Screenshot 2015 05 12 15 19 41

Debatten om norsk flyktningepolitikk har rast i kjølvannet av de vanvittige tragediene som utspiller seg i Middelhavet, hvor tusenvis av desperate flyktninger drukner i sin kamp for å komme seg bort fra det helvetet de flykter fra.

Enkelte partier har foreslått at vi burde ta inn 10 000 syriske flyktninger for å hjelpe, og det er et utspill som skaper harme i andre kretser.

Forleden dag endte jeg atter en gang opp i en Facebook-diskusjon om flyktningepolitikk etter at jeg leste denne statusmeldingen fra en av mine Facebookvenner:

Jeg er snill. Det kan alle rundt meg bekrefte.
Jeg er litt kristen også. Var i Raufoss kirke 1.mai.
Men jeg vil ikke ha 10000 båtflyktninger hit.
Jeg vil ikke ha 10000 ufaglærte, som ikke kan språket, som ikke har den samme moralen, som ikke har de samme oppfatningene om rett og galt.
Jeg vil begrense innvandringen drastisk.
Jeg vil at alle skal bidra til vår felles velferdsstat. Gjør din plikt, krev din rett.
Jeg vil ikke at Rom-folk skal stå og tigge på gatehjørnene. Den kulturen er uforenelig med våre verdier om et godt samfunn, for det er vel det vi vil?
Jeg vil at det stilles tydelige krav til innvandrere om hva vi forventer.
Jeg vil at mine barn arver et politisk stabilt land med en solid velferdsstat.
Jeg vil at vi i Norge skal bestemme over oss selv. Ikke EU eller EØS.
Jeg vil ikke at vi skal ha universelle lover som fratar oss selvråderett.
Dessuten vil jeg at Rockheim nedlegges.

Både i denne statusmeldingen og i kommentarene i tråden under kunne jeg lese at det sentrale argument mot økt inntak av flyktninger blant annet er at det ville gjøre Norge mer utrygt for oss som allerede bor her.

En påstand, som ble fremmet av et par sentrale skribenter hos Human Rights Service, Rita Karlsen og Nina Hjerpset-Østlie, var at det vil bli mer kriminalitet og spesielt flere voldtekter hvis vi tar inn flere flyktninger.

Screenshot 2015 05 12 15 53 07

Jeg skal ikke ta kriminalitetsdebatten i detalj her ettersom jeg mener at disse påstandene er tilbakevist gjennom det enkle faktum at kriminaliteten i Norge har sunket de siste 15 årene. Den er nede på samme nivå som på 80-tallet, og levekårsundersøkelser viser at nordmenn føler seg tryggere nå enn på lenge. Det er mindre vold, færre drap, færre innbrudd og mindre kriminalitet på de fleste områder.

Screenshot 2015 05 12 15 55 22

Screenshot 2015 05 12 15 39 04

Politiet påpeker også at dette neppe skyldes synkende tendens til å anmelde, slik de som ikke liker denne positive trenden som regel forsøker å bortforklare det med.

* Les også: Ikke-vestlig innvandring fører ikke til mer vold

Jeg skal heller ikke ta debatten om hvor mange flyktninger vi konkret skal ta inn. Vi trenger åpenbart en balanse mellom å hjelpe fattige land direkte, hjelpe flyktninger i deres nærområder, og å hjelpe dem her hos oss, fordi om vi skal kunne hjelpe dem må vi ivareta et fungerende samfunn selv.

Men vi kan tåle å hjelpe mange, mange flere – selv om det vil koste oss.

Og det er nettopp denne kostnaden jeg ønsker å drøfte. Ikke kostnadene i kroner og øre, men i trygghet og levestandard.

Mitt første utspill i kommentartråden under statusmeldingen til min Facebookvenn var dette forsøket på å billedlig vise min uenighet:

Screenshot 2015 05 12 14 23 18

Det kan nemlig se ut til å være et sentralt premiss at Norge bare skal hjelpe hvis det ikke koster oss noe. Vi skal altså ikke måtte risikere å senke levestandard eller trygghet for å hjelpe andre. Jeg mener det er en ekstremt sneversynt og farlig måte å se verden og menneskeheten på.

Det føles kanskje godt i nuet, men på sikt er dette formelen til en økende utrygghet for oss alle.

Joda, jeg er enig i at innvandring skal skje kontrollert, og vi må passe på at vi har nødvendig infrastruktur på plass til å håndtere flyktningestrømmen på en god måte. Men det å ta inn flyktninger fra krigsherjede land vil nødvendigvis medføre at vi utsetter oss selv for noe større risiko. Det kommer vi ikke bort fra.

For realitetene er at selv om kriminaliteten totalt sett synker, så vil flere flyktninger medføre noen voldtekter som ikke hadde skjedd hvis vi heller hadde latt disse menneskene dø i hjemlandet sitt. Det vil medføre noen voldsepisoder på byen som vi kunne sluppet ved å heller la dem få en granat i ansiktet. Det vil gjøre at noen norske hjem vil bli ranet fordi vi ikke heller lot den eritreiske gutten drukne i Middelhavet.

Men det må vi faktisk tåle. Vi må faktisk tåle å bli våte på bena for å redde et druknende barn. Vi må tåle å ofre noe av vår ekstraordinære trygghet og velstand for å hjelpe de som har det verre.

* Les også: Realitetsorientering 2

Alle er ikke enige i det. Ansvarlig redaktør hos Human Rights Service skrev:

Screenshot 2015 05 12 14 13 35

Screenshot 2015 05 12 14 13 47

Jeg synes dette er dritvanskelig. Min datter er nemlig det viktigste mennesket for meg. Jeg elsker henne mer enn noen annen, og synes hun utelukkende fortjener å ha det så godt og trygt som mulig er.

Men hun er ikke alt for meg. Bare en sneversynt person vil si at én person er alt. Bare en egoistisk fjott med skylappene på vil si at én person er viktigere enn alle andre mennesker på kloden.

Likevel vet jeg at de aller fleste andre foreldre tenker det samme som meg om sine sønner og døtre, enten de bor i Norge, i Syria eller i Eritrea. Alle er seg selv nærmest.

Og det må også være lov. Det er naturlig. Vi verner mest om våre egne. Men samtidig har jeg har ingen rett til å bestemme at min datter skal ha det bedre enn andre. Og det er her jeg skiller mellom folk jeg synes det er verdt å diskutere med, og folk jeg synes er, vel, rett og slett litt enkle. Eller ekle, om du vil.

Screenshot 2015 05 12 14 13 59

Screenshot 2015 05 12 14 14 12

Det er fullstendig legitimt og nødvendig å diskutere innvandring og hvordan vi skal håndtere denne på en best mulig måte. Men hvis man ikke evner å forstå at det sentrale premiss for enhver debatt om flyktninger må være at alle mennesker er like mye verdt, så har man bommet fryktelig.

Dette er den største utfordringen vi har når det gjelder diskusjonen om flyktninger og nødhjelp. Det å innse at det ikke finnes noe «dem» og «oss», som Lindis Hurum fra Leger uten grenser sa i mitt intervju med henne. Vi er alle «oss». Vi må klare å ta et steg tilbake og innse at hvor mye vi enn elsker våre nærmeste mest, så er de faktisk ikke mere verdt enn en fremmed.

* Les også: Overfallsvoldtekter og innvandring – en faktasjekk

Aftenpostens ferske portrett av Lindis Hurum ble avsluttet slik:

Før var det alltid vanskelig å forklare andre hvor hun kom fra. Det forandret seg etter 22. juli 2011. Barndomsrommet hennes har vindu med utsikt mot Utøya. Som barn gikk hun på ski over isen og rastet der. Om sommeren utfordret ungdommene hverandre om hvem som kunne svømme over. Når AUF hadde sommerleir og vindretningen var riktig, kunne de høre musikken fra bandene som opptrådde. De fire siste årene har ikke Lindis Hurum vært der. 

Hun og broren hadde gått Besseggen og planla neste fjell-etappe da de moren ringte og fortalte om skuddene hun hørte, mannen de så gjennom kikkerten og alle som svømte fra øya i Tyrifjorden. Da Lindis Hurum ringte tilbake til moren litt senere, fikk hun vite at flere naboer allerede var ute på fjorden for å hjelpe.

At de som svømte i det kalde vannet skulle reddes, var aldri noe spørsmål.

Etter 22. juli-terroren skrev jeg selv en bloggpost, «Bryggen Norge», hvor jeg brukte det samme poenget:

Neste gang du ser en somalier, afghaner eller kosovoalbaner vil du kanskje stoppe opp i fem sekunder, lukke øynene og føle på frykten fra Utøya, og så innse at dette mennesket også har vært der. Dette mennesket, en flyktning som i dag knyttes først og fremst opp mot overfallsvoldtekter, snikislamisering og en trussel mot vår norske kulturarv, flyktet også fra Utøya. Den kjærlighet vi nå føler ovenfor den overlevende 17 år gamle AUF-jenta, eller den 14 år gamle AUF-gutten, må være den samme vi føler ovenfor disse fremmedkulturelle menneskene som har svømt gjennom Tyrifjorden i bagasjerommet av en bil gjennom Europa for å komme hit til oss.

Rent flyktningepolitisk er Norge den trygge bryggen med ambulanser og hjelpemannskap, mens Utøya er Somalia, Afghanistan, Kongo og Irak. Lukk øynene og se for deg scenene som utspant seg på øya en gang til, og tenk deg at vi alle står på denne bryggen og kan ta i mot de sårede og traumatiserte menneskene som i desperasjon flykter for livet til det trygge fastland. Til Norge. Til oss.

Hvis 22/7 lærte oss noe som helst håper jeg det var å føle på den enorme smerte og sorg mange av våre nye landsmenn også må leve med fra de grufulle opplevelser de selv har gjennomgått i sitt hjemland. Den enorme hyllest til kjærligheten som har omgitt oss siden fredag kveld er verdiløs om den ikke gjør oss til mer empatiske individer med større evne til å leve oss inn i andre menneskers lidelse og med et dertilhørende ønske om å hjelpe dem.

Den 22. juli 2011 gjorde Anders Behring Breivik oss til mennesker med en helt ny erfaring. La oss bruke den erfaringen til å redde flere overlevende fra alle jordens Utøyer.

Problemet med å skille mellom subjektive følelser og objektiv rasjonalitet ødelegger så mange debatter. Jeg har vært inne på det samme i diskusjonene om seksuelle overgrep og hvordan overgripere skal straffes. Som far ville det vært helt grusomt om min datter ble utsatt for et overgrep. Som far ville jeg gjort nesten hva som helst for å beskytte henne. Som far ville jeg følt et brennende ønske om hard straff for gjerningsmannen.

Men som samfunnsborger vet jeg at også overgriperen har en fortid og en rett til å bli hørt og behandlet rettferdig. Som samfunnsborger vet jeg at også overgriperen har rett på rehabilitering og tilgivelse. Som samfunnsborger vet jeg at også overgriperen har menneskeverd.

Jeg kan føle én ting som far, men samtidig forstå at mine fars-følelser aldri kan eller bør sette presedens for hvordan andre mennesker skal behandles, dømmes og straffes.

Det samme må gjelder i debatten om flyktninger og U-hjelp. Som en Tjomlid vil jeg at andre Tjomlider skal ha det trygt og godt. Som osloborger vil jeg at Oslo skal være et godt sted å bo. Som nordmann vil jeg at norske gater og hjem skal være trygge steder å ferdes. Som europeer vil jeg at mine med-europeere skal ha det godt.

Men som jordboer vet jeg at også en syrisk jente har nøyaktig samme rett til å være trygg som det min datter har.

Jeg må altså akseptere at min datter potensielt må gå en mer utrygg fremtid i møte for å sikre at noen tusen syriske flyktninger skal få det bedre. Det er ikke et offer, men en investering. En investering i en bedre og tryggere verden for alle mennesker, fordi det som til syvende og sist gjør oss alle utrygge, er en stadig økende forskjell mellom rik og fattig, krig og fred.

Først når vi starter debatten med det utgangspunkt at en jente i Syria er nøyaktig like mye verdt som våre egne døtre, kan vi komme i mål. Først når vi innser at det ikke er en større tragedie for menneskeheten om vår egen datter voldtas enn om en jente i Syria voldtas, kan vi prioritere riktig.

For meg er min datter det aller viktigste. For menneskeheten er alle døtre like. Og menneskeheten vil alltid være viktigere enn meg og mine følelser.

Så lenge vi skiller mellom dem og oss, vil verden forbli utrygg. Det er på tide at vi slutter med det. For vår egen skyld.


Facebookstatusen jeg siterer er publisert på en lukket Facebookprofil. Vedkommende har likevel nesten 600 venner, så ytringene på hans vegg må anses som offentlige. Vedkommende er likevel en privatperson, og jeg velger derfor å anonymisere ham. Skjermskuddene med kommentarene fra de to representantene fra Human Rights Service velger jeg derimot å ikke anonymisere da deres rolle i den offentlige debatten taler mot dette.

 • Ottar Birkeland

  Ja, alle mennesker har samme menneskeverd. Men de som styrer Norge har et mye større ansvar for Norge og statsborgerne i Norge enn de har for statsborgerne i Syria. Og siden vi har et demokrati vil politikerne få «sparken» hvis de går inn for en politikk som statsborgerne i Norge ikke ønsker.

  Det er altså fullt mulig å argumentere for at Norge gjør sin del for syriske flyktninger allerede. Og det er absolutt mulig å si at det er bedre for både flyktningene og Norge å gi pengestøtte til mange flyktninger i nærmiljøet enn å ta noen få flyktninger til Norge. For selv 10000 er få når millioner er på flukt. Slike argumenter benekter ikke flyktningenes menneskeverd.

 • Roy Vetaas

  Godt skrevet – som alltid – særlig ordene «…fordi det som til syvende og sist gjør oss alle utrygge, er en stadig økende forskjell mellom rik og fattig, krig og fred.» er viktige. Det er kjernen i «ulandsproblematikken». For å sikre mer fred og mer stabilitet i verden må forskjellene utjevnes. Utjevnes betyr ikke bare at alle «de andre» skal få det bedre, men også at vi som er så heldige å bli født i riktig land må ofre noe av vår overflodsvelferd.

 • laysee

  Tjomlid maner til verdighet hos et folk som har glemt sin historie og sine prinsipper.

  Vi rasjonaliserer vår egen gjerrighet ved å messe om «best å hjelpe et annet sted», og dyrker vår frykt ved å rope på mer sikkerhet.

  Ja, migrasjon fører til mer kriminalitet. Enten det er muslimer som kommer til Norge, eller folk fra hele landet som flytter inn på Lambertseter. Men så lærer vi hverandre å kjenne. Det kan være vanskelig i en periode.

  Men å stenge oss inne bak dører og vinduer, med Festung Europa og overvåking og mistenkeliggjøring av enhver med mørkere hudfarge, er selve marerittsamfunnet.

 • Arit Sen

  Tjomlid er grovt usaklig. Han skriver:

  «For realitetene er at selv om kriminaliteten totalt sett synker, så vil flere flyktninger medføre noen voldtekter som ikke hadde skjedd hvis vi heller hadde latt disse menneskene dø i hjemlandet sitt. Det vil medføre noen voldsepisoder på byen som vi kunne sluppet ved å heller la dem få en granat i ansiktet. Det vil gjøre at noen norske hjem vil bli ranet fordi vi ikke heller lot den eritreiske gutten drukne i Middelhavet.»

  Hvam har sagt at vi skal la flyktningene dø i hjemlandet? Hvem har sagt at de skal få en granat i ansiktet? Hvem har sagt at vi skal la den eritreiske gutten drukne i Middelhavet?

  Og selvfølgelig en endeløs regle om 22 juli. Du glemte en ting, Tjomlid – Auschwitz. Legg til 14 sider om Auschwitz, så blir innlegget ditt perfekt.

 • hbo1

  Godt skrevet, og jeg er nok langt på vei enig i betraktningene. Samtidig er det to punkter som krever litt ekstra tankevirksomhet og diskusjon.

  Det ene er hvor du skriver at «vi må ha infrastrukturen på plass for å håndtere flyktningestrømmen, men […]». Her synes jeg du hopper veldig lett forbi det faktum at vi pr i dag ikke har denne infrastrukturen på plass. Vi har i dag 5000+ sittende midlertidig på mottak o.l. nettopp fordi vi ikke har infrastrukturen til å håndtere bosetning og integrering. Vi har byråkratiske prosesser knyttet til dette, med flere års (!) behandlingstider. Dette gjør at Jonas&Co sitt vedtak – enn hvor lett det er å føle at det er rett – blir stående som et lite gjennomtenkt og litt overraskende populistisk vedtak.

  Det andre punktet er knyttet til disse 10.000. Hvis man skal stikke fingeren i jorden så er ikke lommeboken uendelig stor. Vi må prioritere, uansett hvor kynisk det kan være. Og da blir spørsmålet om Jonas skal ha definisjonsmakten på hva som er moralsk mest riktig. Hvis vi feks skal bruke 10, 20, 50 eller 100 milliarder på syriske flyktninger; er det da mer moralsk riktig å gi 10000 av dem en gyllen sjanse i Norge, eller å gi mange hundre tusen av dem, gjerne millioner, en vesentlig bedre sjanse i nærområdet? For enn hvor lett det er å komme med argumenter om ja takk, begge deler eller å ha to tanker i hodet samtidig, så er det urealistisk å tro at det er et alternativ. Og hvem skal da gis makten til å velge hvem som får komme, og hvem vi «forlater for å dø» fordi vi heller ville bruke veldig mye på veldig få enn veldig mye på flest mulig? Er ikke sikker på om den er så mye enklere å forklare til en syrisk datter som tilfeldigvis skulle være nr 10001 i køen.

  Kan vi gjøre mer? Absolutt, vi har overflod, og det skulle bare mangle at vi gjør det vi kan. Men dette bør ikke være en diskusjon på _om_ vi skal hjelpe, men _hvordan_. Og da er det ikke sikkert det riktigste svaret er 10000.

 • Kalle

  Vi har våre uenigheter,men her er jeg veldig enig med deg :)

 • Macardit

  Stang ut, Tjomlid, stang ut. At vi liksom skal begynne å bygge ned samfunnet vårt for å ta i mot fødselsoverskuddet fra områder hvor folk aldri klarer å holde fred er tåpelig.

  De hadde klart seg fint selv om de hadde fokusert på å bygge landene sine i steden for å satse på massiv korrupsjon og en fire – femdobling av befolkningen sin de siste femti årene.

  Vi tar allerede i mot mye mer enn vår del av disse menneskene pluss at vi pøser ut over tredve milliarder i året til vanstyrte land, så det er mer på sin plass med en nedtrapping enn en økning.

 • Kalle

  Godt at ikke Norge (Edit : Og nordmenn) har hatt behov for hjelp oppigjennom da… :P

  http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA

  https://snl.no/Marshallplanen

 • Torfinn Sporkland

  Det var da så voldsomt, Tror du Tjomlid må komme deg ned litt på jorda igjen. Tragedien i Syria resten av verden og alle kvinners undertrykkelse gagner selfølgelig ikke menneskeheten, men der er og en grense for mye man skal til daglig ta innover seg selv. Det er rett og slett for mye problemer i verden og vi kan ikke ta det på oss og ordne alt. Vi må gi slipp på det, for vår egen helse skyld. Det er slett ikke om og lukke øynene til andre menneskers lidelse, men og være modig nok til og si at alt er ikke vårt ansvar. Det er ingenting ekkelt i det.

 • Macardit

  Siden Andre Verdenskrig har Midt-Østen og Afrika fått abnorme mengder u-hjelp fra Vesten uten at de aller fleste har klart bruke dette til å forbedre egen situasjon i det hele tatt; de evner ikke å bygge fungerende samfunn, og det er ikke fordi de har vært uheldige med lederne, det er fordi mer eller mindre uansett hvem av dem som kommer til makten så oppfører de seg på samme måte.

  Selvfølgelig går det dårlig når hovefokuset er korrupsjon og religion.

  I 1950 hadde Syria rundt 3,4m innbyggere mens Norge hadde rundt 3,2m; i dag har Syria 22,5m mens Norge har 5,1m; tror du det hadde vært krig i Syria i dag hvis de ikke gjennom generasjoner har valgt å sette til livs flere barn enn de klarer å ta seg av?

  Det tror ikke jeg, og det er urimelig at vi nå skal ta i mot deres fødselsoverskudd. Før vi begynner å ta i mot store mengder får de heller fylle opp i nærområdet; KSA, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain har både fred, plass, penger og lignende kultur så selvfølgelig skal de ta inn syrerne på samme måte som vi ville tatt i mot store menger svensker i samme situasjon.

 • Kalle

  «I 1950 hadde Syria rundt 3,4m innbyggere mens Norge hadde rundt 3,2m; i dag har Syria 22,5m mens Norge har 5,1m» Du tror altså ikke det at gj.snittlig levealder har gått opp med ca 20 år på samme tid har noe å si?Folketallet i Syria er beregnet til ca. 18 millioner (2014/15), men statistikk knyttet til landets befolkningssituasjon er usikker på grunn av borgerkrigen som har pågått siden 2011.

  Du bør virkelig lese litt om emnet før du uttaler deg noe mer..Her er en link til noen kjappe,enkle fakta : http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Atte-Syria-sporsmal-som-du-bor-vite-svaret-pa-7298435.html

 • Kalle

  Mener du virkelig at siden det skjer så mye dritt i verden så skal vi ikke hjelpe de vi kan??
  Skal vi i samme slengen slutte å hjelpe de som blir utsatt for vold her hjemme i forholdsvis trygge Norge,siden det er så mange som blir utsatt for det?

  «ignorance is bliss» er ett utrykk,ikke en levemåte..

 • Tommy76

  Hva er det i denne artikkelen som dokumenterer noe av det du påstår? Hva har endring av gjennomsnittlig levealder med at befolkningen i gjeldende periode har økt 59 % i Norge, mens 562 % i Syria?

  Situasjonen i Syria er ikke en ekstraordinær situasjon som vi, vesten, kan redde med et skippertak ved at Norge tar imot 10 000 eller 20 000 eller 50 000. Situasjonen er resultatet av tiår med vannstyre, korrupsjon, islam og en befolkningsvekst ute av kontroll. Som mange andre sier: det er rett og slett umulig at Norge tar imot fødselsoverskuddet fra Syria eller de andre landene i samme situasjon.

 • Tommy76

  «Ja, migrasjon fører til mer kriminalitet…. Men så lærer vi hverandre å kjenne»

  Hvis bare alle kunne holde hverandre i hendene og synge Kumbayah så ville problemene som kjent forsvinne.

 • laysee

  Det er ikke noe alternativ til å lære seg å leve sammen.

 • Kalle

  Hva er det jeg påstår mener du?

  «Situasjonen er resultatet av tiår med vannstyre, korrupsjon, islam og en befolkningsvekst ute av kontroll.» Er mye mulig det,men jeg vil også våge å påstå at borgerkrigen har noe med saken å gjøre…Er også mulig at historie spiller inn..Ingen har sagt noe om at Norge skal ta imot fødselsoverskuddet,det er snakk om flyktninger.

 • Kalle

  De hadde faktisk det,da hadde vi jo levd i fred..Men så lenge folk som deg fortsetter å hate så vil ikke det skje.Har du noen forslag til løsning eller vil du bare krangle?

 • Tortur

  Husly til kanskje 4 mill står tomme i norske hytter og hjem… DET er drøyt, men på en annen side så skal f.eks urfolk i Brasil, Afrika, Asia og Australia beskyttes (litt blanding av land og kontinener .. men), enda de ikke får utdannelse og hjelp enda de trenger vaksiner og medisinsk hjelp og levealderen er forventet å være kort. Det står vel ikke på min/vår hjelpevilje, men på politikken som føres i miljøene.

  Vi opererer nok fortsatt med å leve i forskjellig tid selv om årstallet er det samme. Synes vi skal hjelpe, men det er de middels ressurssterke som flykter, og flesteparten er vel menn. Det føles litt urettferdig å bare hjelpe de som …

  Grafen fra SSB viser bare en ting tydelig, kriminaliteten totalt sett er på vei ned. G. Tjomlid velger å bruke virkemiddel (som riktignok er sant) men likevel uleselig (noe ulikt ham) .. det virker jo som om all kriminalitet synker.

  Det handler vel mest om penger. Gjør de mest nytte for seg ved å hjelpe noen få 100%… Det er riktignok vanskeligere å hjelpe Nord-Koreanere, men…

  Pengene bør i større grad gå til selvhjelp, eller hjelpe mer langsiktig…

  Uten vår egoistiske oppsamling av penger hadde vi ikke kunnet investere i ITER eller CERN og autovern og…

  Vi bør jo hjelpe.. men vi hjelper kanskje flere ved å bruke pengene annerledes. Dette er vanskelig, å la 10 000 drukne for å redde et annet lands fremtid, eller en sivilisasjons fremtid. Her hjemme er det jo helt ok å bruke millioner på en persons kreftmedisiner og behandling. er det ingen som ser på det store bildet her? Flyktningene som «kom» er ikke midlertidig, det er heller ikke resultater av fremragende forskning.

 • Tommy76

  Det er vel ikke utenkelig at tiår med vannstyre, korrupsjon, islam og en befolkningsvekst ute av kontroll fører til borgerkrig. Så kan du velge selv hva som er årsaken til flyktningene, borgerkrigen, eller vannstyret, islam og befolkningsveksten som førte til borgerkrigen. Det spiller uansett ikke så stor rolle for Norge hvorfor folk flykter, situasjonen blir uansett en stor og voksende strøm av mennesker som ønsker å komme til Norge.

 • Jon

  Vi mennesker er egoister, sånn er det bare..

  Nei det er ikke bedre at en syrisk jente lider enn en
  norsk.Alle liv er like mye verdt.Men vi kan trekke det lengre enn det. Et dyrs liv er like mye verdt som et menneskeliv. Vi bør derfor slutte å drepe dyr for at vi mennesker skal få noe godt å spise. Og det burde vært straffbart å drepe såkalte skadedyr som mus, rotter, snegler osv.

 • laysee

  Nei.

  Mennesker er mennesker, dyr er dyr.

  Selv om vi er mer opptatt av dyrerettigheter enn menneskerettigheter.

 • Steinar Edvardsen

  Sorry Gunnar! Men vi, «folk flest», ser ut til å ha nok med oss selv!

 • mjolly

  Politiet påpeker også at dette neppe skyldes synkende tendens til å anmelde,

  Ingen i politiet er jo intervjuet i linken du viser til.. Er dette presisjonsnivået ditt så blir jeg litt skeptisk.

 • mjolly

  Jeg skal ikke ta kriminalitetsdebatten i detalj her ettersom jeg mener at disse påstandene er tilbakevist gjennom det enkle faktum at kriminaliteten i Norge har sunket de siste 15 årene

  Du viser til SSB-statistikk, det er velkjent at SSB har forskere som tolker data på en uvitenskapelig måte. Om grov kriminalitet har falt, hvorfor hører du ikke med primærkilder som politietterforskere (ikke sosiologen de har ansatt og heller ikke «pressetalsemennene) eller sykehusansatte om dette stemmer? Useriøst.

 • Leif H Kristoffersen

  Dummeste noen gang jeg har lest,men fremstår som en som vil ødlegge Norge på sikt ,med sine tankeløse meninger uten å tenke på kosekvesene 20 år frem i tid vist det fortsetter slik som idag

 • Kjell -Arne Slettum

  Statestikken din kan du dra til Malmø med!Din Nisse!Se på de Svenske storbyene, overtatt av gangstere fra alle verdenshjørner.Et politi og et samfunn som har mistet grepet.Det er bedre at dere som vil ha det slik flytter fra landet, en at dere ønsker å skape samme elendighet har!Fikk du ikke med deg Mona Sahlin her forleden?Som hadde mistetet troen på integrering?Der barna i svenske barnehager leker IS, og lekehenretter hverandre med nakkeskudd!

 • Thor A. Hansvik

  I fengslene våre er utlendinger sterkt overrepresentert. Forøvrig betyr mine barn og deres fremtid alt for meg, og jeg må derfor være enkel/ekkel i dine øyne – noe som bryr meg midt bak.

 • Jense mannen

  Nå tar du fullstendig feil, din pedofil.

 • Jenny Olsen

  Skal man redde en person som holder på å drukne, eller skal man sjekke hudfargen først?
  Enkelt spørsmål, enkelt svar; man redder personen uansett.

  Det spørsmålet du IKKE svarer på her er hvorfor det er en selvfølge at du tar med personen du nettopp reddet fra å drukne, hjem.

  Det er mange mennesker som lider i Afrika.
  Er det virkelig sånn at de som hiver seg i disse synkeferdige båtene, lider mer enn andre? Om man ser bort fra akkurat det øyeblikket båten holder på å synke?
  Er jeg kynisk når jeg synes vi skal vurdere hvem vi skal hjelpe, og ikke automatisk skal belønne dem som risikerer livet for å få det bedre? Kanskje, men det betyr ikke at jeg tar feil.

  Det er ikke billig å bli smuglet.
  Betyr ikke det at vi «redder» de som allerede HAR penger og en viss posisjon? De som primært flykter for å få en bedre fremtid for seg og sine?
  Blir det rett om vi lar personer som risikerer livet for å få det bedre, gå foran de som har fått beskjed om at «om du sitter i denne flyktningeleiren så skal vi forsøke å hjelpe deg snarest mulig?»
  For det betyr jo at vi belønner de som IKKE følger reglene…

  Jeg vet ikke, jeg har mange flere spørsmål enn svar.
  Men jeg VET det ikke er så enkelt som at man «bare må redde de som holder på å drukne, invitere dem hjem til seg og sørge for at de har det bra resten av livet».
  Ja, det ER kinesisk filosofi at du er ansvarlig for en person du redder livet til, resten av livet.
  Men det er ikke vår filosofi. Vår filosofi er «la oss redde flest mulig, best mulig».
  Av og til betyr det at alle som holder på å drukne best reddes ved at vi inviterer dem hjem til oss. Men det er ikke sånn hele tiden. Og det HELT uten at vi sier livene deres er mindre verdt.

 • Jenny Olsen

  Kjære Jense mannen, den «Nå tar du fullstendig feil, din pedofil» til Ottar Birkeland må du nesten forklare litt nærmere.

 • Jenny Olsen

  Det er ikke lett å begå kriminelle handlinger når du står hånd i hånd med noen og synger.

 • Thor A. Hansvik

  Tror du virkelig «vi har overflod»? Har du ikke fått med deg noe som helst av hvilke enorme pensjonsforpliktelser vi står overfor bare noen få år frem i tid?

  Det er beregnet at HALVPARTEN av norske arbeidstakere må jobbe i helsesektoren dersom samme tjenestenivå som i dag skal opprettholdes. Smak litt på den. De «snille» i dag er i realiteten hyperegoistiske som dyrker sitt eget selvbilde på bekostning av gamle og syke i dette landet.

 • Spacerocker

  Meget bra skrevet Tjomlid ..

 • Limbeck

  Jeg tror mange sitter fast i en overbevisning om at innvandring er negativt og ikke positivt. Man sinte mennesker har kanalisert frustrasjonen sin mot innvandrere, sikkert godt hjulpet av fremmedfrykt.

  Jeg synes Nettavisen bør begynne å stenge ut folk. Dette går ikke lengre

 • Kristian

  Det er rett å slett FLAUT å lese hva du skriver Tjomlid. Du prøver så godt du kan, hver eneste gang å mikse å trikse med tall, statistikker og andre ting, for å få det til å se ut som alt underbygger poengene dine.

  Vil starte med å si jeg syns synd på dattera di.

  Du skriver i det ene øyeblikket at hun er det du elsker mest, og i neste øyeblikk så skriver du at hun ikke er mer verdt enn en jente i Syria. Vel, for deg, burde hun være mer verdt enn noen andre.

  Og jeg regner med at om datteren din og en syrisk jente holder på å drukne i elven, så er det ikke godt å vite hvem du ville reddet.

  Så kan vi få over til «overfallsvoldtekter og innvandring» som du linker så fint til i rosabloggen din her.

  Du slenger på en «oppdatering» på slutten, og der står følgende:
  «Det kan også være verdt å merke seg tallene for 2012 som viser en nesten 50/50 fordeling mellom gjerningsmenn med «nord-europeisk» opphav og «ikke nord-europeisk» opphav:»

  Det vil altså si at 50% av de som har begått voldtekt, er «ikke nord-europeisk», så da er det garantert at disse ikke er etnisk-norske.

  Så gjenstår da 50% av en gruppe bestående av «nord-europeisk»
  Og dersom vi er veldig snille, så sier vi at 1% av de med «nord-europeisk» ikke er etnisk norske. Så står vi da altså igjen med 51% som ikke er etnisk norske, som utførte voldtektene i 2012. Et flertall.

  Med 605 gjerningsmenn, så vil det altså si at litt over 300 voldtekter kunne vært unngått, hadde vi ikke hatt innvandring i landet.

  Du får fortelle de 300 kvinnene som har opplevd voldtektene at de får regne med og «bli litt våte på beina sine»

  Når det er unnagjort, så kan vi jo tenke følgende. Husk, 51% var utført av ikke etnisk-norske. Hvor stor andel utgjør disse 51% av det norske samfunnet da? Utgjør «nord-europeisk»

 • Vi skal bidra til at flest mulig får en trygg tilværelse. Det vil si at om vi har 10 milliarder til rådighet, så bruker vi 10 milliarder på å berge flest mulig i nærområdene. Får vi en milliard ekstra til disposisjon, så bruker vi den på samme måte.

  Selv Norge har begrensede ressurser til rådighet og det innebærer at for hver flyktning vi tar til Norge, så må vi la være å hjelpe et titalls andre.

  Sammensausingen i artikkelen mellom de eventuelle 10 000 som enkelte vil ta til Norge, med druknende båtflyktninger i middelhavet er en usmakelig sammenblanding av to ulike problemkomplekser. Det er jo ikke slik at alternativet til å ta imot 10 000 er at disse 10 000 drukner i middelhavet, slik artikkelen går langt i å insinuere.

  Forøvrig ønsker jeg mer litt mindre moralsk patos hos de som argumenterer for flyktninger til Norge. Det gir inntrykk av at det viktigste i hele denne saken er å polere sitt eget moralske ego på sosiale medier, og det er å kjøre debatten ned i søla.

 • Derullandei

  Ikke glem egoistisk.

 • Derullandei

  Mennesker er også dyr.

 • zwenca

  Enig i at vi må ofre litt velstand for å hjelpe andre – helst der de er. Ved å ta imot uintegrerbare mennesker reduserer vi imidlertid vår evne til å hjelpe flere. Joda, det kan se bra ut å være gjestfri, men når er nok nok? Hvis Norge er den trygge brygga, så er nemlig ikke hele «den tredje verden» lille Utøya. Det er Tromsøya (tenk deg at den lå i Tyrifjorden). Og brygga tåler det ikke!

  PS: Vi skal selvsagt yte nødhjelp til flyktninger i havsnød, men jeg mener det ikke er gitt at de skal få opphold i Europa.

 • zwenca

  Stang ut? Nesten mål, altså? :-)

 • Kristian

  Det er rett å slett FLAUT å lese hva du skriver Tjomlid. Du prøver så godt du kan, hver eneste gang å mikse å trikse med tall, statistikker og andre ting, for å få det til å se ut som alt underbygger poengene dine.

  Vil starte med å si jeg syns synd på dattera di.

  Du skriver i det ene øyeblikket at hun er det du elsker mest, og i neste øyeblikk så skriver du at hun ikke er mer verdt enn en jente i Syria. Vel, for deg, burde hun være mer verdt enn noen andre.

  Og jeg regner med at om datteren din og en syrisk jente holder på å drukne i elven, så er det ikke godt å vite hvem du ville reddet.

  Så kan vi få over til «overfallsvoldtekter og innvandring» som du linker så fint til i rosabloggen din her.

  Du slenger på en «oppdatering» på slutten, og der står følgende:

  «Det kan også være verdt å merke seg tallene for 2012 som viser en nesten 50/50 fordeling mellom gjerningsmenn med «nord-europeisk» opphav og «ikke nord-europeisk» opphav:»

  Det vil altså si at 50% av de som har begått voldtekt, er «ikke nord-europeisk», så da er det garantert at disse ikke er etnisk-norske.

  Så gjenstår da 50% av en gruppe bestående av «nord-europeisk»

  Og dersom vi er veldig snille, så sier vi at 1% av de med «nord-europeisk» ikke er etnisk norske. Så står vi da altså igjen med 51% som ikke er etnisk norske, som utførte voldtektene i 2012. Et flertall.

  Med 605 gjerningsmenn, så vil det altså si at litt over 300 voldtekter kunne vært unngått, hadde vi ikke hatt innvandring i landet.

  Du får fortelle de 300 kvinnene som har opplevd voldtektene at de får regne med og «bli litt våte på beina sine»

  Når det er unnagjort, så kan vi jo tenke følgende. Husk, 51% var utført av ikke etnisk-norske. Hvor stor andel utgjør disse 51% av det norske samfunnet da? Utgjør «ikke nord-europeisk» 51% av samfunnet? Eller utgjør de kansje 10%? Sett i forhold til hvem som sitter i fengsel, forholdet mellom etnisk-norske og alle andre, så er innvandrerne som kommer hit, kriminelle som bare det.

  Og det kan godt hende at kriminaliteten har gått ned de siste ørten årene. Tenk da heller på hvor mye mer den kunne gått ned hadde vi ikke importert all kriminalitet?

  Så kan vi snakke om 10.000 flyktninger.
  Tror du det hjelper? Dette er flyktninger som har råd til å betale 12.000,- pr.pers for å komme over med båt. Da er de jaggu ikke fattige.
  Over 5 milliarder mennesker er karakterisert som fattige. Har vi plass til alle?
  Og så kan vi snakke om hvor de kommer fra disse båtflyktningene.
  Land som Gambia, Senegal og Somalia. Det er her de fleste båtflyktninger kommer fra. Kan du fortelle meg hvilke kriger som pågår i de ulike land? Kan du også forklare meg hvorfor somaliere som bor i Norge, drar på ferie til Somalia, siden det er så «farlig» der?

  De som kommer er lykkejegere. Og ved å ta dem inn, så sender det bare signaler om at «kom dere andre også, vi skal brødfø på dere alle sammen»
  Har europa plass til 100 millioner mennesker til? Det er over 1.1mrd mennesker i Afrika, og store deler av disse lever i fattigdom.

  Men la oss ta 10.000 inn til Norge. Ingen av de jobber, ingen snakker språket, og alle skal ha mat og penger. Billig? Neppe. Kan vi få noen ut i jobb etterhvert? Vel, somaliere er overrepresentert når det kommer til å «jobbe» på NAV, så si at 50% kommer seg i arbeid. Da har vi 5000 nye som skal leve livet ut på trygd.
  Så går det en liten stund, så skal disse 10.000 søke familiegjenforening. Og vi vet inderlig godt at afrikanske familier ikke består av en kone og ett barn. Men gjerne en kone og 9 barn. 10.000 blir fort til 50.000. Og 2 milliarder årlig, blir fort til 10 milliarder årlig.

  Hvordan ligger vi forresten ann økonomisk her i landet?
  Nei, vi hadde ikke klart oss uten oljen. Resten av pengene går rett ut, enten ut av landet, eller til alle våre nye landsmenn som ikke løfter en finger for fellesskapet.

  Så når da disse 50.000 har kommet seg på plass. Så blir de flere. Og årlig, la oss si at vi øker 50.000 i året. Hvor mange år tror du det går før Islam er hovedreligion i landet. Alle kirker er revet og kvinnene må dekke seg til.

  Ja, se på Sverige. Hvordan går det med søta bror?

  Nei Tjomlid. Vi har 1 million mennesker som lever under fattigdomsgrensa her i landet, vi får sørge for å passe på disse først. Vi har eldre som ikke blir vasket, fordi vi ikke har penger. Vi har faktisk fengsel, som har langt høyere standard enn det eldrehjem har.
  Så ta deg i pære, slutt å lek bedreviter og evt ta inn noen flyktninger til deg og datteren din. Da selvsagt kun på din egen regning.

  FLAUT! Rett å slett flaut å lese hva du skriver!

 • reven20

  Hahaha!!!! Jeg ler meg ihjel !! Denne fjotten sier kriminaliteten har gått ned og opererer med antall prosent- ikke et ord at siden 80 tallet har det innvandret 7-800.000 mennesker til Norge. Klart prosenten går NED da når vi blir drastisk flere!

  Og han sier at det er viktigere å legge ned AS Norge og beskytte sin datter- ikke rart fyren må være blodkommunist! Makan til manglende gangsyn skal man lete lenge etter! Verdirelativismen oser av denne ryggradløse fyren- han ser ikke forskjell på en muslimsk voldtektsmann og egen datter.. Alle er like mye verdt!

  Herregud, noen er så rasjonelle og politisk korrekte at de mister all moral. De opphører som menn for de vil heller underkaste seg horder av religiøse barbarer enn å forsvare sin kultur og familie. Det er grunnet slike at kommunismen greide å vende familier mot hverandre, oppløse dem for ideen om et klasseløst og ideologisk vakkert rike. Verdinihilismen har drept like mange mennesker som religion. Denne fyren er skremmende for han kjemper ikke for noe, ikke engang sitt eget land og datter..

 • Kristian

  Så du kan jo fortelle oss hva som er positivt da?
  Og du mener det er fint å stenge ute folk? Du liker ikke at andre har meninger du selv ikke har?

 • Verriano

  Om en velger å ta inn 10.000 flyktninger istedenfor å kunne hjelpe og redde utrolig mange flere i nærområdene er både egoistisk og viser sviktende evner til å se det store bildet.
  Så klart vil det se godt ut om vi tok inn 10.000 flyktninger til Norge og ofre vår egen sikkerhet og velvære.
  Men om en virkelig bryr seg om menneskene i nød så velger man det alternativet som vil redde flest liv – selv om dette ikke vil gi dem en norsk levestandard.
  Det å finne gode løsninger og muligheter i nærområdene vil redde så utrolig flere liv!
  Synd at folk ikke klarer å se lengre enn sin egen nese fordi naiviteten hindrer dem å tenke større.

 • Limbeck

  Det har jeg sagt mange ganger. Vi mennesker må lære å leve sammen. Vi greide det i Norge. Vi må menge oss med hverandre.

 • reven20

  Dette er fa… det beste innlegget jeg noen gang har lest. Noengang!! 10 av 10 mulige!

 • Tore Werness

  Hva mener du med at du elsker din datter mer enn noen annen ; men hun er ikke alt for deg ? hvor går grensen der ? hvis du måtte velge mellom 20 000 flyktninger eller din datter ?jeg har barn selv og er ikke i tvil hva jeg ville ha valgt ; for de betyr ALT for meg

 • Hauk Langlo

  Datteren til Tjomlid burde vert hentet og beskyttet av barnevernet. Selv er han ikke skikket for en slik oppgave

 • reven20

  Det er synd på hans datter for han ofrer hennes selvbilde for å score noen billige poeng i bistandsdebatten. Det er viktigere med ideologi enn eget blod..

 • Reaper321

  Wow, så folk som ikke er enig i ditt standpunkt burde stenges ute fra debatten? Du hadde glidd inn i rollen som diktator ganske lett. Godt slike som deg ikke styrer Norge, for noe mer anti-demokratisk har jeg ikke lest på lenge.

 • Reaper321

  Feil, mennesker er også dyr. Dyr av arten homo sapiens. Elg er også en dyreart, katt likeså osv.

 • Limbeck

  Så har jeg fått meg en skikkelig vekker også. Jeg ante ikke at rasismen fremdeles var så stor i Norge.

 • Reaper321

  Og jeg ante ikke naiviteten i Norge var så stor. Her snakker man om å ta inn flyktninger, som om det hjelper. Ok, 10.000 flyktninger av flere hundre millioner mennesker som øker i med flere titalls millioner hvert år. Bare i slutten av dette århundre forventes det at afrikas befolkning vil ha doblet seg. Man trenger ikke være rakett forsker for å forstå at innvandring ikke har noen funksjon. Vi tar inn 5000 iløpet av et år, mens antall føyktninger øker med titalls millioner samme år. Det eneste vi gjør er å ruinere landet våres.

 • Limbeck

  Spar meg

 • Reaper321

  Du snakker som en som ikke har noen argumenter, og da kan men vel trygt si at du er en av de naive menneskene

 • Reaper321

  For hver 5000 flyktninger pr. år vi tar inn, så øker antall flyktninger og fattige i verden med flere titalls millioner. I verden er det over 3 milliarder mennesker som lever for under 25kr dagen. I slutten av dette århundre vil afrikas befolkning ha doblet seg. Kan noen fortelle meg hvordan det hjelper å ta 5000 flyktninger inn i Norge i løpet av et år, når antall flyktninger vil ha økt med flere titalls millioner samme år?

 • Nepseyo

  Ja dere sosialister kan jo dra i fronten da? Eller nei det er de andre som skal det.

 • Nepseyo

  Ja du kan jo gå forran med et godt eksempel inviter 2 – 4 familier hjem til degselv? Nei det er ikke det dere sosialister mener det er de ANDRE som skal gjøre noe.

 • Nepseyo

  Det er noe med dere sosialister, dere vræler og hyler i media men gjør ikke en dritt dere forventer alltid at de ANDRE skal gjøre noe, gå forran med eksempler la 2-4 familier bo hos dere, selg huset og eiendelene deres og reis ned å hjelp dem, dere skal alltid ha oss andre til å gjøre noe uten å gjøre noe selv.

 • Bottom_Buzzer

  Våt på beina? Er du selv kun villig til å redde et druknende barn, hvis det ikke med fører at du må selge bilen din, eller huset ditt? Er huset ditt mer verdt enn tusenvis av syriske barn som verdien av huset kan redde livet til? Hvorfor selger du ikke alt du eier, og gir til de fattige? Er du ikke villig til selv å bli fattig, for å utjevne forskjellene? Eller eller er det de fattigste i Norge som skal betale?

  Datteren din er ikke verdt mer enn en syrisk jente for meg, for jeg setter ikke forskjellig verdi på fremmede folk, men min datter er mer verdt en din og den syriske tilsammen. Såpass egoist og ærlig er jeg, og jeg er opptatt av barnas framtid, og aller først mine egne barn. Det er ikke de etablerte som vil betale prisen for uhåndterlig innvandring, og all annen dårlig politikk, men de som ikke er etablerte. De etablerte tjenere på det, og de unge uten rike foreldre er taperne. Vi mangler 50 000 boliger i Norge, og jo flere som kommer hit, jo dyrere blir det både å kjøpe, og å leie de rikes leilighet nummer to og tre, som det blir stadig flere av.

  Folk som vil redde verden, får nesten gjøre det på bekostning av sin egen framtid, og ikke på bekostning av den norske underklassen.

 • Bottom_Buzzer

  Den ukontrollerte innvandringen skaper jo økende forskjell mellom fattig og rik. Problemet er jo at det er de fattigste som betaler prisen. De rike og etablerte tjener på det. Å ta inn 10 000 ekstra flyktninger fra Syria vil gi Jonas Gahr Støre en betydelig økonomisk gevinst, mens de fattige taper på det.

 • Benny Fredriksen

  Se på sverige….

 • Pelle P. Olsen

  Tjomlid sier dette om deg: «Bare en sneversynt person vil si at én person er alt. Bare en egoistisk fjott med skylappene på vil si at én person er viktigere enn alle andre mennesker på kloden.»

  Men ikke ta deg nær av det, for det er du som har rett.

 • Even Beinlaus

  Vi har en kultur som har gitt oss de fordeler vi har i dag. «De» har en kultur som skaper ufred, hvorenn den får lov til å blomstre. Er det rettferdig overfor oss å forlange at vi godtar deres kultur?

 • reven20

  Det er lett å moralisere og leke filosof når man aldri har måttet kjempe for føden eller mot rabiate ekstremister for å beskytte seg og sine.

 • Tore Werness

  Det må bli hans private mening hvor høyt han verdsetter sin datter _ jeg er bare lykkelig for at jeg ikke er hans datter

 • Pelle P. Olsen

  Din datter er altså ikke mer verdt enn ei jente i Syria. Men er den jenta fra Syria som får komme til Norge, mer verdt enn alle som må være igjen i krig og nød? Det er bra du sier dette er kjempevanskelig, for det er det.

 • reven20

  Hvor kommer alle disse femiguttene fra? Som bræker om følelser og om empati, men som i samme slengen lar verden vite sine ungers nedvurderte verdi for berømmelse og kjenne varm rumpeslikking fra PK saueflokken ? En manns oppgave er å beskytte sin datter, og ikke de horder av muslimer som vil rulle henne inn i et telt og be henne «respektere» sin ørkenreligion.. på bekostning av ytringsfrihet og trygghet.

 • Kalle

  Hvorfor mener du det?

 • Kalle

  FLAUT! Rett å slett flaut å lese hva du skriver!

 • Kalle

  Så morsomt når du prøver å belære noen om noe du ikke har peiling på :D

 • Kalle

  Jeg lurer på ett par småting..Hvorfor er det så få av de som er imot innvandring som kan skrive norsk?Hvorfor har de kun påstander,antakelser og personangrep å komme med?Og hvorfor er dere så redde for utlendinger?Klarer dere ikke å se på alle mennesker som likeverdige?Vi stammer jo alle fra andre steder i verden,vi er alle innvandrere.

  Heldigvis er det bare ett lite mindretall som er imot innvandrere,og de har ikke noe å si i samfunnet for øvrig,men blir jo litt redd for at de skal spre genene (og meningene) sine videre…Det blir jo aldri fred i verden når det er så mye hat.

 • Kalle

  Jeg stilte deg ett spørsmål,ville du ikke svare på det?

 • Kalle

  http://www.dagbladet.no/2015/05/12/nyheter/klima/innenriks/utenriks/politikk/39134071/

  Hva mener dere menneskehatere/innvandringsmotstandere om dette?Skal vi bare la de dø siden de har vært så «dumme» å bli født i feil land?

 • Andreas Lagaard

  Personlig har jeg ikke problem med 10.000 ekstra flyktningekvoter. Men du stiller opp en falsk dikotomi når du setter en marginal økning i kriminalitet opp imot døden som konsekvens for innvandrere som ikke får komme til Norge. Vesten bruker allerede ganske mange millioner på div nødhjelpsprosjekter i Syria og overalt ellers. Flyktninger generelt lider av mangel på humanitær hjelp i naboland heller enn av overhengende fare for å bli drept. Du hevder også at Middelhavskrysserne er i samme situasjon som Utøyaofrene noe som vanskelig kan stemme når majoriteten er økonomiske migranter.

 • reven20

  75% av pakistanere mener steining er passende straff for utroskap og 65% mener dødsstraff generelt er passende straff for å forlate Islam (Apostasi) (Pew poll, 2013).

  Taliban er marginalt mer ekstrem enn resten av Pakistan.

 • Kristian

  Skulle gjerne tatt deg litt mer seriøst, om du i det minste klarte å være litt mer konkret. Som du ser, så starter jeg med å si «flaut» jeg også, men jeg klarer i det minste å fortelle hvorfor jeg mener Tjomlid sitt innlegg er flaut. Du derimot, klarte visstnok ikke det.

  Prøv igjen.

 • reven20

  I 1950 hadde Europa 550 millioner innbyggere, mens Afrika og Midtøsten hadde 250 millioner innbyggere. Nå i 2015 har Europa 740 millioner innbyggere, mens Afrika og Midtøsten har 1400 millioner innbyggere. I 2100, altså om kun 85 år, vil Europa kun ha 640 millioner innbyggere, mens Afrika og Midtøsten vil ha over 5000 millioner innbyggere! Jeg repeterer: over 5 milliarder mennesker, rett sør for Europa!

 • Limbeck

  Jeg tror ikke det du sier er grunnen.

 • PeterJohnsen

  Stenge ute fra Europa? ;)

 • Kristian

  Tipper han mente stenge ute fra Nettavisen sitt kommentarfelt?

 • Kristian

  Kan jeg få litt av det du røyker på?

  De som i dag er blodkristne, kan ikke leve side om side med f.eks en muslim. Så nei, det går faktisk ikke å leve side om side. Kultur og religion kræsjer altfor mye. Det ser vel du også?

 • PeterJohnsen

  Det blir ikke mer vitenskap om man bruker ord som for eksempel ‘primærkilde’.

 • PeterJohnsen

  Tipper du ser poenget mitt?

 • Limbeck

  Klart de kan. Det er når kulturer krasjer at man lærer å leve sammen. Det er sånn det ble fred. Både i Norge og i Europa. Det er derfor verden blir fredeligere og fredeligere ettersom tiden går. Skal vi få fred i verden må vi lære oss å leve sammen. Både du, jeg og muslimer.

 • Kristian

  Nei. Lykkejegere er noe helt annet enn meningsmotstandere.
  Det koster ikke samfunnet penger å ha meg skrivende på nettavisen, men å ta inn en somalier koster omtrent 9 millioner.

  Tipper du ser poenget mitt?

 • Kristian

  Verden fredeligere og fredeligere?
  Jeg vil virkelig ha noe av det du røyker på!!
  Hvor langt unna 3. verdenskrig har vi vært i det siste med Russland og Ukraina?

  Hvor mange har IS drept til nå? Og hvor mange kommer de til å drepe fremover?

  Fred meg en viss plass..

 • Schwing….

 • Kristian

  Jeg ser det du har skrevet til meg Robert på e-post, men ikke under her. Muligens det henger litt etter.

  Men nei, Kalle har så absolutt ikke argumentert hva han mener er flaut i mitt innlegg. Hva han har kommentert på andre innlegg, driter jeg en lang i. Enten får han fortelle hva JEG har skrevet som er flaut, eller så burde han la være å skrive tankeløse kommentarer.

 • LasseRon

  Sønnen min er ikke alt for meg. Men han er viktigere enn alle andre mennesker i hele verden. Er jeg en fjott?

  Og hvorfor må vi både ta dem hit og hjelpe dem der de er? Er det ikke bedre å utelukkende bruke ressursene på å hjelpe i nærområdene så lenge man kan hjelpe flere for samme innsats? Jeg bruker gjerne ti ganger så mye som vi gjør idag. Men jeg ønsker ikke å ta flyktninger eller immigranter hit for å vise vår egen godhet. Og jeg er ikke tilhenger av en så rask demografisk endring av Norge. Et tankekors er at demografien vår endrer seg raskere enn hva Amerikas demografi noensinne gjorde under de forrige århundrene.

 • LasseRon

  Ja, de som beskriver emigrasjonen som en suksess glemmer hvordan det gikk med amerikas opprinnelige befolkning, indianerne.
  Ser forresten ut som at også amerikanerne etter hvert skjønte at det beste var å hjelpe oss HER(jf Marshall-hjelpen).

 • Marius Mikkelsen

  Det er jo bare løgn og propaganda at «flyktningene» som kommer fra Libya og resten av Nord Afrika til Italia er syrere. De kommer fra Gambia og Senegal. Hvis du ser på bilder så ser du at det er sorte afrikanere. Syrere ER arabere om du ikke visste DET. https://www.frieord.no/innenriks/kun-10-prosent-av-batflyktningene-i-middelhavet-er-reelle-flyktninger/

 • SKUFFA

  Norge er stort land med bare 5 millioner innbyggere.
  Kan bygge ny liten by for å ta i mot flyktninger.
  Ellers er det mer enn nok med plasser hadde ikke flere hatt store hus for seg selv.

 • Ok, Gunnar. Men trygghet og levestandard; det koster penger. Uansett: Å ta 10 000 syriske flyktninger til Norge FRAMFOR å hjelpe 250 000 for det samme beløpet har ingenting med å hjelpe folk i nød å gjøre; det er kun for show. Enormt dyrt show.

 • Pepsy

  Apropos norsk rettskriving: det er alltid mellomrom mellom små og store skilletegn. Det heter også «Jeg lurer på *et* par småting». «Ett par» benyttes kun hvis du vil poengtere at du bare lurer på to ting, altså som i «Jeg lurer på om jeg røyka ett par sokker i går for jeg finner dem ikke i dag.»

 • PeterJohnsen

  Lykkejegere fra Syria, my ass.

 • Stein Ankerssletta

  Hva er galt med å bli våt i Middehavet?

 • Besserwizzer

  Her tror jeg at du enten lyver, eller at du er et avvik fra normen, Gunnar. Selvfølgelig er våre egne verdt mer for oss. Vi beskytter instinktivt våre egne gener, det er er innbakt i oss fra naturens side. Vi er flokkdyr, som i første rekke passer på oss selv, deretter vårt avkom, så de som vi har sosialt samspill med, og deretter alle andre.

  Jeg er i hvert fall dønn ærlig på det at mine barn betyr uendelig mye mer for meg enn alle andre barn. Ville jeg latt 1000 andre barn dø, for at mine to skulle få leve? Ja, mest sannsynlig, dessverre.

  Og kan du med hånden på hjertet si at ikke 77 døde 22. juli gjorde mer inntrykk på deg enn 770 døde i Middelhavet? Det gjorde det til meg i hvert fall.

 • Nissefar

  Vi lever faktisk i den mest fredlige tiden på gaaaaaanske lang tid..

 • Kristian

  Seriøst?
  Hvor har det blitt av evnen til å undersøke ting, og ikke bare sluke alt du hører rått?
  Om jeg sier at månen er en ost, tror du på meg?

  Om du tar 10.000 båtflyktninger, så vil følgende 3 land være mest representert. Senegal, Gambia og Somalia. På 4.plass kommer Syria.
  Med andre ord?
  Lykkejegere fra 3 land representerer flere enn krigsflyktninger fra Syria.

  Flaut, flaut flaut flaut!

 • Besserwizzer

  Hysj, slike sannheter liker ikke sosialistene å høre. Men det er jo et klart faktum at store økonomiske forskjeller skaper sosial uro og kriminalitet. Gir du en afrikansk familie 100 000 kroner i Eritrea blir de som småkonger å regne, gir du samme familien 500 000 her så vil de være furtne fordi det knapt nok gir dem nok til innskudd på leiligheten, og i hvert fall ikke nok til en sånn Tesla-greie som alle andre kjører.

 • Torfinn Sporkland

  Det var da svært til usaklig ræling over hele tråden på deg da.

 • Jon

  Ja derfor mener vel Gunnar at det hadde vært like viktig å redde en katt eller elg fra å drukne som sin egen datter.For han sier jo at alle liv er like mye verdt. Men Gunnar er nok ikke mer enn et vanlig menneske han heller.Det er ikke negativt å tenke på seg selv og sine nærmeste først, det er bare sånn vi mennesker/dyr er født til å tenke.

 • Christian Steen

  Nå er det ikke slik at kriminaliteten synker, det er anmeldte lovbrudd som er på retur.

  Dette ser vi i alle samfunn hvor tilliten mellom innbyggerne er på nedadgående trend, og det er ingen positiv ting.

 • Christian Steen

  Dette er relativisme i 10. potens. Alt er ingenting og ingenting er alt, alt er feil og alt er riktig på samme tid.

  Vi reduseres til materie. Intet er faktisk mer inhumant enn slike anskuelser..

 • Skelethor Hadesguard

  Her synes jeg du har et viktig og godt poeng.

  Derfor kommer heller ikke Norge til å ta imot flere Syriske flyktninger enn vi sosialt/økonomisk har råd til.

  Dersom oljeprisen går opp stort mer enn den har gjort i det siste, vil det bety langt flere enn 5000 x 2 år.

  Husk at vi de siste årene har hatt netto innvandring på rundt 40000. Derfor vil det i beste fall være snakk om å bytte ut polakker med syrere.

  Personlig mener jeg det er bedre å gi jobber til syrere enn polakker av den enkle grunn at de trenger det mer.

  Jeg har tillit til at våre politikere ikke tar imot så mange syrere at arbeidsledigheten går opp, og sysselsettingen går ned.

 • Christian Steen

  Siden Tjomlid er såpass dyktig i tall-graving, så vil jeg utfordre han til å foreta noen vurderinger vis-á-vis Norges fremtidige økonomiske forpliktelser. Dette gjelder fremtidige forpliktelser over det såkalte sosialbudsjettet i tillegg til de fremtidige pensjonsforpliktelsene.

  Hvis man skal forstå mange nordmenns aversjon mot denne «åpne-døra» politikken, så må man jo faktisk se på det ovennevnte. Det er jo ikke slik at folk lider av fremmedfrykt! Men man prøver likefullt å være litt rasjonelle i møte med forslag som åpenlyst vil medføre betydelige utgifter både umiddelbart og på lengre sikt. Dette kalles faktisk å ta ansvar, men da må man også ta den kjipe rollen som partybrems når Halleluja-stemningen begynner å bre seg blant visse politikere og samfunnskommentatorer.

 • Limbeck

  Helt siden apene reiste seg helt opp har verden blitt fredeligere og fredeligere.

 • Skelethor Hadesguard

  Innvandring til Norge har så langt vært en økonomisk suksess. Det er det liten uenighet om.

  Hva så med fremtiden?

  Det vil avhenge av at arbeidsledigheten blir holdt lav, og sysselsettingen høy. Klarer vi det, så vil innvandring fortsette med å være lønnsomt.

  Et viktig aspekt ved jevn innvandring er at det holder snittalderen nede, og at vi dermed ikke får en så kraftig eldrebølge som vi ellers ville fått.

 • Christian Steen

  Har innvandringen til Norge vært en økonomisk suksess?

  Norge har vært en økonomisk suksess i mange år, men det betyr ikke at innvandringen har vært det.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Nå forutsetter du jo at syrere og polakker innehar samme kompetanse, Det tviler jeg sterkt på at de har.

 • Christian Steen

  Befolkningsøkningen i Syria tyder på en kultur som er svært uansvarlig, hverken mer eller mindre. Man har kvinner som er rene fødemaskiner i en patriarkalsk kultur, og det er ikke nødvendigvis Europas ansvar å måtte absorbere dette overskuddet.

 • Remi M. Schrøder Padoin

  Skremmende at du tar deg den juridiske definisjonsrett å si at «nesten 600 facebookvenner» er det samme som å anses som offentlig. Har du røyka hasj, eller?

 • Tor Dahlberg

  Allah tvinger sitt folk på flukt, derigjennom vokser hans makt på jorden. Derfor må hans erobringer stoppes nå. Senere blir Norge et muslimsk land, selv om sivilbefolkningen må slåss med livet som innsats, på tusenvis av fronter. Når oljen er borte og nøden herjer vårt land. Med hundre tusenvis av sultne djeveldyrkere.

 • Arne Brendmo

  Jeg greier ikke se at Tjomlid sier det du påstår. Tvert om, han sier jo at det er naturlig at vi er våre egne nærmest, og at det gjelder ham også. Poenget er at «er mer verdt for meg» betyr noe helt annet enn bare «er mer verdt», og at det er farlig å bygge politikk på bare det første. Subjektivt er noe annet enn objektivt. Følelser er noe annet enn rasjonelle argumenter.

 • Tor Dahlberg

  Hvor mange kroner fikk Norge i hjelp fra søkkrike oljeland, da vi var fattige?

 • «En ytring er offentlig når ytringen er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer»

  […]

  På spørsmål på Twitter om hvor mange mennesker som skal se eller høre ytringen før den regnes som offentlig henviser Elden til at Odelstingsproposisjon nummer 90 opererer med et tall på minst 20-30 personer.

  http://www.itavisen.no/nyheter/n-m-du-v-re-forsiktig-med-hva-du-sier-p-nettet-68627

 • Bibliotekaren

  Og hva med alle de blåblå som hyler om at de vil hjelpe flyktningene i «nærområdene» og «der de er»? Hvorfor reiser de ikke ned og hjelper? Eller i det minste realitetssjekker at det er mulig?

 • Tor Dahlberg

  Arabernes oljeland har hele tiden blitt styrt av den djevelske Allah avguden, deres redselfulle styre skal altså nå vi hjelpe djeveldyrkerne til å innføre i vårt land

 • Katrine Elisabeth Spein

  Det som er farlig er vel når det kun er noen land som bygger sin politikk på at «alle er vi like mye verdt » tankegangen. Alle land er vel sine egne innbyggere nærmest..( foruten Svergie med Norge heldigvis enda et godt stykke unna)

 • Bibliotekaren

  Kanskje denne kronikken gir noen svar..
  http://www.vg.no/nyheter/meninger/syria/syria-kan-bli-et-nytt-afghanistan/a/23445198/

  Det er kun syrere på flukt fra borgerkrigen Norge eventuelt skal ta i mot, så vi kan vel holde afrikas befolkning utenfor?

 • Katrine Elisabeth Spein

  Det kan du jo si til afrikas befolkning som står på døra og banker på. Tror du de blir mer eller mindre «motiverte» av at det kun er syrere som skal få slippe gjennom nåløyet?

 • Arne Brendmo

  Jeg er enig i at denne debatten krever at vi forsøker å undertrykke vår naturlige tendens til å være oss selv nærmest, og heller tenke rasjonelt og prinsipielt. Jeg er også enig i at vår velstand og trygghet i stor grad skyldes flaks og tilfeldigheter, og dette ikke uten videre gir oss noen rett til å fortsatt være så priviligert.

  Samtidig synes jeg vi skal være åpen om det ubehagelige. Selv om du har rett i at kriminaliteten har gått ned, er det ingen tvil om at visse innvandrergrupper er sterkt overrepresentert på kriminalstatistikken. Effekten er bare ikke sterk nok til at dette slår ut negativt i det totale bildet. Men dette gjør at den utryggheten mange føler, er legitim, og bør tas på alvor. Særlig dersom innvandringen øker vesentlig. En politikk som skaper utrygghet og stor motstand hos mange kan være skadelig, uavhengig av om de «har rett». Og selv om vi ser bort fra kriminalitet er det sannsynlig at det kan virke destabiliserende på samfunnet dersom innvandringstakten er høy, eller dersom innvandrerne utgjør en stor andel av befolkningen, rett og slett fordi raske kulturelle endringer og større forskjeller virker destabiliserende i seg selv. Dessuten er velferdsstaten skjør. Den forutsetter høy grad av gjensidig tillit, og at alle opplever de samme vilkår og krav. Både arbeidsinnvandring fra lavkostland og flyktninger med lav arbeidsdeltakelse (av forståelige grunner) kan etter hvert bli en stor utfordring i så måte.

  Så kan man selvsagt spørre om ikke det er akseptabelt. Har vi noen rett til å fortsatt leve i en rik velferdsboble? Men det er heller ikke hele bildet. For dersom vi skal kunne være et land som hjelper, enten ved å ta imot flyktninger eller gjennom nødhjelp og utviklingshjelp, forutsetter det at vi også tar vare på måten vårt eget samfunn fungerer på. Vi er dessuten et foregangsland når det gjelder demokrati, velferd og teknologisk utvikling, og sånn sett en viktig modell for andre land. Det kan derfor være riktig – også i globalt perspektivt – å forsøke å begrense endringstakten (i alle sammenhenger), for å unngå å sette for mye av dette på spill.

  Jeg synes også at det må være greit å sammenligne kostnadene ved å ta inn et visst antall flyktninger med å hjelpe langt flere i nærområdet. Forutsatt at det siste fungerer, ser det ut til å være langt billigere. I så fall hjelper det langt flere. På den annen side er nærområdene overbelastet allerede, og man må vurdere hvor varig en slik hjelp vil være. Hva slags framtid får mennesker i flyktningeleire?

  Men ja, vi bør prøve å se forbi det subjektive og egoistiske. Men det å skulle være «snill» med alle kan også fort bli feil. Man ender fort opp med symbolhandlinger og kortsiktige tiltak. Jeg vet ikke hva som er det riktige å gjøre, bare at det er vanskelig å finne det ut, og at avveiningene er ubehagelige.

 • •erika

  hva er min og din del når mennesker blir drept og vi har ressurser?

 • •erika

  Jeg blir ekstremt provosert, tror du virkelig at eventuelle flyktningebarn som har sett ting som mest sannsynlig ødelegger både deg og meg, ser på det som en lek de lærer bort til andre barn?

 • En analogi har ingen kraft hvis den bare fungerer i seg selv, og ikke har en relevant sammenheng med det den brukes til.

  Jeg kjenner ingen som hadde gitt faen i å redde et barn av frykt for å bli våt på føttene, men det er langt fra flyktningesakens kjerne.

  Jeg er ikke redd for at 10 000 flyktninger vil påføre oss betydelige skader, men alt dette er jo bare snikksnakk! Henge seg opp i teite folks (relativt utbredte) feiloppfatninger, er det det vi skal bruke tiden på? Det har jo ingenting med det VIRKELIGE problemet å gjøre, som er godt beskrevet her:
  http://www.nrk.no/verden/fem-punkter-for-a-hindre-menneskesmugling-over-middelhavet-1.12356002

  Sitat:
  «– Det er fint om Norge vil hjelpe 10.000 flyktninger, men hvis man virkelig vil hjelpe så må man hjelpe flyktningene i nærområdene og spesielt se på flyktningrutene. Hvis man ikke setter inn de milliardbeløpene som trengs for å hindre mennesker i å begi seg ut på den farlige flukten så kan det hele ende opp i en storkrig og total kollaps.»

  Så da kan jo jeg også ta en dårlig analogi, da:
  Er du villig til å ofre din datter for å unngå flere tusen døde flyktninger i året og fare for storkrig?

  På samme måte har jeg sett en annen analogi om saken, noe a la:
  «Så hvis noen brenner inne i et hus skal du hjelpe dem der de er?»

  Da kan jeg kontre med:
  «Så du vil la 6 av de 7 fortsette å brenne inne, invitere flere til å flytte inn i huset og sende 1 av dem 10 000 km for å bo på hotell i stedet for å bygge et telt et lite stykke unna det brennende huset og redde alle sammen?»

  Det virker som om det meste av debatt nå til dags handler om å finne en mulighet til å direkte eller indirekte kalle noen barnemordere. Da har man vunnet uansett. Analogier er denne bevegelsens største triks, så det er om å gjøre å komme på den beste analogien så fort som mulig.

  Jeg leste nettopp om en som ble «kvalt av skam» fordi Norge ikke hadde sendt båter tidligere. Er han også «kvalt av skam» fordi han ikke ga ytterligere 100 kr til veldedighet i fjor? Han hadde jo da sikkert kunnet redde ETT barn til i verden?

  Du er flink på fakta og realiteter, Gunnar. Her er tall fra artikkelen jeg linket til:
  «FN regner med at rundt 60.000 så langt i år har forsøkt å krysse Middelhavet og mer enn 1800 av dem har mistet livet. Noe som er mer enn 20 ganger så mange som på samme tid i fjor.»
  og
  «Bare i Libya tjener menneskesmuglere mellom 2 og 2,5 milliarder kroner i året. Nå forsøker Den islamske staten å ta mer og mer kontroll over det raskt voksende markedet.»

  Tror du det å ta imot store mengder flyktninger vil føre til MINDRE menneskesmugling? Eller er du kanskje enig i at det er lurt å se på hvilke tiltak som på sikt vil redde flest liv pr krone?

 • hbo1

  Det kommer an på hvordan du definerer overflod. Sammenlignet med feks Syria tror jeg vi kan være enige om at vi har det ganske greit. Vi pøser ut milliarder i rene gaver/bistand, vi pynter private og offentlige rom med kunstverk for ufattelige summer (sogar lovpålagt i en del offentlige sammenhenger), vi tjener massevis, vi bruker uendelig mange milliarder på å pusse opp, bytter til fetere biler stadig vekk, bytter fliser på kjøkkenet vårt fordi vi ikke liker fargen, oppgraderer med tre tommer i slengen på flatskjermene våre og bytter mobiltelefon flere ganger i året. (Se det store bildet, ikke plukk ut enkelteksempler…). Så ja – som nasjon, samlet, har vi overflod. Men: i likhet med oss som individer tilpasser imidlertid vi som samfunn forbruket vårt til inntektene, noe som gjør at vi i dag – som du nevner – har feks pensjonsforpliktelser og andre solide økonomiske forpliktelser både på kort og lang sikt. Så rent hypotetisk kunne vi trappet ganske kraftig ned for å finansiere bistand til feks syriske flyktninger, men de aller fleste av oss er ikke villige til dette.

  I likhet med mange andre her er nok jeg også en av dem som gladelig innrømmer at mine egne barn, for meg personlig, trumfer enhver syrisk flyktning 7 av 7 dager i uken. Samtidig har vi råd til å hjelpe, det eneste problemet er å foreta en objektiv vurdering av hvordan vi best mulig kan hjelpe innenfor en gitt ramme, og naturligvis hvor stor denne rammen skal være. Når hundrevis og tusenvis av flyktninger drukner og bildene flommer over i media så er det altfor enkelt å bli revet med og styre dette etter følelser. Men det mest korrekte ville nok vært en objektiv vurdering likevel… Og jeg personlig tror ikke Jonas&co sitt vedtak er det objektivt mest korrekte tiltaket.

 • Bibliotekaren

  Jeg vet ikke. Det er jo ikke så sikkert at afrikanere er velorientert om flyktningsituasjonen og forholdene i Syria? (Det er vel primært fra Syria kvoteflyktningene evnt. skal hentes, ikke fra LIbya el. Italia.) Da krigen herjet som verst i Somalia, tok Norge i mot mange kvoteflyktninger! Finnes det noen dokumentasjon på at flere afrikanere ble «motivert» til å banke på døra til Europa, fordi flere krigsflyktninger fra Somalia fikk opphold der, mon tro?

 • Connected

  En har løgn, statistikk og sannheten. Personlig forholder jeg meg til sannheten, noe ikke artikkelforfatter gjør.
  -I dag tør faktisk mange ikke å anmelde vold, voldtekter etc. på grunn av trusler om represalier, frykt for å ikke bli trodd og lave straffereaksjoner, noe som galant blir hoppet over.
  Mye av kriminaliteten blir heller ikke nevnt i frykt for at det kan virke stigmatiserende.

 • Skelethor Hadesguard

  Det er litt vanskelig å vite noe om.

  Feilen mange gjør er å sette likhetstegn mellom båtflyktninger fra Afrika, og syriske kvoteflyktninger.

  Poenget er at Syria var et relativt stabilt og utviklet land før borgerkrigen. Flyktningene derfra er derfor gjerne advokater, lærere, sykepleiere, bygningsarbeidere osv.

  Et annet poeng er at tar vi imot 10.000 syriske kvoteflyktninger, så vil jeg anta at halvparten av disse er barn. Som vi kan gi en relevant utdannelse.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Vel i følge Amal Aaden så har den jevne somalier «svart belte» i NAV, så får du tolke det som du vil.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Og polakker i Norge er vel helst bygningsarbeidere eller annet manuelt arbeid. Selv om man har en juristutdanning fra Syria er det lite du kan bruke den til i Norge,

 • 13 skrivefeil der ja. Har du spredd dine usunne skrivefeil-gener?

 • Rino Wiger

  Jasså? Jeg bor i en svensk storby og ser svært lite til dette. Men det er klart sikkert lettere og se alt det fæle i byen her fra Norge… Samboeren min jobber i barnehage, attpåtil med opptil flere innvandrerbarn, barna mine går også i barnehage, aldri har jeg sett noen som leker IS der. De som hater IS mest her er muslimene…

 • Fra USA? ..I dagens pengeverdi, i underkant av 50 milliarder kroner over en 4-årsperiode. (1948-1952)

 • Skelethor Hadesguard

  Vi har hatt økende arbeidsinnvandring i mer enn 40 år, og det bor nå i overkant av 800.000 innvandrere og barn av innvandrere i Norge.

  I denne perioden har vi hatt lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.
  Innvandringen har derfor bidratt betydelig til Norges økonomiske suksess.

  Dersom vi får høy innvandring kombinert med økende arbeidsledighet og synkende sysselsettingsgrad, så vil situasjonen være en annen. Der er vi ikke ennå.

 • Connected

  Har artikkel forfatter tenkt på at det kan bli for mye av dette, og isteden sette inn alle gode krefter på å hjelpe dem i nærområdene hvor kultur, språk og klima er det de er vant til.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Ja og det var vel omtrent samtidig med at Norge ble et oljeland. Vi har vel først og fremst oljemilliardene vi kan takke for vår økonomiske suksess og ikke innvandring. Innvandring bør jo også spesifiserer i hvilke land som bidrar til suksessen og hvilken innvandringsgrupper som er et direkte «tap» for Norge.

 • Ottar Birkeland

  Du står selvsagt fritt til å bruke alle dine ressurser til å hjelpe. Når det gjelder fellesressursene til Norge som stat er bruken av disse ressursene et politisk spørsmål. Jeg mener at Tjomlid går for langt i å «diskvalifisere» politiske motstandere. Jeg mener det er mer effektivt å hjelpe mange i nærområdene enn å ta inn 10000 ekstra flyktninger til Norge. Det betyr ikke at jeg mener syriske flyktninger ikke har samme menneskerettigheter som meg.

  Jeg mener også det er et helt greit politisk standpunkt at Norge gjør nok allerede og at det er andre land som må gjøre mer. Jeg er ikke enig i dette, men det er et greit standpunkt.

  Når det gjelder båtflyktningene så er hovedproblemet at dette er en farlig måte å flykte på. Det finnes to hovedstrategier for å stoppe denne trafikken.

  1) Tiltak for å hindre dem å legge ut. Dette kan være tiltak mot smuglerne, samarbeid med Libya (som da må bli en fungerende stat), eller å redde folk, men sette de iland i Libya.

  2) Åpne lettere, mindre farlige ruter. Fjern visumplikten for syrere, eritreere og andre nasjonaliteter der en stor del vil få visum. Da vil flyktningene ta fly istedenfor båt.

 • Hauk Langlo

  Når han sidestiller verdien av sin egen datter med et fremmed menneske fra Syria viser han manglende evne til å beskytte og gi omsorg til sin egen datter. Neglekt kalles det. Tenk om en kirurg på sykehuset lot være operere ditt barn fordi han heller ville operere et barn et annet sted i verden, fordi det var like mye verdt? Ville ikke det være et svik? Det er selvsagt sant at vi alle er like mye verdt, men de som ikke evner å prioritere egen familie og sine nærmeste, er folk en ikke er tjent med å omgåes eller være i familie med. Datteren til Tjomlid hadde vert i betydelig tryggere hender hos noen som satte henne øverst. Det er det foreldre skal gjøre og det er det som er grunnen til at foreldreløse barn trenger spesiell beskyttelse og omsorg fra storsamfunnet. Ettersom datteren til Tjomlid ikke har noen som setter henne øverst, er hun ikke sikret den omsorg og trygghet barn fortjener.

 • Rino Wiger

  Ser mange vil «hjelpe de der de er». Flott! Men jeg har fortsatt til gode og se hvordan vi skal gjøre dette? Det påstås at man da kan hjelpe veldig mange fler, for samme sum penger. Som sagt hvordan?

 • Skelethor Hadesguard

  Generelt vil jeg tro at om du er relativt ung, har hatt en utdannelse og karriere i Syria, og har omsorg for barn, så er det liten sjans for at du velger å sitte hjemme i sofaen og tvinner tommeltotter.
  Jeg forutsetter også at norske myndigheter gjør noe aktivt for å hjelpe disse menneskene i gang, og ikke bare gir dem et «oppholdssted».

 • Ottar Birkeland

  Finansiere flyktningeleirer i Jordan, Tyrkia og Libanon. Det er store behov: boliger (telt/prefabrikerte småhus), mat, skole, helsevesen. Det er også mulig å hjelpe med matforsyninger inn i Syria, men det er vanskeligere politisk siden det krever at man samarbeider med dem som har makten der. Og i store deler av Syria er det enten Assad eller IS som har makten.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Ja da er det i så fall noe nytt da det ikke har vært vanlig å stille krav den veien.

 • Ottar Birkeland

  FN trenger mer penger til flyktningene fra Syria, ifølge FN selv. Leirene i Tyrkia, Jordan og Libanon er underfinansierte både når det gjelder matforsyninger og utdanning. Så realitetssjekken er allerede gjort.

 • Rino Wiger

  Flyktingleirer er jo midlertidige løsninger og hjelper ikke på lang sikt. og bygge større og større flyktingleire ser ikke jeg på som en løsning for menneskene det gjelder.

  Matforsyninger er jo en enda mer akutt løsning og hjelper jo lite for menneskenes situasjon, hjelper ikke og gjøre de mette hvis de blir skutt dagen etter…

 • serious

  99,8 % av de som kommer i båter er unge, velfødde, velkledde menn, ikke barn. Men allikevel brukes dette bildet av det døde barnet i «alle» artikler. Dette er kynisk misbruk

 • Ivar Tronsmo

  Hvorfor ikke ta den fullt ut. Det er ingen som hindrer deg å dele alt du har med andre som har mindre. Hvorfor skal en syrisk jente ha mindre lommepenger enn din datter og hvorfor skal din datter ha sykkel og ikke hun.

 • Ottar Birkeland

  Håpet er jo at flyktningene kan reise hjem til Syria på lang sikt, når krigen er over. Hvis de ikke kan det blir de nok flyktninger på ubestemt tid i flere generasjoner slik som palestinerne. Det er jo slik at nesten ingen arabiske land gir statsborgerskap til mennesker som ikke har en far med statsborgerskap i landet.

 • Kjell -Arne Slettum

  Gjetter jeg rett så ser disse barna på PC og Tv det som interreser foreldrene, så mesteparten stammer vel hjemmefra?

 • Kjell -Arne Slettum

  Det store flertallet av muslimer hater helt sikkert IS.Men i spørreundersøkelser, blant annet i gettoene rundt Paris.Så er det opptil 40% av de spurte som støtter IS.Og husk Nazipartiet i Tyskland hadde vel ikke stort mere en 10% støtte!

 • Abc123

  Teksten virker å ha som hovedpremiss at vi skal ta imot ti tusen syrere for at færre skal drukne i Middelhavet. Allerede her har jeg to innvendinger:

  1. Under 10% av de som har satt kursen fra Nord-Afrika til Italia så langt i år er syrere. Andelen som har dratt gjennom Tyrkia er mye høyere, men her har jeg inntrykk av at hele reisen foregår på land.

  2. Vi trenger selvfølgelig ikke la folk drukne selv om vi ikke tar dem til Norge.

 • Kristian Larsen

  Iht din retorikk vil ikke jeg bli våt på beina.
  Jeg kan hjelpe de ved å opprettholde mitt trygge tørre ståsted.

  Ingen får det bedre av å ha uklare grenser på hvor mange innvandrere Norge kan klare å håndtere. Slik det ser ut nå er svaret at det er fullt!
  Men viljen til å hjelpe de i sine nære områder er store.
  Å importere konflikter til Europa er ingen pris man må betale.
  Det er lov til å ha to tanker i hodet samtidig – helst bør de være sammenfallende også :)

 • Kjetil

  «..påstandene er tilbakevist gjennom det enkle faktum at kriminaliteten i Norge har sunket de siste 15 årene. »

  Dette blir for enkelt, Tjomlid. At to fenomener korrelerer eller samvarierer betyr ikke nødvendigvis at det foreligger kausalitet. For eksempel kan det være bakenforliggende faktorer som forklarer fenomenene.

  I dette tilfelle er det et uomtvistelig faktum at ikke-vestlige innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn. Spesielt er de overrepresentert på statistikken over alvorlig kriminalitet. (SSB).

  Flere ikke-vestlige innvandrere til Norge vil da åpenbart øke kriminaliteten i Norge i forhold til om vi ikke hadde tatt imot disse innvandrerne, dette på tross av den generelle nedgangen vi har sett i kriminaliteten de siste 15 årene.

 • Kristian Larsen

  Ikke sant Jense – surt når du mister argumenter!

 • Onar Åm

  Alle som påstår at alle mennesker akkurat like mye verdt bør fylle ut donorkortet og ta selvmord. En persons organer kan redde 20 menneskeliv. Regnestykket bør være veldig veldig enkelt for en som genuint tror at alle er like mye verdt. 20 – 1 = 19 i pluss.

  Hvis man derimot ikke er villig til å gjøre dette bør man holde kjeften sin godt igjen og gå i skammekroken som den ufyselige hykleren man er.

 • EllingKristoffersen

  Forutsatt at du diskuterer stortinget og de politiske partier som sitter der er ikke kostnaden debatten, debatten er hvordan man best kan yte hjelp.

  Statsbudsjettet som ble lagt frem denne uken viser en økning i kostnader. Foreslått av FrP.

  Kjernen i spørsmålet er : Vil du heller hjelpe 10.000 ved å ta de til Norge eller hjelpe 300.000 for samme prisen i nærområdet.

  Sagt på en annen måte : Ønsker du å føle deg viktig ved at du får en visuell bekreftelse på din snillhet ved å se en syrer på gata, eller kan du leve uten denne selv-tilfredstillelsen og istedenfor hjelpe uhorvelig mange flere?

 • Ottar Birkeland

  Det er en slags sport på Tjomlids blogg å henge ut folk som pedofile. Vanligvis er det de som er enige med Tjomlid som blir hengt ut av alternativ medisin-miljøene, men i denne saken er jo jeg uenig med Tjomlid. Jense mannen må derfor roses for å utvide hetsingen til å gjelde alle, og ikke bare Tjomlid og de som er enige med ham.

 • Moyissiii

  Han ber deg ikke om å velge her, han ber deg om å likestille. Veldig stor forskjell.

 • Bibliotekaren

  Trygdesvindel må selvsagt slås hardt ned på! Men somalierne kom vel ikke til Norge primært for svindle det norske trygdesystemet?

 • tomriise

  Velmenende fjols.

 • Magnus

  Er enig der. Så lenge vi faktisk KAN hjelpe dem der de der.
  Slik jeg ser det så er diskusjonen om hbor mange vi skal ta imot egentlig like feil som diskusjonen om vi skal hjelpe i det heletatt.
  For ved å hjelpe bare 10000 stykker så har vi gjirt like lite for
  de som er igjen og ikke får hjelp.

  Slik jeg ser det så er det å ta imot flyktninger bare en av mange løsninger, men fremstilles i media som den eneate løsnongen…. og alke som taler den løsningen i mot er rasister, selv om de argumenterer for en potensielt vedre løsning.

  For tul syvende og sist så vil vel den syriske jenta helst leve i sitt land, med sitt språk og sin kultur. Hin ønsker nok ikke å vokse opp i et land hvor hennes familes kultur ikke passer med Norges kultur, hvor hun snakker språket bedre enn sine foreldre, hvor foreldrene sliter med å passe inn…

 • Rino Wiger

  Det er selvfølgelig det beste, det er vi enige om. Det jeg føler er at risikoen for varige konflikter i regionen og dermed flyktinger over flere generasjoner er fryktelig stor og at vi dermed ikke løser noen problemer på denne måten. Hadde det vært sikkert/trolig at Syria hadde et nogenlunde stabilt land om la oss si 3 år så hadde jo flyktingleire vært klart best, men hvis det tar 5-10-15-20 år så er jo ikke lenger dette ett bra alternativ.

 • Psilly

  NSDAP fikk 43,9% av stemmene ved valget i 1933, ihvertfall i følge wikipedia. Medlemsandelen var aldri høyere enn 7% av befolkningen.

 • Rino Wiger

  Nå refererte du til storbyer i Sverige så jeg vil gjerne se dine kilder for at disse er «overtatt av gangstere fra alle verdenshjørner»?

  Nazipartiet i Tyskland var landets største parti med 37,2% av stemmene Sommeren 1932. Senere når Hitler faktisk hadde maktet var de helt oppe på 43,9% i 1933.

  Hvor er det undersøkelser der 40% støtter IS? I hvilket, hvilken av Ghettoene?

 • Katrine Elisabeth Spein

  Spiller det noen rolle når det er eksakt det som er tilfellet I majoriteten av tilfellene. Et tankekors er at somaliere i USA klarer seg bra selv om de ikke (eller på tross av )at de ikke har NAV tilgjengelig.

 • TomEver

  I prinsippet er jeg ganske enig med deg på mange måter.

  Problemet er at det å hente noen få hit er både dyrt og skaper problemer for oss og andre på andre måter:

  1. En dyr og lite effektiv symbolhandling

  Dette er et av de største problemene jeg har med argumentasjonen din. Hva hjelper en dråpe i havet?

  De heldige som havner i Norge eller andre vestlige land er en dråpe i havet sammenlignet med alle som er på flukt. Samtidig er det de mest ressurssterke som gjerne klarer ferden. Et lite mindretall får altså «jackpot», men hva med resten? Hvorfor skal bare et lite mindretall få denne gleden? Hvorfor skal vi bruke flere millioner per flyktning her i Norge når vi kunne hjulpet veldig mange flere for veldig mye lavere summer der de faktisk befinner seg?

  Skal man følge prinsippene du legger frem bør vi jo hente hundretusener av mennesker til Norge, og da kommer vi over til neste problem.

  2. Problemer for Norge og den eksisterende befolkningen i landet

  Det er vel og bra å peke på at antall anmeldelser går nedover, men vi ved med sikkerhet at ikke-vestlige er overrepresentert innenfor flere alvorlige kriminalitetsområder. I tillegg til dette ser vi at ikke-vestlig kultur påvirker samfunnet, for eksempel at det blir mindre aksept for homofile eller at det blir flere negative holdninger til kvinner.

  En storstilt innvandring av fjernkulturelle som gjerne har alvorlige krigstraumer vil altså skape problemer både når det gjelder kriminalitet og når det gjelder kultur og holdninger. Vi må tenke på oss selv også (se punkt 5)!

  Ellers klarer vi ikke engang å ta oss av våre egne psykisk syke i dag, og politiets kapasitet blir stadig forverret fordi de får stadig mer kompliserte saker å jobbe med. Hvordan skal vi klare flere tusen nye mennesker med alvorlige problemer? Sykehuskøene vil vokse, politiet vil slite med å oppklare kriminalitet, og så videre.

  3. Brain Drain

  Som allerede nevnt er det gjerne de ressurssterke som klarer ferden. Hvorfor er det en god ide å tappe fattige land for ressurssterke personer? Særlig unge menn i sin beste alder gjør bedre nytte for seg f.eks. ved å kjempe for landet sitt og hjelpe til med å bygge det opp enn å leve på NAV her i Norge.

  4. Gjøre vondt verre – flere prøver seg, flere dør

  Hvis vi legger opp til at det skal lønne seg å prøve å komme til vestlige land vil enda flere prøve. Da vil enda flere dø i forsøket. Vi kan gjøre vondt verre ved å nærmest oppmuntre folk til å risikere livet for å komme hit.

  5. Den hjelpeløse hjelperen

  For å kunne hjelpe noen må man hjelpe seg selv først. Jo «friskere» hjelperen er, desto bedre hjelp kan han yte. Det vil si at vi bær være særdeles forsiktige med å gjøre noe som har negative følger for Norge. Se punkt 1 og 2.

  Til syvende og sist er prinsipper løsrevet fra virkeligheten veldig lite nyttige. Vi må tenke på at vi ikke har uendelig med penger, at vi er et lite og sårbart samfunn, og at vi faktisk må tenke på oss selv først og fremst.

 • Kalle

  Så fordi han mener hun er like mye verdt som alle andre så er han en dårlig far?Det virker som du mener mennesker ikke er likeverdige,tror nok heller det er du som er en dårlig forelder..

 • TomEver

  Man kan jo spørre seg hvor mye lavere tallene hadde vært uten ikke-vestlig innvandring.

 • Kalle

  Jeg er ikke imot innvandring,så du trenger ikke telle mine skrivefeil.Har heller ikke påstått at jeg skriver feilfritt..Mest sannsynlig så ligger ikke skrivefeil i gener,men det må du jo bare fortsette å tro :)

 • TomEver

  Så vi skal la alle flyktningene komme til Norge? Er det det du sier?

  De som drar derfra er en dråpe i havet. Den absolutte majoriteten er igjen. Hvorfor skal vi da bruke enorme summer på en dråpe i havet og la de som blir igjen lide fordi alle pengene er brukt opp på de som forsvant?

 • TomEver

  Det du sier er at vi må hente hundretusener av mennesker til Norge?

 • Kalle

  Så en årlig befolkningsvekst på ca 2,6% (https://snl.no/Syrias_befolkning) er uansvarlig?Den henger jo også sammen med innvandring,var bl.a 1 million fra Irak der(2010)..

 • Kalle

  Var ett saklig spørsmål..Hvorfor mener du det er usaklig?

 • Katrine Elisabeth Spein

  Og skepsis mot innvandrere i motsetning til skrivefeil ligger i genene mener du?

 • Kalle

  Det er ikke mine skrivefeil som er poenget,kan du ikke heller kommentere selve innlegget? :)
  Har ikke påstått at jeg skriver feilfritt,stilte bare noen spørsmål..

 • TomEver

  USA ja. Men det er vel ikke i Midtøsten?

 • Kalle

  Ingen som har glemt hvordan indianerne ble,og blir,behandlet.Marshallhjelpen var for å bygge opp landene,på en måte som ikke kan sammenlignes med situasjonen i Midtøsten.Der holder krigen på enda,her i Europa slutta den i 1945..

 • Katrine Elisabeth Spein

  Blir vel å kaste stein i glasshus når du insinuerer at de som er innvandringsskeptikere skriver dårlig norsk når du selv ikke er feilfri på området. For hvorfor følte du trang til å påpeke skribeferdighetene til de andre istedet for å kommentere selve problemstillingen? Slik du nå arresterer andre for å gjøre??

 • TomEver

  Høres ut som å pisse i buksa for å holde seg varm. En eller annen gang blir det trangere tider, og da blir det enda større press på landet.

 • Kalle

  Hele innlegget ditt er flau lesning.Fullt av hat,stråmenn,mistolkninger og påstander.

 • Kalle

  Jeg stilte ett spørsmål om hvorfor så mange av de skriver dårlig norsk,fordi jeg lurer på hva som er grunnen til det.Det at enkelte føler seg så truffet at de må ty til utrolig dårlige forsøk på personangrep tyder på at jeg traff ett ømt punkt,så jeg lurer jo på om det er mange dumme mennesker som er imot innvandring..Det gjør at jeg lurer enda mer og gjerne vil ha ett svar..

 • Kalle

  Neida,det har jeg ikke sagt.Hvorfor tror du det? :)

 • Katrine Elisabeth Spein

  Les gjennom innleggene dine en gang til så finner du svaret.

 • Når du kritiserer andres skrivefeil stiller du deg laglig til for hogg. Jeg poengterte dette ved en spissformulering. Ta det som en mann.

  Eller skriver vi begge i fullt alvor her? Da må jeg nok poengtere at du er den som er lengst ute på viddene, siden du tydeligvis mener at MENINGER går i arv. I og med at du er redd for at folk med feil meninger skal formere seg.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Wow du tar virkelig kaka når det gjelder å trekke dumme slutninger. Dumme mennesker skriver dårlig og er også mot innvandring. Da kan vi jo her og nå konkludere med at du er mot innvandring.

 • PeterJohnsen

  Hva i hekkfjell slags statistikk er det *face palm – twice*

  For 2014 var Syria klart på topp – etterfulgt av Eritrea – deretter et langt sprang ned til neste land. Se http://www.iom.int/news/migrant-arrivals-sea-italy-top-170000-2014

  Så langt i år (pr 8. mai) er det Eritrea og Somalia det har kommet flest fra. Vet du hva folk i disse to landene risikerer hvis de ikke danser etter makthavernes pipe?
  Se statistikken her
  http://www.iom.int/news/iom-call-international-investigation-mediterranean-shipwreck-deaths

  Og skal du i fremtiden ha et sted å sjekke fakta, kan du gjøre verre ting enn dette
  https://doremusnor.wordpress.com/2015/05/09/nei-de-fleste-batmigrantene-er-ikke-fra-gambia/

 • Kalle

  Dyrker man Gud er man ikke en djeveldyrker..Du vet kanskje ikke at Allah betyr Gud?

 • Rino Wiger

  Hvor i all verdens navn og rike sier jeg det? Jeg mener at Norge må bidra med det vi kan. Det samme må resten av Europa, noen kan ta mange, noen færre, men alle må bidra.

  For meg er det utrolig og se skepsisen til nordmenn mot flyktninger og innvandrere. Vi har jo selv flyktet fra krig og ikke minst så har vi selv flyktet til andre land for og «søke lykken» var vel rundt 800.000 mennesker som emigrerte til USA. Har aldri hørt en nordmann omtale disse som «lykkejegere»…

 • TomEver

  Objektivt har Norge hovedansvar for egne borgere, og ikke for andre lands borgere. Objektivt skal Norge som enhet først og fremst ivareta egne innbyggere.

 • Kalle

  Har ikke kritisert andres skrivefeil..Har heller ikke sagt at meninger er noe som går i arv..Har du noe saklig å komme med eller bare løgn?

 • Kalle

  Tror heller det er du som skal lese innlegget en gang til..Står ingenting der om at meninger ligger i gener.Trenger du hjelp til å lese?

 • Kalle

  Har ikke trukket noen slutning,jeg har stilt spørsmål.Det er du som trekker slutninger…Jeg er ikke imot innvandring,det hadde jo vært veldig dumt siden vi alle er innvandrere opprinnelig.
  Så dum går det jo ikke an å være,at man er imot seg selv :D

 • Pepsy

  Det ser passe dumt ut når din egen tekst er spekket av skrivefeil i det du påpeker andres skrivefeil. Bare et lite tips i all vennlighet.

 • Kalle

  Har ikke påpekt andres skrivefeil..Det ser veldig dumt ut når du kommenterer på ett innlegg uten å lese det først..Bare ett lite tips :)

 • TomEver

  Du får la noen millioner iranere flytte inn i huset ditt da, du som er så god og overopphøyet. Eller skal alle andre ta seg av det men ikke du?

 • Kalle

  Har ikke plass til noen millioner i huset mitt.Såpass skjønner du vel hvis du legger litt godvilje til? :)

 • Kalle

  Er heller ikke overopphøyet,alle er likeverdige :) Til og med dere som hater andre mennesker er likeverdige :)

 • Katrine Elisabeth Spein

  Skjønner ut fra skrivemåten at du ikke er norsk og det antar jeg de fleste som leser innleggene dine har forstått. Du insinuerer at dumme mennesker ikke liker innvandrere. No offence, men her fremstår du faktisk som dum. Med andre ord så må du med din logikk være innvandrer motstander.

 • Kalle

  Er etnisk norsk jeg,skjønner ikke hvordan du kan påstå noe annet.Har bare spurt hvorfor så mange av dere innvandringsmotstandere er dårlig på norsk,har ikke påstått noe som helst.
  Du vil ikke heller prøve deg på en voksen diskusjon da,istedet for kjempedårlige forsøk på personangrep?Da mener jeg en diskusjon hvor du ikke bygger stråmenn og juger osv…

 • Du sier: «Har ikke kritisert andres skrivefeil.»

  Men du skrev tidligere: «Hvorfor er det så få av de som er imot innvandring som kan skrive norsk?»

  Er ikke det å kritisere noen for skrivefeil?

 • Pepsy

  Vel, jo, det står i andre setning (hvis du vet hva en setning er). Jeg skjønner at det kan være litt flaut å dumme seg såpass mye ut når du selv skriver så dårlig, men fatt mot. It’s not the end of the world.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Dårlig på norsk? Dårlig i norsk heter det. Måten du ordlegger deg på tyder på at du ikke heter Kalle for å si det sånn. Hvor finner du stråmenn og løgn i det jeg har skrevet?

 • Kalle

  Nei.Det er å spørre hvorfor så få av de som er imot innvandring kan skrive norsk.Altså,ett spørsmål.Hadde jeg sagt f.eks at «De som er imot innvandring kan ikke skrive norsk» så hadde jeg kritisert skrivefeil.
  Skjønner du forskjellen,eller skal jeg forklare det enda flere ganger??

 • Kalle

  Jeg spurte hvorfor så få av de som er imot innvandring kan skrive norsk..Hvor vanskelig er det å skjønne ett spørsmål?
  De latterlig dårlige forsøkene dine på personangrep er ikke morsomme,du kan like godt la være å prøve.. :)

 • Så hvis jeg skriver «Hvorfor er du så dum?» så har jeg ikke kalt deg dum?

 • Kalle

  Hehe,skal du begynne å krangle på navnet mitt også nå da? :D

 • Kalle

  Jo,da antyder du jo at jeg er dum.Hvis du derimot spør «hvorfor er så mange innvandringsmotstandere dumme?» så kaller du ikke alle innvandringsmotstandere dumme..Noe mer du lurer på?

 • Kalle

  Stråmenn : For hvorfor følte du trang til å påpeke skriveferdighetene til de andre i stedet for å kommentere selve problemstillingen? Slik du nå arresterer andre for å gjøre??

  Du insinuerer at dumme mennesker ikke liker innvandrere

 • Katrine Elisabeth Spein

  Men det var jo nettopp det du gjorde!! Du setter spørsmålstegn til intelligensen til de som er innvandrings motstandere i stedet for å kommentere problemstillingene de tar opp.

 • Kalle

  Nei.Jeg spurte hvorfor så mange innvandringsmotstandere er dårlige til å skrive norsk,siden jeg lurer på hvorfor det er sånn..Man trenger ikke å være dum,kan f.eks ha dysleksi.

 • Pepsy

  Jeg tror du mente «…i mot innvandring *ikke* kan skrive norsk…»? Setningen din slik den står nå gir egentlig ingen mening. Hvorfor er det så mange innvandringsliberalister som ikke klarer å skrive korrekt norsk?

  PS: Ellipser er tre punktum etterhverandre, ikke to.

 • EllingKristoffersen

  Per idag har FN kun fått inn 19% av pengene de trenger for å hjelpe syriske flyktninger i sine flyktningeleire.

  Så det er ABSOLUTT mulig å hjelpe i nærområdet. Det er faktisk et skrikende behov etter hjelp fra FN.

  Men istedenfor vil flertallet på stortinget hjelpe 10.000 når den samme kostnaden kan hjelpe 22 MILLIONER mennesker lokalt

  Skammelig

 • TomEver

  Hvor mange har du plass til da?

 • Kalle

  Jeg lurer på hvorfor så få av de som er imot innvandring kan skrive norsk.Skjønner du ikke den setningen så skjønner jeg litt mer hvorfor dere ikke kan skrive så bra.Ser ikke på meg selv som en innvandringsliberalist,mener bare at alle mennesker er like mye verdt :)

 • Men du antyder vel at det er negativt å ikke kunne skikkelig norsk?

 • Kalle

  Har dessverre ikke plass til noen flere her i hus.Hvordan det?

 • Kalle

  Nei.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Du kan jo campe i hagen så kan du låne senga og sofaen til en syrisk storfamilie.

 • TomEver

  Har du ikke en stue? Flere rom? Kjøp inn flere senger, campingsofaer, osv. Er du så ond at du ikke vil hjelpe?

 • Kalle

  Hvorfor det?Er det ikke bedre at de har en egen plass å bo? :)

 • Kalle

  Har som sagt ikke plass,er vanskelig å kunne hjelpe da.Bidrar heller med penger og nødhjelp,siden det er det eneste jeg har mulighet til for øyeblikket.

 • Pepsy

  Men hvorfor skriver du så dårlig norsk selv?

 • Katrine Elisabeth Spein

  Nå har du vel fått med deg at det ikke står 10.000 ledige hus å venter på de du vil ha inn så hvor skal de bo når dere som står fremst i dugnaden ikke vil gi de plass?

 • TomEver

  Men du mener jo at penger og nødhjelp ikke er godt nok for alle andre, og at vi må slippe flere flyktninger inn hit? Er du hyklersk?

 • Kalle

  Har du hørt at man faktisk kan bygge hus nå til dags?Det er veldig stilig,kan til og med bygge høyhus med plass til mange i..Prøv google,så kan du finne ut mer om dette fenomenet :D

 • HAHA! Denne samtalen skal lagres i humor-mappa mi.

  OK, hva med dette:

  Du skrev: «Heldigvis er det bare ett lite mindretall som er imot innvandrere,og de har ikke noe å si i samfunnet for øvrig,men blir jo litt redd for at de skal spre genene (og meningene) sine videre…»

  Min forståelse av dette er at her uttrykker du bekymring for at innvandringsmotstandere skal spre genene sine. Forstår jeg den setningen rett?

 • Tore Werness

  Jeg lærer mine barn folkesikk og til å bli gode borgere ; hva andre barn opplæres til vet jeg ikke ; og derfor kan jeg ikke LIKESTILLE mine barn med andre hva andre barn læres opp til raker meg ikke mange blir sikkert gode borgere men mange blir også kriminelle det er foreldrenes ansvar;

 • Kalle

  Jeg har ikke sagt noe om at vi skal ta de inn i husene våre..Er du litt dum eller later du bare som for å prøve å få frem at du ikke skjønner noe av hvordan ting fungerer?

 • Kalle

  Litt redd for at de skal spre genene sine videre ja,så mye hat er ikke sunt.Er jo sånt som fører til krig.

 • Så da mener du at hat går i arv?

 • Kalle

  Fordi jeg skriver med folk som ikke skjønner så mye,prøver å senke meg ned på deres nivå.Til og med enkle spørsmål blir jo feiltolket/ikke forstått..Har heldigvis ikke påstått at jeg skriver korrekt selv,så du trenger ikke å fortsette krangelen.Skal du si noe mer så kan du heller prøve å svare på det spørsmålet jeg stilte :)

 • Katrine Elisabeth Spein

  Hvor lang tid tar det på å bygge et høyhus? Hvor skal disse bo i mellomtiden? Og hvor skal disse høyhusene plasseres?

 • Kalle

  Nei.Men hvis du leser litt så har miljø mye å si for hvordan man blir som voksen.Vokser man opp med ei mor som hater innvandrere f.eks,så er det stor fare for at man gjør det selv.Kan du spørre meg om hva jeg mener før du påstår jeg mener noe så setter jeg pris på det..

 • Katrine Elisabeth Spein

  I disse drukningstragedie tider bør vi vel i den ånd kaste ut en livbøye til fyren, eller i det minste etpar årer.

 • Det var jo et spørsmål!

 • Kalle

  Det kan gå fort det,noen klarer det på ca 10-12 mnd.De kan f.eks bo i noen av de ledige husene som finnes over hele landet.Høyhusene kan plasseres overalt det er plass.Noe mer du lurer på? :)

 • Pepsy

  Hvis du skriver med folk som ikke skjønner så mye så bør du iallefall gjøre noe med språket og skrivestilen din. Selv en middels fjerdeklassing både skriver mer korrekt og uttrykker seg klarere enn det du presterer her.

  Jeg tror det bare er en dårlig unnskyldning. :)

 • Kalle

  En påstand om mine meninger er ikke ett spørsmål..Hadde du skrevet «Mener du at hat går i arv?» hadde det vært riktig..

 • Rino Wiger

  Så fordi vi ikke kan hjelpe alle så skal vi ikke hjelpe noen? Det er jo faktisk ikke slik at Norge er det eneste landet som hjelper flyktninger. Mange dråper små blir en stor å!

  Vi i Norge kan hjelpe noen og de skal vi selvfølgelig hjelpe!

 • Katrine Elisabeth Spein

  Ja lurer på om det blir fint vær på 17.mai

 • Kalle

  Er ikke lett når folk ikke engang skjønner ett enkelt spørsmål,da legger de lista lavt.. «hvorfor er det så få innvandringsmotstandere som klarer å skrive norsk?» er vel ett enkelt spørsmål å skjønne??

 • Katrine Elisabeth Spein

  Ja og du er sikkert en av dem som har dysleksi og ikke «bare» dum :-P

 • Kalle

  Sjekk yr.no..

 • Kalle

  Nei.Det at du mener jeg er dum fordi jeg ikke deler ditt syn på verden sier så mye om deg at jeg ikke gidder å «diskutere» med deg engang.Er måte på hvor mange tragiske forsøk på personangrep man gidder å lese i løpet av en dag :)

 • Pepsy

  Flott, nå klarte du å bruke «ett» riktig. Hvis du bare får orden på tegnsettingen din så blir det bra.

 • Arne Brendmo

  Dette er vel ingen uenig i? Uenigheten gjelder hva slags ansvar vi har utover dette, og konsekvensene dette har.

 • Kalle

  Du vil fortsette med dårlige personangrep fremfor å svare på spørsmålet altså?
  Da gidder jeg ikke «diskutere» med deg mer,ha en fin dag :)

 • Katrine Elisabeth Spein

  Jeg bryr meg en lang marsj i hvorvidt du er for eller i mot innvandring. Jeg registrerer bare at måten du ordlegger og argumenterer på tyder på manglende evne til logisk tenking.

 • Pepsy

  Den er grei. Ha en strålende fin dag du også! Og husk tegnsettingen. :)

 • Jeg, og mange med meg, vil tolke mitt spørsmål (setning med spørsmålstegn bak) som et spørsmål og ikke en påstand.

  Hvis du mener noe annet enn meg på det området er det greit, men du har ikke rett bare fordi du mener det.

  Ja, mitt spørsmål er ledende og insinuerende, men ikke en bastant påstand som ikke kan motsies.

  Hvis man derimot ser på sammenhengen du skriver det i, mener jeg fortsatt at jeg har rett i alt jeg har skrevet. Hvis du bare er opptatt av at en og en setning skal være rett, kommer man ikke langt.

  Jeg mener fortsatt at ditt «spørsmål» rundt innvandringsmotstandere og skriveferdigheter er en kritikk av dårlig språk.

  Deretter mener jeg at min (første) kommentar er en behørig sarkastisk betraktning som setter på spissen at du kobler dårlige språkferdigheter opp mot en andel av innvandringsmotstandere , samtidig som du selv bryter en god del skriveregler.

  Man reder som man ligger, og jeg selv har sluttet å kritisere de som skriver feil. Feilskriving kan ha mange årsaker. Derimot liker jeg å kritisere de som selv kritiserer andre/noen for noe, samtidig som de selv gjør det samme. Mange tar det med et smil.

  Når jeg samtidig gjør det i en sarkastisk stil, som alle skjønner, siden jeg insinuerer at skrivefeil går i arv (det er jo bare hat som føres videre via spredning av gener), bør du lese dette ut fra sammenhengen.

 • Kalle

  Hehe,morsom du er da :D Mangel på logisk tenking faktisk :P Bra forsøk,med litt øvelse så blir du sikkert god på personangrep om 10-15 år ;)

 • Kalle

  Og du må huske å være usaklig :)

 • Arne Brendmo

  Dette var et besynderlig resonnement. At du selv ikke skiller mellom «like mye verdt» og «like mye verdt for meg» er selvsagt en ærlig sak, men du må vel ha fått med deg at etikk i all hovedsak forutsetter et slikt skille?

 • Kalle

  Siden du ikke skjønner noe av det jeg skriver så avslutter vi her.Ha en fin dag :)

 • Katrine Elisabeth Spein

  Vi har vel ikke større ansvar en alle de andre 190+ landene i verden. At vi tar et større ansvar er jo noe vi gjør allerede i dag. Det i seg selv er jo ikke unaturlig da vi jo tross alt er rikere enn de fleste. Det fins likevel en grense for hva Norge som nasjon skal og kan forplikte seg til. Vi har ikke ressurser til å være hele verdens NAV selv om mange synes å tro det.

 • Hvordan kan jeg skjønne det når du ikke skjønner det selv?

  Ha en fantastisk aften.

 • Pepsy

  Det var nesten en korrekt hel setning. Husk bare at setninger alltid skal avsluttes med et punktum. Du får likevel en liten stjerne i boka. :)

 • Kalle

  Jeg skjønner det,de fleste andre skjønner det.Bare ikke du og dine likesinnede som skjønner det.. :)

 • stig hansen

  Når skal folket på venstresiden slutte å onanere hverandre
  hvergang de oppdager mennesker i nød? Går utifra att 10000 lykkesøkere til Norge kommer til å skape mye glede for venstresiden med «naken i leikaring» og selvhyllest til neste morgen.
  Ikke tenk på de millioner i Syria som ikke ble innvitert til leikaring med venstresiden.

 • Magnus

  Man må vel være enig om at det å ha starus som flyktning også skal være midlertidig.
  Når syria blir mer stabilt så må vi som hjalp til med flyktningerleire hjelpe til med andre midler for å gjenoppbygge landet.

  Poenget her er også:
  Skal vi hjelpe en liten gruppe mennesker med veldig mange ressurser? Eller skal vi prøve å hjelpe så mange som overhode mulig?

  Mitt kontraspørsmål er enkelt:
  Hva så med alle de som ikke trekker vinnerloddet og får komme til Norge? Hvem skal hjelpe dem? Norge brukte alle sine ressurser på å hjeøpe 10000.

 • Hvem er mine likesinnede?

 • Katrine Elisabeth Spein

  Og med like mange år på baken kan du muligens lykkes litt bedre med bruk av hersketeknikker også just saying :-P

 • Hvem er mine likesinnede?

 • Reaper321

  Nei, Syria er et av de landene der befolkningveksten har eksplodert. Vi vil se mer uro, flere på føykt, mer fattigdom etterhvert som befolkningen øker i Afrika.

 • Reaper321

  Jeg er helt enig med deg.

 • •erika

  hvordan endrer det spørsmålet mitt? vil påstå det står like sterkt.

 • Onar Åm

  Men hvis du med «like mye verdt» ikke mener «like mye verdt FOR MEG» hvem er da alle mennesker «like mye verdt for»? I kristendommen var dette et enkelt spørsmål (og det er her opprinnelig ideen om likeverd kommer fra) nemlig Gud. Alle mennesker er like mye verdt I GUDS ØYNE. Men dette er altså en religiøs argumentasjon, og Tjomlid er da vittelig ikke særlig religiøs, så hvem er det alle menneskene er like mye verdt for?

 • Nepseyo

  Ikke de blåblå som vræler i media det er dere sosialister, gjør noe da mann istedet for å prøve å få billige politiske poeng på føleri, forventer at du selger huset ditt i morgen og sender alle pengene nedover!

 • Christian Steen

  Dette kan ikke brytes ned til prosentvise størrelser. Som du ser har ikke et land som Norge, til tross for oljealderen som begynte på 60-tallet, hatt en slik eksplosiv befolkningsøkning. Slikt blir ikke sett på som ansvarlig i en kultur som den norske, mens det er tradisjon i andre kulturer.

 • Her ser jeg at du skrev «Er du litt dum». Artig for meg.

 • Kristian

  Igjen. Er det noe flaut her så er det dine innlegg. Du snakker om «stråmenn»? Du har ikke kommet med ett eneste argument i dine innlegg til meg. Eneste du gjør er å syte, så «stråmenn» her, det er deg Kalle! Så enten får du komme med konkrete påstander om hvor jeg mistolker, evt hvor du mener jeg lyver, så skal jeg dokumentere mine påstander nok til at du forsvinner fra kommentarfeltet en god stund.
  Er jeg full i hat?
  Så det å si sannheten, det er hat?

 • Rino Wiger

  Tror nok de fleste er enige i at flyktningstatus bør være midlertidig. Dog så er det dessverre slik at det sjelden er det i virkeligheten. Hvor lenge skal de være flyktninger og få hjelp der de er? Hadde det ikke vært slik at konflikter ofte tar mange mange år hadde jeg vært helt enig i at det er bedre og hjelpe på plass.

  Når det gjelder ditt spørsmål så er jeg ikke enig i ditt grunnlag. Det er jo ikke slik at Norge bruker alle sine ressurser på titusen. Jeg forstår ikke hvorfor det ene skal utelukke det andre, det går an og bistå på plass samtidig som man hjelper til med og gi ett gitt antall, i dette tilfellet titusen hjelp og mulighet til ett bedre liv i Norge.

  Norge er heller ikke alene om og bistå, vi kan ikke redde hele verden. Men vi kan redde en del, og andre kan hjelpe mer eller mindre enn oss, alt hjelper. Det blir en veldig svart hvit diskusjon om premissene er at Norge er de eneste som hjelper.

  Beklager om det blir rotete, skriver på telefonen med unga i full fart så blir noe forstyrret :-)

 • Jenny Olsen

  Likestilt hetsing? Den var ny.
  Til en forandring var jeg også uenig med Tjomlid, men jeg kan jo godt stille opp for likestillingen her;)

 • Kristian

  http://www.rights.no/2015/05/gambia-produserer-flest-batflyktninger/

  http://www.aftenbladet.no/nyheter/utenriks/Her-kommer-batflyktningene-fra-3688776.html

  Såe?

  *facepalm* – Just once!

  Og ikke kom å fortell meg at det er farlig å reise til Somalia. Det er tusenvis av «nordmenn» som drar på sommerferie til Somalia hvert eneste år.

  LOL. Den andre linken du sender meg, så står det i artikkelen:
  http://www.iom.int/news/iom-call-international-investigation-mediterranean-shipwreck-deaths
  «The main countries of origin this year have been Eritrea (5,388), Somalia (3,717), Nigeria (2,789), Gambia (2,099) and Syria (2,091).»

  Dersom mattematikk ikke hadde vært et stort problem for deg, så ville du sett at 4 land var representerte der, og at Syria var #5. Faktisk lengre ned på listen enn det du klarer å hoste opp i dine andre selvmotsigende linker! Hurra!

  Klarer du selv lese det du linker til? Eller googler du, tror du har funnet fasiten og limer inn for så å facepalme deg selv rød og blå?

 • Arne Brendmo

  Jeg forstår ikke spørsmålet. Man kan slutte seg til en etikk som definerer menneskeverd og -rettigheter likt for alle, uavhengig av hvem som måtte berøres av de enkelte problemstillinger. Så kan man samtidig ha en subjektiv oppfatning av verdi, og registrere at denne er ganske annerledes, men altså velge å (forsøke å) legge denne til side i etiske (og dermed juridiske) betraktninger.

 • Jarl Arntzen

  Why Boat Refugees Don’t Fly! – Factpod #16

 • PeterJohnsen

  *head desk*
  1) Statistikken i Aftenblader kommer fra et meget avgrenset tidsrom.
  2) Jeg gav deg et hint om at HRS bruker samme metode.
  3) Det har aldri vært snakk om at Norge skal ta imot lykkejegere fra Gambia.
  4) Når du sier at Somalia går det an å feriere i, misforstår du hele hovedpoenget: Somalia er et land med varierende sentralmakt. At noen kan feriere noen steder betyr ikke all verden.
  Du ville nok kalle deler av landet lovløst. Danser du ikke etter de som bestemmer, *head off*.
  5) I 2014 var Syria landet de fleste båtflyktningene kom fra, se link. 42 tusen 323.
  6) Også i 2013 var Syria landet de fleste båtflyktningene kom fra,
  http://www.iom.int/news/migrants-risking-lives-mediterranean-topped-45000-2013-iom 11 tusen 300.

  Såe?

  Siden januar 2013: Syria øverst på statistikken med
  55.000 til Italia.

  Klarer du selv lese det jeg linker til? Resten kan du jo i tilfelle regne ut selv.

 • Stein Volltwafrafrp2.1

  I 1994 ble alle som ville forhindre flyktninger å komme til Norge, stemplet som nazier av Frp.

 • Kristian

  Hodepult?

  1. Statistikken viser årets 3 første måneder.
  2. Du gav meg en link som jeg siterte, som støtter Aftenposten sine tall.
  3. Neivel? Så da skal vi da altså stoppe alle som kommer, spørre hvor de kommer fra. Sende tilbake de fra Gambia og Senegal, vurdere de fra Somalia og si ja til Syrere? God plan!
  4. Vel, om de fra Somalia er like late i Somalia, som de er her i landet, så er det ikke rart at de som bestemmer er irriterte. De følger jo ikke lovene i landet he engang, og er ett ganske mislikt folkeslag, både blant etniske og ikke etniske nordmenn.
  5. Er vi i 2014 nå?
  6. Er vi i 2013 nå?

  Såe? Om trenden fortsetter slik den startet i år, du vet, «krisen» startet for Norge for ikke så veldig lenge siden. I fjor, så skrev vel ikke media en halv artikkel om båtflyktningene. Så i år, så er altså de tall og land som jeg har presentert, de som gjelder. Hva som gjaldt i fjor bryr jeg meg fint lite om.
  Det er nå det er snakk om.

  Dessuten er båtflyktninger et særdeles lite problem om du ser på det store bildet. Det dør ca 2.6 millioner mennesker av sult, bare i Afrika årlig. Men det er ikke noe krise, det er bare statistikk. Vi må heller bry oss om de som har råd til å betale 12.000,- for å få ett bedre liv.
  Evt vi må importere slike folk som kaster 12 kristne på sjøen. For de vil jo bidra til masse positivt i det norske samfunnet!

 • Onar Åm

  At man har en lik etikk for alle (som slett ikke er noen selvfølge, det må rettferdiggjøres) impliserer dette på ingen måte at alle er like mye verdt. Egoisme er også en universell etikk. Alle er egoistiske, og det er etisk riktig at alle er det. Det er de som hevder at alle er like mye verdt som må rettferdiggjøre denne absurde påstanden. Hva betyr det i praksis at alle er like mye verdt? For hvem da? Finnes det verdier som ikke er verdier for noen? Hvorfor? Hva er den vitenskaplige begrunnelsen for denne magiske påstanden?

 • PeterJohnsen

  A) Du skriver Aftenposten mener nok Aftenbladet. Mens du kom med statistikk fra januar til mars, viste jeg at allerede i mai hadde bildet endret seg.

  B) Det er mulig noen oppdaget denne flyktningkatastrofen i år, men de fleste har vært klar over den en stund. Skal du ha oversikt, må du se mer av bildet. Tilbake til 2013 er ikke urimelig.

  C) Kan du ikke likegodt innrømme at du fant noen tall som du likte, f.eks. hos HRS, og unnlot å sjekke noe mer. Menneskelig, men på blogger som Tjomlids pleier man få høre slikt.

 • Ove hansen

  Det er noen som bør ta økonomi her. Arbeidsstokken i norge blir mindre og mindre, det ventes større ledighet, og oljenæringen forlanges nedlagt. Da er ikke 10000 flyktninger ekstra, lite, når dette på sikt dreier seg om 60-70 milliarder kr. Det virker på meg som om noen tror at norske skatteinntekter er utømmelige. Og det verste er at det er venstresiden som gjerne vil ha disse flyktningene, samtidig er det venstresiden som går i demonstrasjon når velferdsordningene våre trues. Hvor mye tror dere man får for skatteinntektene våre?

 • EtwasAnders

  Tilhengerne av Allah tvinger folket på flukt, og på den andre siden står tilhengerne av gullkalven på toppen av fjellet, og skuer ut over et hav fullt av døde kropper.

 • Skelethor Hadesguard

  Et annet alternativ er selvfølgelig å stoppe innvandringen.

  Siden norske kvinner ikke føder nok unger, vil Norges befolkning sakte men sikkert dø ut.

  Du går for dette alternativet?

 • krscue

  USAs føderale pengebruk er i 2015 estimert til å være $3.900.000.000.000, med litt enkel omregning blir det 31.200 miliarder NOK.

 • krscue

  Jo, det er stor uenighet om det.
  SSBs utregninger viser at gjennomsnittsinnvandreren koster oss 4.1 millioner i løpet av livsløpet. Hvordan du får det til å bli en økonomisk suksess må man nesten være sosialist for å forstå tror jeg.

 • Skelethor Hadesguard

  Arbeidsinnvandringen har hele tiden vært lønnsom.

  Når det gjelder flyktninger, så vil det alltid koste penger å hjelpe mennesker i nød.

  Hjelper vi mennesker «der de bor», er det rent tap.

  Hjelper vi mennesker i Norge, kan det på sikt være en lønnsom investering, spesielt med tanke på at norske kvinner føder for få barn til å opprettholde befolkningsnivået.

 • krscue

  Det har vært en svak nedgang i det som historisk sett er en veldig kort periode, at du tror det vil fortsette slik til det ikke er mennesker igjen…
  Jeg vet ikke hva jeg skal si utenom at du virker å ha begrensede sjelsevner.

 • Skelethor Hadesguard

  Så og si samtlige vestlige land har for lave fødselstall til å opprettholde befolkningstallet. Flere land i Europa har nedgang i befolkningstallet til tross for innvandring.

  «I alternativet med lavest nasjonal vekst, lavalternativet LLML , fortsetter folketallet i Norge å øke noen år til, men fra 2050 blir vi færre innbyggere i landet, og folketallet når dermed aldri 6 millioner i dette hundreåret.»

  https://ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram

 • Skelethor Hadesguard

  SSB har ikke regnet ut noe som helst, det er en utbredt misforståelse.
  De har kommet med noen antakelser gitt en lang rekke forutsetninger. Som f.eks følgende:
  «Stor usikkerhet

  Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan folketallet og sammensetningen av befolkningen i Norge vil utvikle seg. At anslagene spriker mellom de ulike alternativene, illustrerer hvor stor betydning forutsetningene som legges til grunn har. Det er stor usikkerhet knyttet til forutsetningene om innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, innenlandsk flytting, utvandring og dødelighet kan utviklingen bli ganske annerledes enn vi har antatt. Usikkerheten i befolkningsframskrivingene øker jo lenger vi ser fram i tid, og tallene blir også ekstra usikre når vi skal framskrive mindre grupper, som folketallet i kommuner etter kjønn og ettårig alder. »

  https://ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram

 • Katrine Elisabeth Spein

  Nå forutsetter du igjen at disse barna kommer til å bidra med skatteinntekter. Nå er tendensen at gruppen med unge som faller utenfor arbeidslivet er stor og stadig økende. Det gjelder jo i stor grad også etnisk norsk ungdom bare for å ha det sagt. Det er da ikke rent tap å hjelpe de der de er. For det lokale næringslivet i disse landene er det jo bra at det brukes penger der også og slik sett har det positive ringvirkninger for å få disse landenes økonomi også på bena. For det er vel det som er målet? At de burde klare seg selv så flyktningestrømmen stopper opp.

 • Kalle

  Bruker ikke hersketeknikker,prøver heller ikke.Det er bare barn som driver med sånt :)

 • Kalle

  De som mener det samme som deg..

 • Katrine Elisabeth Spein

  Selvinnsikten er på topp skjønner jeg.

 • Kalle

  Små barn,store gleder :) Skjønner ikke hva som er morsomt med det,men vi har nok ikke samme humoren…

 • Kalle

  Så bra,da skjønner du ihvertfall noe av det jeg skriver.Fremskritt er bra :)

 • Bibliotekaren

  Tull og tøys! Dere blåblå vræler like mye om at dere vil «hjelpe» i nærområdene, uten at dere virker særlig villige til å betale prisen for det?! Eller kommer med forslag til hvordan flyktningene skal hjelpes «der de er».

  Billige politiske poeng på føleri? Du har tydeligvis ikke lest eller skjønt poengene i kronikken.. Det er UNHCR (FN) og humanitære organisasjoner som anmoder Europa om å ta i mot flere syriske flyktninger, av sikkerhetsmessige årsaker!

 • Bibliotekaren

  Da er det vel NAV-systemet det er noe feil med?

 • Og hvilke meninger tenkte du på, mer spesifikt?

 • Kalle

  Har ikke sagt det at å si sannheten er hat.Det er enda en stråmann fra deg…»Eneste du gjør er å syte, så «stråmenn» her, det er deg Kalle» Det er løgn.Du er ikke full i hat,men det virker som du er full av hat.Også virker du veldig,veldig sinna..Har du en dårlig dag i dag kanskje? :)

 • Bibliotekaren

  Nå er det vel sånn at Jordan og Libanon mer eller mindre har stengt grensene for flere syriske flyktninger, fordi de ikke klarer å ta hånd om flere. Det er ikke plass. Befolkningen lider under akutt vannmangel. Etc.
  http://www.vg.no/nyheter/meninger/syria/syria-kan-bli-et-nytt-afghanistan/a/23445198/

 • Kalle

  F.eks at når jeg spør hvorfor mange innvandringsmotstandere er dårlige til å skrive norsk så mener dere at jeg kaller innvandringsmotstandere dumme eller kritiserer skrivefeil..Det er en mening dere dele.Dere er også enige om at mennesker fra andre land er noe dere ikke vil ha hit.Dere virker også å være enige om at mennesker fra andre land er mindre verdt enn nordmenn.

  Er det noe mer du lurer på som ikke har noe som helst med saken å gjøre?Kan du tenke deg å komme med ett svar på spørsmålene jeg stilte eller vil du bare fortsette å være usaklig?

 • Bibliotekaren

  Det er vel ikke så enkelt å regulere befolkningsvekst i et land herjet av borgerkrig de siste årene.. Begrenset tilgang til helsetjenester, politisk kaos, konflikter, fattigdom og nød osv. bidrar ikke til lavere befolkningsvekst.

 • Katrine Elisabeth Spein

  Om tallene er så usikre som du hevder så kan du jo heller ikke påstå at det er lønnsomt.

 • Reaper321

  Du har helt rett i, men det hjelper heller ikke å flytte dem til Norge. Den eneste måten, uten å ty til brudd på menneskerettigheter, er å hjelpe dem å hjelpe seg selv. Gi dem utdanning, hjelpe dem å utnytte ressurser, rense vann osv. Altså å hjelpe dem heve sin egen levestandard. Da er det ingen fornuft å flytte dem hit.

 • Kristian

  A) Ja, selvsagt mente jeg Aftenbladet.

  B) Eh? Nei, det har du så alldeles ikke gjort.

  «The main countries of origin this year have been Eritrea (5,388), Somalia (3,717), Nigeria (2,789), Gambia (2,099) and Syria (2,091).»

  Dette er tall fra 2015.

  «In the first four months of 2015, we have registered an increase in the number of incoming Nigerian women – three times as many as during the same period last year. There are well-founded concerns that many of them may be victims of trafficking,» said Federico Soda, Director of the IOM Coordination Office for the Mediterranean in Rome.»

  Krigsofre?

  «IOM’s team in Italy has noted a continuing trend of growing numbers of women from Africa, particularly Nigerians, many of whom are being trafficked into the sex industry.»

  Men du syns at å se tilbake til 2013 er helt greit?
  Hvorfor ikke ta de 10 siste årene, hvorfor bare 2? For tar du de 10 siste årene, så vil Syria falle langt ned på listen. Så du er like utspekulert som Tjomlid, og velger selv de tall du finner det for godt å bruke.

  Kun ett problem. Jeg har sitert fra _dine_ liner her.

  C) Som jeg poengterte i forrige avsnitt. Så er det altså dine tall jeg har hentet. Og du velger ut to år, som passer ypperlig for deg, men jeg syns vi skal ta de 10 siste.

 • Kristian

  Joda, du kalte mitt innlegg «flau lesing. Fullt i hat, stråmenn, mistolkninger og påstander» og fram til nå har du ikke begrunnet dine uttalelser i det hele tatt. Eneste du gjør er å diskutere meg. Klarer du da altså ikke diskutere sak, så kan du bare legge opp. Du virker så lite troverdig at det er flaut.

  Om jeg skriver tilsvar til Tjomlid «Innlegget ditt er flaut» – Hvem er det som fremstår som tullingen da? Ja, du Kalle. Og dagen min har vært helt fantastisk.

 • Kalle

  Her er en påstand : «Vel, somaliere er overrepresentert når det kommer til å «jobbe» på NAV, så si at 50% kommer seg i arbeid. Da har vi 5000 nye som skal leve livet ut på trygd. »

  Enda en :
  «Dette er flyktninger som har råd til å betale 12.000,- pr.pers for å komme over med båt. Da er de jaggu ikke fattige.»

  Ett par påstander til : «Nei, vi hadde ikke klart oss uten oljen. Resten av pengene går rett ut, enten ut av landet, eller til alle våre nye landsmenn som ikke løfter en finger for fellesskapet.»

  Trenger du flere eller ser du poenget nå?

 • Det jeg holder på med, er å prøve å forstå deg. Jeg har gradvis forsøkt å finne ut hvordan du tenker i og med at det du skriver ikke henger sammen (så vidt jeg kan oppfatte). Nå gjør jeg det, fordi nå svarte du som forventet.

  I ditt siste svar påstår du svart på hvitt at jeg mener at mennesker fra andre land er noe jeg ikke vil ha hit, og at jeg mener disse menneskene er mindre verdt. Det har jeg aldri ment, sagt eller skrevet. Og denne gangen var det ikke noe spørsmål!

  Altså, du påstår ting om meg uten grunnlag. Det samme du beskylder meg for å gjøre. Case closed (hersketeknikk).

 • Kalle

  «I ditt siste svar påstår du svart på hvitt at jeg mener at mennesker fra andre land er noe jeg ikke vil ha hit, og at jeg mener disse menneskene er mindre verdt. Det har jeg aldri ment, sagt eller skrevet. Og denne gangen var det ikke noe spørsmål!»

  Beklager,trodde du var som resten av de som ikke skjønte spørsmålet mitt.Da hadde jeg feil.Beklager misforståelsen :)

 • Kristian

  Hva flyktninger betaler:
  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/asyl-debatten/de-betaler-flere-tusen-dollar-selv-om-sjansene-er-smaa-for-aa-lykkes/a/561766/

  http://www.vl.no/verden/menneskesmuglere-skor-seg-p%C3%A5-b%C3%A5tflyktningene-1.86741

  Somaliere i arbeid.
  «Somaliere er den innvandrergruppen med størst arbeidsledighet og lavest gjennomsnittsinntekt, begge deler kan hovedsakelig forklares med kort botid i Norge. Blant de med 0-4 års botid er 21 % i arbeid, mens 34% er i arbeid blant de med 7 års botid eller mer.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Somaliere_i_Norge

  Oida, 66% arbeidsledighet. Jeg tok visst feil med 16%. Beklager.

  Norge i minus uten olje:
  «Uten oljeinntektene går Norge i minus, og det er denne summen som tas fra oljefondet for å få budsjettet i balanse»
  http://stavrum.blogg.no/1412747653_ansvarlige_siv_peker_.html

  http://www.aftenposten.no/meninger/–Hvorfor-forteller-ikke-mediene-hva-en-ikke-vestlig-innvandrer-koster-7204353.html

  Var det noe mer du lurte på mens du var i gang?

 • Kalle

  1.Hva de betaler har ikke noe å si for om de er fattige eller ei.Er mye mulig de har solgt en nyre for å få de pengene..

  2.16 prosent er veldig mye det,dessuten så er de tallene bare for en kort periode.

  3.Vi klarte oss greit før oljen kom,så ser ikke hvorfor vi ikke skal gjøre det når den forsvinner.

  Poenget mitt står fremdeles,du kommer med påstander.Og du sier jo selv at de ikke stemmer eller er udokumenterte.

 • PeterJohnsen

  Ikke gjort hva.
  For få timer skrev du Senegal, Gambia og Somalia. Nå skriver du Eritrea, Somalia, Nigeria.
  Bildet har altså endret seg fordi du aksepterer et fem uker lengre tidsrom. Som jeg sa.

  Dersom du bare kan oppdage at vi de siste rundt to årene har hatt en av de største flyktningkatastrofene i nyere tid – og de har ikke manglet på stoff om dette i f.eks. Aftenbladet, Aftenposten, NRK osv – men da må man altså følge litt med litt andre steder enn Nettavisen.

  55.000 av de som har kommet over siste to årene eller så er fra Syria. De fleste av de er fortsatt i transitt.

  Og du tror dette handler om lykkejegere. Herre jemini.

 • Skelethor Hadesguard

  Vi vet at innvandringen til Norge hittil har vært lønnsom.

  Så har SSB prøvd å spå om fremtiden, nærmere bestemt perioden 2020-2100.

  Men når de ikke vet om det vil være 5,8 eller 14 mill. innbyggere i Norge i 2100, så sier det seg selv at de umulig kan vite hva en innvandrer vil koste i fremtiden.

  Det hele koker ned til hvilken sysselsettingsgrad vi klarer å opprettholde. Den har de siste årene ligget på rundt 70% i aldersgruppen 15-74 år. Det er skyhøyt, og skyldes innvandring.

 • Zaphod_Beebelbrox

  Spot on Tjomlid, men du er nok en av meget få i denne verden som har innsett denne sannheten; at vi er alle «oss». Det vil gå mange, mange år enda før denne sannheten blir normalen i verdens befolkning. Mennesket har akkurat klatret ned fra trærne, vi er programert til å sette våre egne først, vi befinner oss fortsatt på «oss og dem» stadiet i stedet for «vi» stadiet.
  Ikke hold pusten…

 • Katrine Elisabeth Spein

  At sysselsettingsgraden har vært høy er også fordi Norge har en skyhøyt andel av befolkningen på diverse trygdeordninger for å pynte på statistikken.

 • laysee

  Du tar feil. Våre prinsipper sto sterkere før, vi har degenerert.

  La oss håpe at våre barn gjør en bedre jobb. Det er ikke allverden vi overlater til dem.

 • Kalle

  Jeg mener at det å hjelpe 10 000 mennesker er en stor og god gjerning..Trenger nok ikke å leve i en «fantasi verden» for å tro det..

 • Kalle

  Du kan ikke sammenligne Norge med Syria,det er 2 veldig forskjellige land.Her har vi f.eks hatt fred siden 1945,det har de ikke hatt i Syria…Vi har heller ikke hatt krig på «alle kanter» som har ført til massiv innvandring.I tillegg så har vi heller ikke den samme historien som midtøsten har,den spiller veldig mye inn.

 • Kalle

  «Nå er det ikke slik at kriminaliteten synker, det er anmeldte lovbrudd som er på retur» Hvordan vet du det?

 • Kalle

  Hvordan kan Jonas Gahr Støre tjene på at Norge tar inn 10 000 flyktninger?

 • Kalle

  Det er feil i forhold til de bildene jeg har sett.Men du har sikkert noen hundre bilder å vise frem som dokumenterer at du snakker sant? :P

 • Reaper321

  Det er 5 milliarder fattige i verden. 3 milliarder lever i ekstrem fattighet, altså under 25 kroner dagen. Afrikas befolkning vil ha doblet seg i slutten av dette århundret. Antall fattige og flyktninger eksploderer med flere titalls millioner hvert år. Fortell meg igjen hvordan vi hjelper på problemet med å ta inn 5000 i året?

 • Bottom_Buzzer

  Innvandringen er en av hovedgrunnene til at boligprisene og utleieprisene har gått til himmels, og det tjener de etablerte på. Vi har stor boligmangel i Norge, og 10 000 nye som trenger bolig, vil ikke akkurat hjelpe på den situasjonen,

 • Christian Steen

  Hadde vi hatt en befolkningsøkning som i Syria så ville det gått likedan her også. Hvis det var nord-europeisk kultur å formere seg slik man gjør i midt-østen ville det vært kaos her oppe, med land som Finland, Sverige, Norge, Danmark og Storbritannia fulle til randen av mennesker.

  Jeg syns det er viktig å ha dette i bakhodet når våre politikere vil hente fødselsoverskuddet fra Midt-Østen opp til Norge.

  Var det ikke kongen av Jordan som på 80-tallet advarte Europa mot de «100 millioner unge arabiske menn, uten rettigheter, uten identitet, uten fremtid» som han mente befant seg i de muslimskdominerte landene i midt-østen? Dette var en advarsel om fødselsoverskuddet der nede, og at dette grunnet en villet utvikling ville bli Europas problem etterhvert. Det ser ut til at han får rett angående dette…

 • Skelethor Hadesguard

  Det er feil.

  Sysselsatt betyr «i lønnet jobb». Trygdede er derfor ikke regnet som sysselsatt.

  Det du kanskje tenker på, er at NAV ikke oppgir de som er på tiltak som arbeidsledige. Derfor bruker jeg alltid tallene fra SSB, som er de reelle.

  Iflg. NAV er arbeidsledigheten nå 3%, iflg. SSB er den 4,1%.

 • Ottar Birkeland

  For det første; de kan «stenge» grensen så mye de vil, det kommer likevel folk over. Akkurat som det kommer asylsøkere til Norge på tross av at både vi og de fleste land mellom oss og landet de kommer fra har visumplikt og «stengte grenser» for dem.

  For det andre; Leirene er like underfinansierte uansett om disse landene har «stengt» grensen eller ikke.

 • Tobb86

  Norge har ikke befolkningsøkning PÅ GRUNN av oljealderen, ikke på tross av. Fødselsrate er negativt korrelert med levestandard, og dermed også befolkningsvekst.

 • Bibliotekaren

  Ja, leirene er underfinansierte. Men blir det lettere å trylle fram vann osv. om finansieringen økes? Saken er vel at flere områder i Midtøsten blir mer eller mindre ubeboelige når store folkemasser stues sammen og overforbruker naturressursene..

 • Tobb86

  Mange påstander, få kilder. Som vanlig fra deg altså.

 • Tobb86

  Link til undersøkelsen takk. Eller er det bare nok en ubegrunnet påstand fra deg?

 • Bibliotekaren

  Ja, men det er hvordan skal man hjelpe flyktninger med utdanning og gjøre dem i stand til å klare seg selv, når de lever under utrygge og ustabile forhold? Først må sikkerhetssituasjonen bedres betraktelig, deretter kan man hjelpe dem til å heve levestandarden. Eller tenker du at flyktningene skal skape seg et nytt liv i flyktningleirene utenfor Syria? Borgerkrigen er kan jo herje i mange mange år..

 • Kristian

  1. Om de betaler 12.000,- så har det veldig mye å si for hvor fattige de er, da er de plutselig ikke så fattige allikevel.
  Vi kan vel konkludere med at en del blir solgt som sex-slaver, og dermed betaler i naturell.
  Som også bekrefter at det ikke er krigsfanger som fraktes i båtene.

  2. Dersom du evner å lese (noe du tydeligvis ikke klarer å gjøre) Så ville du sett at de som har bodd her 0-4 år, så er 21% i arbeid. De som har bodd her i over 7 år, så er det da 34% som er i arbeid.

  I mitt forrige innlegg så mente jeg det var 50% som var i arbeid, og jeg tok da altså feil med 16%. Som du sier, 16% er veldig mye. Med andre ord, min originale påstand gjelder enda, pluss ganske heftige 16% ekstra.

  Den korrekte påstanden blir da at Somaliere er store utgifter for Norge, også den tredje største gruppen innvandrere. Snaut 66% av Somaliere i Norge jobber ikke og mottar ytelser fra NAV.

  3. Vi klarte oss greit? Vel, det var vel en god stund før innvandringen kom også. Dersom du hadde fulgt bittelitt med i timen, så ville du skjønt at innvandringen koster milliarder av kroner årlig. Dersom 10.000 syrere koster oss 2mrd. Hvor mye koster det da med 805.000 innvandrere?

  Så poengene mine står fremdeles helt ubesvarte fra din side. Du evner jo ikke engang å lese de tall som blir presentert for deg.

  Merkelig hvor stille det ble? Satt du nå der å trodde at du hadde skrevet ett innlegg som jeg ikke turte å svare på?
  Om jeg tar feil på noe, så har jeg faktisk ingen problemer med å innrømme det. Og jeg kommer ei heller med påstander om at det andre skriver er flaut, uten å utdype det. Sånn i motsetning til hva du gjør.

  Så prøv på 1-2-3 på ny, så skal du garantert få ett svar fra meg.

 • Kristian

  Som jeg sier, så er du veldig selektiv i hva du velger å dra fram. Det var enda flere flyktninger som flyktet i 2011, fra Libya. Men du har ikke tatt med noen tall derfra. Selektivt?

  At 55 000 har flyktet de to siste årene, er ikke en dråpe i havet i forhold til hvor mange som har flyktet til naboland. Så skjønner ikke hvorfor dette skal være en målestokk.

  Du har også presentert linker som viser tall fra 2013, 2014 og 2015. I år er det altså IKKE syrere som er høyest representert. At du prøver å lage unnskyldninger fra de som kommer fra Eritrea og Somalia, får stå for din regning. Men derfra er det enten sex-slaver eller lykkejegere som kommer. Store deler av de som kommer er kvinner og barn, ikke menn.

  Og skal man definere lykkejegere så vil vel alle som flykter fra noe forfredlige i håp om å få det bedre, være lykkejegere. Selv vi i Norge kan være lykkejegere.
  Men ja, mange av de som kommer med båt, flykter til europa for å skyte gullfuglen.
  Menn reiser, får opphold, og så kommer resten av slekta etter.
  Og er du så naiv som tror at dersom vi tar inn 10.000, at det kun vil være 10.000, så burde du ta deg en realitetssjekk.
  10k blir fort til 50k.

  Og attpåtil. Hva hjelper så 10.000 inn i Norge? Det er fremdeles millioner igjen som venter. Skal vi ta inn disse også?
  Hva med de 5500 som allerede sitter på asylmottak og venter på plass, som ikke får plass. Skal vi da ha 15.000 som sitter og venter? Og året etter ha 25.000 som sitter og venter? Er det noe bedre?

 • Kalle

  1.Så du mener man ikke er fattig hvis man kan gjøre fæle ting og skrape sammen 12000??Da er jo ingen fattige da.Så fint at du løste det problemet…

  2.Du har ingen tall som tilsier at 50% eller mer går på nav «til evig tid»…I tillegg mener du jeg ikke kan lese,det blir jo bare veldig dumt av deg å si..

  3.Det har alltid vært innvandring hit,vi er alle innvandrere..

  Kan du la være å prøve på personangrep?Det gjør bare at du fremstår som en tulling.

 • Kalle

  Hadde vi hatt borgerkriger som i Syria så ville vi hatt mye av de samme problemene.Vi formerer oss på samme måte her som i midtøsten : Mann og kvinne har sex,eggcellen blir befruktet og resultatet blir barn..
  Det er ingen som har sagt vi skal ta imot noe fødselsoverskudd,hvor har du det ifra?Påstandene du refererer til er bare påstander,så de gidder jeg ikke å kommentere.

 • Kalle

  Så Jonas Gahr Støre har mange hus å selge altså?Hovedgrunnen til at husprisene er høye her jeg bor er at vi har mange skoler og store bedrifter,før de kom så var prisene lave.

 • Kalle

  Vi hjelper på problemet ved å hjelpe 5000 i året.Er ikke det nok for deg?

 • Kristian

  1. Nei, med tanke på at snaut 5 milliarder mennesker i verden lever for under 3 kroner dagen, så er man ikke fattig om man har 12.000,-

  2. Så det faktum at statistikken sier at selv om en Somalier har vært i Norge i over 7 år, så er fremdeles 66% arbeidsledige. Gir deg ikke noe hint? Du tror at når de passerer 10 år, så vil plutselig 20% av dem begynne å jobbe? Ja, det er jo logisk at om man ikke har løfta en finger i 7 år, så vil man plutselig gjøre det etter 10.

  3. Vi har i dag 805.000 lovlige innvandrere. Så plusser vi på en del ulovlige.
  «I 1970 var det under 1000 ikke-vestlige innvandrere fra land som Tyrkia, Marokko, India og Pakistan.»
  Og på 70-tallet så kom oljen, så begynte jaggu meg også innvandrere å komme. Og nei, vi er ikke innvandrere om du setter oss ved siden av en araber. Dersom du ikke vet forskjell på ulike menneskeraser, og hvor de stammer fra burde du sjekke opp dette først. Men arabere stammer altså ikke fra Skandinavia.

  Kan du ikke heller prøve å komme med noe ordentlig? Jeg mener, du kaller mitt innlegg for det ene og det andre, og selv flaut. Men det eneste du klarer å komme med, er masse flaue utsagn, som du argumenterer for på en måte som jeg enten lurer på om du troller, eller om du bare er på det nivået helt seriøst.

  Jeg bryr meg fint lite om du syns jeg fremstår som en tulling. Tulling har du vært fra ditt første innlegg til meg, og du har så absolutt ikke klart å snu den trenden. Det ender faktisk snart opp med at jeg ikke gidder å svare, da du ikke har dokumentert noe som helst, og du gjentar og gjentar det samme, «stråmenn» osv, og tror det er argument som er holdbare.

  Prøv på ny, eller la være.

 • Kalle

  1.Da er det altså ingen fattige i verden?Alle kan jo f.eks selge en nyre og tjene noen kroner…

  2. Du har bare en påstand,ingenting mer.Det er veldig logisk at man begynner å jobbe når man har lært språket og blitt integrert,i tillegg til at man blir innlært den grådighetskulturen vi har her til lands.

  3.Du vet altså ikke at vi alle stammer fra samme sted?Ingen stammer opprinnelig fra skandianavia.Er det altså bare innvandrere som haren annen hudfarge du ikke vil ha inn hit?

  Hva med utsagnet ditt om at alle pengene går ut av landet eller til innvandrere som ikke løfter en finger for fellesskapet,hvordan forsvarer du det tullet?
  Nå kaller du meg tulling og sier jeg ikke har dokumentert noe som helst..Hva blir det neste?Skal du kalle meg trangsynt siden jeg mener alle mennesker er like mye verdt uavhengig av hudfarge? :P

 • Adrian Arnason

  Tjomlid, du er en ekte tjommi!

 • Kristian

  1. Da er det ingen syke mennesker i Norge, for alle kan jo bli friske. Gu for en logikk på deg.

  2. Om man ikke har lært språket og fått seg jobb innen 7 år, så får du vise tall som sier noe annet. Om ikke, så er mine tall om 66% arbeidsledighet det som gjelder.

  3. Kaukasoide, den mongoloide og den negroide. Dersom du ikke vet forskjell, si heller det, og ikke prøv å lek særlig smart. Du feiler stort der.

  Og ja, det er bare innvandrere som har en annen hudfarge. Er man mørk i huden, så er man da altså ikke etnisk-norsk. Vanskelig å skjønne?

  Klarer du ikke lese de linker jeg gir til deg?
  Skal minne deg på det igjen. Hadde det ikke vært for oljen, så hadde Norge gått i minus. Det vil si at tar du bort oljeformuen vår, så er det så mye utgifter i dette landet her at vi måtte ha lånt penger. Sånn som USA.
  Vi bruker 20-30 milliarder årlig på korrupte ledere i Afrika, og later som vi tror det er til nødhjelp. Vi bruker hundrevis av milliarder årlig til utbetalinger fra NAV.

  Og her har dere lyst å importere 10.000 nye NAV
  ere?

  Du får en mulighet til. Prøv noe nytt, noe konkret og ikke bare vissvass.
  Forøvrig har ikke jeg sagt at en kar i England er mer verdt enn en kar i Syria.
  Men når jeg skal verdsette folk, så går det først på familie/kjæreste. Disse hadde jeg reddet før jeg hadde reddet noen som helst andre i verden. Så kommer venner, så kommer bekjente, så kommer naboer, så kommer landsmenn, så kommer resten av verden.
  Med andre ord, om to personer holder på å drukne, og den ene er min famile/kjæreste/bekjent/nabo og den andre er en helt ukjent person fra en annen verdensdel. Så ville jeg da reddet førstnevnte uten å nøle. Det er fordi jeg har ett forhold til dem, og fordi jeg verner om mine.
  Jeg skulle ønske jeg kunne redde alt og alle. Men når det er over 5 milliarder mennesker i verden som er fattige, så skjønner vel du også at man ikke kan redde alle?
  Og tar du hjem 3 hjemløse til deg selv, så går fort ryktene, og da står det 10 til på døra. Og tar du inn de 10, så har du 13. Etter noen dager så står 30 nye og skal inn. Hva pokker gjør du da?

  Nei, du slipper ikke engang inn 3 hjemløse. Du har ikke råd, og du vet følgene. Så hvorfor skal vi ta dem inn her i landet?

  Hadde det bare vært følgende: De Syrere vi tok imot, de bodde her og bidro det de kunne til det ble fred i hjemlandet. Når det ble fred, så dro de tilbake dit de kom fra.
  Da hadde jeg ikke sagt noe. Men som jeg har sagt, 10.000, søker familiegjenforening. Og du vet gjerne det at muslimer ofte ikke kun får ett barn. Så da skal altså 4-5 stykker hentes. 10.000 har blitt til 50.000. Lykke til med å betale for dem!

 • Reaper321

  Jeg tror ikke du helt forstår. Når vi har hjulpet 5000 er det flere titalls nye millioner som trenger hjelp. Vi kan fortsette denne sirkelen i en evighet og resultatet blir bare flere og flere som trenger hjelp, mens Norge bare blir mer og mer overfyllt og fattigere

 • Reaper321

  Flykningleirer er et helt greit akternativ. La de få utdannelse der, så er de klare til å bygge opp landet når det har roet seg.

 • Lindis Hurum

  Hva er et uintegrerbart menneske?

 • zwenca

  Et menneske som ikke VIL integreres.

 • Kalle

  Så vi skal bare la alle seile sin egen sjø?Skal vi likegodt la være å hjelpe de som blir utsatt for vold i hjemmet også?Det er jo så mange som blir det,ifølge deg så er det ikke noe poeng å hjelpe noen få hvis man ikke kan hjelpe alle….

 • Kalle

  Når du ikke engang skjønner at noen kan bli kronisk syke så er det ikke vits å prøve å forklare deg noe som helst..Ha en fin dag videre og kos deg med fordommene dine :)

 • svo92

  Stang inn, meget bra skrevet!

 • Skepsist

  Han har i alle fall argumenter.

 • Kalle

  » Vi har 1 million mennesker som lever under fattigdomsgrensa her i landet, vi får sørge for å passe på disse først.» Hvor har du dette tallet fra?De tallene jeg finner tilsier 10-15 % av befolkningen,det er langt under en million..F.eks : http://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/fortsatt-fa-fattige-og-sosialt-ekskluderte-i-norge

 • Kalle

  Han har en fin blanding av argumenter,påstander og løgner,det er ikke lett å forholde seg til i en debatt…

 • Arne Brendmo

  Jeg har på ingen måte antydet at man må ha en lik etikk for alle, selv om den som er tilhenger av en bestemt etikk vil kunne mene at det er et mål. Verdier er verdier for alle som slutter seg til det synet som sier at det er slik (og det kan være et mål/ønske at andre deler dette).

  Det finnes naturligvis mange forskjellige etikker, med forskjellige syn på blant annet dette. Det jeg sier er at en etikk kan omfatte en definisjon slik jeg beskriver (samt at dette er utbredt), og så kan man slutte seg til dette. Men selvsagt kan man i stedet ha en helt annet etikk. Man kan for eksempel mene at ens egne behov går foran alt, uansett (selv om jeg da ikke ser helt poenget med å operere med en etikk overhodet).

  Etikk er naturligvis ikke noe objektivt eksisterende. Det er et sett av *standpunkter* som man har forsøkt å gjøre gjensidig sammenhengende og generelle. Noen mennesker har tenkt en del omkring dette og har valgt sine etiske standpunkter noenlunde bevisst. De fleste bare følger sin samvittighet slik den har blitt, uten at de verken har reflektert noe særlig over det, eller lest om etikk. Min oppfatning er at etikk egentlig er deskriptivt: Det er er forsøk på å formalisere (i ettertid) hvordan vi fungerer sosialt i komplekse samfunn.

  Uansett: Oppslutning og utbredelse over tid kan kanskje til en viss grad indikere hvilke etiske systemer og prinsipper som stemmer best overens med vår «natur» (som omfatter både egoisme og altruisme), men det finnes naturligvis ikke noen objektiv sannhet i etiske spørsmål. Når du snakker om vitenskapelig begrunnelse og å «rettferdiggjøre» etiske teser overfor de som ikke deler dem, viser det vel at våre virkelighetsforståelser er for ulike til at diskusjonen gir særlig mening.

 • ScienceDude

  Det viser seg at fødselsrate i et land har mer med levestandard enn kultur å gjøre https://www.youtube.com/watch?v=ezVk1ahRF78

 • larry Reed

  Hei,

  Trenger du et presserende lån for å tømme gjeld, eller du trenger en kapital lån for å forbedre din bedrift?

  har du blitt avvist av

  banker og andre finansielle byråer?

  Trenger du en konsolidering lån eller et boliglån?

  søk ikke mer som vi er her for å gjøre alle dine økonomiske problemene en ting fra fortiden. Vi låne midler ut til enkeltpersoner

  behov for økonomisk bistand, som har en dårlig kreditt eller trenger penger

  å betale regninger, å investere på forretningsreise med en hastighet på 2%. Jeg vil bruke dette mediet til å informere deg om at vi gjengi pålitelig og mottaker assistanse og vil være villig til å tilby deg et lån. Så kontakt oss i dag via e-post: [email protected]

 • PeterJohnsen

  Tallet 10.000 har jeg aldri forsvart. Det er et mer eller mindre tilfeldig tall som politikere har plukket opp.
  Ellers registrerer jeg at du ikke oppfatter at vi har den verste flyktningkrisen på rundt 70 år, mens du ikke har fått det med deg.

  Og når du heller ikke viser noen forståelse for situasjonen i Eritrea, det de driver relativt utstrakt med tortur og frihetsberøvelse.

  Se og kom deg ut og se hvordan folk har det. Eller i det minste følg med på en normalt oppegående nettavis eller to.

 • Belhifet

  Det er bare å gi opp å diskutere med nettrollet Kalle. Han har tidligere påstått at islamister ikke er farlige også. Lost cause.

 • Belhifet

  Det får du fortelle Faten Mahdi Al-Hussaini. Hun sier at ISIS er djeveldyrkere, men de dyrker Allah, og lever slik Muhammed hans profet gjorde – og hans etterfølgere.

 • Thor A. Hansvik

  Tull. Alle snakker om å hjelpe noen. Vi velger bare ulike personer.

 • Belhifet

  Jo. Det er mennesker som bor i begge landene, og det er ikke krig i Syria. Det er bare en konspirasjonsteori satt i gang av USA for å få kontroll i området.

 • Belhifet

  Det er på tide å åpne grensene til Europa. Det første vi bør gjøre er å se gjennom fingrene for menneskehandel, (sex)slaveri og mafiavirksomhet. Vi bør samle inn penger og gi dem til reisebyråene i Middelhavet, slik at vi kan få minst 2/3 av Afrikas befolkning til Europa. Legg ned Festung Europa! Legg ned den rasistiske velferdsstaten!

 • Kalle

  Syke,syke menneske..

 • Kalle

  Det er bare tull..

 • Kalle

  Islamister er jo ikke farlige.Hvis du tror det så bør du ta en prat med en psykolog eller noen andre som kan hjelpe deg,paranoide vrangforestillinger kan være farlige..Her har du en link til noen som kan hjelpe deg : http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen

 • Fridtjof N.

  Hei og takk for et veldig spennende innlegg om et viktig tema. Jeg tror jeg trygt kan si at vi deler de fleste av de samme verdiene og drømmene for hvordan samfunnet bør være i Norge og i vår globale landsby. Men jeg er likevel ikke sikker på om verken du eller jeg er virkelig så edle og oppofrene som vi liker å tenke. For er du virkelig helt sikker på at du mener dette:
  «Først når vi starter debatten med det utgangspunkt at en jente i Syria er nøyaktig like mye verdt som våre egne døtre, kan vi komme i mål. Først når vi innser at det ikke er en større tragedie for menneskeheten om vår egen datter voldtas enn om en jente i Syria voldtas, kan vi prioritere riktig.»
  Ville vi ikke gått veldig mye lenger enn å anbefale 10000 kvoteflyktninger hvis vi mente det? Og du sier at vi må være villig til å bli våt på bena, noe jeg er helt enig i. Men skal vi som er villige til å bli våt til livet moralisere over den som bare er villige til å bli våt til leggen eller ankelen?

 • Fridtjof N.

  Her er forøvrig et blogginnlegg som problematiserer det moralske dilemmaet jeg sikter til:
  http://padenannenside.com/2015/05/09/den-vanskelige-innvandringa-del-1/

 • Belhifet

  Som sagt…

 • Belhifet

  Dokumenter at det er bare tull.

 • Belhifet

  Jeg blir så lett revet med, vet du…

 • Fridtjof N.

  Her er forøvrig et blogginnlegg som problematiserer det moralske dilemmaet jeg sikter til:
  http://padenannenside.com/2015/05/09/den-vanskelige-innvandringa-del-1/

 • Kalle

  Hva med alle de millioner av islamister som ikke har gjort noe galt da,er de også farlige i dine øyne?Jeg viser ikke forakt ovenfor Malala ved å si at islamister ikke er farlige.Hun vet også at islamister ikke er farlige,alle vet det.
  Du mener vel ikke at kristne er farlige fordi om mange kristne er farlige?

 • Kalle

  Dokumenter at det ikke er tull,det er din påstand..

 • Kalle

  Det forsvarer ikke å komme med sånne sinnsyke utsagn…Litt selvkontroll har du vel?

 • Belhifet

  Du skjønner altså fortsatt ikke at alle islamister er muslimer, men at ikke alle muslimer trenger å være islamister. Du skjelner ikke mellom islamister og muslimer, og drar alle verdens muslimer ned i en rasistisk gjørme sammen med islamister.
  PRØV å sett deg inn i ting du ikke har greie på. Troll.

 • Belhifet

  Sa kongen av sinnssyke utsagn. Latterlig.

 • Belhifet

  Nei, det er du som påstår at det er tull. Det må du dokumentere.

 • Kalle

  Hold deg til poenget er du grei,blir så teit hvis du skal forsøke deg på personangrep..Du sier alle islamister er farlige,jeg sier det ikke stemmer.Altså,skal du ha rett så må du bevise at alle islamister er farlige.Det er din påstand,så bevisbyrden hviler på dine skuldre.Kan du ikke bevise det så kan du heller ikke påstå det.

 • Kalle

  Takk :)

 • Kalle

  Så hvis jeg påstår at jeg kan fly og du sier det er tull så må altså du bevise at det er tull?Merkelig logikk du har…

 • Kalle

  ISIS kidnapper mennesker,sprenger ting og gjør onde gjerninger.Det gjorde ikke Muhammed.

 • Kalle

  Merkelig at politiet ansetter islamister hvis de er farlige…http://20juli2012.blogspot.no/2013/06/islamist-ansatt-i-politiets.html

 • Belhifet

  Troll. Rasist. Lær deg forskjellen mellom islamist og muslim.

 • Belhifet

  Dette har du ikke greie på, det er klart. Men du får bare fortsette å dumme deg ut.

 • Kalle

  Hold deg til poenget er du grei.Du påstår alle islamister er farlige.Er det noe du kan bevise?

 • Kalle

  Har tydeligvis mer greie på det enn du…Eller mener du kanskje Muhammed også drev med terror,kidnappinger,sprenging og alt det onde som ISIS gjør?

 • Kalle

  Tragikomisk hvor dårlig du er på personangrep,blir nesten så dumt at det er vittig :D

 • Belhifet

  Hva om jeg spanderer en enveis-billett (du trenger neppe retur-billetten) til ISIS på deg og så kan diskutere det med dem? Dere blir sikkert enige.

 • Belhifet

  Terror: ja
  Kidnappinger: ja
  Sprenging: ikke med miner, nei. De var ikke oppfunnet da, om det var uklart for deg.

 • TomEver

  Men vi er ikke alle «oss». Norge som stat har hovedansvar for nordmenn. Andre har hovedansvar for andre. Vi kan hjelpe andre, men vi må hjelpe oss selv først. Den dag i dag dør folk i Norge i sykehuskø, folk dør av selvmord fordi de ikke får hjelp til sin psykiske sykdom, osv.

 • Christian Steen

  Ofte er kultur og levestandard to størrelser hvor den ene forårsaker den andre..

 • Kristian

  Vi kan starte med enkle ting først.

  http://www.nrk.no/norge/6100-flere-barn-ble-fattige-i-norge-1.12201866

  Så kan vi se på disse tallene her.

  http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread281168/

  I 2013 var det altså 737.000 fattige i Norge. Og skal vi se på første link, så øker antallet minst med 8% årlig. Hvor mye er 8% av 737.000? Ja, en økning på rundt 50.000. Og da er vi nesten på 800.000. Så tar vi nye 8%. Som er snaut 60.000. Da har vi 860.000.

  Var det noe mer du ville prøve deg på eller har du fått nok?

 • Britt Overby

  Jeg vil gjerne hjelpe andre, og synes alle barn er like mye verdt. Jeg gir fast til leger uten grenser og redd barna, og betaler min skatt med glede. Om vi tar imot 10.000 flyktninger til, har vi gjort nok da? Skal det gi oss god samvittighet? Kan vi da si at nå er det nok, smertegrensa er nådd? Og hvilken grense er det? Grensa for hvor mange vi klarer å integrere, og hvem fant ut det? Fingeren i lufta eller grundige undersøkelser? Hva med alle de som fremdeles blir voldtatt og lever under uverdige forhold i verden? Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen sier mange. Å bli født i Norge er som å vinne i Lotto sier vi gjerne, skal vi la 10.000 til vinne i Lotto ? Kan premien deles på flere hvis vi gjør det på annen måte? Det er mange som lurer på mye, og det gjør oss ikke til uempatiske mennesker for det.

 • Kalle

  Fra din link : «11,2 prosent av den norske befolkning lever på under eller på Europa sin fattigdomsgrense.» 11,2 prosent av 5 millioner blir ikke 1 million..

  Den første linken din omhandler barn og sier : «Samtidig har folketallet i Norge gått opp, men det endrer ikke bildet. 8,6 prosent av alle barn i Norge under 18 år tilhører fattige familier. Det er en oppgang på nær 8 prosent fra året før.
  Det er den største økningen som har vært de siste årene.»

  Fint at du selv beviser at du har feil,takk for det :)

 • Kalle

  Ikke sagt ett ord om miner jeg…Noe mer du mener jeg har sagt?Og hvorfor vil du ikke snakke mer om påstanden din om at alle islamister er farlige?

 • Kalle

  Du vet at ISIS ikke er ett sted?Litt vanskelig å kjøpe en enveisbillett til en gruppe mennesker som er spredd over mye av verden…Tror heller ikke de er interesert i å diskutere påstanden til ett kommentarfelt-troll fra Norge..

  Du har altså ingenting saklig å komme med?

 • Belhifet

  Fordi det er grenser for hvor mye voksenopplæring jeg gidder å gi gratis. Dette har du ikke greie på, og du har tydeligvis ikke planer om å få det heller.

 • Belhifet

  Som sagt, du er ignorant og et troll. Og en rasist som ikke evner å skille mellom islamister og muslimer.

 • PeterJohnsen

  Basert på gullet de fant i Tyskland i maidagene 1945.

 • Kristian

  «Norge har nå 737.000 mennesker og 102.000 barn med fattige foreldre.11,2 prosent av den norske befolkning lever på under eller på Europa sin fattigdomsgrense.»

  Vil tro at det er en skrivefeil når det skrives prosent, da antallet er vanskelig å skrive feil.

  Og ja, den største økningen har vært i 2013. Da 2014 og 2015 mangler. Ser du en trend til at den skal synke? Eller vil det si at tallene fra 2013 har økt med snitt på over 8%? Var det vanskelig å skjønne?

  Jeg beviste ikke at jeg tok feil, det gjorde desverre ikke du heller. Å om det så er 850.000 fattige i Norge, og jeg sa «en million» så får det være 150.000 som er eneste feil jeg har skrevet i mitt innlegg. Utenom det så har du faila så til de grader med å arrestere meg på noe jeg har skrevet feil, løyet om, eller andre ting.

  På tide du gir opp nå.

 • Kalle

  Hehe.Jeg vet at politiet har ansatt minst en islamist og det hadde de ikke gjort hadde islamister vært farlige..

 • Kalle

  Hehe,så morsom du er når du ikke har noe saklig å komme med og prøver deg på latterlige forsøk på personangrep :D

 • Kalle

  Er du som er rasisten her,mener at islamister er farlige.Jeg vet utmerket godt at muslimer og islamister er 2 forskjellige ting.Det at du juger og påstår jeg ikke vet det er jo bare latterlig,du har ikke noe som helst grunn til å tro noe sånt :D

 • Kalle

  Hehe,så du mener altså at barn ikke er mennesker heller nå da? :D Du er en artig liten type du mister.
  Du har jo løyet om at det er en million fattige her til lands,det må du jo innse selv…Men nå gidder jeg ikke bruke mer tid på deg,du er ikke verdt det.Du kan kose deg alene,sitte der og være redd for innvandring og hate hele verden. Ha en fin kveld :)

 • Kristian

  Kjære vene.
  Hvor skriver jeg at barn ikke er mennesker?
  Det står i artikkelen at 737.000 mennesker er fattige. Da er jo barn inkludert i dette. Og at 737.000 ikke er 11,2% av norges befolkning.

  Dessuten, så er 737.000 tall som er ett par år gamle. Det er flere fattige nå, så tallet er rimelig nært 1 million. Hvertfall langt nærmere enn det du hoster opp.

  Så jeg har ikke løyet.

  Og om det er argumentet ditt, så ja, da er det nok best at du lar være å svare. For makan til pinlige innlegg har jeg ikke sett på lenge. Hvor mange innlegg har du skrevet nå?
  Og hva har du klart å komme fram til? At jeg skrev 1 million, når det er 850-900.000 fattige i Norge. WOW! Det var imponerende. Og innlegget mitt var på over 60 linjer, og det eneste du klarer arrestere meg på er antallet fattige i Norge? Spiller for pokkern ikke noen rolle om det er 500.000, 700.000 eller en million. Poenget er det samme, vi får passe på våre egne før vi begynner å skal redde resten av verden.

  Så flaut Kalle, det er faktisk det eneste jeg klarer konkludere med.
  Jeg hadde i det minste håpt at noen som tok bryderiet med å svare, i det minste var en smule oppegående, og ikke en klovn fra Grimstad som hadde tapt en debatt mot en femåring.

  Forøvrig er jeg ikke alene, hate hele verden gjør jeg heller ikke, men jeg er bekymret for innvandringen. Og det var derfor jeg skrev innlegget til å starte med.

  God bedring til Fevik!

 • Helle

  Er uenig i mye av det du skriver, men dette er jeg helt enig i!

 • Kalle

  Er ikke fra Grimstad,så der har du feil igjen…Du løy når du sa alle pengene som Norge har går enten til utlandet eller til innvandrere som ikke bidrar til fellesskapet..Men som sagt,jeg gidder ikke bruke mer tid på deg,ha ett så fint liv som du kan få :)

  Hvem er Fevik forresten,og hvorfor ønsker du han/henne god bedring?

 • Katrine Elisabeth Spein

  Nei poenget mitt er at sysselsettingsgraden i Norge naturlig nok er høyere enn de fleste andre land da vi har en stor gruppe som er definert utenfor arbeidslivet. I land som ikke har en så generøs velferdssystem vil en stor del av denne gruppen være i arbeid eller arbeidssøker.

 • ScienceDude

  Kultur og levestandard er åpenbart ikke totalt uavhengige faktorer, men jeg anbefaler deg å se videoen jeg lenket til. Med unntak av land i nød har fødselsraten sunket drastisk. Man ser samme trend uavhengig av religion/kultur.

 • Moyissiii

  Nok en gang så går poenget rett over hodet ditt.
  vi snakker om et liv, ikke om hva du lærer barna dine.

  syntes du noen fortjener å leve mer enn andre?

 • Kalle

  I følge deg selv har vi ingen fattige i Norge,så du motsier deg selv når du påstår vi har en million fattige her. «. Nei, med tanke på at snaut 5 milliarder mennesker i verden lever for under 3 kroner dagen, så er man ikke fattig om man har 12.000,-» Men du har sikkert en unnskyldning for det også,eller en definisjon du kan endre på (igjen).

 • Atle Indrelid

  Du har selvfølgelig helt feil, og det vet du. Men gitt at du hadde hatt rett, har det noe å si? Tenker du at nordmenn som ble bombet og flyktet fra invasjonen av Norge så spesielt tynne og magre ut? Tror du ukrainere som måtte flykte fra russlands invasjon av krim hadde spesielt lav bmi? Og hvorfor i hule heiteste skulle det isåfall være et argument for at man har mindre behov for å flykte fra en krig? Eller mener du kanskje ikke at det eksisterer en krig i Syria?

 • Atle Indrelid

  befolkningsvekst på grunn av økt levestandard faktisk.. du har jo ikke filla peiling på hva du skriver..

 • Derullandei

  Klart. Jeg er også en stor altruist. Jeg ga nylig mange tusen kroner til en som trengte det. (Meg selv.) Personlig syns jeg at jeg fortjener diplom for det der.

 • Elizabeth Darcy

  Selvfølgelig er ikke alle mennesker like mye verdt! Hva er det for noe nymotens sprøyt?
  Verken Charles Manson eller Anders Breivik er like mye verdt som f.eks datteren min eller datteren din.

 • Skelethor Hadesguard

  Nå tuller du fælt her.

  Er du utenfor arbeidslivet regnes du IKKE som sysselsatt.

  «syssel|satt a2 (av sysselsette) 
  ansatt, i arbeid; som substantiv :

  bransjen har mange tusen s-e»

  http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=sysselsatt&bokmaal=S%F8k%20i%20Bokm%E5lsordboka&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j&

 • Katrine Elisabeth Spein
 • Skelethor Hadesguard

  Nei, vi snakker ikke forbi hverandre.

  Det er du som ikke klarer å skille mellom to norske ord: «sysselsatt» og «arbeidsledig».

  Du mener åpenbart at Norge har flere arbeidsledige enn 4,1%.

  Men det endrer ikke på det faktum at Norge har 68,2% av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb (sysselsatt).

  https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned

 • Katrine Elisabeth Spein

  Og det endrer heller ikke det faktum at det samlende antall timer vi som er sysselsatte i Norge ligger 25 % under gjennomsnittet i OECD.

 • Christian Steen

  Altså, når herren ikke er lesekyndig er det lite jeg kan gjøre for å hjelpe…

 • Christian Steen

  Det har jeg heller ikke sagt! Fra mitt forrige innlegg (med utheving):

  «Som du ser har IKKE et land som Norge, til tross for oljealderen som begynte på 60-tallet, hatt en slik eksplosiv befolkningsøkning.»

 • Christian Steen

  Hadde vi hatt?

  Mine er begrunnede påstander, dine er hypotetiske fremstillinger. Vi har ikke borgerkriger i Norge inntil videre, men hvis man fortsetter med innvandring og familiegjenforening så får vi nok forandret på dette også….

 • Kalle

  Du kommer med like hypotetiske fremstillinger…

 • Eirik Darup

  Det blir ihverfall ingen diskriminering når alle blir hetset.

 • Eirik Darup

  Jeg blir alltid skeptisk når argument omtaler afrika som et område/kultur/folk eller lignende. Afrika er enormt stort med enorme forskjeller fra land til land.

 • Macardit

  De enorme forskjellene omfatter tydeligvis ikke korrupsjon, nepotisme etc; hvilket afrikansk land er velfungerende mener du?

 • Skelethor Hadesguard

  Denne diskusjonen begynner å bli artig :)

  For det første:

  Arbeid måles ikke i timer, men GDP per capita (Bruttonasjonal produkt per person/BNP PP). Og det er her det virkelig blir interessant.

  Norge er på 2.nd plass i verden når det gjelder BNP PP. Norge lå i 2014 på USD 97,013.

  Sammenlign så dette med f.eks. USA/USD 54,596 eller EU/USD 36,268.

  Verdien av norske arbeidstimer ligger m.a.o. skyhøyt over andre land.

  For det andre så konkurrerer du ikke med alle i verden, men de som bor i Norge. Din levestandard bestemmes av hvor mye/lite du tjener i forhold til naboen.

  Det viktigste for norsk økonomi er derfor tallet vi startet med: Sysselsettingen. Som altså i Norge nå er 68,2% i aldersgruppen 15-75 år.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

 • Tore Werness

  Hva slags liv er det du vil frem til ? der vi skal bare gi Faan i våre barn ? du har vel ingen barn din geitebukk

 • Tore Werness

  Det er mange barn i Islam og andre araber land hvor de hjernevasker barn til å HATE og drepe andre troende Jeg kan ikke likestille mine barn med de som får slik opplæring : Når det er sagt så er det de HELVETHES foreldrene som lager helvethe på denne jord og derfor betyr mine barn ALT for meg

 • Kalle

  Ingen som snakker om å gi faen i barn.Prøv å lese innlegget før du svarer,det kan gjøre det litt enklere å skjønne hva som blir skrevet :)

 • Moyissiii

  Dette går begge veier, dette skjer i mange Europeiske land også og uti det store Amerika, MEN dette er ikke det handler om, dette handler om om å likestille. Jeg forstår deg sinnsykt godt at barna dine betyr alt for deg, men menneskeliv er like mye verdt om det er ditt barn, mitt barn eller et kongelig barn.

 • Moyissiii

  herregud, du er vanskelig. Enten så velger du selv å la vær å forstå, eller så er du bare dum.

 • Torgeir Li

  Nok en person som ikke har forstått forskjellen mellom subjektivitet og objektivitet. Når han sier at alle er like mye verdt er det i et menneskeverd-spekter, et objektivt spekter som skal veilede oss til å kunne bidra til å hjelpe alle, også mennesker vi ikke kjenner. Er det virkelig så vanskelig å forstå? Tror denne debatten går langt over hodet ditt, dessverre. Ingen vits å kommentere sånt da, og i alle fall ikke dra inn omsorgssvikt her.

 • Varm_kaffe

  Hva har «utlendinger» i norske fengsler med flyktninger å gjøre? Forklar.

 • Hauk Langlo

  Så om du har valget mellom å berge et uskyldig lite barn og en massemorder vil du måtte vurdere å slå krone og mynt?

 • Bjørn Augestad

  Var det ikke Abraham som var villig til å ofre en sønn? Her ofres en datter på godhetens alter. Uten sammenligning forøvrig, det handler vel mest om å stå for de rette verdier. Abraham satte gud over alt annet. Tjomlid forsøker seg på en lignende øvelse.

 • Fioler

  Her tror jeg dessverre det er du, Tjomlid, som har satt følelser foran objektiv rasjonalitet.

 • Thom Hansen

  Nok et svakt innlegg av «skeptikeren» Tjomlid. Din konklusjon angående kriminalitet og innvandring er direkte pinlig. Korrelasjon er kun et nødvendig, ikke tilstrekkelig, kriterium for kausalitet. At kriminalitet har sunket de siste 15 årene utelukker på ingen måte at innvandring øker kriminalitet. Sannsynligvis hadde kriminalitet sunket enda mer uten innvandring til Norge, gitt at innvandrere og utlendinger er kraftig overrepresentert i kriminalitetstatistikken.

  http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/kriminalitet-og-straff-blant-innvandrere-og-ovrig-befolkning

 • Kalle

  » Fra tidligere studier vet vi at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken. Det er derimot også velkjent at innvandrere har en annen sammensetning særlig når det gjelder alder, og for noen land også kjønn. Siden kriminalitet er sterkt knyttet til alder og kjønn er befolkningsstruktur trolig en viktig forklaring: At grupper med en høy andel unge menn er overrepresentert i kriminalstatistikken sammenlignet med grupper der det er en høy andel eldre kvinner, bør ikke overraske. Innvandrerbefolkningen har imidlertid også et annet bostedsmønster og er i mindre grad inkludert i det ordinære arbeidsmarkedet, hvilket også kan ha betydning for kriminalitetsmønstre.» Sitat fra linken din…Greit å få med litt om HVORFOR innvandrere er overrepresentert.Er fort at noen enkle sjeler tror alle innvandrere er kriminelle hvis ikke man tar med alle sider av saken,og det er de jo ikke :)

 • Linda Hagen

  Grunnleggende ønsker jeg selv å mene at alle er likeverdige; men det er lett å si hvordan ting burde være. Tilliten mellom oss mennesker er bare ikke stor nok til at vi legger våre liv i tilfeldige andres hender, i den tro at de ser oss likeverdige som dem selv. Hvordan kan vi da legge våre barns liv der. Kan du selv, med hånden på hjertet, si at du ville legge til side din subjektive oppfatning og ikke prioritere å redde din egen sønn/ datter/ kone / kjærest dersom du opplever at de er i havsnød sammen med mange fremmede?

  Om ditt svar er ja er jeg svært takknemlig for at du ikke er min nærmeste; og vil spørre om f.eks «foreldreskap» egentlig har noen funksjon utover hva som kan utføres av hvem som helst, som om man plukker med seg et tilfeldig barn fra super’n?

  Om ditt svar er nei betyr ikke det at vi ikke er likeverdige, men at de fleste individer har noen de setter høyere enn andre. På grunnlag av dette kan de rettferdiggjøre at de setter sine egnes interesser fremst, ved f.eks å si nei til å ta imot større mengder fremmedkulturelle enn hva de mener vi har apparat til å håndtere.

 • Linda Hagen

  Det kan se ut til at du mener det er uvesentlig om vi har et velfungerende system for å ta imot alle disse menneskene. Du gir i det hele tatt inntrykk av å være uvitende (ignorant) til det faktum at NAV (blant flere offentlige instanser) har store problemer med å håndtere situasjonen slik den fremstår per i dag.
  Tror du ting går seg lettere til når arbeidspresset øker; eller kan det være en fare for at konfliktnivået øker i korrelasjon med et system som ikke er forberedt på å håndtere så store mengder «nye landsmenn»?
  Er det uvesentlig om det multikulturelle prosjektet støttes av majoritetsbefolkningen? Er det noe som skal presses igjennom for enhver pris?

 • HeavyB

  Hvis alle er oss. Hvordan skal vi velge ut de 10000 som skal komme hit? Hvis det ikke er forskjell på noen. Hva er det som skiller de 10000 som får komme ifra de millionene som ikke får komme?

  Jeg mener at den beste løysningen er å sende 10000 lærere, sykepleiere og leger nedover til syria. For å hjelpe den millionenen som er der. Det er ikke gratis, og det vil koste skikkelig å å gjøre dette. Men det er en helt klart mer rettferdig måte å gjøre det på.

 • M. Hamilton

  You`re a fucking nutcase!

 • Kalle

  Nei :)

 • M. Hamilton

  Somalis in US doing good is a myth.

 • M. Hamilton

  Da må man tilrettelegge for at norske kvinner kan føde flere barn. Å importere folk fra midt-østen til å ta seg av den oppgaven innebærer på sikt at den etnisk norske befolkning vil forsvinne/dø ut hvis man skal følge din sinnsyke modell.

 • Skelethor Hadesguard

  Den etnisk norske befolkning vil forsvinne/dø ut på sikt uansett hva vi gjør.

  Det er bare et tidsspørsmål.

  Det er selvfølgelig en måte å unngå det på:

  Samle sammen noen av dine likesinnede, sjekke om de har de rette genene, og så isolerer dere dere fra omverdenen.

  For evig.

  Lykke til.

 • Snegle

  Men kjære Tjomlid: Det er jo umoralsk hjelpe 10 000 når man kan hjelpe langt flere ifølge Tino Sanandaji: http://www.nrk.no/norge/beregninger_-syria-flyktninger-koster-20-milliarder-kroner-over-ti-ar-1.12379363

  I denne artikkelen så blir jo faktagrunnlaget for det du skriver tilbakevist.

  Og jeg tror du opptrer som en godhetsposør når du hevder at din datter for deg ikke er verd mer enn en jente i Syria for deg. Hvs det var tilfelle så kunne du ikke et sekund bli her og skrive saksynte men heller tvilsomme blogger…

  http://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkatastrofen-i-middelhavet/empati-uten-empati/a/23457630/

 • vuzix

  Kan hende prosenten forbrytelser har sunket pga fengsling rehabilitering etc. Men antall forbrytelser har økt de siste 15 åren og når du snakker om at folk ikke er redd tar du feil det en jo bare å lese på alle kommentarene som blir skrevet så ser man at folk er redd for fremtiden

 • Erik Arne Hansen
 • Roger Smith

  Hilsen til deg.

  Vi tilbyr sikret og usikret lån til en svært lav rente på% 3 Vi tilbyr personlige lån, gjeld konsolidering lån, Venture Capital, bedrift lån, utdanning lån, hjem lån eller «lån eller annen grunn! Har du dårlig kreditt? Du kan fortsatt gjelde. hvis ja komme tilbake med fullt navn, land, Lånebeløp , varighet og telefonnummer.

  Kontakt oss via e-post: [email protected] !!!

  Yours Truly,
  Rogers Smith

 • Collins James

  Damat Financial Corporation, Inc.

  Vi er Private International Money Långivere. Vi tilbyr ulike lån til en svært lav rente på tre prosent per år. Våre midler er rent opptjent fra private og bedriftens investeringsporteføljer under vår direkte jurisdiksjon.

  VI TILBYR FØLGENDE LÅN UTEN COLLATERAL TIL 3% RENTE
  * Personlige lån * Forretningslån * Investeringslån * Billån
  * Studentlån * Lånlån * Huslån

  Hvis du er interessert i vårt tilbud, vennligst oppgi følgende informasjon til ledelsen via e-post: [email protected]

  * Navn:
  * Land:
  * Telefon:
  * Beløp som trengs:
  * Lånetid:
  * Kjønn:
  *Sivilstatus:

 • FRANK QUEENS

  Jeg heter joan Jeg vil takke frank queens Loan Company som hjalp meg med å få et lån. I de siste tre månedene har jeg søkt etter et lån for å betale meg gjeld, alle prøvde å ta meg av pengene mine til jeg endelig møtte Frank Queen Loan Company. Han var i stand til å gi meg et lån på $ 25.000 USD. Han kan også hjelpe deg. Han har også hjulpet andre kolleger av meg. Hvis du trenger økonomisk hjelp, vennligst kontakt firmaet hans via e-post: ([email protected]) Jeg tror han kan hjelpe deg. Kontakt ham for å få hjelp akkurat som han hjalp meg. Nedenfor er hans ord med oppmuntring til de som søker en legitim og ærlig privat lånegiver