Ny gjennomgang av forskningen: Mobilstråling er fortsatt ikke farlig

Screenshot 2015 03 08 16 22 44

Europakommisjonen og Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) har nylig gått gjennom all forskning rundt helsefarer ved elektromagnetisk stråling. Dette er ment som en oppdatering av tidligere uttalelser fra 2009:

The purpose of this Opinion is to update the SCENIHR Opinions of 2009 in light of newly available information and to give special consideration to areas where important knowledge gaps were identified in the previous Opinions. In addition, biophysical interaction mechanisms and the potential role of co-exposures to environmental stressors have been addressed

* Les også: Viser WHO-rapport at mobilstråling er farlig?

De har nå gått gjennom mer enn 700 nye studier (de fleste publisert etter 2008) for å se om det er dukket opp nye data som gir grunnlag for å endre tidligere konklusjon. Det har det ikke, og deres oppdaterte konklusjoner kan deles i fire:

The results of current scientific research do not link exposure to electromagnetic fields below the limits suggested by the EU legislation with adverse health problems.

Generelt sett viser summen av alle studier at ingenting tyder på at elektromagnetisk stråling under nåværende grenseverdier medfører noen helserisiko.

Overall, the epidemiological studies on mobile phone radiofrequency EMF exposure do not show an increased risk of brain tumours. Furthermore, they do not indicate an increased risk for other cancers of the head and neck region.

De finner ingen tegn på at mobilstråling kan gi kreft i hjernen. De finner heller ingen tegn på forhøyet risiko for andre typer kreft i hode eller hals/nakkeområde.

* Les også: Nei, mobilstråling er fortsatt ikke farlig

The association of EMF with an increased risk of Alzheimer’s disease that was suggested by previous studies was not confirmed by new studies that did not find any link.

De finner ingen tegn på at elektromagnetisk stråling kan forårsake Alzheimers sykdom.

Epidemiological studies link exposure to Extremely Low Frequency (ELF) fields, from long-term living in close proximity to power lines for example, to a higher rate of childhood leukaemia, which is a rare blood cancer. This correlation has neither been explained nor supported by animal and cellular studies. So far, research findings were not able to find a possible mechanism to explain this association. More research is needed to confirm or exclude a possible causal association.

Det finnes noen studier som peker i retning av at det å bo nær kraftlinjer kan øke risikoen for barneleukemi. Gjennomgangen av forskningen klarer ikke å peke på noen bioloigisk mekanisme for dette, og man klarer heller ikke gjenskape fenomenet i dyrestudier eller i laboratorieforsøk.

Svakheter i studiene som mener å finne en slik sammenheng, sett i lys av en manglende biologisk mekanisme og manglende bekreftelse fra andre typer forsøk, gjør at man skal ta denne risikoen med en klype salt.

El-overfølsomhet

Komiteen skriver også at selv om enkelte hevder å oppleve helseplager forårsaket av elektromagnetisk stråling, så finner de ingen god vitenskapelig evidens for at det finnes noen slik årsakssammenheng:

Concerning EMF hypersensitivity (idiopathic environmental intolerance attributed to EMF), research consistently shows that there is no causal link between self-reported symptoms and EMF exposure.

Ja, ikke bare finner de ingen slik sammenheng, men evidensen for at de ikke finnes noen sammenheng er styrket med alle nye studier publisert etter 2008.

De påpeker at en rekke dobbeltblindede studier avviser noen sammenheng mellom kortvarig eksponering (minutter til timer) for radiobølger og symptomer. For mer langvarig eksponering (dager til måneder) peker dataene også mot at det ikke finnes noen årsakssammenheng mellom radiobølger og helseplager.

* Les også: El-overfølsomhet: myte eller realitet?

De påpeker også at mens det er en populær oppfatning at mengden elektromagnetisk stråling i omgivelsene øker på grunn av stadig flere trådløse enheter, så kan virkeligheten være motsatt. Ettersom nye mobiltelefoner og andre strålende enheter som regel stråler mindre enn hva gamle enheter gjorde, kan summen av all stråling faktisk være synkende.

Virkningsmekanismer for helseskader/symptomer

Et annet viktig poeng er dette med virkningsekanismer for helseskade. Det finnes flere måter elektromagnetisk stråling kan være farlig for mennesker på – i visse frekvenser og doser. Eksempelvis er UV-stråling kreftfremkallende.

Men de som mener at for eksempel mobilstråling er farlig, selv om dette er såkalt ikke-ioniserende-stråling med for lav energi til å kunne bryte molekylbindinger, skade DNA og dermed kunne gi kreft, hevder at det likevel kan være farlig av helt andre årsaker. Komiteen har derfor også gjennomgått forskningen som skal demonstrere slike virkningsmekanismer, uten å finne noe solid hold i påstandene:

Several interaction mechanisms are well established. These enable extrapolation of scientific results to the entire frequency range and wide-band health risk assessment. They have been used to formulate guidelines limiting exposures to EMF in the entire frequency range from static fields to 300GHz. A number of studies proposed other candidate mechanisms. However, none that operates in humans at levels of exposure found in the everyday environment has been firmly identified and experimentally validated nor do they enable concluding on potential health risks at other exposure conditions both with regard to amplitude and/or frequency.

Komiteen sier at dataene for at radiostråling/mobilstråling kan påvirke søvn, er for sprikende til å kunne konkludere i noen retning. De finner heller ikke gode data for at slik stråling kan påvirke de kognitive evner hos mennesker.

Åpen prosess

De som nekter å gi slipp på ideen om at slik stråling er helseskadelig, vil garantert hevde at komiteen er korrupt og at de ikke har vurdert uavhengig forskning. Det må de i så fall kunne dokumentere, fordi prosessen har som vanlig vært gjennomsiktig og åpen for kritikk.

I perioden 4. februar til 16. april 2014 åpnet de for at folk kunne komme med innspill i prosessen, for eksempel vise til studier de mener at komiteen har oversett. Den 27. mars 2014 holdt de et åpent møte hvor organisasjoner og enkeltpersoner kunne komme med spørsmål og kommentarer, og 186 slike kommentarer ble registrert og nøye gjennomgått:

Each submission was carefully considered by the SCENIHR and the scientific Opinion has been revised to take account of relevant comments. The cut-off date for the literature review was extended to include relevant scientific papers published up through June 2014. The scientific rationale and the Opinion section were clarified and strengthened and a new chapter on interaction mechanisms was added.

Disse innspillende bidro til å tydeliggjøre, styrke og utvide rapporten, men de endelige konklusjonene ble ikke endret: Elektromagnetisk stråling, kanskje spesielt fokuset på mobil- og wifi-stråling, under gjeldende grenseverdier utgjør ingen helsefare.

Nå må det snart være på tide å legge denne saken og frykten død.


Les også:

Folkets Strålevern gjør folk strålesyke

Om karse, wifi-stråling, og en snurt naturfagslærer

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!