Faktasjekk: «Britene har visst underkastet seg muslimene fullstendig» – FEIL!

Terje Svaerd delte i går, 15. juni 2018, et bilde med noen påstander om britiske muslimer. Bildet er hans oversettelse av et tilsvarende bilde med engelsk tekst, og den norske versjonen har i skrivende stund, bare et døgn senere, blitt delt nesten 1200 ganger fra Svaerds konto alene.

Skjermbilde 2018 06 16 13 06 34

Responsen fra hans Facebook-venner og -følgere er som forventet ikke særlig intelligent eller kritisk.

Skjermbilde 2018 06 16 13 06 49

Ikke minst så er det viktig å huske at når folk flest avgir sin stemme på en politisk kandidat de liker, så kalles det demokrati. Men når muslimer stemmer på en muslim, er det en konspirasjon:

Skjermbilde 2018 06 16 13 07 44

Skjermbilde 2018 06 16 13 08 51

Før jeg går løs på å faktasjekke påstandene, kan det være greit å se litt på Svaerds forhold til fakta og sannhet.

I kommentartråden under bildet er det et par personer som forsøker å påpeke at disse tallene ikke nødvendigvis er helt korrekte.

Skjermbilde 2018 06 16 13 09 23

Boom! Go Kristin!

Men i verdenen til denne muslimredde gjengen er media fienden, og faktasjekk og pålitelig dokumentasjon bare en «mening» med like stor eller liten verdi som alle andre meninger. Sannheten er relativ, og bare det som støtter et allerede subjektiv verdensbilde er Sant.

Skjermbilde 2018 06 16 13 10 01

Joda, Svaerd, artikkelen avkrefter så til de grader tallene. Dette er faktafornektelse av Trumpske dimensjoner.

Og til slutt:

Skjermbilde 2018 06 16 13 10 18

Eh, ja Svaerd, det må du faktisk. Når du legger frem en rekke påstander ligger bevisbyrden på deg. Det er du som må underbygge, dokumentere og legge frem kilder og dokumentasjon.

Faktasjekkene

På samme måte som Kristin, så har jeg også tatt meg bryet med å sjekke påstandene Svaerd serverer oss, og gjennom et par enkle Googlesøk viser det seg at bildet hans farer med rene løgner.

Et av de første søketreff er nettopp en artikkel om dette bildet skrevet av fullfact.org, en britisk versjon av norske faktisk.no. Denne bloggposten baserer seg primært på deres faktasjekk, men med norske oversettelser, flere kilder, noen oppdaterte tall, og noen egne betraktninger.

Faktasjekk påstand 1: Åtte muslimske ordførere – FEIL

I Storbritannia finnes det to typer ordførere, de som er direkte valgt av folket, og de som er «sivile ordførere». Sistnevnte har ingen politisk makt eller styringsansvar, men er mer symbolske i den forstand at de fungerer som ordstyrere og leder ulike seremonier.

De direkte valgte ordførerne er derimot mer som det vi kaller en ordfører, nemlig noen som faktisk styrer og er øverste leder for ulike ansvarsområder i lokalsamfunnene.

Til sammen har England og Wales 16 regioner med direkte valgte ordførere, i tillegg til 7 byer med by-ordførere. Hva gjelder de sivile ordførerne, så er det mange av dem, så at dette bildet klarer å finne 8 muslimske ordførere av begge typer samlet sett, forteller oss lite om hvor stor andel vi her snakker om, spesielt når de ikke tar seg bryet med å forklare forskjellen.

I tillegg er det slik at selv om det er riktig at disse 8 stedene har på et tidspunkt hatt muslimsk ordfører, enten politisk valgt eller av sivil art, så har ikke alle disse stedene en muslimsk ordfører i dag.

Budskapet til bildet er å fremstille det som om at Storbritannia er i ferd med å bli styrt av muslimer, noe som er forferdelig langt fra realitetene.

Faktasjekk påstand 2: Det er 3000 moskeer i Storbritannia – FEIL

Det finnes ingen solide, offisielle tall på antall moskeer i Storibritannia, men tallet antas å ligge på et sted mellom 1000 og 2000.

Årsaken til at det er vanskelig å finne et definitivt tall er at det på samme måte som med kristne, jødiske og andre religioners hellige bygg, handler om definisjoner. Hva kvalifiserer til å kalles moské? Må det være en stor bygning? Eller skal man telle med andre bygninger eller rom hvor muslimer samles for å be? Gjelder midlertidige bønnerom eller «moskeer» som ikke lenger har noen aktiv drift?

Det finnes en oversikt på MuslimsInBritain.org som per september 2017 lister 2056 «moskeer» i Storbritannia og Irland, men de påpeker at en stor andel av disse er lagt ned, midlertidige bønnerom, lokaler delt av flere ulike religioner, eller usikre.

Tallet på antall moskeer i Storbritannia er altså sannsynligvis betydelig lavere enn bildet påstår, kanskje så lite som bare halvparten.

Og til sammenligning er det altså over 50.000 kirker som hører til 340 ulike kristne retninger. Relativt sett betyr det at mens det er ca 1 moske per 2000 muslimer, er det ca 1 kirke per 1200 briter. Selv om man trekker fra andre religioner enn kristendom, vil forholdstallet endres veldig lite, så det er vanskelig å se på disse moskeene som noe bevis på at muslimer er i ferd med å «overta Storbritannia».

Faktasjekk påstand 3: Det er 130 shariadomstoler og 50 shariaråd i Storbritannia – USIKKER

For det første er det ingen vesensforskjell på «shariadomstoler» og «shariaråd», så oppdelingen i bildet er litt merkelig. Tallene er også veldig usikre, så det fremstår derfor også som merkverdig at man i bildet slår fast disse tallene som fakta.

Den forskningen som er blitt gjort peker i retning av at det finnes kanskje 30 (per 2015) store shariadomstoler/-råd, og noen få mindre slike. I 2009 konkluderte den britiske tenketanken Civitas med at det var «minst 85» slik shariadomstoler-/råd hvis man inkluderte internettfora, som vel virker som en litt vid definisjon, og rapporten innrømte at det faktiske tallet var ukjent.

Så man vet ikke, og det kommer igjen an på definisjoner, men tallet på etablerte, store shariadomstoler-/råd er mest sannsynlig betydelig lavere enn de 180 som påstås i bildet.

Faktasjekk påstand 4: 78% av muslimske kvinner i Storbritannia er uten jobb og får sosialhjelp – DELVIS RIKTIG / USIKKER

Det er riktig at muslimske kvinner har større sannsynlighet for å være arbeidsledige eller økonomisk inaktive enn britiske kvinner ellers. I 2015 var ca 16% av muslimske kvinner arbeidsledige, og ca 58% var «økonomisk inaktive». I sum blir dette 74%.

Å være «økonomisk inaktiv» betyr at det er mennesker som ikke aktivt søker jobb. Det kan være flere årsaker, inkludert at de er studenter, pensjonerte, passer på barn eller andre som trenger pleie, eller bare ikke ønsker jobb av andre årsaker.

Til sammenligning var tallet i 2015 at rundt 5-6% av alle kvinner og menn var arbeidsledige, mens 30-40% var økonomisk inaktive. Tallene for både muslimer og andre har de siste årene for øvrig vært synkende.

Årsakene til høy arbeidsledighet hos muslimsme kvinner er i følge en rapport utført av Women and Equalities Committee sammensatt, men inkluderer diskriminering, islamofobi, stereotypisering, press fra tradisjonelle familier, mangel på skreddersydde råd for høyere utdanning, og manglende kvinnelige rollemodeller innen utdanning og arbeidsliv.

Hva gjelder sosialhjelp, så finnes det ingen tall for dette fordelt på religiøs tilhørighet, så det er også bare en udokumenterbar påstand i bildet.

Faktasjekk påstand 5: 63% av muslimske menn i Storbritannia er uten jobb og får sosialhjelp – FEIL

Muslimske menn er også arbeidsledige i større grad enn menn ellers i samfunnet. I 2015 var 11% arbeidsledige og ca 24% økonomisk inaktive, sammenlignet med 5-6% arbeidsledige og 30-40% økonomisk inaktive i befolkningen totalt sett. Til sammen utgjør dette 35% arbeidsledige eller økonomisk inaktive muslimske menn, altså langt fra de 63% som påstås i bildet.

Faktasjekk påstand 6: Alle skoler server nå bare halalmat – FEIL

Det er valgfritt om britiske skoler ønsker å servere halal-mat/kjøtt eller ikke, og mange skoler velger å ikke servere dette. Det finnes ingen lov eller anbefaling om å servere halal-mat/kjøtt på skolene, like lite som det generelt sett finnes noen religiøst begrunnede regler eller anbefalinger generelt sett for skolemat.

Skoler hvor det er høy andel muslimske elever kan velge å servere dette, og noen få skoler velger å servere utelukkende halal-slaktet kjøtt, men påstanden om at alle skoler serverer bare halalmat er svært langt fra sannheten.

Faktasjekk påstand 7: Det bor 4 millioner muslimer i Storbritannia – FEIL

Selv denne påstanden klarer de å bomme på. I 2015 bodde det 3,1 millioner muslimer i Storbritannia, av en befolkning på totalt ca 65 millioner. Altså utgjør muslimer rundt 5% av befolkningen.

Dette tallet er dog basert på noen mindre sikre spørreundersøkelser. Mer sikre tall har vi bare fra 2011, og da var det ca 2,8 millioner muslimer i England, Wales og Skotland, eller rundt 4,4%. Med under 4000 muslimer i Nord-Irland, er andelen for hele Storbritannia omtrent det samme. (Og for øvrig også omtrent som i EU og høyere enn i Norge, hvor andelen muslimer ligger på bare 2-4%.)

Dette tallet har mest sannsynlig økt noe siden den gang, men er fortsatt langt unna 4 millioner, slik bildet påstår.

Konklusjon

Så der har vi en rask liten faktasjekk av påstandene som dessverre går «viralt» fordi folk tror på et bilde med mer eller mindre tilfeldige tall og påstander så lenge det bekrefter deres verdensbilde og holdninger.

Et noenlunde korrekt googlesøk ville umiddelbart gitt dem en lenke til Fullfact.org som viser til kilder for alle tallene som demonstrerer at de i hovedsak er feil.

shame on you Terje Svaerd for å spre denne type feilinformasjon og utvise en så pass bastant arroganse for fakta og sannhet. Og shame on you til alle dere som deler og sprer bildet ukritisk for å skape mer frykt, hat og «fake news» i en verden som så sårt trenge mer av det motsatte.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!