På Dagsnytt Atten i går uttalte programleder Anne Grosvold at hver asylsøker får 31000 i lommepenger. Det skapte selvsagt furore i sosiale medier. Se fem minutter ut i sendingen for å høre hva hun sa.

Her er noen eksempler på reaksjonene dette medførte:

Skjermbilde 2015 10 27 11 08 49

Skjermbilde 2015 10 27 11 04 52

Skjermbilde 2015 10 27 11 05 25

Skjermbilde 2015 10 27 11 05 59

Skjermbilde 2015 10 27 11 06 19

Skjermbilde 2015 10 27 11 06 42

Skjermbilde 2015 10 27 11 07 02

Skjermbilde 2015 10 27 11 07 24

Skjermbilde 2015 10 27 11 07 48

Skjermbilde 2015 10 27 11 08 06

Skjermbilde 2015 10 27 11 08 27

… og så videre.

Det er lett å forstå at folk reagerer. Om hver asylsøker fikk tusen kroner dagen i lommepenger her i Norge, ville det være en skandale.

Men slik er det selvsagt ikke. Det disse menneskene tror er 31 000 kroner hver måned, er i virkeligheten 31 000 per år. En ikke ubetydelig forskjell.

Kilden Grosvold ser ut til å ha brukt, er en artikkel på nrk.no lagt ut samme dag: «Dette betaler Norge for én flyktning». Her kan vi finne følgende tabell:

Skjermbilde 2015 10 27 11 10 55

Penger de får til å leve av er altså i snitt kr 31 832 per år.

En voksen i ordinært mottak mottar inntil kr 940,- per måned pluss fri kost. En voksen i ordinært mottak med selvhushold mottar inntil kr 2920,- pr måned, men må da altså betale mat og annet selv. En beboer i asylmottak som har fått avslag på sin søknad om beskyttelse, mottar inntil kr 1980,- pr måned. En person i transittmottak får inntil kr 490,- pr måned og fri kost. Og til slutt får en person i transittmottak med selvhushold inntil kr 2350,- pr måned, men må da altså betale mat og annet selv.

Det gir et noe annet bilde enn de 31 000 kroner per måned som folk nå er rasende over.

Skjermbilde 2015 10 27 11 16 13

Den økonomiske situasjonen til asylsøkere er slettes ikke god. Med en knapp tusenlapp i lommepenger hver måned, eller rundt 30 kroner dagen, for de som bor på asylmottak med kost inkludert, sier det seg selv at de har lite å rutte med.

Dette skal de bant annet bruke til å dekke gebyrer og utgifter ved å søke om reisebevis og videre oppholdstillatelse i Norge, og ender som oftest opp med å måtte låne penger av andre for å klare å dekke utgiftene sine. Å sette disse menneskene i gjeld fra de kommer til landet, er ingen fornuftig behandling.

Sjekk fakta, folkens. Det er en god kur mot fremmedfrykt.


Oppdatering: Det er verdt å merke seg at Grosvold aldri selv sa «per måned», ei heller «per år», men mange har altså tolket det dit hen at beløpet hun nevnte gjaldt per måned. Det var kanskje upresist av Grosvold, men hun sa ikke noe direkte feil, og det er en ganske absurd idé å konkludere med at hun mente 31 000 kroner per måned.

Kritikken min rettes altså ikke mot NRK/Grosvold, men mot de som tar fragmenter av sannhet og bruker det ukritisk til å bygge fremmedfiendtlige «fakta» med.

 • Njål Hauge

  Måned, år… er det så farlig da?

 • Tobb86

  Ja?

 • Alf Haga

  Undret meg også over tallet når FB-veggen ble oversvømmet av dette tallet i går. Paradoksalt fra personer som vanligvis ikke tror en tøddel på det som kommer fra journalister i «sosialistkanalen».

 • også kalt for en spøk :)

 • Tobb86

  Herlig, «ARK» er plutselig ikke så verst når de sier noe som kan tolkes som noe jeg er enig i.

 • Even Juberg

  Når noe høres for godt ut, til å være sant, så er det ofte det. Det stemte også i dette tilfellet. Jeg unner mennesker på flukt disse kronene, uten å blunke, slik at de kanskje har muligheten til å gjøre LITT annet, enn å stirre i veggen på mottaket. 2-3000 per måned, er ikke noe å ta den store festen for, men man kan jo unne seg noe småtterier. Godt at noen setter på plass skapet, der det skal stå.

 • Alf Haga

  Det er litt som Frank Aarebrot. NRK er «statskanalen» når de sier ting som passer med ens eget kart. «ARK/sosialistkanalen» når det ikke passer.

  Frank Aarebrot er AP(e)-mann når han kritiserer FrP. En meget respektert professor i sammenlignende politikk når han kritiserer venstresiden. Bare sjekk.

  (hilsen en på høyresiden)

 • Jan-Erik Winther

  Jeg er så glad for en blogg som denne som faktisk bryter ned påstander og statistikk gjennom å bearbeide tall- og datamateriale på en skikkelig måte. Det er så viktig at man går påstander i sømmene, og på den måten avdekker og «dreper» de mytene som florerer blant folk, gjerne gjennom sosiale medier. At NRK gir folk inntrykk av at vi kaster penger etter asylsøkere som om de var kongelige er bare trist. Det må jo sterkt understrekes i hvilket tidsspenn disse pengene utbetales. Det KAN ikke levnes tvil om at det her er snakk om årlige utbetalinger, og ikke pr. måned.

 • Morten Otterstad

  Phu, takk!
  Jeg løp hit straks jeg så kommentarene begynte å halge på FB. Heldigvis fikk jeg rett, Tjomlid var allerede på saken :)

 • per

  greit med fakta det er derfor det er så viktig å sette søkelys på både det negative og «positive».. Fremmedfrykten der ute tror jeg nok er sterkt oppblåst, selv mine «mørk» venner reagere sterkt på det som skjer med vårt kjære Norge.

 • Tor TorsenT

  NEI , det ER ingen kur mot fremmedfrykt . Det er ikke syrere ,irakere ,iranere man er redde for . Det er idiologien , den kulturen som ønskes , og ikke minst relgionen .

  Ingen med en normal tankegang ønsker en islam på fremgang innført litt etter litt i landet sitt . Stortinget og regjeringen er under stadig press fra det islamske miljøet . Alle imamer og andre islamske ledere i Norge ønsker seg et islamsk samfunn . Det har de forklart åpentlyst på Tv og i andre medier . islam er ikke kompitabelt med et vestlig demokrati .

 • lord1122

  Når jeg sjekker fakta,så sier den at de oversvømmer landet vårt.

 • Malin Christiansen

  940kr mnd er ikke mye å skryte av. Dessverre tror jeg det vil bli vanskelig å øke dette beløpet gitt dagens situasjon. Det blir vel en langt større utgiftspost enn først antatt. Beløpet er helt klart på smertegrensen. Men jeg ser virkelig ingen mulighet for å øke beløpet, når det er så mange av dem.

 • ok2012

  Her i distriktet hvor jeg bor er det en innvandrer familie ifra Somalia som får alt av NAV. Begge de voksne er selvfølgelig uføretrygdet og hver får de netto utbetalt 18 000 – 20 000 kr av NAV. Itillegg har de 5 barn som de får full uførestønad for. At de lett får utbetalt 45 000 – 50 000 kr av NAV per måned er meget sannsynlig? Det snakkes også om at denne familien med advokater jobber meget hardt med familiegjenforening som betyr at enda flere skal ha et sugerør nede i NAV-kassa?.

 • Simen Midtfjord

  Hvis det bare var de kostnadene som står i tabellen vi påføres av migrantene da. Men det er selvsagt mye som ikke er med der, både av økonomiske og ikke minst ikke-økonomiske kostnader for vårt samfunn.

 • Per Pedersen

  Det er vel mer enn nok når man får dekket alt annet.

 • Nepseyo

  Snakka med en somalier i går som jobber, han sa da han var arbeidsledig fikk han 35000 i måneden av NAV .

 • Smalfjord

  Hvorfor kan ikke norske foreldre få 409.256 NOK per år for hver mindreårig de har i huset?

  Eller hvorfor kan ikke hver mindreårig norsk ungdom få 409.256 å forvalte selv?

  Klar forskjellsbehandling.

 • Tobb86

  Right, jeg tror deg.

 • Tobb86

  Begynn å grin da, kanskje det hjelper.

 • Terjefader

  Øver du deg på engelsk?

 • Terjefader

  18-20k hørtes lite ut, det er vel per pers?. Jeg fikk 12k i mnd på AAP.

 • Sofa King

  Det er prisen for å ha de boende i mottak, det er ikke penger de får.

 • Per Pedersen

  Du verden jeg hadde vært flau om jeg ikke engang evnet å lese en helt banal tabell.

 • Tobb86

  Var det NRK som ga inntrykk av det, eller var det bare en haug av folk som tolket ting i verste hensikt?

 • Smalfjord

  I såfall driver disse mottakene ineffektivt. Hvis en alenemor kan jobbe og i tillegg forsørge unga selv uten å få tilskudd på 409.256 NOK per år.. Hvorfor skulle ikke et mottak, med stordrifts-fordeler kunne klare det samme per unge på langt mindre?

 • Per Solvang

  Dette er en betraktelig større urettferdighet som politikerne burde grepet tak i for lenge siden. Maks utbetaling til bosatte flyktninger burde være lik minstepensjonen som en vanlig nordmann har opparbeidet seg gjennom et langt liv. Mer en nok for å gjøre ingenting.

 • Odin47
 • Kjetil

  Her sliter alenemødre med å betale alle regningene sine etter at staten har grafsa til seg store summer i skatt, og så kommer det noen lykkejegere med iphone fra den andre siden av kloden som aldri har betalt en krone skatt til Norge i hele sitt liv,

 • OleHaraldsen

  Her glemmer man å nevne introduksjonsstønad på kr 176.714 når flyktningene går på kurs.

  http://www.arbeidslivet.no/Velferd/Sosialpolitikk/Velferdsordninger-2015/

 • JO

  Hvor har de opparbeidet seg tilgangen til godene?

 • Tobb86

  Hva er denne uførestønaden for barn du snakker om?

  Med tanke på at disse sannsynligvis ikke har spesiell opptjening i folketrygden vil uføretrygden deres tilsvare 2,28G til hver (https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Relatert+informasjon/Beregning+av+uf%C3%B8retrygd.406365.cms) 1G er i år i overkant av kr 90 000, dvs ca 205000 i året. Det gir 17000kr pr måned før skatt, som da utbetalt blir ca kr 14000.

  I tillegg vil de få barnetrygd som er ca en tusenlapp per barn per måned.

  Dermed ender vi altså opp på kr 33000 utbetalt per måned, for en familie på syv. Omtrent det en gjennomsnittlig arbeider i Norge har i måneden.

 • Kristian Skravelvold

  Det er trist at slik feilinformasjon sprer seg som ild i tørt gress.

 • OleHaraldsen

  Flyktninger har også andre sosialhjelpssatser og ulike utgifter man kan få dekket, enn en helnorsk sosialhjelpsmottaker.

 • Dette er vel folk som har fått innvilget asyl, ikke asylsøkere, som vi her diskuterer.

 • OleHaraldsen

  Ok, da blir det en diskusjon på siden av den andre, men allikevel relevant da vi må regne med at mange får opphold.

 • Tobb86

  Nå for vel ikke en alenemor lønn for å ta seg av ungen? Tror du de som tar seg av enslige mindreårige asylsøkere får lønn?

 • Ola Hansen

  Det er uansett alt for mye.
  De skulle ikke fått en eneste krone, ei heller støtte til bolig eller fri kost.
  Om de skal få opphold og kost dekket, burde de vært satt i arbeid som betaling, om det så er å gå langs veiene og plukke søppel.
  Misnøyen over å betale skatt øker og øker slik myndighetene sløser med kronene.

 • Thomas Klæbo

  Det er ingen, absolutt ingen som får 35.000 kr. pr. måned i arbeidsledighetstrygd.

 • Tobb86

  Det meste man kan få i dagpenger er 337k i året, før skatt. Du farer altså med løgn.

 • Ola Hansen

  Med mindre de har vært i jobb i flere år og bidratt til fellesskapet, burde de ikke hatt rett på utbetalinger fra NAV i det hele tatt.

 • Smalfjord

  Nei, men hun burde ha fått, eventuelt så gjør hun det så mye mere effektivt enn hva et mottak gjør. Alenemoren jobber for å forsørge seg selv, betale ned huslån til boligen hun bor i og i tillegg dekker hun:
  1. Boutgiftene til ungen(e)
  2. Matutgiftene til ungen(e)
  3. Rekreasjonsutgiftene til ungen(e)
  4. Klesutgiftene til ungen(e)

  Skulle tro at en gjennomsnittelig alenemor dekker fullstendig behovene til sitt barn, enda hun er i fulltidjobb?

  Hvorfor kan ikke mottakene ansette 1 ‘alenemor’ per mindreårig (eller flere), la henne slippe all annen arbeid enn ‘fulltidsjobben’ med å stelle for denne mindreårige, og betale henne disse 409.256 NOK etter skatt per år?

  Hvorfor bruker mottakene så urimelig mye mer penger per mindreårig enn vanlige foreldre behøver?

 • Vidar Nordmann

  Nåja.. hva med noe som er sammenlignbart da? Fosterhjem. Veiledende satser for 15år og eldre: 14725 per måned = 176,700 per år.

 • Bingolars

  Ved avslag bør det utbetales 0 kroner
  Hvor skal man gi de en grunn til fremdeles å oppholde seg i Landet
  Man bør også straffeforfølge personer som er i landet ulovlig
  2 valg….
  Enten så reiser man frivillig ellers så bures man inn i 6 mnd i en leir på et ugjestmildt og kaldt sted i Norge med tvang om 12 timer lufting i utegård. daglig..vinter som sommer

 • JW

  Hvorfor blander du fremmedfrykt inn i dette?

 • Ola Hansen

  De har ikke bidratt til felleskapet på noen som helst måtem det har heller ikke foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene.
  Dermed har de ikke gjort seg fortjent til ei eneste krone.

 • Jan-Erik Winther

  Når så mange tolker det feil så mener jeg det er hjemmel for å si at NRK ikke har presisert det tydelig nok, i alle fall.

 • ok2012

  18 000-20 000 er per person ja!

 • Feynman32

  2600 kroner i måneden er ikke spesielt mye. At NRK driter seg ut på denne måten tyder på at vi er iferd med å miste fotfeste her i Norge. Fremmedhatet bare vokser og folk finkjemmer nettet for artikler om noen ganske få asylsøkere som uttaler seg negativt om opplevelsen ved å ankomme et asylmottak.

  Denne strømmen med fler titusen som skulle komme hver uke har latt vente på seg. På tide at vi finner noe annet å være sinte på.

 • Anita Gulbrandsen

  Du får ca 2700 i tillegg for hvert barn hvis du er ufør, gang det med fem

 • ok2012

  Nå GLEMMER du at uførestønaden per barn for uføretrygdede utgjør 32 400,- kr i året! Denne Somaliske familien får rundt 164 000,- kr pr år for barna av NAV + en haug av andre ytelser som jeg ikke har oversikten over?!

 • Nepseyo

  Nei, når en somalier som handler hos meg sier det så er det sant. At du kaller meg løgner viser at du ikke klarer å se sannheten i asylsvindelen.

 • Tobb86

  Hei. Her i Norge har vi ikke for vane å la folk sulte. Vi har heller ikke for vane å sperre folk inne uten at det foreligger en grunn til det. Hvis du foretrekker disse tingene bør du flytte fra Norge til at land som sysler med slikt, jeg foreslår herved Nord-Korea.

 • Kristian Skravelvold

  «Snakka med en Somalier»… :D :D

  Det er like troverdig som han som hadde en fetter, som hadde en søster som fortalte at alle jenter rundt Brunstad hadde fått voldsalarm.

  Rent oppspinn selvsagt.

 • Tobb86

  Sa NRK 31000 kr per måned?

 • Ola 1980

  Dette er rent tøv, jeg vet om mange innvandrere som får 15-20 k i måneden.

 • Tobb86

  Jasså, har du lest om dem på nordfront?

 • Kristian Skravelvold

  Hvor har du det fra? Dokumentasjon?

 • EllingKristoffersen

  Tåkelegging er fast kost i asyl-forsvarerene.

  Selv i kommentarfeltet her er det noen som trekker frem et annet tall, og Tjomlid er selv på pletten for å påpeke at det er for de som har fått innvilget asyl, ikke de som enda venter på avgjørelse.

  «Full disclosure» burde være standard, men desverre er det «Full obsfuscation» som gjelder, også hos Tjomlid.

 • Gunnar Løtveit

  Rams opp er du snill….

 • Kristian Skravelvold

  Det er mennesker som tjener millioner på å drive disse mottakene.

  Penger som altså ikke går til de som trenger det.

  Så på en måte har du rett.

 • PetterX

  Endel uføre, altså syke og andre vanskelig stilte har null kroner igjen når husleie er betalt. Enslige sliter økonomisk og det finnes ikke penger igjen til mat når andre helt nødvendige utgifter er betalt som lege, tannlege, transport, forsikring, TV osv. Det er en skam å behandle folk på denne måten.

 • Thor Haakon

  Hvor for får de penger når de har fåt avslag på opphold,sluut med penger første buss ut av landet,det er jo helt utroligt at de fortsatt får penger,snakke om molboland.

 • rettfralevra

  På tide med betydelige innstramninger, gjør som Tyskland stopp all utbetalinger av kontanter.

 • Tobb86

  Jeg glemmer den ikke, var bare ikke klar over at den eksisterte. Den er forøvrig på (opp til) 36k per år per barn, regner med at det er før skatt.

 • problembarnet

  Ikke at jeg tror det er sant, men han sa vel ingenting om arbeidsledighetstrygd. Finnes andre stønader.

 • Tobb86

  Det er mer sammenlignbart, men fortsatt ikke helt. Det å være fosterfamilie har jo et element av frivillighet, og de satsene skatter man vel heller ikke av.

 • Ola 1980

  Direkte får de kanskje nevnt beløp når de først kommer til Norge. Etterhvert kommer kostnadene for integrering, kurs etc. Derav når de først kommer seg ut i jobb og mister jobben får de selfølgelig også dagpenger, permeteringpenger osv. Disse folka vet å utnytte systemet.

 • Smalfjord

  Ja, betal 409.256 NOK skattefritt per mindreårig til private som har tid til å ta seg av mindreårige, og se hvor mye bedre tilbud barna da får.

 • ok2012

  Ser du ikke GALSKAPEN????

 • Frihet

  De mottar kanskje ikke veldig mye penger, men hvis man regner med
  Gratis bo, klær, mat, TV, strøm, varme, transport, medisin og Internett.

  De har jo ikke noe særlig kostnader som de må betale de får jo alt sammen gratis.

 • Tobb86

  Det regnestykket går jo nesten opp det, en fulltids omsorgsperson som får 409k FØR SKATT (for staten og dens ansatte skal jo også betale skatter og avgifter) høres jo ikke urimelig ut.

 • Tobb86

  Slutt å lyve ‘a, løgner.

 • Vidar Nordmann

  Det er høyst frivillig å drive mottak for mindreårige asylsøkere også. Det er mange om beinet for å gjøre det – nettopp fordi de privateide selskapene som driver med det ser at det masse penger å tjene. De får stordriftsfordeler og kan selvsagt trekke fra alle utgifter i regnskapet – så tviler på at de skatter så ekstremt mye der heller (bortsett fra inntektsskatt på lønn og skatt på overskudd i firma samt uttak av utbytte).

 • Tobb86

  Jeg hørte på hva hun sa i innslaget (som du kan gjøre også ved å følge linken øverst i innlegget), og er enig i at det var litt svakt presisert. Hun kunne ha sagt «i året». Men, hvis man tenker seg om bittelitt så skjønner man jo at 31k i måneden i «lommepenger» ikke kan stemme.

 • Smalfjord

  1 mor/ansatt per unge altså… og da får man ‘hjemmestandard’ (med hjemmebakt eplepai , leksehjelp, lesing på sengekanten, fotballkjøring osv)…?

  Hvis det var så vel…

  En alenemor tar seg av 1.8 unger i snitt.. Et mottak bør kunne tilby minst like høy pleiestandard, for at 2 ansatte skal kunne ta seg av 3 unger.

 • Tobb86

  Det er nok heller ikke slik at det er en ansatt per beboer. Men, de som jobber der skal ha lønn, og enslige mindreårige krever mer oppfølging enn voksne. Det å klage over at norske foreldre ikke får like mye som det koster for en enslig mindreårig asylsøker vitner uansett om grov overforenkling.

 • Anna Bråten

  Fremmedfrykt, snakker vi ikke om kostnader da?
  Likevel forståelig av man får fremmedfrykt, blir det for mange av dem, kan det fort gå utover velferden vår. Ingen hemmelighet at humanitet koster el?
  Hørt det flere ganger fra kommuneansatte, at somalier koster mest.

 • Johnny_X

  Går ut ifra at du tror på dette selv.??

 • Tobb86

  Galskapen i at barn av uføretrygdede skal få julegaver og kanskje til og med en ferie i ny og ne? Nei, egentlig ikke.

 • Tobb86

  Skal vi bare slippe dem av på Svinesund da mener du?

 • D.E

  Det er fortsatt enorme summer det er snakk om. Hadde immigrantene i det minste fått seg jobb når de flyttet ut i kommunene kunne asylindustrien blitt rettferdigjort, men desverre ender de fleste av disse som livslange utgiftsposter for felleskapet.

  Når det kommer så mange som nå vil dette resultere i lavere levestandard for alle.

 • Tobb86

  Akkurat som om asylsøkere bader i penger?

 • Bingolars

  Er det ikke en god grunn at man oppholder seg ulovlig i et land!
  Mulig du ikke forstår hva rett og galt selv om det Norske lovverket er allment for alle
  Men da er det et godt råd, samt på tide og lese seg opp litt eller rådføre seg så slipper du å poste sånne kommentarer uten mening

 • Smalfjord

  Ja, tenker meg at det er snarere 15 eller 30 beboere per ansatt.. Og råvarene som kjøkkenet kjøper er inn er restpartier fra noen dagligvareforretninger..

  Så, hva disse pengene går med til egentlig, skal gudene vite…

  Jeg tviler på at avviket skyldes i noen større grad opplegg som tar sikte på å hjelpe den mindreårige med eventuelle traumer.. i såfall er det overbetalte psykologer man må kutte ned på.

 • Johnny_X

  Dette med tall og tabeller var ikke enkelt

 • Tobb86

  Du presterer å beskylde meg for å poste kommentarer uten mening etter ha lagt ut en hel del svada. Ja, morna!

 • Sofa King

  Dette er barn uten pårørende. Jeg regner med at du ser forskjellen.

 • Brian Cohen

  «Sjekk fakta, folkens. Det er en god kur mot fremmedfrykt.»

  Hva har «fremmedfrykt» med at Grosvold og NRK ikke kan lese tall å gjøre?
  Og HAR de nå lest tallene feil, gitt alle utgifter som dekkes – sett helt bort fra konkrete utbetalinger?

  Og du, som er så opptatt av helse ellers… Hva syns du om at ikke Norge har råd til kreftmedisiner og stamcellebehandling, mens vi nå må forberede oss på å at våre politikere vil bruke opptil 750 milliarder i årene fram mot 2100 på integrering av flyktninger, asylsøkere og (velferds)migranter (så kan man spørre seg om hvem skal integreres, men det får bli en annen diskusjon…)?

 • Hugo Boss

  Penger de får til å leve av er altså i snitt kr 31 832 per år? Er du direkte dum eller får du betalt for dette makkverket?

 • Tobb86

  Hva var det Grosvold og NRK sa, sånn egentlig?

 • Sjøsenior

  Det er kun en politiker på Stortinget som kan forklare hvorfor størrelsen på stønaden fra NAV til en innvandrer er som den er, og det er Karin Andersen fra Sosialistisk Venstreparti.

 • Brian Cohen

  Det finner du ut av om du leser blogginnlegget. Skikkelig, altså.

 • Tobb86

  Nei, jeg fant det ut av å se videoen det linkes til. Gjorde du?

 • thov

  “En beboer i asylmottak som har fått avslag på sin søknad om beskyttelse, mottar inntil kr 1980,- pr måned” kan man lese her, betyr det at denne personen da må betale maten selv?

  Det skulle også vӕre interresant å vite hvor mye de får i måenden til klӕr, hygiene artikkler osv. Hva med telefonutgifter, blir det også ekstra betalt? Og hvis, hva koster da en person den norske staten totalt?

 • Brian Cohen

  Så din dokumentasjon på at NAV tar feil er din egen mildt sagt tvilsomme blogg?
  Det blir litt sånn «lille lørdag» over dette… «E har lest det i noe e har skreve sjøl».

 • ad1648

  Og HVORFOR skal de ha mer når de søker asyl og ikke har avklart sin situasjon? Meningen er vel at friske unge menn skal forsørge seg på egen hånd dersom de får oppholdstillatelse? Norske flyktninger i Sverige i WW2 fikk hverken trygd eller gratis boliger. De bpdde i brakker og ble satt til skogsarbeide.

 • Gork

  Han fra Eritrea som bor i asylmottak på Bømlo, og har gjort det de siste 25 årene får 63 kr pr dag. Det enda han ikke har lovlig opphold i landet. Et spørsmål er da. Hvorfor skal den norske staten betale for noen som oppholder seg her ulovlig. Et annet er.. Hvor mye får da de med lovlig opphold ?

 • Smalfjord

  Jeg mente å rette lyset mot ineffektivt pengebruk.
  Det ville faktisk være bedre for de man ville hjelpe om man bare gav dem den fulle summen, som de kan gi til sine fosterforeldre.

  Men dersom den bakenforliggende agendaen er å til dels sysselsette folk i kommunene, og til den større del [uheldigvis] også gi millionintekter til ‘baroner’, da bør man legge om rutinene.

 • helMax Hvermannsen

  Les artikkelen du kommenterer på, så finner du svaret :)

 • Gork

  Muslimer feirer ikke jul..

 • Jan Haugen

  UTEN PÅRØRENDE – inntil de får familiegjenforening med 10 – 12 «nære» familiemedlemmer som ALLE skal ha utbetalinger fra NAV……

 • Jan Haugen

  Skal de ikke ha ribbe, pølser og godsaker ??

 • Lakshmi Singh

  Feil, de er innvandrere og får automatisk full trygdetid, på lik linje med unge uføre, som heller ikke har hatt noen inntjeningsmulighet.
  .

 • Lakshmi Singh

  hahaha, touche.

 • Gork

  Ja du kan jo prøve å stille opp med ribbe til jul til muslimer. :-)

 • Lakshmi Singh

  Det står i tabellen 402 tusen pr enslige mindreårige pr år for å bo.

 • ritavoss

  «Fremmedfrykt» er svært populært for tiden…Før var det «rasisme», men etter som flere og flere blir en smule betenkt over tilstrømmingen av mennesker fra kloden for øvrig, jenker man ordbruken en lille smule…. Vel, når velferdsgodene avtar for oss vanlige dødelige kan det jo være at også bloggerne rammes slik at man må finne opp nye begreper som beskriver tilstanden…

 • Smalfjord

  Hvorfor kan ikke ansatte i mottaket fungere som pårørende, og gi like GOD og BILLIG omsorg per beboer, for den lønnen de får gjennom at den mindreårige er plassert på deres mottak?

 • kr. 31 000 for et helt år (ikke per måned) hadde ikke jeg greid å leve for. Hadde Du klart å leve for 31 000 kroner i ett år i høykostlandet Norge?

 • Steinar Foss

  Som en tidligere diktator i nord Afrika sa en gang, det er ingen vits i å gå til krig i mot Europa for den taper vi. Men begynner vi å la folket få begynne å gå i mot Europa så tar vi dem innen eller i løpet av 30 år, er det det som skjer no……. ?

 • Coby Omvlee

  Det er én type flyktninger som blir helt oversett i denne debatten, og det er skatteflyktningene. Det er alle de stakkars som er nødt til å rømme landet fordi de må betale så my skatt,fordi de tjener så mye penger på for eksempel å drive asylmottak. Eller, om de ikke selv flykter, så sørger de for at pengene kan flykte til skatteparadis.For de tar ut svimlende beløp i utbytte. Eller de sørger isted for at pengene yngler innenfor de ulike forgreninger av sitt foretak, for så å håve inn ved videresalg til neste storinvestor. Tenk hva man kunne fått til for alle de skattepengene og milliarder forøvrig som blir sluset ut av landet Det er selvsagt ikke bare gjennom asylmottaksdrift VelferdsNorge tappes for midler. Noen flere eksempler: Barnehager, rusomsorg, barnevern, privatskoler, pleiehjem. De private investorene blir rikere og rikere. ansatte får stadig dårligere vilkår. Og brukere, asylsøkere, rusungdom etc. må leve under begredelige omstendigheter. Og hvem får skylda? Flyktningene selvsagt. Velkommen til virkelighetens Norge 2015.

 • Tobb86

  Søt konspirasjonsteori.

 • Gork

  Mener å huske at det var Gadaffi som sa noe sånt..

 • Egil Tjensvoll

  Kunne vært greit å vite hva norske flyktninger fikk av svenske myndigheter under krigen.

 • Tobb86

  Og alle uføretrygdede er muslimer mener du?

 • Gork

  Det er i mottak. Hva får de når de blir bosatt utenfor mottak ?

 • Gork

  Sa jeg det ?

 • Tobb86

  Det står 409, så dette med å evne å lese en helt banal tabell står vel fortsatt ganske stødig.

 • Tobb86

  Du antydet det, ja.

 • Knut Erik Severinsen

  Jeg kan ikke gjøre noe med hva de får eller ikke får, men oppfordre folk å tenke seg om hvem de velger inn på stortinget i 2017.

 • Tobb86

  Og derfor er det ikke konspirasjonsteori, for alt Gadaffi sa var sant?

 • Egil Tjensvoll

  En gjennomsnittlig arbeider har ikke 33000 utbetalt pr. mnd. !

 • Gork

  Det eneste jeg antydet, er at muslimer ikke feirer jul. At du tolker det som noe annet er ikke mitt problem.

 • Tobb86

  Ja, folk bør stemme Frp, for da blir det færre innvandrere og mer penger til norske trygdede og skattebetalere. Eller vent nå litt…

 • Tobb86

  På hvilken måte er det relevant?

 • Tobb86

  Joda, gjennomsnittslønnen i Norge er på ca 500k brutto, med feriepenger og halv skatt i desember blir det ca 33k utbetalt i måneden.

 • Gork

  En liten korreksjon.. Innvandrere får IKKE full trygdetid. Det gjør derimot asylsøkere. De får også noe tillegg med overkompensasjon.

 • Runar Andersen

  Jeg synes det er ganske lite. Mat koster her i landet.

  Men da burde jo du være for at de fikk midlertidig arbeidstillatelse. Problemet er at de får ikke lov til å jobbe…

 • Smalfjord

  Nok med interessante ting å diskutere og påpeke..
  blir så mange innlegg som må scrolles og leses om småtterier også påpekes :P

  Jeg synes det er urimelig mye penger per person. Jeg tror faktisk et statlig drevet, null-profitt-modell, ville ha resirkulert pengene tilbake til samfunnet bedre og samtidig sikret beboerer bedre tjenester.

 • Tobb86

  Ok, så du er en sånn en som kommer med irrelevante svar på andres innlegg. Notert.

 • Gork

  Jepp..

 • Jon-Abraham Lie Leinæs

  Slapp av det er omtrent like mye som studenter får. Absolutt ingenting å klage over for de som mener det er for lite.

 • Gork

  Stemmer det.. Hvis bare FRP får nok stemmer.

 • Tobb86

  Det er jo litt av greia også da, de pengene forsvinner jo ikke bare i et sort hull, de går til lønninger og betaling til diverse bedrifter. Som igjen betaler skatt. Men hyggelig at du stiller deg på venstresiden politisk og er for statlig eierskap.

 • Gork

  Like relevant som at mange henviser til dette i forbindelse med migrantstrømmen vi ser nå.

 • Tobb86

  At det går an å få seg til å tro på noe slikt. Frp gjør en god jobb med å hjernevaske/lure meningheten, det skal de ha.

 • Woonderer

  Litt uinteressant hvor mye de får pr dag. Det interessante er hvor mye det koster oss de neste 50 og 100 år, også kulturelt. Tallene her er hinsides all forstand og den kulturelle ødeleggelsen, vil bli total og ugjenkallelig. Glem oljefond, glem dagens pensjoner, glem «korte» sykehuskøer (hvor folk dør allerede i dag), glem godt skoleverk, glem ro og fred i gatene, glem nordmenn på Storting og regjering, samt i departementer (hvor annenhver allerede i dag snakker gebrokkent og er vanskelige å forstå). Politikere av i dag, vil stå ansvarlige overfor våre barn, som skulle hatt et fint liv, hadde det ikke vært for alle betrayers til All inclusive muslimene, som vil livet av oss vantro hunder (tro intet annet).

 • Thomas Rieber-Mohn

  Ellers hadde jeg søkt asyl selv… Men det hadde kanskje hjulpet for alle parter om de kunne komme seg i jobb fra start. Såvidt jeg har forstått, så tillater ikke reglene det i dag. Det bør vi få regler som åpner for. Eventuelt at det blir egne virksomheter for å sysselsette dem. Mange oppgaver som kunne utføres og som kunne gi en inntekt. Ser ikke noe problem i at disse settes i stand til å forsørge seg selv mens de venter på avgjørelsen om hvorvidt de får opphold eller ikke. Det kan jo ta år. Kunne kanskje ha gjort tilværelsen litt mer meningsfylt for dem også, samtidig som vi ville ha unnlatt å lære opp folk til å bli NAV’ere.

 • Gork

  Samme gjør venstresida og.

 • Tobb86

  Jammen da er jo alt greit da.

 • svein olsen

  Hver krone er en krone for mye

 • Gork

  En som er Ung ufør vil få 2,28G. En som derimot har vært i jobb, men ikke tjent nok (mindre enn 2G). F.eks. deltidsarbeid, vil kun få 2G. 90 068 x 2= 180 136,- pr år.

 • Woonderer

  Vi har skjemt bort All inclusive muslimene og vi høster som vi sår. I Sverige nekter de å gå av bussen fordi det ikke passer. Det er skammelig og det er ufattelig. «Flyktningene» skal ut igjen fortere enn svint !! Passkontroll må gjeninnføres umddelbart. NOEN politikere må vise at de har baller og ikke er fjollete homser.

 • Tobb86

  Kilde? Minsteytelsen man er sikret er 2,28G dersom man er samboer, 2,48G hvis man er enslig, i følge min kilde (NAV).

 • Hehe!! Ganske utrolig at de biter på en hver ting som kan være negativt mot flyktninger, enten det er sant eller usant, realistisk eller ikke.
  Men det sier jo også litt om kunnskapsnivået osv.
  En flyktning får da ca. like mye som en får i engangsstønad for et nyfødt barn, når man ikke har jobbet seg opp rettigheter til foreldrepenger.

 • einaraj

  Tenk at snille, gode og saklige Grosvold farer med løgn?! Nej, det tror jag inte på, nej det tror jag inte på…..

 • Tobb86

  Hvor har Grosvold løyet?

 • Woonderer

  Uføretrygdede etnisk NORSKE har alle krav på sitt. ALLE andre, skal ut igjen asap.

 • Woonderer

  Basically.

 • Per Solvang

  Ingenting å irritere seg over all den tid at norske politikere og geistlige står på kravet om religionsfrihet i Norge. Det du kaller kultur og som jeg velger å kalle ukultur får vi heller forsøke å endre i positiv retning. Ikke alt innen Islam er galt.

 • Gork

  Du har rett. Ser at de har endret dette ja. Tidligere var minste ytelse 2G.

 • DoktorS

  Hørte dette, og tenkte umiddelbart at det måtte være 31.000 i året. Trodde Dagsnytt 18s lyttere (og seere) var litt mer oppegående enn at de trodde at asylsøkere har vesentlig mer utbetalt i måneden enn en norsk gjennomsnittlig lønnsmottaker… :-/

 • Smalfjord

  Statlige finansiert privat virksomhet er svært utsatt for slike finansielle ‘lekkasjer’.

  Staten er jo fornøye så lenge ting kan dokumenteres, og er i henhold til noen regler.
  Den private part er ekspert på å bøye regler til sin fordel og er helt gira på fortjeneste.

  I praksis vil man se at, offentlig virksomhet stadig blir lurt til å å betale masse for ingenting.

  Har verdier først blitt tatt fra private tenkt til bruk offentlig for å redistribuere godene, så bli det kortslutning om de ikke deles slik de som er langt nede i lønnshierarkiet får mest. Slik det er nå skummer baronene av millioner fra staten. Dersom pengene hadde gått med til å lønne privatpersoner med arbeidsoverskudd, hadde pengene blitt resirkulert bedre.

  Baronene brenner pengene sine til luksusyatcher og dyr utenlandsk champagne.

  Vanlige privatpersoner ville bruke sine penger i daglighandelen. dvs.. resirkuleres pengene inn i lavere ledd gir det bedre sysselsettingseffekt.

 • Ingen med normal tankegang – tror at ISLAM skal overta verden og Norge og hele universet.

 • Solskinnsmann

  Dette tror jeg ikke noe på!

  Svært mange av de som kommer fra muslimske land, røyker sigaretter. En tyvepakning om dagen utgjør en kostnad på 3500 kroner i måneden, eller 42.000 kroner i året.

  Derfor er det tull å påstå at de må klare seg på 940 kroner måneden.

 • JohnsenGunnar

  De burde strengt tatt ikke fått 1 krone de burde få matkuponger

 • JohnsenGunnar

  Jobbe hvor ? Økende ledighet i landet!!!

 • Gork

  Ikke islam, men muslimer.. De har i allefall det som mål. I tillegg følger det med mye utrygghet i samfunnet generlt pga. kriminalitet etc..

 • einaraj

  Ved å ‘glemme’ å si » pr. år» etter beløpet 31.000 feilinformerte hun alle .lyttere/seere. Feilinformasjon = løgn

 • Flemming Mathisen

  31000? Jeg jobbet i ca 20 år før jeg ble ufør, i dag har jeg 14000, hadde i fjor 15000, men regjering tok fra meg 1000 kroner ved årsskifte.
  Hva i all verden er det de driver med, ønsker de seg et rasistisk sammfunn?

 • Woonderer

  De styrende VET at dette vil medføre økt radikalisering og hat mot «flyktningene» (All inclusive muslimene). De har allerede skrevet kondolansetalene til begravelser for alle angrep ol som vil komme. Men, det viktige her, er at vi IKKE vil høre noen beklagelse på at de ikke gjeninnførte passkontroll og med full vitende lot masseinnvandringen skje. Disse vil bli kalt landssvikere og ikke utenkelig, vil de stå til svars for dette også?

 • Vet du at man kan få penger for å ha fosterbarn også!!!! :-O

 • Tobb86

  Enig i veldig mye av det du skriver her. Litt usikker på dette med å heller gi pengene til privatpersoner riktignok, er nok viktig med en viss oppfølging, og at profesjonelle tar seg disse tingene.

 • Trond Øyvind Kjølsrud

  Men kostnaden for enslige er den staten betaler. Når det gjelder kommunale kostnader er ikke de det samme. Her er det snakk om kostnader forbunnet med mottak. I Skedsmo har vi et hjem for enslige asylbarn i 15-18 års aldren. Det koster kommunen mellom 6 og 7 millioner og drfte. Kosten per asylbarn er her på over 1,5 mill per barn per år. Da er bokostnader ikke tatt med. Så her er det store mørke tall.

 • Ja, det er ikke synd på gjennomsnittsarbeideren i dette landet! Egentlig heller ikke vi lavtlønna. Og iallefall ikke de trygda!

 • Jan-Erik Winther

  Jeg er helt enig, det bør være mulig å oppfatte at det gjelder per år, men vi veit jo at de som allerede er fremmedskeptiske velger å tolke det verste ut av ting om det ikke blir presisert og prenta inn med teskje. Derfor jeg mener at det ikke burde blitt åpna for tvil i en sånn påstand i det hele tatt :)

 • MrZeroG

  Vel, blir man ikke innvilet minstepensjon og full tilleggspensjon ved varig opphold ? Det er ikke 30 kroner dagen. Det er der de store kostnadene ligger da disse ikke har bidratt med noe inn i kassa. mange arb takere ender også opp med kun minstepensjon enten fordi de har for få opptjeningsår eller at de har hatt for lav lønn. Selvsagt er det urettferdig.

 • Tobb86

  Så det å glemme å si «per år» er det samme som å lyve? Deg om det.

  Alle med et minimum av omløp skjønte nok helt fint at det var snakk om per år, at idiotene velger å «oute» seg selv og raljere som om det var hver måned som ble ment lar jeg være deres problem.

 • Solskinnsmann

  Det er det dummeste jeg har lest.

  Man får ikke feriepenger og halv skatt i desember i tillegg til lønnen! Man før feriepenger av lønnen.

  Har du kanskje aldri vært i arbeid?

 • De sier sikkert takk, men nei takk. De kan faktisk være høflige

 • Tobb86

  Slutt å tulle, det er ingen som har så lav lønn i Norge at man får minstepensjon etter et liv i arbeid. Ingen.

 • Thomas Rieber-Mohn

  Vask biler, plukk søppel, måk snø, klipp plener…… Slik virksomhet kunne man organisere på mottakene eller i kommunene. Masse nyttig man kan gjøre. Bare fantasien som setter grenser.

 • I_Think_So

  Hva er galt med å sette de i gjeld når de kommer til landet på lik linje med at norske studenter setter seg i gjeld når de studerer?
  Ser ikke helt logikken i at en 20 årig immigrant eller flyktning skal skal få mens en etnisk norsk 20 åring skal betale. Det nører i det minste definitivt opp under fremmedhatet..

  Det hadde vært mye mer ryddig og om alle ble behandlet likt, uansett om man var fra Syria eller Norge.

 • Tobb86

  Du får altså 14000 i året i uføretrygd? Det var lite.

 • Nei, det burde ikke norske heller! Dvs. trygdene bør ned for alle, så blir det jo kanskje ikke så attraktivt å komme her, siden de bare er ute etter trygdepengene «våre».

 • Tobb86

  Hvis man legger sammen det man får utbetalt i løpet av året (inkl feriepenger og ekstra penger i desember), så vil en person med norsk gjennomsnittslønn få utbetalt i snitt et tall temmelig nærme 33k per måned. Det er fakta. At du mener det er det dummeste du har lest lar jeg være ditt problem. Grunnen til at jeg vet dette er at lønnen min ligger omtrent på gjennomsnittet.

 • einaraj

  Naturligvis er 31.000 i lommepenger pr. mnd helt urealistisk, men fordi ingenting i grunnen er utenkelig angående samfunnets raushet når det gjelder innvandrere, så….

 • putetrekk

  Alle asylsøkere har krav på minimum 76 kroner dagen i lommepenger i følge udi.

 • helMax Hvermannsen

  Siden det var snakk om lommepenger, trodde jeg det var pr. uke.

 • David Aleksander

  Uff a meg Tomling, Jeg forstår du har en agenda, men virkelig.
  Det her blir mer og mer patetisk for hver gang.
  Hvorfor ikke ta en kikke på dette?
  Hvor ille er det, eller er dette bare tull også?

 • Tobb86

  Det er selvsagt litt uheldig, ja. Alle tjener på at man er klare og tydelige i slike viktige debatter.

 • Han skrev religionen – Islam. Og hvis du tror det er målet til alle muslimer og at det er så farlig…?! God bedring, sier jeg bare.

 • Tobb86

  Rettelse: Ingenting er utenkelig når det gjelder ENKELTE FOLKS INNTRYKK av samfunnets raushet når det gjelder innvandrere. Hva som faktisk er sant er jo tydeligvis underordnet.

 • I_Think_So

  Kan det misforstås så skal det misforstås :)

 • Tobb86

  Hvor mye blir det i året da?

 • Smalfjord

  Det er fordel med etterrettelighet og professjonalitet, men også ulemper.

  Ved å løsne på formalkravene og se ting mer sak for sak, vil man løse problemene på en mye smidigere måte. Som eksempel kan jeg tenke meg at fast antall dyre timer med en psykologutdannet person ikke nødvendigvis er bedre enn nær-gratis samvær med en flyktninge kontakt. Så hvorfor ikke lønne en flyktningekontakt høyere?

  Hvorfor ikke gi arbeidsløse litt høyere betalte stillinger som feks flyktningearbeidere, og fire ned på kravene om egnethet. La det være åpent for alle og enhver.

  Ved kun å rekruttere folk fra bestemte miljøer og politisk overbevisning, forsterker man også et skille om at det er ‘noen’ som tjener på dette, men ikke alle.

 • Tobb86

  Med det innlegget der bør du ikke rope for høyt om hvem som er patetisk.

 • David Aleksander

  De som pleier å syntes synd på disse flyktningene, pleier som regel ikke å være klar over hva de uttaler seg om.

 • Tobb86

  De som ikke kommer med noe faktisk informasjon pleier som regel ikke å være klar over hva de uttaler seg om.

 • einaraj

  Ikke uenig med deg i det. Så er spørsmålet: Hvordan/hvorfor har «enkelte folk» fått dette inntrykket?

 • David Aleksander

  Jøss Tobb86.
  Det meste av det du skriver er jo patetisk, så da stiller vi i samme klasse? Venstrevridde gnom!

 • Tobb86

  Jeg vet ikke så mye om rekrutteringen her, men har en kamerat som jobber med enslige mindreårige asylsøkere. Og han har ingen bestemt politisk overbevisning meg bekjent. Men, han har jo nevnt at det er rom for forbedring, og det er det helt sikkert også. Men det er jo et vanskelig tema dette, vi må jo sørge for å hjelpe de som har fått opphold her, og akkurat hvordan dette best gjøres vil nok variere fra person til person.

 • Mye tull og tøys her. I stedet for å tro…. hvorfor ikke lese reglene her. Svart på hvitt (som noen er så glad i)
  https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+2-1+Personer+som+er+bosatt+i+Norge.147634.cms

 • David Aleksander

  Her er jo mer av pakket du elsker:

 • Gork

  Det finnes svært mange eldre som har minstepensjon. Mange som har jobbet deltid i lavtlønnsyrker.

 • putetrekk

  Det er det samme målet som de kristne satte seg, Se på hva som skjedde sist, ingen med normal tankegang kan hevde at kristendommen ikke har ødelagt mye av norsk kultur. Nå når vi endelig er i ferd med å riste av oss den ene forferdelige religionen fra midtøsten, så mener du at vi skal ta imot en ny med åpne armer?

 • Tobb86

  Hvis jeg må gjette, bekreftelsesbias i kombinasjon med feilinformasjon. I bunnen ligger selvsagt gode trygdeordninger som i kombinasjon med rettferdighet og likebehandling ikke nødvendigvis går så bra overens med innvandring.

 • I_Think_So

  Ikke alle, bare noen få prosent.. Kanskje 5-10% bare..
  Trøbbelet er at 5% av 1.7 milliarder mennesker er 85 millioner mennesker og 85 millioner mennesker kan utgjøre en reell trussel mot ethvert land i verden..

  Flertallet tyskere var ikke nazister heller..

 • putetrekk

  27740 kroner, litt mindre enn gjennomsnittet på 31500.

 • Tobb86

  Du skal ha tjent mindre enn 1G for å ende opp som minstepensjonist såvidt jeg husker. Da har man ikke hatt rare jobben. Forøvrig ikke noe imot minstepensjonister, ei heller vil jeg underslå at de finnes, men poenget mitt er at det godt skal gjøres å ende opp som minstepensjonist etter et liv i arbeidslivet.

 • Frank Hansen

  Hvor mye koster en voldtekt? Hvor mye koster to?
  Hvor mye koster det med etterbehandling, hvor mye koster det å utrede, rettsak, medisiner, rehabilitering…

  Hvor mye koster et drap? Hvor mye koster det å miste en søster eller en bror?

 • Tobb86

  Du når ikke meg til anklene engang. Kom med ett innlegg med substans, så skal jeg vurdere å anse deg som annet enn en klovn.

 • Lucille Girl

  Klart de må ha penger til å betale mobilregningene sine. Jeg skulle på MacDonalds I Råde (ligger vis a vis asylmottaket) i dag, men ombestemte meg da det var så mange asylanter både utenfor og inne der. Orket rett og slett ikke brøyte meg vei  Ble sittende i bilen og titte. Utallige av asylantene pratet utrolig mye og lenge i mobilen….Dessuten, så må flere av asylantene ha mange kjente med bil, for det var flere biler kjørt av «våre nye landsmenn» som sto parkert der og rundt hver bil hang en hel gjeng med asylanter….

 • knut kostner

  Ineptokrati er et styresett der de minst egnede innbyggere i et land, stemmer frem de de minst egnede til å styre. Vi får som fortjent.

 • Oen

  Rettelse:
  Ingen med en normal tankegang ønsker en RELIGION innført litt etter litt i landet sitt.

 • thorbjørn thoresen

  Asylbaroniet !

 • Smalfjord

  En annen ting som jeg savner i media er en ærlighet av topppolitikerne. Dersom man har et tilleggsmotiv (feks sysselsetting) utenom ren medmenneskelight, så bør man kunne være så ærlig at man kan poengtere det tydelig.

  Dersom man vet at det skorter på budsjett, så bør man kunne si hvor mye det skorter og hvordan man skal løse det. Evt ærlig si at ‘jeg tror det går seg til’.

  Alle nevner bare problemer og ingen praktiske løsninger på problemene.

 • logikeren

  En ting er hva asylsøkere får, men hva får de som blir innvilget opphold og får (gratis) bolig i en kommune? Det er ganske vannvittig hva slags rettigheter de får. Kjenner til somaliere som ikke er interessert i å jobbe fordi da ville de få mindre utbetalt hver måned. Dette er ikke innvandrerne sin feil, men politikernes. Ikke spør meg om tall, men mye av pengen er på grunn av antall barn.

  Hadde jeg fått valget mellom enten å jobbe i et lavstatus yrke med litt lønn, kontra å ikke jobbe med mer i trygd, så hadde jeg nok valgt det samme som «flyktningene». Det er jo bare sunn fornuft.

  Det som er mest urettferdig er at nordmenn blir diskriminert, dette er spesielle ordninger for såkalte flyktninger så vidt jeg har forstått. Slikt fører til at både nordmenn og innvandrere mister respekt for systemet, noe som er veldig farlig på sikt. Hvem har vel lyst til å betale skatt når man ser denne uretten? Ikke jeg.

 • odisands

  Det er ideologien Islam som må bekjempes, og det med alle midler. Motstandsgrupper og sabotasjeaksjoner som under WW 2 må kanskje til i fremtiden når de styrende helt har mistet grepet.

 • Mye Rahr Røre

  Det er hva de får etter innvilget opphold som er interressant. Dersom du ikke er i stand til å finne deg jobb er du fort oppe i kr. 30.000 pr mnd. I stønader Alt annet er tull.

 • Leif Hjorteland

  Kun kvoteflyktninger bør få opphold. De fleste andre er migranter og lykkejegere. Forståelig nok det, men vi har ikke råd til å fø på dem.

 • Leif Hjorteland

  Hysj! Tjomlid liker ikke sannheten.

 • putetrekk

  Kun personer som ikke bidrar til verifisering av identitet som får utbetalt kun 450 kroner i måneden, forutsatt at de har tilgang på kantine tre ganger om dagen, denne gruppen asylsøkere er det som dermed får kun 30 kroner dagen, alle andre har krav på minst 76 kroner i lommepenger. Andre utgifter, som lege, medisiner, tannlege, advokat, klesgodtgjørelse, dokumentavgifter, med mer blir dekket utenom.

 • Woonderer

  Unnskyld meg, mulig jeg er litt tilbakestående her. Hvilket mål er det Kristne har, sa du? Noe som er sammenlignbart med muslimenes håndbok at alle vantro (deg og meg) skal drepes?
  Du har fått med deg at Jesus budskap er kjærlighet og snu det andre kinnet til, mens muslimenes………..?

 • Emil11

  Siden vi har valgt å være et land for innvandrere. Hvorfor ikke la bølgen komme over oss?

 • Hardanger

  Er ikke redd for svarte, brune, røde, gule eller hvite folk …. er REDD for at samfunnet på sikt skal styres av en politisk ideologi som begynner på I og slutter slam. Lenge leve det vestlige demokrati som vi har hatt siden WW2

 • Woonderer

  Stakkars deg, uvitende dåre.

 • Wiiking

  Hvor mye koster det å ha de på asylmottak, og hvor mye koster det å bosette de? ta med kostnader ved gjennomsnittlig familiegjenforening, kostnader til lege/tannlegebesøk,hvor mye har de brutto pr mnd når de er bosatt? ,ta med alle kostnader. Hva de har utbetalt pr mnd på asylmottak er ikke interessant. Det er sluttsummen på kassalappen som teller. For flyktninger og asylsøkere er det et enormt pengesluk. Allikevel er ikke det verste at vi om så blir blakke. Det kan gjøres noe med. Det verste er at vi er i ferd med å havne som en minoritet i eget land. Den prosessen skal det litt til å reversere, og de som er for å ta imot fremmedkulturelle immigranter har hodet langt nedi sanden når det kommer til dette spørsmålet som er helt avgjørende for hvordan det skal gå med oss.

 • ok2012

  Hvorfor kommer så få innvandrere ut i jobb? Fordi det er mere lukrativt å gå hjemme. Hva skjer hvis alle skulle gjøre sånt?? Hadde ikke vært mye igjen av samfunnet da? Ifjor gikk 657 000 mennesker på en eller annen NAV-ordning og stadig flere skal spise av den berømte kaken mens stadig færre baker den?! Utviklingen er ikke bærekraftig i det hele tatt?!

 • David Aleksander

  Hehe, ja typisk venstrevridd. Selvopphøyd selvbilde! Jeg er bedre enn deg, for mine meninger er PK! Haha….

 • rettnok

  Det rare er jo da at Anne Grosvold trodde de fikk 31 000 i måneden i lommepenger, og til tross for det stilte svært kritiske spørsmål til SP og Frp om det var slik å forstå at de ville kutte noe i lommepengene. Det i seg selv er jo ganske hårreisende da!

 • helMax Hvermannsen

  De fleste her er ikke interessert i fakta, de har egne meninger om hvilke tall som stemmer.

 • Remi Boger

  lurer på hvor i Norge de har funnet den gjennomsnitt lønnen ?

 • Wiiking

  vi gjør jo det…store deler av befolkningen har gitt opp og bare lar seg bli r*vp**t av de politisk korrekte. I dette tilfellet er det SV,KrF og V som er aller verst for tiden, men alle unntatt FrP som hele tiden har advart mot dette går fri…det samme gjelder velgerne. Å stemme er en plikt, men også et ansvar.

 • Lea Lien

  Fam med 3 barn.Eks 1,3 og 5 år. Barnetrygd/kontantstøtte 6000 kr pr mnd. Husleie 10000 kr pr mnd. Barnehageplass til barna på 3 og 5 år år 6000pr mnd. Penger til mat,strøm, andre avgifter,lege ???????

 • Å jaja.. da er vi ganske ille ute da!. Bare å grave seg ned med en gang.

 • granleggen

  Før Norge ble kristnet hadd ejo kvinner en høyere status enn etter. Kvinner skal tie i forsamlingen må vite. Islam er jo på det stadiet nå.

 • ok2012

  Hvordan skal vi få flere innvandrere ut i jobb når det er mere lukrativt å gå hjemme? Ifjor gikk 657 000 mennesker på en eller annen NAV-ordning i Norge som er en utvikling som er lite bærekraftig?! Stadig flere skal spise av den berømte kaken mens stadig færre skal bake den?!

 • Stein

  Jepp, bare se på de landene det allerede har skjedd. USA har vært gjennom borgerkriger, rassisme osv., Australia det samme. Malaysia har gått fra å være et åpent samfunn til at man har «muslimer» og «de andre», hvor muslimene må følge egne lover og kan bli arrestert for frex utenomekteskaplig sex, og jenter blir presset inn i burka (noe muslimene der forsåvidt ikke brukte på 70-tallet).

  Det er ikke noe galt med Islam i seg selv, men det er noe galt med den fundamentalistiske Islam som har vokst de siste 40 årene. Den er riv røskende idiotisk og undertrykkende. Vi ønsker IKKE et Norge hvor kvinner blir undertrykket, bare menn får skolegang og jobb. Vi ønsker et FRITT norge hvor vi har en frodig kultur, læring og kunnskap betyr noe og hvor damer kan gå i gatene på fredags natt uten å være redd for å bli voldtatt.

 • Ingen grunn til personlig drittslenging, men det beviser bare hvem du er.

 • Thor Alexander Michelsen

  Hvorfor skal de få lommepenger overhodet? De hverken trenger eller fortjener det. Dekke kost og losji, ikke noe mer.

 • Jeg er smartere enn deg

  En fin artikkel som avkler disse nettrollene som absolutt gjør hva som helst for å kaste bensin på bålet på en ellers god debatt. Denne artikkelen viser virkelig hvor lite disse menneskene har å leve på, og hvor økonomisk utfordrende hverdagen deres er. Ja, det er lett å rakke ned på de som er nede, men hva blir det neste i internettmobbingen til disse menneskene av de som har lite fra før?

 • Tobb86

  Neida, jeg er bedre enn deg fordi jeg er smartere enn deg og flinkere til å diskutere. Tjener mer enn deg gjør jeg også.

 • hehehe.. Nei. Godt de ikke skal drive med noe seriøst da!

 • Jolly Utenland

  Hvorfor stemmer ikke flere FrP ?

  Hvorfor ???

 • Alf Neuman

  Tragisk! Men dette har vi historisk sett flere land – og vi ser de fortsatt.
  Er det vår tur nå?

 • Steinar Olsen

  Hvorfor tror du at det er dødsstraff for å forlate islam?

 • Smalfjord

  Det er mye mer givende for alle parter om man føler at det man får har man gjort seg fortjent til. Det er også rettferdig om man prioriterer de som har oppofringsvilje for fellesskapet.

  Derfor bør feks de som er sikter seg inn mot de mest lavt ansette, men mest trengte oppgavene i samfunnet, feks hjelpepleiere eller samlebåndsarbeidere, ha forrangsrett om alt annet er likt.

  Men problemer er selvfølgelig at man da endrer i tilbud og etterspørselen i arbeidsmarkedet til en hel arbeidsgruppe. Så løsningen som de har klekket ut.. er å holde asylsøkere innesperret, ha en industri rundt det inkludert lang behandlingstid og anker mm, og ha et ganske vilkårlig regime som slipper igjennom noen heldige.

 • Tobb86

  Det er jo en helt annen diskusjon enn hvorvidt uføre med barn skal få barnetillegg. Det er helt klart en utfordring at 1/3 av statsbudsjettet går til NAV.

 • Lea Lien

  De har vel dekket mat,tak over hode og legehjelp. De sitter da igjen med nesten 3000 kr i mnd som de kan gjøre som de vil med. Det er da vel bra.

 • helMax Hvermannsen

  Hvorfor stemmer så mange FrP?

  Hvorfor?

 • Steinar Olsen

  Fantastisk kommentar du hadde når du ble latterlig svarskyldig.

 • Jeg er smartere enn deg

  fordi FRP er unorsk og politikken deres er i direkte strid med norsk kultur, politikk og moral. Stemmer man på FRP tar man et asosialt valg.

 • Woonderer

  Hvor mange kvinner er det som tier i forsamlingen her, sa du? Alle de kvinnelige prestene? Er det noen som har høy status i vårt samfunn, er det vel kvinnene, med alle sine likestillingskrav?
  Hvor mange kvinnelige muslimer går i moskeene sammen med sine menn? Hvor mange kvinnelige imamer er det, sa du? Du har nok misforstått «LITT».

 • Per Pedersen

  Korrekt. På samme måte som tilhengere av kristendommen heller aldri gjennom historien har forsøkt å tvangsinnføre religionen sin i andre land.

 • Jolly Utenland

  Særlig smart er du imidlertid ikke…

 • David Aleksander

  Syntes ikke 76,- er så galt, vernepliktige få 154,- om dagen, og de må «jobbe» for pengene!

 • Kattastrofa

  Er det mulig….står det ikke ca 900,- for de som har dekket kost og losji da?

 • Steinar Olsen

  Hvordan har kristendommen ødelagt norsk kultur?

 • I_Think_So

  Ironi og sarkasme er ikke helt din greie skjønner jeg..

  Vel, la oss håpe du har rett, vi ser om 10-20 år om du har feil, og da spiller det jo liten rolle uansett. Vel, bortsett fra for din egen samvittighet.

  Det er jo så klart utenkelig at disse skarve prosentene med sorte flagg skal klare å utgjøre noen forskjell for oss her i Norge.

 • Jeg er smartere enn deg

  Noen burde ha fulgt med mer på undervisningen i matematikk på skolen ser jeg.

 • Kleppen

  Kopi fra artikkelen, som du tydeligvis ikke har lest: «Dette skal de bant annet bruke til å dekke gebyrer og utgifter ved å søke om reisebevis og videre oppholdstillatelse i Norge, og ender som oftest opp med å måtte låne penger av andre for å klare å dekke utgiftene sine. Å sette disse menneskene i gjeld fra de kommer til landet, er ingen fornuftig behandling.»
  Og så en annen ting – hvis de som kommer hit ikke skal ha en eneste krone å leve for, så må du regne med at veien til tyveri og ran kan bli relativt kort. Er man helt blakk så stjeler vi mennesker, uansett hudfarge og religion.

 • Jeg er smartere enn deg

  Jeg har rett.

 • Tobb86

  Leseferdighetene er vel heller ikke helt 100%

 • EllingKristoffersen

  Nå ÅPNET du med dritsleningingen da, med å erklære alle som er uenig med deg som unormale i tankegangen.

  Men det er kanskje bare du som har lov å slenge dritt?

 • Jeg er smartere enn deg

  God bedring

 • Steinar Olsen

  No må du ikke blande islam og kristendom, det blir bare patetisk.

 • Kleppen

  Ja, men leseferdighetene er det mulig å «kurere».
  Det er verre når det er viljen det skorter på.

 • Nils Petter Mikkelsen

  Kom med noe godt fra Islam da :)

 • Steinar Olsen

  Korrekt.

 • Woonderer

  Så, jeg er avslørt? Drittslenging å kalle en dåre for sitt rette navn???
  Er du uvitende, så er det drittslenging?
  Neida, åpne dine øyne og ikke la deg påvirke av all muslimpropaganda, så forstår litt mer. Virkeligheten vil snart nok komme, også til deg.

 • Steinar Olsen

  Helt enig.

 • Flemming Mathisen

  Ja det er det, men det er ut i fra hva jeg tjente før jeg fikk uføretrygd.
  Men som sagt jeg hadde 15000, og det er ikke akkurat noe å rope hurra for. Helt til regjering gikk inn for å ta fra oss det lille vi har. Men gi 31000 til folk som aldri har satt sin ben i dette landet, før nå da, det er helt greit. Snakk om urettferdighet. Dette må da være diskrimenering?

 • Jeg er smartere enn deg

  Det viktigeste er jo noe som får de til å hate.

 • helgesther

  Amen

 • Steinar Olsen

  Og hvordan var samfunnet i Norge før kristendommen?

 • Emil11

  Disse menneskene som kommer i båter over middelhavet har ikke noe å frykte fra der de kommer fra. Syrere har 12 mil å gå til de krysser grensen til Saudi. hvor de kan leve fredelig. Det som er årsaken til strømmen av flyktninger er at Merkel sa at Tyskland ville ta seg av 1m. Da ville alle dit. På FB er det sider hvor disse menneskene deler inf med hverandre, hva de får i det neste landet etc. Når dette blir spredd vil flere komme etter.

 • Tobb86

  Anne Grosvold har da aldri gitt uttrykk for noe slikt.

 • Jeg er smartere enn deg

  Skal de ikke få lov å bruke sosialemedier heller nå? Tror du de kan benytte seg av brevpost?

 • Ingha

  Jeg er mer redd politikerne enn innvandrerne…….

 • ok2012

  En innvandrer familie hvor begge foresatte er uføre og de har en 5-6 barn gjør det mye mere lukrativt å gå hjemme enn å jobbe i lav status yrker. Trygden og uførestønaden pr barn gjør valget enkelt. Man kan trygt si at systemet med alle støtteordningene ikke akkurat stimulerer til å få flere ut i jobb?

 • Woonderer

  Anbefaler at du starter først, bare sånn for sikkerhets skyld, om det skulle skje deg noe.

 • Thor Alexander Michelsen

  Man får heller gjøre geyrene fri da om de ikke har inntekt. Og de skal uansett få det de trenger for å leve + internett og telefon, som er påkrevd nærmest i Norge.

  Men noe utover dette skal ikke staten dekke. Og stjeler man så bør man miste rettet til opphold automatisk.

 • knut kostner

  Ja, det meste av EU er et Ineptokrati. De valgte er for det meste sosialister, som plyndrer den produktive kapital, og deler ut til den ikke produktive delen av befolkningen. Vi er vel nå ca 30% som betaler regningen for de 70% som ikke bidrar. Med den siste flyktningestrømmen er det bare trist. Fullstendig idioti, som startet med Harlem Brundtland og fortsatte med Stoltenberg. Erna klarer ikke å stoppe utviklingen, da byråkratiet som ble bygget opp under de forrige regjeringene, stritter i mot så godt de kan.

 • Smalfjord

  At systemet ikke tar tak i symptomene at en andel av befolkningen har en hverdag relativt vanskelig i forhold til andre rundt dem, har alltid ført til at problemene etterhvert sklir over til å bli helt uhåndterlig.

  Ulmende frustrasjon i en befolkning er ikke bra…

 • Tobb86

  I ÅRET altså?

 • helMax Hvermannsen

  Mye godt samhold i hat.

 • Emil11

  Det er bare for oss å legge oss ned mener du?

 • Lea Lien

  Jeg hater ingen. Men legg gjerne frem andre tall istedenfor personangrep.

 • Kattastrofa

  Vittig at du har full kontroll på utbetalingene, har funnet opp «uførestønad for barn», og at de med liten evne til å sjekke fakta biter på…men hvorfor VET du ikke hvorvidt denne familien og advokatene (i flertall til og med) jobber meget hardt (uffa da) med familiegjenforening, når du har full kontroll på alt annet vedrørende denne familien?
  Venter spent på neste bløff

 • Tobb86

  Nei, men det gjelder jo i så fall ikke bare innvandrere.

 • Woonderer

  10-20 år??
  Da er historien skrevet alt. Alt som må gjøres av tiltak, må gjøres NÅ, for å ha minste mulighet til å forebygge muslim-ragnarokk.

 • Ola Hansen

  Jeg er for at de arbeider for å betale for seg, ja.

 • Jeg er smartere enn deg

  Dette er ikke noe personangrep, men en generell beskrivelse av høyrepopulistene.

 • Vet ikke om jeg skal gidde å svare …
  men det er ikke dødstraff over alt, noen få steder. Det representerer de ekstreme. Det er helt feil å si at det gjelder alle, og mange muslimer vil ikke ha slike lover! Slutt å dra alle over en kam og se verden i svart/hvitt!

 • Lea Lien

  Jeg stemmer ikke på Frp hvis det er det du tror.

 • Jeg er smartere enn deg

  Jeg har ikke påstått det. Hva du stemmer er opp til deg.

 • Er det en trussel fra deg?!

 • Kattastrofa

  Du har glemt mokkasin-tilskuddet

 • Ola Hansen

  Jo, selvsagt burde norske hatt det.
  Nordmenn har familie som har bidratt til fellesskapet i flere generasjoner.

 • Jesus også, har noen sagt

 • Alf Neuman

  «Ola og Kari Nordmann» innbiller seg at de sitter i en økonomisk «festning» som tåler alt! At dagens standard er sikret i uoverskuelig fremtid!
  Naiviteten kjenner ingen grenser!
  Ingen bør bli overrasket over at de goder som er bygget opp gjennom flere ti-år kan bli
  betydelig mindre – endog forsvinne. Kanskje raskere enn noen kan forestille seg.

 • Steinar Olsen

  Jeg skjønner at du ikke gidder å svare, for da blir det vanskelig å forsvare den voldelige undertrykkende politiske doktrinen islam er. Les litt i koranen da, du kan begynne med sverdversene.

 • Abdul Samad

  Lomme rusk til hva bomringer får inn hver eneste måned…………..

 • EllingKristoffersen

  Du mener altså at folk som har andre meninger enn deg bør flytte til Nord-Korea?

  Det var jo VELDIG spenstig argumentasjon….

  Faktisk er det en av de mest ekstremistiske holdingene jeg har sett på lenge.

  Trives du som ekstremist? Er du bare internet-ekstremist eller omsetter du det i det virkelige liv også?

 • Lea Lien

  Jo men det er minstepensjonister som ikke har råd til middag hver dag. Jeg regner da med at de som bor på mottak får en skikkelig middag selv om jeg ikke kan bevise det.

 • Knut Elvsaas

  Selvsagt skal vi hjelpe de som virkelig trenger det, men primært bør hjelpen foregå i nærområdene. De som får opphold i Norge etter flyktningekonvensjonen bør få en enkelt standard, da det er for livet sitt de flykter, ikke for bedring av levestandarden. Det skulle en i fall tro.
  Min mening er:
  1. Enkel standard.
  2. Midlertidig opphold.
  3. Ingen familiegjenforening.
  4. Ingen mulighet til å oppnå statsborgerskap.
  5. Hjemreise når forholdene ligger tilrette for det.
  Hvis dette ble gjennomført ville kun reelle flyktninger komme.

 • Per Pedersen

  Det aller beste med Norge er fraværet av at folk som tror på et eller annet eventyr har noe de skulle ha sagt i samfunnet. Det er dødsstraff for å forlate kristendommen også, men det er heldigvis slik at folk i den delen av verden har utviklet seg litt de siste 500 årene. Uansett, målet for fremtiden må bli å kvitte seg med alle former for religion.

 • Lea Lien

  Er du like bekymret for minstepensjonistene?

 • EllingKristoffersen

  Slik at de kan hevde at de har «tette bånd til Norge» når den grunnløse asylsøknaden avslås, og de ønsker opphold på humanitært grunnlag?

  Hva løser det?

 • John Calvin

  Selvsagt er det noe galt med hele islam! At muslimer har gått fullstendig av skaftet og dreper i søkk og kav har kun sammenheng med at noen satte det i gang, tok koranens ord bokstavlig. Det er en ære å drepe vantro.

  Det er ikke snakk om noe fundamentalistisk islam. De som dreper og lemlester er de som tør. Resten, alle andre muslimer, sitter stille og ser på, men de støtter likefullt den uhyrlige selvmordsbombingen og masse andre drap hver eneste dag, mange ganger om dagen, til fordel for en verden under islam.

 • John Magne Trane

  Hysj. Ikke slå hull på boblen Tjomlid lever i. Han må fremdeles få lov å leve i sin selvuttalte godhet, uansett hvor feil han tar, i ekkokammeret sitt.

 • Tobb86

  Nei, jeg mener fascister kan dra til et fascistisk land, heller enn å prøve å gjøre Norge til det. Utover det, gå og legg deg.

 • Woonderer

  Det er uinteressant for meg hva du tror jeg skriver.
  Bruk ditt minimale vett, du uforstandige.

 • Kristian Larsen

  Men, hvor mye tror dere kosten pr asylsøker er da?
  Tjomlid er i gang med sitt ubalanserte syn, som aldri gavner Norge og Nordmenn.

 • EllingKristoffersen

  Hva er så ditt forslag?

  Vent, jeg vet.

  Si «Ok, da, la gå. NAV er den veien, jeg må på jobb for å skaffe penger, men du finner sikkert frem»

 • Emil11

  Punkt 5. Så godt som ingen reiser tilbake etter å ha bodd her. Hvis de reiser tilbake kommer de raskt tilbake.

 • vard47

  Det er ikke overraskende at Nrk klarer å smøre til feilfakta igjen. Det begynner å bli tradisjon for dette i Nrk nå. Akkurat nå tror jeg det er viktig at det kommer korrekte tall på bordet slik at iallefall ikke det blir et tema i en ellers polarisert debatt.

 • Ola Hansen

  Det har ingenting med saken å gjøre om det er lommerusk eller ikke.
  De burde som sagt ikke fått en krone.
  Men de burde settes i arbeid for å betale for tak over hodet og mat.

 • Steinar Olsen

  Hvor er det dødsstraff for å forlate kristendommen? Du kan jo samtidig fortelle hva eventyr du tror på, er jo du som ikke burde ha noe du skulle ha sagt.

 • Tobb86

  Nå var det vel heller diverse løkhuers mistolkning av det som ble sagt som var problemet her, heller enn faktafeil fra Nrk.

 • Nja.. det var det trådstarter som gjorde med sitt utsagn om at «alle med normal tankegang bør… osv. De fleste normale, er nemlig ikke paranoide.
  Og når han kaller meg uvitne dåre, er det personlig drittslenging, ja.

 • Kaffermann

  Du glemte begrenset reisefrihet. Obligatorisk tvungen fysisk arbeid.
  Vi må jo sammemlikne med Nordmenn i Sverige under annen verdenskrig.

 • Woonderer

  Jøss, DET har du altså fått med deg, og likevel våger du å spotte?

 • Per Pedersen

  Samtlige muslimske land har knallharde straffer for apostasi. 8 land har dødsstraff.

 • Jens Hansen

  De som virkelig trodde det da de hørte at asylsøkere fikk 31.000/mnd i lommepenger, lider kanskje av fremmedfrykt. Enten det, eller de er ekstremt ignorante. Et så høyt tall er åpenbart usannsynlig, og burde dermed blitt møtt av skepsis i stedet for blind aksept.

  Men, det er veldig mange som ikke er redde for «fremmede», men som _er_ redde for velferdssystemet. Og det med rette. Kostnaden ved overdreven økonomisk migrasjon av denne formen (personer som ikke reiser til en jobb, men til NAV) er ekstrem, og tallfestet med høy troverdighet. I tillegg forstår _alle_ at ingen som flykter fra Syria løper helt til de når Norge før de føler seg trygge fra bomber. Det hadde vært en helt annen sak dersom flyktninger konsekvent ble innkvartert i leiere i nærområdet, og deretter kvotert ut til leiere i andre lokasjoner for å lette trykket på de mest nærliggende lokasjonene. Men når de går eller kjøper seg skyss på tvers av et helt kontinent, til land med best velferdssystem, sier motivasjonen seg selv.

  Det verste av alt er jo at denne gruppen mennesker ødelegger for de svakeste som trenger hjelpen mest av alle. For de som ikke har ressurser til å reise Europa på langs og som er låst i leiere som får allokert halvparten av de 10 kronene (mulig det var euro, jeg finner ikke igjen foredraget i farta) per person per dag som må til for å sikre forsvarlige forhold. Inntil disse leierne får nok midler, burde asylinstitusjonen forbeholdes det den opprinnelig var beregnet på: individuelt forfulgte.

 • EllingKristoffersen

  «Jeg er smartere enn deg» er åpenbart ikke smart nok til å se den absurde dobbeltmoralen i å kritisere andre for å generalisere ved å, jo, nettopp, generalisere.

  Nice.

 • Tor Einar Nilsen

  Gå inn å hør videoer ifra muslimsk brorskap og lignenede så er det faktisk agendaen….Youtube…..

 • Tobb86

  Problemet var vel heller at de antok at det var per måned da det ble sagt at de fikk 31.000. Ingen som har sagt at de får 31.000/mnd.

 • John Magne Trane

  Når flere og flere fattige nordmenn (nå når arbeidsløsheten øker) ser glisende innvandrere sprade forbi i butikkøen med plastnett på plastnett fulle av varer, mens man selv må snu skillingen for å få et varmt måltid, er ikke ordet «skam» det rette å bruke.

  Det verste er at venstresiden tjener på å ta inn utlendinger, tjener på å flå de fattige nordmennene, siden 83% av ikke-vestlige stemmer rødt. Det er folketutskiftning som pågår, et sosialt eksperiment som kommer til å ende galt. Og da ikke bare for de lidende nordmennene, men også for denne eliten som utøver denne rasismen mot sitt eget folk.

 • Steinar Olsen

  Les dette du!!!!!Bukhari (84:57)

 • John Magne Trane

  I Arbeiderpartiet.

 • EllingKristoffersen

  OK, la meg korrigere min påstand : Noen andre slang drit, du slang drit, fikk drit i retur, klager over dritslenging.

  Er det korrekt nok?

 • Ola Hansen

  De kunne plukke alt søppelet langs motorveiene, som et eksempel.

 • Per Pedersen

  Ok.

 • Kjartansen

  Tjomlid har gode poenger, men han glemmer ett forhold: 930 kroner per måned etter at alle utgifter (hus, mat, klær, transport, toalettsaker osv) er betalt, er relativt mye penger for mennesker som kommer fra fattige land. Målt i forhold til deres inntekter i hjemlandet er det en liten formue. At disse pengene kan brukes til «gebyrer og utgifter ved å søke om reisebevis og videre oppholdstillatelse i Norge» (eneste eksempel som nevnes), kan nok hende. Men slike gebyrer har ingen månedlig pris. Mer sannsynlig er det at pengene sendes spares eller sendes hjem. Det vet alle som omgåes asylsøkere. Kort sagt: Å søke om asyl lønner seg økonomisk, og slikt ryktes.

  Det bør være viktig å verne om asylinstituttet, dvs. reservere det for mennesker som er forfulgt. Dagens ordning lokker også andre mennesker til å søke om asyl. I dagens situasjon inviterer det til asylshopping.

  Tyskland har nettopp avskaffet alle kontantytelser til asylsøkere.

 • EllingKristoffersen

  OK, så enten skal jeg flytte, hvis ikke skal jeg i det minste holde kjeft?

  Du trives fortsatt som ekstremist ser jeg.

  Hva skjer hvis jeg ikke går og legger meg da? Vanker det litt knyttneve da eller?

 • John Magne Trane

  Fremmedfrykt er et ikkeord. Det er slik som «rasist», det er bare noe man bruker når man ikke har noen argumenter lengre.

  Har noen anklaget AUFere for «fremmedfrykt» overfor denne ene tempelridderen vi har hatt? Hvorfor skal det da brukes overfor alle som ikke vil ha inn islamister til landet?

  Og ja, somalierne er de dyreste, med over 9 millioner 2012-kroner i utgifter over et livsløp. Men det er mulig disse «syrerne» som kommer tar enda flere penger ut av felleskassa.

 • Vanskelig med ironi og sarkasme på nett ja.. Jeg vet ikke hva som skjer om 10-20 år, men jeg går absolutt ikke rundt og frykter hverken Islam, muslimer, eller andre. Det er mange verre ting som kan skje, og som er mer sannsynlig vil skje.

 • Jeg er smartere enn deg

  Hva har det med saken å gjøre?

 • vard47

  La, meg endre litt på setningen da. Det må ikke være tvil ,og ingen rom for tolkning ved det som Nrk leverer i sendingene sine.

 • Woonderer

  AT du føler deg truffet av at han kaller noen ikke-normal, er vel ditt problem og karakteriseres langt fra som drittslenging.
  Ikke lett å bli tatt i det å være dåre, sikkert. Men, det blir sikkert lettere med tiden, når du vil høre det om, og om igjen.

 • Ola Hansen

  De fikk tilgang til å jobbe, resten måtte de ordne selv.
  Folk som var skadet ble behandlet på sjukvården og deretter etterlatt til seg selv.

 • alfchristophersen

  Det kostet kommunene mangfoldige tusen i etterkant av 2. verdenskrig med å restaurere masse gråmalte kirker etter den store pietistiske vekkelsen omkring 1890 og frem til etter 2. verdenskrig. Var også delvis skyldig til jødehatet i førkrigstiden-

  Dessuten gikk store deler av folkemusikktradisjonen tapt på Sørlandet hvor vekkelsen var sterkest og masse folkemusikkinstrumenter ble brent på bål, som djevelens verk.

 • Kattastrofa

  Joda, men jeg må jo tilstå at jeg syns det er greiere at de får litt til innkjøp av shampo, såpe, tannkrem, bussbilletter osv…greiere for oss alle

 • Jens Heggestad

  31000 pr år i lommepengar, Det skal holde til klær, sko. telefon, tobakk osv. Dei flest migrantane eg ser, har som regel siste utgave av mobil, det koster å bruke mobil, ikkje minst å ringe utenlands, dei tar buss ofte, dette stemmer ikkje.

 • Jens Hansen

  De som hørte 31.000 og antok per måned, og de som fra første gruppe hørte 31.000 per måned og trodde på det, er to sider av samme sak. Begge burde visst bedre, og undersøkt.

 • Går ikke an å svare noe fornuftig… Jeg har tydeligvis en helt annen tankegang og et annet verdensbilde enn at jeg klarer å se det skumle i dette.

 • Ola Hansen

  Mer enn de skulle hatt.

 • John Magne Trane

  Hvorfor har egentlig denne konsekvente løgneren jobb i denne avisen? Får ikke Stavrum lov å sparke ham siden avisen er eid av Arbeiderpartiet?

 • Kleppen

  Lea Lien – her er de tallene du etterlyser: «En voksen i ordinært mottak mottar inntil kr 940,- per måned pluss fri kost. En voksen i ordinært mottak med selvhushold mottar inntil kr 2920,- pr måned, men må da altså betale mat og annet selv. En beboer i asylmottak som har fått avslag på sin søknad om beskyttelse, mottar inntil kr 1980,- pr måned. En person i transittmottak får inntil kr 490,- pr måned og fri kost. Og til slutt får en person i transittmottak med selvhushold inntil kr 2350,- pr måned, men må da altså betale mat og annet selv.»
  Dette betyr at hver enkelt har ca 30 kroner dagen i lommepenger. Synes du det er mye ?
  I alel fall langt mindre enn det tallet du oppgir.

 • Steinar Olsen

  Og hedningesavnet koker i skallen på deg?

 • Kattastrofa

  Hygieneartikler og transport inngår ikke…så vidt æ veit

 • Lea Lien

  Selfølgelig skal de ha det men det er ingen som snakker om andre som har like dårlig råd.

 • Woonderer

  Jøss, dette er jo VERRE en muslimenes islam !!!!!! Ve oss alle !!

 • Steinar Olsen

  Sikkert, du lever nok i din egen eventyrverden.

 • Jeg er smartere enn deg

  Hva mener du?

 • Solskinnsmann

  Og det koster 3500 kroner i måneden (42.000 kroner i året) å røyke en tyvepakning om dagen.

 • John Magne Trane

  Og denne gang er statsminister og kongehuset med på de invaderendes side…

 • Lea Lien

  Så de store barnefamiliene på mottak får ikke hverken barnetrygd eller kontantstøtte?

 • Javid Rasouli

  Jeg bodde 5 år på statligmottaket og jeg fikk 1900 kr per måned som ble 60 kr per dag. Og jeg måtte dele det 60 kr for fire måltider, klær og medisin. Jeg bodde sammen med 2 and på et ustandard rom, som ikke kostet mer enn 200 kr per måned. Det er løgn å si at asylsøkere får 31000 kr per måned. Jeg skjønner ikke om hvorfor folk forteller ikke sannheten.

 • I_Think_So

  Det orker hun aldri.. Ekstremsosialister er urokkelige i sin tro.. på lik linje med andre ekstremister..

  «Whoever changes his Islamic religion, then kill him»
  Bukhari 84:57

 • Tobb86

  Hvis du holdt kjeft hadde det vært fint for meg det. Hvis du ikke går og legger deg er det vel en viss fare for at jeg må lide meg gjennom mer av fjaset ditt.

 • Emil11

  Hvor kommer du fra

 • Steinar Olsen

  Helt korrekt,

 • Lea Lien

  Nei men det er minstepensjonister som ikke har det noe bedre.Som ikke har råd til varm middag hver dag

 • Waste land….

  Nettopp. Tjomlid tror at det bare å påvise en feil, så har han rettet opp inntrykket
  Som påpekt ovenfor;
  1 Asylsøkere fra hovedsakelig islamske land ,er hovedproblemet, i et stort antall
  2 Det er de totale kostnadene som er problemet
  Disse tallene kan selv ikke Tjomlid trikse med….

 • Woonderer

  Akkurat. Du vet SVÆRT lite.
  Du lever i en illusjon. Muslimhotet er det største hotet vi som nasjon og verdensdel har stått ovenfor. All muslimpropaganda har gått rett i din hjerne, dessverre (kun dårer tar til seg slik pjatt).

 • Nei, folk får tro på hva de vil for meg. Jeg er ikke for noen religion. Men tror ikke at alle muslimer i Norge har det som et stort mål å gå ut å omvende alle nordmenn. Tror heller ikke de klarer det, om det nå virkelig var slik, fordi veldig mange nordmenn er ikke religiøse i det hele tatt. Så egentlig bortkasta diskusjon…

 • Katrine Elisabeth Spein

  Nå gjør du vel samme feil som Grosvold her ? Dersom rommet ditt virkelig bare kostet 200 kr i mnd så må det være 50 år siden du kom hit som flyktning.

 • Espen Braathen

  Samtidig som du kan gå inn å se på skattelistene til folk burde man få opp hvor mye hver enkelt får utbetalt i ytelser fra NAV. Separat oppgitt i trygd, sykepenger, barnetrygd, tillegg, dil og dall. Så hadde vi sluppet kranglingen.

 • Kleppen

  Lea Lien – mange minstepensjonister har det altfor dårlig. Men når det gjelder minstepensjonister i Norge, så er de snart en saga blott. De fleste som nå er pensjonister har vært i lønnet arbeid nesten hele sitt liv og dermed oppnådd pensjonspoeng.
  Når det gjelder vanlige pensjonister i norge, så har disse det bra og trygt. Og tilsist; når det gjelder pensjonistpar som har hatt høy lønn (akademikere) hele livet, så har den nåværende regjering gitt de store pensjonstillegg. Dermed har de blå/blå sikret de rikeste pensjonistene slik at de ikke sulter i sine store villaer.
  Til sist så må jeg si at du går i samme fella som mange andre gjør når vi diskuterer en svak gruppe som det flyktninger er. Du sammenligner dem med minstepensjonistene – altså en annen svak gruppe.
  Hvorfor ikke sammenligne dem med de mest ressurssterke i Norge i stedet ? To svake grupper bør ikke konkurrerer mot hverandre for å komme til «matbordet».

 • I_Think_So

  Har aldri hørt om dødsstraff for å forlate kristendommen i historietimene, men er enig med deg. Religion i enhver form bør avskaffes.

 • Kattastrofa

  Jo, det er mange som snakker om de….viljen til å GJØRE noe derimot….

 • Emil11

  Hvor kommer du fra?

 • Espen Braathen

  Man regner med at bare 20% – 40% av syrerne kommer i jobb….

 • David Aleksander

  Hehe, Torbjørn. Flinkere til å diskutere er du helt sikker, men jeg har ikke tid til å sitte her hele dagen, slik som du, kanskje det er lite å finne på på Tertnes?
  Om du er smartere og tjener mer, ja det kan jo du bedømme selv :-)

 • Espen Braathen

  Asylbaronenen atr inn 1000 lappen om dagen i kortidsplassene så noe svikter i regnestykket ditt.

 • Javid Rasouli

  Dere som har fint hus som bodde ikke på motkket forstår ikke det at, asylsøkere på på et sted som ligner på stall og er 500 gammelt. Normenn vil ikke bo i et slik hus som jeg bodde i.

 • Woonderer

  Har du ikke engang fått med deg at det ikke er snakk om «omvending». Du SKAL !! Intet mer, intet mindre. Vantro hunder skal slaktes, det iflg dine muslimvenner.
  Du ser selv hvor TOTALT fraværende muslimer som måtte være mot islamiseringen av Norge. Det er STILLE. Hvorfor det? Den som tier, samtykker. Ikke verre enn det, vet du.

 • Eh… jeg tror jeg avslutter diskusjonen med deg. Du har helt åpenbart så sterke meninger og tro at jeg gir meg. Det er umulig å diskutere normalt med slike som deg. Og btw… jeg vet faktisk ikke hva en dåre er. Bare at det er negativt. Så måtte google det! haha…

 • Javid Rasouli

  Tema er ikke om hvor kommer jeg fra.

 • Waste land….

  Hva får deg til å tro at islam skal opptre annerledes her enn i muslimske land?
  For en tragisk naivitet….

 • Katrine Elisabeth Spein

  Man får det man betaler for! 200 kr i måneden er i prinsippet gratis!

 • Woonderer

  Du bør tydeligvis ikke påberope deg å ha lest Bibelen, du uforstandige dåre.

 • hehe… alt det rare folk klarer å kalle meg her idag! Jeg sjekket kun wikipedia om Apostasy. Har da ikke hverken bibel eller koranen

 • I_Think_So

  Frykter du ikke ekstreme grupperinger av Islam? Hvorfor ikke?

 • Emil11

  Men hvorfor er du her når du har så dårlige levevilkår at du måtte låne penger for å overleve?

 • Woonderer

  Det finnes ikke islam-light, slik som mange «kristne», som tror «litt» på Gud, eller en annen «energi».
  Hos muslimene er det All in!

 • nexusn

  Natt til søndag skulle klokka stilles en time tilbake.

  Oppfordrer alle verdens muslimer til å stille klokka 1000 år frem.

 • Fjordang

  Me er ikkje rasistar, og var det ikkje for idilogien dei dreg med seg, var dei velkomne. Men Islam har eg langt oppi halsen. Trur det kan verte eit problem.

 • Lea Lien

  Det er ikke alle i Norge som har fint hus. Noen eldre som har jobbet et langt liv har aldri hatt råd til mer enn en liten leilighet

 • Åsa Marie Aadnekleiv

  Hvorfor stenger ikke FRP grensene til Norge, slik situasjonen er, og innfører det danske nivået på stønader? Hvorfor?

 • enckel

  Det er veldig lite en asylsøker får kontant. Men kostnadene ellers til bolig, skole og gudene vet hva, lønn til alle som har skaffet seg levebrød på asylmottak…der ligger utgiftene. Og de er store.

 • May Day

  Det holder i massevis med terror over hele planeten.

 • Åsa Marie Aadnekleiv

  Og for ikke å snakke om utgiftene til alle asylbaronene, som tjener penger som «hakka møkk» i disse dager!

 • Steinar Olsen

  De største haterne finner du venstresiden,

 • Coby Omvlee

  Det er én type flyktninger som blir helt oversett i denne debatten, og det er
  skatteflyktningene. Det er alle de stakkars som er nødt til å rømme landet
  fordi de må betale så my skatt,fordi de tjener så mye penger på for eksempel å
  drive asylmottak. Eller, om de ikke selv flykter, så sørger de for at pengene
  kan flykte til skatteparadis.For de tar ut svimlende beløp i utbytte. Eller de
  sørger isted for at pengene yngler innenfor de ulike forgreninger av sitt
  foretak, for så å håve inn ved videresalg til neste storinvestor. Tenk
  hva man kunne fått til for alle de skattepengene og milliarder forøvrig som
  blir sluset ut av landet Det er selvsagt ikke bare gjennom
  asylmottaksdrift VelferdsNorge tappes for midler. Noen flere eksempler:
  Barnehager, rusomsorg, barnevern, privatskoler, pleiehjem. De private
  investorene blir rikere og rikere. Ansatte får stadig dårligere vilkår. Og
  brukere, asylsøkere, rusungdom etc. må leve under begredelige omstendigheter.
  Og hvem får skylda? Flyktningene selvsagt. Velkommen til virkeligheten i Norge
  2015.

 • Steinar Olsen

  Du bare serverer vrøvl? Ta et oppgjør med ditt eget hat.

 • Som bibelen og alt det der religionsfjaset, gidder jeg ikke lese det. Ja, det står mye rart har jeg hørt. Men det betyr ikke at enhver muslim følger det slavisk. Jeg er ikke for dødstraff eller noen annen inhuman avstraffelse for idiotiske religiøse ting. Religion og stat/politikk hører ikke sammen.
  Men jeg har ikke noe imot muslimer som oppfører seg greit overfor andre, som flesteparten gjør.
  En under her skriver jeg skal inn og se videoer, hvorfor?! Hvorfor bruke tid på å se på noe ekstremt og totalt umoralsk som noe ytterst få bedriver? Det er ikke jeg som er fanatisk opptatt av dette. Det er mange av dere.

 • Miranda Linnbeck

  Beløpet er ca. 30,000 pr. måned ++ hvis man tar med alle ytelser, dvs. gratis kost og losji, gratis hotellovernatting, lommepenger, basisstønad, kjøkkenpakke, sengetøypakke,gratis lege, gratis transport og reiseutgifter, gratis bokstøtte/utdanningsstøtte, gratis psykolog, barnetrygd fra første måned,gratis støtte til klær og husholdningsartikler, gratis møbler og hvitevarer, tilskudd til førerkort, etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc. Gå inn på UDI regelverket så er det enkelt å regne seg frem til dette.

 • Woonderer

  Når vi står ovenfor det største trussel i vår tid, er jeg, korrekt, urokkelig ja. Dette for at mine barn skal noe som helst verdig mulighet til å vokse opp, uten at verken oljeformue eller norsk etnisk kultur er borte. Lykke til, du blinde.
  (nå kommer garantert spm fra smarte om «hva er norsk etninsk kultur»)

 • Steinar Olsen

  Bare et lite råd, sette deg inn i ting du vil diskutere.

 • Jørn Øyhus

  HAHAHA! Hva slags blogg er dette? At skattebetalerene engasjerer seg i hva skattepengene går til (selv om de riktig nok har blitt feilinformert av media) er det samme som fremmedfrykt? Hvorfor ikke si;… islamofobisk? Nyfascistisk? Antisemittisk? Ikke vær redd, bruk alle de flotte raseorienterte ordene du har lært, selv om det ikke har noe med saken å gjøre.
  Gunnar Tjomlid: Flytt til Sverige. Da kan du rope fremmedfrykt og rasisme i alle retninger, og antakeligvis få en stor og tomskallet fanskare. Jeg er redd din svake og oppbrukte rasefrykt-retorikk ikke lenger fungerer så godt på voksne mennesker i Norge. Det er ytterst få i dette landet som føler frykt pga. hudfarge, hvis man ser bort fra venstresiden som skvetter hver gang de ser seg selv i speilet.

 • Emil11

  Før i tiden ville innvandring ført til krig. I dag kan hvem som helst med en dyr advokat i ryggen komme hit. Folk som kommer hit vil ha litt av ditt, snart tar de over. Alt ditt har blitt …..

 • Per Pedersen

  Femte mosebok 17:
  3 og han mot mitt bud går bort og dyrker andre guder og tilbeder dem eller solen eller månen eller hele himmelens hær,
  4 og
  dette blir meldt dig, og du får høre om det, da skal du nøie granske
  saken; og er det da sannhet, er det sikkert og visst at denne
  vederstyggelighet er gjort i Israel,
  5 da
  skal du føre den mann eller den kvinne som har gjort denne onde
  gjerning, ut til byens port, og enten det er mann eller kvinne, skal du
  stene dem, så de dør.

  Med andre ord skal avhoppere stenes til døde. Jeg har selvsagt ikke lest hele bibelen, hvorfor i all verden skulle jeg kastet bort tid på noe så ulidelig meningsløst?

 • Astrid Johnsen

  – nei 30 kr dagen er dårlig greier – hva med å returnere dem ?

 • Steinar Olsen

  NT har gått deg hus forbi?

 • Gregers21

  1 million kroner beregnet i kostander per velferdsimmigrant per 5 år i gjennomsnitt ?

 • Steinar Olsen

  Ja hvorfor skal du lese noe som helst når du bare ute etter å slenge dritt?

 • Viggo Pettersen

  Hva får en asylant som ikke er selvforsørget og ikke bor i mottak?

 • NoMoreHeroes

  Jeg er ikke så opptatt av om asylsøkere får 1000 kroner dagen eller i uka eller i måneden, de fleste forstår at det som nå foregår kommer til å spise godt av vår felles nasjonalformue.
  Det jeg finner meningsløst er at det faktum at det kommer tusener og titusener til landet som bare skal bo her og få bolig og resten dekket, uten noen gang å komme i arbeid. For vi må jo være ærlige, det finnes faktisk færre og færre jobber, og arbeidsledigheten er sterkt økende. Vi kommer ikke til å ha nok jobber rett og slett. Vi er jo allerede verdensberømte for å skjule arbeidsledighet gjennom trygding.
  Så for meg er det veldig meningsløst at vi skal ta i mot masse mennesker, ofte fra totalt forskjellige kulturer og klima(!), som bare skal bo her og ikke gjøre noe.
  Det er meningsløst for oss, det er meningsløst for dem og det er ikke minst meningsløst for Norge.
  Dette handler ikke om rasisme men om å kalle en spade for en spade. Nemlig at det som skjer nå er fullstendig meningsløst!
  Ha en fin dag:-)

 • Utenlandsnordmann

  Hvis vi tar en titt på artikkelen hos NRK, så har de tallgrunnlaget for dette.

  151 714 per år for voksen asylsøker. Det vil si 12642 per måned.
  461 684 per år for mindreårig. Det vil si 38472 per måned.

 • M. Hamilton

  Normal tankegang? Vel, min samboer er ex-muslim, født og oppvokst i et islamsk regime og har levd med denne religionen og kulturen som følger med i 24 år av sitt liv. Hun ser med bekymring på det som skjer i europa for tiden, men har et håp om at politikerne skal våkne opp og se galskapen de har satt i gang. Det er jo ingen hemmelighet at inflytelsesrike maktpersoner innen islam har en langsiktig plan om å islamisere europa. Dette er noe bl.a lederen for «International Union of Muslim Scholars» Yusuf Al-Qaradawi har snakket åpent om i arabisk media siden 90-tallet. Om de klarer det avhenger av hva europeiske politikere foretar seg ift de islamske miljøer de kommende årene. Ubegrenset toleranse og politisk korrekthet er noe Al-Qaradawi og hans like anser som svakhet og som de selvsagt vet å utnytte. For å forstå dette må man se det hele fra et helt annet perspektiv enn det liberaldemokratisk og sekulære vestlige perspektiv. Så jeg er redd din såkalte «normale» tankegang ikke strekker til for å kunne forstå problemstillingen man her står overfor.

 • Lakshmi Singh

  ah, mixup av ord, du har helt rett.

 • Andreas Moe

  Du er klar over at halv skatt i desember fører til økt skatt resten av året? Marginalskattesatsen vil være denne samme uansett.

 • Godt oppsummert. Greit å få alle fakta på bordet.

 • Ta med hele pakka da mann……

 • Magne

  Hvor mye får våre vernepliktige nå for tiden?

 • Pal

  Tull dette er ikke sant for noen tullinger de får bare gavekortet for mat klær ikke penger sedler

 • OnlyMeAndI

  Regner med at du ikke lever på trygd?
  Ikke synd på de som lever på det, men god råd har de ikke, vertfall ikke de jeg kjenner. Og hadde de kunnet ville de heller vært i arbeid en å gått hjemme.

 • Kjartansen

  Jeg vil være veldig overrasket om ikke hygieneartikler inngår. Kommunene pleier å betale transport, men jeg vet ikke om det gjelder alle kommunene.

 • OleHaraldsen

  Da sosiale stønader er skjønnsmessig, er det opp til hver enkelt saksbehandler/kommune å avgjøre hva som dekkes. Alle med litt innsideinformasjon vet dette.

  Hovedpoenget er dog å komme med antydninger på hvilke direkte utgifter som kommer med hver flyktning, selv om også det blir på siden av Tjomlids mer avgrensede tema:

  https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/For+kommunen/%C3%98konomisk+st%C3%B8nad+(sosialhjelp).355907.cms

  Skjønnsmessig ytelse

  Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, og loven har ingen bestemmelser om stønadsnivået. Alle søkere har krav på en individuell vurdering av sitt behov for hjelp.

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-a-12014—statlige-veiledende-retningslinjer-for-okonomisk-stonad-2015/id2356559/

  Eksempel på engangsstønad ved etablering:
  http://www.alta.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/13005407d13005407o2e8c00/livsoppholdssatser-etter-sosialtjenesteloven.pdf

  Bostøtte: http://www.husbanken.no/bostotte/

  Førerkort: http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-trafikk/flyktninger-faar-sponset-foererkort/a/10051236/

  Osv…

 • Magne

  Det er faktisk betenkelig at asylsøkere uten innvilget opphold får lommepenger fra skattebetalerne. I utgangspunktet kan det jo ikke være forskjell på en turist fra Spania og en asylsøker med fullstendig ugrunnet asylsøknad. Turister får ikke lommepenger, meg bekjent.

 • Andreas Moe

  Dette var en meget selvsentrert tanke.

 • hestehale

  Hva kan være årsaken til at alle debatter starter relativt sivilisert, med seriøse innlegg som angår saken. Så vrir det seg mer og mer mot en toveiskommunikasjon mellom to tomskaller som langt unna sakens kjerne og fakta slenger dritt til hverandre i en endeløs strøm av meldinger, som får alle seriøse debattanter til å se at dette er håpløst, og blir borte!

 • Martin Karlsen

  Hvor mye asylsøkere får utbetalt er en bagatell i forhold til de totale kostnadene. Kostnadene begynner virkelig å løpe først etter at søknaden blir innvilget.

  Ifølge SBB vil flyktningsstrømmen koste norske skattebetalere ca. 750 milliarder. http://www.nrk.no/norge/flyktningene-kan-koste-750-milliarder-kroner-1.12614959

  Dette, kombinert med at asylsøkere prioriteres foran våre egne vil utvilsomt føre til økte motsetninger og konflikter i samfunnet.

  Politikerne setter grupper mot hverandre i god gammeldags splitt og hersk stil. Eldre og uføre må flytte ut av boligene for å gjøre plass til asylmottak, og eldre opplever kutt i sine velferdstilbud samtidig som skoler legges ned, også for å gjøre plass til asylmottak, slik urettferdighet og forskjellsbehandling skaper naturligvis motsetninger og konflikter i samfunnet. Samtidig klager asylsøkere på at de ikke har penger til røyk og at internettforbindelsen er treg. Andre nekter å gå av bussen fordi de ikke er fornøyd med tilbudet.

 • rolf aune

  Ser i komentar feltet at Kristendommen har ødelagt Norge??? Æ trudd vi snakka 2015 her no da………

 • Sope Lima

  om du nå virkelig er så opptatt av kvinners rettigheter og trygghet hva med å nevne kvinners realiteter i den religiøse norske hverdag. vi kan nevne indremisjonen f.eks. sjekk ut den og ta en kamp for kvinner der. så kan du fortsette til de fleste andre og få en oppvåkning.
  så til overgrep som voldtekter. de aller aller fleste av disse skjer i familien både overgrep mot kvinner og barn. de avisene liker å skrive om er de (altfor mange) men i sammenheng veldig få overfallsvoldtekter. alt er uakseptabelt men skjer og må snart taes alvorlig av politiet. hvor mange russejenter blir voldtatt årlig? er det muslimene som kler seg ut og voldtar?
  i hatets bølge som ruller på nettavisens kommentarsider mistenker jeg at du bare griper til kjent og kjær Frp argumenter men seriøst hvis meg hvor mange innlegg du har skrevet harmdirrende om alle overgrep norske kvinner og barn blir utsatt for i hjemmets lune uhygge av nordmenn.
  jeg tviler på din ærlighet.

 • Lea Lien

  Jeg spør igjen. Så de store barnefamiliene på mottak får ikke hverken barnetrygd eller kontantstøtte?

 • Sope Lima

  og som avisene så smått er begynnt å oppdage er det Ernas beste venner som er asylprofitører. eiendomsbaronene som sponser høyres valgkamp.

 • Virkelighetssjekk

  Her kommer du Gunnar R Tjomlid tydelig med fakta. Så bra!
  Fakta er jeg nemlig veldig glad i. Hurra for fakta!
  Men venstresiden, for å kalle dere mest innvandringsvennlige noe er ikke særlig glad i fakta så lenge det går i mot deres egen overbevisning. Jeg har inntrykk av at det gjelder å unngå, og tåkelegge fakta mest mulig.
  Er det ikke fakta at vi har en ukontrollert og alt for høy innvandring om dagen?
  Det burde bekymre deg Tjomlid, fordi det har så store negative konsekvenser for Norge. Ikke bare i dag og i morgen i forbindelse med hvor de skal bo, men store økonomiske ringvirkninger og også kulturelle motsetninger som skal håndteres fremover.
  Jeg vil spørre rett ut: Ser du ingen klare negative konsekvenser av den store flyktningestrømmen, bare positive?

 • Kjartansen

  Jeg tror ingen her kan svare på slike spørsmål.

 • Sope Lima

  btw når skjedde borgerkrigen i Usa som hadde noe som helst med muslimer å gjøre?

 • Kjartansen

  Vel, dette er tidenes heteste debattemne. Vær glad for at folk engasjerer seg! :-)

 • Tom Vidar Karlsen

  En kan sammenligne politikere med krokodiller de har en stor munn men ingen ører.

 • NoMoreHeroes

  De røyker jo og bruker smarttelefonene 24/7? Får ikke det på matkuponger…..

 • NoMoreHeroes

  Nemlig!

 • Sope Lima

  for noen år siden las jeg at Cia antok det fantes 30 000 ekstreme islamister av totalt 1,7 milliarder muslimer. tallet er nok høyere idag takker være krig og elendighet hvor mennesker mister alt håp. mange av de har vi deltatt i. er det 8 konflikter Norge er oppe i nå siste 20 år?

  ellers skal jeg vedde på at dins minst like mange ekstremister som er hvite og skriver hatinnlegg på norske aviser. (føles sånn)
  eller ekstreme kristne i bibelbeltet på sørlandet og på nordmøre.
  men tallenes tale er rimelig greie. terroraksjoner her er utført av høyrefundamentalister- breivik og noen slitne dopa nynazister.

 • Atle_Hetland

  Helt riktig, men noen ønsker å ødelegge enhver debatt med rassist-stempelet. Ja, jeg har fordommer mot en kar i mc-klubb jakke, personer med palestiner skjerf, en med pitbull, osv, på lik linje som jeg har fordommer mot personer som kler seg som Krekar.
  Hudfargen spiller ingen rolle, det er ene og alene at jeg er skeptisk til verdiene deres. Og jeg fatter ikke hvorfor politikere ikke forstår at dette handler om fremmedfrykt, de selv er jo livredde alle som er medlem i FrP, og de dømmer alle basert på det og.

 • Sope Lima

  good one

 • Shayetet13

  De får mat og ting de trenger, skal de da ha penger overhodet?

 • Sope Lima

  lite normalt her inne. mest smågutter på barnerommet hjemme hos mamma.

 • Synøve Siskan Utne

  Det er jo nettopp det som er begrunnelsen til det muslimske brorskapet, Europa har mistet sin tro, de trenger Islam for vi er fordervet av synd :)

 • Sope Lima

  vi sliter mest med litauere her.

 • M. Hamilton

  Så at kvinner undertrykkes i mindre kristne miljøer, at russejenter voldtas etc. rettferdiggjør den religiøst og kulturelt betingede undertrykking og tvang muslimske kvinner opplever fra krybbe til død, og at vestlige kvinner utsettes for overfallsvoldtekt, at mindreårige jenter voldtas og mishandles på det groveste etc.?

 • Jens Hansen

  Det er sludder og å feilinformere å påstå at kun de ekstreme ønsker dødsstraff for å forlate islam.

  Antall i prosent, av muslimer fra et par utvalgte land, som ønsker Sharia-lover:

  Malaysia: 86
  Pakistan: 84
  Irak: 91

  Antall i prosent av muslimer som ønsker Sharia-lover som også ønsker dødsstraff for å gå bort fra Islam:

  Malaysia: 62
  Pakistan: 76
  Irak: 42

  I tillegg kommer de som ikke er for Sharia som fremdeles mener det burde straffes med døden å forlate islam.

  Hva betyr dette i antall personer per 1000?

  Malaysia: 533
  Pakistan: 638
  Irak: 382

  Dette er ikke et mikroskopisk antall. Det er en betydlig prosent. I to av de tre eksemplene over halvparten av landets muslimer.

  Kilde: Pew Research Center, 2013, basert på intervjuer med over 38.000 muslimer fra alle land med over 10 millioner muslimer (med unntak av der sikkerhetshensyn ikke tillot det).

 • Sope Lima

  samme religionen da men… hvem bryr seg.

 • Per Solvang

  Du får ta deg bryet med å lese Koranen og sammenlign den med Bibelen. Smidd over samme lest.

 • Sope Lima

  ikke glem alle overgrep mot kvinner utført i guds navn.

 • Simen Midtfjord

  Etter min menig nei. De kan få mat, tak over hodet og det de ellers trenger til det daglige liv. Det får klare seg.

 • Sope Lima

  rimelig likt det som stod vår bibel engang før de pyntet på det.

 • M. Hamilton

  At det for noen år siden skulle eksistere kun 30.000 såkalte ekstreme faller rett og slett på sin egen urimelighet, noe et hvert oppegående menneske som følger med forstår. Så da har du med 100% sikkerhet lest feil.

 • Tobb86

  Åja, så de får syriske priser på ting de kjøper i Norge? Hva har egentlig prisnivået i hjemlandet å si når de er her?

 • Tobb86

  Enig.

 • Elsa S. Burkeland

  Diskusjonen er på feil premisser. En asylsøker i mottak får lommepenger når losji, strøm og ansatteutgifter er betalt, noen ganger er kost inkludert. Men det er andre summer for bosatte. Det er ikke mye, men jeg går ut fra at det er en del andre utgifter som blir dekket, som helsehjelp og tilskudd til klær. Men en som har fått opphold får sist jeg sjekket 13700 kr måneden, tilskudd til etablering 25 000 til enslig, 30 000 til familie pluss 2500 til vinterklær og 2500 pr familiemedlem i livsopphold. Gratis norskopplæring tror jeg, og helsetilbud. Folk blander asyl og opphold. Men det er nok en del minstepensjonister og uføretrygdede som heller ikke har noe særlig mer når de har betalt alle utgifter inkl. mat.

 • Sope Lima

  bare å måtte kreve likestilling i 2015 er en vits. ellers e nok at vi def oss som kristne en større vits. sjekk oppmøte i kirkene.

 • The internet

  «Er det ikke fakta at vi har en ukontrollert og alt for høy innvandring om dagen?»

  Svar: nei, det er ikke fakta. Det er en mening.

 • Sofa King

  Det er selvsagt høyere utgifter knyttet opp mot en som ikke har foresatte, som skal starte på et utdannelsesløp, krever mer oppfølging etc. Synes du kostnaden til dette er for høy, så får du ta et opp med regjeringen som setter satsene.

 • Sope Lima

  ja hvordan var det og hva endret seg?

 • Tobb86

  Nei, tydeligvis ikke. Men litt trist at alt man sier må være med forbehold for å motvirke de mest spinville tolkninger.

 • Egil Holmefjord

  Hor mye får en som har fått innvilget asyl status?? Det må jo oxo være interessant. De fleste som er fra Syria får jo denne statusen. Så vidt jeg har fått med meg er det rimelig greit betalt, speielt dersom man er eneforsørger med barn.

 • Bent Grotle

  Har virkelig verdens mest folkerike muslimske land knallhard straff for apostasi?

 • NoMoreHeroes

  Ikke glem røyk og mobil. De fleste asylsøkere røyker minimum 40 om dagen og prater i mobilen 24/7. Og da preker vi om utenlandssamtaler:-)

 • Javid Rasouli

  Hvorfor du reiser ikke til Syria å bo ditt, det er bedre å sitte sulten enn å bli drept. Jeg er ikke asylsøker lengre. Jeg bor her og har rettigheter akkurat som andre bo her. Det er rart å si er du her.

 • The internet

  Står det fortsatt – de bare liker ikke å snakke så mye om det. Med mindre det gjelder homofile da.

 • Nøytral

  Ta denne diskusjonen et annet sted, ikke hjelp denne SV mannen med aktivitet på bloggen, han jobber mot det norske samfunnet.

 • M. Hamilton

  Det gamle testamentet er faktisk verre enn Qur`an. Men heldigvis er kristendommen, i motsetning til islam, reformert og pasifisert for lenge siden.

 • Thomas Hansen

  Forsvarer du islamsk ukultur??

 • Tobb86

  Nå tenker du på freppere. Men de røyker rullings kjøpt i Sverige, betalt med trygden sin, så de kan jo ikke klage. Sånn når vi først er i gang med generaliseringer.

 • M. Hamilton

  Det er sekularisert.

 • Bingolars

  Ta å les min første post
  Få så en voksen til å forklare deg det du ikke forstår av det med personer som ikke oppholder seg lovlig i et land og rettigheter

 • Tomost

  De fleste voldtekter skjer i familien. Også her er muslimer overrepresentert. Ikke så rart, med det forkvaklede kvinnesynet de har.

 • Jens Hansen

  Dette avhenger veldig av definisjonen på «ekstrem». Er definisjonen «villig til å kle på seg en bombe og sprenge seg selv i et kjøpesenter» stemmer kanskje det tallet. Er definisjonen «mener det er greit å drepe et familiemedlem som har vanæret familien» er tallet titalls millioner.

 • Javid Rasouli

  Jeg er ikke ny her og jeg kan litt om Norge og nordmenn, jeg har lest at asylsøkere får 31000 kr per måned. Jeg ble sjokkert.

 • Sope Lima

  fins mange som mener vantro ikke har livets rett f.eks bår egen storterrorist og mange hatere på nettavisens forum.

 • Bent Grotle

  Vel, verdens folkerikeste muslimske land har jo hatt kvinnelig president.
  Hvor mange kvinnelige presidenter har USA hatt?

 • M. Hamilton

  Hundretalls millioner!

 • Sope Lima

  go girl.

 • The internet

  Ja det er virkelig å jobbe mot samfunnet å vie mye av sin tid og skriverier til å påpeke at alternativbransjen er juks og bedrag.

  Men følgelig – hvis man er uenig i Tjomlid om det, er det lettere å forstå innbitt motstand mot andre faktaopplysninger.

 • NoMoreHeroes

  Jepp. Uten generaliseringer, ingen debatt:-)

 • Tomost

  Muslimske politikere det da?

 • hestehale

  Å engasjere seg er vel ikke å drive drittslenging mot enkeltpersoner, og som er saken helt uvedkommende?

 • MushMash

  Faktafeil, homser har baller.

 • Sope Lima

  du og Bush har vel gud som copilot. smil

 • hestehale

  Og så gir også jeg meg. Dette er som vanlig endt opp som en polsk riksdag!

 • Sope Lima

  du må bare ta dette som underholdning. elsker å dytte litt på disse menneskene. de sitter harmdirrende i mammas kjeller og «misjonerer»

 • Javid Rasouli

  Det er nesten gratis, dersom det vil jeg kan vise degår at nordmenn vil ikke bo i slik hus som asylsøkere bor i, det er klart at staten betaler mer, men det som driver mottaket tjener millioner av kroner.

 • Javid Rasouli

  Jeg kan vise deg at de ligner ikke på et vanlig hus.

 • Sope Lima

  skjønner du ikke er helt med siden drittslenging her inne er mer normalen.

 • Sope Lima

  men flinke å marsjere i takt ble de likevel.

 • Sope Lima

  ikke en av disse kan bruke en spade.

 • Ole

  Ja, hvor mange etnisk norske russejenter blir egentlig voldtatt av etnisk norske personer pr år? Det er ikke voldtekt selv om man drakk seg så full at man gjorde noe man angrer på/ikke husker dagen etterpå.

 • Sope Lima

  er du svensk?

 • Javid Rasouli

  Når flere asylsøkere bor på et hotell midlertidig, det betyr ikke at allebarna på hotell, UDI trenger ikke plassere dem i hotell. Du boDDE ikke på mottaket så du vet ikke og kan ikke om det.

 • Sope Lima

  min sykkel er finere en din

 • Nils Petter Mikkelsen

  Ja, de er det. Jeg syns det er tragisk og derfor liker jeg DPE sitt credo: Fornuften er en ensom ting.

 • Ray Kenneth Ræstad

  lurer på hvor mye vi som nordmenn ville ha fått som asylsøkere i et annet land, tviler på at de som flykte fra norge under andre verdenskrig fikk så mye når de kom fram dit de flyktet, de måtte nok klare seg selv uten noen statlige tilskudd fra vertslandet de kom til

 • Jens Hansen

  Ikke usannsynlig. Men jeg ville ikke bruke et så høyt tall uten å gå igjennom tallgrunnlaget. Titalls millioner behøver jeg ikke regne på for å være sikker på at ikke er overdrevent, da eksempelet mitt gjelder over halvparten av muslimer i enkelte nasjoner (et tall jeg sjekket opp nylig i en annen forbindelse).

 • einaraj

  Nå begynner du å bli en likandes person, Tobben

 • Javid Rasouli

  Mange kommentarer masse negativt om utlendinger og asylsøkere. Men hva med de som jobber her som, lege, ingeniør, politikker og mange andre som betaler skatt og er blitt en del av samfunnet. Hvorfor folk skriver ikke noe om det, og hvorfor folk vil ikke tenke at alle utlendinger er ikke like og kommer ikke her for å ødelegge Norge, og overtar ikke Norge.

 • EllingKristoffersen

  Hvem som står for fjaset tror jeg vi strides om.

  Du hevder at vi ikke har for vane å la folk sulte i Norge.

  Dette er direkte feil, enten feilinformerer du med vilje eller så vet du bare ikke bedre.

  En greker som kommer til Norge, får ikke jobb, han sulter. Ingen NAV.
  En spaniol. Samme.
  En kineser som ikke har lyst å reise tilbake etter ferien sin, samme.

  Det er faktisk bare asylsøkere med asvlått søknad vi fortsetter å fore på av mennesker som ikke har opparbeidet seg rettigheter i Norge.

  Så, da er spørsmålet mitt : Feilinformerer du med vilje eller bare uttaler du deg om ting du ikke har peiling på innblandet i ekstremismen din?

 • Ingrid

  Skjermdump er alltid gøy, men dette er ikke fremmedfrykt. Det er folk som reagerer på kostnadene av innvandring, synes det koster for mye, synes det burde prioriteres annerledes. De formulerer seg kraftig, har ikke alle fakta rett, men det forandrer ikke det faktum at det er kostnadene de reagerer på. At dette tallet er feil, betyr ikke at innvandring er billig, det er fortsatt dyrt, og disse personene synes det er for dyrt. Det har fint lite med fremmedfrykt eller rasisme å gjøre.

 • Javid Rasouli

  Dersom det skal være slik som du beskriver. Da vil jeg flytte på mottaket.

 • Jan Johansen

  Irrelevant hva som skjer i Norge fra etniske nordmenns side, de er ikke noen vi kan velge bort. Islam er uten sidestykke i historien en religion/ideologi som er grobunn for undertrykkelse, frykt, hets, hats, vold, voldtekt, tortur, terror, drap og folkemord i store deler av verden. Å sammenligne Islam med andre ideologier er totalt uinteressant. Hva vi har hatt/har i Norge av indremisjon o.l. betyr ingen ting, det er som en dråpe i havet å regne av faenskap samenlignet med islam – et islam vi kan velge å ikke importere mer av til Europa. Skremmende at du kan trekke paraleller til ubetydeligheter i forsøk på å ufarliggjøre islam. Det vitner om en skremmende manglende innsikt og evne til å se det hele i et større langsiktig perspektiv.

 • Festgjest

  Ja det var dagens..
  Når «flyktningene» bruker alle midler for å karre seg frem hele den lange og strabasiøse veien til kalde Norge så er det vel pga gulroten som henger foran nesen dems.. og ikke fordi de de hadde krigen i rævva hele veien frem hit..
  Og gulroten?
  Lotto i regi av Norsk Tipping heter det for oss, NAV heter det for dem:
  https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+1-7+Flyktning.147648.cms

  Gratulerer.
  «En knapp tusenlapp i lommepenger i måneden er lite å rutte med» sier du Tjomlid?
  Du har ikke skjønt at den tusenlappen tas fra din lommebok – hver måned resten av ditt liv..

 • Johan Blake

  Dette må gåes ut med i de landene der de kommer fra. Ikke her. Dagsnytt atten med fast gjest Audun Lysbakken er det skjelden jeg ser på.

 • De tror det ja. Men vi er jo opplyste nok til at vi ikke lar oss true eller omvende?! Innføringen av mer kristendom i RLF faget på skolen, ser jeg som et mer reelt problem.

 • David Aleksander

  Fyda, Torbjørn, pent bilde du tegner av oss :-)

 • Nei, jeg jobber 100 %, men tjener mindre en noen som går på trygd. Det provoserer meg. Og jeg har heller ikke god råd. Men igjen jeg jobber. Det er mye arbeid de kan gjøre frivillig. Feks. besøke gamle på sykehjem, være flyktninge guide, hjelpe de hjemløse osv. ;-)

 • Flemming Mathisen

  Nei, beklager må nok lese litt bedre. Ser at det er snakk om i året. Det er selvfølgelig ikke mye.

 • Det er sikkert mange, men allikevel få i det store og hele, som har meninger og planer for det samfunnet de vil ha, feks. Breivik hadde jo en plan, nazityskland hadde det. Men heldigvis er det flere «normale», som kjemper i mot at det skjer. Men det betyr ikke at jeg vil svartmale alle de 1.3 milliarder muslimer her i verden, eller kristne for den saks skyld.
  Folk får tro på hva de vil, så lenge de holder det for seg selv, og ikke plager andre på noen måte. Jeg har ikke ubegrenset toleranse, men igjen drar ikke alle over en kam. Det går an å være litt nyansert. Skulle gjerne sett en verden uten religion, men det er utopi.

 • Det klokeste mennesket i Norge

  Her var det mange rasister gitt som har blitt sint for at sannheten kommer frem! *Drar frem rasistkortet», brennmerker rasistene med det, og viser til den sure brunlukta sitt sanne ansikt så de vrir seg i skam og legger på sprang!

 • Det var ikke detaljer i bibelen eller koranen jeg diskuterte heller, det var det andre som kom med.

 • NorwegianThirtySomething

  Det er jo summen av alle kostnader. Tror du selv du er gratis for samfunnet?

 • To ting er iallefall sikkert. Jeg er ikke blind. Og en dag vil oljeformuen være borte.
  Menn det er mange andre kulturer som er fine (nå snakker jeg om kulturer, ikke religion), som jeg gjerne ønsker velkommen. Det er faktisk kjekt å oppleve andre kulturer og ta til seg ting man liker med de!

 • Rune Vange

  Ta et google-søk på dette, så kan vi etterpå snakkes om hvem som har en normal tankegang………….

 • Rune Vange

  Indonesia er et moderat muslimsk land. I mange land finnes det knapt en moderat muslim…………

 • Definer massevis og hva tenker du kan fjerne/forhindre det?
  Det er massevis av trafikk over hele planeten også og det dør mange mange flere personer pga den. Burde vi ikke forby og kjempe imot det også?

 • The internet

  Kan være til dels enig. Det handler vel mest om å være veldig lite opplyst, og helst være interessert i noe annet enn faktiske forhold.

  Marginalt bedre.

 • Rune Vange

  Og hvorfor er det sekularisert? Kan det være at det går opp for flere og flere menesker at religion bare er meningsløs overtro?

 • Jo, det er faktisk en forskjell… på bla. ekstrem og moderat, er det ikke?

 • Ole

  Det er mange som sitter å sier at «dette har vi råd til» og føler seg som verdens beste mennesker. Men når alle de naive nautene forstår at pengene faktisk må komme fra ett sted, de faller ikke bare ned fra himmelen, da er man ikke interesserert i å hjelpe i det hele tatt. «Hæ, kan ikke dattera mi få Iphone 6S til jul?» Ikke faen om noen Syrere skal hit, jeg krever omvalg!

 • Katrine Elisabeth Spein

  Legg ved et bilde her da!

 • adolfsen

  sope lima,hvis du leser voldtektsstatistikken for oslo 2014 er 100% av anmeldte voldtekter utført av ikke-norske menn.Punktum

 • Nei, i grunnen ikke. Jeg har aldri truffet noen. Har reist mye i muslimske land, aldri truffet en eneste gærning(!). Men jeg frykter mer de høyreekstreme ol.

 • Rattataraita

  Pluss gratis tannlege

 • Eh… erfaring. Det gjør allerede det. Og mange muslimske land er forskjellige, i hvor «strenge» de er. Er det så vanskelig å se? Synes det er rart at noen er så sinnsykt ekstreme i sine fordommer!

 • Javid Rasouli

  ☺ Jeg bor ikke på mottaket lengere, dersom det trengs jeg kan finne det.

 • *rister bare på hodet* Den dagen en eller annen muslim kommer til meg og truer meg på livet om at jeg må konvertere til Islam, da skal jeg sende deg en melding, ok ;-) Og politiet.

 • Gegga

  tror du det finnes en enkelt «islamsk kultur»?

 • pia

  Det er vel ikke verre med de en studenter som bor for seg selv.betale husleie og ha ingenting til mat.Er faktisk andre utgifter de også har som skal dekkes med studielånet.Mange studenter har det virkelig tøft hvis de ikke har foreldre som kan betale for dem.Så tror det er mange der ute som sitter uten mat hver dag.Dette er jo ungdom som studerer for å komme ut i arbeidslivet og er trist at ungdom må slutte i utdannelse fordi de ikke har råd og får ikke noen annen økonomisk hjelp for å klare seg.Så kan godt skjønne at noen reagerer på dette.

 • Ja, og i den slipper jeg å gå rundt å være paraniod :-)

 • Rattataraita

  Enten følger du ikke helt med i hva muslimer gjør galt her i landet eller så lyver du og feier dette under teppet.
  Muslimer står for bortimot alt av voldtekt og dritt her i landet. Derfor er mange blitt motstander av at vi skal ha flere her og snakker heller om å kaste ut de vi allerede har her.

 • Bent Grotle

  Har blitt fortalt i denne tråden at det ikke finnes moderate muslimer og at alle muslimske land har knallharde straffer for apostasi. Indonesia er vel beviset på at det ikke er ekstremisme som råder I muslimske land.

 • Line N.

  ..funderer veldig på hvor mange av dere som kjenner muslimer? Eller er denne frykten, fremmedhatet bare bunnet i generelle oppfatninger og avisenes overskrifter?

 • hasse1511

  fleste normenn betale skatter for sinne rettigheter da tru du må bruk hodet litt

 • The internet

  De henter neppe sine oppfatninger om muslimer fra de såkalte «venstrevridde kommunistblekkene»:)

 • Thomas Hansen

  Ukultur…. skrev jeg!

 • hehe… du minner meg om en sånn ekstrem kristen preker, slik som du hele tiden karakteriserer ditt «offer»

 • ja, nå ble jeg nesten litt nyskjerrig på hva du vil vise?

 • Rattataraita

  Åja, muslimene kler seg faktisk ut som russ og voldtar. Muslimene ligger å lurer i buskene utenfor russefester og voldtar fulle norske jenter som går på do. Sjekk litt på frieord.no. Les noen sider der så bør du få litt vond smak i munnen når du oppdager hva du forgjeves prøver å forsvare.

 • NorwegianThirtySomething

  Hehe… Vi er dessverre netto utgift for staten alle som en.

  Det er bare oljen som «redder» oss..

 • Line N.

  Hvis det har så lite med fremmedfrykt og rasisme og gjöre som du påstår, hvorfor da denne kommentarkulturen? Vil vel påstå at det ikke er flyktningene som kommer hit sin skyld at systemet er som det er. Forstår bare ikke behovet for å rakke ned på denne måten.

 • Rattataraita

  Disse flyktningene med barn, barnebarn osv. kommer aldri til å komme seg i arbeide. Nordmenn blir nødt til å stå lengre i jobb og blir egentlig slaver i eget land. Dette er det politikerne og media som har skylden for. Kjøp ikke flere aviser, vis media at vi vet at de lyver for oss.

 • Line N.

  Antagelig ikke, men ytterste höyre er vel ikke noe mer ryddige i denne sammenhengen?

 • Rattataraita

  Så da bør vi fylle på med enda flere nettoutgifter da. Jo flere jo bedre. Er det tankegangen din?

 • Tom Hansen

  Tall må alltid relateres til noe før de gir særlig mening.

  Asylsøkere mottar altså 31 832 kr per år i direkte personlig monetær støtte. Dette er jo ikke spesielt mye. Allikevel er det noe mer en hva man årlig kan spare innenfor BSU-ordningen. Videre er dette en bevilgning til den enkelte asylsøker som ikke skal dekke livsopphold, mat eller tak over hodet. Dette er for den enkeltes livsberikelse.

  Ser man på den totale støtten til hver asylsøker er den på 151 714 kr. Et beløp landets studenter ville byttet ut med dagens studiestøtte på 100 920 kr per 10 mnd. Om studiestøtten justeres opp i forhold til støttens tiltenkte dekning er det snakk om 121 104 kr. Nå lever vel selv studenter hele året slik at dette er en noe drastisk justering. Allikevel om man ser bort fra dette er uansett konklusjonen den at Norge unner asylsøkere 31 832 kr per år for litt ekstra berikelser i hverdagen. Studentene unnes ikke tilsvarende stipend og lån. Studentene mottar dessuten kun inntil 40 % av støtten som stipend. Personlig er jeg mer forundret (men og selvsagt takknemlig) over at opprøret fra «unge sinte menn» begrenser seg til noen svært få hendelser.

  Dersom man ikke forstår grobunnen for avmaktsfølelsen hos «sinte unge menn og andre enkelte andre» vil man dessverre raskt kunne oppleve at det norske samfunnet blir drastisk endret. 22. juli kom ikke som lyn fra klar himmel. Personlig spådde jeg et slikt tragisk anslag innen 5 år tilbake i 2010. Dessverre kun til mye politisk korrekt latter og lite ettertanke.

  Et råd eller bønn til alle er ikke hell bensin på bålet. Det hjelper heller ikke at Tjomlid og andre pisser på som unner seg å grille i vårsolen.

 • Line N.

  Fordi det tydeligvis ikke passer til oppfatningen om hvordan da särlig muslimer skal väre :( Dessverre…Må huske på at alle vi nordmenn er like ;)

 • Bra kommentar og helt enig med deg. Greit å se ting i perspektiv og så diskutere ut i fra det.

 • Line N.

  Barnetrygd i fölge artikkelen :)

 • Javid Rasouli

  Tenk sånn som du vil, jeg bor her og mange andre bor her.

 • Aage Ellingsen

  Ja, det er et interessant poeng du tar frem her. Se på de land hvor innvandring har gitt store konflikter, og totalt tap av egen kultur. Du nevner USA og Australia. Vi kan vel ta med resten av Amerika i samme slengen. Begge disse kontinentene ble over tid oversvømmet og overtatt av europeere. Australia ble brukt som fengsel for europeiske kriminelle, som til slutt fortrengte befolkningen som bodde der.
  Amerika ble plyndret av europeiske lykkejegere, som utryddet store deler av menneskene som bodde der, og internerte resten. I begge kontinentene er opprinnelig kultur stort sett nå tapt.
  Antar det var dette du tenkte på.
  :-)

 • Jens Hansen

  Av Indonesias muslimer ønsker 37% å innføre straffer som å kappe hendene av tyver. 42% mener utroskap burde straffes med steining.

  Dersom dette virkelig er et moderat muslimsk land, kan det tyde på at det virkelig ikke eksisterer noen akseptabel form av Islam.

 • Tom Dahle

  Jeg er litt uenig med deg, kritikken må og rettes mot Grosvold. Man snakker omtrent alltid om månedlige beløp når vi snakker om summer man får utbetalt i støtte, lønn, mm. Derfor er det helt naturlig at det oppfattes som at hun snakker om hver måned, på tross av at størrelsen på summen bør få alle til å tenke seg om to ganger før de går på det. Så jo, Grosvold er medskyldig fordi hun har fremlagt informasjonen på en måte som er veldig egnet til å misforstå.

 • Limbeck

  Det synes jeg faktisk var veldig lite. Minner meg litt om militæret. Og jeg vart ikke integrert for å si det sånn :)

 • Limbeck

  Og det bør de få også

 • The internet

  Nå er vel også disse NOK 31 832 også definert som «stønad til livsopphold» – mao nødvendigheter som ikke ellers dekkes.

  Hva gjelder studenter, er jeg enig i en del du sier her. Men samtidig har studenter en mulighet som ikke foreligger asylsøkerne; 1) de kan jobbe ved siden av og 2) de kan jobbe om sommeren – og slik sett øke sin egen inntekt.

  Studenter har således i det minste en anledning til å skaffe seg annen inntekt – noe vi ikke tillater for asylsøkere.

 • The internet

  Det er vel, generelt sett, kurant å legge til grunn at ytterste høyre ikke engang forsøker å være ryddig.

 • Tommy Tott

  God oppklaring, men en oppklaring som absolutt ikke vil føre til noen kur mot frykten for islamiseringen av Europa og senkingen av velferd-staten.
  Man må rett og slett være potte idiot for ikke å klare å regne ut hvor vi er på vei med tallene som er tilgjengelige i dag.

 • Espen Olsen

  Hva ville de hatt i hjemlandet? Der mange reiser tilbake på ferie etter å ha fått blått flykningepass……….. Ellers ikke for ingenting at menn fra Afrika tjener penger på å sitte i fengsel i Norge. Mer i «lønn» på Ullersmo og andre norske fengsler enn hva de vill ha tjent der hjemme.

 • Ola Hansen

  Fremmedfrykt er sunt, så jeg vet ikke helt hvorfor dette brukes som noe negativt av herr Svaksynt.

 • Du hadde et fint navn. Klokeste menneske

 • Peder Olsen

  Du har for så vidt rett. Men sett nå at det ikke var innvandrere som kom med den islamske kulturen, men at etniske nordmenn konverterte i hopetall. Det kan skje, for vi har religionsfrihet. Vil du denne friheten til livs? Hvis ikke, så er dette en risiko du må leve med.

  Hvordan ville du håndtert, innenfor menneskerettighetene, en situasjon med massekonvertering til islam? De kan jo ikke sendes ut av landet. De kan ikke tvinges til et annet tankesett.

  Kan det være at de rettighetene du har, som du ikke vil være foruten, og som må gjelde for alle andre også, faktisk innebærer en risiko for at andre lander på andre standpunkt enn deg?

  Menneskerettighetene, som også demokrati er en naturlig følge av, blir ikke bestemt av flertallsavgjørelser. Dette er rettigheter vi har uavhengig av hva flertallet måtte mene. Det betyr at i en tenkt situasjon hvor udemokratiske ideer får flertall, så har mindretallet rett til å sette de andre til side.

 • Tom Hansen

  Hvilke nødvendigheter utover de som allerede er dekt skal dekkes eller er dette støtte som er tildekt som «stønad til livsopphold»?

  Dersom det siste er tilfellet bør du og andre ha empati nok til å forstå avmakten hos enkelte.

  Studenter kan være heldige å få en jobb, men det er absolutt ikke alle som får seg jobb. Hva skal disse da leve av utover studielånet?

 • Line sin kommentar var ironi tror jeg.
  De elsker å ha noen «andre» å rakke ned på. Et fiendebilde å skylde alt det dumme på. Det gjør at de føler seg litt mer verdige selv.

 • Christian Hansen

  Greit at du avklarer, men at samtidig sprer et inntrykk at folk ikke følger med er ikke særlig bra.
  Personlig håper og tror jeg, at minst 99 % skjønte at beløpet var pr. år selv om dette ikke uttalt.

 • tango6

  Og hvor mye får de etter de er godkjent og har fått innvilget oppholdstillatelse da? Fri bolig, sertefikat, norskkurs, utdannelse, alt de trenger, bolig innen 1,7 km fra sentrum, 25.000 i mnd og 5000 i behovstilskudd.

 • GLJ

  hmmm merkelige tall.. men man kan vel regne alle veier og «feil» blir det uansett.. Enslige mindreårige i mottak får kr 1670,- hver 14. dag… De har da seng og hus over hodet. dusjer, trygghet, voksne som er der. «Miljøtiltak»/opplevelser/svømming osv + skolegang /grunnskole opplæring (3 år- med godkjente lærere) og får selvsagt endel tillegg som bøker,klær, sko- ryggsekker, matboks ol små og store ting.. De fleste kjøper og lager egen mat for disse pengene. + personlige ting.

 • sprayboss

  Mitt store spørsmål er hvor mye koster menneskeverd?

 • hehehe… Den var god!

 • Macardit

  Tjomlid, kan du ikke heller prøve å bortforklare regningen på seks millioner per gjennomsnittlige syrer?

 • Ingrid

  Hvor er rasismen eller fremmedfrykten i de kommentarene som er hengt ut i dette innlegget? Alt sinne bunner ikke i rasisme, og at noe er dårlig formulert betyr ikke at innholdet er rasistisk. Her er det noen som synes innvandringen til Norge koster for mye, det er ikke et negativt ord om folkegrupper eller religion i noen av kommentarene. Om det er noe hat mot noen i de kommentarene, er det mot politikere.

 • Mange muslimske land har blitt mer moderate og sekulære. Det var verre før, derfor tror jeg det går rette veien. Er bare 100 år siden at Kristendommen styrte Norge med strenge regler

 • hilde61

  Er det ikke snart på tide å begrave beskyldninger som fremmedfrykt og rasist? Hvis ingen hadde reagert på dette beløpet, så ville jo ingen få vite hvordan det egentlig lå an.

  Vi er da ikke en forbanna saueflokk heller, som godtar alt uten å mukke.

 • Javid Rasouli

  Folk sitter bare hjemme og leser avis og blir media hjernevask.

 • wow!

 • Lars Erik Larsen

  Takk for oppdateringen. Hele denne kronikken er altså bare et tafatt forsøk på å blåse opp at en del folk misforsto hva Grosvold sa, og skrev deretter.

 • Disqusting

  Godt forsøk!

 • Kjartansen

  930 kr. per måned kan måles på flere måter. For deg og meg er summen lav. For en mann fra et land der gjennomsnittsinntekten er 600 kr. per måned, er den ekstremt høy, spesielt siden alle levekostnader allerede er dekket. Du har nok rett i at asylsøkeren fort oppdager at 930 kr. ikke varer lenge i Norge, men det er fullt mulig å spare, og det blir gjort. Overskuddet kan sendes hjem, og der blir f. eks. halvparten forvandlet til en betydelig månedlig sum. Jeg vet at dette skjer.

  De 930 kr. er en viktig sum fordi mange av de tilreisende må tilbakebetale lån for reisen. Når Tyskland allerede har stanset kontantstøtten, vil mange forlate landet for å komme til Norge der de kan få disse pengene. Så vidt jeg vet, har også Danmark stanset denne støtten, og det forklarer det lave antallet asylsøkere dit.

 • Ole Hansen

  Hva er det du påstår egentlig. Hvor er din dokumentasjon på at alle oppfattet det som pr. mnd. Hvor er din dokumentasjon på at alle har kun 1000 i lommepenger pr. mnd. Og hva vil du si til de etniske nordmenn som har 1000 eller mindre i lommepenger pr. mnd.

 • Kattastrofa

  Om folk gidder å ta turen videre hit fra Tyskland pga 200 kroner i lommepenger pr uke i dette høykostnadslandet, er heller tvilsomt
  Og du har sikkert rett angående ulikheter i kommunene. Her dekker de hygieneartikler, telekort/kontantkort, evt busskort selv…så lenge de sitter på mottak

 • Disqusting

  Disse velferds-shopperne har i gjennomsnitt betalt 120 000 for å komme hit. Nå mener man altså at de trenger mer lommepenger!

 • tokkjen

  I min kommune får f.eks en enslig 12 000 i mnd som også skal dekke bolig…de vil da bli nødt til å bo i bofellesskap fordi de ikke har råd til noe annet…noe for deg kanskje?

 • Argow

  Noen ser på det som å importere utgifter, andre ser på det som å hjelpe folk bort fra krig og elendighet. Ulike typer mennesker ser ulike ting.

 • fidelius

  Bra at noen tar seg tid til å forklare og fortelle hva som er fakta. Om det hjelper er jeg sannelig usikker på. Uavhengig av denne saken ser en til stadighet falske fakta om penger til innvandrere/asylsøkere dukke opp, og ikke minst på FB.

 • en

  Så en asylsøker koster oss 151 714 i året, så lenge han sitter på asylmottak, hvor mye får en asylsøker i måneden etter at han har fått opphold, det er det som er interessant å vite, de fleste får jo opphold.

  Har hørt at de får utbetalt over 100 000 for å etablere seg, hvor mye får de derretter i måneden, tjomlid kan sikkert svaret på det?

 • sveijaco

  De får mer i lommepenger enn en person minstepensjon på aldershjem i måneden. Er IKKE dette noe galt. Mennesker som har slitt seg gjennom et langt liv lever på 0-grensa i forhold til noen som kommer hit som «lykkejegere»!! Er det noe rart at de kommer til honningkrukka. Om ikke lenge er pensjonsfondet tomt!

 • fidelius

  Er det ikke noe merksnodig at mange tar det for gitt at dette beløpet dreide seg om en månedsutbetaling….? Hva sier det om holdninger?

 • Waste land….

  Beskriv et vellykket muslimsk land!

 • EtwasAnders

  Det du sier er at ingen muslimer skal være i Norge.

 • John arne Jakobsen

  Hvorfor feilinformerer du folk??? ja den gjennomsnittlige flyktning som mottar oppholdstillatelse får faktisk ca 31000 NOK å rutte med pr måned. Sett deg inn i Norsk trygderett og reglene som NAV opererer med så går det kanskje opp et lys i nepen din også..

 • NorgesNestHøyesteUtdannelse

  Temaet var lommepenger. Du sporer av.

 • EtwasAnders

  Nå må folket klare å ha minst to tanker i hodet på samme tid. En problemstilling er hvor mye det koster å hjelpe flyktninger, en annen hvor mye et menneske skal overleve av.

  Vi kan være sikre på at flyktningehjelp koster flere penger enn mange vil det skal koste, for det koster. Vi kan i det minste være enige om at hvert enkelt menneske i dette landet, flyktning eller ikke, aldri skal sulte eller lide nød på noen måte.

  Til sist; det er en ærlig sak å ville forskjellsbehandle mennesker på bakgrunn av religion. Vær i det minste ærlig, og la være å bake inn argumentasjonen i økonomi og velferd.

 • Stortinget=Broilerbingen

  Det blir alt for dyrt å plassere Islamistene ute i samfunnet. De som får opphold, må få midlertidig opphold. Og samtlige skal bo i lukket mottak til de kan returneres. Bor de på lukket mottak er de også lett å få tak i når de er så heldige at de kan reise hjem.

 • NorgesNestHøyesteUtdannelse

  Hold deg til saken. Temaet var lommepenger. Ikke sammenlign epler og pærer.

 • EtwasAnders

  Ja, det er påfallende. Det er tydelig en gjengs oppfatning om at flyktninger får store puter fastsydd under armene. Ja takk til flere ærlige regnestykker.

 • Åse Mari Gordon Butt

  SÅ!!!! Les godt nå folkens….det er STOR forskjell på 31000 pr måned og 31000 pr ÅR!!!! Fy faen eg skjems øve å være nordmann asså?

 • MerseyRiver

  Der traff du spikeren på hodet. Er ikke fremmed for at mine hardt opparbeidede skattekroner kan bidra til å fø på reelle flyktninger som rømmer fra krig og elendighet. Det er mere frykten for religionen de bringer med seg som mesteparten av det Norske folk er skeptiske til, tror jeg.

 • EtwasAnders

  En liten uformell poll: mener du at mennesker skal forskjellsbehandles på bakgrunn av religion?

  En stemme = ja.

 • Vike Krogh

  Gjeeesp. So what? Disse tallene står på UDI sine sider. De fleste oppgående har da skjønt dette for lenge siden. Du slår inn åpne dører.

 • putetrekk

  Helt bortkastet diskusjon, helt enig, historien taler for seg.

 • graaskjegg

  Fortell oss noe nytt, da!! Dette har vi jo visst lenge..

 • Harry Ellingsen , Rabulist

  Sjekk NAVs tariffer for sosialstønad. Innvandrere har dobbel stønad i forhold til andre. Det oppfattes som provoserende av folk som har jobbet og betalt skatt hele livet og så havnet i uføret med å be om sosialstønad.

 • putetrekk

  Kirker og kors over alt, kristmesse har nesten stjålet jula, statskirke, sensur, undertrykkelse, kjønnssegregering, svartmaling av noe så naturlig som sex, med mer. Men dagene våre får de aldri, ALDRI. God TIrsdag :)

 • putetrekk

  En vernepliktig koster et sted mellom 350 000- 600 000 i året avhengig av tjenesten.

 • putetrekk

  Du er unndskyldt om du tar deg sammen omgående, matt 10:34 «tro ikke at jeg kommer med fred, jeg (Jesus) kommer med sverd».

 • Gegga

  Du gjorde det ja, ukultur er kultur det også. Har du fått rusk i ‘.’ knappen?

 • David Aleksander

  Klart, men nå henviste jeg til det som utbetales som tjenestetillegg.
  Disse vernepliktige har jo fri kost og losji, og får dekket hjemreise i forbindelse med permisjon. Slik at dette skal jo da dekke fritidskostnader, «helgekos» og andre ikke livsviktige utgifter.
  For de asylsøkere som ikke bidrar til indentifisering så er jo 30,- dagen et middel for motivere til samarbeide. 76,- kroner dagen er også helt OK, men personlig syntes jeg at maks botid i mottak skulle vært 6 mnd. Og deretter er det jo andre satser som vil gjelde.

 • AngusLarsen

  såååå enig

 • Jan Evensen

  Kjenner at lysten til å jobbe og betale skatt blir stadig mindre.

 • PIA

  Det er da andre utgifter for dette landet som du glatt hopper over. Nei Tjomliden fortsetter i samme sporet som svaksynt og ikke saksynt.

 • Tor Einar Nilsen

  Nye tall er 20% ekstreme islamister det er 340 millioner hatere det….

 • Tor Olsen

  Gidder ikke legitimere Tjomlids artikkel ved å skrive et svar en gang.

 • Thomas Hansen

  Ok..skjønner at du ikke vil svare på spørsmålet så jeg omformulerer. Forsvarer du islamsk kultur, med kvinneundertrykkelse, steining,halshogging, amputasjoner, hat mot «vantroe» osv osv? Du kan jo svare på det!

 • Gegga

  Jeg skjønner at diskusjoner på nett er en forvirrende affære, men du stilte aldri det spørsmålet til meg. Jeg er fremdeles nysgjerrig på denne bastante formuleringen som antyder at de ca 1 milliarder menneskene, i alle verdens hjørner deler en kultur. Du må gjerne svare på det :-)

 • Runar Andersen

  Det bør jo være klinkende klart at det ikke vil telle med når søknaden behandles.

  For de som derimot vil få opphold så vil det løse at de vil bli raskere integrert, lærer språket raskere og raskere blir en del av samfunnet og belaster velferdsordningene mindre. Og det er vel bra?

  Uansett vil det bedre enn å bo passivt på mottaket.

 • Antonio Derrica

  «Sjekk fakta, folkens. Det er en god kur mot fremmedfrykt» sier Tjomlid, så freskt.. Det er jo ingen faktaopplysninger her om at denne feilinformasjonen skyldes fremmedfrykt. Altså drar han et av kortene, fremmedfrykt-kortet i som en slags oppsummering av kronikken sin. Da blir jo alt bare fjas..
  Tjomlid, du fjaser. Men det visste vi fra før.

 • Balalaika

  Du får stille spørsmålet til «Jan Johansen» – kanskje han vil svare deg…

 • Runar Andersen

  Ikke ulikt andre arbeidsleire?

  Jeg kan kanskje være enig med deg hvis du jobber og får lønninger etter norsk lov og får beholde det de har til overs.

 • Antonio Derrica

  Ikke alle som en. Spetalen betaler ca 19 mill bare i formueskatt. Tror han er på plussiden..

 • Antonio Derrica

  Føler faltisk ikke at temaet var lommepenger, men heller at det var det siste sitatet til Tjomlid. At det var noe med fremmedfrykt…

 • Gunnar Løtveit

  Veldig bra Tjomlid. Takk skal du ha. Interessant å se I kommentarfeltet hvor sinna enkelte blir når fakta kommer på bordet. Skulle nesten tro de ikke ønsker å lese det som er riktig.

 • einaraj

  Dette er litt utenfor temaet, men siden vi først er inne på NRK…: Dere som så Dagsrevyen kl.19 i kveld (tirsdag); la dere merke til det bøllete, frekke og aggressive intervjuet PETTER OULIE-HAUGE gjorde med Norwegians direktør Bjørn Kjos og kosebamse-intervjuet han gjorde med regissør Sigrid Strøm Reibo noe senere? Den blonde unge jyplingen kan nok med tid og stunder bli en verdig arvtager etter Ole Torp og Anders Magnus innen PK-journalistikk! Kanskje han til og med kan få sitt eget program a la «Skavlan»?

 • hilde61

  Det har ikke med holdninger å gjøre i det hele tatt. Det har med erfaringen av at noen er veldig rause med andres penger.

 • Steinar Olsen

  Tror du skal være vanvittig glad for at du har vært så heldig at du har fått vokse opp i et land med demokrati,ytringsfrihet og kristne grunnverdier i forhold til et land styrt etter islam. Du er stor i kjeften no, men hadde du vært tvangssendt til et muslimsk land, så tenker jeg du hadde bedt en bønn om å få komme tilbake til Norge.

 • Steinar Olsen

  Du er helt sikkert en gedigen utgift.

 • Steinar Olsen

  Og noen er så naiv og tror at alle som kommer trenger beskyttelse.

 • Psilly

  At tjomslid opparbeidet seg en viss status ved å blende uvitende nordmenn med å cherrypicke statistikk i vaksine-saken han påstår å brenne for er det vel liten tvil om. Når han nå desperat sjonglerer med tall for å bidra til å fargelegge Norge avslører han akkurat hvor middrlmådig han er innen faget, men mer skulle det visst ikke til og det er forstemmende at kunnskapen i befolkningen er så lav på dette området.

 • Karl

  Ditto.

 • Enkommentator

  Den største underholdningen er å bivåne hvor utrolig naiv det går an å bli. «Dette går nok bra dere, de er jo akkurat som oss disse nye folkene som kommer». Andre myter som er avlivet i det siste: de aller fleste er fra Syria. De fleste er kvinner og barn. De er høyt utdannede. De er fattige. Osv osv.
  Det mest komiske er vel hvor skråsikre mange av dere er, noe som vises i din kommentar her.
  Les/se litt annet enn Nrk, TV2, VG, DB og Aftenposten, så KANSKJE det går opp for deg hva som er i ferd med å skje. Skjønt, selv disse PK-formidlerne har jo langsomt kommet diltende etter og måttet erkjenne at de har formidlet nevnte myter.

 • Thomas Hansen

  Den som er mest forvirret er nok deg…selv om det virker som om du ikke er helt klar over det.

 • Enkommentator

  Ja, NETTOPP. Fint at du argumenterer mot deg selv. De ikke-ekstreme muslimene skal ta etter de ekstreme, mener du?

 • Omtrent Akkurat

  Hvis man glemmer innvandringsdebatten og ser mer generelt på de psykologiske mekanismene, så viser vel reaksjonene som Tjomlid har klippet ut først og fremst at folk ofte er langt mindre rasjonelle enn vi ønsker å tro. Uttalelse her kommer fra mennesker som helt sikkert både har fått skolegangen sin og fungerer helt greit i det daglige. Likevel tror de tilsynelatende blindt på noe har hørt, selv om all logisk tenkning burde tilsi at påstanden er absurd. Sannsynligvis gikk de i den fellen fordi påstanden bekrefter det synet de hadde allerede før påstanden ble fremsatt.

 • Steinar Olsen

  Jeg har god jobb, betaler mye skatt er i godt trent, så meg er det ikke så mye utgifter på. Men med deg så er vel situasjonen stikk motsatt.

 • NorwegianThirtySomething

  Haha…

  Jeg betaler omtrent 270.000 i året i skatt. Tror jeg bidrar mer enn snittet.

 • Enkommentator

  Stemmer nok, det kalles «abnorm naivitet».

 • Steinar Olsen

  He he, juger så du tror det selv, er vel det du har i trygd tenker jeg.

 • Karl

  Ha, ha, skrev han som sitter og kommenterer på Nettavisen dagen lang.

 • Steinar Olsen

  Det stemmer.Og de har pc på NAV siden du har tilgang til nettet?

 • Gegga

  Alle disse ordene, ingenting av verdi. Kom nå med begrunnelse for generaliseringen, skap en felles forståelse slik at problemstillingen du ønsker belyst kan belyses.

 • NorwegianThirtySomething

  Javel. Du får tenke det da.

 • Gunnar Løtveit

  Kjefter du på Tjomlid fordi han påpekte forskjellen på pr mnd og pr år?

 • Thomas Hansen

  Snikk snakk…

 • Psilly

  Nei. Om det var det jeg gjorde hadde du skjønt det.

 • Gunnar Løtveit

  Ok
  Litt vagt poeng da kanskje?

 • Gegga

  Da tenker jeg vi gir opp deg, så kan du kose deg i ekkokammeret ditt

 • EllingKristoffersen

  Det er vel allerede klinkende klart at de som får opphold på «humanitært grunnlag» er grunnløse, de får opphold kun fordi de har «knyttet bånd».

  Hva tror du hele bruduljen rundt «asylbarna» var?

 • Thomas Hansen

  Du også :)

 • Orakelet

  «Sjekk fakta, folkens. Det er en god kur mot fremmedfrykt.»

  «Det er lett å forstå at folk reagerer. Om hver asylsøker fikk tusen
  kroner dagen i lommepenger her i Norge, ville det være en skandale.»

  Ja, nettopp. Og det er no vel difor folk og reagerar. (Når dei trur det omtalte beløpet er pr. månad og ikkje pr. år.) Det handlar ikkje om «fremmedfryt», men rettferdigheit.

  Folk som brukar ordet «fremmendfrykt» i media er vel og gjerne folk som ønsker å avleie debatten i standen for å diskutere problem knytta til den store ikkje-vestlege innvandringa.

 • sinnamor

  Det er den delen våre myndigheter holder godt kjeft om. Det er faktisk mange av oss rundt om i det ganske land som går i minus hver måned etter at regninger og mat er betalt. Men som ennå skal finne penger til å betale egenandeler for lege og livsviktig medisin. Og enda flere av oss som ikke lenger har råd til å gå til tannlege. Faktisk så er tennene så dårlig hos mange norske fattige (den majoriteten som ikke får noe dekket) at en kan se i kjeften på folk hva de har i inntekt.

  Jeg kjenner det ulmer i meg. Alle disse står fritt å reise hjem. Vi er faktisk hjemme!

 • Psilly

  Du må gjerne se det sånn. Profilen min har tross alt overlevd siden 2009 til tross for at jeg er dissident og mer eller mindre bare har «ukorrekte» meninger. Da må man være litt «vag «.

 • Alf Neuman

  Det som skjer er regelrett en muslimsk invasjon. Og ikke nok med det:
  Vi finansierer den selv!
  Helt utrolig!

 • Tobb86

  Det der er jo selvsagt bare tullprat.

 • Tobb86

  Bare fjas.

 • Gunnar Løtveit

  Ok

 • Tobb86

  Hva med å lese innlegget du svarer på?

 • John arne Jakobsen

  Bare fjas sier du , hva i helvete vet du om det..Idiot..slutt å sikle på tastaturet og få hår på balla før du uttaler deg.

 • John arne Jakobsen

  Han Tobb86 har ikke hjerne nok til å forstå slike enkle ting Harry, drittunger på nett kalles slike..

 • John arne Jakobsen

  Det er nok å se på figuren Tjomlid så kommer sprutlatteren :)

 • Stein

  Les Koranen. Det er ikke mer galt med boka enn det er med Bibelen – bortsett fra at mye faktisk er plagiat fra Bibelen, noen av historiene er stort sett bare navnene endret.

  Det er folkene som tolker Koranen som er helt på trynet, akkurat som visse prester var på trynet i sin tid. Det viktige er at galskapen stoppes, uavhengig om det er skoleskytinger i USA eller idioter som tvinger kvinner å gå i Burka.

 • Arvid Samuelsen

  Det koster ikke så mye å ha dem i mottak. Det er når de skal integreres i kommunene at det begynner å bli dyrt. Hvorfor er forresten det å ha fremmedfrykt så galt.? Jeg ser det som helt naturlig å frykte de hordene med muslimer som kommer inn over grensene våre. De fører med seg en kultur som er totalt fremmed for oss når det gjelder frihet til å ytre seg, kvinnediskriminering, jødehat. Og da snakker jeg ikke om ekstremistene, men de som blir kalt moderate. Ideologien Islam har ingenting positivt å tilføre Norge.

 • NorgesNestHøyesteUtdannelse

  Er vel ikke noe man føler seg frem til. Les teksten, Begynn med overskriften. Den kan kanskje sette følelsene dine på sporet av noe.

 • Tom Hansen

  De fleste med normal tankegang regner med at vestlige samfunn vil vekkes før de mest ekstreme musliske retningene som søker global utbredelse av totalitære islamske ideologier får særlig gjennomslag. Allikevel er det utvilsomt slik at en muslimer ønsker nettopp dette. Blir den allmenne debatten forbeholdt de som nekter for at dette er tilfellet, vil det sikkert bli mange desperate handlinger fra høyreekstreme uten særlig tiltro til at demokratiet og opinionen skal innse realitetene.

 • Ole Hansen

  Jeg kommenterer tjomlid som bruker mye av sin tid til å fortelle andre at de tar feil uten å dokumentere påstandene sine.
  Han konkluderer med at andres synspunkter kommer av fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet. Jeg hevder han burde holde kjeft. Om du diskuterer med å slenge ut påstander og bruker generelle betegnelser på de som har et annet syn så er du ikke interessert i å diskutere.

 • Tom Christensen

  Selvfølgelig ikke. Det er jo derfor en betaler skatter og avgifter. Hvilket en asylsøker IKKE gjør. Derfor er dette en utgift som medfører alle andre områder i statsbudsjettet må kuttes.

 • Stein

  Nope, beløpet asylsøkerne får selv, er ca. 32.000 per år (ca 30 kroner dag). Det en asylsøker koster per år, er ca 160.000 i året. Koster ekstra med denne strømmen i form av opphold, pakker, reiseutgifter, administrasjon o.l., men tviler på at det kommer totalt på mer enn 250.000 per person.
  Det er langtidskostnadene og spesielt kulturendringene som kommer i kjølevannet vi virkelig bør være bekymret for. Det er allerede ganske mange tusen her, og fortsetter strømmen, vil det iløpet av ett år være flere Syrere her som Norges femte største by!

  Med samme prislapp vil vi forresten kunne hjelpe over fem ganger så mange i ett av nærområdene om vi gir dem Norsk standard. Har sett tall som tyder på at vi kan hjelpe mellom 18 og 23 ganger så mange om vi gir dem enkel standard…

  Syrerne kommer ikke hit for å «ri av stormen» og dra tilbake når det er fred. De kommer for å bli, for å fortsette sin kultur her, og påvirke og slite ned vår egen kultur. Vi har en fredlig kultur uten gitter foran vinduene, hvor jenter kan gå seg en tur på kveldene. En kultur som ikke krever væpnet politi og voldelig kriminalitet. Farvel til den kulturen. Jeg begynner å misslike tannløse politikere noe inderlig…

 • Antonio Derrica

  Æsj. Slutt å mase da. Hele saken denne tjomlid forsøker å lage høne av fjær av, er at noen har misforstått et pengebeløp. Dette er kun tull fra ende til annen. Det viktigste er at vi får disse flyktningene hjem igjen, raskest mulig.

 • Tom Hansen

  Enda bedre er det når Aarebrot, Strand eller andre Ap-folk hentes inn som eksperter i Urix og andre «prestige»-magasin for NRK, helt uten at deres politiske orientering eksplisitt nevnes av programledere. Derimot ser de samme programlederne det nødvendig når representanter fra minerva eller høyre-dominerte tenketanker gjester samme program. Hvorfor har NRK et så grunnleggende behov for å undergrave høyre-siden?

 • Tom Hansen

  Fakta er altså at asylsøkere verdsettes høyere enn studenter.

 • Jo Alexander Gjerpe

  Regnestykket til NRK var på 767 milliarder kroner. Og det forutsetter perfekt integrasjon 2 generasjon. Det tar ikke med hente ekteskap for 2 generasjon heller. Så det er jo langt mer.

 • Gunnar Løtveit

  Ok.

 • Tom Hansen

  Fremdeles å gi asylsøkere 31 832 kr ekstra utover hva som strengt tatt er nødvendig for deres livsopphold er sløsing. Fri kost og losji, frie helsetjenester, hva mer trenger de i nøden? Vi kunne jo ha reddet flere om de ikke fikk dette. Ressurser er begrenset. Ikke alle kan som sosialistene overleve på andres penger i det uendelige, vel selv sosialister innser dette før eller senere.

 • Stein

  Jeg er kristen, men indremisjonen er ikke min «beef». Gud er levende i naturen, ikke i en firkantig bygning.
  Jeg kjemper ikke for kvinner eller raser, religion eller overbevisning. Jeg kjemper for fred uansett rase, religion, legning eller kjønn. Hvordan få bedre rettigheter for kvinner? I Norge har dere samme muligheter som menn. I Norge har kvinner bedre muligheter enn menn. Vil du jeg skal utdype dette?

  Så over til dine påstander om voldtekter: Norske menn voldtar flere kvinner enn ikke-europeiske i Norge. Grunnen er enkel: Vi er 79% etniske nordmenn i Norge og «bare» 2% øst- eller ikke-europeiske. Forskjellen ligger i at de aller fleste overfallsvoldtekter – også av russejenter i Oslo blir begått av ikke-europeiske. Faktisk de fleste overfallsvoldtekter i Norge blir begått av ikke-europeiske.

  Les statistikkene til ssb. Tallenes tale er klare. Religiøs overbevisning kan ikke endre fakta.

 • Stein

  Overdreven innvandring, undertrykking osv. Bl.a. innvandring fra Norge ;)

 • Marita Haugen

  Tusen takk for en oppklarende post, som gjør arbeidet til oss som jobber med flyktninger noe lettere. Flyktningene har det utrolig tøft. Dette inlegget om økonomien deres forklarer på ingen måte hvordan de faktisk har det. Og de har det ikke bra. Verken økonomisk, fysisk eller psykisk. Takk igjen, for at du deler kunnskapen din med leserne dine, slik at flere vil forstå bedre hva den faktiske realiteten er.

 • NorwegianThirtySomething

  Det er ikke slik det norske systemet fungerer. Dette er ikke en sparekonto du setter inn penger på og henter ut det du trenger.

  Ethvert samfunn skal klare å ta vare på de svakeste. Asylsøkere, eldre, fattige, funksjonshemmede.

 • Tom Hansen

  Om mange nok synes dette er helt greit vil vi uunngåelig få flere episoder som den i Trollhättan.

 • oneis

  Inkludert de saker der foreldre misbruker barn? Innavlede pedofile er også et problem. Begått av 100 prosent innavlede, ekle nordmenn. Punktum (teit å skrive ordet, men må jo nesten speile deg så du ser deg selv).

 • Gunnar Løtveit

  Som du forstår så var det altså ikke 31000 pr mnd. Den brannen er slukket.

 • Tom Hansen

  Kunnskap? Dette er jo hva som utbetales i lommepenger. Frie midler etter alt annet er betalt. Hva med alle her i landet som sliter med å få endene til og møtes og ikke har denne «luksusen»? Ingen student har samme økonomi basert på offentlig støtte. Den totale støtten er i denne statistikken oppgitt til 150′ + årlig, men dette er jo fremdeles ikke noe som dekker ekstrautgifter til særordningene som er satt i gang nå hvor kapasiteten er sprengt. Tjomlid har ikke gjort annet enn et håpløst forsøk på å villede folk her inne. Heldigvis er det ingen andre enn dine trosfeller som lar seg overvinne av en slik lempfeldig behandling av tall.

 • oneis

  Du mener den innvandringen europeere gjorde til Amerika?

 • oneis

  Mange voldtekter skjer i familien. Noen begås av voksne mot barn!! Stans pedofili i Norge! 52 barnevernsbarn har blitt utsatt for overgrep i de hjemmene de skulle være trygge i siden 2000. Mørketallene er store! Det er bare ett skrekkeksempel!! Hjelp barn som blir misbrukt av 100 prosent innavlede, ekle 100 prosent norske voksne i dag!!!

 • Tom Hansen

  Vel det er snakk om 12-13′ i mnd til livsopphold under ordinære forhold. Den prekære situasjonen i dag gjør at det er langt dyrer å huse disse. Så man kan nok utgå fra 18-20′ i mnd. Studenter får 10′ hvor 60 % må tilbakebetales. Mange enslige i lavtlønnede yrker har mindre enn 2-3 tusen til overs etter å ha betalt avdrag på lån, strøm, mat, helseutgifter, etc. Hvorfor skal man unne asylsøkere denne «luksusen»? Når resultatet er at dette uunngåelig vil fyre oppunder hatet.

 • John Calvin

  Det er viktig at galskapen stoppes ja, og da må islam bli forbudt over hele verden og det må bli straffbart å «utøve» islam. Bare på den måten kan verden bli kvitt den største trusselen mennesket selv har stått for.

  Jeg har ingen planer om å lese Koranen, men jeg har lastet den ned for å se hva det egentlig er for noe, og sett i den. Du har ikke lest Koranen selv, skjønner jeg. Det er ikke historier som du sier, i alle fall ikke i Bibelens forstand, kun vers og befalinger. Pluss hundrevis av gjentakelser om at Allah er stor, størst, den eneste rette osv.

  Den norske utgaven kan du bare glemme. Det er en Ole Brumm versjon som til de grader er omskrevet og pyntet for å passe nordmenn. Alt det grusomme er utelatt helt eller delvis.

  Koranen er stappfull av hat, blod, hevn, oppfordring til drap, lemlestelser, forakt, makt, selvforherligelse og mye mer som vi forbinder med pur ondskap. Den «myke» muslimen som sier han tolker Koranen riktig, lyver. Det finnes ikke myke måter å tolke Koranen på. Det som står der er ganske klar tale.

  Kristendom og islam har store likheter, men også store forskjeller. Jeg vet ikke så mye om kristendom, men jeg vet i alle fall at dagens kristne ikke lever etter de grusomme handlingene i det gamle testamentet.

  Biblelen har i så måte fornyet seg. Det gjør ikke islam, den kan ikke gjøre det, det vil være selvmotsigende siden Allahs ord er perfekt og totalt uten feil av noe slag.

  Skulle Koranen tilpasses dagens samfunn så hadde ikke Allahs ord vært fullkommen lenger, og da faller hele grunnlaget for islam sammen. Det vil aldri skje, derfor er islams ord fra 1400 år tilbake gjeldende i dag. Og derfor dreper islam hundrevis av vantro hver dag, hver eneste dag.

  Muslimer vil forsøke å erobre hele verden og utrydde enhver vantro i stadig økende omfang. Det vi ser nå er bare barnemat mot det som kommer fremover.

  Islam MÅ bli forbudt. En umulig oppgave, ja. Men før eller siden innser verden at det må skje, og da kommer vi til å prøve. Hva det fører til tør jeg ikke tenke på.

 • heavycontainer

  Flyktninger sendt i drosje fra Oslo til Tynset: Prislapp trolig 300 000 kroner.

  http://www.nrk.no/ho/karin-andersen-_sv__-_-et-vanvittig-pengesloseri-1.12605272

 • EtwasAnders

  Ærligheten blomstrer ser jeg..

 • Tøffen

  Nordmenn med mindre enn 1000 kr i lommepenger må bli flinkere til å rydde rommet sitt, og evt. begynne å gå med avisen før skoletid.

 • EtwasAnders

  Du som tydeligvis kan trygderett, opplys oss da vel.

 • Siggen

  Det er ikke alle i direkte kostnader. Økt politi/helse/skole bl.a er ikke med

 • Siggen

  Feil. Arbeidsinnvamdrere går i pluss. Flere av oss andre også

 • reiduncarstens

  Stemmer dette Miranda….i Norge kan vi nå snakke om begrepet » omvendt rasisme «.
  Det er et regelverk for etniske nordmenn, et annet for vår nye landsmenn og kvinner. Det ligger himmelvidt langt over hva en etnisk nordmann kan forvente å få dersom han / hun blir arbeidsledig eller blir for syk til å kunne jobbe. De havner så langt nede på skalaen hos NAV, at de knapt nok har noe å leve av lenger. De får beskjed om å selge hus, hjem, bil, kvitt deg med hunden eller katten din, for her skal det spares. Da er det til å bli mer enn rasende over hva de som kommer til Norge blir tildelt. Det som skjer med Norge er en elendighet vi bare har sett begynnelsen av.

 • Linda Victor Thorsen

  Det er mange av oss som har vært i god jobb, betalt mye skatt og trent godt, som likevel har måttet trekke inn årene før tiden på grunn av sykdom. Det kan ramme alle, uansett hvor pliktoppfyllende og sunne vi er. Mange flyktninger hadde også et godt liv og god jobb i hjemlandet sitt før de ble tvunget på flukt. De fleste av dem betalte sikkert skatt også, men den får de ikke mye glede av nå. Det beste vi kan gjøre, er å få dem integrert så fort som mulig, så de kan jobbe og betale skatt her også.

 • Linda Victor Thorsen

  Greia er, at de fattige blant oss ikke får verken mer eller mindre på grunn av flyktningene. Før flyktningestrømmen rammet oss, var trygdene akkurat like lave, og de som sitter på pengesekken ga like mye blaffen i tannbehandling til nordmenn da, som nå. Det hjelper ikke å skrike opp om at flyktninger skal få mindre for at man selv skal få mer. Du burde heller protestere mot subsidieringen av luksusbilen Tesla, som bare er tilgjengelig for de som er ganske velstående og har råd til å kjøpe det de trenger og har lyst på. Subsidiene til en Tesla er faktisk like store som to gjennomsnittlige uføretrygder! Skattelettene til de som tjener godt her i landet, ville utgjort en mye større forskjell for en som er fattig. Neste år skal en som tjener 200.000 få kr 200 i skattelette, mens en som tjener kr 600.000 får kr 600. Hvorfor ikke heller gi kr 800 i skattelette til den fattigste? Så kunne vedkommende kanskje unne seg den luksus å gå ut på kafé en gang i måneden.

 • Geir Bjerkland

  Feil.Det viktigste er at de KUN er her midlertidig og kommer seg hjem så fort det er mulig… Trenger ikke integrere seg for de skal ikke bo her på permanent basis er min mening

 • sinnamor

  Greia er at vi vet av erfaring at det er hos de fattige det svir mest når skatter og avgifter går opp og når budsjettforhandlingene finner sted hver høst. Du tror da ikke i din enfoldighet at det er de rike blandt oss som rammes av de innsparingene som nødvendigvis vil kommer når regningen skal betales? Det kommer også til å bli reduserte bevilgninger til helse og omsorg, færre nye stillinger i stat og kommune (noe som vil ramme sykehjemutbygging, antall personale pr pasient, stillinger til aktivitører, vedlikehold etc.). Kuttene som kommer til å bli nødvendige kommer til å ramme syke, fattige, pensjonister, rusomsorg ol. Også middelklassen i form av økte skatter og avgifter. Skoler i form av reduserte budsjetter til læring og til vedlikehold. Vi er alle klar over at disse 750 milliarder kronene ikke kommer fra løse luften.

 • Stein

  Nåja, tror du skal sjekke en gang til, har faktisk lest Koranen – engelsk versjon. Må vite hva man kritiserer før man kritiserer ;-)

  Som du sier er bibelen også full av tull, men de fleste kristne har utviklet seg videre. Muslimer har forskjellige retninger og mange er faktisk like fredelige som protestanter, men så har vi noen som undertrykker og dreper alle som ikke er enige.

  Våre verdier er annerledes, mer fredelig. Vi har bl.a. ytringsfrihet som en av de mest fundamentale verdiene.

  Den undertrykkende delen av muslimer er jeg helt enig: Vi har ikke bruk for dem, og de er muligens den største trusselen menneskeenheten har stått ovenfor. Det er en altoppslukende ideom som alle burde stå samlet ovenfor og få fjernet en gang for alle.

  Det sagt så vil ikke det løse vår krise – eller det faktum at vi kan hjelpe mange ganger flere for mindre penger. Det er ikke FrP-retorikk, det er beinhard fakta. Et annet fakta er at vi som nasjon ikke kan takle 2-300.000 ikke-europeiske nye borgere over 4-5 år. Det går bare ikke uten at pensjonsfondet krymper opp til en stor null, og hele fundamentet for nasjonens ve og vel forsvinner. Med så mange må selv de som sitter på ytterste svaberget belage seg på drastiske endringer både i regelverk og velferd. Bare å sette i gang og spare både til barnas skolegang og egen alderdom.

 • Stein

  Kan vi sende politikerne og inkompetansen som sitter på UDI med dem? Jeg mener; nå blir sikkert en del av utlendingene igjen her, så vi kan gjøre en byttehandel… Fem syrere for èn Erna frex?

 • Stein

  Ja, jeg frykter fremmede fra de områdene. Jeg frykter det de tar med seg av uønskede elementer. Jeg frykter at systemet vårt ikke fanger opp de som ikke trenger hjelp og kriminelle elementer. Jeg frykter kulturen som fører til at de trenger mur rundt inngangsdøra, tre meter høy smijernsport og gitter foran vinduene. Jeg frykter den dagen murstein kommer gjennom vinduet mitt. Jeg er alvorlig redd for utdannelsen og oppveksten til barna mine.

  Jeg frykter for fremtiden til alle norske borgere…
  Var det noe mer?

 • Gregers21

  Inkludert muslimene selv da ? Det kalles jo KALIFATET i religionen deres

 • Antonio Derrica

  Veit ikke jeg… Synes du selv det virker realistisk?

 • Gregers21

  Skal innrømme at jeg hadde vært langt mer positiv om det var snakk om 30.000 kinesere + familiegjenforening. Millioner av kinesere har flyktet til vesten, men hvor ofte hører du om faenskap de finner på egentlig ? Oh well, er vel media som har ført meg bak lyset her

 • Ralieur

  Rimelig søkt å få det til å dreie seg om fremmedfiendtlighet og fremmedfrykt, når det i utgangspunktet var systemkritikk. Selv om fakta altså ødela premisset.

  Lovlig uredelig fra skrotvenstre. Som ellers ikke løfter en finger for å kritisere religiøs apartheid eller problemer innad i patrialske stammesamfunn.

 • Anders Jacobsen

  Det er godt å se at voksne mennesker som synes det er utfordrende å skrive navnet sitt korrekt har en slags form for humoristisk sans.

 • Fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet er et vel anvendt begrep for å avfeie enhver mening og argumentasjon. Skeptisk? Neida, det er fremmedfrykt! Du kan enkelt stoppe enhver saklig diskusjon med å rope «FREMMEDFIENDTLIG» og den fornærmede må lute ryggen og labbe flau ut av diskusjonen. Rasisme funker på samme måte. Ingen kan forsvare seg etter at de er blitt stemplet og beskyldt for rasisme. Som kvinne benytter jeg meg ofte at kvinnediskriminering. Dvs at om noen retter kritiske spørsmål ved noe rundt mine avgjørelser i jobbsammenheng, kan jeg rette et anklagende spørsmål rundt kvinnediskriminering tilbake, og saken er løst. Takket være menneskelig sympati er vi svake i samfunnet i en ganske grei posisjon sånn sett. Men at en blogg som kaller seg Saksynt, viser seg slik.. ja, svaksynt, og like aktivt benytter seg av et slikt holdningsbefengt, avfeiende og tåpelig begrep mot skeptiske kommentarer på et utsagn fra NRK.. ja det er tåpelig.

 • Panasonic76

  UDI gikk jo akkurat ut med at det koster 1000,- per immigrant per dag. Hvorfor sier du ingenting om det Tjomlid??

 • Ralieur

  Storsindig av Tjomlid å benytte sin opparbeidede status til å brunbeise og dehumanisere mennesker som er bekymret for fremtiden. Når journalister og redaksjoner som ikke gidder å gjøre jobben sin, ringer til for faktasjekk og innspill, er det ikke det minste rart at en Tjomlid høy på seg selv blir resultatet.

  Han kunne brukt sin nyvunne moralske kapital på muslimske trossamfunn som undertrykker kvinner og driver med kjønnsapartheid, men det anses jo ikke som spesielt viktig eller karrierefremmende for de som skal gjøre opp og frem i PK Norge AS.

 • Ole Hansen

  For en latterlig kommentar. Det er mennesker, mange av dem barn, som lever under fattigdomsgrensen i Norge. Det er mange som ikke kan jobbe av ulike grunner. Det er minstepensjonister og gamle som stjeler kattemat for å få økonomien til å gå rundt. Det er mennesker som ikke har råd til ved på vinteren og fryser ihjel. Og ditt svar er «rydde rommet sitt og evt. begynne å gå med avisen før skoletid»
  Så jævla enkel kan noen sjeler altså være.

 • Ralieur

  Hva er kilden din? Disse tallene høres litt fremmedfiendtlige ut.

 • Det er forskjell på hva det koster per dag, og hva de får til eget bruk (lommepenger) per dag/mnd/år.

  Store deler av livet koster du også samfunnet mye per dag, men det gjør ikke at du har noe mer å rutte med i det daglige,

 • Sonja Farstad Berg

  Hvorfor får de penger ? De reiser til Norge kun for at her får de penger. Som minstepensjonist med huslån så er dette helt feil for meg.

 • Gregers21

  Noen spørsmål til Gunnar R Tjomlid:
  – Mener du Norge skal ta imot flere asylsøkere enn idag ? Hvor mange flere ? Hvor mange er vi kapable til å ta imot ? Er svensk nivå det optimale ?
  – Bør immigrantene / flyktningene få bli her resten av livet selv hvis det blir fred i hjemlandet ?
  – Bør immigrantene / flyktningene som får opphold her få leilighet, jobb og stønad betalt av norske skattebetalere ?
  – Hva synes du om at kun 20% av flyktningene som kommer til Europa er fra syria ?
  – Hva synes du om at 70% er menn ? Vil det si at å hjelpe i nærområdene (slik FRP og Sverigedemokratene går inn for) hjelper kvinner og barn først ?
  – Hva synes du om at media ikke forteller oss disse tallene og gir inntrykk av at alle som kommer er på desperat flukt fra krig i Syria når sannheten er at de fleste kommer fra Afrika og Midtøsten ? Media har også tidligere gitt inntrykk av at syrere er «godt utdannet» men oppdaterte tall viser at dette gjelder kun ca 10%. Din mening om denne villedende kampanjen fra norsk media ?
  – Bør alle som vil få familiegjenforening, uansett om det betyr at vi må heve skatter / avgifter / kutte i trygd ?
  – Hva synes du om tradisjoner innen det muslimske miljøet / Islam som at kvinnen skal ha egne inngang / egne bønnerom / adlyde mannen / være underdadig. Kvinnesynet generelt.

 • Sonja Farstad Berg

  Jeg har 14500.- pr mnd med huslån men jeg er jo Norsk.

 • Ingrid Frivold

  Per ENSLIG mindreårig. Denne støtten blir den samme som ordinære asylsøkere når mindreårig asylsøker kommer sammen med eldre familiemedlemmer.

 • Kattastrofa

  Fikk du noe mer FØR flyktningene kom?

 • Solskinnsmann

  940 kroner måneden! Det tilsvarer åtte tyvepakninger med sigaretter. Da er lommeboka til en migrant tom, liksom.

  Og dette skal vi tro på? Hvorfor denne tåkeleggingen? Eller handler de i taxfree-butikker?

 • Harry Ellingsen , Rabulist

  At det virker provoserende ?

 • Macardit

  Hva synes du er det absolutt beste ved somalisk kultur; hva er det du mener vi bør ta til oss?

  Kom gjerne med samme eksempler for afghansk, eritreisk, midt-østeniansk kultur.

 • Utenlandsnordmann

  ?? Nei. Det jeg gjør er å påpeke at Miranda’s posting om at beløpet av 30.000 pr måned ++ hvis blah blah er tøys. Usikker hvorfor du blir aggressiv av at jeg påpeker dette.

 • Utenlandsnordmann

  Jeg svarer en person som kommer med en ubegrunnet påstand om at asylsøkere koster staten 30K+ per pers. Jeg viser til at artikkelen det linkes til har statistikken, og konverterer det til månedsbeløp – noe som viser at påstanden til den jeg svarer på er tøv (med mindre et er enslige mindreårige asylsøkere, som selvsagt koster mer da vi vel må passe litt bedre på dem med verger og sånt? Vet ikke?).

  Så, jeg holder meg til saken, men det er tydelig at du har lesevansker. :P

 • Utenlandsnordmann

  Du har selvsagt helt rett. Jeg anså det som opplagt. Ser at det lett kan misforstås. Beklager.

 • Utenlandsnordmann

  .. jeg er usikker på hva poenget ditt er ..

 • Disqusor

  “Coudenhove-Kalergi Planen” Kommer til uttrykk i 1925 når han skriver
  i “praktisk idealisme” (Praktischer Idealismus): «mannen i fremtiden
  vil være av blandet rase. Dagens raser og klasser forsvinner gradvis på
  grunn av den forsvinnende plass, tid og fordommer. Den Eurasiske-Negroid
  rase av fremtiden, ligner på utseendet til de gamle egypterne,
  erstatter mangfoldet av folk med et mangfold av personer.» Denne boken
  er svært vanskelig å få tak i dag. I Tyskland er boken praktisk talt
  sensurert, selv om det ikke finnes på den offisielle listen over bøker
  sensurert av den tyske regjeringen. I 1990, publiserte forlaget,
  «Uavhengige nyheter» [Unabhängige Nachrichten], et sammendrag av boken
  og vurderte å publisere den i sin helhet, men etter initiativ av
  regjeringen foretok politiet en razzia og konfiskerte den eneste kopien
  av Praktischer Idealismus. Boken er ikke nevnt på offisielle
  Internett-sidene til vesteuropeiske bevegelsen, som er forståelig fordi
  innholdet er direkte i opposisjon med bevegelsens offisielle program.

  Coudenhove-Kalergi foreslo Beethovens “hymne” som EUs nasjonalsangen
  og var svært aktiv i forbindelse med utformingen av EU logoen som
  inneholder frimurer-symboler. Han ble innviet til frimureri
  ved Humanitas Lodge i Wien i begynnelsen av 1920, men forlot losjen i
  1926 for å unngå den kraftige kritikken som følge av forholdet mellom
  den Pan-europeisk bevegelse og frimureri. Etter sigende grunnlag han, i
  1947, den mektige Ur-Lodge Pan-Europa ,som er fortsatt aktive i dag, og
  tiltrekker seg medlemmer fra den politiske og økonomiske eliten I
  Europa.

 • Disqusor

  Aldri hørt om Edgar Cayce ?

  Gjennom Russland kommer det håp til verden. Ikke i forhold til det som noen ganger kalles kommunisme eller bolsjevismen – nei! Men frihet – frihet! At hvert menneske vil leve for sine medmennesker. Prinsippet er født der. Det vil ta år for at det skal bli krystallisert: » – Edgar Cayce

 • Disqusor

  800.000 flyktninger har vendt tilbake siden russiske luftangrep mot terrormål i Syria begynte 30. september.

 • Disqusor

  Spør du sosinomer så får du noen indikasjoner at du er s¨langt ute på viddene det er mulig å komme. det finnes mange tilfelelr hvor familier av det aktuelle slaget som får utbetalinger lik godt betalt oljeingeniører…7 til 800000 brutto lønn er ikke uvanlig. Da er alt de får summert, stønader for hva det skal være, rubbel og bit. En del sosionomer, når de ved selvsyn har sett selv hva som utbetales, er det eksempler på at de rett og slett bare sluttet i NAV i rent drittsinne. Mange med let tilslørte venstresympatier, har snudd 180 grader og dirrer i sinne når tema som dette kommer på banen,

 • Disqusor

  Det mangelen på balanse i alt den «svaksynte» kommer med, det er uten unntak ensidig hvor alle innlegg er vinklet utfra at velferdsøkerne ikke er eller aldri vil bli et problem, det dulles hele tiden inn i en innpakning…dette blir så bra, problemer er en illusjon…

  Aldri mer 9 April er et mantar vi alltid blir påminnet, og hva var årsaken til at vi fikk et 9 April ? Naivitet til det uvirkelige, en kriminelt naiv holdning (ref forsvarssjef Bull-Hansen) og forståelse til livets realiteter, nå gjentar historien seg, og det fordi så mange enda ikke har evnet å lære av de feil som ledet til 9 April.

  APs førkrigspoloitikk ble et begrep, den fikk også et navn: «Den brukne geværs politikk». At AP for dettee ekstreme landssviket ikke fikk sin straff, krigsrett, er en annen historie som er dokumentert på annet vis. De som hindret at så skjedde er bedre kjent som grupperingen «Stay Behind».

 • Kruttlapp

  «en frodig kultur»??
  du sitter altså i en hel artikkel å snakker om hvilke begrensinger du vil ha innen norsk kultur ang. ideologiske begrensinger osv, og så sier du selv at vi vil ha en frodig kultur?

  og så kom «voldtatt»-kortet igjen da, der du og mange andre setter dere selv opp som dommer ovenfor alle muslimske menn, og stempler dem samtlige som voldtektsmenn, mens man gud forby aldri må kalle noen av dere rasister, for det er jo så fælt å bli stemplet.

  NisseNorsk brunside og gretten 50+ generasjon som knurrer som lemen på alt som er annerledes utgjør en større fare for et norsk fredelig samfunn enn hva 99.5% av alle flyktninger gjør.

 • Kruttlapp

  Se for deg følgende…
  Når en utlending kommer hit til lands, tar han den utdanningen som tilsvarer omtrent norsk barneskole for å lære språk osv.

  På norsk barneskole hadde du selv følgende:
  Gratis kost og losji, gratis utdanning, gratis bosted, gratis lege, gratis tannlege, gratis møbler, gratis klær.

  for en bortskjemt liten golddigger du var som liten. velferdssnylter og gratispassasjer.

 • Gunnar Løtveit

  940.- pr mnd.

 • Stein

  Nja, større sjanse for at vi tømmer Syria og flytter dit selv – uten politikerne…

 • Mike Valifications

  Det ser ut til at vi er kommet til det punktet hvor all kritikk av asyl- og flyktningepolitikken defineres som renspikket rasisme og fremmedfiendtlighet.

  Heia Norge og ytringsfriheten.

  Ta en kikk på bildet fra sykehuset i Kirkenes i dagens artikkel. Ikke mange Aylan og Galip der.

 • Stein

  Det er alltid noen som drar opp rassisme-kortet så snart man leser statistikk. Det er ganske enkel statistikk vet du: Overfallsvoldtekter, grove ran og gjengkriminalitet blir med stor overvekt begått av ikke-europeere. Det er fakta, ikke rassisme.

  Jeg vil ha en frodig kultur, en kultur som ikke tvinger kvinner inn i burka, eller menn som leker kongebavianer. Du kan jo kanskje spørre kona hva hun mener, jeg tenker; siden hun er ikke-europeer? Jeg har ingenting imot muslimer. Mange av mine beste venner er muslimer, men de tvinger ikke kvinnene inn i burka!

  Det er idiotisk av en ungsau som knapt er tørr bak ørene og som overhode ikke vet hva meningen med livet er, kaster seg inn i debatten. Det gir meg to valg: 1) Enten er du muslim og ønsker at kvinner skal inn i burka og ut av skolen eller så 2) aner du ikke hva du prater om.

 • Feynman32

  Disse pengene går jo til et norskeid taxi-selskap som forhåpentligvis betaler skatt. De ansatte i selskapet benytter så pengene i varehandel og til tjenester her i Norge.

 • Tony Eikelmann

  Jeg tror og mener at du som mange andre i den politiske eliten har et nokså virkelighets fjernt syn på sakene. Du er iføke din egen artikkel hengt opp i disse 31000 i mnd. Det er jeg ikke fordi jeg ikke vet om det er tilfelle eller ikke. Det jeg vet er hva de jeg kjenner får og det er langt ifra det du skriver. Det jeg reagerer på er når jeg leser at kreftmedisin som kan hjelpe noen og berge livet til noen vil koste Norge 2,5 til 3 milliarder pr. år og det har vi ikke råd til, men når det gjelder asylsøkere så hentes der glatt ned 50 milliarder fra himmelrike. Dette er hva den menige nordmann vil reagere på.

 • Kattastrofa

  Skatteletten, som er symbolsk for folk flest, er i ÅRETS budsjett oppgitt til 9 milliarder. Innføringen av den nye skattemodellen er oppgitt til 25 milliarder
  Blir noen doser med «kreftmedisin» det også…

 • Tom Hansen

  Hvor mange studenter eller andre fattige evner å spare nærmere 20′ kr i året? Asylsøkerne har det langt bedre økonomisk enn mange andre i landet.

  Slik du og tjomlid bevisst misbruker tallene er oppskriften på å pushe flere høyreekstreme til å ta sin hevn på samfunnet.

 • Kristoffer Berg

  Relevante spørsmål som Tjomlid aldri vil svare deg på.

 • Gregers21

  Hvorfor skriver du ikke en blogg der du informerer om at 80% av «flyktningene» til Europa ikke er fra Syria ? Og at 70% er menn ?

  LA OSS SE LITT NÆRMERE PÅ DETTE ?????????????

 • Tore Halsa
 • Mike Valifications

  Slapp av, det ordner seg. Om noen år er det ikke så mange igjen å skjemmes over.

 • Mike Valifications

  Tjomlid kan kanskje se nærmere på det skyhøye utdanningsnivået til immigrantene og hvordan dette vil bidra til integreringen og på sikt gi godt med mammon i statskassa.

 • Jhonarne

  Husk at gjennomsnitt ikke er det samme som median. Få rike trekker opp snittet til de mange fattige. Det er korrekt at norsk gjennomsnittslønn var ca 510 000 kr brutto i 2014. Medianlønnen var nok betydelig lavere, men jeg klarte ikke å finne noe nøyaktig tall for 2014 her.

 • Sceptic

  mener det er viktig å skille mellom norske statsborgere som har krav på de goden du nevner og de som ikke er norske statsborgere og altså ikke burde ha krav på samme ytelser.

  Dessuten har vel de som er i jobb finasiert dette gjennom skatter og avgifter.

 • oz

  Ja, det er jo like før de tar over landet nå! De utgjør vel nesten 50% av befolkningen og kan presse igjennom sharia lover og alt! Eller? Fakta er at de utgjør ca. 2-4% av befolkningen, så denne frykten for at de skal ta over eller innføre islamske regler i Norge litt etter litt er totalt grunnløs per dags dato.

  Ingen med normal tankegang ønsker ekstreme islamister islamister i Norge. Ei heller ekstreme kristne eller høyreekstreme osv. Men de fleste muslimer er, akkurat som de fleste kristne og andre, ikke ekstreme (ja jeg vet det kommer kommentarer om hvor naiv jeg er og kanskje noen linker til fortellinger fra tidligere muslimer som sier at alle er islamister osv). De ønsker et demokrati, selv om du mener det ikke er kompatibelt med islam. Litt rart å mene at det ikke er kompatibelt med demokrati når vi nettopp har hatt den arabiske vår, hvor flere muslimske land har innført demokrati eller kjempet for demokrati?

 • Alf

  Asylsøkere spør:hvorfor vil de gjøre det vanskeligere for oss og bli en del av samfunnet, etter regjeringen kuttet utbetalingene med 10%.
  Da spør jeg hvilke andre land i verden yter mer pr. asylsøker enn Norge?
  Hvorfor vil de plent til Norge da? Det er bare og returnere syte koppene umiddelbart.
  Hva med de etnisk Norske som blir arbeidsledige og kanskje får redusert inntektene med 40%?
  Hallo Norge. Våkn opp før det er alt for seint.

 • Alf

  I deler av Oslo er de over 40%. Det er langt på dag, så det er på tide du våkner og ser hva som skjer med islam i Norge!

 • Festgjest

  Å? Automatisk full grunnpensjon, fullt særtillegg og tilleggspensjon med OVERKOMPENSASJON – uten hensyn til opptjeningstid?

  NAV driver med tullprat mener du? :
  https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+1-7+Flyktning.147648.cms

 • oz

  Ja, segregering er kanskje et problem i deler av Oslo, men hva skyldes det? Og holder de på å få innført Sharia-lover i disse områdene? Har du forresten noe referanser som viser at det er over 40% muslimer i deler av Oslo? Jeg er klar over at det noen steder er over 40% (faktisk over 50%) innvandrere, men fant ikke noe som viste at det var snakk om muslimer spesifikt.

 • Alf

  Dette var nytt når det gjelder utdanning. Hvorfor er arbeidsledigheten skyhøy blant innvandrere med skyhøy utdanning. Det finnes det side opp og side ned om.

 • oz

  Syntes og det er rart at du refererer til at det er over 40% i DELER av Oslo, mens du i neste setning ber meg våkne og se hva som skjer med islam i Norge. I Norge som helhet er det absolutt ingen problem i det hele tatt. Å påstå noe annet er bare tull. Det er vel strengt talt ikke noe problem i Oslo heller, men det er klart man bør følge litt med i de områdene hvor andelen blir høy.

 • Kjartan Kronstad

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/akuttmillionaerene-haaver-inn-paa-mottakskrisen/a/23548314/ og videre http://kleiven.blogg.no/1443083223_bli_asylbaron_og_tjen.html Dette medfører at hver og en asylsøker får via betalt husleie ca kr. 22 500.-. Hvorfor bruker da bloggeren bare budsjett tall som ikke er de reelle? Etter en kostnad på 22.500.- pr mnd i boutgifter kommer lommepenger, klær og annet. Jeg sier ikke dette fordi vi ikke skal hjelpe flyktninger, men for at det og påhviler en blogger å føre en ærlig debatt.

 • Kruttlapp

  sier mannen som selv bruker voldtektsforbryter for å dømme samtlige innvandrere. du får som du selv gir. du stigmatiserer samtlige selv enda du vet utmerket godt at du ikke er i nærheten engang av fakta.

 • Bjørn

  Det finnes ikke flyktninger i Norge.
  Bare lykkejegere. Når du kommer deg gjennom mange trygge land uten å registrere deg for så å registrere deg i Norge. Da er det bare fordi du har fått høre om de sosiale rettighetene som du får her.

 • JW

  Tall fra SSB viser jo lett hva innvandringen koster og at somaliere er veldig dyre i drift..

  Jeg mener det uansett ikke har noe med fremmedfrykt å gjøre, for innvandrere er ikke lenger noe fremmed her i landet..
  Innvandring var fremmed på 80 tallet, nå VET vi konsekvensene av innvandringen, vi VET at en del innvandrergrupper er overrepresentert når det kommer til overfallsvoldtekter, til ran, til narkosalg på gata, knivstikking, svindel av NAV osv osv, så det har ingenting med fremmedfrykt å gjøre..

  «fremmedfrykt» er kun noe sosialistene bruker for å undertrykke meninger de selv ikke liker..

 • Tove Anita Benjaminsen

  Enig med deg i den. Ser at mange mener det ikke er reelt at de får oppimot 30k, de som ikke tror det har sikkert aldri møtt NAV og regler. Har faktisk snakket med flyktninger her som bekrefter at de får mye pr.mnd. og kan også levere regninger direkte til NAV. Det er faktisk ikke mange normenn som kan sitte på kafe og switche me aller nyeste telefoner. :(

 • sinnamor

  Det påligger journalister også, i enda høyere grad. Disse er blitt en yrkesgruppe totalt uten etikk og moral

 • Stein

  Har du lest innleggene mine, eller er du bare komplett idiot.
  Les statistikken du, kan så vidt jeg kan se, ikke dømt samtlige innvandrere som voldtektsforbrytere. Såvidt jeg kan se, oppfordrer jeg til og med til at vi skal hjelpe – mer effektivt. Er vel helst muslimer som deg jeg ønsker å bli kvitt en gang for alle – Bjørnøya passer bra.

 • Tove Anita Benjaminsen

  Virker for meg som du ikke har vært her og heller ikke snakked med «flyktninger» her og hørt hva de selv sier om NAV og hva de får.

 • ComeonyouGunnar

  Å hjelpe folk bort fra krig og elendighet kan en gjøre ved å hjelpe finansieringen av FN’s flyktningleire. Som FrP (Langt ifra partiet jeg stemmer på) har påpekt mange ganger, er dette langt mer økonomisk fornuftig enn å ta de inn til Norge.

  Ulike typer mennesker ser ulike ting. De med økonomisk sans ser på «støtte i nærområdene» som en fornuftig plan for å hjelpe folk bort fra krig og elendighet – hvorpå de som ser en konkurranse i å vise mest solidaritet ytrer ønsker om å ta inn så mange som mulig for å bedre sin egoistiske samvittighet, hvor regningen betales av hele befolkningen.

 • orinor

  31 000 pr år er til personlig forbruk. De kostnadene som ikke er med her er de som blir brukt til skolegang, integrering, møbler, husleie osv. Beløper er nok mye større når man tar med de totale utgiftene hver enkelt mottar.

 • TomThorstensen

 • Thomas Klæbo

  Skremmende å lese at det ingen som egentlig kommenterer Tjomlids eminente blogginnlegg, men bare kommer med den samle gamle visa om de fæle og fryktelige flyktningene som man har hørt en million ganger før.

 • Rattataraita

  Det er en liten klan som mener de vil tjene bedre på å fylle opp Europa med masse muslimer. De mener at de da vil tjene mye mere siden det da blir så mange flere mennesker her. Der tror jeg de tar litt feil for de aller fleste av våre nye immigranter og veldig mange etniske nordmenn vil bli fattige for velferden vår forsvinner og arbeidsløsheten vil bli større. På en måte vil de tjene på det da Europa vil bli konkurransedyktige på pris selv mot Kina fordi arbeidskostnadene kommer til å bli veldig lave.
  Det at immigrantene er i en håpløs økonomisk situasjon kan de bare venne seg til for det blir ikke bedre kun mye værre.

 • Kalle

  Hvorfor underbygger du ikke påstandene dine med litt fakta?Vil du bare ha kvinnelige innvandrere fra Syria,eller er det andre grunner til at du ikke liker at flyktninger kommer fra andre land og/eller er menn?Forstår det som at du ikke liker det,tolker innlegget ditt slik.Beklager hvis det er feil :)

 • elseberitkristiansen

  Det mest forstemmende her er at såpass mange ikke klarte å trekke den logiske slutning at 31000,- er pr. år.

  Men jeg lurer på «fremmedfrykt» er, Tjomlid? Hva mener du med det uttrykket?

  Jeg syns generelt at det er en uting å bruke upresise ord. Her må man vite hva forfatteren står for, og deretter gjette seg til hva han mener med «fremmedfrykt» ut fra dette. Det synes åpenbart at det er ment som et slags skjellsord, nært beslektet med rasisme, men det er altså en gjetning.

  Hva er det som er så galt med å frykte fremmede? De fleste av oss blir opplært til det fra barnsben av, formanet om å ikke snakke med fremmede, og ikke under noen omstendighet bli med dem.
  I en mer voksen kontekst frykter jeg fremmede hvis jeg går ute i mørket, og da spesielt frykter jeg de som ser utenlandske ut, av den enkle grunn at jeg er kjent med statistikken for overfallsvoldtekter. Gjør det meg til et menneske som det er greit å fordømme?
  Jeg frykter også at det er IS-krigere blant asylsøkerne, og jeg frykter for hva som kan skje med min egen og alle andres frihet, inkludert muslimers frihet, hvis islam og sharia vinner mer grunn og får makt. Er jeg da en person som skal betegnes med det belastende ordet, fremmedfrykt?

 • Ole J

  «Kritikken min rettes mot de som tar fragmenter av sannhet og bruker det ukritisk til å bygge fremmedfiendtlige «fakta» med».

  Men de som tar fragmenter av sannheten og bruker det til støtte for totalitære ideologier og migranter, aksepteres tydeligvis.

 • Kalle

  Tror du bør lære deg hva ordet «invasjon» betyr,du bruker det ikke riktig…

 • Ole J

  Migrantene sier selv at de kommer for å cashe inn, og drar hjem igjen med lommene fulle av penger.

  I gamle dager benyttet flere øst-europeere sommerferien til å bli tatt for fyllekjøring i Sverige, slik at de kunne tjene noen kroner under soning, og svenskene betalte.

 • Kalle

  Kan du vise til noe som beviser påstanden din om at Tjomlid driver cherypicking,har du noe som tilsier at han har kommet med noe som ikke stemmer?

  Regner med at du har beviser,hvis ikke hadde du vel ikke beskyldt han for å cherrypicke? ;)

 • Kalle

  Det er din mening,det er ikke fakta :)

 • Kalle

  Legg frem noe som viser at påstanden din stemmer,det fungerer mye bedre enn å prøve seg på personangrep når du diskuterer :)

 • Alf

  Ja for ikke å snakke om merkeklær og sko. Etniske Nordmenn som har barn og 100% vanlig stilling klarer ikke å få spart opp til slik fråtsing.

 • Kalle

  1.Han jobber ikke for noen avis.2.AP eier ikke nettavisen.
  Du hadde 2 setninger i innlegget ditt,begge var feil.Prøve på nytt? :)

 • Kalle

  Hvordan vet du at de var asylanter,snakket du med de?

 • Kalle

  Ca 1000…

 • Kalle

  «Svært mange av de som kommer fra muslimske land, røyker sigaretter.» Hvor mange prosent sånn ca?

 • Kalle

  Dumskap?Ignoranse?Finnes flere grunner :)

 • Alf

  Vær grei og få dette klarere frem i media. Sett dette inn i alle landets aviser.
  Kanskje noen politikere og venstreradikale stemmekveg får opp øynene, og du vil bli husket.
  Tenk jeg tror det er noen få prosent som klarer og se galskapen som du beskriver så godt med få setninger.

 • Hilfe222

  De er ikke de økonomiske kostnadene som er det viktige, det er de enorme og irreversible sosiale kostnadene for nasjonen Norge dette dreier seg om. Jo flere som kommer, jo mer preget på alle måter vil Norge bli av ukulturene de kommer fra. Dette er ikke til å unngå, og ikke noe jeg kan godta for våre barn og fremtidige generasjoner nordmenn. Det å hjelpe er en ting, det å skyte seg selv i foten en annen.

 • Kalle

  Da bør de isåfall finne seg en annen jobb enn å pante flasker,ingen problem å tjene mer enn en asylsøker.

 • Kalle

  «Migrantene sier selv at de kommer for å cashe inn, og drar hjem igjen med lommene fulle av penger» Du har selvsagt en seriøs kilde? :)

  «I gamle dager benyttet flere øst-europeere sommerferien til å bli tatt for fyllekjøring i Sverige, slik at de kunne tjene noen kroner under soning, og svenskene betalte» Du kan helt sikkert dokumentere dette også? ;)

 • Kalle

  Da har jeg løsningen for deg : Finn ett nytt land :)

 • Thomas Klæbo

  Interessant at du kan være så godt lønnet, hvis det er en slik debattskikk du viser til vanlig.

 • Hilfe222

  Jeg har allerede et land som jeg både er veldig glad i og ønsker å beskytte med alle midler. Det er vel heller folk som deg som ønsker ødeleggelsen velkommen som burde vurdere en enveisbillett ut i den globaliserte verdenen dere liker og har så troa på.

 • Alf Neuman

  Det er i denne sammenheng en metafor for at det «det velter inn uønskede horder»!
  Det er det som skjer. Stakkars Sverige. De er verre stilt!

 • Kalle

  Ønsker ikke ødeleggelse velkommen,synes ikke du skal spre løgner om andre.Liker du ikke landet får du gjøre noe så det blir bedre,det hjelper ikke å hate mennesker :)

 • Kalle

  Men det gjør jo ikke det :) Det går bra i Sverige også,selv om noen tullinger tror at det er krigssoner og alt mulig rart der :)

 • Lucille Girl

  Uansett om asylantene etc. får kr. 1000,- eller 31.000,- i måneden så er det helt uinteressant. Kostnadene for hele denne gjengen som nå har kommet (og flere kommer) kommer til å koste utrolige milliarder kroner. Og så har vi alt det andre negative vi får med på kjøpet da.Dessuten G.Tjomlid, den «kilden» til de satsene du har her i din artikkel stemmer ikke.Og ordet fremmedfrykt er gått ut på dato.

 • Solskinnsmann

  Du vil ha svar fra meg om hvor mange prosent røykere det finnes i muslimske land. I vestlige land kan man vite sånn omtrentlig hva folk spiser av fisk og hvor mange ganger de går på do, for eksempel.

  Slike undersøkelser har man ikke i muslimske land.

  Men jeg har nå vært i åtte islam-stater, og der røykes det kanskje like mye som i Kina. Det vil si enormt. Og det er ingen grunn til å tro at det er annerledes med de mennene som kommer til Europa i disse dager.

 • Kjenner ikke så godt til hverken kulturen i somalia, eritrea eller afghansk, utenom at jeg vet de har god mat i somalia. Kan mer om midt-østen (som jeg regner med du siktet til), og der liker jeg både mat, musikk, kunst, arkitektur, landskap, osv og det er mange åpne gjestmilde mennesker!

 • Jeg nekter ikke for at det er NOEN som ønsker dette og som gjør mye for det, men jeg tror virkelig ikke at hele verden vil bli «tatt over» og styrt av ekstreme muslimer.

 • Ole J

  Ikke til deg.

 • Ingen land er perfekte og det kommer an på hva du mener med vellykket. Hvis du tenker velstand og vekst er jo Dubai og UAE vellykkede. Tenker du på moderate er bla. Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, Tajikistan og Uzbekistan, Tyrkia, Tunisia, ol. eksempler. Selv liker jeg Morocco veldig godt.

 • Solskinnsmann

  Det virker som om du er en slik nydelig statsansatt antirasist som hater alt vestlig. Du er ikke alene om det. Dere begynner å bli ganske mange.

  Men hvorfor drar dere ikke til en av de mange islam-statene som allerede finnes i verden, og bosetter dere der? Der kan dere få praktisert hatet mot oss og jødene helt uhemmet døgnet rundt.

 • Kalle

  Jeg er ikke imot noen jeg,mener bare at hvis man ikke liker landet man bor i så hjelper det ikke å sitte og sutre som en unge.Enter gjør dere noe for å bedre det,eller så kan dere finne ett annet land å bo i hvor vi ikke trenger å høre på sutringen dere :) Så kan dere hate alle som ikke er som dere,spre gørra deres i fred :)

 • Kalle

  Så sjokkerende,var sikker på at du kom med noe som stemte for en gangs skyld….

 • Kalle

  Okei…Så du har ingen ide om hvor mange det er altså?Det betyr vel at påstanden din bare var en løgn del?

 • S. Haugen

  folk tror fremdeles på nissen her i molbolandet, så de tror det som er skrevert i 84:57 er liknelser, eller ikke gjelder dem selv. En dag vil det bli smertefullt å være så naive som norgistanere.

 • Kalle

  Synes du vi skal kutte ut alt som koster noe?F.eks skole,barnehage,barnehjem,gamlehjem,vegvesen,helsevesen…Eller er det bare kostnader forbundet med mennesker med en annen hudfarge du ikke liker?

 • Smalfjord

  hmm.. lurer på han fyren i Sverige også ble oppfordret til å gjøre landet bedre.. Tror noen ganger at å ikke gjøre noe er aller best. Hvis alle gjorde det de gjorde i går.. så ville verden fortsette å være som i går.

 • Waste land….

  Tyrkia er på kanten av stupet takket være islamisten Erdogan
  De andre …stanlandene er gjennomkorrupte, i tillegg til islams negative innvirkning
  Marokko funger, fordi de militære, som i Egypt holder islamistene i sjakk
  Ghadaffi holdt islamistene innesperet i bur på 2 kvadrat
  Der hører de hjemme….

 • Tom Hansen

  Allikevel er det noe man må ha i bakhodet at en del muslimer faktisk ønsker dette. IS er vel en relativt mannsterk organisasjon. Den er høyst reell, selv om den neppe får globalt gjennomslag er den en organisasjon som må bekjempes.

 • Nordlyset

  Enig med artikkelforfatteren her. Det jeg stusser på er at hver enslige asylsøkende barn koster skattebetalerne 409.000 per år. Akuttplasser koster 2500 per døgn. Det blir vel uansett regnestykke fort veldig kostbart?

 • Kalle

  Gjør man ikke noe så kan man heller ikke klage :)

 • Thomas Klæbo

  Du frykter ikke å få en meteoritt i hodet også?

 • Kevin Karlsen

  Enkelt å snakke piss når man er anonym..

 • Bjørn Karlsen

  Den statistikken har jeg ikke sett – har du link?

 • Vidar Nærby

  Det som er mer interessant er hva de mottar når de er bevilget opphold. Det som virker å være tilfelle er at våre nye landsmenn mottar mye mer i stønader og utbetalinger enn en Norsk vanskeligstilt. I tillegg har jeg selv opplevd å se at de heller ikke betaler for vanlige tjenester men ber om faktura…som høyst sannsynlig bli levert til NAV. Forstå det den som kan!

 • Tobb86

  Barn er avhengig av omsorgspersoner, noe voksne ikke er, i tillegg er det annen oppfølging utover det voksne får. Skole, etc.

 • Tobb86

  «Det virker å være tilfelle». Har sett mange som bæljer om dette, ingen som faktisk kan dokumentere det.

 • Bjørn Karlsen

  Mindreårige enslige asylsøkere trenger bemanning hele døgnet, en erstatning for de foreldrene som ikke er der. Denne bemanningen har lønn, og om du deler døgnet opp i 3 vakter, legger til helgen, så ser du at det blir en del årsverk ut av dette. De som ikke er mindreårige enslige asylsøkere trenger ikke folk rundt seg hele tiden.

 • Tobb86

  Hvis du sliter med angst vil jeg foreslå lege. Eventuelt psykiatrien.

 • Tom Hansen

  Vel den monetære verdsettingen er objektiv, enkelt og greit!

 • Kevin Karlsen

  Jeg synes det er bra at Norge åpner opp for flyktninger og hjelper dem, se vekk ifra alt som heter kultur og relgion; så er vi alle tross alt mennesker. Noe av det første man lærer når man vokser opp, er at man skal ta vare på medmennesker som trenger det eller har det vanskelig, gi en hjelpende hånd.

  Jeg har full forståelse for at vi skal hjelpe de, men det som ødelegger mye av den «Godhet» følelsen man får av å hjelpe er alt man leser i media. Media vri og vender på alt det får tak i, det vet jo alle; men da man leser nyhetssaken om at fem flyktninger ikke ville gå av bussen, for det ikke var fornøyde med hvor det ble plassert, blir det rett og slett for dumt. En annen ting som ødelegger veldig mye er ordet rasisme, det blir jo rett og slett kastet vegg imellom. vet alle egentlig hva dette ordet betyr? Det blir så overbrukt at det fleste ikke helt vet hva det egentlig betyr.

  Også er det denne her «kulturen». Hadde vi i Norge vert nøtt til å flykte, f.ek til midt-østen, hadde vi fått beholdt vår kultur? Hadde vi sagt at jenter måtte få slippe dette hodeplaget? Hadde vi latt damer/jenter kjøre bil? Noe av det verste er den saken som var med den norske jenta som var på firma tur eller noe sånt nede i Dubai området. Hun ble voldtatt av en med arbeider. Da hun så anmeldte dette, ble HUN fengslet fordi at hun hadde hatt sex utenfor ekteskapet. #Logic.

  Så kan innvandrerne spørre seg selv, før det begynner å slenge ut kommentarer som «Rasisme» osv, «Hadde vi latt de få beholdt deres kultur?». Jeg skjønner godt at mange reagerer som det gjør, det er tross alt landet og kulturen deres som «Står i fare», men det er jo med måte. Så pleier det å komme «Ditt land?! Det er jo ikke DITT land, bare for at du var så heldig å ble født her»
  På en måte ja og nei, selvfølgelig er det ikke vi som eier landet, men når du ser på f.ek EM i fotball og Norge kvalifiserer seg gruppespillet, har du ikke en liten følelse av tilhørighet og Stolthet for at nettopp «DITT» land greide det?

  Men som sagt, jeg har ingen problemer med at vi skal hjelpe dem. Dette var bare for å sette det litt ut på spissen.

  Dette er selvfølgelig bare min personlig mening, og alle skal få være så mye uenig det bare vil.

  Takk for meg og ha en forsatt fin kveld!

 • Festgjest

  Godt poeng! Da bør du stå på første rad og ønske alle flyktninger med islamsk bakgrunn velkommen og fortelle dem dette..

 • Ole J

  Du kan gjerne nevne det jeg har kommet med som ikke stemmer tidligere, så skal jeg finne linker til deg.

 • Alf

  Det er vel der du finner mest kvinneundertrykkelse, ekstrem religion,terrorister og menneskelige drapsmaskiner.
  Det er fullt lovlig for deg å besøke det som er så fantastisk for deg i Midt østen, men en dag skal Nord Europa få svi for all kynismen og overfor alle ekstremister som er kommet til Europa fra din fantastiske plass.

 • ITmannen

  Fobier og angst kan sikkert kureres. Når det gjelder frykt for islam så er den ikke imaginær, men reell.

 • Bjørn Karlsen

  Veldig interessante spørsmål.

  Det finnes så klart ingen fasitsvar og meningene vil nok sprike, men sett at 100 000 nordmenn måtte flykte til et muslimsk land og bosette seg der. Det kommer helt an på hvilket land det er snakk om, og hvor konservativt styresett de hadde, men jeg ser ikke bort i fra at det finnes krefter som ville se det som rimelig at vi fikk beholde deler av vår kultur, slik som alkoholservering, bading i bikini (se turister som kommer til Dubai) mv.

  Det vil også være krefter i det landet som vil motsette seg at vi får slike friheter, og til syvende og sist handler det om hvilke krefter som «vinner».

  Vi kan også stille spørsmålet om hvor ekstremt enkelte motstanderne vil gå til verks for å forhindre at vi får ta med oss deler av vår kultur. Og vi kan også stille spørsmålet om hvorvidt folkemeningen i det landet vi har kommet til vil snus helt på hodet dersom en av de norske flyktningene hadde fått avslag og gått amok med kniv på et kjøpesenter.

  Til slutt kan vi også stille spørsmål om hvorvidt situasjonen hadde vært annerledes dersom det landet vi kom til nylig hadde vært i krig og selv hadde hatt mange innbyggere som måtte flykte. Mulig måten vi hadde tatt imot disse på ville ha betydning for hvordan vi selv ble tatt imot.

  Dette er bare mine egne tanker og de første spørsmålene som faller meg inn i forhold til tankeeksperimentet ditt. Ha en fortsatt fin kveld selv.

 • Steinar Olsen

  Hva med din debattskikk? du har ikke en mal på hvordan og hva jeg bør mene? Litt høy på deg selv eller?

 • Solskinnsmann

  Det er jo nettopp det: Vi som er frihetselskende, kan ikke tenke oss å bli styrt av imamer eller kommunistdiktatorer. Du synes tydeligvis at det er greit å bli herset med av motbydelige autoriteter, og da burde du oppsøke disse landene og søke om asyl – ikke fortelle oss at vi ikke skal kjempe for det vi har kjært. For vi elsker nemlig den europeiske kulturen, ikke den muslimske.

 • Thomas Klæbo

  Noen av forutsetningene for å ha en noenlunde god debatt er at man ikke beskylder andre deltakere i debatten for å juge eller være «litt høy på seg selv». Dette vitner kun om en infantil tankegang og bidrar ikke konstruktivt i en debatt hvor det er det det sterkeste argumentet som skal være ledende. Med all respekt så synes at du bør gå inn i deg selv og tenke etter på hva du vil med en debatt som du går inn i.

 • Woonderer

  Du har kanskje hørt om Jesus og det nye testamentet?
  Ikke det, nei. Les og lær = forstå (for deg, kanskje).

 • Woonderer

  Nå er du ditt eget offer, for meg er du uinteressant.

 • Woonderer

  Fortsett å være blind og døv. Vi snakker stort sett ikke slikt i dag, men med den masseinvasjonen som er i dag, er det ikke langt unna. Men, det vil du aldri se, selv ikke etter at det er for sent.

 • Woonderer

  Nää, inte. Du er muslim, selvsagt. Ingen etniske nordmenn kan være så dumme at de støtter slikt pakk. I så fall, hører de mer hjemme hos sine muslimvenners galeverden.

 • Steinar Olsen

  Kan være enig i det. Men hva med å kalle folk for høyreekstrem, rasist, ABB-sympatisør pga at man er kritisk til den voldelige, undertrykkende doktrinen islam da? hva synes du om slik debattskikk? eller at man man blir kalt det samme fordi man vil begrense den muslimske invasjonen vi ser no. Har du noen råd til disse som bruker slike hersketeknikker? har du tenkt å kommentere dette?

 • Thomas Klæbo

  Det er jo slik at mye av debatten så gjelder disse temaene er jo kun parodier på en god debatt. Dette gjelder begge sider. Å kalle hverandre navn fører jo til ingen debatt. Dette gjelder jo også dem av dere som er kritisk til invandring som kaller sine debattmostandere for Quslinger og landssvikere. Det er jo bare å bli trist av hele debatten. Hvor er det blitt av den gode gamle folkeskikken?

 • Steinar Olsen

  Hva med å svare på det jeg faktisk spør deg om? vise litt debattskikk her? er det for mye forlangt av deg?

 • Thomas Klæbo

  Nei, fordi jeg synes først du må lære deg å bruke god debattskikk før jeg skal gi råd til noen andre trengende. La meg se at du kan lære så skal jeg gjøre som du gjør.

 • Steinar Olsen

  kutt vrøvlet ditt, jeg ser du er Tjomlid digger, det forklarer det meste, hvis du har problemer med hva og hvordan jeg skriver, så kunne jeg ikke ha brydd meg mindre, Mulig du blir såret no, men det går nok over en dag skal du se.

 • Morten Bredal

  Ifølge Gunnar Tjomlid lider alle vi som har en mening om den folkevandringen som finner sted, av fremmedfrykt. Vi er med andre ord rasister. Jeg tipper Gunnar Tjomlid er en av dem som står med åpne armer og lukkede øyne og ønsker alle hjertelig velkommen til velstandssamfunnet Norge. Han mener sikkert at godene vi har godt kan deles med et par hundre tusen asylsøkere, uten at vi vil merke det noe sted.

  Jeg tipper også at Gunnar Tjomlid sitter stille når regningen skal betales. Han er sannsynligvis ikke den som reiser seg og sier «den tar jeg», på strak arm. For Gunnar Tjomlid er hverken økonom eller milliardær. Han vil bare være hipp, eller hipster, si de rette tingene, være populær blant sine egne. Han rører seg ikke av flekken når eldre, barn og unge må betale prisen for hans fest. Når politiet må eskortere disse ulovlige immigrantene tilbake til der de kom fra, til 60.000 stykket. Når regjeringen må betale for at «asylsøkere» skal reise frivillig hjem, med flere hundre tusen kroner i lomma – bare for å komme tilbake ved neste anledning. Jeg tipper Gunnar Tjomlid vet omtrent like lite om hvem som kommer til Norge og søker asyl, som jeg vet om hvilke planeter som er bebodd i andre galakser.

  Men da lider vel jeg av fremmedfrykt. Da er vel jeg rasist. Ikke sant, Gunnar?

  ::

 • John Magne Trane

  Hehe. Bloggen hans bare kom hit siden nettadressene var så like. Og A-Media er egentlig FRP-eid.

  Sånn? Eller må vi ha flere forsøk?

  Men seriøst, skulle gjerne sett en avis med klar ideologisk vinkling. Altså bort fra naiv-sosialistisk, anarkoliberalistisk vrøvl. Så kunne alle Tjomlidene ha sine egne ekkokamre der de spikker fliser av kommaer og parenteser. Mens voksne folk kunne debattert virkeligheten.

 • Thomas Klæbo

  Vel, da konstanterer jeg at du kun tyr til personangrep og jeg vil da bare bemerke at det blir vanskelig å ta folk med en slik kommunikasjonsform alvorlig desverre. Til trøst for deg så blir jeg ikke såret av usaklige personangrep. Det blir for infantilt.

 • oz

  Jeg vil tippe du lider av fremmedfrykt ja, men ingen klar diagnose etter det du skrev. Men ting som «Når regjeringen må betale for at «asylsøkere» skal reise frivillig hjem, med flere hundre tusen kroner i lomma – bare for å komme tilbake ved neste anledning.» så får det meg til å helle i den retningen.

  Det er klart det er lov å ha forskjellige meninger om hvor mange man skal hjelpe, men sier man at man ikke skal hjelpe eller at alle muslimer bare er problemer osv. så tyder jo det bare på en ting.

  Det er klart Gunnar Tjomlid må betale sin del av regningen, akkurat som alle oss andre. Men det har vi råd til. Nøyaktig hvor mange vi har råd til å hjelpe og hvor mye vi er villige til å ofre er selvfølgelig en diskusjon man skal ha, og den har politikerne vi har stemt inn. Er man så uenige i det de folkevalgte gjør får man stemme på noen andre neste gang.

 • oz

  Om vi hadde flyktet til midt-østen så hadde vi hatt lyst til å beholde vår kultur, hadde vi ikke? Men du mener altså at vi skal gå foran med et dårlig eksempel og ikke tillate de som kommer å beholde sin kultur bare fordi du mener at vi kanskje ikke hadde det om ting hadde vørt motsatt? Det høres ut som tankegangen til en 2-åring… er det ikke bedre å gå foran med et godt eksempel?

  Ellers, som Bjørn Karlsen også sier, hadde vi nok fått beholdt mye av det i de fleste landene i midt-østen. Det er kristne i de fleste av landene, og damer trenger ikke å gå med hodeplagg og kan kjøre bil i nesten alle landene.

 • oz

  Det er ingen fare for at den norske kulturen skal forsvinne i nærmeste fremtid. Muslimene utgjør mellom 2 og 4% av Norges befolkning, så noen sharia-lover trenger du ikke å frykte helt enda! Sist jeg sjekket gjorde ikke kommunismen det så bra i Norge heller, så tror jammen meg det går greit der også. Hvorfor er du så redd for dette når det ikke en en reell trussel på noen som helst måte?

 • Leo Osvald Eide

  Hvor mye koster du og sånne som deg, samfunnet pr dag, pr måned, pr år og i de neste 50-100 år? Og, vil du og dine likesinnede endre samfunnet i løpet av de neste 50-100 årene, tror du og – klarer du å gjøre rede for det og for deg, mon tro?

 • Leo Osvald Eide

  Kan du tidfeste de revolusjonene du mener har vært i Australia og, ta gjerne med de du tenker på i USA også?

 • Akselp

  «islam er ikke kompitabelt med et vestlig demokrati .»

  Finland har hatt en muslimsk minoritet i over 100 år. Det er mer enn 50 år siden den første moskeen ble bygd. De har hatt egen skole omtrent like lenge. Men Finland er kanskje ikke vestlig eller et demokrati?

 • Leo Osvald Eide

  Men, når mamma&pappa gir deg lommepenger, tror du det er de kostandene du ramser opp – de er tenkt til?

  Hvor mye bruker du selv i måneden på kost&losji med mer og vil du si at du er en dyr person for dine foreldre? Når skal du fø deg selv eller jobber du og betaler for deg selv og – hvorfor skal ikke flyktningene og klare det, fø seg selv?

 • Leo Osvald Eide

  Her en link om den islamske minoriteten i Finnland, som først kom med tartarene rundt 1870
  https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Finland

 • Kevin Karlsen

  Tror du må lese teksten en gang til. Jeg har aldri sagt at de ikke skal få beholde kulturen eller religion sin. Har du bare fått med deg det du ville få med deg? Leste du virkelig alt? Dette er bare tanker jeg satt å tenkte på etter å ha lest saken, og noe av det jeg begynner med er at jeg synes at det er flott at vi skal hjelpe dem, det skulle bare mangle. Men måten det blir gjort på, den følelsen jeg sitter igjen med er at vi står med åpne armer og de kommer hit og bare skal få, skal få, skal få og det er vi som må tilpasse oss dem. Kanskje mitt første innlegg var litt dårlig formulert, men tror de fleste som leste alt forstod «budskapet». Håper du skjønte det litt bedre denne gangen.

 • Leo Osvald Eide

  Ikke før vi beynner i arbeide; Vil du nekte flyktningene arbeide og slik, kunne fø se selv? NÅR de begynner å arbeide, betale skatt og lignende, så kan de vel på samme vis som deg, gitt at du før deg selv – klare seg på egenhånd, eller?

 • Leo Osvald Eide

  Noen mener at syrere, uavhengig av deres eventuelle religon – helt greit klarer å arbeide de og, som andre gjør det. Ja det å arbeide, fø seg selv og sin familie, betale skatt og slik klare seg selv og være endel av fellesskapet – er svært viktig. Ja, det sies at lediggang er roten til alt ondt og endel sannhet er det i dette – av forskjellige grunner.

 • Leo Osvald Eide

  Alle trenger beskyttelse og har du barn og svikter å beskytte dem, bør du kanskje moren være hovedansvarlig for dem.

 • Leo Osvald Eide

  Kupongklipper.

 • Antonio Derrica

  Skjønte ikke den jeg. «Kupongklipper»
  Jeg nevnte Spetalen for kanskje å irritere litt. Likevel, det er sant, han betaler mer skatt enn han bruker, ville jeg tro..

 • oz

  Joda, leste alt, men tolket det vel bare litt annerledes enn du mente. Første paragrafen var veldig grei, men ble litt forvirret etter det! For i den første kom du frem som en som var for å hjelpe, mens i de neste virket det som om du kanskje ikke ville det? Men du har vel kanskje bare prøvd å si at du skjønner hvorfor andre kommer med disse argumentene? Jeg ble nok bare litt irritert over akkurat den med «hvis vi hadde flyktet dertil…» for jeg har hatt den diskusjonen opptil flere ganger og er så lei av det argumentet, så med en gang jeg så det… Men jeg går utifra at du da er enig i at det er bedre å gå foran som et godt eksempel? Virker jo sånn når jeg leser ditt første innlegg med andre briller og ditt andre innlegg.

  Ellers er jeg selvfølgelig enig i at den saken fra Dubai er helt forferdelig. De har absolutt mye å jobbe med både der og i Saudi-Arabia. De to er vel noen av de verste på menneskerettigheter og at Saudi-Arabia skal lede FN sitt menneskerettighetsråd er såvannvittig at man ikke vet om man skal le eller gråte.

 • Akselp

  «mainly between 1870 and 1920» betyr ikke at de første kom i 1870. Tartarene selv sier midten av 1800-tallet. Har sett 1840 som aller første noen steder.

  http://www.ftb.fi/suomen_tataarit/

 • Solskinnsmann

  Jeg kjente en gang en bulimiker. Hun veide 25 kilo, og var følgelig radmager. Men når hun så seg selv i speilet, så hun ei tjukk dundre.

  Slik er det med dere også. Dere ser ikke det som er tydelig for alle som VIL se.

  I Nettavisen kan man lese at «Oslo ligger an til å få en norsk minoritetsbefolkning mot slutten av 2020-tallet».

 • Leo Osvald Eide

  Hadde aldri hørt om dette før du skrev det over her og da søkte jeg på wikipedia og jeg tenkte at kanskje flere enn meg hadde vært uvitende om dette og jeg la da ved linken. du har sikkert rett i din korreksjon her og takk for opplysningene!

 • Leo Osvald Eide

  Så – det samme unner du syrerne da og håper slik at de også skal kunne bidra til fellesskapet, fø seg selv og drive med idrett og holde seg friske, ikke sant?

 • Leo Osvald Eide

  Skal man gi F-en i å tro på det du skriver også?

 • Leo Osvald Eide

  ‘Tjomlid digger’, du legger listen så lavt du kan her.

 • Steinar Olsen

  Først unner jeg mine landsmenn dette,unner norsk ungdom mulighet til å skaffe seg en egen bolig etter endt utdannelse, siden kommunene ikke betaler bolig for disse, slik som med flyktninger,

 • Stein

  Nei, det er over så fort at jeg ikke merker det. Blir værre om vi må leve i frykt med mur rundt hagen og gitter foran plexiglassvinduer.

 • Steinar Olsen

  Hvor mye tror du jeg bryr meg om hva du tror?

 • Stein

  Hvis du sliter med å forstå hva jeg uttrykker, foreslår jeg 10 år til på grunnskolen.

 • Leo Osvald Eide

  Hm, hvorfor er du i et diskusjonsforum, egentlig – om du misstror de du er uenige med og kaller dem for løgnere m.m.?

 • Steinar Olsen

  Lever du et kjedelig liv? utrolig hvor jeg fascinerer deg.

 • oz

  Vi ser ikke? Merkelig, for jeg tenkte det var deg og dine meningsfeller som unngår å forholde seg til fakta og viser til enkelttilfeller hvor en eller annen innvandrer har gjort noe gale og generaliserer og sier at alle andre er like? Men kanskje det var oss ja…

  hehe ifølge Hege Storhaug fra Human Rights Services vil det være slik ja. Og hun og organisasjonen hun jobber for er jo heeeeeelt nøytrale. Ingen fremmedfrykt der i gården nei. Ifølge SSB (som kanskje er litt mer til å stole på?) er det på langt nær så dramatisk. De snakker vel om at det vil øke til 1.3 mill innen 2045 (for hele Norge), noe som tilsvarer ca. 20-25% av befolkningen. Andelen vil nok være større i Oslo, men ifølge SSB vil det ikke være snakk om over 50% der heller. I tillegg så kommer jo flesteparten fra Europa, så skjønner ikke helt at dette skal føre til de store utfordringene for norsk kultur? De er vel ikke så annerledes i Sverige at vi behøver å være bekymret for kulturen vår?

 • Steinar Olsen

  He he, jeg har no blitt kalt mye verre ting en det. Tar du advokat oppdrag?

 • Stein

  facepalm
  Hvite invaderte hele det amerikanske kontinentet, fortrengte både kultur og religion i både nord-amerika og det meste av sør-amerika.
  Hvite skippet over kriminelle til Australia – vårt store fengsel. Ikke mye igjen av den opprinnelige befolkningen.

  I disse tilfellene drar vi på turistreiser for å se en nesten utdødd kultur til aboriginerne og indianerne, og Inkaene morer vi oss med å se ruiner på våre reiser.

 • Leo Osvald Eide

  Når folk før seg selv, så betaler de for sine boutgifter. Syrerne ER her, det samme skjedde med ungarerne i 56, folk fra østblokken som klarte å rømme fra 50-tallet til muren falt, chilenerne og båtflyktningene, afghanerne da Sovjet gikk inn og da krigen ble intensivert igjen, med irakerne, med somaliere og nå, med syrere.
  Sånn er virkeligheten enten du liker den eller ei og vi skulle alle ønske verden annerledes, men er pukka nødt til å forholde oss til den – slik den faktisk ER!

 • Leo Osvald Eide

  Men du ser forskjell på å komme som flyktning og å komme som erobrere, eller?

 • Steinar Olsen

  Det vil ikke si at vi, et lite land med en befolkning på knappe 5 millioner har ansvar for alle som er på «flukt»

 • Kalle

  Så du antar alt det der siden jeg synes alle mennesker er likeverdige uansett hudfarge og religion?Jaja,da har tydeligvis ikke noe mer å snakke om.Du skal visst bestemme hva jeg mener,da trenger du ikke meg…Ha en fin kveld :)

 • Kalle

  Hvorfor det?

 • Kevin Karlsen

  Den var litt vanskelig å tolke ja… må innrømme det. Og jeg skjønner deg veldig godt ang. Den saken med kultur osv.

  Ja, jeg er veldig enig i at det er bedre å gå ut som et bedre eksempel.

  Og noen land i verden burde gå litt i seg selv…. blir litt drøyt av dem å styre på sånn som det gjør..

  Uansett, ha en fin kveld videre!:)

 • Leo Osvald Eide

  Men, når du skriver at du før deg selv og betaler skatt m.m. – så bedrer det ikke på diskusjonen om jeg sier det er løgn, at du NAV-er og er en snylter og lignende;Det ville bare være dumt og, ja jeg har også latt meg provosere og har skrevet mye dumt – men det blir ikke noe bedre, det skjønner jeg.

 • Leo Osvald Eide

  OK, skal slutte å svare deg. Nok.

 • Steinar Olsen

  Flott, ha en riktig fin kveld.

 • Odd Ivan Olsen

  Har aldri vært sykemeldt fra jeg begynte og jobbe på fiskebruk som 13-åring. Har i tillegg en grei utdannelse som jeg skaffet meg med å jobbe i tillegg. Helger, netter etc. Er nå snart 49. Hvor mange millioner tror du jeg har bidratt med netto? De siste årene har skatten variert mellom 250.000-350.000. Å komme med slike påstander er PISS! Hva med deg? Ja, jeg har også vært syk, men jobbet likevel. Du høres ut som en kvise på samfunnets rumpe!

 • Rick Jawolsky

  Tjomlid tar bare med kontantbeløpet som flyktningene får utbetalt. Men flyktningene får jo mye mer: Bolig, mat, klær osv. Jevnt over regner man med at en flyktning koster 1 000 kr pr dag, altså 31 000 kroner i måneden. Så at flyktningene får 31 000 kroner pr måned, er ganske korrekt.

 • Managern

  Ut ifra denne tabellen er det ikke så vanskelig å forstår hvorfor så mange lyver på seg å være mindreårige. Så kommer spørsmålet. Hvordan kan tilsynelatende så mange av disse såkalte asylsøkerne ha en slik detaljkunnskap om norske stønadsordninger og velferdstjenester?

 • Fred G Husby

  Det er jo de totale omkostningene og skadene det medfører med aksept av innvandring fra islamske land som er interessant. Oljefondet er forlengst borte pga fremtidige kostnader ved den islamske innvandringen Hva skal våre etterkommere arve?
  Vi får håpe at politikere må stå til ansvar for hva dem har vært med på å stelle i stand i fremtiden. Da vil i alle fall AP og diverse andre oppta mange plasser i fengselet.

 • Stein

  Både ja og nei. De fleste som emigrerte til USA, gjorde det i søken av et bedre liv. Følgene var at den eksisterende kulturen ble utslettet.

  Hvis du ser landene i områdene flyktningene kommer fra, så bygger de to-tre meter høye gjerder, har sikkerhetsvakter rundt boligområdene og gitter foran vinduer. De låser både porter og dører selv om de er inne. Å komme til Norge hvor vi såvidt har stakittgjerder og dører står åpne når vi er hjemme, er invitasjon til å bli ranet. De fleste som kommer til Norge, kommer nok ikke til å rane naboen, men det skal ikke mange til for å ødelegge, for å få Nordmenn til å føle seg usikker nok til å skaffe seg gitter foran vinduene.

  Så har vi den delen av kulturen vi overhode ikke ønsker: Endringer i skolesystemet hvor gutter og jenter ikke kan ha gym sammen, jenter ikke skal vise hud men gå i burka, moskeer bygd med skattebetalernes penger, egne muslimske skoler, æresdrap, tvangsgiftemål, begrensninger på ytringsfriheten, muslimske lover, politi med hijab… listen er lang. Den dagen vi hører en Imam over høytalerne i bønn i en av byene våre er ikke så langt unna. Fordommer? Nei. Se på fakta. Se på hva som har skjedd historisk sett andre steder. Forsøk å overbevis deg selv om at «det var før, det» eller «det kan ikke skje her».

  Nå har jeg forsåvidt heller aldri sagt at vi ikke skal hjelpe flyktninger, men å dra dem hit er både irrasjonelt og lite økonomisk bærekraftig. Vi kan hjelpe fem ganger så mange om vi gir dem tilnærmet Norsk standard i nærområdene.

 • Torden

  Enslige, mindreårige koster samfunnet snart en halv million i året!!
  De fleste lyver på alderen og er sendt hit av foreldre som håper på gjenforening.
  Det er fullstendig meningsløst å sørge for mindreårige som har tatt seg over halve verden for å komme til velstand med slike kostnader som det medfører.
  Det er dessuten umoralsk å ikke sende dem tilbake. Tenk hvor mange barn man kunne ha hjulpet for de samme pengene som EN mindreårig koster her.
  Jeg er rystet.

 • Torden

  Ikke noe galt med islam? Hvilken parallell verden er det du lever i??
  Fundamentalistisk islam ER islam Den har aldri vært og kan aldri bli noe annet enn fundamentalistisk. Islam er islam, og det har aldri eksistert noen «lberal» tolkning av denne hatreligionen.
  Det er like absurd som å snakke om moderat nazisme.

 • ZweiNor

  Ahaa, så det er greit for deg at kristne kun leser deler av bibelen, men muslimer må slavisk følge hele koranen? Gir mening.

  Din fremmedfrykt har blottet deg for alt vett, heldigvis så er «dere» i ett kraftig mindretall.

 • Gravlar Heimsund

  Når det gjelder begge sider med en vinklet agenda, så finner de det de leter etter. Når en så tjomsli fyr sier «la meg se nærmere på akkurat det», så mener han det bokstavelig, tydeligvis: Han ser bare nærmere på akkurat dét som passer hans syn/agenda/ideologi. Uansett hvor flisespikkeri det måtte være fra hans side, så vil det alltid være slik at han likevel ville flisespikket om det eneste han kan finne er nettopp fliser, for å si imot, og finne muligheter for å sementere det og prøve å finne kilder for at det kan stemme, samtidig som man leter etter muligheter for at det ikke kan stemme heter å være kritisk. Alle bør være kritisk, men man bør ikke lete etter noe spesifikt, bare fordi man ikke likte lyden av det man hørte. Å kalle det «saksynt» er jo fantastisk. Det er ekstra fantastisk da han egentlig er svaksynt, eventuelt litt barnslig i metodikken sin. Det er bra at han ser på nettopp dét, siden det er slike som deg, Miranda, som ser på nettopp mér enn bare dét, og det er jo slikt anti-kildekritiske slacktivister på facebook trenger. Å se nærmere på nettopp dét, er stort sett, for min del, naivt. Man må først og fremst prøve å finne uavhengige kilder som KAN bekrefte en påstand man synes er for utrolig til å tro, deretter prøver man å finne hull, og plukker den fra hverandre. Da kommer man relativt fort frem til et objektivt resultat av en påstand. Her er det som nevnt, blitt sett på én ting, på én måte; akkurat dét. Trangsynt og flaut. Hans konklusjon og kildekritiske evne er jo hårsviende latterlig, og det tok meg jaggu ikke mange minuttene med oppgraving av informasjon fra offentlig hold for å finne ut at hans konklusjon er så villedet og mangelfull at det lukter «jeg prøver meg» lang vei!

 • Eva Ziener

  Faen blir irritert. Ser på kommentarene her. Hva med og holde seg til saken? Hva tanta til Hepstars tjener har vel ikke noe med dette å gjøre

 • Steinar Johansen

  Det måtte jo være feil
  Tåpelig å skape slikt kaos og sinne blant folk med sånne uttalelser

 • Comrade Pootie

  Det kan være greit å huske på at de fleste av oss lever blant folk fra alle de forskjellige landene i midtøsten og har vokst opp blant de også. Det er umulig for en urban nordmann å ikke kjenne til kulturen fra midtøsten. Den finnes i nabolaget deres

 • Comrade Pootie

  Det er skole, barnehage og det andre du nevner som vil måtte få mindre å rutte med ved fortsatt masseinnvandring

  Det er nettopp de store kostnadene som vil gjøre alle disse tilbudene du er glad i betydelig svakere.

 • Comrade Pootie

  Prøv å lage en analyse hvor du forsøker å få frem de totale kostnadene Tjomlid. Men det går nok mot dine overbevisninger

 • Macardit

  Så flott, men det er da den samme kulturen som gjør at de koster i snitt seks millioner når de flytter til Norge, så da er det kanskje bedre at du reiser på flere ferieturer dit enn at tusener på tusener av dem kommer til Norge, eller hva synes du?

  Og nei, de har ikke god mat i somalia; tror ikke du skal ta alt somaliere forteller deg for god fisk.

 • Steinar Olsen

  For det første, så prøv å sette deg inn i hvorfor man fikk NT, for det andre hva har motstand til en voldelig undertrykkende politisk doktrine(islam) med fremmedfrykt å gjøre???? Er det fremmedfrykt å ta avstand til naszismen også i ditt hodet?

 • AMG65

  De gjør nok det, men det finnes ikke arbeidsplasser i det norske samfunn i privat sektor til å sysselsette disse. Det blir en kraftig nedadgående spiral for norsk økonomi. Statsbudsjettet gikk med 130 milliarder i underskudd i 2014, som må dekkes inn av oljefondet.

 • Nissefar

  Siden du liker spørsmål så godt!

  Hvor har du det fra at 20% av flyktningene kommer fra Syria? I følge FN er det nærmere 55%.

  Av flyktningene fra Syria er det faktisk litt flere kvinner enn menn. Men fra andre land kommer det flest menn. Kan du tenke deg hvorfor?

  http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

  Kunne du selv tenk deg å bo i Syria, Afghanistan, Iraq eller Eritrea? Eller ville du prøvd å komme deg ut derfra så fort som mulig, til ett litt mer oppegående land?

 • Kruttlapp

  feil. dette er ikke VANLIGE muslimer.
  denne videoen er propaganda og er blitt avslørt som det hundrevis av ganger… nøyaktig det som som du er, og bedriver

 • Kruttlapp

  så hvorfor bruker du voldtekt som et eksempel mot innvandring når det er en minoritet av de som kommer som gjør dette da? at du går på person er vel ikke noe stort sjokk. FPU burde for lengst vært nedlagt og ikke fått lov å være i norsk politikk pga Breivik? det ville være en grei oversettelse av din evne til å stigmatisere.

 • Kruttlapp

  I Rogaland ligger snittet på sysselsetting blant innvandrere på nesten 70%, mens på landsbasis er det Telemark som ligger lavest med 54,7%. Innvandrerne har også jobbet og betalt skatter for å dekke inn de som kommer hit, vet du ikke det?

  https://www.ssb.no/innvregsys/

  Er du virkelig så utenfor denne verden at du tror at ingen innvandrere er sysselsatte? regner med du godtar lett og elegant tall fra SSB på dette, siden dere har i månedsvis henvist til SSB som fakta ang. «innvandrerregnskapet». skynd deg å komme med den der «ja men de må jobbe for å betale inn det de allerede hat fått»…

  Vel, nei, det må strengt talt ikke det, for du finner mang en Ola og Kari som er oppfostra via tåteflaske til å gå på NAV og som ikke har bidratt et sekund, deriblant ca. 15% av velgermassen til FRP etter siste tall fra SSB.

 • Kruttlapp

  pisspreik og propaganda fra ende til annen på deg.

 • Stein

  Det er en mineoritet, men når nesten alle overfallsvoldtekter i perioden 2007-2014 er begått av en mineoritet, er det noe man bør se på. Tre overfallsvoldtekter av etniske nordmenn, 30 av mineoriteten. Jeg begynner å lure på hvor du faktisk gikk på skolen, eller forsvarer du at voldtekt av kvinner er greit??

  Å ta opp Breivik her er virkelig over grensen. En massemorder har vel lite med denne saken å gjøre. Gærninger har man overalt. Jeg vil nå heller si at din muslimske måte å rope rassisme og vise til ytterpunkter er en måte å undertrykke det frie ord. Jeg har fortsatt ikke sett ett eneste bittelite fnugg av fornuft hos deg som tilsier at vi bør legge den saken død.

  Hvorfor kommer det hinduer, budister og jøder hit, og vi kan leve rolig uten store samfunnsendringer, men så snart Muslimer kommer, så skal vi endre vårt samfunn etter dere?

  Hvis Islam er en så svak religion at de ikke tåler åpen diskusjon og gjennomgang av rustne elementer i deres kultur, hvis Islam ikke tåler en inspeksjon, så er det jammen en dårlig religion. Samme går for kulturen som godtar at jenter kan voldtas.

 • hehe… du virker bare paranoid! De er da ganske vanlige mennesker med vanlige problemer (utenom noen få ekstremister), og det kommer til å gå helt fint. Er ganske lei av alle dere som er så forbanna redde og fordomsfulle, og alt deres dommedags pjatt.

 • Emperor

  Åja, gratis med asylsøkere med andre ord.

 • Reidun Bruland

  Hmmmmmm….av pålitelig kilde har nå jeg fått fortalt at det utbetales ca 34.000,- pr mnd. til noen. ? Dette er noen som har bodd her lenge. ?

 • Leo Osvald Eide

  Norge trenger fjellsikring i ulike former og dette kan forseres – til fordel for veifarende og her trengs arbeidskraft og dette er arbeide som må gjøres – uansett.

  Dette er ikke noe nytt; Da de permitterte folk på aluminium’n i tyssedal på 80-tallet, så ble de arbeidsledige satt til å utbedre veiene i Hardanger og herunder, drive med rassikring.

  Lignende kan gjøres med veiutbedring og Vestlandet med all fjell og fjorder, trenger mye av dette.

  Vi vil trenge høyhastighetsbaner, mest på sikt og her kan man begynne arbeidet og utredningene er lagt frem og hva er bedre – enn å investere i vårt eget land til våre felles kommunikasjonsmidler – framfor å investere i bygg&gater i utlandet?! Her trengs arbeidskraft.

  Nordlandsbanen kan forlenges til Tromsø og videre til russegrensen og lages som høyhastighetsbane; Drivhuseffekten vil gi mildere klima for oss her nord og for å nytte landet, må en ha fremkomstmidler og en gjennomgående høyhastighetsbane vil være svært attraktivt.

  Høyhastighetsbaner vil også bety mye for turismen, de kommer seg lettere rundt og får sett vårt vakre land. Bygging av baner krever arbeidskraft, som nevnt.

  Landet gror igjen og vi trenger ‘viltskydd’ langs alle våre veier, så vi kan slippe ut mere beitedyr som kan bidra til å kultivere landet og gjøre det tilgjengelig igjen;Her trengs folk.

  Noen skal drive med beitedyrene, det krever folk og arbeidskraft.

  Det er massevis med arbeidsoppgaver som kan igangsettes og som uansett – viss behov vil presse dette frem på lengre sikt. Så hvorfor ikke gå igang nå, mens vi får mye tilgjengelig arbeidskraft?

 • Leo Osvald Eide

  Alle dine innvendinger klarer vi, samfunnet helt greit å takle, selv om noen gjerne vil gjøre disse til nørmest – uoverstigelige barrierer. Men integreringen går helt greit og aldri har landet hatt flere innvandrere og antallet forbytelser har gått ned – år for år.

  Finnmark har forresten hat mest vold i mange år, mens de aller lfeste innvandrerne er i Oslo.

 • Henning Johansson

  Veldig bra at fakta faktisk kommer på bordet. Her gjør du en god jobb!! og skuffende at en så oppegående reporter som Anne Grosvold tar innholdet i en hvilken som helst artikkel for god fisk. Etter selv å ha hatt en langt liv i pressen, vet jeg av erfaring at opplysninger må sjekkes og dobbeltsjekkes, før de brukes som utgangspunkt for et innslag.

 • Tor Einar Nilsen

  Kan skrive bøker om det du ikke har sett og hørt…

 • Bjørn Karlsen

  Så flott – jeg elsker fantasy

 • Alf

  he

 • Alf

  Har asylsøkerne dyre hus lån, store strømutgifter, utgifter til klær sko, mat osv osv.
  Snu det heller på hodet. De må pante flasker i tillegg til full jobb.
  Hvem dekker innvandrernes utgiftene til det som jeg beskrev over? JO NAV. Tog du ann

 • Alf

  Enklere å integrere deg i et annet land. Du er visst allerede for å innføre all muligens kulturer og lover som ikke hører Norsk historie til.
  Du har sikkert konvertert til Islam også!

 • putetrekk

  Har heldigvis vokst opp i Norge, et land som ikke har vært særlig forpestet av kristne grunnverdier.

 • Steinar Olsen

  No er det norske samfunnet bygget på de kristne grunnverdier , så det blir litt latterlig, når du på en og samme gang både hyller og hetser det samfunnet du er så heldig å få vokse opp I, men det blir gjerne slik når man overhodet ikke har snøring på hva man snakker om

 • oz

  Og hva er poenget ditt? At fordi man har kjennskap til lit tav det så kan man ikke ha fremmedfrykt eller være rasist? Bor man på Oslo Vest eller i de finere delene av de andre byene tror jeg forøvrig ikke det er noe problem å «unngå» å treffe på folk fra midtøsten. De finnes ihvertfall ikke i de nabolagene…

 • Comrade Pootie

  De finnes der også. På skolene har de mottaksklasser, og prøv å ta deg en T-banetur oppover vestkanten i disse dager. Du kommer til å bli litt overrasket. Jeg flyttet nemlig vestover selv for å redde min datters skolegang for et par år siden. Selv de «hviteste» skolene på vestkanten der Kollen-barna går er det 20% minoritetselever. Muslimsk kultur er de godt kjent med lenge før de går ut av skolen

  Rase er det egentlig bare rasefanatikerne på venstresiden som prater om. Vi andre diskuterer kulturproblematikk

 • Du synes både mitt syn og muslimer og alle land i midtøsten og afrika osv er er skremmende… ergo, jeg synes du virker som du blir lett skremt. Sier ikke at verden er perfekt og jeg ville ikke reist til land som Saudi og Irak, Syria og ol. akkurat nå, men men du skal få føle og mene det du vil.

 • Hvordan er det kulturen deres som gjør at de koster ditt eller datt? Den skjønte jeg ikke hvordan du kom frem til? Koster de ikke det samme uansett hvilken kultur de har?

  Har du smakt mat fra Somalia? Det har jeg… men smaken er jo forskjellig. Det er opp det selv å avgjøre. Jeg pleier ikke stole bare på hva folk sier…. Det er mange som sier mye rart

 • Tobb86

  Hvor har Anne Grosvold kommet med feilinformasjon? Hun unnlot riktignok å si noe om perioden for de 31k flyktninger får, men hun har jo aldri sagt at det var snakk om 31k i måneden.

 • oz

  Jeg snakker ikke om rase. Men man kan være rasist uten at det går på rase (sier selvfølgelig ikke at du eller andre jeg har diskutert med nå er det) ifølge FN sin definisjon.

  Jeg har akkurat sett på tallene fra osloskolene og det var en god del med under 10% innvandrere. De fleste har selvfølgelig flere enn det, men poenget mitt er at man kan unngå muslimske miljøer uten store problemer om man bor i disse områdene. Om det går 4-5 muslimer på skolen (forutsatt at mesteparten av innvandrerne er det, noe som mest sannsynlig ikke er tilfelle,d a de fleste innvandrere er fra Europa) så kan man vel ikke kalle det et muslimsk miljø? Eller kultur fra midtøsten? Når det er sagt er det nok flere og flere som treffer på folk fra andre deler av verden enn det var for en del år siden.

  Jeg kan ikke si så mye om T-baneturen oppover vestkanten. Blir litt for langt å reise bare for å se ;) Men skal stole på deg når du sier det.

  Men hva var egentlig poenget ditt? Hva er problemet? Og gjelder det alle muslimer eller alle fra midtøsten?

 • Comrade Pootie

  Poenget mitt var at «fremmedfrykt» som vil si en ubegrunnet frykt for kulturer du ikke kjenner til, er ikke-eksisterende i alle mer eller mindre urbane strøk i Norge. De som er negative, kjenner i de aller fleste tilfeller svært godt til den fremmede kulturen de alle har sett gjennom hele oppveksten og har derfor med stor sannsynlighet spesifikk begrunnelse for misnøyen

 • Tor Einar Nilsen

  Donald er vel oki for deg da….

 • oz

  Så å se en eller to fra midtøsten og si hei til de i ny og ne betyr at man ikke kan ha fremmedfrykt? Eller kanskje det holder å ha vært en uke i Sharm el Sheikh for å ikke kunne ha fremmedfrykt? Treffer man en innvandrer som er en idiot og mener alle innvandrere er idioter basert på det, er det like feil som om man ikke hadde truffet den idioten men mente det samme uansett. Så det er klart man kan ha fremmedfrykt selv om man treffer noen i ny og ne, eller ser noen daglig. Har man snakket med de? Prøvd å se om de er så farlige som man tror? Poenget mitt er at hvis man har gjort seg opp en mening så blir det ofte selvbekreftende, for det er det man ser etter. Man prøver ikke å snakke med eller bli venner med de.

  Ellers er det selvfølgelig noen kulturforskjeller, men er ikke det lov da? Kan ikke de beholde deler av kulturen sin? Det viktigste er vel at alle overholder lover og er snille og greie med hverandre?

 • Comrade Pootie

  Jeg er fra Oslo og etter 36 år her både på vest og øst (og det inkludert skoler) føler jeg at jeg har veldig god oversikt. Jeg merker meg at du selv neppe har personlig erfaring med overvekt og majoritet av muslimsk kultur i nærmiljøet. Det har jeg hatt.

  Jeg er ikke naiv. Jeg måtte ta et valg for datteren min som gikk på en skole hvor hun hadde 1 annen elev med etnisk norsk bakgrunn i klassen og barnebursdager og julefeiring var et fremmedelement i nærmiljøet ved å flytte til vestkanten. Dette kostet meg rundt regnet 800.000 kroner jeg egentlig ikke hadde. (boligutgifter). Bare to elever i klassen hennes kunne lese og skrive etter første klasse og allerede i 9-årsalderen er det vanlig at norske jenter blir kalt for horer av innvandrerelever. Jeg tuller ikke. Den andre jenta i klassen med norsk bakgrunn har nå fulgt etter da moren hennes ikke orket tanken på å utsette henne for en slik skolehverdag.

  Forskjellen etter 2 år på nest beste vest er så stor at det er regelrett visuelt synlig på datteren min. Det er som å ha gitt henne et nytt liv.

 • ella

  «Sjekk fakta, folkens» Ja, sjekk bedre, gebyret er 0 kr hvis man har fått asyl og søker oppholdstillatelse http://www.udi.no/ord-og-begreper/gebyr/#link-3596 Reisebevis? Bør man ikke jobbe litt og tjene egne penger før man reiser på ferie?

 • oz

  Jeg har bodd i Egypt og jobber daglig med folk fra midtøsten, så jeg har masse erfaring med dette jeg også. Men jeg har ikke bodd i et norsk nabolag med et klart flertall av innvandrere, det har jeg ikke. Men å si at alle som har hatt kontakt med kultur fra midtøsten blir uansett feil, da mengden med kontakt absolutt spiller en rolle.

  Jeg klandrer deg på ingen måte for valget du gjorde. Det skjønner jeg veldig godt. Hadde jeg hatt problemer med mine barn i skolen pga. noen som kaller de horer osv. er det godt mulig jeg hadde gjort akkurat det samme. Det er vel faktisk sannsynlig. Men det er en ukultur som ikke er representativ for alle land i midtøsten. Det varierer veldig, med Saudi Arabia som klar versting, og Tyrkia og Libanon på andre enden av skalaen. Om det er vanlig i skolene i Oslo Øst å bli kalt hore så må man selvfølgelig gjøre noe med det! Lærerne må selvfølgelig reagere når de får det med seg og mer må gjøres for en skikkelig integrering. Men jeg regner med at det ikke var alle som gikk rundt å kalte jentene for horer pga. klesstil? Prøver på ingen måte å si at det er greit, for det er det ikke uansett hvor få det måtte være. Jeg er helt enig i at for store områder med overvekt av innvandrere er uheldig. Det har jeg sagt tidligere også.

 • ftw

  Du har helt rett. Enn massemorder har lite med denne saken å gjøre. Faktisk like lite (eller mye) som voldtektsforbrytere har med innvandring å gjøre. Politiet sier selv i sine rapporter at det ikke er noe kausalitet mellom innvandring og overfallsvoldtekter. Forøvrig tror jeg faktisk ikke det er noen korrelasjon heller.

 • Comrade Pootie

  For all del, jeg har venner fra midtøsten jeg også. Det har faktisk absolutt alle jeg kjenner fra vestkanten også. Selv Breivik hadde venner fra midtøsten (jeg gikk i parallellklassen hans på vgs).

  Selv om jeg ikke selv er så veldig begeistret for Holmenklollenfiffen, så gikk jeg faktisk på skole med de. På Oslo Handelsgym, som er så snobbete at kontrasten til skolen jeg gikk på på østkanten er vanskelig å forklare eller tro med mindre man har sett det selv. Men selv Millionær og milliardærsønnene som noen av de gikk i klassen min kjente flere muslimske jevnaldrede. At de lever i en verden utenfor multikulturen og alt det der er en ren myte.

  Så det oppleves faktisk som rimelig provoserende, når folk, som ofte bor i en del av Norge med langt mindre innvandrere, skal belære meg om «fremmedfrykt» og påstå at mine grunner for mine meninger kan avfeies som «fremmedfrykt»

 • oz

  Jeg skjønner at du blir provosert når noen påstår at dine meninger kan avfeies pga. fremmedfrykt. Men jeg har ikke påstått det, har jeg? Jeg kan godt bruke det uttrykket, men kun hvis jeg mener at generaliseringen blir for voldsom. Bruker man uttrykk som «alle muslimer …» så er det et tegn på fremmedfrykt eller rasisme. Men du har ikke sagt det og jeg har heller ikke påstått at du er rasist eller lider av fremmedfrykt nettopp pga. det. Jeg har ingen problem med at folk har forskjellige meninger om dette. Det finnes mange som er for mye mer fri innvandring enn det jeg er og det finnes mange som er for en strengere politikk.

  Når noen av skolene har en andel av innvandrere på under 5% betyr det at det i snitt er en per klasse. Denne ene personen kan også være svensk eller polsk eller hva som helst annet, så at det finnes en god del folk som ikke har noe med folk fra midtøsten å gjøre til daglig er ingen myte. At en god del har en i klassen som de snakker litt med i friminuttet gjør dem heller ikke verdenskjent i midtøstens kultur. Men det hjelper selvfølgelig. Ulempen blir da hvis man gjør opp sin mening basert på den ene man har i klassen. Hvis den ene er en idiot så tror man jo at alle er det. Er det ikke da fremdeles ubegrunnet fremmedfrykt? Som sagt, jeg sier ikke at du har det, jeg prøver bare å vise at det er fullt mulig å ha det.

 • Stein

  Mja, jeg må faktisk si meg enig. Å nevne voldtekt har lite med saken å gjøre.

 • Lucille Girl

  Kutt så det svir når det gjelder kostnader til alle såkalte flyktninger,asylsøkere,økonomiske migranter etc. Hva slag hudfarge de har, er helt uinteressant!!

 • Gregers21
 • H. Tryggvason

  Såg Grosvold og lurte på hvorfor hun iukke nevnte tid på de 31000. Dette henger på greip og forteller meg at asylsøkerene trenger bedre, ikke dårligere økonomi. Etter hva jeg forstår vil de som får asyl få minstepensjon til de kommer i arbeid, det er fornuftig.

 • NorgesNestHøyesteUtdannelse

  Jeg har dysleksi, ja, men overskriften og innholdet er stadig lommepenger, selv om jeg bare et 90% sikker på at det er 2 m’er i det ordet.

 • Kalle

  Hvorfor det,kan du forklare hva som er grunnen til at du ønsker mennesker skal lide og dø?

 • Kalle

  Hvorfor bygger du stråmenn?Hvorfor ønsker du ikke at Norge skal utvikle seg til ett bedre land?Hvorfor tror du at Norges kultur og lover blir endret av at det kommer flere mennesker hit?

  Du er sikkert en av de som ikke liker folk med en annen hudfarge du,en av de der farlige kristne som man leser om i avisene gjetter jeg på…

 • Kalle

  Kan du underbygge noen av påstandene du kommer med?Har aldri sett eller hørt noe som tilsier at det du sier stemmer,men har hørt at det verserer vandrehistorier om det i enkelte litt «enkle» miljøer for å si det på en pen måte :)

 • Kalle

  Hvorfor det,hva legger du til grunn for den påstanden der?Du bør komme med noe mer enn påstander,for det høres så latterlig ut.Forventer seriøse tall fra seriøse kilder nå,ikke noe svada fra HRS f.eks.Rene,klare overslag…

 • Kalle

  Bloggen hans har adresse tjomlid.com,den blir eksponert på nettavisen.no.A-media er ikke FRP-eid,det er en påstand du iså fall må underbygge siden ingen andre enn du vet du…

  Du kan jo prøve å lese en av de mange avisene vi har i Norge,mange av de er bra.Det at du kommer med de utsagnene du gjør tyder på at du ikke er blandt de voksne som kommenterer virkeligheten,for de kommer ikke med sånne barnslige utsagn…Så du bør endre uttrykksmåten din for å bli oppfattet som en voksen,bare ett lite tips ;)

 • Kalle

  Hva er denne pålitelige kilden,og hva slags dokumentasjon hadde denne på sin påstand?Spent på hvordan kildekritikken er i kommentarfeltet her,gleder meg til å få ett svar :)

 • Kalle

  Helt sykt at du ikke vil hjelpe mindreårige asylsøkere,blir kvalm av deg!Enda verre at du vil sende de tilbake til land hvor det er krig etter at de har kjempet seg ut av helvetet,kan ikke skjønne at noen kan være så onde som deg.Heter du Fritzl til etternavn tilfeldigvis?

 • Kalle

  Dårlige løgner du kommer med,håper virkelig ingen er så dumme at de tror på deg…

 • Kalle

  Jeg gjetter at det skyldes at de kan lese og skrive og er intereserte i ett trygt og godt liv.Jeg bare gjetter da,mulig det skyldes noe annet,mindre logisk :P

 • Kalle

  Prøv å les artikkelen FØR du kommenterer,hvis ikke ser det bare dumt ut…

 • Kalle

  Du tror mye du…Anbefaler deg å heller vite,da ville du visst at det du tror ikke stemmer :)

 • Kalle

  Hvis du går inn på diskusjoner vi har hatt tidligere så vil du se jeg har nevnt flere ting du kommer med som ikke stemmer…Du ville ikke dokumentere det de gangene,du ville bare drive med noen skikkelig dårlige forsøk på personangrep.
  Så synes det er bra at du har endret deg,fint at du vil begynne å komme med dokumentasjon :)

 • Ole J

  Nå ble vel informasjonen publisert i går, i flere aviser.

 • Kalle

  Da er det jo ingen problem for deg å gi meg en link da,venter i spenning nå :)

 • Lucille Girl

  Kan du ?

 • Lucille Girl

  Kan du ?

 • resolha
 • Citation needed. Og vel så det. ‘Alle’ imamer? Virkelig? Jeg har jobbet med flyktninger i noen år, og kjenner i den sammenheng en par-tre imamer. Ingen av dem vil være enig med deg i akkurat den påstanden. Anekdote, helt klart, men når påstanden er ‘alle’ så vil ett enkelt eksempel på det motsatte være nok for å falsifisere.

 • Og i noen deler utgjør de 100%! Det der ene huset på Grorud en plass, for eksempel!

  Consider thine goalposts moved once more.

 • Spaceman_Spiff

  Tja…. det er jo bare å ta utgangspunkt i SSB sine tall for kostnader over et livsløp, så ser man at nettokostnaden blir noen millioner per person, men det er over et helt liv.

 • Spaceman_Spiff

  Men ikke i nærheten av en av disse asylsøkerne. Og det er fordi vi har valgt å bevilge oss kontantstøtte. For øvrig ikke nødvendigvis riktig å ikke ta med oljen i regnskapet, for det er jo verdier som produseres det også og med mindre vi kaster de bort er det noe som kanskje bør godskrives borgerne.

  Uansett blir det ikke bedre av å importere store antall asylsøkere som koster millioner per stk.

 • Spaceman_Spiff

  Man kan ikke bare være humane uten å se regningen. Den er svimlende høy og er usedvanlig lite effektiv per krone. De som mener at vi må ta oss råd til dette bør få lov til å importere så mange de vil betale for, men da tror jeg vi får en sterk nedgang i viljen til å hjelpe. Folk forstår ikke at pengene ikke vokser på trær og at vi er på vei i luksusfellen.

 • Kalle

  Nei,jeg kan ikke forklare hvorfor du har sånne morbide ønsker.

 • wiggen evensen

  Islam er ikke noe vi skal innføre til Norge, se på terrorister rundt om i verden og 99% av disse er muslimer.

 • wiggen evensen

  Hvor skal de jobbe da, det er snart 6% Nordmenn som mistet jobben sin så det finnes ingen jobber til disse folkene verken i Norge eller i Europa, og verre skal det bli i 2016.

 • Macardit

  Nei, de koster ikke det samme. Det er derfor somaliere i snitt påfører landet en kostnad på ni millioner, syrere og irakere seks millioner, pakistanere 5,1 millioner, mens indere ‘bare’ koster 1,6 millioner:

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/07/181537/hver-somalier-koster-staten-9-millioner-kroner

  Hva tror du selv grunnen er hvis det ikke er at disse kulturene er i større eller mindre grad basert på korrupsjon, nepotisme, latskap og generell uærlighet?

  Det er vel ørlite grann underlig at det er så stor forskjell på nabolandene Pakistan og India?

 • Bjørn Erik Borgersen

  Kanskje noen få ikke trenger beskyttelse, men at de aller fleste gjør det, sier seg jo selv…Regner med at følger litt med hva som skjer i verden…

 • Bjørn Erik Borgersen

  Dette er vi en del av, og må også finne oss i å være med å hjelpe..Vi (altså nordmenn,eller den Norske regjering) protesterte ikke mye da USA innvanderte Irak uten FN sitt samtykke..Vi protesterte ikke da USA trakk seg ut av Irak, og lot Irak ligge med brekt rygg. og masse våpen og overlatt til borgekrig med våpen helt sikkert også produsert i Norge. Disse våpnene brukes nå i krigen i Syria og Irak av IS og andre terrororganisasjoner. USA har bombet i Syria snart et år, det eneste de har oppnådd er at IS og andre terririster bare har blitt sterkere…Dersom vi ikke får løst konflikten i midtøsten, vil den flyktningstrømmen vi hittil har sett bare være en liten del av de som ettrhvert vil komme.

 • Steinar Olsen

  Åh, du tenker på alle disse som reiser på ferie til landet de «flyktet» fra, så snart asylsøknaden er innvilget? eller disse som selv SKAL bestemme hvor de skal bo I det landt de «flyter» til?

 • Steinar Olsen

  Har du blitt sviktet?

 • Leo Osvald Eide

  Finnene har visst hatt en muslimsk koloni et flere hundre år, leste jeg nettopp av en på internett her, muslimer som opprinnelig kom til Finland som tartarer – og det går visst helt greit.

  I Norge har vi hverken hatt flere innvandrere eller muslimer og kriminaliteten går ned på 4. eller 5. året på rad og i Oslo hvor det er flest innvandrere, reduseres også kriminaliteten
  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/01/16/215842/kriminaliteten-betydelig-redusert-i-oslo

  Og de fleste innvandrere jobber, ifølge SSB
  http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar/2015-06-18

 • Leo Osvald Eide

  Er veldig enig her; For å få stoppet flyktningestrømmen må vi tvinge partene som kriger til å stoppe alle kamphandlinger og jeg tenker at noen leverer våpen&ammunisjon og forsyninger ellers til de krigende partene og det er disse, de som leverer forsyninger til de krigende partene, FN&verdenssamfunnet må opptre kompromissløse overfor og kreve at de får stoppet alle kamphandlinger og setter seg ved forhandlingsbordet og om de ikke får dette til – innleder man full boikott av disse statetene, FN innvaderer Syria og skaper ro&orden og gjerne med en million kinesiske soldater til hjelp – med mål om å arrangere valg. De partene som ikke stoppet kamphandlingene, nektes å delta i valget og holdes med hensikt borte fra makten.

  Her er sikkert varianter, men det er i denne gaten vi må gå om vi skal stoppe flyktningestrømmen; Være kompromissløse og straffe knallhardt – våpen&ammo-leverandørene og de som skor seg på krigene.

 • Leo Osvald Eide

  På 50-100 år har de som er kommet til landet bloitt endel av landets innbyggegre og går på skole, utdanner seg og jobber, både i andre, tredje og 4 generasjon innvandrere og har forlengst blitt endel av landets innbyggere.

 • uvitenhet skader viten

  Luksusfellen er ett ukjent begrep?
  Som du skriver er sant; Vi er en utgift, alle som en. Kanskje vi skulle sett oss om etter mer inntekter, før vi øker utgiftene? Eller er det helt uinteressant å tenke lenger en nesa rekker?

  Ikke myntet direkte til deg, men mer generelt om saken.

 • uvitenhet skader viten

  Jeg syns det er trist når folk tillater Eurosonen å si nei til flyktninger, men samtidig er av en oppfatning av vi ikke kan si nei.

  Norge er ikke det eneste trygge landet, ei heller sverige, tyskland, danmark. Hva gir makedonia og nærliggende land retten til å ikke tilby ett trygt asyl, mens vi må?

 • uvitenhet skader viten

  Det er lett å sitte i regjering når man betaler med andres penger. Det er en voldsom mangel på respekt for befolkningen i stortinget. Dette mye fordi vi har verdens mest naive befolkning, som svelger alt staten kommer med. Spesielt det som kommer igjennom aviser med ett sosialistisk stempel. Vi har rett og slett ikke samvittighet til annet enn å ødelegge for oss selv.

 • NorwegianThirtySomething

  Der er jeg helt enig med deg.

  Det er et enormt problem at landene de kommer til først når de drar fra Tyrkia og Hellas ikke har fungerende systemer for mottak.

 • bengt sviu

  Aftenposten har flere tall. Han får 15.011 kroner i måneden mens han deltar i et toårig introduksjonsprogram http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sa-ulikt-motes-asylsokerne-i-Norge_-Sverige-og-Danmark-8221995.html

 • Utenlandsnordmann

  ?? Nei, jeg har ikke det.

  Så, du får berike oss med hva du prøvde å si, fremfor å si hva det virker på deg som at jeg ikke har gjort.

 • Argow

  Du kan ikke være human uten å ta forbehold om kostnadene?

 • morten pedersen

  til opplysning iht media i dag får de som er godkjent flyktning 15000 per måned. En norsk som lever på sosialstønad får 5800, rettferdig?

 • For ordens skyld: De får dette i inntil to år forutsatt at de deltar i introduksjonsprogrammet. (Det er også skattbar inntekt.) Hva som er rettferdig og ikke kan diskuteres, men det er nok fornuftig at vi gir flyktninger et insentiv til å delta i introduksjonsprogram slik at de lettere kan integreres, få seg jobb, og dermed redusere sjansen for at de blir trygdemottakere videe i livet de også.

 • jse

  De 9.5 milliarder man nå har budsjettert med neste år for å kunne ta imot migranter, bør tilbakeføres som skattelette til det det norske folk!

  Deretter kan man opprette et fond, hvor de som ønsker denne innvandringen, gis en mulighet til selv å betale inn det som denne innvandringen koster oss.

  Da kan multikulturtilhengere virkelig vise hvor snille og gode mennesker de er, når de helt frivillig kan få mulighet til å betale inn med sine egne penger til dette fondet.

  Kan våre politikere få til en slik løsning, og som kan forsikre oss om at kun penger fra dette fondet skal gå til migrant-innvandringen, og at skattepenger ellers går til skole/helse/infrastruktur/eldreomsorg/politi og forsvar, altså at skattepengene benyttes til velferd HER i landet, så skal jeg gjerne betale mer i skatt!

  jse

 • Tor Anders Råbu

  750 milliarder kroner om dagen. Og det er 750 milliarder asylsøkere i Norge i dag, og alle mottar 750 milliarder kroner om dagen. I tillegg kommer alle disse 750 milliarder flyktningene til å ta inn 750 milliarder slektninger hver på familiegjenforening, og alle disse kommer til å få 750 milliarder kroner dagen hver, de også, og det kommer til å være dine skattepenger, bare dine skattepenger som skal finansiere dette. Du må nok jobbe i 750 milliarder år dersom du skal betale nok skatt til å dekke dette.

 • Managern

  For det har ingenting med at de belønnes med en halv mill i året. Godt over gjennomsnittslønn for arbeidene nordmenn som også må betale alle sine øvrige regninger. Er det du virkelig så naiv?

 • pakkus

  Før jeg kommenterer dette vil jeg spørre deg Tjomlid, vet du hvordan utbetalinger til utenlendiger blir vurdert og videre utbetalt?

 • Robin Andresen

  Vell virkligheten er at flere får utbetalt rundt 20.000 i mnd. Dette har jo kommet fremm tidligere.
  Samt denne artikkelen, er bare nok et propaganda fremmstøt. Det handler om og integrere Nordmenn, og derfor må alle tiløp til fakta dementeres så tidlig som mulig.
  På denne måten får folk flest bare høre en solskinnshistorie, og folk flest kan rolig leve videre uten og få vite at regningen for alt utlendingene får, ligger og venter på oss.
  Når oljen utgår, og diverse fakta tvinger seg fremm, så vill det ikke se særlig lyst ut.
  Derfor burde støttespillerne også tenke seg litt om, før de velger og gå ut med artikler som dette. For flere kan bli holdt ansvarlige for den enorme dekkopperasjonen som foregår.

 • Robin Andresen

  Nei.

 • Hansi1

  Ser man det ja, det var andre tall som ble snakket om her. Jeg ble overasket over at hver og en av de fikk 31.000 kr i måneden. Så nå vet jo jeg at det er tall som ikke stemmer, takk for info

 • Kjell Olsson

  Varför tar så många den långa vägen upp hit till Tyskland, Sverige och Norge och passerar många trygga länder på vägen om de bara är ute efter beskydd? Naivitet och bristen på sunt förnuft är det största problemet i våra länder idag! Kanske inte så konstigt ändå eftersom 68-vänstern och deras ättlingar fullständigt dominerar etablissemanget i åtminstone Sverige. Mainstreammedia är det bästa exemplet på just det. De lurar folk att tro att alla som kommer är riktiga flyktingar men verkligheten är annorlunda. Många kommer från områden i t.ex. Irak där det inte råder stridigheter. De tar semester från sina jobb, försöker komma hit, lyckas de får de alltid någon form av bidrag här, men misslyckas de så har de sin trygga tillvaro kvar i Irak när de kommer tillbaka. Detta har andra irakier vittnat om.

 • Siggen

  Nei hva ? ?? De som er utdannet i hjemland. Kommer for å jobbe og reiser hjem etterpå går i overskudd, de som kommer på asyl trenger tid på opplæring har liten yrkesdeltakelse og er en gjennomsnittlig kostnad på over 4 millioner pr stk netto (etter jobb er trukket fra). Om det er noe du er uenig i så får du si hva for det er fakta

 • Astrid Johnsen

  Vi som eier dette landet er ikke en utgift for staten . Staten , det er vi. det er vi som utgjør det som kalles staten. de pengene som «brukes» på oss er våre egne penger . Hvem skulle ellers eie dem? Så alle dere norske som av en eller annen grunn er utenfor arbeidslivet , rett ryggen ! Det er dine egne penger du bruker ! Ha en GOD dag .

 • Ounni Pillai

  Asylsøkere betaler ikke for oppholdstillatelser. Første reisebevis koster ikke noe. Trenger de reisebevis egentlig når de har så lite penger?

 • Thomas Halvorsen

  Kan du svare meg på hvor vi skal hente 150 000 ledige stillinger til migranter uten etterspurt kompetanse?

 • trondandreass1

  Jeg leste nettopp om en afghansk flyktningfamilie som levde på NAV. De hadde syv barn og bodde og spiste bra. Allikevel hadde familien lagt unna en halv million kroner i skuffer og skap.

  Penger de hadde mottatt fra det offentlige.

  Dette rimer ikke med Tjomliss påstander.

 • Kalle

  Jo,du har helt riktig i at det er fordi de får ett godt og trygt liv.Akkurat som jeg sa :) De får riktignok ikke så mye som du påstår,så du bør ikke fremsette den påstanden som fakta…

 • Vi er ikke netto utgift for staten. Det er våre folkevalgtes sløsing med mine og dine penger som er årsaken til at vi ikke går i pluss!

 • H. Tryggvason

  Denne familien hadde i tillegg til de ca 15000 pr. mnd., barnetillegg for hvert av barna og så hadde NAV lokalt gitt de ekstra utbetalinger flere ganger atter at de hadde søkt. Tilsammen hadde de fått ca 130 000 ekstra. Jeg vet ikke hvor mye barnetillegget er men jeg tror at de må ha levd nøkternt for å kunne legge tilside såpass penger. Familien må nå betale tilbake de ekstra 130 000 til NAV, regner med at de også får en høvelig straff på toppen.

 • Rutti-prutti Nilsen

  Ser avslutningen er omformulert.. Så du din egen urimelighet..?

 • Robin Andresen

  Det har vært flere artikler om at innvandring ikke lønner seg.
  Må jeg søke opp disse og linke til deg?

 • Siggen

  Det trenger du selvsagt ikke. Jeg er enig med deg, her var det bare et eksempel på at arbeidsinnvandrere kommer bra ut, men må selvsagt komme utenom beregningen på asyl/flyktning

 • Enrique Perez-Terron

  Godt spørsmål, Kjell, men da har jeg også et motspørsmål: Hvorfor kommer så mange flere nettopp når det er krig og bomber, og så mange færre andre år?

 • Enrique Perez-Terron

  Ikke ett trygt asyl? Kanskje det har noe med tellemåten å gjøre: Én flyktning, én flyktning,…, og 500.000 flyktninger senere, … én flyktning! Bare én flyktning!

  Hvis vi fordelte flyktningene etter antall innbyggere i landene, hvor mange tror du Makedonia ville få, og hvor mange har de i dag? Fire millioner syrere har forlatt sine hjem.

 • Crimson Fart

  Hva? Vi bruker 4% av oljefondet hvert år, det er det som er handlingsregelen.

 • PIA

  Asylanten får ett sted mellom 15000-16000 i måneden. I tillegg kommer sosialstøtten som må søkes om i hvert enkelt tilfelle. Sverige gir mellom 6000-7000. Danmark mellom 5000-6000. Danskene fjerner i tillegg retten til sosialhjelp.
  Dette viser at Norge ser ut til å være mye rausere enn våre naboland.
  Men Tjomliden viser seg igjen å være like svaksynt og ikke saksynt. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sa-ulikt-motes-flyktningene-i-Norge_-Sverige-og-Danmark-8221995.html

 • Karl P Hermansen

  Vi kan ikke sy puter under armene på slik vi gjør. Det fører til en KATASTROFE

 • Karl P Hermansen

  De er gullgravere som stikker sugerøret sitt i felleskassen vår

 • Thor

  Detaljsummene er for så vidt ikke så interessante, det interessante er hva dette koster oss som samfunn. Kostnadene er store og trolig heller ikke identifisert fullt ut. Et eksempel er økte utgifter innen justissektoren. Det er trolig ikke gjort forskning på dette, men når jeg snakker med en jurist i påtalemyndigheten i Osloområdet så fremgår det at langt over halvparten av de antall timeverk justissektoren utfører er generert av personer med utenlandsk opprinnelse.
  En viktig spørsmål er om vi har et moralsk imperativ til å tilby alle disse menneskene del av vår velstand. Etter min mening er svaret nei. Vår velstand er bygd kumulativt, basert på hard og målrettet arbeidsinnsats og forsakelse gjennom generasjoner. Det er da ikke naturlig at våre goder uten videre skal deles med de som med egen, eller tidligere generasjoner har deltatt oppbygning av disse godene.

 • Kjell Olsson

  Självklart för att de lättare kan få asyl när det är krig i närområdet. Ta Somalia till exempel. Många av de som slänger sina identitetspapper (och det är de flesta) är inte ens från Somalia, eller från områden i Somalia där det råder oroligheter, men de kan lätt använda detta som asylskäl då det är svårt att kontrollera folks ursprung utan papper.

 • Tony Eikelmann

  Det gjør også 50 milliarder. Det burde faktisk rekke til noen fine sykehjemsplasser også

 • Mona Olsen

  for det første vil jeg si t jeg har fått med meg at en familie får fra nav 30-31.000 i mnd der flere enn 4 i husstanden ,det blir en annen sum enn det som blir beskrevet her.. så vil jeg si at Islam er kvinne undertrykkende når det tema og kom opp her. pga. klær. kjønnslemlestelse. og tvangsekteskap…. så er ikke bare ekstremister som er det gale dt er reglene i denne religionen som er undertrykkende og helt i mor Norsk lov og kultur og regler..

 • Aksel Steen

  Og noen er så ondskapsfulle at de ikke vil hjelpe noen, fordi det finnes noen ytterst få som jukser…
  Innvandrere er en ressurs, ikke en belastning. Men slik som mange blir møtt her til lands, med medfremmedfrykt, intoleranse, dårskap og direkte ondskap, er det ikke rart mange sliter med å tilpasse seg.
  Det finnes nemlig noe som er mye farligere enn islam, nemlig rasisme!

 • Steinar Olsen

  Og noen er så til de grader naiv og full i selvhat at de ikke ser skogen for bare trær. Totalt blindet når det gjelder rasismen og hatet til ikke-troende og det norske samfunnet. Lukker øynene totalt når det er snakk om tvangsekteskap og annen motbydelig rasisme, pakket inn i en undertrykkende voldelig doktrine .

 • Aksel Steen

  Kanskje du kan fortelle meg hvorfor noen skulle ønske å dra til de to kanskje mest rasistiske landene i Europa, Norge og Sverige da?
  Noen tror f.eks at alle svensker og nordmenn er oppegående, snille mennesker, men så viser det seg at en ikke ubetydelig del er svikere, tapere, eller direkte svin.
  Det hadde vært bedre for begge våre land om vi byttet ut dere fremmedhatere med flyktningene. Det er pga slike folk som dere det finnes krig i verden.

 • S. Haugen

  «ikke noe galt med Islam i seg selv»? Hva får deg til å si det? Har du lest koranen? Den sier drep dem(ikke muslimer) hvorhen du finner dem, gjemmer en seg bak en stein, skal steinen rope ut, det sitter en ikke troende bak meg oh muslim, kom å drep ham!
  http://islam.stackexchange.com/questions/21400/context-for-there-is-a-jew-behind-me-come-and-kill-him

 • S. Haugen

  hasse er egentlig hassan.

 • S. Haugen

  Andre ser på det som å skatte til din fiende!

 • S. Haugen

  hvor i groruddalen bor du? He he he, neida jeg tar ikke folk som deg seriøst over hodet… sitter i galsshus med sekken full av stein!

 • Stein

  Hmm… lest bibelen? Til sammenligning er den ikke så mye bedre. Gud er jo verdens største massemorder.

  OK, endrer stillingen min til «religion bør forbys».

 • Magnar Lid

  Her er iallefall eksempel på på utbetalinger fra den norske stat som vi bør være mer kritisk til.
  – «»Jeg hadde fått avslag på tre søknader om permanent opphold i Norge, og fikk tilbudet om å få med meg seks tusen dollar om jeg forlot Norge frivillig sier Rebwar Muhamad Awlla (29) Han fikk 6000 dollar av norske myndigheter for å returnere til Irak for tre år siden og at pengene nå hjelper ham på flukten til Storbritannia»».

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/flyktningkrisen-i-europa/han-betaler-flukten-med-penger-fra-norge/a/23552252/

 • Åsmund Karlsen

  Norrge er ødelagt. Fremtidens Norge vil være søppel!

 • Judas

  Jeg anbefaler at bloggeren skriver om denne video i neste blogg artikkel.
  http://www.liveleak.com/view?i=4ad_1446489189

 • HrBrem

  Sannsynligvis fordi en del naive politikere i langt større grad enn tidligere står frem og «lokker» med åpen lommebok.

 • einaraj

  Hvor lenge skal denne bloggen ligge på forsiden til NA? Fram til jul? Neste jul? Neste decennium?

 • Terjee
 • Kjell Olsson

  Så du menar att landet som tar emot 150 000 -200 000 invandrare på bara ett år, som ger bidrag till nyanlända som en pensionär bara kan drömma om trots att de inte jobbat en sekund i landet de kommer till, har en mainstream media och regering som inget hellre vill än att fylla hela landet med ointegrerbara ickevästliga invandrare, det kallar du för rasistiskt?!
  Att vi som äger sunt förnuft och är kritiska och till att våra länder på sikt kommer att gå under ekonomiskt och socialt blir behandlade på de mest odemokratiska sätt är förstås inga problem för en vänsterextremist som dig. Det är ju ni som ligger bakom det. Jag hade gärna sett att du och dina kommunistvänner hade fått dela land med islamisterna. Vi kan ta Norge och ni kan ta Sverige. Det hade inte dröjt länge förrän ni otrogna hade blivit bortjagade och från deras nya kalifat, om ni ens fått behålla livet. Se hur det gick i Iran för kommunisterna som hjälpte islamisterna till makten 1979. Det skulle bli ett spektakel att njuta av.
  Ett alternativ skulle vara att det var ni som reste ner och bytte plats med «flyktingarna». Ni hatar ju väst så mycket att det vore det bästa för alla om ni kom ner till era favoritplatser på jorden. Sen får vi se hur länge ni tycker det.

 • Balalaika

  Ligger vel til han kommer med sin «saksynte» gjennomgang av boka til Hege Storhaug….?

 • Balalaika

  De du antakelig forsøker å nå er mer opptatt av disse tallene:
  http://tjomlid.com/2015/01/16/islamistisk-motivert-terror-utgjor-bare-to-prosent-av-alle-terrorangrep-i-eu/

  – som svaksynt/nærsynt er det lettere å forholde seg til dette fordi disse tallene bygger så mye bedre opp under moralonanistenes argumenter for noe de påstår «vil bli så bra», men som aldri er bevist i praksis – kun motbevist . Men bevisene kan man jo ikke se som svaksynt/nærsynt….

 • Morten Bakke

  De skulle ikke fått penger i det hele tatt. Knapt nok mat Få sendt disse snylterne ut av landet vårt.

 • hans somm

  Kan Siv Jensen «parre seg» med Solberg hvis Høyre fortsetter der partiet slapp i regjering i 2005: full gass for ikke-vestlig innvandring?
  http://www.aftenposten.no/meninger/–Hvorfor-forteller-ikke-mediene-hva-en-ikke-vestlig-innvandrer-koster-7204353.html

 • Kalle

  Du har ikke vurdert å komme med fakta istedet for påstander/løgner?Anbefaler deg det,kan gjøre at noen tar deg seriøst ;)

 • Lakshmi Singh

  Jeg ser at asylsøkerne får lite å rutte med, men med en gang de har fått innvilget opphold, omgjøres denne stønaden til uføretrygd med full trygdetid og fullt tillegg for så mange som 70%, DA får de faktisk utbetalt 32000 i mndn for å sitte på baken. Det er rart, de burde jo ha minstepensjon om noe i det hele tatt, da de ikke har et fnugg trygdetid.

 • Lakshmi Singh

  hvordan kan du uansett forsvare at en enslig 16åring skal få totalt mer enn 2 hele familier får med normal lønn? Det er sykt sjevfordelt og feil i bøtter og spann.

 • OptimusPrimus

  Hvorfor vi gjør alle en bjørnetjeneste ved å ta asylsøkerne hit http://youtu.be/LPjzfGChGlE

 • oz

  Hvor har du det fra at alle asylsøkere får innvilget uføretrygd med full trygdetid for 70 av innvandrerne?? Jeg leste akkurat en rapport som sa at de fikk 3 ganger så mange nei på søknader om uføretrygd som nordmenn, derfor jeg lurer…

 • Kjell Lindholm

  La personen väre, ta ballen istedet!

 • Lakshmi Singh
 • oz

  Og hva skal denne linken vise? Ja, innvandrere er på trygdetoppen. Det var ikke noe nytt. Men det står ingenting der om uføretrygd spesifikt som du snakker om, men om uføretrygd, sosialstønad, arbeidsledighetstrygd, og attføringspenger. Så hvor har du da informasjonen om at 70% av får utbetalt 32 000 i måneden utbetalt i uføretrygd med en gang de har fått innvilget opphold?? Maksimal uføretrygd er for øvrig 349 945 i året, noe som gir 21 000 i måneden utbetalt. Med tanke på at summen du opererer med er feil stiller jeg meg sterkt tvilende til resten av det du skriver også.

 • Lakshmi Singh

  Du sa det selv: Innvandrerne er på trygdetoppen. Og det er hele poenget.
  At man bruker virkemidler for å få folk til å følge med er slett ikke dumt nei.

 • Lakshmi Singh

  Det er 66% av 6g. en G er ca95000, da er ikke tillegspensjon lagt til enda. Ikke boligstønaden heller. Ei heller andre tilleggsytelser.
  349945 er bare grunnpensjonen. En ung ufør får 6000 i mnd i grunnpensjon, og 10000 i tilleggspensjon.

  Om man får 21000 i grunnpensjon og 10000 i tilleggspensjon, hvor mye har du fått da?

  Kansjhe sånn ca 31000, hmmm, jammen ærremuuulig deeea?

  Om de reelle tallene er 21367 i grunnpensjon og 10321 i tillegg, blir det ikke 32000 da da? Skjønner du at du nå har regnet deg frem til det samme som meg.? Syns du dette høres rimelig ut?

  Vel, uavhengig av svar så syns ikke jeg det. Jeg syns forresten 21000 er AALT for mye også, de kunne klare seg på minstepensjon slik som de som har bygget landet må.

 • Fornuftsbasert

  Det virker som matte ikke er din sterke side, Tjomlid. Eller så er du aldeles grusom dårlig på å forklare.

  I tabellen så står det at 31000 kroner er lommepenger, noe du ikke motsier. Men så går du over til å vise til eksempler der det slett ikke er lommepenger, men der pengene går til ulike ting. For noen grupper er kost inkludert i summen, for andre ikke.

  Men kun for en av gruppene overstiger summen 31000 i året, for de andre gruppene er summene tildels mye mindre. Det er med andre ord tvilsomt man får et snitt på 31000 ut av det. Så har disse tallene noe med de 31000 å gjøre i det hele tatt?

 • oz

  Jeg har heller ikke sagt at innvandrerne får 21 000 utbetalt, men at det er det meste man kan få, hvis man har tjent over 6G (ca. 540 000) i 3 av de siste 5 årene. Man kan også få et tillegg hvis man har barn under 18 år.

  Kan du vise et eksempel på den tilleggspensjonen til uførepensjonen? Kan ikke finne annet enn barnetillegg eller yrkesskadetillegg…

  Og kan du komme med en link som bekrefter at 70% av asylsøkere får dette? Regner ikke med du kan det, fordi det bare er tull.

  Kan du også sende en link som viser at asylsøkere får full uføretrygd fra første dag uavhengig av om de har jobbet eller noe?

 • HRFLIKK

  alle vet hva som må gjøres. men ingen politiker tørr å gjøre det som trengs!

 • Info

  Jeg tror kanskje det er på tide men offentlig debatt rundt temaet ift. Å ta inn enda flere flyktninger. Ta ikke feil, jeg syns prinsippet med å gjøre det er riktig, man skal hjelpe folk. Problemet ligger vel heller I at nå er vi iferd med å prisdumpe hele bygg&anleggs Norge med prispressing og utnyttelse av utlandsk arbeidskraft. Olje jobbene går føyka, mens veldig mange andre service yrker også prisdumpes. Samtidig har vi robotisering/automatisering av arbeidskraft innenfor rimelig rekkevidde rent tidsmessig. Vi har ikke råd til å brødfø eller sysselsette våre egne heller, og mye av fagkompetansen forsvinner med prispressing og å hele tiden se på hvordan å snu krona. Det er utrolig idealistisk og korttenkt å bare slenge utgifter oppå toppen av det hele… det er min hovedreaksjon. Ved å legge oss på linje med andre land så kan vi kanskje overleve på sikt. Det går Ann å tilby innpass men ikke penger om vi ikke har råd til det. Videre syns jeg vi istedenfor nå skulle satset på nyere teknologi og infrastruktur før det er for seint.

 • FRANKLIN SCOTT

  Bonjour,

  Nous Somme
  la societe HAMIZ DZ, Plateforme e-commerce & B2B-B2C, société algérienne
  spécialisée dans le Webmarketing

  Nous
  proposons a la vente une grande base de données de sociétés algériennes avec
  leurs coordonnées et aussi une très
  grande base de données d’emails qui peuvent être utiles pour vos besoins en
  terme de cherche professionnels et aussi de publicité vis a vis de votre
  activité.

  La
  base de données professionnelle contient plus de 53000 sociétés en Algérie avec
  toutes leur coordonnées.

  La
  base de données d’emails qui contient plus de 165000
  emails.

  On
  reste à votre entière disposition pour plus d’informations dans le cas où vous
  serait intéresser.

  Nos meilleures
  salutations.

  Cordialement.

  Service Marketing

  Eurl HAMIZ-DZ

  Mobile:07 77 47 60 63

 • Kopacz Ferenc

  Du kan glemme politikerens ansvar.Hvem av di,som leser artikkelen har hørt om en eneste ANSVARLIG POLITIKER?????

 • Kjell Edvard Medhaug

  Det beløpet var for «enslige mindreårige», men det passa kanskje fint for deg å sjå bort frå det eine ordet «enslig». Ein mindreårig som ikkje har føresette til å ta vare på seg, krever ekstra tiltak.

  Så til talgrunnlaget du refererer: 38472/mnd blir 1264/dag. Dette kan me vel rekne som institusjonsplasser.

  Samanlikn det med einingskostnader for barnevernstiltak, iflg. SSB:
  https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/bave_statres/aar

  Når du har lese til auget blir stort og vått, kan du fortelje kven som kostar oss mest, utanlandske eller norske vanskelegstilte born.

 • Alexander Levin

  hva i helvete 31000 kr det er jo galt. om jeg styrte norge hville jeg faen kanskje bare ha gitt 10 000 pr måned pr person. man skal gi dem penger mat og ett sted og bo somm ett rom ferdig med saken. skal faen ikke gi skatt til en asylsøker han får skaffe seg sine egne jævla penger

 • Omar Lazreg

  Extrem religion er ikke kompatibelt med vestlig demokrati kunne du like godt ha sagt.

 • Omar Lazreg

  At det bare er oljen som redder oss er tullball. Skatte inntektene til staten kommer hovedsaklig ifra Norsk næringsliv som består i ett mangfold av industrier.

  At oljen har en enorm innvirkning på norsk økonomi er definitivt sant ja. OGså sant at vi alle er en utgift for staten i personlig kapasitet, I kapasitet av vår innvirkning på næringslivet gjennom arbeidslivet vårt så er mesteparten en inntekts kilde igjen.

  Innvandrere blir desverre for ofte en utgift med tanke på at vi ikke greier og integrere mange av de inn i norsk arbeidsliv.

  Kunne godt vært strengere krav om og lære norsk etc for og få lov til og forsette og søke asyl.

 • Omar Lazreg

  http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html

  Tyrkia har 1,8 millioner nylig ankomne flyktninger i leire og stigende.

 • Omar Lazreg

  Det som virkelig vik hjelpe er og hjelpe landene økonomisk før det blir krig.

  Krigen i Syria startet på grunn av den verste tørken i landets historie for en par år tilbake. Flere millioner bønder som var på sultens rand trakk inn i byene noe som igjen førte til enorm overbefolkning der og stigende matpriser. Folk som sulter blir plutselig mye mere villige til og gå imot styresmaktene enn folk som har det godt.

  4 år før krigen så snakket mange av de regionale ekspertene allerede om at hvis de ikke fikk støtte inn i Syria med en gang så kom det til og utløse en regional konflikt.

  flere og flere land i midtøsten opplever nå at tørkeperiodene er unormale lange og at avlingene feiler. Dette kan spores direkte tilbake til klimaforandringene som nå er tydelige verden rundt. ekstremt vær som oversvømmelsene som har plaget Europa er vi i vesten mye mere preparert for en de gamle kolonilandene som ennå lever i fattigdom og under terrorvelder.

  Så ja det viktigste vi kan gjøre er og sørge for at FN går inn og hjelper til tidlig, før det blir total krise og flyktningstrømmer uten like i manns minne.

  De samme ekspertene som beskrev i detalj hva som kom til og skje i Syria, har allerede advart at videre år med tørke vil føre til flyktningstrømmer som vil overskygge dagens mangfoldig.

  Det burde være ganske tydelig at vi ikke kan hjelpe alle flyktningen som kommer i ett slikt tilfelle. Det er en fysisk begrensing. Vi må derfor være føre var.

 • Kristoffer

  Ser at de på bildet oven3for her klager på å ikke har eget sted å bo. Jeg er en norsk mann på 28 år av ulike grunner lykkes ikke jeg så bra i arbeidslivet og måtte derfor ta til takke med det jeg fikk og får, ikke tolk meg feil jeg er veldig glad for å bo i et land der om man sliter litt allikevel får hjelp. Men det som gjør at jeg blir litt mildt sagt forbanna er at jeg som er født her i norge måtte søke om det som er kalt kommunal bolig og måtte så vente i 4år for å få meg en leilighet som for det første er i en blokk full av narkomane og for det andre ikke det bor så mye som en utlending/asylsøker vet ikke helt hva jeg skal kalle det her. De bor nemlig rundtom i vanlige borettslag og det skal og sies at etter mine utgifter som er helt basice som busskort, klær og mat så sitter jeg igjen med 0kr faktisk mindre visst man regner med inkasso sakene min. Så jeg vil faktisk si at flyktningene lever som sosieteten og si i forhold til oss som dessverre må gå på sosialkontoret for og overleve som forresten er noe få av oss ønsker i motsetning til hva folk tro. Og jeg har merket at jeg får avslag på ting på ting man har «krav» på og det er rett og slett vanskeligere å gå på sosialetaten enn før det er ikke vanskelig og se hvor de tar pengene som skal gå til flyktningene fra. Jo næmlig de fattige. Har en sterk følelse på at de fleste i norges kongerike er klar over det. Som sagt tidligere er ikke jeg den som klager men når jeg sitter og ser verden går forbi og jeg ser at de fattige blir fattigere og de rike blir rikere og innvandrerne blir middelklassen følte jeg at jeg måtte ytre meg. Jeg håper virkelig at det jeg har skrevet blir lagt merke til ikke bare av nordmenn men også av innvandrere som burde se seg litt om i samfunnet før de begynner å syte og hutre fordi de ikke får egen leilighet første året de er her. Takk for meg. K,J

 • pellets

  STAKKERS naïve sosialist FJOLS!

 • pellets

  Stakkars dumme, hjernevaska sosialistberme, som ikke forstår et spøtt, og tror at å ødelegge eget land er løsningen! Landsforædere, kalles slike svin.

 • Aksel Steen

  Det er nå hyggelig å se at du har empati med et så dumt hjernevaska sosialistbermelandsforrædersvin som meg i det minste. It really made my day.

 • Steffen Sipe Stubø

  Og noen; de kloke og reflekterte blant oss, ser begge deler.

 • Steffen Sipe Stubø

  Hvor i huleste har du den tanken der fra? De mest rasistiske landene i Europa? Et Europa med land som Russland og deres historie med etnisk renskning, Sveits med deres forbud mot hijab, bønnetårn og liknende, Danmark og England med alle sine Ny-Nazister og vellykkede partier langt til høyre for noe som finnes som del av etablissementet her til lands… Listen er lang over land som kommer høyere på den implisitte rasismelista di, ditt naut.

 • Inntekten til folk og det de får utbetalt fra NAV eller i pensjon bruker alltid å beregnes for en måned hvis ikke annet presiseres.
  Når ikke annet presiseres, betyr det beløpet som nevnes en utbetaling i måneden. Da er alle andre tolkinger urimelige og unormale.
  Dette skal selvfølgelig alle som arbeider i norsk presse eller i TV-selskaper vite 100 prosent.
  Dette med månedslønn eller pensjon eller trygd utbetalt for en måned er det normale og så vanlig og normalt at alle andre forhold eller utbetalinger må presiseres veldig grundig og forklares opp til flere ganger for at fakta skal nå fram til alle.
  Nå kom jeg hit. Ellers har jeg ikke TV, og jeg ser TV i elektrobutikken noen ganger og noen ganger på besøk hos andre. Det holder, og det er nok.
  Jeg måtte lete her i teksten for å se om det var fra NRK, og det ser slik ut her.
  Statlig eller halvstatlig desinformasjon bør straffes med ubetinget fengsel slik jeg ser det.

 • Faget heter ennå matematikk, og det virker kaotisk og kunnskapsfiendtlig med flere navn på samme skolefag eller samme vitenskap.
  Det er så absolutt ikke fornuftig med flere navn på samme fag.
  Det eneste korrekte navn på faget er matematikk.
  Pressen og de tilsatte der og de tilsatte i TV-selskaper har et stort ansvar for å formidle fakta og virkeligheten.
  Jeg tror at det er nødvendig med lover som regulerer dette bedre slik at tydelig desinformasjon og maktmisbruk i media blir straffbart.
  Det er helt nødvendig å presisere hva som er månedsbeløp og hva som er årsinntekt eller beløp for et år absolutt alle ganger et beløp nevnes. Norsk lov bør kreve at en slik presisering skjer.
  Det er meget bra at det kommer presiseringer og fakta på dette nettstedet.
  Jeg har min egen hobby-hjemmeside. Dess verre uten Disqus ennå.
  I dag skriver jeg om massemordere,

 • Powell Smith

  Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Business Planning, Commercial and Development Finance, Egenskaper og boliglån, gjeld konsolidering kontanter, forretninger kontanter, Privat kontanter, bil kontanter, hotell kontanter, student kontant: Kontakt Smith Powell på guranteefirm704 @ gmail. com

 • Grethe Eidem

  Og vi må ikke glemme alle andre ordninger våre nye landsmenn kan søke på,klær til barnehage,tannlege ,lege psykolog ,medisiner osv.Stod nettopp bak noen som hadde rekvisasjon på bentasil på apoteket??? det kjøper man på rema for faen ???

 • De kan søke på det samme som andre nordmenn kan søke på. Det er svært lite spesialordninger for flytktninger. Noen tror f.eks. at flyktninger får gratis tannlege, men det er feil. De får ikke noe annet enn det alle andre nordmenn med f.eks. dårlig økonomi eller spesielle tannsykdommer kan få støtte til. Det er ingen forskjellbehandling der.

 • Troy Kleppe

  de lever fremdeles bedre en studenter på hybel. bare at de må ikke betale et stort lån når/om de får seg en jobb

 • Morten Isaksen

  ISLAM er rasisme, undertrykkelse, vold og drap, naivt å ikke se det…

 • Lixxon

  hvor bør man eventuelt selge gamle mynt?

 • Garry Cannings

  Er du i behov av presserende økonomisk bistand til personlige formål, eller for din bedrift har behov for? Her er noen gode nyheter for deg. Vi tilbyr lån til enkeltpersoner eller bedrifter bedrifter på det laveste årlig prosentsats.
  Kontakt oss i dag for å få:
  *Hard Pengene Lån
  *Business Lån
  *Gjeld Konsolidering Lån
  *Personlig Lån
  *Virksomhet Ekspansjon Lån
  *Student Lån
  *Landbruket Utvikling Lån
  …Og mye, Mye mer
  Email:[email protected]
  Takk

 • Stian Ovesen

  Snakk om overdrivelser her. Livet ditt må jo være gjennomsyret av frykt.

 • AMINO

  Trenger du et garantilån på 2% rente for å betale din gjeld eller regninger for forretningsformål ?. Hvis ja, så kontakt oss i dag via vårt firma e-post. [email protected] med nedenstående informasjon
  LÅN INFORMASJON
  Navn på søkeren :
  Adresse:
  Landsstat :
  By:
  KJØNN:
  Sivilstatus:
  Alder:
  Okkupasjon:
  Inntektsrate:
  Tel:
  Mobil:
  Beløp forespurt:
  Lånvarighet:
  Lånformål: Takk.
  Mr Amino Nicky.
  Merk: Alle postene skal sendes til: [email protected]

 • Frøydis A Walstad

  Stakkars. Redd for å miste noen kr for å hjelpe andre? Syns ikke synd på deg!!!!

 • Tim Hansen

  Om du vil hjelpe andre, så betal fra din egen lommebok. Så kan vi andre avgjøre hvem og hvordan vi eventuelt skal hjelpe. Selv skulle jeg gjerne hjulpet til med å vokte grensen og å hjelpe lykkejegere hjem igjen.

 • Frøydis A Walstad

  Og du er en farlig ignorant rasist. Naivt å ikke se det.

 • WEMA COMPANY

  Komplement til dagen,

  Til hvem det er min bekymring, vil jeg bruke denne flotte muligheten til å informere deg om at vi for øyeblikket tilbyr private og kommersielle lån med svært minimale årlige renter så lave som 2% innen en 1 år til 20 års tilbakebetalingstid til noen del av Verden.

  Interesserte personer bør ta gjerne kontakt via e-post: [email protected]

 • Louis Daughtry

  Hej allesammen,

  Har du brug for et lån? Anvend nu, hvis du er interesseret med 3% rente.

  Vi tilbyder det bedste lån, vi tilbyder gældskonsolideringslån op til 5 millioner * Business setup Lån op til 10 millioner * Personligt lån op til 4.000.000 * Boliglån Op til 5.000.000 * Bilselskabsfinansielån Op til 7.000.000 * Erhvervslån op til 5.000.000 * Investeringer Udlån op til 7.000.000 og over * ETC

  Kontakt os via: E-mail: [email protected]

  Lån ansøgning formular!

  Dit fulde navn:
  Beløb der kræves som lån:
  Varighed af år:
  Land:
  Mobilnummer:
  ID-bevis:
  Månedlig
  Formålet med lånet:
  Fax nummer:
  KØN:
  Har du ansøgt om et lån før?

  Venlig Kontakt os via: E-mail: [email protected]

  Tak
  Louis Daughtry.

 • Louis Daughtry

  Hej allesammen,

  Har du brug for et lån? Anvend nu, hvis du er interesseret med 3% rente.

  Vi tilbyder det bedste lån, vi tilbyder gældskonsolideringslån op til 5 millioner * Business setup Lån op til 10 millioner * Personligt lån op til 4.000.000 * Boliglån Op til 5.000.000 * Bilselskabsfinansielån Op til 7.000.000 * Erhvervslån op til 5.000.000 * Investeringer Udlån op til 7.000.000 og over * ETC

  Kontakt os via: E-mail: [email protected]

  Lån ansøgning formular!

  Dit fulde navn:
  Beløb der kræves som lån:
  Varighed af år:
  Land:
  Mobilnummer:
  ID-bevis:
  Månedlig
  Formålet med lånet:
  Fax nummer:
  KØN:
  Har du ansøgt om et lån før?

  Venlig Kontakt os via: E-mail: [email protected]

  Tak,
  Louis Daughtry.

 • Lauren moore

  Har du behov for et lån for å betale regninger, etablere en fabrikk eller et firma, åpne en bedriftsvirksomhet eller privat virksomhet etter eget valg ?. Hvis ja, kan du kontakte oss på, [email protected] med nedenstående låneopplysningsskjema.
  Navn………
  Adresse……………….
  Kjønn……………
  Alder……………..
  Sivilstatus……
  Land……………
  Telefonnummer……..
  Beløp på lån …
  Formålet med lånet ……
  Lånets varighet ……
  Okkupasjon………..
  Månedlig inntekt……….
  Har du søkt på lån før?
  MERK: Alle postene skal videresendes til: [email protected]

 • okaka andrew

  Hvordan fikk jeg ønsket Ønsket beløp fra et Pålitelig lånselskap ([email protected])

  Hei alle, jeg heter Sandra Kalniete, jeg er fra Alabama, United States, er her for å vitne om hvordan jeg fikk mitt lån fra Chillwell Loans Company {([email protected])} jeg refererer til dette mitt vitnesbyrd om at i Sør-Amerika fordi jeg har hørt om folket at det er fallende for feil lånselskapet, og er i ferd med å bli hardt opptjente penger, etter at jeg søkte to ganger fra ulike lånegivere som hevdet å være långivere her dette forumet, trodde jeg deres utlån var ekte og jeg søkte, men de ga meg aldri lån før en venn av meg introduserte meg til James Peterson World Loans Company, som lovte å hjelpe meg med et lån av mitt ønske og han gjorde det som han lovet uten noen form for forsinkelse , Jeg hadde tvil, men jeg griper aldri til å tro. Jeg trodde aldri at det fortsatt er pålitelige lånegivere før jeg møtte Mr Chill Well, som virkelig hjalp meg med lånet mitt og forandret livet mitt til det bedre. Jeg vet at det fortsatt er mange gode långivere der ute, men jeg vil råde deg der ute for å finne pålitelig lånegiver for å prøve Mr Chillwell Loans Company, han er omsorgsfull og forståelse. Jeg vet ikke om du har behov for et presserende lån også eller ønsker finansiering til prosjektene dine, så vær så snill å kontakte Mr Chillwell Company i dag. hans e-postadresse er ([email protected])

 • okaka andrew

  Trenger du et lån for forretninger eller å betale av regninger? ta kontakt med hr. chill for en rask og enkel lån [email protected] Han er den som hjalp meg med å få et lån han er en tillitsverdig mann, og han er klar til å hjelpe deg også. kontakt ham i dag, De gir ut Xmas lån til folk akkurat nå.

  Jeg sier ikke dette for å bedra folk, jeg er en Guds mann, jeg forkynner evangeliet, jeg sverger til Gud. jeg deler min erfaring til alle dere, og slik at du folk vil vite riktig sted å gå og få en lovlig lånefinansiering, er [email protected] en legitim finansside som hjelper folk med å få et lånefond.

  Slutte å kaste bort tid og penger for feil falsk låneselskap og kontakt [email protected] i dag.