotumsen

  Nei, ingenting tyder på at dette på noen måte ligner på tobakks-problematikken. Hva markedsføring av tobakk har med dette å gjøre er et mysterium.
  Hvis du med «lagt saken død» mener at absolutt alle forholder seg til og aksepterer vitenskapelig konsensus, så er det nok veldig få saker som er «lagt død». Det vil alltid være noen (ingen nevnt, ingen glemt..) som mener det motsatte, og ser konspirasjoner og spøkelser på høylys dag. Det må vi bare leve med, men det betyr ikke at det hersker nevneverdig tvil.
  Forskning på området foregår fortsatt. Kanskje finner man skademekanismer i fremtiden, men pr. idag er altså vitenskapelig konsensus at man ikke har kunnet påvise slike.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Man har lagt saken død. Det er bare du og en liten gruppe vitenskapsfornektere som ikke har gjort det.

 • Scrotumsen

  Er fortsatt nysgjerrig, siden du har valgt å ignorere SCENIHRs konklusjon ang. RF: Hva er det i denne rapporten du mener Tjomlid ikke har fått med seg? Har kopiert det hele i en annen post, for å gjøre det enklere for deg.

 • Dag Inge Hansen

  De hadde forsket i minst ti år på denne Interphone-studien, og kranglet og utsatte konklusjonen i årevis. Jeg også tror mobilstråling alene ikke er årsak til kreften, men det er mulig at det FREMKALLER kreft. Dvs at det i alle fall ikke er gunstig å bestråle seg med mikrobølger hvis man vil unngå kreft. Slik tolker jeg det.

 • Dag Inge Hansen

  Denne Alexander Lerchl er en underlig fyr. Han hadde tidligere forsket med bakgrunn i troen på at mikrobølger og EMF var ufarlig, og ble tatt til inntekt for bl. a. FHI’s 2012:3 rapport «Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis».

  Lerchl mener derimot at EMF er kreftfremkallende i sin siste studie:
  https://www.jacobs-university.de/2015/03/higher-tumor-rates-through-exposure-electromagnetic-fields-jacobs-scientists-identify-effect

  Han var tidligere involvert i å få bragt vanry over den store REFLEX-studien som ble gjennomført av EU. REFLEX-studien ble bragt in vanry etter et par artikler i Der Spiegel. Dette angrepet har imidlertid ikke lykkes, da studien har bestått det kritiske blikket. Han var også involvert i å prøve å bli med i IARC-studien Interphone, men ble avvist pga. sine kryssende interesser.

  Dette dokumentet forteller detaljer rundt hva som har skjedd, og kampen om sannheten i REFLEX sitt kjølvann og hvordan det er å bli utsatt for falske beskyldninger:
  http://www.pandora-foundation.eu/downloads/pandora_docu_vienna-i-and-ii-2011.pdf

 • Dag Inge Hansen

  Dersom man skal finne årsaksmekanismer som forklarer effekten i mennesker, så er man jo også nødt til å forske videre på dette. Det står slik i rapporten også. Så da gjenstår det forskning i store og vanskelige fagområder, hvis vi er så heldige at noen målrettet og objektivt klarer å gjennomføre uten innblanding fra noen som prøver å forpurre dette. Det står ikke noe om SCENIHR-rapporten at denne forskningen nå kan avsluttes. Mangel på bevis betyr rett og slett ikke at saken er lagt død som Tjomlid uttrykker, da det finnes for mange ubesvarte spørsmål for dem som har vært med i SCENIHR. Den enste studien som kan sies å være bra nok i balanse mellom de motstridende syn var IARC/Interphone-studien, og at SCENIHR var belastet med en slagside på (mobil-) industriens side av det politiske spektrum.

 • Dag Inge Hansen

  Tjomlid prøver å fremsette en myte om at mikrobølgestrålingen er på nedadgående. Dette mener jeg er å prøve å bagatellisere problemet, og virker kun som et godtroende ønske om å berolige folk. Strålingsnivået øker generelt år for år er min mening, og det er på grunn av flere trådløse enheter og dekningsutbygging på en bred front. Husk 4G-utbyggingen er i full gang, og den bygger på den meget voldsomme økningen av 3G-basestasjone som har gjort at mobilmaster har blitt reist fortere enn noen annen mobilteknologi i den perioden hvor mobilselskapene har hatt en helt eventyrlig vekst. I tillegg hvis man nå ser hvordan forbruker-artikler i samme periode har flommet inn på markedet som nå benytter trådløs teknologi, så er det opplagt at det må være betydelig økning. Her må man anta at mange slike enheter kanskje minsker avstanden mellom produkt og bruker. For å bli eksponert av mye stråling så er avstanden av høyeste betydning. Dersom man fyller huset sitt med trådløse produkter så er det en utvikling som øker risikoen betraktelig etter min mening. Ingen av disse produktene bærer noen egen advarsel, og dermed så leder det folk til å tro at det er uten risiko. Trådløst tastatur og mus, trådløs PC, Tablet, Smart-telefon, 3G, 4G, trådløs printer, trådløs telefon, trådløst ditt og trådløst datt. Snart kommer kanskje løsninger hvor man lader enhetene trådløst også? Det krever kraftigere felter. Man kan snart ikke få kjøpt noen forbrukerprodukter som ikke har trådløst. I alle bygninger finnes nå flere slags systemer som skal betjene mobile enheter med de sedvanlige ting som telefoni og internett, hvor basestasjoner står og stråler alle døgnets tider. I byen og på landsbygda så har det nå kommet drøssevis med basestasjoner hvor det før ikke var noen, og WAN som er Wifi-type internett som dekker byer og landsbygda har allerede spredt seg. Selvsagt finner man slikt også nå på skoler og barnehager, hvor personalet ikke har den nødvendige risiko-kunnskap. Jeg mener det er selvsagt med barn at risiko for helsen er størst. Men, jeg kan ikke si noe sikkert. Kanskje det kan argumenteres for at noe har gått ned? Jeg vet ikke.

 • Scrotumsen

  Hvilken effekt i mennesker?

  Dessuten, å påpeke at mer forskning bør gjøres, er milevis fra å påstå at RF er farlig, slik dine favorittlinker gjør.

 • Dag Inge Hansen

  Negative effekter som påvirker stoffskifte og imunforsvaret. Jeg påstår ikke at RF er direkte farlig, men det er en viss risiko for negative effekter. Hvis stoffskiftet og imunforsvaret blir hindret så betyr det at man er utsatt for fysiologisk stress. Pga individuelle forskjeller kan dette arte seg forskjellig og gi mange symptomer.

 • Scrotumsen

  Din mening stemmer altså ikke med virkeligheten, i følge verdens ekspertise på området.

 • Scrotumsen

  Man har vel kanskje påvist visse effekter, men hvor har du det fra at disse eventuelle effektene er negative?
  Vi påvirkes konstant av veldig mange fenomener i omgivelsene, uten at påvirkningen er negativ eller skadelig, eler hur?

 • Dag Inge Hansen

  Synes dette intervjuet med Olle Johansson fra år 2001 kan være bra å ha lest for dere som lever i uvitenhet:

  http://www.feb.se/ARTICLES/OlleJ.html

  Ikke kom og fortell at denne gode forsker er uvitenskapelig! Ikke kom og fortell at han ikke står opp for de svakeste! Han er en sann helt i et ellers kjølig samfunn.

 • Nå må du slutte med Olle Johansson. Det er ingen som tar ham på alvor. Du vet at han også hevdet at det var radio- og TV-sendere som førte til lungekreft, ikke tobakk? Eller at han i fjor mente at brunsvidde skoger på vestlandet skyldtes radioaktivt nedfall fra Fukushima? Eller at det var mobilstråling som var årsak til kugalskap? Sukk.

  Et utdrag om Olle «Årets förvillare» Johansson:

  De utländska sakkunnigas omdömen om Johanssongruppens epidemiologiska studier vid Karolinska institutet är entydigt negativa. De bedöms vara ”largely hypothetical” och slutsatserna ”very speculative”. Studierna av ett samband mellan hudcancer och TV- och FM-sändningar röner mycket stark kritik för att undertrycka kända orsakssamband. De av Olle Johansson redovisade tidsmässiga sambanden mellan utbyggnader av FM/TV-nät och ökning av insjuknande i melanom anses, av en av de sakkunniga, tvärtom tala mot ett orsaksmässigt samband. En annan av de sakkunniga anser Olle Johanssons grupp vara ”totally out of control in its interpretations and assertions based on ecological studies whose mistakes any journalist would recognize”.

  […]

  Forskningen är behäftad med svagheter både vad gäller teoribildning och metodologi, vilket beskrivits i avsnitten ovan om epidemiologi och mekanismer.

  Det er lett å være den som «står opp for de svakeste» hvis man legger all vitenskapelig troverdighet på hylla og bare sier det «de svakeste» vil høre. Jeg kunne også blitt en gud i ulike miljøer om jeg begynte å skrive det folk ville høre, heller enn det som er sant. Det er mange nok interessegrupper som ønsker talsmenn for sine vrangforestillinger, og man kan høste mye heder, ære og penger ved å putte seg selv inn i den rollen. Heldigvis har de aller fleste mer integritet enn det.

 • Dag Inge Hansen

  Flere av oss er glade i naturen, så hvorfor ikke sjekke forholdene der?

  Mobilmaster skader livet rundt oss
  http://einarflydal.com/2015/03/11/mobilmaster-skader-livet-rundt-oss/

 • Dag Inge Hansen

  Det er jo typisk deg å kun fokusere på hans negative aspekter. Jeg skal medgi at han av og til kommer med noen utrolige hypoteser og til tider overdriver. De positive aspekter ved hans virke er så mye større. For det første at han ikke bøyer unna for motstand. Til tross for at store deler av det vitenskapelige miljø vendte han ryggen omkring forskningen på skjerm-skadde, så stod han fast ved sitt. Han er den som har kommet lengst i å bevise el-overfølsomhet og mekanismene i grunn. Og dette kunststykket gjorde han omtrent alene og uten økonomiske midler som drysser ned over de andre vitenskapelige miljø.

 • Dag Inge Hansen

  Denne studien burde leses av de som lurer på hvilke mekanismer som virker når mennesker får mikrobølgesyndromet. Helt siden 2. verdenskrig så har man kjent til dette. For å presisere, så er det altså overfølsomhet og allergi man snakker om, og dermed gjelder ikke teoriene like godt på alle friske som ikke får symptomer. Men hovedsakelig på de el-overfølsomme som er en voksende mengde mennesker over hele jorden.

  Genuis SJ, Lipp CT, Electromagnetic hypersensitivity: Fact or fiction? Sci Total Environ (2011)
  http://www.avaate.org/IMG/pdf/Genius_Lipp_2011.pdf

 • Scrotumsen

  Javel, så han er til tider langt ute på viddene, men vi må allikevel stole på endel av det han sier….!
  Tror ikke det.

 • Scrotumsen

  Teppebombingen fortsetter i samme stil.
  Regner med at du fortsetter til ingen andre gidder mer, og dette våset blir stående uimotsagt.

 • Vitenskapelig forskning fungerer alltid slik at etterhvert som mange studier publiseres, vil resultater sprike en del. Over tid, med replikeringer og senere metaanalyser, vil man etterhvert får frem et «signal» som peker i retning av det som mest sannsynlig er korrekt. Dette signalet vil stikke seg ut i «støyen» av motstridende studier.

  Jeg følger dette signalet, og signalet peker tydelig i retning av at eloverfølsomhet er noceboeffekt, og at mobilstråling ikke er farlig. Du velger å tviholde på støyen. Støyen vil alltid være der, uansett hva man forsker på. Ergo vil du aldri noensinne komme deg videre, fordi du ikke følger vitenskapelig metode, men barnehagemetode.

  Spørsmålet mitt til deg blir da: Hva må til for at du skulle endre mening? Ettersom du konsekvent avfeier «signalet» som peker seg ut i mengden av forskning, og tvilholder på støy som alltid vil være til stede, kan det da egentlig finnes noe som helst som kan få deg til å endre mening?

  Min påstand er at svaret i ditt tilfelle blir et rungende _nei_. Så lenge det finnes støy, vil du ha noe å klamre deg til.

  Og hvis realiteten er at ingenting kan få deg til å endre mening, hvorfor er du da her og diskuterer? Er ikke det bare å sløse med andres tid?

 • Ingen dose-respons, og – kanskje viktigst av alt – det er ikke registrert noen økning av kreft de 20+ år vi har hatt mobiltelefoner. Det burde jo si noe.

 • Dag Inge Hansen

  «Signal» og «Støy» ? Jaha, er det slik du framstiller det? Jeg ville ikke brukt disse begrep. Snakker vi trådløse signal eller signal/støy-forhold her? Du skjønner vel såpass godt at jeg ikke kan ta deg seriøst når du argumenterer så bort i natta. Du søker stadig etter måter å forvirre motparten og lede debatten ut på vidda.
  For å komme på sporet her, så vil jeg prøve å beskrive hva vi snakker om. Altså vi har to hypoteser:
  1) At EMF har en NEGATIV innvirkning på levende vesen under de gjeldende stråleverngrensene.
  2) At EMF IKKE har noen innvirkning på levende vesen under de gjeldende stråleverngrenser.
  Det er åpenbart at nr.1 er riktig og nr.2 er feil. Bare se igjennom alle studier som finnes. Selvsagt finnes mange studier som finner at nr. 2 er konkludert, men det motbeviser ikke nr. 1.
  Videre så vil jeg heller bruke begrepet «retning» innen forskningen, og den dannes politisk som har mer eller mindre gjennomslag. Og denne retningen strides altså mellom hva skal være kriteriet og hvilke studier som skal gjelde som «bevis» eller hva som er nok bevis. Ikke noen enkel oppgave som du prøver å framstille her.
  Det er tydelig at industrien har hatt mye godvilje og makt i meningsdannelsen opp gjennom historien, da industri er noen av våre viktigste inntekter og ressurser. Dermed så vil denne meningen også bli reflektert i vitenskapen også, slik at det skal mye til før noen negative funn skulle få gjennomslag. Denne psykologien er faktisk noe av det skumle med industrien, og har ført til utallige hendelser av miljøskader og miljøkriminalitet opp gjennom historien. Jeg har inntrykk av at du er en romantiker i forhold til industri og maktens skyggeside. Jeg er ikke her for at hverken du eller jeg skal skifte mening, men ytre mine syn på den politiske retning denne saken tar.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Du har akkurat bekreftet at du ikke kan noen ting om statistikk..

 • Dag Inge Hansen

  Jeg fikk beste karakter i faget statistikk på universitetet. Så der tar du nok feil.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Og fortsatt skjømmer du ikke hva «støy» er? Dårlig langtidshukommelse eller lettlurte sensorer?

 • Dag Inge Hansen

  Jeg synes det du allerede driver med nå er støy. Det driver ikke debatten videre på noen slags måte.

 • Du svarte for øvrig aldri på spørsmålet mitt: Finnes det noe som kunne få deg til å endre mening om el-overfølsomhet og/eller påståtte skadelige effekter av mobilstråling? Hva ville dette i så fall være?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Dette er ikke en debatt. Du påstår at troll er farlige. Vi gir deg dokumentasjon på at troll ikke eksisterer. Du velger å fortsette å tro på troll.

 • Dag Inge Hansen

  Du spør om jeg ville skifte mening? Selvsagt, men da snakker vi et par million kr, minst :-)

  Tjomlid: «Jeg kunne også blitt en gud i ulike miljøer om jeg begynte å skrive det folk ville høre, heller enn det som er sant.»
  Sannelig du er en gud i et slikt miljø, og du bryr deg ikke så mye om det er sant heller…

 • To feil:

  1) Du svarer ikke direkte på spørsmålet mitt, men jeg tolker deg dithen at ingenting kan få deg til å endre mening? SÅ hvorfor prøver du da å diskutere ved bruk av vitenskap, hvis du samtidig ignorerer at ingen vitenskapelige resultater vil påvirke ditt standpunkt?

  2) Nei, alt jeg skriver, sier og gjør blir utsatt for berettiget kritisk undersøkelse, delvis fra de som er uenige med meg, men mest av alt fra de som er enige med meg. Jeg må hele tiden korrigere, justere og endre mening, basert på korreksjoner og ny informasjon. Og det kommer altså som regel fra folk på «min side».

  Når har du endret mening eller innrømmet feil?

 • Dag Inge Hansen

  Det er jo alltid interessant å kunne vise til historien når man vil presentere uvanlige vinklinger av saken. Under 2. verdenskrig var radaren med sine mikro-bølger selve starten av krangelen på om dette kunne være farlig. Det var imidlertid en stor fornektelses-kampanje på den tiden, fordi denne teknologien hadde faktisk hjulpet de allierte til å ta en knusende seier i 2. verdenskrig. Hvis det ikke hadde vært for radaren så er det usikkert hvor lang 2. verdenskrig ville vart, og om utfallet av krigen hadde falt i favør av de allierte eller ikke. Man ser derfor hvor strategisk viktig denne teknologien faktisk var.

  http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32648/title/Opinion–Cell-Phone-Health-Risk-/

 • Dag Inge Hansen

  Du er så selvhøytidelig at jeg må le! Du får nesten finne deg i at din mening ikke betyr alfa og omega i denne saken!

 • Dag Inge Hansen

  Einar Flydal fant en studie angående basestasjoner og helseeffekter i Japan:
  http://einarflydal.com/2015/03/13/da-mobilmastene-ble-slatt-av-pa-en-boligblokk-i-okinawa/
  Til opplysning så var jeg i 2013 blitt el-overfølsom etter å ha sittet ti måneder i en kraftig flom av mikrobølger fra GSM-basestasjon hver dag på jobben. Og GSM-basestasjoner er ikke så biologisk irriterende som andre teknologier. Det tok minst ett år før jeg kunne gå uanfektet forbi denne basestasjonen.

 • Brunosten

  Vitenskapen er den nye vitenskapen. Der det før var konger og geistlige som skoflet seg på folks uvitenhet og naivitet, er det i dag legemiddelselskaper, telekom og alle disse som tjener gode penger på å selge store kvanta til folket, som skofler seg på folks naivitet. Nå sier ikke jeg at mobiltelefoni er farlig, selv om jeg ikke tror det er direkte bra. Men det som forundrer meg, er hvordan enkelte dogmatiske mennesker tror på alt vitenskapen sier. Alt vi opplever, tenker og gjør, er med på å skape reaksjoner i kroppen. Sånn er det jo, vi er biologiske vesener som har kroppslige mekanismer og reaksjoner gående i kroppen til enhver tid. Hvis jeg er på fjellet, på sjøen eller har trent, så er jeg mye, mye friskere i toppen og kroppen, enn når jeg har vært foran dataskjermen en hel dag. Og hjernen har frekvenser, som reagerer på, hva skal man si, ulike frekvenser. Mitt inntrykk er at mye forskning på mennesker, i helseøyemed, forsker på de umiddelbare reaksjoner, og svært lite på langtidseffekter, og det er jo dem som er interessante. Legemidler, f.eks. virker akutt, og det er derfor det har gode resultater på moderne forskning, mens alternativ medisin ikke virker akutt, men mer over tid. Vi er opptatt av quick-fix, og det gjenspeiler seg på det meste. Omkring mobiltelefoni kan det jo tenkes at det er uheldig over tid, men at det sånn akutt ikke kan måles. Slik tror jeg det henger sammen.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Når skal du svare på spørsmålet Gunnar stilte deg?
  Hver gang noen stiller deg et spørsmål du ikke liker, hopper du videre til en ny vinkling og slenger ut nok en håpløs link eller video. Det er direkte uredelig og feigt!

 • Emil Muller

  Wakefields «forskning» baserer seg på 12 individer. Tolv Dag! Kan du telle?

  Selv om resultatene av Wakefields undersøkelse IKKE hadde blitt tusket med, er det sentrale spørsmålet hva resten av forskningen på området sier.

  Fusket til Wakfield trigget et svært høyt antall lignende studier. Antallet passerte for lenge siden 200. Blant disse snakker vi om studier i Danmark og Finland som begge talte over 500 000 barn. Ikke sikker, men tipper studiene totalt sett har tatt for seg 4-5 flere millioner barn. Spørsmålet er belyst fra en haug med ulike vinklinger som antas å kunne ha innvirkning. Konklusjonen fra disse studiene er entydende; vaksiner fører IKKE til autisme. Det ville i tillegg vært svært oppsiktsvekkende om så var, ut i fra all annen forskning og kunnskap om hvorfor og hvordan autisme oppstår.

  Man må være temmelig elendig i blant annet statistikk for å ikke forstå at man i det minste burde ta forbehold, om man likevel skulle falle i villfarelsen om at Wakefields jukseforskning kan ha noe for seg. Du skrøyt på deg beste karakter i klassen i statistikk på universitetet (right..). Hva med å benytte seg av det du mener du er skolert innen?

  Selv om vi ser bort fra at Wakefield er totalt avkledd som en umoralsk drittsekk som jukset med forskningen sin for å tjene noen judaspenger:
  Ørten forskningsrapporter med millioner av deltakere sier NEI.
  En rapport basert på 12 barn sier JA.

  Og du lander på «ja»… Det burde du skamme deg over!

 • Dag Inge Hansen

  Jeg vet at du ikke skjønner hva Wakefield egentlig sa i sin forskning. Du leser svindel, og så er det som om du får en rød klut foran ansiktet. Han sa ikke at vaksiner fører til autisme. Men det var en hypotese som ble framsatt. Dette er tilbakevist i en haug med studier, ja vel greit. Men saken er at barn som har mage-tarmsykdom kan ha sjanse for autisme, og det er en sterk kobling som er mange studier som viser. Dersom mediene hadde fokusert mer på den biten enn å hausse opp hypotesen; vaksiner fører til autisme, så hadde ting vært helt ok. Men det er hvordan media alltid griper sensasjons-sakene begjærlig som fører med seg dette sirkuset. Han hadde en teori om at vaksinen ledet til mage-tarmsykdommen og påførte barnet autisme. Her er mange rettssaker som viser at dette er reelt, og mange tusen kan bevitne med egne erfaringer at deres barn er påført slike skader av vaksiner, så det er ikke noe jeg finner på. Har du noen gang lest et pakningsvedlegg for en vaksine? Det jeg finner i vaksine-debatten er påfallende likt med EMF-debatten. . Sannsynligheten for skader av enten vaksiner eller EMF som vi snakke om her er så små at det går under radaren så og si. Noen vil fortie det og andre vil fremheve det, slik skaper politisk støy.

 • Emil Muller

  Dag, Dag Dag… Analyser av datasettet Wakefield brukte viser at barna ikke hadde inflammatorisk tarmsykdom.

  Du misser poenget (surprise..). Selv om de hadde hatt IBD, ville man kunne neglisjert rapporten hans uansett, sett i lys av resultatene fra de påfølgende studiene. Du vet, «rapportene» fra The Flat Earth Society, kan vi ignorere i lys av all annen observasjon som viser at jorda ikke er flat. På det viset, Dag. Forstår du? Som deg, argumenterer selvsagt TFES med at myndighetene (og en rekke andre enheter) driver med «svindel» – gudene vet hvorfor de forsøker svindle oss, men du og dine har jo selvsagt svar på slikt også.

  Hva er det du har lest i pakningsvedleggene som du er så redd for?

  Jeg forstår at folk som har klart å innbille seg selv at de er el-overfølsomme, kanskje finner en slags trøst i oppmerksomheten de får fra dette. Tipper at slike innbilninger er temmelig vanlige blant konspiranoia-brigaden. Det jeg synes er litt synd, er at en blogg som denne resulterer i så ufattelig mye vås, uavlatelig. Oppfordrer deg til å telle over antallet innlegg du har, bare i denne tråden. Prøv samtidig å danne deg et overblikk på hvor mange tema du har berørt.

  Det er ikke helt bra for hverken deg eller andre her inne.

 • Emil Muller

  Omkring mobiltelefoni kan det jo tenkes at det er uheldig over tid, men at det sånn akutt ikke kan måles. Slik tror jeg det henger sammen.

  Wow! Brunosten, you might be on to something! Ring WHO, FHI, alle universiteter som utdanner leger, regjeringa, etc. De må for all del opplyses om nytteverdien av det du nettopp klekket ut. Skal vi kalle det langtidsstudier?

 • Kalle

  Hvordan klarer du som er «el-overfølsom» å sitte så lenge foran en pc?Virker som du tilbringer veeeldig mye tid på youtube og nyhetsspeilet….Er det kanskje sånn at du bare innbiller deg at du er «el-overfølsom»? :)

 • Kalle

  Hva er grunnen til at du ikke klarer å vise til noe som helst som beviser at påstandene dine er sanne?Hvis det du sier er sant så hadde det ikke vært noe som helst problem å bevise det…Men du vet kanskje like godt som oss andre at du bare juger?Driver du kanskje med salg av juggel som disse stakkarene kjøper?Jeg tenker på aluhatter,strålingsnett og sånne tulleting…

 • Kalle

  Synes du skal spørre mammaen din om du kan få lov til å begynne på skolen til høsten.Da vil du lære masse nytt og skjønne at innlegget du har skrevet her fremstår som ett brev til julenissen…

 • Dag Inge Hansen

  Microwave News har også skrevet om saken hvor Alexander Lerchl ledet en EMF-studie på mus:

  http://www.microwavenews.com/news-center/rf-animal-cancer-promotion

  Sitat: «And for those with the stamina to have stayed tuned to the slow-moving RF–health soap opera, the new paper offers an unexpected surprise. The lead author of the new animal study is Alex Lerchl, who for years has charged that the only science showing low-level RF effects is bad science. Now the one whom activists had accused of being an industry lackey is being hailed as a hero.»

 • Dag Inge Hansen

  Nå er frontsoldatene Emil Muller og Kalle sluppet løs. De kommer med seriøse personangrep! Nå er det alvor her!?

 • Kalle

  Er dette responsen du har å komme med når du blir stilt spørsmål?Det viser hvor mye seriøst du har å komme med,takk for at du hjelper oss å vise hvor useriøse vaksinemotstandere er!Sånne som deg gir støtte til å fremme vaksiner,bare synd du ikke skjønner det selv.. :D

 • Kalle

  Hvor er personangrepene hen forresten?Er det det at vi stiller spørsmål? :)

 • William55

  Skal man ikke spotte, mener du? Snakker jeg nå med samme mann som avsluttet vår siste diskusjon med å kalle meg en idiot?

  Jeg er helt enig i at man ikke bør ta ting ut av sin sammenheng, men for å kunne klare det, må det først finnes en sammenheng. Den har det ikke vært lett å få øye på i diskusjoner med deg.

  Vår siste diskusjon startet likevel veldig konstruktivt: Du skrev et innlegg der du beskrev hvordan du helt nøyaktig kunne kjenne ubehag når du gikk under trådløse sendere i butikker som bruker LCD-prisetiketter. Dette var du så sikker på at du omtalte denne typen utstyr som djevelskap.

  Jeg oppfordret deg til å være mer nysgjerrig og søke kunnskaper. Det gjorde du faktisk, noe som du skal ha all ære for. Du sjekket med butikken og fikk vite at det ikke fantes noen stråling der overhodet (prisetikettene oppdateres med infrarødt lys).

  Jeg tror de aller fleste ville blitt skikkelig lettet for å oppdage at plagene deres ikke skyldtes stråling. Men hvilken sammenheng mente du å finne? «Strålingen er noe jeg merker, så det er ikke noe diskusjon om det.»

  Etter din ikke-planlagte blindtest i butikken mente du plutselig at strålingsplagene dine først kom etter en tidsforsinkelse, noe som var en helt ny opplysning. Hvor var sammenhengen med at du bare litt tidligere kunne kjenne stråling der og da? Det svarte du aldri på.

  Enda litt senere rapporterte du at du egentlig bare hadde lette plager i omtrent en promille av tiden. Det var dette jeg refererte i nåværende diskusjon og altså med deg selv som kilde. Jeg foreslo for deg at dette neppe kunne bety annet enn at du nå for alle praktiske formål ikke lenger var el-overfølsom. Det svarte du ikke på.

  Underveis spurte jeg deg også flere ganger om du ville bli glad for å oppdage at du ikke lenger var strålingsoffer eller om du ville synes du mistet noe vesentlig i livet ditt. Intet svar, men jeg mistenker hva svaret er.

  Du skrev også at «Man prøver og håper gang på gang at man ikke skal kjenne det, og håper at man denne ene gangen kan si at man har tatt feil, og kan forkaste hypotesen man har etablert.»

  Når du så i butikken opplever helt nøyaktig det du håpet på (nemlig at du faktisk ikke kan kjenne stråling og tok feil), konstruerer du en ny forbløffende sammenheng: Istedenfor å bruke den etterlengtede aha-opplevelsen til å forkaste hypotesen din, forkaster du kunnskapene du fikk!

  Jeg kunne tatt frem en rekke andre eksempler, men har allerede gjort det i vår forrige diskusjon. Men har du litt forståelse for at det sannelig ikke er lett for noen å ta dine skriverier ut av sin sammenheng selv om de skulle ønske det?

  Dessverre har dine innlegg ofte ingen eller bare en veldig svak sammenheng med temaet som diskuteres. Likevel har både jeg og mange andre forsøkt å forstå deg bedre ved å stille deg konkrete spørsmål, men som oftest strander dette fordi du ikke svarer.

  Selv når en mulig oppbygging av sammenhenger er på gang, saboterer du dette ved å strø rundt deg med lenker til andre nettsteder og/eller langvarige YouTube-videoer. Slik bidrar du ytterligere til at din egen resonnering og tankegang blir svært vanskelig å få øye på.

  Til slutt vil jeg nevne at jeg ikke har noe ønske om å latterliggjøre deg eller andre. Hvis noe av det du skriver og hevder får noen til å trekke på smilebåndet, må du nok ta ansvaret for det selv. Men det betyr også at du har det i din makt å endre på dette – om du vil.

  Når du har skrevet ting som det var vanskelig å se sammenhengen i, har jeg stilt deg relevante spørsmål og med en bra porsjon tålmodighet tatt deg på alvor. Men jeg har også flere ganger påpekt at det aller viktigste er at du selv tar deg og din helse på alvor.

  Er det ikke på tide å begynne å gjøre det?

 • Kalle

  Så du skifter mening bare noen betaler deg?Det forklarer mange av påstandene du kommer med,regner med alternativbransjen har betalt deg en liten sum…

 • Kalle

  Han sin mening har ingenting å si,men han forholder seg til fakta og det har noe å si :) Men sånne ting som fakta er jo ikke noe folk som deg vil forholde seg til,det krever jo litt selvstendig tenking og det finner man ikke på youtube…

 • Kalle

  Du er jo utrolig lett å latterligjøre da,er jo bare å vise til dine egne utsagn og påstander…

 • Kalle

  Er det som er strategien hans,han er inne på mange gamle saker og skriver svada.Han satser på at ingen retter han så det skal fremstå som at han kan noe selv om han er langt ute i lala-land :P

 • Scrotumsen

  Søtt å logge av for å gi sine egne innlegg en gjestestemme, da!

 • Scrotumsen

  Søtt å logge av for å gi sine egne innlegg en gjestestemme, da! :-)

 • knutinh

  «Strålingsnivået øker generelt år for år er min mening»

  Sier du dette i kraft av kunnskap om relevant fysikk, teknologi og økonomi eller er det ren synsing? Tror du at størrelsen på antenner eller tettheten av antenner er en god indikator på total stråling?

  «Ingen av disse produktene bærer noen egen advarsel, og dermed så leder det folk til å tro at det er uten risiko.»

  Hvorfor skal produsentene advare mot noe tullball som noen konspirasjonsteoretikere har kokt sammen på internett? Skal den 1 promille minst intelligente delen av befolkningen få definere hva som er farlig og ikke farlig for oss?

 • Scrotumsen

  Har du støtt på en viss hr. Einar Flydal? En stor fan av hr. Johansson som for tiden rundhåndet sprer sin skrekkpropaganda på Nordre Aker Budstikkes nettsider:
  http://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11281
  http://nab.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=11313
  Nok å ta tak i der, ser det ut til.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Kompis av Olle Johansson. Har skrevet noen artikler sammen.

 • Dag Inge Hansen

  Har du linker?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Tar ikke sjansen på at slike lenker skal kobles til navnet mitt, men du finner i hvertfall en felles artikkel på konspisiden til vår venn Krudtaa.
  Trodde ellers du av alle hadde støvsugd nettet for slike artikler…

 • Dag Inge Hansen

  Likegyldighet fortrenger forsiktighet med hensyn til emf-stråling.

  http://www.microwavenews.com/news-center/ignorance-drowns-out-precaution
  Mange nyheter innen mobil teknologi er nesten blottet for tanken om fare, og industrilobbyister som er på eiersiden av NY-times vil selvsagt reagere når man ymter frempå om forsiktighetsprinsippet. Typisk.

 • Dag Inge Hansen

  Jeg fant, jeg fant…

 • Dag Inge Hansen

  Det er for tiden en endeløs strøm av artikler i media som dreier seg om unge som er stresset. Hvis dette tiltar slik i styrke, kan man lure på om flere vil finne ut hvordan mobilstrålingen bidrar til den negative helse-utviklingen? Det er åpenbart ikke bare ned til en faktor, så man kan selvsagt ikke generalisereheller, så det er komplisert. Det vi vet er jo at man kan ikke utelukke noe som helst, og da mener jeg mobil-strålingen må snakkes om før eller siden.
  http://einarflydal.com/2015/03/19/facebook-pa-nattbordet-antennen-pa-veggen-og-traerne/

 • Tina Ragnestad

  Og så kom plutselig NTP studien som snudde alt på hodet, og Tjomlid & Co blir sittende igjen med sorte Per

 • bjørn hansen

  Det er nå 100 vitenskapelig studier som påviser at trådløs teknologi fører til helseskader. Også for de som ikke får symptomer. Enringene skjer på cellenivå, se link nedenfor. Dette gjelder wifi, mobil og blant annet Automatiske strømmålere: de er alle helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle «Stop Linky» (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
  Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer – som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
  om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/…… http://emfsafetynetwork.org/sm…… http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com…… https://www.emfanalysis.com/sm……
  trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.co……
  100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhy
  celleskader ved trådløs bruk

  Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

 • Pingback: En kommentar til Einar Flydal og hans frykt for smarte strømmålere - Saksynt()