Kjetil Dreyer forteller tullete ting rundt «vidundermiddelet» Sølvvann

Last updated on 18. juni 2015

10559762 10155752280185637 7590068331988545199 n

Innehaver av AltShop, som «tilbyr produkter og løsninger for din helhetlige helse innen hovedkategoriene Kropp, Sinn og Sjel», samt leder av Vaksineaksjonen og Barnevernaksjonen, Kjetil Andreas Dreyer, la for et par dager siden ut et BRØL av en artikkel om vidundermiddelet sølvvann.

Og jeg må gi ham rett. Artikkelen frembrakte i aller høyeste grad brøl. Men det var nok mest LATTERBRØL fra et samlet norsk publikum.

De eneste ringvirkningene av artikkelen er nok at enda færre klarer å ta Dreyer seriøst. Og det er jo bra for folkehelsa, tross alt.

Skjermbilde 2015 06 14 17 26 08

Markedføringsartikkelen hans er for øvrig bare en omskrevet og omklippet versjon av en like sprø artikkel om sølvvann som han publiserte i 2009 på konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet. Ja, du vet, der de tror at Jonas Gahr Støre er en «biorobot» og at AP stod bak 22/7.

Dreyers nye artikkel har samme form som det meste han skriver: Først etablere seg selv som et offer. Alle er slemme med ham, må vite. Å kritisere ham når han bare vil tjene penger på å selge ineffektive produkter med ulovlige helsepåstander til overpris, og forsvarer seg ved å forsøke å diskreditere meningsmotstandere gjennom spredning av ondsinnede løgner (se f.eks. her, her, her, her, her, her og her), er skikkelig urettferdig. Dette er Dreyer i kjent stil, og det overbeviser nok ingen.

Deretter følger han på med masse fancy prat og henvisning til døde autoriteter, skrevet på et språk med mange engelske ord som viser at han bedriver primært copy/paste-virksomhet av påstander han ikke helt forstår selv. Kjemi og biologi er ikke kremmeren Dreyers sterkeste sider.

Til slutt påpeker han at han bare sprer budskapet for å redde verden, hjertegod og uselvisk som han er, før han kommer med noen «kanontilbud» hvor du tilfeldigvis kan kjøpe produktet i hans egen nettbutikk.

Han forsøker å gi inntrykk av at dette er en vitenskapelig robust artikkel, noe vi skal se at det selvsagt ikke er. Det understreker han spesielt ved å hevde at han har 120 referanser å vise til som underforstått dokumenterer på vitenskapelig vis at det han skriver er korrekt. Det må da være noe å slå i bordet med?

Vel, nei. Som vi skal se senere, er det slettes ikke 120 referanser som sier noe om sølvvanns kliniske effekt, men derimot et eksempel på at Dreyer ikke forstår vitenskapelig metode og fortsatt ikke mestrer kildekritikkens edle kunst.

Hva er sølvvann?

Skjermbilde 2015 06 14 16 59 30

Skjermbilde 2015 06 14 19 54 31

Så hva i all verden er dette sølvvannet da? Kort sagt snakker vi her om såkalt kolloidalt sølv. Wikipedia beskriver dette slik:

Kolloidalt sølv er finpartiklet sølv som ligger i en væske, en kolloid. Kolloidalt sølv er som oftest fremstilt ved en elektrolytisk prosess.

Dreyer bruker selv litt plass på å beskrive hva sølvvann er, men han har så manglende forståelse av kjemi at det er litt smertefullt å lese. Et eksempel er følgende interessante påstand:

Sølvatom har en unik greie ved seg, den mangler nemlig et ion, og stjeler dermed ioner fra organismer som ikke har et sterkt energifelt, som for eksempel dødt materiale som virus, eller skadelige bakterier og patogener.

Et sølvatom mangler et ion? Hm. Jeg tror ikke Dreyer helt forstår begrepene han slenger om seg med. Et ion er nemlig et elektrisk ladet atom (eller molekyl). Det vil si at det enten har underskudd eller overskudd av elektroner.

Et atom kan ikke mangle et ion, fordi et ion er et atom. Et sølvatom (Ag) kan dermed mangle et elektron, som gjør sølvatomet til et positivt ladet sølvion, Ag+.

Følgelig kan heller ikke sølvioner stjele et ion fra bakterier og virus, da et sølvion ikke mangler et ion, men et elektron.

(Dette med at «sølvatomer mangler et ion» har han for øvrig påstått helt siden 2011. Copy/paste er farlig når man ikke evner å korrigere egne feil i løpet av fire år.)

Og hva i all verden mener han med «organismer som ikke har et sterkt energifelt»? Dette viser Dreyer vitalistiske tenkemåte. Hans forsøk på en «vitenskapelig forklaring» baserer seg ikke på fysikk og kjemi, men på mystikk og overtro.

Sølvioner kan ha en desinfiserende, altså bakteriedrepende, effekt, og det er primært denne effekten Dreyer mener sølvvannet kan ha. I Wikipedia kan vi lese:

Sølv og sølvforbindelser ble lenge brukt i medisinen. I dag blir sølv bl. a. brukt som desinfeksjonsmiddel i sårterapier. Sølv har en desinfiserende effekt pga. at sølvioner trenger inn i bakteriecellen og forstyrrer dens stoffskifte og skader cellestrukturen og osmotisk likevekt i den grad at det kan føre til døden for bakteriecellen. For å forsterke effekten blir det av og til tilsatt klorforbindelser. Den antibakterielle virkningen av sølv brukes for eksempel i sårplaster, i medisinske materialer, i klær (mindre bakterievekst betyr også mindre lukt) eller antibakteriell keramikk eller emalje.

Sølv blir altså fortsatt brukt innen medisin, men felles for all bruk er at den er utvortes. Det finnes ingen dokumentasjon på at det har effekt når det brukes innvortes, altså for eksempel når det inntas som sølvvann. Selv om alternativindustrien prøver å selge sølvvann som «naturens eget antibiotikum», mangler det dokumentasjon på at innvortes bruk av kolloidalt sølv har en slik antibiotisk effekt.

Norsk Helseinformatikk har en artikkel om sølvvann, og her kan vi lese:

Kolloidalt sølv inntatt som kosttilskudd, regnes ikke som trygt eller effektivt mot noen av de påståtte effektene produsentene oppgir, verken av helsemyndigheter eller medisinske forskningsmiljø. Sølv har ingen kjent hensikt i kroppen, ifølge den amerikanske National Center for Complemantary and Alternative Medicine.

Amerikanske NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine), som er veldig pro-alternativ behandling, gjennomgikk forskningen på sølvvann for en tid tilbake, men fant ingenting som tydet på at dette virket slik lovet. Deres konklusjon ble som følger:

  • Sølv har ingen kjent funksjon i kroppen.
  • Sølv er ikke et essensielt mineral, eller noe som kan «kurere alt», og bør heller ikke markedsføres slik.
  • Påstander om effekt av kolloidalt sølv på en rekke sykdommer har ikke vitenskaplig støtte.
  • Produkter med kolloidalt sølv kan gi alvorlige bivirkninger.
  • Laboratorieanalyser har vist at mengden kolloidalt sølv i tilskudd varierer veldig, noe som utgjør en risiko for den som bruker det.

(NCCAM har nå endret navn til NCCIH, National Center for Complementary and Integrative Health.)

Den norske versjonen av NCCIH, NAFKAM, som ofte kritiseres for å være for positive til alternativ behandling, har via sin informasjonsavdeling, NIFAB, også en artikkel om sølvvann, og har kommet til samme konklusjon:

Sølvvann har blitt brukt både innvortes og utvortes. Blant annet hevdes det å kunne bedre sårheling, styrke immunforsvaret, forebygge forkjølelse og influensa, samt bekjempe lungebetennelse, øyebetennelse, kreft og HIV/AIDS. Det er ikke dokumentert at sølv har virkninger på noen av disse bruksområdene.

På nettsidene til Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA kan vi også lese om sølvvann. I segmentet om bruksområder og dokumentasjon, skriver de:

Skjermbilde 2015 06 14 14 40 37

Sølvvann inntatt som «kosttilskudd» har altså ingen dokumentert effekt på noe som helst. Det kan derimot være farlig.

Bivirkninger

Dreyer påstår at sølvvann ikke har noen kjente bivirkninger. Det er løgn. Og selvsagt vil han, som selv selger sølvvann gjennom sin butikk, hevde at produktet er fritt for bivirkninger. Noe annet ville jo skade omsetningen hans. Men det er altså ikke sant: Sølvvann er definitivt ikke ufarlig.

NHI skriver:

Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention, fant en studie av mus som ble eksponert for sølv i drikkevannet, at musene som drakk dette vannet, var mindre aktive enn dyr som ikke hadde inntatt sølv.

Hva nå enn det betyr. Men det høres ikke spesielt positivt ut.

M dlv130005f1Mer uheldig er det at man kan bli blå i huden og indre organer av å innta sølvvann:

Dyrestudier viser at sølv hoper seg opp kroppsvev. Hos mennesker kan dette føre til en bivirkning kalt argyria, som forårsaker en blågrå misfarging av hud, andre organ, vev dypt inne i kroppen, negler, og gommene. Argyria er en kronisk og permanent tilstand, og den kan ikke behandles eller reverseres.

NIFAB skriver:

All bruk av sølvvann kan føre til argyri, som er en kronisk og permanent lidelse som kjennetegnes av at huden får en blågrå farge som aldri går bort. Dette skyldes trolig at sølvpartikler blir lagret i slim- og hudmembraner. Slik forgiftning viser seg gjerne først som blågrå farge på fingerneglene og i tannkjøttet.

Dreyer liker ikke helt denne bivirkningen, og forsøker seg på at dette bare er løgner fra legemiddelindustrien. Han skrev det samme på AltShop tilbake i 2009:

Flere falske rapporter har lekket ut fra legemiddelindustrien via media og andre kilder om at Ionisert Kolloidalt sølv kan føre til blå hud(Argyria), gjerne avbildet med en knall blå smurfeliknende mann. Dette er falsk informasjon for å forsøke å forvirre deg og andre for at du skal unngå å oppdage de helbredende virkningene av ionisert kolloidalt sølv.

Ah, en konspirasjon!

Men denne blåfargen, som altså er en permanent tilstand, er ikke det eneste problemet. NHI skriver videre:

Andre bivirkninger kan ifølge NCCAM være nevrologiske problem (som krampeanfall), nyreskade, mageproblemer, hodepine, utmattelse og hudirritasjon. Kolloidalt sølv kan også virke inn på kroppens opptak av enkelte medikamenter (som penacillamin, tyroksin og antibiotikagruppene kinoloner og tetrasykliner).

Og fra NIFAB:

Sølvvann kan også påvirke produksjonen av melatonin i huden, slik at hudområdene som eksponeres for sollys, gradvis blir misfarget.

Sølvvann kan dessuten medføre nevrologiske plager og tungmetallforgiftning. I tillegg kan sølvpartiklene samle seg opp i indre organer og føre til skade på lever, nyre og milt, samt muskler og hjerne.

Dreyer serverer et lass med anekdoter og case-reports som er rundt 100 år gamle i sin artikkel. Disse er selvsagt helt umulige å verifisere, og er i medisinsk sammenheng totalt uinteressante (annet enn som hypotesedannende for videre forskning). Man kan ikke fastslå effekt og sikkerhet basert på enkelthistorier. Det krever kliniske studier og systematiske analyser av data.

Et eksempel fra Dreyers tekst er denne:

I 1915 fant Dr. A. Leggeroe at kolloidalt sølv ikke bare beskyttet nyfødte barns øyner, men også fungerte utmerket på voksne. Han fant at kolloidalt sølv var den beste løsningen han hadde vært borti. Han konstaterte at kolloidalt sølv aldri forårsaket noen bivirkninger, og aldri ga noen form for synsreduksjon. Kraftige øye-infeksjoner forsvant i løpet av noen få behandlinger med kolloidalt sølv. Sammenlign det med antibiotika-baserte salver som bruker uker på å virke, dersom de virker i det hele tatt.

Vi har nå sett at påstanden om «aldri forårsaket bivirkninger» beviselig er feil. Men hva med sølvvannets effekt på øyeinfeksjoner? Vel, dette er faktisk blitt undersøkt i moderne tid, men med negativt resultat:

Some clinical evidence suggests that administering one drop of a 10 % solution of colloidal silver in the form of silver vitellinate (Argyrol Laboratories, Allergan Frumtost) in both eyes shortly after birth does not prevent eye infections due to Chlamydia trachomatis after one week compared to saline eye drops. Other clinical research suggests that applying a topical colloidal silver solution to the surface of the eyes of patients undergoing intraocular surgery was less effective at preventing eye infections compared to applying povidone-iodine 5% solution.

This product has some clinical evidence showing ineffectiveness for a specific indication; however, the evidence is limited by quantity, quality, or contradictory findings.

Når bruk av kolloidalt sølv sammenlignes med en kontrollgruppe, finner man altså ingen klinisk effekt.

(Dr. A Leggeroe, som Dreyer kaller ham, het for øvrig egentlig Dr. Arthur Legge Roe, men sånt blir også feil når man bare copy/paster fra andre kilder uten å sjekke fakta.)

Det rare er at Dreyer er en av de som hele tiden kritiserer legemiddelindustrien for at legemidler og vaksiner er for dårlig testet. God testing innebærer store, kontrollerte studier for å dokumentere effekt og sikkerhet. Det er, i motsetning til hva vaksinemotstandere så ofte hevder, gjort utallige ganger, og er et krav for at vaksinene skal få markedsføringstillatelse.

Men for produkter han selv selger, er det visst nok med at en håndfull leger som levde for hundre år siden mener at «det virket for dem».

Ville Dreyer tillatt at norske myndigheter godkjente vaksiner basert på at noen enkeltpersoner følte at vaksinene virket og sverget på at de aldri hadde sett bivirkninger fra disse? Selvsagt ikke, så hvorfor opererer han med en dobbel standard? Vi vet selvsagt svaret.

Amerikanske FDA kunngjorde i 1999 at «ingen produkter som inneholder kolloidalt sølv, regnes som trygge eller effektive», og NIFAB advarer mot at «sølvvann påvirker effekten av flere typer legemidler».

Skjermbilde 2015 06 13 16 02 14

Hos Memorial Sloan Kettering Cancer Center kan vi også lese følgende om farene ved sølvvann:

Colloidal silver cannot cure cancer, AIDS, or diabetes. Taking too much colloidal silver by mouth can cause skin discoloration, seizures, and kidney damage.

Colloidal silver is a suspension of tiny silver particles in a liquid. Silver compounds are used externally to stop or prevent infections but recently, many people have started taking colloidal silver as an alternative medicine. It is being promoted as a cure for cancer, diabetes, and AIDS although there is no proof it works in humans. Our body does not need silver to function normally. Silver actually denatures proteins and can make many enzymes lose their effects.

Long-term oral use of silver can make the skin turn bluish-gray or gray-black in color. It can also cause seizures and kidney damage. Pregnant women should not consume colloidal silver as it has harmful effects on the fetus.

De advarer spesifikt gravide mot å innta sølvvann:

Colloidal silver can cause developmental abnormalities in the fetus.

Skjermbilde 2015 06 14 14 57 50

I den medisinske litteraturen kan vi også lese om konkrete, alvorlige bivirkninger fra inntak av sølvvann:

Internal silver deposition has also been reported to cause neurologic deficits. Westhofen and Schafer reported a 55-year-old woman who developed progressive hypogeusia, hyposmia, vertigo, gait disturbance, skin hypesthesia, and weakness after self-treating for oral mycosis with a silver product for nine years. Chemosensory tests and electrophysiologic studies confirmed the clinical findings. X-ray microanalysis of the affected tissues revealed silver sulfide deposits. Upon further examination by electronic microscopy, silver deposits were found in basal membranes, macrophages, elastic and collagenous fibers, perineurium of peripheral nerves, and in necrotic cells of the oral submucosa. The authors suggested deposition of the insoluble silver sulfide over basal membranes and neuronal structures as the cause of these conditions.

Å hevde at sølvvann er uten bivirkninger, slik Dreyer gjør, er altså en svært drøy påstand.

Absurde medisinske påstander

Jeg skal ikke gå gjennom alt sludderet i Dreyers tekst, men det kan være verdt å peke på noen av hans mer absurde påstander. Et eksempel er at sølvvann kan få avkuttede fingre til å vokse ut igjen:

Det finnes en annen teknikk som utnytter sølvets evne til å forvandle celler til stamceller, den er utarbeidet av Robert O. Becker. Den baserer seg på at man ved hjelp av et sølvbasert kompress, i kombinasjon med elektrisk stimulering av det skadede vevet, for eksempel får avkappede fingre etc., til helt og holdent å vokse ut igjen – med full førlighet og fingeravtrykk inntakt.

Ord blir fattige. Jeg vil herved foreslå at Dreyer kutter av sin egen lillefinger, for eksempel hele ytterste ledd, og pakker fingerstumpen inn i et sølvkompress med elektrisk stimulering, så får vi se hvordan det går. Jeg har tatt tre doser av HPV-vaksinen, til kroner 3500,-, for å vise at jeg mener alvor når jeg skriver vaksinen er trygg. Burde vi ikke da forvente at Dreyer viser samme tillit til sine egne påstander?

Apropos: Da han tidligere i år hevdet at ebola-epidemien var en løgn, og at sølvvann kunne helbrede dette, ble han også utfordret til å dra til Vest-Afrika og la seg smitte med ebola og kurere seg selv med sølvvann. Heller ikke den utfordringen tok han.

Skjermbilde 2015 06 14 15 05 09

Han tror kanskje ikke helt på det han selv påstår?

Eller hva med at sølvvann også er effektivt mot en HIV-infeksjon? Dreyer skriver:

I 1978 skrev Dr. Jim Powell en artikkel i ”Science Digest”, hvor han påpeker hvor mye mer effektivt kolloidalt sølv er i forhold til de vanlige antibiotiske remediene som helsevesenet benytter. Jeg kommer ikke til å nevne HIV i denne sammenhengen, det skaper litt vel mye debatt og skriking i media, men du må gjerne google litt på sølvvann og HIV, det må være lov.

Ah, det er så elegant. Hvis du tror du leste noe om HIV i Dreyers tekst, så er det feil. Han skrev aldri noe om HIV. Du må ha innbilt deg ting, og ingen kan herved ta ham for å ha hevdet noe som helst om sølvvannets effekt på HIV.

Men det må vel være lov å insinuere sterkt at sølvvann virker AIDS-forbyggende? Det må være lov.

Eller ikke.

Dreyer er glad i antydningens kunst, slik mange av de som lever av å selge alternativ behandling med ulovlige påstander er. De sier jo ingenting som bryter med forskrift om markedsføring av alternativ behandling, men du vet hva de mener likevel.

«Jeg sier ikke at preparat X helbreder kreft, men mange kreftsyke som har brukt det kan rapportere om gode erfaringer.» Eller: «Jeg sier ikke at preparat X helbreder kreft, men det styrker kroppens immunforsvar slik at kreftceller mer effektivt kan bekjempes.»

Dreyer forstår heller ikke forskjellen på at et stoff kan drepe virus og bakterier i laboratorieforsøk, og på at det har en tilsvarende effekt i kroppen. XKCD illustrerer denne utbredte misforståelsen på følgende glitrende vis:

Skjermbilde 2015 06 13 19 03 43

Det testes tusenvis av stoffer hvert år som skal drepe kreftceller. En del av dem er effektive i laboratorieforsøk, men mindre enn en promille av disse ender opp i medisinsk bruk. Hvorfor? Fordi det å drepe celler i en petriskål er noe annet enn å få stoffet til å nå kreftcellene i kroppen i tilstrekkelige doser uten å ta livet av pasienten i samme slengen, eller bli brutt ned og miste sin effekt grunnet kroppens egne forsvarsmekanismer.

Å tro at å drikke sølvvann vil drepe de dumme bakteriene i kroppen bare fordi sølv kan ta knekken på bakterier i overflatesår eller petriskåler, er fryktelig kunnskapsløst og naivt. Ingenting tilsier at man får riktig dose av sølv til å påvirke kun de uheldige bakteriene i kroppen på en måte som gir noe medisinsk effekt.

Og hvis sølvvann dreper bakterier så effektivt, hvordan mener egentlig Dreyer at det skal kunne skille på gode og dårlige bakterier i kroppen? Det høres skummelt ut å innta et stoff som skal drepe alle bakterier ukritisk dag ut og dag inn i årevis.

Dreyer kommer også med flere absurde medisinske påstander:

Dr. Malcolm Morris rapporterte i 1917, at kolloidalt sølv fungerte meget effektivt i behandlingen av forstørret, eller betent prostata hos menn. Sædvæske som inneholder blod er som regel et tegn på betent prostata. Å drikke kolloidalt sølv har vist seg å være meget effektivt ved behandling av slike lidelser. Han fant også ut at hemoroider raskt forsvant ved bruk av kolloidalt sølv. Senere rapporterte han at det også var virksomt mot eksem.

Dette er en type informasjon som er farlig å spre. Blod i sæden er som regel ufarlig, men om det varer over tid bør man oppsøke lege, ikke åpne nettleseren, gå til Dreyers nettbutikk og bestille overpriset vann.

Brudd på lovverket

Skjermbilde 2015 06 14 17 11 28

Dreyers tekst, som også er lagt ut i en annen versjon på hans nettbutikk altshop.no og derfor må anses for å være direkte markedsføring på vegne av hans firma, bryter flere punkter i forskrift om markedsføring av alternativ behandling.

Det er blant annet ikke lov å vise til autoriteter hvis det kan gi inntrykk av medisinsk effekt. Vel, hele dokumentet til Dreyer er henvisning til autoritet etter autoritet. Det er heller ikke lov å vise til forskning som kan gi inntrykk av en medisinsk effekt. Vel, Dreyer skryter selv av å vise til 120 referanser som skal vise nettopp en slik effekt.

Slike brudd på forskriftene har han bedrevet i åresvis, og det er en tragedie at ikke våre forbrukermyndigheter kan gripe inn og få stengt ned hele virksomheten hans før den koster liv.

Hans påstander om effekt begrenser seg heller ikke til de mer diffuse, og lovlige, påstander om at det kan «styrke immunforsvaret» eller «gi deg mer energi og velvære». Nei, han påstår at det virker bedre enn antibiotika i å bekjempe infeksjoner. Han hevder de får avkuttede fingre til å vokse ut igjen. Han antyder klart at det også kan bekjempe en HIV-infeksjon. Han sier rett ut at det har «helbredende virkninger». Artikkelen er gjennomsyret med spesifikke, medisinske påstander – noe som ikke er lovlig på noe vis.

Han prøver dog på finurlig vis å slippe unna sitt juridiske ansvar ved å komme med formuleringer som dette:

Skjermbilde 2015 06 13 18 44 03

Skjermbilde 2015 06 13 18 44 57

Skjermbilde 2015 06 13 18 45 52

For ikke å snakke om hans innledning, hvor han prøver å si at dette bare er noe han påstår som «privatperson og medborger», ikke som selger av «alternativ medisin»:

Mattilsynet tillater ikke at vi i produktomtaler forteller NOENTING i dag, det er ikke lov å komme med en eneste helsepåstand. Det vil si, ingen forstår hva produktene hjelper for eller mot, de knebler all informasjon. Så derfor skriver jeg nå denne personlige artikkelen fordi jeg som privatperson og medborger er sykelig kvalm av korrupsjon og hemmelighold fra myndighetenes side som igjen går utover folkehelsen.

Noe som er fascinerende ettersom den samme informasjonen altså ligger ute på AltShop sitt domene, og han lenker direkte til produktsiden hos AltShop i bunnen av samme tekst. Hvor naiv går det an å bli?

Forresten, når jeg påpeker dette må jeg regne med å få Dreyers hær etter meg. Denne type kritikk tolererer han ikke.

10612880 401284343362113 5968141490419550770 n

Til å være en slik fredselskende fyr, er han veldig glad i krigføring. Her er hans trussel da enkelte politikere foreslo obligatorisk vaksinering tidligere i år:

10649747 10204922414885144 2879600963135535519 n

Jaja.

Konspirasjoner

1653489 10205850844935315 3115541730751668657 n

Dreyer er en konspirasjonsteoretiker av rang. Det finnes ikke den konspirasjonsteori i verden han ikke sluker rått. Han mener derfor også at selv om sølvvann er mye mer effektivt enn antibiotika, så brukes det ikke lengre fordi legemiddelindustrien, helsemyndigheter og media undertrykker den kunnskap man hadde for 100 år siden.

Dette gir ingen mening. Hvis sølvvann virkelig var mer effektivt enn antibiotika, ville folk i dag brukt sølvvann heller enn antibiotika. Sølvvann er tross alt billig og lett å lage selv. Det er ikke noe man må kjøpe fra legemiddelprodusenter.

Det var ingen som nektet folk i etterkrigstiden, da antibiotika begynte å bli utbredt, å bruke sølvvann heller enn penicillin. Men de gjorde ikke det. Fordi de så at infeksjoner og sykdommer som tidligere gjorde at folk kreperte som fluer da eneste remedie de hadde var ting som sølvvann, nå ikke lenger tok liv når de hadde tilgang på antibiotika. Det er enkel markedsøkonomi. Folk flest velger det som beviselig virker når det står om liv og død.

Antibiotika har reddet hundrevis av millioner av liv. Sølvvann til innvortes bruk har reddet – null liv. Så enkelt er det.

Skal man skrive en artikkel med vitenskapelig/medisinsk innhold, må man beherske kildekritikk. Jeg nevnte tidligere at Kjetil Dreyer er dårlig til dette. Latterlig dårlig. Han sluker det meste rått, så lenge det bekrefter hans syn på verden.

Skjermbilde 2015 06 14 16 57 53

Jeg kan derfor ikke dy meg for å gi et lite spark til Dreyers manglende evne til kildekritikk, og hans tro på selv de mest absurde konspirasjonsteorier. Her er noen gullkorn fra hans offentlige ytringer om dette.

Jødene stjeler organer fra ukrainske barn i enorme mengder:

DreyerOrganhosting

Han går ikke av veien for flere antisemittiske konspirasjonsteorier:

DreyerJoder

«Shaken baby syndrom», altså skader på barn fra risting/vold, skyldes egentlig vaksiner:

Dreyer om Shaken baby syndrom

Vaksiner inneholder mikrochiper for å spore og kontrollere befolkningen:

Dreyer chip

1150140 800022996680113 494521342 n

1623715 799873883361691 1153137721 n

154865 799871936695219 1001839729 n

President Obama skal arresteres:

FireShot Screen Capture 840   Kjetil Dreyer www facebookcom kjetildreyer

Jeg og andre skeptikere er betalt av legemiddelindustrien og jobber fulltid for å sverte alternativbransjen:

Super greens innholder bly

Han er veldig opptatt av ytringsfrihet, sier han, men passer på å blokkere meg overalt hvor han ytrer seg, og har hevdet at jeg burde fengsles for mine ytringer:

11163855 514285115395368 5482778969614261067 n

Ebola-epidemien er svindel:

10723223 10152714185325861 795817785 n

All kreft kan helbredes naturlig på få uker (og Dreyer hevder selv at han har hjulpet mange til å bli kreftfrie gjennom sine naturlige produkter og metoder):

Screenshot 2013 11 21 01 53 25

Svineinfluensaen ble laget av amerikanske myndigheter:

1545765 802997643049315 1718227562 n

Alt er frekvenser, og jorden hevner seg på oss:

10169224 840351159313963 1689201676 n

Smartmetere avgir farlig mobilstråling, er et komplott for å hindre «fri energi» (evighetsmaskiner), og vil brukes til å overvåke oss:

1925001 834930659856013 1415675184 n

Her gjengir han en artikkel fra et satirenettsted i tro om at det er sant. Bildet er photoshoppet. Og så tror han at strålingen fra Fukushima inneholder «enorme mengder radioaktivitet». Tull. Det er ikke engang målbart i Norge. Løsningen på dette er selvsagt hamp og flytende klorofyll – som han tilfeldigvis selger selv:

1010391 793413847341028 113541806 n

Atter en gang tror han ukritisk på et photoshoppet bilde:

11357109 10153266511431620 549368722014757427 o

Og så var det dette med å betale skatt da. For noe lureri:

10926411 439302676226946 4954319600794723067 n

Alt dette kan vel bare oppsummeres slik:

10487153 10152485199855861 1963894934 n

Og tatt i betraktning hans mangeårige virksomhet med å kalle andre for korrupte, pro-pedofile og farlige, passet det fint å se ham poste dette:

Screenshot 2013 11 19 19 12 37

Resistensproblematikken løst med sølvvann?

Dreyer hevder også at sølv ikke gir resistente bakterier. Han skriver:

Det anses allment kjent at måten ionisert kolloidalt sølv dreper på gjør det ekstremt vanskelig for mikroorganismer å mutere for deretter å oppnå resistens. Ionisert kolloidalt sølv kan på bakgrunn av dette anses som løsningen på problemet vedrørende multiresistente bakteriestammer, dvs. bakteriestammer som ikke lenger responderer på ulike antibiotika-kurer.

Dette har han intet vitenskapelig grunnlag for å hevde. På en konferanse hvor risiko og nytte av sølv innen medisinsk behandling ble drøftet, var en av konklusjonene:

It was further widely agreed on the workshop that the use of silver may lead to the selection of silver resistant bacteria.

Og i mer detalj:

Silver resistance has been reported as early as the 1970s in various clinical relevant species including Escherichia coli, Salmonellatyphimurium, Enterobacter cloacae, Pseudomonas stutzeri and Acinetobacter baumannii (McHugh et al. 1975; Annear et al. 1976; Bridges et al. 1979; Hendry and Stewart 1979; Haefeli et al. 1984; Kaur et al. 1985; Deshpande and Chopade 1994). Resistance mechanisms include efflux mechanisms (e.g., encoded by sil genes) and extracellular or periplasmic silver binding peptides (silE). In addition, mechanisms capable to reduce silver ions into less reactive metallic particles which are subsequently deposited periplasmatically are also assumed to contribute to silver resistance, as described mainly for P. stutzeri (Klaus et al. 1999). The resistance determinants may be located on chromosomes and on genetic transmissible elements. The as yet best known resistance mechanism is encoded on a 180-kb IncH1 plasmid called pMG101 (Silver 2003). This conjugative plasmid also confers resistance to mercury, tellurite and several antibiotics and is transferable to a wide spectrum of host bacteria (Gupta et al. 1998, 1999, 2001). It is likely that more resistance mechanisms will emerge in the future as more and more bacteria genomes are getting sequenced and characterized.

Resistensutvikling fra bruken av sølv i medisinsk utstyr og behandling er altså observert i lang tid, og gir grunnlag for bekymring.

Kynisk markedsføring

Skjermbilde 2015 06 13 19 34 50

Teksten om sølvvann som i dag ligger ute, er noe annerledes enn den opprinnelige teksten. I sin opprinnelige tekst brukte Dreyer sin egen søsters bortgang som argument for bruk av sølvvann. Eller rettere sagt, som argument mot legemidler. Han mener legemidler hun fikk i sin behandling kunne ha ført til hennes død i en alder av bare rundt 30 år.

Oppdatering 18.06.2015: Jeg hadde i en tidligere versjon av denne bloggposten lenket til en kopi av Dreyers opprinnelige tekst, men denne har jeg nå fjernet etter ønske fra pårørende. De ønsker også å understreke at hele hans familie ikke står bak Dreyers sølvvann-tekst, og opplever hans utspill som belastende.

Dette er lavmål, og han har senere fjernet dette avsnittet fra teksten (etter ønske fra øvrig familie av respekt for dem og avdøde). Han gir selvsagt ingen detaljer om hva slags helseproblem hun hadde eller hvilken behandling hun fikk, og han påstår legene innrømmet at legemidlene kunne ha bidratt til hennes død. Dette er løse påstander uten mulighet til å verifisere, og det å bruke tragedien rundt hans egen søsters død for å selge sølvvann gjennom AltShop er intet mindre enn ufattelig kynisk og kaldt.

Men dette handler selvsagt ikke om å tjene penger, sier han:

Skjermbilde 2015 06 13 18 44 31

Før han kommer med sitt supre tilbud til sine lesere:

Skjermbilde 2015 06 13 18 44 51

Ja, du kan også kjøpe magnesiumvann – selv om det ikke finnes en enste påstand i teksten som sier noe om at det skulle virke. Men hey, dumt å ikke la en slik gylden mulighet til å selge litt ekstra gå fra seg, eller hva?

Det går ikke så bra rent økonomisk med hans virksomhet, så det er kanskje ikke rart at han tyr til alle midler for å øke omsetningen.

Dreyer har også en passe trist historikk rent businessmessig. Det meste han tar i går dukken:

Dreyer555

Han ser derimot ut til å gå glipp av en gullgruve, nemlig kolloidalt gull. Gull må vel være enda bedre enn sølv? Jeg mener, energier og vibrasjoner og sånt. Da jeg var på alternativmessen for noen år siden var det en fyr som solgte både sølvvann og gullvann. Og mens sølvvann bare «regulerer immunforsvaret», kunne gullvann styrke auraen din:

IMAGE 78134785 0D4E 4FCF 8CA4 EFBEC1B2BFB1  1

Det er for øvrig verdt å se videosnutten hvor en deltaker i «Dragons Den», den amerikanske varianten av TV2s «Skaperen», blir filleristet av panelet når han presenterer sølvvann:

«You disgust me!»

Indeed.

Dreyers referanser

Til slutt må vi snakke litt om de 120 referansene Dreyer serverer på slutten av artikkelen sin. Listen ser for øvrig slik ut:

Skjermbilde 2015 06 14 16 50 53

Den første lenken omtaler fire «caser», presentert av en som selvsagt selger sølvvann-produkter. Den første studien er en in-vitro-studie, selv om nettstedet omtaler det som en «klinisk studie». Altså å drepe bakterier i en petri-skål. Problemet med å trekke konklusjoner om klinisk effekt ut av dette, har jeg allerede omtalt.

Det samme gjelder den andre studien. Den omtales som en klinisk studie, men er bare et laboratorieforsøk. Og det samme ser vi med den tredje og fjerde studien. Jeg tør vedde tusen kroner på at Dreyer aldri noensinne sjekket originalstudiene.

Den andre lenken er en Wikipedia-artikkel hvor vi blant annet kan lese:

No medical evidence supports the effectiveness of colloidal silver for any of these claimed indications. […] There is no evidence that colloidal silver treats or prevents any medical condition, and it can cause serious and potentially irreversible side effects such as argyria.

Man kan bare undre seg hvorfor Dreyer inkluderer dette i sin artikkel.

Hans tredje lenke går igjen til en sølvvannselger som har listet opp 110 studier som skal vise at sølvvann virker. Ikke en eneste av disse er en randomisert, kontrollert klinisk studie som altså viser effekt brukt innvortes hos mennesker. Det er bare en liste over studier som viser effekt i laboratorieforsøk, som drøfter sikkerheten til sølveksponering eller som ser på andre effekter av sølvpartikler.

Fascinerende nok bruker sølvvannselgeren begreper som «in-vitro clinical trials», noe som altså er en selvmotsigelse. En klinisk studie utføres per definisjon på mennesker, mens en in-vitro-studie, eller «test tube experiments», per definisjon ikke utføres på mennesker. Det sier vel noe om deres forståelse av den vitenskapelige prosess.

Enkelte av studiene hevder å vise at sølvvann virker til ulike lidelser, men disse er ikke blindede – og er dermed verdiløse. En studie sammenlignet til og med antibiotika og sølvvann på mennesker med en virusinfeksjon. Seriøst? Antibiotika mot virus?

Til slutt viser Dreyer til en PDF-bok, skrevet av en fyr med et lass falske vitenskapelige titler som han har kjøpt, som ikke evner å vise til en eneste klinisk studie, og som i stor grad handler om hans religiøse overbevisning, bilder av venner, logiske brister, og feel-good-svada.

Og, å ja, Dreyer nevner også navnet på noen stort sett avdøde forskere som han sier forsket på sølvvann. Men det finnes ingen lenker til deres kliniske studier. Og mange av dem levde før kliniske studier ble tatt i bruk, så jeg må anta at dette igjen bare er anekdoter og i beste fall ukontrollerte studier. Altså, igjen totalt verdiløst.

I Dreyers «120 referanser» er det altså ikke en eneste studie som viser at sølvvann har antibiotisk effekt i menneskekroppen når det inntas oralt. Eller som viser at en finger vokser ut igjen. Eller at det har kurert AIDS-syke. Ikke en eneste dobbeltblindet, randomisert, kontrollert studie på mennesker, slik man må forvente av alle andre legemidler som er tillatt i salg.

Dette er pinlig, Dreyer. Virkelig pinlig.

Konklusjon

Sølvvann har ingen medisinsk effekt når man drikker det, slik Dreyer anbefaler. Det er knyttet til potensielt alvorlige bivirkninger, og veldig mange av de negative effektene ved at sølv akkumuleres i kroppen er ukjente. Enkelte tilfeller av alvorlig forgiftning med nevrologiske skader er dokumentert i den medisinske litteraturen.

Dreyer bryter med forskrift om markedsføring av alternativ behandling, og bruker ganske så kyniske metoder i et forsøk på å øke sin omsetning. Misbruk av familiære tragedier, rene løgner om tryggheten til produktet, rene løgner om effektiviteten til produktet, og påstander om at han ikke gjør dette for å tjene penger – men likevel pusher på med spesialtilbud og tilleggsprodukter man kan få i pakkeløsninger.

Det kan virke som om Dreyer lider av et slags Messias-kompleks. Han har postet mange og lange rants på Facebook hvor han beskriver seg selv som en av de få som er gjenfødt i en høyere dimensjon, som har sett Sannheten og skal redde verden. Det samme ser vi i måten han tenker om seg selv i denne sølvvann-saken:

11536130 10152823592880776 904819719135955884 n

Jeg håper virkelig, fra bunnen av mitt hjerte, at Kjetil Andreas Dreyer opplever en transformasjon. En transformasjon der han omsider innser at han er blitt lurt. En transformasjon av samme art som en av mine tidligere «haters» skrev til meg i en e-post nylig:

Hei Gunnar,

Du kjenner ikke meg, men vi har endel felles kjente og jeg leser blogger din med jevne mellomrom.

Jeg vokste opp i tro på alt som var alternativt og har en mor som fremdeles er der. Min far var den rake motsetning av henne, og gradvis har jeg blitt mer lik min far, men jeg har fremdeles stor forståelse for desperasjonen som leder til evig søken etter magi.

[…]

Uansett, jeg likte deg ikke spesielt godt for bare et par år siden. Min tidligere omtalte ‘guru’-venn har enormt mye kunnskap og kan være ekstremt overbevisende og han hadde alltid et svar på dine uttalelser, så jeg mente med stor overbevisning at du er en sneversynt og halv korrupt jævel.

Håper det fungerer som motivasjon når jeg sier at mitt liv er snudd fullstendig hodet. Brikkene har falt på plass og jeg er for første gang fri for depresjon, angst og er lykkelig og sterk. Mye takket være deg og flere av mine venner som ikke har gitt opp å prøve å overbevise meg om at diverse pseudoscience faktisk kan være direkte skadelig.

Min mor er desverre en tapt sak. Hennes samboer et en av disse mestrene i manipulasjon og har klart å overbevise henne om at både jeg og min bror er psykopater. Han påstår han er synsk og kan ‘se’ at jeg står i ledtog med terrorister og er hjernevasket av Tjomlid og big pharma).

Trist, men det sier endel om hvor ekstremt dypt disse vrangforestillingene sitter og hvor viktig den jobben du gjør er.

Takk!

Det er håp, kanskje også for Kjetil Dreyer. Brikkene kan kanskje fortsatt falle på plass, noe jeg tror vil være sunt for ham selv og hans omgivelser. Jeg håper i hvert fall.

Det må være lov.


* Les også: Little Altshop of Horrors

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!