Covidfilmen 2020 – en søvndyssende halvtime med løgner

Last updated on 29. april 2021

Den 20. januar 2021 ble det lastet opp en video på YouTube. Videoen heter «Covidfilmen 2020 – Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden.»

Skjermbilde 2021 01 23 kl 04 13 25

Videoen, som er laget av en eller noen anonyme som kaller seg ViktigViten, spres for tiden som et pandemisk virus i sosiale medier, og innledes på følgende vis:

Denne film inneholder ingen egne påstander. Den inneholder bare informasjon med referanser. Hensikten er å skape åpenhet og debatt. Gjør viktig informasjon tilgjengelig og forståelig. Håpet er også at filmen vil redusere frykt.

Det er flott at filmen forsøker å basere seg på «informasjon med referanser», men når ViktigViten ikke selv forstår referansene de viser til, blir det hele et sammensurium av faktafeil og pinlig vås.

Og når de har til hensikt å «skape åpenhet og debatt» – og så lanserer filmen med stengt kommentarfelt, så gir ikke det særlig troverdighet…

* Les også: Faktisk.no – En rekke feil i viral korona-film (publisert noen dager etter denne bloggposten)

Jeg har sett gjennom videoen og tatt for meg nesten alle påstander i denne. Det har vært mange timers jobb, og jeg blir derfor glad om du deler denne bloggposten der du kan. Det er mye informasjon å faktasjekke for én person, så om du skulle finne feil eller mangler i teksten, må du gjerne ta kontakt eller skrive i kommentarfeltet.

Er du uenig i noen av mine påstander, forventer jeg at du underbygger din uenighet med gode, vitenskapelige kilder.

Synes du arbeidet jeg gjør er verdifullt setter jeg stor pris på om du vil støtte meg på patreon.com/tjomlid slik at jeg får mulighet til å drive mer folkeopplysning og faktasjekking via blogg, podcast, video, bøker og foredrag.

Så over til videoen som er delt opp i tre faser.

* Les også: Gjennomgang av referanselisten til Covidfilmen 2020

Fase 1 – Fokus på dødstall

I hver fase er det flere underpunkter som jeg skal ta for meg.

1. Definisjonsendringen av pandemi

I starten av videoen påstås følgende:

Kriteriene for å erklære en pandemi ble endret i 2009.

Dette er delvis riktig. WHO endret sin beskrivelse av pandemi i mai 2009, og en pandemi av svineinfluensa ble erklært i juni 2009.

Ordet pandemi betyr i følge Folkehelseinstituttet (FHI) «et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden». Men i beskrivelsen av pandemi på noen av WHO sine nettsider ble det tidligere også tatt med at sykdommen måtte forårsake mange sykdomstilfeller og dødsfall. Dette ble altså fjernet i mai 2009.

Det er uklart hvorfor dette ble gjort, og det har vært skrevet og diskutert mye i ettertid. Den formelle definisjonen av pandemi har nemlig ikke noe med hvor alvorlig sykdommen er å gjøre. Kun hvor stort område den sprer seg på. Hvis den sprer seg over et veldig stort geografisk område, f.eks. over flere kontinenter, eller globalt, er det en pandemi, selv om sykdommen ikke trenger å være så farlig.

Svineinfluensa endte opp med å smitte rundt 20% av verdens befolkning og var til stede i alle land, så det var definitivt en pandemi. Men selv i 2009 var WHO likevel trege med å erklære det en pandemi, og det skjedde ikke før det var påvist smitte i over 70 land, med stadig spredning til nye deler av kloden.

Det har vært spekulert i om WHO valgte å beskrive en pandemi som en sykdom som også krever mange liv fordi de ønsket å bruke en mer folkelig forståelse av ordet og på den måten kanskje enklere få folk til å forstå hvor alvorlig en pandemi kan være. Det ville kanskje også gjøre det enklere å få politisk vilje og økonomiske midler til å være forberedt på en pandemisituasjon.

I realiteten viser Covidfilmen bare til en beskrivelse på en nettside hos WHO. Det har ikke noe med den formelle definisjonen av pandemi å gjøre. Altså definisjonen og handlingplanen WHO legger til grunnlag for en eventuell pandemierklæring.

Denne ble utviklet i 1999, og så revidert i 2005 og altså igjen i 2009. Men den siste revisjonen ble, etter er prosess som varte i et par år, ferdigstilt allerede i februar 2009, flere uker før man i det hele tatt hadde oppdaget noe utbrudd av svineinfluensa. Kravet om at et pandemisk virus måtte føre til mye sykdom og død ble fjernet fra pandemiplanene allerede i 2005 – men var altså åpenbart ikke blitt oppdatert på selve nettsidene.

Hva nettsidene sa våren 2009 hadde altså ingen betydning for den faktiske håndteringen av svineinfluensapandemien.

Bør en erklæring av pandemi forutsette mye sykdom og død? Det er en vanskelig diskusjon hvor «de lærde strides». Teknisk sett er det nok riktig å ikke kreve mye dødsfall eller nødvendigvis veldig alvorlig sykdom, fordi et pandemisk virus kan likevel få samfunnet til å stoppe opp og overbelaste helsevesenet, selv om relativt få dør av det.

Dette så vi et eksempel på med nettopp svineinfluensaen i 2009 hvor intensivavdelinger verden over var overbelastet med syke, selv om det ikke døde flere enn i en vanlig influensasesong globalt.

Videoen fortsetter med:

Fra mai 2009 kunne man nå erklære en pandemi ved milde epidemier, men dette vet ikke folk flest.

Nei, det er direkte feil. En epidemi har en begrenset utbredelse. Det kan aldri kalles en pandemi, og WHO har historisk sett, også ved covid-19, vært nølende med å erklære pandemi. Det har ikke blitt gjort før store deler av verden er påvirket av det nye viruset.

Svineinfluensa ble erklært like etter, i mai 2009.

Feil, det ble erklært som pandemi 11. juni 2009.

Den viste seg å være særdeles mild.

Det er heller ikke riktig. Globalt var det riktignok ikke flere dødsfall fra svineinfluensa enn fra vanlig sesonginfluensa, men medianalder på døde lå nesten 50 år lavere enn ved sesonginfluensa. Mens man ved vanlig influensa nesten utelukkende bare ser dødsfall hos folk over 70 år, var medianalderen for døde av svineinfluensa bare 38 år. Ja, det var faktisk bare ett dødsfall i Norge hos noen over 70 år, og halvparten av de som døde var under 40 år, inklusiv barn, ungdommer og unge voksne.

Teknisk sett var nok svineinfluensaen svært alvorlig, men heldigvis så det ut til at veldig mange eldre mennesker allerede hadde en viss immunitet mot denne influensavarianten. Derfor så vi ikke høyere dødstall.

Målt i tapte leveår var altså svineinfluensaen mer alvorlig enn pandemien i 1968 («hongkongsyken») og så og si like alvorlig som pandemien i 1957 («asiasyken»).

Skjermbilde 2021 01 23 kl 04 31 43

2. Skrekktallene

Covidfilmen går nå over til å angripe Neil Ferguson, epidemiolog og professor i matematisk biologi ved Imperial College i London som fikk mye omtale tidlig i pandemien for å ha beregnet ulike scenarioer for dødsfall knyttet til covid-19.

Så godt som alt videoen påstår i denne sekvensen er feil, og avslører en sjokkerende manglende kildekritikk.

Først hevdes det at WHO erklærte pandemi 11. mars 2020 på grunnlag av Fergusons beregninger. Ferguson var riktignok rådgiver for WHO under svineinfluensapandemien i 2009, og hadde fortsatt den rollen da koronapandemien ble erklært i 2020.

Men ser vi på situasjonen i 2009 så ble svineinfluensapandemien neppe erklært på grunnlag av hans estimater alene. Han satt dengang i en komité sammen med 14 andre, og felles for alle land, inkludert Norge som vi snart skal se, var at pandemiplaner dengang i all hovedsak var basert på fugleinfluensa og modelleringer ut fra spanskesyken. Disse i utgangspunktet overpessimistiske vurderingene ble korrigert i løpet av få uker etter at pandemien ble erklært.

I tråd med retningslinjene erklærte likevel WHO pandemi igjen i 2020 fordi det nye koronaviruset på det tidspunktet hadde spredd seg til 114 land og det var dokumentert minst 118.000 smittede, og nesten 5000 døde. Dette var altså i tråd med retningslinjer etablert lenge før Ferguson kom inn i bildet.

Pandemien ble erklært fordi WHO så en «alarmerende grad av spredning og alvorlighet, og en alarmerende passivitet i befolkningene» verden over, i følge WHOs generaldirektør, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tallene som trekkes frem som Fergusons estimater over dødstall i Storbritannia fra covid-19, er ikke korrekte. Ja, i rapporten fra Imperial College ble 500.000 dødsfall lagt frem som mulig antall dødsfall hvis ingen tiltak ble innført. Rapporten ble utarbeidet av 30 forskere, og tok utgangspunkt i det man da visste om koronaviruset fra italienske forhold, hvor dødeligheten dengang var beregnet til 3,4%. Det var ikke et estimat på et forventet antall døde fra covid-19.

Rapporten viste ulike modeller for utvikling av koronavirus i Storbritannia gitt ulike tiltak, og mye basert på denne rapporten innførte landet mange av disse tiltakene. Likevel er dødstallene i Storbritannia nå på 100.000, så det er vanskelig å si at Fergusons rapport var for pessimistisk denne gangen…

I videoen forsøker man så å vise hvordan Fergusons beregninger og funksjon som rådgiver for den britiske regjeringer har vært mislykket tidligere.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 04 52 47Det sies at han i 2002 hevdet at kugalskap kunne ta livet av opp til 50.000 briter, mens det i realiteten bare døde 177 mennesker.

Dette er igjen villedende. Rapporten estimerte at det kunne dø fra 50 til 50.000 mennesker av kugalskap og Creutzfeldt-Jakobs sykdom fra storfe, og opp til 150.000 hvis det spredte seg også i sauer. (Det riktige tallet på døde er for øvrig 178, ikke 177.) Men det nedre estimatet var altså 50 mennesker, eller 110 om sykdommen spredte seg til sauer.

Det påpekes så at det i 2001 ble slaktet 6 millioner sauer, griser og kyr av frykt for spredning av sykdommen, og at årsaken til dette var Fergusons beregninger. Noe som er rart ettersom hans rapport kom flere måneder etter at nedslaktingen var fullført.

Senere analyser har vist at dette nok likevel var riktig å gjøre den gang, fordi det i 2001 var umulig å diagnostisere sykdommen raskt nok til å kunne stanse den fra massiv spredning. I videoen hevdes det at denne nedslaktingen skjedde «selv om det ikke forelå tegn på smitte», men Creutzfeldt-Jakobs sykdom var allerede påvist på 30-50 ulike gårder. Da hadde man få andre valg fordi om man ventet til det ble påvist smitte på enda flere gårder, ville det kunne være for sent, og kjøtt spist av mennesker kunne da altså ta store antall liv.

Det unngikk man heldigvis, men kanskje nettopp fordi man slaktet ned store mengder dyr så tidlig som mulig.

I videoen sies det videre at Ferguson estimerte at 200 millioner mennesker kunne dø av fugleinfluensa, men at bare 282 har dødd. Det riktige tallet på døde er i skrivende stund 455 mennesker, men det var da likevel en drøy overdrivelse fra Ferguson?

Vel, i realiteten var ikke dette basert på noen rapport eller rådgivning til britiske myndigheter. Det var et tall han kastet frempå i et intervju med The Guardian i 2005. Da sa han at rundt 40 millioner mennesker døde av spanskesyken i 1918, og siden det er 6 ganger flere mennesker på kloden nå, kunne man estimere at en pandemi av fugleinfluensa dermed kunne drepe 200 millioner mennesker.

Pandemisk fugleinfluensa regnes fortsatt som den kanskje største naturlige trusselen mot menneskeheten.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 04 53 48Videre sies det i videoen at han i 2009 estimerte at 65.000 briter kunne dø av svineinfluensa, mens det i realiteten bare døde 457. Dette kobles sammen med at norske helsemyndigheter i 2009 sa at 13.000 nordmenn kunne dø, mens bare 33 mennesker faktisk gjorde det.

Begge disse påstandene er grovt misvisende. Tallene som oppgis her er igjen «worst case scenarioer», ikke det antallet man regnet med ville dø.

I Norge kom tallet 13.000 fra en tidligere utarbeidet pandemiplan fra 2008 som var modellert på fugleinfluensaviruset (H5N1), som er mye mer dødelig enn svineinfluensaviruset (H1N1), samt dødstallene fra spanskesyken.

Pandemiplanen var altså ikke tall beregnet på svineinfluensa, og i den nevnte pressekonferansen ble det understreket at dødstallene mest sannsynlig ville ligge mye lavere enn dette. Pressekonferansen skjedde også flere uker før det ble erklært pandemi.

Tallet for mulige døde i Storbritannia var også et «worst case scenario» som kunne legge grunnlaget for pandemiforberedelser, men ikke det tallet man trodde ville dø av svineinfluensa. Estimatet på i verste fall 65.000 døde kom på et svært tidlig tidspunkt da man trodde svineinfluensa kunne ha 2% dødelighet, men det ble bare en måned senere nedjustert til 0,4% dødelighet, og seks uker senere til 0,1% dødelighet.

Ferguson har likevel i ettertid tatt selvkritikk på at de ikke utarbeidet et estimat for faktiske dødstall fra svineinfluensa, og at meningen bak tallene som kom ut til media ikke ble tydelig nok forklart.

Problemet både i Norge og England er at mens forskere skal lage modeller som viser nedre og øvre grenser for estimatene, så tar alltid media tak i de øverste estimatene og publiserer dem. Dermed forvilles befolkingen, og unødvendig frykt skapes. Men dette er ikke forskernes feil, det er primært et problem med media.

Felles for alle disse eksemplene er at de faktiske dødstallene er en konsekvens av at tiltak ble iverksatt, mens de høyeste estimatene for dødsfall blant annet var basert på at ingen tiltak ble iverksatt. Det samme ser vi med covid-19. Folk peker på få døde i Norge sammenlignet med «worst case scenarioene», og at nedstengningen av landet derfor er en overreaksjon, men glemmer at dødstallene er så pass lave nettopp fordi vi har hatt strenge tiltak for å begrense smittespredning.

Det er litt som når noen hevder at vi ikke trenger å vaksinere mot meslinger fordi ingen lenger får meslinger, og glemmer da at ingen får meslinger nettopp fordi vi vaksinerer mot meslinger…

La oss se videre i filmen. Nå får vi høre følgende:

Hvorfor bruker myndighetene en rapport som ikke er vurdert av andre fagfolk og som mer likner et utkast? hvorfor bruker myndighetene en person som gang på gang fullstendig har bommet med estimatene?

Fergusons estimater om 500.000 døde briter og 2,2 millioner døde amerikanere er altså også et «worst case scenario» basert på at ingen tiltak ble innført. Ikke et estimat over forventet antall døde.

Dette blir merkelig nok presentert som fryktpropaganda i Covidfilmen, men hva er realitetene i dag? Jo, rundt 3,5 millioner briter er eller har vært smittet, og nesten 100.000 briter er døde av covid-19! I USA med varierende grader av smittevernstiltak og lockdown har nesten 25 millioner vært smittet,og dødstallet har nå passert 400.000 – med over 4000 nye dødsfall per døgn. Uten vaksiner og enda strengere lockdown vil man altså kunne passere Fergusons worst-case-tall innen utgangen av 2021.

Så disse «skrekktallene» fra Ferguson har altså vist seg å være ganske realistiske.

Vi får så noen påstander rundt svineinfluensavaksine og bivirkningen narkolepsi, men det har jeg skrevet så mye om tidligere at jeg ikke skal gjenta meg selv her.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 08 21

Det vises deretter et videoklipp hvor professor Dolores Cahill, immunolog og molekylærbiolog, sier at da pandemien ble erklært 11. mars var koronaviruset en sesongbetont virus fra desember til april. Hva hennes poeng med det er, må gudene vite, og det er beviselig feil.

Hun sier videre at bare 4000 mennesker var døde i mars 2020, og at det derfor ikke var noen grunn til å erklære det en pandemi. Men som tidligere nevnt så har ikke pandemi noe med sykdommens alvorlighet å gjøre, men derimot med spredning. På det tidspunktet var altså det nye koronaviruset oppdaget i 114 land.

Det er vel også verdt å nevne at Dolores Cahill i juni 2020 ble bedt om å tre ut av en ledende vitenskapelig komite i EU fordi hun i et intervju med an alt-right-aktivist den 10. mai hevdet at man var immun mot koronavirus for livet hvis man først har vært smittet, og at dødsfall og sykdom kunne vært unngått med ekstra vitaminer.

Hun sa også at folk med alvorlige underliggende sykdommer som cystisk fibrose fritt kunne bevege seg rundt i samfunnet om de bare styrket sitt immunforsvar med vitaminer først.

På toppen av det hele spredte hun konspirasjonsteorier om at «politikere og media» brukte covid-19 for å spre frykt for å kunne frarøve oss rettigheter, gjøre oss mer syke, og tvinge på oss vaksiner. Hun har også forsvart bruk av hydroksyklorokin som behandling mot covid-19.

Vi vet i dag at alle disse påstandene er feil.

Påstandene til Cahill er blant annet tilbakevist her.

3. Nedgradering av sykdommen

Vi får nå se en sekvens hvor videoen hevder at nedgradering av sykdommens alvorlighet skjedde i det stille og ikke ble kommunisert til folk flest. Dette skjedde i Storbritannia 19. mars 2020, og estimater for antall døde ble nedjustert fra 500.000 til 20.000 den 25. mars. CDC i USA reduserte estimatet for dødelighet til 0,26% den 26. mai.

Det er noe uforståelig hva poenget med å påpeke dette er. Det er vel allmenn kunnskap at disse tallene hele tiden har endret seg etterhvert som vi fikk mer informasjon om det nye koronaviruset.

Men i realiteten nedjusterte ikke Ferguson tallene fra 500.000 døde til 20.000.

Som tidligere forklart så var 500.000 basert på et verst tenkelig scenarion hvor ingen tiltak ble innført. Men om tiltak ble iverksatt sa rapporten at man kunne forvente 20.000 døde. Og ettersom Storbritannia innførte de anbefalte tiltak, var det altså nå tallet på 20.000 som gjaldt.

Igjen misforstår eller bevisst feilrepresenterer ViktigViten fakta. Tiltakene er for øvrig åpenbart ikke gjennomført strengt nok ettersom det faktiske dødstallet nå allerede er fem ganger høyere enn dette.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 22 11

Det vises så et videoklipp med Dr Mohammad Adil, sjefskirurg og styreleder i World Doctors Alliance som sier at dødeligheten til covid-19 ikke er høyere enn fra vanlig influensa. Dette repeteres så av professor Cahill.

Denne «Covidfilmen» ble publisert 20. januar 2021. På dette tidspunktet vet vi at det er mer enn 2 millioner døde verden over. Vanlig influensa tar normalt livet av mellom 290.000 og 650.000 mennesker globalt. Vi har altså nå dødstall som ligger minst 4 ganger høyere enn fra sesonginfluensa, og likevel våger videoskaperen å gjenta den tilbakeviste påstanden om at covid-19 ikke er farligere enn influensa?

Videoen som klippene med Cahill i Covidfilmen er hentet fra, er også faktasjekket og debunket av bl.a. Reuters og flere andre, og videoen ble tatt ned fra YouTube fordi den brøt reglene om å ikke spre desinformasjon om pandemien.

Og ja, Mohammad Adil har for øvrig nå mistet legelinsensen sin i 12 måneder for å ha spredt påstander i sosiale medier om at covid-19-pandemien er falsk.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 26 27

4. Hvordan fastsettes dødsårsaken?

I denne sekvensen problematiserer videoen måten man definerer covid-dødsfall på. Her piskes den døde hesten som hevder at sannsynligvis alt for mange dødsfall som tilskrives covid-19 ikke egentlig skyldes covid-19. Påstanden fremlegges helt uten dokumentasjon, og er feil.

Faktisk.no har gått gjennom denne påstanden for norske forhold og viser også at norske covid-dødsfall i all hovedsak ser ut til å være korrekte.

Tall fra Storibritannia tilbake i oktober fant også at hvis man regnet med alle dødsfall hvor covid-19 bare var medvirkende til dødsfallet, var tallet dengang 52.327 døde. Men tok man bare de bekreftede covid-døsfallene, var tallet 48.168. Ergo er forskjellen i beste fall veldig liten og har ingen stor innvirkning på de totale dødstall.

Det ville også være feil å ikke telle covid-relaterte dødsfall med i statistikken selv om det også var andre medvirkende faktorer. Det har jeg drøftet nærmere her.

Og ikke minst: Hvis det så var at dødsraten fra covid-19 er oppblåste tall, hvordan forklarer man da overdødeligheten som nå sees verden over? En overdødelighet som er der på tross av at f.eks. influensadødsfall har sunket betydelig grunnet smittevernstiltak i 2020? Hvis det ikke er covid-19 som har tatt livet av så mange mennesker, hva er det da? Her blir ViktigViten svar skyldig.

I videoen gjentas også den for lengst tilbakeviste myten om at bare 6% av amerikanere hadde covid-19 som eneste dødsårsak på dødsattesten sin og at 94% av dødsfallene derfor kanskje ikke burde regnes som covid-dødsfall. Dette er feil, fordi selv om man har en annen underliggende sykdom så regnes altså covid-19 som den utløsende årsaken til dødsfallet. Uten covid-19 kunne disse levd videre, selv med andre sykdomstilstander.

Det er litt som å si at om jeg går og skyter en person med en alvorlig lungesykdom, så kan ikke det regnes som drap fordi vedkommende ville snart ha dødd av lungesykdommen uansett. Jeg tror ikke ViktigViten virkelig mener dette om hen tenker seg litt om.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 30 40Vi får så høre at senator Scott Jensen den 12. april 2020 sa at en pasient på Medicare utløser en betaling på $4600 til sykehuset hvis hen har lungebetennelse, men om diagnosen er covid-19 får sykehuset $13.000, og hvis pasienten legges i respirator $39.000.

Denne påstanden er faktasjekket flere steder, og tallene synes å være noenlunde realistiske.

Men det er ikke avdekket noe utbredt juksing på denne fronten, og det finnes ikke dekning for å hevde at disse beløpene er fastsatte beløp som faktisk utbetales selv om Covidfilmen stiller det retoriske spørsmålet om sykdomstallene i USA av denne grunn er oppblåste. Igjen helt uten dekning for påstanden. Og igjen helt uten å ta innover seg at USA nå har en enorm overdødelighet sammenlignet med normalår.

Covidfilmen går deretter over til å vise til høy dødelighet tidlig i pandemien i Italia, og forklarer det med blant annet luftforurensning, mange eldre mennesker, dårlig beredskap på sykehus osv. Det er vanskelig å forstå relevansen av dette da det ikke bortforklarer at covid-19 førte til svært mye høyere dødstall enn normalt. Det kan være relevant med tanke på at andre land ikke uten videre kunne eller burde modellere sine forventede dødstall ut fra italienske data, men dette presiseres ikke i videoen.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 33 14

Så går filmen over til å hevde at en forside i New York Post fra 10. april 2020 som viser en massegrav på Hart Island er falsk. Det hevdes at denne massegraven ikke skyldes covid-19 dødsfall, men at det har vært begravet uidentifiserte lik der, i snitt 25 likkister i uken, siden 1869.

Bildene av massegrav fra New York som gikk verden over tidlig i april 2020, handlet ikke om covid-19. De handlet om en vanlig praksis på Hart Island.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 34 52Deretter viser de til noen tweets fra borgermester i New York, Bill de Blasio, som sier at praksisen på Hart Island vil fortsette som før, og at det ikke vil bli foretatt noen massebegravelser av covid-døde der.

Mer enn det får vi ikke høre. Covidfilmen har fått frem sitt poeng om at dette var en løgn, og borgermesteren har bekreftet dette.

Men dette var i april 2020. Hva skjedde egentlig etterpå?

Vel, normalt begraves rundt 1000 mennesker hvert år på Hart Island. Det Covidfilmen ikke nevner er at ved utgangen av oktober 2020 var 2009 newyorkere blitt begravet der. Mer enn dobbelt så mange som året før. Vi vet ikke om alle disse døde av covid-19, men grunnet mangel på gravplasser på grunn av covid-19-utbruddet i New York, ble altså svært mange flere enn normalt begravet på denne øya.

I videoen vises bare to av de Blasios tweets. De unnlater selvsagt bevisst å vise de neste tweetene i hans tråd på Twitter:

Skjermbilde 2021 01 23 kl 14 15 20

Her sier altså borgermesteren selv at det er mange flere dødsfall enn normalt på grunn av covid-19. Tweeten som vises i videoen om at «there will be no mass burials on Hart Island» betyr altså ikke at det ikke foregår et unormalt stort antall begravelser der. Han vil bare forsikre innbyggerne om at de forsøker å gjøre dette med så mye respekt som mulig, og at det kun er døde som ingen familie tar hånd om eller etterlyser som vil bli begravet der.

Hvorfor sier ikke Covidfilmen noe om det? Dette må de ha visst om de faktisk sjekket kildene sine. Men videoen forsøker ikke å fortelle deg sannheten. De vil fortelle deg den historien de ønsker du skal tro på.

Med andre ord, i motsetning til hva Covidfilmen eksplisitt hevder, så handlet bildene fra massegraven altså om covid-19.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 37 52

Fase 2 – Fokus på smittetall

Da var vi nesten halvveis i videoen og over i fase 2. La oss se hva som kommer nå.

1. Hva betyr det å være «smittet»?

Vi får først høre om professor og barnelege Dag Bratlid som i et debattinnlegg i Aftenposten 8. september 2020 påpeker at mens leger definierer «smittet» som person som er syk, så definerer myndigheter og media det som en person som har testet positivt, uavhengig av symptomer.

I dette debattinnlegget hevder også denne professoren at covid-19 ikke er farligere enn influensa, og at vi må huske på at det tross alt også er er 290.000-650.000 dødsfall fra influensa globalt hvert år. Ja, det husker vi på, og nettopp derfor er covid-19 åpenbart vesentlig dødeligere enn influensa.

Og om du ikke mener disse døstallene skyldtes covid-19, så var uansett dødstallene rundt 3x høyere enn normalt på det tidspunktet debattinnlegget ble skrevet. Hvis det ikke skyldes den pågående pandemien, hva skyldes det da? Argumentet fra professoren er kunnskapsløst og meningsløst.

Meningene til Bratlid, og hans oppfølgingsinnlegg i Aftenposten, er et sammensurium av subjektive meninger som ikke holder vann. Han hevder at SARS-CoV-2 ikke er spesielt smittsomt – basert på kirsebærplukking av en håndfull studier som ikke er representative (f.eks. fra fly) og ignorerer internasjonale beregninger gjengitt bl.a. av FHI som påpeker at viruset har et smittetall (R-tall) på mellom 2 og 4. Det er omtrent dobbelt så høy smittsomhet som influensa.

Påstanden om at man ikke kan kalles «smittet» med mindre man er syk er også en rar påstand. Man er for eksempel «hiv-smittet» og kan smitte andre, selv om man ikke er aids-syk. Det er også helt kritisk å vite hvor mange som er smittet, uavhengig av hvor mange som er syke, fordi selv om de fleste ikke blir syke vil flere smittede føre til flere syke og flere døde. Dette er ungdomsskolematematikk.

Bratlid skriver også:

Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger er covid-19 derfor et lite «smittsomt» virus.

Det er en merkverdig påstand all den tid vi her snakker om en situasjon hvor man har hatt lengre tids aktive smittvernstiltak, sosial distansering, bruk av munnbind og periodevis «lockdown» i samfunnet. Hele poenget med disse tiltakene er jo at få skal være smittet, og det har virket. Men tre måneder etter Bratlids kronikk fikk vi en oppblomstring av viruset igjen, på tross av smittevernstiltak, noe som førte til nye nedstengninger i landet.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 44 02

2. Testen RT-PCR

I denne sekvensen av Covidfilmen får vi høre eksempler på at PCR-testing ikke er til å stole på. Dette er starten på en fundamental misforståelse av hvordan man beregner falske positiver, som legger grunnlaget for at resten av filmen i stor grad er poengløs.

Det konkluderes blant annet med at en artikkel i The Lancet sier at PCR-testing kan gi fra 0,8-4,0% falske positive, med «en midlere verdi på 2,3%». I filmen kan vi deretter lese:

Tester man 100 000 friske personer vil man i snitt kunne få 2 300 falske positive tester.

Denne påstanden gir ingen mening uten å ta høyde for smittetrykket. Utregningen er korrekt om man bare tester tilfeldige mennesker i befolkningen, men det gjør man ikke i Norge – eller de fleste land. Det er primært helsepersonell og folk med høy sjanse for å smittes, eller som selv mistenker at de kan ha blitt smittet, som testes. Da synker usikkerheten og falske positive betydelig.

Dette er grundig forklart i kildene Covidfilmen selv viser til, men de har vel neppe tatt seg bryet til å faktisk lese disse.

I tillegg er det slik at om man tester positivt uten at man forventer det, så anbefales man å bli testet på nytt. Utfører en ny test, så synker andel falske positive (basert på tallene fra artikkelen i The Lancet) til bare 0,05%, eller 50 falske positive per 100.000 tilfeldige testede.

FHI skriver:

PCR-testen for covid-19 er en god test med svært høy spesifisitet og god sensitivitet. Det anslås at den kliniske spesifisiteten er rundt 99,999 % og at den kliniske sensitiviteten i sykdomsperioden er rundt 80%. Sensitiviteten av testen er avhengig av hvor i sykdomsforløpet den smittede befinner seg og er høyest i dagene rundt symptomstart. Da er den sannsynligvis over 90%. I de aller fleste tilfeller kan man stole på prøvesvaret. Ingen test er likevel helt sikker, og svaret må tolkes i lys av hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet.

Og videre:

Ved dagens smittesituasjon er sannsynligheten høy for at en positiv prøve er korrekt, også i de tilfellene der personen ikke har symptomer eller er nærkontakt, og behøver ikke bekreftes av ny prøve. Dersom prøveresultatet framstår som usannsynlig, bør det likevel vurderes å ta ny test for å bekrefte funnet.

Dette er ganske komplisert materie, men Faktisk.no har skrevet en grundig redegjørelse for hvordan man kan regne ut risikoen for falske positiver i ulike scenarioer. Konklusjonen der er at det sannsynligvis er mindre enn 2 falske positive per 15 positive prøver. De falske positive vil da så godt som elimineres om disse testes på nytt.

Kort oppsummert så er det riktig at PCR-testene ikke alltid gir korrekt resultat. Men regnestykket som gis i videoen er svært villedende, og i realiteten antar man at det altså er svært få falske positive tester her i Norge, ut fra de retningslinjer og den praksis man har for testing her i dag.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 53 37Videoen fortsetter med å vise til oppfinner av PCR-testen, Kary Mullis, som bl.a. uttalte at:

Med PCR-testen, hvis du gjør det riktig, kan du finne nesten hva som helst i hvem som helst.

Dette er forsåvidt korrekt, men dette vet de som er trent til å utføre slike tester. Når Mullis sier «hvis du gjør det riktig», så mener han «hvis du ønsker å finne hva som helst i hvem som helst». Altså at du gjør det galt. Men det ønsker jo ikke trent helsepersonell, så man utfører testene vel vitende om de svakheter som finnes. Da finner man ikke «hva som helst i hvem som helst».

Det er alltid fascinerende hvordan kritikere av PCR-testen tror de har oppdaget noe som forskere og leger ikke allerede har visst lenge, og som de er trent for å vite hvordan de skal unngå.

Men viktigere enn det, så er sitatet fra Mullis tatt ut av kontekst. Igjen har de som står bak Covidfilmen bevisst valgt å lure sine seere.

Her er konteksten:

The line comes from a discussion panel Mullis spoke at in 1993, a clip from which has been shared widely on social media pages making false claims about Covid-19 or the effectiveness of PCR testing […]

Specifically discussing the experience of people with HIV, Mullis said that “someone with HIV generally is going to have almost anything that you can test for”.

“If you have it, there’s a good chance you’ve also got a lot of other ones,” Mullis said, so “to test for that one and say that has any special meaning is what I think is the problem, not that PCR has been misused.”

He said: “If they could find this virus in you at all, with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody, it starts making you believe in the Buddhist notion that everything is contained in everything else.”

The claims on social media have left out that Mullis was specifically discussing HIV and the experience of people with HIV who also contract other viruses.

Dette handlet altså om HIV spesifikt. (Mullis døde før det nye koronaviruset dukket opp i Kina.) Og Mullis, Nobelprisvinner eller ei, mente dengang også at hiv ikke var årsaken til aids, noe vi i dag vet er feil. En forsker med ikke alltid like fornuftige meninger, der altså.

I videoen avsluttes PCR-segmentet med spørsmålet:

Hvordan kan da denne testen være hele grunnlaget for lockdown?

Svaret er enkelt: Fordi det er internasjonal faglig enighet om at RT-PCR-testen er svært god til bruk i testing for nettopp SARS-CoV-2. Det er blitt utført studier hvor man dyrker virus fra pasienter som er testet positivt med PCR, og finner at det riktignok er SARS-CoV-2 man har detektert og som pasientene altså er smittet med.

Testen er ikke perfekt, men den er mer en presis nok til å kunne brukes til å oppdage smittetilfeller med høy grad av presisjon når den brukes korrekt.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 56 46

3. Positive tester uten symptomer

Her serverer videoen oss noen eksempler på at PCR-testen ikke er til å stole på. La oss se litt på eksemplene de gir oss:

81% av cruisepassasjerene med positiv covid-19 test, var uten symptomer.

Kilden er denne artikkelen i Thorax BMJ.

Det er litt vanskelig å forstå hva poenget med å trekke frem dette er. Leser man artikkelen finner man at man her testet alle 217 passasjerer og besetning på et cruiseskip. 128 av dem testet positivt for covid-19 vha PCR. 24 av disse utviklet symptomer. 8 trengte å bli evakuert fra skipet av medisinske årsaker, og 4 måtte intuberes og ventileres. 1 av passasjerene døde. De fleste, dvs 104 av dem var asymptomatiske.

Dette er i tråd med det vi vet fra før. Flere undersøkelser har funnet at kanskje rundt 80% av de som tester positivt ikke har symptomer på testdagen. Man vet derimot ikke om de utvikler symptomer senere.

75% av testgruppe i New Orleans med positiv covid-19 test, var uten symptomer.

Det er riktig, men gjaldt i tidlig fase av sykdommen, og bare 40% av dem opplevde aldri symptomer på noe tidspunkt.

78% av testgruppe i Kina med positiv covid-19 test, var uten symptomer.

Dette er hentet fra en artikkel i BMJ, men sier også at når man i Italia isolerte de med og uten symptomer falt smitten med over 90% på ti dager. Noe som nettopp viser hvor viktig det er å oppdage smittetilfeller også hos asymptomatiske.

De fleste som tester positivt, er uten symptomer.

Dette sitatet er fra Sergio Romagnani, professor i klinisk immunologi ved universitet i Firenze i Italia. Men hele poenget hans er, som nevnt i forrige eksempel, at asymptomatiske er «en formidabel kilde til smitte».

Her viser altså Covidfilmen til flere sitater og eksempler som nettopp demonstrerer at man er smittet selv om man ikke er syk, som er det totalt motsatte poenget av det de mente bare noen minutter tidligere i videoen.

Eksemplene demonstrerer også at man er smittsom selv om man ikke utvikler symptomer, eller «er syk», og at PCR-testen dermed både er riktig og viktig fordi man ser at selv asymptomatiske bør isoleres for å redusere smittespredning.

Atter et eksempel på at de som har laget videoen ikke en gang skjønner hva de selv sier, eller hvilke kilder de bruker.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 05 59 55For å understreke sitt innbilte poeng, viser de et nytt videoklipp fra den samme panelkonferansen nevnt tidligere, hvor altså to andre talere senere er blitt sparket fra sine jobber grunnet konspiratoriske og feilaktige uttalelser om pandemien.

Denne gang får vi se Dr Zak Cox, generalsekretær i World Doctors Alliance som mener at siden 86% av de med positive covid-tester er asymptomatiske er det ingen grunn til å fortsette med lockdown. Jaha. Fortell det til de 100.000 som dør hver uke av covid-19 nå…

World Doctors Aliance høres jo seriøst ut, men er i praksis en ad-hoc gruppe av leger som kjemper mot lockdown. I mange poster i sosiale medier presenteres de som representanter fra WHO, men det er altså langt fra sannheten. Og som sagt, påstandene disse legene serverer i videoen er faktasjekket mange ganger tidligere og har vist seg å være feil, og videoen er fjernet fra YouTube grunnet villedende informasjon om covid-19.

Åja, hvem er forresten denne Zak Cox? Jo, han er tannlege og homeopatisk lege og sprer konspirasjonsteorier om at mobilstråling og 5G er livsfarlig. Han har visst også krevd at drikkevann med tilsatt fluor må reguleres på samme vis som legemidler…

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 02 09Så får vi se Dr Elke De Klerk, grunnlegger av Doctor for Truth, igjen hevde at det ikke er noen grunn til panikk fordi pandemien er bare et resultat av «falske positive PCR-prøver».

Imponerende all den tid hun er nederlandsk lege, og der har man i 2020 sett mer enn en dobling i antall dødsfall knyttet til covid-19 sammenlignet med dødsfall fra influensa og lungebetennelse året før.

Et klipp fra en video med påstander som altså er debunket uttallige ganger tidligere.

Litt av noen kilder Covidfilmen benytter seg av…

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 03 42

4. Falske positive tester

Her starter videoen med å fortelle at CDC måtte fjerne forurensede testsett i mars 2020 da det ble vist at de hadde en høy andel falske positive. Deretter følger en håndfull andre slike eksempler fra hele verden.

Poenget med disse eksemplene er vel å skape usikkerhet rundt PCR-testingen, men det hele blir temmelig meningsløst da slike unntaksvise eksempler ikke har noe betydning for testtall generelt sett, og tvert i mot viser at feil fanges opp slik at man i det store og hele kan stole på testene.

Vi får så høre om en dom i portugisisk rett i november som konkluderte med at PCR-tester ikke er til å stole på. Det er typisk for aktivister å finne domsavgjørelser når de er desperate etter å ha noe for å underbygge sin sak, men vitenskapelige spørsmål avgjøres ikke i rettsvesenet, det avgjøres i den vitenskapelige litteraturen.

Saken omhandlet fire tyske turister som hadde testet positivt og som ble tvunget av helsemyndighetene til å isolere seg på et hotellrom i 14 dager. Dette likte de ikke, så de gikk til søksmål – og vant.

Dette sier selvsagt ingenting om validiteten til PCR-tester, og portugisiske fagpersoner har slaktet domsavgjørelsen:

Meanwhile, the decision of the court has been damned by scientists in Portugal. According to a report in Públicio, the judges from the Lisbon Court of Appeal misread two scientific articles and the scientific consensus on PCR testing is “absolute”.

“The statement is false”, Vasco Barreto, a researcher at the Center for the Study of Chronic Diseases (Cedoc) of the Faculty of Medical Sciences of the Universidade Nova de Lisboa told Público, who added that he believed the judges acted “irresponsibly”.

Kjernen i diskusjonen er at PCR-tester som utføres med flere enn 35 sykluser anses for å være svært usikre. Dette fordi man kjører flere sykluser for å mangfoldiggjøre eventuelle virusfragmenter i prøven slik at de kan detekteres, og jo flere sykluser som kjøres, dess større sjanse er det for å få en falsk positiv.

Dette er i prinsippet riktig, og dette poenget trekker videoen frem flere ganger. Men som tidligere nevnt så er selvsagt ikke dette ny informasjon for de fagpersoner som faktisk utfører testene. I Tidsskrift for den norske legeforening kan vi lese:

Ved PCR er antall sykluser som kjøres avhengig av PCR-test, prøvemateriale og instrumentering. Vi benytter en SARS-CoV-2-spesifikk semikvantitativ PCR-test der alle prøvene blir kjørt i 40 sykluser før resultatene blir avlest. CT-verdi viser til den syklusen hvor man først påviser et signal som er signifikant høyere enn bakgrunnsstøy og verdien er omvendt proporsjonal med mengde virus-RNA i prøven.

Siden sensitiviteten til PCR-test øker med økt antall sykluser, øker også risiko for falske positive signaler. For å avdekke dette blir alle prøver analysert i duplikat og prøver med avvikende resultater kjøres på nytt. Alle prøver med CT-verdi over 37 svares inkonklusiv og det bes om nye prøver.

Får man en for høy CT-verdi anses den altså som inkonklusiv, og testen kjøres da på nytt. I tillegg tolkes resultatet i lys av kliniske opplysninger om pasienten. På pandemilaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus analyserer man på nytt alle tester med en CT-verdi over 35.

Eksemplet fra Portugal er altså verdiløst, både fordi dette er en rettssak, ikke vitenskap, og fordi domsavgjørelsen er i strid med hva så godt som alle fagpersoner på feltet – inklusive portugisiske eksperter – mener.

I videoen gjøres det og et nummer ut av at ettersom de fleste som tester positivt ikke har nok virus i kroppen til å være smittsomme, så burde de ikke trenge å isolere seg. Det er i prinsippet riktig, men i praksis så vet vi ikke nøyaktig hvem som har lite og hvem som har mye virus. En PCR-test kan ikke nødvendigvis alltid vise det. Ettersom vi vet at også asymptomatiske kan være smittsomme, må vi isolere alle med positiv test.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 07 09

Videre får vi se Dr Mike Yeadon, eks-vitenskapssjef og -visepresident ved Pfizer Global R&D hevde at antall falske positive ved PCR-tester er svært høyt. Men han bommer også på matematikken fordi han tar utgangspunkt i et svært lavt smittetall i befolkningen, noe som riktignok ville gi mange falske positiver om man testet helt tilfeldig. Men det er ikke slik man tester i England – eller i Norge. Man tester høyrisikopersoner og de som mistenker at de kan ha vært utsatt for smitte. Når man tester grupper som har en vesentlig høyere andel smittede, synker andelen falske positive betydelig.

I Covidfilmen er denne manglende forståelsen for hvordan man regner sannsynlighet og falske positive grunnlaget for nesten halve videoen – som dermed blir totalt skivebom. Det triste er at det hadde tatt dem en halvtime å lese seg opp på temaet og forstå at deres lange serier med eksempler, sitater, videoklipp og poenger er basert på en grunnleggende misforståelse.

De overser også at i land som Storbritannia har andelen positive tester som andel av det totale antall tester økt over tid utover høsten 2020. Men testene har ikke endret seg. Så selv om påstanden om «nesten bare falske positive» skulle være korrekt, noe det ikke er, ville man ikke kunne argumentere mot at antall smittede var økende i landet.

Økning i antall smittede er heller ikke unisont i hele Storbritannia. Andel smittede varierer fra område til område, noe som heller ikke rimer med at det er primært falske positive. Hvis PCR-testen stort sett var ubrukelig ville det være omtrent like mange falske positive overalt.

I tillegg så øker sykehusinnlegelser med covid-syke i takt med økning i smittede, noe som ytterligere bekrefter at påstanden om at PCR-testene bare viser falske positive er feil.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 09 22

Vi beveger oss tilbake til vårt eget hjemland, og nå skal Covidfilmen vise oss hvor få som har dødd her til lands. Bare en tredjedel av det som vanligvis dør av sesonginfluensa! Dette er et vanlig argument, men feiler på to viktige punkter:

  1. Dødstallene er lave nettopp fordi vi har praktisert «lockdown». Dette vet vi fordi også influensadødsfall er usedvanlig lavt i år, noe som viser at vi har begrenset spredning av alle typer virus.
  2. I videoen sier de at det er i snitt rundt 900 dødsfall fra influensa hvert år. Men dette er ikke laboratoriebekreftede tilfeller. Antall bekreftede tilfeller av influensadødsfall ligger normalt på under 100 i året. Resten er det man kaller «overdødelighet».

Så mens man i videoen ikke aksepterer at dødsfall fra covid-19 egentlig er covid-døsfall fordi de i hovedsak ikke er laboratoriebekreftede covid-tilfeller, så aksepterer de uten å mukke det for influensa når det passer deres argument.

De hevder videre at testingen i Norge ble femdoblet mellom mai og august, og at jo flere som testes, dess flere positive svar kommer. Og dess flere positive testsvar, jo strengere koronatiltak.

Men det er heller ikke korrekt. Man ser ikke bare på det totale antall positive testsvar, men på andelen positive testsvar ut fra totalt antall testede. Og det tallet er sammenlignbart over tid uansett hvor mange man tester (grovt sett). Øker andelen positive testsvar, kan det føre til strengere koronatiltak.

Myndighetene er selvsagt klar over at jo flere man tester, dess flere positive svar får man. De er heldigvis ikke like naive og kunnskapsløse som personene bak Covidfilmen er.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 11 18Og så er det visst på tide med atter et klipp fra den beryktede paneldebattvideoen med diskrediterte leger og homeopater som lirer av seg faktafeil.

Denne gang får vi høre Dr Heinrich Fiechtner, en mann som nylig havnet i søkelyset fordi han er aktiv i anti covid-demonstrasjoner og har sammenlignet koronatiltakene med nazi-Tyskland.

Han driver en Telegram-kanal fylt av Qanon-konspirasjoner og hvor det nylig ble ytret ønske om at en «ensom gjerningsmann» skulle sette «kuler i hodet på hver regjeringspolitiker».

Fiechtner er tidligere politiker for tyske AfD, et høyrepopulistisk/nasjonalkonservativt parti med høyreradikale og innvandrerfiendtlige innslag.

Igjen – trivelige kilder Covidfilmen benytter seg av.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 12 09

Fase 3 – Fokus på vaksinasjon

Så var vi over på vaksiner. Hva har de å si til det?

1. Nye lover og ny vaksineteknologi i 2020

Denne sekvensen er kort og peker bare på at bioteknologiloven og genteknologiloven er endret, eller foreslått endret, for å kunne definere de nye mRNA-vaksinene som «vanlige vaksiner».

Dette er forsåvidt riktig. Stortinget vedtok å unnta vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og andre forebyggende vaksiner fra reguleringen av genterapi. Denne endringen var bare en formalitet da denne tidligere reguleringen bare gjaldt «på papiret», ikke i praksis av pragmatiske årsaker.

Endring i genteknologiloven er også i praksis en formalitet og endrer ingen praksis. Slike legemidler og vaksiner er uansett fortsatt strengt regulert gjennom blant annet helseforsikringsloven og legemiddelloven.

2. Tvangsvaksinering?

Her påpeker de at smittevernloven gjør at nordmenn kan bli påkrevd å la seg vaksinere hvis situasjonen tilsier det. Gjør man ikke det kan man miste rettigheter.

Dette kobler de så sammen med forrige punkt og hevder at du kan «tvinges til å få fremmed genetisk materiale plassert inn i dine celler». Dette er vel teknisk sett korrekt, selv om dette bare vil kunne skje i en ekstrem smittesituasjon hvor andre tiltak ikke virker godt nok og risikoen anses som svært høy for liv og helse, og hvis en slik vaksine er ansett som trygg. Det finnes ingen grunn til å anta at slike vaksiner skulle være farlige.

Det vil sikkert skremme de som laget Covidfilmen å finne ut at de spiser store mengder fremmed genetisk materiale hver eneste dag…

Videoen fortsetter med å peke på «sosialt vaksinepress» og forslag om «vaksinepass» for å f.eks. kunne ta fly til andre land, uten å si noe mer om det. Vi må anta at ViktigViten mener dette er svært problematisk, noe som er forståelig ettersom de åpenbart har bestemt seg for at 100.000 mennesker dør hver uke grunnet falske positive PCR-tester…

Når man er har så lav evne til å forholde seg til virkeligheten, vil nok et vaksinepass som begrenser reisefriheten til dårene blant oss føles truende for dem.

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 15 51Så får vi høre at noen legemiddelfirmaer har begynt å teste koronavaksiner på barn, noe ViktigViten mener er tullete ettersom barn knapt blir syke av koronaviruset.

Det er i og for seg riktig, men syke barn sprer like mye smitte som syke voksne. Og den nye B117-mutasjonen av koronaviruset mistenker man at i større grad kan smitte barn, så det er viktig å teste vaksinene på barn for å være forberedt om situasjonen skulle endre seg.

Så må vi ha litt konspivideo igjen, og vi får atter en gang se homeopaten Zak Cox fortelle oss at lockdown har null effekt, og konspirasjonsteoretikeren Dolores Cahill hevde at lockdown kanskje dreper 40 ganger flere enn det viruset gjør… oooooook. Med andre ord skal det nå ha vært 4 millioner dødsfall i Storbritannia pga lockdown. Lurer på hvor de tallene skjuler seg i overdødelighetsstatistikken…?

Skjermbilde 2021 01 23 kl 06 18 19

Avslutning

Jeg tror heldigvis vi nærmer oss slutten på videoen, fordi her stilles igjen det retoriske spørsmålet:

Hvis dødsanslagene for covid-19 hadde vært fagfellevurderte – ville vi da fått lockdown våren 2020?

Hva baserer dette spørsmålet seg på? Det eneste de har vist til tidligere i videoen var påstanden om at Fergusons beregninger lå til grunn for WHO sin erklæring av pandemi, noe som er feil da dødsanslag ikke er avgjørende for dette.

Det har vært stor debatt om de faglige rådene som førte til nedstenging av Norge 12. mars 2020 var gode nok, men realiteten er at man handlet ut fra den beste informasjonen man da hadde. Smittetallene skjøt i været på kort tid, og hadde man ventet i uker eller måneder på at man skulle fagfellevurdere rapporter, ville vi uten tvil endt opp i en betydelig mer dramatisk situasjon enn nå.

Videoen fortsetter like selvhøytidelig:

Hvis svakhetene til PCR-testen hadde vært offentlig kjent – ville vi da fått lockdown høsten 2020?

Vel, som jeg nå ettertrykkelig har vist, så er «svakhetene til PCR-testen» en fiksjon oppkonstruert av videoskaperne for å gjøre et poeng. Det har intet vitenskapelig fundament. Og usikkerheter ved PCR-testene har vært «offentlig kjent» og hensyntatt i mange år før videoskaperne plutselig oppdaget det.

Så kan vi lese på skjermen:

Svært mange forskere og leger bestrider grunnlaget for lockdown.

Det har vært en sunn debatt om dette, men det betyr ikke at avgjørelsen var feil. Igjen, ser vi på andre land som Sverige er det vanskelig å argumentere for at ikke strenge tiltak var riktig og viktig. I etterpåklokskapens lys var nok ikke alle tiltak like nyttige eller korrekte, men man hadde også vesentlig mindre informasjon i mars 2020 enn man har i dag.

Tallene som startet lockdown i mars var helt ute av proporsjon.

Nei. Smittetallene var reelle. At videoskaperne misforstår usikkerhetsmarginer i estimater fra ulike utelandske rapporter, betyr ikke at tallene var ute av proporsjon.

Dødeligheten minner om en sesonginfluensa.

Dette er en nesten beundringsverdig virkelighetsfornektelse all den tid vi nå har rundt fire ganger høyere dødelighet fra covid-19 enn fra sesonginfluensa globalt – og det er altså med lockdown og utbredte smittevernstiltak som også har redusert dødsfall fra bl.a. influensa og lungebetennelse dramatisk.

Antall «smittede» er basert på en test som ikke sier noe om en person er smittet eller kan smitte andre.

Vel, det er som tidligere forklart feil. Det er svært få falske positiver fra testene. Det er riktig at ikke testene kan vise om man kan smitte andre, men vi vet at også asymptomatiske smitter, så derfor må vi isolere alle med positive tester.

Og nå skal de samme tallene brukes til å forsvare massevaksinering?

Vel, ja. Fordi tallene viser at det er helt nødvendig om vi vil tilbake til en normalsituasjon i landet. I USA har man i 2020 sett en overdødelighet på flere hundre tusen mennesker sammenlignet med normalår – og da er ikke et helt år tatt med i dataene engang. Globalt dør nå altså nesten 100.000 mennesker hver uke av covid-19.

Selv om dødstallene i Norge har vært lave, så er nesten hver tredje nordmann i risikogrupper som kan bli alvorlig syk av covid-19. Så lenge få er smittet vil det føre til få sykehusinnleggelser og dødsfall, men om vi ikke praktiserte noe smittevernstiltak ville man måtte anta at de fleste før eller senere blir smittet, og selv om det vil gå bra med de aller fleste, vil sykehus totalt overbelastes av syke, og vi vil se svært mye høyere dødstall.

Dødeligheten fra covid-19 har falt de siste månedene grunnet bedre behandlingsmetoder, men for eldre personer over 80 år er fortsatt dødeligheten i Norge beregnet til 4 prosent. Men på samme måte som at en pandemierklæring ikke spesifikt er knyttet til dødelighet, så er det altså overbelastede sykehus som er den største trusselen om vi mister kontrollen på viruset.

Ønsker vi å gjenåpne samfunnet må vi vaksinere en stor del av befolkningen. Men det er helt frivillig for den enkelte. Dessverre muterer viruset, og den nye B117-varianten mistenkes nå å være både vesentlig mer smittsom, og man frykter også at det kan være mer dødelig. Og nå er den i Norge.

Så ja. Jeg håper du lærte noe. Og igjen, syntes du dette var nyttig setter jeg enorm pris på om du vil støtte og følge meg på min Patreon hvor du får bonusepisoder av min podcast Tomprat, du kan få se mine foredragsvideoer, høre mine lydbøker, delta på min Discord-server, og få andre fordeler. Ikke minst så støtter du kampen for kritisk tenkning og vitenskap.

Takk for at du leste så langt!

Puh.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!