Er det celler fra aborterte fostre i koronavaksinene?

Last updated on 2. februar 2021

Skjermbilde 2021 01 28 kl 03 08 45

Jeg ble forleden dag tipset om en video hvor Dr Brian Hooker intervjues om den nye koronavaksinen fra AstraZeneca. I videoen lirer Hooker av seg mange påstander om hvorfor denne vaksinen kan være farlig. Men er det han forteller riktig?

Videoen er bannet fra YouTube, og derfor republisert på Rumble.com. Hooker intervjues av Polly Tommey som også figurerer i, og var produsent for Andrew Wakefield sin Vaxxed-film hvor hun blant annet sier hun har en autistisk sønn. En sønn som hun selvsagt mener fikk autisme fra MMR-vaksinen. Hun driver også et eget nyhetsbrev hvor hun promoterer diverse «kurer mot autisme».

Hun har en lang historikk med å samarbeide med og promotere både Wakefield og Hooker, så hun er ingen nøytral journalist eller reporter i denne videoen.

Hvem er så Dr Brian Hooker?. Vel, Hooker er en bioingeniør, men også en kjent vaksinemotstander. Han har vært en aktiv spreder av myten om at MMR-vaksinen kan føre til autisme, og hevder at også hans sønn fikk autisme fra en vaksine. Det synes å være viktig for begge å snakke om hvilken lidelse og smerte det er å ha et autistisk barn – som i deres øyne fremstilles mer eller mindre som «defekt».

At vaksiner kan utløse autisme vet vi at ikke er sant, da mer enn 150 store, gode studier har vist at denne påstanden er feil, men vitenskapelig evidens ser ikke ut til å stoppe disse to.

La oss gå over til Hookers påstander. Utgangspunktet for videoen er at Tommey leser opp noe tekst fra nettsidene til den britiske regjering hvor det er publisert noen retningslinjer for vaksinering til britisk helsepersonell. Her leser hun om AstraZeneca-vaksinen:

One dose (0.5 ml) contains:

COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S* recombinant) 5 × 10^10 viral particles (vp)

*Recombinant, replication-deficient chimpanzee adenovirus vector encoding the SARS CoV 2 Spike (S) glycoprotein. Produced in genetically modified human embryonic kidney (HEK) 293 cells.

This product contains genetically modified organisms (GMOs).

Når hun leser dette rister hun på hodet i synlig avsky mot at noe så horribelt som sjimpanser, aborterte fostre og GMO nevnes i sammenheng med vaksinen! Fysj! Så hun spør Hooker hva han tenker om dette, og da serveres det altså en del påstander som jeg skal se litt nærmere på.

Her er de fem sentrale påstandene hans:

1) AstraZeneca-vaksinen inneholder aborterte menneskeceller

De to mest kjente koronavaksinene så langt er vaksinene fra Pfizer og Moderna. De baserer seg begge på mRNA-teknologi, som jeg har skrevet om både her og her *.

Vaksinen fra AstraZeneca fungerer derimot på en litt annen måte. Mens mRNA-vaksinene bruker syntetisk mRNA innkapslet i en liten «boble» av fett, salt og sukker som sprøytes inn i muskelen din, så baserer AstraZeneca sin vaksine seg på modifiserte virus. Mer spesifikt et adenovirus som normalt gir en mild forkjølelse hos sjimpanser.

Man bruker et virus fra sjimpanser fordi få eller ingen mennesker har immunitet mot det. Hvis man brukte et menneskevirus ville mange ha hel eller delvis immunitet mot det, og immunforsvaret ville da ødelegge viruset fikk det fikk tid til å gjøre den jobben det skal i kroppen vår.

Dette viruset modifiseres til å ha to viktige egenskaper som skiller det fra sin opprinnelig versjon:

  1. Det er ødelagt slikt at det ikke kan replikere seg.
  2. Det kan produsere «pigger» på overflaten som er like de SARS-CoV-2 har.

Disse modifiserte adenovirusene sprøytes altså inn i muskelvevet, trenger inn i muskelcellenes cytoplasma, og får våre egne muskelceller til å produsere dette S-proteinet som «viruspiggene» består av. Dette trenger seg så ut av cellen, oppdages av vårt immunforsvar som lærer seg det å kjenne, før det ødelegger piggene. Dermed har vi oppnådd en grad av immunitet mot en fremtidig infeksjon av samme virus, altså SARS-CoV-2.

Våre celler kan ikke lage hele kopier av dette adenoviruset, fordi det ikke er nok virus-DNA til å produsere hele virus. Det inneholder bare nok til å lage pigg-proteinet. Mer om det senere.

For å få nok modifiserte virus til å kunne brukes i millioner av vaksiner, må man dyrke disse virusene slik at de mangfoldiggjør seg. Dette kan gjøres i f.eks. hønseegg, men det foretrekkes å gjøres i menneskeceller da det blant annet reduserer risikoen for allergiske reaksjoner. Mer spesifikt i menneskeceller fra et abortert foster.

Det høres kanskje ille ut, men en hel rekke vaksiner og andre legemidler har benyttet seg av disse cellene i flere tiår. Cellene er nemlig fra en cellelinje vi kaller HEK293. HEK står for «Human Embryonic Kidney», og 293 er nummeret på forsøket forskeren, Frank Graham, som produserte denne cellekulturen ga det. Cellene er altså hentet ut av nyren på et abortert embryo tilbake på 70-tallet.

Det finnes i dag en håndfull slike cellekulturer, alle basert på celler fra aborterte fostre. De mest kjente er: PER.C6, WI-38, MRC5 og HEK293.

PER.C6 er basert på øyeceller fra et foster abortert i 1985, WI-38 er basert på lungeceller fra et abortert foster fra tidlig 60-tallet, MRC5 fra lungeceller fra et abortert foster i 1966, og HEK293 fra nyreceller fra et abortert foster i 1973. (Det er noe usikkert om HEK293 kommer fra en frivillig abort, eller om det var resultatet av en uønsket spontanabort.)

Menneskeceller er nemlig nyttige å bruke i forskning, men det har vist seg svært vanskelig å få menneskeceller til å dele seg og overleve stabilt over tid ettersom cellene normalt bare vil kunne dele seg et visst antall ganger (ca 50) før de dør. I forskningen på å finne stabile cellekulturer som kan overleve «uebgrenset lenge» gjennom stadig nye celledelinger har det vært ønskelig å finne så unge celler som mulig. Derfor er celler fra fostre brukt. Gjennom ulike teknikker fikk man disse cellene til å overleve og dele seg stabilt over tid, og cellekulturene har overlevd frem til i dag.

Det er viktig å merke seg at disse fostrene ikke ble abortert for å bruke cellene til forskning. Det var enten uønskede spontanaborter eller aborter gjennomført av medisinsk nødvendighet, f.eks. at morens liv stod på spill. Cellekulturene har ført til medisinske gjennombrudd som har reddet hundrevis av millioner av liv, og representerer ikke et levende foster eller menneske noe mer enn hva ditt flass eller håravfall representerer deg.

Selv den katolske kirken som er sterkt anti-abort har akseptert slik bruk av disse cellekulturene – også spesifikt for covid-19-vaksiner.

Cellekulturen HEK293 er brukt både til utvikling av vaksiner mot ebola og tuberkulose, genterapi mot kreft, såvel som legemiddelet Regeneron som blant annet Donald Trump ble behandlet med da han fikk covid-19. Andre av de nevnte cellekulturene er brukt til å lage vaksiner mot røde hunder, meslinger, hepatitt A, rabies og vannkopper. De er brukt til å lage medisiner mot blødersykdom, revmatisk artritt, cystisk fibrose og mer. Bruk av disse cellekulturene er altså ikke unikt for covid-19-vaksinene.

Da jeg første gang blogget om dette temaet tilbake i 2011 skrev jeg følgende:

Dette er egentlig både vakkert og nesten litt poetisk. Tanken på at […] fostre som måtte aborteres på grunn av syke mødre og dermed har gitt millioner av mennesker verden over muligheten til å overleve. Og, den poetiske ironi er at en av sykdommene disse to fostrene har forhindret, nemlig røde hunder, ofte fører til at gravide kvinner aborterer. Med andre ord har store antall ufrivillige aborter blitt forhindret på grunn av disse aborterte fostre fra sekstitallet.

Men la oss fortsette med vaksineproduksjon. Virusene dyrkes altså i celler fra HEK293-cellekulturen, men før virusene tas i bruk i vaksiner blir de renset. Det er altså ingen levende menneskeceller i selve vaksinene, og cellene dør som en naturlig følge av at virusene må sprenge seg ut av cellen når de skal frigjøres.

Teknisk sett kan det likevel hypotetisk sett finnes mikroskopiske fragmenter av DNA i vaksinen, men disse er helt ødelagte og har ingen betydning i praksis. Slike legemidler og vaksiner har vært brukt i mange tiår og på milliarder av mennesker uten at det noensinne har gitt problemer.

2) Menneskecellene i vaksinen kan påvirke vårt DNA og gjøre oss til hybrider

Hooker hevder videre at ettersom det er menneskeceller i vaksinen, så kan DNA fra disse spleise seg inn i vårt eget DNA og gjøre oss til hybrider av to mennesker! Dette er bare vås. I den grad det skulle finnes noe DNA fra de opprinnelige cellene i vaksinen vil dette bare være ødelagte fragmenter som ikke kan ha noen effekt på oss. Og det er ikke hele menneskeceller i vaksinen, enda mindre levende celler. Dette er renset og filtrert bort.

Mens mRNA fra mRNA-vaksiner aldri trenger inn i cellekjernen, så vil det modifiserte DNAet fra adenoviruset trenge inn i cellekjernen hvor det da produseres mRNA som så går ut i cellens cytoplasma hvor produksjon av koronavirusets pigg-protein starter. Husk likevel at virus-DNAet altså er genetisk modifisert («ødelagt») slik at våre celler ikke kan bygge hele koronavirus. Det ville kreve et mirakel om et DNA-fragment fra de aborterte menneskecellene, eller fra adenovirusets DNA, skulle klare å spleises inn i vårt DNA. Og selv om det skjedde, ville dette fort bli destruert av vårt eget immunforsvar som blant annet har som jobb å nettopp bryte ned slike «unormale celler».

Hooker snakker om at slike DNA-fragmenter kan spleises med vårt eget DNA og det kan gi kreftceller. Men i tillegg til at det i praksis er umulig, som nevnt ovenfor, så har det etter 50 år og milliarder av vaksinedoser med slike vaksiner dyrket i menneskelige cellekulturer aldri noensinne vært påvist økt kreftfare.

Denne bioingeniøren liker å skremme med hypotetiske scenarioer, men glemmer å fortelle hva virkeligheten og lang medisinsk historie forteller oss.

3) Adenoviruset i vaksinen kan smitte andre mennesker og gjøre dem syke

Hooker hevder videre at adenoviruset kan skape en virusinfeksjon hos den som får vaksinen, og at denne personen igjen da kan smitte andre mennesker. Det kan føre til en kaskade av smitte hvor evolusjon fører til et svært farlig virus som kan skade mennesker.

Det er helt umulig fordi virusene er genetisk modifisert til å ikke kunne replikere seg. Det blir aldri flere virus enn de som opprinnelig sprøytes inn, og disse brytes ned av kroppen i løpet av noen timer. Virusene gir heller ikke sykdom hos mennesker. De gir i verste fall en forkjølelse hos sjimpanser.

Hvis det var blitt brukt replikerende virus, noe som gjøres i enkelte andre vaksiner (dog ingen mot covid-19), så kunne man tenke seg at gjennom evolusjon kunne slike virus over tid faktisk tilpasse seg og gjøre mennesker syke. Det er jo en sannsynlig forklaring på hvordan vi har fått HIV-viruset i mennesker fra muterte SIV-virus hos aper. Men når virusene er ikke-replikerende, kan ikke dette skje.

Dette burde nok Hooker ha nevnt om han var helt ærlig med sitt publikum.

4) I følge VAERS-databasen har det vært massive bivirkninger fra koronavaksinene

VAERS-databasen er et amerikanske register over innmeldte bivirkninger fra vaksiner. Databasen inneholder altså alle sykdommer eller symptomer eller dødsfall som har oppstått etter en vaksine, slik at forskere kan analysere dataene og se om de finner tegn til at en vaksine kan føre til en alvorlig bivirkning etter at den er tatt i bruk i befolkningen.

Hooker hevder at han fant rundt 7000 bivirkninger, inklusiv 66 dødsfall og et par tusen anafylaktiske sjokk (allergiske reaksjoner). Det er sikkert riktig, men han fremstiller det som om dette er konsekvenser av vaksinen. Det er det i all hovedsak ikke.

Jeg forklarer dette ganske så grundig i denne ganske ferske bloggposten, samt at jeg drøftet VAERS-databasen allerede i 2011 da det ble hevdet at mange jenter døde av HPV-vaksinen (noe som selvsagt ikke var sant).

Poenget er at folk fortsetter å få sykdommer, symptomer eller dø også etter at de har fått en vaksine. En vaksine får ikke på magisk vis alle type symptomer og sykdommer, fra hodepine til kreft, til å slutte å oppstå i befolkningen. Mange til dels alvorlige sykdommer oppstår så pass hyppig at det statistisk også vil oppstå kort tid etter en vaksine hos enkelte mennesker. Det betyr ikke at vaksinen forårsaket det.

Husk at i VAERS-databasen registreres også dødsfall fra bilulykker eller selvmord, og selv om du dør av å bli påkjørt av en lastebil dagen etter du fikk koronavaksine, så vil vel ikke Hooker mener at vaksinen førte til dødsfallet? Men det er jo akkurat det han gjør! Han ser på alle innrapporterte symptomer og hendelser etter vaksinering og konkluderer, uten nærmere granskning, med at disse skyldes vaksinen.

Poenget med VAERS-databasen er altså å fange opp flest mulig potensielle bivirkninger fra vaksiner, og derfor registreres et utall symptomer, sykdommer og hendelser som har oppstått innen en viss tid etter vaksinering i databasen slik at man kan gjøre to ting:

  1. Se om det er en overhyppighet av et symptom eller sykdom hos vaksinerte sammenlignet med det man normalt forventer å se i en uvaksinert befolkning. Hvis man ser tegn på det, må man inn og undersøke nærmere for å finne ut om dette kan skyldes vaksinen.
  2. Hvis man finner et urovekkende «signal» i dataene, må man gå inn i hvert tilfelle og se på paisentens sykdomshistorikk osv for å se om det er andre naturlige forklaringer til at pasienten opplevde denne mulige bivirkningen.

Dette gjør man fortløpende med koronavaksinene, og så langt har man ikke funnet noe urovekkende. Det eneste man har funnet er at det kan synes å være en del mer vanlig med anafylaktiske sjokk fra disse vaksinene, men dette er normalt ufarlig og ingen har fått varige skader av det.

Som jeg forklarer i denne bloggposten har man allerede gode nok sikkerhetsdata til å kunne si med rimelig stor grad av sikkerhet at risikoen ved å ikke få vaksinen er mye høyere enn en potensiell risiko for en ukjent, alvorlig bivirkning fra vaksinen.

Og, hvis det så var riktig at 66 mennesker faktisk hadde dødd av koronavaksiner i USA, etter at over 10 millioner menneskerer vaksinert, så ville det tilsi en dødelighet på 0,00066% fra vaksinene. Det er fortsatt minst 100 ganger lavere risiko enn dødeligheten i alle aldersgrupper fra covid-19. Så selv om vaksinen hadde ført til dødsfall hos noen svært få, ville det være tryggere å ta vaksinen enn å ikke gjøre det, selv hos unge.

Hos gamle, som vel ugjør så godt som alle rapporterte dødsfall etter vaksinering, er risikoen så pass høy for å dø fra covid-19 at den nok er rundt 10.000-100.000 større enn å dø fra vaksinen – hvis de 66 dødsfallene altså skyldtes vaksinen, noe de neppe gjør.

Hookers argumentasjon gir altså ingen mening selv om tallene han trekker frem skulle være korrekte.

5) Ingen burde ta hverken covid-vaksinene eller noen annen vaksine

Argumentet hans er at vaksinene er hasteutviklet, for dårlig testet, og har en rekke potensielle farer knyttet til seg, som nevnt i punktene over.

Dette er en sannhet med modifikasjoner. Ja, vaksinene er «hasteutviklet», men som jeg forklarer i denne korte videoen så skyldes ikke det at det er tatt snarveier med sikkerhetstestingen:

I tillegg til punktene jeg nevner i videoen er det også to andre viktige faktorer:

  1. Det var enkel tilgang på økonomiske ressurser da utvikling av covid-vaksine fikk høy prioritet, blant annet fra amerikanske myndigheter.
  2. De kunne starte produksjon av vaksiner allerede før fase 3-testing var gjennomført. Hvis resultatene her ikke var blitt godkjent, ville disse vaksinene blitt skrotet, så det var en risiko å ta. Men i den ekstraordinære situasjonen verden befinner seg i, ble dette gjort mulig, og da slapp vi å vente i flere måneder etter godkjenning på at all produksjon skulle kunne gjennomføres.

Det Hooker derimot har rett i er at det ikke finnes langtidsdata på sikkerheten til vaksinene. Det representerer selvsagt en usikkerhet. Men det han ikke sier er, som jeg beskrev under forrige punkt, at risikoen for en ukjent, alvorlig bivirkning statistisk sett vil være så liten at risikoen ved å få covid-19 uansett er mye høyere.

Så selv om alle Hookers verste fryktscenarioer for vaksinen skulle utspille seg, vil konsekvensene av det likevel være mye mindre enn konsekvensene av å ikke vaksinere. Det dør tross alt nesten 100.000 mennesker hver uke av covid-19, og det finnes intet realistisk scenario hvor selv de verste vaksinebivirkninger vil kunne nærme seg en brøkdel av det. Ergo blir altså poenget og advarselen hans ulogisk.


* Selv om Moderna og Pfizer sine vaksiner ikke trenger cellekulturer for å produseres, så benyttet også begge disse vaksinene seg av slike cellekulturer i utvikling og testing av disse vaksinene.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!