Desinformasjon om covid-19 og vaksiner fra Fritt Vaksinevalg

Last updated on 2. mars 2021

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har den siste tiden distribuert en brosjyre hvor de vil advare nordmenn mot en kommende koronavirus-vaksine. Brosjyren er et vanvittig sammensurium av misvisende og rare påstander som jeg vil se litt nærmere på i denne bloggposten.

Skjermbilde 2020 12 11 kl 00 08 50

Foreningen for Fritt Vaksinvalg, heretter kalt FFV, med slagordet «- Min kropp, – mitt samtykke» har i følge sine nettsider følgende formål:

Foreningens formål er å fremme og forsvare individets rett til egne frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn i samsvar med en moderne rettsstat.

Vi kan vel alle være enige om at dette er prisverdig, og måten den norske stat tvinger i oss legemidler, utfører kirugiske inngrep på tilfeldige mennesker uten samtykke, og straffer folk som ikke frivillig inntar alle vaksinene de vil ha, er jo helt…

Nei, vent litt. Alt dette er jo frivillig i dag? Ingen vaksiner er obligatoriske for folk flest her i landet. Barnevaksinasjonsprogrammet er et frivillig og gratis tilbud til alle norske foreldre og barn. Så spørsmålet blir: Hva er egentlig hensikten med FFV?

Hvorfor eksisterer det en forening som vil kjempe mot noe som ikke finnes? Vel, ingen kan kritisere folk for å ville ha en hobby, men hekling og frimerkesamling må da være mye triveligere enn å bruke tid og krefter på å spre løgner om ikke-eksisterende fiender.

OK, leser vi videre nyanserer de litt:

Foreningen skal være en formidlingsplattform for uavhengig informasjon, og bidra til en bredere innsikt i vitenskapsbaserte fakta om vaksiner, – spørsmål ved vaksinens faktiske effektivitet, og dens potensielt skadelige helseeffekter.

På denne måten vil foreningen være et korrektiv og supplement til den informasjonen som fremmes av norske helsemyndigheter, helsepersonell, media og den farmasøytiske industrien som i stor grad er ensidig, mangelfull og ubalansert.

Som navnet tilsier, så er det hovedsakelig vaksiner som er tema her, ikke medisinske valg generelt sett. De ønsker å gi «uavhengig informasjon» og «bidra til en bredere innsikt». Dette er som regel kodeord for «informasjon som ikke oppfyller vanlig vitenskapelig standard for evidens men som passer med den konklusjonen vi allerede har bestemt oss for».

Så la oss se litt på hva de skriver i brosjyren sin om koronapandemien og vaksiner.

Ny vaksineteknologi

Skjermbilde 2020 12 10 kl 21 01 02Forsiden av brosjyren inneholder påstanden:

– en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger

Dette er en upresis påstand ettersom det er utviklet flere ulike vaksiner hvorav noen er basert på velkjente og velprøvde teknologier, mens andre er basert på nye teknologier.

Eventuelle «genetiske langtidsvirkninger» vil i så fall bare være relevant for de av vaksinene som benytter seg av mRNA eller DNA. Vi må derfor anta at FFV her utelukkende fokuserer på de to vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna, som begge er basert på mRNA.

Hvis du vil vite mer om hvordan mRNA-vaksiner virker, kan du lese min bloggpost om de nye koronavaksinene.

Den korte forklaringen er at vi i all hovedsak har to type koronavaksiner. Den tradisjonelle typen bruker døde eller svekkede virus som dyrkes i store mengder, puttes i vaksinen, og sprøytes inn i menneskekroppen for å stimulere en immunrespons og lære vårt naturlige immunforsvar hvordan det skal kjenne igjen dette viruset hvis det kommer inn i kroppen i fremtiden, da i sterk og levende versjon.

* Les mer: 31 løgner om vaksiner

Den andre typen er mRNA- eller DNA-baserte vaksiner. I de to aktuelle vaksinene benyttes mRNA, som er en slags oppskrift for hvordan kroppen skal lage et protein. Ved å produsere biter av syntetisk mRNA og sprøyte dette inn i kroppen, vil våre egne muskelceller lese «oppskriftene» som mRNA koder for, og selv produsere virusprotein som immunforsvaret vårt vil reagere på og lære seg å kjenne igjen.

Mer spesifikt er det det spesifikke «pigg-proteinet» (S-proteinet) som gir SARS-virusene det karakteristiske piggete utseendet som skal produseres. Kroppen lager altså ikke hele virus, men bare en liten bestanddel av koronaviruset som i seg selv ikke kan gi sykdom eller replikere seg selv.

Bitene av mRNA som sprøytes inn med vaksinen, brytes ned i løpet av få timer, og forsvinner ut av kroppen vår igjen kjapt.

Det finnes ingen risiko for at dette skal endre vårt DNA, fordi mRNA-bitene trenger aldri inn i cellekjernen på våre muskelceller hvor vårt DNA befinner seg. Og selv om det skulle skje har kroppen så mange sikkerhetsmekanismer for å forhindre «feilkopiering» at risikoen ville være forsvinnende liten for at dette skulle ha noen effekt på vårt DNA.

Pigg-proteinet blir derimot produsert av ribosomer utenfor den isolerte cellenkjernen, og beveger seg så ut av cellen der immunforsvaret vårt kan oppdage dem og tillintetgjøre dem. Et effektivt intensivkurs i selvforsvar som er nyttig mot en eventuell fremtidig infeksjon av samme virus.

Vaksinene er riktignok hasteutviklet, og ingen mRNA-vaksiner er tidligere godkjent for bruk i mennesker, men det betyr ikke at denne teknologien ikke er nøye studert. Tilsvarende vaksiner er utprøvd i mange år mot HIV, rabies, influensa, Zika, ebola og andre sykdommer. mRNA-vaksiner er også testet ut i kampen mot kreft med lovende resultater.

Fordelene med mRNA-vaksiner er at de er mye raskere å utvikle og produsere, og kan gi en vesentlig bedre immunrepons enn de mer tradisjonelle vaksinene vi har hatt frem til nå.

Selv om disse nye vaksinene er utviklet på rekordtid, er det ikke tatt noen snarveier med tanke på sikkerhet. Vaksinene er tvert i mot testet i veldig store fase-3-studier på flere titusener av mennesker – og har så langt vist svært høy effektivitet og en god sikkerhetsprofil.

Villedende sitat

Skjermbilde 2020 12 10 kl 21 30 47På baksiden av brosjyren kan vi lese et sitat av Dr Bali Pulendran, en immunolog fra Stanford:

… but if there is one thing I’ve learned about the immune system, it is that we have to be humble.

Et Google-søk viser at dette sitatet finnes igjen blant annet på Los Angeles Times tilbake i juni, hvor Pulendran uttaler til avisen:

«None of us have a crystal ball to know where all these efforts will be on Dec. 31,» said Dr. Bali Pulendran, a Stanford immunologist. «I’m cautiously optimistic, but if there is one thing I’ve learned about the immune system, it is that we have to be humble.»

Betyr det at Pulendran er kritisk til vaksinen? Absolutt ikke. Han er en forsiktig optimist i juni, og et par måneder senere kan vi lese følgende i The Denver Channel:

Dr. Bali Pulendran, a pathology, microbiology and immunology professor at Stanford University, says just because a COVID-19 vaccine is being expedited doesn’t mean it’s any less safe.

«It’s a very established, lengthy process. It’s expedited now because of certain technologies such as the mRNA technology that really helps you accelerate this process,» said Dr. Pulendran.

He says the creation of a vaccine is rigorously tested, first with mice, then primates, and finally, humans. Tens of thousands of people are currently choosing to participate in COVID-19 vaccine trials.

«And so, this is a development and paradigm that has served vaccinology really well. It’s really served it well in terms of enabling the licensure of some 20 or more vaccines,» said Dr. Pulendran.

Dr. Pulendran says every year, the flu vaccine varies in efficacy. For a good year, it could be 90 percent protective, while the next year, the flu shot may only be 10 percent effective. The COVID-19 vaccine is expected to be 60 percent effective.

«I think for me, personally, if I saw a vaccine coming out in the next year or so that had a 60 to 70 percent efficacy, that to me would be very encouraging,» said Dr. Pulendran.

Og nå, i desember, vet vi at begge disse mRNA-vaksinene er 95% effektive – langt bedre enn selv de forsiktige optimistene håpet på.

Det er noe uklart hvorfor FFV velger å bruke dette sitatet fra Pulendran. Man må vel anta at det skal gi inntrykk av vaksineskepsis fra en kjent immunolog, i et forsøkt på å skape troverdighet rundt antivaksinekampanjen, men i praksis er altså denne eksperten svært positiv til mRNA-vaksinene.

Min kropp – mitt samtykke

På baksiden skriver de videre at:

Vi må selv kunne bestemme hva som skal injiseres i egen kropp.

Det er jeg helt enig i, og jeg har skrevet utførlig om min motstand mot obligatorisk vaksinering, også mot koronaviruset.

Men det er vanskelig å forstå hvorfor de er så opptatt av dette når det ikke er obligatorisk vaksinering i Norge, og myndighetene har vært helt tydelige på at koronavaksinen vil være både frivillig og gratis for nordmenn? Dette er vel nesten definisjonen på stråmannsargumentasjon.

Jeg antar for øvrig også at alle medlemmer av FFV også er tilhengere av frivillig abort…

Vaksineteori fra FFV

Inni brosjyren finner vi en side hvor FFV skal forklare hvordan den nye vaksinen virker. Her skriver de blant annet:

Den nye vaksineteknologien baserer seg på at fremmed / syntetisk mRNA eller DNA innpodes i våre egne celler.

Dette er noe misvisende. For det første er det ingen DNA-vaksine blant de mest aktuelle vaksinene i dag.

Det er også noe rart å snakke om «fremmed / syntetisk mRNA» all den tid også de tradisjonelle vaksinene inneholder dette, men da som en naturlig del av de inaktiverte eller døde virusene som sprøytes inn. Det er altså ikke noe nytt at man sprøyter inn «fremmed DNA» i kroppen vår, og milliarder av vaksinedoser gitt de siste tiårene viser at dette er helt trygt. Ingen mennesker har blitt mutanter fra vaksiner ennå.

I tillegg så vil også helt naturlig smitte av et coronavirus gi deg vesentlig mer fremmed DNA, på samme måte som all smitte du får i deg hver eneste dag – men som kroppen stort sett bekjemper av seg selv. Så om noe vil en vaksine sørge for at du får i deg mindre fremmed DNA enn om du skulle bli smittet ved å ikke være vaksinert.

Videre skriver de:

Det radikalt nye med denne uprøvde vaksineteknologien er at vår egen kropp skal manipuleres til både å produsere proteriner og samtidig reagere immunologisk mot disse.

Men det er altså ikke en uprøvd teknologi. Den er ny, og testet i kortere tid enn de fleste tradisjonelle vaksiner, men den er altså testet på både dyr og mennesker i forbindelse med andre mRNA-vaksiner, og er nå testet på over 100.000 mennesker i forbindelse med de nye koronavaksinene.

Og før vaksinen blir tilgjengelig for deg og meg vil sannsynligvis noen millioner andre har fått vaksinen også, med flere nye måneder med sikkerhetsdata.

Autoimmune sykdommer

FFV fortsetter:

Ved den nye vaksineteknologien er frykten stor for at man utilsiktet kan sette i gang alvorlige autoimmune sykdommer og det kan gi endringer på vårt DNA.

Nei. Det er renspikket vås. Som tidligere nevnt så interagerer ikke vaksinens mRNA med vårt DNA på noen måte. Det finnes ingen faglig frykt for at vårt DNA vil endres av disse vaksinene. Ingen.

Kan vaksinen derimot gi alvorlige autoimmune sykdommer? Det er en mer realistisk frykt, men fortsatt veldig usannsynlig. For noen år siden skrev jeg om vaksiner og autoimmune sykdommer, og viste der at dette skjer svært sjeldent.

Et eksempel er narkolepsi fra svineinfluensavaksinen, noe du kan lese min gjennomgang av her. Det andre tilfellet er noen svært sjeldne tilfeller av Guillan-Barré Syndrom (GBS) fra vanlig influensavaksine. Men her er altså risikoen for å få den autoimmune sykdommer GBS rundt 10 ganger høyere hvis man får influensa, så selv om 4-7 per million vaksinerte utvikler GBS, er det mye tryggere å vaksinere seg enn å risikere å bli smittet av influensaviruset.

Hva gjelder svineinfluensavaksinen og narkolepsi, så tyder mye på at også svineinfluensa i seg selv utløste narkolepsi hos en del, selv om risikoen var forhøyet når man var vaksinert. Vi vet ennå ikke sikkert om det var kombinasjonen av å bli smittet av svineinfluensaviruset og vaksine som utløste narkolepsi, eller om vaksinen alene kunne gjøre det, og man måtte være genetisk disponert for narkolepsi.

Og selv om «bare» rundt 0,01% av de vaksinerte fikk denne bivirkningen, ble denne vaksinen trukket fra markedet så snart mistanken om denne bivirkningen var sannsynliggjort.

Et siste sjeldent tilfelle av vaksineforårsaket autoimmun sykdom er en mulig sammenheng mellom MMR-vaksinen og den autoimmune sykdommen primær immun trombocytopeni (ITP) hos rundt 1 per 40.000 vaksinerte barn. Dette er, på samme måte som GBS, en forbigående sykdom som sjelden er livstruende, og også her er risikoen for ITP mange ganger større hvis man smittes av viruset vaksinen beskytter mot.

Med andre ord, vaksiner gir svært sjeldent autoimmun sykdom, og selv i de få tilfellene de gjør det, er dødeligheten fra sykdommene man vaksineres mot vesentlig høyere enn risikoen for en mindre alvorlig og forbigående autoimmun sykdom fra vaksinen.

Men kan mRNA-vaksinen være en større risiko for autoimmun sykdom enn hva tradisjonelle vaksiner er? Det synes ikke å være noe utbredt faglig bekymring rundt dette, selv om frykten ikke er helt irrasjonell. Det finnes alltid en mulighet for at en vaksine kan trigge en autoimmun respons, altså at kroppens immunforsvar går til angrep på kroppens egne celler, men hvis det skjer fører det svært sjeldent til en autoimmun sykdom fordi kroppen har kontrollmekanismer som stort sett ordner opp i det på egen hånd.

Vaksiner basert på mRNA vil kanskje ha mindre risiko for å gi en autoimmun respons fordi mRNAet brytes ned så fort. I datene fra studiene på titusenvis av mennesker over flere måneder er det så langt ikke avdekket noen høyere risiko for autoimmun sykdom hos vaksinerte sammenlignet med kontrollgruppen.

FFV frykter altså at vaksinen kan føre til autoimmun sykdom, og selv om risikoen for dette kanskje ikke er null, så er den garantert mindre enn risikoen for å bli alvorlig syk av SARS-CoV-2.

Hvis vi gjør som FFV ønsker, og utsetter vaksinering med flere år, så tilsier ganske så enkel matematikk at det vil dø en del millioner mennesker, i tillegg til at flere titalls millioner mennesker vil måtte leve med langtidsbivirkninger fra covid-19.

Selv i et worst-case scenario vil ikke disse nye vaksinene kunne gi et verre resultat enn det.

Underraporterte vaksinebivirkninger?

Skjermbilde 2020 12 10 kl 22 10 19

FFV skriver at færre enn 1% av vaksinebivirkningene blir innrapportert. Hva er deres kilde for dette? Det forklarer de på sine egne nettsider hvor de viser til en rapport fra rundt 2010, og en kommentarartikkel fra 1993.

I denne kommentarartikkelen skriver de at kanskje bare 1% av alle bivirkningen fra alle type behandlinger og legemidler på sykehus rapporteres til FDA, og kilden til dette er en studie fra 1987 som kun så på leger på ett sykehus i Rhode island i USA. Hensikten med studien var nettopp å innføre et nytt system kalt MEDWatch for å styrke innrapporteringer, noe som etterfølgende studier viser har skjedd i de 30 årene som er gått siden den gang.

Med andre ord er denne «studien» særdeles svak i utgangspunktet, og om noe bekrefter den bare at disse tidligere svakhetene ner utbedret slik at tallet FFV bruker ikke lenger er korrekt.

Førstnevnte rapport fra 2010 er bare foreløpige data, og ikke en publisert studie. Her finner de riktignok at færre enn 1% av vaksinebivirkninger innrapporteres til FDA, men dette gjelder ikke alvorlige bivirkninger alene, dermed er tallene ikke så overraskende.

Vi vet at en ganske høy prosentandel av de som får vaksiner får milde og forbigående bivirkninger i form av muskelsmerter, lett feber, kuldefølelse, kvalme, svimmelhet osv, men dette er ofte knyttet mer til sprøytefrykt og noceboeffekter enn relle bivirkninger fra vaksinen i seg selv.

Det er heller ikke alvorlig, og å antyde at det er mye mer alvorlige bivirkninger fra vaksiner enn det som registreres, legger ikke FFV frem noe som helst dokumentasjon på.

Disse dataene sier heller ikke noe om rutinene i Norge, og er således ikke så nyttige uansett. Men å antyde at vaksiner egentlig er mye mer farlige enn vi får høre, er ren fiksjon.

Hvor farlig er covid-19?

Så kommer de til spørsmålet om covid-19 i seg selv, og argumenterer for at dette egentlig ikke er en så farlig sykdom. De skriver:

I hht de siste internasjonale studier ligger den samlede dødelighet på ca 0,1%, dette kan sammenlignes med dødeligheten ved en kraftig influensasesong.

Først må det nevnes at FHI har estimert dødeligheten i Norge til 0,31%, altså i så fall rundt tre ganger høyere enn fra en «kraftig influensasesong». Det er rart de ignorerer dette tallet, som burde være det mest relevante å vise til.

Men kilden de selv viser til sier at dødeligheten ligger på mellom 0,1% og 0,5% som er sammenlignbart med de middels store influensapandemiene i 1957 og 1968. Ikke bare en «kraftig influensasesong», altså, og muligens fem ganger høyere enn det FFV velger å skrive i brosjyren sin.

Data fra Storbrittania peker i retning av en total dødelighet (IFR) på rundt 1%, og i land som Belgia, Italia og Spania, samt i New York City, er dødeligheten estimert til å være høyere enn 1% i hele befolkningen – i følge FFV sin egen kilde.

Og ikke minst: Dette er dødeligheten i et scenario hvor vi faktisk har gjennomført lockdown i svært mange land. Dødstallene i Sverige synes å være rundt 10 ganger høyere enn i Norge (justert etter folketall), og selv om det selvsagt ikke endrer på den relative dødeligheten, så sier det noe om konsevensene i absolutte tall av å ikke klare å flate ut kurven over tid.

Vi kan ikke fortsette med lockdown i all fremtid, så skal vi unngå vesentlig høyere dødstall må vi ty til en vaksine.

Men så er det slik at alt ikke handler om dødelighet. Det er også et problem at rundt tre ganger flere blir alvorlig syke fra covid-19 enn fra influensa. Kombinerer du dette med en større smittsomhet fra SARS-CoV-2 enn fra sesonginfluensavirus, så vil det føre til en mange ganger høyere belastning på sykehusene enn hva dødeligheten alene skulle tilsi.

Det vil ha tragiske konskevenser for mange flere pasienter enn bare de med covid-19, noe flere land har fått smake på allerede, og en del sykehus i USA nå kneler under.

De skriver videre:

Gjennomsnittsalderen for de som dør er 82 år. Slik viruset har artet seg til nå er det liten grunn til at barn eller friske voksne skal behøve å frykte dette viruset.

Det er i prinsippet korrekt, men her overser de at selv med lav risiko for alvorlig sykdom og død hos yngre mennesker, så må den risikoen multipliseres med en høy faktor hvis vi lar smitten løpe løpsk. Om bare 0,01%, altså én per 10 000 smittede barn eller friske voksne skulle bli alvorlig syke eller dø av koronaviruset, vil det fortsatt føre til at flere hundre norske barn eller friske voksne mennesker vil bli alvorlig syke eller dø helt unødvendig.

Hvis det styrtet 5 SAS-fly i 2020 hvor alle passasjerer døde, ville FFV mene at det ikke finnes noen grunn til å se nærmere på flysikkerheten, og at dødsfallene er ubetydelige fordi de tross alt bare er en liten del av befolknigen?

De glemmer også at risikoen for eldre øker betydelig når det er mer smitte i samfunnet, fordi det er praktisk umulig å holde folk i risikogrupper isolert – noe tallene fra Sverige har vist oss. Vi vet heller ikke hvem som er i risikogrupper, selv om det antas at rundt 1 av 4 nordmenn er det, og det gjør ønskescenarioet til FFV enda mer håpløst.

Svineinfluensa

I brosjyren trekker de selvsagt frem svineinfluensapandemien i 2009 og skriver:

Under svineinfluensaen i 2009 ble vi utsatt for en skremselskampanje i media og av våre helsemyndigheter. Vi ble fortalt at 13 000 personer ville kunne dø, og alle ble oppfordret til å la seg vaksinere.

Dette er ikke helt riktig. Helsemyndighetene sa altså ikke at 13 000 ville kunne dø av svineinfluensa. De sa at ut fra en modell basert på influensapandemien i 1917, korrigert for bedre helsetiltak i dag, kunne man forvente 13 000 ekstra dødsfall om 1917-/worst-case-scenarioet skulle slå til. Men de sa eksplisitt at det mest sannsynlige scenarioet var en mildere influensa med få døde. Og denne pressekonferansen ble holdt hele 6 uker før det ble erklært pandemi.

Dette kan du lese alt om i denne bloggposten som jeg skrev i 2012.

Tvert imot sa FHI fra starten at svineinfluensaen hadde lav dødelighet, men kunne være veldig farlig for noen få. Det viste seg å være riktig all den tid det totalt sett døde omtrent like mange globalt som av en sesonginfluensa, men at medianalderen for død lå ca 50 år lavere (!) enn ved vanlig sesonginfluensa.

FFV skriver videre i sin kamp for å så tvil om helsemyndighetenes pålitelighet:

Våre politikere og helsemyndigheter forsikret oss om at vaksinen var trygg og effektiv. Det skulle vise seg at vaksinen var lite utprøvet og førte til at mange fikk alvorlige bivirkninger.

Pasientskadenemda har foreløpig utbetalt 365 millioner kroner i skadeerstatninger, og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker.

Det var all grunn til å anta at vaksinen var trygg og effektiv. Det som derimot skjedde var umulig å forutse, da det var en salig kombinasjon av tilfeldige faktorer man ikke kunne ha testet for. (Det forklarer jeg i mer detalj her.)

Vaksinen var i aller høyeste grad effektiv, mer enn 90% effektiv, og for 99,99% av de vaksinerte så var det ingen alvorlig bivirkning. Men tragisk nok tyder mye på at kanskje rundt 1 per 10 000 vaksinerte fikk narkolepsi fra vaksinen. De aller fleste av disse (121 av 200 saker) har fått medhold i pasientskadeerstatning, ikke bare 1 av 5 slik FFV hevder.

Tar vi med de som har søkt erstating fordi de hevder å ha fått ME fra vaksinen, så har riktignok færre av dem fått medhold, men selv om de inkluderes har ca 1 av 3 fått erstatning totalt sett. Det er lite grunn til å tro at pandemivaksinen i 2009 utløste ME hos mange da det aldri er påvist noen statistisk eller vitenskapelig sammenheng her.

Selv hos de som har fått medhold, er det ofte svakt grunnlag for å tro at vaksinen forårsaket sykdommen, men så lenge man opererer med omvendt bevisbyrde skal de få erstatning hvis staten ikke kan dokumentere en mer sannsynlig årsak.

Visste du at…

Til slutt skal vi se litt på noen påstander FFV ramser opp under tittelen «Visste du at…»:

Vaksineprodusentene er fritatt for økonomisk ansvar i forhold til de som blir skadet av vaksinene.

Ja, for vaksiner som myndighetene har som del av sine vaksineprogram, eller anbefaler i forbindelse med f.eks. en pandemi, så overtar staten (ved Norsk Pasientskadeerstatning, NPE) erstatningsansvaret.

Ettersom man her opererer med omvendt bevisbyrde, altså at pasienten har krav på erstatning med mindre staten v/NPE kan sannsynliggjøre at det er mest sannsynlig at vaksinen ikke forårsaket skaden, så er dette en trygg og god ordning. En ordning som sannsynligvis er vesentlig bedre enn om den enkelte pasient måtte gå til søksmål mot legemiddelgiganter for å få erstatning.

At vaksineprodusenter er fritatt for erstatningsansvar skyldes også at det vil være tilnærmet umulig for dem å kunne utvikle vaksiner ellers. Over lang tid har de fleste tidligere vaksineprodusenter måtte kaste inn håndkledet fordi de ble så nedlesset i usaklige søksmål at det ikke var økonomisk forsvarlig for dem å utvikle og selge vaksiner lengre. Dermed har de fleste land en ordning hvor staten selv overtar dette ansvaret overfor sine innbyggere.

I USA ble National Vaccine Injury Compensation Program nedsatt i 1986 for å gjøre det enkelt for folk som hevder de er blitt skadet av vaksiner å få erstatning. De legger listen veldig lavt og betaler også omkostningene til advokat og kostnader knyttet til saken slik at det er gått sport i advokatbransjen å ta på seg slike saker. Det er «big business», og fører kanskje også til overdrevent mange pasientskadeerstatningssaker i USA.

Uten et slikt statlig system for erstatning fra påståtte vaksineskader, ville vi ikke lenger hatt vaksiner fordi det da ikke ville være lønnsomt å produsere dem. Mengden av søksmål mot vaksineprodusenter som det har vist seg at var grunnløse, har historisk sett vært så kostbare for legemiddelfirmaene å forsvare seg mot, at svært mange har sluttet å produsere vaksiner. Det er en situasjon som er uholdbar med mindre vi vil tilbake til 1930-tallets tilstander. Derfor har myndighetene overtatt erstatningsansvaret, og legger listen for utbetaling lavt – men ikke uforsvarlig lavt.

Det er svært vanskelig å få anerkjennelse og erstatning for en vaksineskade.

Nei. Hvis ikke NPE, som gjennomgår hver sak svært grundig, kan sannsynliggjøre at symtomene eller sykdommer var til stede allerede før personen fikk vaksinen (noe som ofte er tilfellet), eller at noe annet med større sannsynlighet førte til skaden (noe som også svært ofte er tilfelle, f.eks. at en tidligere infeksjon har utløst f.eks. en autoimmun sykdom allerede før de fikk vaksinen), så vil pasienten få erstatning.

På sine nettsider nevner FFV et par norske saker hvor et par personer måtte kjempe i lang tid før de fikk medhold, men selv om de til slutt vant og fikk erstatning, så er det svært lite vitenskapelig evidens for at de faktisk ble skadet av vaksinen. Sånn sett viser de sakene at det i praksis er lav terskel for å få erstatning. Ja, noen kjemper en lang og innbitt kamp, men det er da også mest sannsynlig fordi de har en særdeles dårlig sak og strengt tatt ikke burde fått erstatningen om man ser rent vitenskapelig på det.

(Likevel er jeg glad de fikk det, fordi tvilen skal komme pasientene til gode når staten er motparten. Det er bare viktig å være klar over at disse erstatningene ikke nødvendigvis sier noe om vaksinens faktiske rolle i sykdommene.)

Pågående endringer av bioteknologiloven og genteknologiloven har som konsekvens at de nye genteknologiske vaksinen får en svekket regulering og kontroll.

Nei. De samme krav til effektivitet og sikkerhet stilles til vaksinene uansett hvordan de produseres.

I vaksinestudier benyttes ikke nøytralt placebo, men heller en annen vaksine eller en aktiv adjuvans. Dette strider mot de krav som foreligger ved all annen sikkerhetstesting av legemidler.

Dette er et svært vanlig argument fra vaksinemotstandere, men gir ingen mening. For det første er ikke påstanden korrekt. Ja, i den nye Pfizer/BioNTech-vaksinen som FFV frykter så mye at de har designet, trykket og distribuerer en brosjyre om det, så fikk placebogruppen sprøytet inn saltvann – et nøytralt placebo.

Skjermbilde 2020 12 10 kl 23 32 37

Auda.

Men å alltid teste vaksiner mot «ekte placebo» i form av f.eks. saltvann er ikke alltid det mest etiske eller vitenskapelig sett beste. Likevel brukes ofte ekte placebo i vaksinetesting, noe man kan finne oversikter over f.eks. her og her. FFV kan ikke har brukt mye tid på å sjekke om påstanden de har trykket opp faktisk stemmer.

Når det brukes en annen vaksine som placebokontroll, er det fordi den andre vaksinen allerede har vist seg å være trygg og kan ha vært testet mot f.eks. saltvannsplacebo, og siden det finnes en effektiv vaksine ville det være uetisk å frarøve placebogruppen muligheten til å motta denne vaksinen. De får derfor da en kjent og effektiv vaksine, og så får testgruppen en ny vaksine for å se om den er tryggere og har bedre effekt enn den beste vaksinen som finnes tilgjengelig.

Under koronapandemien har demokratiske rettigheter blitt tilsidesatt. Mange land ruller nå ut et overvåkingssamfunn med detaljert løpende kartlegging av sine innbyggere.

Vel, det er også jeg motstander av, og jeg laget en hel videoserie hvor jeg kritiserte personvernaspektet ved den opprinnelige Smittestopp-appen tilbake i april. Jeg var og en av de som opprinnelig signerte oppropet mot appen. Men dette momentet har svært lite med diskusjonen om vaksiner å gjøre, og synes å være tatt med mest av alt for å bygge opp under irrasjonell frykt.

Det eneste argumentet FFV har for denne påstanden er at vi har et sentralt, digitalt vaksineregister for de som er født etter 1995. Og at det «det blir diskutert flere steder at man ønsker å kunne koble vaksineregisteret opp mot et ID kort evt. pass», men det er altså ikke en realitet, og har uansett lite med vaksinen i seg selv å gjøre.

Covid-pass, tvangsvaksinering og en rekke restriksjoner er varslet i flere land. De som ikke følger kravene vil risikere å bli fratatt grunnleggende rettigheter.

Her viser de til en plan fra World Economic Forum som vil lansere noe de kaller CommonPass. Dette skal gi muligheten for mennesker globalt å kunne dokumentere sin covid-19-status uten å gi fra seg noen andre helseopplysninger.

Hensikten med CommonPass er altså å gjøre dine data tryggere, fordi alternativet er å måtte bære med seg papirdokumentasjon som ofte er fra ukjente laboratorier på et utall ulike språk som enkelt kan forfalskes.

CommonPass skal være basert på åpne standarder, nøytralitet, gjennomsiktighet og sterkt personvern. Dette vil gjøre det enkelt og sikkert å kunne dokumentere at man innfrir kravene til covid-19-status i land man skal reise til. Å hevde at dette vil frata oss grunnleggende friheter er å snu det helt på hodet.

De dokumenterer heller ikke noe sted at vi i Norge står i risiko for å bli tvangsvaksinert, og helsemyndighetene har til alle tider vært tydelige på at de ønsker at vaksiner skal være frivillig.

Det meste av argumentasjonen her handler altså om spekulasjoner uten grunnlag. Men noe skummelt må de jo dikte opp for å kunne fremstå som modige helter som kjemper mot (den innbilte) dragen.

Konklusjon

Så, da har jeg tatt for meg det aller meste av påstandene i brosjyren, og det var knapt en eneste setning som ikke var villedende på en eller annen måte.

Kort oppsummert så er frykten for mRNA-vaksiner basert på flere misforståelser, og dataene vi har så langt tyder på at de er trygge. Skulle det oppdages ukjente alvorlige bivirkninger, vil vaksinen fort bli trukket fra markedet igjen.

Covid-19 har høyere dødelighet enn influensa, men problemet er mye større enn det. Det handler også om alvorlig sykdom, om sykehuskapasitet, og om økonomiske konsekvenser. Du kan lese mer om dette i min tidligere bloggpost hvor jeg besvarer spørsmål rundt pandemien.

Det er ingen planer om tvangsvaksinering, og du har fortsatt full råderett over din egen kropp hva gjelder medisinsk behandling og vaksinering. Påstandene om svineinfluensavaksinen er i all hovedsak feil, og det samme er påstandene rundt pasientskadeerstatning.

Konklusjonen er altså at når FFV hevder de har som formål å gi «uavhengig informasjon» og «bidra til en bredere innsikt» i vaksiner, så lykkes de ikke særlig bra. Det de har oppnådd med denne brosjyren er å gi «feilaktig informasjon» og å «bidra til en dårligere innsikt» i vaksinespørsmålet.

Hvis du skulle få en slik i postkassen anbefaler jeg at du fyrer opp i peisen med den mens du fortsatt praktiserer sosial distansering i vente på en vaksine.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!